STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark"

Transkript

1 STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark Navn på indlånsinstitution/ Indlånssted Kontaktperson Profil af indlånsinstitution/ låneanmoder Stilling/titel Postadresse Adresse Leveringsadresse Telefonnummer Faxnummer adresse World Wide Web URL Indlånsformål/ Udstillingstitel Indlånsperiode Antaget af Statens Museum for Kunst (DK) fra the Registrars Committee American Association of Museums, 2005 VIGTIGT DE I RAPPORTEN ANGIVNE INFORMATIONER ER HØJST FORTROLIGE OG VIL KUN BLIVE ANVENDT AF DEN POTENTIELLE INDLÅNSINSTITUTION/LÅNEANMODER TIL EVALUERING AF UDLÅNSINSTITUTIONENS FACILITETER SAMT MED HENBLIK PÅ EVT. UDARBEJDELSE AF SKADESERSTATNING. RAPPORTEN SKAL OPBEVARES SIKKERT OG KOPIERING ELLER VIDEREGIVELSE AF RAPPORTEN MÅ IKKE FINDE STED UDEN TILLADELSE FRA DEN PÅGÆLDENDE INSTITUTION. DENNE RAPPORT MÅ IKKE VIDEREGIVES VIA FAX. 1

2 INSTITUTIONENS NAVN: Vedlæg en grundplan over museet/ udstillingssted som angiver: Hvor de indlånte værker skal udstilles Sikringsmetoder såvel mekanisk som elektronisk (fra perimeter til objektsikring). Modtagelsesområdet. Placering af transportable brandslukningsapparater, brandstandsning og brandalarmsystemer Vedlæg desuden beskrivelse af de markerede sikringsmetoder, med henvisning til F&P samt DBI s standarder. 1. GENERAL INFORMATION 1.1 Afkryds hvilke type(r) som bedst beskriver den pågældende institution: Museum (statslig, statsanerkendt, selvejendeinst.) Akvarium Botanisk Have Børn/ Ungdom Kunst Historisk hus Generelt Universitet Museum eller galleri Studenter afdeling Bibliotek Institut/ afdeling Historisk Museum Naturhistorisk/Antropologisk Naturcenter Naturvidenskabeligt Zoologisk Andet (specificer) Offentlige institution/ Kulturinstitution Bibliotek Religiøs Institution Udstillingshal Messecenter Ministerium Andet (specificer) Andet (specificer): 2

3 Ansatte og hovedleverandører 1.6 Skemaet nedenfor er til brug for oplysninger om de museumsansatte og hovedleverandører som arbejder med den pågældende udstilling. Det er muligt at tilføje både arbejds- og hjemmenummer på de ansatte. Under ansættelsesstatus er det muligt at tilføje om vedkommende er fuldtids-, deltidsansat eller ekstern leverandør. Hvis eksterne leverandører er tilknyttet udstillingen tilføjes de pågældendes navne, telefonnumre og mailadresser. Vedlæg evt. tillægsskema med de pågældende oplysninger. POSITION NAVN TITEL TELEFON/FAX NUMMERE Direktør/ Leder Arb.: Hjem: Fax: Sikkerhedschef/ Arb.: Leder af Sikkerhed Hjem: Fax: Registrator I Arb.: Hjem: Fax: Registrator II Arb.: Hjem: Fax: Modtagelses- og forsendelsesansvarlig Kurator I Kurator II Konservator I Konservator II Transport leverandør Speciale: Speciale: Speciale: Speciale: Arb.: Hjem: Fax: Arb: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: ADRESSER ANSÆTTELSSTATUS (F/T, D/T, Leverandør) 3

4 2. BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD Generelt 2.1 Angiv datoerne for hvornår museets/udstillingsstedets oprindelige bygning og evt. tilbygninger fuldførtes. Brug x til at angive de gallerier/områder hvor de indlånte genstande vil blive opbevaret og udstillet. Oprindelig bygning Tilbygning 1 Tilbygning 2 Tilbygning 3 Afslutningsdato Lånegenstandenes opbevaringsområde Lånegenstandenes udstillingsområde 2.2 Hvilke typer af byggemateriale er brugt til den oprindelige bygning? (Angiv med x) Oprindelig bygning Ydervægge Indervægge Gulve Lofter Bærende strukturer Teglsten Mursten Beton Glas Sikker hedsglas Stål Sten Træ Stof/ Tæppe Andet (specificer) Hvilke typer af bygningsmateriale er brugt til tilbygning(er)? Vedlæg evt. tillægsskema (Angiv med x) Tilbygning 1 Ydervægge Teglsten Mursten Beton Glas Sikker hedsglas Stål Sten Træ Stof/ Tæppe Andet (specificer) Indervægge Gulve Lofter Bærende strukturer 2.3 Angiv med x den mest passende beskrivelse af udstillingsbygningen og evt. tilbygninger. Kontakt den lokale brandstation eller rådhus for assistance til besvarelse af disse spørgsmål. Original bygning Tilbygning 1 Tilbygning 2 Tilbygning 3 Type I -- Brandsikret Type II Ikke letandtændelig Type III -- Almindelig Type IV Massivt træ Type V Træ i bærende strukturer I tilfælde af den originale bygning og eventuelle tilbygninger hører under Type 1- Brandsikret, er der i så fald anvendt brandhæmmende materiale på sprayform? 4

5 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.4 Er bygningen/ bygningerne fritstående? Hvis nej, angiv en beskrivelse af den større bygningsstruktur som udstillingsbygningen er inkorporeret og dens funktion, og hvordan adgangen til museet er overvåget og afgrænset: 2.5 Foregår der renovation af bygningen i øjeblikket? 2.6 Planlægges der ombygning eller renovation på/ i bygningen i indlånsperioden? Hvis ja, beskriv: 2.7 Hvor mange etager er der i bygningen? Hvis der er mere end en etage angiv da hvordan adgangsforholdene er mellem etagerne: Trapper Elevator Andet (specificer) Er etagerne adskilt af branddøre? Hvis ja, hvilken brandmodstandsevne har dørene? Særudstillingslokale(r): 2.8 Angiv placeringen af særudstillingslokale(r): Et stort rum Serie af mindre rum Andet (specificer): 2.9 Hvad er gulvet i særudstillingslokalernes lasteevnen, hvis dette er af vigtighed for det/de pågældende objekter? 2.10 Er nogle af særudstillingslokalerne placeret i områder med publikumsaktivitet så som forhal, opholdsrum, gangarealer, bibliotek, cafeer, klasseværelser, etc.? Hvis ja, beskriv: 2.11 Bruges særudstillingslokalerne kun til udstilling? Hvis nej, hvilken anden funktion har de? 2.12 Er der Vvs-installationer eller lignende så som vandrør, sprinkler systemer, springvand etc. placeret i eller i nærheden af særudstillingsmagasiner eller særudstillingslokalerne? Hvis ja, beskriv: 5

6 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.13 Bruges der et skillevægssystem? Hvis ja, angiv hvordan det er understøttet: Understøttet både i gulv og i loft Kun understøttet i gulv Angiv hvilke materialer som er brugt i konstruktionen: 2.14 Beskriv hvor og hvilke typer af publikumsaktiviteter som finder sted i bygningen udover udstillinger: Foregår disse aktiviteter i særudstillingslokalerne? 2.15 Er det tilladt at spise og drikke i: Særudstillingslokaler? Særudstillingsmagasiner? Modtagelsesområdet? Forberedelsesområdet til særudstilling? Hvis ja, uddyb: 2.16 Udføres der rutineinspektioner for gnavere, insekter og mikroorganisme problemer? Hvis ja, beskriv måde og hyppighed? 2.17 Udføres der rutinemæssige desinficerende/ udryddende procedurer? Hvis ja, beskriv metode, produkter og hyppighed: Beskriv handlingsprocedurer når og hvis et skadedyrsangreb skulle opstå: 2.18 Vedlæg detaljer om hvordan udstillingsområdet vedligeholdes under en udstilling med henblik på rengøringsprocedurer, udstyrsvedligehold og lysudskiftning: 6

7 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) Modtagelse og forsendelse 2.19 Hvad er stedets normale modtagelsestidspunkter? 2.20 Kan der modtages forsendelser på andre tidspunkter end de ovenfor nævnte? 2.21 Hvordan bliver store forsendelser modtaget? 2.22 Hvilken max. størrelse køretøj kan institutionens lasteområde håndtere? (hvis det er relevant for de pågældende indlånsobjekter) 2.23 Har pågældende institution følgende/ eller adgang til? Sæt venligst x ved alt som kan bibringe information, hvis det er af relevans for de pågældende indlånsobjekter. Forsendelses-/ modtagelsesdør (dimensioner: H B ) Forhøjet lastedok/rampe (højde fra jorden: ) Løftedok/Dock leveller Gaffeltruck (max. vægt: ) Hydraulisk lift (max. vægt: ) Kran (max. vægt: ) Rampe (længde: ) Stillads (højde: ) Andet (specificer: ) 2.24 Hvad er max. størrelse transportkasse som institutionens modtagelses/ forsendelsesdør kan modtage? (H B D ) 2.25 Hvis institutionen ikke har en modtagelses/ forsendelsesdør eller dok, hvordan modtages forsendelser? (Beskriv lasteområde og afmærk det på vedlagt grundplan) 2.26 Er institutionens lasteområde: Overdækket Lukket Ingen af delene 2.27 Beskriv sikkerhedsforanstaltningerne i institutionens lasteområde: 2.28 Har institutionen et sikret modtagelsesområde separat fra lasteområdet? (Dimensioner: L B Loft H ) Hvis ja, bliver dette område kun brugt til udstillingsobjekter? Hvis ikke beskriv områdets andre funktioner: 7

8 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.29 Hvordan kontrolleres adgangen til modtagelsesområdet? 2.30 Hvor pakkes/udpakkes og forberedes de indlånte genstande almindeligvis? (Angiv via nummerering de steder som bruges i prioriteret rækkefølge. 1 angiver det sted som bruges hyppigst) Modtagelsesområde/rum Udstillingsforberedende rum Pakningsfaciliteter på inst. Udstillingsrum Magasinområde Pakningsfaciliteter udenfor inst Bruger institutionen et sted uden for huset til at pakke og forbedre? Hvis ja, angiv den mest passende beskrivelse: Museets ejendom Permanent lejet erhvervsområde Område lejet i perioder efter behov Andet (specificer) Angiv distance fra pågældende institution: Hvilken form for transport benyttes mellem de to institutioner? Er der altid en professionel museumsansat som overvåger pakning/ udpakning? Hvad er den ansvarliges stilling? 2.32 Hvor opmagasineres indlånte objekter inden de installeres i udstillingen? (Angiv via nummerering de steder som bruges i prioriteret rækkefølge. 1 angiver det sted som bruges hyppigst): udenfor inst Modtagelsesområde/rum Udstillingsforberedende rum Pakningsfaciliteter på institutionen Udstillingsrum Magasinområde Pakningsfaciliteter 2.33 Har pågældende institution en fragtelevator? Indvendige mål: L B Loft H Vægt kapacitet: 8

9 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) Opbevaring/ Opmagasinering 2.34 Har institutionen et sikret opmagasineringsområde til særudstillingsobjekterne? Indvendige mål: L B Loft H Dørens mål: H B Er opmagasineringen: Adskilt fra institutionens opbevaring af den faste samling Aflåst Alarmeret Klimakontrolleret (Se sektion 3 for detaljeret miljøinformation) Hvem har adgang/nøgle? Hvordan kontrolleres adgangen? 2.35 Har institutionen brandalarm/ eller et brandundertrykkelsessystem i de lokaler hvor særudstillingsobjekter opmagasineres? (Se sektion 4 for detaljeret information om brandsikring) Beskriv: 2.36 Har institutionen et højt sikret opmagasineringssted til mindre værdifulde særudstillingsgenstande? Hvis ja beskriv: 2.37 Hvor opmagasineres tomme transportkasser? (sæt x ved alle passende) På institutionen Udenfor institutionen Hvis på institutionen, er området: Hvis udenfor institutionen er området: Temperaturkontrolleret Skadedyrskontrolleret Fugtkontrolleret Temperaturkontrolleret Skadedyrskontrolleret Fugtkontrolleret 9

10 3. KLIMA Opvarmnings- og luftbetingelser 3.1 Er institutionens klimakontrolsystem i funktion 24 timer om dagen 7 dage om ugen inkl. tidspunkter hvor museet er lukket? Findes der et nødsystem for institutionens klimakontrolsystem? Hvis ja, hvor længe kan det fungere? 3.2 Angiv klimakontrolsystemets type og placering (sæt x ved alle passende): Særudstillings-magasiner Særudstillingslokale(r) Hele bygningen Centraliseret 24-timers temperaturkontrol system Centraliseret 24-timers fugtkontrol system Centraliseret 24-timers filtreret luftsystem Simpel udluftning via vinduer Simpel opvarmning 3.3 Beskriv afkølningssystem: I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner Type Årstal for installering/ opgradering 3.4 Beskriv opvarmningssystem: (f.eks. konvektion/radiatorer, trykluft/varmluft/varmluftaggregat, solenergi): Type Årstal for installering/ opgradering I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner 3.5 Bruges flytbare opvarmningssystemer nogen steder på institutionen? Hvis ja, hvilken type anvendes og hvor? 3.6 Beskriv fugtkontrollerende systemer: I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner Type Årstal for installering/ opgradering 3.7 Bruges der nogen form for tilsætningsstoffer (f.eks. korrossionshæmmere eller midler til vandbehandling) i institutionens befugtningssystem? 10

11 Hvis ja, beskriv: KLIMA (forts.) 3.8 Hvem aflæser og servicerer klimakontrolsystemerne? Personale På vedligeholdelseskontrakt Tilkaldehjælp når nødvendigt 3.9 Hvor ofte bliver klimakontrolsystemerne aflæst og serviceret? 3.10 Hvad er de aflæste temperaturer og den relative luftfugtighed på institutionen: Forår/ Sommer Efterår/Vinter Særudstillingslokaler Særudstillingsmagasiner Temperatur % RH Temperatur % RH 3.11 Hvad er den almindelige max. variation i procent indenfor en 24-timers periode i: Forår/ Sommer Efterår/Vinter Særudstillingslokaler Særudstillingsmagasiner Temperatur % RH Temperatur % RH 3.12 Hvem responderer på problemer med klimakontrolsystemerne? Ansat personale på inst. Andet (specificer): Leverandører 3.13 Bliver variationerne på temperatur og luftfugtighed registreret og gemt? 3.14 Har institutionen mulighed for at justere temperatur og luftfugtighed til niveauer som passer til forskellige typer af genstande? 3.15 Hvor mange af følgende er tilgængelige og hvor ofte bliver de justeret? Registrerende hygrotermografer Psykrometre Hygrometre Antal tilgængelig Justerings hyppighed 3.16 Overvåges og aflæses temperatur og luftfugtighed regelmæssigt i: Særudstillingslokaler? Særudstillingsmagasiner/områder? Udstillingsmontre som indeholder klima sensitivt materiale? 11

12 KLIMA (fortsat) Hvis ja, med hvilke midler: Registrerende hygrotermografer Andet (specificer): Angiv hyppighed: Hvem er ansvarlig for overvågningen af disse niveauer? 3.17 Er klimabetingelserne i særudstillingslokalerne: (sæt x ved det mest passende) Individuelt kontrolleret Alt kontrolleret som en del af hele bygningen eller sammen med andre rum 3.18 Er særudstillingsmagasiner/ områder: (sæt x ved det mest passende ) Individuelt kontrolleret Alt kontrolleret som en del af hele bygningen eller sammen med andre rum 3.19 Hvor tæt er indlånte objekter placeret i forhold til opvarmningssystem, air condition eller fugtighedsventilationsåbninger eller enheder? Lys Beskriv: 3.20 Hvilken type belysning bruges i særudstillingslokalerne? (sæt x ved alle passende) Kunstlys Fluorescenslamper Glødelamper/Tungstenslamper Kvarts-halogen pærer Dagslys Vinduer Ovenlysvinduer UV filter Forsynet med afskærmning eller gardiner UV filter Forsynet med afskærmning eller gardiner Andet (uddyb) 3.21 Har institutionen en lysmåler? Hvis ja, hvilken type: Har institutionen et UV-måler? 3.22 Hvor lavt kan lyset justeres i lux? 3.23 Er institutionen i stand til at bygge montre til genstande med specielle behov hvis dette er nødvendigt? 12

13 3.24 Er udstillingsmontre udstyret med støvfiltre? 3.25 Er udstillingsmontre nogensinde indvendig oplyst? Hvis ja, hvilken type lys bruges i udstillingsmontrene (sæt x ved alle passende): Fluorescenslamper Glødelamper/Tungstenslamper UV filter Fiber optik 3.26 Er genstande i udstillingsmontre beskyttet mod ultraviolette stråler og varme opstået fra indvendigt lys? Hvis ja, hvordan: 13

14 4. BRANDSIKRING Kontakt eventuelt den lokale brandstation eller kommunen for hjælp til besvarelse af følgende spørgsmål: 4.1 Hvilken brandklassificering har den pågældende bygning? (LR lavrisikoklasse, NR normal risikoklasse, HR højrisikoklasse) 4.2 Er hele bygningen beskyttet af brand-og/eller røgdetektorer/-alarmer? Hvis ja, angiv alarm-/detektor type: Hvis nej, beskriv arealer som ikke er beskyttet: 4.3 Anvender institutionens branddetektorer/-alarmer bestanddele godkendt af DBI Er systemerne installeret I overensstemmelse med DBI standarder? 4.4 Er samtlige nødudgange udstyret med alarmer? Hvis ja, angiv type: Låser dørene automatisk op når en brandalarm aktiveres? 4.5 Hvordan kontrolleres systemerne? Af hvem? Hvor ofte? 4.6 Hvordan aktiveres brand-/røg detektorerne/-alarmerne? (sæt x) Selvaktiverende varmedetektorer Selvaktiverende røgdetektorer Kontrolpaneler Manuel aktivering Vand-sprinklersystemer Midlertidige udstillingsområder Midlertidig udstilling Opbevaringsområde 4.7 Hvem alarmeres af brandalarmsystemet? (sæt x ved samtlige relevante) Intern centralenhed (system i ejendommen) Internt lydanlæg Lokal brandstation direkte linie DBI-godkendt centralenhed (angiv selskab) Andet (specificer) 14

15 BRANDSIKRING (fortsat) 4.8 Angiv type(r) af brandslukningssystem(er) tilstede i områder hvor indlån modtages, opbevares og udstilles. (sæt x ved samtlige relevante) Sprinklersystemer Vandsprinkleranlæg Vandtågesystem Andet Modtagelse Opbevaring Udstilling Angiv type og certificering: Placering(er): Installeret (årstal): Er institutionens ansatte uddannet i brandsluknings-procedurerne? Gasslukningssystemer Kulsyreslukkere Andet Modtagelse Opbevaring Udstilling Angiv type og certificering: Placering(er): Installeret (årstal): Antal brandslanger pr. rum Modtagelse Opbevaring Udstilling Er der installeret vandforstøvere? Håndslukningsudstyr Modtagelse Opbevaring Udstilling andet): Angiv type (f.eks. trykvandsslukkere, skum, pulver, CO2-slukkere kulsyresne/kuldioxid, brandtæpper, 4.9 Hvor ofte og hvem udfører eftersyn på håndslukningsudstyret? 4.10 Hvor ofte trænes personalet i anvendelse af håndslukningsudstyret? 4.11 I hvilke områder og under hvilke forhold er rygning tilladt i bygningen? 4.12 Angiv afstanden fra institutionen til den lokale brandstation Hvor lang tid tager det brandvæsenet at ankomme til institutionen i tilfælde af alarm? 4.14 Angiv afstanden fra institutionen til nærmeste brandhane. 15

16 BRANDSIKRING (fortsat) 4.15 Er den lokale brandstation bemandet 24 timer i døgnet? Har brandvæsenet besøgt bygningen med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan i tilfælde af brand? Angiv dato for seneste besøg fra brandvæsenet i forbindelse med en handlingsplan: 4.16 Har institutionen en etableret værdiredningsplan i tilfælde af brand? Hvis ja, hvor ofte trænes personalet i brugen af den pågældende værdiredningsplan? 16

17 5. SIKKERHED Vagter og adgang 5.1 Er der vagtpersonale tilstede 24 timer i døgnet? (i modsætning til perioder kun med elektronisk overvågning) Hvis nej, er institutionen villig til at ansætte yderligere personale hvis dette påkræves? 5.2 Hvilken type sikkerhedspersonale benytter institutionen? (sæt x i samtlige relevante) Fastansat vagtpersonale Andet personale Vagtpersonale fra ekstern virksomhed ansat på kontrakt Virksomhedens navn: Studerende Volontører Andre (specificer) 5.3 Er der til alle tider en uddannet sikkerhedsansvarlig tilstede? 5.4 Er sikkerhedspersonalet specialuddannet til varetagelse af sikkerheden i den pågældende bygning? Hvis ja, gør kort rede for uddannelsens omfang og varighed: 5.5 Er institutionens vagter: (sæt x i samtlige relevante) Udstyret med radio? Udstyret med personsøger? Andet (specificer) Udstyret med telefon? 5.6 Foretages der baggrundstjek på vagter forud for ansættelse? Hvis ja, hvilken? Foretages der baggrundstjek på andet personale forud for ansættelse? Hvis ja hvilken? 5.7 Angiv antallet af vagter tilstede i bygningerne I åbningstiden dag/aften Når lukket for publikum men åbent for personale I lukketiden Den permanente bygning Midlertidige udstillingsarealer stationære patruljerende stationære patruljerende 5.8 Hvor mange rum tilser den enkelte vagt, i området hvor de udlånte genstande skal udstilles? 17

18 5.9 Er der en vagt tilstede under opsætning og nedtagning af udstillinger? Hvis nej, er det muligt hvis påkrævet? Hvordan reguleres adgang til udstillingsområderne under opsætning og nedtagning af midlertidige udstillinger? 5.10 Hvor ofte kontrolleres midlertidige udstillingslokaler i lukketiden? Af hvem? Hvordan sikres hyppigheden af kontrollen i områderne (f.eks. via elektronisk kontrolpunkts system)? 5.11 Hvor ofte udarbejdes der tjeklister over genstandene i midlertidige udstillingsrum? Hvem er ansvarlig for opdatering af tjeklisterne? 5.12 Laves der fotografisk dokumentation af genstandene i de enkelte midlertidige udstillingsrum? 5.13 Registreres eventuelle interne omplaceringer af indlån? 5.14 Er der sikkerhedspersonale tilstede ved samtlige af bygningens indgange og udgange i åbningstiden? Hvis nej, forklar: 5.15 Angiv titel/profession på personer der kan godkende at museumsgenstande fjernes fra bygningen: 5.16 Bliver hver enkelt genstand der ankommer til eller forlader bygningen tjekket ind/ud af sikkerhedspersonalet? 5.17 Er der regler om tilladte størrelser på medbragte håndtasker i udstillingsområderne? Hvis ja, angiv de tilladte mål? Hvilke regler er gældende for fotografering i udstillingsområderne? 5.18 Findes der en indskrivnings-/udskrivningsprocedure for vagter og andet personale i lukketiden? 5.19 Hvormange ansatte har nøgler til udvendige døre? Angiv titel/profession: 5.20 Foretages der udvendig kontrol af bygningen? Hvis ja, hvor ofte og af hvem? 18

19 Sikkerhed (forts.) 5.21 Bærer personalet (fastansatte og volontører) samt særlige gæster identificerende skilte/badges i områder af bygningen som ikke er offentligt tilgængelige? 5.22 Eksisterer der en nødplan i tilfælde af nødsituationer? Eksisterer der en nødplan i tilfælde af ulykker/katastrofer? Eksisterer der en nødplan i tilfælde af tyveri eller vandalisme? Beskriv i overskriftsform, hvilke nødplaner der er gældende for udstillingen. Angiv venligst datoer for seneste revision af de enkelte nødplaner: Hvis institutionen benytter ovennævnte nødplaner, hvor ofte trænes personalet i iværksættelse og gennemførelse af planerne? Fysiske og elektroniske systemer 5.24 Har museet et elektronisk sikkerheds-/alarmsystem som opererer i hele bygningen? Hvis nej, angiv hvilke områder der ikke hører under det elektroniske sikkerheds-/alarmsystem: 5.25 Hvilke typer overvågningsudstyr findes i bygningen? (sæt x i samtlige relevante) Magnetkontakter Fotoelektriske stråler Ultralyds bevægelsesdetektorer Lyd sensorer Glas sensorer Mikrobølge bevægelsesdetektorer Passive infrarød bevægelsesdetektorer Trykmåtter Overvågningskameraer CCTV Andet (specificer) 5.26 Er institutionens sikkerhedssystem certificeret? Hvis ja, hvilket firma har certificeret sikkerhedssystemerne? 5.27 Hvor aktiverer overvågningssystemet en alarm? (sæt x i samtlige relevante) I bygningens vagt-/sikkerhedsrum Lokalt placeret alarmer (med tydelig sirene/lyd) Hos det lokale politi direkte linie (hvis ikke alle systemer automatisk registreres hos polititet, angiv hvilke der ikke gør). Godkendt vagtcentral (angiv virksomhed) Andet (specificer) 19

20 SIKKERHED (forts.) 5.28 Åbner udvendige døre direkte ind til midlertidige udstillingsområder? Hvis ja, beskriv sikring af disse, med angivelse af gældende standarder: 5.29 Er der vinduer i de midlertidige udstillingsområder? Hvis ja, beskriv sikring af disse, med angivelse af gældende standarder: 5.30 Er samtlige af bygningens udvendige adgange sikret samt udstyret med alarm? (inkl. indgangs-/udgangsdøre, vinduer, tagdøre og luftkanaler) Hvis nej, forklar: 5.31 Hvordan udføres eftersyn på sikkerhedssystemet? Hvor ofte? Hvem udfører eftersyn? 5.32 Udføres der prøver med henblik på forbedring af den menneskelige reaktionsevne og hurtighed i tilfælde af alarm? Hvis ja, hvor ofte? 5.33 Gemmes samtlige fortegnelser over registrerede alarmsignaler, herunder tidspunkt, dato, sted, årsag til alarm samt udført handling? Hvem er ansvarlig for indsamling af disse fortegnelser? 5.34 Hvordan beskyttes skrøbelige, små eller ekstremt værdifulde genstande? (sæt x ved alle relevante) Akrylvitriner Glasvitriner Vægmontrer/permanente montrer Fritstående montrer Aflåste montrer Montrer sikret med synlige skruer Montrer sikret med tildækket skruer Montrer sikret med sikkerhedsskruer Montrer med forseglet søm Montrer med alarm (angiv type) Andet (uddyb) Hvis institutionen ikke er i besiddelse af ovennævnte montrer, vil museet i så fald være villig til at låne eller konstruere en sikker montre? 20

21 SIKKERHED (Forts.) 5.35 Hvis udstillet på en væg, hvorledes sikres genstanden til væggen med henblik på at forhindre tyveri? 5.36 Hvilket materiale/udstyr anvendes til ophængning af store indrammet værker? 5.37 Kan indrammede værker eventuelt udstyres med individuelle alarmer? Hvis ja, angiv hvilken type: 5.38 Angiv afskærmningsmetoder til større værker i udstillingen: 21

22 6. KUNSTHÅNDTERING OG PAKNING 6.1 Er der personale til rådighed ved ladning og aflæsning af kunstgenstande? Hvis ja, hvor mange? 6.2 Er der special uddannet personale til rådighed under pakning og udpakning af genstande? Hvis ja, hvor mange? Under opsyn af? Hvilken type uddannelse tilbydes? Håndterer volontører og praktikanter indlån? Hvis ja, hvordan er de uddannet og hvem er de under opsyn af? 6.3 Udarbejdes der ind- og udlånsrapporter samt tilstandsbeskrivelser på samtlige genstande? Hvis ja, angiv hvem? 6.4 Hvornår anvendes der handsker ved håndtering af genstande? 6.5 Udføres indramninger af museets personale? Hvis nej, angiv af hvem: 6.6 Er institutionen i besiddelse af en passende varevogn/lastbil til transport af lånte genstande? Hvis ja, angiv mål: Dør: H: B: Invendigt: L: B: Loft H: Er transportmidlet (sæt x): Med ventilation Klimastyret Udstyret med alarmsystem Udstyret med bevægelige remme/stropper Udstyret med lift Hvordan aflåses transportmidlet? 6.7 For transport af genstande, hvilke firmaer (på land såvel som i luften) har givet institutionen den gennemgående mest tilfredsstillende service? Virksomhedens navn Kontaktperson Telefon 22

23 7. FORSIKRING 7.1 Hos hvilken virksomhed har institutionen tegnet forsikring? Navn: Adresse: Telefon: Fax: 7.2 Hvorlænge har ovennævnte virksomhed varetaget institutionens forsikringer? 7.3 Hvilke forsikringsmæssige forhold gør sig gældende for indlån? (sæt x) All-risk forsikring, væg-til-væg (under udstilling samt under transport) Forsikring mod tyveri Forsikring mod brand Forsikring mod stigende vandstand og vandskader Forsikring mod naturkatastrofer (f.eks. jordskælv) Forsikring mod genstandens forsvinden Forsikring mod illoyalitet fra personalet 7.4 Hvilke relevante og særlige forhold vedrørende indlån er gældende i forsikringspolicen? 7.5 Hvad er dækningsgrænsen for lånte genstande? 7.6 Er der inden for de seneste tre år forekommet individual skade/tab for mere end kr. på permanente eller lånte genstande/samlinger? (Uanset evt. skadeanmeldelse) Hvis ja, angiv datoen hvorpå skade/tab indtraf, omstændigheder og årsag, omfang af skade/tab, hvorvidt retssag/subrogation fandt sted med henblik på at fastslå skyld/forsømmelighed. (Vedlæg evt. supplerende ark) Hvilke forholdsregler er nu indført for at forhindre lignende sager fremover? 23

24 8. LÅNEHISTORIE 8.1 Angiv en række midlertidige udstillinger som fornylig har været lånt til institutionen/museet: Udstillingstitel/Arrangør År 8.2 Angiv andre institutioner som institutionen/museet fornylig har lånt genstande fra: Institutionens navn Genstandstype År 9. YDERLIGERE INFORMATION OG KOMMENTARER 24

25 10. BEKRÆFTELSE OG ANSVAR UNDERTEGNEDE, SOM HAR UDFYLDT DENNE RAPPORT, ER EN LOVMÆSSIGT AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR DEN PÅGÆLDENDE INSTITUTION. DE ANGIVNE INFORMATIONER REPRÆSENTERER EN FYLDESTGØRENDE OG GÆLDENDE BESKRIVELSE AF INSTITUTIONENS FACILITETER, SIKKERHEDSSYSTEMER OG VARETAGELSE AF GENSTANDE (INSTITUTIONENS EGNE SÅVEL SOM INDLÅN) Signatur Navn: Titel: Dato: UNDERSKRIV VENLIGST NEDENFOR MED DATO, SOM BEKRÆFTELSE PÅ AT DE I DOKUMENTET ANGIVNE INFORMATIONER ER GENNEMGÅET OG OPDATERET I DET OMFANG DET MÅTTE VÆRE NØDVENDIGT I TILFÆLDE AF GENANVENDELSE AF RAPPORTEN. OPFØLGENDE GENNEMGANGE: Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Antaget af Statens Museum for Kunst (DK) fra the Registrars Committee American Association of Museums,

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet.

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet. UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Statens Museum for Kunst udlåner kun til museer og institutioner, hvor sikkerhedsforanstaltningerne på enhver måde opfylder vore krav, og hvor den fornødne

Læs mere

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Omkostninger 1.1 Alle omkostninger i forbindelse med lånet (forsikring, pakning, rammer, transport, kurerledsagelse, m.v.) afholdes af låner. 1.2 I tilfælde

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Låneaftale. Standard låneaftale for midlertidige udstillinger: Låneaftale (side 1-3) Lånebetingelser (side 4-14)

Låneaftale. Standard låneaftale for midlertidige udstillinger: Låneaftale (side 1-3) Lånebetingelser (side 4-14) Låneaftale Nærværende låneaftale er oprettet og indgået på vedhæftede lånebetingelser af Långivers navn: Adresse: og Låntagers navn: Adresse: a) Udstilling Titel: Datoer: Turnésteder: (med datoer) b) Låneperiode(r)

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Beboer Infomøde 28. maj 2015 CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Flytteassistance / Genhusning med ADAM Transport ApS CIVICA - Munkebjergparken Dagsorden Om ADAM Flytteprocessen Services Nedpakning / udpakning

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Anmeldelse om narkotikabesiddelse

Anmeldelse om narkotikabesiddelse Journalnummer forbeholdt politiet Østjyllands Politi Specialpatruljen Ridderstræde 1 8000 Århus C Anmeldelse om narkotikabesiddelse 1. GERNINGSSTED: Gerningsstedets navn: Telefonnr.: CVR-nr.: Adresse:

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s a p s part of peter svendsen group et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav baggrund Ideen til konceptet opstod fordi der er flere ejere af spændende og værdifulde

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A.

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A. Velfærdens Innovationsdag 2016 28. januar 2016 MESSEHÅNDBOG Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Velfærdens Innovationsdag 2016. Vi beder dig om at gennemlæse

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning.

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning. Ideel til næsten alle Tilpasset det nordis Indedel med lavt/s Luftrensning med S 10 års Allergi Alleru Scroll kompressor / Keramiske lejer for Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

FAKTORS for? Fabrikat. FAKTORS for? Kulør. FAKTORS for? Og.

FAKTORS for? Fabrikat. FAKTORS for? Kulør. FAKTORS for? Og. Hvilken huskeregel kan du bruge, når du skal give et signalement af et køretøj? Hvad står bogstavet F i FAKTORS Fabrikat. Hvad står bogstavet A i Hvad står bogstavet K i Alder. Kulør. Hvad står bogstavet

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8.

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8. c7~ Group 4 Securicor Mariehøj 33 2970 Hørsholm G4S Security Serviæs AIS K-2620 Albertslund Tlf. 43 86 50 00 Fax 43 62 27 21 www.g4s.dk 8. juni 2007 Anlægsnummer: 450 343966 rdrenummer: 455 338966 Tak

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme

MKJ VENTILATION. Brandventilation. mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme MKJ VENTILATION Brandventilation mcr PROLIGHT Brandventilation og ovenlys mcr LAM louvered Brandventilation mcr PROSMOKE Brandgardiner og røgskærme Omfattende løsninger til brandventilations systemer Sikring

Læs mere

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds.

Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen. En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvad er en Ordensbekendtgørelsen En samling af regler/bestemmelser for den lokale politikreds. Hvem udsteder en Ordensbekendtgørelsen Justitsministeren. Hvad betyder det når man logger noget? Hvor er der

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Professional Series Indbrudsdetektorer

Professional Series Indbrudsdetektorer 1 Professional Series Indbrudsdetektorer Ved hvornår alarmen skal lyde, og hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering 2 Den revolutionerende Sensor Data Fu Mens andre

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere