Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019"

Transkript

1 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

2 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Forsidetegning: Camilla Buch Vang Hansen og Kathrine Schack Madsen Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

3 Indhold 1. Før du går i gang med det digitale producentskifteskema Ordliste og begrebsforklaring Sådan fungerer det digitale producentskifteskema I hvilke tilfælde skal du indsende det digitale producentskifteskema? I disse tilfælde skal du ikke bruge det digitale producentskifteskema Hvad gør du, hvis du allerede har indsendt et producentskifte på papir? Når producentskiftet går gennem en tredje person Hvornår skal du senest indsende det digitale producentskifteskema? Hvornår gennemføres producentskiftet i IT-systemet? Hvorfor kan du blive bedst om at indsende producentskifteskemaet igen? Sådan opretter du et digitalt producentskifteskema Sådan opretter du et nyt producentskifteskema Sådan tilknytter du en sagspart (erhverver) Sådan tilknytter/tilretter du marker i Internet Markkort til producentskiftet Tilknyttet markkort Brugerprofil Sådan redigerer du marker i markkortet Sådan udfylder du siden Tilsagn Sådan udfylder du felterne Overdragelse Sådan udfylder du felterne Tilsagn Hvornår skal du vælge Ja i kolonne B5 Skal tilsagnet overdrages?? Hvad indeholder kolonnerne B6-B10 om Økologisk arealtilskud Hvad indeholder kolonnerne B11-B13 om Pleje af græs- og naturarealer Sådan udfylder du siden Parter Undersøg om oplysningerne om parter er korrekte Sådan indsender du producentskifteskemaet Særligt om specifikke fejlkoder Fejlkode : Du kan ikke overdrage tilsagn, da vi ikke har konverteret dit tilsagn Fejlkode : Du kan ikke overdrage tilsagn, da vi ikke har konverteret erhververs tilsagn Sådan underskriver erhverver producentskifteskemaet Behandling og offentliggørelse af data Indsamling og offentliggørelse af data Brug af data i producentskifteskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

4 1. Før du går i gang med det digitale producentskifteskema 2019 I 2019 skal du som noget nyt anvende det digitale producentskifteskema, når du overdrager et areal med tilsagn om Økologisk Arealtilskud (ØA) type 36 og 37 eller tilskud Pleje af græs- og naturarealer (PLG) type 66 og 67. Skemaet er helt nyt og åbner første gang 1. februar I denne brugerguide kan du læse mere om, hvordan du udfylder skemaet. Du kan læse mere om reglerne for producentskifte af tilsagn i vejledningerne Vejledning om Økologisk Arealtilskud og Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Du kan kun anvende det digitale producentskifteskema til at overdrage tilsagn om ØA eller PLG, eller til at lade disse tilsagn ophøre i forbindelse med en overdragelse. Læs mere om i hvilke tilfælde du ikke kan anvende det digitale producentskifteskema i afsnit Husk: Du kan kun anvende det digitale producentskifteskema til tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Hvis du har andre ordninger eller tilsagn til de arealer, du producentskifter, skal du stadig sende producentskifteerklæringen på papir for disse. Du kan læse mere om, hvordan du skal anmelde producentskifte for de forskellige ordninger/tilsagn på vores hjemmeside om producentskifte og i vejledningerne for ordningerne. 1.1 Ordliste og begrebsforklaring Ord du kan møde i brugerguiden Producentskifte Producentskifteerklæring Producentskifte med overdragelse af tilsagn (også kaldet hvidt producentskifte ) Producentskifte uden overdragelse af tilsagn (også kaldet blåt producentskifte ) Overdrager Betydning Et producentskifte er når et areal overdrages fra en producent til en anden I forbindelse med et producentskifte af et areal med tilsagn, skal du indsende er erklæring om producentskiftet. En producentskifteerklæring kan være digital eller på papir afhængigt af tilsagnet. I et producentskifte af et areal med tilsagn om ØA eller PLG (66 og 67) kan du vælge at overdrage tilsagnet sammen med arealet. På den måde kører tilsagnet videre og erhverver indtræder i alle rettigheder og forpligtelser i tilsagnet. I et producentskifte af et areal med tilsagn om ØA eller PLG (66 og 67) kan du vælge at overdrage arealet uden at overdrage tilsagnet. Her bortfalder tilsagnet, men du skal ikke betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. Ved overdrages forstås den person eller bedrift, der i et producentskifte overdrager rådigheden af et areal til en anden. Det vil ofte være, sælgeren i forbindelse med et salg, ejeren i forbindelse med en bortforpagtningen, eller en forpagter, hvor forpagtningen ophører og arealet derfor går tilbage til ejeren. 4 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

5 Erhverver 2-partsskema Overdragelsesdato Indsendelsesdato Ved erhverver forstås den person eller bedrift, der i et producentskifte overtager rådigheden over et areal. Det vil ofte være en køber i forbindelse med et salg, en ny forpagter, eller ejeren, der efter en forpagtning for rådigheden af et areal tilbage. Det digitale producentskifteskema er et 2-partsskema, det betyder, at to parter har adgang til skemaet, og begge skal indsende og godkende det, inden det er endeligt indsendt. Det er anderledes end ved f.eks. Fællesskemaet, som kun kan ses og indsendes af én part. Ved overdragelsesdato forstås den dato hvor arealet eller rådigheden over arealet overdrages. F.eks. hvis en forpagtning starter 1. januar 2019, et overdragelsesdatoen 1. januar Ved indsendelsesdato forstås den dato producentskifteskemaet endeligt indsendes, altså den dag hvor erhverver godkender skemaet. Indsendelsesdatoen kan være både før, efter eller være den samme som overdragelsesdatoen. 1.2 Sådan fungerer det digitale producentskifteskema Det digitale producentskifteskema fungerer som et 2-partsskema imellem den der overdrager tilsagnet, overdrager, og den skal erhverve det, erhverver. Først udfylder overdrager skemaet og et tilknyttet markkort med de marker, der skal indgå i producentskiftet. Herefter sendes det til erhverver til godkendelse. Erhverver har ikke adgang til at rette i oplysningerne i skemaet, men har mulighed for enten at godkende skemaet, hvis han er enig i oplysningerne, eller afvise skemaet, hvis han ikke er enig. Hvis erhverver afviser skemaet, får overdrager igen adgang til at tilrette skemaet. Producentskifteskemaet betragtes først som indsendt, når både overdrager og erhverver har godkendt og indsendt skemaet. Det er altså ikke nok, hvis overdrager har indsendt, men erhverver ikke har godkendt. 1.3 I hvilke tilfælde skal du indsende det digitale producentskifteskema? Et producentskifte kan ske i forbindelse med et køb og salg, ved en bortforpagtning, eller når en forpagtning ophører. I vejledningerne om ØA og PLG kan du læse mere om hvilke situationer, der betragtes som producentskifter, og i hvilke tilfælde du skal give Landbrugsstyrelsen besked om producentskiftet. Du skal anvende det digitale producentskifteskema, både når du overdrager et areal, og samtidig producentskifter tilsagnet på arealet, og når du overdrager et areal uden at producentskifte tilsagnet, og tilsagnet derfor skal ophøre I disse tilfælde skal du ikke bruge det digitale producentskifteskema Du kan ikke anvende skemaet til at producentskifte andre ordninger eller tilsagn. Dette gælder, f.eks. den økologiske status på arealet eller tilsagn til 20-årige tilsagn herunder fastholdelse af vådområder. Du skal også være opmærksom på, at du ikke skal bruge skemaet for tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer type 56 og 57. Hvis der er flere ordninger eller tilsagn til det areal, du overdrager, f.eks. både økologisk status og ØA, skal du indsende både det digitale producentskifteskema og en producentskifteerklæring på papir. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

6 Generelt skal du ved overdragelse af arealer med tilsagn om ØA og PLG altid indsende det digitale producentskifteskema. Der kan dog være tilfælde, hvor du overdrager et areal uden at producentskifte tilsagnet, og hvor det ikke er muligt for dig at få erhververs underskrift i producentskifteskemaet. Skemaet er et 2-partsskema, der ikke kan indsendes til Landbrugsstyrelsen uden erhververs underskrift. I tilfælde hvor erhverver ikke kan/vil underskrive skemaet, kan du sende en producentskifteerklæring på papir sammen med dokumentation for overdragelsen. Du kan læse mere om, i hvilke situationer undtagelsen gælder, og hvad du skal gøre i vejledningerne Vejledning om Økologisk Arealtilskud og Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Du kan ikke anvende det digitale producentskifteskema til at overdrage ansøgning om nye tilsagn, hvis du endnu ikke har modtaget tilsagnet. Hvis du ønsker, at producentskifte din ansøgning om tilsagn, skal du anvende papirskemaet Erklæring om indtræden i ansøgning om tilskud under miljø- og økologiordningerne, som du finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside Hvad gør du, hvis du allerede har indsendt et producentskifte på papir? Efter 1. februar 2019 kan du ikke længere anmelde et producentskifte med eller uden overdragelse af ØA- og PLG-tilsagn med papirudgaven af producentskifteerklæringen. Hvis du har indsendt en producentskifteerklæring inden 1. februar hvor overdragelsesdatoen ligger inden Fællesskemafristen 17. april 2019, registrerer vi producentskiftet så hurtigt, vi kan, og du skal ikke gøre mere. Hvis du ønsker at bruge det digitale producentskifteskema i stedet, skal du give Landbrugsstyrelsen besked ved at sende en til om, at du i stedet ønsker at sende producentskifteskemaet digitalt. Hvis du efter 1. februar indsender et producentskifte af tilsagn om ØA og PLG på papir, behandler vi ikke producentskiftet af tilsagnene, og du vil derfor få besked om at indsende et digitalt producentskifteskema i stedet. Du skal være opmærksom på, at du stadig skal indsende producentskifteerklæringen på papir for de andre ordninger, f.eks. økologisk status, pleje af græs type 56 og 57 og andre miljø- og økologiordninger. 1.4 Når producentskiftet går gennem en tredje person Hvis et areal skal overdrages fra en forpagter (A) via ejeren (B) til en anden forpagter (C), er det muligt at anmelde overdragelsen som ét producentskifte. Det kan fx være, hvis en forpagtning ophører, og arealet derefter skal bortforpagtes til en ny forpagter. Her er der i princippet tale om to producentskifter, men da arealet i praksis skifter hænder fra den ene forpagter til den anden forpagter, er det muligt at anmelde overdragelsen som ét producentskifte direkte fra A til C. I skemaet skal du ikke gøre opmærksom på, at der er tale om et producentskifte, som også vedrører en tredje part (B). Hvis producentskiftet af en eller anden grund ikke kan laves som et producentskifte direkte fra A til C, kan du også lave producentskiftet ad to omgange, først fra A til B, og herefter, - når dét producentskifte er godkendt i systemet, - fra B til C. Her skal du være opmærksom på, at et producentskifte først bliver gennemført i systemet på datoen for overdragelsen. Hvis du producentskiftet ad to omgange, skal du også være opmærksom på, at B skal leve op til betingelserne for tilsagnet, da producentskiftet ellers kan blive afvist. Det kan f.eks. være, hvis B ikke er aktiv landbruger, eller det er et producentskifte af ØA-tilsagn, og B ikke er økolog. 1.5 Hvornår skal du senest indsende det digitale producentskifteskema? Hvornår du senest skal indsende det digitale producentskifte, afhænger af tidspunktet for overdragelsen af arealerne. 6 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

7 Hvis I (både overdrager og erhverver) ikke begge har indsendt det digitale producentskifte senest ved ændringsfristen, betyder det, at overdragelsen af tilsagn ikke kan gennemføres, eller, at tilsagnene ikke kan ophøre, uden at tidligere tilskud kræves betalt tilbage. Tilsagnene vil derfor som udgangspunkt bortfalde og tidligere udbetalt tilskud vil blive krævet betalt tilbage. Du kan læse mere om reglerne og fristerne for producentskifte af tilsagn om ØA og tilskud til Pleje af græs- og naturarealer i vejledningerne Vejledning om Økologisk Arealtilskud og Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. 1.6 Hvornår gennemføres producentskiftet i IT-systemet? Når I (både overdrager og erhverver) har indsendt det digitale producentskifteskema, gennemføres producentskiftet den dag, I har angivet som overdragelsesdato. Hvis I sender producentskifteskemaet efter overdragelsesdatoen eller samme dag som overdragelsen, gennemføres producentskiftet som udgangspunkt med det samme. Hvis der er oplysninger på sagen, der gør, at producentskiftet ikke kan gennemføres automatisk, behandler vi sagen hurtigst muligt, og I vil modtage et brev i Tast selv-service, når producentskiftet er gennemført. Hvis I indsender producentskiftet før overdragelsesdatoen, og der i perioden fra indsendelsen sker ændringer af, f.eks. af det støtteberettigede areal i tilsagnet, vil I blive bedt om at tilrette producentskiftet til, til de nye forhold, godkende og indsende igen. Hvis der er sket ændringer skal både overdrager og erhverver godkende og indsende producentskiftet igen. Erhverver kan først se tilsagnene blandt sine registrerede tilsagn når producentskiftet er gennemført i IT-systemet Hvorfor kan du blive bedst om at indsende producentskifteskemaet igen? Hvis du indsender producentskifteskemaet inden selve overdragelsen, og der mellem indsendelsen af skemaet og overdragelsesdatoen sker ændringer af tilsagnsarealet f.eks. efter en markblokændring, vil du blive bedt om at indsende producentskifteskemaet igen. Det er vigtigt, at du retter skemaet til og at både du og erhverver godkender og indsender skemaet igen, ellers vi ikke gennemføre producentskiftet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

8 2. Sådan opretter du et digitalt producentskifteskema 2.1 Sådan opretter du et nyt producentskifteskema 1. Log på Tast selv-service. Husk at logge ind med det CVR-/CPR-nr. som dine tilsagn er registeret i. 2. Klik på fanen Skemaer, tryk på Opret nyt skema. 3. Vælg fanen Alle, vælg Landbrugsstyrelsen i rullemenuen Institution og Arealstøtte og Fællesskema i rullemenuen Område, tryk Søg. 4. Tryk på + ud for PLG ØA Producentskifte og tryk Opret. Forventer du at skulle oprette flere digitale producentskifteskemaer, kan du med fordel trykke på Tilføj til mine favoritter Sådan tilknytter du en sagspart (erhverver) På siden Opret nyt skema skal du tilføje den anden sagspart, altså den du vil producentskifte til (erhverver). Her kan du finde erhverver ved at søge på CVR-, CPR-, p-nummer eller adresse. Hvis du ikke kan finde erhverver, kan det være fordi, bedriften ikke er oprettet i Tast selv-service endnu. I dette tilfælde skal erhverver oprette sig i Tast selv-service, inden I kan oprette og indsende producentskiftet. I kan læse mere om, hvordan man opretter en bedrift/virksomhed i Tast selv-service, i guiden for nye brugere i Tast selv-service, som I finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Gå til guiden for nye brugere i Tast selv-service 8 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

9 Når du har fundet den rigtige erhverver, skal du trykke på Vælg. Herefter vises en ny side, hvor du skal trykke på Opret. Felterne Rolle og Rettigheder vil være forudfyldt med de rigtige data, og du skal ikke ændre dem. Hvis du ved en fejl kommer til at ændre i felterne, vil producentskiftet være ubrugeligt og du skal oprette et nyt. Producentskifteskemaet er et 2-partsskema, og du kan derfor ikke tilføje mere end én sagspart til producentskiftet. Når du har valgt Opret, vil systemet oprette et producentskifteskema, som du herefter kan udfylde. I producentskifteskemaet flettes mange oplysninger sammen, det kan derfor tage lidt tid at oprette skemaet. Det betyder ikke, at der er fejl i systemet. Der kan være enkelte tilfælde, hvor skemaet ikke kan oprettes, f.eks. hvis du har ØA- og PLG-tilsagn med de samme tilsagnsnumre. Hvis du oplever, at skemaet ikke bliver oprettet skal du kontakte Landbrugsstyrelsen og fejlmelde dit producentskifteskema. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

10 3. Sådan tilknytter/tilretter du marker i Internet Markkort til producentskiftet Sammen med producentskifteskemaet skal du indsende et markkort. Markkortet udfylder du i Internet Markkort (IMK). I markkortet må der gerne være marker, som ikke skal indgå i producentskiftet. 3.1 Tilknyttet markkort Når du åbner skemaet, skal du tilknytte et markkort. Du kommer ind i IMK ved at trykke på knappen Vis/Tilknyt markkort. I IMK får du mulighed for at vælge eller oprette et markkort, ved at trykke på Vælg markkort. Her kan du se en liste over de markkort, du tidligere har oprettet. Vi har oprettet et nyt markkort til producentskiftet, der indeholder alle dine registrerede tilsagn om både ØA og PLG, det hedder CAP-Markplan-[dato for oprettelsen], har typen PLG ØA Producentskifte og vil ligge øverst på listen, hvis du vælger markkort i forbindelse med, at du har oprettet skemaet. Vi anbefaler, at du opretter en kopi af dette markkort og tilknytter det, da markkortet indeholder de opdaterede tilsagnsmarker, derved sikrer du, at du ikke glemmer en tilsagnsmark. Hvis du vælger et gammelt markkort eller vælger at oprette et helt nyt markkort, kan du risikere, at ikke alle tilsagnsmarkerne er med i markkortet eller ikke bliver indtegnet helt rigtigt. Opret en kopi af det markkort, der bliver oprettet sammen med producentskiftet og tilknytter det til producentskiftet, så sikrer du, at tilsagnsmarkerne i producentskiftet er indtegnet korrekt, og at du ikke glemmer en tilsagnsmark. 10 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

11 Det øverste markkort er dannet sammen med skemaet og indeholder alle dine tilsagn om økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. Når du skal tilknytte markkortet, skal du: markere det markkort, du ønsker at tilknytte, trykke på Kopier Valgt Og Tilknyt give kortet et navn. Navnet kan ses af både dig og erhverver. Du skal derfor vælge et navn, der giver mening for jer begge. Når du har tilknyttet markkortet, kan du trykke på Markliste, for at få vist en liste over alle markerne i kortet. Hvis du har valgt det markkort, som vi har oprettet, vil det indeholde alle dine registrerede tilsagn om ØA og PLG. Marklisten åbner i bunden af skærmen, men kan flyttes rundt, hvis den ønskes placeret et andet sted på skærmen. Kolonnen Tilsagns nr. viser navnet på marken. Kolonnen Areal viser markens areal, som den er indtegnet i IMK. Klik på en mark i listen for at komme til den i kortet. I kapitel 3.1.2, kan du se mere om hvordan du redigerer i dine marker. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

12 3.1.1 Brugerprofil Vi har oprettet en brugerprofil til PLG ØA Producentskifte, der er slået til, når du åbner markkortet. I brugerprofilen kan du se de korttemaer, vi har vurderet, er de vigtigste for dig i forbindelse med et producentskifte, bl.a. dine egne registrerede ØA- og PLG-tilsagn. Du kan se ud fra farvemarkeringen, om tilsagnet er godkendt, eller det blot er ansøgt, men endnu ikke godkendt (først relevant efter 15. august 2019, som er ansøgningsfristen for nye tilsagn). Hvis tilsagnet endnu ikke er godkendt, kan du ikke producentskifte det med det digitale producentskifteskema. Du kan læse mere om, hvordan du producentskifter ansøgning om tilsagn i vejledningerne om ØA og PLG. Du kan også se de tilsagn, hvor du tidligere har indsendt producentskifteskemaet, men hvor arealerne endnu ikke er endeligt overdraget til erhverver i korttemaet Enge producentskiftede ØA- og PLG-tilsagn. Hvis du ønsker at se andre korttemaer, f.eks. om der er andre tilsagn til arealerne, kan du vælge brugerprofilen Default i rullemenuen. Her kan du se alle temaer i IMK Sådan redigerer du marker i markkortet I markkortet kan du nu tilrette de marker, du vil producentskifte eller evt. slette marker der ikke skal indgå i producentskiftet. Du kan via tegneredskabet Slet mark(er) slette de marker, der ikke skal indgå i producentskiftet. Der må godt være marker i markkortet, som ikke skal producentskiftes, det er derfor nødvendigt at slette marker, medmindre du ikke ønsker at erhverver skal kunne se, hvilke tilsagnsmarker du har tilbage efter producentskiftet. Hvis du for en tilsagnsmark kun ønsker at producentskifte halvdelen af marken, kan du opsplitte marken med tegneredskabet Opsplit mark og kun producentskifte den ene halvdel. Når du har opsplittet marken skal du give begge marker et marknummer. Når du bruger funktionen opsplit mark, skal du beholde den delmark, du ikke vil producentskifte i marklisten. I skemaet skal du blot undlade at markere for Mark omfattet af producentskifte for delmarken, der ikke skal producentskiftes. På den måde undgår du, at vi skal behandle det manuelt før producentskiftet går igennem. Hvis du ved en fejl er kommet til at slette en mark, som skal producentskiftes, kan du oprette marken ved at bruge tegneredskabet Opret mark ud fra korttema, og vælge at oprette marken ud fra Egne registrerede ØA/PLG tilsagn. 12 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

13 På vores hjemmeside kan du se mere om, hvordan du bruger de forskellige tegneredskaber gå til hjemmesiden her. Vær dog opmærksom på, at ikke alle tegneredskaberne vil være tilgængelige i det markkort, der er knyttet til producentskifteskemaet. Når du har tilpasset markerne i markkortet, trykker du på knappen Opdater i marklisten, kolonnen Areal vil herefter blive opdateret med de nye markstørrelser. Du skal være opmærksom på, at erhverver får adgang til at se det fulde markkort, der er knyttet til producentskifteskemaet, når du sender skemaet til underskrift hos erhverver. Erhverver kan også se de marker, der ikke er omfattet af producentskiftet, men erhverver kan ikke rette i markkortet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

14 4. Sådan udfylder du siden Tilsagn Når du er færdig med at redigere dine marker i IMK, skal du, i producentskifteskemaet, trykke på Hent for at få markerne over på fanen Tilsagn. Når du har hentet tilsagnene ind, skal du på siden Tilsagn angive oplysninger om producentskiftet, og vælge, hvilke marker med tilsagn og evt. tillæg, der skal indgå i producentskiftet. Du kan vælge at overdrage markerne med eller uden tilsagn. Bemærk, at du ikke kan oprette eller ændre tilsagnsmarker i skemaet. Alle ændringer af markerne skal ske i IMK. Har du ændret markerne i IMK, skal du for at hente ny data ind i skemaet trykke på Hent. Du skal være opmærksom på, at når du bruger "Hent"- funktionen overskrives de rettelser du har lavet til tillæg i felterne "Tilsagn". 4.1 Sådan udfylder du felterne Overdragelse I felterne Overdragelse skal du vælge en dato for overdragelsen. Det skal være den dato, hvor du overdrager det økonomiske ansvar for arealet. Hvis du indsender skemaet efter overdragelsen, altså når du vælger en overdragelsesdato, der ligger før eller er den samme som datoen for indsendelsen, vil producentskiftet blive gennemført, så snart både du og erhverver har underskrevet skemaet. Hvis du indsender skemaet før overdragelsen, altså når du vælger en overdragelsesdato, der ligger senere end datoen for indsendelsen, gennemføres producentskiftet som udgangspunkt på den overdragelsesdato, der er angivet. Hvis der sker ændringer i dine tilsagn i perioden efter du har indsendt producentskifteskemaet og frem til overdragelsesdatoen, vil du få besked om at rette producentskiftet til og sende det ind igen. Erhverver vil først efter overdragelsesdatoen kunne se markerne under sine registrerede tilsagn i fællesskemaet. Hvis I overdrager et areal med tilsagn i ansøgningsperioden for Fællesskemaet, kan der derfor være en fordel at vente med at søge udbetaling af tilsagnet til producentskiftet er gennemført. 4.2 Sådan udfylder du felterne Tilsagn I felterne Tilsagn kan du se markerne fra det tilknyttede markkort. I skemaet skal du vælge de marker, der er omfattet af producentskiftet (i kolonne B4), og om tilsagnet for marken skal overdrages (i kolonne B5). Hvis alle dine tilsagn skal indgå i producentskiftet, kan du bruge funktionen Vælg alle. Hvis kun en del af marken skal overdrages, eller en del skal overdrages med producentskifte af tilsagn og en del uden producentskifte af tilsagn, skal du opdele marken i IMK i delmarker, og hente de rettede marker ind igen. Herefter kan du vælge de marker, der skal indgå i producentskiftet. 14 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

15 TABEL 4.1. Indhold af kolonne B1 til B16 Kolonne Indhold B1-B2 Marknummer og markbloknummer Tilsagnets marknummer og markbloknummer er hentet fra oplysningerne i det tilknytte markkort. Hvis du mener at der mangler en mark, kan det være fordi du har slettet den i markkortet. B3 Areal med tilsagn Oplysningerne om areal med tilsagn er hentet fra tilsagnsoplysninger i markkortet. B4 B5 Mark omfattet af producentskifte Skal tilsagnet overdrages? Her skal du sætte hak, hvis marken er omfattet af producentskiftet. Du sætter hak her, uanset, om tilsagnet til marken skal overdrages eller ej. Her skal du sætte hak i Ja, hvis tilsagnet på marken skal overdrages ved producentskiftet, og i Nej, hvis tilsagnet på marken ikke skal overdrages. Tilsagnet vil herefter bortfalde uden krav om tilbagebetaling. B6-B10 Økologisk Arealtilskud Kolonnerne B6-B10 udfyldes automatisk med tilsagnsoplysninger for tilsagn og evt. tillæg under ØA. Hvis du ikke ønsker at producentskifte et tillæg, kan du fjerne fluebenet i feltet. Du kan ikke sætte nye flueben. B11-B13 Pleje af græs- og naturarealer Kolonnerne B11-B13 udfyldes automatisk med tilsagnsoplysninger for tilsagn om PLG. Du kan ikke ændre i oplysningerne. B14 Udløbsår Udfyldes automatisk med udløbsår for tilsagnet. B15 Sats Udfyldes automatisk med tilsagnets tilskudssatssats. Kolonnen opdateres hvis du fjerner en markeringen fra én eller flere tillæg. B16 Beløb Udfyldes automatisk med det årlige udbetalingsbeløb for tilsagnet. Beløbet beregnes som tilsagnsarealet ganget med tilskudssatsen pr. ha. Du kan bruge rullemenuen Filtrering, hvis du f.eks. kun ønsker at se de af dine tilsagn, der skal indgå i producentskiftet. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

16 4.2.1 Hvornår skal du vælge Ja i kolonne B5 Skal tilsagnet overdrages?? For de marker der indgår i producentskiftet, og hvor du derfor har markeret i felt B4, skal du tage stilling til om tilsagnet skal overdrages til erhverver. Det er derfor vigtigt, at du har afklaret med erhverver inden du udfylder skemaet om erhverver kan og vil overtage tilsagnet til arealet. Hvis du markerer i Ja, svarer der til et hvidt producentskifte, hvor erhverver overtaget tilsagnet, så han skal leve op til forpligtelserne, og søge om udbetaling. Det er vigtigt, at erhverver er bevidst om tilsagnsforpligtelserne, inden i vælger at overdrage tilsagnet. Når producentskiftet er gennemført kan erhverver ikke længe trække sige ud af tilsagnet, Hvis han ikke kan overholde forpligtelserne eller ikke ønsker at opretholde tilsagnet vil tilsagnet bortfalde, og erhverver skal betale tilskuddet tilbage også det der evt. er udbetalt til dig. Hvis du markerer i Nej, svarer det til et blåt producentskifte, hvor tilsagnet på arealet til bortfalde, uden at du skal betale det tilskud tilbage du tidligere har fået udbetalt. Herefter kan erhverver søge et nyt tilsagn til arealet i først kommende ansøgningsrunde, hvis kan ønsker det Hvad indeholder kolonnerne B6-B10 om Økologisk arealtilskud I kolonnerne B6-B10 kan du se tilsagnsoplysningerne for tilsagn om ØA. Hvis der er et eller flere tillæg, vil disse være markeret med et flueben i kolonnen. Hvis erhverver ønsker at overtage basistilsagnet, men ikke et evt. tillæg, f.eks. fordi erhverver ikke er berettiget til omlægningstillægget, kan du fjerne fluebenet for tillægget. Hvis du ved en fejl er kommet til at fjerne fluebenet fra nogle tillæg, som erhverver ønsker at overtage, kan du ikke længere i skemaet se, om der er tillæg til tilsagnet, men hvis du ser godt efter kan du se at feltet er åbent, det betyder at der har været et tilsagn hvor fluebenet er fjernet. Du kan få tillæggene ind igen ved at hente tilsagn fra markkortet igen med funktionen Hent. Du kan ikke tilføje nye tillæg i producentskifteskemaet, hvis erhverver f.eks. ønsker tillæg for reduceret kvælstoftilførsel. Nye tilsagn og tillæg til de producentskiftede marker skal erhverver søge i ansøgningsrunden for nye tilsagn Hvad indeholder kolonnerne B11-B13 om Pleje af græs- og naturarealer I kolonnerne B11 til B13 kan du se tilsagnsoplysninger for PLG, og om det er muligt at søge grundbetaling sammen med tilsagnet. Du kan ikke ændre i oplysningerne. Hvis erhverver allerede har et tilsagn med samme marknummer som en af den der skal indgå i producentskiftet, vil du få en blokerende fejl i skemaet. Herefter skal du nummeret i IMK og hente oplysningerne ind i skemaet igen. Erhverver kan efter overdragelsen altid rette tilsagnsnummeret i sit tilsagnsskema, hvis han ønsker, at tilsagnet skal hedde noget andet. 16 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

17 5. Sådan udfylder du siden Parter På siden Parter i producentskifteskemaet kan du se kontakt- og økologioplysninger på erhverver og overdrager samt evt. tilføje kontaktoplysninger på konsulent. Nederst på siden kan du læse erklæringen for producentskifte af tilsagn og en information om Landbrugsstyrelsens databehandling af dine personoplysninger, som både du og erhverver godkender ved at signere skemaet med NemID. 5.1 Undersøg om oplysningerne om parter er korrekte Inden du indsender producentskifteskemaet, skal du sikre dig, at oplysningerne på siden Parter er korrekte. På siden har du også mulighed for at skrive oplysninger om din konsulent og erhververs konsulent, hvis I ønsker, at jeres konsulenter skal have en notifikation om breve i Tast selv-service. Du skal dog være opmærksom på, at erhververs konsulent ikke får en notifikation, når producentskiftet er klar til erhververs underskrift, fordi skemaet ikke er endeligt, og at producentskifteskemaet vil fremgå som en kladde i erhververs skemaoversigt. Din konsulent får heller ikke en notifikation, hvis erhverver afviser producentskifteskemaet. Det er derfor vigtigt, at du og erhverver giver jeres konsulenter besked, når de skal underskrive eller ændre skemaet for jer. TABEL Indhold af kolonne A til G Kolonne Indhold A Overdrager Indeholder de registrerede oplysninger om navn, adresse og oplysninger om CVR/CPR for overdrager. B C Økologioplysninger for overdrager Kontaktoplysninger for overdragers konsulent Overdragers økologioplysninger. Oplysningerne er kun relevant, hvis du overdrager et ØA-tilsagn. Her kan du skrive oplysninger om din konsulent, hvis du ønsker, at din konsulent skal modtage notifikation om breve i Tast-selv service. D Erhverver Indeholder de registrerede oplysninger om navn, adresse og oplysninger om CVR/CPR for erhverver. Hvis oplysningerne er forkerte, skal du sikre dig, at du har oprettet skemaet med den rigtige erhverver. Hvis du har det, skal I kontakte Landbrugsstyrelsen, så oplysningerne kan blive rettet. E F Økologioplysninger for erhverver Kontaktoplysninger for erhververs konsulent Her kan du se, om erhverver er registeret som økolog. Du kan godt producentskifte ØA-tilsagn til en erhverver, der endnu ikke er registeret som økolog, men det er vigtigt, at erhverver senest på tidspunktet for overdragelsen har søgt autorisation. Oplysningen er kun relevant, hvis du overdrager ØA-tilsagn. Her kan du skrive oplysninger om erhververs konsulent, hvis erhverver ønsker, at konsulenten skal modtage notifikation om breve i Tast-selv service. Du skal være opmærksom på, at erhververs konsulent ikke får besked, når producentskiftet er klar til underskrift hos erhverver. G Erklæring Her kan du læse erklæringen om producentskifte og en vejledning om Landbrugsstyrelsens databehandling af dine personoplysninger. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

18 6. Sådan indsender du producentskifteskemaet Når du har udfyldt skemaet med de marker og tilsagn, du vil producentskifte, trykker du på Skemakontrol eller Indsend. Når du trykker Indsend, udføres der en automatisk skemakontrol, inden skemaet indsendes. Resultatet af skemakontrollen vises som et billede på siden med de fejl og advarsler, som skemakontrollen har fundet. Øverst i billedet kan du, hvis du trykker indsend, få en fejlmeddelelse om, at et eller flere felter er tomme eller forkert udfyldt. Felter med en rød stjerne (*) skal altid udfyldes, inden du kan sende skemaet ind. Felter med en rød stiplet linje (---) omkring er udfyldt forkert eller med en forkert værdi. Bemærk, at der kan være flere fejl, end advarslen viser, da den kun kan vise én fejl ad gangen. Gennemgå derfor fanerne Tilsagn og Parter igen og udfyld eller ret felter med en rød ramme eller stjerne. Hvis skemakontrollen finder fejl eller fokuspunkter, vil de blive vist i rubrikkerne: Fejl Servicemeddelelser Skemakontrollen viser en kode, en beskrivelse og om fejlen er blokerende for indsendelse. Du kan sortere de tre kolonner ved at klikke på overskriften. De fejl, der blokerer for indsendelse, vises med rødt og skal rettes, før du kan indsende skemaet. Servicemeddelelser blokerer ikke for indsendelse, men kan indeholde oplysninger, der er vigtige for, at dit producentskifte bliver korrekt, og de kan indeholde informationer, der er vigtige for både dig og erhverver. 18 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

19 Du skal være opmærksom på, at erhverver ikke kan se de fejl, du fik inden du sendte skemaet ind. Det kan derfor være en god ide at printe de fejlmeddelelser, der slår ud på skemaet, ud eller gemme dem som en PDF-fil, og sende dem til erhverver, så erhverver kan se dem, når han godkender og indsender skemaet. En del af fejlmeddelelserne indeholder oplysninger, der kan være vigtige for jer begge. Du kan udskrive eller gemme et udskrift af fejlmeddelelserne ved at trykke Print i bunden af vinduet med fejlmeddelelserne, og derefter vælge, om du vil udskrive eller gemme i det printskema, der popper op. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

20 Når du har håndteret fejlmeddelelserne, skal du bekræfte din godkendelse af producentskifteskemaet. Når du har godkendt skemaet, vil det blive sendt til erhverver, som også skal godkende producentskiftet og de oplysninger, du har indtastet. Du kan ikke redigere i skemaet, når det ligger til godkendelse hos erhverver. Hvis du bliver opmærksom på en fejl i skemaet eller erhverver ikke er enig i de oplysninger, du har indtastet om producentskiftet, skal erhverver afvise skemaet, inden du kan rette i det. Når du har rettet producentskifteskemaet, skal du godkende det igen, og det bliver sendt til godkendelse hos erhverver. Når erhverver har godkendt skemaet, vil I begge modtage et kvitteringsbrev for indsendelsen. Når producentskiftet gennemføres i systemet, får I begge et brev i Tast selv-service om, at producentskiftet er gennemført. Du kan læse mere i afsnit 1.3 om, hvornår producentskiftet gennemføres. 6.1 Særligt om specifikke fejlkoder Du kan ved indsendelse af producentskifteskema i foråret 2019 opleve at blive blokeret fra at sende skemaet ind, fordi dit eller erhverves tilsagn ikke er konverteret til det nye IT-system. Hvis dit og/eller erhververs tilsagn ikke er konverteret endnu, vil du få en eller begge af nedenstående fejl i skemakontrollen Fejlkode : Du kan ikke overdrage tilsagn, da vi ikke har konverteret dit tilsagn Hvis du får fejlkode , er det fordi vi ikke har konverteret dit tilsagn endnu. Konverteringen af tilsagnet sker endeligt i forbindelse med din udbetaling af tilskuddet for Hvis du ikke har fået din udbetaling endnu kan det derfor være årsagen til fejlen. For at indsende producentskifteskemaet skal du kontakte Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud på og oplyse hvilken type tilsagn (Pleje af græs- og naturarealer og/eller Økologisk Arealtilskud), du ønsker at overdrage, og du skal huske at oplyse, at du har fået fejl med valideringsnummer "145306" i skemakontrollen. Husk at oplys dit CVR/CPR nr., så vi kan finde dig i vores system. På ordningen Pleje af græs- og naturarealer kan den manglende konvertering også skyldes, at du har "luft" i tilsagnet og har et "Konverteringsskema" liggende på Tast selv-service, som endnu ikke er indsendt. Det skal du udfylde og indsende, før du kan indsende et producentskifteskema. Hvis du skal udfylde et konverteringsskema, har vi sendt dig et brev om det Fejlkode : Du kan ikke overdrage tilsagn, da vi ikke har konverteret erhververs tilsagn Hvis du får fejlkode , er det fordi vi ikke har konverteret erhververs tilsagn endnu. Konverteringen af tilsagnet sker endeligt i forbindelse med udbetaling af tilskuddet for Fejlen kan derfor skyldes, at erhverver ikke har fået sin udbetaling for For at indsende producentskifteskemaet skal I kontakte Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud på og oplyse hvilken type tilsagn (Pleje af græs- og naturarealer og/eller Økologisk Arealtilskud), I ønsker at overdrage og I skal huske at oplyse, at I har fået fejl med valideringsnummer "149692". Husk at oplyse erhververs CVR/CPR nr., så vi kan finde erhverver i vores system. På ordningen Pleje af græs- og naturarealer kan den manglende konvertering også skyldes, at erhverver har et tilsagn med "luft" i, og har et "Konverteringsskema" liggende på Tast selv-service, som endnu ikke er indsendt. Det skal erhverver udfylde og indsende, før I kan indsende et producentskifteskema. Hvis erhverver skal udfylde et konverteringsskema, har vi sendt ham et brev om det. 20 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

21 7. Sådan underskriver erhverver producentskifteskemaet Dette afsnit er skrevet til dig, der skal erhverve marker med tilsagn eller marker, hvor et tilsagn skal ophøre i det digitale producentskifte. Når overdrager har udfyldt og indsendt skemaet, kan du se det i din oversigt over ikke-indsendte skemaer i Tastselv service. Det vil fremgå med status Afventer din signatur. Du skal være opmærksom på, at din konsulent ikke får en notifikation, når producentskiftet er klar til din underskrift, fordi skemaet ikke er endeligt. Når du åbner skemaet, har du adgang til en pdf-version af det skema, overdrager har udfyldt og indsendt. Derudover har du adgang til at se tilsagnsmarkerne i IMK. Bemærk, der kan være tilsagnsmarker i markkortet, som ikke indgår i producentskiftet. Dette har ikke betydning for producentskiftet, da det kun er de marker, der fremgår med markeringer i felterne Tilsagn, der er en del af producentskiftet. Du kan læse mere om hvordan overdrager har udfyldt felterne "Tilsagn" i kapitel 4.2. Du har ikke adgang til at redigere i hverken producentskifteskemaet eller det tilknyttede markkort. Det betyder, at du skal afvise producentskiftet, hvis du ikke er enig i det, overdrager har udfyldt, eller hvis du har ændringer til skemaet eller markkortet. Herefter skal du give overdrager besked om, at du har afvist producentskiftet, og samtidig give besked om, hvad du mener skal ændres. Du skal være opmærksom på at overdrager får ikke automatiske besked, hvis du afviser producentskiftet. Først når overdrager igen har indsendt producentskiftet, kan du godkende skemaet. Tryk her, hvis du vil godkende producentskifteskemaet. Tryk her hvis du vil afvise producentskifteskemaet, herefter kan overdrageren rette skemaet, og du får bagefter mulighed for at godkende skemaet igen. Trykker du på Afvis afvises skemaet uden yderligere advarsel! Hvis/når du er enig i det, overdrager har udfyldt i skemaet og indtegnet på markkortet, skal du godkende skemaet. Når du har godkendt skemaet, er producentskiftet endeligt indsendt, og tilsagnene vil blive overdraget til dig eller ophøre på overdragelsesdatoen. Når tilsagnene er overdraget eller ophørt vil det ikke længere være muligt at ændre i producentskiftet. Det er derfor vigtigt, at du grundigt læser, hvad overdrager har udfyldt, og forholder dig til hvilke tilsagn, du overtager og på hvilke marker, inden du godkender skemaet. Når producentskiftet er gennemført kan du ikke længere ændre i eller fortryde det, og hvis du senere alligevel ikke ønsker tilsagnet eller ikke kan opfylde betingelserne, vil tilsagnet bortfalde, og du skal betale evt. tidligere udbetalt tilskud tilbage, også det der er udbetalt til overdrager. Vi anbefaler derfor, at du sætte dig ind tilsagnsbetingelserne inde du overtager et tilsagn ved at producentskifte. Du kan læse mere om ondringerne vejledningen Vejledning om Økologisk Arealtilskud og Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema

22 8. Behandling og offentliggørelse af data 8.1 Indsamling og offentliggørelse af data 1 For at kunne administrere tilsagn og ordningerne om ØA og PLG har Landbrugsstyrelsen brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende afsnit Brug af data i producentskifteskemaet Oplysningerne i producentskifteskemaet bruger Landbrugsstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Oplysningerne vil også blive brugt af Landbrugsstyrelsen eller andre dele af Miljø- og Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav, jf. databeskyttelsesloven (se kapitel nedenfor). Registrene føres og opbevares elektronisk hos Landbrugsstyrelsen Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der bliver indhentet til kontrol, vil blive opbevaret i Landbrugsstyrelsen til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Opbevaring og anvendelse af data sker i henhold til databeskyttelsesloven, hvis behandlingen af oplysninger er omfattet af denne lov. Databeskyttelsesloven gælder som hovedregel kun for behandlingen af oplysninger om fysiske personer og ikke virksomheder (med undtagelse af enkeltmandsvirksomheder). Hvis du søger om tilsagn som fx aktieselskab, vil de oplysninger om dit selskab, som vi behandler, normalt ikke være omfattet af persondataloven. Som ansøger har du desuden ret til aktindsigt i din sag efter reglerne i forvaltningsloven, uanset om du søger som fysisk eller juridisk person Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Databeskyttelsesloven giver dig ret til at søge indsigt i, hvilke personoplysninger Landbrugsstyrelsen har registreret om dig. 2 Du har også ret til at få rettet eller slettet eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Hvis du indsender Tilsagnsskema 2019 og/eller Fællesskema 2019, skal du være opmærksom på: 4 at de afgivne oplysninger i Fællesskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte og tilskud fra Landbrugsstyrelsen under EAGF og EAFRD (EU s landbrugs- og landdistriktsordninger). at de afgivne oplysninger i Tilsagnsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud fra Landbrugsstyrelsen under EAGF og EAFRD. at Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. at Landbrugsstyrelsen, Pioner Allé 9, 6270 Tønder, er databehandler. 1 Jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 2 Jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 3 Jf. artikel 16 og 17 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) 4 Jf. 5 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 22 Landbrugsstyrelsen / Brugerguide til det digitale producentskifteskema 2019

23

24 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 April 2018 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Skyfish

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Januar 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Skyfish

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Eksempler på nye regler for omlægningstillæg.

Eksempler på nye regler for omlægningstillæg. Eksempler på nye regler for omlægningstillæg. Vi har i kapitel 5.1 i udkast til Vejledning om Økologisk Arealtilskud beskrevet de nye regler for at få omlægningstillæg, som vi forventer, der træder i kraft

Læs mere

Vejledning om producentskifte 2018

Vejledning om producentskifte 2018 Vejledning om producentskifte 2018 Januar 2018 Vejledning om producentskifte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto: Annemette Møller Torp Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden.

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Procedure for arealstøtte ved dødsboer 2019 Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Når vi konstaterer, at en kunde er afgået ved døden, bliver

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2016

Vejledning om producentskifte. Februar 2016 Vejledning om producentskifte Februar 2016 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Landbrugsstyrelsen Direkte Betalinger madavk 29. november 2018 Journalnr. 18-21110-000007 Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Mødedato: 29. november 2018 kl. 9.30 15.00 Sted: LBST, Nyropsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. juli 2018 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 2 3. Opret

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Februar 218 8-2 Vi har lavet en huskeliste over de ting, du som ansøger til minivådområdeordningen skal huske i dit projekt. Læs

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan trækker du lister i Tast selv-service

Sådan trækker du lister i Tast selv-service Du kan få oplysninger i en række lister i Tast selv-service, fx en liste over eller tilsagn. Sidst i dette dokument kan du læse om, hvad de enkelte lister indeholder. Sådan gør du: 1. Vælg fanen Lister

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere