FGC 313/323. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FGC 313/323. Brugermanual"

Transkript

1 FGC 313/323 Brugermanual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning... 5 Introduktion...5 Menureferencediagram...8 Indledning...10 Produktoversigt Frontpanel...10 Display Trykknapper...11 Menuer Basiskonfiguration Indledning...14 Konfigurationsstart...14 Konfiguration af niveaukontakter...14 Konfiguration af en niveauføler...15 Konfiguration af en pumpe...17 Gendannelse af Flygts standardværdier...17 Yderligere konfiguration...18 Indledning...18 Niveaukonfiguration Konfiguration af pumpestyring Konfiguration af indgang/udgang...21 Alarmkonfiguration Anvendelse af en håndholdt displayenhed...25 Grundlæggende drift Indledning...28 Visning af driftstidsdata Nulstilling af driftstidsdata Styring af en pumpe...29 Alarmhåndtering Fejlfinding Indledning...32 Strømsvigt Signaler og porte Diagnoseprogrammer...34 Bilag A: Beskrivelse af lysdioder Lysdioder på frontpanelet...36 Lysdioder på bundkortet...36 Bilag B: Alarmbeskrivelser...37 Bilag B: Alarmbeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual 1

4 Indholdsfortegnelse Bilag C: Menubeskrivelser Bilag C: Menubeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual

5 Læs dette kapitel før brug Læs dette kapitel før brug Indledning Før pumpestyreenheden FGC (Flygt General pump Controller) anvendes, skal dette kapitel læses grundigt. Det indeholder generelle dokumentations-, sikkerheds- og garantioplysninger. Denne manual gælder for følgende versioner: Hardware: FGC 313/323 Displaykort: AIH 1701 Rev Bundkort: AHH 1701 Rev. 3.05, AHH 1702 Rev Systemsoftware: 3.00 eller nyere Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren Alle lovbestemmelser og lokale sundheds- og sikkerhedsdirektiver skal overholdes. Alle farer i forbindelse med elektricitet skal undgås. Garanti Modifikationer eller ændringer af enheden/installationen må kun udføres i samråd med Xylem. Garantibetingelserne er kun overholdt, såfremt der anvendes originale reservedele og originalt tilbehør, som er godkendt af fabrikanten. Anvendelse af andre dele kan gøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Denne manual Anvendte symboler NOTICE: Særlig information om en funktion. NOTICE: Information om SCADA-systemet. Dette er kun relevant, hvis FGC en er forsynet med et kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger findes i den tilhørende installationsmanual. NOTICE: Information om alarmer. Terminologi I nedenstående tabel beskrives de udtryk og forkortelser, der anvendes i denne manual. FGC 313/323 Brugermanual 3

6 Læs dette kapitel før brug Forkortelse Komplet udtryk Beskrivelse SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Datastyring, -overvågning og -indsamling) Pc-baseret system til at skabe overblik. Operatøren kan overvåge procesinformation og påvirke og ændre procesværdierne. Med systemet er det muligt at logge, danne historik over og fjernstyre kommandoer samt at præsentere procesdata som fremhævede data, stabler, kurver, historikker eller som symboler med varierende farver og størrelser. RTU Remote Terminal Unit (Fjernterminalenhed) Enhed til overvågning og styring af en pumpestation, f.eks. en FGC. Betjeningsoversigt - sensorkonfiguration En af følgende sensorkonfigurationer er installeret i pumpebrønden En analog niveausensor (4-20 ma). Sensoren måler niveauet i pumpebrønden. Når pumpebrønden overstiger et angivet startniveau, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet for pumpebrønden falder under et angivet stopniveau Niveaukontakter for start og stop. Når niveauet i pumpebrønden overstiger startniveaukontakten, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet i pumpebrønden falder under stopniveaukontakten Til hver konfiguration findes der et sæt standardværdier. Se 4.6 Gendannelse af Flygtstandardværdier. Hvis følgende er installeret Brug følgende standardværdier 4-20 ma niveausensor Compit-analog Niveaukontakter for start og stop Niveauregulator 4 FGC 313/323 Brugermanual

7 Kort vejledning Kort vejledning Introduktion I det følgende får du en kort introduktion til FGC. Den er kun medtaget for nemheds skyld, og den kan på ingen måde erstatte FGC-brugerhåndbogen. NOTICE: Yderligere oplysninger findes i den øvrige del af brugerhåndbogen, f.eks. i Læs dette kapitel før brug, der indeholder oplysninger om sikkerhed og garantier. Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FCG med display Hand-0-Auto-kontakt 1. Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Flyt Hand-0-Auto-kontakten til en pumpe over i nulposition. (Dvs. at kontakten hverken skal stå på H eller A ). Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i nulposition. Dette vil blokere pumperne og forhindre, at de starter. Det er nyttigt under den indledende konfiguration. Valg af sprog Når FGC startes første gang, vises følgende i displayet: Gør følgende for at fortsætte: FGC 313/323 Brugermanual 5

8 Kort vejledning 1. Tryk gentagne på denne knap, indtil displayet viser det ønskede sprog, f.eks. dansk. 2. Tryk på denne knap for at gemme det valgte sprog. Displayet viser Værdi gemt og ændrer nu sproget til det sprog, der er angivet. Navigering til en menu For at konfigurere og anvende FGC en er det nødvendigt at vide, hvordan man navigerer til en menu, og hvordan man ser og om nødvendigt ændrer dens værdi. Gør følgende for at fortsætte: Tryk gentagne på knappen, indtil displayet viser følgende: Ændring af en parameterværdi Generelt vises følgende oplysninger i en menu: Menunavn, f.eks. SERVICE. Menuindikator, f.eks. 13. Denne indikator vises kun i tre sekunder. Parameterværdi, f.eks. Nej. Gør følgende for at fortsætte: 1. Tryk på denne knap for at ændre værdien i den viste Service-menu(13). 2. Tryk gentagne på denne knap, indtil den ønskede værdi vises, f.eks. Ja. 3. Tryk på denne knap for at gemme ændringerne. Displayet viser Værdi gemt og dernæst den nye værdi:. Parameterværdien er blevet ændret. NOTICE: For at indtaste tekst eller en numerisk værdi, kan det være nødvendigt at gentage trin 2 til trin 3, indtil hele værdien er angivet. (Se Indledning for at få yderligere oplysninger om menuer). 6 FGC 313/323 Brugermanual

9 Konfiguration af FGC en For at tilpasse installationen skal man konfigurere FGC en. Diagrammet nedenfor beskriver, hvordan man skaber en basiskonfiguration. Kort vejledning Kontrollér, at du har valgt Ja i menuen Service (13) A Digitale vipper Hvordan måles vandstanden i pumpebrønden? Analog niveauføler Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_) B C, D Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_) E, F Stopvippe Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3) Hvordan standses pumpen? B, C Stop efter et tidsrum Vælg Drifttid i menuen Stop betingelse (15_3) B, D Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1) Om nødvendigt kan du indtaste en regulering for vippen i menuen Kalibrering (15_2) Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) E, F E, F A Indtast pumpens driftstid i menuen Driftstid (15_4) B, D Indtast, hvornår pumpen skal starte i menuen Startniveau 1 (8_) Indtast, hvornår pumpen skal stoppe i menuen Stopniveau 1 (8_1) G G IHvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2) G Hvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3) G Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) A Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4) G Indtast den maksimale pumpestrøm i menuen Høj strøm (10_) H Basiskonfigurationen er nu gennemført, og pumperne er klar til brug. Sæt Hand-0-Auto-kontakten på FGC-frontpanelet i stillingen A. Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i stillingen A. I FGC brugerhåndbogen finder du oplysninger om betjening samt indstillingsmuligheder. I, J Yderligere oplysninger findes i: A Konfigurationsstart B Konfiguration af niveaukontakter C Brug af en kontakt for stopniveau D Standsning af en pumpe efter et stykke tid E Tryk- eller pneumatiske niveaufølere F Ultrasonisk niveauføler G Start, standsning og høje niveauer H Maks. motorstrøm til en pumpe I Yderligere konfiguration J Grundlæggende drift FGC 313/323 Brugermanual 7

10 Kort vejledning Menureferencediagram Yderligere oplysninger findes i de øvrige dele af brugerhåndbogen, især under Bilag C: Menubeskrivelser. 8 FGC 313/323 Brugermanual

11 Kort vejledning FGC 313/323 Brugermanual 9

12 Indledning Indledning Produktoversigt FGC-serien omfatter såvel enkelt- som dobbeltpumpe-styreenheder. FGC findes i flere udgaver, hvor husene er forskellige, men konfigurationen er den samme. Denne manual beskriver den lille FGC med display. Nogle FGC er har hverken display eller knapper. Det er muligt at konfigurere FGC er af denne type ved hjælp af en håndholdt displayenhed, se også Anvendelse af en håndholdt displayenhed. Hvis FGC en er udstyret med et kommunikationsmodul, kan den anvende et telefon-, GSMeller radiomodem eller et signalkabel til at kommunikere med et SCADA-system. Alternativt anvendes et LON-kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger om: FGC-serien fås i den tekniske specifikation for FGC en. installation fås i FGC-installationsmanualen. kommunikation fås i installationsmanualen for FGC-kommunikationsmodulet. Frontpanel Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FGC med display Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Panelet indeholder: Display til visning af de forskellige menuer. Trykknapper til at navigere mellem menuerne og ændre værdier. Hand-0-Auto-kontakt til at skifte mellem manuel og automatisk drift af pumpen, se også Styring af en pumpe. Et antal lysdiodeindikationer, se også Bilag A: Beskrivelse af lysdioder. 10 FGC 313/323 Brugermanual

13 Indledning Display Displayet viser den aktuelle menu. Når displayet ikke har været i brug i 10 minutter: Displaybelysningen slukkes. Evt. åbne menuer lukkes. Menuen Alarmlog (1) vises. Dette er menuen Hjem. Trykknapper De tilgængelige trykknapper er angivet nedenfor. Navnene henviser til knapperne. LÆS/SKRIV VENSTRE/OP-NED HØJRE/ENTER TRINGRUPPE/HJEM NULSTIL Menuer Brug af menuerne Du kan anvende menuerne til at konfigurere FGC en ogse relevante oplysninger, såsom driftstidsdata og alarmer. Nogle menuer er normalt skjult, se også Skjulte menuer. Andre vises kun, når en tilsvarende funktion er valgt. I Bilag C: Menubeskrivelser findes der en komplet liste over menuerne. 1. Naviger til den ønskede menu: FGC 313/323 Brugermanual 11

14 Indledning For at gå én menu frem ad gangen skal du trykke på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For at navigere tilbage, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For kun at navigere mellem menu-grupper skal du trykke på TRIN-GRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER eller VENSTRE/OP-NED gentagne gange. Menuen Alarmlog (1) er menuen Hjem. Tryk på TRINGRUPPE/HJEM for at skifte mellem den senest viste menu og menuen Hjem. Dette virker begge veje. 2. Du kan nu se parameterværdien i menuen og om nødvendigt ændre den: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at ændre værdien. Der vises en blinkende markør. (Hvis det ikke er tilladt at ændre værdien, vises meddelelsen Kun læsning i stedet). b. For at øge værdien, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. For at øge værdien skal du trykke på TRINGRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. 12 FGC 313/323 Brugermanual

15 Indledning Tryk på LÆS/SKRIV for at afslutte menuen uden at gemme værdien. (Spring resten af beskrivelsen over). c. Tryk på HØJRE/ENTER for at fortsætte med at ændre værdien. d. Ved en tekst eller numerisk værdi flyttes markøren et trin til højre. Gentag trin b og c, indtil alle tegn eller karakterer er angivet.når hele værdien er angivet, kan du gemme ændringerne ved at trykke på HØJRE/ENTER. Skjulte menuer Sprogmenuen 3. Når en ændret parameterværdi gemmes, vises resultatet i en meddelelse: Værdi gemt. Værdien er blevet gemt. Lav værdi Værdien er for lav. Indtast en højere værdi. Høj værdi. Værdien er for høj. Indtast en lavere værdi. Fejl, ej gemt De interne kommunikations-kredsløb er optaget. Vent et øjeblik, og prøv igen. Se Bilag C: Menubeskrivelser på for oplysninger om tilladte værdier. Parametermenuer (7 12) og servicemenuer (14 20) er normalt skjult. For at få vist skjulte menuer: Vælge Ja i menuen Parameter (6) for at se parametermenuerne. Vælge Ja i menuen Service (13) for at se servicemenuerne. Displaysproget ændres i menuensprog (21_). Det er vist i øverste venstre hjørne i menuensprog. FGC 313/323 Brugermanual 13

16 Basiskonfiguration Basiskonfiguration Indledning Ved levering er FGC en indstillet til standardværdierne. For at tilpasse installationen skal du ændre nogle af værdierne. I dette kapitel beskrives, hvordan du konfigurerer basisparametre og sætpunkter i FGC en. Konfigurationsstart For at påbegynde konfigurationen skal du sørge for, at både parameter- og servicemenuerne er synlige: 1. Vælg Ja i menuen Parameter (6). Nu vises tidligere skjulte parametermenuer (7 12). 2. Vælg Ja i menuen Service (13). Nu vises tidligere skjulte servicemenuer (14-20). For at måle niveauet skal du enten: Digitale niveaukontakter. Gå videre med Konfiguration af niveaukontakter. Analog niveauføler. Fortsæt med enten: Tryk- eller pneumatiske niveaufølere eller Ultrasonisk niveauføler. Konfiguration af niveaukontakter Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau, startes pumpen. Falder til under kontakten for startniveau, standses pumpen. (I visse installationer er der ikke nogen kontakt for startniveau, som beskrevet nedenfor). Overstiger kontakten for højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpeinstallation. Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau 1, startes den ene pumpe. Overstiger kontakten for startniveau 2, startes den anden pumpe også. Falder til under kontakten for stopniveau, standses de pumper, der evt. kører. (Hvis begge pumper er startet, standses de begge to). Eftersom en pumpe anvendes til at tømme pumpe-brønden, installeres kontakten for stopniveau under en evt. kontakt for startniveau, som installeres under kontakten for højt niveau. Nedenstående figur viser et eksempel med to kontakter for startniveau. (Kontakt for startniveau 1 er installeret under kontakt for startniveau 2) FGC 313/323 Brugermanual

17 Brug af en kontakt for stopniveau 1. Kontakt for højt niveau 2. Kontakt for startniveau 2 3. Kontakt for startniveau 1 4. Kontakt for stopniveau Hvis installationen ikke omfatter en kontakt for stop-niveau, kan pumpen i stedet standses efter et nærmere angivet tidsrum. Tiden begynder at tælle ned, så snart niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for startniveau. Det betyder, at kontakten for startniveau først skal vende tilbage til sin normalposition. Sådan anvendes en kontakt for stopniveau: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Standsning af en pumpe efter et stykke tid Sådan angives det, efter hvor lang tid en pumpe skal standses: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Tid Driftstid i menuen Stop betingelse (15_3). 4. Indtast tiden i menuen Driftstid (15_4). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Basiskonfiguration Konfiguration af en niveauføler Tryk- eller pneumatiske niveaufølere Ultrasonisk niveauføler Sådan konfigureres en tryk- eller pneumatisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. Løft føleren op af vandet i pumpebrønden. 5. Vend tilbage til FGC en, og aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2).Eftersom føleren er løftet op af vandet, bør niveauet vise 0.00 eller et andet acceptabelt niveau, f.eks Eftersom værdierne er afrundede, er det ikke nødvendigt at have Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren. a. Skriv den viste niveauværdi ned, f.eks m. b. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis niveauet 0.00m skal vises. Hvis det viste niveau f.eks. er 00.20m, så er der behov for en regulering på m. c. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). d. Aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2), og kontroller, at det viste niveau er acceptabelt. 7. Nedsænk føleren i vandet i pumpebrønden. Når du har gjort dette, gå da videre med Start, standsning og høje niveauer. Sådan konfigureres en ultrasonisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). FGC 313/323 Brugermanual 15

18 Basiskonfiguration Start, standsning og høje niveauer 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. En ultrasonisk niveauføler leveres med standard-indstillinger fra fabrikken, f.eks. at pumpebrønden er 5 m dyb. Hvis pumpebrøndens dybde er en anden, f.eks. 3 m, angiver føleren et niveau på 2 m, når pumpebrønden er tom. Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren: a. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis det korrekte niveau skal angives. Hvis fabriksindstillingerne f.eks. er 5 m, og pumpe-brønden er 3 m dyb, så er der behov for en regulering på -2 m. b. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Når niveauet i pumpebrønden svarer til det angivne: Startniveau, startes pumpen. Stopniveau, standses pumpen. Højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpe-installation. Når niveauet i pumpebrønden svarer til: Startniveau 1, startes den ene pumpe. Startniveau 2, startes den anden pumpe også. Stopniveau 2, standses den pumpe, der startede ved startniveau 2. Stopniveau 1, standses den pumpe, der startede ved startniveau 1. Eftersom pumperne anvendes til at tømme eller dræne en pumpebrønd, gælder det, at stopniveau < startniveau < højt niveau Højt niveau 2. Startniveau 2 3. Startniveau 1 4. Stopniveau 2 5. Stopniveau 1 Såan angives niveauerne: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Startniveau 1 (8_). 3. Indtast stopniveauet i menuen Stopniveau 1 (8_1). 4. I en dobbeltpumpeinstallation skal du angive: Andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2), Andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3). 5. Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4). 16 FGC 313/323 Brugermanual

19 Basiskonfiguration Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Konfiguration af en pumpe Maks. motorstrøm til en pumpe Dette er den maksimalt tilladte strøm for en pumpemotor, og den er normalt den samme som pumpens nominelle strøm. FGC en lægger automatisk en margin på 5 % til den angivne værdi. Hvis motorens strøm overskrider denne grænse, standses pumpen, og der blokeres for genstart. (Dergenereres også en alarm). Hvis FGC en imidlertid erindstillet til Automatisk nulstilling, prøver den at genstarte pumpen en gang. Hvis forsøget mislykkes, forbliver pumpen blokeret. NOTICE: FGC en antager, at begge pumper i en dobbeltpumpeinstallation har den samme nominelle motorstrøm. NOTICE: Hvis den maksimale strøm er højere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre en pumpe ad gangen, se også Maks. antal pumper i drift. Sådan angives den maksimale motorstrøm: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den maksimale strøm i menuen Høj strøm (10_). 3. Vælg Ja i menuen Auto reset (10_1) for at benytte automatisk nulstilling. Ellers skal du vælge Nej i denne menu for at deaktivere automatisk nulstilling. Når du har gjort dette, er basiskonfigurationen gennemført. Du kan evt. gå videre med: Yderligere konfiguration. Grundlæggende drift. Gendannelse af Flygts standardværdier Hvis der er behov for det, kan du gendanne FGC til et sæt standardværdier. Du kan se en komplet liste over værdier i "Bilag C: Menubeskrivelser". De tilgængelig værdisæt er: "Compit-analog" - et sæt af standardværdier for en analog niveausensor, der er installeret i en Compit-pumpbrønd. "Niveauregulator" - et sæt af standardværdier til brug af niveaukontakter for både start og stop "NL-analog" - et sæt af standardværdier beregnet til typiske installationer i Holland. Sådan gendannes standardværdier: 1. Vælg et passende værdisæt i menuen Set default value (indstil standardværdi) (20_5) 2. Vent, mens FGC starter. FGC 313/323 Brugermanual 17

20 Yderligere konfiguration Yderligere konfiguration Indledning Ud over de basisparametre og setpunkter, der er be-skrevet i Basiskonfiguration, kan det også være nødvendigt, at du ændrer dem, der er beskrevet i dette afsnit. Niveaukonfiguration Backuppumpestyring Som backup kan en installation omfatte en kontakt til højt niveau. Kontakten kan anvendes sammen med kontakter for start- og stopniveau og sammen med en niveauføler. Hvis kontakterne for startniveau eller niveauføleren ikke fungerer korrekt, startes pumpen, når niveauet i pumpebrønden overstiger kontakten for højt niveau. (Dergenereres også en alarm for højt niveau). I en dobbeltpumpeinstallation starter FGC en begge pumper, hvis der gives tilladelse til dette. Se også Maks. antal pumper i drift. Når niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for højt niveau, fortsætter pumpen med at køre yderligere et stykke tid endnu. Sådan angives, hvor lang tid pumpen skal køre yderligere: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Højt gr. Driftstid (9_6). Stopforsinkelse Hvis du anvender en analog niveauføler, er det muligt at forsinke et pumpestop indtil: Den angivne tid er udløbet Pumpen har sænket niveauet i pumpebrønden med en given højde. Hvis en niveauføler ikke kan installeres langt nok nede i pumpebrønden, vil denne stopforsinkelse give mulighed for, at pumpen kan tømme brønden fuldstændig. For at en stopforsinkelse kan fungere korrekt i en dobbeltpumpeinstallation, skal stopniveau 1 være lavere end stopniveau 2. Forsinkelsen er kun relevant for stopniveau 1. Se Start, standsning og høje niveauer på for oplysninger om aktuelle stopniveauer. Sådan forsinkes pumpestoppet et bestemt stykke tid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast 0.0 i menuen Stopfors. spæn (9_1). Hermed deaktiveres stopforsinkelsen på basis af en bestemt højde. 3. Indtast tiden i menuen Stopforsinkelse(9_). Sådan indstilles pumpen til at mindske niveauet i pumpebrønden med en bestemt højde: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den ønskede højde i menuen Stopfors. spæn (9_1). 3. FGC en beregner den pumpedriftstid, der er nødvendig for at sænke niveauet den ønskede afstand. Indtast en maksimal driftstid i menuen Stopforsinkelse (9_) for at forhindre, at pumperne løber tør. Konfiguration af pumpestyring Faste pumpeforsinkelser Forsinkelser anvendes til at sikre en mere jævn pumpedrift. Minimumsstoptid. Når en pumpe bringes til standsning, kan den først startes igen efter mindst 5 sekunder. 18 FGC 313/323 Brugermanual

21 Startforsinkelse. Når en pumpe startes i en dobbelt-pumpeinstallation, forhindres den anden pumpe i at starte i 5 sekunder. Forsinket systemaktivering. Denne forsinkelse for-hindrer, at pumperne i forskellige brønde genstarter samtidig efter et strømsvigt. Når strømmen sluttes til igenefter et strømsvigt, forsinkes det tidspunkt, hvor en pumpe starter, vilkårligt et sted mellem sekunder. I løbet af denne forsinkelse blinker pumpestatusindikationen rødt på panelet. Tryk på RESET for at annullere forsinkelsen. Yderligere konfiguration EX-klassificeret miljø Skift mellem pumper Maks. antal pumper i drift Når en pumpe anvendes i et EX-klassificeret miljø, kandu indstille FGC en til EX modus. Hvis der ikke registreres væske i pumpebrønden, forhindrer FGC en, at pumpen starter. Startmetoden er uden betydning. Dvs. at der blokeres for alle manuelle startforsøg, enhver form for vedligeholdelsesdrift eller forsøg på fjernstart. Sådan indstilles FGC en til EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Til i menuen EX modus (17_3). Sådan deaktiveres EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Fra i menuen EX modus (17_3). I en dobbeltpumpeinstallation startes den ene pumpe først ved et lavere niveau, mens den anden pumpe startes senere ved et højere niveau. Yderligere oplysninger findes i: Konfiguration af niveaukontakter, hvis du anvender niveaukontakter. Start, standsning og høje niveauer, hvis du anvender en niveauføler. Det betyder, at den anden pumpe samlet set ikke kører særlig meget. For at sikre at pumperne kører mere ens, skal du lave om på, hvilken pumpe der skal starte først. Pumpe 1 kan f.eks. startes først i løbet af én pumpe-cyklus, mens pumpe 2 kan startes først i løbet af den næste pumpecyklus osv. Sådan angives skiftende pumper: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Driftsform (9_2) skal du vælge enten: P1 1.prioritet Pumpe 1 startes altid først. P2 1.prioritet Pumpe 2 startes altid først. Startalternering Der skiftes mellem, hvilken pumpe der starter først, efter hver pumpecyklus. Driftstidsalternering. Der sker ændring i, hvilken pumpe der skal starte først, når en pumpe har kørt i en time siden sidste ændring. Ændringen sker, når den aktuelle pumpecyklus er tilende-bragt. Dette er det maksimale antal pumper, der må køre samtidig. (Grænsen gælder kun for dobbeltpumpe-installationer). Det kan evt. gøres sådan, at der kun må køre én pumpe ad gangen. Mens pumpen kører, må den anden pumpe ikke starte. FGC 313/323 Brugermanual 19

22 Yderligere konfiguration NOTICE: Hvis den maksimale strøm er mere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre én pumpe ad gangen, se også Maks. motorstrøm til en pumpe. Sådan angives det maksimale antal pumper i drift: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af pumper i menuen Antal pu i drift (9_3). Tidsindstilling af en vedligeholdelseskørsel Maks. driftstid for en pumpe Hvis en pumpe ikke er startet inden for et givent tidsrum, kan FGC en starte pumpen med henblik på at gennem-føre en vedligeholdelseskørsel. Dette er med til at sikre, at de mekaniske tætninger forbliver intakte. Sådan tidsindstilles en vedligeholdelseskørsel: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af timer i menuen Auto start int. (9_4). 3. Indtast, hvor længe pumpen skal køre i menuen Tvangsstart tid (9_5). Sådan deaktiveres vedligeholdelseskørslen: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Tvangsstart tid (9_5). Dette er den maksimale tid, en pumpe kan køre kontinuerligt. Når tiden er udløbet, standses pumpen, og der genereres en alarm. Hvis den er konfigureret til dette, blokeres pumpen også, så den ikke kan genstarte. Denne grænse er nyttig, f.eks. i forhold til at forhindre en tilstoppet pumpe i at køre for længe. Alarmen indikerer, at der er noget galt. For eksempel at pumpehjulet er beskadiget og leverer et utilstrækkeligt flow, eller at niveauføleren er defekt. For at undgå oversvømmelse i pumpebrønden skal den angivne grænse overskride en pumpecyklus. Tag i betragtning, at følgende indstillinger kan lægge tid til en pumpecyklus: Hvis pumpen er indstillet til driftstiden. Se også Standsning af en pumpe efter et stykke tid. Høj gr. Drifttid. Se også Backuppumpestyring. Se også Stopforsinkelse, hvis der anvendes stopforsinkelse. Sådan angives den maksimale driftstid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Maks. driftst. blok (9_8) skal du vælge enten: Ja for at blokere pumpen automatisk, når den maksimale driftstid overskrides. Nej for at lade pumpen fortsætte, når den maksimale driftstid overskrides. 3. Indtast den maksimale driftstid i menuen Driftst. begræns. (9_9). Sådan deaktiveres den maksimale driftstid, dvs. at der ikke er nogen grænse for, hvor længe pumpen kan køre: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Driftst. begræns. (9_9). Serviceinterval Pumpen skal efterses efter et vist antal driftstimer. Driftstiden kaldes serviceintervallet. Når en pumpe har kørt længere, end det konfigurerede serviceinterval, genereres der en alarm. Alarmen angiver, at pumpen har brug for et eftersyn. Når eftersynet har fundet sted, nulstilles tælleren. Sådan anvendes servicealarmer: 20 FGC 313/323 Brugermanual

23 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast længden på serviceintervallet i menuen Service interval (7_2). (Indtast 0 for at deaktivere funktionen). Sådan kontrolleres eller nulstilles driftstiden efter sidste eftersyn: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Enten se: Yderligere konfiguration menuen P1 efter service (7_3). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe 1. menuen P2 efter service (7_4). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe Sådan nulstilles værdien: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at kunne nulstille værdien. Teksten Nulstil værdi? vises. b. Tryk på VENSTRE/OP-NED for at vælge Ja. c. Tryk på HØJRE/ENTER for at nulstille værdien. Konfiguration af indgang/udgang Blokering af ekstern pumpe FGC en har en generel indgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Blokering af ekstern pumpe Overløbsføler Ekstern enhed, der genererer alarmer, se også Ekstern enhed Kontakt, der anvendes sammen med en personalarm FGC en har en generel udgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Spuleventil Nulstil en ekstern enhed, se også Ekstern enhed Hørbar eller visuel alarmenhed, se også Hørbar eller visuel alarmindikation Et eksternt blokeringssignal kan tilsluttes den generelle indgang. Pumperne stoppes, og der blokeres for genstart, så længe kredsløbet er lukket. Sådan anvendes et tilsluttet blokeringssignal: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Blokering i menuen Generel input (17_). Overløbsføler Ekstern enhed Der kan tilsluttes en overløbsføler til den generelle indgang. FGC en registrerer, hvor mange gange kredsløbet lukkes, og hvor længe. Sådan anvendes en tilsluttet føler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Overløbsføler i menuen Genere input (17_). Der kan tilsluttes en ekstern enhed til den generelle indgang. Når kredsløbet er lukket, genereres alarmen Ekstern, som logges i alarmloggen. Hvis den generelle udgang ligeledes tilsluttes den eksterne enhed, kan den genererede alarm også anvendes til at nulstille enheden efter en fejl. (Den generelle udgang skal sluttes til den nulstillede indgang for den eksterne enhed). FGC 313/323 Brugermanual 21

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

FGC 313/323. Tekniske specifikationer

FGC 313/323. Tekniske specifikationer FGC 313/323 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Specifikation for styreenhed...2 Produkt... 2 Betegnelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 3 Miljø...3

Læs mere

FGC 211. Installations-, betjeningsog. vedligeholdelsesmanual

FGC 211. Installations-, betjeningsog. vedligeholdelsesmanual FGC 211 Installations-, betjeningsog vedligeholdelsesmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion og sikkerhed... 3 Introduktion...3 Sikkerhed...3 Sikkerhedsterminologi og symboler...3

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FGC 211. Tekniske specifikationer

FGC 211. Tekniske specifikationer FGC 211 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Flygt-pumpestyreenhed...2 Produkt... 2 Beskrivelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 2 Miljø...2 Materiale...3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

DAGLIG BETJENING AF PS4

DAGLIG BETJENING AF PS4 INDHOLD: DAGLIG BETJENING AF PS STOP TASTEN... DRIFT TASTEN... ALT TASTEN... SPECIELLE FUNKTIONER TASTEN... DOSERING SETUP... PRØVEUDT.SETUP... ALARM TILSTAND TASTEN... START STOP NIVEAU TASTEN... RESET

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

FGC 211. Installations- og brugermanual

FGC 211. Installations- og brugermanual FGC 2 Installations- og brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3 Indledning... 3 Sikkerhedsbestemmelser for ejer/operatør...3 Garanti... 3 Anvendte

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

1. Når egenskaben Handling er indstillet til "Altid" for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet.

1. Når egenskaben Handling er indstillet til Altid for et løkke-ikon, vises symbolet for uendeligt ( ) nederst til højre i ikonet. Løkke-ikon Brug dette ikon til at gentage programkodesekvenser. Indstil den betingelse, der skal standse løkken: tid, antal gentagelser, et logisk signal eller en sensor. Du kan også indstille en løkke

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere