Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere"

Transkript

1 Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

2 Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen I samarbejde med Jimmy Andersen viceberedskabsinspektør ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Signe Engell kommunikationsmedarbejder ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Senest revideret 19. november

3 Indhold 1. INDLEDNING PILOTPROJEKTET BRANDSIKKERT HJEM 5 2. STATISTIK OVER BRANDE I HHV. FREDERIKSSUND OG HALSNÆS ANTAL OMKOMNE PÅ LANDSPLAN FORMODEDE BRANDÅRSAG PÅ LANDSPLAN ANTAL BRANDE I BOLIG (FREDERIKSSUND & HALSNÆS) FORMODEDE BRANDÅRSAGER I BOLIG FREDERIKSSUND FORMODEDE BRANDÅRSAGER I BOLIG HALSNÆS 8 3. BRANDSYN I HJEMMET FREMGANGSMÅDE SÆRLIGE FOKUSPUNKTER RESULTAT AF AFHOLDTE BRANDSYN OMKOSTNINGER VED HJEMMEBESØG OG UDBEDRINGER OMKOSTNINGER VED BRAND VORES SOCIALE ANSVAR SERVICEYDELSER MED FOREBYGGENDE SIGTE KONKLUSION STATUS PÅ PROJEKTET 18 BILAG 1 SCREENINGSLISTE 20 3

4 Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere 1. Indledning På landsplan dør personer om året i Danmark i brande. Særligt enlige, ældre rygere, bevægelseshæmmede og socialt udsatte er overrepræsenterede i statistikken. Der har igennem en længere årrække været et øget fokus på dødsbrande og på, hvilke muligheder der er for at nedsætte antallet. Eksempelvis har Brandbevægelsen (et samarbejde mellem private og offentlige organisationer som Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, ældresagen m.fl.) sat som mål at reducere antallet af dødsbrande med 25 procent i perioden Kampagner som Red farmor har kørt på landsplan i flere år, og for nyligt har Greve Kommune kørt pilotprojektet Nultolerance for dødsbrande, hvor man på tværs af instanser i kommunen gør en indsats for den risikogruppe, der er overrepræsenteret i statistikkerne over brande med dødelig udgang. Under overskriften Brandsikker Bolig har Beredskabsstyrelsen desuden lanceret en tre-delt forebyggende indsats, som de lokale redningsberedskaber i otte af landets kommuner i forskelligt omfang har kørt på forsøgsbasis siden december sidste år én af delene er netop forebyggende hjemmebesøg til dem, der kunne have gavn af at få en brandforebyggelseskyndig på besøg i hjemmet for at give gode råd om brandsikkerhed. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har valgt at gå ind i kampen om at nedsætte dødsbrande ved aktivt at opsøge de borgere, der er særligt udsatte for 4

5 brand i hjemmet, og som ikke nås med almindelige kommunikationsindsatser og ikke selv formodes at tage initiativ til at få et brandforebyggende besøg i hjemmet. 1.1 Pilotprojektet Brandsikkert Hjem Projektet Brandsikkert Hjem er en forebyggende indsats, der har til formål at reducere antallet af brande, hvor personer mister livet eller kommer alvorligt til skade. Da disse brande oftest forekommer hos en særlig gruppe ældre, enlig ryger med psykisk sygdom eller misbrug og oftest også bevægelseshæmmet er det denne særlige risikogruppe, projektet har fokus på. Kommunens hjemmepleje har igennem deres daglige kontakt med den gruppe borgere, der er i målgruppen for projektet, særligt gode muligheder for at identificere de hjem, hvor der er forhøjet brandfare. Og den viden er hele udgangspunktet for projektet. I samarbejde med hjemmeplejen er der blevet arrangeret hjemmebesøg hos udvalgte borgere, hvor brandrisikoen vurderes til at være særligt høj. En beredskabsinspektør er kommet hjem til den enkelte og har gennemgået hjemmet for brandfarer, og heraf er fulgt en række anbefalinger, som beredskabet også delvist har realiseret. Indtil videre er der kun tale om et pilotprojekt, hvor hjemmeplejen i Frederikssund og Halsnæs Kommuner har udpeget 14 hjem med beboere i risikogruppen til brandforebyggende hjemmebesøg. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab håber på at kunne udvide projektet på sigt, så det kommer til at dække alle borgere i målgruppen og ikke kun en række udvalgte i et pilotprojekt. 5

6 2. Statistik over brande i hhv. Frederikssund og Halsnæs Som en del af projektet har vi undersøgt flere statistikker over dødsbrande på landsplan samt i Frederikssund og Halsnæs kommuner Antal omkomne på landsplan Antal omkomne på landsplan 2009 til og med Mænd Omkomne Kvinder Omkomne Som det fremgår af diagrammet, er der på landsplan en overvægt af mænd i antallet af omkomne i brande inden for de sidste 5 år. Antallet af omkomne mænd udgør 59% imod kvindernes 41%. 34,4% af de omkomne i dødsbrandende de sidste fem år har været i aldersgruppen år. 6

7 2.2 Formodede brandårsag på landsplan Formodede brandårsager på landsplan Dødsbrande 49,5% af dødsbrandene på landsplan de sidste 5 år har været forårsaget af rygning. Derefter kommer elektricitet med 9% og uforsigtighed med mad med 8% Antal brande i bolig (Frederikssund & Halsnæs) Antal brande i bolig År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 ÅR 2013 Frederikssund Halsnæs Antallet af brande i boliger i Frederikssund har de sidste fem år ligget omkring brande. Tallet er faldet til 19 i 2013, men dette fald kan muligvis forklares med, at alle brandene fra slutningen af 2013 måske ikke er ajourført, da statistikken blev trukket. Halsnæs kommune har de sidste fire år ligget mellem brande og en smule højere i 2009 på 36. 7

8 2.4. Formodede brandårsager i bolig Frederikssund Frederikssund Formodede brandårsager i bolig Sidste 5 år Rygning, elektriske brugsgenstande, fejl i el-installationer samt uforsigtighed ved madlavning er hyppigst de formodede brandårsager i bolig i Frederikssund de sidste fem år Formodede brandårsager i bolig Halsnæs Halsnæs Formodede brandårsager Sidste 5 år 8

9 Som i Frederikssund kommune er de hyppigste brandårsager i Halsnæs kommune rygning, fejl i el-installationer samt uforsigtighed i forbindelse med madlavning. 3. Brandsyn i hjemmet 3.1. Fremgangsmåde For at sikre kvalitet i pilotprojektet og for at kunne afholde det inden for en overskuelig tidsmæssig og økonomisk ramme er pilotprojektet begrænset til at omfatte brandsyn hos en udvalgt gruppe af særligt udsatte borgere i Frederikssund og Halsnæs. 10 hjem er udvalgt fra Frederikssund kommune (opdelt i 5 fra Øst og 5 fra Vest) samt 4 hjem fra Halsnæs kommune. De udvalgte borgere er identificeret ved hjælp af en screeningsliste 1 udarbejdet af Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Inden besøget har alle udvalgte borgere godkendt besøget fra Frederikssund- Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, og de nærmere detaljer er blevet aftalt i samarbejde med hjemmeplejen. Under besøget var der i nogle tilfælde en hjemmehjælper eller en anden ressourceperson tilstede, som blandt andet hjalp til at give al relevant information og et mere helstøbt billede af de udfordringer, borgeren kan have samt en evt. uhensigtsmæssig adfærd i forhold til brandrisici. Efter synet har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab udarbejdet en rapport med anbefalinger på forebyggende tiltag, som efterfølgende er blevet sendt til hjemmeplejen, og der er så vidt muligt udført de tiltag, der er nødvendige for at mindske brandrisikoen hos den enkelte borger. 1 Bilag 1 - Screeningsliste 9

10 3.2. Særlige fokuspunkter Først og fremmest er det blevet tjekket, om der er røgalarmer og slukningsmateriel i boligen. Røgalarmer bør findes som standard i ethvert hjem, ligesom brandslukker og -tæppe altid er fornuftige at have i hjemmet, hvis beboeren ellers er i stand til at benytte dem. Da rygning er hovedårsagen til dødsbrande, har der i de hjem, hvor beboeren ryger, naturligt været et særligt fokus på denne brandrisiko. Det er næppe realistisk at forsøge at ændre, at en borger ryger og det har inspektøren også afholdt sig fra at nævne under besøget men det er muligt at gøre tiltag, der mindsker risikoen for, at rygningen er årsag til en brand. Eksempelvis findes der brandhæmmende materialer, der ikke vil antændes af en tabt glød eller cigaret, og der findes simple slukningsmidler, der kan slukke en eventuel begyndende brand. Som det fremgår af statistikkerne over brandårsager for alle boligbrande (ikke kun dødsbrande) for Frederikssund og Halsnæs Kommuner de sidste fem år, er det fejl i el-installationer, der står for den største del. Procentdelen af fejl i el-installationer er for begge kommuner på 28% og indikerer, at en gennemgang af el-installationerne er en vigtig del af det forebyggende arbejde hos borgere med gamle el-installationer. Under besøgene har man derfor været opmærksom på synligt dårlige el-installation og eksempelvis mange på hinanden forlængerledninger eller lignende farer ved elinstallationer eller -apparater. Uforsigtighed ved madlavning tegner sig også for en stor del af brandårsagerne, og under besøgene har inspektøren også kigget køkkenet efter, set efter uhensigtsmæssig opbevaring omkring eksempelvis kogeplader og spurgt ind til, hvor meget og hvornår køkkenet bruges. Derudover har inspektøren været opmærksom på, om der er uhensigtsmæssig opbevaring af brændbart materiale op ad varmekilder som brændeovn, gasovn eller elradiator, stearinlys op ad gardiner og andre lignende brandrisici. 10

11 3.3. Resultat af afholdte brandsyn Der er i marts og april 2014 foretaget 10 brandsyn i Frederikssund kommune og 4 brandsyn i Halsnæs Kommune. Erfaringen fra besøgene bekræfter formodningen om, at der kan være brug for private brandsyn hos særligt udsatte borgere i de to kommuner. Der er blevet observeret flere åbenlyse brandfarer, og der har også været eksempler på borgere, der tidligere har oplevet at starte småbrande i hjemmet (køkkenrulle på komfur, cigaretter tabt i skødet, i sengen, på gulvet m.m.). Alle disse brande har dog været slukket relativt hurtigt, men kunne let have udviklet sig til en kritisk situation med mulig fatal udgang. Observationer fra de første 14 brandsyn har udmøntet i en række anbefalinger om helt konkrete midler eller installationer i hjemmet Resultat af hjemmebesøg Antal I 11 ud af 14 hjem mangler der røgalarmer, og i ét hjem er der ikke batteri i den eksisterende røgalarm. Som udgangspunkt vil det altid anbefales at opsætte røgalarm, hvor der ikke er nogen i forvejen. I de fleste hjem kan man nøjes med en enkelt alarm, da boligens rum hænger sammen og/eller brandfaren kun er betydelig i ét rum. I større hjem med flere sandsynlige arnesteder for brand, anbefales flere alar- 11

12 mer. I ét hjem var de eksisterende røgalarmer både for få og uhensigtsmæssigt placeret. I to af de 11 hjem uden røgalarm giver det bedst mening at opsætte trådløs alarm forbundet til nabo/overbo, da de vil have bedre mulighed for at reagere end beboeren selv. I fire af de 11 hjem er beboeren bundet til sengen og/eller så bevægelseshæmmet, at vedkommende ikke vil kunne reagere på alarmen og komme ud ved egen hjælp. En af disse borgere bor i beskyttet bolig forbundet til plejecenter, hvor der vil være nogen til at reagere på en eventuel brand. I de tre andre hjem anbefales røgalarm forbundet til nødkald, så hjemmepleje eller brandvæsen alarmeres ved røgudvikling. For at sikre rettidig reaktion på en eventuel brand i disse to hjem anbefales det kraftigt, at der opstilles et mobilt sprinkleranlæg, der selv kan slukke branden, hvis den opstår. Et mobilt sprinkleranlæg er en relativt dyr løsning og anbefales kun, hvor hverken beboere eller naboer har mulighed for at reagere på en alarm/brand, og hvor den tid, det vil tage brandvæsenet at nå til stedet efter en melding, efter al rimelig sandsynlighed vil have fatale følger, hvis branden er opstået, hvor beboeren befinder sig (eksempelvis i sengen). Hos fem mere eller mindre sengeliggende borgere anbefales brandhæmmende sengetøj, da de ryger i sengen. Hos seks beboere er der brandmærker på gulvet, og man bør overveje en ikkebrandbar plade under stolen eller ved sengen, hvor beboeren ryger. En sådan plade vil dog kun gøre en reel forskel for brandrisikoen, hvis det oprindelige underlag er brandbart, eksempelvis hvis det er et langhåret gulvtæppe. Et træ- eller parketgulv vil normalt ikke kunne antændes af en tabt cigaret, medmindre der ligger andet antændelige materiale på gulvet, og dette materiale vil sandsynligvis alligevel ende oven på pladen, som derfor ikke vil gøre den store forskel. Det kan dog mindske risi- 12

13 koen for brandmærker i gulvet, hvilket kan være hensigtsmæssigt af kosmetiske grunde. Hos 12 beboere anbefales en vandforstøver inden for rækkevidde, hvor beboeren ryger, hvis de skulle tabe en glød. Det er en nem og billig løsning, der kan gøre en stor forskel. Hos otte beboere anbefales desuden brandtæppe og brandslukker, da beboeren her selv vil kunne reagere på en brand, hvis røgalarmen lyder. Det kan dog være hensigtsmæssigt med brandslukker og -tæppe hos alle, som eventuelt kan benyttes af andre, der kommer på besøg i hjemmet eller kommer til undsætning i tilfælde af begyndende brand. I to hjem vurderes dårlige elinstallationer at udgøre en brandrisiko, og et eftersyn af en elektriker anbefales. Derudover anbefales der i to hjem henholdsvis oprydning og gennemgang af brug af forlængerledninger. 4. Omkostninger ved hjemmebesøg og udbedringer Hjemmebesøg og midler til at reducere brandrisikoen er forbundet med udgifter, både i form af den tid, beredskabet skal tage fra andre opgaver for at komme på besøg, men også til eksempelvis materialer og elektrikerløn i forbindelse med installationer. For de 14 hjemmebesøg fordeler udgifterne sig således: 12 Vandforstøvere á kr. 10,00 kr. 120,00 20 Røgalarmer á kr. 40,00 kr. 800,00 8 Slukker og brandtæppe á kr. 170,00 kr ,00 2 Røgalarm til nabo á kr ,00 kr ,00 2 El-eftersyn á kr ,00 kr ,00 6 Ikke-brandbart underlag á kr. 500,00 kr ,00 5 Brandhæmmende sengetøj á kr ,00 kr ,00 13

14 3 Røgalarm til nødkald á kr ,00 kr ,00 14 Forebyggende hjemmebesøg á kr ,00 kr ,00 4 Mobil sprinkler á kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 *Et besøg varer i gennemsnit en time inkl. transport. Hertil kommer sagsbehandling i form af evaluering, rapportskrivning og opfølgning på anbefalinger, som skønnes at tage i gennemsnit en time. Timepris 425 kr. + moms. ** Mobile sprinkleranlæg er den tungeste post og tegner sig for 77 % af udgifterne. Mobil sprinkler anbefales kun i de tilfælde, hvor det ses som det eneste middel, der markant vil mindske risikoen for dødsbrand. 5. Omkostninger ved brand Omkostninger ved brand kan være vidt forskellige afhængig af kategorien. I 2012 blev der i Frederikssund og Halsnæs kommuner registreret 60 brande i boliger. På landsplan blev der i 2012 registreret brandskader på bygninger inkl. løsøre ( reelle udrykninger til brand i beboelse) med en samlet erstatningsudbetaling på 2,89 mia. DKK 2, hvilket svarer til knap DKK i gennemsnittet pr. brandskade. Det skal præciseres, at ovenstående erstatningsudbetaling kun gælder de direkte fysiske omkostninger, herunder bygninger, løsøre og transportmidler og dermed ikke de menneskelige omkostninger. De 60 brande i 2012 i hhv. Frederikssund og Halsnæs kan omregnet have givet en samlet erstatningsudbetaling på DKK. Umiddelbart må man formode at erstatningsudbetalingen er større, da der som nævnt nedenfor var én omkostningstung dødsbrand i Samtlige 31 boligbrande i Frederikssund i 2012 var i private boliger, hvoraf én var med dødeligt udfald. Brandårsagerne varierede fra rygning, uforsigtighed ved 2 Bilag 2 Forsikring & Pension 14

15 madlavning fejl i el-installationer, leg med ild til elektriske brugsgenstande, hvor flere af brandårsagerne er karakteristiske for dødsbrande. Det er dog ikke muligt at finde statistik på brandenes omfang. I Frederikssund kommune har der i perioden været konstateret 17 brande i kommunale bygninger 3, hvoraf én brand resulterede i, at en borger omkom (Omsorgscentret Tolleruphøj i 2013). Denne brandskade er foreløbigt opgjort til DKK 4, hvilket er lidt over de DKK, som Greve Brandvæsen i forbindelse med deres projekt har anslået som omkostningerne ved en dødsbrand. Fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan omkostninger ved brand opdeles i tre kategorier: direkte omkostninger, afledte omkostninger og beredskabets omkostninger. De direkte fysiske omkostninger er nævnt ovenfor, dog er menneskelige omkostninger i form af døde og tilskadekomne udeladt. De afledte omkostninger er møntet på erhvervslivet og efterfølgende tab grundet evt. produktionsstop og tabt salg. Beredskabets omkostninger defineres som opgaveløsning ved brandslukning og andre indsatsopgaver, samt forebyggende tiltag til reduktion af risiko for samt konsekvensen af brand. Man må formode, at hvis man fra kommunens side valgte at tilføje økonomiske midler og ressourcer til den sidste kategori, ville man opleve en menneskelig og samfundsøkonomisk besparelse på de to tunge kategorier. 6. Vores sociale ansvar Vi har i Danmark et ansvar over for vores ældre borgere og en ældrepolitik, som sigter mod at styrke borgernes livskvalitet ved at understøtte, at den enkelte tager aktivt ansvar for eget liv, og at den enkelte kan blive i egen bolig så længe som muligt. 3 Bilag 3 Brandskader Frederikssund 4 Bilag 4 Brandskade Tolleruphøj 15

16 Vores ansvar er blandt andet formuleret og bekendtgjort i lov om social service 1 punkt 2-3. Formålet med loven er, at: Tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ydermere er der beskrevet i afsnit 6, Hjælpemidler mv., 116 stk. 1, at: Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Vi mener, at det er svært at komme uden om et sikkerhedsmæssigt aspekt af den sociale service, herunder at hjælpe til at sikre borgeren mod brand i hjemmet. I det følgende vil vi belyse, hvordan loven om social service også bør omfatte tiltag til brandforebyggelse igennem serviceydelser der også kan have et forebyggende sigte. 6.1 Serviceydelser med forebyggende sigte Fra et beredskabsfagligt synspunkt bør termen serviceydelser ikke nødvendigvis kun omhandle praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, genoptræning, madservice, bolig og lignende, men ligeledes serviceydelser fra det kommunale beredskab, som sikrer, at den pågældende borger får mulighed for at komme betydeligt mere sikkert igennem hverdagen gennem forebyggelse af situationer, der vil kunne ende eller påvirke personens liv i væsentlig, negativ grad. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab opgaver er defineret i beredskabslovens paragraffer, herunder 1 stk. 1 16

17 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Beredskabets formål er i overensstemmelse med og med visse sammenfald med serviceloven, som tydeligt viser, at de to bør tænkes sammen, og at brandforebyggelse ikke kun er beredskabets ansvar alene. I og med at man ønsker, at borgeren for så vidt muligt skal blive i egen bolig, er det her oplagt at inddrage det kommunale beredskab eksempelvis når man støder på en borger, som qua hans/hendes karakteristika scorer højt på risikoskalaen for brand i boligen. Det kan være vanskeligt at komme uden om, at brandsikring af boligen kan gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. En væsentlig reducering af brandrisikoen ved at afholde disse hjemmebesøg samt at implementere de nødvendige brandforebyggende tiltag, vil afgjort betyde, at boligen fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er bedre egnet som opholdssted. 7. Konklusion Et brandtilsyn i de private hjem og plejeboliger, samt relevant oplysning og en aktiv tilgang, kan reducere risikoen for dødsbrande. Studier fra England viser, at de socialt udsatte har 18 gange så lav risiko for dødsbrande, hvis de har haft besøg af Brandvæsenet. 5 I Greve antager man, at et projekt som Nultolerance for dødsbrande kan halvere antallet af dødbrande. Pilotprojektet Brandsikkert Hjem er nu gennemført, og det er allerede nu tydeligt, at projektet kan gøre en reel forskel for risikoen for brand i hjem hos risikogruppen. Ikke mindst fordi én af de personer, der stod på hjemmeplejens liste over mulige 5 17

18 risikoprofiler, få uger inde i projektet var ude for en situation, der meget vel kunne have udviklet sig til en dødbrand, hvis ikke en serviceperson tilfældigvis var kommet på besøg i hjemmet, netop som en brand var ved at udvikle sig i sengen, hvor den bevægelseshæmmede beboer opholdt sig og havde røget. Måske kunne brandhæmmende sengetøj eller en simpel vandforstøver have gjort en forskel, mens et mobilt sprinkleranlæg helt ville eliminere brandrisikoen. Der er, som det også fremgår af rapporten, udgifter forbundet med de brandforebyggende hjemmebesøg og ikke mindst de tiltag, der skal til for at reducere brandrisikoen. Men den forebyggende indsats kan spare langt større udgifter, som er forbundet med brand. Det skønnes derfor, at et udvidet projekt vil resultere i en økonomisk gevinst for kommunerne, boligforeningerne og forsikringsselskaberne ved at undgå ødelæggende brande i de ældres hjem. I runde tal koster en dødsbrand kr. og for den pris kan man brandsikre i hvert fald 65 hjem hos udsatte borgere. Det anslås, at hvis projektet udvides til at omfatte 65 borgere i risikogruppen, så vil man kunne undgå mindst én dødsbrand inden for det næste år. Dertil kommer det sociale ansvar, vi har for de borgere, der er dårligt stillet. Brandforebyggende tiltag som Brandsikkert Hjem bør betragtes som en del af den servicelov, der skal sikre de udsatte ældre. 7.1 Status på projektet Efter gennemførelsen af de 14 brandsyn, har Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab igangsat udbedringen af en række af de brandfarer og mangler, der blev observeret hos borgerne. I to hjem har en elektriker installeret røgalarm med trådløs forbindelse til en alarm hos nabo/overbo. I det ene af disse hjem er der desuden blevet udbedret nogle dårlige el-installationer. 18

19 En elektriker har efterset el-installationerne i det andet hjem, hvor dette er blevet anbefalet. Der er indkøbt røgalarmer til samtlige hjem uden eksisterende fungerende røgalarmer. Ligeledes er der indkøbt en brandslukker og et brandtæppe til hvert hjem samt forstøverflasker til de borgere, hvor det er blevet anbefalet. Som det allerede tidligere er nævnt, så er det ikke muligt for brandvæsenet inden for rammerne af dette pilotprojekt at afholde udgifterne til eksempelvis mobile sprinklere eller vandtågeanlæg, ligesom røgalarm til nødkald, brandhæmmende sengetøj mm. ikke er blevet realiseret i denne omgang. 19

20 Bilag 1 Screeningsliste Screeningsliste Særligt udsatte Personlige forhold Risikotal 1-10 Enlig (bor alene u. samlever) 7 Ældre ( defineres som + 60 år) 5 Ingen familie (ingen besøg) 4 Intet specielt netværk/venner 4 Ryger 10 Alkohol misbrug 10 Medicin misbrug (euf. stoffer inkluderet) 8 Mentale helbredsproblemer (demens, hjerneblødning, 8 Alzheimers etc.) Fysiske helbredsproblemer (bevægelseshæmmet, 8 syn, hørelse etc.) Økonomisk dårligt stillet 6 Særlige forhold i boligen Risikotal 1-10 Cigaretmærker omkring stol, seng etc.. 10 Opmagasinering af aviser, blade etc.. 5 Dårlige elinstallationer 8 Nedbrændte stearinlys 10 Massivt brug af stearinlys 8 Brug af brændeovn 8 Gangarealer ikke ryddelige 6 Elektriske varmepuder m. slitage/brændemærker 7 Ikke ryddeligt omkring komfur/kogeplader 8 Navn alder adresse Samlet Risikotal 20

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008 Dødsbrande i Danmark 2007 December 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: csb@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET marts 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Red farmor BrandBevægelsens kampagne for flere røgalarmer til de ældre er nu gennemført en eller flere gange i 41 af landets kommuner Af Peter Hofman-Bang,

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Statistik over elbrande 2003

Statistik over elbrande 2003 Statistik over elbrande 2003 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elbrand? 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 6 Elbrande i Danmark 2003 8 Omkomne ved elbrande 9 Brandsted 14 Brandstifter

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere