Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift"

Transkript

1 Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

2 Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har samtidig en række uheldige bivirkninger på miljøet. Derfor er der i de senere år udviklet en række effektive metoder til at bekæmpe rotter og mus uden brug af gift. Fordele ved giftfri bekæmpelse: Skånsomt overfor rovfugle og rovdyr, der æder rotter og mus Forsinker rotternes resistensudvikling Rotterne lider ikke Jord og vandmiljø bliver ikke forurenet Forgiftede rotter og mus ligger ikke og lugter Fødevarer og skjulesteder tiltrækker rotter. Derfor er det meget vigtigt at sikre og renholde sin ejendom, så rotterne ikke får fodfæste. Det gælder både ejendomme i byer og på landet. Få hjælp fra rovdyrene Hvis du bor på landet, kan rotternes naturlige fjender såsom ræv, slørugle, ilder, lækat, mår og brud hjælpe med at holde rotterne nede. Ved at optimere leveforholdene for disse arter i nærheden af bygningerne, kan rottebestanden reduceres. Denne publikation fortæller, hvor og hvornår det især er vigtigt at undgå giften, og hvilke metoder der er mest effektive. Ofte kan en kombination af flere metoder være løsningen. Fjern rotternes levesteder Forebebyggelse af rotter er altid bedre og nemmere end bekæmpelse. Fjerner man rotternes levemuligheder bliver de væk så enkelt er det. Tips til aktiviteter, der giver flere rovdyr på din ejendom: Redekasser til ugler Indflyvningshuller til ugler i lader m.v. Siddepinde for ugler, og rovfugle Stenbunker og levende hegn Du kan få mere at vide om, hvordan du tiltrækker rodyrene på 2 Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

3 Foto: Scanpix Smækfælder og levende fangende fælder Som privat grundejer må man bekæmpe både rotter og mus med smækfælder. Man kan også bruge fælder, der fanger rotter og mus levende men husk at de skal tilses dagligt. Alle fund af rotter skal anmeldes til kommunen, der har ansvaret for at kortlægge udbredelsen og for den systematiske bekæmpelse af rotter. Fælder, der opstilles som led i kommunal rottebekæmpelse, skal røgtes af den kommunale rottebekæmper med passende mellemrum. Det gælder alle former for fælder. Fordele: Fælder er miljøvenlige alternativer til gift, og kan benyttes både inden- og udenfor. Fælder afliver eller fastholder rotter og mus, så man efterfølgende let kan finde og skaffe sig af med de døde gnavere. Ulemper: Fælder er mere tidskrævende at anvende, fordi de skal tilses og røgtes ofte. Bekæmpelse ved hjælp af sikringsordninger Sikringsordninger med gift har vundet stor udbredelse i Danmark. Men anbringer man smækfælder i sikringsordningen i stedet for gift, har man også et effektivt våben mod rotter og mus. Ved at bruge fælder i foderstationerne, vil man hurtigt og humant slå rotter og mus ihjel. Fælderne fastholder dyrene i stationerne i modsætning til gift, som tillader dyrene at undslippe. Anvendelse af gift forøger risikoen for sekundær forgiftning af andre dyr og udvikling af resistens hos rotter og mus. tv. Bekæmpelse af rotter i boliger bør altid foregå uden brug af gift. Foto: Peter Weile th. En sikringsordning er en foderstation med gift opstillet strategisk rundt om en virksomhed suppleret med en gennemgang af fejl og mangler på bygningerne. Foto: Peter Weile Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 3

4 Det vigtigste ved en sikringsordning er imidlertid hverken fælder eller gift men derimod en bygningsgennemgang, der med fokus på fejl og mangler ved bygninger m.v. gør, at rotter og mus ikke trænger ind på virksomhederne. Inspektion af kloakker og stikledninger Ved at vedligeholde og sikre kloakbrønde, ledninger og stik kan man holde rotterne nede i kloakkerne. Dermed mindsker man behovet for at bekæmpe skadedyrene på overfladen. Tætte og vedligeholdte kloakker er den bedste form for rottesikring. Foto: Peter Weile En anden mulighed er at anvende ugiftige indikatorblokke i foderkasserne. Indikatorblokkene er paraffinblokke, der viser gnavmærkene fra rotternes og musenes tandsæt. Når der konstateres et reelt gnaverangreb (ikke blot småbegnavninger af blokkene), udskiftes indikatorblokkene med giftblokke. Herved reserverer man giften til egentlige angreb og situationer, hvor gift vil være nødvendig. Stationære foderstationer med CO 2 aflivning eller elektrisk aflivning af rotter og mus kan også være en mulighed. Tjek kloakken Som husejer er man forpligtet til at sikre sine stikledninger og brønde. Det kan derfor være en god idé i forbindelse med et huskøb at kræve en TV-inspektion af anlægget for at se, om det er intakt. Er rotterne først trængt op via defekte kloakinstallationer, skal man hurtigst muligt finde fejlene og få dem repareret. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med private stikledninger. Fungerer de ikke miljømæssigt forsvarligt, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om udbedring. Døde rotter og mus, der har ædt gift, kan give problemer med forgiftning af ugler, rovfugle og mindre rovpattedyr. Foto: Scanpix Fordele: Sikringsordninger med fælder og indikatorblokke giver færre forgiftninger af rovfugle og rovdyr. Sikringsordninger, der omfatter seriøse bygningsgennemgange, holder effektivt rotter og mus ude. Ulemper: Sikringsordninger med fælder og indikatorblokke kræver mere arbejde af skadedyrsbekæmperen end gift, da fælderne skal røgtes ofte og aktiveres. Effektiviteten af bekæmpelsen kan hurtigt gå ned, hvis ikke alle fælder er aktive. Rottespærrer og elektroniske fælder Rottespærrer i kloaksystemet er en giftfri forebyggelsesmetode, der begrænser både rotternes færden og deres muligheder for at søge føde og redepladser. Ved at gøre kloakmiljøet mere ugæstfrit, reducerer man rottebestanden uden brug af gift. Fordele: Rottespærrer- og fælder kan anvendes ved: Renovering af kloakledninger Hospitaler, plejehjem, børnehaver og fødevarevirksomheder 4 Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

5 Siddepinde i kombination med spande er effektive til at bekæmpe musebestande i skove. Foto: Morten Helholm Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 5

6 Mus i private boliger og sommerhuse er et velkendt fænomen Foto: Peter Weile Anlæg af nye kloakker i større boligområder Rottetilhold i boliger indtil fejl er fundet på kloaksystemet. Ulemper: Rottespærrer (både de mekaniske og de elektroniske) skal installeres af en autoriseret kloakmester og anvendelse af en elektronisk rottefælde (med spyd) kræver autorisation til rottebekæmpelse. Fælderne skal tilses med jævne mellemrum for at være effektive. Den elektroniske fælde skal flyttes rundt mellem forskellige brønde for at gøre mest gavn. Forebyggelse og bekæmpelse af mus musebekæmpelse i og omkring boliger I private boliger og sommerhuse vil man forholdsvis let kunne fange mus i smækfælder, da musene ikke har samme mistroiskhed over for fælder som rotter, og da musebestandene sædvanligvis er begrænsede. Smækfælderne er billige og lette at aktivere og kan placeres næsten overalt, hvor musene færdes. Som privatperson har man ikke brug for gift, blot fordi man har nogle mus i sit sommerhus eller i sin bolig. Hvis der er mange mus og her taler vi måske om hundredevis kan man ikke bekæmpe med fælder. Her må man henvende sig til et professionelt bekæmpelsesfirma. Selvom denne publikation primært beskæftiger sig med giftfri alternativer, så findes der en gift mod mus, som ikke er en antikoagulant, d.v.s. et blodfortyndende middel. Den skal omtales her, da den har nogle klare fordele frem for antikoagulanterne. Midlet er et relativ ugiftigt middel alphachloralose, der har den effekt, at mus, der har ædt midlet, dør som følge af afkøling. Midlet er mest virksomt under 16 grader celsius, men kan også anvendes ved højere temperaturer. Midlet kan købes i detailhandlen og kræver ikke autorisation. Musebekæmpelse i skove Mus kan gøre stor skade i nyplantninger, i gartneriog skovbruget, hvor de æder barken, så træerne dør. I skovene har man til dato bekæmpet musene med antikoagulerende midler. Den store ulempe ved denne metode er, at rovfugle og ræve m.v. også bliver forgiftede. Heldigvis findes der nu et grønt og miljøvenligt alternativ, som er lige så effektivt. Erfaringen viser, at mus i gartneri og skovbrug kan bekæmpes effektivt uden brug af gift. Metoden går ud på, at man opstiller en række siddepinde til rovfugle blandt de nyplantede træer. På det samme areal opstilles et antal spande med huller og klapper i siden, hvorigennem musene kan krybe ind, men ikke ud. Når en spand får musebesøg flyver rovfuglene hen og tømmer spanden. Metoden hedder trap tub og har ved videnskabelige forsøg vist sig at være lige så effektiv som bekæmpelse med gift (se billedet på forrige side). Fordele: De skadegørende mus vil typisk være markmus og rødmus, der ikke kan komme ud af spanden. Ikke skadegørende arter, som halsbåndmus og skovmus, der også kommer ind i spandene, kan selv springe ud igen, inden de bliver taget af en rovfugl. Risikoen for sekundær forgiftning elimineres helt og resistensudviklingen hos gnavere forsinkes samtidig med, at der ikke sker belastning af naturen med antikoagulanter. Ulemper: Placering af spande og siddepinde kræver tid og arbejde. Fordele: Smækfælder eller alphachloralose forsinker resistensudviklingen mod de antikoagulerende midler. Samtidig reduceres risikoen for sekundær forgiftning af andre dyr. Ulemper: Smækfælder kræver hyppige tilsyn og alphachloralosen kræver forholdsvis lave anvendelsestemperaturer og er giftigt for bl.a. fugle, hvis de æder det. 6 Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

7 Foderautomat med spiral, der sørger for, at rotter ikke så let har adgang til foderet. Foto: Lars Gade Vildtfodringspladser På vildtfodringspladser kan der også være mange rotter og mus. Årsagen er store mængder korn, der ofte ligger direkte på jorden. Ved at bruge foderautomater, der doserer kornet i begrænsede mængder til vildtet, kan man forebygge problemer med rotter og mus. Rotter og mus ved foderpladser skal forebygges med korrekt fodring og bekæmpes med smækfælder, der skal placeres i foderstationer (se afsnit om sikringsordninger) af hensyn til sikkerheden for andre dyr. Fordele: Korrekt vildtfodring med foderautomat forebygger problemer med rotter og mus ved at begrænse fødeudbuddet. Giftfri bekæmpelse ved foderpladser er, som for de øvrige punkter, med til at reducere miljøbelastningen og risikoen for sekundær forgiftning. Ulemper: Anvendelse af foderautomat er mere arbejdskrævende end at fodre direkte på jorden. Bekæmpelse uden brug af gift kan forlænge bekæmpelsesindsatsen. Omslagsfoto: Scanpix Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 7

8 Miljøministeriet Naturstyelsen Haraldsgade København Ø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger:

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger: KATTENS ADFÆRD Nogle dyrearter fødes næsten færdige. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen. De har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer. Andre fødes totalt

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere