FGC 313/323. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FGC 313/323. Brugermanual"

Transkript

1 FGC 313/323 Brugermanual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning... 5 Introduktion...5 Menureferencediagram...8 Indledning...10 Produktoversigt Frontpanel...10 Display Trykknapper...11 Menuer Basiskonfiguration Indledning...14 Konfigurationsstart...14 Konfiguration af niveaukontakter...14 Konfiguration af en niveauføler...15 Konfiguration af en pumpe...17 Gendannelse af Flygts standardværdier...17 Yderligere konfiguration...18 Indledning...18 Niveaukonfiguration Konfiguration af pumpestyring Konfiguration af indgang/udgang...21 Alarmkonfiguration Anvendelse af en håndholdt displayenhed...25 Grundlæggende drift Indledning...28 Visning af driftstidsdata Nulstilling af driftstidsdata Styring af en pumpe...29 Alarmhåndtering Fejlfinding Indledning...32 Strømsvigt Signaler og porte Diagnoseprogrammer...34 Bilag A: Beskrivelse af lysdioder Lysdioder på frontpanelet...36 Lysdioder på bundkortet...36 Bilag B: Alarmbeskrivelser...37 Bilag B: Alarmbeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual 1

4 Indholdsfortegnelse Bilag C: Menubeskrivelser Bilag C: Menubeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual

5 Læs dette kapitel før brug Læs dette kapitel før brug Indledning Før pumpestyreenheden FGC (Flygt General pump Controller) anvendes, skal dette kapitel læses grundigt. Det indeholder generelle dokumentations-, sikkerheds- og garantioplysninger. Denne manual gælder for følgende versioner: Hardware: FGC 313/323 Displaykort: AIH 1701 Rev Bundkort: AHH 1701 Rev. 3.05, AHH 1702 Rev Systemsoftware: 3.00 eller nyere Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren Alle lovbestemmelser og lokale sundheds- og sikkerhedsdirektiver skal overholdes. Alle farer i forbindelse med elektricitet skal undgås. Garanti Modifikationer eller ændringer af enheden/installationen må kun udføres i samråd med Xylem. Garantibetingelserne er kun overholdt, såfremt der anvendes originale reservedele og originalt tilbehør, som er godkendt af fabrikanten. Anvendelse af andre dele kan gøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Denne manual Anvendte symboler NOTICE: Særlig information om en funktion. NOTICE: Information om SCADA-systemet. Dette er kun relevant, hvis FGC en er forsynet med et kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger findes i den tilhørende installationsmanual. NOTICE: Information om alarmer. Terminologi I nedenstående tabel beskrives de udtryk og forkortelser, der anvendes i denne manual. FGC 313/323 Brugermanual 3

6 Læs dette kapitel før brug Forkortelse Komplet udtryk Beskrivelse SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Datastyring, -overvågning og -indsamling) Pc-baseret system til at skabe overblik. Operatøren kan overvåge procesinformation og påvirke og ændre procesværdierne. Med systemet er det muligt at logge, danne historik over og fjernstyre kommandoer samt at præsentere procesdata som fremhævede data, stabler, kurver, historikker eller som symboler med varierende farver og størrelser. RTU Remote Terminal Unit (Fjernterminalenhed) Enhed til overvågning og styring af en pumpestation, f.eks. en FGC. Betjeningsoversigt - sensorkonfiguration En af følgende sensorkonfigurationer er installeret i pumpebrønden En analog niveausensor (4-20 ma). Sensoren måler niveauet i pumpebrønden. Når pumpebrønden overstiger et angivet startniveau, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet for pumpebrønden falder under et angivet stopniveau Niveaukontakter for start og stop. Når niveauet i pumpebrønden overstiger startniveaukontakten, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet i pumpebrønden falder under stopniveaukontakten Til hver konfiguration findes der et sæt standardværdier. Se 4.6 Gendannelse af Flygtstandardværdier. Hvis følgende er installeret Brug følgende standardværdier 4-20 ma niveausensor Compit-analog Niveaukontakter for start og stop Niveauregulator 4 FGC 313/323 Brugermanual

7 Kort vejledning Kort vejledning Introduktion I det følgende får du en kort introduktion til FGC. Den er kun medtaget for nemheds skyld, og den kan på ingen måde erstatte FGC-brugerhåndbogen. NOTICE: Yderligere oplysninger findes i den øvrige del af brugerhåndbogen, f.eks. i Læs dette kapitel før brug, der indeholder oplysninger om sikkerhed og garantier. Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FCG med display Hand-0-Auto-kontakt 1. Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Flyt Hand-0-Auto-kontakten til en pumpe over i nulposition. (Dvs. at kontakten hverken skal stå på H eller A ). Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i nulposition. Dette vil blokere pumperne og forhindre, at de starter. Det er nyttigt under den indledende konfiguration. Valg af sprog Når FGC startes første gang, vises følgende i displayet: Gør følgende for at fortsætte: FGC 313/323 Brugermanual 5

8 Kort vejledning 1. Tryk gentagne på denne knap, indtil displayet viser det ønskede sprog, f.eks. dansk. 2. Tryk på denne knap for at gemme det valgte sprog. Displayet viser Værdi gemt og ændrer nu sproget til det sprog, der er angivet. Navigering til en menu For at konfigurere og anvende FGC en er det nødvendigt at vide, hvordan man navigerer til en menu, og hvordan man ser og om nødvendigt ændrer dens værdi. Gør følgende for at fortsætte: Tryk gentagne på knappen, indtil displayet viser følgende: Ændring af en parameterværdi Generelt vises følgende oplysninger i en menu: Menunavn, f.eks. SERVICE. Menuindikator, f.eks. 13. Denne indikator vises kun i tre sekunder. Parameterværdi, f.eks. Nej. Gør følgende for at fortsætte: 1. Tryk på denne knap for at ændre værdien i den viste Service-menu(13). 2. Tryk gentagne på denne knap, indtil den ønskede værdi vises, f.eks. Ja. 3. Tryk på denne knap for at gemme ændringerne. Displayet viser Værdi gemt og dernæst den nye værdi:. Parameterværdien er blevet ændret. NOTICE: For at indtaste tekst eller en numerisk værdi, kan det være nødvendigt at gentage trin 2 til trin 3, indtil hele værdien er angivet. (Se Indledning for at få yderligere oplysninger om menuer). 6 FGC 313/323 Brugermanual

9 Konfiguration af FGC en For at tilpasse installationen skal man konfigurere FGC en. Diagrammet nedenfor beskriver, hvordan man skaber en basiskonfiguration. Kort vejledning Kontrollér, at du har valgt Ja i menuen Service (13) A Digitale vipper Hvordan måles vandstanden i pumpebrønden? Analog niveauføler Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_) B C, D Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_) E, F Stopvippe Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3) Hvordan standses pumpen? B, C Stop efter et tidsrum Vælg Drifttid i menuen Stop betingelse (15_3) B, D Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1) Om nødvendigt kan du indtaste en regulering for vippen i menuen Kalibrering (15_2) Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) E, F E, F A Indtast pumpens driftstid i menuen Driftstid (15_4) B, D Indtast, hvornår pumpen skal starte i menuen Startniveau 1 (8_) Indtast, hvornår pumpen skal stoppe i menuen Stopniveau 1 (8_1) G G IHvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2) G Hvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3) G Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) A Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4) G Indtast den maksimale pumpestrøm i menuen Høj strøm (10_) H Basiskonfigurationen er nu gennemført, og pumperne er klar til brug. Sæt Hand-0-Auto-kontakten på FGC-frontpanelet i stillingen A. Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i stillingen A. I FGC brugerhåndbogen finder du oplysninger om betjening samt indstillingsmuligheder. I, J Yderligere oplysninger findes i: A Konfigurationsstart B Konfiguration af niveaukontakter C Brug af en kontakt for stopniveau D Standsning af en pumpe efter et stykke tid E Tryk- eller pneumatiske niveaufølere F Ultrasonisk niveauføler G Start, standsning og høje niveauer H Maks. motorstrøm til en pumpe I Yderligere konfiguration J Grundlæggende drift FGC 313/323 Brugermanual 7

10 Kort vejledning Menureferencediagram Yderligere oplysninger findes i de øvrige dele af brugerhåndbogen, især under Bilag C: Menubeskrivelser. 8 FGC 313/323 Brugermanual

11 Kort vejledning FGC 313/323 Brugermanual 9

12 Indledning Indledning Produktoversigt FGC-serien omfatter såvel enkelt- som dobbeltpumpe-styreenheder. FGC findes i flere udgaver, hvor husene er forskellige, men konfigurationen er den samme. Denne manual beskriver den lille FGC med display. Nogle FGC er har hverken display eller knapper. Det er muligt at konfigurere FGC er af denne type ved hjælp af en håndholdt displayenhed, se også Anvendelse af en håndholdt displayenhed. Hvis FGC en er udstyret med et kommunikationsmodul, kan den anvende et telefon-, GSMeller radiomodem eller et signalkabel til at kommunikere med et SCADA-system. Alternativt anvendes et LON-kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger om: FGC-serien fås i den tekniske specifikation for FGC en. installation fås i FGC-installationsmanualen. kommunikation fås i installationsmanualen for FGC-kommunikationsmodulet. Frontpanel Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FGC med display Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Panelet indeholder: Display til visning af de forskellige menuer. Trykknapper til at navigere mellem menuerne og ændre værdier. Hand-0-Auto-kontakt til at skifte mellem manuel og automatisk drift af pumpen, se også Styring af en pumpe. Et antal lysdiodeindikationer, se også Bilag A: Beskrivelse af lysdioder. 10 FGC 313/323 Brugermanual

13 Indledning Display Displayet viser den aktuelle menu. Når displayet ikke har været i brug i 10 minutter: Displaybelysningen slukkes. Evt. åbne menuer lukkes. Menuen Alarmlog (1) vises. Dette er menuen Hjem. Trykknapper De tilgængelige trykknapper er angivet nedenfor. Navnene henviser til knapperne. LÆS/SKRIV VENSTRE/OP-NED HØJRE/ENTER TRINGRUPPE/HJEM NULSTIL Menuer Brug af menuerne Du kan anvende menuerne til at konfigurere FGC en ogse relevante oplysninger, såsom driftstidsdata og alarmer. Nogle menuer er normalt skjult, se også Skjulte menuer. Andre vises kun, når en tilsvarende funktion er valgt. I Bilag C: Menubeskrivelser findes der en komplet liste over menuerne. 1. Naviger til den ønskede menu: FGC 313/323 Brugermanual 11

14 Indledning For at gå én menu frem ad gangen skal du trykke på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For at navigere tilbage, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For kun at navigere mellem menu-grupper skal du trykke på TRIN-GRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER eller VENSTRE/OP-NED gentagne gange. Menuen Alarmlog (1) er menuen Hjem. Tryk på TRINGRUPPE/HJEM for at skifte mellem den senest viste menu og menuen Hjem. Dette virker begge veje. 2. Du kan nu se parameterværdien i menuen og om nødvendigt ændre den: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at ændre værdien. Der vises en blinkende markør. (Hvis det ikke er tilladt at ændre værdien, vises meddelelsen Kun læsning i stedet). b. For at øge værdien, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. For at øge værdien skal du trykke på TRINGRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. 12 FGC 313/323 Brugermanual

15 Indledning Tryk på LÆS/SKRIV for at afslutte menuen uden at gemme værdien. (Spring resten af beskrivelsen over). c. Tryk på HØJRE/ENTER for at fortsætte med at ændre værdien. d. Ved en tekst eller numerisk værdi flyttes markøren et trin til højre. Gentag trin b og c, indtil alle tegn eller karakterer er angivet.når hele værdien er angivet, kan du gemme ændringerne ved at trykke på HØJRE/ENTER. Skjulte menuer Sprogmenuen 3. Når en ændret parameterværdi gemmes, vises resultatet i en meddelelse: Værdi gemt. Værdien er blevet gemt. Lav værdi Værdien er for lav. Indtast en højere værdi. Høj værdi. Værdien er for høj. Indtast en lavere værdi. Fejl, ej gemt De interne kommunikations-kredsløb er optaget. Vent et øjeblik, og prøv igen. Se Bilag C: Menubeskrivelser på for oplysninger om tilladte værdier. Parametermenuer (7 12) og servicemenuer (14 20) er normalt skjult. For at få vist skjulte menuer: Vælge Ja i menuen Parameter (6) for at se parametermenuerne. Vælge Ja i menuen Service (13) for at se servicemenuerne. Displaysproget ændres i menuensprog (21_). Det er vist i øverste venstre hjørne i menuensprog. FGC 313/323 Brugermanual 13

16 Basiskonfiguration Basiskonfiguration Indledning Ved levering er FGC en indstillet til standardværdierne. For at tilpasse installationen skal du ændre nogle af værdierne. I dette kapitel beskrives, hvordan du konfigurerer basisparametre og sætpunkter i FGC en. Konfigurationsstart For at påbegynde konfigurationen skal du sørge for, at både parameter- og servicemenuerne er synlige: 1. Vælg Ja i menuen Parameter (6). Nu vises tidligere skjulte parametermenuer (7 12). 2. Vælg Ja i menuen Service (13). Nu vises tidligere skjulte servicemenuer (14-20). For at måle niveauet skal du enten: Digitale niveaukontakter. Gå videre med Konfiguration af niveaukontakter. Analog niveauføler. Fortsæt med enten: Tryk- eller pneumatiske niveaufølere eller Ultrasonisk niveauføler. Konfiguration af niveaukontakter Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau, startes pumpen. Falder til under kontakten for startniveau, standses pumpen. (I visse installationer er der ikke nogen kontakt for startniveau, som beskrevet nedenfor). Overstiger kontakten for højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpeinstallation. Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau 1, startes den ene pumpe. Overstiger kontakten for startniveau 2, startes den anden pumpe også. Falder til under kontakten for stopniveau, standses de pumper, der evt. kører. (Hvis begge pumper er startet, standses de begge to). Eftersom en pumpe anvendes til at tømme pumpe-brønden, installeres kontakten for stopniveau under en evt. kontakt for startniveau, som installeres under kontakten for højt niveau. Nedenstående figur viser et eksempel med to kontakter for startniveau. (Kontakt for startniveau 1 er installeret under kontakt for startniveau 2) FGC 313/323 Brugermanual

17 Brug af en kontakt for stopniveau 1. Kontakt for højt niveau 2. Kontakt for startniveau 2 3. Kontakt for startniveau 1 4. Kontakt for stopniveau Hvis installationen ikke omfatter en kontakt for stop-niveau, kan pumpen i stedet standses efter et nærmere angivet tidsrum. Tiden begynder at tælle ned, så snart niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for startniveau. Det betyder, at kontakten for startniveau først skal vende tilbage til sin normalposition. Sådan anvendes en kontakt for stopniveau: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Standsning af en pumpe efter et stykke tid Sådan angives det, efter hvor lang tid en pumpe skal standses: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Tid Driftstid i menuen Stop betingelse (15_3). 4. Indtast tiden i menuen Driftstid (15_4). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Basiskonfiguration Konfiguration af en niveauføler Tryk- eller pneumatiske niveaufølere Ultrasonisk niveauføler Sådan konfigureres en tryk- eller pneumatisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. Løft føleren op af vandet i pumpebrønden. 5. Vend tilbage til FGC en, og aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2).Eftersom føleren er løftet op af vandet, bør niveauet vise 0.00 eller et andet acceptabelt niveau, f.eks Eftersom værdierne er afrundede, er det ikke nødvendigt at have Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren. a. Skriv den viste niveauværdi ned, f.eks m. b. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis niveauet 0.00m skal vises. Hvis det viste niveau f.eks. er 00.20m, så er der behov for en regulering på m. c. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). d. Aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2), og kontroller, at det viste niveau er acceptabelt. 7. Nedsænk føleren i vandet i pumpebrønden. Når du har gjort dette, gå da videre med Start, standsning og høje niveauer. Sådan konfigureres en ultrasonisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). FGC 313/323 Brugermanual 15

18 Basiskonfiguration Start, standsning og høje niveauer 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. En ultrasonisk niveauføler leveres med standard-indstillinger fra fabrikken, f.eks. at pumpebrønden er 5 m dyb. Hvis pumpebrøndens dybde er en anden, f.eks. 3 m, angiver føleren et niveau på 2 m, når pumpebrønden er tom. Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren: a. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis det korrekte niveau skal angives. Hvis fabriksindstillingerne f.eks. er 5 m, og pumpe-brønden er 3 m dyb, så er der behov for en regulering på -2 m. b. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Når niveauet i pumpebrønden svarer til det angivne: Startniveau, startes pumpen. Stopniveau, standses pumpen. Højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpe-installation. Når niveauet i pumpebrønden svarer til: Startniveau 1, startes den ene pumpe. Startniveau 2, startes den anden pumpe også. Stopniveau 2, standses den pumpe, der startede ved startniveau 2. Stopniveau 1, standses den pumpe, der startede ved startniveau 1. Eftersom pumperne anvendes til at tømme eller dræne en pumpebrønd, gælder det, at stopniveau < startniveau < højt niveau Højt niveau 2. Startniveau 2 3. Startniveau 1 4. Stopniveau 2 5. Stopniveau 1 Såan angives niveauerne: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Startniveau 1 (8_). 3. Indtast stopniveauet i menuen Stopniveau 1 (8_1). 4. I en dobbeltpumpeinstallation skal du angive: Andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2), Andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3). 5. Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4). 16 FGC 313/323 Brugermanual

19 Basiskonfiguration Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Konfiguration af en pumpe Maks. motorstrøm til en pumpe Dette er den maksimalt tilladte strøm for en pumpemotor, og den er normalt den samme som pumpens nominelle strøm. FGC en lægger automatisk en margin på 5 % til den angivne værdi. Hvis motorens strøm overskrider denne grænse, standses pumpen, og der blokeres for genstart. (Dergenereres også en alarm). Hvis FGC en imidlertid erindstillet til Automatisk nulstilling, prøver den at genstarte pumpen en gang. Hvis forsøget mislykkes, forbliver pumpen blokeret. NOTICE: FGC en antager, at begge pumper i en dobbeltpumpeinstallation har den samme nominelle motorstrøm. NOTICE: Hvis den maksimale strøm er højere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre en pumpe ad gangen, se også Maks. antal pumper i drift. Sådan angives den maksimale motorstrøm: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den maksimale strøm i menuen Høj strøm (10_). 3. Vælg Ja i menuen Auto reset (10_1) for at benytte automatisk nulstilling. Ellers skal du vælge Nej i denne menu for at deaktivere automatisk nulstilling. Når du har gjort dette, er basiskonfigurationen gennemført. Du kan evt. gå videre med: Yderligere konfiguration. Grundlæggende drift. Gendannelse af Flygts standardværdier Hvis der er behov for det, kan du gendanne FGC til et sæt standardværdier. Du kan se en komplet liste over værdier i "Bilag C: Menubeskrivelser". De tilgængelig værdisæt er: "Compit-analog" - et sæt af standardværdier for en analog niveausensor, der er installeret i en Compit-pumpbrønd. "Niveauregulator" - et sæt af standardværdier til brug af niveaukontakter for både start og stop "NL-analog" - et sæt af standardværdier beregnet til typiske installationer i Holland. Sådan gendannes standardværdier: 1. Vælg et passende værdisæt i menuen Set default value (indstil standardværdi) (20_5) 2. Vent, mens FGC starter. FGC 313/323 Brugermanual 17

20 Yderligere konfiguration Yderligere konfiguration Indledning Ud over de basisparametre og setpunkter, der er be-skrevet i Basiskonfiguration, kan det også være nødvendigt, at du ændrer dem, der er beskrevet i dette afsnit. Niveaukonfiguration Backuppumpestyring Som backup kan en installation omfatte en kontakt til højt niveau. Kontakten kan anvendes sammen med kontakter for start- og stopniveau og sammen med en niveauføler. Hvis kontakterne for startniveau eller niveauføleren ikke fungerer korrekt, startes pumpen, når niveauet i pumpebrønden overstiger kontakten for højt niveau. (Dergenereres også en alarm for højt niveau). I en dobbeltpumpeinstallation starter FGC en begge pumper, hvis der gives tilladelse til dette. Se også Maks. antal pumper i drift. Når niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for højt niveau, fortsætter pumpen med at køre yderligere et stykke tid endnu. Sådan angives, hvor lang tid pumpen skal køre yderligere: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Højt gr. Driftstid (9_6). Stopforsinkelse Hvis du anvender en analog niveauføler, er det muligt at forsinke et pumpestop indtil: Den angivne tid er udløbet Pumpen har sænket niveauet i pumpebrønden med en given højde. Hvis en niveauføler ikke kan installeres langt nok nede i pumpebrønden, vil denne stopforsinkelse give mulighed for, at pumpen kan tømme brønden fuldstændig. For at en stopforsinkelse kan fungere korrekt i en dobbeltpumpeinstallation, skal stopniveau 1 være lavere end stopniveau 2. Forsinkelsen er kun relevant for stopniveau 1. Se Start, standsning og høje niveauer på for oplysninger om aktuelle stopniveauer. Sådan forsinkes pumpestoppet et bestemt stykke tid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast 0.0 i menuen Stopfors. spæn (9_1). Hermed deaktiveres stopforsinkelsen på basis af en bestemt højde. 3. Indtast tiden i menuen Stopforsinkelse(9_). Sådan indstilles pumpen til at mindske niveauet i pumpebrønden med en bestemt højde: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den ønskede højde i menuen Stopfors. spæn (9_1). 3. FGC en beregner den pumpedriftstid, der er nødvendig for at sænke niveauet den ønskede afstand. Indtast en maksimal driftstid i menuen Stopforsinkelse (9_) for at forhindre, at pumperne løber tør. Konfiguration af pumpestyring Faste pumpeforsinkelser Forsinkelser anvendes til at sikre en mere jævn pumpedrift. Minimumsstoptid. Når en pumpe bringes til standsning, kan den først startes igen efter mindst 5 sekunder. 18 FGC 313/323 Brugermanual

21 Startforsinkelse. Når en pumpe startes i en dobbelt-pumpeinstallation, forhindres den anden pumpe i at starte i 5 sekunder. Forsinket systemaktivering. Denne forsinkelse for-hindrer, at pumperne i forskellige brønde genstarter samtidig efter et strømsvigt. Når strømmen sluttes til igenefter et strømsvigt, forsinkes det tidspunkt, hvor en pumpe starter, vilkårligt et sted mellem sekunder. I løbet af denne forsinkelse blinker pumpestatusindikationen rødt på panelet. Tryk på RESET for at annullere forsinkelsen. Yderligere konfiguration EX-klassificeret miljø Skift mellem pumper Maks. antal pumper i drift Når en pumpe anvendes i et EX-klassificeret miljø, kandu indstille FGC en til EX modus. Hvis der ikke registreres væske i pumpebrønden, forhindrer FGC en, at pumpen starter. Startmetoden er uden betydning. Dvs. at der blokeres for alle manuelle startforsøg, enhver form for vedligeholdelsesdrift eller forsøg på fjernstart. Sådan indstilles FGC en til EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Til i menuen EX modus (17_3). Sådan deaktiveres EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Fra i menuen EX modus (17_3). I en dobbeltpumpeinstallation startes den ene pumpe først ved et lavere niveau, mens den anden pumpe startes senere ved et højere niveau. Yderligere oplysninger findes i: Konfiguration af niveaukontakter, hvis du anvender niveaukontakter. Start, standsning og høje niveauer, hvis du anvender en niveauføler. Det betyder, at den anden pumpe samlet set ikke kører særlig meget. For at sikre at pumperne kører mere ens, skal du lave om på, hvilken pumpe der skal starte først. Pumpe 1 kan f.eks. startes først i løbet af én pumpe-cyklus, mens pumpe 2 kan startes først i løbet af den næste pumpecyklus osv. Sådan angives skiftende pumper: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Driftsform (9_2) skal du vælge enten: P1 1.prioritet Pumpe 1 startes altid først. P2 1.prioritet Pumpe 2 startes altid først. Startalternering Der skiftes mellem, hvilken pumpe der starter først, efter hver pumpecyklus. Driftstidsalternering. Der sker ændring i, hvilken pumpe der skal starte først, når en pumpe har kørt i en time siden sidste ændring. Ændringen sker, når den aktuelle pumpecyklus er tilende-bragt. Dette er det maksimale antal pumper, der må køre samtidig. (Grænsen gælder kun for dobbeltpumpe-installationer). Det kan evt. gøres sådan, at der kun må køre én pumpe ad gangen. Mens pumpen kører, må den anden pumpe ikke starte. FGC 313/323 Brugermanual 19

22 Yderligere konfiguration NOTICE: Hvis den maksimale strøm er mere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre én pumpe ad gangen, se også Maks. motorstrøm til en pumpe. Sådan angives det maksimale antal pumper i drift: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af pumper i menuen Antal pu i drift (9_3). Tidsindstilling af en vedligeholdelseskørsel Maks. driftstid for en pumpe Hvis en pumpe ikke er startet inden for et givent tidsrum, kan FGC en starte pumpen med henblik på at gennem-føre en vedligeholdelseskørsel. Dette er med til at sikre, at de mekaniske tætninger forbliver intakte. Sådan tidsindstilles en vedligeholdelseskørsel: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af timer i menuen Auto start int. (9_4). 3. Indtast, hvor længe pumpen skal køre i menuen Tvangsstart tid (9_5). Sådan deaktiveres vedligeholdelseskørslen: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Tvangsstart tid (9_5). Dette er den maksimale tid, en pumpe kan køre kontinuerligt. Når tiden er udløbet, standses pumpen, og der genereres en alarm. Hvis den er konfigureret til dette, blokeres pumpen også, så den ikke kan genstarte. Denne grænse er nyttig, f.eks. i forhold til at forhindre en tilstoppet pumpe i at køre for længe. Alarmen indikerer, at der er noget galt. For eksempel at pumpehjulet er beskadiget og leverer et utilstrækkeligt flow, eller at niveauføleren er defekt. For at undgå oversvømmelse i pumpebrønden skal den angivne grænse overskride en pumpecyklus. Tag i betragtning, at følgende indstillinger kan lægge tid til en pumpecyklus: Hvis pumpen er indstillet til driftstiden. Se også Standsning af en pumpe efter et stykke tid. Høj gr. Drifttid. Se også Backuppumpestyring. Se også Stopforsinkelse, hvis der anvendes stopforsinkelse. Sådan angives den maksimale driftstid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Maks. driftst. blok (9_8) skal du vælge enten: Ja for at blokere pumpen automatisk, når den maksimale driftstid overskrides. Nej for at lade pumpen fortsætte, når den maksimale driftstid overskrides. 3. Indtast den maksimale driftstid i menuen Driftst. begræns. (9_9). Sådan deaktiveres den maksimale driftstid, dvs. at der ikke er nogen grænse for, hvor længe pumpen kan køre: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Driftst. begræns. (9_9). Serviceinterval Pumpen skal efterses efter et vist antal driftstimer. Driftstiden kaldes serviceintervallet. Når en pumpe har kørt længere, end det konfigurerede serviceinterval, genereres der en alarm. Alarmen angiver, at pumpen har brug for et eftersyn. Når eftersynet har fundet sted, nulstilles tælleren. Sådan anvendes servicealarmer: 20 FGC 313/323 Brugermanual

23 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast længden på serviceintervallet i menuen Service interval (7_2). (Indtast 0 for at deaktivere funktionen). Sådan kontrolleres eller nulstilles driftstiden efter sidste eftersyn: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Enten se: Yderligere konfiguration menuen P1 efter service (7_3). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe 1. menuen P2 efter service (7_4). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe Sådan nulstilles værdien: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at kunne nulstille værdien. Teksten Nulstil værdi? vises. b. Tryk på VENSTRE/OP-NED for at vælge Ja. c. Tryk på HØJRE/ENTER for at nulstille værdien. Konfiguration af indgang/udgang Blokering af ekstern pumpe FGC en har en generel indgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Blokering af ekstern pumpe Overløbsføler Ekstern enhed, der genererer alarmer, se også Ekstern enhed Kontakt, der anvendes sammen med en personalarm FGC en har en generel udgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Spuleventil Nulstil en ekstern enhed, se også Ekstern enhed Hørbar eller visuel alarmenhed, se også Hørbar eller visuel alarmindikation Et eksternt blokeringssignal kan tilsluttes den generelle indgang. Pumperne stoppes, og der blokeres for genstart, så længe kredsløbet er lukket. Sådan anvendes et tilsluttet blokeringssignal: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Blokering i menuen Generel input (17_). Overløbsføler Ekstern enhed Der kan tilsluttes en overløbsføler til den generelle indgang. FGC en registrerer, hvor mange gange kredsløbet lukkes, og hvor længe. Sådan anvendes en tilsluttet føler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Overløbsføler i menuen Genere input (17_). Der kan tilsluttes en ekstern enhed til den generelle indgang. Når kredsløbet er lukket, genereres alarmen Ekstern, som logges i alarmloggen. Hvis den generelle udgang ligeledes tilsluttes den eksterne enhed, kan den genererede alarm også anvendes til at nulstille enheden efter en fejl. (Den generelle udgang skal sluttes til den nulstillede indgang for den eksterne enhed). FGC 313/323 Brugermanual 21

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere