6.22. Datablad. DK: NO: SE: NL: USA: AUS:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529"

Transkript

1 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte for transmission via modem eller direkte over egne kabler. ComTroller 702 er et avanveret produkt, der er baseret på erfaringerne fra de tusinder af overvågningsanlæg vi har leveret gennem de sidste 15 år. DK 6.22 ComTroller 0702 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer DK: NO: SE: NL: USA: AUS:

2 Generelt ComTroller 702 er en komplet enhed til styring, dataopsamling, lagring og transmission af analoge og digitale målinger til anvendelse i både små og store SRO-anlæg. Universel enhed til styring og overvågning ComTroller 702 er en komplet enhed med procesinterface, hukommelse, RS232-port, RS485-porte med repeater og software. ComTroller 702 er enkel og økonomisk at anvende, idet alle de nødvendige funktioner er indbyggede, så antallet af eksterne komponenter vil blive væsentligt reduceret. ComTroller 702 har indbygget pumpestyring for 1 eller 2 pumper. ComTroller 702 kan tilbagestyre andre ComTrollere ved eksempelvis at stoppe pumper med alarm. Programmering og aflæsning Fuld adgang via PC på hovedstation eller lokalt. Fuld adgang via en Data Transmitter 795. Ind- og udgange og deres funktioner Når ComTroller 702 tilsluttes processignalerne, fås en avanceret kontrolenhed for fjernstyring og overvågning. ComTroller 702 har 2 analoge indgange for 0-20 / 4-20 ma, hver med i alt 2 x 4 grænserelæer for styring og alarm. Signalerne kan defineres som driftssignal for tælling og måling af tid, f.eks. for en pumpe, eller som alarmsignal. Ved alarm registreres enhver hændelse i alarmlisten, ligesom et opkald kan finde sted. De analoge værdier overføres skaleret som måleenheder (f.eks. flow m 3 /h). ComTroller 702 har 4 digitale indgange og 4 digitale udgange. De digitale indgange er forsynet med optokoblere og er grupperet i 2 x 2 med fælles minus, og kan aktiveres fra en bryde- eller sluttekontakt. ComTroller 702 har indbygget strømforsyning til forsyning af indgangene. Enhver indgang kan defineres til driftssignal for tælling eller måling af tid, f.eks. for en pumpe, eller som alarm, ligesom individuelle tidsforsinkelser kan indstilles. Alarmer i alarmlisten er stemplet med dato og tid, ligesom et opkald til en PC eller GSM- telefon kan finde sted ved alarm. Udgang 1 og 2 kan anvendes til drift af pumper styret fra analog indgang 1. Udgang 1-4 kan aktiveres fra hovedstationen, og kan individuelt forsynes med tidsforsinkelse. Datalogger ComTroller 702 har indbygget datalogger, som kan programmeres til at logge i intervaller fra 30 sek. og op til 1 time. Logkapaciteten rækker fra op til ca. 90 dage for et signal, der logges hver time til ca. 24 timer, når alle signaler logges hvert minut. Tællere og tidstællere opdateres løbende i registre for i dag, i går og total. Dataloggeren har standard registerliste som er 100 % kompatibelt med Data Transmitter 795, og kan derfor anvendes i bestående anlæg, hvor Data Transmitter 795 og Pumpestyring 704 er installeret. ComTroller 702 har yderligere en valgbar datalogger indbygget for logning af data fra de analoge indgange. Alarmlog ComTroller 702 har alarmlog for de sidste 9 modtagne alarmer. Defineres en indgang til en alarm - med eller uden alarmopkald - kommer en eventuel alarm automatisk ind i alarmlisten. En alarm for afbrydelse af forsyningsspændingen kommer automatisk i alarmlisten. 2

3 Nødstrømsdrift og spændingsovervågning ComTroller 702 passer sammen med MJK s øvrige moduler. Hvis der ønskes opkald og retransmittering af data ved spændingsbortfald, kan ComTroller 702 nødstrømsforsynes med et gastæt batteri og MJK Battery Charger. Interlock ComTroller 702 har interlock-funktion, så enhver ComTroller 702 kan ringe op til 9 andre ComTroller 702 og afgive en start/stop-kommando; f.eks. stop af en eller flere pumper ved overløb, start af transportpumpe fra nabovandværk ved vandmangel (lavt niveau på analog indgang), osv. Når interlock ønskes, defineres hvilke digitale indgange der skal aktivere funktionen og hvilken udgang på modtageren der skal udføre kommandoen. Alle signaler kan vælges; også signaler på en anden pumpestyring. Kommunikationen etableres blot ved at indtaste ID-nummeret på modtageren. Kommunikation ComTroller 702 benytter en standard PLCprotokol for kommunikation. Hver ComTroller 702 har RS 485 repeater, så den maksimale afstand mellem de enkelte enheder kan udnyttes bedst muligt. Kommunikation kan ske via: egne eller lejede linier UHF dataradionetværk Via en Data Transmitter 795 eller med et modem sende på: de offentlige telefonnet GSM / GPRS-net Findes der ikke egne kabler, kan et MJK PowerCom lysnetmodem benyttes. Her kan der på samme fase inden for samme område kommunikeres op til 1 km afhængig af nettet. ComTroller 702 kan tilsluttes ekstern telefon eller GSM / GPRS-modem for direkte kommunikation til SRO-anlæg. En klynge af ComTrollere kan tilsluttes en Master Data Transmitter 795, hvorfra kommunikationen til hovedstationen foretages via indbygget telefon- eller GSM / GPRS-modem eller via dataradio. Signalerne kan modtages på: PC er SRO-anlæg GSM-telefoner som SMS beskeder Data Transmitter 795 Pumpestyring ComTroller 702 har en valgbar funktion for styring af 1 eller 2 pumper. Der tilsluttes en niveautransmitter (tryktransmitter 7060 eller Shuttle ultralydsniveautransmitter) til analog indgang 1. Dimensioner 3

4 Signaler til rådighed Signaler til rådighed Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange Digitale udgange Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier Specifikationer Specifikationer - ComTroller 702 Forsyning 230 / 115 V AC eller 12 V DC Effektforbrug Ca. 5 VA Temperaturområde C Materiale, hus Polystyrol Kapsling IP 22 Ur Realtidsur med indbygget batteribackup Nøjagtighed Bedre end 1% for analoge indgange CE-godkendelser EN , EN Ind- og udgange Ind- og udgange Analoge indgange Digitale indgange Digitale udgange Kommunikation APL / egne linier 2 AI, 0-20 / 4-20 ma eller 0-1V DC 4 DI, optokoblere med 10 KΩ seriemodstande 4 DO, relæer maks. 48 V, 1A 1 x RS 232 for modem, UHF-radio, GSM, Data Transmitter 795 eller PC 2 x RS 485 med indbygget repeater Kommunikationssoftware MJK-Link TM Er et Windows TM -baseret program til kommunikation med bl.a. ComTroller 702. MJK-Link TM anvendes til styring og overvågning af vandværker, renseanlæg, pumpe-stationer og varmevekslercentraler, til overvågning af kemikalieforbrug, rense-processer, forureninger, afvandinger m.v. MJK-Link er universalprogrammet til styring og overvågning af ComTroller 702. MJK- Link kan addressere op til flere hundrede enheder, og kan kalde op til ComTroller 702 (og Pumpestyring 704) for aflæsning af indog udgange, tællere, tidsmålere og datalogger. De analoge signaler gemmes som CSV-filer, der kan vises grafisk direkte i MJK-Link eller f. eks. i et Excel TM regneark. Programmet har desuden faciliteter til fjernopsætning og fjernkonfigurering af både ComTroller 702 og Pumpestyringer. MJK-Link TM som serviceprogram En meget nyttig anvendelse af MJK-Link TM er at installere det på sin hjemme-pc eller på en bærbar PC, så man ved en indkommet SMSalarm uden for normal arbejdstid altid kan kalde understationen op og med det samme få detaljeret information om drifts-tilstanden. MJK Monitor TM Er det professionelle SRO-systemsoftware til større installationer med ComTroller 702 (Data Transmitter 795). MJK Monitor TM er - i forhold til andet SRO-software - meget enkelt at konfigurere, idet alle registre er prædefinerede. MJK Monitor TM har integreret rapportgenerator for udskrivning af drifts- og alarmrapporter med færdigtopstillede døgn-, uge-, månedsog årsrapporter. Rapporterne kan via ODBC overføres direkte til f.eks. Microsoft Access TM. MJK Monitor TM kan udskrive valgfrie trendkurver. Skærmbilledet viser MJK-Link TM med et oversigtsbillede over en pumpestation samt forpladen af en Data Transmitter 795 nederst til højre. Data Transmitter 795 betjenes med tastatur og mus fuldstændig som om, at man stod lokalt, og på denne måde kan man foretage en komplet konfiguration af ComTroller 702 fra en PC. Især i større anlæg er det en fordel at kunne gemme de færdige konfigurationer til de forskellige ComTrollere på en PC, så man blot kan sende en allerede udført konfiguration ved udbygninger og evt. reparation. 4

5 Bestillingsnumre ComTroller ComTroller 702 uden sensor ComTroller 702, 0-3 m (med ) ComTroller 702, 0-10 m (med ) PC software MJK Link D MJK Monitor32 med 1000 objekter, til ca. 10 lokaliteter MJK Monitor32 med 2000 objekter, til ca. 20 lokaliteter MJK Monitor32 med 5000 objekter, til ca. 50 lokaliteter Winpager, alarmmelding på OPS / SMS UHF radio med tilbehør TP6000 UHF datakommunikationsradio TP6000 UHF datakommunikationsradio m. talesystem Mikrofon for radio Kabel for mikrofon Beslag for TP6000 radio Strømforsyning for TP6000 radio Kort antenne for TP6000 radio Antenne for mast, 0 db D Antenne for mast, 3 db D Antenne, yagi for mast 10, db D Antennestik, N for Crimp RG Antennestik, N for RG Antennestik, BNC for Crimp RG Overgangsstik, N / BNC GSM radio med tilbehør Datakommunikations GSM radio for hovedstation, 230 V AC ekstern Datakommunikations GSM radio for DIN-skinne Datakommunikations GPRS radio for DIN-skinne Antenne, vandalsikker for GSM Antenne, GSM, O db / Dual band PowerCom modem RS PowerCom modem RS Modem for MJK Link 5

6 Data Transmitter 795 kan anvendes som master i et system med flere ComTroller Generelt Når flere ComTroller 702 arbejder sammen, kan det være en fordel at benytte en Data Transmitter 795 som master og fælles transmission - og betjenings enhed. Fra Data Transmitter 795 kan alle ComTroller 702 i klyngen konfigureres, ligesom alarmer og driftsignaler kan aflæses og sendes hjem til SRO anlægget. Elektrisk tilslutning Analogue input 1 Analogue input 2 RS RS RS V DC to supply of DI and AI 12 V DC supply DSR DTR Tx Rx GND B A GND B A V DC 12 V DC AI 1 AI 2 RS RS RS 232 OUT SUPPLY A B GND A B GND Rx Tx DTR DSR ID NO. ON OFF ON DO1 DO2 DO3 DO DI1 DI2 COM DI3 DI4 COM DO1 DO2 COM DO3 DO4 COM N L POWER SUPPLY 702 troller L 115 / 230 V AC N Digital output 4 Digital output 3 Digital output 2 (P2) Digital output 1 (P1) Digital input 4 + Digital input 3 + Digital input 2 + Digital input 1 + Distributed by: MJK offices Denmark Norway The Netherlands Sweden North America Australia

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere