Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere"

Transkript

1 Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

2 Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen I samarbejde med Jimmy Andersen viceberedskabsinspektør ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Signe Engell kommunikationsmedarbejder ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Senest revideret 19. november

3 Indhold 1. INDLEDNING PILOTPROJEKTET BRANDSIKKERT HJEM 5 2. STATISTIK OVER BRANDE I HHV. FREDERIKSSUND OG HALSNÆS ANTAL OMKOMNE PÅ LANDSPLAN FORMODEDE BRANDÅRSAG PÅ LANDSPLAN ANTAL BRANDE I BOLIG (FREDERIKSSUND & HALSNÆS) FORMODEDE BRANDÅRSAGER I BOLIG FREDERIKSSUND FORMODEDE BRANDÅRSAGER I BOLIG HALSNÆS 8 3. BRANDSYN I HJEMMET FREMGANGSMÅDE SÆRLIGE FOKUSPUNKTER RESULTAT AF AFHOLDTE BRANDSYN OMKOSTNINGER VED HJEMMEBESØG OG UDBEDRINGER OMKOSTNINGER VED BRAND VORES SOCIALE ANSVAR SERVICEYDELSER MED FOREBYGGENDE SIGTE KONKLUSION STATUS PÅ PROJEKTET 18 BILAG 1 SCREENINGSLISTE 20 3

4 Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere 1. Indledning På landsplan dør personer om året i Danmark i brande. Særligt enlige, ældre rygere, bevægelseshæmmede og socialt udsatte er overrepræsenterede i statistikken. Der har igennem en længere årrække været et øget fokus på dødsbrande og på, hvilke muligheder der er for at nedsætte antallet. Eksempelvis har Brandbevægelsen (et samarbejde mellem private og offentlige organisationer som Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, ældresagen m.fl.) sat som mål at reducere antallet af dødsbrande med 25 procent i perioden Kampagner som Red farmor har kørt på landsplan i flere år, og for nyligt har Greve Kommune kørt pilotprojektet Nultolerance for dødsbrande, hvor man på tværs af instanser i kommunen gør en indsats for den risikogruppe, der er overrepræsenteret i statistikkerne over brande med dødelig udgang. Under overskriften Brandsikker Bolig har Beredskabsstyrelsen desuden lanceret en tre-delt forebyggende indsats, som de lokale redningsberedskaber i otte af landets kommuner i forskelligt omfang har kørt på forsøgsbasis siden december sidste år én af delene er netop forebyggende hjemmebesøg til dem, der kunne have gavn af at få en brandforebyggelseskyndig på besøg i hjemmet for at give gode råd om brandsikkerhed. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har valgt at gå ind i kampen om at nedsætte dødsbrande ved aktivt at opsøge de borgere, der er særligt udsatte for 4

5 brand i hjemmet, og som ikke nås med almindelige kommunikationsindsatser og ikke selv formodes at tage initiativ til at få et brandforebyggende besøg i hjemmet. 1.1 Pilotprojektet Brandsikkert Hjem Projektet Brandsikkert Hjem er en forebyggende indsats, der har til formål at reducere antallet af brande, hvor personer mister livet eller kommer alvorligt til skade. Da disse brande oftest forekommer hos en særlig gruppe ældre, enlig ryger med psykisk sygdom eller misbrug og oftest også bevægelseshæmmet er det denne særlige risikogruppe, projektet har fokus på. Kommunens hjemmepleje har igennem deres daglige kontakt med den gruppe borgere, der er i målgruppen for projektet, særligt gode muligheder for at identificere de hjem, hvor der er forhøjet brandfare. Og den viden er hele udgangspunktet for projektet. I samarbejde med hjemmeplejen er der blevet arrangeret hjemmebesøg hos udvalgte borgere, hvor brandrisikoen vurderes til at være særligt høj. En beredskabsinspektør er kommet hjem til den enkelte og har gennemgået hjemmet for brandfarer, og heraf er fulgt en række anbefalinger, som beredskabet også delvist har realiseret. Indtil videre er der kun tale om et pilotprojekt, hvor hjemmeplejen i Frederikssund og Halsnæs Kommuner har udpeget 14 hjem med beboere i risikogruppen til brandforebyggende hjemmebesøg. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab håber på at kunne udvide projektet på sigt, så det kommer til at dække alle borgere i målgruppen og ikke kun en række udvalgte i et pilotprojekt. 5

6 2. Statistik over brande i hhv. Frederikssund og Halsnæs Som en del af projektet har vi undersøgt flere statistikker over dødsbrande på landsplan samt i Frederikssund og Halsnæs kommuner Antal omkomne på landsplan Antal omkomne på landsplan 2009 til og med Mænd Omkomne Kvinder Omkomne Som det fremgår af diagrammet, er der på landsplan en overvægt af mænd i antallet af omkomne i brande inden for de sidste 5 år. Antallet af omkomne mænd udgør 59% imod kvindernes 41%. 34,4% af de omkomne i dødsbrandende de sidste fem år har været i aldersgruppen år. 6

7 2.2 Formodede brandårsag på landsplan Formodede brandårsager på landsplan Dødsbrande 49,5% af dødsbrandene på landsplan de sidste 5 år har været forårsaget af rygning. Derefter kommer elektricitet med 9% og uforsigtighed med mad med 8% Antal brande i bolig (Frederikssund & Halsnæs) Antal brande i bolig År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 ÅR 2013 Frederikssund Halsnæs Antallet af brande i boliger i Frederikssund har de sidste fem år ligget omkring brande. Tallet er faldet til 19 i 2013, men dette fald kan muligvis forklares med, at alle brandene fra slutningen af 2013 måske ikke er ajourført, da statistikken blev trukket. Halsnæs kommune har de sidste fire år ligget mellem brande og en smule højere i 2009 på 36. 7

8 2.4. Formodede brandårsager i bolig Frederikssund Frederikssund Formodede brandårsager i bolig Sidste 5 år Rygning, elektriske brugsgenstande, fejl i el-installationer samt uforsigtighed ved madlavning er hyppigst de formodede brandårsager i bolig i Frederikssund de sidste fem år Formodede brandårsager i bolig Halsnæs Halsnæs Formodede brandårsager Sidste 5 år 8

9 Som i Frederikssund kommune er de hyppigste brandårsager i Halsnæs kommune rygning, fejl i el-installationer samt uforsigtighed i forbindelse med madlavning. 3. Brandsyn i hjemmet 3.1. Fremgangsmåde For at sikre kvalitet i pilotprojektet og for at kunne afholde det inden for en overskuelig tidsmæssig og økonomisk ramme er pilotprojektet begrænset til at omfatte brandsyn hos en udvalgt gruppe af særligt udsatte borgere i Frederikssund og Halsnæs. 10 hjem er udvalgt fra Frederikssund kommune (opdelt i 5 fra Øst og 5 fra Vest) samt 4 hjem fra Halsnæs kommune. De udvalgte borgere er identificeret ved hjælp af en screeningsliste 1 udarbejdet af Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Inden besøget har alle udvalgte borgere godkendt besøget fra Frederikssund- Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, og de nærmere detaljer er blevet aftalt i samarbejde med hjemmeplejen. Under besøget var der i nogle tilfælde en hjemmehjælper eller en anden ressourceperson tilstede, som blandt andet hjalp til at give al relevant information og et mere helstøbt billede af de udfordringer, borgeren kan have samt en evt. uhensigtsmæssig adfærd i forhold til brandrisici. Efter synet har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab udarbejdet en rapport med anbefalinger på forebyggende tiltag, som efterfølgende er blevet sendt til hjemmeplejen, og der er så vidt muligt udført de tiltag, der er nødvendige for at mindske brandrisikoen hos den enkelte borger. 1 Bilag 1 - Screeningsliste 9

10 3.2. Særlige fokuspunkter Først og fremmest er det blevet tjekket, om der er røgalarmer og slukningsmateriel i boligen. Røgalarmer bør findes som standard i ethvert hjem, ligesom brandslukker og -tæppe altid er fornuftige at have i hjemmet, hvis beboeren ellers er i stand til at benytte dem. Da rygning er hovedårsagen til dødsbrande, har der i de hjem, hvor beboeren ryger, naturligt været et særligt fokus på denne brandrisiko. Det er næppe realistisk at forsøge at ændre, at en borger ryger og det har inspektøren også afholdt sig fra at nævne under besøget men det er muligt at gøre tiltag, der mindsker risikoen for, at rygningen er årsag til en brand. Eksempelvis findes der brandhæmmende materialer, der ikke vil antændes af en tabt glød eller cigaret, og der findes simple slukningsmidler, der kan slukke en eventuel begyndende brand. Som det fremgår af statistikkerne over brandårsager for alle boligbrande (ikke kun dødsbrande) for Frederikssund og Halsnæs Kommuner de sidste fem år, er det fejl i el-installationer, der står for den største del. Procentdelen af fejl i el-installationer er for begge kommuner på 28% og indikerer, at en gennemgang af el-installationerne er en vigtig del af det forebyggende arbejde hos borgere med gamle el-installationer. Under besøgene har man derfor været opmærksom på synligt dårlige el-installation og eksempelvis mange på hinanden forlængerledninger eller lignende farer ved elinstallationer eller -apparater. Uforsigtighed ved madlavning tegner sig også for en stor del af brandårsagerne, og under besøgene har inspektøren også kigget køkkenet efter, set efter uhensigtsmæssig opbevaring omkring eksempelvis kogeplader og spurgt ind til, hvor meget og hvornår køkkenet bruges. Derudover har inspektøren været opmærksom på, om der er uhensigtsmæssig opbevaring af brændbart materiale op ad varmekilder som brændeovn, gasovn eller elradiator, stearinlys op ad gardiner og andre lignende brandrisici. 10

11 3.3. Resultat af afholdte brandsyn Der er i marts og april 2014 foretaget 10 brandsyn i Frederikssund kommune og 4 brandsyn i Halsnæs Kommune. Erfaringen fra besøgene bekræfter formodningen om, at der kan være brug for private brandsyn hos særligt udsatte borgere i de to kommuner. Der er blevet observeret flere åbenlyse brandfarer, og der har også været eksempler på borgere, der tidligere har oplevet at starte småbrande i hjemmet (køkkenrulle på komfur, cigaretter tabt i skødet, i sengen, på gulvet m.m.). Alle disse brande har dog været slukket relativt hurtigt, men kunne let have udviklet sig til en kritisk situation med mulig fatal udgang. Observationer fra de første 14 brandsyn har udmøntet i en række anbefalinger om helt konkrete midler eller installationer i hjemmet Resultat af hjemmebesøg Antal I 11 ud af 14 hjem mangler der røgalarmer, og i ét hjem er der ikke batteri i den eksisterende røgalarm. Som udgangspunkt vil det altid anbefales at opsætte røgalarm, hvor der ikke er nogen i forvejen. I de fleste hjem kan man nøjes med en enkelt alarm, da boligens rum hænger sammen og/eller brandfaren kun er betydelig i ét rum. I større hjem med flere sandsynlige arnesteder for brand, anbefales flere alar- 11

12 mer. I ét hjem var de eksisterende røgalarmer både for få og uhensigtsmæssigt placeret. I to af de 11 hjem uden røgalarm giver det bedst mening at opsætte trådløs alarm forbundet til nabo/overbo, da de vil have bedre mulighed for at reagere end beboeren selv. I fire af de 11 hjem er beboeren bundet til sengen og/eller så bevægelseshæmmet, at vedkommende ikke vil kunne reagere på alarmen og komme ud ved egen hjælp. En af disse borgere bor i beskyttet bolig forbundet til plejecenter, hvor der vil være nogen til at reagere på en eventuel brand. I de tre andre hjem anbefales røgalarm forbundet til nødkald, så hjemmepleje eller brandvæsen alarmeres ved røgudvikling. For at sikre rettidig reaktion på en eventuel brand i disse to hjem anbefales det kraftigt, at der opstilles et mobilt sprinkleranlæg, der selv kan slukke branden, hvis den opstår. Et mobilt sprinkleranlæg er en relativt dyr løsning og anbefales kun, hvor hverken beboere eller naboer har mulighed for at reagere på en alarm/brand, og hvor den tid, det vil tage brandvæsenet at nå til stedet efter en melding, efter al rimelig sandsynlighed vil have fatale følger, hvis branden er opstået, hvor beboeren befinder sig (eksempelvis i sengen). Hos fem mere eller mindre sengeliggende borgere anbefales brandhæmmende sengetøj, da de ryger i sengen. Hos seks beboere er der brandmærker på gulvet, og man bør overveje en ikkebrandbar plade under stolen eller ved sengen, hvor beboeren ryger. En sådan plade vil dog kun gøre en reel forskel for brandrisikoen, hvis det oprindelige underlag er brandbart, eksempelvis hvis det er et langhåret gulvtæppe. Et træ- eller parketgulv vil normalt ikke kunne antændes af en tabt cigaret, medmindre der ligger andet antændelige materiale på gulvet, og dette materiale vil sandsynligvis alligevel ende oven på pladen, som derfor ikke vil gøre den store forskel. Det kan dog mindske risi- 12

13 koen for brandmærker i gulvet, hvilket kan være hensigtsmæssigt af kosmetiske grunde. Hos 12 beboere anbefales en vandforstøver inden for rækkevidde, hvor beboeren ryger, hvis de skulle tabe en glød. Det er en nem og billig løsning, der kan gøre en stor forskel. Hos otte beboere anbefales desuden brandtæppe og brandslukker, da beboeren her selv vil kunne reagere på en brand, hvis røgalarmen lyder. Det kan dog være hensigtsmæssigt med brandslukker og -tæppe hos alle, som eventuelt kan benyttes af andre, der kommer på besøg i hjemmet eller kommer til undsætning i tilfælde af begyndende brand. I to hjem vurderes dårlige elinstallationer at udgøre en brandrisiko, og et eftersyn af en elektriker anbefales. Derudover anbefales der i to hjem henholdsvis oprydning og gennemgang af brug af forlængerledninger. 4. Omkostninger ved hjemmebesøg og udbedringer Hjemmebesøg og midler til at reducere brandrisikoen er forbundet med udgifter, både i form af den tid, beredskabet skal tage fra andre opgaver for at komme på besøg, men også til eksempelvis materialer og elektrikerløn i forbindelse med installationer. For de 14 hjemmebesøg fordeler udgifterne sig således: 12 Vandforstøvere á kr. 10,00 kr. 120,00 20 Røgalarmer á kr. 40,00 kr. 800,00 8 Slukker og brandtæppe á kr. 170,00 kr ,00 2 Røgalarm til nabo á kr ,00 kr ,00 2 El-eftersyn á kr ,00 kr ,00 6 Ikke-brandbart underlag á kr. 500,00 kr ,00 5 Brandhæmmende sengetøj á kr ,00 kr ,00 13

14 3 Røgalarm til nødkald á kr ,00 kr ,00 14 Forebyggende hjemmebesøg á kr ,00 kr ,00 4 Mobil sprinkler á kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 *Et besøg varer i gennemsnit en time inkl. transport. Hertil kommer sagsbehandling i form af evaluering, rapportskrivning og opfølgning på anbefalinger, som skønnes at tage i gennemsnit en time. Timepris 425 kr. + moms. ** Mobile sprinkleranlæg er den tungeste post og tegner sig for 77 % af udgifterne. Mobil sprinkler anbefales kun i de tilfælde, hvor det ses som det eneste middel, der markant vil mindske risikoen for dødsbrand. 5. Omkostninger ved brand Omkostninger ved brand kan være vidt forskellige afhængig af kategorien. I 2012 blev der i Frederikssund og Halsnæs kommuner registreret 60 brande i boliger. På landsplan blev der i 2012 registreret brandskader på bygninger inkl. løsøre ( reelle udrykninger til brand i beboelse) med en samlet erstatningsudbetaling på 2,89 mia. DKK 2, hvilket svarer til knap DKK i gennemsnittet pr. brandskade. Det skal præciseres, at ovenstående erstatningsudbetaling kun gælder de direkte fysiske omkostninger, herunder bygninger, løsøre og transportmidler og dermed ikke de menneskelige omkostninger. De 60 brande i 2012 i hhv. Frederikssund og Halsnæs kan omregnet have givet en samlet erstatningsudbetaling på DKK. Umiddelbart må man formode at erstatningsudbetalingen er større, da der som nævnt nedenfor var én omkostningstung dødsbrand i Samtlige 31 boligbrande i Frederikssund i 2012 var i private boliger, hvoraf én var med dødeligt udfald. Brandårsagerne varierede fra rygning, uforsigtighed ved 2 Bilag 2 Forsikring & Pension 14

15 madlavning fejl i el-installationer, leg med ild til elektriske brugsgenstande, hvor flere af brandårsagerne er karakteristiske for dødsbrande. Det er dog ikke muligt at finde statistik på brandenes omfang. I Frederikssund kommune har der i perioden været konstateret 17 brande i kommunale bygninger 3, hvoraf én brand resulterede i, at en borger omkom (Omsorgscentret Tolleruphøj i 2013). Denne brandskade er foreløbigt opgjort til DKK 4, hvilket er lidt over de DKK, som Greve Brandvæsen i forbindelse med deres projekt har anslået som omkostningerne ved en dødsbrand. Fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan omkostninger ved brand opdeles i tre kategorier: direkte omkostninger, afledte omkostninger og beredskabets omkostninger. De direkte fysiske omkostninger er nævnt ovenfor, dog er menneskelige omkostninger i form af døde og tilskadekomne udeladt. De afledte omkostninger er møntet på erhvervslivet og efterfølgende tab grundet evt. produktionsstop og tabt salg. Beredskabets omkostninger defineres som opgaveløsning ved brandslukning og andre indsatsopgaver, samt forebyggende tiltag til reduktion af risiko for samt konsekvensen af brand. Man må formode, at hvis man fra kommunens side valgte at tilføje økonomiske midler og ressourcer til den sidste kategori, ville man opleve en menneskelig og samfundsøkonomisk besparelse på de to tunge kategorier. 6. Vores sociale ansvar Vi har i Danmark et ansvar over for vores ældre borgere og en ældrepolitik, som sigter mod at styrke borgernes livskvalitet ved at understøtte, at den enkelte tager aktivt ansvar for eget liv, og at den enkelte kan blive i egen bolig så længe som muligt. 3 Bilag 3 Brandskader Frederikssund 4 Bilag 4 Brandskade Tolleruphøj 15

16 Vores ansvar er blandt andet formuleret og bekendtgjort i lov om social service 1 punkt 2-3. Formålet med loven er, at: Tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ydermere er der beskrevet i afsnit 6, Hjælpemidler mv., 116 stk. 1, at: Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Vi mener, at det er svært at komme uden om et sikkerhedsmæssigt aspekt af den sociale service, herunder at hjælpe til at sikre borgeren mod brand i hjemmet. I det følgende vil vi belyse, hvordan loven om social service også bør omfatte tiltag til brandforebyggelse igennem serviceydelser der også kan have et forebyggende sigte. 6.1 Serviceydelser med forebyggende sigte Fra et beredskabsfagligt synspunkt bør termen serviceydelser ikke nødvendigvis kun omhandle praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, genoptræning, madservice, bolig og lignende, men ligeledes serviceydelser fra det kommunale beredskab, som sikrer, at den pågældende borger får mulighed for at komme betydeligt mere sikkert igennem hverdagen gennem forebyggelse af situationer, der vil kunne ende eller påvirke personens liv i væsentlig, negativ grad. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab opgaver er defineret i beredskabslovens paragraffer, herunder 1 stk. 1 16

17 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Beredskabets formål er i overensstemmelse med og med visse sammenfald med serviceloven, som tydeligt viser, at de to bør tænkes sammen, og at brandforebyggelse ikke kun er beredskabets ansvar alene. I og med at man ønsker, at borgeren for så vidt muligt skal blive i egen bolig, er det her oplagt at inddrage det kommunale beredskab eksempelvis når man støder på en borger, som qua hans/hendes karakteristika scorer højt på risikoskalaen for brand i boligen. Det kan være vanskeligt at komme uden om, at brandsikring af boligen kan gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. En væsentlig reducering af brandrisikoen ved at afholde disse hjemmebesøg samt at implementere de nødvendige brandforebyggende tiltag, vil afgjort betyde, at boligen fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er bedre egnet som opholdssted. 7. Konklusion Et brandtilsyn i de private hjem og plejeboliger, samt relevant oplysning og en aktiv tilgang, kan reducere risikoen for dødsbrande. Studier fra England viser, at de socialt udsatte har 18 gange så lav risiko for dødsbrande, hvis de har haft besøg af Brandvæsenet. 5 I Greve antager man, at et projekt som Nultolerance for dødsbrande kan halvere antallet af dødbrande. Pilotprojektet Brandsikkert Hjem er nu gennemført, og det er allerede nu tydeligt, at projektet kan gøre en reel forskel for risikoen for brand i hjem hos risikogruppen. Ikke mindst fordi én af de personer, der stod på hjemmeplejens liste over mulige 5 17

18 risikoprofiler, få uger inde i projektet var ude for en situation, der meget vel kunne have udviklet sig til en dødbrand, hvis ikke en serviceperson tilfældigvis var kommet på besøg i hjemmet, netop som en brand var ved at udvikle sig i sengen, hvor den bevægelseshæmmede beboer opholdt sig og havde røget. Måske kunne brandhæmmende sengetøj eller en simpel vandforstøver have gjort en forskel, mens et mobilt sprinkleranlæg helt ville eliminere brandrisikoen. Der er, som det også fremgår af rapporten, udgifter forbundet med de brandforebyggende hjemmebesøg og ikke mindst de tiltag, der skal til for at reducere brandrisikoen. Men den forebyggende indsats kan spare langt større udgifter, som er forbundet med brand. Det skønnes derfor, at et udvidet projekt vil resultere i en økonomisk gevinst for kommunerne, boligforeningerne og forsikringsselskaberne ved at undgå ødelæggende brande i de ældres hjem. I runde tal koster en dødsbrand kr. og for den pris kan man brandsikre i hvert fald 65 hjem hos udsatte borgere. Det anslås, at hvis projektet udvides til at omfatte 65 borgere i risikogruppen, så vil man kunne undgå mindst én dødsbrand inden for det næste år. Dertil kommer det sociale ansvar, vi har for de borgere, der er dårligt stillet. Brandforebyggende tiltag som Brandsikkert Hjem bør betragtes som en del af den servicelov, der skal sikre de udsatte ældre. 7.1 Status på projektet Efter gennemførelsen af de 14 brandsyn, har Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab igangsat udbedringen af en række af de brandfarer og mangler, der blev observeret hos borgerne. I to hjem har en elektriker installeret røgalarm med trådløs forbindelse til en alarm hos nabo/overbo. I det ene af disse hjem er der desuden blevet udbedret nogle dårlige el-installationer. 18

19 En elektriker har efterset el-installationerne i det andet hjem, hvor dette er blevet anbefalet. Der er indkøbt røgalarmer til samtlige hjem uden eksisterende fungerende røgalarmer. Ligeledes er der indkøbt en brandslukker og et brandtæppe til hvert hjem samt forstøverflasker til de borgere, hvor det er blevet anbefalet. Som det allerede tidligere er nævnt, så er det ikke muligt for brandvæsenet inden for rammerne af dette pilotprojekt at afholde udgifterne til eksempelvis mobile sprinklere eller vandtågeanlæg, ligesom røgalarm til nødkald, brandhæmmende sengetøj mm. ikke er blevet realiseret i denne omgang. 19

20 Bilag 1 Screeningsliste Screeningsliste Særligt udsatte Personlige forhold Risikotal 1-10 Enlig (bor alene u. samlever) 7 Ældre ( defineres som + 60 år) 5 Ingen familie (ingen besøg) 4 Intet specielt netværk/venner 4 Ryger 10 Alkohol misbrug 10 Medicin misbrug (euf. stoffer inkluderet) 8 Mentale helbredsproblemer (demens, hjerneblødning, 8 Alzheimers etc.) Fysiske helbredsproblemer (bevægelseshæmmet, 8 syn, hørelse etc.) Økonomisk dårligt stillet 6 Særlige forhold i boligen Risikotal 1-10 Cigaretmærker omkring stol, seng etc.. 10 Opmagasinering af aviser, blade etc.. 5 Dårlige elinstallationer 8 Nedbrændte stearinlys 10 Massivt brug af stearinlys 8 Brug af brændeovn 8 Gangarealer ikke ryddelige 6 Elektriske varmepuder m. slitage/brændemærker 7 Ikke ryddeligt omkring komfur/kogeplader 8 Navn alder adresse Samlet Risikotal 20

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere - et pilotprojekt - HVEM ER VI? Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Indbyggere: ca. 80.000 Halsnæs Frederikssund Jimmy Andersen

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Peter Hofman-Bang Overingeniør phb@sikkerhedsbranchen.dk Sekretær for BrandBevægelsen Tidligere: Beredskabsstyrelsen Tårnby Brandvæsen National

Læs mere

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014 2014 Præsentation Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Pil Storm Giersing Kampagnekoordinator Ulrik Brandt Vidensmedarbejder 2/ Arbejdet skematisk set 3/ Arbejdet set for oven 4/ Beredskabscentre,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Kilder til følgende tekst og figurer er fra følgende publikationer og hjemmesider: DBI: Brandsikring af småhuse Forsikring og pensions

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

Brandsikkerhed 2014. TrygFonden. Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere. Januar 2015

Brandsikkerhed 2014. TrygFonden. Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere. Januar 2015 Brandsikkerhed 2014 Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere TrygFonden Januar 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008 Dødsbrande i Danmark 2007 December 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: csb@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

KIMB. -Værktøj til kvalificeret indsats mod brandulykker

KIMB. -Værktøj til kvalificeret indsats mod brandulykker KIMB -Værktøj til kvalificeret indsats mod brandulykker Projektbeskrivelse juni 2016 Indhold 1. Baggrund og formål... 2 2. Vision... 3 3. Målgruppe... 4 4. Forventede resultater... 4 5. Projektparter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande...

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande... SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELBRANDE 2010 Statistik over elbrande 2010 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Forord... 4 Hvad er en elbrand?... 5 Datagrundlag... 5 Elbrande i Danmark 2010... 6 Omkomne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

ukrudtsbrænder VIDSTE DU, AT:

ukrudtsbrænder VIDSTE DU, AT: VIDSTE DU, AT: Brandvæsenet rykker ud til ca. 100 brande om året i Danmark pga. uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med anvendelse af grill? Brandvæsenet rykker ud til ca. 200 brande pga. afbrænding i

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Nødkald Ydelsesområde Nødkald til borgere i eget

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Regler for brandsikring

Regler for brandsikring Regler for brandsikring 6589-1 Juni 2011 Topdanmark Forsikring A/S Regler for brandsikring 6589-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke Læs, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrændere, så hverken du eller andre kommer til skade. Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

når ulykken er sket...

når ulykken er sket... Hjæ l p e g u i d e når ulykken er sket... Når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at forbedre vilkår for demente

Idékatalog. Idéer til at forbedre vilkår for demente Idékatalog Idéer til at forbedre vilkår for demente borgere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Næstved Kom- mune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi skabe bedre forhold

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere