Produktkatalog. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktkatalog. Version"

Transkript

1 Produktkatalog Version

2

3 1.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR Produktkataloget Kvalitets- og miljøstyring Rørsystemer og deres anvendelsesområder LOGSTOR A/S Produktkatalog

4

5 1.1.1 Generelt LOGSTOR LOGSTOR LOGSTOR omfatter produktionsselskaber i Danmark, Polen, Sverige og Finland samt salgsog serviceenheder på alle større markeder verden over. Global service LOGSTOR arbejder overalt efter de sae strae interne og internationale retningslinjer, hvilket sikrer ensartede produkter af høj kvalitet samt ensartede retningslinjer for montage og anvendelse af vore produkter i hele verden. Den centrale styring af produktdata, specifikationer, marketing, montageinstruktioner og brugermanual sikrer ensartet forståelse og anvendelse af vore produkter globalt. Teknisk service LOGSTOR er systemleverandør. En del af systemet er Teknisk service både før, under og efter et projekts gennemførelse. LOGSTORs know-how koer alle parter til gode ved systemvalg, systemoptimering, projektering, træning, installation, idriftsætning og vedligehold. Til gavn for projektets totaløkonomi og til tryghed for kunder og forbrugere. Uddannelse LOGSTOR har et omfattende uddannelsesprogram for nye ansatte, som sikrer, at perso nalet til enhver tid er i stand til at besvare spørgsmål om anvendelsen af vore produkter til alle formål, hvor væsker og gasser skal føres fra punkt A til B. Som følge af indførelsen af nye teknikker, nye miljøkrav osv., har det traditionelle, præisolerede rørsystem udviklet sig til et højteknologisk produkt. Af hensyn til den miljømæssige indflydelse på vor fælles globale fremtid er det derfor yderst vigtigt at håndtere produktet korrekt; ikke kun for at sikre den bedst mulige økonomi for det enkelte projekt. LOGSTOR afholder løbende kurser for folk, som skal arbejde med systemet. Kursusdeltagerne er beslutningstagere, rådgivende ingeniører, entreprenører, rør- og muffemontører, tilsynsførende, kvalitetskontrollanter, driftspersonale og ansatte ved LOGSTOR. Udvikling LOGSTOR har fokus på produkt- og procesudvikling med det udgangspunkt, at vore produkter er langvarige investeringsgoder og, at de laveste levetidsomkostninger er af vital betydning for vore kunder. LOGSTOR er med dér, hvor folk fra erhvervslivet mødes og beslutningstagere søger oplysninger om fremtidige energisystemer - til gavn for en rationel og miljøvenlig anvendelse af knappe energiressourcer. LOGSTOR A/S Produktkatalog

6 1.2.1 Generelt Produktkataloget Dokumentation Dette katalog er bind 1 i dokumentationssamlingen fra LOGSTOR, som p.t. består af: Produktkatalog Projekteringsmanual Håndterings- og Montagemanual Produktkataloget Produktkataloget er et værktøj, der tjener følgende formål : - Beslutningstagere skal ved at læse de generelle beskrivelser kunne vælge det system og de produkter, der passer til deres behov og ønsker. - Indkøbere, rådgivere, ordrebehandlere og kunder generelt skal let kunne finde generelle oplysninger om et specifikt produkt. Alle produktsider er opdelt på sae måde, så man let kan finde den sae type oplysning på flere produkter: Anvendelse: Hvad kan et produkt bruges til og under hvilke forudsætninger? Beskrivelse: Hvordan ser produktet ud, hvilke dele består det af? Materialer: Hvilke materialer er produktet fremstillet eller saensat af? Komponentnr./mål: Hvilke komponentnumre - hvilke hovedmål? Tilbehør: Hvis produktet kræver tilbehør af den ene eller anden art er det beskrevet her. Henvisninger: Her henvises til relevante afsnit med supplerende information i dette katalog og de to øvrige manualer. OBS! De tre bind kan betragtes som selvstændige værker. Der er derfor ikke saenhæng mellem nuereringen i de enkelte bind. Produktkatalog LOGSTOR A/S

7 1.2.2 Generelt Produktkataloget Brug af Produktkataloget Produktkataloget eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR. Informationerne/instruktionerne er generelle. Anvendelse og implementering skal ske under behørig hensyntagen til lokale forhold. Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere. Alle rettigheder forbeholdt. Den engelske udgave af kataloget er originalen, mens de andre udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning. Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel. Seneste opdatering vil altid være på LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne ændringer. LOGSTOR er et varemærke, som ikke må anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR. LOGSTOR A/S Produktkatalog

8 1.3.1 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Introduktion Ordrebehandling og fremstilling af produkter foregår efter et kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, hvor LOGSTOR bl.a. har formuleret kvalitets- og miljøpolitikker. Systemet administreres af den lokale Kvalitets- og Miljøafdeling, som er en selvstændig stabsfunktion under EVP for produktion og supply. Kvalitetsafdelingen har beføjelser til at stoppe produktion eller levering af produkter, som ikke opfylder fastlagte specifikationer. Certificering ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemet er opbygget og certificeret efter ISO 9001:2015. Eksempel: Kvalitetshåndbog Kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret i kvalitetshåndbøger pr. selskab/land. Kvalitetsstyringssystemet omfatter: - mål og politikker - organisationsplaner - procedurer og instruktion for processer, som har indflydelse på kvalitet. Det omfatter administrative og fremstillingsprocesser f.eks. ordrebehandling, inspektion m.m. - proces- og inspektionsplaner. Inspektionsrutiner i produktionen Produktion af rørsystemer er underkastet omfattende inspektionsrutiner. Det sikrer at fastlagte normer og specifikationer overholdes og sikrer en ensartet, høj produktionskvalitet uanset produktionssted, der er forudsætningen for et driftssikkert system med lang levetid. Inspektionsrutinerne er beskrevet i proces- og inspektionsplaner, som omfatter modtagelse af råvarer og halvfabrikata, kvalifikationsprøve, produktionsprocessen og færdigvarer. Produktkatalog LOGSTOR A/S

9 1.3.2 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Eksternt tilsyn LOGSTOR's præisolerede rør og fittings er bl.a. certificeret efter Euroheat & Power, EHP-certificeringsbesteelser 001 for kvalitetsevaluering af fjernvarme ved Svensk Fjernvarme. Det indebærer, at produktionsprocesser og produkter er underkastet typetest og kontrol, som er baseret på gældende EN-norm. Det verificeres ved årlige tilsynsbesøg, hvor testresultater gennemgås og produkter udtages til ekstern test. Dokumentation til kunder Stålrør og -fittings, granulat til kapperør, polyol og isocyanat til PUR bestilles med 3.1 certifikat, og certifikat arkiveres i LOGSTOR i min. 5 år. Der sendes normalt ingen dokumentation på leverede produkter til kunden. Kunden har mulighed for efter forudgående aftale at bestille ekstra dokumentation på rør- og fittingsleverancer til hver ordre. Identifikation Illustrationen viser, hvad de enkelte koder beskriver. Medierør: 1. Fabrikantens/leverandørens mærke (logo) 2. Medierørets kvalitet 3. Coil-, charge- eller produktionsnr. Kapperør: 1. Fabrikant 2. Dimension 3. Godstykkelse 4. Materiale 5. Smelteindeks-tolerance 6. Silonr. 7. Produktionstidspunkt: dag-uge-år Etiket: 1. Produktionsordrenr. 2. Mærkninger, godkendelser m.m. 3. Produktionsbeskrivelse. Opbygning 4. Produktionsbeskrivelse. Dimensioner, mål 5. Dato for produktionsordre P235GH XXX { :::LOGSTOR:::160:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::::1::: ::: LOGSTOR A/S Produktkatalog

10 1.3.3 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Miljø ISO Overholdelse af miljøkrav, optimering af ressourceforbrug og minimering af miljøbelastning sikres via et miljøsystem opbygget i overenssteelse med miljøstandarden ISO 14001:2015. Eksempel: Henvisning For alle relevante LOGSTOR certifikater se: Produktkatalog LOGSTOR A/S

11 1.4.1 Generelt Rørsystemer og deres anvendelsesområder Anvendelsesområde Rørsystem Medierør, materiale Driftstryk, bar Driftstemperatur, C Spidstemperatur, C Rørtype Fjernvarme Fjernkøling Dimensionsområde ø Overvågning Fastrørsystem Stål 16/ Enkelt rør x x 26, x TwinPipe x x 26,9-219,1 x PexFlextra / PexFlex PEX Enkelt rør x x TwinPipe x x AluFlextra / AluFlex Alupex Enkelt rør x x FlexPipe TwinPipe x x Dobbelt rør 20/16-26/20 SteelFlex Stål Enkelt rør x x x CuFlex Kobber Enkelt rør x x TwinPipe x x Kobberrørsystem Kobber Enkelt rør x x TwinPipe x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

12

13 Fastrørsystemet Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de præisolerede enkeltrør, som LOGSTOR tilbyder. Indhold Materialespecifikation Fjernvarmerør - Isoleringsserie Fjernvarmerør - Isoleringsserie Fjernvarmerør - Isoleringsserie Fjernvarmerør - Kaprør Alternativer Rør i andre dimensioner og efter andre specifikationer kan leveres som specialordre. LOGSTOR A/S Produktkatalog

14 Produktkatalog LOGSTOR A/S

15 Fastrørsystemet Materialespecifikation Anvendelse Rørsystemet er et komplet transmissions- og fordelingssystem til fjernvarme. Generelt overholder LOGSTORs fastrørsystem de europæiske standarder EN253, EN448, EN488, EN489, EN13941 og EN Alle angivelser i dette katalogs afsnit 2 er baseret på: Levetid = Min. 30 år. Max. driftstryk = 25 bar. For store T-stykker i standardudførelse kan trykklassen dog være lavere. Rørsystemet opfylder kravene i EN 253 samt EN for kontinuerlig drift med varmt vand ved forskellige temperaturer op til 120 C og i forskellige tidsintervaller med en spidslasttemperatur på op til 140 C. Suen af de forskellige tidsintervaller må i gennemsnit ikke overstige 300 timer pr. år. Ved temperaturreferencer, som afviger fra ovennævnte standarder, kan vi på forespørgsel beregne den estimerede levetid på grundlag af det faktisk forventet temperatursæt i løbet af et år. Kontakt venligst LOGSTOR, hvis dine betingelser adskiller sig fra grænseværdierne i EN 253. Beskrivelse Et præisoleret rør består af: Pos. Del Materiale 1 Medierør Stål 2 Isolering Polyurethanskum 3 Kapperør Polyethylen, HDPE 4 To 1,5 2 kobbertråde til overvågning Den ene er fortinnet 5 Røretiket Produktionsmetoder LOGSTOR råder over flere forskellige produktionsmetoder til fremstilling af rør, der alle opfylder kravene i EN 253, men som alligevel har forskellige brugsegenskaber. Traditionelt skuede rør fremstilles ved at isoleringsskuet sprøjtes ind mellem medierøret og kappen, der er fremstillet i en separat proces. I processen fremstilles ét rør ad gangen. Processen anvendes i alle rørdimensioner. I aksial kontiprocessen fremstilles rør ved at støbe isoleringen på medierøret i en vandrende form, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen. Fremstillingen foregår i en kontinuerlig proces. Mellem isolering og kappe er der indstøbt en effektiv diffusionsspærrefolie mod diffusion af isoleringsgasser. Kontinuerligt fremstillede rør med diffusionsspærrefolie ældes således ikke. Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 90 og ø 315. Det samlede varmetab over en periode på 30 år er 10-25% lavere end for et tilsvarende traditionelt rør. Der er størst besparelse på de mindste dimensioner. I spiral kontiprocessen sprøjtes isoleringen på medierøret eller den støbes i en form omkring medierøret, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen i en spiral bevægelse. Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 355 og ø Disse kan leveres med diffusionsspærrefolie som specialprodukt. LOGSTOR A/S Produktkatalog

16 Fastrørsystemet Materialespecifikation Stålrør Dimensioner og tolerancer: EN 253 og EN Standardrør: Længde- eller spiralsvejste, dimension 26,9 til 60,3 P235TR1, P235TR2 efter EN eller P235GH efter EN Dimension 76,1 P235GH efter EN eller EN Værksattest: EN Skærpning: ISO 6761 Overfladekvalitet: Inden opskumning af rør sikres det, at overfladen på stålrøret har en kvalitet, der sikrer optimal vedhæftning mellem rør og isolering. Isolering Polyurethanskum: Egenskaber: Minimum som krav i EN 253. Blæsemiddel: Cyclopentan. Termisk varmeledningsevne: - Traditionelt producerede rør (50º C): 0,027 W/m K. *) - Aksial kontirør (50 C): 0,023 W/m K. *) - Spiral kontirør (50 C): 0,025 W/m K. *) Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de løbende målinger. I beregningsprograet Calculator indgår altid de opdaterede værdier. Se Kapperør Polyethylen: HDPE, bimodal (min. PE 80, ISO 12162) Egenskaber: Min. som krav i EN 253 Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks område: MFR-variation 0,5 g/10 min Termisk stabilitet: Oxydation induction time (OIT): > 20 min ved 210 C Modstand mod revnedannelse: Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 300 h (kærv, 4 MPa, 80ºC, EN 253) Indvendig overfladebehandling: Alle traditionelt producerede kapperør coronabehandles ved fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem kapperør og isolering. Ved kontirør sikres vedhæftningen ved en coronabehandlet PE-folie mellem kappe og skum. Færdige rør Fri medierørende: 220 ±10 Leveringslængder: 6, 12 og 16 m Produktkatalog LOGSTOR A/S

17 Fastrørsystemet Materialespecifikation Overvågningssystem Rørene leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen, Nordic System Tråde: Afstand til stålrør: Position i toppen: 1,5 2 kobbertråde (den ene er fortinnet) 15 ± 3-20 cm fra kl. 12-position De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leveres til de fleste af vore rørsystemer. Se beskrivelse i afsnit 16 i dette katalog. LOGSTOR A/S Produktkatalog

18 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1 Anvendelse Præisolerede rør i isoleringsserie 1 anvendes til alle almindeligst forekoende anlægsopgaver, hvor der ikke er behov for at tilgodese f.eks. ekstreme ydre temperaturpåvirkninger, særligt høje energipriser o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 1 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/90 - ø 219,1/315 fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde. Se side :::LOGSTOR:::160:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1::: ::: Produktkatalog LOGSTOR A/S

19 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1 Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. Godstyk. ø udv. Godstyk. 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2,6 90 3,0 x x 2,9 0, ,7 2,6 90 3,0 x x 3,3 0, ,4 2, ,0 x x 4,2 1, ,3 2, ,0 x x 4,6 1, ,3 2, ,0 x x 6,1 2, ,1 2, ,0 x x 7,5 3, ,9 3, ,0 x x 9,4 5, ,3 3, ,2 x x x 14 9, ,7 3, ,4 x x x ,3 4, ,6 x x x ,1 4, ,1 x x x , ,8 x x x ,9 5, ,2 x x ,6 5, ,6 x x ,4 6, ,7 x x , ,0 x x , ,6 x x , ,8 x x , ,7 x x , ,4 x x , ,2 x x , ,0 x x , ,8 x x , ,5 x x l/m LOGSTOR A/S Produktkatalog

20 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 2 Anvendelse Præisolerede rør med ekstra isoleringstykkelse, serie 2, anvendes, hvor der er specielle temperaturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietemperaturer, behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 2 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/110 - ø 168,3/280 fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde, se side :::LOGSTOR:::315:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1::: ::: Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. Godstyk. ø udv. Godstyk. 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2, ,0 x x 3,3 0, ,7 2, ,0 x x 3,7 0, ,4 2, ,0 x x 4,6 1, ,3 2, ,0 x x 5,0 1, ,3 2, ,0 x x 6,5 2, ,1 2, ,0 x x 8,0 3, ,9 3, ,0 x x 10 5, ,3 3, ,4 x x x 15 9, ,7 3, ,6 x x x ,3 4, ,9 x x x ,1 4, ,5 x x x , ,2 x x x ,9 5, ,6 x x ,6 5, ,7 x x ,4 6, ,0 x x , ,6 x x , ,2 x x , ,9 x x l/m Produktkatalog LOGSTOR A/S

21 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 3 Anvendelse Præisolerede rør med ekstra høj isoleringstykkelse, serie 3, anvendes, hvor der er specielle temperaturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietemperaturer, behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 3 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/125 - ø 168,3/315 fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde, se side :::LOGSTOR:::315:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1::: ::: Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. Godstyk. ø udv. Godstyk. 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2, ,0 x x 3,7 0, ,7 2, ,0 x x 4,1 0, ,4 2, ,0 x x 5,0 1, ,3 2, ,0 x x 5,4 1, ,3 2, ,0 x x 7,0 2, ,1 2, ,0 x x 8,6 3, ,9 3, ,2 x x 11 5, ,3 3, ,6 x x x 16 9, ,7 3, ,9 x x x ,3 4, ,1 x x x ,1 4, ,8 x x x , ,6 x x x ,9 5, ,7 x x ,6 5, ,0 x x ,4 6, ,6 x x , ,2 x x , ,9 x x l/m LOGSTOR A/S Produktkatalog

22 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Kaprør Anvendelse Kaprør anvendes, hvor man ønsker en lettere afisolering i forbindelse med tilpasning af rørlængder. Beskrivelse Afhængig af dets længde er kaprøret inddelt i sektioner af 0,5-1,5 m længde, markeret med rundgående tape. Hver anden sektion har ingen vedhæftning mellem isolering og medierør. Markeret med langsgående tape L Materialer Kaprør fremstilles efter sae specifikationer, som for øvrige lige rør. Komponentnr./ data Komponentnr Kaprør, som traditionelt er opskuede rør, fremstilles i 12 og 16 meters længde. Dimensionsserie 1, 2 og 3 som for lige rør. Max stålrørsdimension ø 508. Produktkatalog LOGSTOR A/S

23 2.1.1 Ekspansion og forankring Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de ekspansions- og forankringselementer, der anvendes i forbindelse med én eller flere af vore lægningsmetoder. Indhold E-Comps Skumpuder Forankring Produktkatalog LOGSTOR A/S

24 2.1.2 Ekspansion og forankring E-Comps Anvendelse E-Comp er en éngangskompensator, der anvendes i forbindelse med den forenklede lægningsmetode: E-systemet, hvor temperaturvariationer i rørsystemet optages som spændinger i stålrøret i stedet for at blive omsat i ekspansionsbevægelser. Beskrivelse E-Comp ø 42,4-139,7 E-Comp ø 168,3-610 emax emax emax emax L L E-Comps er dimensioneret til max. 25 bar driftstryk (37,5 bar prøvetryk). Materialer E-Comps medierør og skørt: Som for lige stål medierør. Bælg: Rustfri stål, AISI 321 Komponentnr. / mål Komponentnr L er en E-Comps længde i saenpresset tilstand. e max er største saenpresningslængde. E-Comps i større dimensioner leveres efter aftale. E-Comps kan efter ønske leveres forindstillet på komponentnr Stålrør ø udv. L e max LOGSTOR A/S Produktkatalog

25 2.1.3 Ekspansion og forankring E-Comps Tilbehør Komponentnr Plastfolie for rørstrækninger med E-Comps. Leveres i ruller. Folietykkelse 0,1. Folietykkelse ved 2500 og 3000 bredde: 0,15. Kapperør Bredde Længde ø udv. m Produktkatalog LOGSTOR A/S

26 2.1.4 Ekspansion og forankring Skumpuder Anvendelse Skumpuder kan anvendes til delvis optagelse/fordeling af ekspansionsbevægelser. Anvendelsen er begrænset til en førstegangs-ekspansionsbevægelse på max. 84, samt en max. kontinuerlig overfladetemperatur på kapperøret på 50 C. Beskrivelse Skumpuderne leveres i én størrelse, som tilpasses aktuel kapperørsdiameter. Materialer Skumpuder er fremstillet af: Polyethylenskum med lukkede celler. Ikke-nedbrydelig Termisk varmeledningsevne: l (50 C) = > 0,05 W/mK Leveres som type 2 efter EN med følgende karakteristika: Deformation i % Trykstyrke, kpa ±15% ±15% ±15% Komponentnr./ antal Komponentnr Produktnr Kapperørsdiameteren besteer højden på skumpuden. D LOGSTOR A/S Produktkatalog

27 2.1.5 Ekspansion og forankring Forankring Anvendelse Præisolerede forankringer anvendes, hvor rørledningen ønskes fastholdt for optagelse af ekspansionskræfter, så uønskede ekspansionsbevægelser undgås. Beskrivelse Præisoleret forankring Max. driftstryk: 25 bar Max. aksiallast på ankerpladen svarer til en differensspænding på 150 MPa fra de to sider. Alle præisolerede forankringer har indstøbte kobbertråde til overvågning. 220 A L L/2 Materialer Rørdel: Som for lige rør: P 235 GH/PUR/PE-HD Flange: Coated stål, S 235 JR Indvendig skørt: Rustfrit stål Præisolerede forankringer produceres i henhold til EN 448. Komponentnr. / data Komponentnr Overvejes forankring i større dimensioner eller med højere spændinger, så kontakt Teknisk Afdeling med konkrete projektoplysninger. Stålrør ø udv. Kapperør ø Serie 1 Serie 2 Serie 3 L A Kapperør ø L A Kapperør ø 26, , , , , , , , , , , , , , L A Produktkatalog LOGSTOR A/S

28

29 2.2.1 Kapperørssamlinger Oversigt Indhold Generelt BandJoint EWJoint SX-WPJoint BXJoint BXSJoint B2SJoint BSJoint C2LJoint Produktkatalog LOGSTOR A/S

30 2.2.2 Kapperørssamlinger Generelt Muffetyper LOGSTOR leverer tre forskellige muffetyper: --Svejsemuffer --Krydsbundne krympemuffer --HDPE-krympemuffer Alle muffetyper er testet og godkendt i henhold til EN 489. Svejsemuffer LOGSTOR har to typer svejsemuffer: -- BandJoint, som er en åben svejsemuffe, der monteres efter stålrøret er svejst saen. BandJoint har integrerede kobbertråde i svejsezonen. -- EWJoint, som er en lukket HDPE-krympemuffe, der formonteres, inden stålrøret svejses saen. Svejsebånd leveres separat og monteres først, når muffen skal nedkrympes. Svejsemuffer kan anvendes i alle jordbundstyper - også hvor grundvandet konstant står mere end 0,5 m over rørene f.eks. krydsning af vandløb og i olieforurenet jord samt stærkt sur jordbund, bakterielt aktive lossepladser og sø/-havaflejringer. Krydsbundne krympemuffer Lukkede krympemuffer, som formonteres, inden stålrøret svejses saen. Leveres for opskumning eller med isoleringshalvskåle. Skumhuller forsegles med svejsepropper. Krydsbundne muffer kan anvendes i alle normale jordbundstyper, hvor grundvandstanden konstant er mindre end 0,5 m over rørene. HDPEkrympemuffer Lukkede HDPE-krympemuffer, som formonteres, inden stålrøret svejses saen. Leveres for opskumning. Skumhuller forsegles med svejseprop. HDPE-krympemuffer kan anvendes i alle normale jordbundstyper, hvor grundvandstanden kon stant er mindre end 0,5 m over rørene. Dimension ø kan leveres med diffusionsspærre til projekter på forespørgsel. LOGSTOR A/S Produktkatalog

31 2.2.3 Kapperørssamlinger BandJoint Anvendelse BandJoint er en åben PE svejsemuffe med integrerede kobbertråde i svejsezonen. Anvendes til kappediameter ø Kan anvendes til reduktion, hvor forskellen i kappediameter er max. 25. Se afsnittet "Reduktioner". LOGSTOR WeldMaster anvendes til svejsning af BandJoint. Kan ikke anvendes på Flextra-kapper (korrugerede kapper). Beskrivelse BandJoint-dimension ø Leveres med forborede huller til opskumning. Leveres 2 stk., pakket i hvid PE-folie. ø L Opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 60 C. ø L Komponentnr BandJoint-længde Kappedimension, L, (STD) x x 590 (STD) x x x x 830 (XL)* x x 850 (XL)* x x x x * Længde 830 og 850 (XL) anvendes til E-Comp og reparation. BandJoint-dimension ø Leveres 1 stk. i hvid folie. Leveres som standard oprullet. Kan leveres flad på palle med rae til ordre. L Hvis BandJoint leveres flade, skal de oprulles dagen før montage. Max temperatur under transport og lagring: 60 C. Komponentnr BandJoint, L Kappedimension, x x x x x x x x x x x x x x 1020 x x x x x x x x x x x x x x * Længde 1020 anvendes til E-Comp og reparation. Produktkatalog LOGSTOR A/S

32 2.2.4 Kapperørssamlinger BandJoint Tilbehørssæt Tilbehørssættet består af: 1. Rygskinne 2. Justeringsskruer 3. Filtpude 4. Udluftningspropper 5. Svejsepropper 6. Isolatorfod til dimension L 4 5 Rygskinnens længde bestees af udskæringslængden. A = udskæringslængde L = BandJoint-længde A L Komponentnr Dimension ø : Bredde, 40 Kappedimension, Udskæring A, BandJoint-længde, L Rygskinne-længde, L Rygskinne STD Rygskinne XL* * Rygskinne XL anvendes til E-Comp. Dimension ø : Bredde, 70 Kappedimension, Udskæring A, BandJoint-længde, L Rygskinne-længde, L Rygskinne STD Rygskinne XL* Rygskinne STD Rygskinne XXL* * Rygskinne XL og XXL anvendes til E-Comp og reparation. LOGSTOR A/S Produktkatalog

33 2.2.5 Kapperørssamlinger BandJoint Lange isolatorfødder Ved isoleringstykkelser > 85 skal der anvendes 70 lange isolatorfødder til justeringsskruerne. Komponentnr Kappedimension, Rygskinne Serie 1 Serie 2 Serie 3 STD og XXL stk. isolatorfødder i pose: Varenr Lange skruer Til større dimensioner anvendes der foruden 70 isolatorfødder også ekstra lange skruer. Komponentnr Dimension, Skruelængde ø ,6/630 x 406,0/710 x 457,0/800 x 508,0/800 x 508,0/900 x 610,0/900 x 610,0/1000 x 711,1/1000 x 711,1/1100 x 813,0/1100 x 813,0/1300 x 914,0/1200 x 914,0/1300 x 1016,0/1300 x 1016,0/1400 x 1118,0/1400 x Varenumre: 100 lang skrue: lang skrue: lang skrue: Produktkatalog LOGSTOR A/S

34 2.2.6 Kapperørssamlinger BandJoint Antal pr. skinne Antal skruer og isolatorfødder pr. skinne. Rygskinne Antal pr. skinne STD 2 XL 4 XXL 4 Materialer Muffe: HDPE Rygskinne: Varmt galvaniseret plade Filtpude: Filt Skruer: PPS eller stål Isolatorfod: Etronit, højtrykslaminat Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE. Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved større dimensioner anvendes maskinskum. Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

35 2.2.7 Kapperørssamlinger EWJoint Anvendelse Anvendes til kappediameter ø Muffen skal formonteres, før saensvejsning af medierøret Muffen svejses saen med kapperøret ved hjælp af et løst svejsebånd mellem muffe og kappe. LOGSTOR WeldMaster anvendes til svejsning af EWJoint. Kan ikke anvendes på Flextra-kapper (korrugerede kapper). Beskrivelse EWJoint består af: 1. Krympemuffe 2. Svejsebånd 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper 5. Klaer til fastgørelse af svejsebånd Mufferne leveres indpakket i hvid PE-folie. Tilbehøret, 2-4, leveres separat i plastspand. Klaer (5) bestilles separat. 1 3 L Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 40 C. Komponentnr.: 5027 Kapperørsdimension ø L L, for E-Comp Kapperørsdimension ø L L, for E-Comp EWJoint for E-Comp har godstykkelse for ekstrudersvejsning. Krympemuffe > ø280 i standardlængde kan ekstrudersvejses. EW-svejsebånd Komponentnr Svejsebånd og svejsepropper leveres til 1 EWJoint samlet i spand. Produktkatalog LOGSTOR A/S

36 2.2.8 Kapperørssamlinger EWJoint Klaer Komponentnr Kapperør, ø udv. Varenuer ø Materialer Muffe: HDPE Svejsebånd: Elektrogalvaniseret net Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved større dimensioner anvendes maskinskum. Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

37 2.2.9 Kapperørssamlinger SX-WPJoint Anvendelse Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) til opskumning. Muffen er krympbar i enderne, og skumhullerne lukkes med svejseprop. Krympemuffen skal formonteres før saensvejsning af medierøret. Krympemuffen kan som standard reduceres et dimensionsspring. Se tabel nedenfor. Ved montering på rør med korrugeret kappe skal muffeenderne tætnes med ekstra manchetter, som bestilles separat. Beskrivelse ø SX-WPJoint består af: 1. Krympemuffe med integreret mastik 2. Udluftningspropper 3. Svejsepropper Leveres indpakket i hvid PE-folie Krympemuffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 60 C L Komponentnr Kapperør D 1 Kapperør D 2, L = 650 L = X X X 110 X X 125 X X 140 X X 160 X X 180 X X 200 X X 225 X X 250 X X 280 X X 315 X X 355 X X 400 X X 450 X X Produktkatalog LOGSTOR A/S

38 Kapperørssamlinger SX-WPJoint Beskrivelse ø SX-WPJoint består af: 1. Krympemuffe 2. Tætningsbånd 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper Leveres indpakket i hvid PE-folie Krympemuffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 60 C L 2 Komponentnr Kapperør D 1 Kapperør D 2, X X 560 X X 630 X X 710 X X Materialer Krympemuffe: Krydsbundet PE, PEX Mastik: PIB-baseret mastik Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE. Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Manchet til korrugeret kappe, komponentnr Bestil 2 stk pr. muffe. LOGSTOR A/S Produktkatalog

39 Kapperørssamlinger BXJoint Anvendelse Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) med isoleringshalvskåle i polyurethan (PUR). BXJoint er dobbelttætnet. Anvendes til kapperørsdimension ø Krympemufferne skal formonteres på rørene før saensvejsning af medierøret. De kan anvendes til reduktion. Dimensionsgrænserne fremgår af tabellen. Af hensyn til isoleringshalvskålene bestilles til den største dimension. Beskrivelse BXJoint består af: 1. PEX-krympemuffe med integreret hotmelt og mastik. 2. Isoleringshalvskåle 3. Krympedug Leveres indpakket i hvid PE-folie. L Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 60 C. Komponentnr Leveres med isoleringshalvskåle til serie 1, 2 og 3. Kapperør Kapperør D 2, D 1, X X X 110 X X X 125 X X X 140 X X X 160 X X X 180 X X X 200 X X X 225 X X X 250 X X X 280 X X X 315 X X X 355 X X 400 X X 450 X X 500 X X 560 X X 630 X X Krympemuffens længde: 780. Materialer Krympemuffe: Krydsbundet PE, PEX Mastik: PIB-baseret mastik Isoleringshalvskåle: PUR Krympedug: PEX med PIB-baseret mastik Produktkatalog LOGSTOR A/S

40 Kapperørssamlinger BXSJoint Anvendelse Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) anvendes til kapperørsdimension ø BXSJoint er dobbelttætnet. Krympemuffen kan anvendes til reduktion. Dimensionsgrænserne fremgår af nedenstående tabel. Krympemuffen skal formonteres, før saensvejsning af medierøret Alu-svøbet kan anvendes flere gange eller bibeholdes som diffusionsspærre i muffen. Beskrivelse BXSJoint består af: 1. Svøb til opskumning 2. Udluftningsprop 3. Krympemuffe med integreret mastik 4. Krympedug Krympemuffen og krympedugen leveres indpakket i kraftigt hvid PE-folie. De skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 60 C. 3 1 L 2 L Komponentnr Kapperør Kapperør D 2, D 1, X X X 110 X X X 125 X X X 140 X X X 160 X X X 180 X X X 200 X X X 225 X X X 250 X X X 280 X X X 315 X X X 355 X X 400 X X 450 X X 500 X X 560 X X 630 X X Krympemuffens længde: 780. Materialer Krympemuffe: Krydsbundet PE, PEX Mastik: PIB-baseret mastik Svøb: Aluminium Udluftningsprop: LDPE Krympedug: PEX med PIB-baseret mastik Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

41 Kapperørssamlinger B2SJoint Anvendelse B2SJoint anvendes til kapperørsdimensioner ø Mufferne skal formonteres inden saensvejsning af medierøret. B2SJoint er dobbelttætnet. Beskrivelse B2SJoint består af: 5 1. Krympemuffe 2. Krympesvøb med låsebånd 3. Tætningsbånd 4. Svejsepropper 5. Udluftningspropper Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie. Den skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 40 C L 3 2 Komponentnr Kapperørsdim. ø L E-Comp, L, Kapperørsdim. ø L E-Comp, L, B2SJoint for E-Comp har godstykkelse for ekstrudersvejsning. Krympemuffe > ø280 i standardlængde kan ekstrudersvejses. Materialer Krympemuffe: HDPE Krympesvøb: PEX med PIB-baseret mastik og hotmelt Tætningsbånd: PIB-baseret Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved større dimensioner anvendes maskinskum. Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog LOGSTOR A/S

42 Kapperørssamlinger BSJoint Anvendelse BSJoint anvendes til kapperørsdimensioner ø Mufferne skal formonteres inden saensvejsning af medierøret. Beskrivelse BSJoint består af: 1. Krympemuffe 2. Tætningsbånd 3. Svejsepropper 4. Udluftningspropper Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie. Den skal opbevares stående. 1 2 L 3 4 Max. temperatur under transport og lagring: 40 C. Komponentnr Krympemuffe > ø280 kan ekstrudersvejses. Ved mindre dimensioner anvendes EWJoint for E-Comp til ekstrudersvejsning. Mastik bestilles på komponentnr Propsæt bestilles på komponentnr Kapperørsdimension ø L Materialer Krympemuffe: HDPE Tætningsbånd: PIB-baseret Udluftningspropper: LDPE Svejsproper: HDPE Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

43 Kapperørssamlinger C2LJoint Anvendelse C2LJoint er en åben muffe, som anvendes til kapperørsdimensioner ø C2LJoint er dobbelttætnet. Åben krympemuffe i PE med isoleringshalvskåle i PUR. Krympemuffen gennemskæres på langs før montage. Anvendes bl. a. til reparation af rør med medierør i stål. Beskrivelse C2LJoint består af: 1. Isoleringshalvskåle 2. Krympedug 3. Krympemuffe med integreret hotmelt 4. Krympesvøb 5. Låsebånd Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie. Den skal opbevares stående L 1 L 2 5 Max. temperatur under transport og lagring: 40 C. Leveres med isoleringshalvskåle til serie 1, 2 og 3. Komponentnr Medierør Kapperør, ,9 X X X 33,7 X X X 42,4 X X X 48,3 X X X 60,3 X X X 76,1 X X X 88,9 X X X 114,3 X X X 139,7 X X X 168,3 X X X 219,1 X X X 273,0 X X X 323,9 X X X 355,6 X X X 406,4 X X L 1 = 670 L 2 = 900 Materialer Krympemuffe: HDPE Isoleringshalvskåle: PUR Krympedug: PEX med PIB-baseret mastik Krympesvøb: PEX med PIB-baseret mastik og hotmelt Produktkatalog LOGSTOR A/S

44

45 2.3.1 Retningsændringer Oversigt Indhold Bøjemuffe SXB-WPJoint Svejsebøjning for SXB-WPJoint Præisolerede bøjninger Buerør Produktkatalog LOGSTOR A/S

46 2.3.2 Retningsændringer Bøjemuffe SXB-WPJoint Anvendelse SXBJoint anvendes til retningsændringer fra Muffen er fremstillet i krydsbundet PE (PEX) Mufferne kan anvendes under alle normalt forekoende jordbundsforhold og til alle lægningsmetoder. Beskrivelse SXB-WPJoint består af: 1. Krympemuffe med fleksibel bøjezone Muffeenderne indeholder mastik. 2. Udluftningspropper 3. Svejsepropper Muffen leveres indpakket i hvid folie. Opbevar muffen lodret. Max. transsport- og lagertemperatur: 80 C. Komponentnr L Kapperør ø Krympbar til ø L Materialer -- Muffe: Krydsbundet PE (PEX) -- Udluftningspropper: LDPE -- Svejsepropper: HDPE Tilbehør For at sikre centrering anvendes bøjninger for SX-WPJoint, komponentnr Til fastholdelse af bøjemuffen under montage anvendes trækiler, komponentnr Se afsnit 17 Værktøj. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

47 2.3.3 Retningsændringer Svejsebøjning for SXB-WPJoint Beskrivelse Svejsebøjning med bukkeradius specielt tilpasset til SXB-WP-bøjemuffen. Der må ikke anvendes svejsebøjninger med andre radier af hensyn til centreringen i muffen. Komponentnr Dimensioner, ød Serie 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 Radius, Enkeltrør ,5** 107,5** 135** * 190* 229* 305* ,5** 107,5** 135** * ,5** 107,5** 135** ** TwinPipe ** ** *) Alternativ radius = 1,5xd **) Alternativ radius = 2,5xd Produktkatalog LOGSTOR A/S

48 2.3.4 Retningsændringer Præisolerede bøjninger Anvendelse Præisolerede bøjninger opfylder kravene i EN 448 og kan anvendes til max. driftstryk på 25 bar til og med DN 400. Større dimensioner er som standard til max. driftstryk på 16 bar, men kan på forespørgsel leveres til driftstryk på 25 bar. 90 bøjninger kan anvendes til alle lægningsmetoder. For 45 gælder visse forbehold. Se Projektering, afsnit 4. Beskrivelse Leveres som standard i vinkler a 45 og 90. Alle præisolerede bøjninger leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning bøjning Stålrør Bøjningsradius Fremstilling R d 406,4 2,5 x d Koldbukket d 457,0 1,5 x d Svejsebøjning 45 bøjning Stålrør Bøjningsradius Fremstilling R d 219,1 2,5 x d Koldbukket d 273,0 1,5 x d Svejsebøjning Materialer Alle materialer er som for lige rør: Stål/PUR/PE-HD. LOGSTOR A/S Produktkatalog

49 2.3.5 Retningsændringer Præisolerede bøjninger Bøjning 90 Præisoleret bøjning med ens benlængder. Kan på forespørgsel leveres i større dimensioner. Komponentnr Stålrør Kapperør ø L ø serie 1 serie 2 serie 3 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , L L Bøjning 90 med ulige ben Præisoleret bøjning med ulige benlængder. 90 bøjninger med ulige benlængder anvendes, hvor der er behov for at formontere muffen på bøjningen. I så fald på det længste ben. Trådene placeres i kl. 3 og kl. 9, så bøjningen kan endevendes. Komponentnr Stålrør Kapperør ø Benlængde, ø serie 1 serie 2 serie 3 L1 L2 26, , , , , , , , , , , L 1 L 2 Produktkatalog LOGSTOR A/S

50 2.3.6 Retningsændringer Præisolerede bøjninger Bøjning 45 Præisoleret bøjning med ens benlængde. Kan på forespørgsel leveres i større dimensioner. Komponentnr L Stålrør Kapperør ø L ø serie 1 serie 2 serie 3 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , L Andre gradtal Andre gradtal kan på bestilling leveres i spring af 5. Gradtal fra 5-40 har sae benlængder som 45 bøjning. Gradtal fra har sae benlængder som 90 bøjning. LOGSTOR A/S Produktkatalog

51 2.3.7 Retningsændringer Buerør Anvendelse Buerør er fremstillet ved bukning af hele længder præisolerede rør. Max. driftstryk: 25 bar, For yderligere information om anvendelsen af buerør, se Projektering, afsnit 4. Beskrivelse Leveres i længder a 12 og 16 m. Buerør leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Ved bestilling angives længde, bukkevinkel, og bukkeretning. 12/16 m Materialer Buerør fremstilles af materialer i henhold til standard materialespecifikation for lige rør. For dimension ø 76,1-406 anvendes længdesvejste stålrør og for større dimensioner anvendes spiralsvejste stålrør. Retning Ved bestilling angives i hvilken retning rørene skal bukkes: op ned venstre højre Retningen defineres ud fra, at fortinnet tråd ligger til højre og blank kobbertråd til venstre. Produktkatalog LOGSTOR A/S

52 2.3.8 Retningsændringer Buerør Geometri v p = bukkevinkel, grader R p = projekteringsradius, m L 1 = længde af lige rørender, m Tol = tolerance på vinkel, grader Tolerancen er beregnet som 1/3 af den elastiske vinkel for stålrøret. Vp L 1 Rp Fabriksfremstillede buerør leveres i gradtal med hele 1 spring. Dog for dimensioner større end DN500 med 1 decimal på gradtallet L1 Vp Max. bukkevinkel, v p skal desuden bestees i forhold til det spændingsniveau, det enkelte buerør indbygges under, se Projektering afsnit 4. Komponentnr Stålrør ø V min V V p max V 12 m rør 16 m rør L 1 m Tol ±V V min V V p max V 76,1 x 2, ,60 5, ,9 x 3, ,60 4, ,3 x 3, ,56 3, ,49 5,1 139,7 x 3, ,63 3, ,47 4,1 168,3 x 4, ,67 2, ,45 3,5 219,1 x 4, ,89 2, ,42 2,7 273,0 x 5, ,02 1, ,38 2,1 323,9 x 5, ,21 1, ,36 1,9 355,6 x 5, ,16 1, ,35 1,6 406,4 x 6, ,47 1, ,34 1,5 457,0 x 6, ,48 0, ,33 1,2 508,0 x 6, ,38 0, ,29 1,1 610,0 x 7, ,3 2,26 0,9 Dimension DN 450 og større kan evt. leveres med længdesvejst medierør i større godstykkelse og derved bukkes mere. Ved ønske om større gradtal end angivet i tabellen, kontakt LOGSTOR Teknisk Salgssupport L 1 m Tol ±V LOGSTOR A/S Produktkatalog

53 Afgreninger Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af de afgreningskomponenter, der kan anvendes til løsning af talrige afgreningsopgaver. Indhold Generelt om afgreninger Forstærkningsplader ved muffeafgreninger Krympemuffeafgreninger: SXTJoint SXT-WPJoint Svejsemuffeafgreninger: TSJoint-afgrening TS SaddleJoint-afgrening BandJoint-afgrening BandJoint-afgrening, vertikal Anboringsventiler Anboringsmuffer (tilbehør til anboringsventiler) Præafgreninger: 45 vinkelrette præafgreninger parallelle præafgreninger Lige præafgreninger Tilslutning til betonkanal LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

54

55 Afgreninger Generelt Afgreningstyper LOGSTOR kan levere en række forskellige afgreningstyper og -kombinationer, afhængig af dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker: Krympemuffeafgreninger BandJoint-afgreninger Anboringsventiler i forbindelse med muffeafgreninger Præisolerede afgreninger Afgreninger fra betonkanal Krympemuffeafgreninger Krympemuffeafgreninger kan på grund af deres fleksible afgreningsstuds anvendes til både 45 vinkelret og 90 både vinkelret og parallel afgrening. - SXTJoint Hovedrør: ø Afgrening: ø Komponentnr.: Hovedrør: 5207 Afgreningsrør: SXT-WPJoint Hovedrør: ø Afgrening: ø Komponentnr.: Hovedrør: 5210 Afgreningsrør: 5211 Svejsbare TSJoints TSJoint ekstrudersvejses på langs. Tætning af enderne kan udføres med svejsebånd eller mastiks og åbne manchetter. Afgreningen er krydsbundet for at give den ekstra fleksibilitet. Den har ilagt mastiks og tætnes med lang manchet. - TSJoint Hovedrør: ø Afgrening: ø Komponentnr Svejsbare TS SaddleJoints TS SaddleJoint ekstrudersvejses på hovedrøret. Afgreningen er krydsbundet for at give den ekstra fleksibilitet. Den har ilagt mastiks og tætnes med lang manchet. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

56 Afgreninger Generelt Svejsbare TS SaddleJoints, fortsat - TS SaddleJoint Hovedrør: Afgrening: Komponentnr ø ø Svejsbare BandJoints BandJoint-afgreninger er fuldt svejsbare muffer. BandJoint-afgreninger kan på grund af den fleksible afgreningsstuds anvendes til både 45 vinkelret og 90 vinkelret og parallel afgrening. Lodrette BandJoint-afgreninger anvendes til udluftning/aftapning og som målepunkt for overvågningssystemet. - BandJoint-afgrening Hovedrør: ø Afgrening: ø Komponentnr. 5640, type 2. - BandJoint-afgrening, lodret Hovedrør: ø Afgrening: ø Komponentnr. 5640, type 4. Anborings ventiler Type Illustration Dimension ø Danfoss med kugleventil 26,9-114,3 Bemærkninger Nogle dimensioner er skræddersyet til LOGSTOR afgreningsmuffer Tonisco med spærreplade 33,7-219,1 Anboring kan udføres med fuld gennemløb. Anboring på større dimensioner kræver specielle muffeløsninger. Kontakt LOGSTOR. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

57 Afgreninger Generelt Præisolerede afgreninger Præisolerede afgreninger leveres som standard i 45, 90 parallel eller lige (0 ) udførelse. Begge leveres som standard forstærkede i dimensionsområderne ø 26,9-508,0 på hovedrøret og 26,9-508,0 på afgreningen, så de tåler en aksialspænding på 330 MPa. Større dimensioner beregnes i hvert tilfælde. T-stykker er produceret i henhold til EN 448. T-stykker i dimension DN 25 til og med DN 400 produceres med varmt optrukket krave til afgrening. I enkelte tilfælde vil T-stykket blive udført med direkte påsvejst påstik. Hvis dimensionen på hovedrøret og T-stykkets afgrening er den sae, anvendes et svejse-tstykke i henhold til EN T-stykker med hovedrørsdimension > DN 400 udføres alle med direkte på svejst påstik. Alle dimensioner er til indvendig tryk på 25 bar. Præisolerede afgreninger anvendes altid i forbindelse med lige muffer. 45 præisoleret afgrening Type Hovedrør ø Afgrening ø Medierør 26,9-508,0 26,9-508,0 Kapperør: Serie 1 Serie 2 Serie Komponentnr præisoleret parallel afgrening Type Hovedrør ø Afgrening ø Medierør 26,9-508,0 26,9-508,0 Kapperør: Serie 1 Serie 2 Serie Komponentnr Lige præisoleret afgrening Type Hovedrør ø Afgrening ø Medierør 26,9-508,0 26,9-323,9 Kapperør: Serie 1 Serie 2 Serie Komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

58 Afgreninger Generelt Afgrening fra betonkanal Ekspansions- trompet : Til afgrening med kapperør ø Komponentnr Hvad skal man vælge? En række faktorer har indflydelse på valg af afgreningstype, men den ene udelukker ikke den anden: Dimension Ekspansionsforhold Jordbundsforhold Fleksibilitet Optimal udnyttelse af valgt lægningsmetode Tradition og erfaring Totaløkonomi See også Muffetyper, generelt, side Brug os som vejleder. Vi har erfaringen. Individuelle fordele Muffeafgreningerne; SXTJoints samt TSJoint-, TS SaddleJoint- og BandJoint-afgreninger har udover de materialemæssigt forskellige egenskaber følgende fordele: Fleksibelt tracévalg: Hovedledning kan lægges i hele længder uden overskæring til præafgreninger. Der afisoleres til afgreninger efter behov. Hovedledning kan tages i drift og senere afgreninger etableres uden overskæring af hovedrør, eventuelt ved anvendelse af anboring. Parallelføring med 90 afgrening sparer yderligere materialer og gravearbejde. Væsentlig færre samlinger og materialer: 1 muffesamling og opskumning i stedet for 3. Færre svejsninger. Lagervare. Hurtigere levering. Anboring: Ingen driftsforstyrrelser ved tilslutning Præisolerede afgreninger: Fordelagtig ved understik Kun lige samlinger; til gengæld flere overskæringer, svejsninger og muffer. Anvendelsesområder Afgreningssystemerne kan anvendes under alle normalt forekoende lægningsforhold og i alle plan, når de anførte lægningsregler overholdes. Da muffeafgreninger tillige er en muffetype, henvises til supplerende oplysninger i pågældende afsnit. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

59 Afgreninger Forstærkningsplader v. muffeafgreninger Anvendelse I forbindelse med muffeafgreninger skal der i en række kombinationer anvendes forstærknings plader som kompensation for det udskårne tværsnitsareal på hovedrøret. Beskrivelse Forstærkningsplader er enten i én plade eller - hvor pladens krumning når under rørets centerlinie - 2-delte. Materialer Forstærkningsplader fremstilles af en svejsbar stålkvalitet. Komponent oversigt Komponentnr De grå felter gælder kun for aksialspændinger < 150 N/ 2 Alle andre felter gælder for aksialspændinger > 150 N/ 2 Afgrening ø Hovedrør ø 26,9 x 33,7 x x 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 42,4 x x x 48,3 x x x x 60,3 x x x x x 76,1 x x x x x x 88,9 x x x x x x x 114,3 x x x x x x x x 139,7 x x x x x x x x x 168,3 x x x x x x x x x x 219,1 x x x x x x x x x x 273,0 x x x x x x x x x 323,9 x x x x x x x x x 355,6 x x x x x x x x 406,4 x x x x x x x 457,0 x x x x x x x 508,0 x x x x x x 610,0 x x x x x Alternativ Ønsker man selv at fremstille sine forstærkningsplader, henvises til afsnit 5.4 i Håndtering og Montage. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

60 Afgreninger SXTJoint Anvendelse T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål, AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med ekspansionspropper. SXTJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. SXTJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra manchet, som bestilles separat. Beskrivelse SXTJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Afgreningsmuffe 3. Udluftningspropper 4. Ekspansionspropper 5. Patches 6. Rørstuds med afstandsholdere 1 L Komponentnr.: Hovedrørsmuffe: 5207 Afgreningsmuffe: 5209 Hovedrør Afgrening D 2, D 1, x 110 x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x x 180 x x x x x x 200 x x x x x x x 225 x x x x x x x 250 x x x x x x x 280 x x x x x x x 315 x x x x x x x Rørstuds Komponentnr.: 5251 Rørstuds Ø Radius, , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

61 Afgreninger SXTJoint Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr Bestil 1 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr Mål og kombinationer Hovedrørets studs passer til flere afgreningsmuffer og afgreningsmuffen passer til flere afgreningsdimensioner. Kombinationsmulighederne fremgår af nedenstående tabel. D 1 C B D 2 L Hovedrørsmuffe Afgreningsmuffe D 2, D 1, B, L, C, LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

62 Afgreninger SXT-WPJoint Anvendelse T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med svejsepropper. SXT-WPJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. SXT-WPJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra manchet, som bestilles separat. Beskrivelse SXT-WPJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Afgreningsmuffe 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper 5. Rørstuds med afstandsholdere 1 L Komponentnr.: Hovedrørsmuffe: 5210 Afgreningsmuffe: 5211 Hovedrør Afgrening D 2, D 1, x 110 x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x x 180 x x x x x x 200 x x x x x x x 225 x x x x x x x 250 x x x x x x x 280 x x x x x x x 315 x x x x x x x Rørstuds Komponentnr Rørstuds Ø Radius, , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

63 Afgreninger SXT-WPJoint Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr Bestil 1 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr Mål og kombinationer Hovedrørets studs passer til flere afgreningsmuffer og afgreningsmuffen passer til flere afgreningsdimensioner. Kombinationsmulighederne fremgår af nedenstående tabel. D 1 C B D 2 L Hovedrørsmuffe Afgreningsmuffe D 2, D 1, B, L, C, LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

64 Afgreninger TSJoint Anvendelse T-muffe for opskumning, der kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. Hovedrøret er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX). T-muffen er krympbar. Hovedrøret ekstrudersvejses på langs, hvorefter enderne krympes og tætnes med mastikbånd og åbne manchetter eller svejses med svejsebånd. Afgreningen tætnes med mastik og manchet. Skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansionsprop på afgreningen. TSJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Beskrivelse TSJoint med mastik består af: 1. T-muffe 2. Mastikbånd 3. Åbne manchetter 4. Udluftnings- og svejseprop 5. Udluftnings- og ekspansionsprop 6. Manchet eller 90 rørstuds TSJoint EW består af: 1. T-muffe 2. Svejsebånd 3. Udluftnings- og svejseprop 4. Udluftnings- og ekspansionsprop 5. Manchet eller 90 rørstuds Komponentnr Afgrening Hovedrør D 1, D 2, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Længde T-muffe hovedrør = 650 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

65 Afgreninger TSJoint Rørstuds For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D 2, oplyses ved bestilling. Komponent nr Komponent nr Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, ,9 33,7 42,4 48, , , , , , , Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

66 Afgreninger TS SaddleJoint Anvendelse TS SaddleJoint anvendes til afgrening på større hovedrør, der kun afisoleres delvist. Kan anvendes til vinkelret eller parallel afgrening. Sadlen er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX) med ilagt mastik. Sadlen ekstrudersvejses på hovedrøret, og afgreningen krympes og tætnes med manchet. Muffen opskues, og skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansionsprop på afgreningen. TS SaddleJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Beskrivelse TS SaddleJoint består af: 1. Saddel-T-muffe 2. Udluftnings- og svejseprop 3. Udluftnings- og ekspansionsprop 4. Manchet eller 90 rørstuds Komponentnr Afgrening D 2 Hovedrør D 1 Længde saddel Rørstuds For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D 2, oplyses ved bestilling. Komponent nr Komponent nr Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, ,9 33,7 42,4 48, , , , , , , Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

67 Afgreninger BandJoint-afgreninger Anvendelse BandJoint-afgreninger anvendes til etablering af afgrening 45 vinkelret på hovedrøret og 90 vinkelret eller parallal med hovedrøret. Hovedrørsdimension: ø Afgreningsdimension, lige rør: ø Muffen findes også til afgrening med FlexPipes m.m. ø 90. Se afsnit 3.5, Muffer til FlexPipes. Kan anvendes til alle lægningsmetoder. Beskrivelse Et BandJoint-afgreningssæt består af: 1. BandJoint-afgrening med flextud 2. Svejsebånd 3. Udluftnings- og svejseprop til afgreningen 4. Tilbehørssæt leveres separat eller 90 rørstuds leveres separat A 1 L 3 4 Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hovedrørets svejsezone. Svejsebåndet, der indsættes i flextuden, er også PE med indstøbte svejsetråde af kobber på begge sider. BandJoint-afgreningen opfylder tillige materialekrav i EN 253. Rørstudse er koldbukket af rør i henhold til EN 448. Justeringsbolte: ø , lavet af PPS ø , lavet af stål Mål BandJoint-afgreningen findes i to versioner: - en standardversion STD til normal muffemontage - en ekstra lang version L til specialmontage og reparation. Skal oplyses ved bestilling. Kontakt din LOGSTOR ordrebehandler. Hovedrør Afgrening STD L Kapperør Kapperør L A L A ø ø LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

68 Afgreninger BandJoint-afgreninger Komponent oversigt BandJoint-afgrening Komponentnr Hovedrør ø udv. 90 x Afgrening, ø udv x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x 180 x x x x 200 x x x x 225 x x x x 250 x x x x 280 x x x x 315 x x x x Tilbehørssæt Tilbehørssæt Komponentnr Indeholder: - Rygskinne - Justeringsbolte - Filtpude - Udluftningspropper - Svejsepropper NB! Leveres pakket med 1 eller 2 sæt. Varenr. Muffetype STD L = 570 STD L = 590 L L = 700 L L = 720 Hovedrør, ø udv x x x x Afgreningsstuds, 45 eller 90 Afgreningsstuds, 45 eller 90 Komponentnr Afgreningsstudsen kan anvendes saen med en anboringsventil. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

69 Afgreninger BandJoint-afgreninger Afgreningsstuds, 45 eller 90, fortsat Varenr. Rørstuds, ø 45 Radius, , , , , , , , , , , , ,1 190 Tilbehør Til isolering af samlinger skal anvendes poseskum. Ved bestilling opgives blot isoleringsserie og, at muffen skal leveres inklusive poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk. Vær opmærksom på, om afgreningskombinationen kræver forstærkning på hovedrøret. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

70 Afgreninger BandJoint-afgreninger, vertikal Anvendelse Lige afgrening med BandJoint-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe. Eventuelt i forbindelse med anboring. Muffedimension: Hovedrør: ø Afgrening: ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. - Afgreningsmuffe med fast studs - Svejsebånd til studs 1 A 2. Tilbehørssæt leveres separat. L 2 BandJoint-afgreningen findes i to versioner: - en standardversion STD til normal muffemontage - en ekstra lang version L til specialmontage og reparation. Hovedrør STD L Kapperør ø L A L A Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hovedrørets svejsezone. Svejsebåndene, der indsættes i studsene er også af PE med indstøbte svejsetråde på begge sider. - Rygskinne: Galvaniseret plade - Udluftningspropper og understøtningsklodser: Polypropylen - Svejsepropper: PE-HD - Justeringsbolte: ø PPS ø Stål Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

71 Afgreninger BandJoint-afgrening, vertikal Komponent oversigt, BandJoint, type STD Komponentnr Svejsebånd er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør. ø Kapperør ø x 140 x x 160 x x x 180 x x x x 200 x x x x x 225 x x x x x x 250 x x x x x x x 280 x x x x x x x 315 x x x x x x x 355 x x x x x x x 400 x x x x x x x 450 x x x x x x x 500 x x x x x x x 560 x x x x x x x 630 x x x x x x x 710 x x x x x x x Komponent oversigt, BandJoint, type L Komponentnr Svejsebånd er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør, ø Kapperør ø x 140 x x 160 x x x 180 x x x x 200 x x x x x 225 x x x x x x 250 x x x x x x x 280 x x x x x x x 315 x x x x x x x 355 x x x x x x x 400 x x x x x x x 450 x x x x x x x 500 x x x x x x x 560 x x x x x x x 630 x x x x x x x 710 x x x x x x x LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

72 Afgreninger BandJoint-afgrening, vertikal Tilbehørssæt Tilbehørssæt Komponentnr Indeholder: - Rygskinne - Justeringsbolte - Filtpude - Udluftningspropper - Svejsepropper NB! Leveres i pakker med 1 eller 2 sæt. Hovedrør, ø udv. Varenr. Muffetype STD, L = 700 x STD, L = 720 x x STD, L = 790 x L, L = 830 x L, L = 850 x L, L = 980 x x L, L = 1050 x Tilbehør Til isolering af samlinger skal anvendes poseskum, der bestilles efter tabellen i afsnit 15. Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

73 Afgreninger Anboring, ø 26,9-219,1 Anvendelse Anboring anvendes til etablering af tilslutninger i dimensioner ø 26,9-219,1 på fjernvarmeledninger i drift. Max. 16 bar. Drifttryk efter etablering = 25 bar. Anboring på dimensioner > 114,3 kræver ofte specielle muffeløsninger. Vær opmærksom på, om forstærkning på hovedrøret er nødvendig. Typer af anboringsventiler LOGSTOR tilbyder to forskellige typer anboringsventiler: Type Illustration Dimension ø Danfoss med kugleventil 26,9-114,3 Bemærkninger Nogle dimensioner er skræddersyet til LOGSTOR afgreningsmuffer Tonisco med spærreplade 33,7-219,1 Anboring kan udføres med fuld gennemløb. Anboring på større dimensioner kan også udføres, men det kræver specielle muffeløsninger. Kontakt LOGSTOR Serviceafdeling. Type, Danfoss Anboringshane til dimension ø 26,9-114,3. 1. Anboringshane 2. Rørende for direkte påsvejsning af 90 svejsekobling 3. Konisk rørprop med indvendig sekskant 4. Betjeningsskrue med kærv, der fungerer som stillingsviser Materialer Anboringshane: Ventilhus: Stål Ventilkugle: Rustfri stål Tætning: PTFE (Teflon) Rørstuds: Svejsbar stålkvalitet LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

74 Afgreninger Anboring, ø 26,9-219,1 Komponent oversigt, Danfoss Komponentnr Varenr. Afgrening ø udv. stålrør , , , , , , , ,3 Type, Tonisco Anboringshane til dimension ø 33,7-219,1 : 1. Bundtråd. 2. Anboringsventil med udsparing for spærreplade. 2 1 Anboring kan også foretages på større dimensioner, men det kræver specielle muffeløsninger. Materialer Ventilhus Rør: St i henhold til DIN 1626 Flange: St. 52 Tætningsringe i udsparing: Nitrilgui i silikoneolie Bundtråd: S235 JR i henhold til EN 10025, del 2. Komponent oversigt, Tonisco Tonisco anboringsventil leveres komplet, inkl. bundtråd. Komponentnr Andre dimensioner anboringsventiler leveres i specialudførelse. Kontakt LOGSTOR. Varenr. Afgrening ø udv. stålrør , , , , , , , , , , ,1 Tilbehør Hulsav til anboringsværktøjet er en forbrugsvare (1-2 anboringer pr. bor) og skal derfor bestilles separat, se afsnit 17, Værtøj. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

75 Afgreninger Muffer til anboringer Introduktion Dette er en oversigt over de muffetyper, som kan anvendes til fastrørsystemet. Mufferne er enten del af standard muffesystemerne eller specielle til formålet. Opgiv ved bestilling, at muffen skal anvendes til anboring. Muffer til FlexPipe-systemerne, se afsnit 3.5. SXTJoint - SXTJoint til anboring Dim. hovedrør: ø Dim. afgrening: ø Komponentnr.: - Hovedrørsmuffe: Afgreningsmuffe: 5209 TSJoint - TSJoint til anboring Dim. hovedrør: ø Dim afgrening: ø Komponentnr TS SaddleJoint - TS SaddleJoint til anboring Dim. hovedrør: ø Dim afgrening: ø Komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

76 Afgreninger Muffer til anboringer BandJointafgrening - BandJoint-afgrening til anboring Dim. hovedrør: ø Dim afgrening: ø Komponentnr Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

77 Afgreninger 45 vinkelrette præafgreninger Anvendelse 45 præisoleret afgrening anvendes ved vinkelret afgrening fra alle dimensioner hovedrør. Primært hvor der dimensionsmæssigt ikke kan anvendes det mere fleksible og konkurrencedygtige muffeafgreningssystem. Præafgreninger anbefales også i forbindelse med understik. Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til eventuelt trykmæssige begrænsninger. Se tabellerne. Hovedrør og afgreninger op til dimension 406,4 leveres i forstærket udførelse, så de modstår aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. Hvis hovedrør og afgrening er i sae dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 190 MPa. Beskrivelse Alle afgreningskombinationer kan udføres med præafgreninger. (L 1 = ± 50 ) c-c L1 L Alle præafgreninger er forsynet med 3 indstøbte tråde som vist på skitsen. Den midterste tråd er altid til afgreningen. Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af tabellen, så kontakt LOGSTOR. Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har sae dimension, anvendes et svejse-t-stykke i henhold til EN LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

78 Afgreninger 45 vinkelrette præafgreninger Beskrivelse, fortsat Af denne tabel fremgår godstykkelsen på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved induktions opvarmning og opkravning. Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgrening, er i overenssteelse med EN 253. For dimensioner, hvor svejse-t-stykker an vendes, er godstykkelsen i overenssteelse med EN Hovedrør, stålrør ød, Godstykkelse 33,7 3,6 42,4 4,0 48,3 4,0 60,3 4,5 76,1 4,5 88,9 5,0 114,3 5,6 139,7 5,6 168,3 6,3 219,1 7,1 273,0 8,0 323,9 8,0 355,6 8,0 406,4 8,0 / 8,8 Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes sae materiale som til lige rør, se specifikation i rørafsnittet. Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

79 Afgreninger 45 vinkelrette præafgreninger 45 præafgrening Isoleringsserie 1 Hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr T-stykker med afgrening til og med ø 508,0. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, Afgreningsrør ø d, serie 1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

80 Afgreninger 45 vinkelrette præafgreninger 45 præafgrening Isoleringsserie 2 Hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Isolerede T-stykker med afgrening til og med ø 508,0. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Afgreningsrør ød, serie 2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C, Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

81 Afgreninger 45 vinkelrette præafgreninger 45 præafgrening Isoleringsserie 3 Hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Isolerede T-stykker med afgrening til og med ø 508,0. Max. indvendigt tryk = 25 bar (grå = min. 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Afgreningsrør ød, serie 3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C, LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

82 Afgreninger 90º parallelle præafgreninger Anvendelse 90 præisoleret afgrening anvendes ved parallelafgrening fra alle dimensioner hovedrør. Primært hvor der dimensionsmæssigt ikke kan anvendes de mere fleksible og konkurrencedygtige muffeafgreningssystemer. Præafgreninger anbefales også i forbindelse med understik. Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til eventuelle trykmæssig begrænsninger. Se tabellerne. Dimensioner op til hovedrør 406,4 og afgrening op til 323 leveres i forstærket udførelse, så de modstår aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. Hvis hovedrør og afgrening er i sae dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 190 MPa. Beskrivelse Alle afgreningskombinationer kan principielt udføres med præafgreninger. L 1 c-c L Alle præafgreninger er forsynet med 3 indstøbte tråde - som vist på skitsen. Den midterste tråd er altid til afgreningen. Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af tabellen, så kontakt LOGSTOR. Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har sae dimension, anvendes et svejse-t-stykke i henhold til EN Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

83 Afgreninger 90º parallelle præafgreninger Beskrivelse, fortsat Af denne tabel fremgår godstykkelsen på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved induktions opvarmning og opkravning. Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgrening, er i overenssteelse med EN 253. For dimensioner, hvor svejse-t-stykker an vendes, er godstykkelsen i overenssteelse med EN Hovedrør, stålrør ød, Godstykkelse 33,7 3,6 42,4 4,0 48,3 4,0 60,3 4,5 76,1 4,5 88,9 5,0 114,3 5,6 139,7 5,6 168,3 6,3 219,1 7,1 273,0 8,0 323,9 8,0 355,6 8,0 406,4 8,0 / 8,8 Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes sae materiale som til lige rør, se specifikation i rørafsnittet. Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

84 Afgreninger 90º parallelle præafgreninger 90 parallelafgrening, isoleringsserie 1, hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, Afgreningsrør ød, serie 1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C højde, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

85 Afgreninger 90º parallelle præafgreninger 90 parallelafgrening, isoleringsserie 2, hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, Afgreningsrør ød, serie 2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C højde, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

86 Afgreninger 90º parallelle præafgreninger 90 parallelafgrening, isoleringsserie 3, hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Hovedrør ød, ød/d, L, Afgreningsrør ød, serie 3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0 Længde L 1, C-C højde, 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

87 Afgreninger Lige præafgreninger Anvendelse Lige præafgrening anvendes ved vinkelret afgrening fra alle dimensioner hovedrør - enten vandret eller lodret, d.v.s. til serviceventiler eller som referencepunkt i overvågningssystemet. Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til eventuelt trykmæssige begrænsninger. Se tabellerne. Dimensioner op til hovedrør 406,4 og afgrening op til 323 leveres i forstærket udførelse, så de modstår aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. Hvis hovedrør og afgrening er i sae dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 190 MPa. Beskrivelse Alle afgreningskombinationer kan udføres med præafgreninger. L1 L Alle præafgreninger er forsynet med 3 indstøbte tråde som vist på skitsen. Den midterste tråd er altid til afgreningen. Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af tabellen, så kontakt LOGSTOR. Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har sae dimension, anvendes et svejse-t-stykke i henhold til EN LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

88 Afgreninger Lige præafgreninger Beskrivelse, fortsat Af denne tabel fremgår godstykkelsen på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved induktions opvarmning og opkravning. Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgrening, er i overenssteelse med EN 253. For dimensioner, hvor svejse-t-stykker an vendes, er godstykkelsen i overenssteelse med EN Hovedrør, stålrør ød, Godstykkelse 33,7 3,6 42,4 4,0 48,3 4,0 60,3 4,5 76,1 4,5 88,9 5,0 114,3 5,6 139,7 5,6 168,3 6,3 219,1 7,1 273,0 8,0 323,9 8,0 355,6 8,0 406,4 8,0 / 8,8 Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes sae materiale som til lige rør, se specifikation i rørafsnittet. Dimensions-/ aksialspændingsforhold kan nødvendiggøre ekstra godstykkelse på hovedrøret eller brug af svejse-t-stykke. Med hensyn til godstykkelse, se tabellen på næste side. Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

89 Afgreninger Lige præafgreninger Lige præafgrening, serie 1, 2, 3 Hovedrør ø 26,9-508,0 Komponentnr Lige T-stykker med afgrening ø 26,9-323,9. Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar) Afgreningsrør ød, serie 1, 2 og 3 Hovedrør 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 ød, Serie L, Længde L 1, 26, , , , , , , , , , , , , , , , , LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

90 Afgreninger Afgrening fra betonkanal Anvendelse Når rørene skal tilkobles en eksisterende betonkanal som afgrening, anvendes til og med kapperør ø 450 en såkaldt trompet, der dels sikrer en vandtæt indføring i betonkanalen, dels tillader afgreningen at følge hovedrørets ekspansion i betonkanalen. Dimensioner større end ø 140 kræver en speciel indføring i betonkanalen. Se Projekteringsmanualen. Beskrivelse Et trompetsæt består af: 1. Trompetrør 2. Krympemanchet 3. Tætningsring Endekappe bestilles særskilt. 3 ød 1 ød 2 Materialer Trompetrør: Krympemanchet: Tætningsring: PE-HD Krydsbundet PE med indlagt mastiksfilm NR-SBR gui Komponentover sigt/dimensioner Trompetsæt til afgreninger med kapperør til og med ø 450. Komponentnr Kapperør ød ød Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

91 Hanearrangementer Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de hanearrangementer, som anvendes i forbindelse med afspærring, udluftning og aftapning af rørsystemerne. Indhold Generelt Afspærringshane Afspærringshane med 1 serviceventil Afspærringshane med 2 serviceventiler Spindelforlænger, permanent Klokke Udluftning/aftapning: Serviceventilarrangement fremstillet på stedet - Præisoleret serviceventil Engangsventil LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

92

93 Hanearrengementer Generelt Hanearrange menter Præisolerede afspærringshaner kan indbygges overalt i rørsystemet og nedlægges direkte i jorden samtidig med rørmontagen. Præisolerede afspærringshaner kan anvendes til alle lægningsmetoder. Afspærringshanen er en vedligeholdelsesfri kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri poleret ventilkugle i fjederbelastede teflonsæder, som gør ventilen tæt selv ved lave tryk. Alle LOGSTOR standard ventiler er med reduceret gennemløb. Afspærringshane Afspærringshane for ø 33,7-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. Komponentnr ø33,7-323,9 Afspærringshane med 1 serviceventil Afspærringshane for ø 48,3-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. Komponentnr ø48,3-323,9 Afspærringshane med 2 serviceventiler Afspærringshane for ø 48,3-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. Komponentnr ø48,3-323,9 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

94 Hanearrengementer Generelt Spindelforlænger Permanent spindelforlænger for ø 33,7-323,9 Komponentnr Klokker Klokken fås i to udførelser: A. Galvaniseret metalklokke til beskyttelse mod høj grundvandsniveau. Komponentnr A B B. PE-klokke kun til tætningsformål. Komponentnr Separat udluftning og aftapning Separat udluftning og aftapning fås i to forskellige udførelser: A: Præisoleret rørstuds med serviceventil til montage på stedet. Komponentnr A B B: Præisoleret afgreningsmuffe med serviceventil. Komponentnr Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

95 Hanearrengementer Generelt Engangsventil Til brug ved midlertidig afspærring af stikledninger. Placeres i slutmuffe. Komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

96 Hanearrangementer Afspærringshane Anvendelse Præisolerede afspærringshaner kan indbygges overalt i rørsystemet. De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding, 300 N/². Drifttryk: 25 bar. Beskrivelse Alle præisolerede afspærringshaner har indstøbte kobbertråde til overvågning. De lagerføres i dimensioner fra ø 33,7-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. øk øv H For stålrørsdimension 219,1 skal ventilen betjenes med gear. Bestilles særskilt. Se afsnit 17.8, Værktøj. L Materialer Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488. Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjederbelastede teflonsæder. Spindelhovedet er lavet af rustfrit stål. Andre materialer som for lige rør. Komponentnr./ data Afspærringshane for serie-1-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv spindel modhold 33, , , , , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

97 Hanearrangementer Afspærringshane Komponentnr./ data Afspærringshane for serie-2-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv spindel modhold 33, , , , , , , , , , , , Komponentnr./ data Afspærringshane for serie-3-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv spindel modhold 33, , , , , , , , , , , , LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

98 Hanearrangementer Afspærringshane med 1 serviceventil Anvendelse Præisolerede afspærringshaner med serviceventil til udluftning eller aftapning kan indbygges overalt i rørsystemet. De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding: 300 N/². Drifttryk: 25 bar. Beskrivelse Alle præisolerede afspærringshaner har indstøbte kobbertråde til overvågning. De lagerføres i dimensioner fra ø 48,3-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. øs øsv A øv H For stålrørsdimension ø 219,1 skal ventiler betjenes med gear. Bestilles separat. Se afsnit 17.8, Værktøj. øk L Materialer Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488. Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjederbelastede teflonsæder.. Spindelhoved og serviceventiler er udført i rustfrit stål. Øvrige materialer som for lige rør. Komponentnr./ data Afspærringshane med 1 service ventil for serie- 1-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

99 Hanearrangementer Afspærringshane med 1 serviceventil Komponentnr./ data Afspærringshane med 1 service ventil for serie- 2-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ Komponentnr./ data Afspærringshane med 1 service ventil for serie- 3-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

100 Hanearrangementer Afspærringshane med 2 serviceventiler Anvendelse Præisolerede afspærringshaner med serviceventil til udluftning og aftapning kan indbygges overalt i rørsystemet. De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding: 300 N/². Drifttryk: 25 bar. Beskrivelse Alle præisolerede afspærringshaner har indstøbte kobbertråde til overvågning. De lagerføres i dimensioner fra ø 48,3-323,9. Større dimensioner leveres efter aftale. øs øsv A øv A H For stålrørsdimension ø 219,1 skal ventiler betjenes med gear. Bestilles separat. Se afsnit 17.8, Værktøj. øk L Materialer Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488. Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjederbelastede teflonsæder. Spindelhoved og serviceventiler er udført i rustfrit stål. Øvrige materialer som for lige rør. Komponentnr./ data Afspærringshane med 2 service ventiler for serie- 1-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

101 Hanearrangementer Afspærringshane med 2 serviceventiler Komponentnr./ data Afspærringshane med 2 service ventiler for serie- 2-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ Komponentnr./ data Afspærringshane med 2 service ventiler for serie- 3-rør Komponentnr Stålrør Kapperør NV NV ø udv. ø udv. L H øk øv A øs/øsv spindel modhold 48, ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

102 Hanearrangementer Permanent spindelforlænger Anvendelse Spindelforlænger til montage på installerede afspærringshaner, hvor der ønskes en permanet forlængelse af spindlen. Den kan anvendes til ventildimensioner 26,9 til og med 323,9 på LOGSTOR hanearrangementer. Beskrivelse Ved permanent spindelforlænger føres hanens stop med op i forlængeren. Markering for åben/ stop er placeret i forlængerens top. Materialer Til afspærringshaner i dimension ø 33,7-323,9 består det permanente forlængerarrangement af: 1. Spindel 2. Spindelhus 3. Adapter AISI Beskyttelsesdæksel AISI 316 Alle dele er udført i AISI 316 stål. Tætning/forsegling er i gui (NBR). Samlingen beskyttes af en krydsbundet krympemuffe. Varenr. Ventil ø Dimension (sekskant) Længde ,7-88, ,7-88, ,3-168, ,3-168, ,1-323,9 50/ ,1-323,9 50/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

103 Hanearrangementer Klokke Anvendelse Den galvaniserede klokke anvendes i vandfyldte områder. Klokken forhindrer effektivt, at vand ved periodiske oversvøelser trænger ind i spindelhoved og udluftnings-/aftapningshaner og udsætter disse for korrosionsangreb eller aflejringer. Beskrivelse Klokken fastgøres ikke, men placeres blot over spindelhoved eller udluftning/aftapning. Klokkens vægt sikrer den mod at blive løftet af oversvøelse. Materialer Klokken er opbygget som vist på billedet og udført i galvaniseret stålplade med løftehåndtag. H ød Varenr./data Varenr. Spindelhoved ø Udluftning/aftapning ø ød H Alternativ Ønskes kun afdækning kan der anvendes en PE afdækningshætte til de sae dimensioner. Andre udførelser efter ordre: - L = Med håndtag - Med skruelåg til dimension ø 110, 125 og 140 ød 500 Varenr. Spindelhoved ø ød LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

104 Hanearrangementer Serviceventilarrangementer, fremstillet på stedet Anvendelse Et separat udluftnings- eller aftapningsarrangement kan indbygges overalt i rørsystemet ved anvendelse af standardkomponenter for udluftning/aftapning saen med en vertikal afgreningsmuffe. Dette forenkler designet, sparer specialkomponenter og betyder færre samlinger. Hvis konstruktionen placeres i en åben brønd, skal den være godt drænet. Præisoleret rørstuds med serviceventil Komponenten består af et standard, præisoleret rør med en påsvejst serviceventil i rustfrit stål. Tætning er udført med PE-endekappe. ød 1000 ød Komponentover sigt/mål Komponentnr ød ød 33, , , ,3 140 Eksempel Afgreningsstedet isoleres med en af disse to afgreningsmuffer: - Vertikal BandJoint-afgrening - Lige PEHD T-muffe Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

105 Hanearrangementer Serviceventilarrangementer, fremstillet på stedet Alternativ Løsningen kan også opbygges af et stykke prærør, en løs serviceventil og en endekappe. OBS! Alle dele uden for isolering/endekappe skal korrosionsbeskyttes. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

106 Hanearrangementer Præisoleret serviceventil Anvendelse Præisolerede serviceventiler anvendes til udluftning og aftapning på ønskede steder i rørsystemet. De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Alle viste dimensionskombinationer er forstærket og tillader aksialspænding svarende til 300 N/². Beskrivelse Alle præisolerede serviceventiler har indstøbte kobbertråde til overvågning. (I afgreninger er tråde valgfrie). øsv H øs L Materialer Serviceventiler opfylder kravene i EN 448. Serviceventilenheder er lavet af rustfrit stål. Materialer til andre komponenter som for lige rør. Komponentover sigt/mål Komponentnr Stålrør Kapperør, ø ø d, Serie 1 Serie 2 Serie 3 L, H, øsv/s, 33, ,9/110 42, ,7/110 48, ,4/110 60, ,4/110 76, ,4/110 88, ,4/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/ , ,3/140 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

107 Hanearrangementer Engangsventil Anvendelse Engangsventiler anvendes f.eks. på afgreninger eller afslutninger, hvor ledningen først skal videreføres senere. Ventilen afdækkes midlertidigt med opskuet slutmuffe. Når ledningen videreføres og ventilen åbnes, fuldsvejses spindlen. Vær opmærksom på indvendigt pladskrav ved valg af dimension på midlertidig slutmuffe og den senere permanente muffe. Beskrivelse Rustfri kugleventil med svejseendebunde. ød H L Materialer Ventilhus og svejseendebunde: Standard stål som for lige rør Kugle og ventilspindel: Rustfrit stål AISI 304. Komponentover sigt/mål Komponentnr Dimension ød, Længde L, Højde H, LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

108

109 Reduktioner Oversigt Introduktion Dette afsnit viser hvordan kapperør med to på hinanden følgende dimensioner kan samles på byggepladsen uden brug af specialfittings. Indhold Generelt Svejsereduktioner Reduktion med svejsemuffer Reduktion med krympemuffer Præreduktioner LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

110

111 Reduktioner Generelt Reduktionstyper LOGSTOR har flere forskellige reduktionstyper enten i form af muffer eller præisolerede reduktioner. Hvis andre længder er nødvendige, kontakt venligst LOGSTOR for at erfare, hvilke løsningsmuligheder, der findes. BandJoint Reduktion med en BandJoint er mulig med 1 dimensionsspring, men kun i nogle dimensioner. Komponentnr EWJoint Reduktion med en EW-reduktions muffe er mulig med et eller flere dimensionsspring. Komponentnr L SXJoint og SX-WPJoint Reduktion med en standard SXJoint og SX-WPJoint er mulig med 1 dimensionsspring. SXJoint: Komponentnr SX-WPJoint: Komponentnr spring er muligt med en SX-reduktionsmuffe. SXJoint: Komponentnr SX-WPJoint: Komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

112 Reduktioner Generelt BXJoint Reduktion med en standard BXJoint er mulig med 1 og 2 dimensionsspring i dimension ø og med 1 dimensionsspring i dimension ø Komponentnr B2SJoint Reduktion med en B2SJoint er mulig med et eller flere dimensionsspring. Komponentnr Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

113 Reduktioner Svejsereduktioner Anvendelse Alle medierørsreduktioner skal udføres med en stålreduktion. Reduktioner med 1 dimensionsspring kan anvendes til alle lægningsmetoder. Hvor 2 dimensionsspring er mulige, skal projekteringsregler iagttages. Svejsereduktion Overgang mellem to stålrørsdimensoner udføres med svejsereduktioner. Stålkvalitet ifølge EN L Komponentnr Fra stålrør ø Til stålrør ø Længde L 33,7 26, ,4 33, ,3 42, ,3 48, ,1 60, ,9 76, ,3 88, ,7 114, ,3 139, ,1 168, , , , LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

114 Reduktioner Svejsemuffer Anvendelse Reduktion med svejsemufferne BandJoint, EWJoint og InduconJoint kan udføres mellem dimensioner som angivet nedenfor. Svejsemufferne skal udføres af montører certificeret af LOGSTOR. For BandJoints er den totale uisolerede rørlængde, inklusive svejsereduktion 2 x fri rørende = 440. For EWJoint og InduconJoint er den totale uisolerede rørlængde, inklusive svejsereduktion 2 x fri rørende + længden af svejsereduktionen. Hvor 2 eller 3 dimensionsspring er mulige, skal projekteringsreglerne iagttages. BandJoints Mulige dimensionsspring med standard BandJoints: BandJoint, lille, ø : Fra ø Til ø *) *) *) Kræver specialmuffe. BandJoint, mellem, ø : Fra ø Til ø Alle andre reduktioner kan uanset dimension udføres med en præisoleret reduktion, indsat mellem to BandJoints. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

115 Reduktioner Svejsemuffer EWJoint og InduconJoint Krympemuffe-reduktion med EWJoint eller InduconJoint, Komponentnr Tilbehørssæt: 1. EW-svejsebånd og propper, Komponentnr Bestil 1 sæt pr. dimension. De to sæt dækker to reduktioner. 2. Inducon-svejsebånd, Komponentnr Inducon-teflonbånd, Komponentnr Dimensionsspring og længder: Kan også leveres med 2 eller 3 dimensionsspring. R R Fra ø Til ø Muffelængde LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

116 Reduktioner Krympemuffer Anvendelse Reduktioner med krympemufferne SX, SX-WP, BX og B2S kan udføres mellem dimensionerne angivet nedenfor i 1 eller 2 dimensionsspring. Ved 2 dimensionsspring skal projekteringsreglerne iagttages. Reduktion med SXJoint Reduktion med SXJoint kan udføres med: a. Standard lige SX-krympemuffe 1 dimensionsspring Komponentnr A ød 2 B b. SX-reduktionsmuffe 1 eller 2 dimensionsspring (se tabel) Komponentnr ød 1 L ød 1 L ød 2 Reduktionsmuligheder ød L 1 = ød 2 ød L 1 ød 2 Fra-til Fra-til Fra-til Reduktion med SX-WPJoint Reduktion med SX-WPJoint kan udføres med: a. Standard lige SX-WP-krympemuffe 1 dimensionsspring Komponentnr b. SX-WP-reduktionsmuffe 1 eller 2 dimensionsspring (se tabel) Komponentnr ød L ød 1 A ød 2 L B ød 2 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

117 Reduktioner Krympemuffer Reduktion med SX-WPJoint, fortsat Reduktionsmuligheder ød L 1 = ød 2 ød L 1 ød 2 Fra-til Fra-til Fra-til Reduktion med BXJoint Reduktion med BXJoint med isolerings halvskåle. Komponentnr Muffen kan anvendes til både 1 og 2 dimensionsspring. 2 spring op til ø 315/ spring fra ø 355/315. Fra ø Til ø L LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

118 Reduktioner Krympemuffer Reduktion med B2SJoint Reduktion med B2SJoint til opskumning. Komponentnr R R Muffen kan anvendes til 1 dimensionsspring. B2SJoint kan også leveres med 2 eller 3 dimensionsspring. Fra ø Til ø Muffelængde Alternativ til længere reduktionsmuffer I dimensionsområdet ø kan bøjemuffen SXBJoint, som kan tillpasses i længden, i visse tilfældes anvendes. Kan krympes 1 dimensionsspring. Komponentnr Fra ø Til ø L Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

119 Reduktioner Præreduktion Anvendelse Præreduktionen anvendes til reduktion med et eller to dimensionsspring. Max. driftstryk: 25 bar 1 dimensionsspring: max. aksialspænding 300N/² 2 dimensionsspring: max. aksialspænding 150N/² Beskrivelse Præreduktion kan leveres med et eller to reduktionstrin. Alle præreduktioner leveres med indstøbte kobbertråde for overvågning. L Materialer Svejsereduktion: Stålkvalitet: Iht. EN Stålrør/PUR-skum/PEHD-kappe som for stål-i-plast rør. Præisolerede reduktioner opfylder kravene i EN448. Komponentoversigt Isoleringsserie 1 Komponentnr Præreduktion, Serie-1-rør Fra dimension ø Til dimension ø L, 33,7/90 26,9/ ,4/110 26,9/ ,4/110 33,7/ ,3/110 33,7/ ,3/110 42,4/ ,3/125 42,4/ ,3/125 48,3/ ,1/140 48,3/ ,1/140 60,3/ ,9/160 60,3/ ,9/160 76,1/ ,3/200 76,1/ ,3/200 88,9/ ,7/225 88,9/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ Fra dimension ø Til dimension ø L, 219,1/ ,7/ ,1/ ,3/ ,0/ ,3/ ,0/ ,1/ ,9/ ,1/ ,9/ ,0/ ,6/ ,0/ ,6/ ,9/ ,4/ ,9/ ,4/ ,6/ ,0/ ,6/ ,0/ ,4/ ,0/ ,4/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

120 Reduktioner Præreduktion Komponentoversigt Isoleringsserie 2 Komponentnr Præreduktion, Serie-2-rør Fra dimension ø Til dimension ø L, 33,7/110 26,9/ ,4/125 26,9/ ,4/125 33,7/ ,3/125 33,7/ ,3/125 42,4/ ,3/140 42,4/ ,3/140 48,3/ ,1/160 48,3/ ,1/160 60,3/ ,9/180 60,3/ ,9/180 76,1/ ,3/225 76,1/ ,3/225 88,9/ ,7/250 88,9/ ,7/ ,3/ Fra dimension ø Til dimension ø L, 168,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,1/ ,7/ ,1/ ,3/ ,0/ ,3/ ,0/ ,1/ ,9/ ,1/ ,9/ ,0/ ,6/ ,0/ ,6/ ,9/ ,4/ ,9/ ,4/ ,6/ ,0/ ,6/ ,0/ ,4/ ,0/ ,4/ ,0/ ,0/ Komponentoversigt Isoleringsserie 3 Komponentnr Præreduktion, Serie-3-rør Fra dimension ø Til dimension ø L, 33,7/125 26,9/ ,4/140 26,9/ ,4/140 33,7/ ,3/140 33,7/ ,3/140 42,4/ ,3/160 42,4/ ,3/160 48,3/ ,1/180 48,3/ ,1/180 60,3/ ,9/200 60,3/ ,9/200 76,1/ ,3/250 76,1/ ,3/250 88,9/ ,7/280 88,9/ ,7/ ,3/ Fra dimension ø Til dimension ø L, 168,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,1/ ,7/ ,1/ ,3/ ,0/ ,3/ ,0/ ,1/ ,9/ ,1/ ,9/ ,0/ ,6/ ,0/ ,6/ ,9/ ,4/ ,9/ ,4/ ,6/ ,0/ ,6/ ,0/ ,4/ ,0/ ,4/ ,0/ ,0/ Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

121 Afslutninger Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de komponenter, som LOGSTOR leverer til afslut ning ved f.eks. fundamenter, kældre, murgennemføringer og betonkanaler. Indhold Generelt Husindføring Tætningsring Endekappe Slutmuffe Afslutningsrør LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

122

123 Afslutninger Generelt Afslutninger Komponenterne til afslutning ved f.eks. fundamenter, kældre, murgennemføringer og betonkanaler, sikrer en korrekt placering og beskyttelse af isoleringen under varierende montageforhold. Husindføring Præisoleret husindføring. ø 26,9 - ø 88,9. Komponentnr Præisoleret husindføring anvendes til indføring gennem fundament og gulv i én arbejdsgang. ø 26,9-88,9 Tætningsring Tætningsring ø Komponentnr Tætningsring anvendes til tætning mellem rør og omstøbning ved horisontal murgennemføring. ø Endekappe Endekappe ø kapperør. Komponentnr Delt endekappe: komponentnr Endekappe anvendes til beskyttelse af isoleringen mod vandindtrængning. ø LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

124 Afslutninger Generelt Slutmuffe Slutmuffe ø Komponentnr Slutmuffe anvendes til beskyttelse af rørenden ved afslutning i jord. Dimension ø leveres med isoleringshalvskåle. Dimension ø leveres til ud skumning. ø Afslutningsrør Afslutningsrør ø ø 508 i serie 1 og 2. Komponentnr Afslutningsrør anvendes til ekstra beskyttelse af isoleringen mod vandindtrængning (tåler varmt vand). ø 26,9-508 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

125 Afslutninger Husindføring Anvendelse Præfabrikerede husindføringer forenkler montage af fjernvarmerør i bygninger uden kælder. De kan også anvendes som supplement til præisolerede bøjninger. Beskrivelse Stålrøret er maskinbukket. De fortinnede kobbertråde for overvågning er placeret indvendig i bøjningerne. 1.5 m 2.5 m Materialer Maskinbukkede rør R = 2,5 x d ( d = ø udv. stålrør) opfylder kravene i EN 448. Komponentoversigt/data Komponentnr Større dimensioner kan bestilles som specielle husindføringsbøjninger. Stålrør Husindføring 1,5 x 2,5 m ø udv., Kapperør, ø Serie 1 Serie 2 Serie 3 26, , , , , , , LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

126 Afslutninger Tætningsring Anvendelse Hvor rørene føres gennem murværk - ved brønde, sokler o.lign. monteres tætningsringe som beskyttelse mod indtrængende vand. Beskrivelse Ringene er fremstillet af en særdeles modstandsdygtig gui, som foruden at yde tæthed også tillader mindre ekspansionsbevægelser i gennemføringen Ringene kan ikke påregnes at være tætte for trykkende grundvand. Forekoer dette, kontakt da LOGSTOR. D e N.B.! D e - 2x 18 er mindre end den nominelle diameter, så ringen kleer på yderkappen. For hulstørrelse i fundament, se Projektering s Materialer NR-SBR gui Komponentoversigt Komponentnr Kapperør Udv. diameter, D e ø udv. ca. ø Kapperør Udv. diameter, D e ø udv. ca. ø Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

127 Afslutninger Endekappe Anvendelse Endekappe anvendes som afslutning for at forhindre fugt i at trænge ind i isoleringen. Endekapper anvendes, ved husindføringer, afslutninger i brønde, ved tilslutninger til betonkanaler, i kældre o.lign. Beskrivelse Standard endekappe påsættes rørenden inden saensvejsning med de uisolerede rør. Endekappen varme-krympes på såvel medierør som kappe. Den delte endekappe med lynlås-lukke an vendes normalt kun ved reparationer eller eftermontage. For kappedimension større end ø 450 anvendes den dog både som standard endekappe og til reparationer. Materialer Krydsbundet PE med indlagt mastiks. Komponentoversigt Standard endekappe Standard endekappe dækker fra ø 26,9 til 323,9 medierør og ø kapperør. Enkelte af de største dimensioner i serie 2 og 3 er ikke dækket. Komponentnr Stålrør Kapperør DHEC ø udv. ø nr. 26,9-33, ,9-42, , , ,3-76, ,3-88, ,9-114, ,3-139, ,7-168, , , , , LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

128 Afslutninger Endekappe Komponentoversigt Delt end-cap Komponentnr Delt endekappe dækker fra ø 26, medierør og ø kapperør. Stålrør Kapperør CCS-DHEC ø udv. ø nr. 26,9-42, / 26 48,3-60, / 48 60,3-88, / 60 76,1-88, / 70 76,1-114, / 76 88,9-114, / ,3-139, / ,7-168, / ,3-273, / ,1-355, / ,0-508, / ,6-610, / ,0-813, / ,0-1016, / 610 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

129 Afslutninger Slutmuffe for halvskåle, ø Anvendelse Til afslutning på et rørsystem anvendes PE-slutmuffer i dimensionsafhængig udførelse. Beskrivelse Et slutmuffesæt består af: 1. Isoleringshalvskåle 2. Slutmuffe: a. ø , ekspanderet b. ø , opdornet 3. Krympemanchet PEX med PIB mastiks og låsebånd a b 700 Materialer Isoleringshalvskåle: Polyurethan (PUR) Slutmuffe: ø Krydsbundet og fingerekspanderet PE ø Opdornet PEHD Krympemanchet: PEX med PIB mastiks Komponent oversigt Komponentnr Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension uanset medierørsdimension. Dette medfører i nogle tilfælde luft mellem medierør og halvskål, men har ingen praktisk betydning. 700 slutmuffer anvendes altid i forbindelse med medlertidige engangsventiler. (x) = ikke standardleverance Kappe ø udv, Isol,halvskåle ø indv,/udv, Medierør dim, område ø udv, Længder, /90 26,9-33,7 x (x) /110 26,9-48,3 x (x) /125 26,9-60,3 x (x) /140 26,9-76,1 x (x) /160 42,4-88,9 x (x) /180 60,3-114,3 x /200 76,1-139,7 x /225 88,9-168,3 x / ,3-168,3 x / ,3-219,1 x / ,7-219,1 x / ,1 x / ,1-273,0 x / ,0-323,9 x / ,0-355,0 x / ,9-406,0 x / ,0-457,0 x Tilbehør I forbindelse med afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde. Se tabel side LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

130 Afslutninger Slutmuffe for opskumning, ø Anvendelse Til afslutning på et rørsystem med ø kapperør anvendes PE-slutmuffer til opskumning. Beskrivelse Et slutmuffesæt består af: 1. Slutmuffe, opdornet 2. Krympemanchet PEX med PIB mastiks og låsebånd 3. a. udluftnings-, b. ekspansions- og c. kilepropper 4. Patch 3 c b a Materialer Slutmuffe: Opdornet PEHD Krympemanchet: PEX med PIB mastiks Propper: a. PE b. og c. PEX Patch: PEX med vandfast hotmelt Komponent oversigt Komponentnr Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension uanset medierørsdimension. Til enkeltrør i mindre dimensioner, som ønskes opskuet, bestilles slutmuffe til TwinPipe, som altid opskues. Kapperør ø udv. Medierør dimensionsområde ø udv ,4-508, ,0-610, ,0-711, ,0-813,0 Tilbehør I forbindelse med afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde. Se tabel side Der skal anvendes poseskum til montagen. Ved bestilling angives, at muffen skal være inklusiv poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

131 Afslutninger Slutmuffe Tilbehør Svejseendebund. ød L Materialer Svejseendebund: Stål P 265 GH ifølge EN Komponent oversigt/dim. Komponentnr Stålrør ø udv. L 26, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 149 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

132 Afslutninger Afslutningsrør Anvendelse Afslutningsrør anvendes for at forhindre fugt i at trænge ind i isoleringen. Afslutningsrør anvendes, når rør afsluttes i fugtige og varme brønde, betonkanaler o.lign. Beskrivelse Afslutningsrøret består af følgende dele: 1. Overfladebehandlet stålrør 2. Krympemanchet 3. Isoleringsskål af mineraluld (ø 26,9-219,1 ) 4. Fedtbind Materialer Følgende materialer indgår i afslutningsrøret: Stålrør: Vinyl - bitumen overfladebehandlet Krympemanchet: Krydsbundet PE med indlagt mastiks Isoleringsskål: Mineraluld (kun ø 26,9-219,1) Fedtbind: (skal bestilles separat) Komponent oversigt Komponentnr Afslutningsrør Serie-1-rør Dimension Fedtbind ø udv. m 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ ,0/ Findes ikke til Serie-3-rør Afslutningsrør Serie-2-rør Dimension Fedtbind ø out. m 26,9/ ,7/ ,4/ ,3/ ,3/ ,1/ ,9/ ,3/ ,7/ ,3/ ,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Tilbehør I forbindelse med montagen anvendes desuden fedtbind (4). Rulle à 10 m. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

133 3 FlexPipes Produkter Indhold 3.1 PexFlextra 3.3 AluFlextra 3.4 SteelFlex 3.5 CuFlex 3.6 Muffer 3.7 Afslutninger 3.8 Poseskum 3.9 Værktøj Produktkatalog LOGSTOR A/S

134

135 3.1.1 Produkter - PexFlextra Indhold Indhold Generelt Rør - korrugeret kappe Rør - glat kappe Præisolerede fittings Preskoblinger, type MP Preskoblinger, type JT Kompressionskoblinger LOGSTOR A/S Produktkatalog

136 3.1.2 Produkter - PexFlextra Generelt Anvendelse LOGSTORs fleksible PEX-system anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. PEX-medierørets egenskaber bevirker, at man ikke skal tage hensyn til ekspansion. Takket være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. PexFlextra er særdeles velegnet til: - stikledninger uden samlinger - passage af beplantning og andre forhindringer - kuperet terræn Kontinuerlig driftstemperatur max.: 85 C Kortvarig driftstemperatur max: 95 C (max. 100 timer) Driftstryk max.: 6 bar PexFlextra kan anvendes saen med LOGSTORs øvrige systemer forudsat at ovennævnte temperatur og tryk overholdes. Til samling af PEX-medierør i jordlagte systemer anvendes preskoblinger. Til samlinger i huse, brønde og skabe kan kompressionskoblinger anvendes. Beskrivelse Ruller leveres som standard i længde à 100 m. Fixlængder kan bestilles på mål på min. 10 m og max. 90 m. Korrugeret kappe med D90 og D110 PEXa leveres dog som standard i 30, 50, 70 og 100 m og leveres normalt ikke i fixlængder. Leveres uden friender. Alle rør produceres i henhold til EN og EN Max. 2,4 m Materialer Medierør: PEXa med udvendig EVOH ilt-diffusionsspærre, der forhindrer indtrængning af ilt. Materialet opfylder kravene i EN ISO Isolering: Kapperør: Glat, PexFlex: Polyurethanskum Blæsemiddel: Cyclopentan Gennemsnitlig varmeledningsevne l 50 = 0,022 W/mK Polyethylen, PE-LD med indvendig PVDC diffusionsspærre. Korrugeret, PexFlextra: Polyethylen, PE-HD med co-ekstruderet EVOH diffusionsspærre. Produktkatalog LOGSTOR A/S

137 3.1.3 Produkter - PexFlextra Rør - korrugeret kappe PexFlextra enkeltrør D d Komponentnr PEX-medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 20 2,0 90 1,5 1,2 25 2,3 90 1,5 1,2 32 2,9 90 1,5 1,3 40 3,7 90 1,5 1, ,5 1,8 50 4, ,5 2, ,5 2,3 63 5, ,5 2, ,5 3,1 75 6, ,5 3, ,5 3,9 90 8, ,5 4, ,5 5, , ,5 5,7 Vægt kg/m PexFlextra TwinPipe d D d Komponentnr PEX-medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 20/20 2, ,5 1,7 25/25 2, ,5 1, ,5 2,1 32/32 2, ,5 1, ,5 2,2 40/40 3, ,5 2, ,5 3,0 50/50 4, ,5 3, ,5 4,4 63/63 5, ,5 5,0 Afstand mellem medierør: 12 Vægt kg/m LOGSTOR A/S Produktkatalog

138 3.1.4 Produkter - PexFlextra Rør - glat kappe PexFlex enkeltrør D d Komponentnr PEX-medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 20 2,0 90 2,5 1,2 25 2,3 90 2,5 1,2 32 2,9 90 2,5 1,3 40 3,7 90 2,5 1, ,5 1,8 50 4, ,5 2, ,5 2,3 63 5, ,5 2, ,0 3,1 75 6, ,0 3,4 90 8, ,0 4,4 110* ,0 5,1 *Serie 0 Vægt kg/m PexFlex TwinPipe d D d Komponentnr PEX-medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 20/20 2,0 90 2,5 1,3 25/25 2, ,5 1,7 32/32 2, ,5 1, ,5 2,2 40/40 3, ,5 2, ,0 3,0 Afstand mellem medierør: 12 Vægt kg/m Produktkatalog LOGSTOR A/S

139 3.1.5 Produkter - PexFlextra Præisolerede fittings Generelt Til PexFlextra og PexFlex kan anvendes præisolerede fittings med medierør i PEX. Præisolerede fittings med PEX-medierør leveres uden friender. Medierøret må ikke afkortes. T-stykker med PEX-medierør fremstilles med pres-t-koblinger indstøbt i isoleringen. Alternativt kan anvendes præisolerede fittings med medierør i stål fra enkeltrør eller TwinPipe. Preskoblinger med svejseende købes separat og påsvejses på stedet. 90 bøjning Enkeltrør Komponentnr d D Serie 1 Serie TwinPipe Komponentnr d D Serie 1 Serie 2 20/ / / / / / LOGSTOR A/S Produktkatalog

140 3.1.6 Produkter - PexFlextra Præisolerede fittings T-stykke, lige Enkeltrør Komponentnr d 1 D 1 d 2 D 2 d 3 D 3 L D 1 L 2 d 1 d d 3 D 3 D 2 TwinPipe Komponentnr d 1 D 1 d 2 D 2 d 3 D 3 L 2 40/ / / D 1 L 2 d 1 d 2 D 2 50/ / / / / / / / / / / / / / / d 3 D 3 Produktkatalog LOGSTOR A/S

141 3.1.7 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type MP Generelt Anvendes til samling af PEX-medierør Til montering af preskoblinger, type MP (Multipress), anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 Værktøj til FlexPipe. Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S235JR. Preskobling, lige Preskobling til lige PEX-PEX samlinger: 1. Støttebøsning 2. Klemring 3. Presring Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 25 x x 32 x x 40 x x 50 x x 63 x x 75 x x 90 x x 110 x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

142 3.1.8 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type MP Preskobling, svejse Preskobling med svejseende for overgang til stålrør Komponentnr PEX Stål ,9 x x 33,7 x x x 42,4 x 48,3 x x 60,3 x 76,1 x 88,9 x 114,3 x Preskobling, svejse, lukket Lukket preskobling med svejseende. Komponentnr PEX Stål ,9 x x 33,7 x 42,4 x 48,3 x 60,3 x 76,1 x 88,9 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

143 3.1.9 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type MP Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et stykke. Komponentnr d 1, d 2, x 25 x x 32 x x x 40 x x x x 50 x x x x x 63 x x x x x x 75 x x x x x 90 x x x x x 110 x x x x x Preskobling, nippel Preskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr PEX Gevind ¾ x x x 1 x x 1¼ x x 1 ½ x 2 x 2½ x 3 x 4 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

144 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type JT Generelt Anvendes til samling af PEX-medierør. Til montering af preskoblinger, type JT (Jentro), anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 Værktøj til FlexPipe. Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S235JR. Preskobling, lige Preskobling til lige PEX-PEX samlinger: 1. Støttebøsning 2. Presring Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 32 x x 40 x x x 50 x x x 63 x x x x 75 x x x x 90 x x x 110 x x x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

145 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type JT Preskobling, svejse Preskobling med svejseende for overgang til stålrør. Komponentnr PEX Stål ,9 x 33,7 x 42,4 x 48,3 x 60,3 x 76,1 x 88,9 x 114,3 x Preskobling, bøjning med preskobling i begge ender. Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 32 x 40 x 50 x 63 x 75 x 90 x 110 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

146 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type JT Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et stykke. Komponentnr Hovedrør d 1 - d 3 Afgrening d 2, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Andre dimensionskombinationer kan leveres. Produktkatalog LOGSTOR A/S

147 Produkter - PexFlextra Preskoblinger, type JT Preskobling, nippel Preskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr PEX Gevind ¾ x x 1 x x 1¼ x x 1 ½ x 2 x 2½ x 3 x 4 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

148 Produkter - PexFlextra Kompressionskoblinger Generelt Kompressionskoblinger anvendes til samling af PEX-medierør. Kompressionskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Kompressionskobling, lige Kompressionskobling til lige PEX-PEX samlinger. Ø Koblingshus 2. Støttebøsning 3. Klemring 4. Omløber Ø Koblingshus 2. Støttebøsning 3. Overlæg 4. Skrue Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 25 x 32 x 40 x x 50 x x x 63 x x x x 75 x 90 x 110 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

149 Produkter - PexFlextra Kompressionskoblinger Kompressionskobling, nippel Kompresionskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr PEX Gevind ¾ x x 1 x x 1¼ x x 1 ½ x 2 x x 3 x x Kompressionskobling, muffe Kompresionskobling med muffeende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr PEX Gevind ¾ x x 1 x x 1¼ x 1 ½ x 2 x x 3 x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

150 Produkter - PexFlextra Kompressionskoblinger Kompressionskobling, vinkel, nippel Komponentnr PEX Gevind ¾ x x 1 x x 1¼ x x 1 ½ x 2 x x 3 x x Kompressionskobling, vinkel, muffe Komponentnr PEX Gevind ¾ x x 1 x x 1¼ x 1 ½ x 2 x x 3 x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

151 Produkter - PexFlextra Kompressionskoblinger Kompressionskobling, T Komponentnr d 1, d 2, x 25 x x 32 x x x 40 x x x x 50 x x x x x 63 x x x x x x 75 x x x x x x x x x 90 x x x x x x x x 110 x x x x x x x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

152

153 3.3.1 Produkter - AluFlextra Indhold Indhold Generelt Rør - korrugeret kappe Rør - glat kappe Preskoblinger, type MP LOGSTOR A/S Produktkatalog

154 3.3.2 Produkter - AluFlextra Generelt Anvendelse AluFlextra anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. Alupex-medierørets egenskaber bevirker, at man ikke skal tage hensyn til ekspansion. Takket være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. AluFlextra er særdeles velegnet til: - stikledninger uden samlinger - passage af beplantning og andre forhindringer - kuperet terræn Kontinuerlig driftstemperatur max.: 90 C Kortvarig driftstemperatur max: 95 C (max. 100 timer) Driftstryk max.: 10 bar AluFlextra kan anvendes saen med LOGSTORs øvrige systemer forudsat at ovennævnte temperatur og tryk overholdes. Alupex-medierør samles med preskoblinger. Til rørsystemer med AluFlextra kan anvendes præisolerede stålfittings fra fastrørsystemet eller TwinPipes med preskoblinger, der svejses på en eller flere rørender. Preskoblinger med svejseende købes separat og svejses på stedet. Beskrivelse Ruller leveres som standard i længde à 100 m. Fixlængder kan bestilles på mål på min. 10 m og max. 90 m. Leveres uden friender. Alle rør produceres i henhold til EN og EN Max. 2,4 m Materialer Medierør: Flerlags PEX/aluminium/PE-HD eller PEX/aluminium/PEX Materialet opfylder kravene i EN ISO Isolering: Kapperør: Glat AluFlex: Korrugeret AluFlextra: Polyurethanskum Blæsemiddel: Cyclopentan Gennemsnitlig varmeledningsevne l 50 = 0,022 W/mK Polyethylen, PE-LD. Aluminium diffusionsspærre mellem isolering og kappe. Polyethylen, PE-HD med co-ekstruderet EVOH diffusionsspærre. Produktkatalog LOGSTOR A/S

155 3.3.3 Produkter - AluFlextra Rør - korrugeret kappe AluFlextra enkeltrør D d Komponentnr Alupex-medierør Serie 1 Serie 2 Serie 3 Kapperør Kapperør Kapperør d Godst. D Godst. Vægt kg/m D Godst. Vægt kg/m D Godst. 20 2,5 90 1,5 1, ,5 1,7 26 3,0 90 1,5 1, ,5 1,7 32 3,0 90 1,5 1, ,5 1, ,5 2,2 Vægt kg/m AluFlextra TwinPipe d D d Komponentnr. TwinPipe: 2190 Dobbeltrør: 2191 Alupex-medierør Serie 1 Serie 2 Serie 3 Kapperør Kapperør Kapperør d Godst. D Godst. Vægt kg/m D Godst. Vægt kg/m D Godst. Vægt kg/m TwinPipe 16/16 2, ,5 1, ,5 2,1 20/20* 2, ,5 1, ,5 2,3 26/26 3, ,5 2, ,5 2, ,5 2,8 32/32 3, ,5 2, ,5 3,0 Dobbeltrør 20/16* 2,5/2, ,5 1, ,5 2,1 26/20 3,0/2, ,5 2, ,5 2,8 Afstand mellem medierør: 12. * Leveres også i serie 4 med kappediameter 140. LOGSTOR A/S Produktkatalog

156 3.3.4 Produkter - AluFlextra Rør - glat kappe AluFlex enkeltrør D d Komponentnr Alupex-medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 20 2,5 90 2,5 1,3 26 3,0 90 2,5 1,4 32 3,0 90 1,5 1,4 Vægt kg/m AluFlex TwinPipe d D d Komponentnr Alupex-medierør Serie 1 Serie 2 Serie 3 Kapperør Kapperør Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Afstand mellem medierør: 12. Vægt kg/m D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. Vægt kg/m 16/16 2, ,5 1,7 20/20 2, ,5 1, ,7 2,3 26/26 3, ,5 2, ,7 2,4 32/32 3, ,7 2,5 Produktkatalog LOGSTOR A/S

157 3.3.5 Produkter - AluFlextra Preskoblinger, type MP Generelt Anvendes til permanent samling af Alupex-medierør. Til montering af preskoblinger, type MP (Multipress) anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 Værktøj til FlexPipe. Kapperørssamlinger udføres med muffer med isoleringshalvskåle med fleksibel kerne eller med muffer for opskumning. Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S355J2. Preskobling, lige Preskobling til lige Alupex-Alupex samlinger: 1. Støttebøsning 2. Isoleringsring 3. O-ring 4. Klemring 5. Presring Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 20 x x 26 x x 32 x x Preskobling, svejse Preskobling med svejseende for overgang til stålrør Komponentnr Stål Alupex 26,9 33,7 16 x 20 x 26 x x 32 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

158 3.3.6 Produkter - AluFlextra Preskoblinger, type MP Preskobling, svejse, lukket Lukket preskobling med svejseende. Komponentnr Stål Alupex 26,9 33,7 16 x 20 x 26 x 32 x Preskobling, bøjning med preskobling i begge ender. Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 20 x 26 x 32 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

159 3.3.7 Produkter - AluFlextra Preskoblinger, type MP Preskobling, nippel Preskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr Gevind Alupex ½ ¾ 1 16 x x 20 x 26 x 32 x Preskobling, 90 nippel Preskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr Gevind Alupex ½ ¾ 1 16 x 20 x 26 x 32 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

160 3.3.8 Produkter - AluFlextra Preskoblinger, type MP Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et stykke. Komponentnr Hovedrør d 1 - d 3 Afgrening d 2, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

161 3.4.1 Produkter - SteelFlex Indhold Indhold Generelt Rør Svejsefittings LOGSTOR A/S Produktkatalog

162 3.4.2 Produkter - SteelFlex Generelt Anvendelse SteelFlex anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. De lange længder gør SteelFlex særdeles velegnet til: - stikledninger uden samlinger, - passage af beplantning og andre forhindringer, - kuperet terræn. Kontinuerlig driftstemperatur max.: 120 C Kortvarig driftstemperatur max: 130 C (Max. 100 timer) Driftstryk max.: 25 bar SteelFlex kan anvendes saen med LOGSTORs øvrige systemer. Stålmedierør samles ved svejsning. Afgreninger, som er mindst en dimension mindre end hovedrøret, kan svejses direkte på hovedrøret. Til dimensionsændringer anvendes svejsereduktioner. Beskrivelse Leveres som standard i ruller à 50 eller 100 m. Leveres uden friender. Alle rør produceres i henhold til EN Max. 2,4 m Materialer Medierør: Svejste stålrør E195 eller E155, + N, S2 i henhold til EN Isolering: Kapperør: Polyurethanskum Blæsemiddel: Cyclopentan Gennemsnitlig varmeledningsevne l 50 = 0,022 W/mK Polyethylen, PE-LD med indvendig aluminium diffusionsspærre. Produktkatalog LOGSTOR A/S

163 3.4.3 Produkter - SteelFlex Rør Rør D d Komponentnr Medierør Kapperør d Godstykkelse D Godstykkelse 20 2,0 90 2,5 2,0 28 2,0 90 2,5 2,3 Vægt kg/m LOGSTOR A/S Produktkatalog

164 3.4.4 Produkter - SteelFlex Svejsefittings Svejsereduktion Til overgang mellem SteelFlex og almindelige stålrør. Komponentnr Rørende 1 Alm. stålrør Rørende 2 SteelFlex ,9 x 33,7 x x Svejse-T Anvendes saen med svejsereduktion til afgrening fra SteelFlex til SteelFlex. Komponentnr Hovedrør d 1 Afgrening d 2, 33,7 33,7 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

165 3.5.1 Produkter - CuFlex Indhold Indhold Generelt Rør Loddemuffer Preskoblinger type MP LOGSTOR A/S Produktkatalog

166 3.5.2 Produkter - CuFlex Generelt Anvendelse CuFlex anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. Det bløde kobberrørs egenskaber bevirker, at der ikke skal tages hensyn til ekspansion. Takket være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. CuFlex er særdeles velegnet til: - stikledninger uden samlinger, - passage af beplantning og andre forhindringer, - kuperet terræn. Kontinuerlig driftstemperatur max.: 120 C Kortvarig driftstemperatur max: 130 C (Max. 100 timer) Driftstryk max.: 16 bar CuFlex kan anvendes saen med LOGSTORs øvrige systemer. Præisolerede fittings med kobbermedierør findes i Produktkataloget, afsnit 7, Kobberrørsystemet. Kobbermedierør samles med loddemuffer eller preskoblinger. Beskrivelse Ruller leveres som standard i længde à 100 m. Fixlængder kan bestilles på mål på min. 10 m og max. 90 m. Leveres uden friender. Alle rør produceres i henhold til EN Max. 2,4 m Materialer Medierør: Blødt udglødet kobber Cu-DHP-CV024A-H40 efter EN Tolerancer efter EN Isolering: Kapperør: Polyurethanskum Blæsemiddel: Cyclopentan Gennemsnitlig varmeledningsevne l 50 = 0,022 W/mK Polyethylen, PE-LD med indvendig aluminiumsdiffusionsspærre. Produktkatalog LOGSTOR A/S

167 3.5.3 Produkter - CuFlex Rør Enkeltrør D d Komponentnr Medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 15 1,0 90 2,5 1,5 18 1,0 90 2,5 1,6 22 1,0 90 2,5 1,7 28 1,2 90 2,5 2,0 35 1,5 90 2,5 2, ,5 2,8 Vægt kg/m TwinPipe d D d Komponentnr Medierør Kapperør Serie 1 Serie 2 Kapperør d Godstyk. D Godstyk. Vægt kg/m D Godstyk. 18/18 1,0 90 2,5 2, ,5 2,4 22/22 1,0 90 2,5 2, ,5 2,6 28/28 1, ,5 3, ,5 3,6 Afstand mellem medierør: 12 Vægt kg/m LOGSTOR A/S Produktkatalog

168 3.5.4 Produkter - CuFlex Loddemuffer Generelt Loddemuffer til samling af CuFlex-medierør er konstrueret til at kunne overføre de aksialkræfter, der optræder i rørsystemet. Loddemufferne har stop for gennemstik. Materialet er Cu-DHP efter EN Dimensioner og tolerancer er efter EN Loddes med sølvslaglod med mindst 5% sølv. Før lodning kalibreres med kalibreringsdorn. Svejseender er fremstillet i P235 TR1/TR2 efter EN eller P235GH efter EN Loddemuffe lige Komponentnr d, Loddereduktion nippel/muffe Der må aldrig reduceres mere end en enkelt dimension. Komponentnr d 1, d 2, Overgangsstykke Stål-kobber overgang, der svejses på stålrøret og loddes på kobberrøret med en lige loddemuffe. Komponentnr d Cu, d St, 26,9 26,9 26,9 33,7 42,4 Produktkatalog LOGSTOR A/S

169 3.5.5 Produkter - CuFlex Loddemuffer Loddebøjning 45 og 90 vinkel. Komponentnr d, x x x x x 90 x x x x x Lodde-T-stykke Komponentnr Hovedrør d 1, 15 x 18 x x Afgrening d 2, x x x 28 x x x x 35 x x x x x Saddelstuds Saddelstudsen loddes direkte på hovedrøret. Komponentnr Hovedrør d 1, Afgrening d 2, x x 28 x x x 35 x x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

170 3.5.6 Produkter - CuFlex Preskoblinger type MP Generelt Kobbermedierør kan samles med preskoblinger. Til montering af preskoblingerne anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 Værktøj til FlexPipe. Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Svejseender er fremstillet i S355J2. Preskobling lige Preskobling til lige Cu-Cu samlinger: 10. Støttebøsning 11. Klemring 12. Presring Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 18 x 22 x x 28 x x x 35 x Preskobling svejse Preskobling med svejseende for overgang til stålrør Komponentnr Kobber Stål ,9 x x x x 33,7 x 42,4 x Preskobling svejse lukket Lukket preskobling med svejseende. Komponentnr Kobber Stål ,9 x x 33,7 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

171 3.5.7 Produkter - CuFlex Preskoblinger type MP Preskobling nippel Preskobling med nippelende til afslutning i skab eller i bygning. Komponentnr Kobberrør Gevind ½ x x x ¾ x x 1 x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

172

173 3.6.1 Produkter - Muffer Indhold Indhold FXJoint SX-WPJoint C2LJoint C2FJoint T-muffe lige TXJoint SXT-WPJoint TSJoint LOGSTOR A/S Produktkatalog

174 3.6.2 Produkter - Muffer FXJoint Anvendelse Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) med isoleringshalvskåle i polyurethan (PUR). Til medierør i PEX eller AluPex leveres isoleringshalvskåle med fleksibel kerne, for at sikre plads til koblingen. Krympemuffen kan anvendes til reduktion. Dimensionsgrænserne fremgår af tabellen. Af hensyn til isoleringshalvskålene bestilles til den største dimension. Større reduktioner kan udføres ved at kombinere to muffer en lille og en stor. Beskrivelse FXJoint består af: 1. Isoleringshalvskåle 2. Krympemuffe med integreret mastik 2 1 Komponentnr Kapperør D, Muffe dimensionsgrænser, Muffelængde, Medierør, d PexFlextra SaniFlextra AluFlextra SteelFlex x x x x x x x x x 75 x x 90 x x 110 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

175 3.6.3 Produkter - Muffer SX-WPJoint Anvendelse Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) til opskumning. Muffen er krympbar i enderne og skumhullerne lukkes med svejseprop. Ved montering på rør med korrugeret kappe skal muffeenderne tætnes med ekstra manchetter, som bestilles separat. Beskrivelse SX-WPJoint består af: 1. Krympemuffe med integreret mastik 2. Udluftningspropper 3. Svejsepropper L Komponentnr Kapperør D 1, Kapperør D 2, x 110 x x 125 x x 140 x x 160 x x 180 x x L = 650 Tilbehør Manchet til korrugeret kappe, komponent nr Bestil 2 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponent nr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

176 3.6.4 Produkter - Muffer C2LJoint Anvendelse Åben krympemuffe i PE med isoleringshalvskåle i PUR. Krympemuffen gennemskæres på langs før montage. Anvendes bl.a. til reparation af rør med medierør i SteelFlex. Beskrivelse C2LJoint består af: 1. Isoleringshalvskåle 2. Krympedug 3. Krympemuffe 4. Krympesvøb 5. Låsebånd L 1 L 2 5 Komponentnr SteelFlex medierør d, Kapperør D, L 1 = 650 L 2 = 900 Produktkatalog LOGSTOR A/S

177 3.6.5 Produkter - Muffer C2FJoint Anvendelse Åben krympemuffe i PE med isoleringshalvskåle i PUR med fleksibel kerne. Krympemuffen gennemskæres på langs før montage. Anvendes bl.a. til reparation af rør med medierør i PEX eller AluPex. Beskrivelse C2FJoint består af: 1. Isoleringshalvskåle 2. Krympedug 3. Krympemuffe 4. Krympesvøb 5. Låsebånd L 1 L 2 5 Komponentnr Medierør d, Kapperør D, PexFlextra SaniFlextra AluFlextra x x x x x x x x x 75 x x 90 x x 110 x L 1 = 500 L 2 = 640 LOGSTOR A/S Produktkatalog

178 3.6.6 Produkter - Muffer T-muffe lige Anvendelse T-muffe lige anvendes til afgreninger på FlexPipes. Kan leveres med isoleringshalvskåle eller for opskumning. T-muffe lige med isoleringshalvskåle kan anvendes til FlexPipes enkeltrør med medierør i PEX, AluPEX og stål. T-muffe lige for opskumning kan anvendes til alle FlexPipes. Beskrivelse T-muffe lige med isoleringshalvskåle består af: 1. Låsebånd 2. Krympesvøb 3. Isoleringsskål 4. T-sko 5. Isoleringsskål 6. Manchet 1 2 L L 1 5 L 3 6 T-muffe lige for opskumning består af: 1. Låsebånd 2. Krympesvøb 3. T-sko 4. Manchetter 5. Udluftnings- og ekspansionspropper L 1 L 2 L 3 Komponentnr Hovedrør D 1 Afgrening D 2, x 110 x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x x 180 x x x x x x L 1 = 400 L 2 = 650 L 3 = 300 Tilbehør Opskues med poseskum, komponent nr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog LOGSTOR A/S

179 3.6.7 Produkter - Muffer TXJoint Anvendelse T-muffe for opskumning, der anvendes til afgrening vinlkelret på hovedrøret. T-muffen er fremstillet i PE og krympemuffen i krydsbundet PE (PEX). Hvis den skal anvendes i forbindelse med anboring, skal dette oplyses ved bestilling. Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra manchet, som bestilles separat. Beskrivelse TXJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Åbne manchetter 3. Låsebånd 4. Krympesvøb 5. Låsebånd 6. Krympemuffe 7. Udluftningspropper 8. Ekspansionspropper 9. Patches Komponentnr Hovedrør D 1 Afgrening D 2, x x 140 x x x 160 x x x x 180 x x x x x 200 x x x x x x 225 x x x x x x 250 x x x x x x 280 x x x x x x 315 x x x x x x 355 x x x x x x 400 x x x x x x 450 x x x x x x 500 x x x x x x 560 x x x x x x 630 x x x x x x 710 x x x x x x Længde hovedrørsmuffe = 600 Længde krympesvøb = 900 Længde krympemuffe = 650 Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr Bestil 1 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog

180 3.6.8 Produkter - Muffer TXJoint Overgangsrør Kan anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe, hvor medierørsdimensionen på afgreningen er mindre end hovedrøret. Overgangsrøret sikrer den rette afstand mellem medierørene på afgreningen. Komponentnr Hovedrør d 1 Afgrening d 2, 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 42,4 x x 48,3 x x x 60,3 x x x x 76,1 x x x x x 88,9 x x x x x x 114,3 x x x x x x x 139,7 x x x x x x x 168,3 x x x x x x x 219,1 x x x x x x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

181 3.6.9 Produkter - Muffer SXT-WPJoint Anvendelse T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med svejsepropper. SXT-WPJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. Hovedrøret er ikke et fleksibelt rør. SXT-WPJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra manchet, som bestilles separat. Beskrivelse SXT-WPJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Afgreningsmuffe 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper 5. Rørstuds med afstandsholdere 1 L Komponentnr.: Hovedrørsmuffe: 5210 Afgreningsmuffe: 5211 Hovedrør D 1, Afgrening D 2, x 110 x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x x 180 x x x x x x 200 x x x x x x 225 x x x x x x 250 x x x x x x 280 x x x x x x 315 x x x x x x Rørstuds Komponentnr Rørstuds Ø Radius, , , , , , , , , LOGSTOR A/S Produktkatalog

182 Produkter - Muffer SXT-WPJoint Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr Bestil 1 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Mål og kombinationer Hovedrørets studs passer til flere afgreningsmuffer og afgreningsmuffen passer til flere afgreningsdimensioner. Kombinationsmulighederne fremgår af nedenstående tabel. D 1 C B D 2 L Hovedrørsmuffe Afgreningsmuffe D 2, D 1, B, L, C, Produktkatalog LOGSTOR A/S

183 Produkter - Muffer TSJoint Anvendelse T-muffe for opskumning, der kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. Hovedrøret er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX). T-muffen er krympbar. Hovedrøret er ikke et fleksibelt rør. Hovedrøret ekstrudersvejses på langs, hvorefter enderne krympes og tætnes med mastikbånd og åbne manchetter eller svejses med svejsebånd. Afgreningen tætnes med mastik og manchet. Skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansionsprop på afgreningen. TSJoint kan anvendes saen med anboringsventil. Beskrivelse TSJoint med mastik består af: 1. T-muffe 2. Mastikbånd 3. Åbne manchetter 4. Udluftnings- og svejseprop 5. Udluftnings- og ekspansionsprop 6. Manchet eller 90 rørstuds TSJoint EW består af: 1. T-muffe 2. Svejsebånd 3. Udluftnings- og svejseprop 4. Udluftnings- og ekspansionsprop 5. Manchet eller 90 rørstuds Komponentnr Afgrening Hovedrør D 1, D 2, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Længde T-muffe hovedrør = 650 LOGSTOR A/S Produktkatalog

184 Produkter - Muffer TSJoint Rørstuds For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D 2, oplyses ved bestilling. Komponentnr Komponentnr Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, Rørstuds Ø Til afgrening kapperør D 2, Radius, ,9 33,7 42, , , , , , , , Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog LOGSTOR A/S

185 3.7.1 Produkter - Afslutninger Indhold Indhold Slutmuffe Tætningsring Indføringsrør Afdækningsreduktion Indføringsskab Beskyttelseshætte Endekappe Ventiler og monteringsbeslag LOGSTOR A/S Produktkatalog

186 3.7.2 Produkter - Afslutninger Slutmuffe Anvendelse Slutmuffe med lukket ende, der anvendes til midlertidig afslutning i jord. Slutmuffen er krympbar på den yderste del. Slutmuffe med isoleringsskåle kan anvendes til enkeltrør, mens TwinPipes og dobbeltrør skal opskues. Beskrivelse Slutmuffe med isoleringsskåle består af: 1. Lukket krympemuffe 2. Isoleringsskåle 3. Åben manchet 4. Låsebånd Slutmuffe for opskumning består af: 1. Lukket krympemuffe 2. Udluftnings- og ekspansionspropper 3. Patch 4. Åben manchet 5. Låsebånd Komponentnr Kapperør D, Muffelængde, Opskumning + engangsventil Tilbehør Poseskum til opskumning, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog LOGSTOR A/S

187 3.7.3 Produkter - Afslutninger Tætningsring Anvendelse Anvendes til tætning ved rørgennemføring i fundament. Beskrivelse Komponentnr Kapperør D, Udvendig diameter D o, LOGSTOR A/S Produktkatalog

188 3.7.4 Produkter - Afslutninger Indføringsrør Anvendelse Anvendes til indstøbning ved nybyggeri, hvor FlexPipe senere skal kunne indføres uden gener for bygningen. Indføringsrørene er fremstillet i HDPE. Beskrivelse Dobbelt indføringsrør - fast Rørene er fikseret ved siden af hinanden med en fast afstand på ca. 15. Dobbelt indføringsrør - løs Indføringsrørene er samlet med fleksible guibånd og kan således placeres vilkårligt i forhold til hinanden. Enkelt indføringsrør Komponentnr R L 1 For kapperør D, Radius R, L L L 2 Produktkatalog LOGSTOR A/S

189 3.7.5 Produkter - Afslutninger Afdækningsreduktion Anvendelse Afdækningsreduktion anvendes til afdækning mellem indføringsrør og kappe. Beskrivelse L Komponentnr For kapperør D, 90 L, 165 LOGSTOR A/S Produktkatalog

190 3.7.6 Produkter - Afslutninger Indføringsskab Anvendelse Indføringsskab anvendes til afdækning af udvendig rørindføring gennem væg. Ved skabstype nr. 2 kan ventiler betjenes gennem udvendig låge med lås. Beskrivelse Farve: lys grå. Komponentnr Type 1 Type Varenr. Mål, H B D H D B Ekstra låge kan bestilles til type 2: Varenr Type 2 H D B Produktkatalog LOGSTOR A/S

191 3.7.7 Produkter - Afslutninger Beskyttelseshætte Anvendelse Anvendes indendørs til afdækning af isoleringsenden. Kan anvendes på alle FlexPipe. Beskyttelseshætter til kapperørsdimensioner 90 til 140 leveres med konisk medierørstud, der tilpasses på stedet til det aktuelle medierør. Fremstillet af silicone og kan anvendes ved temperaturer op til 140 C. Enkeltrør Komponentnr Medierør d, Kapperør D, x x x x x 90 x x 110 x x TwinPipes og dobbeltrør d 1 d 2 Komponentnr Medierør Kapperør D, d 1 /d 2, /15-28 x 15-32/15-32 x 16-50/16-50 x 16-50/16-50 x 32-50/32-50 x LOGSTOR A/S Produktkatalog

192 3.7.8 Produkter - Afslutninger Endekappe Anvendelse Anvendes ved afslutninger i bygninger, brønde, betonkanaler o. lign. til at beskytte isoleringsenden mod fugtindtrængning. Kan anvendes på rør med medierør i stål og kobber. Endekappen har integreret mastik og krympes på medierør og kappe. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) og kan anvendes ved temperaturer op til 130 C. Enkeltrør Komponentnr Medierør d, Kapperør D, x x x x TwinPipes og dobbeltrør Komponentnr Medierør Kapperør D, d 1 /d 2, /12-22 x d 1 d /22-42 x Produktkatalog LOGSTOR A/S

193 3.7.9 Produkter - Afslutninger Ventiler og monteringsbeslag Tvillingventiler Tvillingventiler til anvendelse i bygninger monteret på et justerbart vægbeslag. Ventilerne leveres med indvendigt gevind i begge ender eller med indvendig gevind og svejseende med rødt og blåt T-greb. Danfoss JIP Komponentnr Ventilender Gevind Rørpar TwinPipe* Gevind/ gevind Svejse/ gevind 3/4 x x x x 1 x x x x 1 1/4 x x x x *Til TwinPipe er ventilerne drejet 45 for at sikre plads til betjening af grebene. LOGSTOR A/S Produktkatalog

194 Produkter - Afslutninger Ventiler og monteringsbeslag Monteringsbeslag Beslag til montering af ventiler i bygninger. Komponentnr Muffegevind 3/4 1 1 ¼ Ventilsæt Leveres med rødt eller blåt håndtag. Komponentnr Muffegevind 3/4 1 1 ¼ Produktkatalog LOGSTOR A/S

195 3.8.1 Produkter - Poseskum Indhold Introduktion Isolering af samlinger på rørsystemet udføres bedst med poseskum, en montagevenlig metode, hvor en to-komponent skumvæske efter blanding og ifyldning danner en effektiv isolering med sae egenskaber som i det øvrige rørsystem. Indhold Indhold Beskrivelse Posestørrelser LOGSTOR A/S Produktkatalog

196 3.8.2 Produkter - Poseskum Beskrivelse Anvendelse Poseskum anvendes til isolering af samlinger. Poseskum er montagevenlig, og montøren koer ikke i berøring med skumvæskerne. Efter blanding og ifyldning af de to skumvæsker dannes en effektiv isolering med sae egenskaber som i det øvrige rørsystem. Poseskum opfylder materialekravene i EN 253. Hvis der skal fyldes 2 poseskum i sae muffe, skal dette forberedes, så de kan fyldes i umiddelbart efter hinanden. Der kan med fordel være 2 personer om opgaven. Hvis der skal fyldes 3 eller 4 poseskum i den sae muffe, skal der fyldes 2 poseskum i ad gangen. Dette kræver, at der bores et ekstra udluftningshul. Husk at bestille ekstra propkit til dette. Poseskum har en holdbarhedstid på 12 måneder, regnet fra den anførte produktionsuge, forudsat at de opbevares korrekt. Beskrivelse Poseskum leveres i isoleringskasser. Kassen indeholder bl.a. en folder med information om, hvilke skumposer der skal anvendes til de forskellige muffer, samt en folder med adresser og sikkerhedsforskrifter. Den samlede vægt af poseskum og kasse er max. 20 kg. Poseskum er ikke returvare. Komponentnr Poseskumsstørrelse Antal poser pr. kasse , x Poseskum er mærket med henholdsvis Isocyanat og polyol/cyclopentan samt de respektive faresymboler på disse kemikalier. B En QR-kode på posen kan scannes med en mobiltelefon, hvilket giver direkte adgang til sikkerhedsinformation. A isocyanate polyol/cyclopentane No. 2 prod. 2017/37 På posen er ligeledes mærket varenuer, poseskumsnuer samt produktionsuge. Produktkatalog LOGSTOR A/S

197 Sikkerhedsdatablad Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 1/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 2/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 3/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 4/ Special Created: PHYSICAL protective AND equipment: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION CHEMICAL Date of revision: PROPERTIES: AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING: Date of printing: Wear Product self-contained name FOAM breathing PACK apparatus Version no.: and 1 full protective Isocyanate gear (component when extinguishing A) fire. Polyol (component B) Page 5/5 Product Created: Date of revision: Date of printing: General Name: Accumulation: Form: information: FOAM PACK Liquid Liquid Not Known. Supplier: If it is without risk containers should be removed from the area where there is a risk Emergency of fire. telephone number : Uses Colour: and Restrictions: Brown Clear, yellowing 6. LOGSTOR General Individuals A/S information: wit more susceptibility to dermatitis should not be selected to work isocyanates. Dial 999 in case of a emergency, or ACCIDENTAL Prevent Not Odour: to be material handled RELEASE from by persons entering MEASURES: under drains, the streams, age of Weak lakes 18 years. etc. NHS Direct Weak for advice (GB). Danmarksvej 11 Personal Density: precautions: 1,23 g/cm³ Both services 1,04 are g/cm³ available 24 hours. DK-9670 DISPOSAL Loegstoer 13. Remove Special Education: CONSIDERATIONS: The Explosion all ignition user of the limits: sources and ensure sufficient product must be thoroughly instructed - ventilation. Avoid inhalation of vapours/aerosols working with the product, the dangerous 1,1-8,7 and properties % contact (Cyclo of the pentane) with skin and Telephone eyes. Unauthorized no.: 0045 persons are 00forbidden to enter. Regarding personal protection - see section 8. product and the Responsible Disposal necessary Boiling for the point: considerations: safety Safty measurements. Data Sheet - > 48 C (Cyclo pentane) Environmental Delivered to precautions: disposable centre according to the local regulations Prevent Flash material point: from entering drains, streams, lakes > 200 C etc. 8 C Waste OTHER code: INFORMATION: waste plastic Methods Melting for cleaning point up: < 0 C <-10 C waste isocyanates Uses: Absorb R Ignition spill phrases: with temperature: non flaable, absorbing material, > 400 C e.g. sand, soil, vermiculit, and place in suitable 380 C disposable (Cyclo pentane) container Insulation (section General R11 Vapour for 13). district The information: pressure heating container Highly joints should flaable. not be closed caused by the developing of CO2 from the waste. The container should be under EAK R20 observation should Keep Harmful it be in use the by when open inhalation. container it is a mixture outside. 1 hpa (20 C) or the The waste total from time tiding of reaction: up in section 7-14 days Dispose hpa (20 C) according (Cyclo to pentane) section 2. HAZARDS 13. R52 Viscosity: IDENTIFICATION: Harmful to aquatic organisms. 200 mpa (20 C) 690 mpa (23 C) 14. TRANSPORT R53 INFORMATION: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Water solubility: No No 7. Main HANDLING Toxicological R36/37/38 AND and STORAGE: Ecological Irritating to hazards: eyes, respiratory system and skin. Isocyanate ADR/RID R42/43 (component A): May Harmful cause by sensitisation inhalation. Irritating by UN inhalation no. to eyes, and skin respiratory contact. system and skin May cause sensitisation by inhalation Handling: 10. Class: Final STABILITY and skin contact. remarks: AND REACTIVITY: 3 Polyol Avoid (component inhalation B): of Highly and contact flaable. with product. Eating, Packaging drinking, group: smoking or storage of food, drinks and tobacco must not take place This where safety data sheet is compiled the basis of information from the supplier and in accordance II with EU legislation. The users Stability: there is a risk of contamination of the product. Wash hands before any breaks and after working hours. Ensure working conditions is outside our knowledge and Hazard control, Identification: we draw to your attention that it's always 33 the users responsibility to take the 3. COMPOSITION/INFORMATION adequate necessary Isocyanate ventilation. precautions (component Local mechanical and A): ON follow Polymerisation INGREDIENTS: exhaustion the given occurs could legislation. by 200 C. be necessary. The polymerisation Take measures will develop to prevent CO2. static electricity. Ensure access Proper Shipping Name: Polyol in the (component working area B): to The "rinse product the is eye" s table facility. if it is Ensure handled access and stored ample according water, to shower section facility 7. RESIN and SOLUTION changing-room. Isocyanate Personal IMDG-CODE (component protective equipment: A) CAS no: Refer to section 8. UN no Polyol (Component References: Class: CHIP3: Conditions B) Chemicals to contains avoid: CAS no: Storage: (Hazard Information and Packaging for Supply), Regulations 2002 (SI 2002/1689) 3 and accompanying documentation. Temperature above EH40/ C. Contains: Store securely, away from children, Occupational away from Exposure food, Packaging animal Limits. foodstuffs, group: COSHH : medicaments The Control of or Substances the like. II Stored Hazardous in temperatures to Health Regulations 2992 CAS between number: and subsequent amendments. EC Regulation EmS: no. 1907/2006. REACH. Substances 10 EC-no.: and 40 C. to avoid: Keep %: the product Chemical away from Name: ignition sources, Classification: oxidizing agents and strong F-E, acidic S-E and basic Note: substances. Follow HSE INDG388 10/03 C650 (Working with 2-pack Proper isocyanate Shipping paints). Oxidizing the HSG51 agents "The and storage acids. of Bases. flaable Alcohols. liquids Amines. containers." Isocyanate Name: % diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, UN isomers no. and R42/ Xn, (component Xi A): Isocyanates R20, RESIN R36/37/38, reacts SOLUTION strongly with water under a IATA Drawn heating up development. by: pbb trotters aps QA ah homologueclass: 3 8. EXPOSURE Hazardous CONTROLS/PERSONAL Decomposition Products: PROTECTION: Updated by: pbb Packaging group: When heated to high < temperatures, 10% cyclo or in pentane case of fire, the product can F liberate toxic gases/vapours R11, II R52, R53 of: Carbon oxides, nitrogen oxides, Engineering Control Measures: isocyanate, compound of cyanides. Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION 4. FIRST All work AID MEASURES: must be planned with a view to limit the breathing of fumes and the exposure to the skin. Ensure adequate ventilation. There General Hardening must be information: access time to ample Isocyanates. supplies of water and eye wash bottles. General information: Respiratory This 5 minutes Transport Protection: 20 C information is only relevant for Polyol (component B). Isocyanate (component A) is not comprised by transport In case of regulations doubt or if of the dangerous symptoms goods. are continuous, seek medical advice. In poor 11. TOXICOLOGICAL ventilated areas use INFORMATION: fresh air equipment. Inhalation: 15. REGULATORY INFORMATION: Move Hand the injured Protection: Inhalation: person into fresh air, if symptoms are continuously seek medical aid. If the patient is conscious examine if patient Use is protective Contains: breathing. gloves Isocyanate If (component the of unconscious nitril rubber, A): May person butyl or irritate is respiratory breathing, any suitable tract lay material. Isocyanate and person may in Break cause (component recovery through time > 480 min. Follow the glove coughing, position A): asthmatic Diphenylmethane-4,4 -diisocyanate, and keep breathing warm with and difficulty blankets in or breathing. the isomers and like. manufacturer's If breathing Polyol (component has recoendations stopped, B): apply Vapours artificial on may use respiration. cause and replacement. bluntness Seek homologue and medical dizziness. attention. Contact Eye protection: with eyes: Polyol (component B): Polyol with contains of cyclopentane Use protective Contact with goggles skin: Open your eye wide. Make or sure face to shield. remove any contact lenses. Iediately flush eyes with water for at least 10 minutes. Seek Labelling: Irritating to skin. medical Isocyanat (component A): Diphenylmethane-4,4 -diisocyanate, isomers and homologue Skin attention. Protection: Contact Use special with Contact skin: working Xn with eyes: clothes. R20 Harmful by inhalation. Remove contaminated Irritating to eyes. clothes iediately, R36/37/38 and wash skin thoroughly Irritating to with eyes, soap respiratory and water. system Always and skin. end cleansing with applying General moisturising information: cream to degreased R42/43 skin. Obtain medical May attention cause sensitisation if irritation continues. by inhalation and skin contact. The employer Ingestion: has a duty to S23 ensure that pregnant women Do are not not breathe exposed vapour/spray. to any influences, which may be a risqué to the Ingestion: unborn Ingestion child. may cause nausea and queasy. Rinse mouth with water. Drink afterwards S45 plenty of water. Seek In case medical of accident attention. or if you feel unwell, seek medical advice iediately (show Occupational Chronic effects: Exposure Limits: Burns: the label where possible). The general Isocyanate Harmful exposure (component limits of A): all May isocyanates cause sensitisation are 0,02 mg/m³. by inhalation EH40/2005 and skin Workplace contact. Polyol (component exposure limits. Polyol (component B): Flush B) with Inhalation S36/37 plenty of of water vapours until may pain cause ceases. Wear drowsiness, suitable Whilst flushing dizziness protective with and clothing water, can cause and remove gloves. damage all loose to the clothing central from nervous system by area of burns. prolounged If medical exposure. treatment is necessary, continue flushing until medical trained staff takes over treatment. F Polyol (component B): 5. FIRE-FIGHTING 12. ECOLOGICAL MEASURES: INFORMATION: R11 Highly flaable. Suitable extinguishing media: Eco toxicity: S9 Keep container in a well-ventilated place. Fire is extinguished None known. with water fog, foam, powder or carbon dioxide. S16 Keep away from sources of ignition - No smoking. Extinguishing media that must S33 not be used: Take precautionary measures against static discharges. Do not use Mobility: full jet of water. The fire will spread. Isocyanate (componenet A), Polyol (componenet B) and the mixture are not soluble in water. Therefore there is no mobility in water. Special hazards: Highly flaable If heated or Degradability: in case of fire toxic fumes are formed. Isocyanate (component A): Bio-degradation: Difficult. Special Polyol (component labelling: B): Bio-degradation: Difficult. Contains isocyanates Produkter - Poseskum Beskrivelse Materialer Isoleringskasse: Polystyren skum (EPS) Skumpose: Flerlags-plastpose med diffusionstæt aluminiumsfolie for væske A og B. Væske A: Isocyanat, MDI Væske B: Polyol og cyclopentan Et detaljeret sikkerhedsdatablad for posekum ligger på vores hjeeside Sikkerhedsdatabladet omfatter 16 punkter med informationer. FOAM PACK SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET en LOGSTOR A/S Produktkatalog

198 3.8.4 Produkter - Poseskum Posestørrelser Skumvolumen Poseskumstørrelsen vælges ud fra volumen på det hulrum, der skal opskues. For at sikre kvaliteten af den færdige isolering skal grænserne for skumvolumen i nedenstående tabel overholdes. Størrelse og antal af poseskum til de enkelte muffer fremgår af poseskumfolderen for enkeltrør og TwinPipe, som findes på LOGSTORs hjeeside og i isoleringskassen. Vf Vfe Poseskum Alternativ Skumvolumen, liter nr. V f V fe min. max. min. max. 0 1,0 1,5 2,2 2,7 0,5 1,5 2,6 2,7 4,6 1 2,6 3,7 4,6 6,7 2 3,7 4,6 6,7 8,3 3 4,6 5,8 8,3 10,4 4 2x1 5,7 6,9 10,4 12, x2 6,9 8,6 12,5 15, x ,6 10,6 15,4 19, ,5 12,9 19,1 23, ,9 15,9 23,2 28, ,9 19,4 28,6 35,0 2x ,3 21,9 34,7 38, ,8 25,1 38,2 43, ,0 32,4 43,7 55,1 2x ,8 41,2 55,1 70, ,0 49,2 70,0 83, ,9 58,1 83,6 98,7 13 2x ,0 65,9 98,7 112, ,8 74,9 112,1 127, x ,8 91,6 127,3 155, ,0 115,1 155,8 195,7 2x x12 101,9 131,9 195,7 224,2 2x ,0 164,3 224,2 279,3 3x13 152,9 197,8 279,3 336,3 2x12+2x13 177,9 230,2 336,3 391,4 4x13 203,8 263,8 391,4 448,4 Produktkatalog LOGSTOR A/S

199 3.9.1 Produkter - Værktøj Indhold Indhold Værktøj til transport og udlægning Værktøj til afkortning og kalibrering Afisoleringsværktøj Presværktøj for kobling type MP Presværktøj for kobling type JT Værktøj til montage af muffer Værktøj til ekspansionsprop Værktøj til svejseprop Tæthedsprøveudstyr LOGSTOR A/S Produktkatalog

200 3.9.2 Produkter - Værktøj Værktøj til transport og udlægning Bukkeværktøj Bukkeværktøj anvendes til bukning af FlexPipe. De to håndtag kan afmonteres. R B Kappe D, Varenr. A B R A Trækkeværktøj Ved husindføringer gennem indstøbt indføringsrør eller skrå sokkelgennemboring, anvendes trækkeværktøj og trækstrømpe. Kappedimension 90 Varenumre: Trækkeværktøj: Trækstrømpe: Transport og udrulning Til transport og udrulning af FlexPipe tilbydes leje eller salg af speciel FlexPipe-trailer med motoriseret udretter og fjernbetjening. Anbefales Især til større dimensioner og til større mængder stikledninger. Kontakt LOGSTOR. Produktkatalog LOGSTOR A/S

201 3.9.3 Produkter - Værktøj Værktøj til afkortning og kalibrering Eclipsesav Eclipsesav med rygskinne anvendes til gennemskæring af kapperør og isolering. Ved gennemskæring af kapperør forhinder rygskinnen at medierør og alarmtråde beskadiges. Varenuer: PEX-saks Til vinkelret overskæring af medierør i PEX og Alupex. Max diameter rør Varenr Kalibreringsdorn Anvendes til Cu-Flex til kalibrering af kobberrør før lodning. CuFlex Medierør, d Varenr LOGSTOR A/S Produktkatalog

202 3.9.4 Produkter - Værktøj Afisoleringsværktøj Anvendelse Anvendes til afsolering af rør med medierør i PEX og Alupex for at forhindre, at medierøret beskadiges. Medierør Medierør, d Varenr. PEX Alupex Medierør Medierør, d Varenr. PEX Produktkatalog LOGSTOR A/S

203 3.9.5 Produkter - Værktøj Presværktøj for kobling type MP Generelt Hydraulisk presværktøj til montering af preskobling type MP (Multipress). Leveres som komplet sæt. Kontakt LOGSTOR for køb eller leje. AP63 For dimension ø16 - ø63 AP110 For dimension ø63 - ø110 Hydraulisk pumpe Anvendes til hydraulisk presværktøj LOGSTOR A/S Produktkatalog

204 3.9.6 Produkter - Værktøj Presværktøj for kobling type JT Generelt Presværktøj til montering af preskoblinger type JT (Jentro). Leveres som komplet sæt. Kontakt LOGSTOR for køb eller leje. ø25 - ø32 ø40 - ø63 ø50 - ø110 Produktkatalog LOGSTOR A/S

205 3.9.7 Produkter - Værktøj Værktøj til montage af muffer Gasbrændersæt Anvendes til montage af krympemuffer. Komplet brændersæt til propangas med 10 m slange og 50 brænderhoved. Slangestuds Varenr. for regulator med ½ gevind Løsdele til gasbrændersæt Varenr. Brænderhoved ø Brænderhoved ø Brænderrør Brænderhåndtag Gasslange 10 m Slangestuds for regulator Slangestuds med ½ gevind Varmeskjold Varmeskjold til beskyttelse af korrugerede kapper ved nedkrympning af muffer. Bredde: Længde: Varenr Rulle Anvendes til komprimering af overlæg på åbne krympemuffer og manchetter. Varenr LOGSTOR A/S Produktkatalog

206 3.9.8 Produkter - Værktøj Værktøj til montage af muffer Trækiler Anvendes til centrering af krympemuffer under montagen. Leveres i poser a 24 stk. Type Længde, Højde, Bredde, Varenr. Lille, type A Stor, type B Produktkatalog LOGSTOR A/S

207 3.9.9 Produkter - Værktøj Værktøj til ekspansionsprop Patchske Holdeværktøj til montering af patch. Varenr Patchpresse Anvendes til komprimering af patch. Varenr LOGSTOR A/S Produktkatalog

208 Produkter - Værktøj Værktøj til svejseprop Konisk bor Anvendes til opboring af skumhullet før montage af svejseprop. Hulstørrelse Varenr. ø ø43 * * Anvendes til reparation. Svejsespejl Svejsespejl HHSW-63-W til udskiftelige konusser. Konusser bestilles separat. Leveres i kasse. Varenr Konus til svejsespejl Svejseprop størrelse Varenr. ø ø43 * * Anvendes til reparation. Holdeværktøj til svejseprop Varenr Produktkatalog LOGSTOR A/S

209 Produkter - Værktøj Tæthedsprøveudstyr Håndpumpe Luftpumpe til tæthedsprøvning af muffer før opskumning. Varenumre luftpumpe: Hulstørrelse Hulstørrelse 17, Varenumre manometer med prop: Hulstørrelse Hulstørrelse 17, Varenumre ekstra prop: Hulstørrelse Hulstørrelse 17, Fodpumpe Varenr LOGSTOR A/S Produktkatalog

210

211 TwinPipes Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de tekniske specifikationer for TwinPipes samt de hjælpemidler og tilbehør, som anvendes i forbindelse med lægning af præisolerede TwinPipes. Indhold Præisolerede TwinPipes 6.1 Fikseringslasker 6.2 Lige muffer 6.3 Horisontale bøjninger, inkl. buerør 6.4 Vertikale bøjninger 6.5 Afgreninger; Twin-Twin og Twin - Flex, inkl. anboring 6.6 Ventiler og udluftning 6.7 Reduktioner 6.8 Overgangsrør 6.9 Andre komponenter 6.10 LOGSTOR A/S Produktkatalog

212

213 TwinPipes Præisolerede TwinPipes Anvendelse TwinPipes, som består af lige TwinPipes og TwinFlex(tra)-rør, er et komplet transport- og fordelingssystem til fjernvarme. Generelt overholder LOGSTORs TwinPipe-system de europæiske standarder EN253, EN13941, EN , EN og EN Alle angivelser i denne manuals afsnit 6 er baseret på: Levetid = Min. 30 år. Max. driftstryk = 25 bar. Afgreninger fra hovedrør leveres i forstærket udførelse for at modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. Hvis hovedrør og afgrening er i sae dimension, kan T-stykket modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 190 MPa. Fikseringslasker for præisolerede TwinPipes og fittings er dimensioneret til en temperaturdifference mellem frem- og returledning på 60 K. Rørsystemet opfylder kravene i EN 253 samt EN for kontinuerlig drift med varmt vand ved forskellige temperaturer op til 120 C og i forskellige tidsintervaller med en spidslasttemperatur på op til 140 C. Suen af de forskellige tidsintervaller må i gennemsnit ikke overstige 300 timer pr. år. Ved temperaturreferencer, som afviger fra ovennævnte standarder, kan vi på forespørgsel beregne den estimerede levetid på grundlag af det faktisk forventet temperatursæt i løbet af et år. Kontakt venligst LOGSTOR, hvis dine betingelser adskiller sig fra grænseværdierne i EN 253. Beskrivelse Et præisoleret TwinPipe består af: Pos. Del Materiale 1 Medierør Stål 2 Isolering Polyurethanskum 3 Kapperør Polyethylen, PE-HD 4 Alarmtråde Kobber (den ene er til overvågning fortinnet) 5 Røretiket Produktion metoder TwinPipes produceres efter en af følgende to metoder: 1. Traditionel produktionsmetode leveres i kappedimension ø Aksial kontinuerlig produktionsmetode leveres i kappedimension ø Se side LOGSTOR A/S Produktkatalog

214 TwinPipes Præisolerede TwinPipes Stålrør Dimensioner og tolerancer: I henhold til , og EN253 Standardrør: Længdesvejst. Dimension 26,9 til 60,3 P235TR1, P235TR2 efter EN eller P235GH efter EN Dimension 76,1 P235GH efter EN eller EN Værksattest: EN Skærpning: ISO 6761 Overfladekvalitet: Inden opskumning af rør sikres det, at overfladen på stålrøret har en kvalitet, der sikrer optimal vedhæftning mellem rør og isolering. Isolering Polyurethanskum: Egenskaber: Minimum som krav i EN 253 Blæsemiddel: Isoleringsevne: Cyclopentan Termisk varmeledningsevne (50 C): 0,027 W/mK Termisk varmeledningsevne: - Traditionelt producerede rør (50º C): 0,027 W/m K. - Aksial kontirør (50 C): 0,023 W/m K. Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de løbende målinger. I beregningsprograet Calculator indgår altid de opdaterede værdier. Se Kapperør Polyethylen: HDPE bimodal (min. PE 80, ISO 12162) Egenskaber: Min. som krav i EN 253 Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks område: MFR-variation 0,5 g/10 min Termisk stabilitet: Oxydation induction time (OIT): > 20 min ved 210 C Modstand mod revnedannelse: Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 300 h (kærv, 4 MPa, 80ºC, EN 253) Indvendig overfladebehandling: Alle traditionelt producerede kapperør coronabehandles ved fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem kapperør og isolering. Ved Kontirør sikres vedhæftningen ved en coronabehandlet PE-folie mellem kappe og skum. Færdige rør Fri medierørende: Leveringslængder: 220 ± 10 6, 12 og 16 m Produktkatalog LOGSTOR A/S

215 TwinPipes Præisolerede TwinPipes Overvågningssystem TwinPipes leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen - "Nordic System". Tråde: 1,5 2 kobbertråde (den ene er fortinnet) Afstand til stålrør: 15 Position i toppen: ± 3-20 cm fra kl. 12-position De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leveres til de fleste rørtyper. Se beskrivelse i denne manuals afsnit 16. LOGSTOR A/S Produktkatalog

216 Tel Pipe Media pipe : P235TR1/P235GH, EN Jacket pipe : Konti standard Insulation : Series 1 Foam : PUR Wires : Nordic Pipe end : 220 Reference : EN 253 Note : SPCR 127 FVF 2000:14 NR: min 100 Date d : 76 S : 2,9 D : 140 L : 12 M x : 150 min min min 400 X 100 min 100 min TwinPipes Præisolerede TwinPipes, serie 1, 2 og 3 Anvendelse Præisolerede TwinPipes anvendes til almindeligt forekoende anlægsopgaver samt til anlæg med reduceret kanalbredde. Kan anvendes til nedlægning med forvarmning eller nedlægning ved høje aksialspændinger. Beskrivelse Et præisoleret TwinPipe i serie 1, 2 eller 3 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår. Se side Alle præisolerede TwinPipes er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø i serie 1, ø i serie 2 og ø i serie 3 kan fås med diffusionsspærre i 12 m eller 16 m længde, se side ::: LOGSTOR ::: 160 ::: 03,0 ::: HDPE ::: MRF ::: 0,30-0,75 ::: 1 ::: ::: Material no. : Sales no.: Pos.: P-order : Materialer TwinPipes fremstilles efter sae specifikationer som for øvrige lige rør. Komponentoversigt/Data Serie 1 Komponentnr.: 2090 ø nom Stålrør Kapperør Afstand mellem ø udv. Godst. ø udv. Godst. stålrør Leveringslængde Vægt Vandindhold 6 m* 12 m 16 m kg/m l/m 20 26,9 2, ,0 19 x x 5,2 0, ,7 2, ,0 19 x x 6,5 1, ,4 2, ,0 19 x x 8,1 2, ,3 2, ,0 19 x x 8,8 2, ,3 2, ,2 20 x x 12,4 4, ,1 2, ,4 20 x x 15,4 7, ,9 3, ,6 25 x x 19,5 10, ,3 3, ,1 25 x x x 28,4 18, ,7 3, ,8 30 x x x 38,2 27, ,3 4, ,2 40 x x x 49,4 40, ,1 4, ,0 45 x x 72,5 69,3 * 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret. Produktkatalog LOGSTOR A/S

217 TwinPipes Præisolerede TwinPipes, serie 1, 2 og 3 Komponentoversigt/Data Serie 2 ø nom Stålrør Kapperør Afstand mellem ø udv. Godst. ø udv. Godst. stålrør Leveringslængde Vægt Vandindhold 6 m* 12 m 16 m kg/m l/m 20 26,9 2, ,0 19 x x 5,7 0, ,7 2, ,0 19 x x 7,1 1, ,4 2, ,0 19 x x 8,7 2, ,3 2, ,0 19 x x 9,4 2, ,3 2, ,4 20 x x 13,4 4, ,1 2, ,6 20 x x 16,7 7, ,9 3, ,9 25 x x 21,0 10, ,3 3, ,5 25 x x x 31,2 18, ,7 3, ,2 30 x x x 42,2 27, ,3 4, ,6 40 x x x 53,8 40, ,1 4, ,6 45 x x 80,4 69,3 * 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret. Komponentoversigt/Data Serie 3 ø nom Stålrør Kapperør Afstand mellem ø udv. Godst. ø udv. Godst. stålrør Leveringslængde Vægt Vandindhold 6 m* 12 m 16 m kg/m l/m 20 26,9 2, ,0 19 x x 6,2 0, ,7 2, ,0 19 x x 7,6 1, ,4 2, ,0 19 x x 9,4 2, ,3 2, ,2 19 x x 10,1 2, ,3 2, ,6 20 x x 14,6 4, ,1 2, ,9 20 x x 18,1 7, ,9 3, ,1 25 x x 22,7 10, ,3 3, ,8 25 x x x 34,1 18, ,7 3, ,6 30 x x x 46,2 27, ,3 4, ,0 40 x x x 59,1 40, ,1 4, ,2 45 x x 89,6 69,3 * 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret. LOGSTOR A/S Produktkatalog

218 TwinPipes Oversigt, TwinFlex(tra)-rør Anvendelse Saen med de lige TwinPipes udgør de forskellige TwinFlex(tra)-rør en optimal løsning både anlægs- og driftsøkonomisk. Beskrivelse af TwinFlex(tra)- rørtyper Alle TwinFlex-rør leveres i længder à 100 m eller fixlængder mellem 10 og 90 m. PexFlex TwinPipes, PN 6 Komponentnr Se afsnit 3.2. PexFlextra TwinPipes, PN6 Komponentnr PEX-medierør Kapperør, ø udv. ø udv. Serie 1 Serie 2 20/ / / / /50 160* 180* 63/63 180* * Kun PexFlextra TwinPipes AluFlex TwinPipes Komponentnr Se afsnit 3.3 AluFlextra TwinPipes Komponentnr AluPEX Kapperør, ø udv. ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 16/ / / / CuFlex TwinPipes Komponentnr Se afsnit 3.4 Cu-rør Kapperør, ø udv. ø udv. Serie 1 Serie 2 18/ / / Alternativ Der kan også afgrenes fra lige TwinPipes til Flex-enkeltrør, hvor dette er påkrævet eller ønskeligt, f.eks. til SteelFlex. Produktkatalog LOGSTOR A/S

219 TwinPipes Kaprør Anvendelse Kaprør anvendes, hvor man ønsker en lettere afisolering i forbindelse med tilpasning af rørlængder. Beskrivelse Kaprøret er inddelt i sektioner af 0,5-1,5 m længde, markeret med rundgående tape. Hver anden sektion har ingen vedhæftning mellem isolering og medierør. Markeret med langsgående tape L Materialer Kaprør fremstilles efter sae specifikationer, som for øvrige traditionelt producerede lige rør. Komponentnr./ data Komponentnr Rørene fremstilles i 12 og 16 meters længde. Dimensionsserie 1, 2 og 3 som for lige TwinPipes. LOGSTOR A/S Produktkatalog

220 TwinPipes Fikseringslasker Anvendelse Fikseringslasker placeres i enden af lige rørstrækninger, hvori der ikke indgår præisolerede fittings, som har formonterede lasker. Beskrivelse Fikseringslasken er en rektangulær stålplade, påsvejst siderne af rørenden. Fikseringslasker leveres i pose med 2 stk. T H B Materialer Fikseringslasker er fremstillet af svejsbar stålkvalitet. Komponentnr./ mål Fikseringslasker Komponentnr Varenr. Dim. Mål, ø udv. B H T , , , , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S

221 TwinPipes Lige muffer Muffetyper Alle LOGSTOR muffer kan anvendes til TwinPipe-systemet, se afsnit 2.2. Desuden kan BXJoint fås med specielle isoleringsskåle til TwinPipe, se afsnit Til BandJoints skal dog anvendes et supplerende tilbehørssæt: - BandJoint ø , se afsnit BandJoint ø , se afsnit Poseskumsnumrene er anderledes end for enkeltrør, se afsnit LOGSTOR A/S Produktkatalog

222 TwinPipes Horisontale bøjninger, buerør Anvendelse Buerør er krue rørelementer, der anvendes i stedet for traditionelle bøjninger. Herved opnås systemoptimering og bedre projektøkonomi. Buerør for TwinPipes kan anvendes til følgende nedlægningsmetoer: nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger.. Beskrivelse Buerør for TwinPipes leveres for driftstryk 25 bar. Alle buerør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Buerør leveres i dimensionsområde: - Buerør ø 76,1-219,1, serie 1, 2 og 3. Buerør fremstilles ved at bukke præisolerede 12 og 16 meter TwinPipes på vort specialkonstruerede produktionsanlæg. 12/16 m Max. vinkeldrejning pr. rørlængde. Øvrige værdier, se Projektering med TwinPipe, afsnit 4.0. Stålrør ø udv. 12 m v 16 m v 76, , , , , , Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD. Produktkatalog LOGSTOR A/S

223 TwinPipes Horisontale bøjninger, buerør Komponentnr. Montagebuer: Ingen selvstændige bestillingsnumre. Buerør: Komponentnr Definition Alarmtrådsplacering Buerør leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Skal disse benyttes, angives i hvilken retning rørene skal bukkes: Højre eller venstre. Retningen defineres ud fra rørets placering, hvor fortinnet tråd altid ligger til højre og blank kobbertråd til venstre. Dette refererer til overvågningsdiagraets symboler; fuld optrukket henholdsvis punkteret streg. Definition Grader Ved bestilling opgives ønsket gradtal i hele grader ud fra tracéernes centerlinjer. Tolerancer kan forekoe afhængig af stålrørenes dimension og variation i flydespænding. Dette har dog ingen praktisk betydning for anvendelse, da rørene også har en vis elasticitet. V p = Projekteringsvinkel R p = Projekteringsradius Max. bukkevinkel = min. bukkeradius fremgår af tabel i Projektering med TwinPipe. R p v p LOGSTOR A/S Produktkatalog

224 TwinPipes Horisontale bøjninger, buerør Komponentoversigt/data I tabellen er den maksimale bukkevinkel, v p, for buerør i henholdsvis 12 m og 16 m rørlængde angivet. Max. bukkevinkel, v p skal desuden bestees i forhold til det spændingsniveau, det enkelte buerør indbygges under. v p = Maksimal bukkevinkel R s = Segmentradius (det bukkede stykke) R p = Projekteringsradius L 1 = Længden af lige rørstykke Tol = Tolerance på vinkel +/- V p L 1 R p L 1 R s V p V p For yderligere information om buerør, se Projektering med TwinPipe, afsnit 4. Stålrør ø udv. V p R s m 12 m rør 16 m rør R p min. m L 1 m Tol V V p R s m R p min. m 2 x 76, ,9 28,6 0,57 4, x 88, ,4 21,5 0,58 4, x 114, ,4 18,1 0,56 3, ,5 65,6 2,45 5,1 2 x 139, ,7 16,4 0,63 3, ,9 45,9 2,44 4,1 2 x 168, ,6 15,4 0,67 2, ,8 40,0 2,43 3,5 2 x 219, ,0 15,3 0,89 2, ,8 33,6 2,39 2,7 For større dimensioner kontakt LOGSTOR Teknisk Salgssupport. L 1 m Tol V Produktkatalog LOGSTOR A/S

225 TwinPipes Horisontale muffebøjninger Muffetyper Som alternativ til præbøjninger i de mindste dimensioner anbefales muffebøjninger af typen: - SXBJoint, dim. ø Hvis der anvendes muffebøjninger til andre gradtal end 90, skal det sikres ved beregning, at der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger. SXBJoint Løsning med SXBJoint består af: 1. Muffe med fleksibel bøjezone Udluftnings-, ekspansions-, kilepropper og patches 2. SXB-stålbøjninger med afstandsstykker 3. 4 fikseringslasker (2 sæt) Komponentoversigt SXBJoint-sæt (1) Komponentnr. 5208, se side SXB-stålbøjninger (specielle) (2) Komponentnr. 5252, se side Fikseringslaske (3) Komponentnr. 1998, se side Til montage skal endvidere anvendes poseskum, se afsnit LOGSTOR A/S Produktkatalog

226 TwinPipes Horisontale præ-bøjninger, 90 Anvendelse Præisolerede horisontale bøjninger til TwinPipes anvendes til horisontale 90 retningsændringer. Horisontale bøjninger kan anvendes til nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger. Hvis der anvendes præbøjninger til andre gradtal end 90, skal det sikres ved beregning, at der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger. Beskrivelse Præisolerede horisontale bøjninger leveres for driftstryk 25 bar. Alle bøjninger er forsynet med fikseringslasker i begge ender. Alle bøjninger er forsynet med indstøbte fortinnede kobbertråde til overvågning. L L Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD. Produceres på alle saenlignelige parametre minimum som efter EN 448. Der anvendes koldbukkede stålrør. Komponentoversigt/mål Komponentnr Andre vinkler med spring på 5 leveres som specialordre. Dimension L Stålrør Kapperør ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie Produktkatalog LOGSTOR A/S

227 TwinPipes Vertikale bøjninger Anvendelse Der findes to typer præisolerede vertikale bøjninger for TwinPipes: - Vertikale bøjninger til retningsændringer på mellem 5 og 90 i intervaller af husindføringer. Vertikale bøjninger kan anvendes til nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger (forholdsregler for vertikale bøjninger se nedenstående). Beskrivelse Præisolerede vertikale bøjninger leveres for driftstryk: 25 bar. Alle bøjninger er forsynet med fikseringslasker. Husindføringer dog kun på den vandrette del. Alle bøjninger er forsynet med indstøbte fortinnede kobbertråde til overvågning. På husindføringer er de lodrette rør vendt, så de ligger parallelt med væggen. Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD. Produceres på alle saenlignelige parametre min. som efter EN 448. Afhængig af dimension og vinkel anvendes enten koldbukkede stålrør eller svejsebøjninger. Vertikale bøjninger Vertikale bøjninger i andre vinkler end 90 skal bestilles særskilt. Ved anvendelse af bøjninger i andre vinkler end 90 skal det dog gennem beregning sikres, at der ikke opstår skadelig bøjningspåvirkning. ød L L Vertikale bøjninger, komponentnr Stålrør Kapperør, ø udv. L ø udv. Serie 1 ød Serie 2 ød Serie 3 ød 26, , , , , , , , , , , LOGSTOR A/S Produktkatalog

228 TwinPipes Vertikale bøjninger Husindføringer Husindføringer fås som standard, hvor rørene forløber som vist i illustrationen, kaldet type 1. Her svarer det nederste horisontale rør til det vertikale højre rør, se pile. Som et specialprodukt fås en type 2. Her svarer det nederste horisontale rør til det vertikale venstre rør. Rørender, som hører saen er markeret med den sae farvekode. L 1 90 L 2 ød Husindføring, komponentnr Større dimensioner leveres som specialordre. Dimension L 2 x L 1 Kapperør, Stålrør 1500 x 2500 udv. ø udv. ø Serie 1 ød Serie 2 ød Serie 3 ød Type 1 Type 2*) 26, x x 33, x x 42, x x 48, x x 60, x x 76, x x 88, x x *) Type 2 er ikke et standardprodukt Produktkatalog LOGSTOR A/S

229 TwinPipes Oversigt, afgreninger Afgreningstyper Til TwinPipes kan der leveres en række forskellige afgrenings typer og -kombinationer afhængig af dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker: - Fra TwinPipes til TwinPipes: Lige BandJoint-afgreninger Lige afgrening, TXJoints Lige afgrening, SXTJoints Præisolerede afgreninger - Fra TwinPipes til to enkeltrør (primært FlexPipe) Lige afgreninger med BandJoint-afgrening Lige afgrening, T-krympemuffer Lige BandJointafgrening Lige BandJoint-afgrening (Twin - Twin). Hovedrør (kapperør): ø Afgrening (kapperør): ø Komponentnr Lige afgrening TXJoint Lige krympeafgrening (Twin - Twin). Hovedrør (kapperør): ø Afgrening (kapperør): ø Komponentnr Lige afgrening SXTJoint Lige krympeafgrening (Twin - Twin). Hovedrør (kapperør): ø Afgrening (kapperør): ø Komponentnr. 5209/5207 LOGSTOR A/S Produktkatalog

230 TwinPipes Oversigt, afgreninger Lige afgrening med BandJointafgrening Lige afgrening med BandJoint-afgrening (Twin - enkeltrør): Hovedrør (kapperør): ø Afgrening (kapperør): ø Komponentnr Lige afgrening med T-muffe dobbelt Lige T-krympeafgrening (Twin - enkeltrør): Hovedrør (kapperør): ø Afgrening (kapperør): ø Komponentnr Præisolerede afgreninger Præisoleret T-afgrening for TwinPipes: - Hovedrør: ø 26,9-219,1 - Afgrening: ø 26,9-219,1 I både serie 1, 2 og 3 Komponentnr Produktkatalog LOGSTOR A/S

231 TwinPipes Oversigt, afgreninger - anboring Generelt Alle typer af muffeafgreninger kan anvendes i forbindelse med anboring. Ved enkelte muffetyper skal studsen have en overstørrelse eller anden længde for at få plads til anboringsventilen. Anboring TwinPipes - TwinPipes Anboring, udført med: 1. anboringsventil 2. svejsebøjning 3. fikseringslasker Anvendes primært ved: - BandJoints Anboring, udført med: 1. anboringsventil 2. overgangsrør med fiksering Anvendes primært ved: - krympemuffer 1 2 Anboring TwinPipes - enkeltrør Anboring, udføres med: 1. anboringsventil 2. svejsebøjning 3. svejsereduktion Anvendes ved alle muffetyper med to afgreningsstudse Valg af afgreningstyper Se fordele og anvendelsesområder for de enkelte afgreningstyper på side Generelt for TwinPipe-løsninger gælder, at de foregår i sae plan som hovedrøret uden kotespring. LOGSTOR A/S Produktkatalog

232 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Anvendelse Lige BandJoint-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipes til TwinPipes. Muffedimension, hovedrør: ø afgrening: ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. - Afgreningsmuffe med fast studs - Svejsebånd til studs 1 A 4 2. Tilbehørssæt: - Rygskinne - Filtpude - Udluftningspropper - Svejsepropper - Justeringsbolte 3a 3b L Supplerende tilbehørssæt: a - Understøtningsklodser - Ekstra svejseprop b - Ekstra lange bolte (kun dimension ø ) 4. 2 forstærkningsplader (Eventuelt. Se skema s ) 5. Fikseringslasker (sæt med 2 stk.) Anvendes på stål-twinafgreninger Delene 1-5 leveres separat i plastposer. BandJoint-afgreningen findes i to versioner: - standardlængde, STD, til normal muffemontage - ekstra lang, L, til specialmontage og reparation Hovedrør STD L Kapperør ø L A L A Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hovedrørets svejsezone. Svejsebåndene, der indsættes i afgreningerne er også af PE med indstøbte svejsetråde på begge sider. - Stålryg og forstærkningsplader: Svejsbar stålkvalitet - Udluftningspropper og understøtningsklodser: Polypropylen - Svejsepropper: PE-HD Produktkatalog LOGSTOR A/S

233 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Komponentoversigt, afgreningsmuffer STD Komponentnr Svejsebånd er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør, ø Kapperør ø x x 140 x x x 160 x x x x 180 x x x x x 200 x x x x x x 225 x x x x x x x 250 x x x x x x x x 280 x x x x x x x x 315 x x x x x x x x 355 x x x x x x x x 400 x x x x x x x x 450 x x x x x x x x 560 x x x x x x x x 630 x x x x x x x x 710 x x x x x x x x Komponentoversigt Øvrige dele Standardtilbehør: - Komponentnr Varenr.: ø : ø : Supplerende tilbehør: a. Svejsepropper og understøtningsklodser, sæt Komponentnr Varenr.: - 35 : : : b. Ekstra lange bolte Komponentnr Bestil 2 stk pr. muffe. Varenr.: : : : : Hovedrør Tilbehør Supplerende a b Kapperør ø Standard Understøtn. ød l 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde LOGSTOR A/S Produktkatalog

234 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Komponentoversigt, muffer Ekstra lang, L Komponentnr Svejsebånd er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør, ø Kapperør ø x x 140 x x x 160 x x x x 180 x x x x x 200 x x x x x x 225 x x x x x x x 250 x x x x x x x x 280 x x x x x x x x 315 x x x x x x x x 355 x x x x x x x x 400 x x x x x x x x 450 x x x x x x x x 560 x x x x x x x x 630 x x x x x x x x 710 x x x x x x x x Komponentoversigt Øvrige dele Standardtilbehør: Komponentnr Varenr.: - ø : ø : Supplerende tilbehør: a. Svejsepropper og understøtningsklodser, sæt Komponentnr Bestil 1,5 sæt pr. muffe. Varenr.: - 35 : : : b. Ekstra lange bolte Komponentnr Bestil 3 stk. pr. muffe. Varenr.: : : : : Hovedrør Tilbehør Supplerende a b Kapperør ø Standard Understøtn. ød l 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde Produktkatalog LOGSTOR A/S

235 TwinPipes Lige afgreninger, TXJoint Anvendelse Lige TX-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe. Hvis den skal anvendes i forbindelse med anboring, skal dette oplyses ved bestilling. Muffedimension, hovedrør: ø afgrening: ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1.-T-muffe - krympemanchetter, krympesvøb og låsebånd 2. Krympemuffe (SX) - udluftnings-, ekspansions- og kilepropper - patches 3. Overgangsrør (eventuelt) 4. Forstærkningsplader (Eventuelt. Se skema side ) Materialer Følgende materialer indgår i et TX-afgreningssæt: - T-muffe Polyethylen, PE - Krympemuffe Krydsbundet PE (PEX) - Låsebånd Krydsbundet polyolefin med glasfiber-forstærkning - Krympemanchetter PEX med mastiks - Udluftningspropper LDPE - Ekspansionspropper PEX med butyl mastiks-ring - Kilepropper PEX - Patches PEX med vandfast hotmelt-klæber - Krympesvøb PEX med mastiks - Overgangsrør Stålkvalitet i henhold til EN 448 LOGSTOR A/S Produktkatalog

236 TwinPipes Lige afgreninger, TXJoint Komponentoversigt, TXJoint Komponentnr Hovedrør Afgrening, kapperør, ø Kapperør ø x x 140 x x x 160 x x x x 180 x x x x x 200 x x x x x x 225 x x x x x x x 250 x x x x x x x x 280 x x x x x x x x x 315 x x x x x x x x x x 355 x x x x x x x x x x 400 x x x x x x x x x x 450 x x x x x x x x x x 500 x x x x x x x x x x 560 x x x x x x x x x x 630 x x x x x x x x x x 710 x x x x x x x x x x Komponentoversigt, Overgangsrør Komponentnr Hovedrør Afgrening, stålrør. ø Stålrør ø 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 42,4 x x 48,3 x x x 60,3 x x x x 76,1 x x x x x 88,9 x x x x x x 114,3 x x x x x x x 139,7 x x x x x x x 168,3 x x x x x x x 219,1 x x x x x x x Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde Produktkatalog LOGSTOR A/S

237 TwinPipes Lige afgreninger, SXTJoint Anvendelse SXT-afgreninger anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe. Muffedimension, hovedrør: ø afgrening: ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. Hovedrørsmuffe, åben 2. Afgreningsmuffe, fleksibel Begge med udluftning-, ekspansions- og kilepropper samt patches 3. Overgangsrør (evt.) 4. Forstærkningsplader (Eventuelt. Se skema side ) 1 L Materialer Følgende materialer indgår i et SXT-afgreningssæt: - Hovedrørsmuffe: Krydsbundet PE (PEX) Flanger og bolte i syrefast stål AISI 316 L/A4 - Afgreningsmuffe: PEX - Udluftningspropper: LDPE - Ekspansionspropper: PEX med mastiks - Kilepropper: PEX - Patches: PEX med vandfast hotmelt-klæber - Overgangsrør: Stålkvalitet i henhold til EN 448 Mål SXT hovedrørsmuffe Hovedrør ø Afgreningsrør ø Længde L, LOGSTOR A/S Produktkatalog

238 Afgreninger Lige afgreninger, SXTJoint Eksempel på muffekombinationer En hovedrørsmuffe har en studs (B), der passer til flere afgreningsmuffer. Ligeledes passer den ende af afgreningsmuffen (D), der krympes ned på afgreningen til en eller flere dimensioner. D (Illustrationen viser en 90 afgreningsbøjning, men er selvfølgelig lige for TwinPipes). A C B Komponent oversigt Komponentnumre: Hovedrørsmuffe 5207 Afgreningsmuffe 5209 Rørstuds 0262 Kombinationer af hovedrørs- og afgreningsmuffer: Hovedrør A, B mål, C mål, Afgreningsinterval, D Rørstuds Hovedrør Stålrør ø 42,4 x x Afgrening, stålrør, ø 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 48,3 x x x 60,3 x x x x 76,1 x x x x x 88,9 x x x x x x 114,3 x x x x x x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

239 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Anvendelse Lige afgrening med BandJoint-afgrening anvendes i forbindelse med afgrening fra TwinPipe til enkeltrør. Muffedimension: Hovedrør ø Afgrening ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. - Afgreningsmuffe med to studse - 2 svejsebånd til studse 2. Tilbehørssæt: - rygskinne - filtpude - udluftningspropper - svejsepropper - justeringsbolte 3. Supplerende tilbehørssæt: A: - Understøtningsklods - Ekstra svejsepropper B: - Specielle justeringsbolte 4. 2 forstærkningsplader (option; kun ved SteelFlex) Delene pkt. 1-3 leveres separat i plastposer. BandJoint-afgreningen findes i to versioner: - en standardversion, STD, til normal muffemontage - en ekstra lang version, L, til specialmontage og reparation. 1 3a 3b A Hovedrør/ STD L kapperør L A L A ø L 4 2 Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hovedrørets svejsezone. Svejsebåndene, der indsættes i studsene er også af PE med indstøbte svejsetråde på begge sider. - Stålryg og forstærkningsplader: Svejsbar stålkvalitet - Udluftningspropper og understøtningsklodser: Polypropylen - Svejsepropper: PE-HD LOGSTOR A/S Produktkatalog

240 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Komponentoversigt, muffer Standardlængde, STD Komponentnr Svejsebånd er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør, ø Kapperør ø x x 140 x x 160 x x 180 x x 200 x x 225 x x 250 x x 280 x x 315 x x 355 x x 400 x x 450 x x 560 x x 630 x x 710 x x Komponentoversigt, øvrige dele Forstærkningsplader. Kun i forbindelse med SteelFlex. Komponentnr Bestil 2 stk. pr. afgrening. Stålrør TwinPipes SteelFlex ø ø 26, , , , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S

241 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Komponentoversigt, øvrige dele, fortsat Tilbehør: - Standardtilbehør Komponentnr Varenr.: - ø : ø : Supplerende tilbehør: a: Støtteklodser og svejsepropper, Komponentnr Varenr.: - 35 : : : b: Ekstra lange bolte, Komponentnr Bestil 3 stk. pr. muffe. Varenr : : : : Hovedrør Tilbehør Supplerende a b Kapperør ø Standard Understøtn. ød l 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde Komponentoversigt, muffe Ekstra lang, L Komponentnr.: Svejsebånd til afgrening er inkluderet. Hovedrør Afgrening, kapperør. ø Kapperør ø x x 140 x x 160 x x 180 x x 200 x x 225 x x 250 x x 280 x x 315 x x 355 x x 400 x x 450 x x 560 x x 630 x x 710 x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

242 TwinPipes Lige BandJoint-afgrening Komponentoversigt, øvrige dele Forstærkningsplader. Kun i forbindelse med SteelFlex. Komponentnr Bestil 2 stk. pr. afgrening. Stålrør TwinPipes SteelFlex ø ø 26, , , , , , , , , , , Tilbehør: - Standardtilbehør Komponentnr Varenr.: - ø : ø : Supplerende tilbehør: a: Støtteklodser og svejsepropper, Komponentnr Varenr.: - 35 : : : b: Ekstra lange bolte, Komponentnr Bestil 4 stk. pr. muffe. Varenr.: : : : : Hovedrør Tilbehør Supplerende a b Kapperør ø Standard Understøtn. ød l 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde Produktkatalog LOGSTOR A/S

243 TwinPipes Lige afgrening, T-muffe, dobbelt Anvendelse Lige T-muffe med to studse anvendes ved afgrening fra TwinPipe til enkeltrør, primært FlexPipe. Evt. i forbindelse med anboring. Muffedimension, hovedrør: afgrening: ø ø Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. Afgreningsmuffe (T-sko), krympesvøb, låsebånd, propsæt 2. Krympemanchetter 3. Renseklud Materialer Følgende materialer indgår i et T-muffe, dobbelt afgreningssæt: - T-afgreningsmuffe: PE - Krympesvøb og - manchetter: PE med mastik - Låsebånd: Krydsbundet polyolefin med glasfiber forstærkning - Udluftningspropper: LDPE - Ekspansionspropper: PEX med mastiks - Kilepropper: PEX Komponentoversigt Komponentnr Hovedrør Afgrening - kapperør Kapperør ø ø x x 160 x x 180 x x 200 x x 225 x x 250 x x 280 x x 315 x x 355 x x 400 x x 450 x x 500 x x 560 x x 630 x x 710 x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

244 TwinPipes Lige afgrening, T-muffe, dobbelt Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde. Kontrollér, om forstærkningsplader er nødvendige, afsnit Produktkatalog LOGSTOR A/S

245 TwinPipes Anboring, TwinPipe -TwinPipe Anvendelse På TwinPipe-anlæg i drift kan etablering af afgreninger med TwinPipes ud føres med en kombination af specielle anboringshaner og lige muffeafgreninger: - BandJoint-afgrening, se side TXJoint, se side SXTJoint, se side Beskrivelse Til anboring anvendes: 1. Anboringshaner 2. Fikseringslaske og evt. svejsebøjninger (dimensionsafhængig) Primært ved BandJoints Alternativ til 2: 3. Overgangsrør med fiksering Primært ved krympemuffer Materialer Anboringshane Anboringshanen er tilpasset LOGSTOR muffer: Ventilhus: Stål Ventilkugle: Rustfri stål Tætning: PTFE (Teflon) Max. driftstryk: 25 bar Komponentoversigt, generelt Komponentnumre: - Anboringshane stk. pr. anboring - Fikseringslasker sæt (2 stk.) - Svejsebøjning stk. (90 til afkortning) - Overgangsrør stk. Dim. stålrør Afgrening ø Anboringshane Fikseringslasker Svejsebøjning Alternativt Overgangsrør 33,7 x x x x 42,4 x x x x 48,3 x x x x 60,3 x x x x 76,1 x x x x 88,9 x x x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

246 TwinPipes Anboring, TwinPipe - FlexPipe Anvendelse På TwinPipe-anlæg i drift kan etablering af afgreninger til FlexPipe ud føres med en kombination af specielle anboringshaner og afgreningsmuffer med to afgreningsstudse: - Lige BandJoint-afgrening, se side Lige afgrening, T-krympemuffe, se side Beskrivelse Til en anboring anvendes: 1. Anboringshane 2. Svejsebøjning 3 a. Svejsereduktion (ved SteelFlex) b. Preskobling (ved Pex- og AluFlex) c. Stål-/kobberovergang (ved CuFlex) Ikke alle muffetyper kan anvendes til alle FlexPipe-anboringer. Enkelte fås dog med ekstra lang afgreningsmuffe/-studs. Materialer Anboringshaner er tilpasset LOGSTOR muffer: Ventilhus: Stål Ventilkugle: Rustfri stål Tætning: PTFE (Teflon) Max driftstryk: 25 bar. Produktkatalog LOGSTOR A/S

247 TwinPipes Anboring, TwinPipe - FlexPipe Komponentoversigt Komponentnumre: - Anboringshane stk. pr. anboring - Svejsebøjning stk. (90 til afkortning) - Svejsereduktion (SteelFlex) stk. pr. anboring - Preskobling (PexFlex) stk. pr. anboring - Preskobling (AluFlex) stk. pr. anboring - Stål-kobber overgang (CuFlex) stk. pr. anboring Anboringshane og svejsebøjning: Dim. anboringshane Passer til dim. FlexRør ø Svejsebøjning ø SteelFlex PexFlex AluFlex CuFlex ø 26, , 20, 22 16, 20, 26 15, 18, 22 26,9 33,7 25, 28 25, 28, ,7 42, ,4 48, ,3 Svejsereduktion, SteelFlex Stålrør, ø udv. Fra Til 26, , ,7 28 Preskoblinger, PexFlex Stål, ø udv. PexFlex Fra Til 26, , , , , , , ,3 50 Preskoblinger, AluFlex Stål, ø udv. AluFlex Fra Til 26, , , ,7 32 LOGSTOR A/S Produktkatalog

248 TwinPipes Anboring, TwinPipe - FlexPipe Komponentoversigt, fortsat Stål-kobber overgang, CuFlex Stål, ø udv. CuFlex Fra Til 26, , , , ,4 35 Tilbehør Til montage skal anvendes poseskum. Poseskum bestilles efter tabellerne i afsnit Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde. Produktkatalog LOGSTOR A/S

249 TwinPipes Præisolerede afgreninger Anvendelse Præisolerede afgreninger anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe i alle TwinPipedimensioner, ø 26,9-219,1 i isoleringsserie 1, 2 og 3. De præisolerede afgreninger er forstærket og kan anvendes til nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger. Beskrivelse Alle TwinPipe-kombinationer kan udføres med præisolerede afgreninger. Yderligere mål fremgår af efterfølgende tabeller. NB! Kun afgreningsrørene er forsynet med fikseringslasker. D 1 d 2 d 1 L 2 D 2 L 1 Indbygges afgreningen for enden af en strækning uden f.eks. præbøjning, skal der påsvejses fikseringslasker på afgreningens hovedrør. Alle præisolerede TwinPipe-afgreninger er forsynet med indstøbte tråde til overvågning. 2 fortinnede tråde, der er ført ud i afgreningen (A og B) samt 2 kobbertrådei hovedrøret (C og D). B B A A C D C D Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD. Præisolerede afgreninger opfylder alle saenlignelige krav i EN 448. LOGSTOR A/S Produktkatalog

250 TwinPipes Præisolerede afgreninger Præisoleret afgrening TwinPipes, serie 1 Komponentnr Afgrening d 2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 Hovedrør D d 1 D 1 L 1 L , x 33, x x 42, x x x 48, x x x x 60, x x x x x 76, x x x x x x 88, x x x x x x x 114, x x x x x x x x 139, x x x x x x x x x 168, x x x x x x x x x x 219, x x x x x x x x x x x Præisoleret afgrening TwinPipes, serie 2 Komponentnr Afgrening d 2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 Hovedrør D d 1 D 1 L 1 L , x 33, x x 42, x x x 48, x x x x 60, x x x x x 76, x x x x x x 88, x x x x x x x 114, x x x x x x x x 139, x x x x x x x x x 168, x x x x x x x x x x 219, x x x x x x x x x x x Produktkatalog LOGSTOR A/S

251 TwinPipes Præisolerede afgreninger Præisoleret afgrening TwinPipes, serie 3 Komponentnr Afgrening d 2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 Hovedrør D d 1 D 1 L 1 L , x 33, x x 42, x x x 48, x x x x 60, x x x x x 76, x x x x x x 88, x x x x x x x 114, x x x x x x x x 139, x x x x x x x x x 168, x x x x x x x x x x 219, x x x x x x x x x x x LOGSTOR A/S Produktkatalog

252 TwinPipes Afspærringsventiler Anvendelse Præisolerede afspærringsventiler til TwinPipes kan anvendes på en rørstrækning, som er nedlagt med forvarmning og aflastet for aksialspændinger, se Projekteringsmanualen. Driftstryk: 25 bar. Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspærringsventiler til TwinPipe-systemet er toppen udført i rustfrit stål, som spindlerne svejses på. W 20 H max De leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gennem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt. ød 1 ød 2 Til målepunktets skruelåg anvendes nøglevidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 anvendes. 500 L Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 20 højere end spindler og serviceventiler på fremløbet. Afspærringshaner har indsvejste fikseringslasker. Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder saenlignelige krav i EN 488. Kuglehaner: Rustfrit stål. Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding. Rustfri ståltop: AISI 316 Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forsegling. Øvrige materialer som for lige TwinPipes. Komponentoversigt; mål Komponentnr Dimension, udv. ø L ød 1 ød 2 H max W NW spindel NW modhold Serie 1 Serie 2 Serie 3 26,9/125 26,9/140 26,9/ ,7/140 33,7/160 33,7/ ,4/160 42,4/180 42,4/ ,3/160 48,3/180 48,3/ ,3/200 60,3/225 60,3/ ,1/225 76,1/250 76,1/ ,9/250 88,9/280 88,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ Produktkatalog LOGSTOR A/S

253 TwinPipes Afspærringsventiler Varenumre Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie ,9/ ,9/ ,9/ ,7/ ,7/ ,7/ ,4/ ,4/ ,4/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,9/ ,9/ ,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/710 LOGSTOR A/S Produktkatalog

254 TwinPipes Afspærringsventiler med 1 serviceventil Anvendelse Afspærringsventil med 1 serviceventil anvendes, hvor der ønskes udluftnings- eller aftapningsmulighed på den ene side af ventilen. Den kan indbygges i en rørstrækning, som er nedlagt med forvarmning og aflastet for aksialspændinger, se Projekteringsmanualen. Driftstryk: 25 bar. Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspærringsventiler med 1 serviceventil til TwinPipesystemet er toppen udført i rustfrit stål, som spindlerne svejses på. De leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gennem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt. ød 1 20 ød 2 W L H max Til målepunktets skruelåg anvendes nøglevidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 anvendes. 500 Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 20 højere end spindler og serviceventiler på fremløbet. Afspærringsventiler har indsvejste fikseringslasker. Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder saenlignelige krav i EN 488. Kuglehaner: Rustfrit stål. Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding Rustfri ståltop: AISI 316. Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forsegling. Serviceventiler uden for isoleringen: Rustfrit stål Øvrige materialer som for lige TwinPipes. Produktkatalog LOGSTOR A/S

255 TwinPipes Afspærringsventiler med 1 serviceventil Komponentoversigt; mål Komponentnr Dimension, udv. ø L ød 1 ød 2 Serviceventil H max W NW spindel NW modhold Serie 1 Serie 2 Serie 3 ø 26,9/125 26,9/140 26,9/ , ,7/140 33,7/160 33,7/ , ,4/160 42,4/180 42,4/ , ,3/160 48,3/180 48,3/ , ,3/200 60,3/225 60,3/ , ,1/225 76,1/250 76,1/ , ,9/250 88,9/280 88,9/ , ,3/ ,3/ ,3/ , ,7/ ,7/ ,7/ , ,3/ ,3/ ,3/ , ,1/ ,1/ ,1/ , Varenumre Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie ,9/ ,9/ ,9/ ,7/ ,7/ ,7/ ,4/ ,4/ ,4/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,9/ ,9/ ,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/710 LOGSTOR A/S Produktkatalog

256 TwinPipes Afspærringsventiler med 2 serviceventiler Anvendelse Afspærringsventil med 2 serviceventiler anvendes, hvor der ønskes udluftnings- eller aftapningsmulighed på begge sider af ventilen. Den kan indbygges i en rørstrækning, som er nedlagt med forvarmning og aflastet for aksialspændinger, se Projekteringsmanualen. Driftstryk: 25 bar. Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspærringsventiler med 2 serviceventiler til TwinPipesystemet er toppen udført i rustfrit stål, som spindlerne svejses på. De leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gennem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt. ød 1 20 ød 2 W L H max Til målepunktets skruelåg anvendes nøglevidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 anvendes. 500 Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 20 højere end spindler og serviceventiler på fremløbet. Afspærringshaner har indsvejste fikseringslasker. Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder saenlignelige krav i EN 488. Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål. Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding Rustfri ståltop: AISI 316. Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forsegling. Serviceventiler uden for isoleringen: Rustfrit stål Øvrige materialer som for lige TwinPipes. Produktkatalog LOGSTOR A/S

257 TwinPipes Afspærringsventiler med 2 serviceventiler Komponentoversigt; mål Komponentnr Dimension, udv. ø L ød 1 ød 2 Serviceventil H max W NW spindel NW modhold Serie 1 Serie 2 Serie 3 ø 26,9/125 26,9/140 26,9/ , ,7/140 33,7/160 33,7/ , ,4/160 42,4/180 42,4/ , ,3/160 48,3/180 48,3/ , ,3/200 60,3/225 60,3/ , ,1/225 76,1/250 76,1/ , ,9/250 88,9/280 88,9/ , ,3/ ,3/ ,3/ , ,7/ ,7/ ,7/ , ,3/ ,3/ ,3/ , ,1/ ,1/ ,1/ , Varenumre Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie ,9/ ,9/ ,9/ ,7/ ,7/ ,7/ ,4/ ,4/ ,4/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,9/ ,9/ ,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/710 LOGSTOR A/S Produktkatalog

258 TwinPipes Serviceventiler Anvendelse Præisolerede serviceventiler anvendes til udluftning eller aftapning på ønskede punkter af rørstrækningen. De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger. Driftstryk: 25 bar. Beskrivelse Alle præisolerede serviceventiler har indstøbte kobbertråde til overvågning. NB! Der er ikke indsvejste fikseringslasker. Indbygges komponenter for enden af en rørstrækning uden f.eks. en præbøjning, skal der påsvejses fikseringslasker. ød 1 ød 2 H max Serviceventiler leveres i serie 1 og Materialer Serviceventiler opfylder saenlignelige krav i EN 488. Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål. Øvrige materialer som for lige TwinPipes. Komponentoversigt; mål Komponentnr Dimension. udv. ø L ød 1 ød 2 Serviceventil H max Serie 1 Serie 2 ø 26,9/125 26,9/ , ,7/140 33,7/ , ,4/160 42,4/ , ,3/160 48,3/ , ,3/200 60,3/ , ,1/225 76,1/ , ,9/250 88,9/ , ,3/ ,3/ , ,7/ ,7/ , ,3/ ,3/ , ,1/ ,1/ ,3 735 Produktkatalog LOGSTOR A/S

259 TwinPipes Aftapningsventiler Anvendelse Præisolerede aftapningsventiler anvendes, hvor der ønskes en permanent tømningsmulighed, f.eks. til brønd. De indbygges sædvanligvis på en kort stikledning. Driftstryk: 25 bar. Beskrivelse Alle præisolerede aftapningsventiler har indstøbte kobbertråde til overvågning. ød Der er indsvejst fikseringslasker i TwinPipesdelen. ød ød 3 Aftapningsventiler leveres i serie 1 og 2. max Materialer Aftapningsventiler opfylder saenlignelige krav i EN 488. Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål. Enkeltrørsenden er forseglet mod vandindtrængning i isoleringsskuen. Stålrøret er rustfrit (L 3 ). Det skal forsegles mod vandindtrængning til kugleventilen. Komponentoversigt; mål Komponentnr Dimension. udv. ø L L 1 L 2 L 3 A ød 1 ød 2 ød 3 H max Serie 1 Serie 2 26,9/125 26,9/ ,7/140 33,7/ ,4/160 42,4/ ,3/160 48,3/ ,3/200 60,3/ ,1/225 76,1/ ,9/250 88,9/ ,3/ ,3/ LOGSTOR A/S Produktkatalog

260 TwinPipes Præisolerede reduktioner Anvendelse Præisolerede reduktioner til TwinPipes anvendes til reduktion med et eller to dimensionsspring. Driftstryk: 25 bar. 1 dimensionsspring: max. aksialspænding, 300 N/ 2 for nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger 2 dimensionsspring: max. aksialspænding, 150 N/ 2 for nedlægning ved høje aksialspændingeri Se principper for enkeltrør: Projekteringsmanualen. Beskrivelse Alle præisolerede TwinPipes-reduktioner leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Der er ligeledes indsvejste fikseringslasker. L Materialer Præisolerede reduktioner opfylder saenlignelige krav i EN 448. Svejsereduktion: Stålkvalitet i henhold til EN Øvrige materialer som for lige TwinPipes. Komponentoversigt; mål Komponentnr reduktionsspring Serie 1 Serie 2 Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 33,7/140 26,9/ ,4/160 33,7/ ,3/160 42,4/ ,3/200 48,3/ ,1/225 60,3/ ,9/250 76,1/ ,3/315 88,9/ ,7/ ,3/ ,3/ ,7/ ,1/ ,3/ Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 33,7/160 26,9/ ,4/180 33,7/ ,3/180 42,4/ ,3/225 48,3/ ,1/250 60,3/ ,9/280 76,1/ ,3/355 88,9/ ,7/ ,3/ ,3/ ,7/ ,1/ ,3/ Produktkatalog LOGSTOR A/S

261 TwinPipes Præisolerede reduktioner Komponentoversigt; mål, fortsat Serie 3 Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 33,7/180 26,9/ ,4/200 33,7/ ,3/200 42,4/ ,3/250 48,3/ ,1/280 60,3/ ,9/315 76,1/ ,3/400 88,9/ ,7/ ,3/ ,3/ ,7/ ,1/ ,3/ reduktionsspring Serie 1 Serie 2 Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 42,4/160 26,9/ ,3/160 33,7/ ,3/200 42,4/ ,1/225 48,3/ ,9/250 60,3/ ,3/315 76,1/ ,7/400 88,9/ ,3/ ,3/ ,1/ ,7/ Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 42,4/180 26,9/ ,3/180 33,7/ ,3/225 42,4/ ,1/250 48,3/ ,9/280 60,3/ ,3/355 76,1/ ,7/450 88,9/ ,3/ ,3/ ,1/ ,7/ Serie 3 Fra dimension ø udv. Til dimension ø udv. L 42,4/200 26,9/ ,3/200 33,7/ ,3/250 42,4/ ,1/280 48,3/ ,9/315 60,3/ ,3/400 76,1/ ,7/500 88,9/ ,3/ ,3/ ,1/ ,7/ LOGSTOR A/S Produktkatalog

262 TwinPipes Alternative reduktionsløsninger Anvendelse Til de mindre TwinPipe-dimensioner findes der løsninger med LOGSTOR muffer f.eks.: - SXJoint til reduktion - BXJoint til reduktion (for opskumning i svøb) - B2SJoint til reduktion - EWJoint Der er dog begrænsinger i kombinationsmulighederne, se tabellerne afsnit 2.6. Beskrivelse Ved reduktion med muffer skal der anvendes excentriske svejsereduktioner og påsvejses fikseringslasker på den største dimension. L R L R 440 Materialer Svejsereduktion: Stålkvalitet i henhold til EN Fikseringslasker: Svejsbar stålkvalitet. Komponentoversigt Fikseringslasker, komponentnr. 1998, se side Svejsereduktion, excentrisk, komponentnr dimensionsspring 2 dimensionsspring Fra ø Til ø Fra ø Til ø 33,7 26, ,4 33,7 42,4 26,9 48,3 42,4 48,3 33,7 60,3 48,3 60,3 42,4 76,1 60,3 76,1 48,3 88,9 76,1 88,9 60,3 114,3 88,9 114,3 76,1 139,7 114,3 139,7 88,9 168,3 139,7 168,3 114,3 219,1 168,3 219,1 139,7 Produktkatalog LOGSTOR A/S

263 TwinPipes Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Bukserør Anvendelse Bukserør anvendes ved lige overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipe-system i serie 1, 2 eller 3. Da fremløbsledningen altid placeres nederst, fås bukserør i både en type 1 og en type 2 udførelse. De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger, men skal placeres på en aflastet strækning. Max driftstryk: 25 bar. Beskrivelse Bukserør leveres med indsvejste fikseringslasker. "Type 1" og "type 2" defineres ved at betragte bukserøret fra enkeltrørsenden. Skitsen viser type 2 -versionen. L C/C Alle bukserør har 3 indstøbte kobbertråde til overvågning. Skitsen viser type 1 -versionen og tråd - placering. Materialer Bukserør opfylder materialemæssigt saenlignelige krav i EN 448. Alle materialer er som for lige TwinPipes. LOGSTOR A/S Produktkatalog

264 TwinPipes Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Bukserør Komponentoversigt; mål Komponentnr Type 1 Twin ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. 26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/ ,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/ ,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/ ,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/ ,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/ ,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/ ,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ L C/C Type 2 Twin ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. 26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/ ,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/ ,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/ ,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/ ,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/ ,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/ ,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ L C/C Produktkatalog LOGSTOR A/S

265 TwinPipes Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Overgangsbøjning Anvendelse Overgangsbøjninger anvendes ved vinkelret overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipesystem i serie 1, 2 eller 3. Da fremløbsledningen altid placeres nederst, fås overgangsbøjningen i både en type 1 - og en type 2 -udførelse. De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksialspændinger, men skal placeres på en aflastet strækning. Max. driftstryk: 25 bar. Beskrivelse Overgangsbøjninger leveres med indsvejste fikseringslasker. C/C L2 "Type 1" og "type 2" defineres ved at betragte overgangsbøjningen fra enkeltrørsenden. Skitsen viser type 2 -versionen. L1 Andre anvendelsesmuligheder for "type 2". Alle overgangsbøjninger har 3 indstøbte kobbertråde til overvågning. Skitsen viser type 1"-versionen og trådplaceringen. Andre anvendelsesmuligheder for "type 1". LOGSTOR A/S Produktkatalog

266 TwinPipes Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Overgangsbøjning Materialer Overgangsbøjninger opfylder saenlignelige krav i EN 448. Alle materialer er som for lige TwinPipes. Komponentoversigt; mål Komponentnr Type 1 Twin ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. 26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/ ,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/ ,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/ ,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/ ,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/ ,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/ ,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ L 1 L 2 C/C Type 2 Twin ø udv. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. Twin ø udv. Enkelt ø udv. 26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/ ,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/ ,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/ ,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/ ,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/ ,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/ ,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ ,1/ L 1 L 2 C/C Produktkatalog LOGSTOR A/S

267 TwinPipes Andre komponenter Generelt Til TwinPipessystemet tilbydes en række andre produkter, som beskrives i dette afsnit. For nærmere information om anvendelsesområder, tekniske beskrivelser, bestilling m.m. kontakt LOGSTOR. Tætningsringe Til tætning mellem kapperør og omstøbning ved murgennemføring fås tætningsringe til alle TwinPipes-dimensioner. (se også afsnit 2.7.3). Komponentnr ø Endekappe Endekapper anvendes til beskyttelse af skumender mod fugtindtrængning. Kan anvendes til en max. medierørstemperatur på 100 C. Komponentnr Stålrør ø Kapperør ø Nr. 26,9-33, DHEC ,7-42, DHEC ,4-48,3 180 DHEC ,3-76, C SS ,1-88, C SS LOGSTOR A/S Produktkatalog

268 TwinPipes Andre komponenter Slutmuffer Til afslutning af TwinPipes-strækninger fås slutmuffer til udskumning. Den yderste del af muffen er krympbar. Et slutmuffe-sæt består af: 1. Slutmuffe 2. Krympemanchet, PEX med mastiks og låsebånd 3. Udluftnings-, ekspansions- og kileprop. (Ved 1000 længde, bestilles 2 sæt til 2 udluftningshuller). 4. Patch 2 3 c b a Specifikationer, se Komponentnr L = 1000 er nødvendig i de viste dimensioner, hvis der anvendes engangsventil Kapperør L, ø x 140 x 160 x 180 x 200 x x 225 x x 250 x x 280 x x 315 x x 355 x x 400 x x 450 x x 500 x x 560 x x 630 x x 710 x x Tilbehør Ved afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde, se tabel side Poseskum til opskumning, se side Produktkatalog LOGSTOR A/S

269 7.0.1 Kobberrørsystemet Oversigt Indhold Generelt Kobberrør Loddefittings Preskoblinger Kapperørssamlinger Retningsændringer Husindføringer Afgreninger Overgangsrør Andre komponenter Produktkatalog a LOGSTOR A/S

270 7.1.1 Kobberrørsystemet Generelt Anvendelse Kobberrørsystemet er et komplet transport- og fordelingssystem til fjernvarme og fjernkøling. Alle angivelser i dette katalogs afsnit 7 er baseret på: Max. driftstryk = 16 bar Max. temperaturdifferens ved anvendelse af projekteringsregler: t = 120 C Kontinuerlig driftstemperatur = 120 C Spidslasttemperatur = Max. 140 C. Suen af de forskellige tidsintervaller må i gennemsnit ikke overstige 300 timer pr. år. Max. udvendig temperaturbelastning (kapper) = 50 C Beskrivelse Et præisolieret kobberrør består af: Pos. Del Materiale 1 Medierør (1 el. 2) Kobber 2 Isolering Polyurethanskum 3 Kapperør Polyethylen, PE-HD 4 Tråd til over- Kobber (den ene er vågning fortinnet) 5 Røretiket Kobberrør Udførelse: Bløde kobberrør beregnet til kapillarlodning Dimensioner: I henhold til EN Materiale: I henhold til EN Kobberindhold: 99.85% vægt P-indhold: 0,015-0,040% vægt Brudstyrke: N/ 2 Brudforlængelse: Min. 40% Hårdhed: Vickers hårdhed, ca. 55 HV Værkscertifikat: EN Isolering Polyurethanskum: Egenskaber: Minimum som krav i EN 253 Blæsemiddel: Cyclopentan Isoleringsevne: Termisk varmeledningsevne (50 C): 0,027 W/mK* *) Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de løbende målinger. I beregningsprograet Calculator indgår altid de opdaterede værdier. Se Calculator. LOGSTOR A/S Produktkatalog a

271 7.1.2 Kobberrørsystemet Generelt Kapperør Polyethylen: HDPE, bimodal (min. PE 80, ISO 12162) Egenskaber: Min. som krav i EN 253 Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks-område: MFR-variation 0,5 g/10 min Termisk stabilitet: Oxydation induction time (OIT): > 20 min ved 210 C Modstand mod revnedannelse: Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 300 h (kærv, 4 MPa, 80ºC, EN 253)) Indvendig overfladebehandling: Alle kapperør coronabehandles ved fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem kapperør og isolering. Færdige rør Fri medierørende: Leveringslængde: 220 ± m Overvågningssystem Kobberrørene leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen (Nordisk System). Tråde: 1,5 2 kobbertråde (den ene er fortinnet) Afstand til medierør: 15 Position i toppen: ± 3-20 cm fra kl. 12-position De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leveres til de fleste rørtyper. Se beskrivelse i denne manuals afsnit 16. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

272 7.2.1 Kobberrørsystemet Kobberrør Anvendelse Præisolerede kobberrør fås i to varianter til almindeligt forekoende anlægsopgaver indenfor fjernvarme og fjernkøling. - Enkeltrør; ét medierør i én kappe - TwinPipe; to ens dim. medierør i én kappe Alle præisolerede kobberrør er 12 m lange og leveres med indstøbte kobbertråde til overvågning. Enkeltrør Komponentnr ø udv. Kobberrør Godstyk. ø udv. Kapperør Godstyk. 22 1,0 90 3,0 28 1,2 90 3,0 35 1,5 90 3,0 42 1, ,0 54 1, ,0 70 2, ,0 TwinPipe Komponentnr Kobberrør Kapperør Afstand mellem ø udv. Godstyk. ø udv. Godstyk. rør , , , , , , , , , ,0 10 LOGSTOR A/S Produktkatalog a

273 7.3.1 Kobberrørsystemet Loddefittings Anvendelse Anvendes til samling af lige kobberrør og reduktioner. Materialet er Cu-DHP efter EN Dimensioner og tolerancer er efter EN Loddes med sølv slaglod med mindst 5% sølv. Før lodning kalibreres med kalibreringsdorn. Loddemuffe, lige Loddemuffe til lige kobber-kobber samlinger. Komponentnr Kobberrør d, Loddemuffe, reduktion Anvendes til reduktion på lige rør og i T-stykker. Der må aldrig reduceres mere end en dimension. Komponentnr d d Loddemuffe, bøjning, 45 Anvendes som bøjninger på lige rør. Ved etablering af en 90 bøjning kan to 45 bøjninger loddes saen med et mellemstykke. Komponentnr Kobberrør d, Produktkatalog a LOGSTOR A/S

274 7.3.2 Kobberrørsystemet Loddefittings Loddemuffe, T-stykke Anvendes til afgreninger fra lige kobberrør. Hvor der er behov for reduktion af hovedrøret, anvendes en loddereduktion. T-stykkerne er forstærket i gennemløbet så de kan monteres i et rørsystem uden aflastning af aksialspændinger. Komponentnr Hovedrør d 1, Afgrening d 2, X 22 X X X 28 X X X X 35 X X X X X 42 X X X X X 54 X X X X X X 70 X X X X X Stål/kobber overgang Anvendes til forlængelse af stålrør med kobberrør og til at afgrene fra stål hovedrør med en kobber stikledning. Stålenden er en fuldt svejsbar kvalitet. Kobber og stål er TIG-svejst saen. For dimension 70 anvendes vakuumlodning. Komponentnr Kobberrør d 2, Stålrør d 1, 26,9 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 Længde L, Loddeslutmuffe Anvendes til afslutning af kobber rørende. Komponentnr Kobberrør d, LOGSTOR A/S Produktkatalog a

275 7.4.1 Kobberrørsystemet Preskoblinger Generelt Kobbermedierør kan samles med preskoblinger. Til montering af preskoblingerne anvendes specialværktøj, se afsnit 17.7 Presværktøj for kobling, type MP. Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. Svejseender er fremstillet i S355J2. Preskobling lige Preskobling til lige Cu-Cu samlinger: 1. Støttebøsning 2. Klemring 3. Presring Komponentnr Koblingsende 2 Koblingsende x 18 x 22 x x 28 x x x 35 x Preskobling svejse Preskobling med svejseende for overgang til stålrør Komponentnr Kobber Stål ,9 x x x x 33,7 x 42,4 x Preskobling svejse lukket Lukket preskobling med svejseende. Komponentnr Kobber Stål ,9 x x 33,7 x Produktkatalog a LOGSTOR A/S

276 7.5.1 Kobberrørsystemet Kapperørssamlinger Kapperørssamlinger - SX-WPJoint Anvendelse SX-WPJoint er en krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) til opskumning. Muffen er krympbar i enderne og skumhullerne lukkes med svejseprop. Ved montering på rør med korrugeret kappe skal muffeenderne tætnes med ekstra manchetter, som bestilles separat. Beskrivelse SX-WPJoint består af: 1. Krympemuffe med integreret mastik 2. Udluftningspropper 3. Svejsepropper L Komponentnr Kapperør D 1, Kapperør D 2, x 110 x x 125 x x 140 x x 160 x x 180 x x L = 650 Tilbehør Manchet til korrugeret kappe, komponentnr Bestil 2 stk pr. muffe. Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog a

277 7.5.2 Kobberrørsystemet Kapperørssamlinger - BXJoint Anvendelse Krympemuffen BXJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø Krympemufferne skal formonteres på rørene før saensvejsning. Beskrivelse BXJoint-sættet består af: 1. PEX-krympemuffe 2. Isoleringshalvskål 3. Krympedug Muffesættet leveres indpakket i kraftigt hvid PE-folie. L Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 60 C. Materialer Isoleringsskåle: Krympemuffe: Krympedug med mastik: Polyurethan (PUR) Krydsbundet PE (PEX) med ilagt tætningsmasse PEX med PIB-baseret mastik Komponentoversigt/data Komponentnr Kapperørsdim. ø Krympbar til ø L Tilbehør Muffesættet leveres komplet. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

278 7.5.3 Kobberrørsystemet Kapperørssamlinger - EWJoint Anvendelse Krympemuffe i PE til opskumning. Skumhullerne lukkes med svejsepropper. Svejsebånd leveres separat. Beskrivelse EWJoint består af: 1. Krympemuffe 2. Svejsebånd 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper 5. Klaer til fastgørelse af svejsebånd 1 3 L Komponentnr Længde L, EWJoint dimension, X X X X X Svejsebånd Komponentnr Bredde, EWJoint dimension, X X X X X Tilbehør Klaer til fastgørelse af svejsebånd bestilles på komponentnr Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog a

279 7.5.4 Kobberrørsystemet Kapperørssamlinger - BandJoint Anvendelse BandJoint er en åben PE-svejsemuffe med integrerede kobbertråde i svejsezonen. Anvendes til kappediameter ø LOGSTOR WeldMaster anvendes til svejsning af BandJoint. Kan ikke anvendes på Flextra-kapper (korrugerede kapper). Beskrivelse BandJoint ø leveres 2 stk., pakket i hvid PE-beskyttelsesfolie. Mufferne skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 60 C. L Tilbehør, 1 sæt indeholder: Rygskinne Justeringsbolte Filtpude Udluftningspropper Svejsepropper Materialer BandJoint er af polyethylen, PE med indstøbte svejsetråde af kobber i svejsezonen. Boltene er lavet af PPS (polyphenylensulfid). Komponentoversigt/data Komponentnr.: BandJoint-længde L, ø ø (STD) x x 830 (XL)* x x * Længde 830 (XL) anvendes til reparation. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

280 7.5.5 Kobberrørsystemet Kapperørssamlinger - BandJoint Tilbehør Rygskinnens længde bestees af udskæringslængden. A = udskæringslængde L = BandJoint-længde A L Komponentnr Dimension ø : Bredde, 40 Kappedimension, Udskæring A, BandJoint-længde, L Rygskinne-længde, L Rygskinne STD Rygskinne XL* * Rygskinne XL anvendes til reparation. Ekstra tilbehør ved TwinPipes Ved anvendelse af BandJoints på TwinPipes skal der bestilles supplerende tilbehørssæt. Komponentnr Supplerende tilbehørssæt består af: 1 a. Støtteklodser b. Ekstra svejsepropper 1a 1b Tilbehør til TwinPipe, BandJoint ø , komponentnr. 5606: Varenr. Støtteklods ød, Dimension BandJoint ød, Længde, STD Længde, XL Serie 1 Serie 2 Serie LOGSTOR A/S Produktkatalog a

281 7.6.1 Kobberrørsystemet Retningsændringer Retningsændringer - 90 bøjninger Anvendelse De præisolerede 90 bøjninger i dette afsnit anvendes til retningsændringer. Hvis der anvendes præisolerede bøjninger til andre gradtal, skal det sikres, at der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger. Beskrivelse Præisolerede horisontale bøjninger leveres til driftstryk: 16 bar. Alle bøjninger har indstøbte kobbertråde til overvågning. Komponentoversigt/mål Enkeltrør, komponentnr Kobberrør ø udv. Kapperør ø L L L TwinPipe, komponentnr Kobberrør ø udv. Kapperør ø L L L Produktkatalog a LOGSTOR A/S

282 7.6.2 Kobberrørsystemet Retningsændringer - Vertikale 90 bøjninger Anvendelse Præisolerede vertikale 90 -bøjninger anvendes til vertikale retningsændringer f.eks. ved terrænspring eller til indføring i bygninger. De fås som standard i 90. Hvis andre gradtal kræves, skal det sikres, at der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger. Beskrivelse De præisolerede bøjninger leveres for driftstryk: 16 bar. Alle bøjninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Komponentoversigt/mål Enkeltrør, komponentnr Kobberrør ø udv. Kapperør ø L L L TwinPipe, komponentnr Kobberrør ø udv. Kapperør ø L L L LOGSTOR A/S Produktkatalog a

283 7.7.1 Kobberrørsystemet Husindføringer Anvendelse Præisolerede 90 husindføringer anvendes til indføring i bygninger uden kælder. Beskrivelse Bøjningerne leveres til driftstryk: 16 bar. Kobberrør er maskinbukket. Alle bøjninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. I husindføringer i TwinPipe er de lodrette rør blevet vendt, så de er parallel med muren. Matchende rørender er markeret med en farvekode. Det viste rørforløb er standard. Komponentoversigt/mål TwinPipe, komponentnr Kobberrør ø udv. Kapperør ø L 1 xl 2 L x x x x1500 ød x1500 L x1500 Produktkatalog a LOGSTOR A/S

284 7.8.1 Kobberrørsystemet Afgreninger Afgreningstyper Til kobberrørsystemet kan der leveres en række forskellige afgrenings typer og -kombinationer afhængig af dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker: - Fra enkeltrør til enkeltrør, TwinPIpe til TwinPipe: SXT-WPJoint T-muffe lige TXJoint BandJoint-afgrening Twin/Twin - Fra TwinPipe til to enkeltrør (primært FlexPipes) BandJoint, lige afgrening med to afgreninger Lige afgrening med T-krympemuffer - Præisolerede afgreninger Tilslutning af stikledning Tilslutning med lodde-t: - Dim. kobberrør, hovedrør: Dim. kobberrør, afgrening: LOGSTOR A/S Produktkatalog a

285 7.8.2 Kobberrørsystemet Afgreninger - SXT-WPJoint Anvendelse T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med svejsepropper. SXT-WPJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. Beskrivelse SXT-WPJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Afgreningsmuffe 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper L Komponentnr: - Hovedrørsmuffe: Afgreningsmuffe: 5211 Hovedrør Afgrening D 2, D 1, X 110 X X 125 X X X 140 X X X X 160 X X X X 180 X X X X X X 200 X X X X X X X Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

286 7.8.3 Kobberrørsystemet Afgreninger - T-muffe lige Anvendelse T-muffe lige anvendes til afgreninger på kobberrør og FlexPipes. T-muffen er for opskumning. Beskrivelse T-muffe lige for opskumning består af: 1. Låsebånd 2. Krympesvøb 3. T-sko 4. Manchetter 5. Udluftnings- og ekspansionspropper L 1 L 2 L 3 Komponentnr Hovedrør D 1 Afgrening D 2, x 110 x x 125 x x x 140 x x x x 160 x x x x x 180 x x x x x x 200 x x x x x x x L 1 = 400 L 2 = 650 L 3 = 300 Tilbehør Opskues med poseskum, komponent nr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. LOGSTOR A/S Produktkatalog a

287 7.8.4 Kobberrørsystemet Afgreninger - TXJoint Anvendelse T-muffe for opskumning, der anvendes til afgrening vinlkelret på hovedrøret. T-muffen er fremstillet i PE og krympemuffen i krydsbundet PE (PEX). Beskrivelse TXJoint består af: 1. Hovedrørsmuffe 2. Åbne manchetter 3. Låsebånd 4. Krympesvøb 5. Låsebånd 6. SW-WPJoint 7. Udluftningspropper 8. Svejsepropper Komponentnr Hovedrør D 1 Afgrening D 2, x x 140 x x x 160 x x x x 180 x x x x x 200 x x x x x x Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

288 7.8.5 Kobberrørsystemet Afgreninger - BandJoint-afgrening Twin/Twin Anvendelse T-muffe for opskumning og elektrosvejsning, der anvendes til afgrening vinkelret på hovedrøret. T-muffen er fremstillet i PE med ilagte kobbertråde i hovedrøret. Til afgreningen anvendes et PE-bånd med ilagte kobbertråde på begge sider for svejsning. Kan anvendes på CuFlex som afgrening. Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af: 1. T-muffe og svejsebånd til afgrening 2. Tilbehørssæt: - Rygskinne - Filtpude - Udluftningspropper - Svejsepropper - Justeringsbolte 3a Understøtningsklodser - Ekstra svejseprop 3b - Ekstra lange bolte (dimension ø ) 4. Fikseringslasker 1 3a 3b A L 4 2 Komponentnr Svejsebånd til afgreningen er inkluderet. Hovedrør D 1 Afgrening D 2, X X 140 X X X 160 X X X X 180 X X X X X 200 X X X X X X D 1 Dimension : L = 570 D 2 Dimension : L = 350 LOGSTOR A/S Produktkatalog a

289 7.8.6 Kobberrørsystemet Afgreninger - BandJoint-afgrening Twin/Twin Tilbehørssæt Tilbehørssættet anvendes som understøtning ved den langsgående svejsning på hovedrøret Filt 2. Rygskinne 3. Skruer 4. Udluftningspropper 5. Svejsepropper Komponentnr Rygskinne Dimension, Inddækningslængde 440 Bredde 40 Længde 500 Støtteklods Til TwinPipe anvendes støtteklods med hul til justeringsskruen mellem de to medierør. 1a 1b Leveres saen med 2 ekstra svejsepropper. Komponentnr Leveres i sæt a 2 styk. Støtteklods Kappedimension, D, X 50 X Tilbehør Opskues med poseskum, komponentnr Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen. Produktkatalog a LOGSTOR A/S

290 7.8.7 Kobberrørsystemet Afgreninger - Præisolerede Anvendelse Præisolerede afgreninger er et alternativ til afgreningsmuffer. Der er to typer afgreninger: - lige vandrette afgreninger i TwinPipe - 45 afgreninger i enkeltrør og TwinPipe Beskrivelse Afgreningerne leveres til driftstryk: 16 bar. Alle afgreninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Komponentoversigt Lige afgreninger Lige afgrening til TwinPipe. Komponentnr L 1 L Hovedrør Afgreningsrør ød, ød, 22-22/ / / / / / / /110 X 22-22/125 X 28-28/110 X 28-28/140 X X 35-35/140 X X 42-42/160 X X X 54-54/200 X X X L = 1150 L 1 = 700 LOGSTOR A/S Produktkatalog a

291 7.8.8 Kobberrørsystemet Afgreninger - Præisolerede Alarmtråde. Lige afgreninger I TwinPipe er alarmtrådene placeret som vist i illustrationen. Komponentoversigt/ 45 afgreninger 45 afgrening til enkeltrør. Komponentnr c-c L1 L Hovedrør Afgreningsrør ød, ød, 22/90 28/90 35/90 42/110 54/125 70/140 22/90 X 28/90 X X 35/90 X X 42/110 X X X 54/125 X X X X 70/140 X X X L = 1150 L 1 = 1000 Produktkatalog a LOGSTOR A/S

292 7.8.9 Kobberrørsystemet Afgreninger - Præisolerede Komponentoversigt/ 45 afgreninger, fortsat 45 afgrening til TwinPipe. Komponentnr c-c L1 L Hovedrør Afgreningsrør ød, ød, 22-22/ / / / / /125 X 28-28/140 X X 35-35/140 X X 42-42/160 X X X 54-54/200 X X X L = 1150 L 1 = 1000 Alarmtråde. 45 afgreninger I enkeltrør og TwinPipe er alarmtrådene placeret som vist i illustrationen. LOGSTOR A/S Produktkatalog a

293 7.9.1 Kobberrørsystemet Overgangsrør Anvendelse Præisolerede overgangsrør anvendes ved overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipesystem. Da fremløbsledningen altid placeres nederst, leveres overgangen i en type 1 og en type 2 udførelse afhængig af flow-retningen, se nedenstående illustrationer. Overgangsrør skal altid placeres aflastet, så enkeltrørssiden ligger tæt på en 90 bøjning. De kan anvendes i forbindelse med alle relevante lægningsmetoder. Max driftstryk: 16 bar. Beskrivelse Præisolerede lige overgangsrør kan leveres til alle TwinPipe-dimensioner. Skitsen viser model type 2. C/C L Alle præisolerede overgange har 4 indstøbte kobbertråde til overvågning. Skitsen viser model type 1 og tråd - placering. Komponentnr./ data Overgangsrør, Twin - enkeltrør Komponentnr Ved bestilling angives type 1 eller 2. Dimension Type Twin Enkelt L C/C 1 2 ø udv. ø udv. 18/110 18/90 x x /125 22/90 x x /140 28/90 x x /140 35/90 x x /160 42/110 x x /200 54/125 x x Produktkatalog a LOGSTOR A/S

294 Kobberrørsystemet Andre komponenter Generelt Til kobberrørsystemet tilbydes en række andre produkter, som beskrives i dette afsnit. For nærmere information om anvendelsesområder, tekniske beskrivelser, se de forskellige henvisninger. Tætningsringe Til tætning mellem kapperør og omstøbning ved murgennemføring fås tætningsringe til alle TwinPipe-dimensioner. (Se også afsnit 2.7). Komponentnr ø Beskyttelseshætte Anvendes indendørs til afdækning af isoleringsenden. Kan anvendes på alle FlexPipe. Beskyttelseshætter til kapperørsdimensioner 90 til 160 leveres med konisk medierørs tud, der tilpasses på stedet til det aktuelle medierør. Fremstillet af silikone og kan anvendes ved temperaturer op til 140 C. Enkeltrør Komponentnr Medierør d, Kapperør D, x x x x TwinPipe Komponentnr Medierør d 1 /d 2, Kapperør D, /15-25 x 15-32/15-32 x 16-40/16-40 x 20-40/20-40 x 32-50/32-50 x d 1 d 2 LOGSTOR A/S Produktkatalog a

295 Kobberrørsystemet Andre komponenter Endekappe Endekapper anvendes til beskyttelse af skumender mod fugtindtrængning. Komponentnr Krympbar endekappe til enkeltrør. Kan anvendes til en max. medierørstemperatur på 100 C. Medierør ø udv. Kapperør ø udv. DHEC Nr Krympbar endekappe til TwinPipe. Kan anvendes til en max. medierørstemperatur på 130 C. Medierør ø Kapperør ø DHEC-Nr P Produktkatalog a LOGSTOR A/S

296 Kobberrørsystemet Andre komponenter Slutmuffe Til afslutning på et rørsystem anvendes en PE-slutmuffe. Komponentnr Type a: Til enkeltrør Type b: Til TwinPipes. Til udskumning a b 450 Se også specifikationer i afsnit Slutmuffe til enkeltrør. 700 Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension uanset medierørsdimension. Dette medfører i nogle tilfælde luft mellem medierør og isoleringsskål, men har ingen praktisk betydning. 700 slutmuffer anvendes altid i forbindelse med midlertidige engangsventiler. (x) = ikke standardleverance. Slutmuffer til TwinPipes. Komponentnr Se poseskumstabel i folderen "Foam Pack Folder". Kappe ø udv. Isol.-skåle ø ind./udv. Medierørsområde ø udv. Længder, / x (x) / x (x) / x (x) / x (x) Kappe ø udv. L = x 125 x 140 x 160 x 200 x LOGSTOR A/S Produktkatalog a

297 Isolering af samlinger Indhold Introduktion Isolering af samlinger på rørsystemet udføres bedst med poseskum, en montagevenlig metode, hvor en to-komponent skumvæske efter blanding og ifyldning danner en effektiv isolering med sae egenskaber som i det øvrige rørsystem. Indhold Indhold Poseskum Andre isoleringsmetoder LOGSTOR A/S Produktkatalog

298 Isolering af samlinger Poseskum Anvendelse Poseskum anvendes til isolering af samlinger. Poseskum er montagevenlig, og montøren koer ikke i berøring med skumvæskerne. Efter blanding og ifyldning af de to skumvæsker dannes en effektiv isolering med sae egenskaber som i det øvrige rørsystem. Poseskum opfylder materialekravene i EN 253. Hvis der skal fyldes 2 poseskum i sae muffe, skal dette forberedes, så de kan fyldes i umiddelbart efter hinanden. Der kan med fordel være 2 personer om opgaven. Hvis der skal fyldes 3 eller 4 poseskum i den sae muffe, skal der fyldes 2 poseskum i ad gangen. Dette kræver, at der bores et ekstra udluftningshul. Husk at bestille ekstra propkit til dette. Poseskum har en holdbarhedstid på 12 måneder, regnet fra den anførte produktionsuge, forudsat at de opbevares korrekt. Beskrivelse Poseskum leveres i isoleringskasser. Kassen indeholder bl.a. en folder med information om, hvilke skumposer der skal anvendes til de forskellige muffer, samt en folder med adresser og sikkerhedsforskrifter. Den samlede vægt af poseskum og kasse er max. 20 kg. Poseskum er ikke returvare. Komponentnr Poseskumsstørrelse Antal poser pr. kasse , x Poseskum er mærket med henholdsvis Isocyanat og polyol/cyclopentan samt de respektive faresymboler på disse kemikalier. B En QR-kode på posen kan scannes med en mobiltelefon, hvilket giver direkte adgang til sikkerhedsinformation. A isocyanate polyol/cyclopentane No. 2 prod. 2017/37 På posen er ligeledes mærket varenuer, poseskumsnuer samt produktionsuge. Produktkatalog LOGSTOR A/S

299 Sikkerhedsdatablad Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 1/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 2/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 3/5 Created: Date of revision: Date of printing: Product name FOAM PACK Version no.: 1 Page 4/ Special Created: PHYSICAL protective AND equipment: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION CHEMICAL Date of revision: PROPERTIES: AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING: Date of printing: Wear Product self-contained name FOAM breathing PACK apparatus Version no.: and 1 full protective Isocyanate gear (component when extinguishing A) fire. Polyol (component B) Page 5/5 Product Created: Date of revision: Date of printing: General Name: Accumulation: Form: information: FOAM PACK Liquid Liquid Not Known. Supplier: If it is without risk containers should be removed from the area where there is a risk Emergency of fire. telephone number : Uses Colour: and Restrictions: Brown Clear, yellowing 6. LOGSTOR General Individuals A/S information: wit more susceptibility to dermatitis should not be selected to work isocyanates. Dial 999 in case of a emergency, or ACCIDENTAL Prevent Not Odour: to be material handled RELEASE from by persons entering MEASURES: under drains, the streams, age of Weak lakes 18 years. etc. NHS Direct Weak for advice (GB). Danmarksvej 11 Personal Density: precautions: 1,23 g/cm³ Both services 1,04 are g/cm³ available 24 hours. DK-9670 DISPOSAL Loegstoer 13. Remove Special Education: CONSIDERATIONS: The Explosion all ignition user of the limits: sources and ensure sufficient product must be thoroughly instructed - ventilation. Avoid inhalation of vapours/aerosols working with the product, the dangerous 1,1-8,7 and properties % contact (Cyclo of the pentane) with skin and Telephone eyes. Unauthorized no.: 0045 persons are 00forbidden to enter. Regarding personal protection - see section 8. product and the Responsible Disposal necessary Boiling for the point: considerations: safety Safty measurements. Data Sheet - > 48 C (Cyclo pentane) Environmental Delivered to precautions: disposable centre according to the local regulations Prevent Flash material point: from entering drains, streams, lakes > 200 C etc. 8 C Waste OTHER code: INFORMATION: waste plastic Methods Melting for cleaning point up: < 0 C <-10 C waste isocyanates Uses: Absorb R Ignition spill phrases: with temperature: non flaable, absorbing material, > 400 C e.g. sand, soil, vermiculit, and place in suitable 380 C disposable (Cyclo pentane) container Insulation (section General R11 Vapour for 13). district The information: pressure heating container Highly joints should flaable. not be closed caused by the developing of CO2 from the waste. The container should be under EAK R20 observation should Keep Harmful it be in use the by when open inhalation. container it is a mixture outside. 1 hpa (20 C) or the The waste total from time tiding of reaction: up in section 7-14 days Dispose hpa (20 C) according (Cyclo to pentane) section 2. HAZARDS 13. R52 Viscosity: IDENTIFICATION: Harmful to aquatic organisms. 200 mpa (20 C) 690 mpa (23 C) 14. TRANSPORT R53 INFORMATION: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Water solubility: No No 7. Main HANDLING Toxicological R36/37/38 AND and STORAGE: Ecological Irritating to hazards: eyes, respiratory system and skin. Isocyanate ADR/RID R42/43 (component A): May Harmful cause by sensitisation inhalation. Irritating by UN inhalation no. to eyes, and skin respiratory contact. system and skin May cause sensitisation by inhalation Handling: 10. Class: Final STABILITY and skin contact. remarks: AND REACTIVITY: 3 Polyol Avoid (component inhalation B): of Highly and contact flaable. with product. Eating, Packaging drinking, group: smoking or storage of food, drinks and tobacco must not take place This where safety data sheet is compiled the basis of information from the supplier and in accordance II with EU legislation. The users Stability: there is a risk of contamination of the product. Wash hands before any breaks and after working hours. Ensure working conditions is outside our knowledge and Hazard control, Identification: we draw to your attention that it's always 33 the users responsibility to take the 3. COMPOSITION/INFORMATION adequate necessary Isocyanate ventilation. precautions (component Local mechanical and A): ON follow Polymerisation INGREDIENTS: exhaustion the given occurs could legislation. by 200 C. be necessary. The polymerisation Take measures will develop to prevent CO2. static electricity. Ensure access Proper Shipping Name: Polyol in the (component working area B): to The "rinse product the is eye" s table facility. if it is Ensure handled access and stored ample according water, to shower section facility 7. RESIN and SOLUTION changing-room. Isocyanate Personal IMDG-CODE (component protective equipment: A) CAS no: Refer to section 8. UN no Polyol (Component References: Class: CHIP3: Conditions B) Chemicals to contains avoid: CAS no: Storage: (Hazard Information and Packaging for Supply), Regulations 2002 (SI 2002/1689) 3 and accompanying documentation. Temperature above EH40/ C. Contains: Store securely, away from children, Occupational away from Exposure food, Packaging animal Limits. foodstuffs, group: COSHH : medicaments The Control of or Substances the like. II Stored Hazardous in temperatures to Health Regulations 2992 CAS between number: and subsequent amendments. EC Regulation EmS: no. 1907/2006. REACH. Substances 10 EC-no.: and 40 C. to avoid: Keep %: the product Chemical away from Name: ignition sources, Classification: oxidizing agents and strong F-E, acidic S-E and basic Note: substances. Follow HSE INDG388 10/03 C650 (Working with 2-pack Proper isocyanate Shipping paints). Oxidizing the HSG51 agents "The and storage acids. of Bases. flaable Alcohols. liquids Amines. containers." Isocyanate Name: % diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, UN isomers no. and R42/ Xn, (component Xi A): Isocyanates R20, RESIN R36/37/38, reacts SOLUTION strongly with water under a IATA Drawn heating up development. by: pbb trotters aps QA ah homologueclass: 3 8. EXPOSURE Hazardous CONTROLS/PERSONAL Decomposition Products: PROTECTION: Updated by: pbb Packaging group: When heated to high < temperatures, 10% cyclo or in pentane case of fire, the product can F liberate toxic gases/vapours R11, II R52, R53 of: Carbon oxides, nitrogen oxides, Engineering Control Measures: isocyanate, compound of cyanides. Proper Shipping Name: RESIN SOLUTION 4. FIRST All work AID MEASURES: must be planned with a view to limit the breathing of fumes and the exposure to the skin. Ensure adequate ventilation. There General Hardening must be information: access time to ample Isocyanates. supplies of water and eye wash bottles. General information: Respiratory This 5 minutes Transport Protection: 20 C information is only relevant for Polyol (component B). Isocyanate (component A) is not comprised by transport In case of regulations doubt or if of the dangerous symptoms goods. are continuous, seek medical advice. In poor 11. TOXICOLOGICAL ventilated areas use INFORMATION: fresh air equipment. Inhalation: 15. REGULATORY INFORMATION: Move Hand the injured Protection: Inhalation: person into fresh air, if symptoms are continuously seek medical aid. If the patient is conscious examine if patient Use is protective Contains: breathing. gloves Isocyanate If (component the of unconscious nitril rubber, A): May person butyl or irritate is respiratory breathing, any suitable tract lay material. Isocyanate and person may in Break cause (component recovery through time > 480 min. Follow the glove coughing, position A): asthmatic Diphenylmethane-4,4 -diisocyanate, and keep breathing warm with and difficulty blankets in or breathing. the isomers and like. manufacturer's If breathing Polyol (component has recoendations stopped, B): apply Vapours artificial on may use respiration. cause and replacement. bluntness Seek homologue and medical dizziness. attention. Contact Eye protection: with eyes: Polyol (component B): Polyol with contains of cyclopentane Use protective Contact with goggles skin: Open your eye wide. Make or sure face to shield. remove any contact lenses. Iediately flush eyes with water for at least 10 minutes. Seek Labelling: Irritating to skin. medical Isocyanat (component A): Diphenylmethane-4,4 -diisocyanate, isomers and homologue Skin attention. Protection: Contact Use special with Contact skin: working Xn with eyes: clothes. R20 Harmful by inhalation. Remove contaminated Irritating to eyes. clothes iediately, R36/37/38 and wash skin thoroughly Irritating to with eyes, soap respiratory and water. system Always and skin. end cleansing with applying General moisturising information: cream to degreased R42/43 skin. Obtain medical May attention cause sensitisation if irritation continues. by inhalation and skin contact. The employer Ingestion: has a duty to S23 ensure that pregnant women Do are not not breathe exposed vapour/spray. to any influences, which may be a risqué to the Ingestion: unborn Ingestion child. may cause nausea and queasy. Rinse mouth with water. Drink afterwards S45 plenty of water. Seek In case medical of accident attention. or if you feel unwell, seek medical advice iediately (show Occupational Chronic effects: Exposure Limits: Burns: the label where possible). The general Isocyanate Harmful exposure (component limits of A): all May isocyanates cause sensitisation are 0,02 mg/m³. by inhalation EH40/2005 and skin Workplace contact. Polyol (component exposure limits. Polyol (component B): Flush B) with Inhalation S36/37 plenty of of water vapours until may pain cause ceases. Wear drowsiness, suitable Whilst flushing dizziness protective with and clothing water, can cause and remove gloves. damage all loose to the clothing central from nervous system by area of burns. prolounged If medical exposure. treatment is necessary, continue flushing until medical trained staff takes over treatment. F Polyol (component B): 5. FIRE-FIGHTING 12. ECOLOGICAL MEASURES: INFORMATION: R11 Highly flaable. Suitable extinguishing media: Eco toxicity: S9 Keep container in a well-ventilated place. Fire is extinguished None known. with water fog, foam, powder or carbon dioxide. S16 Keep away from sources of ignition - No smoking. Extinguishing media that must S33 not be used: Take precautionary measures against static discharges. Do not use Mobility: full jet of water. The fire will spread. Isocyanate (componenet A), Polyol (componenet B) and the mixture are not soluble in water. Therefore there is no mobility in water. Special hazards: Highly flaable If heated or Degradability: in case of fire toxic fumes are formed. Isocyanate (component A): Bio-degradation: Difficult. Special Polyol (component labelling: B): Bio-degradation: Difficult. Contains isocyanates Isolering af samlinger Poseskum Materialer Isoleringskasse: Polystyren skum (EPS) Skumpose: Flerlags-plastpose med diffusionstæt aluminiumsfolie for væske A og B. Væske A: Isocyanat, MDI Væske B: Polyol og cyclopentan Et detaljeret sikkerhedsdatablad for posekum ligger på vores hjeeside Sikkerhedsdatabladet omfatter 16 punkter med informationer. FOAM PACK SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET en LOGSTOR A/S Produktkatalog

300 Isolering af samlinger Poseskum - Posestørrelser Skumvolumen Poseskumstørrelsen vælges ud fra volumen på det hulrum, der skal opskues. For at sikre kvaliteten af den færdige isolering skal grænserne for skumvolumen i nedenstående tabel overholdes. Størrelse og antal af poseskum til de enkelte muffer fremgår af poseskumfolderen for enkeltrør og TwinPipe, som findes på LOGSTORs hjeeside og i isoleringskassen. Vf Vfe Poseskum Alternativ Skumvolumen, liter nr. V f V fe min. max. min. max. 0 1,0 1,5 2,2 2,7 0,5 1,5 2,6 2,7 4,6 1 2,6 3,7 4,6 6,7 2 3,7 4,6 6,7 8,3 3 4,6 5,8 8,3 10,4 4 2x1 5,7 6,9 10,4 12, x2 6,9 8,6 12,5 15, x ,6 10,6 15,4 19, ,5 12,9 19,1 23, ,9 15,9 23,2 28, ,9 19,4 28,6 35,0 2x ,3 21,9 34,7 38, ,8 25,1 38,2 43, ,0 32,4 43,7 55,1 2x ,8 41,2 55,1 70, ,0 49,2 70,0 83, ,9 58,1 83,6 98,7 13 2x ,0 65,9 98,7 112, ,8 74,9 112,1 127, x ,8 91,6 127,3 155, ,0 115,1 155,8 195,7 2x x12 101,9 131,9 195,7 224,2 2x ,0 164,3 224,2 279,3 3x13 152,9 197,8 279,3 336,3 2x12+2x13 177,9 230,2 336,3 391,4 4x13 203,8 263,8 391,4 448,4 Produktkatalog LOGSTOR A/S

301 Isolering af samlinger Andre isoleringsmetoder Andre isoleringsmetoder - Generelt Introduktion LOGSTOR anbefaler altid anvendelse af poseskum til isolering af samlinger, fordi sikkerheden for korrekt opskumning er høj. Der kan imidlertid være kundeønsker og markeder, hvor alternative isoleringsmåder kan koe på tale. Alternative isoleringsmåder er beskrevet efterfølgende, men det er vigtigt at sikre sig at: - lokale miljøkrav og sikkerhedskrav er opfyldt (arbejdsgiverens ansvar) - der anvendes godkendte væsker - montører/operatører følger retningslinjerne for opskumning i øvrigt. Indhold Andre isoleringsmetoder - Generelt Andre isoleringsmetoder - Kandeskum* Andre isoleringsmetoder - Maskinskum ) ikke tilladt i alle lande. LOGSTOR A/S Produktkatalog

302 Isolering af samlinger Andre isoleringsmetoder - Kandeskum Anvendelse Kandeskum, hvor de 2 skumvæsker - isocyanat og polyol/cyclopentan - afmåles og blandes i åbne bægre. Beskrivelse Kandeskum leveres med sae krav til styrke og isoleringsegenskaber som Poseskum. Da dosering ofte er uden for LOGSTORs medvirken ydes ingen garanti på dette. Bemærk! Kandeskum er ikke miljømæssigt godkendt i alle lande. Produktnr. Kandeskum leveres i dunke med henholdsvis 10 kg isocyanat og 10 kg polyol/cyclopentan. Væske A, isocyanat, MDI varenr Væske B, polyol/cyclopentan varenr Kandeskum er ikke returvare Blandebægre Til mindre mængder skum leveres blandebægre med volumenmarkering: Varenr. 1L Varenr. 2L Ved større skuængder må anvendes 10 l spande o.l. Blandepind Til blanding af væskerne fås en løs blandepind. Varenr Piskeris til boremaskinen anbefales ved større opgaver. Produktkatalog LOGSTOR A/S

303 Isolering af samlinger Andre isoleringsmetoder - Kandeskum Skuængder Volumenmæssigt blandes væske A (Isocyanat) og væske B (polyol/cyclopentan) i forholdet 1,4:1 (Ændrede skumrecepturer kan ændre dette). Eks.: En samling kræver total 4,8 l skumvæsker, d.v.s. at der afmåles 2,8 l væske A og 2,0 l væske B. Med hensyn til de totale skuængder henvises til LOGSTORS teknikere. LOGSTOR A/S Produktkatalog

304 Isolering af samlinger Andre isoleringsmetoder - Maskinskum Anvendelse Maskinskum kan med fordel anvendes til op skumning af samlinger, hvor der skal ifyldes store skuængder på én gang f.eks. på store transmissionsledninger. Brugen kræver farbar vej langs tracéen. Anvendelse af skuaskine kræver en specifik uddannelse. Beskrivelse Skumvæsker til Maskinskum, leveret efter LOGSTORs specifikationer opfylder kravene til styrke og isoleringsegenskaber som Poseskum. Hvis LOGSTOR ikke er involveret i montagearbejdet, ydes ingen garanti for korrekt dosering og udførelse. Materialer Polyol og isocyanat skal indkøbes efter LOGSTORs specifikationer og hos anbefalede leverandører. Få nærmere oplysninger hos din kontaktperson. Produktkatalog LOGSTOR A/S

305 LOGSTOR Detect Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de måleprincipper, der anvendes og de komponenter, der ingår i konceptet "LOGSTOR Detect" til overvågning af fjernvarmesystemer. Indhold Systembeskrivelse 16.1 Måleprincipper 16.2 Oversigt, udstyr 16.3 Modstandsmåling Impedansmåling Overvågningssoftware Brøndovervågning 16.4 Komponentoversigt Trådmontage 16.5 Øvrige komponenter 16.6 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

306

307 OFF V SET UP LOGSTOR Detect Systembeskrivelse Anvendelse Overvågningssystemet for præisolerede rør giver mulighed for konstant overvågning af rørnettets tilstand vha. 2 indstøbte alarmtråde. Skader på kapperøret eller fugt fra medierør eller muffer vil følgelig blive opdaget rettidigt, før der opstår korrosionsskader på medierøret eller alvorlige fugtskader i isoleringen. Der er tre faser i et rørnets levetid, hvor fordelene ved "LOGSTOR Detect"-konceptet er indlysende. 1. Anlægsfasen Systemet kan anvendes som en aktiv del af kvalitetssikringsproceduren og danne grundlag for en afleveringsforretning, når anlægget sættes i drift. >1000 TEST Megger 2. Garantiperioden Langt de fleste fejl, som kan opstå, kan findes inden for de involverede parters garantiperioder. En tidlig detektering giver under alle omstændigheder færre gener og langt færre omkostninger. 3. Driftsperioden Et velfungerende "LOGSTOR Detect"- system gør det muligt at finde og udbedre akut opståede skader, f.eks. graveskader, og at foretage et systematisk vedligehold af anlægget, så driftsomkostningerne bliver minimale i hele systemets levetid. Der er kun en offensiv måde systematisk at vedligeholde hele sit rørnet på: At kunne se under jorden ved hjælp af et integreret overvågningssystem. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

308 LOGSTOR Detect Systembeskrivelse Systemvalg Man kan vælge mere eller mindre avancerede overvågningssystemer for præisolerede rørsystemer afhængig af systemets størrelse og type samt kravene til dokumentation. Saen med den avancerede grafiske XTool-software tilbyder detektorerne X1L og X4 flere overvågningsniveauer, som varetages enten af brugeren eller LOGSTOR. Systemet kan være passivt eller aktivt. Passiv system med målepunkter Ved et passivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene er tilgængelige i bygninger eller på målepunkter langs rørledningen osv. Herfra kan systemets tilstand kontrolleres manuelt med passende mellemrum, hvor ledningsejeren selv eller LOGSTOR som del af en servicekontrakt måler systemet. Et passivt system kan altid opgraderes til et aktivt system. Modstandsmåling Impedansmåling Detektion af vand udefra OK OK Detektion af vand i rør med lav ledningsevne (< 10mS) - OK Detektion af vand i rør med ledningsevne > 10mS) Kabelforbindelse/-udtag Installationskabel Koaksialkabel Periodisk måling Megger Bærbar impulsreflektometer Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Bærbar impulsreflektometer OK OK Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

309 LOGSTOR Detect Systembeskrivelse Et aktivt system Løbende overvågning Ved et aktivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene løbende overvåges af en overvågningsenhed. Ved fejl udsender enheden enten et lys eller en lyd og kan evt. sende data til en central overvågningsenhed. Detector X1L i diverse versioner (se produktbeskrivelse) anvendes til modstandsmåling. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kounikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X4, som kan vise afstanden til en evt. fejl på et display, anvendes til impedansmålingssystemet. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kounikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X1L Detector X4 Antal kanaler 4 4 Trådføring Loop "åbne" tråde eller loop Overvågningsstrækning 4 x 7000 m tråd 4 x 5000 m tråd Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Fejlsted, fremgår af displayet Strømforsyning 110/230 VAC 110/230 VAC Kounikation: LAN OK OK GPRS Som type X1L-G OK Administration af data, rapporter, alarm via SMS/ XTool XTool LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

310 LOGSTOR Detect Serviceløsninger Serviceløsninger på forskelligt niveau LOGSTOR s tilbud på overvågningssystemer spænder fra at varetage alt, til at vi blot er leverandør og installatør af systemerne. Level 5 "Full service"-løsning LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline,. Ved hjælp af X1L- eller X4-overvågningsenhederne og XTool-softwaren overvåges varmeværkets ledningsnet og alle informationerne arkiveres password-beskyttet på LOGSTOR s databaseserver. Level 4 Hosting-løsning En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for reparationer. Level 3 Detector-løsning med XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool-softwaren til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, analyse, vedligeholdelse. af såvel overvågnings- som rørsystem. Level 2 Detector-løsning uden XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet - uden den centrale overvågningsfunktion. Level 1 Målepunktsløsning Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med faste mellemrum genneåler varmeværkets eller LOGSTOR s servicemedarbejdere systemet med et bærbart måleinstrument. Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves. Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgraderes til alle de mere avancerede løsninger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

311 LOGSTOR Detect Måleprincipper Alarmtråde Til overvågning leveres rør og præisolerede komponenter med to uiso lerede kob bertråde (1,5 2 ) indstøbt i isoleringen. (Nordisk system). For at sikre at trå dene forbindes korrekt ved mon tagen, er den ene tråd fortinnet og fremtræder med en sølv grå over fla de, mens den anden tråd har en blank kobber overflade. Andre trådty per til andre overvågningssystemer kan leveres efter ønske. Modstandsovervågning Detector X1L anvendes til modstandsovervågning. Modstandsovervågning er effektiv til at detektere fugt, der trænger ind udefra eller vand indefra gennem svejselækager, hvor fjernvarmevandet har en ledningsevne > 10 mikrosiemens. LOGSTOR detektorerne har endvidere indbygget en funktion, der kontrollerer, om overvågningssystemet er intakt. Der udløses således et signal, hvis det elektriske kredsløb brydes ved f.eks. brud på alarmtråden. Detektorerne har relæudgang for fjernoverføring af målesignalet. Fugt, kortslutning eller trådfejl lokaliseres med et impuls reflek to meter. Med impulsreflektometret kan udmåling til først forekoende fejl på en strækning foretages nø j ag tigt, også selvom der eventuelt er flere fejlsteder på strækningen. Impulsovervågning Systemets virkemåde er, at en elektrisk TDR-puls reflekteres af en ansamling af fugt, kortslutning eller et trådbrud. (TDR = Time-Domain Reflectometry). Da metoden ikke beror på den ohmske modstand, er den lige så følsom over for fugt med lav som høj ledningsevne og anbefales specielt til anlæg med meget rent vand (lav ledningsevne < 10 ms). Måleprincippet er, at det indbyggede TDR-impulsreflektometer ved systemets idriftsættelse, genererer en initialkurve som reference for senere saenligning og fejlfinding ud fra valgte acceptkriterier. Ved enhver ændring udenfor grænseværdien udløses en alarm med angivelse af fejlens type og sted. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

312 LOGSTOR Detect Modstandsmåling Detector X1L Til modstandsmåling anvendes detektor, type X1L. X1L fås i 3 udgaver afhængig af rørsystemet og kravene til overvågningen. Den skal installeres indendørs i et tørt og frostfrit miljø. Standardegenskaber: -- 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 7000 m rækkevidde på alarmtrådene, som altid er i sløjfe (3500 m rør) -- Kan udsende både et visuelt og et akkustisk signal, hvis detekteringsniveauet overskrides -- Leveres forudindstillet til et detekteringsniveau på 300 kw -- Niveauet kan justeres fra 1 kw til 1 MW -- Tæthedsklasse: IP Forberedt for tilslutning til 110/230 V via en transformer Type Egenskaber Tilbehør X1L Standard som beskrevet ovenfor Transformer Bestilles særskilt X1L-G Som X1L, men med indbygget GPRS-enhed Antenne X1L-BG XTool Som X1L-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som X1L-G + batteri XTool Bestilles særskilt Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

313 LOGSTOR Detect Modstandsmåling Detector X1L, fortsat Varenumre: -- X1L X1L-G X1L-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit Terminalboks Type 1517 Anvendes på anlæg med modstandsmåling til at etablere let tilgængelige målepunkter for kontrolmåling og fejllokalisering. Varenr.: Af hensyn til eventuel senere fejllokalisering på lange lige strækninger skal der etableres tilgængelige målepunkter med terminalboks eller trådgennemføring. Disse placeres således at strækningen sektioneres bedst muligt. Forbindelse til rørene via installationskabler. Terminalboksen anvendes også til at etablere et målepunkt i et terrænskab. LOGSTOR anbefaler, at trådlængden mellem to målepunkter ikke overstiger længderne i tabellen. Rørtype 1517 Forgrenet net Max. m Transmissionsledning Max. m Enkelt Twin Koblingsboks Type 1518 Anvendes til at tilslutte alarmtrådene i et rørpar til Detector X1L. Varenr.: Der anvendes installationskabler på alle udgange. Den kan også anvendes i bygværker, kældre, o.l. til at viderekoble fra et rørpar til et andet LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

314 LOGSTOR Detect Modstandsmåling Kabeludtag i endekappe Varenr Anvendes til at føre alarmtrådene i et rør ud under en endekappe. Leveres i sæt med: --Stelforbindelse --2 m installationskabel (5 x 0,75 2 ) --Presmuffer, mastiks, krympeslange Kabeludkobling i kappe Varenr Kabeludkoblingen svejses med et konisk værktøj i kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe. Kabeludkoblingen består af: --Stelforbindelse --En HDPE kabelfod med konisk svejseende --Mastiks og krympeslange til tætning mod kablet --Støtteklods Installationskabel bestilles særskilt. Installationskabel Varenr Et 5-leder installationskabel (5 x 0,75 2 ) med varmefast isolering. Anvendes til at forbinde alarmtråde i et jordforlagt rør med en terminalboks i et terrænskab eller rørender i bygning med en terminalboks eller en tilslutning. Leveres i ruller à 2 x 10 m. Kabelendebeskyttere Varenr Leveres i pose à 30 stk. Anvendes til at beskytte kabelender mod fugt. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

315 LOGSTOR Detect Modstandsmåling Krympeslange Varenr Leveres i pakker à 50 stk. Anvendes til at isolerere alarmtråde i kabeludtag/-udkoblinger. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

316 LOGSTOR Detect Impedansmåling Detector X4 Til impedansmåling anvendes detektor, type X4. Varenr Leveres indbygget i detector-skab. Standardegenskaber: - X4 har en indbygget transformer, 110/230 V - 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 5000 m rækkevidde på alarmtrådene. Det svarer til 5000 m rør, forudsat at en enkelt tråd - ikke en sløjfe - er anvendt fra måleboksen til enden af den overvågede strækning. - De tilsluttede rørstrækninger overvåges med forudindstillede mellemrum af det indbyggede TDR-impulsreflektometer. - Målenøjagtighed: < 1 m - Tæthedsklasse: IP 65 - Måleområde: 1 kw til 50 MW - Alle data gees i hukoelsen. - Detekteres en fejl, dannes der automatisk en kurve af det aktuelle forløb. Denne kurve kan sendes til overvågningscomputeren. - Standard netværkstilslutning: LAN - X4 kounikerer via et GPRS-modem (tilkøbes særskilt) eller via bredbånd - LCD-displayet viser bl.a.: - Trådmodstand, W - Alarmsignal - Dato, klokkeslæt - Fejlspænding Tilbehør Transientbeskyttelse Transientbeskyttelse QTS 37 anbefales, hvor der ønskes beskyttelse mod overspænding fra elnettet. Varenr Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

317 LOGSTOR Detect Impedansmåling Tilbehør, fortsat Antenne Antenne anvendes til trådløs signaloverføring. Varenr GPRS modem Skal Detector X4 tilkobles GPRS, skal dette modem anvendes. Varenr MultiBox C2 MultiBox C2 anvendes ved udkobling af uisolerede tråde fra rørene og forbindelse med koaksialkabler til Detector X4. Varenr Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2 MultiBox C2 og Detector X4 forbindes med 93 W koaksialkabler med BNC-stik. Længder på 0,5 m anvendes saen med MultiBox C2 til loop i bygninger. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

318 LOGSTOR Detect Impedansmåling Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2, fortsat Anvendes i tørre brønde, bygninger o.l. Kablerne leveres i sæt à 2 stk. med henholdsvis blå og rød markering til identificering af tilkoblet tråd Længde L, m Varenr. 2, , Kabeludkobling i kappe. Til lukket svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et lukket svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). En kabeludkobling består af: --Stelforbindelse --HDPE-udtag med konisk svejseende --Tvilling koaksialkabel med UHF-stik og konisk prop med trådudtag --Mastiks og krympeslange til tætning mod kabel --Støtteklods Kabeludkobling i kappe. Til oplukkeligt svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et oplukkeligt svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). Der medfølger stelforbindelse og støtteklods. Mellemled Koaksialkablerne samles ved hjælp af mellemled. Varenr.: Mellemled, inkl. krympeslanger. Varenr Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

319 LOGSTOR Detect Impedansmåling Mellemled, fortsat Montagesæt til terrænskab: Til samlinger i skab o.l. leveres sæt med mellemled og kabelholdere. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

320 LOGSTOR Detect Overvågningsssoftware - XTool Anvendelse RedDetect TM XTool er et grafisk overvågningsprogram til håndtering af kounikationen mellem overvågningsenhederne på et præisoleret rørsystem og en central databaseserver (SQL). Funktioner og egenskaber XTool kan koordinere og håndtere informationerne fra samtlige overvågningsenheder i RedDetect TM systemet XTool saenligner de indgående impedans- og modstandsmålinger med de definerede referencekurver og angiver selv de mindste uregelmæssigheder i rørsystemet Grafisk dokumentation af hver ledningsstrækning: - Fejltype - Fejlårsag - Fejlens historik - Afstand til fejl - Dynamisk udskrivning af dokumentation fra XTool Historikken gees i databasen - dels som dokumentation og dels for senere opfølgning Alle data er beskyttet Garanti for permanent overvågning Kan saenholde impedans- og modstandsmålinger Automatisk fejlsøgning og alarmering Værdifuldt dokumentationssystem. Kan importere: - Overvågningsdiagraer - Målerapporter - Billeder - Overvågningsenhedernes GPS-positioner Trådløse opgraderinger Kompatibel med fremtidige kounikationsformer Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

321 LOGSTOR Detect Overvågningsssoftware - XTool Kounikation og LOGSTOR hosting Kounikation mellem XTool og overvågningsenhederne foregår via trådløs transmission (GPRS), LAN eller fiberkabel. Baseret på XTool tilbyder LOGSTOR varmeværker og energiselskaber en hostingservice - en password-beskyttet database til de relevante prograer, overvågningsfunktioner og den opsamlede historik. Data-sky Internet / VPN via GPRS Overvågningssoftware RedDetect XTool Proaktiv overvågning giver længere levetid og øget forsyningssikkerhed på ethvert fjernvarmerørsystem. Ved at installere et digitalt og GPRS-baseret overvågningsprogram kan alle informationer om rørsystemets tilstand sendes trådløst fra overvågningsenhederne til en central computer. Her analyseres informationerne straks og om nødvendigt udsendes der en alarm som eller sms. Det gør det muligt at foretage indgreb, før en evt. skade opstår. Systemet er forberedt til fremtidige kounikationsløsninger. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

322 LOGSTOR Detect Brøndovervågning Detector A1e Til overvågning af brønde, lavpunkter o.l. anvendes Detector A1e. Enheden har 12 separate indgange og kan bl.a. registrere: -- fugt --temperatur -- vandstand --det indkoende vands hastighed -- tryk og temperatur i de isolerede rør A1e har endvidere de sae funktioner som X1L til modstandsmåling på alarmtråde i præisolerede rørsystemer. Til det formål har A1e 2 målekredse med hver 7000 m rækkevidde (3500 m rør i sløjfe). Type Egenskaber Tilbehør A1e Standard som beskrevet ovenfor Transformer Bestilles særskilt A1e-G Som A1e, men med indbygget GPRS-enhed Antenne A1e-BG XTool Som A1e-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som A1e-G + batteri XTool Bestilles særskilt Varenr: -- A1e A1e-G A1e-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

323 LOGSTOR Detect Komponentoversigt, trådmontage Komponenter for trådmontage Ved bestilling af et rørsystem med overvågning leveres de med *) mærkede komponenter for trådmontage i det antal, der er nødvendigt for det pågældende anlæg. Oversigt over komponenter og værktøj til trådmontage: Komponent/Værktøj Varenr. Skævbider Renseklud (10 stk.) Loddetin, rulle Presmuffe enkelttråd (100 stk.) *) Pressetang Montagetråd (fortinnet, 25 m) Loddekolbesæt, gas Gaspatron Loddekolbe, el Trådholdere (50 stk.) *) Rulle crepetape ( m) *) Flex (50 stk.) Megger MIT Bærbar impulsreflektometer Skævbider og renseklud Trådene afkortes til korrekt længde med en skævbider. Varenr.: Trådenderne afpudses med en syntetisk renseklud. Varenr.: Loddetin Loddetin (ø 2 ) med indlagt harpiksflusmiddel. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

324 LOGSTOR Detect Komponentoversigt, trådmontage Presmuffe Til samling af 2 Nordic tråde anvendes presmuffe med midterstop. Muffen både krympes og loddes. Varenr.: Pressetang Til presning af presmufferne til Nordic og HDW alarmtråde skal anvendes den af LOGSTOR anbefalede momentpressetang. Varenr.: Montagetråd Almindelig trådforlængelse ved bøjninger og afgreninger foretages med uisoleret montagetråd, (fortinnet). L = 25 m. Varenr.: Ved f.eks. afgreninger kan silikoneisoleret montagetråd anvendes. Fås med hvid isolering i ruller à 100 m. Varenr.: Loddekolber Til almindelig lodning anbefales en gasloddekolbe bestående af en gasbeholder og et brændersæt. Varenr.: Gasbeholder Brænder Til lodning f.eks. tæt på isoleringsskum anbefales en elektrisk loddekolbe. Varenr.: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

325 LOGSTOR Detect Komponentoversigt, trådmontage Trådholdere Alarmtråden monteres i trådlholdere, 6 stk. pr. normalsamling (50 stk. i pose). Varenr.: Crepetape Trådholdere fastholdes til medierøret med crepetape (ruller à 50 m). Varmebestandig crepetape: Varenr.: Andre typer (f.eks. PVC) må ikke anvendes. Flexslanger Til isolering af alarmtrådene ved f.eks. afslutninger, tilslutninger, afgreninger o.l. kan anvendes flexslanger. Varenr.: Fås i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide). Kontrolinstrument (megger) Trådmontagen kontrolleres løbende med meggeren, der både kan kontrollere kredsløbs- og isoleringsmodstand. Meggeren kan også måle systemer med filt i samlingerne. Megger MIT 320: Varenr.: MIT 320 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

326 LOGSTOR Detect Komponentoversigt, trådmontage Impulsreflektometer Det bærbare impulsreflektometer anvendes alene eller saen med LOGSTOR detektorer til at lokalisere fejl på rør og alarmtråde. CABLESCOUT TV220 LOGSTOR tilbyder impulsreflektometret TEMPO TV 220. Varenr.: POWER HELP TESTWIZARD I? Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

327 LOGSTOR Detect Komponentoversigt, øvrige komponenter Stelforbindelse for installationskabler Hvor der skal monteres kabeltilslutninger og overkoblinger med installationskabler skal der påsvejses denne type stelforbindelser på medierøret. Stelforbindelser indgår i kabelsæt, men kan bestilles stykvis. Varenr.: Stelforbindelse for koaksialkabler Ved koaksialkabler i muffesamlinger anvendes denne type stelforbindelser. Leveres som ekstra sæt i pose med 10 stk. stelforbindelser og 5 boltesæt. Varenr.: Detector skab Til indbygning og beskyttelse af detektorer og øvrige komponenter såsom transientbeskyttelse, transformere, GPRS-modeer, antenner, varmelegemer, temperaturmålere o.l. Tæthedsklasse: IP 67. Varenr Inklusiv Detector X3 Varenr.: Inklusiv Detector X4 Varenr.: Terrænskabe Til montage af komponenter og overvågningsudstyr tilbydes to typer låsbare terrænskabe. De er udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning. Det brede skab anbefales til montage af Detector X1L-B. Mål: H x B x D = 628 x 574 x 215 Varenr.: Det smalle skab anbefales til målepunkter. Mål: H x B x D = 628 x 303 x 155. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

328

329 Værktøj Indhold Indhold Udlægning - FlexPipe Udlægning - stålrør Værktøj til E-Comp Anboringsværktøj Værktøj til afkortning og kalibrering Afisoleringsværktøj Presværktøj for kobling, type MP Presværktøj for kobling, type JT Svejsemaskiner til svejsemuffer Værktøjskasser til svejsemuffer Montageudstyr til BandJoint Montageudstyr til EWJoint Værktøj til krympemuffer Værktøj til ekspansionsprop Værktøj til svejseprop Tæthedsprøveudstyr Værktøj til LOGSTOR Detect Betjeningsværktøj til ventiler LOGSTOR A/S Produktkatalog

330

331 Værktøj Udlægning - FlexPipe Bukkeværktøj Bukkeværktøj anvendes til bukning af FlexPipe. De to håndtag kan afmonteres. R B Kappe D, Varenr. A B R A Trækkeværktøj Ved husindføringer med FlexPipe gennem indstøbt indføringsrør eller skrå sokkelgennemboring, anvendes trækkeværktøj og trækstrømpe. Kappedimension 90 Varenumre: Trækkeværktøj: Trækstrømpe: Transport og udrulning Til transport og udrulning af større dimensioner og til større mængder stikledninger anbefales speciel FlexPipetrailer med motoriseret udretter og fjernbetjening. LOGSTOR kan henvise til leverandør. Produktkatalog LOGSTOR A/S

332 Værktøj Udlægning - stålrør Bukkeværktøj Anvendes til bukning af stålrør til montagebuer. Værktøj nr. Primært anv.- område ø Radius m Varenr. 1 26,9 2, ,7-42,4 3, ,3-60,3 5, ,1-88,9 6, R LOGSTOR A/S Produktkatalog

333 Værktøj Værktøj til E-Comp Spændeværktøj Anvendes til saenpresning af E-Comp før indsvejsning i rørsystemet. Stålrør dimension Varenr. 48,3-168, ,1-323, Produktkatalog LOGSTOR A/S

334 Værktøj Anboringsværktøj Anboringsværktøj Leveres for dimension DN Kontakt LOGSTOR for køb eller leje. LOGSTOR A/S Produktkatalog

335 Værktøj Værktøj til afkortning og kalibrering Eclipsesav Eclipsesav med rygskinne anvendes til gennemskæring af kapperør og isolering. Ved gennemskæring af kapperør forhinder rygskinnen at medierør og alarmtråde beskadiges. Til afkortning af isoleringsskåle anvendes eclipsesaven uden rygskinne. Varenuer PEX-saks Til vinkelret overskæring af medierør i PEX og Alupex. Max diameter rør Varenr Kalibreringsdorn Anvendes til CuFlex til kalibrering af kobberrør før lodning. CuFlex-medierør, d Varenr , Produktkatalog LOGSTOR A/S

336 Værktøj Afisoleringsværktøj Afisoleringsværktøj Anvendes til afsolering af enkeltrør med medierør i PEX og Alupex for at forhindre, at medierøret beskadiges. Medierør Medierør, d Varenr. PEX Alupex Medierør Medierør, d Varenr. PEX LOGSTOR A/S Produktkatalog

337 Værktøj Presværktøj for kobling, type MP Generelt Hydraulisk presværktøj til montering af preskobling type MP (Multipress). Leveres som komplet sæt. Kontakt LOGSTOR for køb eller leje. AP63 For dimension ø16 - ø63 AP110 For dimension ø63 - ø110 Hydraulisk pumpe Anvendes til hydraulisk presværktøj Produktkatalog LOGSTOR A/S

338 Værktøj Presværktøj for kobling, type JT Generelt Presværktøj til montering af preskoblinger type JT (Jentro). Leveres som komplet sæt. Kontakt LOGSTOR for køb eller leje. ø25 - ø32 ø40 - ø63 ø50 - ø110 LOGSTOR A/S Produktkatalog

339 Værktøj Svejsemaskiner til svejsemuffer Generelt Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr for LOGSTOR svejsemuffer. Svejsetrailer Udrustet med generator, luftkompressor, højtryksluftslange, 400V + 230V kabler og tilbehør. - L 4,5m x B 2,1m x H 2,1 m - Samlet vægt: kg - El: 16A, 400V - 20 kwh WeldMaster Indeholder 2 sæt svejsekabler, trækstang og transporthjul, håndholdt computer (PDA). Kan anvendes til alle LOGSTOR svejsemuffer. - L 750 x B 380 x H Samlet vægt: 107 kg - Forsyningsspænding: 3 x 230/400 V AC +/- 4% 50 Hz - Nettilslutning: 5-polet 16 A CEE stik (3 faser, neutral, jord) EW Welder - L 650 x B 280 x H Samlet vægt: 40 kg - Forsyningsspænding: 3 x 230/400 V AC +/- 4% 50 Hz - Nettilslutning: 5-polet 16 A CEE stik (3 faser, neutral, jord) Produktkatalog LOGSTOR A/S

340 Værktøj Værktøjskasser til svejsemuffer Generelt Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr for LOGSTOR svejsemuffer. BandJoint Grundsæt Indeholder nødvendigt håndværktøj til montage af BandJoint i dimensioner op til og med ø710. Ekstra værktøj Ekstra værktøj til montage af PlateJoint i dimension ø800 og større. Anvendes saen med grundsæt. EWJoint Nødvendigt håndværktøj til montage af EWJoints. Ekstrudersvejsning Fræseguide og ekstruderguide til langsgående ekstrudersvejsning. LOGSTOR A/S Produktkatalog

341 Værktøj Montageudstyr til BandJoint Generelt Til montage af BandJoint anvendes to trykbånd saen med en trykskinne. Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr til svejsemuffer. Trykbånd ø Trykbånd ø Trykbånd ø Håndtag til tryk- og spændebånd. Tryk- og spændebånd. Produktkatalog LOGSTOR A/S

342 Værktøj Montageudstyr til til BandJoint Trykskinne ø Standard: Passer til muffelængde 570. Lang: Til E-Comp og reparationer. Passer til muffelængde 830. Trykskinne ø Standard: Passer til muffelængderne 590 og 660. Lang: Til E-Comp og reparationer. Passer til muffelængde 850, 980 og Guideværktøj Hjælpeværktøj der letter montagen af BandJoint i store dimensioner ( ø630 ). Klemring til afgrening Anvendes til BandJoint-afgrening i dimension ø LOGSTOR A/S Produktkatalog

343 Værktøj Montageudstyr til EWJoint Generelt Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr til svejsemuffer. EW bånd Trykbånd til montage af EWJoint i dimensioner ø En størrelse pr. dimension. EW spændebøjle Spændebøjle til EW bånd. Lille til ø Stor til ø EW multiværktøj Trykbånd, der passer til flere dimensioner: - ø ø ø ø ø ø Produktkatalog LOGSTOR A/S