NS 5000 Installations & Brugsan- visning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NS 5000 Installations & Brugsan- visning"

Transkript

1 AV IS ~- NS 5000 Installations & Brugsan- visning V~dwA -LZeL"\ ~l e C,TVc) l,u,ns Sv~~

2 GRUNDFUNKTION : NS 5000 NS 5000 beskytter hod - indbrud -overfald (alarmknap) - sabotage mod systemet En speciel form forsikring mod indbrud erskalsikring, sour kan tilkobles sely om systemet stfir i HJEMME-stilling, dvs. nar nogen befinder sig i huset. Sikkerheden mod indbrud kan ved storre lokaliteter ages ved hjmlp of ekstra Indbrudsdetektorer of varierende typer. Desuden kan NS 5000 ved himlp of ekstra tilbehor afgive alarm for: - oversvommelse -fail pa fryser Sely temperaturfelere og folere til maling of Iuftfugtighed kan tilsluttes systemet. CENTRALENHED : NS 5!100 Apparatet betienes ved hjaelp of en negleomskifter med stil- Iingeme. HJEMME og UDE. - Til apparatet kan tilsluttes: Fire balancerede aiarrtnsl0ifer. ` -, ' Negleomskifter med signallampe. ;,`- - AlarmgIvere : To udgange, en relaeudgang for udvendig sirene - med eller uden egen stremforsygning - og en oscillatorudgang til.indvendig sirene (hejttaler), mod he[ eller lav effekt. Telefonnettet kan direkte tilkobles. - Der er ogsd mulighed for at tilslutte et relm til drift of signalblink. NS 5000 leveres med folgende komponenter : 1 central med telefonopkalder 1 transformatorfortilslutning til lysnetstik 1 nogleomskifter med 4 nogler 1 telefonledning. 1 sirene Figur 1 1 Indikeringsfelt (display) 2 Kontrollampe for lysnet/opladning of batted 3 Kontrollampeforskalsikringsfunktion 4 Trykknap for skalsikringsfunktion 5 Kontrollampe for afbryderfunktion 6 Trykknap for afbryderfunktion

3 27~32 2~ K ~ + OK Of YLIY 7x 120K SK2 P 2 22 :.....PROM SOCKEL-A c + IR 4013 n+ +9V : (_l t ACC. hl : VAC 1 Tilslutningsterminaler 2 Sabotagekontakt 3 DIP-switch/omkobler 4 Programmeringsenhed, iswttes I pilens.retning 5 Indikationsdisplay 6 Funktionsindikatorer 7 Funktionstrykknapper 8 Slettetast 9 Sikringer

4 DAGLIG BETJENING I Centralenheden har to driftstillinger HJEMME og UDE, der vxlges ved hja:lp of nogleomskifteren ved entredoren. HJEMME : NAr ;der er nogen hjemme skal nogleomskifteren sta i stilling -H " - mod venstre. I HJEMME-stilling er indbrudsalarmen koblet bort, men ovrige alarmer er tilsluttet. Hvis man onsker skalsikringen tilkoblet trykkes knappen SKALSIKRING ind pa centralenheden. Den gule lysdiode market SKALSIKRING tinder. Skals1kringen slas fra igen nar man trykker pi knappen SKAL- SIKRING, og lysdioden slukkes derefter. Man slukker for alarmen ved at holde knappen -afbryder. trykket ind 110 sek. Den rode lysdiode vii da tzende. Alarmfunktionerne er nu helt slaet fra, indtil afbryderknappen trykkes Ind igen, og den rode lysdiode slukkes, eller nogleomskifteren stilles I udestilling = B. Obsi AFBRYDER-knappen fungerer kun i HJEMME-stilling H. UDE: I UDE-stilling er hole systemet tilkoblet.ved indbrud vii sirenen tude med fuld effekt og alarmen vii blive overfort til vagtcentralen pr. telefon. NAr man forlader huset drejes nogleomskifteren til stilling -B" -mod hojre. Alarmen er nu slaet til med 50 sec. forsinkelse, dvs. at man har mulighed for at ga ind i dot sikrede omrfide et kort ojeblik uden at benytte nogleomskifteren. Hvis alt er OK skal lysdioden ved nogleomskifteren lyse med fast lys. Den slukkes efter ca. 10 sekunder. Hvis lysdioden blinker or der noget gait I systemet. Stil nogleomskifteren 1 HJEMME-stilling, og kontrller derefter pa centralenheden hvilken alarm, som or Indikeret/udlost. Se I tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMMESTIL- LING. Man kan godt forlade alarmsystemet I denne stand, men den -fejlagtige- sektion vii sa vaere koblet fra, ovdge sektioner vi I vmre indkoblet pa normal vis. NAr man kommer hjem drejes nogleomskifteren til stilling H. - mod venstre. Signallampen vii da taende, enters med et fast oiler blinkende 1ys (der slukkes efter 10 sekunder). Giver lysdioden et fast lys er intet hxndt, systemet er nu i HJEMME-stilling og man kan frit gh Ind. - Blinker lysdioden har der vaoret alarm pa systemet. GA ind og kontroller indikeringen pa centralenheden. Arsagen til den udloste alarm vises pa displayet mod blinkende tegn. Se tabel mod H/ENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I UDE- STILLING. AUTOMATISK TEST NAr nogleomskifteren drejes til stilling -B" afprover apparatet de slojfer som skal kobles til. Hvis en slojfe detekteres som vxrende udlost kobles denne slojfe fra, mens de ovrige kobles til. Indikering of den udloste/bortkoblede slojfe vises, dels som den blinkende signallampe i nogleomskifteren, dels sour blinkende tegn pa centralen i stilling HJEMME. BETJENINGSI=UNKTIONER OG INDIKATIONER PA PANELETS FORSIDE NS 5000 har to trykknapper pi panelet : n-skalsikring- tilkobling of slojfe 2 i HJEMME-stilling. -AFBRYDER--foutilbagestilling efter udlost alarm og for fra stilling of alle apparatets alarmfunktioner I HJEMMEstilling. Fungerer.lkke I UDE-stilling. AFBRYDER-knappen skal holdes trykket Ind 110 sekunder, nir systemet skal s1as fra. Ved gentaget tryk pa knappen slis systemet til igen. INDIKATION MED LYSDIODER Centralenheden har pa panelet tre lysdioder lysdiode : fast lys nar lysnet/batteriladning er i orders. Blinker ved fell (samtidig vises fell pa gul lysdiode : fast lys nar skalsikring i HJEMME-stilling er slaet lysdiode : fast lys nar alarmfunktionen er slaet fra. DISPLAY Til indikation of alarm benyttes lysdisplay (se fig. 1). Cifferet -o" indikerer, at alle slojferer hele. Indikationen vises ved betiening og forsvinder efter 10 sekunder. Ved indtruffetalarm i UDE-stilling erdisplay slukket, og blinker forst nar nogleomskifteren stilles I HJEMME-stilling. Den blinkende indikation bliver staende for at gore dot muligt, at kontrollere en udlost slojfe. Ved betjening med AFBRYDERknappen forsvinder blinkindikeringen hvis fejlen er forsvundet. Hvis ikke blinker indikering nar apparatet slas til igen. Optrxder flere alamer eller fell samtidig, vii centralenheden vise de tilsvarende inkikationer i rxkkefolge.

5 IJIENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER 1 HJEMME-STILLING (H) ' Udv. Display viler Alarm/fejl, firsag ' - - `, Indv : sirene blinkelys sirene Alarm tii vagtcentral Kortslutri /. 1 A. fejl. " 1/2 effekt nej nej ' slojfe E) -Afbrudt kreds/ fejl 1/2 effekt nej nej slojfe 1 Kortslutn./ 2A fejl - "1/2effekt nej nej slojfe 2 ' ' Skalsikririg 2) - 2 C lokal, hjemme- 1/2 effekt nej nej Afbrudtkreds/ fejl 'slojfe 2; Alarmzone Swrlige forhold. nej nej nej ved at trykke afbryderinde i 10 sekunder. Sirene stopper ved at trykke afbryder inde 110 sekunder ved at trykke afbryder inde 110 sekunder Lokal, hjemmealarm sidet til PA centralen' nej nel ved at trykke = aabbryder lode i 10 sekunder Kortslutriing/ 3A nef ved at trykke slojfe 3 afbryder inde 110 sekunder Overfaids- 3) - Alarmnummer Politi + alarmudryk. 3 C alarm 1/1 effekt nej overfaldsalarm samt zone 3 haster. Afbrudtkreds/ 3 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 3 afbryder Ind 110 sekunder Kortslutning/ 4 A fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryder ind i 10 sekunder Afbrudtkreds/ 4 E fejl 1/2 effekt nej nej nej ved at trykke slojfe 4 afbryderind 110 sekunder Kabelfejl, F til nogteafs 1/2 effekt ` nej. nej Kabel fro central III nagleafbryder fejlramt. (sabotage) Fejl pa L telefonlinie nej - nej nej nej Fejl pd telefonlinie telefonlinie optaget. Feji ' +' Program fejl P memory nej nej nej nej 1 cen, tral 1) ndr display viser 6, 7, eller 8 blinker lysnetlampen 2) narskalsikring er koblet til (kreds 2.) lysergul lampe 3) valgbar lydsignal pa indv. omkobling. (kreds 3).

6 H/ENDELSER MED NHGLEOMSKIFTER I UDE-STILLING (B) Udv. Display Alarm/feji Indv. blinkelys Alarm Alarmzone Saerlige viser. Arsag sirene sirene til vagtcentral til vagtcentral forhold Kortslutn./ Tekn. feji Alarmnummer Kontakt ejer 1 A. fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Alarm pa Alarmkreds Alarmnummer Politi -udryknings- 1 C kred 1 1 /1 effekt ja i alarmtilstand samt zone 1 tjeneste, ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 1 E fejl. 1/1 effekt ja sabotage samt zone 8 for rep. slojfe 1 slojfe 1 Kortslutn. Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 2 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep.. slojfe 2 slojfe 2 Alarm pa Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 2 C - kreds 2 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 2. tjeneste, ejer. -.. Afbrudt kreds/ Tekn.-fejf/ - Alarmnummer Kontakt ejer :-. 2 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slajfe 2 - slojfe 2 Kortslutn. Tekn. fejl/ - Alarmnummer Kontakt ejer 3 A fejl 1/1 effekt ja sabotage samt zone 7 for rep. slojfe 3 slojfe 3 Alarm pa Alarmkreds 3 Alarmnummer Kont. politi + 3 C kreds 3 1/1 effekt ja alarmtilstand saint zone 3 alarmudrykning (overfaldstryk) overfald 24 timer (haster) y ~Afbrudtkreds/ - Tekn.fejl/ Alarmnummer Kontaktejer 3 E feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. siojfe3 slojfe3 - Kortslutn. Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer 4 A feji 1/1 effekt ja sabotage saint zone 7 for rep. slajfe 4 slojfe 4 Alarm pfi Alarm kreds Alarmnummer Politi-udryknings- 4 C kreds 4 1/1 effekt ja i alarmtilstand saint zone 4 tjeneste samt ejer Afbrudt kreds/ Tekn. fejl/ Alarmnummer Kontakt ejer 4 E fejl 1/1 effekt ja sabotage saint zone 8 for rep. slojfe 4 slojfe 4 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer Ladning nej nej accummulator saint zone 5 nodstrom defekt under 11,5 VDC eller 220 v afbrudt Fejllysnet 1) Tekn.fejl Alarmnummer Kontaktejer` 7 2) nej nej 220 v afbrudt saint zone 5 nodstrom defekt eller 220 v afbrudt Sikringsfejl. 1), Tekn. feji Alarmnummer Kontaktejer 8 i central nej nej i central saint zone 5 nodstrom/220 v fejl sikringsfejl Kabelfejl Sabotage Alarmnummer Politi - udryknings- F til nodafbryder MOM ja of nogleaf b. samt zone 6 tjeneste, ejer Fejl pa 3) Sabotage L telefonlinien 1/1 effekt nej aftelefon nej nej Fejl pi Fejl 1 P central nej nej program nej nej memory 1) nar display viser 6,7 oiler 8 blinker lysnetlampen 2 alarm til vagtcentral sker 1,5 time efter 220 v afbrudt 3; sirenen starter ved telefonlinefejl over 60 sec.

7 HMNDELSER Mod nogleomskifter i HJEMME-stilling Efter at lysdiode har blinket i UDE-stilling Display (nor ngl. oms)c. or i HJEMMEstilling) Eksempel alarm/ fejl Arsag 1 C Rumdetektor m.m. 2C 3C 4C Abningskontakt Overfaldsknap trykket ind Rumdetektor m.m Bemaerk : I_evrigt henvises til tabel for "HAENDELSER MED NOGLEOMSKIFTER I HJEMME-STILLING ". -,

8 TILSLUTNINGER OG FUNKTIONER PA separate indgange kan tilsluttes fine hvilstromsslojfer : 1 Normalt beregnet til rumdetektorer. Altid slaet fra i HJEMME-stilling: 2 Normalt beregnet til skalsikring. Med DIP-omkobler valgbart slaet til / fra i HJEMME-stilling. HyI$ slojfen or slaet fra, kan den Ikke tilkobles ved hjaelp of trykknap pa panelet i HJEMME-stilling. 3 Normalt beregnet till overfaldsalarm / nodalarm. Med DIPomkobier valgbart slaet til / fra I HJEMME-stilling. 4 Normalt beregnet til rumdektorer som altid er slaet fra 1 HJEMME-stilling., Bortset fra ovennmvnte til- og frakoblingsmuligheder er der intet, der hindrer at slojfeme udnyttes pa anden made end beskrevet. Apparatet kan registrere fiere forskellige typer status pi samme slojfe Alarmstatus A. ` Kortslutning eller lavslojfemodstand ved ind- - ` shunt modstand. F.eks. alarm fra =And, vaeskeband, fryserdetektor eller kortslutning of kabel. Hvilestatus : Normal slojfemodstand : afslutningsmodstand 4,7kOhm. Alarmstatus C: Forhojet slojfemodstand ved indkobling of seriemodstand. F.eks. alarm fra rumdetektor. Abningskontakt m.m. Alarmstatus E : Afbrudt. Detekteres som. slojfemodstand overstigende alarmstatus C. F.eks. sabotage eller brud pa kabel. VEJLEDNING FOR FUNKTIONSOMSKIFTER DIP-omkobler : (stilling ON= mod venstre) DIP ON OFF STYRER 1-4 slaet til slaet fra sektion timer slaet fra sektion 2-i stilling ON fungerer knappen SKALSIKRING timer slaet fra sektion 3 7 spmrret repeterendefunktionefterforstealarm 8 tavs sirene overfaldsalarm, slojfe 31 HJEMME-stilling Omkoblere pa printkort DIP Normalstiliing 1 on 2 on = slojferne tilkoblet (off-slojferne bortkoblet) 3 on. nr.1 kun 1 UD-stilling 4 on 5 on = skalsikring koblet til 1 UDE-stilling eller efter.tryk pa knap (on-altid tilkoblet) - 6 on =altidtilkoblet(gaelderslejfe3)(off-kun koblet til 1 UDE-stilling) 7 off =systemetgiveralarmogsaefterudlost alarm (on-blokeret efter den forste alarm) 8 off =overfaldsalarmudloserbadesireneog telefonopringning. TILKOBLINGSANVISNING, INSTALLATION 1, 2, 3, 4 Alarmslojfer : 0 OBSI Sabotagekontakten mod centralenhedens IAg : a : (overfor tilslutningsterminaleme) ligger i serie med slojfe 1. Kontakten fastgores med tape eller andet PIE= FBK under installation eller afprovning. Placer altid en 4,7Kohm modstand over alarmkontakten. Den nederste pol pa hver slojfe-indgang er 1 v fodespaending minus (faelles). Nogleomskifter: Modstand skal monteres pa samme made som pi 1 slojferne. LED Lysdiode : (i nogleomskifter) 8 ohm Sirene/hojttaler : oscillator-udgang. ABC Blinklys : se under sirene. y LARM Sirene : Potentialfri kontakt. For at fa +12V til sirene : bojle meilem nederste kontakt og +12V udtaget nearmest 1 IICf~'f ~ under:''. logrz1~ + 12V Fodespaending +12V til Feks. sirene. + GLAS Fodespaending +12V til glasdetektor. Q~~II7 j (=) Faelies minus til fodespmnding. M Hukommelses/latch-udgang for rumdetektorer og Matra i1' trigger control. 220E +IR Fodespeending +12V til rumdetektorer (=) Feelles minus til fodespaending. A + 9V Fodespaending +9V. (+) Faelles minus til fodespaending. a ACC. Akkumulator : tilslut + og _ med de flade forbindelsesstykker. c Q YI 220/16 17VAC Transformator. TELEFONLINIE : L --R 1 0 Red ledning til klemme G BIA ledning til klemme S. s Hvid ledning til klemme R. Gul ledning tii klemme V. U +12V Brun skal ikke bruges. +OLAS 1-) M + IR +9v Ry 1K 1 2M2 B 4X IOK 10K IOK ; Aso3 4503' IOK tok 6 P DIP OMK. 24 ii ~Ill~l K 4x 47K u ii 174 ULN 33E ITVAC TP1

9 GRUNDLAEGGENDE INSTALLATIONSINSTRUKS FOR H.H.V. PASSIV INFRAROD DETEKTOR, ELLER ULTRALYDSDETEKTORER PASSIV IR : 1. Monteres pd vibrationsfri overflade 2. Monteres 12 til 21/2m hoide for bedst tilpasning of daekningsomrade 3. Detektoren placeres sa en indtrmngende person vil passers overvagningszonerne fra siden of 1 hoftehojde. 4. Dyrskal holdes fra det overvdgede omrdde. 5. Undga. at rette detektoren. mod, eller at placers den ovenover termostatstyrede radiatorer el ler andre genstands, som kan afstedkomme hurtige aendringer of infrared energi. 6. Kabler til detektoren ma ikke monteres sammen med eller taet pd ovrige elektriske installationer og maskiner. 7. UndgA of fa direkte lys eller reflektioner ind 1 detektoren. 8. UndgA genstande, derpiudselig ken bevaege sig som Leks. gardiner, mobileretc. 9. UndgA at placers detektoren 1 rum med traek. (Punkterne 4-9 kan fordrsage uonskede alanner). 10. UndgA skaermende objekter sa som store skabe, hylder etc. 11. PASSIV IR detektorer udsender ingen energi, og man kan i samme vaerelse placer: flere detektorer. 12. JR detektorer, kan ikke folsomhedsjusteres. ULTRALYDSDETEKTOR : 1 :' Monteres pa vibrationsfri overflade 2. Kan monteres pa loft, vaeg, ved guly se spec. veiledning i detektor, ikke retningsbestemt. 3. Dyr skal holdes fra det overvdgede omrade. 4. Placer detektoren minimum 50 cm fra overgange imellem loft og vaeg. 5. MA ikke placeres over radiatorer eller i omrdder der giver luftturtulens 8. UndgA at placers genstande i daekningsomrddet der beva:ger sig. Gardiner, mobiler m.m. 9. Detektoren and ikke placeres for test pa store glaspartier. der kan bevmge sig i blmsevejr. 10. Juster altid detektoren fra nul til korrekt folsomhed er opnaet. 11. Hvis detektoren skrues for hojt op, vil folsomheden falde og fejlalarm kan forekomme. 12. Flere detektorer ken monteres i samme rum, hvis der opseettes for mange detektorer, ken folsomheden ikke justeres-forkraftig ultraiydsfelt,vil blokere ' detektorerne. Husk at montere en 4,7 kii. modstand. Parallelt over alarmrelmet, uanset hvilken.detektortype der anvendes, der skal ligeledes altid monteres en 4,7 kd2 modstand i slojfen den bor altid placeres i den sidste detektor. TESTPROCEDURE FOR ALLE TYPER DETEKTORER. 1) Kontroller stremforsyning til detektoren -12VDC VDC 2) Uonskedebeveagelser1overAgningsomrddet 3) Dmkningsomrhde ved gangtest, 4) Ikke overvhgede punkter bag skabe o.lign. 5) Tmk fra vinduer, varmelegmer, ;luftrumsblance 6) Kontrollerat naediggende avspa ndingsapparaterer ude of drift na[detektoren arbejder i UDE-stilling 7) AfproV centralens funktioner "; TESTPROCEDURE FOR ALLE DETEKTORER : Kontroiler: ` 1): at str6mforsygning til detekoreme er mindst 12VDC - "13,6VDC :, a.... 2) atderikkeer,uenskede Il*vaegelserIdaekningsomrhdet 3) -at daekningsorprhdet.er tiifredsstillende ved gangtest 4) at der ikke eetraek fra vinduer, varmelegmer, luftturbulens 5) at der ikke er forstyrrende lavspaendingsapparater tilsluttet nhr detektoren arbejder i UDE-stilling 6) afprov centralens funktioner

10 EKSEMPLER PA MONTERING NOGLEOMSKIFTER Mikroswitch kortsluttet i WJEMME-stilling venstre Mikroswitch iben i UDE-stilling hojre' kun slojfemodstand hvis denne ikke findes I anden detektor. ABNINGSKONTAKT kun sloyemodstand hvis denne ikke findes 1 anden detektor slejfe sle ;fe

11 OVERFALDSKNAP kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor IR-DETEKTOR uden driftsspaending er alarmkontakten Aben. +12V kun slojfemodstand hvis denne ikke findes i anden detektor SABOTAGEKONTAKT SLOJFE ULTRALYDSDETEKTOR.SZD-600 kun slojfemodstand hvis den ikke findes i anden detektor

12 `-- TEKNISKE DATA Fedespaending : 17V AC fra separat monteret 15VA transformator-tilsluttet. lysnettet, samt ved stromsvigt 12V fra blyakkumulatorr, Apparatet drives of en stablli eret ensretter forsynet mod overspaendingssikring. Akkumulatoren har separat ladningskreds til kompensationsladning. Indgange. 1-4 Indgangene til alarmslojfer er blanceret for 4,7kOhms slutmodstand. Apparatet detekterer Alannstatus A, Nor modstandsvaerdien falder under ca. 2kOhm. Hvilestatus, hvor modstanden or inden for 2kOhm til 6kOhm. Alarmstatus C, hvor modstanden ligger I omrddet 6kOhm til 42kOhm. Alannstatus E, hvor modstanden overstiger ca. 42kOhm.. OBSI Maximum 9 stk. detektorer pr. sloife. Hvis fleria er tilsluttet og flere end 9 er samtidig udlost ffir man fejlalarm. Nogleomskifter Separat indgang : blancpred for4,7kohm.. Detektorer: Negleomskifter. I HJEMME-.stilling ved no- - mine[ slojfemodstand 4,7kOhm. Nogleomskifteri UDE-stilling ved modstand 9,6kOhm. Alamrstatus A respektive E detekteres pd tilsvarende msde, " sour beskrevet for alarmslojfeme. - Udgange Udgangene for fodespwnding er.to-polet sikn t Sikringen pa minus erfaellesfordisse. udgange.. Detektorer 1 : Fodespaending til detektorer 12V reguleret Max.,,stromudtag 600mA. Sikring 1A pa printkortet '= Detektorer2 : ;; Separat udgang til fodespmnding of glasbrudsdetektorer, som tages fra udgang 1 via releekontakt og brydes ved alarm. Indkobles nar alarmtid er udlobet Detektorer3 : Separat udgang for 9V. Max. stremudtag 50mk Alarmudgang 1 : Fri omskifter for sirene ved UDE-koblet central. Max.'belastning 1A. Alarmtid begrmnset til3 minutter,, Alarrnudgang2 ' y. : Osclllatorudg'ang for; drift of 5W hojttaler I.I*IEMMESTILLING,g'nrer,alarmudgangen ' 1/2 ;effekt i 50 sec. dog giver overfalds-. I.UDESTIWNG giver alarmudgangen 1/1 effekt 14 min.,. Alarmudgang 3 : Hukommelse/ Trigger Control Udgang for Ledindikator ved nogleomskifter Centralenheden Batteriets til-. stand : Telefonlinien Forberedt 3-polet udgang for rekeomskifter, til f.eks. blinklys ved UDE-koblet central. Max. belastning 0,5,k Ubegmnset alarmtid. Blinklys lysertil udlostalarm ertilbagestillet Relax er ikke monteret i standardudforelse. Aben kollektorudgang til hukommelsesfunktion pd detekorer. Udgangen er r;ben (12V) nar nogleomskifteren.stir i HJEMMEstilling, og skifter til minimumniveau (ov) nar nogleomskifter stilles I UDE-stilling. Hvis IR-detektorer mod hukommelse tilsluttes, kan man I HJEMME-stilling identificere hvilke(n) IR-detektor(er), der har udlest alann.. Altemativt kan udgangen benyttes til i HJEMME-stilling, at stille visse typer detektorer i hvilestilling (trigger control). Aben kolletorudgang tilsluttet minus: fast tiwuttet nhr nogleomskifter.betjenes, hvis alle slojfer er hole. Pulserende tilslutning nar nogleomskifter betjenes, hvls en slojfe er udlost eller en alarm er udlsst I UDEstilling. Slukker efter ca.10 sekunder. Har wautomatiske " afprovningsfunktioner : Ved omkobling fra UDE-til HJEMME-stilling afproves batteriet under. belastning og ' vedligehoidelsesladningen bortkobles i ca. 10 sekundec -..,... Hvis batterispeending synker under nominel vaordi, gives inkikation p9 panelet for fejl lysnet/ladning. Samme afprovning sker, narafbryder-.,knappentrykkesind.. =' -AFBRYDER-knappen skal hokfes ind i mindst 10 sekunder. Kontinuerlig overvegning. Indikation of om linien er brudt nar nogleomskifter stilles i " UDE-stilling ved blink mod signallampen. PA centralenheden vises bogstavet L i indikationsfeltet nar nogleomskifter stftr i HJEMME-stilling. NICOFON NS 5000 er et helt modeme alarmsystem, hvori den nyeste og most avancerede teknik er anvendt'alarmsystemet er konstrueret til mange ors brag, og vii under normale omstaendigheder ikke give anledning til problemer. Skulle der imidlertid alligevel opsta tekniske problemer mod alarmsystemet vii service og udbedring of fejl kunne rekvireres ved henvendelse til NICOFON FORHANDLER : Eller direkte til : NICOFON A/S H.C. Orstedsvej 28 C 1879 Frederiksberg C. Tlf

13 VILKAR FOR ANVENDELSE AF SAERUDSTYR TILSLUTTET DET OFFENTLIGE TELEFONNET Ved et sacrudstyr forstas et udstyr, som ikke leveres og fejlrettes of teleadministrationerne, men som pa de of teleadministrationerne angivnc vilkar kan tilsluttes'en'abonnentinstallation i det offentlige telefonnet. Tilslutning er kun tiliadt, hvis udstyret er godkendt of teleadministrationerne som smrudstyr Udstyr, der af teleadministrationerne er god-. kendt som saerudstyr,''skal vaere pasat et ggd-.. kendelsesskilt med teksten: Godk er' _., for ttisiufning'tit-dot '- oft~ntiips lnolonnot F.KT-JTAS.- KTAS -~P&T Saerudstyr er normalt forsynet med en speciel trepolet6stikprop (gennemgangsstik) og mfi frit tilsluttes en stikkornraktl-i ert abonnentinstallatiotf: Sxrudstyrwkan" - dog vaere forsynet med en - lempoletstikprop og,cni :is fald kun tilsluttes' en'fempblet stikkontakt med brydekon-...,ti ;..: takter, om pa ` b ėstilttng af ab onnenten opsaettes of teleadministrationen. Den femolede stikkontakt Males henhold tit de tit ~nhver tid gaeldende vilkdr og takster. Teleadministrationerne har;,yed godkendelsenikke-pdtaget -.sig nogltt ansvar for saerudstyrets. funktion og kvalitet, men bar alene sikret sig i rimeligt omfang mod for Styrrelser og ulemper for driften of telefonan~aeggene. Opmaerksomheden henledes.endvidere pa, at uanset om et udstyr er godkendt som sacrudstyr, %- it sikkerheden for rigtig funktion forringes jo flere saerudstyr, der tilsluttes samme abonnentinstallation, ligesom tilslatiting of sacrudstyr kan_ begraerise _.anvendelsesmuligheden of ekstrainstallationer leveret of teleadministrationerne. Teleadministrationerne forbeholder sig ret tit at aendre den transmissions-, signalerings- og centraltekniske funktion of telefonanlaeg med tilknyttede abonnentinstallationer, og de pdtager sig ved sadanne aendringer intet ansvar for, at tilsluttet sacrudstyr fortsat er anvendeligt. 4. Abonnenten er forpligtet til i tilfaelde of indtraedende fejl uopholdeligt at fjeme sa:rudstyret og forst genindsmtte det efter fornoden fejlretning. Dersom smrudstyret giver anledning tit for- "styrrelser 'eller -ulemper 'for ;.driften of tetefonantseggene, skal det straks afbrydes eller fjernes. -. Eventuelle onikostninger i Aden fanledning' S. 6. eller"tit deraf ;folgende. aendringer"af saerudstyret" er teleadministrationerne :,uvedkommende.' Eventt efc,,''udgifter, der pdfeires teleadrai-nistrationerne, kan -'palagges abonnenten., Teleadministrationernes personate skal mod forevisning of legitimation have uhindret adgang tit at undecsoge og :afqroye ;de tit en abonnentinstaltation titsluttede saerudstyr og har ret til' at ' frakoble sicru~itstyr,,som ikke. overholder vilkarene : for tilslutning og anvendelse :` Fejl.i.:Jorbindelse : aned -;anvendetse of et saerudstyr skal meldes tit det' af teverandoren angivi e'sted og'mdikke me dfe~re j jlmelding ' tit teleadmimstrationen, medmilndfe deumed Si. kkerhed er konstateret, 4t,,fejlen ikke kan tilskrives%saerudstyt et Unodig fejlmelding tit teleadiritnlstrationerne medforer, at abonnentpp kan palmgges at afholde de udgifter, der irerved pafores disse. 7. Teleadministrationerne patager sig intet ansvar for folgerne of driftsforstyrrclser. i telefonnettet, Ud over tie 5~foran -fastsatte vilkar gaelder abonneinenfs'betingelserne i ovilkdr og takster for~telefonabonnement«', som de er anfort i-.tcleadministrationcrnes telefonboger. TELEFONTILSYNET h1.4 R TS 1902 Erstattcr udeave of mai 1976

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM Brugerve-jledning V"DMENTAAL: I3 43 Q SS -;Lb..LKRLNG SIKAEA DMMMK 2 1AY% O DMA. + DES M O OMR. 1 FULD M olaade: ifixdn YTR l-m in F21 [31 O KLAA O OMLL 7 TIL o 220 V a o a AFSTX O ZONE GOBLET R7 M F9_1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere