Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år"

Transkript

1 Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1

2 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet Materialet er velegnet til 1-3.klasse, børn i alderen 7-9 år. Klassesæt kan rekvireres hos Dansk Røde Kors på Redaktion: Caroline la Cour Andersen, Leslie Grebst og Ann Hiort Madsen. Forfatter og pædagogisk konsulent: Torben Blankholm Sundhedsfaglig konsulent: Lars Andersen Illustration: Tin Tank Layout: Jens Raadal Udgivet af: Dansk Røde Kors med støtte fra Undervisningsministeriet Redaktionen er afsluttet maj 2009 Tryk: Handy Print A/S Dansk Røde Kors juni udgave, 1. oplag. Lærervejledningen kan downloades på ISBN:

3 Indhold Forord 4 Undervisningsmaterialets dele 5 Fælles Mål Er der en voksen til stede? 7 Stofvalg 7 Didaktiske overvejelser 8 Udflugter og/eller gæster i klassen 9 Dansk Røde Kors 9 Materialer 9 Vejledning til de enkelte kopisider 10 Kopiside 1: Hvad er der i elevhæftet? 10 Kopiside 2 og 3: Der er sket en ulykke! og Alene hjemme 10 Kopiside 4. Ring til Kopiside 5: En ulykke, jeg har oplevet! 13 Kopiside 6. Førstehjælp på kryds og tværs 13 Kopiside 7: Kort til rollespil 14 Kopiside 8: Ordbog! 14 Hvad er der i elevhæftet? (kopiside 1) 15 Der er sket en ulykke! (kopiside 2) 16 Alene hjemme (kopiside 3) 17 Ring til (kopiside 4) 18 En ulykke, jeg har oplevet! (kopiside 5) 19 Førstehjælp på kryds og tværs (kopiside 6) 20 Kort til rollespil (kopiside 7) 21 Ordbog (kopiside 8) 22 Indhold 3

4 Forord Førstehjælp? Det er ikke til at vide, hvornår man får brug for det! I frikvartererne er der gang i den, og der sker jævnligt uheld. På skolen, i fritiden og hjemme hos os selv sker der rigtig mange uheld og ulykker. Hvis vi har kendskab til førstehjælp, vil vi begrænse konsekvenserne af ulykkerne. Selv om vi passer på, ved vi af erfaring, at der sker ulykker - også når børn og unge er af sted på egen hånd eller er alene hjemme. De kan komme til at stå i en situation, hvor en søster, en bror eller en kammerat er kommet til skade. Hvad skal de så stille op? Hvad skal de gøre? Det værste er, hvis de ikke gør noget, eller hvis de af uvidenhed kommer til at gøre noget forkert. I skolen kan eleverne få den første grundlæggende viden og lære de mest basale færdigheder i førstehjælp. Fra august 2009 er førstehjælp blevet en del af Fælles Mål for faget færdselslære. Det er altså både sund fornuft og lovpligtigt at lære eleverne førstehjælp. Nærværende materiale er skrevet til børn mellem 7-9 år. Materialet er udformet, så den enkelte lærer har mulighed for selv at præge det og tilpasse det til børnenes forudsætninger og formåen. Det er op til den enkelte lærer at afgøre, hvilke opgaver og kopisider, der tages i anvendelse. Hvis man vælger at benytte alle kopisider og opgaver i elevhæftet, skal man regne med at bruge et sted mellem 12 og 16 lektioner. Hvis du eller nogle af dine elever har lyst til at dele jeres erfaringer med materialet med andre eller har kommentarer og forslag til forbedringer, er vi i Dansk Røde Kors skoletjeneste meget interesserede i at høre fra jer: Dansk Røde Kors Skoletjenesten Blegdamsvej København Ø. Tlf.: Forord

5 Undervisningsmaterialets dele Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i indskolingen og består af: et gennemillustreret elevhæfte en lærervejledning med kopisider en plakat med Førstehjælpens fire hovedpunkter Materialet kan rekvireres hos Dansk Røde Kors på eller ved at ringe Undervisningsmaterialets dele 5

6 Fælles Mål 2009 Førstehjælp er fra august 2009 kommet med i Fælles Mål for faget Færdselslære under trinmål for 3., 6. og 9. klassetrin samt slutmål efter 9. klassetrin. I trinmålene efter 3. klassetrin står der under Ansvarlighed i trafikken : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: give eksempler på de mest basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder at tilkalde hjælp Desuden vil der gennem et undervisningsforløb om førstehjælp være mulighed for at arbejde med en del af trinmålene for natur/teknik efter 2. klasse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: kende menneskets sanser undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet stille enkle spørgsmål og forudsige forløb ud fra iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering 6 Fælles Mål 2009

7 Er der en voksen til stede? Det er en kæmpe opgave for et barn på mellem 7-9 år at skulle tage ansvar, hvis de kommer til at stå over for at skulle yde førstehjælp. Det vil være bedst, hvis de kan slippe for det. Så derfor kan det ikke understreges nok, at det gælder om at tilkalde hjælp altså at få fat i en voksen. Hvis der er flere børn til stede, skal den ene straks få fat i en voksen, en lærer, en nabo eller en tilfældig forbipasserende samtidig med, at den anden går i gang med førstehjælpens fire hovedpunkter. Stofvalg Stoffet i dette materiale er begrænset til emner og øvelser, der angående abstraktionsniveau og fysisk kunnen forventes at kunne forstås og gennemføres af børn i indskolingen. Det drejer sig helt grundlæggende om Førstehjælpens fire hovedpunkter samt en række førstehjælpsteknikker, som de fleste elever sandsynligvis vil kunne magte i praksis. Det er vigtigt at lære børnene at vurdere, om en tilskadekommen er bevidstløs og at træne dem i at lægge en bevidstløs i stabilt sideleje. De vanskeligste teknikker, som eleverne på dette trin stilles overfor, er behandling af store blødninger og brækkede knogler. Hjerte-lunge-redning hører til på skolens ældste klassetrin. Er der en voksen til stede? 7

8 Didaktiske overvejelser Det har været den grundlæggende tanke, at det er den praktiske tilgang til førstehjælp, der skal få materialet til at fungere i undervisningen. Elevhæftet Elevhæftet indeholder mange illustrationer, en begrænset tekstmængde, der er læsepædagogisk bearbejdet, og en række aktiviteter og opgaver, som sætter det faglige stof i spil i undervisningen. Tekst og illustrationer er udformet, så de tilsammen formidler stoffet og de tilhørende førstehjælpsteknikker til eleverne. Teksten i både elevhæftet og på kopisiderne indeholder enkelte fagudtryk, begreber og vanskelige ord, som vi ikke kan komme uden om. De er samlet i en billedordbog på kopiside 8, som forhåbentlig vil kunne hjælpe de fleste elever gennem tekst og opgaver. Ordbogen kan kopieres op i A3 eller større og hænges som vægordbog forskellige steder i klassen. Elevhæftet kommer først til sin ret, når det kommer i spil i undervisningen. Det skal personliggøres og udfyldes, efterhånden som undervisningsforløbet skrider frem. Det bliver både en undervisnings- og en logbog, hvor man kan følge elevens arbejde og fordybelse i førstehjælpsstoffet. Når elevhæftet præsenteres første gang, skal børnene lære hæftet at kende ved at lave indholdsfortegnelsen færdig ved hjælp af kopiside 1. De næste to sider i elevhæftet (side 4 og 5) kommer også først til live, når undervisningen kører, og eleverne tegner og skriver på siderne. Det er nødvendigt at have lærervejledningen ved hånden for at kunne bruge elevhæftet efter hensigten. Lærervejledningen indeholder historier til oplæsning, kopisider med opgaver og udklipsark samt forklaring på, hvordan de enkelte kopisider skal anvendes. På side er de enkelte kopisider gennemgået med forslag til nødvendige materialer, overvejelser om mål samt kommentarer og forslag til, hvordan man kan bruge de enkelte sider i et undervisningsforløb. Plakaten Plakaten er beregnet til at hænge op i klassen, så længe undervisningsforløbet varer. Plakaten sætter fokus på førstehjælpens fire hovedpunkter de samme fire hovedpunkter som alle, der lærer førstehjælp, bliver præsenteret for. Gennemgå plakaten sammen med klassen på et relevant tidspunkt i forløbet, for eksempel under arbejdet med oplæsningshistorierne på side 4 og 5 i elevhæftet. 8 Didaktiske overvejelser

9 Udflugter og/eller gæster i klassen Det vil være en kæmpe oplevelse for de fleste at komme på besøg på brand stationen eller hos Falck. Bare det at se de store udrykningskøretøjer og at tale med en ambulancefører vil være spændende for ethvert barn. Skolens sundhedsplejerske, en sygeplejerske fra en skadestue, en førstehjælpsinstruktør eller en politibetjent kan også være med til at gøre stoffet levende og nærværende for børnene. Det kan overvejes, om der skulle være muligheder for at trække på nogle af forældrene i klassen. Børn i indskolingen er gerne stolte over at få besøg af deres forældre, hvis de kan være med til at gøre undervisningen spændende. Dansk Røde Kors Førstehjælp er en af Røde Kors største, ældste og vigtigste arbejdsområder. Vi ønsker at viderebringe vores erfaringer fra vores daglige praksis til skoleelever i Danmark, med håbet om at flere kan handle aktivt og hurtigt når ulykken er sket. Årligt har Dansk Røde Kors kursister, som lærer at hjælpe tilskadekommende. Læs mere på: I stort set alle Røde Kors selskaber i verden (Der er 186 Røde Kors selskaber verden over) vedbliver man med at fokusere på formidling af førstehjælpens hovedpunkter. I Ugandisk Røde kors modtager cirka personer årligt undervisning i førstehjælp. Materialer Når klassen arbejder med førstehjælp, skal de se en førstehjælpskasse. Hvad er der i den? Hvordan kan/skal tingene anvendes? Hvad gør man, når kassen begynder at blive halvtom? Det vil være nødvendigt at have adgang til en veludstyret forbindingskasse, når klassen skal arbejde med de små rollespil på kopiside 7. Der skal lægges forbindinger og sættes plaster på. Det er først, når eleverne gør tingene i praksis, at det viser sig, om de kan yde den korrekte førstehjælp. Når der skal arbejdes med at lægge kammerater og lærere i stabilt sideleje, vil det være godt med nogle liggeunderlag. Tæpper er gode til de tilskadekomne. Både til at lægge beskyttende over skaderne og for at forhindre, at de tilskadekomne bliver overbegloet af tilskuere, som i det virkelige liv i visse tilfælde kan være svære at holde på afstand. Røde Kors skoletjeneste har også lavet et undervisningsmateriale til de ældste klassetrin. Til det materiale er der knyttet et web-sted med videoklip om blandt andet stabilt sideleje, som nogle børn i indskolingen måske også vil kunne have glæde af at se. Internetadressen er: - vælg Førstehjælp. Prøv også at kontakte den lokale afdeling af Dansk Røde Kors. De kan blandt andet tilbyde kurser i førstehjælp. Didaktiske overvejelser 9

10 Vejledning til de enkelte kopisider Kopiside 1: Hvad er der i elevhæftet? Materialer: elevhæftet, lim og sakse Opgaven giver mulighed for at afdække børnenes forforståelse og sætte fokus på, hvad elevhæftet indeholder. Indholdsfortegnelsen i elevhæftet består kun af nogle sidetal og nogle felter, når eleverne får hæftet udleveret. Opgaven for eleverne er at få gjort indholdsfortegnelsen færdig ved hjælp af kopiside 1. Den systematiske måde at løse opgaven på er at starte oppefra med at finde tegning og titel til side 2: Slå op på side 2 i elevhæftet og se, at overskriften er Hvad skete der? Se også på illustrationen på siden. Når det er gjort, kan man klippe den rigtige titel og tegning ud og klistre den ind ud for Side 2 i indholdsfortegnelsen. Det skal nok vise sig, at eleverne har mange andre måder at løse opgaven på, og det vigtigste er blot, at de får orienteret sig i elevhæftet. Hvordan ser det ud? Hvad handler det om? Hvor langt er det? De skal vide, hvad de kan glæde sig til at arbejde med. Kopiside 2 og 3: Der er sket en ulykke! og Alene hjemme Materialer: Elevhæftet, plakaten samt penalhus og farver. Historien skal læses op, når klassen skal arbejde med Førstehjælpens fire hovedpunkter på side 4. Alt efter klassens læseniveau kan historien kopieres og deles ud, så eleverne kan følge med, når læreren læser op. Ulykker i hjemmet og ulykker i trafikken er de mest almindeligt forekommende og dermed ulykker, som børnene typisk kan komme ud for. Historien om trafikulykken giver mulighed for at tale om forebyggelse. Begge pigerne har cykelhjelm på, og den ene har også en refleksbrik på sin skoletaske. Hvis undervisningsforløbet finder sted i den mørke tid på året, vil det være oplagt at tale om, at ordentligt lys på cyklen og reflekser er med til at forhindre mange ulykker. På samme måde er cykelhjelme med til at mindske konsekvenserne af de ulykker, som uvægerligt sker. Det kan ikke understreges nok, at det er hul i hovedet at køre uden cykelhjelm. 10 Vejledning til de enkelte kopisider

11 Der er sket en ulykke! og Alene hjemme på kopiside 2 og 3 er til oplæsning i klassen. De to historier skal bruges til at lære børnene om førstehjælpens fire hovedpunkter: 1) Skab sikkerhed, 2) Vurder personen, 3) Tilkald hjælp og 4) Giv førstehjælp. Der er sket en ulykke! kopiside 2 Start med at læse historien op for klassen. Tal med klassen om det, der sker i historien, og om de selv har prøvet noget lignende. Skriv så førstehjælpens fire hovedpunkter på tavlen og tal med børnene om, hvad Line gør for hvert af de fire punkter. Tallene 1 til 4 er sat ind de relevante steder i teksten. Læs historien op igen og stop efter punkt et i teksten. Bed børnene om i ramme nummer et at tegne, hvordan Line skaber sikkerhed. Det skal være hurtige skitser eller tændstikdrenge og piger. Hovedsagen er, at børnene tænker over den korrekte førstehjælp og tegner det, der skal gøres i situationen. Fortsæt på samme måde med at læse punkt to og i ramme to lade børnene tegne, hvad Line gør, når hun vurderer personen. Fortsæt på samme måde med punkt tre og fire. Hvis der er tid til det, kan børnene gøre tegningerne færdige og farvelægge dem på et senere tidspunkt. Efter denne opgave kan man repetere førstehjælpens fire hovedpunkter ved hjælp af plakaten. Børnene kan også skrive førstehjælpens fire hovedpunkter på de fire svarstreger nederst på siden i elevhæftet. Alene hjemme! kopiside 3 I den anden historie Alene hjemme kan man starte med at skrive førstehjælpens fire hovedpunkter op på tavlen og lade børnene tegne i de fire rammer undervejs. Det skal bemærkes, at man skal tilses af en læge, når man har fået stød. Så når mor kommer hjem, ringer hun til familiens læge og aftaler at komme forbi i konsultationen for at få tjekket Oliver. Når man efter historien Alene hjemme repeterer førstehjælpens fire hovedpunkter, kan man komme ind på, at det i virkeligheden kan være sådan, at punkt nummer et ikke er relevant. Hvis der ikke kan ske mere, hvis der ikke er noget at slukke for, eller hvis situationen ikke kan udvikle sig yderligere. Det kan være, at der er en, som er faldet og har slået sig, men at der ikke er noget farligt i nærheden. Så er punkt et hurtigt overstået, og man kan gå til punkt to, tre og fire. Efter denne opgave kan man repetere førstehjælpens fire hovedpunkter ved hjælp af plakaten. Børnene kan også skrive førstehjælpens fire hovedpunkter på de fire svarstreger nederst på siden i elevhæftet. OBS: Hvis nogen får stød! Hvis en person har fået stød, er det vigtigt, at vedkommende bliver tilset af en læge. Ring til egen læge eller tag på skadestuen. Vejledning til de enkelte kopisider 11

12 Kopiside 4: Ring til Materialer: saks, slukket mobiltelefon samt noget til at skærme af, så de to ikke kan se hinanden, når der alarmeres. Eleverne kan også selv fremstille en mobiltelefon i pap eller måske låne en telefon i skolens teaterkælder. Når eleverne har læst side 6 i elevhæftet sammen med en makker, skal de øve sig i selv at alarmere. Øverst på kopiside 4 er de samme sætninger som på side 6 i elevhæftet, blot står de her i vilkårlig rækkefølge. Første opgave er at finde den rigtige rækkefølge elevhæftet kan bruges, hvis det skønnes nødvendigt. En samtale med alarmcentralen kan naturligvis forløbe på mange forskellige måder. Det er tanken, at samtalen i elevhæftet kan fungere som facitliste og som hjælp for eleverne. Det væsentligste er, at de får en forståelse af, hvad det er for oplysninger, som er vigtige for alarmcentralen at få og at det er alarmcentralen, som styrer samtalen og derfor også afslutter den. På kopiside 4 er der tegninger af fire små ulykker, hvor der skal ringes til Det er kun den ene elev, som må se tegningen på opgavekortet. Den anden elev, som skal være alarmcentral, må ikke på forhånd vide, hvad der er sket. Det skal han/hun finde ud af under samtalen og derefter vurdere, om der skal sendes en ambulance. Efter øvelsen taler klassen sammen om, hvordan det gik. Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvor lang tid tog det at få fat i en ambulance? Var der noget, som var svært? Var der noget, som var særlig vigtigt at få fortalt til alarmcentralen? Tal også med eleverne om, at de ikke automatisk skal ringe Det skal man kun, når ulykken er alvorlig: Når nogen er besvimet, hvis det bløder voldsomt, ved store forbrændinger (større end personens håndflade) og når et ben eller en overarm er brækket. Det kommer der mere om i elevhæftet, hvor man under hver uheldstype kan læse, om man skal ringe Vejledning til de enkelte kopisider

13 Kopiside 5: En ulykke, jeg har oplevet! Materialer: penalhus og farver. De fleste elever har oplevet en ulykke og vil meget gerne fortælle om det, der er sket. Hvis eleverne ikke selv har oplevet en ulykke, har de sandsynligvis set en i fjernsynet, som de kan fortælle om. Start eventuelt selv med at fortælle om en ulykke, du har overværet. Fortæl noget om, hvordan det påvirkede dig, og hvad du foretog dig. Lad så eleverne lukke øjnene og tænke på, om de selv har set en ulykke, eller om de har set en ulykke i fjernsynet. Når eleverne har lavet en tegning af ulykken, skal de kigge på den med førstehjælpsbriller. Lad dem forestille sig, at de er den lille førstehjælper, Line. De fire punkter, som skal udfyldes under tegningen, tvinger eleverne til at tænke i førstehjælpens fire hovedpunkter. Kopiside 6: Førstehjælp på kryds og tværs Materialer: penalhus og ordbogen på kopiside 6. Eleverne kender sandsynligvis opgavetyperne fra danskundervisningen. Øverst skal eleverne skrive de rigtige ord i de rigtige rum tallene fortæller, hvor ordene hører til. Ordbogen kan hjælpe eleverne, så de ved, hvad ordene betyder, hvis de er i tvivl. Udfyldningsopgaven nederst løses også ved hjælp af talkoderne og ordbogen. Opgaverne på siden kan gøres sværere ved at fjerne tallene med rettelak, inden siden kopieres. Ordbogen kan også vælges til eller fra for at gøre opgaven lettere eller sværere. Vejledning til de enkelte kopisider 13

14 Kopiside 7: Kort til rollespil Materialer: plakaten, underlag til stabilt sideleje og evt. en saks. Rollespil er gode til at bringe eleverne i aktivitet både fysisk og mentalt. Det er godt for børnene at have prøvet tingene i praksis, hvis de kommer ud for at skulle yde førstehjælp. Rollespillet er ikke tænkt ind noget bestemt sted i forløbet. Man kan bruge rollespillene som en afvekslende aktivitet midt i forløbet eller som en slags afsluttende prøve, der kan vise, hvad de enkelte elever har lært om førstehjælp. Eleverne skal arbejde sammen i par eller smågrupper. Hvert par eller hver gruppe får en hændelse udleveret. Da der kun er seks forskellige hændelser, kan man lade flere par/grupper få den samme hændelse. Børnene skal kigge på tegningen og læse kortet op for hinanden. Så skal de tale sammen, fordele roller og øve sig på at opføre rollespillet for de andre i klassen. Mind eleverne om, at de skal tænke ud fra førstehjælpens fire hovedpunkter, når de laver deres rollespil. De kan tjekke ved at kigge på plakaten, som skal hænge et synligt sted i klassen. Når grupperne fremfører deres rollespil for klassen, kan man slutte af med en bedømmelse af rollespil og af førstehjælpen ved for eksempel hver gang at tjekke de fire hovedpunkter: 1) Skab sikkerhed, 2) Vurder personen, 3) Tilkald hjælp og 4) Giv førstehjælp. Rollekort nr. 5 og 6 lægger op til at øve stabilt sideleje i praksis. Det vil være formålstjenligt, hvis alle elever i klassen får mulighed for at prøve at lægge en kammerat og måske også læreren i stabilt sideleje. Kopiside 8: Ordbog Der er nogle enkelte svære ord og begreber, som vi ikke har kunnet undgå at anvende i materialet. Derfor denne ordbog. Eleverne skal måske have den som noget af det første, så de kan benytte den, når de arbejder med elevhæftet. Den kan også kopieres i A3-format eller større og hænges forskellige steder i klassen. 14 Vejledning til de enkelte kopisider

15 Hvad er der i elevhæftet? Tegninger og titler til indholdsfortegnelsen Klip en tegning ud sammen med den tilhørende titel og sidetal. Lim dem ind ved det samme sidetal på indholdsfortegnelsen i elevhæftet. Side 4: Der er sket en ulykke! Side 5: Alene hjemme Side 6: Hvordan ringer du til 1-1-2? Side 7: Er hun bevidstløs? Så skal hun i stabilt sideleje. Side 8: Av, det bløder! En på tuden, næseblod! Side 9: Er den brækket? Side 10: Pas på, at du ikke brænder dig! Side 11: Pas på, det er giftigt! Kopiside 1 15

16 Der er sket en ulykke! Det er bare helt vild sejt, tænker Anela. Hun tramper glad i pedalerne for at holde trit med Line. De to skal hjem til Anela. Endelig har de fået lov. Det har ikke været let. Anela har plaget sin mor næsten tusind gange og fået nej hver gang. Nej, du er ikke gammel nok til at cykle hjem alene, har hendes mor sagt, hver gang Anela har spurgt. Det er for farligt. Men endelig har de fået lov. I søndags blev det aftalt, at de to piger måtte køre hjem sammen efter skole i dag. Anela kan næsten ikke vente, til de kommer hjem. Det føles som om, hun bobler af glæde indeni. Hun kigger over på Line med et indforstået venindeblik. Line virrer med hovedet på den måde, som kun Line kan gøre det. Det er som om, hun siger: Hey, Anela. Vi to styrer bare for vildt! Pludselig blokerer Line bremserne. Anela drejer lynhurtigt hovedet, men for sent. En bold og en dreng kommer farende ud mellem to biler. Anela knalder også bremserne i, men lige lidt hjælper det. Bolden farer forbi hendes cykel, og drengen. Hun rammer drengen med forhjulet, så han falder om på asfalten. Anela hvirvler ud over cykelstyret og hører en sær lyd. Det var nok cykelhjelmen, der ramte asfalten, tænker hun. Det sortner et øjeblik for hendes øjne. Da hun slår øjnene op igen, ligger cyklen hen over hende. Anela kan mærke, at det gør ondt i benet. Av, mit ben, skriger hun. Line står af sin cykel og stiller den på støtte benet. 1 Tag det roligt, Anela. Jeg skal nok hjælpe dig. siger hun og flytter forsigtigt cyklen væk fra Anela. Hun kigger ned ad gaden og ser, at der er en dreng, som har stillet sig op for at stoppe en bil, der kommer hen imod dem. 2 Line kan se, at Anelas ben ligger i en underlig skæv vinkel. Det er nok brækket, tænker hun. Hvor gør det ondt? spørger hun Anela. I benet, siger Anela. Det gør helt vildt ondt i benet og lidt i mine hænder. Line kan se, at Anela har fået hudafskrabninger på hænderne. Hun går hen til drengen og undersøger ham. Han bløder lidt fra et sår i panden og har slået hul på knæene. Der er gået hul på bukserne, og det bløder lidt, men det ser ikke farligt ud. Kan du selv gå ind på fortovet? spørger Line. Drengen svarer: Ja! 3 Inde på fortovet står drengens ven. Han råber: Hjælp! Hjælp!, så en dame kommer til vinduet. Line tænker sig om: Et brækket ben! Så skal jeg ringe Hun tager sin mobiltelefon frem og trykker de tre tal. 4 De sender en ambulance med det samme siger Line til Anela. Det tager vist ikke så lang tid, inden den er her. Mor, mor, mor! Det gør helt vildt ondt i mit ben, græder Anela. Kan du ikke ringe til min mor? Jo, siger Line. Jeg ringer med det samme. Damen fra vinduet er kommet ned med en førstehjælpskasse, men inden hun går i gang med den, sørger hun for at støtte Anelas ben med en trøje og en skoletaske. Nu går hun hen til drengen for at hjælpe ham. 16 Kopiside 2

17 Alene hjemme! Bare han snart bliver færdig, tænker Line, imens hun gumler utålmodigt på den chokolade mad, som hendes storebror Oliver har smurt til hende. Line glæder sig. Oliver har lovet at spille Play Station med hende, indtil mor kommer hjem. Hun var nødt til at gå til lægen med lillesøster Nadja, der har ondt i ørerne. Bare det ikke er noget alvorligt, tænker Line og kigger eftermiddagssløv ud af vinduet. Hvad er det nu, jeg skal gøre? tænker Line. Jo, jeg skal slukke for strømmen, så jeg ikke selv får stød. 1 2 Hun slukker for kontakten og vender sig om. Oliver har sluppet skruetrækkeren. Line knæler ved siden af ham og råber: Oliver, sig noget! mens hun rusker i ham. Oliver mumler nogle uforståelige ord. Det er allerede ved at blive mørkt. Bare Oliver snart kommer ind igen. Han skulle lige ud i værkstedet og reparere stikket til deres Play Station. Hvad var det? siger Line forskrækket til sig selv. Hvad var det for en lyd? Er det dig, Oliver? råber hun og lytter. Ikke en lyd. Der er helt stille! Der er noget galt, tænker Line. Hendes hjerte begynder at banke uroligt, og hun løber ud i værkstedet. Da hun slår døren op, ser hun Oliver ligge på gulvet. Hvad er der sket? råber hun, men hun ved godt, at Oliver ikke kan svare. Oliver ligger med en skruetrækker i den ene hånd og deres Play Station i den anden. Den er sat i stikkontakten i væggen. Hvad siger du? Øh, mmm? Hvad skete der? mumler Oliver og ser forvirret på Line. Det er vist ved at gå op for ham, hvad der er sket. 3 Line har taget sin mobiltelefon op af lommen. Oliver protesterer. Nej, du må ikke ringe til mor! siger han. Men Line ved godt, at hun er nødt til at ringe til mor. Hun ved, at det er vigtigt at få fat i en voksen, som kan hjælpe. 4 Hun hjælper Oliver op og støtter ham. De går ind i stuen. Line henter et glas vand, og Oliver tager en tår og siger: Ah, det gør godt! De taler stille sammen, mens de venter på mor og Nadja. Når de kommer tilbage tager de alle til lægen, som skal tilse Oliver, da han har fået stød. Kopiside 3 17

18 Ring til Det er noget rod Sætningerne er blandet sammen. Kan du finde den rigtige rækkefølge? Skriv tal på. Farvel, du må gerne lægge på nu Jeg hedder Bo Hvordan har Emil det? Han er otte år Hej Bo, hvilket telefon-nummer ringer du fra? Søvej 2 Hvor er du henne, Bo? Hvor bor du, Bo? Jeg tror, han har slået hovedet Hvem taler vi med? Vi sender en ambulance Ja, men hans arm ser underlig ud Det er alarm-centralen. Goddag Hvor gammel er Emil? Hjemme hos mig selv. Emil er faldet ned ad trappen Er han vågen? Prøv selv Du skal arbejde sammen med din makker. Klip de fire brikker ud. Læg dem med bunden i vejret. Den ene af jer skal være alarmcentral. Den anden skal være Line, der ringer Line trækker en brik og ringer Kopiside 4

19 En ulykke, jeg har oplevet! Førstehjælpens fire hovedpunkter Har du selv oplevet en ulykke? Har du hørt om en ulykke eller set en på tv? Du skal tegne ulykken her: Fortæl om, hvad Line skal gøre: 1) Skab sikkerhed: 2) Vurder personen: 3) Tilkald hjælp: 4) Giv førstehjælp: Kopiside 5 19

20 Førstehjælp på kryds og tværs Krydsord Kodeord: _ Du kan finde ordene til begge opgaver her: 1) forstuvet, 8) stabilt sideleje, 10) mobiltelefon, 4) sår, 11) plaster, 6) Line, 7) hudafskrabning, 3) alarmcentralen, 9) næseblod, 2) bevidstløs, 5) skadestuen Indsæt det rigtige ord Hånden skal have ro. Den er 1) Du skal skylle et 4 ) med vand. Hun har brækket benet. Hun skal på 5 ) Du skal måske bruge en neglebørste, hvis du får en 7 )? Han skal sidde ned, fordi han har 9 ) Hun er 2 ). Du skal ringe til 3 ) 6 ) er dygtig til (kodeord) 20 Kopiside 6

21 Kort til rollespil KLIP Samim er fem år. Han har drukket noget afløbsrens. Det gør ondt. Han skriger. Sofie vil lave te. Kedlen vælter. Hun får kogende vand på sin arm. Det gør ondt. Hun råber: Av, av, av! Ida faldt ned. Hun har brækket sit ben. Det gør ondt. Hun råber: Av, av, av! KLIP Magnus har skåret sig. Det bløder meget. Han siger: Se, det bløder. Hjælp mig. Sol løb ind i en gynge og faldt om. Hallo, hallo, råber Anna. Sol er bevidstløs. Amir har slået sit hoved på stenen. Hey, hey, Amir, siger Line. Han er bevidstløs, siger Nathalie. KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP Kopiside 7 21

22 Ordbog alarmcentral ambulance armslynge bevidstløs brækket ben Line forbinding forbrændning forgiftning forstuvet led førstehjælp hudafskrabning næseblod plaster skadestue stabilt sideleje 22 Kopiside 8

23

24 Skoletjenesten Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm. KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAn du FØrSteHjÆlp? lærervejledning Førstehjælp for børn 10-12 år Kan du førstehjælp? Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE + Hjerte-lunge-redning CASE// NÅR LYNET RAMMER DRAMA I BUSSEN EN FOR STOR MUNDFULD ET PERFEKT SAMARBEJDE KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Find sammen to & to med en der har samme farve trøje som dig selv

Find sammen to & to med en der har samme farve trøje som dig selv Dagen baglæns samme farve trøje som dig selv Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges I får ét minut hver og læreren sætter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Kalles nye kasket Forfatter: Oluf og Lena Landstrøm Illustrator: Oluf og Lena Landstrøm

Kalles nye kasket Forfatter: Oluf og Lena Landstrøm Illustrator: Oluf og Lena Landstrøm Titel: Kalles nye kasket Forfatter: Oluf og Lena Landstrøm Illustrator: Oluf og Lena Landstrøm Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration Sølystskolen, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere