2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes."

Transkript

1

2 Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre , , , , og ; canadiske patentnumre 2,162,981 og 2,259,795; europæisk patent publikationsnr B1; og japanske patentnumre , og Andre US- og udenlandske patenter er anmeldt Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

3 i INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD...1 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSLER FORSIGTIGHEDSREGLER TILSIGTET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER FORHOLDSREGLER...4 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN DEFINITIONER VENTILATION PÅ TO NIVEAUER HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? SYMBOLER SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS...8 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER KNAPPEN TRYK TIL/FRA HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL KONTROLKNAPPER ALARM- OG STRØMINDIKATORER DISPLAYSKÆRM TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB BAGPANEL...15 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN MONTERING AF LUFTFILTRE PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN BRUG AF VEKSELSTRØM BRUG AF JÆVNSTRØM...22 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN START AF HARMONY-ENHEDEN ÆNDRING AF APPARATETS INDSTILLINGER ÆNDRING AF LUFTFUGTERINDSTILLING NAVIGATION PÅ BRUGERDISPLAYSKÆRME ÆNDRING AF FLEX-INDSTILLING ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR STIGNINGSTID ÆNDRING AF RAMPESTARTTRYKKET ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR LED-BAGGRUNDSLYS...32

4 ii KAPITEL 7: HARMONY-ALARMER INTRODUKTION TIL ALARMER HVAD DER SKAL GØRES, NÅR DER FOREKOMMER EN ALARM ALARMTABELLER ALARMER AF HØJ PRIORITET ALARMER AF MELLEM PRIORITET ALARMER AF LAV PRIORITET...37 KAPITEL 8: FEJLFINDING...38 KAPITEL 9: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF HARMONY-ENHEDEN RENGØRING ELLER UDSKIFTNING AF INDGANGSFILTRENE TRANSPORTTASKE...44 KAPITEL 10: TILBEHØR TILSLUTNING AF LUFTFUGTER TILSÆTNING AF OXYGEN TIL HARMONY-ENHEDEN...45 KAPITEL 11: SPECIFIKATIONER...46 DRIFTSMILJØ...46 MÅL OG VÆGT...46 ELEKTRICITET...46 TRYK...47 KONTROLNØJAGTIGHED...47 WEEE/ROHS-GENBRUGSDIREKTIVER...47 BILAG A: HARMONY-ENHEDENS EMC-INFORMATION...48

5 1 KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD BiPAP Harmony-enheden bør omfatte følgende dele. Hvis nogle af disse dele mangler, skal hjemmeplejeleverandøren kontaktes. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Transporttaske Grå skumfiltre Ultratyndt filter Filterhætte Netledning Bøjelig slange 1,83 m x 22 mm indre diameter Ekstern vekselstrømsforsyning

6 2 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSEL: FORSIGTIG: BEMÆRK: Angiver risiko for personskade på brugeren eller operatøren. Angiver risiko for, at apparatet beskadiges. Gør opmærksom på en driftsegenskab. 2.1 ADVARSLER Denne vejledning fungerer som en reference. Instruktionerne i denne vejledning tilsidesætter ikke hjemmeplejeleverandørens instruktioner. Brugeren skal læse og forstå hele vejledningen, før Harmony-enheden tages i brug. Harmony-enheden er ikke beregnet til at dække hele dit ventilationsbehov. Apparatet må kun indstilles af faguddannet personale. Brug kun det åndedrætskredsløb, som hjemmeplejeleverandøren har ordineret. Når der bruges et åndedrætskredsløb, der indeholder en maske med indbygget udåndingsport eller et kredsløb med separat udåndingsenhed, må man ikke forsegle ventilationsåbningerne, tape dem til eller på anden måde blokere dem. Hvis du bruger oxygen sammen med Harmony-enheden, skal oxygentilførslen slukkes, når Harmony-enheden ikke er i brug. Hvis du bruger oxygen, skal Harmony-enheden være udstyret med en Respironics trykventil (delnummer ). Hvis der ikke anvendes en trykventil, er der risiko for brand. Oxygen understøtter forbrænding. Der bør ikke anvendes oxygen, hvis der ryges, eller hvis der er åben ild i nærheden. Harmony-enheden må ikke bruges, hvor der er brandbare anæstesiblandinger kombineret med oxygen eller luft, eller hvor der er kvælstofforilte. Harmoney-enheden må ikke bruges, hvis rumtemperaturen er over 35 C. Hvis enheden bruges ved en rumtemperatur over 35 C, kan temperaturen i luftstrømmen overstige 41 C, hvilket kan give irritation af luftvejene. Harmony-enheden må ikke betjenes i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, da disse forhold kan øge temperaturen i den luft, der kommer ud af Harmony-enheden. Ved brug af dette produkt skal IEC kravene (sikkerhedskrav for elektromedicinsk udstyr) overholdes.

7 For at opnå korrekt brug skal vekselstrømsforsyningen placeres i opretstående stilling. Når der benyttes en luftfugter sammen med Harmony-enheden, skal fugteren placeres således, at vandniveauet i fugteren er lavere end dig selv, og fugteren er på samme niveau som eller lavere end Harmony-enheden. Forsøg ikke at bære masken, uden at apparatet er tændt. Det kan medføre genånding af CO 2. Stop brugen, og kontakt hjemmeplejeleverandøren, hvis du bemærker nogle uforklarlige ændringer i Harmony-enhedens funktion, hvis den laver mærkelige eller skarpe lyde, hvis den og/eller strømforsyningen har været tabt eller misbrugt, eller hvis kabinettet er gået i stykker, eller der er vand i enheden. Reparation og justering af apparatet må kun udføres af teknisk personale, der er autoriseret af Respironics. Servicering udført af uautoriseret personale kan forårsage personskade, gøre garantien ugyldig eller medføre kostbare skader. Elledninger, kabler og strømforsyningen skal regelmæssigt efterses for beskadigelse og tegn på slid. For at undgå elektrisk stød skal netledningen til Harmony-enheden trækkes ud af stikket før rengøring. Benene på stik, der er mærket med ESD advarselssymbolet, må ikke berøres. Der bør ikke foretages tilslutninger til disse stik, medmindre der anvendes ESD sikkerhedsprocedurer. Sikkerhedsprocedurerne inkluderer metoder til forebyggelse af udvikling af elektrostatisk afladning (f.eks. fra klimaanlæg, fugtning, ledende gulvbelægninger, ikke-syntetisk beklædning), ved afladning af kroppen til udstyrets eller systemets ramme eller til jord eller en stor metalgenstand, og ved at jordforbinde sig selv ved hjælp af en håndledsstrop til udstyret eller systemet eller til jord. 2.2 FORSIGTIGHEDSREGLER Harmony-enheden må kun betjenes ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Apparatet virker kun, som det skal, når der er sat et intakt, genanvendeligt skumfilter rigtigt i. Harmony-enheden må ikke nedsænkes i væske, og der må ikke komme væske i kabinettet eller i indgangsfilteret. Kondens kan beskadige Harmony-enheden. Harmony-enheden skal altid have rumtemperatur før brug. BEMÆRK: Der er flere advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger rundt omkring i brugervejledningen. 3

8 4 2.3 TILSIGTET ANVENDELSE Harmony-enheden er beregnet til at yde ikke-invasiv ventilation til voksne patienter (>30 kg) til behandling af respiratorisk insufficiens (en tilstand, hvor patienten kan klare sig uden ventilation i en periode, f.eks. natten over) eller obstruktiv søvnapnø. Apparatet kan bruges på hospitalet eller hjemme. Harmony-enheden er beregnet til brug med en næsemaske og helmaske som anbefalet af Respironics. 2.4 KONTRAINDIKATIONER Harmony-enheden må ikke bruges, hvis du har svær respirationssvigt uden spontan respirationsdrift. Hvis et af følgende forhold gælder for dig, skal du kontakte din læge, før du bruger Harmony-enheden: Manglende evne til at opretholde en permanent luftvej eller tilstrækkelig klar sekretion Risiko for nedsugning af maveindhold i luftvejene Diagnosticering af akut bihulebetændelse eller mellemørebetændelse Allergi eller overfølsomhed over for maskematerialerne, hvor faren for allergisk reaktion vejer tungere end fordelen ved ventilation Næseblødning, der medfører aspiration af blod ned i lungerne Hypotension 2.5 FORHOLDSREGLER Enhver form for usædvanlige brystsmerter, stakåndethed eller svær hovedpine skal straks rapporteres. Hvis der opstår hudirritation eller beskadigelse ved brug af masken, skal du se i vejledningen til masken. Ikke-invasiv overtryksbehandling har følgende mulige bivirkninger: Øresmerter Konjunktivitis (øjenbetændelse) Hudafskrabning fra ikke-invasive kontaktflader Opspilet mave (aerofagi)

9 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder følgende oplysninger: Definitioner af almindelige udtryk, der bruges i denne brugervejledning En oversigt over Harmony-enheden En forklaring af de symboler, der bruges på Harmony-enheden og i denne vejledning Kontaktoplysninger 3.1 DEFINITIONER Følgende udtryk forekommer i denne vejledning: Apnø En tilstand, hvor den spontane vejrtrækning er standset. BPM CPAP EPAP FLEX Alarm af høj prioritet IPAP LED Alarm af lav prioritet Alarm af mellem prioritet Betjeningstilstand Standbytilstand OSA Rampning Breaths Per Minute (åndedrag pr. minut) Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejene) Expiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved udånding) En behandlingsfunktion, der giver trykaflastning under udåndingen, hvilket gør det behageligere for patienten. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed Inspiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved indånding) Lysdiode Alarmsignal, der angiver en oplysningsmeddelelse. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver operatørens opmærksomhed. Tilstand for Harmony-enheden, hvor både enheden og luftstrømningen er tændt. Tilstand for Harmony-enheden, hvor enheden er tændt, men luftstrømningen er slået fra. Obstruktiv søvnapnø En funktion, der kan øge patientens komfort, når behandlingen startes. Rampefunktionen mindsker trykket og øger dernæst trykket gradvist (kører op) til den ordinerede trykindstilling, så man kan falde i søvn på en mere behagelig måde. 5

10 6 Stigningstid RR Spontant (S) Spontan/tidsindstillet (S/T) Den tid, det tager Harmony-enheden at skifte fra EPAP til IPAP. Denne tid kan justeres efter behov. Respiratory Rate (åndedrætsfrekvens) En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Der er ingen automatisk tilførsel af en vejrtrækning, hvis der ikke åndes ind. En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Hvis du ikke starter en indånding inden et angivet tidspunkt, starter Harmonyenheden automatisk indåndingen. Når Harmonyenheden starter indåndingen, styrer den tidspunktet for indåndingen og sænker automatisk trykket for udånding inden for et bestemt tidspunkt. 3.2 VENTILATION PÅ TO NIVEAUER Ventilation på to niveauer, hvor Harmony-enheden assisterer åndedrættet ved at levere lufttryk på to niveauer. Apparatet leverer et højt tryk kendt som IPAP (overtryk i luftvejene ved indånding) når der indåndes, og et lavt tryk kendt som EPAP (overtryk i luftvejene ved udånding) når der udåndes. Det højere tryk letter indånding, og det lavere tryk letter udånding. IPAP-tryk Pressure EPAP-tryk Pressure Rise Stigningstid Time Time Tid Figur 3 1 IPAP- og EPAP-åndedrætsniveauer Man kan stille stigningstiden, så trykket skifter på en mere behagelig måde. Enheden kan også levere tryk på et enkelt niveau, der kaldes CPAP (kontinuerligt overtryk i luftvejene).

11 7 3.3 HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? Harmony-enheden, der vises i figur 3-2, leverer lufttryk via et åndedrætskredsløb. Figur 3-2 Harmony-enheden Kredsløbet, der vises i figur 3-3, består af: Kredsløbsslanger, der fører luft fra Harmony-enheden til grænsefladen (f.eks. en maske) En maske eller en anden patientgrænseflade, der leverer det ordinerede tryk til næsen eller til næsen og munden, afhængigt af den grænseflade, der er ordineret Et udåndingsapparat, der udstøder udåndingsluften fra kredsløbet Patientgrænseflade (Typical) (standard) Interface Exhalation Udåndingsudstyr Device Circuit Tubing Kredsløbsslange Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Konnektor Tubing på fleksibel Connector slange Circuit Kredsløb with med Separate separat Exhalation udåndingsenhed Device Kredsløb Circuit med with maske Mask with med indbygget Integrated udåndingsport Exhalation Port Figur 3-3 Almindelige åndedrætskredsløb BEMÆRK: Udåndingsporten kan være en del af masken eller af et separat udåndingsapparat, men skal minimere risikoen for genindånding af CO 2. Systemet registrerer åndedrættene og ændrer trykniveauerne ved ind- og udånding, afhængigt af driftstilstanden. ADVARSEL: Harmony-enheden kan både sættes til vekselstrøm og jævnstrøm. Jævnstrømsmuligheden er ikke beregnet som reservebatteri. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang.

12 8 3.4 SYMBOLER De symboler, der vises nedenfor, bruges på Harmony-enheden, vekselstrømsforsyningen og i denne brugervejledning. Symbol Meaning Betydning Obs! Caution, Læs consult tilhørende accompanying dokumentation documents Jævnstrøm DC Power Tryk Pressure til/fraon/off Type BF anvendt Applied Part del Klasse Class II II (Double (dobbeltisoleret) Insulated) Europæisk European CE CE-overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Godkendelse Notified Body fra Approval bemyndiget organ iht. standard for Standards Compliance Canadisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification sikkerhedscertificering Elektrostatisk Electrostatic Discharge afladning IPX1 Dryptæt Drip Proof udstyr Equipment UL anerkendt Recognized for for Canada og and USA the United States Opfyldelse af TUV-standarder og sikkerhedskrav TUV Safety Standard Compliance Ingen No User dele, Serviceable der skal vedligeholdes Parts af brugeren Overholder genbrugsdirektiver for Affald af Compliant with the Waste Electrical and elektrisk Electronic og Equipment/Restriction elektronisk udstyr/begrænsning of the Use af anvendelsen of Certain Hazardous af visse Substances farlige stoffer in i Electrical elektrisk og elektronisk and Electronic udstyr Equipment (WEEE/RoHS). (WEEE/RoHS) 3.5 SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS Kontakt hjemmeplejepersonalet, hvis apparatet skal til service. Hvis du ønsker at kontakte Respironics direkte, kan du ringe til Respironics kundeservice på telefon eller Du kan også henvende dig på en af følgende adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA Herrsching, Tyskland Klik ind på Respironics hjemmeside på:

13 9 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER Figur 4-1 viser placeringen af Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer, kontrolpanel, knappen Tryk til/fra og tilslutningen til åndedrætskredsløbet. Alarm- and og strømindikatorer Power Indicators Control Kontrolpanel Panel Breathing Circuit Tilslutning til Connection åndedrætskredsløb Pressure On/Off Knappen Button Tryk til/fra Figur 4-1 Harmony-enheden forfra og ovenfra 4.1 KNAPPEN TRYK TIL/FRA Harmony-enhedens luftstrøm startes og stoppes med knappen, der sidder på siden af enheden. Tryk knappen ind for at slå luftstrømmen til. Dermed sættes Harmony-enheden i betjeningstilstand. Tryk knappen ind for at slukke for luftstrømmen og sætte Harmonyenheden på standby. Når Harmony-enheden er på standby, standses alle igangværende ramper, alarmerne nulstilles (undtagen alarmer for systemfejl), og luftfugteren slukkes. Knappen er uafhængig af displayskærmen.

14 HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL Kontrolpanelet indeholder følgende kontrolknapper og indikatorer KONTROLKNAPPER Kontrolknapperne på kontrolpanelet vises i figur 4-2. Display Displayskærm Screen HEAT RAMP Pressure On/Off Knappen Tryk til/fra Button Humidifier Knappen Heat luftfugtervarme Button HEAT RAMP RESET SILENCE Rampe- Button knap User Brugerknapper Buttons Alarmdæmpeknap Alarm Silence Button Alarm Alarmnulstillingsknap Reset Button Figur 4-2 Harmony-enhedens kontrolpanel Når den valgfrie opvarmede REMstar-luftfugter er ordineret, styrer denne knap luftfugterens varmepladeindstilling. Følg instruktionerne til luftfugteren. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Når der er tændt for luftstrømmen, og rampefunktionen er aktiveret, bruges denne knap til at mindske luftstrømmens tryk, hvormed du nemmere kan falde i søvn. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Brug venstre og højre brugerknap til at navigere på displayskærmene. Med denne knap dæmpes lyden for en alarm i et minut. Du kan også SILENCE bruge denne knap til at afslutte brugermenuskærmene. RESET Med denne knap kan du slette en alarm og nulstille enheden til alarmregistrering.

15 ALARM- OG STRØMINDIKATORER Figur 4-3 viser Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer. Vekselstrømsindikator (Green) AC Power Indicator (grøn) LED High for alarm Priority af høj Alarm prioritet LED (rød) (Red) Indikator DC Power for Indicator jævnstrøm (Green) (grøn) LED Low/Medium for alarm af Priority lav/mellem prioritet LED (Yellow) Alarm (gul) Figur 4-3 Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer Den grønne LED for vekselstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet vekselstrøm. Den grønne LED for jævnstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet jævnstrøm. Den røde LED for Alarm af høj prioritet lyser, når der forekommer en alarm af høj prioritet. Den gule LED for Alarm af lav/mellem prioritet lyser, når der forekommer en alarm af mellem eller lav prioritet. BEMÆRK: Alle LED er tændes midlertidigt, når enheden sluttes til første gang.

16 DISPLAYSKÆRM På displayet vises det målte tryk samt alarmmeddelelser. Der tændes et baggrundslys, når der trykkes på en af knapperne, og det lyser, indtil der er gået et minut, uden der er trykket på nogen knapper. Figur 4-4 viser Harmony-enhedens displayskærm. hpa Figur 4-4 Harmony-enhedens displayskærm De oplysninger, der vises på displayskærmen, er defineret på følgende måde: A BPM Angiver, at enheden kræver brugerens opmærksomhed som angivet på skærmen. Angiver, at en apnøalarm er aktiveret. Angiver, at der vises en indstilling for åndedrætsfrekvens. Dette ikon blinker, når Harmony-enheden leverer tidsindstillede, støttende vejrtrækninger i S/T-tilstand. Angiver, at der er indsat og registreret et SmartCard. CPAP cm H 2 O EPAP Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Kontinuerligt overtryk i luftvejene (CPAP). Angiver, at de alfanumeriske cifre viser en trykværdi. Angiver, at der vises en indstilling for EPAP-tryk. Angiver, at der vises en indstilling for Bi-Flexkomfort. Angiver, at luftfugteren er tændt, og/eller at indstillingen for den vises.

17 13 Angiver, at behandlingstimetælleren vises. T i IPAP Angiver, at indstillingen for indåndingstid vises. Angiver, at der vises en indstilling for IPAP-tryk. Angiver, at indstillingen for kontrolpanelets LEDbaggrundslys vises eller er aktivt. Angiver, at en alarm for patientafbrydelse er aktiv. Angiver, at rampefunktionen er aktiv. Angiver, at rampestarttrykket vises. Angiver, at der vises en indstilling for stigningstid. S S eller S/T Det lille s i displayets højre side, over cm H 2 O, viser, at den alfanumeriske værdi er en tidsværdi, som vises i sekunder. Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Spontan, hvis der kun står S, eller i tilstanden Spontan/tidsindstillet, hvis der står S/T.

18 TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Figur 4-5 viser, hvor kredsløbsslangen tilsluttes Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Exhalation Udåndingsport Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Breathing Filter Tilslutning til (ekstraudstyr) Circuit (Optional) åndedrætskredsløb Connection Figur 4-5 Almindelig tilslutning til åndedrætskredsløb

19 BAGPANEL Figur 4-6 viser Harmony-enhedens bagpanel. SmartCard SmartCard-stik Connector Kommunikationsstik Communications Connector Port Power Strømindtag Inlets Cord Ledningsholder Retainer Ledningsholder Cord Retainer Filterhætte Cap Figur 4-6 Bagpanel BEMÆRK: SmartCard-stikket sidder på siden af Harmony-enheden. ADVARSEL: For at sikre korrekt beskyttelse mod elektrisk stød, må kun kommunikationstilbehør med en IEC godkendt strømforsyning tilsluttes via SleepLink-grænsefladen. Alle IEC 950-apparater må kun tilsluttes 7-bens konnektoren med Respironics isoleringskabel (delnummer ). Bagpanelet består af følgende: Kommunikationsstik Strømindtag Filterhætte Ledningsholdere Med dette stik kan Respironics kommunikationskablet sluttes til en computer og ekstern kommunikation eller en fjernalarm. (Må kun anvendes med en IEC godkendt computer.) Der er to strømindtag på bagpanelet, ét til den eksterne vekselstrømsforsyning og ét til den eksterne jævnstrømsadapter. Filterhætten kan afmonteres for at efterse indgangsluftfiltrene. Der sidder to ledningsholdere på bagpanelet for at give trækaflastning til strømledningen.

20 16 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder instruktioner til følgende: Montering af luftfiltre Placering af Harmony-enheden Tilslutning af åndedrætskredsløb Tilslutning af Harmony-enheden til veksel- eller jævnstrøm 5.1 MONTERING AF LUFTFILTRE FORSIGTIG: Enheden virker kun, som den skal, når der er sat et intakt, gråt skumfilter rigtigt i. Til Harmony-enheden anvendes et gråt skumfilter, der kan vaskes og genbruges, og et valgfrit, hvidt, ultratyndt engangsfilter. Der leveres et filter af hver slags sammen med Harmony-enheden. Hvis hjemmeplejeleverandøren ikke monterer indgangsfiltrene, skal det grå skumfilter monteres som minimum, før Harmony-enheden bruges. 1. Placer det grå skumfilter oven på det ultratynde filter (hvis det ultratynde filter bruges). 2. Skyd filtrene ned i luftindtaget bag på Harmony-enheden, og skub dem ned i udskæringen som vist på figur 5-1. Genanvendeligt Reusable Gray gråt Foam skumfilter Filter (påkrævet) (required) Filter Cap Filterhætte Disposable Ultratyndt engangsfilter Ultra-fine Filter (ekstraudstyr) (optional) Figur 5-1 Montering af filtrene

21 17 3. Monter filterhætten som vist i figur 5-2. Placer hætten, så den lille åbning på hætten vender nedad. Sæt de nederste tapper på hætten ind i udskæringerne under filteret. Hætten skal klikke på plads. Figur 5-2 Montering af filterhætten BEMÆRK: Filterhætten skal monteres med luftindgangen nederst. Oplysninger om rengøring og udskiftning af filtrene finder du i kapitel PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN Placer Harmony-enheden på dens base et sted, hvor du nemt kan nå den, når du skal bruge den. Sørg for, at luftindsugningen bag på enheden ikke er blokeret. Placer enheden på en fast, plan overflade. Hvis du blokerer luftstrømmen rundt om enheden, fungerer Harmonyenheden muligvis ikke korrekt. ADVARSEL: Placer luftfugteren, så vandstanden er lavere end dig selv, og luftfugteren er på samme niveau eller lavere end Harmony-enheden. Komplette opstillingsoplysninger findes i vejledningen til luftfugteren.

22 TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Gør følgende for at tilslutte åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden: 1. Tilslut den ene ende af kredsløbsslangen til udgangen på bakteriefilteret (hvis det anvendes), og tilslut indsugningen på bakteriefilteret til den store tilslutning på Harmony-enheden som vist i figur 5-3. Hvis du ikke bruger et bakteriefilter, skal du tilslutte enden af kredsløbsslangen direkte til udgangstilslutningen på Harmony-enheden. BEMÆRK: Følg hjemmeplejeleverandørens anvisning med hensyn til at bruge det valgfri bakteriefilter. Kredsløbsslanger Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (Optional) (valgfrit) Figur 5-3 Tilslutning af slange til udgangen 2. Tilslut slangen til masken: A. Hvis der bruges en maske med indbygget udåndingsport, skal maskens konnektor tilsluttes kredsløbsslangen, som vist på Figur 5-4. Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Tilslutning for Tubing bøjelig slange Connector Figur 5-4 Tilslutning af maske med indbygget udåndingsport

23 B. Hvis der bruges en maske med separat udåndingsenhed, skal den åbne ende af kredsløbsslangen sluttes til udåndingsenheden som vist i figur 5-5. Placer udåndingsenheden, så udgangsluften blæses væk fra ansigtet. 19 Udåndingsport Exhalation Port Circuit Kredsløbsslange Tubing Figur 5-5 Tilslutning af udåndingsenhed Tilslut maskens tilslutning til udåndingsenheden som vist på figur 5-6. Komplette opstillingsoplysninger finder du i vejledningen til masken. Maske or eller Other anden Interface grænseflade Masketilslutning Connector Exhalation Udåndingsport Port Figur 5-6 Tilslutning af masken ADVARSEL: Udåndingsenheden er designet til at udskille CO 2 fra patientkredsløbet. Bloker eller overdæk ikke portene på udåndingsenheden. 3. Monter hovedtøjet på masken. Se vejledningen, der følger med hovedtøjet.

24 FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING Figur 5-7 viser den færdige opstilling af åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Udåndingsport Exhalation Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (ekstraudstyr) (Optional) Breathing Tilslutning til åndedrætskredsløb Circuit Connection Figur 5-7 Færdigopstillet Harmony-åndedrætskredsløb 5.5 TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN Du kan bruge veksel- eller jævnstrøm til Harmony-enheden. ADVARSEL: Muligheden for jævnstrøm er ikke beregnet som reservebatteri ved brug af vekselstrøm. ADVARSEL: Til korrekt brug skal strømforsyningen placeres i opretstående stilling som vist på figur 5-8.

25 BRUG AF VEKSELSTRØM Gør følgende for at betjene Harmony-enheden på vekselstrøm: 1. Stik strømforsyningsledningens hanstik i den elektriske stikkontakt. 2. Den eksterne vekselstrømsforsyning indeholder en ledningsholder for at give trækaflastning til strømledningen. Vikl ledningen omkring vekselstrømforsyningens ledningsholder vha. ståltrådsbinderen, som leveres med strømforsyningen. ADVARSEL: ADVARSEL: Tilslut aldrig Harmony-enhedens vekselstrømsforsyning til et stik med afbryder. Træk ledningerne, så man ikke snubler over dem. 3. Lad der være lidt slæk i ledningen, og tilslut ledningen på den anden side af strømforsyningen til et af Harmony-enhedens strømindtag, som vist på figur 5-8. Netledningen har et låsbart stik. Tilslut netledningen korrekt: a. Træk låsemekanismen tilbage. b. Skub stikket på plads. c. Slip låsen. Figur 5-8 Tilslutning af vekselstrømsforsyningen

26 22 BEMÆRK: Tilslut netledningen i et af strømindtagene på bagsiden af Harmony-enheden. 4. Vikl ledningen rundt om Harmony-enhedens ledningsholder, så netledningen bliver aflastet. 5. Kontroller, at alle tilslutninger er sikre. BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at koble netledningen fra Harmony-enheden, skal det låsbare stik skubbes tilbage, og netledningen fjernes BRUG AF JÆVNSTRØM Du kan betjene Harmony-enheden på jævnstrøm ved hjælp af Respironicsjævnstrømsadapteren (ekstraudstyr). Se yderligere oplysninger i instruktionerne til jævnstrømsadapteren. FORSIGTIG: Anvend kun Respironics-jævnstrømsadapteren, som er til rådighed fra hjemmeplejeleverandøren. Brug af ethvert andet system kan beskadige Harmony-enheden eller køretøjet. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang. Dette kan beskadige Harmony-enheden eller bilen.

27 23 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN I dette kapitel forklares det, hvordan du starter Harmony-enheden og ændrer enhedsindstillingerne. 6.1 START AF HARMONY-ENHEDEN 1. Tilslut Harmony-enheden til en veksel- eller jævnstrømskilde for at tænde for enheden. Der lyder en bekræftelsesalarm, og kontrolpanelets knapper lyser. BEMÆRK: Hvis alarmen ikke lyder, eller knapperne ikke lyser, skal Harmony-enheden serviceres. Ring til hjemmeplejepersonalet. Der vises indledningsvis flere skærme under dette trin: a. Den første skærm, der vises, er Selvtestskærmen, der vises på figur 6-1. Det er den interne test, som Harmony-enheden udfører. hpa Figur 6 1 Selvtestskærmen b. Den næste skærm viser softwareversionen som vist i figur 6-2: Figur 6-2 Visning af softwareversionen BEMÆRK: Version 1.0 vist på Figur 6 2 som eksempel. Der er muligvis installeret en nyere softwareversion på apparatet.

28 24 c. Den tredje skærm, der vises, er skærmen Blæsertimer, der viser blæsertimetælleren: Figur 6 3 Skærmen Blæsertimer BEMÆRK: Med undtagelse af knappen, er tastaturet inaktivt ved visningen af de første tre skærme. Hver af disse skærme vises i omkring 1-3 sekunder. d. Den næste skærm, der vises, er skærmen Standby, der vises i figur 6-4. Denne angiver, at Harmony-enheden er på standby. Figur 6 4 Standbyskærm 2. Tryk på knappen for at sætte Harmony-enheden i betjeningstilstand. Skærmen Overvågning, der vises i figur 6-5, vises. hpa Figur 6 5 Skærmen Overvågning

29 25 På både overvågnings- og standbyskærmen vises symbolerne, A, og, hvis disse funktioner er aktiveret. Desuden vises symbolet, hvis der er indsat et SmartCard. På overvågningsskærmen vises det faktisk målte tryk sammen med symbolet Flex er aktiveret. 3. Tag masken på, når luften begynder at strømme., hvis 4. Kontroller, at der ikke lækker luft fra masken og ind i øjnene. Dette gøres ved at justere masken og hovedtøjet, så luftstrømmen ændrer retning. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med masken. BEMÆRK: En mindre lækage i masken er normal og acceptabel. Juster masken så hurtigt som muligt, hvis der strømmer meget luft ud af masken, eller øjnene irriteres af luftudstrømningen. 5. Hvis du bruger Harmony-enheden, mens du sover, skal du prøve at føre slangen fra Harmony-enheden hen over hovedgærdet. Dette kan reducere trækket i masken. 6. Slap af. Tag normale, afslappede vejrtrækninger gennem næsen. BEMÆRK: Hvis der er problemer med masken, er der nogle forslag til løsninger i kapitel 8 Fejlfinding.

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning En enkel vejledning i omkring behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) OSAbehandlingsvejledning: effektiv behandling a Du har fået stillet diagnosen obstruktiv søvnapnø (OSA) b Hvad

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Brug 1 Læk kompensering 2 Udåndingsport test 4 2 Taster og display 5 Patient kredsløbs forbindelser 5 Justerings hjul 6 Display

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere