INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK"

Transkript

1 INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1

2 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 2

3 GENERELLE OBSERVATIONER (1/2) SUPPLERENDE UNDERVISNING Der er stor variation på tværs af skolerne i både det absolutte og det relative ressourceforbrug på supplerende undervisning i skoleåret 2017/18 Det relative forbrug på supplerende undervisning, opgjort som udgifter til supplerende undervisning pr. elev i skoledistriktet, varierer med op til en faktor 2. Således bruger Hanebjerg 3285 kr. pr elev på supplerende undervisning mod Hillerød Vest som bruger 1612 kr. pr. elev på supplerende undervisning TILBUD OG AKTIVITETER Der er betydelig variation skoledistrikterne imellem ift. hvor stor en andel af distriktets elever der modtager specialundervisning. Således modtager kun 3% af eleverne på Hanebjerg i 2018 specialundervisning, mens 7,2% af eleverne på Sophienborgskolen i 2018 modtager specialundervisning. Frederiksborg byskole, Sophienborgskolen og Hillerød Vest skole har alle haft en øget andel af elever der modtager specialundervisning i perioden Grønnevang og Hanebjerg har haft en faldende andel af elever der modtager specialundervisning, mens Hillerødsholmskolen og Kornmarkskolen har haft en stabil andel elever er modtager specialundervisning. Den relative fordeling af skolernes elever mellem tilbudstyper varierer også. Således er f.eks. 35 % af Hillerød Vest s specialundervisningselever i interne tilbud, mens det kun gælder for 12 % af Grønnevang ns specialundervisningselever. 3

4 GENERELLE OBSERVATIONER (2/2) ORGANISATION Der er stor variation både i de samlede omkostninger til årsværk til interne tilbud og til udgifter pr. elev i distriktet. Hillerød Vest har samlet set de højeste udgifter til årsværk der arbejder med interne tilbud, mens Kornmarkskolen har de laveste udgifter, dette reflekterer at Hillerød Vest har tre gange så mange årsværk som Kornmarkskolen På tværs af skolerne bruges flest udgifter til lærere med særlig uddannelse og/eller erfaring i inklusion/specialpædagogik UDGIFTER De samlede omkostninger til specialundervisning har været faldende på Grønnevang og Hanebjerg. På alle andre skoler har udgifterne været steget i perioden , dog i varierende grad. Der bruges på tværs af alle skoler flere penge på specialundervisning per elev i udskolingen end der gør per elev i indskolingen. Således bruges der i 2018 f.eks kr. per elev i udskolingen på Grønnevang på specialundervisning, mens den kun bruges kr. per elev i indskolingen på specialundervisning. Specialklasser er i 3 ud af 4 tilfælde billigere i anden kommune fremfor Hillerød. Den samlede gennemsnitspris for specialklasser i anden kommune på tværs af alle skoler er således kr. I Hillerød er den gennemsnitsige pris for specialklasser kr. Gennemsnitsprisen for et internt tilbud varierer mellem Hillerøds skoler fra 157 tdkk til 228 tdkk i

5 . INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 5

6 OVERSIGT OVER TILBUDSVIFTEN Supplerende undervisning og anden faglig støtte (inkluderende indsatser) - < 9 timer ugentligt: Elever der modtager almindelig undervisning, der modtager mindre end 9 timers ugentligt supplerende undervisningsstøtte (individuelt eller i grupper), såvel som inkluderende indsatser. Interne tilbud: Elever der modtager almindelig undervisning, der modtager mere end 9 timers ugentligt specialundervisning (individuelt eller i grupper) Specialklasser egen kommune: Elever der går i en specialklasse i egen kommune. Specialklassen har fysisk placering på en almen folkeskole med fælles overordnet ledelse. Dette er et eksternt tilbud, dvs. det er et tilbud uden for den almene skole. Specialklasser anden kommune: Elever der går i en specialklasse i en anden kommune. Specialklassen har fysisk placering på en almen folkeskole med fælles overordnet ledelse. Dette er et eksternt tilbud, dvs. det er et tilbud uden for den almene skole. Specialskoler egen kommune: Elever der går på en specialskole i egen kommune. Dette er et eksternt tilbud, dvs. det er et tilbud uden for den almene skole. Specialskoler anden kommune: Elever der går på en specialskole i en anden kommune. Dette er et eksternt tilbud, dvs. det er et tilbud uden for den almene skole. Dagbehandling egen kommune: Eksternt tilbud, dvs. tilbud uden for skolen. Udgifter på dagbehandlingstillbud er udelukkende skoledelen. Dagbehandling anden kommune: Eksternt tilbud, dvs. tilbud uden for skolen i en anden kommune. Udgifter på dagbehandlingstilbud er udelukkende skoledelen. Efterskole egen kommune: Elever der går på efterskole i egen kommune som alternativ til specialundervisning. Efterskole anden kommune: Elever der går på efterskole i anden kommune som alternativ til specialundervisning 6

7 . INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 7

8 OBSERVATIONER SUPPLERENDE UNDERVISNING Der er stor variation i ressourceforbrug på supplerende undervisning på tværs af skolerne i skoleåret 2017/18 Det relative forbrug på supplerende undervisning (opgjort som udgifter til supplerende undervisning pr. elev i skoledistriktet), varierer med en faktor 2 fra den dyreste til den billigste skole. Konkret er udgifter til supplerende undervisning pr. elev i skoledistriktet er kr. på Hanebjerg hvor Hillerød Vest som bruger kr. pr. elev i distriktet Sophienborgskolen bruger flere penge på supplerende undervisning relativt til Grønnevang, dette afspejler sig i antallet af elever pr. årsværk. På Sophienborgskolen dækker ét årsværk 162 elever, mens ét årsværk på Grønnevang dækker 235 elever I forhold til datakvaliteten skal det noteres at: Der tales om det estimerede forbrug på supplerende undervisning Det indsamlede data er et øjebliksbillede fra skoleåret 2017/18. Det skal noteres at der kan være stor variation på tværs af skoleår 8

9 3. SUPPLERENDE UNDERVISNING UDGIFTER OG ÅRSVÆRK, SKOLEÅRET 2017/18 : Kr./år udregnet som antal årsværk (lærere og pædagoger) brugt på supplerende undervisning ganget med gennemsnitligårsløn i 2018 ( kr for lærere og kr. for pædagoger). Udgifter til supplerende undervisning, tkr./år Udgifter til supplerendeuv, varetaget af lærere Udgifter til supplerendeuv, varetaget af Specialpædagog Udgifter til inklusionsvejledning Sophienborgskolen Hillerød Vest Hillerødsholmskolen* Kornmarkskolen Hanebjerg Frederiksborg Byskole Grønnevang * Årsværk til supplerende undervisning, antal årsværk/år SupplerendeUV - Varetaget af lærere (inkl. AKT) SupplerendeUV - Varetaget af specialpædagog 5,80 Inklusionsvejledning (lærerløn) 5,05 4,60 3,85 3,26 2,10 3,90 3,00 1,84 2,56 2,55 1,42 0,86 1,60 1,90 0,43 0,40 Sophienborgskolen Hillerød Vest Hillerødsholmskolen* Kornmarkskolen Hanebjerg 6,15 2,40 2,67 1,08 Frederiksborg Byskole 7,01 3,40 3,61 Grønnevang * *Inklusionsvejledning inkluderet i to andre kategorier 9

10 3. SUPPLERENDE UNDERVISNING UDGIFTER TIL ÅRSVÆRK PR. ELEV SKOLEÅRET 2017/18 : Kr./år - udregnet ved at gange antal årsværk (lærere og pædagoger) brugt på supplerende undervisning og gennemsnitligårsløn i 2018 ( kr for lærere og kr for pædagoger), divideret med antal elever i distriktet Hovedobservationer: Stor variation på tværs af skolerne. Hanebjerg bruger ca. dobbelt så mange ressourcer pr. elev end Hillerød Vest Udgifter til årsværk pr. elev, Kr./ år +104% Hillerød Vest Grønnevang Hillerødsholmskolen Kommune gns. Kornmarkskolen Frederiksborg Byskole Sophienborgskolen Hanebjerg 10

11 3. SUPPLERENDE UNDERVISNING ANTAL ELEVER PR. ÅRSVÆRK : Antal elever i distriktet divideret med antal årsværk i distriktet afsat til supplerende undervisning (antal elever pr. årsværk på supplerende undervisning) Hovedobservationer: Stor variation på tværs af skolerne. Hanebjerg bruger flest ressourcer pr. elev på supplerende undervisning. Ét årsværk til supplerende undervisning dækker derfor færre elever. Antal af elever ét årsværk til supplerende og inkluderende undervisning +108% 315 elever 203 elever 224 elever 235 elever 152 elever 162 elever 171 elever 180 elever Hanebjerg Sophienborgskolen Frederiksborg Byskole Kornmarkskolen Kommune Gns Hillerødsholmskolen Grønnevang Hillerød Vest 11

12 . INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 12

13 OBSERVATIONER TILBUD OG AKTIVIETER Stor variation i andelen af distriktets elever der modtager specialundervisning på tværs af skolerne. Konkret modtager ca. 3% af eleverne specialundervisning på Hanebjerg, i forhold til 7,2% på Sophienborgskolen (i 2018). En øget andel af elever modtager specialundervisning på Frederiksborg byskole, Sophienborgskolen og Hillerød Vest mellem 2016 og I modsætning hertil har en faldende andel af elever modtaget specialundervisning på Grønnevang n og Hanebjerg i perioden. Andelen af elever der modtager specialundervisning har været stabil på Hillerødsholmskolen og Kornmarkskolen i perioden. Den relative fordeling af skolernes elever mellem tilbudstyper varierer også. Således er f.eks. 35 % af Hillerød Vest s specialundervisningselever i interne tilbud, mens det kun gælder for 12 % af Grønnevang s specialundervisningselever. Interne tilbud bliver på de fleste skoler oftest brugt på mellemtrinnet og i indskolingen Specialklasser og specialskoler er mest brugte i udskolingen, og en smule brugt på mellemtrinnet. Dagbehandling er mest brugt på mellemtrinnet og i udskolingen. Opmærksomhedspunkter ift. data: Indskoling, mellemtrin og udskoling er opgjort ud fra elevernes alder efter følgende fordelingsnøgle: 6-9= indskoling, =mellemtrin,14-16 =udskoling 13

14 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANTAL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING, 2018 : Antal helårselever der modtager et specialundervisningstilbud, 2018 Hovedobservationer: Størstedelen af elever på skoler i Hillerød Kommune modtager tilbud fra egen kommune. Den del af specialundervisning der foregår i andre kommuner, er primært specialskole-tilbud og dagbehandlingstilbud Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialklasser i egen kommune Specialklasser i anden kommune Specialskole i egen kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Efterskole i egen kommune Efterskole i anden kommune 369,8 54,0 292,2 0,3 1,8 0,0 77,6 29,4 22,4 19,0 Central visitation 54,0 113,1 4,9 43,0 0,0 7,9 3,6 41,6 24,1 Distriktsskolerne 113,4 9,5 72,5 30,3 43,5 43,1 3,6 0,0 Hillerød total 14

15 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANTAL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING : Antal helårselever der modtager et specialundervisningstilbud opdelt på år og visitationssted. Hovedobservationer: Det totale antal af helårselever der modtager specialundervisning i Hillerød Kommune er faldet med 5 helårselever i perioden Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole -1,3% 374,8 367,4 369,8 57,5 55,8 54,0 120,9 118,9 122,9 301,6 57,5 116,5-3,1% 289,0 292,2 55,8 54,0 114,3 118,0 110,0 105,6 102,7 81,8 84,4 86,6 4, , Hilllerød total 3, ,2 54,0 50,9 62,7 62,3 65,7 4, , Distriktsskolerne 3, ,2 78,4 77,6 4,4 4,7 4,9 49,7 51,6 51,8 19,1 22,2 20, ,9% 2017 Central visitation

16 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING : Andel helårselever der modtager et specialundervisningstilbud opdelt på år og visitationssted. Hovedobservationer: Andelen af elever der modtager specialundervisning i Hillerød Kommune har været relativ stabil i perioden Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling +1,0% Efterskole 5,0% 5,0% 5,1% 4,1% - 3,9% 4,0% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% +8,5% 1,1% 1,1% 0,0% 1,2% 0,0% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9% Hilllerød total Distriktsskolerne 0,0% 0,0% 0,0% 2017 Central visitation 0,0%

17 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANTAL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING, 2018 : Antal helårselever der modtager et specialundervisningstilbud, 2018 Hovedobservationer: Størstedelen af elever på skoler i Hillerød Kommune modtager tilbud fra egen kommune. Den del af specialundervisning der foregår i andre kommuner, er primært specialskole-tilbud og dagbehandlingstilbud Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialklasser i egen kommune Specialklasser i anden kommune Specialskole i egen kommune Specialskole i anden kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Efterskole i egen kommune Efterskole i anden kommune 79,1 9,8 26,0 3,8 10,1 4,4 1,7 5,0 1,0 Hanebjerg 39,2 37,1 37,9 38,8 34,1 5,1 6,8 6,0 0,9 13,7 8,9 9,3 11,5 17,4 16,5 2,2 1,5 7,8 14,7 5,4 1,5 11,9 6,6 7,1 7,3 5,6 1,1 4,0 1,1 0,7 6,3 0,5 7,1 5,3 5,8 7,0 2,1 2,1 0,8 1,1 1,9 4,0 3,1 Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Hillerød Vest Frederiksborg Byskole Grønnevang 35,0 17

18 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANTAL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING : Antal helårselever der modtager et specialundervisningstilbud Hovedobservationer: Samlet set er antallet af helårsspecialundervisningselever faldet fra 301 til 292 fra 2016 til 2018 (ca. 3%). Dette fald dækker dog over variation mellem skolerne. Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole 104,9-24,5% 19,1 81,7 79,1 13,1 9,8 42,7 +44,4% +29,3% -9,7% +35,6% 35,6 35,9-7,9% -22,4% 39,2 36,4 37,2 38,8 41,1 37,0 36,5 37,1 37,1 37,9 6,0 33,5 34,1 18,5 9,8 7,4 17,4 14,6 11,5 4,7 10,6 13,7 6,9 7,7 8,3 5,1 31,8 6,8 27,2 28,3 30,0 26,0 8,9 28,0 14,3 12,2 12,7 11,1 10,2 9,3 15,9 11,5 12,9 5,5 3,0 3,2 6,1 3,8 10,8 7,9 17,8 10,1 13,7 16,5 12,5 15,8 7,5 4,6 5,6 22,7 5,8 15,6 18,9 8,2 6,3 6,1 5,4 9,7 8,2 8,0 6,1 5,6 6,5 10,3 5,6 10,2 10,2 8,5 5,8 6,0 4,5 10,2 7,8 8,6 4,5 0,5 11,3 13,7 7,8 7,8 8,2 6,9 6,1 1,9 2,6 3,1 4,8 6,4 0,1 2,8 2,6 2,6 Frederiksborg Grønnevang Hanebjerg Hillerød Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Byskole Vest 18

19 4. TILBUD OG AKTIVITETER SPECIALELEVER I ANDEL AF ELEVER I DISTRIKTET, 2018 : Andelen af skoledistriktets samlede antal elever som modtager specialundervisning opdelt på type af specialundervisningstilbud. Antallet af elever der modtager specialundervisning er opgjort som helårselever, og antallet af elever i skoledistriktet er opgjort 5/ Hovedobservationer: Stor variation i andelen af distriktets elever der modtager specialundervisning. Andelen er størst på Sophieborgskolen her er modtagerandelen på interne tilbud, specialklasser og specialskoler ca. doblet så høj som på de resterende distriktsskoler i Hillerød Kommune. Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole -58,8% 7,2% 1,3% 4,8% 3,0% 1,2% 3,7% 3,2% 3,3% 1,1% 0,9% 1,7% 1,5% 1,0% 4,0% 1,6% 0,9% 4,1% 1,4% 1,5% 2,2% 1,1% 3,1% 1,5% 1,2% Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Frederiksborg Byskole Kommune gns.* Kornmarkskolen Grønnevang Sophienborgskolen * Eksl. Centralt visiterede 19

20 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING, 2018 : Andelen af skoledistriktets samlede antal elever som modtager specialundervisning opdelt på type af specialundervisningstilbud og hvorvidt tilbuddet er i egen kommune. Antallet af elever der modtager specialundervisning er opgjort som helårselever, og antallet af elever i skoledistriktet er opgjort 5/ Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialskole i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Specialklasser i egen kommune Specialskole i anden kommune Efterskole i egen kommune Specialklasser i anden kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Efterskole i anden kommune 7,2% 1,3% 4,8% 3,0% 1,2% Hanebjerg 3,2% 1,1% Hillerød Vest 3,3% 0,9% 1,3% 1,6% 1,7% 1,4% Hillerødsholm 3,7% Frederiksborg Byskole 4,0% 4,1% Kommune gns.* Kornmarkskolen 2,1% Grønnevang 3,1% 1,3% 1,0% Sophienborgskolen * Eksl. Centralt visiterede 20

21 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING : Andelen af skoledistriktets samlede antal elever som modtager specialundervisning opdelt på type af specialundervisningstilbud. Antallet af elever der modtager specialundervisning er opgjort som helårselever, og antallet af elever i skoledistriktet er opgjort 5/9 det respektive år. Hovedobservationer: På Frederiksborg Byskole, Sophienborgskolen og Hillerød Vest er andelen af elever i distriktet der modtager specialundervisning steget mellem På Grønnevang n og Hanebjerg er andelen faldet, mens den har været stabil på. På Hillerødsholmskolen og Kornmarkskolen. rnes sociale profil. (Andel af højrisiko-elever i distriktet) ,0% 13,4% 2 19,5% 11,2% 1 9,0% 9,1% 14,0% 14,5% 15,5% 16,1% 23,9% 23,7% Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole +35,6% 2,7% 1,2% +4 3,5% 1,4% 1,0% 3,7% 1,7% 1,0% 6,2% 1,1% 2,5% 1,1% 1,3% -22,9% 4,8% 2,1% 0,9% 0,9% 4,8% 2,2% 1,1% 3,6% 1,3% 0,9% 0,9% -18,8% +31,8% 3,1% 3,3% 3,0% 3,0% 3,2% 3,5% 3,5% 2,4% 0,9% 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,5% 1,7% 1,5% 1,0% 0,9% Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen -4,6% 7,2% 6,0% 1,3% -3,0% 5,3% 1,0% 4,2% 1,5% 3,9% 4,1% 3,1% 1,0% 0,9% 2,6% 1,1% 1,4% 1,8% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,1% 1,2% 1,5% 0,9% 1,2% Kornmarkskolen Sophienborgskolen 21

22 4. TILBUD OG AKTIVITETER SPECIALELEVERNE FORDELING PÅ TILBUD : Fordeling af specialundervisningselever på tværs af tilbudstyper, år og visitationssted. Hovedobservationer: Der er stor stabilitet i den relative fordeling af specialundervisningseleverne på tilbuddene. Der ses et lille fald i brugen af specialskoler fra Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole 1% 1% 1% 2% 1% 1% 22% 23% 23% 21% 22% 22% 26% 28% 27% 75% 29% 29% 28% 20% 19% 17% 32% 32% 33% 39% 40% 40% 68% 66% 67% 50% 25% 15% 15% 15% 19% 19% 18% Hilllerød total Distriktsskolerne 6% 6% 6% Central visitation 22

23 4. TILBUD OG AKTIVITETER SPECIALELEVERNE FORDELING PÅ TILBUD, 2018 : Fordeling af specialundervisningselever på tværs af tilbudstyper, år og skoledistrikter. Hovedobservationer: Størstedelen af specialundervisningslever er i specialklasser. Der er stor variation i brugen af interne tilbud. På Hillerød Vest er andelen af interne tilbud øget fra , mens andelen af interne tilbud er faldet på Grønnevang, Sophienborgskolen og Kornmarkskolen. Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole 2% 3% 4% 0% 2% 6% 21% 28% 26% 22% 19% 25% 21% 15% 12% 8% 23% 27% 20% 23% 24% 18% 18% 25% 30% 37% 23% 21% 13% 14% 18% 18% 21% 15% 15% 24% 29% 23% 17% 47% 39% 44% 41% 44% 45% 36% 39% 39% 42% 27% 24% 43% 49% 46% 18% 16% 14% 0% 9% 15% 17% 28% 24% 22% 75% 26% 31% 35% 35% 43% 44% 50% 25% 11% 20% 15% 18% 16% 12% 14% 11% 14% 20% 28% 35% 19% 21% 26% 24% 22% 14% 28% 17% 18% Frederiksborg Grønnevang Hanebjerg Hillerød Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Byskole Vest 23

24 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER PR. SKOLETRIN INTERNE TILBUD : Andel af elever i hhv. indskolingen, mellemtrinet of udskolingen der modtager specialundervisning i interne tilbud som procent af antal elever i distriktet. Opdelt på skoledistrikter og år. Hovedobservationer: På 4 af 7 skoler er det langt oftest på mellemtrinnet af det benyttes interne tilbud. Interne tilbud fylder mindst for elever i udskolingen. Indskoling Mellemtrin Udskoling 1,5% 1,3% 0,0% 0,0% Frederiksborg Byskole 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Grønnevang Hanebjerg Hillerød Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Vest 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,0% Sophienborgskolen 24

25 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER PR. SKOLETRIN SPECIALKLASSER : Andel af elever i hhv. indskolingen, mellemtrinet of udskolingen der modtager specialundervisning i specialklasser som procent af antal elever i distriktet. Opdelt på skoledistrikter og år. Hovedobservationer: Specialklasser benyttes i største grad i udskolingen og på mellemtrinnet. Indskoling Mellemtrin Udskoling 3,1% 2,5% 2,6% 1,8% 1,8% 2,2% 1,0% 0,9% 1,4% 2,1% 2,2% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 1,5% 1,7% 0,9% 1,5% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8% 1,4% 1,9% Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Vest 25

26 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER PR. SKOLETRIN SPECIALSKOLER : Andel af elever i hhv. indskolingen, mellemtrinet of udskolingen der modtager specialundervisning på specialskoler som procent af antal elever i distriktet. Opdelt på skoledistrikter og år. Hovedobservationer: Specialskoler benyttes i største grad i udskolingen og på mellemtrinnnet. Indskoling Mellemtrin Udskoling 1,5% 1,5% 1,5% 1,1% 0,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 26

27 4. TILBUD OG AKTIVITETER ANDEL ELEVER PR. SKOLETRIN DAGBEHANDLING : Andel af elever i hhv. indskolingen, mellemtrinet of udskolingen der modtager specialundervisning som dagbehandling som procent af antal elever i distriktet. Opdelt på skoledistrikter og år. Hovedobservationer: Dagbehandling benyttes oftest på mellemtrinnet og i udskolingen. Indskoling Mellemtrin Udskoling 1,5% 1,0% 0,9% Frederiksborg Byskole 1,3% 0,9% 0,0% 1,1% Hillerødsholmskolen 0,9% 0,0% Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest 0,0% 1,1% 1,2% Kornmarkskolen 1,2% 0,9% Sophienborgskolen 27

28 4. TILBUD OG AKTIVITETER ELEVER DER STOPPER I SPECIALUNDERVISNING : Antal specialundervisningselever, som i det givne år er stoppet i specialundervisningstilbud opdelt på årsager. Hovedobservationer: Langt størstedelen af de elever som stopper i specialundervisningstilbud er pga. alder. Stoppet pga. alder Stoppet pga. flytning Stoppet pga. overgang til almen 26% 15% 35% 10% 6% 57% 68% 8% 75% 28

29 4. TILBUD OG AKTIVITETER BEVÆGELSER PÅ INDSATSTRAPPEN : Antal elever der har bevæget sig op på indsatstrappen, ned ad indsatstrappen eller til en anden specialundervisningsindsats på samme trin af indsatstrappen, i perioden Hovedobservationer: Langt de fleste bevægelser mellem specialtilbud er bevægelser, hvor eleven går mod en mere omfattende indsats. Op Samme Ned % Indsatstrappen Tilbudstype Trin 49% 65% 56% Specialskoler i anden kommune 3 Specialskoler i Hillerød 3 Specialklasser i anden kommune 2 Specialklasser i Hillerød 2 28% 19% Særlige tilbud 2 Dagbehandlingstilbud 3 20% Dagbehandlingstilbud i Hillerød 3 23% 15% 25% Efterskole 2 Interne tilbud

30 4. TILBUD OG AKTIVITETER BEVÆGELSER PÅ INDSATSTRAPPEN GNS : Antal elever der har bevæget sig op på indsatstrappen, ned ad indsatstrappen eller til en anden specialundervisningsindsats på samme trin af indsatstrappen. Gennemsnit af perioden Hovedobservationer: Hillerød Vest og Sophienborgskolen har størst andel af bevægelser på indsatstrappen, som går nedad. Modsat har Kornmarkskolen, Grønnevang og Hillerødsholmskolen de største andele af bevægelser som går opad. Op Samme Ned Indsatstrappen Tilbudstype Trin 43% 65% 44% 43% 14% 64% 71% 44% 0% Specialskoler i anden kommune 3 Specialskoler i Hillerød 3 Specialklasser i anden kommune 2 Specialklasser i Hillerød 2 43% 20% 14% 15% Frederiksborg Byskole Grønnevang 33% 22% Hanebjerg 43% Hillerød Vest n 18% 18% 29% 0% Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen 56% Sophienborgskolen Særlige tilbud 2 Dagbehandlingstilbud 3 Dagbehandlingstilbud i Hillerød 3 Efterskole 2 Interne tilbud 1 30

31 . INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 31

32 OBSERVATIONER - ORGANISERING Der er stor variation både i de samlede omkostninger til årsværk til specialundervisning (interne tilbud) og til udgifter pr. elev i de respektive skoledistrikter. Hillerød Vest har samlet set de højeste udgifter til årsværk der arbejder med specialundervisning, mens Kornmarkskolen har de laveste udgifter. Dette reflekterer, at Hillerød Vest har tre gange så mange årsværk som Kornmarkskolen, der arbejder med specialundervisning. På tværs af skolerne bruges flest udgifter til lærere med særlig uddannelse og/eller erfaring i inklusion/specialpædagogik Sophienborgskolen bruger markant flere udgifter per elev i distriktet end de resterende distriktsskoler, dette er bl.a. fordi dette er det mindste skoledistrikt og udgifterne er således er spredt over færre elever, og fordi deres lærere med særlig uddannelse har en højere gennemsnitsløn. Fem skoler har lærere med særlig uddannelse og/eller erfaring i inklusion/specialpædagogik. Her har disse årsværk et højere gennemsnitligt lønniveau end de resterende medarbejderkategorier. De to skoler der ikke har sådanne årsværk, Frederiksborg Byskole og Kornmarkskolen, er de eneste to skoler, udover Sophienborgskolen, der har årsværk i kategorien øvrige medarbejdergrupper 32

33 5. ORGANISERING AF INTERNE TILBUD UDGIFTER OG ÅRSVÆRK : Kr./år udregnet som antal årsværk (lærere og pædagoger) pr. August 2018 brugt på interne tilbud ganget med gennemsnitligårsløn i 2018 Hovedobservationer: Der er stor variation både i de samlede omkostninger til årsværk til interne tilbud og til udgifter pr. elev i distriktet. Samlede udgifter til årsværk der arbejder med interne tilbud, fordelt på medarbejderkategorier, Kr./år Pædagoger med særlig uddannelse og/eller erfaring inden for inklusion/specialpædagogik Lærere med særlig uddannelse og/eller erfaring i inklusion/specialpædagogik Øvrige medarbejdergrupper Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Udgifter til interne tilbud, Kr./år/elev i skoledistriktet Sophienborgskolen Gennemsnit Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Gennemsnit *Inklusionsvejledning inkluderet i to andre kategorier 33

34 5. ORGANISERING AF INTERNE TILBUD GENNEMSNITLIG LØNNIVEAU OG ANTAL ÅRSVÆRK Hovedobservationer: Der er stor variation i både gennemsnitslønninger og antal årsværk til interne tilbud. Hillerød Vest har tre gange så mange årsværk som Kornmarkskolen der arbejder med interne tilbud. Gennemsnitligt lønniveau for ansatte i distriktsskoler der arbejder med interne tilbud, fordelt på medarbejderkategorier, Kr./år Pædagoger med særlig uddannelse og/eller erfaring inden for inklusion/specialpædagogik Lærere med særlig uddannelse og/eller erfaring i inklusion/specialpædagogik Øvrige medarbejdergrupper Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Gennemsnit Antal årsværk der arbejder med interne tilbud, fordelt på medarbejderkategorier, pr. august ,84 3,18 2,90 1,44 2,91 2,67 2,69 2,20 0,82 1,90 2,24 1,50 1,10 2,67 2,04 1,10 1,92 0,30 1,10 1,00 1,00 0,94 0,80 0,36 Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Gennemsnit *Inklusionsvejledning inkluderet i to andre kategorier 34

35 35 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter 5. Organisering 6. Udgifter 35

36 OBSERVATIONER - UDGIFTER De samlede omkostninger til specialundervisning har været faldende på Grønnevang og Hanebjerg. På alle andre skoler har udgifterne været steget i perioden , dog i varierende grad. Der bruges på tværs af alle skoler flere penge på specialundervisning per elev i udskolingen end der gør per elev i indskolingen. Således bruges der i 2018 f.eks kr. per elev i udskolingen på Grønnevang n på specialundervisning, mens den kun bruges kr. per elev i indskolingen på specialundervisning. Specialklasser er i 3 ud af 4 tilfælde billigere i anden kommune fremfor Hillerød. Den samlede gennemsnitspris for specialklasser i anden kommune på tværs af alle skoler er således kr. I Hillerød er den gennemsnitsige pris for specialklasser kr. Gennemsnitsprisen for et internt tilbud varierer mellem Hillerøds skoler fra 157 tkr. til 228 tkr. i Opmærksomhedspunkter ift. data: Note fra Hillerød Kommune: For alle syv skoleark gælder, at sumtallet øverst/de samlede udgifter pr. år nogle steder er lidt højere end summen af udgifterne til de forskellige typer tilbud oplistet i tabellerne. Dette skyldes, at der er udgifter til ex. særlige tilbud, særlige hjælpemidler eller lign. med i de samlede udgifter. 36

37 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, 2018 : Samlede udgifter til specialundervisning, tkr./år Hovedobservationer: Størstedelen af elever på skoler i Hillerød Kommune modtager tilbud fra egen kommune. Den del af specialundervisning der foregår i andre kommuner, er primært specialskole-tilbud og dagbehandlingstilbud Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialklasser i egen kommune Specialklasser i anden kommune Specialskole i egen kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Efterskole i egen kommune Efterskole i anden kommune , , , , , , , , ,9 70,3 0, , , ,5 348,7 Central visitation 0,0 215,2 984, , , , ,4 Distriktsskolerne , , ,9 215,2 0,0 Hillerød total 37

38 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, : mkr./år på specialundervisning. Hovedobservationer: De samlede omkostninger til specialundervisning har været stabile i perioden Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole ,2% Hilllerød total Distriktsskolerne Central visitation

39 6. UDGIFTER OG AKTIVITER SAMLEDE OMKOSTNINGER OG AKTIVITET, : mkr./år på specialundervisning og andel helårselever der modtager et specialundervisningstilbud opdelt på år og visitationssted. Hovedobservationer: - Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole Hilllerød total Modtagerandel Distriktsskolerne ,2% Central visitation ,0% 5,0% 1,6% 1,5% 1,1% ,0% 5,1% 1,6% 1,4% 1,1% 0,0% 2017 Hilllerød total 1,7% 1,4% 1,2% 0,0% ,1% 1,6% ,9% 4,0% 1,5% 0,0% 2017 Distriktsskolerne 1,6% 0,9% 0,0% ,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% ,5% 2017 Central visitation

40 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER PR. ELEV, : Kr./år på specialundervisning pr. elev i Hillerød Kommune. Hovedobservationer: Pr. elev i Hillerød Kommune bruges der over doblet så mange ressourcer per elev på specialundervisning på distriktsskolerne, end der gør på central visitation , , , , , , , , ,6 Hillerød total Distriktsskolerne Central visitation 40

41 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, 2018 : Samlede udgifter til specialundervisning, tkr./år Hovedobservationer: Grønnevang har markant højere samlede omkostninger end de resterende distriktsskoler Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialskole i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Specialklasser i egen kommune Specialskole i anden kommune Efterskole i egen kommune Specialklasser i anden kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Efterskole i anden kommune Hanebjerg Hillerødsholmskolen Frederiksborg Byskole Kornmarkskolen Hillerød Vest Sophienborgskolen Grønnevang 41

42 6. UDGIFTER BUDGET OG FORVENTET REGNSKAB, 2018 : tdkk. Budget for 2018 sammenlignet med forventet regnskab for Hovedobservationer: Alle distriktsskoler undtagen Grønnevang har en budgetoverskridelse på specialundervisningsbudgettet i Budget Forventet regnskab % % % % % % +19% Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 42

43 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, : mkr./år på specialundervisning. Hovedobservationer: Faldende omkostninger på Grønnevang n og Hanebjerg, øget på resterende skoler, dog i varierende grad. Det er primært Frederiksborg Byskole, Hillerød Vest og Sophienborgskolen som har haft øgede udgifter til specialundervisning. Interne tilbud Specialklasser Specialskoler Dagbehandling Efterskole +35,8% Frederiksborg Byskole 23,7 2,8 8,7-22,0% 19,7 18,5 2,4 1,5 7,5 7,6 9,4 9,7 6,9 8,7 9,0 8,0 1,2 8,1 8,9 9,0 9,6 9,5 9,2 9,6 7,9 1,0 1,9 2,5 0,8 1,2 1,2 0,9 0,5 6,8 7,3 1,5 1,5 1,4 7,8 1,4 3,9 6,3 5,0 2,6 2,7 0,6 0,8 2,2 2,0 3,4 4,3 2,4 2,8 3,2 1,6 2,6 3,1 2,3 2,6 3,9 2,2 2,1 3,6 3,8 2,4 3,4 2,8 2,6 2,9 2,6 1,7 4,2 4,2 3,5 2,9 3,0 2,8 3,5 1,7 2,2 3,3 2,7 0,1 0,1 0,2 1,6 1,1 1,2 1,9 1,5 2,0 1,2 0,9 2,1 2,3 2,9 1,2 0,9 0,0 0,1 0,5 Grønnevang -21,6% Hanebjerg +32,8% Hillerød Vest + Hillerødsholmskolen +1,2% +32,4% Kornmarkskolen 9,3 1,3 3,3 3,7 1,0 10,3 1,6 3,8 3,7 1,3 Sophienborgskolen 43

44 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER PR. ELEV I DISTRIKTET, : Kr./år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Hovedobservationer: Mellem skolerne ses stor variation i udgifter pr. elev i distriktet. Dette kan tilskrives at budgetmodellen består både af elevtal og socioøkonomiske faktorer. +31% % % % % % % Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 44

45 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER PR ELEV I DISTRIKTET, : DKK/år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Opdelt på skoletrin. Hovedobservationer: På tværs af alle skoler, bruges flere penge på specialundervisning pr. elev i udskolingen end i indskolingen. Udgifter per elev i indskolingen Frederiksborg Byskole Grønnevangskolen Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Udgifter per elev på mellemtrinnet Frederiksborg Byskole Grønnevangskolen Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen Udgifter per elev på udskolingen Frederiksborg Byskole Grønnevangskolen Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 45

46 6. UDGIFTER GNS. ENHEDSPRISER PER SPECIALUNDERVISNINGSELEV, 2018 : Gennemsnitlige enhedspriser t/dkk årligt. Udregnet som samlede udgift/samlede antal helårselever (i de enkelte år). Hovedobservationer: Sophienborgskolen har de højeste gennemsnitsenhedspriser for specialundervisningstilbud i Kun Frederiksborg Byskole og Sophienborgskole har set reduceret gennemsnitlig enhedspriser fra 2016 til % % % % % % % Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 46

47 6. UDGIFTER ENHEDSPRISER GNS. PÅ TVÆRS AF TILBUD, 2018 : t/dkk årligt. Gennemsnitlig enhedspris på tværs af tilbudstyper. Hovedobservationer: Specialskoler i anden kommune er i 3 ud af 5 tilfælde billigere end specialskoler i Hillerød Kommune. Specialklasser er ligeledes i 3 ud af 4 tilfælde billigere i anden kommune fremfor Hillerød. Internt tilbud, 9 samt +9 timers ugentligt specialundervisning Specialklasser i egen kommune Specialklasser i anden kommune Specialskole i egen kommune Specialskole i anden kommune Dagbehandlingstilbud i egen kommune Dagbehandlingstilbud i anden kommune Efterskole i egen kommune Efterskole i anden kommune Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 47

48 6. UDGIFTER GNS. ENHEDSPRISER, INTERNE TILBUD : tdkk/år. Gennemsnitsprisen på et internt tilbud på tværs af distriktsskolerne. Opdelt på år Hovedobservationer: Betydelig variation i prisen på interne tilbud på tværs af skolerne. Dog er der usikkerhed ift. om skolerne har beregnet prisen på samme måde % Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 48

49 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, PR. ELEV INTERNE TILBUD : DKK/år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Enhedspriser, tkr Samlede omkostninger, pr. elev i skoledistriktet (Kr.) Indskoling Mellemtrin Udskoling -1,4% -43,7% +131,6% Frederiksborg Byskole ,8% ,4% Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest +38,0% -39,3% Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen

50 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, PR. ELEV SPECIALKLASSER : DKK/år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Hovedobservationer: De samlede omkostninger per elev i skoledistriktet er højere på Sophienborgskolen relativt til de resterende kommuner, der ligeledes har set en stigning i omkostningerne fra 2016 til Enhedspriser i egen kommune, tkr Samlede omkostninger, pr. elev i skoledistriktet (Kr.) Indskoling Mellemtrin Udskoling +69,8% ,2% +45,5% ,9% ,7% ,1% Frederiksborg Grønnevang Byskole Hanebjerg Hillerød Vest 2018 Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen 50

51 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, PR. ELEV SPECIALSKOLER : DKK/år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Hovedobservationer: De samlede omkostninger per elev i skoledistriktet er markant højere på Sophienborgskolen relativt til de resterende kommuner. 4 ud af 7 distriktsskoler har oplevet en markant reduktion i omkostninger til specialskoler per elev i skoledistriktet Enhedspriser i egen kommune, tkr Samlede omkostninger, pr. elev i skoledistriktet (Kr.) Indskoling Mellemtrin Udskoling +5,6% ,8% ,6% ,6% ,6% Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerød Vest Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen

52 6. UDGIFTER SAMLEDE OMKOSTNINGER, PR. ELEV DAGBEHANDLING : DKK/år på specialundervisning pr. elev i skoledistriktet. Hovedobservationer: Markant stigning i omkostninger per elev i skoledistriktet på Sophienborgskolen og Kornmarksskolen. Enhedspriser i egen kommune, tkr Samlede omkostninger, pr. elev i skoledistriktet (Kr.) Indskoling Mellemtrin Udskoling +48,4% +74,7% Frederiksborg Byskole +1,6% ,3% +81,6% Grønnevang Hanebjerg Hillerødsholmskolen Kornmarkskolen Hillerød Vest ,8% ,3% Sophienborgskolen 52

EKSTERN BENCHMARK AF SAMMENLIGNINSKOMMUNER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET DYBDEGÅENDE BENCHMARK

EKSTERN BENCHMARK AF SAMMENLIGNINSKOMMUNER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET DYBDEGÅENDE BENCHMARK EKSTERN BENCHMARK AF SAMMENLIGNINSKOMMUNER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Tilbud og aktiviteter 4. Udgifter

Læs mere

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter 212 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter Bilag til Børne- og Familieudvalgets møde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på de syv

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Dagsorden Dato: Mandag den 19. marts 2018 Tidspunkt: 6:30 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 2.825 Svarprocent: 53,83% Hillerød Side 1 ud af 14 sider

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Antal beelser: 2.630 Svarprocent: 50,4% Hillerød Sammenligning af

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Åben dagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

RANDERS KOMMUNE APRIL

RANDERS KOMMUNE APRIL BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes. Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 12-27 Udarbejdet april 12 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Faktaark for Baltorpskolen Opdateret 16. april 2019

Faktaark for Baltorpskolen Opdateret 16. april 2019 Faktaark for Baltorpskolen Opdateret 16. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 05-09-2017 GR Kl. Kvo. RU Kl. Kvo. Samlet Kl.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026 ØKONOMI Befolkningsprognose 2016 til 2026 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2016 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....7 Udviklingen

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning.

Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 1. november 2018 Tendenser på specialområdet Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen 2018/2019

Elevfravær i folkeskolen 2018/2019 Elevfravær i folkeskolen 2018/2019 Af Center for Data og Analyse Eleverne i folkeskolen har i 2018/2019 i gennemsnit 11,5 dages samlet fravær Der er i år indsamlet elevfravær for 534.326 folkeskolelever

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Elevfravær 2017/18. Resume

Elevfravær 2017/18. Resume Elevfravær 2017/18 Elevernes fravær kan have sammenhæng med, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt. Fravær kan også have indflydelse på, hvordan hele klassen fungerer både fagligt

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2013-2028 Udarbejdet april 2013 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Fakta på skoleområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen Sommer 2017

Fakta på skoleområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen Sommer 2017 Fakta på skoleområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Sommer 2017 God skoleledelse Brønshøj/ Vanløse Nørrebro/ Bispebjerg Indre By/ Østerbro Amager Vesterbro/Valby /Kgs. Enghave Antal opslåede skolelederstillinger

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Skoleprognose

Skoleprognose 2019-2026 Center for Dagtilbud og Uddannelse Ishøj Kommune 06-06-2019 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognosetal for Ishøj Kommune... 3 2.1. Udvikling i antallet af forventede børn i skolealderen i Ishøj

Læs mere

Specialundervisning på folkeskoleområdet. Hovedkonklusioner fra VIVE s rapport

Specialundervisning på folkeskoleområdet. Hovedkonklusioner fra VIVE s rapport Specialundervisning på folkeskoleområdet Hovedkonklusioner fra VIVE s rapport Fire fokusområder til bedre økonomistyring af specialundervisningen VIVE s anbefalinger for Faglig strategi Tydelig kommunal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE ANALYSE AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET MARTS 2019

HILLERØD KOMMUNE ANALYSE AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET MARTS 2019 HILLERØD KOMMUNE ANALYSE AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET MARTS 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE OM RAPPORTEN 1. Resumé 2. Indledning 3. Benchmarking af specialundervisningsområdet eksternt og internt 4. Kortlægning

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Tillægsdagsorden. Dato: Onsdag den 21. marts Tidspunkt: 18:30

Møde i Byrådet. Åben Tillægsdagsorden. Dato: Onsdag den 21. marts Tidspunkt: 18:30 Møde i Byrådet Åben Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Byrådssalen Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A) Hillerød

Læs mere

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven indeholder regler for, hvor mange timer eleverne samlet set skal gå i skole og regler for, hvor meget undervisning

Læs mere

Analyse af decentralisering af specialundervisning Afrapportering. Deloitte Consulting Marts 2016

Analyse af decentralisering af specialundervisning Afrapportering. Deloitte Consulting Marts 2016 Analyse af decentralisering af specialundervisning Afrapportering Deloitte Consulting Marts 2016 Indhold 1. Indledning..... 3 1.1 Baggrund og fokus for analysen 1.2 Datagrundlag 2. Skolernes anvendelse

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling

Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen af sagen om finansiering af

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning

Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning 14. august 2016 KKN Analyse af årsager til høje udgifter til specialundervisning Det fremgår af s nøgletal på specialundervisningsområdet, at kommunen har væsentlig højere udgifter til specialundervisning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Skolen

Velfærdens Danmarkskort - Skolen 1 Velfærdens Danmarkskort - Skolen Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i den danske folkeskole gennem

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere