Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot"

Transkript

1 Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 BLANK MED VILJE ii

3 Indholdsfortegnelse Garanti og copyright 1 Liste over medtagne ændringer 1 Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse 1 Garantibegrænsninger 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Nøgleord 3 Generel sikkerhed 3 Elektrisk sikkerhed 4 Kemisk sikkerhed 4 Driftssikkerhed 4 Sikkerhed under installationen 5 Vedligeholdelsessikkerhed 6 Placering af sikkerhedsskilte 7 Sikkerhedsskilte 8 Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) 8 Instruktion til skift af kemikalier 8 Fare for elektrisk stød 9 Fare ved udsættelse for laserstråler 9 Adgang forbudt for uvedkommende 10 Ingen væsker i vakuumpumpe 10 Fare for klemning 11 Fare for at blive viklet ind i roterende dele 11 Fare pga. høje temperaturer 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter 12 Nødstopknapper 13 Grundlæggende betjeningsvejledning 14 Start robotten med E-Link 14 Afbryd en af robotenhederne med E-Link 14 Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 14 Afbryd den centrale enhed 15 Nulstil robotenheden 15 Kalibrer robotarmen 15 Flyt robotarm til udgangsposition 16 Flyt robotarmen til servicepositionen. 16 Tænd robotenheden 17 Sluk robotenheden 18 Tænd den centrale enhed 19 iii

4 Sluk den centrale enhed 20 Afbryd besøg 20 Afbryd forbehandling 21 Annuller en kort skylning med E-Link 21 Bekræft alarmer 21 Liste over aktive alarmer 21 Vis alarmhistorie 21 Slet aktive alarmer 22 Undertryk aktive alarmer 22 Vis hændelseshistorie 22 iv

5 GARANTI OG COPYRIGHT Liste over medtagne ændringer Nej: Udgivelsesdato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger 10/11 Indledende emne Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne vejledning er kun beregnet til informative formål og skal ikke betragtes som et salgstilbud. Visse produkter kan eventuelt ikke leveres i enkelte lande, og de leverede produkter kan se anderledes ud end de produkter, der er afbildet i vejledningen. Ingen part af denne publikation må kopieres eller udgives på print, fotokopi, mikrofilm eller anden form for proces uden forudgående tilladelse på skrift fra Lely Holding S.àr.l. Selv om indholdet afdenne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af fejl ellerudeladelser i denne publikation. Brugermanualen på engelsk er den originale manual. Oversættelser til andre sprog anvender den engelsksprogede manual som kildedokumentet. Lely påtager sig intet ansvar for forskelle mellem indholdet i den originale, engelsksprogede manual og versioner på andre sprog. Hvis der opstår konflikt om indholdet og nøjagtigheden af oversat materiale, er den engelsksprogede manual det gyldige dokument. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Webside: Garanti og copyright 1

6 Garantibegrænsninger Undtaget fra denne garanti er alle omkostninger eller udgifter på grund af: Unormal brug af udstyr, der ikke i henhold til specifikationerne angivet i brugermanualen eller håndteret i løbet af operatørservicen og vedligeholdelsescertificeringsprogrammet. Resultatet af enhver indgriben fra teknikere andre end Lely serviceteknikere eller teknikere, der har Lely's godkendelse til at udføre bestemte opgaver. Hændelser såsom frysning, is, brand, oversvømmelse eller enhver anden form for lynnedslag eller for meget vand. Defekt i det elektriske system eller jordforbindelse. Brugen af klorerede kemikalier, der anvendes til skylning eller vask af robotten kan medføre skader på robotten. Alle dele beskadiget som følge af brugen af klorerede kemikalier vil blive udelukket fra garantien. De omfattes heller ikke af totalansvarskontrakten. Brug af trykluft, der ikke opfylder kvalitetsstandarder opstillet af Lely Industries. Hacking-aktiviteter, virus eller lignende. Skader på elektrisk system som følge af skadedyr eller lignende. Til BRUGERE, der har fulgt Operatører vedlige- holdelse og Service Certificering : Enhver skade som følge af unormal brug afudstyr, der ikke overholder specifikationerne angivet i Operator Teknisk træning Manuel er heller ikke omfattet af Garantiordning. Garantien gælder ikke for følgeskader, som ikke involverer selve maskinen. Alle systemer er testet. Men i tilfælde af fejl kan Lely ikke holdes ansvarlig for følgeskader. 2 Garanti og copyright

7 SIKKERHEDSANVISNINGER Nøgleord Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: FARE Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Generel sikkerhed Læs og forstå manualen og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilkobles for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten. Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. Brug kun robotenheden til at malke køer. Brug ikke robotenheden til andre formål, såsom medicinsk behandling. Der skal være en førstehjæpskasse til rådighed i nærheden af den centrale enhed og robotenheden(erne). Opbevar kassen på et godt synligt sted. En Co2 eller skumslukker skal være til rådighed i nærheden af robotenheden(erne). Opbevar brandslukkeren på et godt synligt sted. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Brug passende beskyttelsestøj og -udstyr. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt nærmeste Lely-kundeservice hvis du har spørgsmål. Sikkerhedsanvisninger 3

8 Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Industrielt elektronisk udstyr kan forårsage interferens med elektronisk husholdningsudstyr. I et sådant tilfælde bør det berørte udstyr fjernes. Elektrisk sikkerhed Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til malkerobotten Kontroller at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af malkerobotten opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter Kontroller at alle elektriske afbrydere er slået FRA før du tilkobler strømmen Udskift øjeblikkeligt beskadigede strømkabler, ledningsrør, afbrydere og komponenter Isoler strømforsyningen ved hovedpanelet, før du åbner el-skabet for at arbejde på el-systemet. Kemisk sikkerhed ASTRONAUT A4 bruger kemikalier til rengøring og desinfektion. En beholder til kemikalierne Astri-Cid, Astri-Lin og Astri-L opbevares i den centrale enhed. Kemikaliet Astri-UC opbevares i en beholder inden for 5 m fra robotenheden(erne) eller den centrale enhed. Beholdningen af hvert kemikalie skal opbevares uden for malkerobotten i henhold til lokale regler og regulativer. Kontakt din lokale Lely serviceudbyder for mere information. Sørg for at den korrekte slange er tilsluttet til den rigtige Astribeholder, for at forhindre ombytning på Astri-produkterne. Det kan medføre alvorlig skade besætningen, hvis der byttes om på Astriprodukterne. Hvert Astri-produkt har en farvekode. Hver sugeslange har en farve, som svarer til Astri-produktet. Hver sugeslange har en identifikationsdisk med navnet på Astri-produktet. Læs sikkerhedsinstruktionerne på beholderne. Brug altid beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer Astri-produkter igennem. Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. Driftssikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. 4 Sikkerhedsanvisninger

9 Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og ven, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold altid uvedkommende, især småbørn, borte fra malkerobotten. Kontroller, at alle delene er strammet og at alle slangerne og koblingerne er i god stand, før der tilføres trykluft til malkerobotten. Sørg for, at kodetektionskameraet er fri for snavs og skidt Ophold dig ikke i robotarmens driftsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke malkerobotten fra kontrolområdet, når den anbringer pattegummi på koen. Vær altid forberedt på uventede bevægelser fra koen. Køer kan overføre store kræfter til maskindelene. Kig ikke direkte i stds laserstråle. Hold arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt nærmeste Lely-serviceudbyder, hvis du har spørgsmål Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Sikkerhed under installationen Installer ikke det rørformede gitter på malkerobottens koside, før malkerobotten er i den rigtige position. Robotten vejer omkring 650 kg og den centrale enhed vejer omkring 320 kg. Brug altid det korrekte løfteudstyr, når du flytter robotenheden eller den centrale enhed. Læs og forstå anvisningerne i byggespecifikationsmanualen og installationsmanualen. Bruge den særlige bæreramme, når en gaffeltruck anvendes til transport af robotenhed. Et specielt hjulsæt kan anvendes til at flytte malkerobotten på flade gulve (inkl. spaltegulve). Robotten er ikke stabil, før den er installeret korrekt. Sørg for, at den altid er forsvarlig støttet under flytning og installation. Sørg for, at robotenheden og den centrale enhed er korrekt installeret i stalden. Malkerobotten skal opstilles vandret. Hvis nødvendigt, skal der monteres fyldningsstykker for at sikre, at gulvet til robotten er vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, før den tilsluttes til robotenheden eller den centrale enhed. Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til robotenheden eller den centrale enhed. Sikkerhedsanvisninger 5

10 Kontroller, at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af robotenheden og den centrale enhed opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige under installation afastronaut A4. Vedligeholdelsessikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må udføre vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten Teknikere, som arbejder på malkerobotten, skal være certificeret af Lely Industries NV. Det krævede niveau er mindst Service Level 1. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører arbejde på malkerobotten Udvis stor forsigtighed når du arbejder i nærheden af, eller med trykluftsystemer der arbejder under højt tryk. Hvis det er muligt, fjernes trykket fra systemet før du arbejder på det Brug beskyttelsestøj og -briller, når du arbejder på trykluftsystemet Brug beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer desinfektions- og rensevæsker igennem Sørg for at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er monteret, når vedligeholdelsesarbejdet er udført. Nogle dele (vakuumpumpe, dele, hvor rensevæske strømme igennem) kan have en varm overflade. Sørg for, at de er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige, når du vedligeholder ASTRONAUT A4. Bloker kotrafikken til robotenheden, når du udfører vedligeholdelse på kosiden af robotenheden. 6 Sikkerhedsanvisninger

11 innovators in agriculture PLACERING AF SIKKERHEDSSKILTE Centralenhed Figure 1. TEGNFORKLARING: 1. Fare for elektrisk stød (side 9) - 2. Fare pga. høje temperaturer (side 12) - 3. Ingen væsker i vakuumpumpe (side 10) - 4. Fare pga. kemikalier (side 8) - 5. Instruktion til skift af kemikalier (side 8) Robotenhed Figure 2. TEGNFORKLARING: 1. Fare for klemning (side 11) - 2. Fare for elektrisk stød (side 9) - 3. Fare for at blive viklet ind i roterende dele (side 11) - 4. Fare ved udsættelse for laserstråler (side 9) - 5. Fare pga. kemikalier (side 8) - 6. Fare pga. høje temperaturer (side 12) Placering af sikkerhedsskilte 7

12 SIKKERHEDSSKILTE Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Figure 3. Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Figure 4. Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Bær handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Instruktion til skift af kemikalier Figure 5. Skilt for instruktion til skift af kemikalier 8 Sikkerhedsskilte

13 Fare for elektrisk stød Figure 6. Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Figure 7. Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Figure 8. Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Figure 9. Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Sikkerhedsskilte 9

14 Figure 10. Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende ADVARSEL Figure 11. Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Ingen væsker i vakuumpumpe Figure 12. Symbol for ingen væsker i vakuumpumpe ADVARSEL Brug kun den foreskrevne vakuumpumpeolie. 10 Sikkerhedsskilte

15 Fare for klemning Figure 13. Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) Figure 14. Symbol for fare for klemning (Canada og USA) ADVARSEL Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når ASTRONAUT A4 er i drift. Fare for at blive viklet ind i roterende dele Figure 15. Fare for at blive viklet ind i roterende dele ADVARSEL Fare for at blive viklet ind i roterende dele. Hold hænder, løstsiddende tøj og langt hår borte fra bevægelige dele under betjeningen af ASTRONAUT A4. Sikkerhedsskilte 11

16 Fare pga. høje temperaturer Figure 16. Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 17. Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 18. Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) FORSIGTIG Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølet. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker. VEDLIGEHOLDELSE AF SIKKERHEDSETIKETTER Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter

17 NØDSTOPKNAPPER Centralenhed I tilfælde af en nødsituation, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten. Robotenhed Der er installeret to nødstopknapper på malkerobotten: En på bagsiden af robotarmen En på siden af dækslet til robotkontrolrummet. Hvis man trykker på en af disse knapper, stopper malkerobotten øjeblikkeligt og robotarmen står stille. Strømmen til robotenheden slukkes. ADVARSEL Hvis der trykkes på en af nødstopknapperne, forsynes malkerobotten stadig delvist med strøm og trykluft. Sørg for at afbryde strømforsyningen og trykluften på den centrale enhed øjeblikkeligt efter at der er trykket på en nødstopknap. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotenheden skal nulstilles og robotarmen skal rekalibrere, før den kan anvendes. Figure 19. Nødstopknapper 13

18 GRUNDLÆGGENDE BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Dette afsnit omhandler kun betjeningsvejledning vedrørende sikker betjening og vedligeholdelse på ASTRONAUT A4. Hele betjeningsvejledningen findes i brugermanualen. Start robotten med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap 2. Under opstart vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er i drift, vises (stop) knappen på skærmen. Afbryd en af robotenhederne med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap. 2. Når malke- eller rengøringsprocessen er afsluttet, stopper ASTRONAUT A4. Derefter vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er ude af drift, vises (start) knappen på skærmen. Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 1. På CRS+, tryk på knappen [ENTER]. 2. Vælg 'Rengøringssystem' > 'Robotter ude af drift' > 'Yes'. 3. Tryk på knappen [ENTER] 14 Grundlæggende betjeningsvejledning

19 Afbryd den centrale enhed 4. Afbryd robotten(robotterne), som er tilsluttet den centrale enhed med E-Link. Nulstil robotenheden ADVARSEL 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Vælg knap [Nulstil alle]. 5. Vent til: Status på AGS er ikke 'Kører'. Status på ECS er ikke 'Kører'. Status på de andre servicer er 'Klargøre'. 6. Vælg knap [Start]. 7. Kalibreringsprocedurevinduet vises. Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 8. Vælg knap [Start]. 9. Når kalibreringen af robotarmen er færdig, skal du sørge for at cylindrene og Y-drevmotoren, der kører på tandremmen er på deres højeste positioner. 10. Hvis cylindrene eller Y-drevmotoren IKKE er i deres maksimale position, udfør kalibreringen igen. For at gøre dette: 1. Vælg knap [Stop] 2. Vælg knap [Start]. 11. Når cylindrene og Y-drevmotoren er på deres højeste positioner, skal du vælge [Accepter]. 12. Hvis det er relevant, Start malkerobotten med E-Link. Kalibrer robotarmen 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Opgaver] Knap [Kalibrering af robotarm]. 2. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 15

20 3. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 4. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 5. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 6. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. Flyt robotarm til udgangsposition ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i hjem-positionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] [Hjem] [Flyt robotarm]. 2. Wait until the robot arm is in the home position. 3. Hvis relevant, start malkerobotten med E-Link. Flyt robotarmen til servicepositionen. 4. Hvis nødvendigt, afbryd malkerobotten med E-Link. ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i servicepositionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 5. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] 6. Vælg den relevante serviceposition, se, med knap [Service-1], [Service-2], [Service-3] eller [Service-4]. 7. Vælg knap [Flyt robotarm]. 8. Vent til robotarmen stopper i servicepositionen. 16 Grundlæggende betjeningsvejledning

21 Tænd robotenheden På den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. På robotenheden 1. Åbn døren på robotenheden. 2. Åbn robotkontrolboksen. 3. Sæt strømkontakten på ON 4. Sæt de automatiske strømafbrydere (fig. 20, side 19) på ON, en efter en fra venstre (1) mod højre (2) (kun på en Pura). 5. Vent til E-Link viser fanen [System]. Det tager omkring 30 sekunder. 6. Vælg knappen [Ændre visning] og sørg for at: status på AGS = 'Kører'. status på ECS er tom status på de andre enheder er 'Klargøre'. 7. Hvis statusserne ikke vises som vist ovenfor: 1. Vælg knap [Stoppet] 2. Vent omkring 5 sekunder. 3. Vælg knap [ Nulstil alle ] 4. Vent til status på servicerne er 'Klargøre'. 8. Vælg knap [Start]. ADVARSEL Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 9. Vent til kalibreringsvinduet for robotarmen vises. 10. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 17

22 11. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 12. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 13. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 14. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. 15. Luk robotkontrolboksen. 16. Luk døren på robotenheden. 17. Start malkerobotten med E-Link. 18. Hvis en anden malkerobot er tilsluttet den centrale enhed gentages proceduren for denne robotenhed Sluk robotenheden 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Åbn robotkontrolboksen. ADVARSEL Lufttrykket bliver i robotten, indtil du frigiver det. 5. Sæt strømafbryderne (fig. 20, side 19) på OFF, en efter en fra højre (2) mod venstre (1). 6. Sæt strømkontakten på OFF. 18 Grundlæggende betjeningsvejledning

23 Figure 20. TEGNFORKLARING: 1. Strømafbryder robotenhed - 2. Strømafbryder Pura Tænd den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON. 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON. 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. Grundlæggende betjeningsvejledning 19

24 Sluk den centrale enhed 1. Sluk alle robotenheder, som er tilsluttet den centrale enhed (side 18). 2. Åbn den centrale kontrolboks. ADVARSEL Lufttrykket bliver i den centrale enhed, indtil du frigiver det. 3. Sæt strømafbryderne på OFF, en efter en fra højre (6) mod venstre (3). 4. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på OFF 5. Sæt on/off-kontakten (fig. 21, side 20) på OFF Figure 21. Afbryd besøg 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Forløb, vælg [Besøg afbrudt]. Når pop-up-vinduet Bekræft, at dette besøg er afbrudt af brugeren vises: 1. Hvis besøget er vellykket, vælg [Gennemført med godt resultat]. 2. Hvis besøget ikke er vellykket, vælg [Mislykket]. 3. I feltet Besøg vil:, vælg [Stop]. 20 Grundlæggende betjeningsvejledning

25 Afbryd forbehandling 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Påsætningssystem, vælg [Forbehandling afbrudt]. 3. Når pop-up-vinduet Confirm user interruption of this visit vises, vælg [Stop]. Annuller en kort skylning med E-Link 1. Vælg fane [Forløb]. 2. I feltet 'Rengøring', vælg knap [Annuller skylning]. Bekræft alarmer På E-Link: 1. Bekræft alarmen i pop-up-vinduet. 2. Fjern grunden til alarmen. 3. Hvis knappen [ ] vises. 1. Tryk på [ ]. 2. Gentag trin 1 til 3. Liste over aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Liste over aktive alarmer Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [1] Vis alarmhistorie På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Alarmhistorie Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [2] Grundlæggende betjeningsvejledning 21

26 Slet aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ryd alarmliste. 2. Tryk [ENTER]. BEMÆRK: Hvis årsagen til en alarm fjernes, vil en nulstilling af malkerobotten også fjerne alarmen fra CRS+. Hvis en alarm ikke var bekræftet på malkerobotten, vil den vises igen på CRS+. Tryk på genvejsknap [1], [3] Undertryk aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ignorer alarmer næste 60min Yes. 2. Tryk [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [4] Vis hændelseshistorie På CRS+: 1. Vælg: > Hændelseshistorie 2. Tryk på [ENTER]. 22 Grundlæggende betjeningsvejledning

27 BLANK MED VILJE

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere