LfN I r, ' F0 R\J N-6. li 5. J l L.ftT B-Y. \Il L UD.\1-l D. &fv Mtltl FoP:._r+Y-.- :... \J A-tJ ID rz:t --. '.H\Jl (,\/ ri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LfN I r, ' F0 R\J N-6. li 5. J l L.ftT B-Y. \Il L UD.\1-l D. &fv Mtltl FoP:._r+Y-.- :... \J A-tJ ID rz:t --. '.H\Jl (,\/ ri."

Transkript

1 00, : N,,--<,--< N " _o li - - _ -, - ; - _; - : " - - ; : (ttn v i,1 b5, _,_ - -, ; - LA _OSh i ljd VI kt\ Il b l q oo N ø (tr fi s-u N D fl>1 F0 R\J N-6 li 5, LfN I r, - HTJ CJt LP ITE--2 eth DfiRi tztj o VEO!l UD\/l DGLS: fz A-F Et PA ; &Kl ftffl(bo R 6 : - 1 Bemærkning 0 l ?: - 5fi-Js? N l :, - -(p"" - 11 :, (SfS_6 s,pjrfi DET \} A-1\ f- Foth c T B 5-SLJ r/j 1)J6 - Dft M R- G Hv LO:\r <t: :fte r- r 4 L 0;N b 12 - \ " I) FoR rr 0 L\J H: A M:A N_ 6 R :befi-1 llf: p l¾\ K OM DF-T J l LftT B-Y \Il L UD\1-l D 66 i:: G Di:rz RT --M,0 l A µ - <:;- [,:,f;\ -k1t1fz A>-tJIR &fv Mtltl FoP:_r+Y- - : \J A-tJ ID rz:t - h&, bfl SoM OM P C1 t 1 k GRP ;D5T a - - H\Jl (,\/ 1) li1yl PEfZ i I Hf:f\rT:t, f l hk h \J cd - r f tz/j, - I H\J 1 Ln GT \b& tj DES¼fl- &T A, PÅ, - :,;,,:: -, \I R p_ so D fis L\6 T orfii 06 SJ P- ci-bt> /J: iia: l) l t> 11 J -N 6 \I 8- N D l<m HA-tJ-Et l : lj 0 -i: 0 8--M&D f+t 1-1KALkf 6 - D ss_-s n tll: - \lo cs \J RtJ!) (,- TAfi h- N vr, --r -- rly-li kf: - I PÅ EtJ fo"-11er_t -1 / : KA\l -i \11 S L/r fi - -(() ÅR I - M&t, & tj 1:1 f, Hl Llf-N -JoHJJ :5F-N ctj _ H EDB f) r) f rr u V R Et Le:o Rt> _s o,o A A f-_j V ri 136St I betj [al, \, -: EM A - I &-o0_(s r-,g1t: 1) ufrv,-, l rj b M cl) :-FoRt!O Rl2J-l );36 ViL F LJ; G e:fs; {1 fj6t:: " It:1,-F - -, - - : g_fj);(q bf:- l{ o 1 I I - J, I ft_ - --, : C - -

2 2 Bemærkning Fra: Lars Elmkaer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Fordebat for udvidelse af FC Beton Dato: 11 juni :22:46 Undertegnede vil hermed tilsende Aalborg Kommune forslag/kritik af tilladelse til udvidelse af FC Beton i Drastrup Jeg bor på Nibevej 134, Aalborg SV, og mener vi har rigelig tung trafik gennem Drastrup allerede En udvidelse af FC Benton vil medføre yderligere trafik med lastbiler til og fra FC Beton Der køre pt mellem 200 og 300 lastbiler forbi mit hus pr dag Til eksempel, kørte der den 9 juni mellem kl0620 og kl lastbiler forbi på Nibevej og 29 lastbiler mellem kl0840 og kl0940 Naturligvis ikke alle med ærinde hos FC Beton, men stadigvæk er størsteparten relateret til FC Beton Desværre har lastbilerne også svært ved at overholde hastighedsbegrænsningen på 50km/t, hvilket medføre rystelser som giver sætningsskader på husene i den yderste del af Drastrup inc mit eget Lastbiler fra FC Beton køre i øvrigt gerne gennem City Syd, hvilket vejene nok ikke er konstrueret til En officiel trafiktælling og vurdering af trafikmønstret gennem Drastrup vil være på sin plads, inden tilladelse til udvidelse gives Hvis det besluttes, at FC Beton skal have tilladelse til udvidelse, synes jeg, at kørsel med tunge køretøjer ad Nibevej, gennem Drastrup, skal forbydes (busser undtaget) Mvh Lars Elmkær Nibevej 134 Aalborg SV (Mob: )

3 3 Bemærkning Fra: Stig Indius Knudsen Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Udvidelse FC beton Dato: 13 juni :29:38 Hej, Aktivitet i erhvervslivet er en god ting, som man jo kan håbe skaber flere arbejdspladser Men lige FC Beton udvidelse vil også skabe flere tunge køretøjer på Nibevej, hvor der i forvejen er rigelig tung trafik også en hel del fra FC Beton der er for år tilbage lavet en ny Nibevej som burde benyttes (selvom det er en lille omvej i nogle tilfælde) for at undgå den tuge trafik nibevej Så desværre er det ikke acceptabelt fra min side, da jeg ikke tror på at FC Beton vil ændre deres kørselsmønster -- Med venlig hilsen / best regards Stig Indius Knudsen Nibevej Aalborg SV

4 4 Bemærkning Fra: Per Marc Pedersen Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Debat vedr udvidelse af FC Beton Dato: 13 juni :02:37 Hej Hermed input til debat vedr udvidelse af FC Beton fra undertegnede Som det er i dag kører der en stor mængde af FC Beton s lastbiler igennem Drastrup ad Nibevej Disse lastbiler kører ofte ganske stærkt igennem Drastrup Når der er tale om så store lastbiler skaber dette dels ganske meget støj (sammenlignet med alm personbiler) samtidig med at det naturligvis gør Nibevej mere usikker for alle de børn der bor i byen Med en udvidelse af produktionen med ca 1/3 på FC Beton s beliggenhed i Drastrup må der alt andet lige forventes en betragtelig øgning af trafikken til og fra FC Beton, hvilket vil belaste Nibevej yderligere både støjmæssigt og sikkerhedsmæssigt På denne baggrund foreslås det at der på Nibevej (på strækningen i Drastrup mellem krydset ved Jem og Fix og hen til Drastrup Hedevej) opsættes et passende antal fartbump Med venlig hilsen, Senior Jurist, Per Marc Pedersen Nibevej Aalborg SV

5 5 Bemærkning

6

7 6 Bemærkning Fra: Sussie Pedersen Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: FC beton ønsker at udvide i Drastrup Dato: 19 juni :39:30 Til by- og landskabsforvaltningen Vi er chokeret og forstår slet ikke, at dette kan være et spørgsmål om FC Beton må udvide i Drastrup! Vi har boet i Kirkedalen siden 2002, og har fulgt en fantastisk udvikling med beplantning af skov og dejlige rekreative områder Vi bor på et nedlagt landbrug, og har ingen dyr eller nogen form for drift, men får hvert andet år besøg af en af Jeres udsendte medarbejdere, som kommer og kontrollerer om vi gøder - eller sprøjter gift, men vi har kun en brakmark, som vi aldrig har dyrket på Vi må ikke have erhverv på grunden, og vi må ikke udstykke, hvilket vi er fuldt ud indforstået med Men hvordan kan det komme på tale, at en forurenende virksomhed som FC Beton søger om udvidelse i dette grønne vandindvindings område Vi har endvidere lige modtaget brev fra Aalborg Kommune den 15 Maj 2017 angående indsatsområder for særlige drikkevandsinteresser, direkte citeret fra brevet : "Formalet med indsatsplanen er at sikre, at vandværkerne ogsa fremadrettet kan indvinde rent drikkevand Indsatsplanen fastlægger blandt andet malsætninger for anvendelsen af nitrat og pesticider og indeholder indsatser over for øvrige potentielle forureningskilder i indsatsomradet " Ovennævnte tekst fra Jeres Miljø- og energiforvaltning skriver lige netop, at vi skal sikre os i mod forureningskilder i vores område Vi imødeser en kompetent beslutning fra By - og landskabsforvaltningen, hvor vores livsvigtige interesser varetages, og ikke en industri der kun ødelægger vores område - og kun er til gavn for FC Betons økonomiske interesser Som det er i dag, er der en konstant voldsom tung trafik til og fra FC Beton, idet alle råmaterialer bliver tilført FC Beton på lastbiler, og derefter bliver bearbejdet og transporteret herfra igen, altså en belastning af miljøet både trafik og forureningsmæssigt Denne trafik og FC Betons i forvejen store bilpark vil kun blive endnu større Der vil endvidere blive tale om et stort vandforbrug til vask og skylning af biler og anhængere, som vil medvirke til forurening af vores drikkevand Mvh Finn og Sussie Pedersen

8 7 Bemærkning Synspunkter/forslag vedr udvidelsen af FC Beton i Drastrup Jeg har lavet denne skrivelse grundet bekymringer om den øgede trafikmængde der vil komme igennem Drastrup by ved denne virksomhedsflytning/udvidelse Drastrup er en by hvor der de senere år er kommet en del nye tilflyttere, hvilket har skabt en god udvikling i byen Det har hovedsaligt været unge mennesker som ønsker at stifte en familie i Drastrup, som grænser om til storbyens faciliteter samtidig med dens placering midt i naturen Derudover ønsker flere investere inden for en kort årrække at etablere op til 60 nye boliger ved det gamle militær depot i Drastrup Man skal ved tilladelse til denne udvidelse sikre at sådanne boliger forbliver attraktive ved at sikre at børn og børnefamilier færden i og omkring Drastrup Den tunge trafik som man flytter fra Frejlev ved flytningen af aktiviteterne i Frejlev, vil nu komme til at belaste Drastrup via Nibevej Her tænkes ikke kun på virksomhedens egne lastbiler, men også de mange fremmede vognmænd som forsyner virksomheden med råstoffer til produktionen, da man ikke længere har en indvindingstilladelse til indvinding af egne råstoffer Nibevej er for Drastrups borgere vores skolevej Det er den vej børnene skal krydse når de skal med bussen eller cykle til skole Det er en meget trafikeret vej hvor der til tider opstår farlige situationer når børnene skal krydse vejen Kommunen skal ved en tilladelse til omtalte udvidelse, sikre vores skolevej på bedst mulige måde Det bør gøres ligesom Kommunen også har gjort i Svenstrup Her har man ved udvidelsen af Arla fabrikken Akafa i Svenstrup, lukket Svenstrup Skolevej for større køretøjer for at sikre børnenes skolevej På Nibevej i Drastrup kan man gøre det samme, så de mange tunge køretøjer til Cementstøberriet ledes via Kærvedgårdvej til Ny Nibevej Man kan supplerer skiltningen med en undertavle som undtager busser Jeg ser frem til at få klarhed over hvilke tanker kommunen har gjort sig i forhold til at sikre vores skolevej Mvh Thomas Gaarde Depotvej 11, 9200Aalborg Sv

9 Til: By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge Nørresundby 8 Bemærkning Forslag, ideer og synspunkter til for debat om udvidelse af FC Beton i Drastrup Drastrup Beboerforening har netop afholdt generalforsamling hvor FC beton udvidelsen også blev debatteret Det er bestyrelsens opfattelse, at den største bekymring i forbindelse med denne udvidelse, er den øgede trafik og støj der med stor sikkerhed vil komme gennem Drastrup på Nibevej Der blev ligeledes også givet udtryk for en del bekymring vedr de miljømæssige konsekvenser, men dem kan vi ikke forholde os til, da vi i bestyrelsen har tiltro til at de relevante myndigheder har styr på dette da hele området jo er et vigtigt vandindvindingsområde for hele kommunen Drastrup Beboerforening vil foreslå at man finder en løsning hvor den tunge lastvognstrafik ikke bliver ført gennem Drastrup men derimod ledes via Ny Nibevej i stedet for I rapporten beskrives en del om trafik som fjernes fra Frejlev by, men ingenting om den øgede trafikmængde som efter vores mening vil komme gennem Drastrup Dette er vi meget bekymret over da vi allerede i dag efter vores mening er hårdt belastet med tung gennemkørende trafik til den nuværende fabrik i Drastrup, som ligeså godt kunne køre via Ny Nibevej Dette er ikke kun virksomhedens egne køretøjer men i høj grad også eksterne transporter med div råvarer til produktionen på Drastrup fabrikken, samt både private og entreprenører der selv afhenter div produkter på fabrikken Beboere på Nibevej har udtrykt bekymring for en øget støjmængde ved den øgede trafikmængde som allerede i dag sker stort set hele døgnet rundt Vi har en formodning om, at byen inden for en årrække vil stige i befolkningstal da der er projekter undervejs i byen som potentielt vil forøge antallet af bo-enheder med ca stk hvilket svarer til omkring mennesker En del af disse vil givet vis også være børn i skolealderen som skal krydse Nibevej på deres vej til/fra skole Ligeledes vil denne forøgelse også være medvirkende til en større trafikmængde på såvel Nibevej som på tilstødende villaveje Ovenstående kunne løses med et generelt gennemkørselsforbud for køretøjer over 3500 kg, dog undtaget busser På vegne af Bestyrelsen for Drastrup Beboerforening Michael Pedersen Drastrup skovvej Aalborg SV

10 DRASTRUP VANDVÆRK amba 9 Bemærkning Formand Hilmar Jensen Nibevej 101, Drastrup 9200 Aalborg SV Mobil: Mail: CVR nr Drastrup juni 2017 By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Udvidelse af FC-Beton Drastrup Drastrup vandværk finder ikke at udvidelsen skal imødekommes, da den vil udgøre en permanent trussel mod Vandværkets sikring af rent drikkevand til Drastrups indbyggere Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for udvidelse af FC Beton i Drastrup Udvidelsen omfatter blandet en udvidelse af produktionen og bygningsmassen samt tilføjelse af nye funktioner - som fx vaskehal og laboratorium FC Beton ønske om at samle virksomheden i Drastrup, og afvikle virksomheden i Frejlev vil medføre en udvidelse i Drastrup der inddrager knap 2,8 ha vandindvindingsområde Produktionsudvidelsen kræver opførelse af 8000 m² ny bebyggelse til produktion, tilbygning til eksisterende produktion, overdækning til færdigvareproduktioner, en ny vaskehal til rengøring af lastbiler og opførelse af nyt laboratorium Eksisterende siloanlæg, oplag af stoffer og vaskepladsen planlægges dog pt ikke udvidet De tidligere overvejelser omkring en flytning af virksomheden fra Frejlev til Drastrup er sket på baggrund af bla massive klager over støj og støv fra borgerne i Frejlev Disse gener vil med en flytning, flytte med til Drastrup En risikovurdering af de miljømæssige konsekvenser for en udvidelse af virksomheden må ske ud fra det størst mulige forsigtighedsprincip FC Betons egen risikovurdering konkluderer, at for stoffer relateret til produktionen på FC Beton, viser alle målinger stofkoncentrationer i grundvandet og der er aktuelle oplag af kemikalier, der vil kunne være en trussel om grundvandskvaliteten Gennemgangen af tilsætningsstoffer oghjælpestoffer i produktionen og på laboratoriet, viser at der er en risiko for grundvandsforurening ved spild og uheld Derudover vurderes virksomheden at påvirke landskabet, og omkringliggende boliger For FC Beton i Drastrup er denne placeret i et område udlagt til naturformål, hvor der skal tages hensyn til naturbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse prioriteres højt, da området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser Drastrup Vandværk finder at der ved al udbygning af området skal tages maksimalt hensyn til grundvandet og indvindingsinteresserne i området På vandværkets vegne med venlig hilsen Hilmar Jensen Formand

11 10 Bemærkning,--< 0 N " 0 N N By-og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge Nørresundby Drastrup Indsigelse mod udvidelse af FC Beton i Drastrup På vegne af beboerne i Drastrup fremsendes denne indsigelse Det er med stor beklagelse, at vi modtager skrivelse om en evt kommende udbygning af FC Beton i Drastrup Udvidelsen har længe været et ønske fra FC Beton, men af flere årsager er dette ikke blevet til mere end et ønske Sidste ansøgning til Aalborg kommune og amtet blev afvist i 2008, og dette skulle efter sigende være pga den negative effekt, som udvidelsen ville få for vores grundvand Vi er meget bekymret over, hvilke konsekvenser spildevandet fra FC Beton har på vores grundvand i området Det er tankevækkende, at der i 2008 blev givet afslag pga spildevandets belastning på grundvandet, og til i dag, at spildevandet ingen betydning har for vores grundvand Rapporten viser, at der er tungmetaller og benzin/olierester i spildevandet Det anses for mindre end det tilladelige i drikkevand, men tungmetaller forsvinder jo ikke i naturen, men ophobes med tiden, ligesom det ophobes i mennesker og dyr ved indtagelse Drastrup og Frejlev har gennem en længere periode været "Giftfri zone" Dermed en meget stor bekymring fra vores side, om en udvidelse af FC Beton i Drastrup Hvilke konsekvenser vil en lille "ubetydelig" udskillelse af tungmetaller, benzin og olie gennem længere tid få på sigt? Her ligger vores bekymringer om grundvandet, naturen og vores miljø i boligområdet Der har været klager omkring FC Beton i Frejlev grundet støv og larm Der er ingen steder i rapporten nævn noget om støjniveau Det er en vigtig detalje for os i Drastrup Den nye motorvej, der er planlagt her, udvidelse af FC Beton i Drastrup og en markant øget trafik på Nibevej vil uden tvivl give en del støjproblemer i boligområdet i Drastrup Dertil kan også nævnes, at der oftest er en vestenvind i Danmark, som også vil være med til, at bære støj og støv mod boligområdet Der ønskes gerne et udkast til, hvordan støjniveauet vil blive for området, hvor alt bliver taget i betragtning Der vil efter rapportens udsagn være en stor trafikal aflastning for Frejlev Ca 50 ture - med lastbiler og personbiler - dagligt Skal/kan et lille lokalsamfund som Drastrup overtage denne byrde? Er Nibevej egnet til den belastning? Her tænkes både på den øgede trafik, men også på de flere tunge lastbiltransporter Både til- og frakørsel fra boligområdet vil blive meget besværliggjort, og en meget mere farlig vejstrækning Her tænkes blandt andet på vore børn når de skal til og fra skole, og dermed er tvunget til at krydse Gl Nibevej dagligt Vi er alle bekendt med, hvor farlige lastbiler kan være i trafikken, med deres begrænsede udsyn samt store vægt ( dårlige bremseegenskaber, undvigeegenskaber mv) Vi er endvidere bekendte med, at der dagligt gennem Drastrup kører mange tunge køretøjer fra andre virksomheder med råstoffer til FC Beton Det ville være ønskeligt, at denne tunge transport gennem Drastrup blev påkrævet, at køre ad Ny Nibevej Området omkring FC Beton er i følge kommuneplanen udlagttil, at det skulle udbygges til et rekreativt udflugtsmål i form af et skov- og bakkelandskab Hvilke indflydelser I konsekvenser har en øget forurening og et højere støjniveau på fauna og flora i det påtænkte rekreative område?

12

13

14

15

16

17

18

19

20