NS 5000 Installations & Brugsan- visning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NS 5000 Installations & Brugsan- visning"

Transkript

1 AV IS ~- NS 5000 Installations & Brugsan- visning V~dwA -LZeL"\ ~l e C,TVc) l,u,ns Sv~~

2 GRUNDFUNKTION : NS 5000 NS 5000 beskytter hod - indbrud -overfald (alarmknap) - sabotage mod systemet En speciel form forsikring mod indbrud erskalsikring, sour kan tilkobles sely om systemet stfir i HJEMME-stilling, dvs. nar nogen befinder sig i huset. Sikkerheden mod indbrud kan ved storre lokaliteter ages ved hjmlp of ekstra Indbrudsdetektorer of varierende typer. Desuden kan NS 5000 ved himlp of ekstra tilbehor afgive alarm for: - oversvommelse -fail pa fryser Sely temperaturfelere og folere til maling of Iuftfugtighed kan tilsluttes systemet. CENTRALENHED : NS 5!100 Apparatet betienes ved hjaelp of en negleomskifter med stil- Iingeme. HJEMME og UDE. - Til apparatet kan tilsluttes: Fire balancerede aiarrtnsl0ifer. ` -, ' Negleomskifter med signallampe. ;,`- - AlarmgIvere : To udgange, en relaeudgang for udvendig sirene - med eller uden egen stremforsygning - og en oscillatorudgang til.indvendig sirene (hejttaler), mod he[ eller lav effekt. Telefonnettet kan direkte tilkobles. - Der er ogsd mulighed for at tilslutte et relm til drift of signalblink. NS 5000 leveres med folgende komponenter : 1 central med telefonopkalder 1 transformatorfortilslutning til lysnetstik 1 nogleomskifter med 4 nogler 1 telefonledning. 1 sirene Figur 1 1 Indikeringsfelt (display) 2 Kontrollampe for lysnet/opladning of batted 3 Kontrollampeforskalsikringsfunktion 4 Trykknap for skalsikringsfunktion 5 Kontrollampe for afbryderfunktion 6 Trykknap for afbryderfunktion

3 27~32 2~ K ~ + OK Of YLIY 7x 120K SK2 P 2 22 :.....PROM SOCKEL-A c + IR 4013 n+ +9V : (_l t ACC. hl : VAC 1 Tilslutningsterminaler 2 Sabotagekontakt 3 DIP-switch/omkobler 4 Programmeringsenhed, iswttes I pilens.retning 5 Indikationsdisplay 6 Funktionsindikatorer 7 Funktionstrykknapper 8 Slettetast 9 Sikringer

4 DAGLIG BETJENING I Centralenheden har to driftstillinger HJEMME og UDE, der vxlges ved hja:lp of nogleomskifteren ved entredoren. HJEMME : NAr ;der er nogen hjemme skal nogleomskifteren sta i stilling -H " - mod venstre. I HJEMME-stilling er indbrudsalarmen koblet bort, men ovrige alarmer er tilsluttet. Hvis man onsker skalsikringen tilkoblet trykkes knappen SKALSIKRING ind pa centralenheden. Den gule lysdiode market SKALSIKRING tinder. Skals1kringen slas fra igen nar man trykker pi knappen SKAL- SIKRING, og lysdioden slukkes derefter. Man slukker for alarmen ved at holde knappen -afbryder. trykket ind 110 sek. Den rode lysdiode vii da tzende. Alarmfunktionerne er nu helt slaet fra, indtil afbryderknappen trykkes Ind igen, og den rode lysdiode slukkes, eller nogleomskifteren stilles I udestilling = B. Obsi AFBRYDER-knappen fungerer kun i HJEMME-stilling H. UDE: I UDE-stilling er hole systemet tilkoblet.ved indbrud vii sirenen tude med fuld effekt og alarmen vii blive overfort til vagtcentralen pr. telefon. NAr man forlader huset drejes nogleomskifteren til stilling -B" -mod hojre. Alarmen er nu slaet til med 50 sec. forsinkelse, dvs. at man har mulighed for at ga ind i dot sikrede omrfide et kort ojeblik uden at benytte nogleomskifteren. Hvis alt er OK skal lysdioden ved nogleomskifteren lyse med fast lys. Den slukkes efter ca. 10 sekunder. Hvis lysdioden blinker or der noget gait I systemet. Stil nogleomskifteren 1 HJEMME-stilling, og kontrller derefter pa centralenheden hvilken alarm, som or Indikeret/udlost. Se I tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMMESTIL- LING. Man kan godt forlade alarmsystemet I denne stand, men den -fejlagtige- sektion vii sa vaere koblet fra, ovdge sektioner vi I vmre indkoblet pa normal vis. NAr man kommer hjem drejes nogleomskifteren til stilling H. - mod venstre. Signallampen vii da taende, enters med et fast oiler blinkende 1ys (der slukkes efter 10 sekunder). Giver lysdioden et fast lys er intet hxndt, systemet er nu i HJEMME-stilling og man kan frit gh Ind. - Blinker lysdioden har der vaoret alarm pa systemet. GA ind og kontroller indikeringen pa centralenheden. Arsagen til den udloste alarm vises pa displayet mod blinkende tegn. Se tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I UDE- STILLING. AUTOMATISK TEST NAr nogleomskifteren drejes til stilling -B" afprover apparatet de slojfer som skal kobles til. Hvis en slojfe detekteres som vxrende udlost kobles denne slojfe fra, mens de ovrige kobles til. Indikering of den udloste/bortkoblede slojfe vises, dels som den blinkende signallampe i nogleomskifteren, dels sour blinkende tegn pa centralen i stilling HJEMME. BETJENINGSI=UNKTIONER OG INDIKATIONER PA PANELETS FORSIDE NS 5000 har to trykknapper pi panelet : n-skalsikring- tilkobling of slojfe 2 i HJEMME-stilling. -AFBRYDER--foutilbagestilling efter udlost alarm og for fra stilling of alle apparatets alarmfunktioner I HJEMMEstilling. Fungerer.lkke I UDE-stilling. AFBRYDER-knappen skal holdes trykket Ind 110 sekunder, nir systemet skal s1as fra. Ved gentaget tryk pa knappen slis systemet til igen. INDIKATION MED LYSDIODER Centralenheden har pa panelet tre lysdioder lysdiode : fast lys nar lysnet/batteriladning er i orders. Blinker ved fell (samtidig vises fell pa gul lysdiode : fast lys nar skalsikring i HJEMME-stilling er slaet lysdiode : fast lys nar alarmfunktionen er slaet fra. DISPLAY Til indikation of alarm benyttes lysdisplay (se fig. 1). Cifferet -o" indikerer, at alle slojferer hele. Indikationen vises ved betiening og forsvinder efter 10 sekunder. Ved indtruffetalarm i UDE-stilling erdisplay slukket, og blinker forst nar nogleomskifteren stilles I HJEMME-stilling. Den blinkende indikation bliver staende for at gore dot muligt, at kontrollere en udlost slojfe. Ved betjening med AFBRYDERknappen forsvinder blinkindikeringen hvis fejlen er forsvundet. Hvis ikke blinker indikering nar apparatet slas til igen. Optrxder flere alamer eller fell samtidig, vii centralenheden vise de tilsvarende inkikationer i rxkkefolge.

5 IJIENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMME-STILLING (H) ' Udv. Display viler Alarm/fejl, firsag ' - - `, Indv : sirene blinkelys sirene Alarm tii vagtcentral Kortslutri /. 1 A. fejl. " 1/2 effekt nej nej ' slojfe E) -Afbrudt kreds/ fejl 1/2 effekt nej nej slojfe 1 Kortslutn./ 2A fejl - "1/2effekt nej nej slojfe 2 ' ' Skalsikririg 2) - 2 C lokal, hjemme- 1/2 effekt nej nej Afbrudtkreds/ fejl 'slojfe 2; Alarmzone Swrlige forhold. nej nej nej ved at trykke afbryderinde i 10 sekunder. Sirene stopper ved at trykke afbryder inde 110 sekunder ved at trykke afbryder inde 110 sekunder Lokal, hjemmealarm sidet til PA centralen' nej nel ved at trykke = aabbryder lode i 10 sekunder Kortslutriing/ 3A nef ved at trykke slojfe 3 afbryder inde 110 sekunder Overfaids- 3) - Alarmnummer Politi + alarmudryk. 3 C alarm 1/1 effekt nej overfaldsalarm samt zone 3 haster. Afbrudtkreds/ 3 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 3 afbryder Ind 110 sekunder Kortslutning/ 4 A fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryder ind i 10 sekunder Afbrudtkreds/ 4 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryderind 110 sekunder Kabelfejl, F til nogteafs 1/2 effekt ` nej. nej Kabel fro central III nagleafbryder fejlramt. (sabotage) Fejl pa L telefonlinie nej - nej nej nej Fejl pd telefonlinie telefonlinie optaget. Feji ' +' Program fejl P memory nej nej nej nej 1 cen, tral 1) ndr display viser 6, 7, eller 8 blinker lysnetlampen 2) narskalsikring er koblet til (kreds 2.) lysergul lampe 3) valgbar lydsignal pa indv. omkobling. (kreds 3).

6 H/ENDELSER MED NHGLEOMSKIFTER I UDE-STILLING (B) Udv. Display Alarm/feji Indv. blinkelys Alarm Alarmzone Saerlige viser. Arsag sirene sirene til vagtcentral til vagtcentral forhold Kortslutn./ Tekn. feji Alarmnummer Kontakt ejer 1 A. fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Alarm pa Alarmkreds Alarmnummer Politi -udryknings- 1 C kred 1 1 /1 effekt ja i alarmtilstand samt zone 1 tjeneste, ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 1 E fejl. 1/1 effekt ja sabotage samt zone 8 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Kortslutn. Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 2 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep.. slojfe 2 slojfe 2 Alarm pa Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 2 C - kreds 2 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 2. tjeneste, ejer. -.. Afbrudt kreds/ Tekn.-fejf/ - Alarmnummer Kontakt ejer :-. 2 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slajfe 2 - slojfe 2 Kortslutn. Tekn. fejl/ - Alarmnummer Kontakt ejer 3 A fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 3 slojfe 3 Alarm pa Alarmkreds 3 Alarmnummer Kont. politi + 3 C kreds 3 1/1 effekt ja alarmtilstand saint zone 3 alarmudrykning (overfaldstryk) overfald 24 timer (haster) y ~Afbrudtkreds/ - Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 3 E feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. siojfe3 slojfe3 - Kortslutn. Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer 4 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep. slajfe 4 slojfe 4 Alarm pfi Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 4 C kreds 4 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 4 tjeneste samt ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 4 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slojfe 4 slojfe 4 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer Ladning nej nej accummulator saint zone 5 nodstrom defekt under 11,5 VDC eller 220 v afbrudt Fejllysnet 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer` 7 2) nej nej 220 v afbrudt saint zone 5 nodstrom defekt eller 220 v afbrudt Sikringsfejl. 1), Tekn. feji Alarmnummer Kontaktejer 8 i central nej nej i central saint zone 5 nodstrom/220 v fejl sikringsfejl Kabelfejl Sabotage Alarmnummer Politi - udryknings- F til nodafbryder MOM ja of nogleaf b. samt zone 6 tjeneste, ejer Fejl pa 3) Sabotage L telefonlinien 1/1 effekt nej aftelefon nej nej Fejl pi Fejl 1 P central nej nej program nej nej memory 1) nar display viser 6,7 oiler 8 blinker lysnetlampen 2 alarm til vagtcentral sker 1,5 time efter 220 v afbrudt 3; sirenen starter ved telefonlinefejl over 60 sec.

7 HMNDELSER Mod nogleomskifter i HJEMME-stilling Efter at lysdiode har blinket i UDE-stilling Display (nor ngl. oms)c. or i HJEMMEstilling) Eksempel alarm/ fejl Arsag 1 C Rumdetektor m.m. 2C 3C 4C Abningskontakt Overfaldsknap trykket ind Rumdetektor m.m Bemaerk : I_evrigt henvises til tabel for "HAENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I HJEMME-STILLING ". -,

8 TILSLUTNINGER OG FUNKTIONER PA separate indgange kan tilsluttes fine hvilstromsslojfer : 1 Normalt beregnet til rumdetektorer. Altid slaet fra i HJEMME-stilling: 2 Normalt beregnet til skalsikring. Med DIP-omkobler valgbart slaet til / fra i HJEMME-stilling. HyI$ slojfen or slaet fra, kan den Ikke tilkobles ved hjaelp of trykknap pa panelet i HJEMME-stilling. 3 Normalt beregnet till overfaldsalarm / nodalarm. Med DIPomkobier valgbart slaet til / fra I HJEMME-stilling. 4 Normalt beregnet til rumdektorer som altid er slaet fra 1 HJEMME-stilling., Bortset fra ovennmvnte til- og frakoblingsmuligheder er der intet, der hindrer at slojfeme udnyttes pa anden made end beskrevet. Apparatet kan registrere fiere forskellige typer status pi samme slojfe Alarmstatus A. ` Kortslutning eller lavslojfemodstand ved ind- - ` shunt modstand. F.eks. alarm fra =And, vaeskeband, fryserdetektor eller kortslutning of kabel. Hvilestatus : Normal slojfemodstand : afslutningsmodstand 4,7kOhm. Alarmstatus C: Forhojet slojfemodstand ved indkobling of seriemodstand. F.eks. alarm fra rumdetektor. Abningskontakt m.m. Alarmstatus E : Afbrudt. Detekteres som. slojfemodstand overstigende alarmstatus C. F.eks. sabotage eller brud pa kabel. VEJLEDNING FOR FUNKTIONSOMSKIFTER DIP-omkobler : (stilling ON= mod venstre) DIP ON OFF STYRER 1-4 slaet til slaet fra sektion timer slaet fra sektion 2-i stilling ON fungerer knappen SKALSIKRING timer slaet fra sektion 3 7 spmrret repeterendefunktionefterforstealarm 8 tavs sirene overfaldsalarm, slojfe 31 HJEMME-stilling Omkoblere pa printkort DIP Normalstiliing 1 on 2 on = slojferne tilkoblet (off-slojferne bortkoblet) 3 on. nr.1 kun 1 UD-stilling 4 on 5 on = skalsikring koblet til 1 UDE-stilling eller efter.tryk pa knap (on-altid tilkoblet) - 6 on =altidtilkoblet(gaelderslejfe3)(off-kun koblet til 1 UDE-stilling) 7 off =systemetgiveralarmogsaefterudlost alarm (on-blokeret efter den forste alarm) 8 off =overfaldsalarmudloserbadesireneog telefonopringning. TILKOBLINGSANVISNING, INSTALLATION 1, 2, 3, 4 Alarmslojfer : 0 OBSI Sabotagekontakten mod centralenhedens IAg : a : (overfor tilslutningsterminaleme) ligger i serie med slojfe 1. Kontakten fastgores med tape eller andet PIE= FBK under installation eller afprovning. Placer altid en 4,7Kohm modstand over alarmkontakten. Den nederste pol pa hver slojfe-indgang er 1 v fodespaending minus (faelles). Nogleomskifter: Modstand skal monteres pa samme made som pi 1 slojferne. LED Lysdiode : (i nogleomskifter) 8 ohm Sirene/hojttaler : oscillator-udgang. ABC Blinklys : se under sirene. y LARM Sirene : Potentialfri kontakt. For at fa +12V til sirene : bojle meilem nederste kontakt og +12V udtaget nearmest 1 IICf~'f ~ under:''. logrz1~ + 12V Fodespaending +12V til Feks. sirene. + GLAS Fodespaending +12V til glasdetektor. Q~~II7 j (=) Faelies minus til fodespmnding. M Hukommelses/latch-udgang for rumdetektorer og Matra i1' trigger control. 220E +IR Fodespeending +12V til rumdetektorer (=) Feelles minus til fodespaending. A + 9V Fodespaending +9V. (+) Faelles minus til fodespaending. a ACC. Akkumulator : tilslut + og _ med de flade forbindelsesstykker. c Q YI 220/16 17VAC Transformator. TELEFONLINIE : L --R 1 0 Red ledning til klemme G BIA ledning til klemme S. s Hvid ledning til klemme R. Gul ledning tii klemme V. U +12V Brun skal ikke bruges. +OLAS 1-) M + IR +9v Ry 1K 1 2M2 B 4X IOK 10K IOK ; Aso3 4503' IOK tok 6 P DIP OMK. 24 ii ~Ill~l K 4x 47K u ii 174 ULN 33E ITVAC TP1

9 GRUNDLAEGGENDE INSTALLATIONSINSTRUKS FOR H.H.V. PASSIV INFRAROD DETEKTOR, ELLER ULTRALYDSDETEKTORER PASSIV IR : 1. Monteres pd vibrationsfri overflade 2. Monteres 12 til 21/2m hoide for bedst tilpasning of daekningsomrade 3. Detektoren placeres sa en indtrmngende person vil passers overvagningszonerne fra siden of 1 hoftehojde. 4. Dyrskal holdes fra det overvdgede omrdde. 5. Undga. at rette detektoren. mod, eller at placers den ovenover termostatstyrede radiatorer el ler andre genstands, som kan afstedkomme hurtige aendringer of infrared energi. 6. Kabler til detektoren ma ikke monteres sammen med eller taet pd ovrige elektriske installationer og maskiner. 7. UndgA of fa direkte lys eller reflektioner ind 1 detektoren. 8. UndgA genstande, derpiudselig ken bevaege sig som Leks. gardiner, mobileretc. 9. UndgA at placers detektoren 1 rum med traek. (Punkterne 4-9 kan fordrsage uonskede alanner). 10. UndgA skaermende objekter sa som store skabe, hylder etc. 11. PASSIV IR detektorer udsender ingen energi, og man kan i samme vaerelse placer: flere detektorer. 12. JR detektorer, kan ikke folsomhedsjusteres. ULTRALYDSDETEKTOR : 1 :' Monteres pa vibrationsfri overflade 2. Kan monteres pa loft, vaeg, ved guly se spec. veiledning i detektor, ikke retningsbestemt. 3. Dyr skal holdes fra det overvdgede omrade. 4. Placer detektoren minimum 50 cm fra overgange imellem loft og vaeg. 5. MA ikke placeres over radiatorer eller i omrdder der giver luftturtulens 8. UndgA at placers genstande i daekningsomrddet der beva:ger sig. Gardiner, mobiler m.m. 9. Detektoren and ikke placeres for test pa store glaspartier. der kan bevmge sig i blmsevejr. 10. Juster altid detektoren fra nul til korrekt folsomhed er opnaet. 11. Hvis detektoren skrues for hojt op, vil folsomheden falde og fejlalarm kan forekomme. 12. Flere detektorer ken monteres i samme rum, hvis der opseettes for mange detektorer, ken folsomheden ikke justeres-forkraftig ultraiydsfelt,vil blokere ' detektorerne. Husk at montere en 4,7 kii. modstand. Parallelt over alarmrelmet, uanset hvilken.detektortype der anvendes, der skal ligeledes altid monteres en 4,7 kd2 modstand i slojfen den bor altid placeres i den sidste detektor. TESTPROCEDURE FOR ALLE TYPER DETEKTORER. 1) Kontroller stremforsyning til detektoren -12VDC VDC 2) Uonskedebeveagelser1overAgningsomrddet 3) Dmkningsomrhde ved gangtest, 4) Ikke overvhgede punkter bag skabe o.lign. 5) Tmk fra vinduer, varmelegmer, ;luftrumsblance 6) Kontrollerat naediggende avspa ndingsapparaterer ude of drift na[detektoren arbejder i UDE-stilling 7) AfproV centralens funktioner "; TESTPROCEDURE FOR ALLE DETEKTORER : Kontroiler: ` 1): at str6mforsygning til detekoreme er mindst 12VDC - "13,6VDC :, a.... 2) atderikkeer,uenskede Il*vaegelserIdaekningsomrhdet 3) -at daekningsorprhdet.er tiifredsstillende ved gangtest 4) at der ikke eetraek fra vinduer, varmelegmer, luftturbulens 5) at der ikke er forstyrrende lavspaendingsapparater tilsluttet nhr detektoren arbejder i UDE-stilling 6) afprov centralens funktioner

10 EKSEMPLER PA MONTERING NOGLEOMSKIFTER Mikroswitch kortsluttet i WJEMME-stilling venstre Mikroswitch iben i UDE-stilling hojre' kun slojfemodstand hvis denne ikke findes I anden detektor. ABNINGSKONTAKT kun sloyemodstand hvis denne ikke findes 1 anden detektor slejfe sle ;fe

11 OVERFALDSKNAP kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor IR-DETEKTOR uden driftsspaending er alarmkontakten Aben. +12V kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor SABOTAGEKONTAKT SLOJFE ULTRALYDSDETEKTOR.SZD-600 kun slojfemodstand hvis den ikke findes i anden detektor

12 `-- TEKNISKE DATA Fedespaending : 17V AC fra separat monteret 15VA transformator-tilsluttet. lysnettet, samt ved stromsvigt 12V fra blyakkumulatorr, Apparatet drives of en stablli eret ensretter forsynet mod overspaendingssikring. Akkumulatoren har separat ladningskreds til kompensationsladning. Indgange. 1-4 Indgangene til alarmslojfer er blanceret for 4,7kOhms slutmodstand. Apparatet detekterer Alannstatus A, Nor modstandsvaerdien falder under ca. 2kOhm. Hvilestatus, hvor modstanden or inden for 2kOhm til 6kOhm. Alarmstatus C, hvor modstanden ligger I omrddet 6kOhm til 42kOhm. Alannstatus E, hvor modstanden overstiger ca. 42kOhm.. OBSI Maximum 9 stk. detektorer pr. sloife. Hvis fleria er tilsluttet og flere end 9 er samtidig udlost ffir man fejlalarm. Nogleomskifter Separat indgang : blancpred for4,7kohm.. Detektorer: Negleomskifter. I HJEMME-.stilling ved no- - mine[ slojfemodstand 4,7kOhm. Nogleomskifteri UDE-stilling ved modstand 9,6kOhm. Alamrstatus A respektive E detekteres pd tilsvarende msde, " sour beskrevet for alarmslojfeme. - Udgange Udgangene for fodespwnding er.to-polet sikn t Sikringen pa minus erfaellesfordisse. udgange.. Detektorer 1 : Fodespaending til detektorer 12V reguleret Max.,,stromudtag 600mA. Sikring 1A pa printkortet '= Detektorer2 : ;; Separat udgang til fodespmnding of glasbrudsdetektorer, som tages fra udgang 1 via releekontakt og brydes ved alarm. Indkobles nar alarmtid er udlobet Detektorer3 : Separat udgang for 9V. Max. stremudtag 50mk Alarmudgang 1 : Fri omskifter for sirene ved UDE-koblet central. Max.'belastning 1A. Alarmtid begrmnset til3 minutter,, Alarrnudgang2 ' y. : Osclllatorudg'ang for; drift of 5W hojttaler I.I*IEMMESTILLING,g'nrer,alarmudgangen ' 1/2 ;effekt i 50 sec. dog giver overfalds-. I.UDESTIWNG giver alarmudgangen 1/1 effekt 14 min.,. Alarmudgang 3 : Hukommelse/ Trigger Control Udgang for Ledindikator ved nogleomskifter Centralenheden Batteriets til-. stand : Telefonlinien Forberedt 3-polet udgang for rekeomskifter, til f.eks. blinklys ved UDE-koblet central. Max. belastning 0,5,k Ubegmnset alarmtid. Blinklys lysertil udlostalarm ertilbagestillet Relax er ikke monteret i standardudforelse. Aben kollektorudgang til hukommelsesfunktion pd detekorer. Udgangen er r;ben (12V) nar nogleomskifteren.stir i HJEMMEstilling, og skifter til minimumniveau (ov) nar nogleomskifter stilles I UDE-stilling. Hvis IR-detektorer mod hukommelse tilsluttes, kan man I HJEMME-stilling identificere hvilke(n) IR-detektor(er), der har udlest alann.. Altemativt kan udgangen benyttes til i HJEMME-stilling, at stille visse typer detektorer i hvilestilling (trigger control). Aben kolletorudgang tilsluttet minus: fast tiwuttet nhr nogleomskifter.betjenes, hvis alle slojfer er hole. Pulserende tilslutning nar nogleomskifter betjenes, hvls en slojfe er udlost eller en alarm er udlsst I UDEstilling. Slukker efter ca.10 sekunder. Har wautomatiske " afprovningsfunktioner : Ved omkobling fra UDE-til HJEMME-stilling afproves batteriet under. belastning og ' vedligehoidelsesladningen bortkobles i ca. 10 sekundec -..,... Hvis batterispeending synker under nominel vaordi, gives inkikation p9 panelet for fejl lysnet/ladning. Samme afprovning sker, narafbryder-.,knappentrykkesind.. =' -AFBRYDER-knappen skal hokfes ind i mindst 10 sekunder. Kontinuerlig overvegning. Indikation of om linien er brudt nar nogleomskifter stilles i " UDE-stilling ved blink mod signallampen. PA centralenheden vises bogstavet L i indikationsfeltet nar nogleomskifter stftr i HJEMME-stilling. NICOFON NS 5000 er et helt modeme alarmsystem, hvori den nyeste og most avancerede teknik er anvendt'alarmsystemet er konstrueret til mange ors brag, og vii under normale omstaendigheder ikke give anledning til problemer. Skulle der imidlertid alligevel opsta tekniske problemer mod alarmsystemet vii service og udbedring of fejl kunne rekvireres ved henvendelse til NICOFON FORHANDLER : Eller direkte til : NICOFON A/S H.C. Orstedsvej 28 C 1879 Frederiksberg C. Tlf

13 VILKAR FOR ANVENDELSE AF SAERUDSTYR TILSLUTTET DET OFFENTLIGE TELEFONNET Ved et sacrudstyr forstas et udstyr, som ikke leveres og fejlrettes of teleadministrationerne, men som pa de of teleadministrationerne angivnc vilkar kan tilsluttes'en'abonnentinstallation i det offentlige telefonnet. Tilslutning er kun tiliadt, hvis udstyret er godkendt of teleadministrationerne som smrudstyr Udstyr, der af teleadministrationerne er god-. kendt som saerudstyr,''skal vaere pasat et ggd-.. kendelsesskilt med teksten: Godk er' _., for ttisiufning'tit-dot '- oft~ntiips lnolonnot F.KT-JTAS.- KTAS -~P&T Saerudstyr er normalt forsynet med en speciel trepolet6stikprop (gennemgangsstik) og mfi frit tilsluttes en stikkornraktl-i ert abonnentinstallatiotf: Sxrudstyrwkan" - dog vaere forsynet med en - lempoletstikprop og,cni :is fald kun tilsluttes' en'fempblet stikkontakt med brydekon-...,ti ;..: takter, om pa ` b ėstilttng af ab onnenten opsaettes of teleadministrationen. Den femolede stikkontakt Males henhold tit de tit ~nhver tid gaeldende vilkdr og takster. Teleadministrationerne har;,yed godkendelsenikke-pdtaget -.sig nogltt ansvar for saerudstyrets. funktion og kvalitet, men bar alene sikret sig i rimeligt omfang mod for Styrrelser og ulemper for driften of telefonan~aeggene. Opmaerksomheden henledes.endvidere pa, at uanset om et udstyr er godkendt som sacrudstyr, %- it sikkerheden for rigtig funktion forringes jo flere saerudstyr, der tilsluttes samme abonnentinstallation, ligesom tilslatiting of sacrudstyr kan_ begraerise _.anvendelsesmuligheden of ekstrainstallationer leveret of teleadministrationerne. Teleadministrationerne forbeholder sig ret tit at aendre den transmissions-, signalerings- og centraltekniske funktion of telefonanlaeg med tilknyttede abonnentinstallationer, og de pdtager sig ved sadanne aendringer intet ansvar for, at tilsluttet sacrudstyr fortsat er anvendeligt. 4. Abonnenten er forpligtet til i tilfaelde of indtraedende fejl uopholdeligt at fjeme sa:rudstyret og forst genindsmtte det efter fornoden fejlretning. Dersom smrudstyret giver anledning tit for- "styrrelser 'eller -ulemper 'for ;.driften of tetefonantseggene, skal det straks afbrydes eller fjernes. -. Eventuelle onikostninger i Aden fanledning' S. 6. eller"tit deraf ;folgende. aendringer"af saerudstyret" er teleadministrationerne :,uvedkommende.' Eventt efc,,''udgifter, der pdfeires teleadrai-nistrationerne, kan -'palagges abonnenten., Teleadministrationernes personate skal mod forevisning of legitimation have uhindret adgang tit at undecsoge og :afqroye ;de tit en abonnentinstaltation titsluttede saerudstyr og har ret til' at ' frakoble sicru~itstyr,,som ikke. overholder vilkarene : for tilslutning og anvendelse :` Fejl.i.:Jorbindelse : aned -;anvendetse of et saerudstyr skal meldes tit det' af teverandoren angivi e'sted og'mdikke me dfe~re j jlmelding ' tit teleadmimstrationen, medmilndfe deumed Si. kkerhed er konstateret, 4t,,fejlen ikke kan tilskrives%saerudstyt et Unodig fejlmelding tit teleadiritnlstrationerne medforer, at abonnentpp kan palmgges at afholde de udgifter, der irerved pafores disse. 7. Teleadministrationerne patager sig intet ansvar for folgerne of driftsforstyrrclser. i telefonnettet, Ud over tie 5~foran -fastsatte vilkar gaelder abonneinenfs'betingelserne i ovilkdr og takster for~telefonabonnement«', som de er anfort i-.tcleadministrationcrnes telefonboger. TELEFONTILSYNET h1.4 R TS 1902 Erstattcr udeave of mai 1976

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere