2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes."

Transkript

1

2 Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre , , , , og ; canadiske patentnumre 2,162,981 og 2,259,795; europæisk patent publikationsnr B1; og japanske patentnumre , og Andre US- og udenlandske patenter er anmeldt Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

3 i INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD...1 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSLER FORSIGTIGHEDSREGLER TILSIGTET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER FORHOLDSREGLER...4 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN DEFINITIONER VENTILATION PÅ TO NIVEAUER HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? SYMBOLER SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS...8 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER KNAPPEN TRYK TIL/FRA HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL KONTROLKNAPPER ALARM- OG STRØMINDIKATORER DISPLAYSKÆRM TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB BAGPANEL...15 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN MONTERING AF LUFTFILTRE PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN BRUG AF VEKSELSTRØM BRUG AF JÆVNSTRØM...22 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN START AF HARMONY-ENHEDEN ÆNDRING AF APPARATETS INDSTILLINGER ÆNDRING AF LUFTFUGTERINDSTILLING NAVIGATION PÅ BRUGERDISPLAYSKÆRME ÆNDRING AF FLEX-INDSTILLING ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR STIGNINGSTID ÆNDRING AF RAMPESTARTTRYKKET ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR LED-BAGGRUNDSLYS...32

4 ii KAPITEL 7: HARMONY-ALARMER INTRODUKTION TIL ALARMER HVAD DER SKAL GØRES, NÅR DER FOREKOMMER EN ALARM ALARMTABELLER ALARMER AF HØJ PRIORITET ALARMER AF MELLEM PRIORITET ALARMER AF LAV PRIORITET...37 KAPITEL 8: FEJLFINDING...38 KAPITEL 9: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF HARMONY-ENHEDEN RENGØRING ELLER UDSKIFTNING AF INDGANGSFILTRENE TRANSPORTTASKE...44 KAPITEL 10: TILBEHØR TILSLUTNING AF LUFTFUGTER TILSÆTNING AF OXYGEN TIL HARMONY-ENHEDEN...45 KAPITEL 11: SPECIFIKATIONER...46 DRIFTSMILJØ...46 MÅL OG VÆGT...46 ELEKTRICITET...46 TRYK...47 KONTROLNØJAGTIGHED...47 WEEE/ROHS-GENBRUGSDIREKTIVER...47 BILAG A: HARMONY-ENHEDENS EMC-INFORMATION...48

5 1 KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD BiPAP Harmony-enheden bør omfatte følgende dele. Hvis nogle af disse dele mangler, skal hjemmeplejeleverandøren kontaktes. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Transporttaske Grå skumfiltre Ultratyndt filter Filterhætte Netledning Bøjelig slange 1,83 m x 22 mm indre diameter Ekstern vekselstrømsforsyning

6 2 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSEL: FORSIGTIG: BEMÆRK: Angiver risiko for personskade på brugeren eller operatøren. Angiver risiko for, at apparatet beskadiges. Gør opmærksom på en driftsegenskab. 2.1 ADVARSLER Denne vejledning fungerer som en reference. Instruktionerne i denne vejledning tilsidesætter ikke hjemmeplejeleverandørens instruktioner. Brugeren skal læse og forstå hele vejledningen, før Harmony-enheden tages i brug. Harmony-enheden er ikke beregnet til at dække hele dit ventilationsbehov. Apparatet må kun indstilles af faguddannet personale. Brug kun det åndedrætskredsløb, som hjemmeplejeleverandøren har ordineret. Når der bruges et åndedrætskredsløb, der indeholder en maske med indbygget udåndingsport eller et kredsløb med separat udåndingsenhed, må man ikke forsegle ventilationsåbningerne, tape dem til eller på anden måde blokere dem. Hvis du bruger oxygen sammen med Harmony-enheden, skal oxygentilførslen slukkes, når Harmony-enheden ikke er i brug. Hvis du bruger oxygen, skal Harmony-enheden være udstyret med en Respironics trykventil (delnummer ). Hvis der ikke anvendes en trykventil, er der risiko for brand. Oxygen understøtter forbrænding. Der bør ikke anvendes oxygen, hvis der ryges, eller hvis der er åben ild i nærheden. Harmony-enheden må ikke bruges, hvor der er brandbare anæstesiblandinger kombineret med oxygen eller luft, eller hvor der er kvælstofforilte. Harmoney-enheden må ikke bruges, hvis rumtemperaturen er over 35 C. Hvis enheden bruges ved en rumtemperatur over 35 C, kan temperaturen i luftstrømmen overstige 41 C, hvilket kan give irritation af luftvejene. Harmony-enheden må ikke betjenes i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, da disse forhold kan øge temperaturen i den luft, der kommer ud af Harmony-enheden. Ved brug af dette produkt skal IEC kravene (sikkerhedskrav for elektromedicinsk udstyr) overholdes.

7 For at opnå korrekt brug skal vekselstrømsforsyningen placeres i opretstående stilling. Når der benyttes en luftfugter sammen med Harmony-enheden, skal fugteren placeres således, at vandniveauet i fugteren er lavere end dig selv, og fugteren er på samme niveau som eller lavere end Harmony-enheden. Forsøg ikke at bære masken, uden at apparatet er tændt. Det kan medføre genånding af CO 2. Stop brugen, og kontakt hjemmeplejeleverandøren, hvis du bemærker nogle uforklarlige ændringer i Harmony-enhedens funktion, hvis den laver mærkelige eller skarpe lyde, hvis den og/eller strømforsyningen har været tabt eller misbrugt, eller hvis kabinettet er gået i stykker, eller der er vand i enheden. Reparation og justering af apparatet må kun udføres af teknisk personale, der er autoriseret af Respironics. Servicering udført af uautoriseret personale kan forårsage personskade, gøre garantien ugyldig eller medføre kostbare skader. Elledninger, kabler og strømforsyningen skal regelmæssigt efterses for beskadigelse og tegn på slid. For at undgå elektrisk stød skal netledningen til Harmony-enheden trækkes ud af stikket før rengøring. Benene på stik, der er mærket med ESD advarselssymbolet, må ikke berøres. Der bør ikke foretages tilslutninger til disse stik, medmindre der anvendes ESD sikkerhedsprocedurer. Sikkerhedsprocedurerne inkluderer metoder til forebyggelse af udvikling af elektrostatisk afladning (f.eks. fra klimaanlæg, fugtning, ledende gulvbelægninger, ikke-syntetisk beklædning), ved afladning af kroppen til udstyrets eller systemets ramme eller til jord eller en stor metalgenstand, og ved at jordforbinde sig selv ved hjælp af en håndledsstrop til udstyret eller systemet eller til jord. 2.2 FORSIGTIGHEDSREGLER Harmony-enheden må kun betjenes ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Apparatet virker kun, som det skal, når der er sat et intakt, genanvendeligt skumfilter rigtigt i. Harmony-enheden må ikke nedsænkes i væske, og der må ikke komme væske i kabinettet eller i indgangsfilteret. Kondens kan beskadige Harmony-enheden. Harmony-enheden skal altid have rumtemperatur før brug. BEMÆRK: Der er flere advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger rundt omkring i brugervejledningen. 3

8 4 2.3 TILSIGTET ANVENDELSE Harmony-enheden er beregnet til at yde ikke-invasiv ventilation til voksne patienter (>30 kg) til behandling af respiratorisk insufficiens (en tilstand, hvor patienten kan klare sig uden ventilation i en periode, f.eks. natten over) eller obstruktiv søvnapnø. Apparatet kan bruges på hospitalet eller hjemme. Harmony-enheden er beregnet til brug med en næsemaske og helmaske som anbefalet af Respironics. 2.4 KONTRAINDIKATIONER Harmony-enheden må ikke bruges, hvis du har svær respirationssvigt uden spontan respirationsdrift. Hvis et af følgende forhold gælder for dig, skal du kontakte din læge, før du bruger Harmony-enheden: Manglende evne til at opretholde en permanent luftvej eller tilstrækkelig klar sekretion Risiko for nedsugning af maveindhold i luftvejene Diagnosticering af akut bihulebetændelse eller mellemørebetændelse Allergi eller overfølsomhed over for maskematerialerne, hvor faren for allergisk reaktion vejer tungere end fordelen ved ventilation Næseblødning, der medfører aspiration af blod ned i lungerne Hypotension 2.5 FORHOLDSREGLER Enhver form for usædvanlige brystsmerter, stakåndethed eller svær hovedpine skal straks rapporteres. Hvis der opstår hudirritation eller beskadigelse ved brug af masken, skal du se i vejledningen til masken. Ikke-invasiv overtryksbehandling har følgende mulige bivirkninger: Øresmerter Konjunktivitis (øjenbetændelse) Hudafskrabning fra ikke-invasive kontaktflader Opspilet mave (aerofagi)

9 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder følgende oplysninger: Definitioner af almindelige udtryk, der bruges i denne brugervejledning En oversigt over Harmony-enheden En forklaring af de symboler, der bruges på Harmony-enheden og i denne vejledning Kontaktoplysninger 3.1 DEFINITIONER Følgende udtryk forekommer i denne vejledning: Apnø En tilstand, hvor den spontane vejrtrækning er standset. BPM CPAP EPAP FLEX Alarm af høj prioritet IPAP LED Alarm af lav prioritet Alarm af mellem prioritet Betjeningstilstand Standbytilstand OSA Rampning Breaths Per Minute (åndedrag pr. minut) Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejene) Expiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved udånding) En behandlingsfunktion, der giver trykaflastning under udåndingen, hvilket gør det behageligere for patienten. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed Inspiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved indånding) Lysdiode Alarmsignal, der angiver en oplysningsmeddelelse. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver operatørens opmærksomhed. Tilstand for Harmony-enheden, hvor både enheden og luftstrømningen er tændt. Tilstand for Harmony-enheden, hvor enheden er tændt, men luftstrømningen er slået fra. Obstruktiv søvnapnø En funktion, der kan øge patientens komfort, når behandlingen startes. Rampefunktionen mindsker trykket og øger dernæst trykket gradvist (kører op) til den ordinerede trykindstilling, så man kan falde i søvn på en mere behagelig måde. 5

10 6 Stigningstid RR Spontant (S) Spontan/tidsindstillet (S/T) Den tid, det tager Harmony-enheden at skifte fra EPAP til IPAP. Denne tid kan justeres efter behov. Respiratory Rate (åndedrætsfrekvens) En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Der er ingen automatisk tilførsel af en vejrtrækning, hvis der ikke åndes ind. En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Hvis du ikke starter en indånding inden et angivet tidspunkt, starter Harmonyenheden automatisk indåndingen. Når Harmonyenheden starter indåndingen, styrer den tidspunktet for indåndingen og sænker automatisk trykket for udånding inden for et bestemt tidspunkt. 3.2 VENTILATION PÅ TO NIVEAUER Ventilation på to niveauer, hvor Harmony-enheden assisterer åndedrættet ved at levere lufttryk på to niveauer. Apparatet leverer et højt tryk kendt som IPAP (overtryk i luftvejene ved indånding) når der indåndes, og et lavt tryk kendt som EPAP (overtryk i luftvejene ved udånding) når der udåndes. Det højere tryk letter indånding, og det lavere tryk letter udånding. IPAP-tryk Pressure EPAP-tryk Pressure Rise Stigningstid Time Time Tid Figur 3 1 IPAP- og EPAP-åndedrætsniveauer Man kan stille stigningstiden, så trykket skifter på en mere behagelig måde. Enheden kan også levere tryk på et enkelt niveau, der kaldes CPAP (kontinuerligt overtryk i luftvejene).

11 7 3.3 HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? Harmony-enheden, der vises i figur 3-2, leverer lufttryk via et åndedrætskredsløb. Figur 3-2 Harmony-enheden Kredsløbet, der vises i figur 3-3, består af: Kredsløbsslanger, der fører luft fra Harmony-enheden til grænsefladen (f.eks. en maske) En maske eller en anden patientgrænseflade, der leverer det ordinerede tryk til næsen eller til næsen og munden, afhængigt af den grænseflade, der er ordineret Et udåndingsapparat, der udstøder udåndingsluften fra kredsløbet Patientgrænseflade (Typical) (standard) Interface Exhalation Udåndingsudstyr Device Circuit Tubing Kredsløbsslange Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Konnektor Tubing på fleksibel Connector slange Circuit Kredsløb with med Separate separat Exhalation udåndingsenhed Device Kredsløb Circuit med with maske Mask with med indbygget Integrated udåndingsport Exhalation Port Figur 3-3 Almindelige åndedrætskredsløb BEMÆRK: Udåndingsporten kan være en del af masken eller af et separat udåndingsapparat, men skal minimere risikoen for genindånding af CO 2. Systemet registrerer åndedrættene og ændrer trykniveauerne ved ind- og udånding, afhængigt af driftstilstanden. ADVARSEL: Harmony-enheden kan både sættes til vekselstrøm og jævnstrøm. Jævnstrømsmuligheden er ikke beregnet som reservebatteri. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang.

12 8 3.4 SYMBOLER De symboler, der vises nedenfor, bruges på Harmony-enheden, vekselstrømsforsyningen og i denne brugervejledning. Symbol Meaning Betydning Obs! Caution, Læs consult tilhørende accompanying dokumentation documents Jævnstrøm DC Power Tryk Pressure til/fraon/off Type BF anvendt Applied Part del Klasse Class II II (Double (dobbeltisoleret) Insulated) Europæisk European CE CE-overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Godkendelse Notified Body fra Approval bemyndiget organ iht. standard for Standards Compliance Canadisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification sikkerhedscertificering Elektrostatisk Electrostatic Discharge afladning IPX1 Dryptæt Drip Proof udstyr Equipment UL anerkendt Recognized for for Canada og and USA the United States Opfyldelse af TUV-standarder og sikkerhedskrav TUV Safety Standard Compliance Ingen No User dele, Serviceable der skal vedligeholdes Parts af brugeren Overholder genbrugsdirektiver for Affald af Compliant with the Waste Electrical and elektrisk Electronic og Equipment/Restriction elektronisk udstyr/begrænsning of the Use af anvendelsen of Certain Hazardous af visse Substances farlige stoffer in i Electrical elektrisk og elektronisk and Electronic udstyr Equipment (WEEE/RoHS). (WEEE/RoHS) 3.5 SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS Kontakt hjemmeplejepersonalet, hvis apparatet skal til service. Hvis du ønsker at kontakte Respironics direkte, kan du ringe til Respironics kundeservice på telefon eller Du kan også henvende dig på en af følgende adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA Herrsching, Tyskland Klik ind på Respironics hjemmeside på:

13 9 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER Figur 4-1 viser placeringen af Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer, kontrolpanel, knappen Tryk til/fra og tilslutningen til åndedrætskredsløbet. Alarm- and og strømindikatorer Power Indicators Control Kontrolpanel Panel Breathing Circuit Tilslutning til Connection åndedrætskredsløb Pressure On/Off Knappen Button Tryk til/fra Figur 4-1 Harmony-enheden forfra og ovenfra 4.1 KNAPPEN TRYK TIL/FRA Harmony-enhedens luftstrøm startes og stoppes med knappen, der sidder på siden af enheden. Tryk knappen ind for at slå luftstrømmen til. Dermed sættes Harmony-enheden i betjeningstilstand. Tryk knappen ind for at slukke for luftstrømmen og sætte Harmonyenheden på standby. Når Harmony-enheden er på standby, standses alle igangværende ramper, alarmerne nulstilles (undtagen alarmer for systemfejl), og luftfugteren slukkes. Knappen er uafhængig af displayskærmen.

14 HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL Kontrolpanelet indeholder følgende kontrolknapper og indikatorer KONTROLKNAPPER Kontrolknapperne på kontrolpanelet vises i figur 4-2. Display Displayskærm Screen HEAT RAMP Pressure On/Off Knappen Tryk til/fra Button Humidifier Knappen Heat luftfugtervarme Button HEAT RAMP RESET SILENCE Rampe- Button knap User Brugerknapper Buttons Alarmdæmpeknap Alarm Silence Button Alarm Alarmnulstillingsknap Reset Button Figur 4-2 Harmony-enhedens kontrolpanel Når den valgfrie opvarmede REMstar-luftfugter er ordineret, styrer denne knap luftfugterens varmepladeindstilling. Følg instruktionerne til luftfugteren. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Når der er tændt for luftstrømmen, og rampefunktionen er aktiveret, bruges denne knap til at mindske luftstrømmens tryk, hvormed du nemmere kan falde i søvn. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Brug venstre og højre brugerknap til at navigere på displayskærmene. Med denne knap dæmpes lyden for en alarm i et minut. Du kan også SILENCE bruge denne knap til at afslutte brugermenuskærmene. RESET Med denne knap kan du slette en alarm og nulstille enheden til alarmregistrering.

15 ALARM- OG STRØMINDIKATORER Figur 4-3 viser Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer. Vekselstrømsindikator (Green) AC Power Indicator (grøn) LED High for alarm Priority af høj Alarm prioritet LED (rød) (Red) Indikator DC Power for Indicator jævnstrøm (Green) (grøn) LED Low/Medium for alarm af Priority lav/mellem prioritet LED (Yellow) Alarm (gul) Figur 4-3 Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer Den grønne LED for vekselstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet vekselstrøm. Den grønne LED for jævnstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet jævnstrøm. Den røde LED for Alarm af høj prioritet lyser, når der forekommer en alarm af høj prioritet. Den gule LED for Alarm af lav/mellem prioritet lyser, når der forekommer en alarm af mellem eller lav prioritet. BEMÆRK: Alle LED er tændes midlertidigt, når enheden sluttes til første gang.

16 DISPLAYSKÆRM På displayet vises det målte tryk samt alarmmeddelelser. Der tændes et baggrundslys, når der trykkes på en af knapperne, og det lyser, indtil der er gået et minut, uden der er trykket på nogen knapper. Figur 4-4 viser Harmony-enhedens displayskærm. hpa Figur 4-4 Harmony-enhedens displayskærm De oplysninger, der vises på displayskærmen, er defineret på følgende måde: A BPM Angiver, at enheden kræver brugerens opmærksomhed som angivet på skærmen. Angiver, at en apnøalarm er aktiveret. Angiver, at der vises en indstilling for åndedrætsfrekvens. Dette ikon blinker, når Harmony-enheden leverer tidsindstillede, støttende vejrtrækninger i S/T-tilstand. Angiver, at der er indsat og registreret et SmartCard. CPAP cm H 2 O EPAP Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Kontinuerligt overtryk i luftvejene (CPAP). Angiver, at de alfanumeriske cifre viser en trykværdi. Angiver, at der vises en indstilling for EPAP-tryk. Angiver, at der vises en indstilling for Bi-Flexkomfort. Angiver, at luftfugteren er tændt, og/eller at indstillingen for den vises.

17 13 Angiver, at behandlingstimetælleren vises. T i IPAP Angiver, at indstillingen for indåndingstid vises. Angiver, at der vises en indstilling for IPAP-tryk. Angiver, at indstillingen for kontrolpanelets LEDbaggrundslys vises eller er aktivt. Angiver, at en alarm for patientafbrydelse er aktiv. Angiver, at rampefunktionen er aktiv. Angiver, at rampestarttrykket vises. Angiver, at der vises en indstilling for stigningstid. S S eller S/T Det lille s i displayets højre side, over cm H 2 O, viser, at den alfanumeriske værdi er en tidsværdi, som vises i sekunder. Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Spontan, hvis der kun står S, eller i tilstanden Spontan/tidsindstillet, hvis der står S/T.

18 TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Figur 4-5 viser, hvor kredsløbsslangen tilsluttes Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Exhalation Udåndingsport Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Breathing Filter Tilslutning til (ekstraudstyr) Circuit (Optional) åndedrætskredsløb Connection Figur 4-5 Almindelig tilslutning til åndedrætskredsløb

19 BAGPANEL Figur 4-6 viser Harmony-enhedens bagpanel. SmartCard SmartCard-stik Connector Kommunikationsstik Communications Connector Port Power Strømindtag Inlets Cord Ledningsholder Retainer Ledningsholder Cord Retainer Filterhætte Cap Figur 4-6 Bagpanel BEMÆRK: SmartCard-stikket sidder på siden af Harmony-enheden. ADVARSEL: For at sikre korrekt beskyttelse mod elektrisk stød, må kun kommunikationstilbehør med en IEC godkendt strømforsyning tilsluttes via SleepLink-grænsefladen. Alle IEC 950-apparater må kun tilsluttes 7-bens konnektoren med Respironics isoleringskabel (delnummer ). Bagpanelet består af følgende: Kommunikationsstik Strømindtag Filterhætte Ledningsholdere Med dette stik kan Respironics kommunikationskablet sluttes til en computer og ekstern kommunikation eller en fjernalarm. (Må kun anvendes med en IEC godkendt computer.) Der er to strømindtag på bagpanelet, ét til den eksterne vekselstrømsforsyning og ét til den eksterne jævnstrømsadapter. Filterhætten kan afmonteres for at efterse indgangsluftfiltrene. Der sidder to ledningsholdere på bagpanelet for at give trækaflastning til strømledningen.

20 16 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder instruktioner til følgende: Montering af luftfiltre Placering af Harmony-enheden Tilslutning af åndedrætskredsløb Tilslutning af Harmony-enheden til veksel- eller jævnstrøm 5.1 MONTERING AF LUFTFILTRE FORSIGTIG: Enheden virker kun, som den skal, når der er sat et intakt, gråt skumfilter rigtigt i. Til Harmony-enheden anvendes et gråt skumfilter, der kan vaskes og genbruges, og et valgfrit, hvidt, ultratyndt engangsfilter. Der leveres et filter af hver slags sammen med Harmony-enheden. Hvis hjemmeplejeleverandøren ikke monterer indgangsfiltrene, skal det grå skumfilter monteres som minimum, før Harmony-enheden bruges. 1. Placer det grå skumfilter oven på det ultratynde filter (hvis det ultratynde filter bruges). 2. Skyd filtrene ned i luftindtaget bag på Harmony-enheden, og skub dem ned i udskæringen som vist på figur 5-1. Genanvendeligt Reusable Gray gråt Foam skumfilter Filter (påkrævet) (required) Filter Cap Filterhætte Disposable Ultratyndt engangsfilter Ultra-fine Filter (ekstraudstyr) (optional) Figur 5-1 Montering af filtrene

21 17 3. Monter filterhætten som vist i figur 5-2. Placer hætten, så den lille åbning på hætten vender nedad. Sæt de nederste tapper på hætten ind i udskæringerne under filteret. Hætten skal klikke på plads. Figur 5-2 Montering af filterhætten BEMÆRK: Filterhætten skal monteres med luftindgangen nederst. Oplysninger om rengøring og udskiftning af filtrene finder du i kapitel PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN Placer Harmony-enheden på dens base et sted, hvor du nemt kan nå den, når du skal bruge den. Sørg for, at luftindsugningen bag på enheden ikke er blokeret. Placer enheden på en fast, plan overflade. Hvis du blokerer luftstrømmen rundt om enheden, fungerer Harmonyenheden muligvis ikke korrekt. ADVARSEL: Placer luftfugteren, så vandstanden er lavere end dig selv, og luftfugteren er på samme niveau eller lavere end Harmony-enheden. Komplette opstillingsoplysninger findes i vejledningen til luftfugteren.

22 TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Gør følgende for at tilslutte åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden: 1. Tilslut den ene ende af kredsløbsslangen til udgangen på bakteriefilteret (hvis det anvendes), og tilslut indsugningen på bakteriefilteret til den store tilslutning på Harmony-enheden som vist i figur 5-3. Hvis du ikke bruger et bakteriefilter, skal du tilslutte enden af kredsløbsslangen direkte til udgangstilslutningen på Harmony-enheden. BEMÆRK: Følg hjemmeplejeleverandørens anvisning med hensyn til at bruge det valgfri bakteriefilter. Kredsløbsslanger Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (Optional) (valgfrit) Figur 5-3 Tilslutning af slange til udgangen 2. Tilslut slangen til masken: A. Hvis der bruges en maske med indbygget udåndingsport, skal maskens konnektor tilsluttes kredsløbsslangen, som vist på Figur 5-4. Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Tilslutning for Tubing bøjelig slange Connector Figur 5-4 Tilslutning af maske med indbygget udåndingsport

23 B. Hvis der bruges en maske med separat udåndingsenhed, skal den åbne ende af kredsløbsslangen sluttes til udåndingsenheden som vist i figur 5-5. Placer udåndingsenheden, så udgangsluften blæses væk fra ansigtet. 19 Udåndingsport Exhalation Port Circuit Kredsløbsslange Tubing Figur 5-5 Tilslutning af udåndingsenhed Tilslut maskens tilslutning til udåndingsenheden som vist på figur 5-6. Komplette opstillingsoplysninger finder du i vejledningen til masken. Maske or eller Other anden Interface grænseflade Masketilslutning Connector Exhalation Udåndingsport Port Figur 5-6 Tilslutning af masken ADVARSEL: Udåndingsenheden er designet til at udskille CO 2 fra patientkredsløbet. Bloker eller overdæk ikke portene på udåndingsenheden. 3. Monter hovedtøjet på masken. Se vejledningen, der følger med hovedtøjet.

24 FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING Figur 5-7 viser den færdige opstilling af åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Udåndingsport Exhalation Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (ekstraudstyr) (Optional) Breathing Tilslutning til åndedrætskredsløb Circuit Connection Figur 5-7 Færdigopstillet Harmony-åndedrætskredsløb 5.5 TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN Du kan bruge veksel- eller jævnstrøm til Harmony-enheden. ADVARSEL: Muligheden for jævnstrøm er ikke beregnet som reservebatteri ved brug af vekselstrøm. ADVARSEL: Til korrekt brug skal strømforsyningen placeres i opretstående stilling som vist på figur 5-8.

25 BRUG AF VEKSELSTRØM Gør følgende for at betjene Harmony-enheden på vekselstrøm: 1. Stik strømforsyningsledningens hanstik i den elektriske stikkontakt. 2. Den eksterne vekselstrømsforsyning indeholder en ledningsholder for at give trækaflastning til strømledningen. Vikl ledningen omkring vekselstrømforsyningens ledningsholder vha. ståltrådsbinderen, som leveres med strømforsyningen. ADVARSEL: ADVARSEL: Tilslut aldrig Harmony-enhedens vekselstrømsforsyning til et stik med afbryder. Træk ledningerne, så man ikke snubler over dem. 3. Lad der være lidt slæk i ledningen, og tilslut ledningen på den anden side af strømforsyningen til et af Harmony-enhedens strømindtag, som vist på figur 5-8. Netledningen har et låsbart stik. Tilslut netledningen korrekt: a. Træk låsemekanismen tilbage. b. Skub stikket på plads. c. Slip låsen. Figur 5-8 Tilslutning af vekselstrømsforsyningen

26 22 BEMÆRK: Tilslut netledningen i et af strømindtagene på bagsiden af Harmony-enheden. 4. Vikl ledningen rundt om Harmony-enhedens ledningsholder, så netledningen bliver aflastet. 5. Kontroller, at alle tilslutninger er sikre. BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at koble netledningen fra Harmony-enheden, skal det låsbare stik skubbes tilbage, og netledningen fjernes BRUG AF JÆVNSTRØM Du kan betjene Harmony-enheden på jævnstrøm ved hjælp af Respironicsjævnstrømsadapteren (ekstraudstyr). Se yderligere oplysninger i instruktionerne til jævnstrømsadapteren. FORSIGTIG: Anvend kun Respironics-jævnstrømsadapteren, som er til rådighed fra hjemmeplejeleverandøren. Brug af ethvert andet system kan beskadige Harmony-enheden eller køretøjet. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang. Dette kan beskadige Harmony-enheden eller bilen.

27 23 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN I dette kapitel forklares det, hvordan du starter Harmony-enheden og ændrer enhedsindstillingerne. 6.1 START AF HARMONY-ENHEDEN 1. Tilslut Harmony-enheden til en veksel- eller jævnstrømskilde for at tænde for enheden. Der lyder en bekræftelsesalarm, og kontrolpanelets knapper lyser. BEMÆRK: Hvis alarmen ikke lyder, eller knapperne ikke lyser, skal Harmony-enheden serviceres. Ring til hjemmeplejepersonalet. Der vises indledningsvis flere skærme under dette trin: a. Den første skærm, der vises, er Selvtestskærmen, der vises på figur 6-1. Det er den interne test, som Harmony-enheden udfører. hpa Figur 6 1 Selvtestskærmen b. Den næste skærm viser softwareversionen som vist i figur 6-2: Figur 6-2 Visning af softwareversionen BEMÆRK: Version 1.0 vist på Figur 6 2 som eksempel. Der er muligvis installeret en nyere softwareversion på apparatet.

28 24 c. Den tredje skærm, der vises, er skærmen Blæsertimer, der viser blæsertimetælleren: Figur 6 3 Skærmen Blæsertimer BEMÆRK: Med undtagelse af knappen, er tastaturet inaktivt ved visningen af de første tre skærme. Hver af disse skærme vises i omkring 1-3 sekunder. d. Den næste skærm, der vises, er skærmen Standby, der vises i figur 6-4. Denne angiver, at Harmony-enheden er på standby. Figur 6 4 Standbyskærm 2. Tryk på knappen for at sætte Harmony-enheden i betjeningstilstand. Skærmen Overvågning, der vises i figur 6-5, vises. hpa Figur 6 5 Skærmen Overvågning

29 25 På både overvågnings- og standbyskærmen vises symbolerne, A, og, hvis disse funktioner er aktiveret. Desuden vises symbolet, hvis der er indsat et SmartCard. På overvågningsskærmen vises det faktisk målte tryk sammen med symbolet Flex er aktiveret. 3. Tag masken på, når luften begynder at strømme., hvis 4. Kontroller, at der ikke lækker luft fra masken og ind i øjnene. Dette gøres ved at justere masken og hovedtøjet, så luftstrømmen ændrer retning. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med masken. BEMÆRK: En mindre lækage i masken er normal og acceptabel. Juster masken så hurtigt som muligt, hvis der strømmer meget luft ud af masken, eller øjnene irriteres af luftudstrømningen. 5. Hvis du bruger Harmony-enheden, mens du sover, skal du prøve at føre slangen fra Harmony-enheden hen over hovedgærdet. Dette kan reducere trækket i masken. 6. Slap af. Tag normale, afslappede vejrtrækninger gennem næsen. BEMÆRK: Hvis der er problemer med masken, er der nogle forslag til løsninger i kapitel 8 Fejlfinding.

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug.

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer med forbehold

Læs mere

BRUGSVE JLEDNING 1016192 GK 1/16/06 DA-DA

BRUGSVE JLEDNING 1016192 GK 1/16/06 DA-DA BRUGSVE JLEDNING 1016192 GK 1/16/06 DA-DA VIGTIGT! Udfyld nedenstående oversigt, når du har modtaget REMstar Auto M Series. Serienummer: (sidder på undersiden af apparatet) System ordineret til: Dato for

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning En enkel vejledning i omkring behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) OSAbehandlingsvejledning: effektiv behandling a Du har fået stillet diagnosen obstruktiv søvnapnø (OSA) b Hvad

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugervejledning Alkometer SD-400

Brugervejledning Alkometer SD-400 Brugervejledning Alkometer SD-400 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Oversigt 3 2.1 Start instrumentet... 3 2.2 Afbryd instrumentet... 4 2.3 Engangs-mundstykke... 4 2.4 Test porten... 4 2.5 Beskyttelsesetui

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere