Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot"

Transkript

1 Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2 BLANK MED VILJE ii

3 Indholdsfortegnelse Garanti og copyright 1 Liste over medtagne ændringer 1 Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse 1 Garantibegrænsninger 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Nøgleord 3 Generel sikkerhed 3 Elektrisk sikkerhed 4 Kemisk sikkerhed 4 Driftssikkerhed 4 Sikkerhed under installationen 5 Vedligeholdelsessikkerhed 6 Placering af sikkerhedsskilte 7 Sikkerhedsskilte 8 Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) 8 Instruktion til skift af kemikalier 8 Fare for elektrisk stød 9 Fare ved udsættelse for laserstråler 9 Adgang forbudt for uvedkommende 10 Ingen væsker i vakuumpumpe 10 Fare for klemning 11 Fare for at blive viklet ind i roterende dele 11 Fare pga. høje temperaturer 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter 12 Nødstopknapper 13 Grundlæggende betjeningsvejledning 14 Start robotten med E-Link 14 Afbryd en af robotenhederne med E-Link 14 Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 14 Afbryd den centrale enhed 15 Nulstil robotenheden 15 Kalibrer robotarmen 15 Flyt robotarm til udgangsposition 16 Flyt robotarmen til servicepositionen. 16 Tænd robotenheden 17 Sluk robotenheden 18 Tænd den centrale enhed 19 iii

4 Sluk den centrale enhed 20 Afbryd besøg 20 Afbryd forbehandling 21 Annuller en kort skylning med E-Link 21 Bekræft alarmer 21 Liste over aktive alarmer 21 Vis alarmhistorie 21 Slet aktive alarmer 22 Undertryk aktive alarmer 22 Vis hændelseshistorie 22 iv

5 GARANTI OG COPYRIGHT Liste over medtagne ændringer Nej: Udgivelsesdato (åå/mm) Kapitel (kapitler) Bemærkninger 10/11 Indledende emne Varemærker, copyright og ansvarsfraskrivelse Lely, Astronaut, Astri, Astrodata, Atlantis, Attis, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerede varemærker, der tilhører Lely Group. Eksklusivretten til at bruge disse varemærker tilhører virksomhederne i Lely-koncernen. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne vejledning er kun beregnet til informative formål og skal ikke betragtes som et salgstilbud. Visse produkter kan eventuelt ikke leveres i enkelte lande, og de leverede produkter kan se anderledes ud end de produkter, der er afbildet i vejledningen. Ingen part af denne publikation må kopieres eller udgives på print, fotokopi, mikrofilm eller anden form for proces uden forudgående tilladelse på skrift fra Lely Holding S.àr.l. Selv om indholdet afdenne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af fejl ellerudeladelser i denne publikation. Brugermanualen på engelsk er den originale manual. Oversættelser til andre sprog anvender den engelsksprogede manual som kildedokumentet. Lely påtager sig intet ansvar for forskelle mellem indholdet i den originale, engelsksprogede manual og versioner på andre sprog. Hvis der opstår konflikt om indholdet og nøjagtigheden af oversat materiale, er den engelsksprogede manual det gyldige dokument. Copyright 2010 Lely Industries N.V. Alle rettigheder forbeholdes Lely Industries N.V. Weverskade PA Maassluis the Netherlands Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Webside: Garanti og copyright 1

6 Garantibegrænsninger Undtaget fra denne garanti er alle omkostninger eller udgifter på grund af: Unormal brug af udstyr, der ikke i henhold til specifikationerne angivet i brugermanualen eller håndteret i løbet af operatørservicen og vedligeholdelsescertificeringsprogrammet. Resultatet af enhver indgriben fra teknikere andre end Lely serviceteknikere eller teknikere, der har Lely's godkendelse til at udføre bestemte opgaver. Hændelser såsom frysning, is, brand, oversvømmelse eller enhver anden form for lynnedslag eller for meget vand. Defekt i det elektriske system eller jordforbindelse. Brugen af klorerede kemikalier, der anvendes til skylning eller vask af robotten kan medføre skader på robotten. Alle dele beskadiget som følge af brugen af klorerede kemikalier vil blive udelukket fra garantien. De omfattes heller ikke af totalansvarskontrakten. Brug af trykluft, der ikke opfylder kvalitetsstandarder opstillet af Lely Industries. Hacking-aktiviteter, virus eller lignende. Skader på elektrisk system som følge af skadedyr eller lignende. Til BRUGERE, der har fulgt Operatører vedlige- holdelse og Service Certificering : Enhver skade som følge af unormal brug afudstyr, der ikke overholder specifikationerne angivet i Operator Teknisk træning Manuel er heller ikke omfattet af Garantiordning. Garantien gælder ikke for følgeskader, som ikke involverer selve maskinen. Alle systemer er testet. Men i tilfælde af fejl kan Lely ikke holdes ansvarlig for følgeskader. 2 Garanti og copyright

7 SIKKERHEDSANVISNINGER Nøgleord Vær opmærksom på brugen af nøgleordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG i sikkerhedsmeddelelserne. Nøgleordene for hver meddelelse har følgende betydninger: FARE Angiver en umiddelbar farlig situation, der, hvis ikke afklaret, vil resultere i død eller alvorlige skader. ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død, og den omfatter farer, der opstår når sikkerhedsafskærmninger fjernes. FORSIGTIG Angiver en potentiel faresituation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade eller skade på produktet. BEMÆRK: Dette viser yderligere information, der kan hjælpe læseren. Generel sikkerhed Læs og forstå manualen og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilkobles for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten. Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. Brug kun robotenheden til at malke køer. Brug ikke robotenheden til andre formål, såsom medicinsk behandling. Der skal være en førstehjæpskasse til rådighed i nærheden af den centrale enhed og robotenheden(erne). Opbevar kassen på et godt synligt sted. En Co2 eller skumslukker skal være til rådighed i nærheden af robotenheden(erne). Opbevar brandslukkeren på et godt synligt sted. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Brug passende beskyttelsestøj og -udstyr. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Sørg for altid at have telefonnummeret på skadestuen i dit område ved hånden. Kontakt nærmeste Lely-kundeservice hvis du har spørgsmål. Sikkerhedsanvisninger 3

8 Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Industrielt elektronisk udstyr kan forårsage interferens med elektronisk husholdningsudstyr. I et sådant tilfælde bør det berørte udstyr fjernes. Elektrisk sikkerhed Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til malkerobotten Kontroller at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af malkerobotten opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter Kontroller at alle elektriske afbrydere er slået FRA før du tilkobler strømmen Udskift øjeblikkeligt beskadigede strømkabler, ledningsrør, afbrydere og komponenter Isoler strømforsyningen ved hovedpanelet, før du åbner el-skabet for at arbejde på el-systemet. Kemisk sikkerhed ASTRONAUT A4 bruger kemikalier til rengøring og desinfektion. En beholder til kemikalierne Astri-Cid, Astri-Lin og Astri-L opbevares i den centrale enhed. Kemikaliet Astri-UC opbevares i en beholder inden for 5 m fra robotenheden(erne) eller den centrale enhed. Beholdningen af hvert kemikalie skal opbevares uden for malkerobotten i henhold til lokale regler og regulativer. Kontakt din lokale Lely serviceudbyder for mere information. Sørg for at den korrekte slange er tilsluttet til den rigtige Astribeholder, for at forhindre ombytning på Astri-produkterne. Det kan medføre alvorlig skade besætningen, hvis der byttes om på Astriprodukterne. Hvert Astri-produkt har en farvekode. Hver sugeslange har en farve, som svarer til Astri-produktet. Hver sugeslange har en identifikationsdisk med navnet på Astri-produktet. Læs sikkerhedsinstruktionerne på beholderne. Brug altid beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer Astri-produkter igennem. Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. Driftssikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler, før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må betjene malkerobotten. 4 Sikkerhedsanvisninger

9 Brug IKKE klorinholdige produkter i rengøringssystemet. Lely Industries N.V. er ikke ansvarlig for og dækker ikke omfattet af garantien, eventuelle skader eller skader som følge af brugen af andre rengøringsmidler end Astri-produkter i rengøringssystemet. Bland IKKE Astri-produkterne, når du udskifter kontainerne. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og ven, indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten. Installer alle beskyttelsesafskærmninger og sikringsanordninger, før du betjener malkerobotten. Sørg for at holde hænder, fødder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele. Hold altid uvedkommende, især småbørn, borte fra malkerobotten. Kontroller, at alle delene er strammet og at alle slangerne og koblingerne er i god stand, før der tilføres trykluft til malkerobotten. Sørg for, at kodetektionskameraet er fri for snavs og skidt Ophold dig ikke i robotarmens driftsområde. Afspær ikke robotarmen. Den kan bevæge sig med tilstrækkelig kraft til at du og/eller koen kan komme til skade. Betjen ikke malkerobotten fra kontrolområdet, når den anbringer pattegummi på koen. Vær altid forberedt på uventede bevægelser fra koen. Køer kan overføre store kræfter til maskindelene. Kig ikke direkte i stds laserstråle. Hold arbejdsområdet så rent og tørt som mulig. Kontakt nærmeste Lely-serviceudbyder, hvis du har spørgsmål Gennemgå sikkerhedsforskrifterne ofte (en gang om året) med alle operatører. Sikkerhed under installationen Installer ikke det rørformede gitter på malkerobottens koside, før malkerobotten er i den rigtige position. Robotten vejer omkring 650 kg og den centrale enhed vejer omkring 320 kg. Brug altid det korrekte løfteudstyr, når du flytter robotenheden eller den centrale enhed. Læs og forstå anvisningerne i byggespecifikationsmanualen og installationsmanualen. Bruge den særlige bæreramme, når en gaffeltruck anvendes til transport af robotenhed. Et specielt hjulsæt kan anvendes til at flytte malkerobotten på flade gulve (inkl. spaltegulve). Robotten er ikke stabil, før den er installeret korrekt. Sørg for, at den altid er forsvarlig støttet under flytning og installation. Sørg for, at robotenheden og den centrale enhed er korrekt installeret i stalden. Malkerobotten skal opstilles vandret. Hvis nødvendigt, skal der monteres fyldningsstykker for at sikre, at gulvet til robotten er vandret. Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, før den tilsluttes til robotenheden eller den centrale enhed. Kun en autoriseret elektriker må installere strømforsyningen til robotenheden eller den centrale enhed. Sikkerhedsanvisninger 5

10 Kontroller, at elsystemets jordforbindelse og samtlige dele af robotenheden og den centrale enhed opfylder de lokale bestemmelser og forskrifter. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige under installation afastronaut A4. Vedligeholdelsessikkerhed Læs og forstå den relevante manual og alle sikkerhedssymboler før strømforsyningen tilsluttes for at betjene, vedligeholde eller justere malkerobotten Kun oplærte personer må udføre vedligeholdelsesarbejde på malkerobotten Teknikere, som arbejder på malkerobotten, skal være certificeret af Lely Industries NV. Det krævede niveau er mindst Service Level 1. AFBRYD malkerobotten, afbryd og isoler strømforsyningen, luk trykluften ud og vent indtil alle bevægelige dele står stille, før du udfører arbejde på malkerobotten Udvis stor forsigtighed når du arbejder i nærheden af, eller med trykluftsystemer der arbejder under højt tryk. Hvis det er muligt, fjernes trykket fra systemet før du arbejder på det Brug beskyttelsestøj og -briller, når du arbejder på trykluftsystemet Brug beskyttelseshandsker og -briller, når du arbejder med dele, hvor der strømmer desinfektions- og rensevæsker igennem Sørg for at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er monteret, når vedligeholdelsesarbejdet er udført. Nogle dele (vakuumpumpe, dele, hvor rensevæske strømme igennem) kan have en varm overflade. Sørg for, at de er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse. Klatre ikke op på ASTRONAUT A4. Brug altid et ordentligt stillads eller en dobbeltsidet stige, når du vedligeholder ASTRONAUT A4. Bloker kotrafikken til robotenheden, når du udfører vedligeholdelse på kosiden af robotenheden. 6 Sikkerhedsanvisninger

11 innovators in agriculture PLACERING AF SIKKERHEDSSKILTE Centralenhed Figure 1. TEGNFORKLARING: 1. Fare for elektrisk stød (side 9) - 2. Fare pga. høje temperaturer (side 12) - 3. Ingen væsker i vakuumpumpe (side 10) - 4. Fare pga. kemikalier (side 8) - 5. Instruktion til skift af kemikalier (side 8) Robotenhed Figure 2. TEGNFORKLARING: 1. Fare for klemning (side 11) - 2. Fare for elektrisk stød (side 9) - 3. Fare for at blive viklet ind i roterende dele (side 11) - 4. Fare ved udsættelse for laserstråler (side 9) - 5. Fare pga. kemikalier (side 8) - 6. Fare pga. høje temperaturer (side 12) Placering af sikkerhedsskilte 7

12 SIKKERHEDSSKILTE Fare pga. kemikalier (ved indtagelse/forbrænding) Figure 3. Symbol for fare pga. kemikalier (undtagen Canada og USA) ADVARSEL Figure 4. Symbol for fare pga. kemikalier (Canada og USA) Kan forårsage alvorlige forbrændinger på fingre og hænder. Følg alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Undgå at få rengøringsmidlet på huden eller i øjnene. Bær handsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis rengøringsmidlet er kommet i øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Instruktion til skift af kemikalier Figure 5. Skilt for instruktion til skift af kemikalier 8 Sikkerhedsskilte

13 Fare for elektrisk stød Figure 6. Symbol for fare for elektrisk stød (undtagen Canada og USA) Figure 7. Symbol for fare for elektrisk stød (Canada og USA) ADVARSEL Stop malkerobotten, afbryd strømmen på hovedpanelet og vent til alle bevægelige dele står stille, før du udfører vedligeholdelse, justering eller reparationer. Frakobl og slå hovedafbryderen fra. Fare ved udsættelse for laserstråler Figure 8. Faresymbol for type en laserstråler (undtagen Canada og USA) Figure 9. Faresymbol for type to laserstråler (undtagen Canada og USA) Sikkerhedsskilte 9

14 Figure 10. Faresymbol for laserstråler (Canada og USA) FORSIGTIG Klasse 2 laserprodukt. Laserstråling. Kig ikke direkte i laserstrålen. Adgang forbudt for uvedkommende ADVARSEL Figure 11. Symbol "Adgang forbudt for uvedkommende" Kun personer, der har læst og forstået alle relevante sikkerhedsanvisninger, har adgang til området. Ingen væsker i vakuumpumpe Figure 12. Symbol for ingen væsker i vakuumpumpe ADVARSEL Brug kun den foreskrevne vakuumpumpeolie. 10 Sikkerhedsskilte

15 Fare for klemning Figure 13. Symbol for fare for klemning (undtagen Canada og USA) Figure 14. Symbol for fare for klemning (Canada og USA) ADVARSEL Fare for at blive klemt af bevægelige dele. Hold dig borte fra alle bevægelige dele, når ASTRONAUT A4 er i drift. Fare for at blive viklet ind i roterende dele Figure 15. Fare for at blive viklet ind i roterende dele ADVARSEL Fare for at blive viklet ind i roterende dele. Hold hænder, løstsiddende tøj og langt hår borte fra bevægelige dele under betjeningen af ASTRONAUT A4. Sikkerhedsskilte 11

16 Fare pga. høje temperaturer Figure 16. Faresymbol for type en temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 17. Faresymbol for type to temperatur (undtagen Canada og USA) Figure 18. Faresymbol for høje temperaturer (Canada og USA) FORSIGTIG Rør ikke rengøringssystemets komponenter, før de er afkølet. Høje temperaturer kan forårsage forbrændinger. Sørg for at bruge beskyttelseshandsker. VEDLIGEHOLDELSE AF SIKKERHEDSETIKETTER Sikkerhedsetiketterne på Astronaut malkerobotten indeholder vigtige og nyttige oplysninger, der hjælper dig med at betjene og vedligeholde maskinen sikkert. Følg de nedenstående instrukser for at sikre at alle etiketter forbliver i den korrekte position og tilstand. Hold altid sikkerhedsetiketterne rene og læselige. Rengør sikkerhedsetiketterne med sæbe og vand. Brug ikke rensebenzin, rengøringsmidler med slibemiddel, eller lignende rengøringsmidler, der kan beskadige etiketterne. Udskift sikkerhedsetiketter, der mangler eller som er blevet ulæselige. Sikkerhedsetiketter kan købes hos den lokale Lely-kundeservice. 12 Vedligeholdelse af sikkerhedsetiketter

17 NØDSTOPKNAPPER Centralenhed I tilfælde af en nødsituation, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten. Robotenhed Der er installeret to nødstopknapper på malkerobotten: En på bagsiden af robotarmen En på siden af dækslet til robotkontrolrummet. Hvis man trykker på en af disse knapper, stopper malkerobotten øjeblikkeligt og robotarmen står stille. Strømmen til robotenheden slukkes. ADVARSEL Hvis der trykkes på en af nødstopknapperne, forsynes malkerobotten stadig delvist med strøm og trykluft. Sørg for at afbryde strømforsyningen og trykluften på den centrale enhed øjeblikkeligt efter at der er trykket på en nødstopknap. For at nulstille en nødstopknap, drej knappen med uret og træk den ud, indtil den låser. Robotenheden skal nulstilles og robotarmen skal rekalibrere, før den kan anvendes. Figure 19. Nødstopknapper 13

18 GRUNDLÆGGENDE BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Dette afsnit omhandler kun betjeningsvejledning vedrørende sikker betjening og vedligeholdelse på ASTRONAUT A4. Hele betjeningsvejledningen findes i brugermanualen. Start robotten med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap 2. Under opstart vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er i drift, vises (stop) knappen på skærmen. Afbryd en af robotenhederne med E-Link 1. På E-Link, vælg. Knap [ ] til åbning af barren med genvejsknapper. Knap. 2. Når malke- eller rengøringsprocessen er afsluttet, stopper ASTRONAUT A4. Derefter vises knappen på skærmen. 3. Når malkerobotten er ude af drift, vises (start) knappen på skærmen. Afbryd alle robotenheder i en gruppe med CRS+ 1. På CRS+, tryk på knappen [ENTER]. 2. Vælg 'Rengøringssystem' > 'Robotter ude af drift' > 'Yes'. 3. Tryk på knappen [ENTER] 14 Grundlæggende betjeningsvejledning

19 Afbryd den centrale enhed 4. Afbryd robotten(robotterne), som er tilsluttet den centrale enhed med E-Link. Nulstil robotenheden ADVARSEL 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Vælg knap [Nulstil alle]. 5. Vent til: Status på AGS er ikke 'Kører'. Status på ECS er ikke 'Kører'. Status på de andre servicer er 'Klargøre'. 6. Vælg knap [Start]. 7. Kalibreringsprocedurevinduet vises. Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 8. Vælg knap [Start]. 9. Når kalibreringen af robotarmen er færdig, skal du sørge for at cylindrene og Y-drevmotoren, der kører på tandremmen er på deres højeste positioner. 10. Hvis cylindrene eller Y-drevmotoren IKKE er i deres maksimale position, udfør kalibreringen igen. For at gøre dette: 1. Vælg knap [Stop] 2. Vælg knap [Start]. 11. Når cylindrene og Y-drevmotoren er på deres højeste positioner, skal du vælge [Accepter]. 12. Hvis det er relevant, Start malkerobotten med E-Link. Kalibrer robotarmen 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Opgaver] Knap [Kalibrering af robotarm]. 2. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 15

20 3. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 4. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 5. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 6. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. Flyt robotarm til udgangsposition ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i hjem-positionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 1. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] [Hjem] [Flyt robotarm]. 2. Wait until the robot arm is in the home position. 3. Hvis relevant, start malkerobotten med E-Link. Flyt robotarmen til servicepositionen. 4. Hvis nødvendigt, afbryd malkerobotten med E-Link. ADVARSEL Vent indtil robotarmen er stoppet i servicepositionen før du udfører vedligeholdelse på malkerobotten. 5. På E-Link, vælg. Fane [Test] [Robotarm] 6. Vælg den relevante serviceposition, se, med knap [Service-1], [Service-2], [Service-3] eller [Service-4]. 7. Vælg knap [Flyt robotarm]. 8. Vent til robotarmen stopper i servicepositionen. 16 Grundlæggende betjeningsvejledning

21 Tænd robotenheden På den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. På robotenheden 1. Åbn døren på robotenheden. 2. Åbn robotkontrolboksen. 3. Sæt strømkontakten på ON 4. Sæt de automatiske strømafbrydere (fig. 20, side 19) på ON, en efter en fra venstre (1) mod højre (2) (kun på en Pura). 5. Vent til E-Link viser fanen [System]. Det tager omkring 30 sekunder. 6. Vælg knappen [Ændre visning] og sørg for at: status på AGS = 'Kører'. status på ECS er tom status på de andre enheder er 'Klargøre'. 7. Hvis statusserne ikke vises som vist ovenfor: 1. Vælg knap [Stoppet] 2. Vent omkring 5 sekunder. 3. Vælg knap [ Nulstil alle ] 4. Vent til status på servicerne er 'Klargøre'. 8. Vælg knap [Start]. ADVARSEL Robotarmen bevæges. Sørg for at der ikke er forhindringer inden for robotarmens rækkevidde. 9. Vent til kalibreringsvinduet for robotarmen vises. 10. Vælg knap [Start]. Grundlæggende betjeningsvejledning 17

22 11. Sørg for at robotarmen kan bevæges op, ud, og op igen og derefter frem til alle cylindres maksimale positioner og Y- drevmotoren. 12. Sørg for at robotarmen stopper i den fuld fremstrakte position. 13. Hvis alle cylindre og Y-drevmotoren bevæger sig så langt de/den kan, vælg knap [Accepter] og sørg for at robotarmen flyttes til hjem-position. 14. Hvis ikke alle cylindre og Y-drevmotoren flyttes til deres/dens maksimale position, vælg knap [Stop] og gentage de foregående fire trin. 15. Luk robotkontrolboksen. 16. Luk døren på robotenheden. 17. Start malkerobotten med E-Link. 18. Hvis en anden malkerobot er tilsluttet den centrale enhed gentages proceduren for denne robotenhed Sluk robotenheden 1. Afbryd malkerobotten med E-Link. 2. På E-Link, vælg. Fane [System] Knap [Ændre visning]. Knap [Stoppet]. 3. Vent til statussen på alle servicer ikke er lig med Kører. Statussen på servicerne 'AGS' og 'ECS' forbliver 'Kører'. 4. Åbn robotkontrolboksen. ADVARSEL Lufttrykket bliver i robotten, indtil du frigiver det. 5. Sæt strømafbryderne (fig. 20, side 19) på OFF, en efter en fra højre (2) mod venstre (1). 6. Sæt strømkontakten på OFF. 18 Grundlæggende betjeningsvejledning

23 Figure 20. TEGNFORKLARING: 1. Strømafbryder robotenhed - 2. Strømafbryder Pura Tænd den centrale enhed 1. Åbn den centrale enhed. 2. I den centrale enhed, sørg for: Hovedstrømforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Hovedvandforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Trykluftforsyningen er tilgængelig og korrekt tilsluttet Malkerobotten er korrekt forbundet til T4C-netværket 3. Åbn den centrale kontrolboks. 4. Sæt ON/OFF (TIL/FRA-knappen) (fig. 21, side 20) på ON. 5. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på ON. 6. Sæt de automatiske strømafbrydere på ON, en efter en fra venstre (3) mod højre (6). 7. Luk den centrale kontrolboks. 8. Luk den centrale enhed. Grundlæggende betjeningsvejledning 19

24 Sluk den centrale enhed 1. Sluk alle robotenheder, som er tilsluttet den centrale enhed (side 18). 2. Åbn den centrale kontrolboks. ADVARSEL Lufttrykket bliver i den centrale enhed, indtil du frigiver det. 3. Sæt strømafbryderne på OFF, en efter en fra højre (6) mod venstre (3). 4. Sæt knappen på HFI-relæet (2) på OFF 5. Sæt on/off-kontakten (fig. 21, side 20) på OFF Figure 21. Afbryd besøg 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Forløb, vælg [Besøg afbrudt]. Når pop-up-vinduet Bekræft, at dette besøg er afbrudt af brugeren vises: 1. Hvis besøget er vellykket, vælg [Gennemført med godt resultat]. 2. Hvis besøget ikke er vellykket, vælg [Mislykket]. 3. I feltet Besøg vil:, vælg [Stop]. 20 Grundlæggende betjeningsvejledning

25 Afbryd forbehandling 1. Vælg Fanen [Forløb]. 2. I feltet Påsætningssystem, vælg [Forbehandling afbrudt]. 3. Når pop-up-vinduet Confirm user interruption of this visit vises, vælg [Stop]. Annuller en kort skylning med E-Link 1. Vælg fane [Forløb]. 2. I feltet 'Rengøring', vælg knap [Annuller skylning]. Bekræft alarmer På E-Link: 1. Bekræft alarmen i pop-up-vinduet. 2. Fjern grunden til alarmen. 3. Hvis knappen [ ] vises. 1. Tryk på [ ]. 2. Gentag trin 1 til 3. Liste over aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Liste over aktive alarmer Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [1] Vis alarmhistorie På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Alarmhistorie Yes. 2. Tryk på [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [2] Grundlæggende betjeningsvejledning 21

26 Slet aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ryd alarmliste. 2. Tryk [ENTER]. BEMÆRK: Hvis årsagen til en alarm fjernes, vil en nulstilling af malkerobotten også fjerne alarmen fra CRS+. Hvis en alarm ikke var bekræftet på malkerobotten, vil den vises igen på CRS+. Tryk på genvejsknap [1], [3] Undertryk aktive alarmer På CRS+: 1. Vælg: Hovedmenu > Alarmsystem > Ignorer alarmer næste 60min Yes. 2. Tryk [ENTER]. Tryk på genvejsknap [1], [4] Vis hændelseshistorie På CRS+: 1. Vælg: > Hændelseshistorie 2. Tryk på [ENTER]. 22 Grundlæggende betjeningsvejledning

27 BLANK MED VILJE

28 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere