AQUARELLER HAANDTEGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQUARELLER HAANDTEGNINGER"

Transkript

1 3534 IM K M M M M k*.v.w.w.v.v.v.wv.v.v.v, AQUARELLER OG HAANDTEGNINGER H. C. STILLING

2 -c? Katalog over Etatsraad, Arkitekt H. C. Stillings efterladte Åquareller og Haandtegninger, som bortsælges ved Auktion i Char1o 11 enborg s Hovedbygning Mandagen den 21. Marts 1892, Kl. 11 pr. Aquarellerne sælges Form. Kl. 11, Haandtegningerne Efterm. Kl. 5. Kunstsagerne ere til Eftersyn i Lokalet Fredag, Lørdag og Søndag den 18de, 19de og 20de Marts, Form. Kl Kommissioner modtages af Hr. Boghandler Lynge.

3 ( Konditioner. 1. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, og staar derefter for Kjøberens Regning og Risico i enhver Henseende. Aquareller. 2. Kjøbesummen erlægges til Undertegnede kontant ved Hammerslaget eller paa Anfordring; udenfor selve det gjorte Bud betaler Ivjøberen endvidere 6 1n deraf til Auktionsomkostninger. Erlægges Betalingen ikke kontant, er Undertegnede berettiget til strax paanv at lade det Kjøbte opraabe til Bortsalg for den første Kjøbers Regning, dog saaledes, at det mulige Overskud er denne uvedkommende. Kjøbere, der ere mig bekjendte som vederhæftige, kunne dog erholde 6 Ugers rentefri Kredit. 3- Det Kjøbte maa afhentes fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. 4- Erlægges Betalingen ikke i rette Tid, er Kjøberen, enten han sagsøges eller ikke, pligtig til at betale 6 % P- 11 Rente fra Auktionsdagen indtil Betaling sker, og er, naar han sagsøges, pligtig at give Møde for Kjøbenhavns Forligskommission og Ret efter Varsel som til indenbys Mand, uden Hensyn til, hvor han boer eller opholder sig. Han er endvidere pligtig at at betale skadesløse Sagsomkostninger og underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Fd. af 25. Januar Derhos forbeholdes den ved Lov 29. Marts a hjemlede Udpantningsret. Løbe- I 1 Ved en af St. Gemigniano s Stadsporte. 2 Parti ved Saone Floden i Nærheden af Lyon. S Parti ved Porta St. Paolo & Gestus Pyramiden i Rom. i 4 Udsigt fra Ruinen Godesberg ved Rhinen. 5 Parti i et af de ydre Qvarterer i Perugia. 6 Parti i Ruinerne af Abbediet Jumiége i Normandiet. 7 Gade i Assisi, kort efter Solnedgang. 8 Ved en Gadebrønd i Palæstrina. 9 Parti fra Raadhuspladsen i Hildesheim. 10 i Gade i la Valetta paa Maltha. 11 Amphitheatret i Verona. 12 jgaard i Palermo. Kjøbenhavn, i Marts Arthur Sally, Overretssagfører. G I. T o r v 4, 1. S a l. 13 Det Indre af en Søilegang. Tusch. 14 Cairo. 15 Colonaden ved Amalienborg. 16 Do. set fra Amaliegade. 17 Et Gadeparti.

4 I.øbe- Xr. 18 Parti fra Rom, set fra Colosseum op imod Titusbuen med Venus og Roma s Tempel. 19 Klippeparti ved Airolo. 20 Parti ved en af de ydre Canaler i Venedig. 21! Kirken St. Ambrogio i Mailand. 22 ; Ved Notre-Dame Broen i Paris. 23 1Den nedre Klosterkirke St. Francesco i Assisi. 24 i Udsigt over Bologna ved Solnedgang. 25 ; Fra Assisi. Juli Parti fra Ruinerne af Venus & Roma s Tempel i Rom (lig 18). 27 I en Gaard ved Sorent. 28 Parti ved Pisa, i Baggrunden Bjergene ved Luca. 29 Parti i et af Sideskibene i Klosterkirken St. Francesco i Assisi. Parti i Colosseum i Rom. Parti i en af de øvre Gange i Colosseum i Rom. Gaard i Palads Vescovile i Prato. Det skæve Taarn i Pisa. Fra Palermo. Fra Syracus. I Klostret del Gesu ved Palermo. Parti i en Villa-Have i Rom. Kryptkirken St. Giovanni ved Syracus. Parti i et af de lavere Qvarterer i Perugia. I Nerva Forum i Rom. Parti ved en af de gamle Broer i Lucca. Parti i et af de ydre Qvarterer i Bologna. Taarnparti i Pescia. 30 Parti i Colosseum i Rom. Pompei. Privat Hus (Casa della Cacia). 31 ; Moskeegaard i Cairo (lig 14). Parti ved Kirken St. Giovanni & Paolo i Rom. Antik Hvælving ved Albano. 34 j»diele«i et privat Hus i Lyneborg. Do. do. (ved de røde Søiler). Do. do. (Casa dell Fauno). ' Parti ved Forum Pompei. I Parti ved Theatret i Pompei Den gamle Borg ved Roveredo i Tyrol. Hospitals Gaarden St. Rocca i Rom. ; Parti i en privat Gaard i St. Gemigniano. Parti i et Stræde i Briigge. 37 Parti i en forhenværende Klostergaard i Lybeck. Gadeparti i Siena.

5 I.øbe- I l.obc- \ Tr. 60 Ved Porta St. Lorenzo i Rom. 8 1 Lugano. 61 Parti ved Lateranen i Rom. 82 Fra Sverrig. Udsigt mod Bjerge. j 62 Gade i Florenz. 63 Gade i Byen Norma, Volskerbjergene. 64 Gade i Bologna. 65 Parti i en Gade i Viterbo. 66 Klostergang ved Como. 67 Parti ved Capitolpladsen i Rom. 68 Ved en gammel Portpassage i Sorent. 69!Torvet i Amalfi. 70 I Forgaarden til Kirken St. Ambrogio i Mailand. 71 1Gaard i Klostret St. Maria del Gesu i Messina. 72 Parti i Ruinerne af Kaiserpladserne i Villa Farnese s Hav (sildig Eftermiddags Belysning). 73 Parti i Nærheden af Colosseum i Rom. 74 I en Klosterruin ved Gent. 75 Gadeparti i Padua ) Br tigge Et Prospect. Gadeparti i Perugia. Parti ved en af Venedigs almindelige Kanaler. Gade i Constantinopel. Via del Grillo i Rom. Offentlig Halle i Bologna. I en Gaard ved Sorent (lig 27). Gaard i Palermo (lig 12). Parti ved Domkirken i Utrecht. Klippeparti ved Airolo (Canton Tessin) (lig 19). I et Kloster ved Girgenti. Parti ved en af de ydre Kanaler i Venedig (lig 20). Bronzevildsvinet i Florenz. Moskegaard i Cairo (lig 14 & 31). 76 Parti af Canal grande i Venedig. 98 Gaard i Palermo (lig 12 «Sc 91). 77 Bonn. Parti ved Kirken St. Maclou Abbediet Lumiege i Normandiet. Upsala Cøln. St. Severusporten 1849.

6 r )! Korset paa Piazza Antonio med Maria maggiore. Rom (3 Bl.) 6 Ponte nomentana. Rom. 7 Fontainer i Rom Bocca della verita lartarughe og i Villa Borgbese. (3 Bl ) Architectoniske Studier fra Hildesheim, Liineburg etc. do. Detailler fra Worms, Hildesheim, Liibeck, Coln etc. (12 Bl.) 10 do. do. fra Venedig; Padua etc. 11 do. do. fra Rom og Nord-Italien. (21 Bl.) 12 do. do. fra Palermo etc. 13 Prospekter fra Dusseldorf, Fontaineblau, Arnheim. (3 Bl.) I.øbc- 14 Prospecter fra Perugia, Volterra, Florenz. 15 Fra Gemigniano. 1 6! Prospecter fra la Valletta paa Maltha. (12 Bl.) I.nbc- Haandtegninger. Brugge. October Fra Capitol i Rom. Mai (2 Bl.) Parti af Palazzo Ducale i Ferrara og Klokke- taarn i Mailand. Aquarel. (2 Bl.) * Portal af Domkirken i Florenz, Monument i St. Maria dei Frari, Marcus-Taarnet, di St. Marco i Venedig. Hoveddøren af Scuola (5 Bl.) 3 4 Fra Rom og Omegn. (4 Bl.) Udsigt fra mit Vindue og Have (2 Bl.) 19 Fra Paris. Concordiapladsen ved Nationalfesten 4. Mai 1850 og nedenfor Carousselbroen. (2 Bl.) ) 26 Padua. Taarnet Ezzelino Piazzo del Duoma i Perugia 1851 og Kirken St. Maria ved Nocera (3 Bl.) Architectoniske Detailler fra Holland, (i) Bl.) : Prospecter fra Florenz, Perugia, Pistoja, Orvieto. (8 Bl.) Detailler fra Florenz, Pistoja, Perugia. (12 Bl.) Døbekapellet i Pisa med Detailler. (4 Bl.) 1Prospecter fra Palermo. Taormina. (9 Bl.) Prospecter fra Olevano, Ariccia, Tivoli. (9 Bl.) Prospecter Subiaco, Perugia, Siena. (5 Bl.) Fra Syracus etc. (5 Bl.) Fra Volterra, Luca, Perugia etc. (10 Bl.) Fra Bologna, Florenz, Gent. (7 Bl.)

7 Løbe- Xr. Detailler fra Briissel, Rotterdam etc. 51 Kirke i Ypers. Oct Prospecter fra Sicilien. (9 Bl.) 52 Gaard i Klostret St. Francesco Amalfi Floren/. St. Miniato, St. Permo maggiore, Amalfi. (4 Bl.) 53 Fra Rouen & Dijon (2 Bl.) Briissel. Den eneste af de gi. Stadsporte, som staar endnu. 54 Fra Paris, Gent & Jumiége i Normandiet (3 Bl.) Fra Pistoja, Assisi, Pisa, Florenz etc. Fra Lucca, Pescia, Rom, Syracus. (5 Bl.) Fra Florenz, Perugia. (4 Bl.) Detailler fra Perugia, Pistoja. Florenz etc. (19 Bl.) Prospecter fra Florenz, Siena, Pescia. (3 Bl.) Detailler & Prospecter fra Pompeji, Grundplaner af Huse etc. (8 Bl.) Prospecter fra Amalfi, Paestum, Castellamare Capri (5 Bl.) Paestum. (4 Bl.) Prospecter fra Schweiz (5 Bl.) Gravmonumenter fra Kirkegaardene i Paris (9 Bl.) Fra Museet i Louvre, Vaser etc. (13 Bl.) Bygningsdetailler fra Paris etc (10 Bl.) Vinduesindfatning, Jern & Bly, fra Dominicanerkjrken i Gent. (12 Bl.) Vaser etc. fra British Museum. (16 Bl.) Prospect fra Bri'igge Prospecter fra Capri Udsigt fra Gap Misene, Castel del novo Amalfi, etc. 56 Fra Amalfi, Neapel, Capri (4 Bl.) 57 Kirke i Gent Kirke i Briigge Hus i Ypers Fra Mecheln Gammel Port med Bro fra Briigge Ruin ved Tournai, i Nærheden af Domkirken. (4 Bl.) 63 Cdln. Parti af Stadmuren Liibeck. Torvet med Raadhus Coln. Kirken i St. Martin : August s Forum. Rom Detailler & Prospecter fra Briissel etc. (17 Bl.) 68 do. do. fra Holland. (9 Bl.) 69 Fra Capri, Salerno etc. Indløbet i Messinastræde. 70 Caroline Mathildes Monument i den franske Have i Celle. Mai 1849 og 2 Blade fra Stokholm & Trollhattan. (3 Bl.) %

8 Løbe- 71 Fra Assisi. Juli Holsteinthor, Liibeck. Hannover Paradeplads. Det nye og det gamle llaadhus. (3 Bl.) Liineburg. Hildesheim, Bonn, Munsterldrken. (3 Bl. 74 Universitetsvestibulen i Leyden. Culn St. Gerconskirken (2 Bl.) 75 Fra Harlem, en Port. Leyden, det Indre af en Kirke. (2 Bl.) 76 Parti fra Amsterdam og Dortrecht (3 Bl.) 77 Prospecter af Byer. Ingen Betegnelse. (4 Bl.) 78 Bygninger i Haag (2 Bl.) 79 ' Forskjellige Detailler fra tydske Byer. (14 Bl.) 80 I Prospecter fra Rhinen med lidt Farve. 81 Venedig, Kirken del Frari, Aquarel. Prospect af Lyon. (2 Bl.) 82 Fra Oxford og Tivoli. (2 Bl.) Tusch. 83 Stadsporten i Messina. Parti af Tyrints Mure. Ruinerne af Hecate Templet paa Ægina. Løveporten i Myssene (4 Bl.) 84 i Prospecter af Ægina Nauplia Athen () Bl.) I.abe- Xr Ufuldendte Tegninger fra Constantinopel, Florenz, Smyrna, tildels betegnet. (9 Bl.) Prospecter fra Constantinopel (3 Bl.) do. do. do. og det sorte Hav. (2 Bl.) do. do. do. (8 Bl.) Fra Luzern. Fra Subiaco. Tusch. Klostret St. Scolastica, med Farve. Ved Cathedralen i Rouen Tusch. Fra Mecheln, den gi. Tempelherregaard Tusch. Thun. Porten, der fører til Bern Tusch. I Subiaco Sepia & Tusch. Briigge. Hallebygningsgaarden Tusch. Constantinopel Aquarel. Hadrians Villa ved Tivoli Aquarel. Coln. Det nordlige Tværskib i Domkirken Tusch Prospecter fra Nauplia Kalamatta Syra etc. (7 Bl.) Indgangen til Agamemnons Grav i Mycene Parti af en cyclopisk Mur i Nerba. (2 Bl.) r x _ j * & <7? c n a e V 87 Prospect af Engelsborgen og Peterskirken SDen ober (Statøroab, Sir* fitcft (. & t i I I i n ø 9 efterlabte Slfbareflet og gsaanbfeønlttg«ben 2L tø. paa Gfiartot* ten&orø afjolbte Sluftion ubfrraateø til 8648 Ær. mcb artcfæg af 6 p< t. i Omroftninøcr. S)er fofgtes 98 baretter, af fiofffe føføenbe befattet : ort>et i Stmarfi* 90 Ær. ;,. aarb i ^atermo" 70 ffr.; gra fltøtermo" 51 $r. ] Æloftret bel efu t>eb <Palcrmo"»3 hofter Deb f'rgentt" 50 Ær. aonbtegninacr foløtrs 101, of fj&tlfe 61* taføø fjølft $a.bua" 16 Ær. 60 Øre.