FGC 313/323. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FGC 313/323. Brugermanual"

Transkript

1 FGC 313/323 Brugermanual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning... 5 Introduktion...5 Menureferencediagram...8 Indledning...10 Produktoversigt Frontpanel...10 Display Trykknapper...11 Menuer Basiskonfiguration Indledning...14 Konfigurationsstart...14 Konfiguration af niveaukontakter...14 Konfiguration af en niveauføler...15 Konfiguration af en pumpe...17 Gendannelse af Flygts standardværdier...17 Yderligere konfiguration...18 Indledning...18 Niveaukonfiguration Konfiguration af pumpestyring Konfiguration af indgang/udgang...21 Alarmkonfiguration Anvendelse af en håndholdt displayenhed...25 Grundlæggende drift Indledning...28 Visning af driftstidsdata Nulstilling af driftstidsdata Styring af en pumpe...29 Alarmhåndtering Fejlfinding Indledning...32 Strømsvigt Signaler og porte Diagnoseprogrammer...34 Bilag A: Beskrivelse af lysdioder Lysdioder på frontpanelet...36 Lysdioder på bundkortet...36 Bilag B: Alarmbeskrivelser...37 Bilag B: Alarmbeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual 1

4 Indholdsfortegnelse Bilag C: Menubeskrivelser Bilag C: Menubeskrivelser FGC 313/323 Brugermanual

5 Læs dette kapitel før brug Læs dette kapitel før brug Indledning Før pumpestyreenheden FGC (Flygt General pump Controller) anvendes, skal dette kapitel læses grundigt. Det indeholder generelle dokumentations-, sikkerheds- og garantioplysninger. Denne manual gælder for følgende versioner: Hardware: FGC 313/323 Displaykort: AIH 1701 Rev Bundkort: AHH 1701 Rev. 3.05, AHH 1702 Rev Systemsoftware: 3.00 eller nyere Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren Alle lovbestemmelser og lokale sundheds- og sikkerhedsdirektiver skal overholdes. Alle farer i forbindelse med elektricitet skal undgås. Garanti Modifikationer eller ændringer af enheden/installationen må kun udføres i samråd med Xylem. Garantibetingelserne er kun overholdt, såfremt der anvendes originale reservedele og originalt tilbehør, som er godkendt af fabrikanten. Anvendelse af andre dele kan gøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Denne manual Anvendte symboler NOTICE: Særlig information om en funktion. NOTICE: Information om SCADA-systemet. Dette er kun relevant, hvis FGC en er forsynet med et kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger findes i den tilhørende installationsmanual. NOTICE: Information om alarmer. Terminologi I nedenstående tabel beskrives de udtryk og forkortelser, der anvendes i denne manual. FGC 313/323 Brugermanual 3

6 Læs dette kapitel før brug Forkortelse Komplet udtryk Beskrivelse SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Datastyring, -overvågning og -indsamling) Pc-baseret system til at skabe overblik. Operatøren kan overvåge procesinformation og påvirke og ændre procesværdierne. Med systemet er det muligt at logge, danne historik over og fjernstyre kommandoer samt at præsentere procesdata som fremhævede data, stabler, kurver, historikker eller som symboler med varierende farver og størrelser. RTU Remote Terminal Unit (Fjernterminalenhed) Enhed til overvågning og styring af en pumpestation, f.eks. en FGC. Betjeningsoversigt - sensorkonfiguration En af følgende sensorkonfigurationer er installeret i pumpebrønden En analog niveausensor (4-20 ma). Sensoren måler niveauet i pumpebrønden. Når pumpebrønden overstiger et angivet startniveau, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet for pumpebrønden falder under et angivet stopniveau Niveaukontakter for start og stop. Når niveauet i pumpebrønden overstiger startniveaukontakten, starter pumpen. Den kører, indtil niveauet i pumpebrønden falder under stopniveaukontakten Til hver konfiguration findes der et sæt standardværdier. Se 4.6 Gendannelse af Flygtstandardværdier. Hvis følgende er installeret Brug følgende standardværdier 4-20 ma niveausensor Compit-analog Niveaukontakter for start og stop Niveauregulator 4 FGC 313/323 Brugermanual

7 Kort vejledning Kort vejledning Introduktion I det følgende får du en kort introduktion til FGC. Den er kun medtaget for nemheds skyld, og den kan på ingen måde erstatte FGC-brugerhåndbogen. NOTICE: Yderligere oplysninger findes i den øvrige del af brugerhåndbogen, f.eks. i Læs dette kapitel før brug, der indeholder oplysninger om sikkerhed og garantier. Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FCG med display Hand-0-Auto-kontakt 1. Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Flyt Hand-0-Auto-kontakten til en pumpe over i nulposition. (Dvs. at kontakten hverken skal stå på H eller A ). Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i nulposition. Dette vil blokere pumperne og forhindre, at de starter. Det er nyttigt under den indledende konfiguration. Valg af sprog Når FGC startes første gang, vises følgende i displayet: Gør følgende for at fortsætte: FGC 313/323 Brugermanual 5

8 Kort vejledning 1. Tryk gentagne på denne knap, indtil displayet viser det ønskede sprog, f.eks. dansk. 2. Tryk på denne knap for at gemme det valgte sprog. Displayet viser Værdi gemt og ændrer nu sproget til det sprog, der er angivet. Navigering til en menu For at konfigurere og anvende FGC en er det nødvendigt at vide, hvordan man navigerer til en menu, og hvordan man ser og om nødvendigt ændrer dens værdi. Gør følgende for at fortsætte: Tryk gentagne på knappen, indtil displayet viser følgende: Ændring af en parameterværdi Generelt vises følgende oplysninger i en menu: Menunavn, f.eks. SERVICE. Menuindikator, f.eks. 13. Denne indikator vises kun i tre sekunder. Parameterværdi, f.eks. Nej. Gør følgende for at fortsætte: 1. Tryk på denne knap for at ændre værdien i den viste Service-menu(13). 2. Tryk gentagne på denne knap, indtil den ønskede værdi vises, f.eks. Ja. 3. Tryk på denne knap for at gemme ændringerne. Displayet viser Værdi gemt og dernæst den nye værdi:. Parameterværdien er blevet ændret. NOTICE: For at indtaste tekst eller en numerisk værdi, kan det være nødvendigt at gentage trin 2 til trin 3, indtil hele værdien er angivet. (Se Indledning for at få yderligere oplysninger om menuer). 6 FGC 313/323 Brugermanual

9 Konfiguration af FGC en For at tilpasse installationen skal man konfigurere FGC en. Diagrammet nedenfor beskriver, hvordan man skaber en basiskonfiguration. Kort vejledning Kontrollér, at du har valgt Ja i menuen Service (13) A Digitale vipper Hvordan måles vandstanden i pumpebrønden? Analog niveauføler Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_) B C, D Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_) E, F Stopvippe Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3) Hvordan standses pumpen? B, C Stop efter et tidsrum Vælg Drifttid i menuen Stop betingelse (15_3) B, D Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1) Om nødvendigt kan du indtaste en regulering for vippen i menuen Kalibrering (15_2) Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) E, F E, F A Indtast pumpens driftstid i menuen Driftstid (15_4) B, D Indtast, hvornår pumpen skal starte i menuen Startniveau 1 (8_) Indtast, hvornår pumpen skal stoppe i menuen Stopniveau 1 (8_1) G G IHvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2) G Hvis der anvendes to pumper, skal der indtastes et andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3) G Vælg "Ja" i menuen Parameter (6) A Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4) G Indtast den maksimale pumpestrøm i menuen Høj strøm (10_) H Basiskonfigurationen er nu gennemført, og pumperne er klar til brug. Sæt Hand-0-Auto-kontakten på FGC-frontpanelet i stillingen A. Hvis du har to pumper, skal du flytte begge kontakter over i stillingen A. I FGC brugerhåndbogen finder du oplysninger om betjening samt indstillingsmuligheder. I, J Yderligere oplysninger findes i: A Konfigurationsstart B Konfiguration af niveaukontakter C Brug af en kontakt for stopniveau D Standsning af en pumpe efter et stykke tid E Tryk- eller pneumatiske niveaufølere F Ultrasonisk niveauføler G Start, standsning og høje niveauer H Maks. motorstrøm til en pumpe I Yderligere konfiguration J Grundlæggende drift FGC 313/323 Brugermanual 7

10 Kort vejledning Menureferencediagram Yderligere oplysninger findes i de øvrige dele af brugerhåndbogen, især under Bilag C: Menubeskrivelser. 8 FGC 313/323 Brugermanual

11 Kort vejledning FGC 313/323 Brugermanual 9

12 Indledning Indledning Produktoversigt FGC-serien omfatter såvel enkelt- som dobbeltpumpe-styreenheder. FGC findes i flere udgaver, hvor husene er forskellige, men konfigurationen er den samme. Denne manual beskriver den lille FGC med display. Nogle FGC er har hverken display eller knapper. Det er muligt at konfigurere FGC er af denne type ved hjælp af en håndholdt displayenhed, se også Anvendelse af en håndholdt displayenhed. Hvis FGC en er udstyret med et kommunikationsmodul, kan den anvende et telefon-, GSMeller radiomodem eller et signalkabel til at kommunikere med et SCADA-system. Alternativt anvendes et LON-kommunikationsmodul. Yderligere oplysninger om: FGC-serien fås i den tekniske specifikation for FGC en. installation fås i FGC-installationsmanualen. kommunikation fås i installationsmanualen for FGC-kommunikationsmodulet. Frontpanel Nedenstående figur viser frontpanelet på en lille FGC med display Lysdiode for pumpestatus 2. Lysdiode for højt niveau 3. Trykknapper 4. Display 5. Lysdiode for tændt/slukket 6. Hand-0-Auto-kontakt 7. Lysdiode for pumpesvigt Panelet indeholder: Display til visning af de forskellige menuer. Trykknapper til at navigere mellem menuerne og ændre værdier. Hand-0-Auto-kontakt til at skifte mellem manuel og automatisk drift af pumpen, se også Styring af en pumpe. Et antal lysdiodeindikationer, se også Bilag A: Beskrivelse af lysdioder. 10 FGC 313/323 Brugermanual

13 Indledning Display Displayet viser den aktuelle menu. Når displayet ikke har været i brug i 10 minutter: Displaybelysningen slukkes. Evt. åbne menuer lukkes. Menuen Alarmlog (1) vises. Dette er menuen Hjem. Trykknapper De tilgængelige trykknapper er angivet nedenfor. Navnene henviser til knapperne. LÆS/SKRIV VENSTRE/OP-NED HØJRE/ENTER TRINGRUPPE/HJEM NULSTIL Menuer Brug af menuerne Du kan anvende menuerne til at konfigurere FGC en ogse relevante oplysninger, såsom driftstidsdata og alarmer. Nogle menuer er normalt skjult, se også Skjulte menuer. Andre vises kun, når en tilsvarende funktion er valgt. I Bilag C: Menubeskrivelser findes der en komplet liste over menuerne. 1. Naviger til den ønskede menu: FGC 313/323 Brugermanual 11

14 Indledning For at gå én menu frem ad gangen skal du trykke på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For at navigere tilbage, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede menu vises. For kun at navigere mellem menu-grupper skal du trykke på TRIN-GRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER eller VENSTRE/OP-NED gentagne gange. Menuen Alarmlog (1) er menuen Hjem. Tryk på TRINGRUPPE/HJEM for at skifte mellem den senest viste menu og menuen Hjem. Dette virker begge veje. 2. Du kan nu se parameterværdien i menuen og om nødvendigt ændre den: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at ændre værdien. Der vises en blinkende markør. (Hvis det ikke er tilladt at ændre værdien, vises meddelelsen Kun læsning i stedet). b. For at øge værdien, skal du trykke på VENSTRE/OP-NED gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. For at øge værdien skal du trykke på TRINGRUPPE/HJEM og holde knappen nede, mens du trykker på HØJRE/ENTER gentagne gange, indtil den ønskede værdi vises. 12 FGC 313/323 Brugermanual

15 Indledning Tryk på LÆS/SKRIV for at afslutte menuen uden at gemme værdien. (Spring resten af beskrivelsen over). c. Tryk på HØJRE/ENTER for at fortsætte med at ændre værdien. d. Ved en tekst eller numerisk værdi flyttes markøren et trin til højre. Gentag trin b og c, indtil alle tegn eller karakterer er angivet.når hele værdien er angivet, kan du gemme ændringerne ved at trykke på HØJRE/ENTER. Skjulte menuer Sprogmenuen 3. Når en ændret parameterværdi gemmes, vises resultatet i en meddelelse: Værdi gemt. Værdien er blevet gemt. Lav værdi Værdien er for lav. Indtast en højere værdi. Høj værdi. Værdien er for høj. Indtast en lavere værdi. Fejl, ej gemt De interne kommunikations-kredsløb er optaget. Vent et øjeblik, og prøv igen. Se Bilag C: Menubeskrivelser på for oplysninger om tilladte værdier. Parametermenuer (7 12) og servicemenuer (14 20) er normalt skjult. For at få vist skjulte menuer: Vælge Ja i menuen Parameter (6) for at se parametermenuerne. Vælge Ja i menuen Service (13) for at se servicemenuerne. Displaysproget ændres i menuensprog (21_). Det er vist i øverste venstre hjørne i menuensprog. FGC 313/323 Brugermanual 13

16 Basiskonfiguration Basiskonfiguration Indledning Ved levering er FGC en indstillet til standardværdierne. For at tilpasse installationen skal du ændre nogle af værdierne. I dette kapitel beskrives, hvordan du konfigurerer basisparametre og sætpunkter i FGC en. Konfigurationsstart For at påbegynde konfigurationen skal du sørge for, at både parameter- og servicemenuerne er synlige: 1. Vælg Ja i menuen Parameter (6). Nu vises tidligere skjulte parametermenuer (7 12). 2. Vælg Ja i menuen Service (13). Nu vises tidligere skjulte servicemenuer (14-20). For at måle niveauet skal du enten: Digitale niveaukontakter. Gå videre med Konfiguration af niveaukontakter. Analog niveauføler. Fortsæt med enten: Tryk- eller pneumatiske niveaufølere eller Ultrasonisk niveauføler. Konfiguration af niveaukontakter Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau, startes pumpen. Falder til under kontakten for startniveau, standses pumpen. (I visse installationer er der ikke nogen kontakt for startniveau, som beskrevet nedenfor). Overstiger kontakten for højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpeinstallation. Når niveauet i pumpebrønden: Overstiger kontakten for startniveau 1, startes den ene pumpe. Overstiger kontakten for startniveau 2, startes den anden pumpe også. Falder til under kontakten for stopniveau, standses de pumper, der evt. kører. (Hvis begge pumper er startet, standses de begge to). Eftersom en pumpe anvendes til at tømme pumpe-brønden, installeres kontakten for stopniveau under en evt. kontakt for startniveau, som installeres under kontakten for højt niveau. Nedenstående figur viser et eksempel med to kontakter for startniveau. (Kontakt for startniveau 1 er installeret under kontakt for startniveau 2) FGC 313/323 Brugermanual

17 Brug af en kontakt for stopniveau 1. Kontakt for højt niveau 2. Kontakt for startniveau 2 3. Kontakt for startniveau 1 4. Kontakt for stopniveau Hvis installationen ikke omfatter en kontakt for stop-niveau, kan pumpen i stedet standses efter et nærmere angivet tidsrum. Tiden begynder at tælle ned, så snart niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for startniveau. Det betyder, at kontakten for startniveau først skal vende tilbage til sin normalposition. Sådan anvendes en kontakt for stopniveau: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Stop vippe i menuen Stop betingelse (15_3). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Standsning af en pumpe efter et stykke tid Sådan angives det, efter hvor lang tid en pumpe skal standses: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Digital i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Vælg Tid Driftstid i menuen Stop betingelse (15_3). 4. Indtast tiden i menuen Driftstid (15_4). Når du har gjort dette, gå da videre med Maks. motorstrøm til en pumpe. Basiskonfiguration Konfiguration af en niveauføler Tryk- eller pneumatiske niveaufølere Ultrasonisk niveauføler Sådan konfigureres en tryk- eller pneumatisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. Løft føleren op af vandet i pumpebrønden. 5. Vend tilbage til FGC en, og aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2).Eftersom føleren er løftet op af vandet, bør niveauet vise 0.00 eller et andet acceptabelt niveau, f.eks Eftersom værdierne er afrundede, er det ikke nødvendigt at have Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren. a. Skriv den viste niveauværdi ned, f.eks m. b. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis niveauet 0.00m skal vises. Hvis det viste niveau f.eks. er 00.20m, så er der behov for en regulering på m. c. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). d. Aflæs det aktuelle niveau i menuen Niveau (2), og kontroller, at det viste niveau er acceptabelt. 7. Nedsænk føleren i vandet i pumpebrønden. Når du har gjort dette, gå da videre med Start, standsning og høje niveauer. Sådan konfigureres en ultrasonisk niveauføler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Analog i menuen Kontrolmodus (15_). FGC 313/323 Brugermanual 15

18 Basiskonfiguration Start, standsning og høje niveauer 3. Indtast følerens måleområde i menuen Måleområde (15_1). Oplysninger om måleområdet findes i den dokumentation, der leveres med føleren. 4. En ultrasonisk niveauføler leveres med standard-indstillinger fra fabrikken, f.eks. at pumpebrønden er 5 m dyb. Hvis pumpebrøndens dybde er en anden, f.eks. 3 m, angiver føleren et niveau på 2 m, når pumpebrønden er tom. Alternativt kan du også vælge at kalibrere føleren: a. Beregn, hvor stor en regulering der er nødvendig, hvis det korrekte niveau skal angives. Hvis fabriksindstillingerne f.eks. er 5 m, og pumpe-brønden er 3 m dyb, så er der behov for en regulering på -2 m. b. Indtast reguleringen i menuen Kalibrering (15_2). Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Når niveauet i pumpebrønden svarer til det angivne: Startniveau, startes pumpen. Stopniveau, standses pumpen. Højt niveau, genereres der en alarm for højt niveau. Følgende gælder specifikt for en dobbeltpumpe-installation. Når niveauet i pumpebrønden svarer til: Startniveau 1, startes den ene pumpe. Startniveau 2, startes den anden pumpe også. Stopniveau 2, standses den pumpe, der startede ved startniveau 2. Stopniveau 1, standses den pumpe, der startede ved startniveau 1. Eftersom pumperne anvendes til at tømme eller dræne en pumpebrønd, gælder det, at stopniveau < startniveau < højt niveau Højt niveau 2. Startniveau 2 3. Startniveau 1 4. Stopniveau 2 5. Stopniveau 1 Såan angives niveauerne: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Startniveau 1 (8_). 3. Indtast stopniveauet i menuen Stopniveau 1 (8_1). 4. I en dobbeltpumpeinstallation skal du angive: Andet startniveau i menuen Startniveau 2 (8_2), Andet stopniveau i menuen Stopniveau 2 (8_3). 5. Indtast, hvornår der genereres en alarm for højt niveau i menuen Højt niveau (8_4). 16 FGC 313/323 Brugermanual

19 Basiskonfiguration Når du har gjort dette, kan du gå videre nedenfor. Konfiguration af en pumpe Maks. motorstrøm til en pumpe Dette er den maksimalt tilladte strøm for en pumpemotor, og den er normalt den samme som pumpens nominelle strøm. FGC en lægger automatisk en margin på 5 % til den angivne værdi. Hvis motorens strøm overskrider denne grænse, standses pumpen, og der blokeres for genstart. (Dergenereres også en alarm). Hvis FGC en imidlertid erindstillet til Automatisk nulstilling, prøver den at genstarte pumpen en gang. Hvis forsøget mislykkes, forbliver pumpen blokeret. NOTICE: FGC en antager, at begge pumper i en dobbeltpumpeinstallation har den samme nominelle motorstrøm. NOTICE: Hvis den maksimale strøm er højere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre en pumpe ad gangen, se også Maks. antal pumper i drift. Sådan angives den maksimale motorstrøm: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den maksimale strøm i menuen Høj strøm (10_). 3. Vælg Ja i menuen Auto reset (10_1) for at benytte automatisk nulstilling. Ellers skal du vælge Nej i denne menu for at deaktivere automatisk nulstilling. Når du har gjort dette, er basiskonfigurationen gennemført. Du kan evt. gå videre med: Yderligere konfiguration. Grundlæggende drift. Gendannelse af Flygts standardværdier Hvis der er behov for det, kan du gendanne FGC til et sæt standardværdier. Du kan se en komplet liste over værdier i "Bilag C: Menubeskrivelser". De tilgængelig værdisæt er: "Compit-analog" - et sæt af standardværdier for en analog niveausensor, der er installeret i en Compit-pumpbrønd. "Niveauregulator" - et sæt af standardværdier til brug af niveaukontakter for både start og stop "NL-analog" - et sæt af standardværdier beregnet til typiske installationer i Holland. Sådan gendannes standardværdier: 1. Vælg et passende værdisæt i menuen Set default value (indstil standardværdi) (20_5) 2. Vent, mens FGC starter. FGC 313/323 Brugermanual 17

20 Yderligere konfiguration Yderligere konfiguration Indledning Ud over de basisparametre og setpunkter, der er be-skrevet i Basiskonfiguration, kan det også være nødvendigt, at du ændrer dem, der er beskrevet i dette afsnit. Niveaukonfiguration Backuppumpestyring Som backup kan en installation omfatte en kontakt til højt niveau. Kontakten kan anvendes sammen med kontakter for start- og stopniveau og sammen med en niveauføler. Hvis kontakterne for startniveau eller niveauføleren ikke fungerer korrekt, startes pumpen, når niveauet i pumpebrønden overstiger kontakten for højt niveau. (Dergenereres også en alarm for højt niveau). I en dobbeltpumpeinstallation starter FGC en begge pumper, hvis der gives tilladelse til dette. Se også Maks. antal pumper i drift. Når niveauet i pumpebrønden falder til under kontakten for højt niveau, fortsætter pumpen med at køre yderligere et stykke tid endnu. Sådan angives, hvor lang tid pumpen skal køre yderligere: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast tiden i menuen Højt gr. Driftstid (9_6). Stopforsinkelse Hvis du anvender en analog niveauføler, er det muligt at forsinke et pumpestop indtil: Den angivne tid er udløbet Pumpen har sænket niveauet i pumpebrønden med en given højde. Hvis en niveauføler ikke kan installeres langt nok nede i pumpebrønden, vil denne stopforsinkelse give mulighed for, at pumpen kan tømme brønden fuldstændig. For at en stopforsinkelse kan fungere korrekt i en dobbeltpumpeinstallation, skal stopniveau 1 være lavere end stopniveau 2. Forsinkelsen er kun relevant for stopniveau 1. Se Start, standsning og høje niveauer på for oplysninger om aktuelle stopniveauer. Sådan forsinkes pumpestoppet et bestemt stykke tid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast 0.0 i menuen Stopfors. spæn (9_1). Hermed deaktiveres stopforsinkelsen på basis af en bestemt højde. 3. Indtast tiden i menuen Stopforsinkelse(9_). Sådan indstilles pumpen til at mindske niveauet i pumpebrønden med en bestemt højde: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast den ønskede højde i menuen Stopfors. spæn (9_1). 3. FGC en beregner den pumpedriftstid, der er nødvendig for at sænke niveauet den ønskede afstand. Indtast en maksimal driftstid i menuen Stopforsinkelse (9_) for at forhindre, at pumperne løber tør. Konfiguration af pumpestyring Faste pumpeforsinkelser Forsinkelser anvendes til at sikre en mere jævn pumpedrift. Minimumsstoptid. Når en pumpe bringes til standsning, kan den først startes igen efter mindst 5 sekunder. 18 FGC 313/323 Brugermanual

21 Startforsinkelse. Når en pumpe startes i en dobbelt-pumpeinstallation, forhindres den anden pumpe i at starte i 5 sekunder. Forsinket systemaktivering. Denne forsinkelse for-hindrer, at pumperne i forskellige brønde genstarter samtidig efter et strømsvigt. Når strømmen sluttes til igenefter et strømsvigt, forsinkes det tidspunkt, hvor en pumpe starter, vilkårligt et sted mellem sekunder. I løbet af denne forsinkelse blinker pumpestatusindikationen rødt på panelet. Tryk på RESET for at annullere forsinkelsen. Yderligere konfiguration EX-klassificeret miljø Skift mellem pumper Maks. antal pumper i drift Når en pumpe anvendes i et EX-klassificeret miljø, kandu indstille FGC en til EX modus. Hvis der ikke registreres væske i pumpebrønden, forhindrer FGC en, at pumpen starter. Startmetoden er uden betydning. Dvs. at der blokeres for alle manuelle startforsøg, enhver form for vedligeholdelsesdrift eller forsøg på fjernstart. Sådan indstilles FGC en til EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Til i menuen EX modus (17_3). Sådan deaktiveres EX modus: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Fra i menuen EX modus (17_3). I en dobbeltpumpeinstallation startes den ene pumpe først ved et lavere niveau, mens den anden pumpe startes senere ved et højere niveau. Yderligere oplysninger findes i: Konfiguration af niveaukontakter, hvis du anvender niveaukontakter. Start, standsning og høje niveauer, hvis du anvender en niveauføler. Det betyder, at den anden pumpe samlet set ikke kører særlig meget. For at sikre at pumperne kører mere ens, skal du lave om på, hvilken pumpe der skal starte først. Pumpe 1 kan f.eks. startes først i løbet af én pumpe-cyklus, mens pumpe 2 kan startes først i løbet af den næste pumpecyklus osv. Sådan angives skiftende pumper: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Driftsform (9_2) skal du vælge enten: P1 1.prioritet Pumpe 1 startes altid først. P2 1.prioritet Pumpe 2 startes altid først. Startalternering Der skiftes mellem, hvilken pumpe der starter først, efter hver pumpecyklus. Driftstidsalternering. Der sker ændring i, hvilken pumpe der skal starte først, når en pumpe har kørt i en time siden sidste ændring. Ændringen sker, når den aktuelle pumpecyklus er tilende-bragt. Dette er det maksimale antal pumper, der må køre samtidig. (Grænsen gælder kun for dobbeltpumpe-installationer). Det kan evt. gøres sådan, at der kun må køre én pumpe ad gangen. Mens pumpen kører, må den anden pumpe ikke starte. FGC 313/323 Brugermanual 19

22 Yderligere konfiguration NOTICE: Hvis den maksimale strøm er mere end 9,0 A pr. pumpe i en dobbeltpumpeinstallation, må der kun køre én pumpe ad gangen, se også Maks. motorstrøm til en pumpe. Sådan angives det maksimale antal pumper i drift: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af pumper i menuen Antal pu i drift (9_3). Tidsindstilling af en vedligeholdelseskørsel Maks. driftstid for en pumpe Hvis en pumpe ikke er startet inden for et givent tidsrum, kan FGC en starte pumpen med henblik på at gennem-føre en vedligeholdelseskørsel. Dette er med til at sikre, at de mekaniske tætninger forbliver intakte. Sådan tidsindstilles en vedligeholdelseskørsel: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast antallet af timer i menuen Auto start int. (9_4). 3. Indtast, hvor længe pumpen skal køre i menuen Tvangsstart tid (9_5). Sådan deaktiveres vedligeholdelseskørslen: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Tvangsstart tid (9_5). Dette er den maksimale tid, en pumpe kan køre kontinuerligt. Når tiden er udløbet, standses pumpen, og der genereres en alarm. Hvis den er konfigureret til dette, blokeres pumpen også, så den ikke kan genstarte. Denne grænse er nyttig, f.eks. i forhold til at forhindre en tilstoppet pumpe i at køre for længe. Alarmen indikerer, at der er noget galt. For eksempel at pumpehjulet er beskadiget og leverer et utilstrækkeligt flow, eller at niveauføleren er defekt. For at undgå oversvømmelse i pumpebrønden skal den angivne grænse overskride en pumpecyklus. Tag i betragtning, at følgende indstillinger kan lægge tid til en pumpecyklus: Hvis pumpen er indstillet til driftstiden. Se også Standsning af en pumpe efter et stykke tid. Høj gr. Drifttid. Se også Backuppumpestyring. Se også Stopforsinkelse, hvis der anvendes stopforsinkelse. Sådan angives den maksimale driftstid: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. I menuen Maks. driftst. blok (9_8) skal du vælge enten: Ja for at blokere pumpen automatisk, når den maksimale driftstid overskrides. Nej for at lade pumpen fortsætte, når den maksimale driftstid overskrides. 3. Indtast den maksimale driftstid i menuen Driftst. begræns. (9_9). Sådan deaktiveres den maksimale driftstid, dvs. at der ikke er nogen grænse for, hvor længe pumpen kan køre: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast i menuen Driftst. begræns. (9_9). Serviceinterval Pumpen skal efterses efter et vist antal driftstimer. Driftstiden kaldes serviceintervallet. Når en pumpe har kørt længere, end det konfigurerede serviceinterval, genereres der en alarm. Alarmen angiver, at pumpen har brug for et eftersyn. Når eftersynet har fundet sted, nulstilles tælleren. Sådan anvendes servicealarmer: 20 FGC 313/323 Brugermanual

23 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Indtast længden på serviceintervallet i menuen Service interval (7_2). (Indtast 0 for at deaktivere funktionen). Sådan kontrolleres eller nulstilles driftstiden efter sidste eftersyn: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Parameter (6). 2. Enten se: Yderligere konfiguration menuen P1 efter service (7_3). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe 1. menuen P2 efter service (7_4). Den viser antallet af driftstimer siden sidste eftersyn for pumpe Sådan nulstilles værdien: a. Tryk på LÆS/SKRIV for at kunne nulstille værdien. Teksten Nulstil værdi? vises. b. Tryk på VENSTRE/OP-NED for at vælge Ja. c. Tryk på HØJRE/ENTER for at nulstille værdien. Konfiguration af indgang/udgang Blokering af ekstern pumpe FGC en har en generel indgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Blokering af ekstern pumpe Overløbsføler Ekstern enhed, der genererer alarmer, se også Ekstern enhed Kontakt, der anvendes sammen med en personalarm FGC en har en generel udgang, der kan tilsluttes en ekstern enhed. Mulighederne er: Spuleventil Nulstil en ekstern enhed, se også Ekstern enhed Hørbar eller visuel alarmenhed, se også Hørbar eller visuel alarmindikation Et eksternt blokeringssignal kan tilsluttes den generelle indgang. Pumperne stoppes, og der blokeres for genstart, så længe kredsløbet er lukket. Sådan anvendes et tilsluttet blokeringssignal: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Blokering i menuen Generel input (17_). Overløbsføler Ekstern enhed Der kan tilsluttes en overløbsføler til den generelle indgang. FGC en registrerer, hvor mange gange kredsløbet lukkes, og hvor længe. Sådan anvendes en tilsluttet føler: 1. Vælg om nødvendigt Ja i menuen Service (13). 2. Vælg Overløbsføler i menuen Genere input (17_). Der kan tilsluttes en ekstern enhed til den generelle indgang. Når kredsløbet er lukket, genereres alarmen Ekstern, som logges i alarmloggen. Hvis den generelle udgang ligeledes tilsluttes den eksterne enhed, kan den genererede alarm også anvendes til at nulstille enheden efter en fejl. (Den generelle udgang skal sluttes til den nulstillede indgang for den eksterne enhed). FGC 313/323 Brugermanual 21

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) DA Brugervejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den,

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere