DELTAG I ET STRATEGISK FORLØB OM DIGITALE DEMOKRATISKE STRATEGIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTAG I ET STRATEGISK FORLØB OM DIGITALE DEMOKRATISKE STRATEGIER"

Transkript

1 1 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DET NYE DIGITALE DEMOKRATI 2016 DELTAG I ET STRATEGISK FORLØB OM DIGITALE DEMOKRATISKE STRATEGIER

2 INHOLD 1. BAGGRUND: DET NYE DIGITALE DEMOKRATI KORT OM FORLØBET BJERG K HVAD FÅR I UD AF FORLØBET? HVEM HAR DELTAGET FØR? UDTALELSER INSPIRATION ALT DET PRAKTISKE

3 1. BAGGRUND: DET NYE DIGITALE DEMOKRATI I løbet af halvandet årti fra ca har danskerne skullet vænne sig til, at deres kontakt til myndighederne er blevet digitaliseret. Forholdet mellem stat og borger, mellem system og menneske, har næppe gennemgået så stor og gennemgribende en forandring i Danmark siden 1915, hvor vi ændrede grundloven og udvidede valgretten fundamentalt. Men hvilken effekt har digitaliseringen så haft på vores forhold til myndigheder og offentlige systemer? Har vi tillid til det offentliges behandling og sikring af alle de digitaliserede, personfølsomme oplysninger om os? Forstår vi eksempelvis, hvad der kan ske med vores oplysninger, når en myndighed benytter sig af sociale medier i kontakten med os borgere? Hvor mange danskere forstår digitaliseringens begreber og betegnelser hvor mange danskere ved fx hvad en cookie er? Hvor utroligt det end lyder, er der ikke nogen dansk myndighed, der har taget det på sig at spørge danskerne om den slags ting. Man har været mere optaget af at udbrede de digitale løsninger i en vis fart end i at finde ud af, hvordan digitaliseringen påvirker borgernes opfattelse af det system, som er skabt for at servicere dem. Undersøgelsen Det Offentliges Digitale Overvågning 2015 blev udgivet primo september Den viser, at det nye digitale demokrati volder danskerne en hel del kvaler. Fx er danskernes tillid til myndighederne generelt høj, men vi har oplevet et fald i tilliden på det digitale område. Vi føler os simpelt hen ikke ordentligt oplyst om sikkerheden og brugen af vores oplysninger, og det bekymrer os en del. Der er to gode nyheder: Den ene er, at løbet ikke er kørt vi har fanget en tendens, et fald i tilliden, en stigende bekymring, som vi kan nå at stoppe i tide. Den anden er, at en gennemtænkt strategisk indsats på det digitale område relativt enkelt kan indarbejdes i de strategier, som myndighederne allerede arbejder efter. Bjerg K har designet et forløb rettet mod offentlige virksomheder, der står midt i disse digitale udfordringer. På de følgende sider kan du læse mere om forløbet og om vores erfaring med strategisk udvikling i offentlige virksomheder. I Bjerg K mente vi, at det var på høje tid at tage temperaturen på det digitaliserede Danmark. Derfor satte vi i 2015 gang i en befolkningsundersøgelse, hvor vi stillede danskerne en lang række spørgsmål dels om deres kendskab og holdninger til forskellige aspekter af digitaliseringen, dels om deres forståelse af centrale begreber, som de bliver mødt med, når de bruger offentlige digitale platforme. 3

4 2. KORT OM FORLØBET Bjerg K er vært for et udviklingsforløb Digitale Demokratiske Strategier 2016 for offentlige virksomheder, der står foran den næste bølge af digitalisering og ønsker at indarbejde dette i deres samlede strategi. Deltagerne indgår i et lærende netværk med andre myndigheder, hvor der er fokus på rådgivning og sparring omkring den strategiske prioritering af digitale kommunikationsformer og værktøjer. Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte myndigheds konkrete opgaver og ansvarsområder i løbet af Forløbet består af følgende elementer: Fælles opstartsmøde med workshop Fire fælles møder i løbet af året 20 timers individuel konsulentbistand til hver deltagende myndighed Ved forløbets afslutning har hver deltager identificeret konkrete målsætninger for digital omstilling og påbegyndt arbejdet med at integrere målene i organisationens strategi 3. BJERG K Bjerg K er kommunikationsbureauet for offentlige virksomheder og interesseorganisationer med en politisk agenda. Vi arbejder videnbaseret med en række kommunikationsfaglige hoveddiscipliner: Strategiudvikling, faglig formidling, kampagner, intern kommunikation og grafisk design. Vi bidrager til fagets samlede udvikling, blandt andet ved at forestå undersøgelser, der giver ny viden om offentlig kommunikation. Vores seneste befolkningsundersøgelse, Det offentliges digitale overvågning 2015, blev publiceret i september Undersøgelsen dokumenterer danskernes kendskab, holdninger og reaktioner på offentlige instansers stigende anvendelse af digital overvågning og indsamling af personlige oplysninger om borgerne. Undersøgelsen peger på konkrete problemer, der skal løses, hvis man vil lykkes med offentlige digitale strategier, herunder blandt andet brugen af hjemmesider, intranet og sociale medier. Projektansvarlige Kresten Bjerg, stifter og ejer af Bjerg K, leder projektet. Sammen med seniorrådgiver Christian Lunøe vil Kresten gennemføre forløbets kurser og fællesmøder. Det vil også være Kresten og Christian, der arbejder med organisationerne de 20 timer, som hver enkelt deltagende myndighed har til rådighed. 4

5 4. HVAD FÅR I UD AF FORLØBET? Som offentlige virksomheder lever og virker I allerede midt i digitaliseringen. De nye medier og digitale tjenester er løsningen på rigtig mange ting. Men digitaliseringen bringer også mange etiske spørgsmål på banen. Hvis offentlige virksomheder ikke er i stand til at tage det etiske ansvar, der ligger i at opretholde almindelige demokratiske principper undervejs i digitaliseringen og, nok så væsentligt, kommunikere det til borgerne så falder tilliden til det offentlige. Det ved vi fra vores nye befolkningsundersøgelse, Det Offentliges Digitale Overvågning, som blev publiceret i september Vi ved også fra en række nylige sager, at man hurtigt kommer i pressens søgelys, hvis man enten fejlagtigt eller med rette opleves som en myndighed, der sjusker med digitaliserede oplysninger om borgerne. Det er de to overordnede problemstillinger, vi løser med dette forløb. På følgende fire områder tilfører forløbet konkret værdi til jeres organisation: 1. Medarbejderudvikling I kan tilmelde op til tre medarbejdere til forløbet i Bjerg K er efterspurgt til foredrag og efteruddannelse af kommunikationsmedarbejdere og -ledere i offentlige virksomheder. Dette forløb begynder med et kursus og en fælles workshop, hvor vi sammen sætter rammerne og målene for jeres deltagelse. Hele vejen igennem deltager Bjerg K som rådgiver og facilitator på fællesmøderne, hvor deltagerne får feedback på deres respektive projekter. 2. Rådgivning Jeres organisation får 20 konsulenttimer hos Bjerg K, som I blandt andet kan bruge på at udvikle eller tilpasse jeres strategi til den digitale virkelighed. I vil herudover løbende kunne maile spørgsmål til os i Bjerg K og til de andre deltagende myndigheder. 3. Netværk og videndeling mellem myndigheder I deltager med de andre organisationer i et opstartskursus og fire fællesmøder, hvor vi drager nytte af hinandens erfaringer og gode løsninger. Tidligere deltagere har peget på, at kombinationen af netværk, møder og rådgivning har skabt fremdrift og strategisk fokus. 4. En etisk forsvarlig digital strategi Ved forløbets afslutning har I med støtte fra de andre deltagende myndigheder og fra Bjerg K udviklet eller tilpasset jeres kommunikationsstrategi, så den ikke bare tager højde for den praktiske, digitale omstilling, som I under alle omstændigheder bliver pålagt i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Det vi tilfører, er den etiske og principielle demokratiske dimension, som handler om hvilket forhold man skal opretholde mellem stat og borger, mellem system og menneske, i et digitaliseret demokrati. I kommer til at stå med en strategi, der er tilpasset jeres område og opgaveportefølje og en strategi, der specifikt behandler de digitale aspekter af jeres dialog med omverden. I skal være i stand til at definere, hvornår og hvordan I bruger og ikke bruger bestemte digitale værktøjer, medier og samtaleformer, hvordan digital kommunikation risikovurderes netop hos jer, og hvordan I klarer skærene, hvis I træder ved siden af og kommer i mediernes søgelys. 5

6 5. HVEM HAR DELTAGET FØR? Siden 2007 har Bjerg K faciliteret udviklingsforløb for en lang række offentlige virksomheder og politiske interesseorganisationer. De første fire år ( ) kørte det som et forskningsprojekt i samarbejde med CBS og fem ministerier og styrelser, hvor genstandsfeltet var måling af kommunikationsindsatsen i offentlige virksomheder. Siden 2011 har Bjerg K hvert år stået i spidsen for udviklingsforløb af ét års varighed, hvor mange offentlige virksomheder har deltaget for at inkorporere måling som et strategisk redskab i deres kommunikationsindsats. Samarbejdet med andre myndigheder i forløb af et års varighed har givet anledning til konkret og anvendelsesorienteret videndeling. I det følgende afsnit kan I se nogle udtalelser fra myndigheder, der har deltaget gennem årene. 6

7 Greve Kommune 7

8 6. UDTALELSER»Vi har brugt vores deltagelse i projekt Nye mål 2013 til at styrke den strategiske tilgang til intern kommunikation. Konkret har vi dels lavet en undersøgelse af lokale lederes behov og vaner på kommunikationsområdet, og dels udarbejdet en intern oplysningskampagne, som samtidig indeholdt en kendskabsmåling. Vi har deltaget i Nye mål både i 2012 og 2013, fordi vi synes, at både samarbejdet med Bjerg K og netværkstanken i projektet er lærerigt og inspirerende, samtidig med at vi får løst specifikke opgaver i vores organisation. Vi overvejer at deltage også i 2014, for vi skal stadig blive bedre til at inkorporere måling i vores strategiske arbejde.«via Christensen, kommunikationskonsulent, Kriminalforsorgen»Arbejdstilsynet valgte at deltage i Nye Mål 2013 for at udvikle et nyt koncept for kommunikationsstrategi regnskab og målinger og vi er godt på vej. Ikke mindst på baggrund af en spændende deltagerkreds med organisationer fra andre ministerier, regioner og kommuner, hvor vi på fælles møder deler viden og erfaringer, samt på grund af målrettet rådgivning og sparring fra Bjerg K.»Vejdirektoratet har brugt Nye Mål på to måder. For det første til at uddanne kommunikationsenheden til at tænke i måling, og for det andet til at få designet og gennemført konkrete målinger. Vi har haft stor glæde af projektets samarbejdsmodel, hvor Bjerg K giver faglig rådgivning, og de andre deltagende myndigheder tilbyder videndeling og netværk. Vejdirektoratet deltog i Nye Mål 2012 og og planlægger at deltage i 2014.«Mette Lundorf, kommunikationschef, Vejdirektoratet»Vores deltagelse i Nye Mål har skærpet vores opmærksomhed på, hvordan processerne i vores interne kommunikation kan forbedres og dermed gøre os mere professionelle. Vi har i 2013 brugt projekt Nye Mål i flere sammenhænge, fx Folkemødet på Bornholm, en indsats for klare bestillinger og ministeriets kampagne Lighedsambassadører.«Susanne Hagelberg, kommunikationskonsulent, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Forløbet er baseret på, at alle deltagere er aktive på og uden for møderne, og det øger momentum og motivation, når man kan følge andres tanker, tiltag og begyndende, små succeser med kommunikationsmålinger.«eva Jensen, kontorchef, og Christoffer Rude, chefkonsulent, Arbejdstilsynet 8

9 Når man arbejder med kommunikation på tværs af grænser er der mange udfordringer i forhold til at måle kommunikation og ikke mindst effekten af kommunikationsindsatsen. Nordisk Ministerråd har haft stor nytte af at deltage i Nye Mål i forhold til at skærpe vores blik for de muligheder, der ligger i vores arbejde med at nå ud til en meget bred og mangfoldig målgruppe. Vi har fået gode værktøjer til at skærpe fokus på vore målgrupper og et mere klart billede af, hvad vi realistisk set kan måle på. Michael Funch, Seniorrådgiver/Kommunikation Nordisk Ministerråd Vi har været med i Nye mål i både 2013 og På fællesmøderne får man altid noget med hjem. Her kan vi alle forholdsvis nemt genkende os selv i de andres kommunikationsprocesser, og derfor er der altid nogle inspirerende og lærerige snakke omkring bordet. Derudover har vi de individuelle konsulenttimer hos Bjerg K. Vi har mest benyttet os af timerne til kvalitetssikring af vores udviklingsarbejde indenfor målinger senest i udviklingen af vores kommende kommunikationsregnskab. Annette Sänger, Kommunikationskonsulent Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Vi har deltaget i Nye Mål hos Bjerg K i både 2013 og 2014 for at få inspiration til vores arbejde med to udviklingsprojekter. Det, vi især har fået ud af at deltage, er det nødvendige spark bagi for at komme i gang, et nyt netværk samt masser af inspiration til vores projekter. Masser! Vi har netværket en del uden for de fastlagte møder. Både med andre deltagere, som arbejder med de samme emner som os, og med andre virksomheder, som Bjerg K har forbindelse til. Dette har givet os gode input til vores eget arbejde. I det hele taget har deltagelsen gjort, at vi ved, hvad der rør sig på de konkrete områder, vi arbejder med. Så hvis din organisation mangler inspiration til at få sat fut under et projekt og sat mål op og målt derpå, kan vi anbefale at deltage i Nye Mål hos Bjerg K. Specialkonsulent Tina Dessau og kommunikationskonsulent Trine Østergaard Thomsen, Koncern Kommunikation, Region Nordjylland 9

10 7. INSPIRATION:DIALOG MÅLGRUPPER, INDSATSER OG SMART-MÅL MÅLGRUPPER: PRIMÆR SEKUNDÆR Aktive SØV Potentielle SØV Etablerede sociale iværksættere Nye sociale iværksættere KOMMUNIKATIONS- INDSATSER: kampagne 1 Facebook + Twitter Instagram Animeret oplysningsfilm om SØV Indhold til socialvirksomhed.dk Den digitale Overskudsbog Klik Socialt-ugen SMART-MÅL +6% Flere følgere per måned 6% Flere følgere per måned 6% Flere følgere per måned Interaktionsfaktor = 5 Klikstats fra Google Analytics Klikstats fra Google Analytics Interaktion med 20% af målgruppen Bjerg K gennemfører i en oplysningskampagne for Socialstyrelsen om socialøkonomiske virksomheder. Kampagnen er et eksempel på, hvordan man kan bruge målinger til at udvikle og kvalificere kommunikation i større kampagner. Eksemplet ovenfor illustrerer, hvordan vi - udover at sætte konkrete SMART-mål - også har integreret såkaldte boomerangmålinger i hver af kampagnens kommunikationsindsatser. Boomerangmålingerne bruger vi til at skabe indhold og målrette kampagnen undervejs. De er særligt velegnede i situationer, hvor man mangler viden om målgruppernes behov og præferencer og derfor skal kunne justere og tilpasse sin kommunikation, efterhånden som den viden udvikler sig. 10

11 Tweet INSPIRATION:DIALOG GRUNDELEMENTER NYHEDSMAIL 1 KLIK SOCIALT: PROFILSIDE MED TOPBILLEDE 9:41 AM 100% Nye veje begynder her Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: Nye veje begynder her Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: FORSIDE» KLICK SOCIALT» BYBI 8 BISBALLE Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: Socialøkonomiske virksomheder GAMLE MURSTEN Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve op til fem kriterier: En god forretning også for samfundet. Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at skabe en positiv forandring for mennesker kultur og miljø bl.a. ved at bruge deres overskud til at fremme deres eget eller andre sociale formål. Derfor er en socialøkonomisk virksomhed en god forretning også for samfundet. Del denne Del Videresend Vi er Bybi Vores sociale formål BYBI Sundholmsvej København S Danmark Phone: bybi.dk/ Ut optatem quis esecusam, quaesto corectatur re, omnitio Is intia doloruntem re imus core, se nis rerunt, sinist, autempo apelecus sitas voluptati te si con ssimusa non remos vitae non reriamus sit et eatur, velluptatem re dolor resti ut aut dus qui nam rem etus. solupidi autemped que rerernam fugitibus mo maio magnita Rovit vendit volorem doluptio. Et harum re rerum laborep tquasped maio. Nequiatectum doloreprovit ut modi con ped minveniscid ut qui cum inctem etureri velessum, ius re vella volecto ratusam hit omnimodis audam debit elestet aut ipsaperumet ium ipicaborro bearum fugit laut eum nobis esti blandi volorro volupti autaestio. Modist quiatque consequaspis eriatempo. vitam, quis as ma volo blatibus. Det kan Det siger vi tilbyde dig andre om os KLIK Audipsam aut vendiatur Primære Ed milibus, sam solupta SOCIALT exeriones delita quibeat velendae volorae verionsequam et de venimint, sed mil ureprepe venis demo con SØ V nonemqu ibeatur audae ipsam ipitio esciduciusae arciminti il inia inum iuntem qui nimosam Consequia nati venimendae. volum qui conecescit qui aut Ut inventis volut et ped ma Del denne profil everum simperero dolendi volupta nossintem latissitat iducienda idel doloratur acea nimagnisquam moditati quam aut anis et, cus ad et ut esed maximol uptatur? volorec epedit occaessit, nonecum plic tem rem qui dellicab inus. quunt qui ut qui to magnamus. Del Tweet Videresend Tre projekter i vækstcentret Kom videre med dine udfordringer Bliv registreret Brug os til at få viden, danne dig overblik og finde nye veje til Fra første del af 2015 er det muligt at registrere sig som socialøkonomisk virksomhed. Registrerede virksomheder skal leve Mål og demonstrer den sam arbejde og sparring. sociale værdi, du skaber Vækstcentret udvikler en op til fem kriterier: online værktøjskasse til at måle og VEJLEDNING: Vi kender både det offentliges behov og de socialøkonomiske virksomheders udfordringer og viser vej til konkret dokumentere social værdiskabelse. 1. SOCIALT FORMÅL rådgivning og brugbar viden. VIDEN OG VÆRKTØJER: Vi inspirerer og giver konkrete værktøjer. 2. VÆSENTLIG ERHVERVSDRIFT 13 WORKSHOPS, OPLÆG OG NETVÆRK: Vi sætter viden i spil og Følg med på socialvirksomhed.dk 3. UAFHÆNGIGHED AF DET OFFENTLIGE skaber dialog på tværs. Vi er til for socialøkonomiske virksomheder, iværksættere, kommuner, 4. INDDRAGENDE OG ANSVARLIG LEDELSE Kommunal viden Vækstudfordringen erhvervsservice og andre aktører. Vækstcentret formidler viden om 2014 indsatser, strategier og partnerskaber fra det kommunale arbejde sparring og inspiration fra erfarne Få adgang til forretningsmæssig 5. SOCIAL OVERSKUDSHÅNDTERING Send os en mail på eller se mere på socialvirksomhed.dk med socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere. erhvervsfolk og specialister. Læs mere på socialvirksomhed.dk Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Nye veje begynder her socialvirksomhed.dk Vækstcentrets vidensportal om og for socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske der driver erhverv med det fo særlige socia 11

12 INSPIRATION: INSPIRATION: KOMMUNIKATIONSREGNSKAB KOMMUNIKATIONSREGNSKAB Vejdirektoratet har i løbet af de sidste to år arbejdet aktivt med at dokumentere og udvikle deres kommunikation med et kommunikationsregnskab. Regnskabet udkommer fire gange om året. Vejdirektoratet har blandt andet brugt Nye Mål til at konceptualisere regnskabet og udføre konkrete målinger. Regnskabet indeholder: - Profil og rød tråd - Kommunikation til trafikanter - Vejprojekter - Intern kommunikation - Presse og PR - Eksterne kommunikationskanaler. 12

13 INSPIRATION: INSPIRATION: DIALOG DIALOG Målinger kan bruges til at producere nyt indhold og måle brugernes adfærd. I New York har vi samarbejdspartneren Paige Group. Derfor har vi haft lejlighed til at afprøve vores metoder internationalt. Herover ser du et målingskoncept til Utica College i USA

14 INSPIRATION: LINJEKOMMUNIKATION INSPIRATION: LINJEKOMMUNIKATION Koncepttegningerne er udviklet til en stor offentlig kunde, der planlægger at være de første, der løser store dele af linjekommunikationen med app som kanal. App en er udviklet til blandt andet at kunne måle, hvor godt medarbejderne er informerede om vigtige emner. Ovenfor ses to forskellige eksempler på, hvordan en sådan måling kan se ud. Funktionen Har din leder fortalt dig spørger til, om medarbejderen er blevet informeret af lederen om specifikke emner. Brugerne er anonyme, men kommunkationsenheden kan se på svarstatistikken, hvilke emner der er blevet informeret om og dermed, om linjekommunikationen virker. Funktionen Følger du med? måler, hvor godt medarbejderne er informerede om bestemte emner. Når man svarer, får man respons med forslag til artikler, man kan læse for at blive bedre informeret. Brugerne er anonyme, men svarstatistikken viser, hvilke emner medarbejderne ikke er informerede om. 14

15 8. ALT DET PRAKTISKE Leverancer og samarbejdsmodel Samarbejdsmodel Forløbet er en samarbejdsproces, der varer hele Forløbet giver deltagerne gensidig læring, faglig udvikling og individuel rådgivning. Bjerg K s leverancer Kick-off (endagskursus med workshop) den 2. februar Bjerg K fremlægger resultater fra vores nye befolkningsundersøgelse om digitalisering i det offentlige, og vi viser hvordan den nye viden kan bruges strategisk og praktisk. På den baggrund definerer deltagerne deres målsætninger for fællesmøder á 4 timer, hvor organisationerne får feedback på deres arbejde. 20 seniorkonsulenttimer til hver organisation. Timerne skal være brugt inden 31. december Projektstyring og koordinering i det år, projektet varer. Hvem kan deltage? Alle typer af offentlige virksomheder og politisk styrede organisationer, der har et eller flere digitale medier. Hver organisation kan deltage med op til tre deltagere. Hvor meget tid skal man bruge? Kurser og fællesmøder Projektet bygger på deltagernes aktive deltagelse. Det betyder, at der skal dedikeres tid til at arbejde med strategisk udvikling. Dette burde kunne dækkes af den tid, som deltagerne i forvejen bruger på strategiske opgaver. Dertil kommer medarbejdernes deltagelse på kurser og fællesmøder. Samarbejdet med Bjerg K Organisationerne får 20 konsulenttimer til udvikling af digital strategi. I forbindelse med disse timer vil der typisk være møder mv. Formidling Tidligere projekter har vist, at deltagerne ofte bliver bedt om at stille op til foredrag i samarbejde med Bjerg K. Det er selvsagt frivilligt, om man ønsker at medvirke, men det er effektivt i forhold til at skærpe og spidsformulere sit eget projekt. Pris Forløbet Prisen for at deltage er kr., som betales i to rater á kr. Første rate faktureres den 1. januar med betaling den 31. januar Anden rate faktureres den 1. juni med betaling den 30. juni Prisen dækker op til tre deltagere per organisation. Transport Bjerg K fakturerer transport og rejseudgifter således: 2,5 kr. per kilometer fra Bjerg K s kontor plus 120 kr. per time brugt på transport. Ved flyrejser dækkes transportudgifter i stedet for kilometer. Evt. udgifter til bropassage faktureres med faktiske udgift. Evt. overnatning dækkes af kunden. Alle priser er før tillæg af moms. Tilmelding senest 18 december 2015 Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage, skal du sende en skriftlig tilmelding til I tilmeldingen bedes du oplyse navn på deltagere, stilling, organisation, adresse, tlf. og . Tilmeldinger er bindende. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Kresten Bjerg på tlf eller sende en til Vi kommer også gerne forbi jer til et uddybende møde. Netværksmøder Bjerg K er vært for opstartsmødet og de fire fællesmøder i løbet af året. Mødekalenderen sendes ud i god tid inden forløbets start. 15

16 16 Flæsketorvet 68, 1. / 1711 København V t: / e: /

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Introduktion til designet for 100året

Introduktion til designet for 100året Introduktion til designet for 100året Version 1.0 Januar 2015 Side 1 Logoelementer + Logoet består af to elementer: Den runde roset og det store navnetræk "100året" i to linjer. Side 2 Primær logo til

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Chefrådgiver, Operate A/S Arbejder

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 1 Investorer og private virksomheder Den Sociale Kapitalfond Novo Nordisk Virksomhedsforum

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual Designmanual 1 Minimumsafstanden fra kanten af det gældende medie, bestemmes af logoets grafikdel. Respektafstand 2 Logoet kan bruges på hvid, sort og billedbaggrund Bruges logoet på billedbaggrund, er

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS

OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS OUTPLACEMENT DU FÅR JOB MED OS VI BLIVER VED - TIL DU ER I JOB Siden 1989 er langt over 50.000 mennesker kommet godt videre i deres karriere med støtte fra os, og det gør du også. Vi fortsætter nemlig,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol Twitterguide # Twitter er et godt og spændende redskab. Især for en folketingskandidat. # I denne guide vil du se hvorfor du skal bruge Twitter, og

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt Outplacement for ledere - Dit næste karriereskridt Vi bliver ved - til du er i job Siden 1989 har langt over 5.000 ledere fundet et nyt job via professionel og individuel rådgivning fra os. Det gør du

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere