2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes."

Transkript

1

2 Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre , , , , og ; canadiske patentnumre 2,162,981 og 2,259,795; europæisk patent publikationsnr B1; og japanske patentnumre , og Andre US- og udenlandske patenter er anmeldt Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

3 i INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD...1 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSLER FORSIGTIGHEDSREGLER TILSIGTET ANVENDELSE KONTRAINDIKATIONER FORHOLDSREGLER...4 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN DEFINITIONER VENTILATION PÅ TO NIVEAUER HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? SYMBOLER SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS...8 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER KNAPPEN TRYK TIL/FRA HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL KONTROLKNAPPER ALARM- OG STRØMINDIKATORER DISPLAYSKÆRM TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB BAGPANEL...15 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN MONTERING AF LUFTFILTRE PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN BRUG AF VEKSELSTRØM BRUG AF JÆVNSTRØM...22 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN START AF HARMONY-ENHEDEN ÆNDRING AF APPARATETS INDSTILLINGER ÆNDRING AF LUFTFUGTERINDSTILLING NAVIGATION PÅ BRUGERDISPLAYSKÆRME ÆNDRING AF FLEX-INDSTILLING ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR STIGNINGSTID ÆNDRING AF RAMPESTARTTRYKKET ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR LED-BAGGRUNDSLYS...32

4 ii KAPITEL 7: HARMONY-ALARMER INTRODUKTION TIL ALARMER HVAD DER SKAL GØRES, NÅR DER FOREKOMMER EN ALARM ALARMTABELLER ALARMER AF HØJ PRIORITET ALARMER AF MELLEM PRIORITET ALARMER AF LAV PRIORITET...37 KAPITEL 8: FEJLFINDING...38 KAPITEL 9: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF HARMONY-ENHEDEN RENGØRING ELLER UDSKIFTNING AF INDGANGSFILTRENE TRANSPORTTASKE...44 KAPITEL 10: TILBEHØR TILSLUTNING AF LUFTFUGTER TILSÆTNING AF OXYGEN TIL HARMONY-ENHEDEN...45 KAPITEL 11: SPECIFIKATIONER...46 DRIFTSMILJØ...46 MÅL OG VÆGT...46 ELEKTRICITET...46 TRYK...47 KONTROLNØJAGTIGHED...47 WEEE/ROHS-GENBRUGSDIREKTIVER...47 BILAG A: HARMONY-ENHEDENS EMC-INFORMATION...48

5 1 KAPITEL 1: PAKKENS INDHOLD BiPAP Harmony-enheden bør omfatte følgende dele. Hvis nogle af disse dele mangler, skal hjemmeplejeleverandøren kontaktes. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Transporttaske Grå skumfiltre Ultratyndt filter Filterhætte Netledning Bøjelig slange 1,83 m x 22 mm indre diameter Ekstern vekselstrømsforsyning

6 2 KAPITEL 2: ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSEL: FORSIGTIG: BEMÆRK: Angiver risiko for personskade på brugeren eller operatøren. Angiver risiko for, at apparatet beskadiges. Gør opmærksom på en driftsegenskab. 2.1 ADVARSLER Denne vejledning fungerer som en reference. Instruktionerne i denne vejledning tilsidesætter ikke hjemmeplejeleverandørens instruktioner. Brugeren skal læse og forstå hele vejledningen, før Harmony-enheden tages i brug. Harmony-enheden er ikke beregnet til at dække hele dit ventilationsbehov. Apparatet må kun indstilles af faguddannet personale. Brug kun det åndedrætskredsløb, som hjemmeplejeleverandøren har ordineret. Når der bruges et åndedrætskredsløb, der indeholder en maske med indbygget udåndingsport eller et kredsløb med separat udåndingsenhed, må man ikke forsegle ventilationsåbningerne, tape dem til eller på anden måde blokere dem. Hvis du bruger oxygen sammen med Harmony-enheden, skal oxygentilførslen slukkes, når Harmony-enheden ikke er i brug. Hvis du bruger oxygen, skal Harmony-enheden være udstyret med en Respironics trykventil (delnummer ). Hvis der ikke anvendes en trykventil, er der risiko for brand. Oxygen understøtter forbrænding. Der bør ikke anvendes oxygen, hvis der ryges, eller hvis der er åben ild i nærheden. Harmony-enheden må ikke bruges, hvor der er brandbare anæstesiblandinger kombineret med oxygen eller luft, eller hvor der er kvælstofforilte. Harmoney-enheden må ikke bruges, hvis rumtemperaturen er over 35 C. Hvis enheden bruges ved en rumtemperatur over 35 C, kan temperaturen i luftstrømmen overstige 41 C, hvilket kan give irritation af luftvejene. Harmony-enheden må ikke betjenes i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, da disse forhold kan øge temperaturen i den luft, der kommer ud af Harmony-enheden. Ved brug af dette produkt skal IEC kravene (sikkerhedskrav for elektromedicinsk udstyr) overholdes.

7 For at opnå korrekt brug skal vekselstrømsforsyningen placeres i opretstående stilling. Når der benyttes en luftfugter sammen med Harmony-enheden, skal fugteren placeres således, at vandniveauet i fugteren er lavere end dig selv, og fugteren er på samme niveau som eller lavere end Harmony-enheden. Forsøg ikke at bære masken, uden at apparatet er tændt. Det kan medføre genånding af CO 2. Stop brugen, og kontakt hjemmeplejeleverandøren, hvis du bemærker nogle uforklarlige ændringer i Harmony-enhedens funktion, hvis den laver mærkelige eller skarpe lyde, hvis den og/eller strømforsyningen har været tabt eller misbrugt, eller hvis kabinettet er gået i stykker, eller der er vand i enheden. Reparation og justering af apparatet må kun udføres af teknisk personale, der er autoriseret af Respironics. Servicering udført af uautoriseret personale kan forårsage personskade, gøre garantien ugyldig eller medføre kostbare skader. Elledninger, kabler og strømforsyningen skal regelmæssigt efterses for beskadigelse og tegn på slid. For at undgå elektrisk stød skal netledningen til Harmony-enheden trækkes ud af stikket før rengøring. Benene på stik, der er mærket med ESD advarselssymbolet, må ikke berøres. Der bør ikke foretages tilslutninger til disse stik, medmindre der anvendes ESD sikkerhedsprocedurer. Sikkerhedsprocedurerne inkluderer metoder til forebyggelse af udvikling af elektrostatisk afladning (f.eks. fra klimaanlæg, fugtning, ledende gulvbelægninger, ikke-syntetisk beklædning), ved afladning af kroppen til udstyrets eller systemets ramme eller til jord eller en stor metalgenstand, og ved at jordforbinde sig selv ved hjælp af en håndledsstrop til udstyret eller systemet eller til jord. 2.2 FORSIGTIGHEDSREGLER Harmony-enheden må kun betjenes ved temperaturer mellem 5 C og 35 C. Apparatet virker kun, som det skal, når der er sat et intakt, genanvendeligt skumfilter rigtigt i. Harmony-enheden må ikke nedsænkes i væske, og der må ikke komme væske i kabinettet eller i indgangsfilteret. Kondens kan beskadige Harmony-enheden. Harmony-enheden skal altid have rumtemperatur før brug. BEMÆRK: Der er flere advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger rundt omkring i brugervejledningen. 3

8 4 2.3 TILSIGTET ANVENDELSE Harmony-enheden er beregnet til at yde ikke-invasiv ventilation til voksne patienter (>30 kg) til behandling af respiratorisk insufficiens (en tilstand, hvor patienten kan klare sig uden ventilation i en periode, f.eks. natten over) eller obstruktiv søvnapnø. Apparatet kan bruges på hospitalet eller hjemme. Harmony-enheden er beregnet til brug med en næsemaske og helmaske som anbefalet af Respironics. 2.4 KONTRAINDIKATIONER Harmony-enheden må ikke bruges, hvis du har svær respirationssvigt uden spontan respirationsdrift. Hvis et af følgende forhold gælder for dig, skal du kontakte din læge, før du bruger Harmony-enheden: Manglende evne til at opretholde en permanent luftvej eller tilstrækkelig klar sekretion Risiko for nedsugning af maveindhold i luftvejene Diagnosticering af akut bihulebetændelse eller mellemørebetændelse Allergi eller overfølsomhed over for maskematerialerne, hvor faren for allergisk reaktion vejer tungere end fordelen ved ventilation Næseblødning, der medfører aspiration af blod ned i lungerne Hypotension 2.5 FORHOLDSREGLER Enhver form for usædvanlige brystsmerter, stakåndethed eller svær hovedpine skal straks rapporteres. Hvis der opstår hudirritation eller beskadigelse ved brug af masken, skal du se i vejledningen til masken. Ikke-invasiv overtryksbehandling har følgende mulige bivirkninger: Øresmerter Konjunktivitis (øjenbetændelse) Hudafskrabning fra ikke-invasive kontaktflader Opspilet mave (aerofagi)

9 KAPITEL 3: INTRODUKTION TIL HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder følgende oplysninger: Definitioner af almindelige udtryk, der bruges i denne brugervejledning En oversigt over Harmony-enheden En forklaring af de symboler, der bruges på Harmony-enheden og i denne vejledning Kontaktoplysninger 3.1 DEFINITIONER Følgende udtryk forekommer i denne vejledning: Apnø En tilstand, hvor den spontane vejrtrækning er standset. BPM CPAP EPAP FLEX Alarm af høj prioritet IPAP LED Alarm af lav prioritet Alarm af mellem prioritet Betjeningstilstand Standbytilstand OSA Rampning Breaths Per Minute (åndedrag pr. minut) Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejene) Expiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved udånding) En behandlingsfunktion, der giver trykaflastning under udåndingen, hvilket gør det behageligere for patienten. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed Inspiratory Positive Airway Pressure (overtryk i luftvejene ved indånding) Lysdiode Alarmsignal, der angiver en oplysningsmeddelelse. Alarmsignal, der angiver en tilstand, der kræver operatørens opmærksomhed. Tilstand for Harmony-enheden, hvor både enheden og luftstrømningen er tændt. Tilstand for Harmony-enheden, hvor enheden er tændt, men luftstrømningen er slået fra. Obstruktiv søvnapnø En funktion, der kan øge patientens komfort, når behandlingen startes. Rampefunktionen mindsker trykket og øger dernæst trykket gradvist (kører op) til den ordinerede trykindstilling, så man kan falde i søvn på en mere behagelig måde. 5

10 6 Stigningstid RR Spontant (S) Spontan/tidsindstillet (S/T) Den tid, det tager Harmony-enheden at skifte fra EPAP til IPAP. Denne tid kan justeres efter behov. Respiratory Rate (åndedrætsfrekvens) En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Der er ingen automatisk tilførsel af en vejrtrækning, hvis der ikke åndes ind. En tilstand med to niveauer, der reagerer på både din ind- og udånding ved at øge trykket, når du ånder ind, og sænke trykket, når du ånder ud. Hvis du ikke starter en indånding inden et angivet tidspunkt, starter Harmonyenheden automatisk indåndingen. Når Harmonyenheden starter indåndingen, styrer den tidspunktet for indåndingen og sænker automatisk trykket for udånding inden for et bestemt tidspunkt. 3.2 VENTILATION PÅ TO NIVEAUER Ventilation på to niveauer, hvor Harmony-enheden assisterer åndedrættet ved at levere lufttryk på to niveauer. Apparatet leverer et højt tryk kendt som IPAP (overtryk i luftvejene ved indånding) når der indåndes, og et lavt tryk kendt som EPAP (overtryk i luftvejene ved udånding) når der udåndes. Det højere tryk letter indånding, og det lavere tryk letter udånding. IPAP-tryk Pressure EPAP-tryk Pressure Rise Stigningstid Time Time Tid Figur 3 1 IPAP- og EPAP-åndedrætsniveauer Man kan stille stigningstiden, så trykket skifter på en mere behagelig måde. Enheden kan også levere tryk på et enkelt niveau, der kaldes CPAP (kontinuerligt overtryk i luftvejene).

11 7 3.3 HVAD ER HARMONY-ENHEDEN? Harmony-enheden, der vises i figur 3-2, leverer lufttryk via et åndedrætskredsløb. Figur 3-2 Harmony-enheden Kredsløbet, der vises i figur 3-3, består af: Kredsløbsslanger, der fører luft fra Harmony-enheden til grænsefladen (f.eks. en maske) En maske eller en anden patientgrænseflade, der leverer det ordinerede tryk til næsen eller til næsen og munden, afhængigt af den grænseflade, der er ordineret Et udåndingsapparat, der udstøder udåndingsluften fra kredsløbet Patientgrænseflade (Typical) (standard) Interface Exhalation Udåndingsudstyr Device Circuit Tubing Kredsløbsslange Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Konnektor Tubing på fleksibel Connector slange Circuit Kredsløb with med Separate separat Exhalation udåndingsenhed Device Kredsløb Circuit med with maske Mask with med indbygget Integrated udåndingsport Exhalation Port Figur 3-3 Almindelige åndedrætskredsløb BEMÆRK: Udåndingsporten kan være en del af masken eller af et separat udåndingsapparat, men skal minimere risikoen for genindånding af CO 2. Systemet registrerer åndedrættene og ændrer trykniveauerne ved ind- og udånding, afhængigt af driftstilstanden. ADVARSEL: Harmony-enheden kan både sættes til vekselstrøm og jævnstrøm. Jævnstrømsmuligheden er ikke beregnet som reservebatteri. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang.

12 8 3.4 SYMBOLER De symboler, der vises nedenfor, bruges på Harmony-enheden, vekselstrømsforsyningen og i denne brugervejledning. Symbol Meaning Betydning Obs! Caution, Læs consult tilhørende accompanying dokumentation documents Jævnstrøm DC Power Tryk Pressure til/fraon/off Type BF anvendt Applied Part del Klasse Class II II (Double (dobbeltisoleret) Insulated) Europæisk European CE CE-overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity Godkendelse Notified Body fra Approval bemyndiget organ iht. standard for Standards Compliance Canadisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification sikkerhedscertificering Elektrostatisk Electrostatic Discharge afladning IPX1 Dryptæt Drip Proof udstyr Equipment UL anerkendt Recognized for for Canada og and USA the United States Opfyldelse af TUV-standarder og sikkerhedskrav TUV Safety Standard Compliance Ingen No User dele, Serviceable der skal vedligeholdes Parts af brugeren Overholder genbrugsdirektiver for Affald af Compliant with the Waste Electrical and elektrisk Electronic og Equipment/Restriction elektronisk udstyr/begrænsning of the Use af anvendelsen of Certain Hazardous af visse Substances farlige stoffer in i Electrical elektrisk og elektronisk and Electronic udstyr Equipment (WEEE/RoHS). (WEEE/RoHS) 3.5 SÅDAN KONTAKTES RESPIRONICS Kontakt hjemmeplejepersonalet, hvis apparatet skal til service. Hvis du ønsker at kontakte Respironics direkte, kan du ringe til Respironics kundeservice på telefon eller Du kan også henvende dig på en af følgende adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA Herrsching, Tyskland Klik ind på Respironics hjemmeside på:

13 9 KAPITEL 4: HARMONY-ENHEDENS KONTROLELEMENTER OG DISPLAYFUNKTIONER Figur 4-1 viser placeringen af Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer, kontrolpanel, knappen Tryk til/fra og tilslutningen til åndedrætskredsløbet. Alarm- and og strømindikatorer Power Indicators Control Kontrolpanel Panel Breathing Circuit Tilslutning til Connection åndedrætskredsløb Pressure On/Off Knappen Button Tryk til/fra Figur 4-1 Harmony-enheden forfra og ovenfra 4.1 KNAPPEN TRYK TIL/FRA Harmony-enhedens luftstrøm startes og stoppes med knappen, der sidder på siden af enheden. Tryk knappen ind for at slå luftstrømmen til. Dermed sættes Harmony-enheden i betjeningstilstand. Tryk knappen ind for at slukke for luftstrømmen og sætte Harmonyenheden på standby. Når Harmony-enheden er på standby, standses alle igangværende ramper, alarmerne nulstilles (undtagen alarmer for systemfejl), og luftfugteren slukkes. Knappen er uafhængig af displayskærmen.

14 HARMONY-ENHEDENS KONTROLPANEL Kontrolpanelet indeholder følgende kontrolknapper og indikatorer KONTROLKNAPPER Kontrolknapperne på kontrolpanelet vises i figur 4-2. Display Displayskærm Screen HEAT RAMP Pressure On/Off Knappen Tryk til/fra Button Humidifier Knappen Heat luftfugtervarme Button HEAT RAMP RESET SILENCE Rampe- Button knap User Brugerknapper Buttons Alarmdæmpeknap Alarm Silence Button Alarm Alarmnulstillingsknap Reset Button Figur 4-2 Harmony-enhedens kontrolpanel Når den valgfrie opvarmede REMstar-luftfugter er ordineret, styrer denne knap luftfugterens varmepladeindstilling. Følg instruktionerne til luftfugteren. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Når der er tændt for luftstrømmen, og rampefunktionen er aktiveret, bruges denne knap til at mindske luftstrømmens tryk, hvormed du nemmere kan falde i søvn. Du kan også bruge denne knap til at justere de indstillinger, der vises på brugermenuskærmen. Brug venstre og højre brugerknap til at navigere på displayskærmene. Med denne knap dæmpes lyden for en alarm i et minut. Du kan også SILENCE bruge denne knap til at afslutte brugermenuskærmene. RESET Med denne knap kan du slette en alarm og nulstille enheden til alarmregistrering.

15 ALARM- OG STRØMINDIKATORER Figur 4-3 viser Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer. Vekselstrømsindikator (Green) AC Power Indicator (grøn) LED High for alarm Priority af høj Alarm prioritet LED (rød) (Red) Indikator DC Power for Indicator jævnstrøm (Green) (grøn) LED Low/Medium for alarm af Priority lav/mellem prioritet LED (Yellow) Alarm (gul) Figur 4-3 Harmony-enhedens alarm- og strømindikatorer Den grønne LED for vekselstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet vekselstrøm. Den grønne LED for jævnstrøm lyser, når Harmonyenheden er tilsluttet jævnstrøm. Den røde LED for Alarm af høj prioritet lyser, når der forekommer en alarm af høj prioritet. Den gule LED for Alarm af lav/mellem prioritet lyser, når der forekommer en alarm af mellem eller lav prioritet. BEMÆRK: Alle LED er tændes midlertidigt, når enheden sluttes til første gang.

16 DISPLAYSKÆRM På displayet vises det målte tryk samt alarmmeddelelser. Der tændes et baggrundslys, når der trykkes på en af knapperne, og det lyser, indtil der er gået et minut, uden der er trykket på nogen knapper. Figur 4-4 viser Harmony-enhedens displayskærm. hpa Figur 4-4 Harmony-enhedens displayskærm De oplysninger, der vises på displayskærmen, er defineret på følgende måde: A BPM Angiver, at enheden kræver brugerens opmærksomhed som angivet på skærmen. Angiver, at en apnøalarm er aktiveret. Angiver, at der vises en indstilling for åndedrætsfrekvens. Dette ikon blinker, når Harmony-enheden leverer tidsindstillede, støttende vejrtrækninger i S/T-tilstand. Angiver, at der er indsat og registreret et SmartCard. CPAP cm H 2 O EPAP Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Kontinuerligt overtryk i luftvejene (CPAP). Angiver, at de alfanumeriske cifre viser en trykværdi. Angiver, at der vises en indstilling for EPAP-tryk. Angiver, at der vises en indstilling for Bi-Flexkomfort. Angiver, at luftfugteren er tændt, og/eller at indstillingen for den vises.

17 13 Angiver, at behandlingstimetælleren vises. T i IPAP Angiver, at indstillingen for indåndingstid vises. Angiver, at der vises en indstilling for IPAP-tryk. Angiver, at indstillingen for kontrolpanelets LEDbaggrundslys vises eller er aktivt. Angiver, at en alarm for patientafbrydelse er aktiv. Angiver, at rampefunktionen er aktiv. Angiver, at rampestarttrykket vises. Angiver, at der vises en indstilling for stigningstid. S S eller S/T Det lille s i displayets højre side, over cm H 2 O, viser, at den alfanumeriske værdi er en tidsværdi, som vises i sekunder. Angiver, at Harmony-enheden er i tilstanden Spontan, hvis der kun står S, eller i tilstanden Spontan/tidsindstillet, hvis der står S/T.

18 TILSLUTNING TIL ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Figur 4-5 viser, hvor kredsløbsslangen tilsluttes Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Exhalation Udåndingsport Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Breathing Filter Tilslutning til (ekstraudstyr) Circuit (Optional) åndedrætskredsløb Connection Figur 4-5 Almindelig tilslutning til åndedrætskredsløb

19 BAGPANEL Figur 4-6 viser Harmony-enhedens bagpanel. SmartCard SmartCard-stik Connector Kommunikationsstik Communications Connector Port Power Strømindtag Inlets Cord Ledningsholder Retainer Ledningsholder Cord Retainer Filterhætte Cap Figur 4-6 Bagpanel BEMÆRK: SmartCard-stikket sidder på siden af Harmony-enheden. ADVARSEL: For at sikre korrekt beskyttelse mod elektrisk stød, må kun kommunikationstilbehør med en IEC godkendt strømforsyning tilsluttes via SleepLink-grænsefladen. Alle IEC 950-apparater må kun tilsluttes 7-bens konnektoren med Respironics isoleringskabel (delnummer ). Bagpanelet består af følgende: Kommunikationsstik Strømindtag Filterhætte Ledningsholdere Med dette stik kan Respironics kommunikationskablet sluttes til en computer og ekstern kommunikation eller en fjernalarm. (Må kun anvendes med en IEC godkendt computer.) Der er to strømindtag på bagpanelet, ét til den eksterne vekselstrømsforsyning og ét til den eksterne jævnstrømsadapter. Filterhætten kan afmonteres for at efterse indgangsluftfiltrene. Der sidder to ledningsholdere på bagpanelet for at give trækaflastning til strømledningen.

20 16 KAPITEL 5: OPSTILLING AF HARMONY-ENHEDEN Dette kapitel indeholder instruktioner til følgende: Montering af luftfiltre Placering af Harmony-enheden Tilslutning af åndedrætskredsløb Tilslutning af Harmony-enheden til veksel- eller jævnstrøm 5.1 MONTERING AF LUFTFILTRE FORSIGTIG: Enheden virker kun, som den skal, når der er sat et intakt, gråt skumfilter rigtigt i. Til Harmony-enheden anvendes et gråt skumfilter, der kan vaskes og genbruges, og et valgfrit, hvidt, ultratyndt engangsfilter. Der leveres et filter af hver slags sammen med Harmony-enheden. Hvis hjemmeplejeleverandøren ikke monterer indgangsfiltrene, skal det grå skumfilter monteres som minimum, før Harmony-enheden bruges. 1. Placer det grå skumfilter oven på det ultratynde filter (hvis det ultratynde filter bruges). 2. Skyd filtrene ned i luftindtaget bag på Harmony-enheden, og skub dem ned i udskæringen som vist på figur 5-1. Genanvendeligt Reusable Gray gråt Foam skumfilter Filter (påkrævet) (required) Filter Cap Filterhætte Disposable Ultratyndt engangsfilter Ultra-fine Filter (ekstraudstyr) (optional) Figur 5-1 Montering af filtrene

21 17 3. Monter filterhætten som vist i figur 5-2. Placer hætten, så den lille åbning på hætten vender nedad. Sæt de nederste tapper på hætten ind i udskæringerne under filteret. Hætten skal klikke på plads. Figur 5-2 Montering af filterhætten BEMÆRK: Filterhætten skal monteres med luftindgangen nederst. Oplysninger om rengøring og udskiftning af filtrene finder du i kapitel PLACERING AF HARMONY-ENHEDEN Placer Harmony-enheden på dens base et sted, hvor du nemt kan nå den, når du skal bruge den. Sørg for, at luftindsugningen bag på enheden ikke er blokeret. Placer enheden på en fast, plan overflade. Hvis du blokerer luftstrømmen rundt om enheden, fungerer Harmonyenheden muligvis ikke korrekt. ADVARSEL: Placer luftfugteren, så vandstanden er lavere end dig selv, og luftfugteren er på samme niveau eller lavere end Harmony-enheden. Komplette opstillingsoplysninger findes i vejledningen til luftfugteren.

22 TILSLUTNING AF ÅNDEDRÆTSKREDSLØB Gør følgende for at tilslutte åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden: 1. Tilslut den ene ende af kredsløbsslangen til udgangen på bakteriefilteret (hvis det anvendes), og tilslut indsugningen på bakteriefilteret til den store tilslutning på Harmony-enheden som vist i figur 5-3. Hvis du ikke bruger et bakteriefilter, skal du tilslutte enden af kredsløbsslangen direkte til udgangstilslutningen på Harmony-enheden. BEMÆRK: Følg hjemmeplejeleverandørens anvisning med hensyn til at bruge det valgfri bakteriefilter. Kredsløbsslanger Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (Optional) (valgfrit) Figur 5-3 Tilslutning af slange til udgangen 2. Tilslut slangen til masken: A. Hvis der bruges en maske med indbygget udåndingsport, skal maskens konnektor tilsluttes kredsløbsslangen, som vist på Figur 5-4. Exhalation Udåndingsport Port Mask's Maskens Connector konnektor Flexible Tilslutning for Tubing bøjelig slange Connector Figur 5-4 Tilslutning af maske med indbygget udåndingsport

23 B. Hvis der bruges en maske med separat udåndingsenhed, skal den åbne ende af kredsløbsslangen sluttes til udåndingsenheden som vist i figur 5-5. Placer udåndingsenheden, så udgangsluften blæses væk fra ansigtet. 19 Udåndingsport Exhalation Port Circuit Kredsløbsslange Tubing Figur 5-5 Tilslutning af udåndingsenhed Tilslut maskens tilslutning til udåndingsenheden som vist på figur 5-6. Komplette opstillingsoplysninger finder du i vejledningen til masken. Maske or eller Other anden Interface grænseflade Masketilslutning Connector Exhalation Udåndingsport Port Figur 5-6 Tilslutning af masken ADVARSEL: Udåndingsenheden er designet til at udskille CO 2 fra patientkredsløbet. Bloker eller overdæk ikke portene på udåndingsenheden. 3. Monter hovedtøjet på masken. Se vejledningen, der følger med hovedtøjet.

24 FÆRDIG HARMONY-OPSTILLING Figur 5-7 viser den færdige opstilling af åndedrætskredsløbet til Harmony-enheden. Patientgrænseflade Interface Udåndingsport Exhalation Port Kredsløbsslange Circuit Tubing Bacteria Bakteriefilter Filter (ekstraudstyr) (Optional) Breathing Tilslutning til åndedrætskredsløb Circuit Connection Figur 5-7 Færdigopstillet Harmony-åndedrætskredsløb 5.5 TILSLUTNING AF HARMONY-ENHEDEN Du kan bruge veksel- eller jævnstrøm til Harmony-enheden. ADVARSEL: Muligheden for jævnstrøm er ikke beregnet som reservebatteri ved brug af vekselstrøm. ADVARSEL: Til korrekt brug skal strømforsyningen placeres i opretstående stilling som vist på figur 5-8.

25 BRUG AF VEKSELSTRØM Gør følgende for at betjene Harmony-enheden på vekselstrøm: 1. Stik strømforsyningsledningens hanstik i den elektriske stikkontakt. 2. Den eksterne vekselstrømsforsyning indeholder en ledningsholder for at give trækaflastning til strømledningen. Vikl ledningen omkring vekselstrømforsyningens ledningsholder vha. ståltrådsbinderen, som leveres med strømforsyningen. ADVARSEL: ADVARSEL: Tilslut aldrig Harmony-enhedens vekselstrømsforsyning til et stik med afbryder. Træk ledningerne, så man ikke snubler over dem. 3. Lad der være lidt slæk i ledningen, og tilslut ledningen på den anden side af strømforsyningen til et af Harmony-enhedens strømindtag, som vist på figur 5-8. Netledningen har et låsbart stik. Tilslut netledningen korrekt: a. Træk låsemekanismen tilbage. b. Skub stikket på plads. c. Slip låsen. Figur 5-8 Tilslutning af vekselstrømsforsyningen

26 22 BEMÆRK: Tilslut netledningen i et af strømindtagene på bagsiden af Harmony-enheden. 4. Vikl ledningen rundt om Harmony-enhedens ledningsholder, så netledningen bliver aflastet. 5. Kontroller, at alle tilslutninger er sikre. BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at koble netledningen fra Harmony-enheden, skal det låsbare stik skubbes tilbage, og netledningen fjernes BRUG AF JÆVNSTRØM Du kan betjene Harmony-enheden på jævnstrøm ved hjælp af Respironicsjævnstrømsadapteren (ekstraudstyr). Se yderligere oplysninger i instruktionerne til jævnstrømsadapteren. FORSIGTIG: Anvend kun Respironics-jævnstrømsadapteren, som er til rådighed fra hjemmeplejeleverandøren. Brug af ethvert andet system kan beskadige Harmony-enheden eller køretøjet. FORSIGTIG: Hvis jævnstrømmen hentes fra batteriet i en bil, bør man ikke benytte Harmony-enheden, mens bilens motor er i gang. Dette kan beskadige Harmony-enheden eller bilen.

27 23 KAPITEL 6: BETJENING AF HARMONY-ENHEDEN I dette kapitel forklares det, hvordan du starter Harmony-enheden og ændrer enhedsindstillingerne. 6.1 START AF HARMONY-ENHEDEN 1. Tilslut Harmony-enheden til en veksel- eller jævnstrømskilde for at tænde for enheden. Der lyder en bekræftelsesalarm, og kontrolpanelets knapper lyser. BEMÆRK: Hvis alarmen ikke lyder, eller knapperne ikke lyser, skal Harmony-enheden serviceres. Ring til hjemmeplejepersonalet. Der vises indledningsvis flere skærme under dette trin: a. Den første skærm, der vises, er Selvtestskærmen, der vises på figur 6-1. Det er den interne test, som Harmony-enheden udfører. hpa Figur 6 1 Selvtestskærmen b. Den næste skærm viser softwareversionen som vist i figur 6-2: Figur 6-2 Visning af softwareversionen BEMÆRK: Version 1.0 vist på Figur 6 2 som eksempel. Der er muligvis installeret en nyere softwareversion på apparatet.

28 24 c. Den tredje skærm, der vises, er skærmen Blæsertimer, der viser blæsertimetælleren: Figur 6 3 Skærmen Blæsertimer BEMÆRK: Med undtagelse af knappen, er tastaturet inaktivt ved visningen af de første tre skærme. Hver af disse skærme vises i omkring 1-3 sekunder. d. Den næste skærm, der vises, er skærmen Standby, der vises i figur 6-4. Denne angiver, at Harmony-enheden er på standby. Figur 6 4 Standbyskærm 2. Tryk på knappen for at sætte Harmony-enheden i betjeningstilstand. Skærmen Overvågning, der vises i figur 6-5, vises. hpa Figur 6 5 Skærmen Overvågning

29 25 På både overvågnings- og standbyskærmen vises symbolerne, A, og, hvis disse funktioner er aktiveret. Desuden vises symbolet, hvis der er indsat et SmartCard. På overvågningsskærmen vises det faktisk målte tryk sammen med symbolet Flex er aktiveret. 3. Tag masken på, når luften begynder at strømme., hvis 4. Kontroller, at der ikke lækker luft fra masken og ind i øjnene. Dette gøres ved at justere masken og hovedtøjet, så luftstrømmen ændrer retning. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med masken. BEMÆRK: En mindre lækage i masken er normal og acceptabel. Juster masken så hurtigt som muligt, hvis der strømmer meget luft ud af masken, eller øjnene irriteres af luftudstrømningen. 5. Hvis du bruger Harmony-enheden, mens du sover, skal du prøve at føre slangen fra Harmony-enheden hen over hovedgærdet. Dette kan reducere trækket i masken. 6. Slap af. Tag normale, afslappede vejrtrækninger gennem næsen. BEMÆRK: Hvis der er problemer med masken, er der nogle forslag til løsninger i kapitel 8 Fejlfinding.

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere