NS 5000 Installations & Brugsan- visning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NS 5000 Installations & Brugsan- visning"

Transkript

1 AV IS ~- NS 5000 Installations & Brugsan- visning V~dwA -LZeL"\ ~l e C,TVc) l,u,ns Sv~~

2 GRUNDFUNKTION : NS 5000 NS 5000 beskytter hod - indbrud -overfald (alarmknap) - sabotage mod systemet En speciel form forsikring mod indbrud erskalsikring, sour kan tilkobles sely om systemet stfir i HJEMME-stilling, dvs. nar nogen befinder sig i huset. Sikkerheden mod indbrud kan ved storre lokaliteter ages ved hjmlp of ekstra Indbrudsdetektorer of varierende typer. Desuden kan NS 5000 ved himlp of ekstra tilbehor afgive alarm for: - oversvommelse -fail pa fryser Sely temperaturfelere og folere til maling of Iuftfugtighed kan tilsluttes systemet. CENTRALENHED : NS 5!100 Apparatet betienes ved hjaelp of en negleomskifter med stil- Iingeme. HJEMME og UDE. - Til apparatet kan tilsluttes: Fire balancerede aiarrtnsl0ifer. ` -, ' Negleomskifter med signallampe. ;,`- - AlarmgIvere : To udgange, en relaeudgang for udvendig sirene - med eller uden egen stremforsygning - og en oscillatorudgang til.indvendig sirene (hejttaler), mod he[ eller lav effekt. Telefonnettet kan direkte tilkobles. - Der er ogsd mulighed for at tilslutte et relm til drift of signalblink. NS 5000 leveres med folgende komponenter : 1 central med telefonopkalder 1 transformatorfortilslutning til lysnetstik 1 nogleomskifter med 4 nogler 1 telefonledning. 1 sirene Figur 1 1 Indikeringsfelt (display) 2 Kontrollampe for lysnet/opladning of batted 3 Kontrollampeforskalsikringsfunktion 4 Trykknap for skalsikringsfunktion 5 Kontrollampe for afbryderfunktion 6 Trykknap for afbryderfunktion

3 27~32 2~ K ~ + OK Of YLIY 7x 120K SK2 P 2 22 :.....PROM SOCKEL-A c + IR 4013 n+ +9V : (_l t ACC. hl : VAC 1 Tilslutningsterminaler 2 Sabotagekontakt 3 DIP-switch/omkobler 4 Programmeringsenhed, iswttes I pilens.retning 5 Indikationsdisplay 6 Funktionsindikatorer 7 Funktionstrykknapper 8 Slettetast 9 Sikringer

4 DAGLIG BETJENING I Centralenheden har to driftstillinger HJEMME og UDE, der vxlges ved hja:lp of nogleomskifteren ved entredoren. HJEMME : NAr ;der er nogen hjemme skal nogleomskifteren sta i stilling -H " - mod venstre. I HJEMME-stilling er indbrudsalarmen koblet bort, men ovrige alarmer er tilsluttet. Hvis man onsker skalsikringen tilkoblet trykkes knappen SKALSIKRING ind pa centralenheden. Den gule lysdiode market SKALSIKRING tinder. Skals1kringen slas fra igen nar man trykker pi knappen SKAL- SIKRING, og lysdioden slukkes derefter. Man slukker for alarmen ved at holde knappen -afbryder. trykket ind 110 sek. Den rode lysdiode vii da tzende. Alarmfunktionerne er nu helt slaet fra, indtil afbryderknappen trykkes Ind igen, og den rode lysdiode slukkes, eller nogleomskifteren stilles I udestilling = B. Obsi AFBRYDER-knappen fungerer kun i HJEMME-stilling H. UDE: I UDE-stilling er hole systemet tilkoblet.ved indbrud vii sirenen tude med fuld effekt og alarmen vii blive overfort til vagtcentralen pr. telefon. NAr man forlader huset drejes nogleomskifteren til stilling -B" -mod hojre. Alarmen er nu slaet til med 50 sec. forsinkelse, dvs. at man har mulighed for at ga ind i dot sikrede omrfide et kort ojeblik uden at benytte nogleomskifteren. Hvis alt er OK skal lysdioden ved nogleomskifteren lyse med fast lys. Den slukkes efter ca. 10 sekunder. Hvis lysdioden blinker or der noget gait I systemet. Stil nogleomskifteren 1 HJEMME-stilling, og kontrller derefter pa centralenheden hvilken alarm, som or Indikeret/udlost. Se I tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMMESTIL- LING. Man kan godt forlade alarmsystemet I denne stand, men den -fejlagtige- sektion vii sa vaere koblet fra, ovdge sektioner vi I vmre indkoblet pa normal vis. NAr man kommer hjem drejes nogleomskifteren til stilling H. - mod venstre. Signallampen vii da taende, enters med et fast oiler blinkende 1ys (der slukkes efter 10 sekunder). Giver lysdioden et fast lys er intet hxndt, systemet er nu i HJEMME-stilling og man kan frit gh Ind. - Blinker lysdioden har der vaoret alarm pa systemet. GA ind og kontroller indikeringen pa centralenheden. Arsagen til den udloste alarm vises pa displayet mod blinkende tegn. Se tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I UDE- STILLING. AUTOMATISK TEST NAr nogleomskifteren drejes til stilling -B" afprover apparatet de slojfer som skal kobles til. Hvis en slojfe detekteres som vxrende udlost kobles denne slojfe fra, mens de ovrige kobles til. Indikering of den udloste/bortkoblede slojfe vises, dels som den blinkende signallampe i nogleomskifteren, dels sour blinkende tegn pa centralen i stilling HJEMME. BETJENINGSI=UNKTIONER OG INDIKATIONER PA PANELETS FORSIDE NS 5000 har to trykknapper pi panelet : n-skalsikring- tilkobling of slojfe 2 i HJEMME-stilling. -AFBRYDER--foutilbagestilling efter udlost alarm og for fra stilling of alle apparatets alarmfunktioner I HJEMMEstilling. Fungerer.lkke I UDE-stilling. AFBRYDER-knappen skal holdes trykket Ind 110 sekunder, nir systemet skal s1as fra. Ved gentaget tryk pa knappen slis systemet til igen. INDIKATION MED LYSDIODER Centralenheden har pa panelet tre lysdioder lysdiode : fast lys nar lysnet/batteriladning er i orders. Blinker ved fell (samtidig vises fell pa gul lysdiode : fast lys nar skalsikring i HJEMME-stilling er slaet lysdiode : fast lys nar alarmfunktionen er slaet fra. DISPLAY Til indikation of alarm benyttes lysdisplay (se fig. 1). Cifferet -o" indikerer, at alle slojferer hele. Indikationen vises ved betiening og forsvinder efter 10 sekunder. Ved indtruffetalarm i UDE-stilling erdisplay slukket, og blinker forst nar nogleomskifteren stilles I HJEMME-stilling. Den blinkende indikation bliver staende for at gore dot muligt, at kontrollere en udlost slojfe. Ved betjening med AFBRYDERknappen forsvinder blinkindikeringen hvis fejlen er forsvundet. Hvis ikke blinker indikering nar apparatet slas til igen. Optrxder flere alamer eller fell samtidig, vii centralenheden vise de tilsvarende inkikationer i rxkkefolge.

5 IJIENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMME-STILLING (H) ' Udv. Display viler Alarm/fejl, firsag ' - - `, Indv : sirene blinkelys sirene Alarm tii vagtcentral Kortslutri /. 1 A. fejl. " 1/2 effekt nej nej ' slojfe E) -Afbrudt kreds/ fejl 1/2 effekt nej nej slojfe 1 Kortslutn./ 2A fejl - "1/2effekt nej nej slojfe 2 ' ' Skalsikririg 2) - 2 C lokal, hjemme- 1/2 effekt nej nej Afbrudtkreds/ fejl 'slojfe 2; Alarmzone Swrlige forhold. nej nej nej ved at trykke afbryderinde i 10 sekunder. Sirene stopper ved at trykke afbryder inde 110 sekunder ved at trykke afbryder inde 110 sekunder Lokal, hjemmealarm sidet til PA centralen' nej nel ved at trykke = aabbryder lode i 10 sekunder Kortslutriing/ 3A nef ved at trykke slojfe 3 afbryder inde 110 sekunder Overfaids- 3) - Alarmnummer Politi + alarmudryk. 3 C alarm 1/1 effekt nej overfaldsalarm samt zone 3 haster. Afbrudtkreds/ 3 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 3 afbryder Ind 110 sekunder Kortslutning/ 4 A fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryder ind i 10 sekunder Afbrudtkreds/ 4 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryderind 110 sekunder Kabelfejl, F til nogteafs 1/2 effekt ` nej. nej Kabel fro central III nagleafbryder fejlramt. (sabotage) Fejl pa L telefonlinie nej - nej nej nej Fejl pd telefonlinie telefonlinie optaget. Feji ' +' Program fejl P memory nej nej nej nej 1 cen, tral 1) ndr display viser 6, 7, eller 8 blinker lysnetlampen 2) narskalsikring er koblet til (kreds 2.) lysergul lampe 3) valgbar lydsignal pa indv. omkobling. (kreds 3).

6 H/ENDELSER MED NHGLEOMSKIFTER I UDE-STILLING (B) Udv. Display Alarm/feji Indv. blinkelys Alarm Alarmzone Saerlige viser. Arsag sirene sirene til vagtcentral til vagtcentral forhold Kortslutn./ Tekn. feji Alarmnummer Kontakt ejer 1 A. fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Alarm pa Alarmkreds Alarmnummer Politi -udryknings- 1 C kred 1 1 /1 effekt ja i alarmtilstand samt zone 1 tjeneste, ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 1 E fejl. 1/1 effekt ja sabotage samt zone 8 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Kortslutn. Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 2 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep.. slojfe 2 slojfe 2 Alarm pa Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 2 C - kreds 2 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 2. tjeneste, ejer. -.. Afbrudt kreds/ Tekn.-fejf/ - Alarmnummer Kontakt ejer :-. 2 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slajfe 2 - slojfe 2 Kortslutn. Tekn. fejl/ - Alarmnummer Kontakt ejer 3 A fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 3 slojfe 3 Alarm pa Alarmkreds 3 Alarmnummer Kont. politi + 3 C kreds 3 1/1 effekt ja alarmtilstand saint zone 3 alarmudrykning (overfaldstryk) overfald 24 timer (haster) y ~Afbrudtkreds/ - Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 3 E feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. siojfe3 slojfe3 - Kortslutn. Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer 4 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep. slajfe 4 slojfe 4 Alarm pfi Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 4 C kreds 4 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 4 tjeneste samt ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 4 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slojfe 4 slojfe 4 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer Ladning nej nej accummulator saint zone 5 nodstrom defekt under 11,5 VDC eller 220 v afbrudt Fejllysnet 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer` 7 2) nej nej 220 v afbrudt saint zone 5 nodstrom defekt eller 220 v afbrudt Sikringsfejl. 1), Tekn. feji Alarmnummer Kontaktejer 8 i central nej nej i central saint zone 5 nodstrom/220 v fejl sikringsfejl Kabelfejl Sabotage Alarmnummer Politi - udryknings- F til nodafbryder MOM ja of nogleaf b. samt zone 6 tjeneste, ejer Fejl pa 3) Sabotage L telefonlinien 1/1 effekt nej aftelefon nej nej Fejl pi Fejl 1 P central nej nej program nej nej memory 1) nar display viser 6,7 oiler 8 blinker lysnetlampen 2 alarm til vagtcentral sker 1,5 time efter 220 v afbrudt 3; sirenen starter ved telefonlinefejl over 60 sec.

7 HMNDELSER Mod nogleomskifter i HJEMME-stilling Efter at lysdiode har blinket i UDE-stilling Display (nor ngl. oms)c. or i HJEMMEstilling) Eksempel alarm/ fejl Arsag 1 C Rumdetektor m.m. 2C 3C 4C Abningskontakt Overfaldsknap trykket ind Rumdetektor m.m Bemaerk : I_evrigt henvises til tabel for "HAENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I HJEMME-STILLING ". -,

8 TILSLUTNINGER OG FUNKTIONER PA separate indgange kan tilsluttes fine hvilstromsslojfer : 1 Normalt beregnet til rumdetektorer. Altid slaet fra i HJEMME-stilling: 2 Normalt beregnet til skalsikring. Med DIP-omkobler valgbart slaet til / fra i HJEMME-stilling. HyI$ slojfen or slaet fra, kan den Ikke tilkobles ved hjaelp of trykknap pa panelet i HJEMME-stilling. 3 Normalt beregnet till overfaldsalarm / nodalarm. Med DIPomkobier valgbart slaet til / fra I HJEMME-stilling. 4 Normalt beregnet til rumdektorer som altid er slaet fra 1 HJEMME-stilling., Bortset fra ovennmvnte til- og frakoblingsmuligheder er der intet, der hindrer at slojfeme udnyttes pa anden made end beskrevet. Apparatet kan registrere fiere forskellige typer status pi samme slojfe Alarmstatus A. ` Kortslutning eller lavslojfemodstand ved ind- - ` shunt modstand. F.eks. alarm fra =And, vaeskeband, fryserdetektor eller kortslutning of kabel. Hvilestatus : Normal slojfemodstand : afslutningsmodstand 4,7kOhm. Alarmstatus C: Forhojet slojfemodstand ved indkobling of seriemodstand. F.eks. alarm fra rumdetektor. Abningskontakt m.m. Alarmstatus E : Afbrudt. Detekteres som. slojfemodstand overstigende alarmstatus C. F.eks. sabotage eller brud pa kabel. VEJLEDNING FOR FUNKTIONSOMSKIFTER DIP-omkobler : (stilling ON= mod venstre) DIP ON OFF STYRER 1-4 slaet til slaet fra sektion timer slaet fra sektion 2-i stilling ON fungerer knappen SKALSIKRING timer slaet fra sektion 3 7 spmrret repeterendefunktionefterforstealarm 8 tavs sirene overfaldsalarm, slojfe 31 HJEMME-stilling Omkoblere pa printkort DIP Normalstiliing 1 on 2 on = slojferne tilkoblet (off-slojferne bortkoblet) 3 on. nr.1 kun 1 UD-stilling 4 on 5 on = skalsikring koblet til 1 UDE-stilling eller efter.tryk pa knap (on-altid tilkoblet) - 6 on =altidtilkoblet(gaelderslejfe3)(off-kun koblet til 1 UDE-stilling) 7 off =systemetgiveralarmogsaefterudlost alarm (on-blokeret efter den forste alarm) 8 off =overfaldsalarmudloserbadesireneog telefonopringning. TILKOBLINGSANVISNING, INSTALLATION 1, 2, 3, 4 Alarmslojfer : 0 OBSI Sabotagekontakten mod centralenhedens IAg : a : (overfor tilslutningsterminaleme) ligger i serie med slojfe 1. Kontakten fastgores med tape eller andet PIE= FBK under installation eller afprovning. Placer altid en 4,7Kohm modstand over alarmkontakten. Den nederste pol pa hver slojfe-indgang er 1 v fodespaending minus (faelles). Nogleomskifter: Modstand skal monteres pa samme made som pi 1 slojferne. LED Lysdiode : (i nogleomskifter) 8 ohm Sirene/hojttaler : oscillator-udgang. ABC Blinklys : se under sirene. y LARM Sirene : Potentialfri kontakt. For at fa +12V til sirene : bojle meilem nederste kontakt og +12V udtaget nearmest 1 IICf~'f ~ under:''. logrz1~ + 12V Fodespaending +12V til Feks. sirene. + GLAS Fodespaending +12V til glasdetektor. Q~~II7 j (=) Faelies minus til fodespmnding. M Hukommelses/latch-udgang for rumdetektorer og Matra i1' trigger control. 220E +IR Fodespeending +12V til rumdetektorer (=) Feelles minus til fodespaending. A + 9V Fodespaending +9V. (+) Faelles minus til fodespaending. a ACC. Akkumulator : tilslut + og _ med de flade forbindelsesstykker. c Q YI 220/16 17VAC Transformator. TELEFONLINIE : L --R 1 0 Red ledning til klemme G BIA ledning til klemme S. s Hvid ledning til klemme R. Gul ledning tii klemme V. U +12V Brun skal ikke bruges. +OLAS 1-) M + IR +9v Ry 1K 1 2M2 B 4X IOK 10K IOK ; Aso3 4503' IOK tok 6 P DIP OMK. 24 ii ~Ill~l K 4x 47K u ii 174 ULN 33E ITVAC TP1

9 GRUNDLAEGGENDE INSTALLATIONSINSTRUKS FOR H.H.V. PASSIV INFRAROD DETEKTOR, ELLER ULTRALYDSDETEKTORER PASSIV IR : 1. Monteres pd vibrationsfri overflade 2. Monteres 12 til 21/2m hoide for bedst tilpasning of daekningsomrade 3. Detektoren placeres sa en indtrmngende person vil passers overvagningszonerne fra siden of 1 hoftehojde. 4. Dyrskal holdes fra det overvdgede omrdde. 5. Undga. at rette detektoren. mod, eller at placers den ovenover termostatstyrede radiatorer el ler andre genstands, som kan afstedkomme hurtige aendringer of infrared energi. 6. Kabler til detektoren ma ikke monteres sammen med eller taet pd ovrige elektriske installationer og maskiner. 7. UndgA of fa direkte lys eller reflektioner ind 1 detektoren. 8. UndgA genstande, derpiudselig ken bevaege sig som Leks. gardiner, mobileretc. 9. UndgA at placers detektoren 1 rum med traek. (Punkterne 4-9 kan fordrsage uonskede alanner). 10. UndgA skaermende objekter sa som store skabe, hylder etc. 11. PASSIV IR detektorer udsender ingen energi, og man kan i samme vaerelse placer: flere detektorer. 12. JR detektorer, kan ikke folsomhedsjusteres. ULTRALYDSDETEKTOR : 1 :' Monteres pa vibrationsfri overflade 2. Kan monteres pa loft, vaeg, ved guly se spec. veiledning i detektor, ikke retningsbestemt. 3. Dyr skal holdes fra det overvdgede omrade. 4. Placer detektoren minimum 50 cm fra overgange imellem loft og vaeg. 5. MA ikke placeres over radiatorer eller i omrdder der giver luftturtulens 8. UndgA at placers genstande i daekningsomrddet der beva:ger sig. Gardiner, mobiler m.m. 9. Detektoren and ikke placeres for test pa store glaspartier. der kan bevmge sig i blmsevejr. 10. Juster altid detektoren fra nul til korrekt folsomhed er opnaet. 11. Hvis detektoren skrues for hojt op, vil folsomheden falde og fejlalarm kan forekomme. 12. Flere detektorer ken monteres i samme rum, hvis der opseettes for mange detektorer, ken folsomheden ikke justeres-forkraftig ultraiydsfelt,vil blokere ' detektorerne. Husk at montere en 4,7 kii. modstand. Parallelt over alarmrelmet, uanset hvilken.detektortype der anvendes, der skal ligeledes altid monteres en 4,7 kd2 modstand i slojfen den bor altid placeres i den sidste detektor. TESTPROCEDURE FOR ALLE TYPER DETEKTORER. 1) Kontroller stremforsyning til detektoren -12VDC VDC 2) Uonskedebeveagelser1overAgningsomrddet 3) Dmkningsomrhde ved gangtest, 4) Ikke overvhgede punkter bag skabe o.lign. 5) Tmk fra vinduer, varmelegmer, ;luftrumsblance 6) Kontrollerat naediggende avspa ndingsapparaterer ude of drift na[detektoren arbejder i UDE-stilling 7) AfproV centralens funktioner "; TESTPROCEDURE FOR ALLE DETEKTORER : Kontroiler: ` 1): at str6mforsygning til detekoreme er mindst 12VDC - "13,6VDC :, a.... 2) atderikkeer,uenskede Il*vaegelserIdaekningsomrhdet 3) -at daekningsorprhdet.er tiifredsstillende ved gangtest 4) at der ikke eetraek fra vinduer, varmelegmer, luftturbulens 5) at der ikke er forstyrrende lavspaendingsapparater tilsluttet nhr detektoren arbejder i UDE-stilling 6) afprov centralens funktioner

10 EKSEMPLER PA MONTERING NOGLEOMSKIFTER Mikroswitch kortsluttet i WJEMME-stilling venstre Mikroswitch iben i UDE-stilling hojre' kun slojfemodstand hvis denne ikke findes I anden detektor. ABNINGSKONTAKT kun sloyemodstand hvis denne ikke findes 1 anden detektor slejfe sle ;fe

11 OVERFALDSKNAP kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor IR-DETEKTOR uden driftsspaending er alarmkontakten Aben. +12V kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor SABOTAGEKONTAKT SLOJFE ULTRALYDSDETEKTOR.SZD-600 kun slojfemodstand hvis den ikke findes i anden detektor

12 `-- TEKNISKE DATA Fedespaending : 17V AC fra separat monteret 15VA transformator-tilsluttet. lysnettet, samt ved stromsvigt 12V fra blyakkumulatorr, Apparatet drives of en stablli eret ensretter forsynet mod overspaendingssikring. Akkumulatoren har separat ladningskreds til kompensationsladning. Indgange. 1-4 Indgangene til alarmslojfer er blanceret for 4,7kOhms slutmodstand. Apparatet detekterer Alannstatus A, Nor modstandsvaerdien falder under ca. 2kOhm. Hvilestatus, hvor modstanden or inden for 2kOhm til 6kOhm. Alarmstatus C, hvor modstanden ligger I omrddet 6kOhm til 42kOhm. Alannstatus E, hvor modstanden overstiger ca. 42kOhm.. OBSI Maximum 9 stk. detektorer pr. sloife. Hvis fleria er tilsluttet og flere end 9 er samtidig udlost ffir man fejlalarm. Nogleomskifter Separat indgang : blancpred for4,7kohm.. Detektorer: Negleomskifter. I HJEMME-.stilling ved no- - mine[ slojfemodstand 4,7kOhm. Nogleomskifteri UDE-stilling ved modstand 9,6kOhm. Alamrstatus A respektive E detekteres pd tilsvarende msde, " sour beskrevet for alarmslojfeme. - Udgange Udgangene for fodespwnding er.to-polet sikn t Sikringen pa minus erfaellesfordisse. udgange.. Detektorer 1 : Fodespaending til detektorer 12V reguleret Max.,,stromudtag 600mA. Sikring 1A pa printkortet '= Detektorer2 : ;; Separat udgang til fodespmnding of glasbrudsdetektorer, som tages fra udgang 1 via releekontakt og brydes ved alarm. Indkobles nar alarmtid er udlobet Detektorer3 : Separat udgang for 9V. Max. stremudtag 50mk Alarmudgang 1 : Fri omskifter for sirene ved UDE-koblet central. Max.'belastning 1A. Alarmtid begrmnset til3 minutter,, Alarrnudgang2 ' y. : Osclllatorudg'ang for; drift of 5W hojttaler I.I*IEMMESTILLING,g'nrer,alarmudgangen ' 1/2 ;effekt i 50 sec. dog giver overfalds-. I.UDESTIWNG giver alarmudgangen 1/1 effekt 14 min.,. Alarmudgang 3 : Hukommelse/ Trigger Control Udgang for Ledindikator ved nogleomskifter Centralenheden Batteriets til-. stand : Telefonlinien Forberedt 3-polet udgang for rekeomskifter, til f.eks. blinklys ved UDE-koblet central. Max. belastning 0,5,k Ubegmnset alarmtid. Blinklys lysertil udlostalarm ertilbagestillet Relax er ikke monteret i standardudforelse. Aben kollektorudgang til hukommelsesfunktion pd detekorer. Udgangen er r;ben (12V) nar nogleomskifteren.stir i HJEMMEstilling, og skifter til minimumniveau (ov) nar nogleomskifter stilles I UDE-stilling. Hvis IR-detektorer mod hukommelse tilsluttes, kan man I HJEMME-stilling identificere hvilke(n) IR-detektor(er), der har udlest alann.. Altemativt kan udgangen benyttes til i HJEMME-stilling, at stille visse typer detektorer i hvilestilling (trigger control). Aben kolletorudgang tilsluttet minus: fast tiwuttet nhr nogleomskifter.betjenes, hvis alle slojfer er hole. Pulserende tilslutning nar nogleomskifter betjenes, hvls en slojfe er udlost eller en alarm er udlsst I UDEstilling. Slukker efter ca.10 sekunder. Har wautomatiske " afprovningsfunktioner : Ved omkobling fra UDE-til HJEMME-stilling afproves batteriet under. belastning og ' vedligehoidelsesladningen bortkobles i ca. 10 sekundec -..,... Hvis batterispeending synker under nominel vaordi, gives inkikation p9 panelet for fejl lysnet/ladning. Samme afprovning sker, narafbryder-.,knappentrykkesind.. =' -AFBRYDER-knappen skal hokfes ind i mindst 10 sekunder. Kontinuerlig overvegning. Indikation of om linien er brudt nar nogleomskifter stilles i " UDE-stilling ved blink mod signallampen. PA centralenheden vises bogstavet L i indikationsfeltet nar nogleomskifter stftr i HJEMME-stilling. NICOFON NS 5000 er et helt modeme alarmsystem, hvori den nyeste og most avancerede teknik er anvendt'alarmsystemet er konstrueret til mange ors brag, og vii under normale omstaendigheder ikke give anledning til problemer. Skulle der imidlertid alligevel opsta tekniske problemer mod alarmsystemet vii service og udbedring of fejl kunne rekvireres ved henvendelse til NICOFON FORHANDLER : Eller direkte til : NICOFON A/S H.C. Orstedsvej 28 C 1879 Frederiksberg C. Tlf

13 VILKAR FOR ANVENDELSE AF SAERUDSTYR TILSLUTTET DET OFFENTLIGE TELEFONNET Ved et sacrudstyr forstas et udstyr, som ikke leveres og fejlrettes of teleadministrationerne, men som pa de of teleadministrationerne angivnc vilkar kan tilsluttes'en'abonnentinstallation i det offentlige telefonnet. Tilslutning er kun tiliadt, hvis udstyret er godkendt of teleadministrationerne som smrudstyr Udstyr, der af teleadministrationerne er god-. kendt som saerudstyr,''skal vaere pasat et ggd-.. kendelsesskilt med teksten: Godk er' _., for ttisiufning'tit-dot '- oft~ntiips lnolonnot F.KT-JTAS.- KTAS -~P&T Saerudstyr er normalt forsynet med en speciel trepolet6stikprop (gennemgangsstik) og mfi frit tilsluttes en stikkornraktl-i ert abonnentinstallatiotf: Sxrudstyrwkan" - dog vaere forsynet med en - lempoletstikprop og,cni :is fald kun tilsluttes' en'fempblet stikkontakt med brydekon-...,ti ;..: takter, om pa ` b ėstilttng af ab onnenten opsaettes of teleadministrationen. Den femolede stikkontakt Males henhold tit de tit ~nhver tid gaeldende vilkdr og takster. Teleadministrationerne har;,yed godkendelsenikke-pdtaget -.sig nogltt ansvar for saerudstyrets. funktion og kvalitet, men bar alene sikret sig i rimeligt omfang mod for Styrrelser og ulemper for driften of telefonan~aeggene. Opmaerksomheden henledes.endvidere pa, at uanset om et udstyr er godkendt som sacrudstyr, %- it sikkerheden for rigtig funktion forringes jo flere saerudstyr, der tilsluttes samme abonnentinstallation, ligesom tilslatiting of sacrudstyr kan_ begraerise _.anvendelsesmuligheden of ekstrainstallationer leveret of teleadministrationerne. Teleadministrationerne forbeholder sig ret tit at aendre den transmissions-, signalerings- og centraltekniske funktion of telefonanlaeg med tilknyttede abonnentinstallationer, og de pdtager sig ved sadanne aendringer intet ansvar for, at tilsluttet sacrudstyr fortsat er anvendeligt. 4. Abonnenten er forpligtet til i tilfaelde of indtraedende fejl uopholdeligt at fjeme sa:rudstyret og forst genindsmtte det efter fornoden fejlretning. Dersom smrudstyret giver anledning tit for- "styrrelser 'eller -ulemper 'for ;.driften of tetefonantseggene, skal det straks afbrydes eller fjernes. -. Eventuelle onikostninger i Aden fanledning' S. 6. eller"tit deraf ;folgende. aendringer"af saerudstyret" er teleadministrationerne :,uvedkommende.' Eventt efc,,''udgifter, der pdfeires teleadrai-nistrationerne, kan -'palagges abonnenten., Teleadministrationernes personate skal mod forevisning of legitimation have uhindret adgang tit at undecsoge og :afqroye ;de tit en abonnentinstaltation titsluttede saerudstyr og har ret til' at ' frakoble sicru~itstyr,,som ikke. overholder vilkarene : for tilslutning og anvendelse :` Fejl.i.:Jorbindelse : aned -;anvendetse of et saerudstyr skal meldes tit det' af teverandoren angivi e'sted og'mdikke me dfe~re j jlmelding ' tit teleadmimstrationen, medmilndfe deumed Si. kkerhed er konstateret, 4t,,fejlen ikke kan tilskrives%saerudstyt et Unodig fejlmelding tit teleadiritnlstrationerne medforer, at abonnentpp kan palmgges at afholde de udgifter, der irerved pafores disse. 7. Teleadministrationerne patager sig intet ansvar for folgerne of driftsforstyrrclser. i telefonnettet, Ud over tie 5~foran -fastsatte vilkar gaelder abonneinenfs'betingelserne i ovilkdr og takster for~telefonabonnement«', som de er anfort i-.tcleadministrationcrnes telefonboger. TELEFONTILSYNET h1.4 R TS 1902 Erstattcr udeave of mai 1976

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM Brugerve-jledning V"DMENTAAL: I3 43 Q SS -;Lb..LKRLNG SIKAEA DMMMK 2 1AY% O DMA. + DES M O OMR. 1 FULD M olaade: ifixdn YTR l-m in F21 [31 O KLAA O OMLL 7 TIL o 220 V a o a AFSTX O ZONE GOBLET R7 M F9_1

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7

Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 Elma Segugio MET/GLP Dansk/norsk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 037/040 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Beskrivelse...4 Gas lækage detektor...4 Forbindelsesdiagrammer...4 Funktioner...5

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere