Grundkursus for delegerede Introduktion til hvordan medlemmernes penge investeres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundkursus for delegerede Introduktion til hvordan medlemmernes penge investeres"

Transkript

1 Grundkursus for delegerede Introduktion til hvordan medlemmernes penge investeres Marts 2019

2 Kort om PKA 2

3 Spørgsmål til jer Hvad nr. er PKA på listen over de største pensionsselskaber i Europa? 1: Blandt de 10 største 2: største 3: Ikke blandt de 100 største 3

4 Disposition Afkastet og inflationens betydning for pensionen PKA s investering i obligationer PKA s investering i reale aktiver PKA s investering i aktier Risiko på PKA s investeringer Risikostyrings ansvarsområde Regulering af pensionskasserne Risikostyrings risikomodeller Investeringsspil

5 Investeringsorganisation Investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen AIP management v. Kasper Hansen AIP private funds v. Anette Eberhard Aktier v. Michael Flycht Obligationer & Kredit v. Mads Skaaning Ejendomme v. Nikolaj Stampe ESG & Sekretariat v. Dewi Dylander 5

6 Afkastet er vigtigt for pensionen kr. investeret i 30 år til forskelligt afkast % 5% 6% 7% 8% 6

7 Afkastet er vigtigt for pensionen kr. investeret i 30 år til forskelligt afkast % 5% 6% 7% 8% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 10% +5år 7

8 Men hvad med inflationen? 20% Inflation i Danmark siden % 10% 5% 0% Inflation Gennemsnitlig inflation (4,4%) Værdi af 100 kr. om 10 år? 2% inflation 82 kr. 4% inflation 67 kr. 10% inflation 35 kr. 8

9 Spørgsmål til jer Hvad har PKA s årlige afkast været i gennemsnit de sidste 20 år? 1: 4,2%? 2: 6,3% 3: 7,6% 9

10 Obligationer Stater, virksomheder og boligejere kan foretage lån via udstedelse af obligationer. Når PKA investerer i en obligation, svarer det til at yde et lån til staten, virksomheden eller boligejeren. Afkastet for PKA opstår i form af rentebetalinger på lånet og eventuelle kursstigninger. Der er forskellige former for risici og afkastprofiler knyttet til forskellige typer obligationer. 10

11 Obligationer 2 forskellige typer af obligationer: Obligationer med høj rating: De mindst risikable obligationer f.eks danske eller tyske statsobligationer (lav rente, lav risiko) Obligationer med lav rating: Mere risikable obligationer, som giver et højere afkast mod, at der tages en højere risiko. Der investeres i erhvervsobligationer og emerging markets obligationer 11

12 Effektiv rente på 10-årig obligation Afkastet på 10-årig statsobligation er blevet lavere og lavere

13 Reale aktiver Aktiver der følger udviklingen i inflationen - Ejendomme - Infrastruktur - Indeksobligationer 13

14 Spørgsmål til jer Må PKA sætte huslejen på en bolig under markedsprisen så medlemmerne eller deres børn bedre kan betale?? 1: Ja 2: Nej 14

15 Ejendomme Der er i alt 26 mia. kr. investeret i ejendomme, som er fordelt således: Mio. kr Danske boligejendomme Danske erhvervsejendomme Udenlandske ejendomme

16 Ejendomme pr Aktivtype Antal ejendomme Antal lejemål Danske boligejendomme* Danske erhvervsejendomme Danske ejendomme i alt Udenlandske ejendomme Ca. 10 fonde/ejendomsselskaber med i alt ca. 680 ejendomme *Af boliglejemålene frigøres omkring årligt, hvoraf ca. 50 % bliver tildelt medlemmer eller deres børn.

17 Danske ejendomme - geografisk placering

18 Nyeste ejendomme i PKA s portefølje Gellerup ved Aarhus Hildis Have i Hillerød Bindesbøllbyen i Risskov Grønttorvet i Valby 18

19 Infrastrukturaktiver Hav- og landvindmølleparker i Nordeuropa Solcelleanlæg i Californien 19

20 Aktier Ved investering i aktier, køber man en ejerandel af en virksomhed mod at få andel i fremtidigt overskud (afkast) Afkastet kan være et kontant udbytte eller kursstigninger Kursstigninger udgør typisk hovedparten af afkastet 20

21 Geografisk fordeling af PKA s aktier Danmark 1% Nordamerika 56% Europa 22% Fjernøsten 9% Japan 7% Sydamerika 2% Øvrige 3% I alt 100 mia. kr. 21

22 Spørgsmål til jer Hvor mange selskaber har PKA aktier i? 1: Ca. 200? 2: Ca : Ca

23 Aktier 2 forskellige typer af aktier: Børsnoterede (75%) Handles på børser i stor volumen, man hurtigt og nemt kan både købe og sælge. Unoterede (25%) Handles direkte mellem køber og sælger, og er derfor mere kompliceret, da prisen skal forhandles på plads. 23

24 Facebooks aktiekurs Facebook børsnoteret virksomhed Facebook børsnoteres d Kursen er da cirka 38 dollars. 50 Kursen på en Facebook-aktie er 167 dollars i dag

25 TDC aktiekurs TDC unoteret virksomhed Konsortium byder på TDC s aktier. Køb af TDC gennemføres og TDC afnoteres 5. juni Købstilbud på TDC på 50,25 kr. pr. aktie accepteres 5. april

26 Spørgsmål til jer Hvilket dansk selskab har højest markedsværdi? 1: AP Møller-Mærsk? 2: Novo Nordisk 3: Vestas 26

27 Risikospredning - Største danske virksomheder i 1960 erne Hvilke 2 selskaber er fortsat blandt Danmarks 10 største? 27

28 Risikospredning - Største danske virksomheder i dag 28

29 Største virksomheder globalt 29

30 Værdi af aktieinvestering Afkastet på aktiemarkedet Investering af 100 kr. i amerikanske aktier

31 Årlige aktieafkast Risikoen på aktiemarkedet 50% 43% 60% 54% 45% 30% 10% -10% -30% -38% -37% -40,4% -42% -50%

32 afkast Afkast og risiko hænger sammen Kreditobligationer Ejendomme Aktier Danmark Aktier Kina Aktier Unoterede Bankkonto Tyske stats- Obligationer risiko 32

33 PKA s risikospredning % 19% 2% 10% 4% 10% 12% 16% Kapitalfordeling Risikofordeling 42% 62% Obligationer med høj rating Obligationer med lav rating Aktier Reale aktiver Uudnyttet risiko Valutarisiko 33

34 Ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og Investeringsafdelingen Bestyrelsen beslutter 1. Pensionskassens overordnede risikoniveau 2. Øvrige retningslinjer som administrationen er underlagt 3. Om der skal investeres i investeringer, der: - indeholder en ny type af risiko - er store beløbs- eller risikomæssigt - består af dansk og social infrastruktur Pensionskassens overordnede risikoramme Formue Maks tab (25% af formuen) 34

35 Opsummering på investeringer Afkastet har stor betydning for størrelsen af pensionen Inflationen kan udvande pensionen PKA minimerer risikoen for tab ved at sprede investeringerne i børsnoterede og unoterede aktier i stats-, realkredit- og kreditobligationer i danske bolig- og erhvervsejendomme i infrastrukturaktiver Afkast og risiko hænger sammen Bestyrelsen beslutter de overordnede rammer for investeringerne 35

36 Pensionskassernes Risikostyring

37 Organisering i Finans Finansdirektør Nicolai Ørnstrup Pilehave Økonomi Jesper Overgaard Risikostyring & Compliance Therese Holst* Middle Office Anders Bjarnarson Regnskab Økonomi Budget Skat og moms Risikostyring Compliance* Solvens og kapital [HR] Fondsadministration Værdiansættelse Afkastmåling Rapportering [IT] *) Solvens II nøgleperson 37

38 Ansvarsfordeling mellem Risikostyring og Investeringsafdelingen Investeringsafdelingen Indstiller, implementerer, forvalter og overvåger investeringer Risikoafdelingen Har ansvaret for at identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere risikoen på investeringerne 38

39 Masser af risikostyring i hverdagen 39

40 Hvorfor påtage sig risiko? Risiko er en forudsætning for værdiskabelse 40

41 Pensionskassens risici Vedvarende lave afkast Faldende renter Store finansielle tab Øget levealder Øget invaliditet Operationelle risici Outsourcing Produktudvikling og nye kunder Ressourcer og kompetencer Andel af risiko 41

42 Spørgsmål til jer Hvem holder øje med at PKA overholder gældende investeringsregler for pensionskasser? 1: Organisationen Forsikring & Pension? 2: Nationalbanken 3: Finanstilsynet 42

43 Pensionskassen er underlagt tung regulering Lov om finansiel virksomhed 158 skal sikre, at pensionskassens investeringsstrategi afspejler det, medlemmerne er stillet i udsigt Sikre det bedst mulige afkast Være robust overfor udsving på de finansielle markeder Finanstilsynet har udmøntet dette i Prudent Personprincippet, der indebærer, at pensionskassen alene må investere i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som kan: Identificeres, måles, overvåges, forvaltes, kontrolleres og rapporteres om 43

44 Hvordan sikrer vi efterlevelsen af prudent person-princippet? Hvordan sikrer vi, hvad vores medlemmer er stillet i udsigt? Det kræver effektiv styring af risikobilledet Styring kræver måling Risikomåling udføres med risikomodeller 44

45 Stresstest Hvilke store ugunstige ændringer i de enkelte risici kan Pensionskasserne holde til Hvor store ændringer skal Pensionskasserne kunne modstå? Hvor stor er sandsynligheden for ændringen? 45

46 Risikostyringsmodeller Risikomodeller i PKA SCR Beskyttelse af garanterede pensioner PBG Beskyttelse af forventede pensioner Samme model fra bestyrelse til porteføljemanager 46

47 Solvenskapitalkrav (SCR) Fokus på beskyttelse af de garanterede pensioner 31. dec

48 PKA løsning PensionsBeskyttelsesGrænser (PBG) 1. Beskytter de forventede pensioner 2. Giver relevante rammer til bl.a. investering 3. Fleksibel beslutningsstøtte Samme model som SCR anden buffer (kapital) PKA fastsætter egne stød PBG er en tidlig advarsel ift. SCR PBG definerer bestyrelsens risikorammer 48

49 Normalområdet PBG-model To risikogrænser PBG Øvre: 200 års begivenhed PBG Nedre: 10 års begivenhed PBG buffer PBG Øvre PBG Nedre 49

50 Konstant udvikling - udfordringer i risikostyringen Risiciene ændrer sig hele tiden De værste risici er dem, vi ikke har set før Modellerne og systemerne fokuserer på risici vi har oplevet 50

51 Hvad skal I tage med jer om risikostyringen? 1. Bestyrelsens styringsdokumenter definerer hvilke risici der må tages, hvordan risiciene styres, hvornår bestyrelsen modtager rapportering, etc. Revideres årligt på bestyrelsesmøderne 2. Vi risikostyrer efter at levere robuste pensioner PBG modellen er den centrale risikostyringsmodel i PKA 3. Pensionskasserne er meget robuste 4. Finanstilsynet ser os efter i sømmene 51

52 Investeringsspil I skal forvalte 100 mio. kroner i hver gruppe. Pengene skal forvaltes over 3 perioder, hvor der forud for hver periode udleveres økonomiske forventninger til markedet. Resultatet evalueres efter hver periode, og vinderen er den gruppe, der har flest penge, når den tredje periode afsluttes. 52

53 Investeringsspil I kan investere de 100 mio. kroner i følgende forskellige aktivtyper: Danske aktier Europæiske aktier Amerikanske aktier Japanske aktier Emerging markets aktier Danske obligationer Euro obligationer Erhvervsobligationer Emerging markets obligationer Kontanter 53

54 Regler / begrænsninger Max 50% i valutaer udenfor DKK og EUR Max 50% i aktier Udenfor DKK og EURO: Amerikanske aktier, japanske aktier, emerging markets aktier, erhvervsobligationer og emerging markets obligationer 54

55 Periode 1 Dårlige økonomiske nøgletal og svage regnskaber fra virksomhederne betyder markante aktiefald Dollaren falder kraftigt i værdi i forhold til kr. Investorer går i sikkerhed i obligationer, hvilket betyder faldende renter og stigende obligationskurser Erhvervsobligationer giver lave afkast pga. ringe tiltro til tilbagebetalingsevne 55

56 Periode 1 Aktivtype Afkast i % Danske aktier -20% Europæiske aktier -31% Amerikanske aktier -34% Japanske aktier -23% Emerging markets aktier -20% Danske obligationer 10% Euro obligationer 10% Erhvervsobligationer 0% Emerging markets obligationer 12% Kontanter 4% 56

57 Periode 2 Aktiemarkedet vender Gode regnskaber primært drevet af omkostningsreduktioner Lempelig pengepolitik Lange renter stort set uforandret Øget tillid til betalingsevnen hos obligationsudstedere af erhvervs- og emerging markets obligationer 57

58 Periode 2 Aktivtype Afkast i % Danske aktier 33% Europæiske aktier 15% Amerikanske aktier 8% Japanske aktier 17% Emerging markets aktier 30% Danske obligationer 5% Euro obligationer 4% Erhvervsobligationer 28% Emerging markets obligationer 26% Kontanter 3% 58

59 Periode 3 Stigende vækst og lempelig pengepolitik betyder høje aktieafkast Faldende dollar betyder dog lave afkast af amerikanske aktieinvesteringer Renterne falder, hvilket får obligationskurserne til at stige Igen gode afkast på erhvervs- og emerging markets obligationer 59

60 Periode 3 Aktivtype Afkast i % Danske aktier 24% Europæiske aktier 12% Amerikanske aktier 3% Japanske aktier 6% Emerging markets aktier 16% Danske obligationer 7% Euro obligationer 9% Erhvervsobligationer 12% Emerging markets obligationer 12% Kontanter 2% 60