Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot"

Transkript

1 Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 BLANK MED VILJE ii

3 Indholdsfortegnelse Garanti og copyright 1 Liste over medtagne ændringer 1 Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse 1 Garantibegrænsninger 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Nøgleord 3 Generel sikkerhed 3 Elektrisk sikkerhed 4 Kemisk sikkerhed 4 Driftssikkerhed 4 Sikkerhed under installationen 5 Vedligeholdelsessikkerhed 6 Placering af sikkerhedsskilte 7 Sikkerhedsskilte 8 Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) 8 Instruktion til skift af kemikalier 8 Fare for elektrisk stød 9 Fare ved udsættelse for laserstråler 9 Adgang forbudt for uvedkommende 10 Ingen væsker i vakuumpumpe 10 Fare for klemning 11 Fare for at blive viklet ind i roterende dele 11 Fare pga. høje temperaturer 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter 12 Nødstopknapper 13 Grundlæggende betjeningsvejledning 14 Start robotten med E-Link 14 Afbryd en af robotenhederne med E-Link 14 Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 14 Afbryd den centrale enhed 15 Nulstil robotenheden 15 Kalibrer robotarmen 15 Flyt robotarm til udgangsposition 16 Flyt robotarmen til servicepositionen. 16 Tænd robotenheden 17 Sluk robotenheden 18 Tænd den centrale enhed 19 iii

4 Sluk den centrale enhed 20 Afbryd besøg 20 Afbryd forbehandling 21 Annuller en kort skylning med E-Link 21 Bekræft alarmer 21 Liste over aktive alarmer 21 Vis alarmhistorie 21 Slet aktive alarmer 22 Undertryk aktive alarmer 22 Vis hændelseshistorie 22 iv

5 GARANTI OG COPYRIGHT Liste over medtagne ændringer Nej: Udgivelsesdato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger 10/11 Indledende emne Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne vejledning er kun beregnet til informative formål og skal ikke betragtes som et salgstilbud. Visse produkter kan eventuelt ikke leveres i enkelte lande, og de leverede produkter kan se anderledes ud end de produkter, der er afbildet i vejledningen. Ingen part af denne publikation må kopieres eller udgives på print, fotokopi, mikrofilm eller anden form for proces uden forudgående tilladelse på skrift fra Lely Holding S.àr.l. Selv om indholdet afdenne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af fejl ellerudeladelser i denne publikation. Brugermanualen på engelsk er den originale manual. Oversættelser til andre sprog anvender den engelsksprogede manual som kildedokumentet. Lely påtager sig intet ansvar for forskelle mellem indholdet i den originale, engelsksprogede manual og versioner på andre sprog. Hvis der opstår konflikt om indholdet og nøjagtigheden af oversat materiale, er den engelsksprogede manual det gyldige dokument. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Webside: Garanti og copyright 1

6 Garantibegrænsninger Undtaget fra denne garanti er alle omkostninger eller udgifter på grund af: Unormal brug af udstyr, der ikke i henhold til specifikationerne angivet i brugermanualen eller håndteret i løbet af operatørservicen og vedligeholdelsescertificeringsprogrammet. Resultatet af enhver indgriben fra teknikere andre end Lely serviceteknikere eller teknikere, der har Lely's godkendelse til at udføre bestemte opgaver. Hændelser såsom frysning, is, brand, oversvømmelse eller enhver anden form for lynnedslag eller for meget vand. Defekt i det elektriske system eller jordforbindelse. Brugen af klorerede kemikalier, der anvendes til skylning eller vask af robotten kan medføre skader på robotten. Alle dele beskadiget som følge af brugen af klorerede kemikalier vil blive udelukket fra garantien. De omfattes heller ikke af totalansvarskontrakten. Brug af trykluft, der ikke opfylder kvalitetsstandarder opstillet af Lely Industries. Hacking-aktiviteter, virus eller lignende. Skader på elektrisk system som følge af skadedyr eller lignende. Til BRUGERE, der har fulgt Operatører vedlige- holdelse og Service Certificering : Enhver skade som følge af unormal brug afudstyr, der ikke overholder specifikationerne angivet i Operator Teknisk træning Manuel er heller ikke omfattet af Garantiordning. Garantien gælder ikke for følgeskader, som ikke involverer selve maskinen. Alle systemer er testet. Men i tilfælde af fejl kan Lely ikke holdes ansvarlig for følgeskader. 2 Garanti og copyright

7 SIKKERHEDSANVISNINGER Nøgleord Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: FARE Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Generel sikkerhed Læs og forstå manualen og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilkobles for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten. Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. Brug kun robotenheden til at malke køer. Brug ikke robotenheden til andre formål, såsom medicinsk behandling. Der skal være en førstehjæpskasse til rådighed i nærheden af den centrale enhed og robotenheden(erne). Opbevar kassen på et godt synligt sted. En Co2 eller skumslukker skal være til rådighed i nærheden af robotenheden(erne). Opbevar brandslukkeren på et godt synligt sted. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Brug passende beskyttelsestøj og -udstyr. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt nærmeste Lely-kundeservice hvis du har spørgsmål. Sikkerhedsanvisninger 3

8 Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Industrielt elektronisk udstyr kan forårsage interferens med elektronisk husholdningsudstyr. I et sådant tilfælde bør det berørte udstyr fjernes. Elektrisk sikkerhed Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til malkerobotten Kontroller at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af malkerobotten opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter Kontroller at alle elektriske afbrydere er slået FRA før du tilkobler strømmen Udskift øjeblikkeligt beskadigede strømkabler, ledningsrør, afbrydere og komponenter Isoler strømforsyningen ved hovedpanelet, før du åbner el-skabet for at arbejde på el-systemet. Kemisk sikkerhed ASTRONAUT A4 bruger kemikalier til rengøring og desinfektion. En beholder til kemikalierne Astri-Cid, Astri-Lin og Astri-L opbevares i den centrale enhed. Kemikaliet Astri-UC opbevares i en beholder inden for 5 m fra robotenheden(erne) eller den centrale enhed. Beholdningen af hvert kemikalie skal opbevares uden for malkerobotten i henhold til lokale regler og regulativer. Kontakt din lokale Lely serviceudbyder for mere information. Sørg for at den korrekte slange er tilsluttet til den rigtige Astribeholder, for at forhindre ombytning på Astri-produkterne. Det kan medføre alvorlig skade besætningen, hvis der byttes om på Astriprodukterne. Hvert Astri-produkt har en farvekode. Hver sugeslange har en farve, som svarer til Astri-produktet. Hver sugeslange har en identifikationsdisk med navnet på Astri-produktet. Læs sikkerhedsinstruktionerne på beholderne. Brug altid beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer Astri-produkter igennem. Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. Driftssikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. 4 Sikkerhedsanvisninger

9 Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og ven, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold altid uvedkommende, især småbørn, borte fra malkerobotten. Kontroller, at alle delene er strammet og at alle slangerne og koblingerne er i god stand, før der tilføres trykluft til malkerobotten. Sørg for, at kodetektionskameraet er fri for snavs og skidt Ophold dig ikke i robotarmens driftsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke malkerobotten fra kontrolområdet, når den anbringer pattegummi på koen. Vær altid forberedt på uventede bevægelser fra koen. Køer kan overføre store kræfter til maskindelene. Kig ikke direkte i stds laserstråle. Hold arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt nærmeste Lely-serviceudbyder, hvis du har spørgsmål Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Sikkerhed under installationen Installer ikke det rørformede gitter på malkerobottens koside, før malkerobotten er i den rigtige position. Robotten vejer omkring 650 kg og den centrale enhed vejer omkring 320 kg. Brug altid det korrekte løfteudstyr, når du flytter robotenheden eller den centrale enhed. Læs og forstå anvisningerne i byggespecifikationsmanualen og installationsmanualen. Bruge den særlige bæreramme, når en gaffeltruck anvendes til transport af robotenhed. Et specielt hjulsæt kan anvendes til at flytte malkerobotten på flade gulve (inkl. spaltegulve). Robotten er ikke stabil, før den er installeret korrekt. Sørg for, at den altid er forsvarlig støttet under flytning og installation. Sørg for, at robotenheden og den centrale enhed er korrekt installeret i stalden. Malkerobotten skal opstilles vandret. Hvis nødvendigt, skal der monteres fyldningsstykker for at sikre, at gulvet til robotten er vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, før den tilsluttes til robotenheden eller den centrale enhed. Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til robotenheden eller den centrale enhed. Sikkerhedsanvisninger 5

10 Kontroller, at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af robotenheden og den centrale enhed opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige under installation afastronaut A4. Vedligeholdelsessikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må udføre vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten Teknikere, som arbejder på malkerobotten, skal være certificeret af Lely Industries NV. Det krævede niveau er mindst Service Level 1. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører arbejde på malkerobotten Udvis stor forsigtighed når du arbejder i nærheden af, eller med trykluftsystemer der arbejder under højt tryk. Hvis det er muligt, fjernes trykket fra systemet før du arbejder på det Brug beskyttelsestøj og -briller, når du arbejder på trykluftsystemet Brug beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer desinfektions- og rensevæsker igennem Sørg for at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er monteret, når vedligeholdelsesarbejdet er udført. Nogle dele (vakuumpumpe, dele, hvor rensevæske strømme igennem) kan have en varm overflade. Sørg for, at de er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige, når du vedligeholder ASTRONAUT A4. Bloker kotrafikken til robotenheden, når du udfører vedligeholdelse på kosiden af robotenheden. 6 Sikkerhedsanvisninger

11 innovators in agriculture PLACERING AF SIKKERHEDSSKILTE Centralenhed Figure 1. TEGNFORKLARING: 1. Fare for elektrisk stød (side 9) - 2. Fare pga. høje temperaturer (side 12) - 3. Ingen væsker i vakuumpumpe (side 10) - 4. Fare pga. kemikalier (side 8) - 5. Instruktion til skift af kemikalier (side 8) Robotenhed Figure 2. TEGNFORKLARING: 1. Fare for klemning (side 11) - 2. Fare for elektrisk stød (side 9) - 3. Fare for at blive viklet ind i roterende dele (side 11) - 4. Fare ved udsættelse for laserstråler (side 9) - 5. Fare pga. kemikalier (side 8) - 6. Fare pga. høje temperaturer (side 12) Placering af sikkerhedsskilte 7

12 SIKKERHEDSSKILTE Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Figure 3. Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Figure 4. Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Bær handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Instruktion til skift af kemikalier Figure 5. Skilt for instruktion til skift af kemikalier 8 Sikkerhedsskilte

13 Fare for elektrisk stød Figure 6. Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Figure 7. Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Figure 8. Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Figure 9. Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Sikkerhedsskilte 9

14 Figure 10. Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende ADVARSEL Figure 11. Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Ingen væsker i vakuumpumpe Figure 12. Symbol for ingen væsker i vakuumpumpe ADVARSEL Brug kun den foreskrevne vakuumpumpeolie. 10 Sikkerhedsskilte

15 Fare for klemning Figure 13. Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) Figure 14. Symbol for fare for klemning (Canada og USA) ADVARSEL Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når ASTRONAUT A4 er i drift. Fare for at blive viklet ind i roterende dele Figure 15. Fare for at blive viklet ind i roterende dele ADVARSEL Fare for at blive viklet ind i roterende dele. Hold hænder, løstsiddende tøj og langt hår borte fra bevægelige dele under betjeningen af ASTRONAUT A4. Sikkerhedsskilte 11

16 Fare pga. høje temperaturer Figure 16. Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 17. Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 18. Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) FORSIGTIG Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølet. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker. VEDLIGEHOLDELSE AF SIKKERHEDSETIKETTER Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter

17 NØDSTOPKNAPPER Centralenhed I tilfælde af en nødsituation, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten. Robotenhed Der er installeret to nødstopknapper på malkerobotten: En på bagsiden af robotarmen En på siden af dækslet til robotkontrolrummet. Hvis man trykker på en af disse knapper, stopper malkerobotten øjeblikkeligt og robotarmen står stille. Strømmen til robotenheden slukkes. ADVARSEL Hvis der trykkes på en af nødstopknapperne, forsynes malkerobotten stadig delvist med strøm og trykluft. Sørg for at afbryde strømforsyningen og trykluften på den centrale enhed øjeblikkeligt efter at der er trykket på en nødstopknap. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotenheden skal nulstilles og robotarmen skal rekalibrere, før den kan anvendes. Figure 19. Nødstopknapper 13

18 GRUNDLÆGGENDE BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Dette afsnit omhandler kun betjeningsvejledning vedrørende sikker betjening og vedligeholdelse på ASTRONAUT A4. Hele betjeningsvejledningen findes i brugermanualen. Start robotten med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap 2. Under opstart vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er i drift, vises (stop) knappen på skærmen. Afbryd en af robotenhederne med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap. 2. Når malke- eller rengøringsprocessen er afsluttet, stopper ASTRONAUT A4. Derefter vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er ude af drift, vises (start) knappen på skærmen. Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 1. På CRS+, tryk på knappen [ENTER]. 2. Vælg 'Rengøringssystem' > 'Robotter ude af drift' > 'Yes'. 3. Tryk på knappen [ENTER] 14 Grundlæggende betjeningsvejledning

19 Afbryd den centrale enhed 4. Afbryd robotten(robotterne), som er tilsluttet den centrale enhed med E-Link. Nulstil robotenheden ADVARSEL 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Vælg knap [Nulstil alle]. 5. Vent til: Status på AGS er ikke 'Kører'. Status på ECS er ikke 'Kører'. Status på de andre servicer er 'Klargøre'. 6. Vælg knap [Start]. 7. Kalibreringsprocedurevinduet vises. Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 8. Vælg knap [Start]. 9. Når kalibreringen af robotarmen er færdig, skal du sørge for at cylindrene og Y-drevmotoren, der kører på tandremmen er på deres højeste positioner. 10. Hvis cylindrene eller Y-drevmotoren IKKE er i deres maksimale position, udfør kalibreringen igen. For at gøre dette: 1. Vælg knap [Stop] 2. Vælg knap [Start]. 11. Når cylindrene og Y-drevmotoren er på deres højeste positioner, skal du vælge [Accepter]. 12. Hvis det er relevant, Start malkerobotten med E-Link. Kalibrer robotarmen 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Opgaver] Knap [Kalibrering af robotarm]. 2. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 15

20 3. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 4. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 5. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 6. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. Flyt robotarm til udgangsposition ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i hjem-positionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] [Hjem] [Flyt robotarm]. 2. Wait until the robot arm is in the home position. 3. Hvis relevant, start malkerobotten med E-Link. Flyt robotarmen til servicepositionen. 4. Hvis nødvendigt, afbryd malkerobotten med E-Link. ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i servicepositionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 5. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] 6. Vælg den relevante serviceposition, se, med knap [Service-1], [Service-2], [Service-3] eller [Service-4]. 7. Vælg knap [Flyt robotarm]. 8. Vent til robotarmen stopper i servicepositionen. 16 Grundlæggende betjeningsvejledning

21 Tænd robotenheden På den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. På robotenheden 1. Åbn døren på robotenheden. 2. Åbn robotkontrolboksen. 3. Sæt strømkontakten på ON 4. Sæt de automatiske strømafbrydere (fig. 20, side 19) på ON, en efter en fra venstre (1) mod højre (2) (kun på en Pura). 5. Vent til E-Link viser fanen [System]. Det tager omkring 30 sekunder. 6. Vælg knappen [Ændre visning] og sørg for at: status på AGS = 'Kører'. status på ECS er tom status på de andre enheder er 'Klargøre'. 7. Hvis statusserne ikke vises som vist ovenfor: 1. Vælg knap [Stoppet] 2. Vent omkring 5 sekunder. 3. Vælg knap [ Nulstil alle ] 4. Vent til status på servicerne er 'Klargøre'. 8. Vælg knap [Start]. ADVARSEL Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 9. Vent til kalibreringsvinduet for robotarmen vises. 10. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 17

22 11. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 12. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 13. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 14. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. 15. Luk robotkontrolboksen. 16. Luk døren på robotenheden. 17. Start malkerobotten med E-Link. 18. Hvis en anden malkerobot er tilsluttet den centrale enhed gentages proceduren for denne robotenhed Sluk robotenheden 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Åbn robotkontrolboksen. ADVARSEL Lufttrykket bliver i robotten, indtil du frigiver det. 5. Sæt strømafbryderne (fig. 20, side 19) på OFF, en efter en fra højre (2) mod venstre (1). 6. Sæt strømkontakten på OFF. 18 Grundlæggende betjeningsvejledning

23 Figure 20. TEGNFORKLARING: 1. Strømafbryder robotenhed - 2. Strømafbryder Pura Tænd den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON. 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON. 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. Grundlæggende betjeningsvejledning 19

24 Sluk den centrale enhed 1. Sluk alle robotenheder, som er tilsluttet den centrale enhed (side 18). 2. Åbn den centrale kontrolboks. ADVARSEL Lufttrykket bliver i den centrale enhed, indtil du frigiver det. 3. Sæt strømafbryderne på OFF, en efter en fra højre (6) mod venstre (3). 4. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på OFF 5. Sæt on/off-kontakten (fig. 21, side 20) på OFF Figure 21. Afbryd besøg 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Forløb, vælg [Besøg afbrudt]. Når pop-up-vinduet Bekræft, at dette besøg er afbrudt af brugeren vises: 1. Hvis besøget er vellykket, vælg [Gennemført med godt resultat]. 2. Hvis besøget ikke er vellykket, vælg [Mislykket]. 3. I feltet Besøg vil:, vælg [Stop]. 20 Grundlæggende betjeningsvejledning

25 Afbryd forbehandling 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Påsætningssystem, vælg [Forbehandling afbrudt]. 3. Når pop-up-vinduet Confirm user interruption of this visit vises, vælg [Stop]. Annuller en kort skylning med E-Link 1. Vælg fane [Forløb]. 2. I feltet 'Rengøring', vælg knap [Annuller skylning]. Bekræft alarmer På E-Link: 1. Bekræft alarmen i pop-up-vinduet. 2. Fjern grunden til alarmen. 3. Hvis knappen [ ] vises. 1. Tryk på [ ]. 2. Gentag trin 1 til 3. Liste over aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Liste over aktive alarmer Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [1] Vis alarmhistorie På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Alarmhistorie Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [2] Grundlæggende betjeningsvejledning 21

26 Slet aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ryd alarmliste. 2. Tryk [ENTER]. BEMÆRK: Hvis årsagen til en alarm fjernes, vil en nulstilling af malkerobotten også fjerne alarmen fra CRS+. Hvis en alarm ikke var bekræftet på malkerobotten, vil den vises igen på CRS+. Tryk på genvejsknap [1], [3] Undertryk aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ignorer alarmer næste 60min Yes. 2. Tryk [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [4] Vis hændelseshistorie På CRS+: 1. Vælg: > Hændelseshistorie 2. Tryk på [ENTER]. 22 Grundlæggende betjeningsvejledning

27 BLANK MED VILJE

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

Lely JUNO 100 Foderfremfører

Lely JUNO 100 Foderfremfører Lely JUNO 100 Foderfremfører Sikkerheds- og garantiinformation DA - Oversat fra engelsk original ii BLANK MED VILJE Indholdsfortegnelse 1. Garanti og copyright... 1-1 1.1 Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse...1-1

Læs mere

LELY JUNO. Den automatiske foderskubber. 24/7 frisk foder med mindre arbejde. innovators in agriculture

LELY JUNO. Den automatiske foderskubber. 24/7 frisk foder med mindre arbejde.  innovators in agriculture LELY JUNO Den automatiske foderskubber 24/7 frisk foder med mindre arbejde www.lely.com innovators in agriculture 2 Lelys Juno-foderskubber 24/7 konstant forsyning af frisk grovfoder med mindre arbejde

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture

Mere mælk, sundere køer og. Lelys fri kotrafik. en glad landmand. www.lely.com. innovators in agriculture Mere mælk, Lelys fri kotrafik sundere køer og en glad landmand www.lely.com innovators in agriculture Frihed = Lykken Mere mælk, sundere køer og en glad landmand med fri kotrafik i Lely-robotten At spærre

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

LELY L4C Et kontrolleret belysningssystem

LELY L4C Et kontrolleret belysningssystem LELY L4C Et kontrolleret belysningssystem Beregnet på køernes og landmændenes velbefindende og forøget mælkeproduktion www.lely.com innovators in agriculture Lelys L4C Lys til køerne: optimal belysningskontrol

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SD-600 Drypspreder Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere