ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm"

Transkript

1 ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer. Og de oplever, at universiteternes ledelser forsømmer at forebygge problemerne, viser en ny undersøgelse. Både ansatte og deres forbund advarer om, at kvaliteten i forskning og undervisning er i fare. Det kan blive en presset stab af undervisere, de studerende møder, når de om kort tid kommer til immatrikulationsfest på landets universiteter. Foto: Nikolai Linares/Scanpix I disse uger tripper titusindvis af unge utålmodigt efter at komme i gang med sociologi, matematik, litteraturvidenskab eller et andet drømmestudie på et af Danmarks universiteter. Men de studerende risikerer at møde lektorer og professorer, der er trætte, udkørte og stressede på grund af et stort arbejdspres. Page 1 of 9

2 Mange af de universitetsansatte akademikere er i dag så overbelastede af deres arbejde, at det ikke alene rammer deres eget personlige liv, men også går ud over kvaliteten af undervisningen og forskningen. Det tilkendegiver et højt antal af de ansatte i en ny undersøgelse. Og de bakkes op af både tillidsrepræsentanter, en arbejdslivsforsker og Dansk Magisterforening.»Mange ansatte bliver slidt op. Det er rigtig slemt,«siger lektor og fællestillidsmand for mere end 400 akademiske medarbejdere på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, Anders Milhøj. Det er bekymrende, at oplevelsen af et enormt arbejdspres og stress vokser blandt de universitetsansatte. Ingrid Stage, formand, Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening advarer om, at det konstant voksende arbejdspres på de universitetsansatte uundgåeligt vil gå ud over både undervisning og forskning.»det er bekymrende, at oplevelsen af et enormt arbejdspres og stress vokser blandt de universitetsansatte. Det kan ikke blive ved, for det kommer jo til at gå ud over kvaliteten, og så vil det gå ud over de studerende og udbyttet af deres uddannelser,«siger formand Ingrid Stage. Mængden af arbejdsopgaver for stor En ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening og Akademikerne dokumenterer sagens alvor. Mere end hver fjerde akademiker ansat på et universitet angiver i undersøgelsen, at deres arbejdsplads i høj eller i meget høj grad er præget af stress, mens hver anden svarer, at universitetet i nogen grad er præget af stress. Med andre ord oplever tre ud af fire akademikere på universiteterne, at deres arbejdsplads er stresset. Page 2 of 9

3 Hver syvende ansatte akademiker på universitetet beskriver sig selv som i meget høj eller i høj grad stresset, mens det blandt akademikere på andre offentlige og private arbejdspladser kun er hver tiende. Og næsten hver anden akademiske medarbejder på et universitet erklærer, at mængden af deres arbejdsopgaver er for stor. For akademikere på andre arbejdspladser er det knap fire ud af ti. Arbejder som død og helvede Arbejdslivs- og stressforsker på Aalborg Universitet Einar Baldursson fastslår, at forekomsten af stress eksploderer på de højere læreranstalter, og at flere andre undersøgelser underbygger Dansk Magisterforenings nye tal. Mange af de problemer, der kendetegner det moderne arbejdsmarked, forekommer i særlig stort omfang på universiteterne, pointerer han.»universitetsarbejde er for eksempel unddraget arbejdsmiljølovens bestemmelser om 11 timers reglen. Universitetsansatte er sådan set frit stillet til at arbejde i døgndrift, hvis de vil det, og ledelsen er frit stillet til at planlægge sådan, at forskerne og underviserne kan arbejde løs, og det er skidt,«siger Einar Baldursson. Page 3 of 9

4 Tre ud af fire undervisere på universiteterne beskriver deres arbejdsplads som præget af stress. Foto: Nikolai Linares/Scanpix Han peger også på, at de ansatte er klemt, fordi nogle af det gamle universitets traditioner lever i bedste velgående, selvom det gamle universitet er forsvundet.»som ansat er der fortsat en tradition med, at man arbejder som død og helvede i perioder, fordi man med sikkerhed ved, at man i andre perioder har mere tid til hvile. Men traditionen stammer fra dengang, hvor undervisning var langt mere afgrænset i tid. I dag spreder undervisningen sig over det meste af året, og man underviser allerede fra august, eksaminerer i januar, og der er eksamener indtil slutningen af juni,«siger Einar Baldursson. Magistrenes formand Ingrid Stage henviser til, at universitetsansatte i gennemsnit har en arbejdsuge på 47 timer.»arbejdstiden er løbet løbsk, og når man så lægger det sammen med, at der hele tiden sker sammenlægninger af institutter og fakulteter, og at der kommer nye opgaver til, mens indflydelsen på eget arbejdsliv bliver mindre, så presser det de ansatte helt ekstremt,«siger hun. Ansatte spænder sig selv hårdt for Ifølge undersøgelsen føler de universitetsansatte sig svigtet af deres rektorer og øverste ledelse i forhold til at forebygge stress. Hele 45 procent af de ansatte mener, at der slet ikke eller kun i ringe grad gøres tilstrækkeligt for at forebygge stress på deres arbejdsplads, mens det blandt de øvrige akademikere kun er tre ud af ti, der mener, at deres arbejdsgiver springer over forebyggelse af stress. Page 4 of 9

5 Prorektor på Syddansk Universitet Bjarne Graabech Sørensen erkender, at mange videnskabelige medarbejdere på universiteterne slås med stress og stort arbejdspres.»det er et erhvervsfænomen, og det ligger i at være ansat på et universitet. Det er ambitiøse mennesker, der spænder sig selv hårdt for, og der er ingen tvivl om, at vi også har medarbejdere, der føler sig stressede. Det er vi kede af og har også stor fokus på at afhjælpe,«siger han. Men det at være ansat på et universitet som akademisk medarbejder betyder også en høj grad af selvledelse, fremhæver prorektoren. Der har været sådan lidt macho over universitetsverdenen. At man som ansat selv skulle sørge for det hele og ikke vise svaghedstegn. Og det må vi arbejde på i fællesskab på at komme væk fra. Bjarne Graabech Sørensen, prorektor, Syddansk Universitet»Det gør, at det kan være uhyre vanskeligt at styre den enkelte medarbejder. Det er den enkelte selv, der docerer arbejdsopgaverne. Vi instruerer vores institutledere om, at de skal tage fat i stress i MUS-samtalerne og gøre de ansatte opmærksomme på, at det er i orden at geare ned. At det ikke er et svaghedstegn at have stress,«siger Bjarne Graabech Sørensen og konstaterer:»vi må nok blive bedre. Der har været sådan lidt macho over universitetsverdenen. At man som ansat selv skulle sørge for det hele og ikke vise svaghedstegn. Og det må vi arbejde på i fællesskab på at komme væk fra, for der er for mange, der har problemer, og det kan vi som ledelse ikke leve med.«stjerneforskning og eksterne bevillinger Anders Milhøj fra Københavns Universitet kan berette om kolleger med vildt mange arbejdsopgaver og vildt lange arbejdsdage.»udover at møde krav om undervisning i verdensklasse møder de ansatte jo krav om at levere stjerneforskning, ligesom der er krav om, at de skal hente deres egen løn og lidt til hjem i eksterne bevillinger. Og de ansøgninger til eksterne bevillinger kræver også meget tid,«pointerer Anders Milhøj. Han fremhæver også, at når der kommer stadigt flere studerende ind på universiteterne, er Page 5 of 9

6 der også flere personsager at håndtere for de ansatte: merit-ansøgninger, tilrejsende udlændinge, vejledning og forberedelse.»når der så kommer en specialestuderende og græder, bliver man personligt involveret. Det tager tid og tapper også psykisk og tidsmæssigt,«konstater han. Næsten nye studerende gav rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen hånd til for et år siden. Foto: Nikolai Linares/Scanpix Anders Milhøj er også arbejdsmiljørepræsentant på Københavns Unviersitet. Han oplever, at mange kolleger ikke er fastansatte, eller også frygter de at miste fastansættelsen, fordi en ekstern bevilling glipper. Det skaber usikkerhed og utryghed, anfører han.»flere universitetsansatte burde føle sig trygge i deres egen ansættelse, så de har overskud i deres arbejdsliv til at undervise og forske. I stedet for at være en stresset ph.d.-vejleder kan man så være en medlevende ph.d.-vejleder, hvilket vil være til gavn for alle,«fastslår han. De ansatte melder sig ikke syge Undersøgelsen viser endvidere, at mange universiteter ser stress som den enkelte ansattes eget problem. I hvert fald oplever to ud af tre akademikere, at universitetet i høj eller i nogen grad anser stress for at være den enkelte ansattes eget problem. Page 6 of 9

7 Og det er katastrofalt, at man som ledelse overlader det til den enkelte at løse deres egne stress-problemer, mener arbejdslivsforsker Einar Baldursson. Både som ansat på Aalborg Universitet og som forsker har han iagttaget, at sygefravær på universiteterne ikke altid registreres korrekt. Hvis de er syge, sygemelder de sig ikke, men arbejder mere bagefter. De finder individuelle løsninger på det, der i længden overbelaster dem. Einar Baldursson, arbejdslivs- og stressforsker, Aalborg Universitet»De fleste universitetsansatte har jo mulighed for at flytte undervisningsopgaver og forskning frem og tilbage, og det gør mange. Hvis de er syge, sygemelder de sig ikke, men arbejder mere bagefter. De finder individuelle løsninger på det, der i længden overbelaster dem. Man ofrer ferien; man ofrer fritiden og familien og lader arbejdet komme først,«konstaterer Einar Baldurdsson. På Københavns Universitet mener Anders Milhøj også, at privatlivet lider under, at en lektor må tage nætterne i brug for at forske, skrive ansøgninger, formidle sin forskning til internationale tidsskrifter og læse nye faglitterære bøger for at kunne vejlede sine studerende.»det store tab er, at så mange universitetsansatte har det dårligt og er ramt på deres livskvalitet. Tabet foregår i de enkelte familier. Folk bliver slidt op,«siger han. Universiteter er produktionsanlæg Det er ikke nødvendigvis flere bevillinger, men en anden måde at organisere arbejdet på, der skal til for at løse problemerne, anfører både Anders Milhøj og Einar Baldursson. I takt med at der kommer stadig flere nybagte studenter på universiteterne skal man ifølge Anders Milhøj turde tage debatten om, hvilken undervisning de skal have, ligesom man skal diskutere, om det kun gør ondt værre, at akademikere skal bruge kræfter på at slås indbyrdes om eksterne bevillinger.»vi skal være mere ærlige og kalde en spade for en spade. Vi skal turde tage de vigtige debatter om, hvordan vi underviser, og hvordan vi forsker,«siger han. Einar Baldusson tror ikke længere, at vi kan kæmpe kampen for det gamle universitet. Page 7 of 9

8 »Vi skal se i øjnene, at universitetet i dag meget mere er et produktionsanlæg, og at der ikke er nogen vej udenom, at ledelsen i højere grad agerer værkfører. Sådan at ledelsen hele tiden realistisk vurderer, hvad det koster at løse opgaverne og også tør sige: Det har vi sgu ikke råd til. Og det bør man gøre, fordi de menneskelige omkostninger er så store for de ansatte,«siger han. Ugebrevet A4 har forgæves forsøgt at få en kommentar fra forsknings- og uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen (V), til den nye undersøgelse samt betragtningerne om, at det får konsekvenser for både kvaliteten i undervisningen og forskningen. Ministeren har ifølge sin presseafdeling ikke tid til at kommentere undersøgelsen. Fra forskning til faktura Af regeringsgrundlaget fra juni 2015 fremgår det blandt andet, at Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, hvad angår forskning og undervisning. Derudover fremhæver regeringen, at der skal være et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Universiteterne skal tilrettelægge deres forskningsaktiviteter, så egenfinansieringen øges. Det kan f.eks. ske ved øget kommercialisering eller tiltrækning af midler fra virksomheder eller fonde, hedder det. Men i forhold til at presse de ansatte på universiteterne yderligere skorter ikke på advarsler i forhold til de formuleringer i regeringsgrundlaget.»der er slet ingen tvivl om at mere fokus på at hente eksterne bevillinger vil forværre arbejdsmiljøet og øge presset på de universitetsansatte,«, siger Ingrid Stage. Derfor kræver Magisterforeningen, at der skal være en klar plan for, hvordan man håndterer det psykiske arbejdsmiljø, hvis man skruer op for fondssøgning og kommercialisering. Proletarisering af det akademiske liv Regeringens strategi står i vejen for innovation og spænder i virkeligheden ben for ambitionen om Danmarks som et af verdens førende videnssamfund, fremfører lektor Einar Baldursson.»Vi taler om, at arbejdspresset stiger år for år, og det er synd, fordi det blokerer for vores visioner om innovation og viden,«bedyrer Einar Baldursson. Danmark er ganske enkelt i gang med et stort selvmål, mener han. Det går ud over forskningen. Man skal levere resultater på begrænset tid. Målsætningen er at gøre det godt nok, men ikke at gøre det rigtig godt. Anders Milhøj, lektor, Københavns Universitet De pressede arbejdsforhold rammer ifølge Einar Baldursson livskvaliteten for de ansatte, plus de studerende, ligesom det går ud over vores viden og forskning og evne til at klare os i det globale konkurrencesamfund.»det pres, som man udsætter de universitetsansatte for, ser jeg som en del af proletariseringen af det akademiske liv, og det har negative følger for både kvaliteten i undervisningen, men også alle former for innovativ og krævende forskning,«konstaterer han. Bevillinger må ikke være den enkeltes ansvar På det samfundsvidenskabelige institut på Københavns Universitet er Anders Milhøj tilbøjelig til at give sin magisterkollega i Aalborg ret:»det går ud over forskningen. Der bliver ikke lagt så meget tid i forskningen. Man skal levere Page 8 of 9

9 resultater på begrænset tid. Målsætningen er at gøre det godt nok, men ikke at gøre det rigtig godt,«siger han. Prorektor på SDU Bjarne Graabech Sørensen mener ikke, at det rammer kvaliteten af forskning og undervisning, at medarbejderne er stressede.»nej, generelt ser jeg ikke, at det er et problem med kvaliteten,«siger han og fortsætter:»men jeg kan se, at midlerne fra finansloven reduceres i de kommende år, og der kommer et øget pres på de ansatte for at søge eksterne midler. Det må vi tage hånd om, så det ikke er den enkelte medarbejders ansvar. Det skal ikke hænge på en personligt at få hevet en bevilling hjem,«siger han. Copyright 2014 Ugebrevet A4 Islands Brygge 32D 2300 København S T: E: Kontakt os Page 9 of 9

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

For nogle lyder det næsten for godt til at være sandt. For andre er det et skræmmescenarie,

For nogle lyder det næsten for godt til at være sandt. For andre er det et skræmmescenarie, dm privat NR. 02 06. JUNI 2014 Han har verden som sin arbejdsplads Globaliseringen skaber også nye job Ny formand for DM Privat Den globale verden trænger sig på Globalisering har også ramt det akademiske

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 03 8. NOVEMBER 2013 Organisationsforandringer og mangelfuld ledelse stresser underviserne 49 Fordybelsen er i fare 53 For mange Excelark og sprækker i kollegaskabet 54 Valg

Læs mere

300-timersreglen foreløbig en succes

300-timersreglen foreløbig en succes AF LARS FRIIS, JOURNALIST DE 5 SKARPE 300-timersreglen foreløbig en succes Politikerne er vildt uenige om, hvordan 300-timersreglen har virket. En rapport fra Ankestyrelsen viste for nylig, at to procent

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Side 1 af 6 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2013 Indholdsfortegnelse Guide til god stressledelse Næsten hver sjette erhvervsaktive dansker bliver ramt af stress eller arbejdspres i en grad, der

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan!

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan! Offentlig Ledelse U dgivet i samar b ej de mellem H K / Ko m m u n a l Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g S o c i a l p æ da g o g e r n e s L a n d s f o r b u n d 1:2008:marts TEMA:

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere