STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark"

Transkript

1 STANDARD FACILITETSRAPPORT Statens Museum for Kunst København - Danmark Navn på indlånsinstitution/ Indlånssted Kontaktperson Profil af indlånsinstitution/ låneanmoder Stilling/titel Postadresse Adresse Leveringsadresse Telefonnummer Faxnummer adresse World Wide Web URL Indlånsformål/ Udstillingstitel Indlånsperiode Antaget af Statens Museum for Kunst (DK) fra the Registrars Committee American Association of Museums, 2005 VIGTIGT DE I RAPPORTEN ANGIVNE INFORMATIONER ER HØJST FORTROLIGE OG VIL KUN BLIVE ANVENDT AF DEN POTENTIELLE INDLÅNSINSTITUTION/LÅNEANMODER TIL EVALUERING AF UDLÅNSINSTITUTIONENS FACILITETER SAMT MED HENBLIK PÅ EVT. UDARBEJDELSE AF SKADESERSTATNING. RAPPORTEN SKAL OPBEVARES SIKKERT OG KOPIERING ELLER VIDEREGIVELSE AF RAPPORTEN MÅ IKKE FINDE STED UDEN TILLADELSE FRA DEN PÅGÆLDENDE INSTITUTION. DENNE RAPPORT MÅ IKKE VIDEREGIVES VIA FAX. 1

2 INSTITUTIONENS NAVN: Vedlæg en grundplan over museet/ udstillingssted som angiver: Hvor de indlånte værker skal udstilles Sikringsmetoder såvel mekanisk som elektronisk (fra perimeter til objektsikring). Modtagelsesområdet. Placering af transportable brandslukningsapparater, brandstandsning og brandalarmsystemer Vedlæg desuden beskrivelse af de markerede sikringsmetoder, med henvisning til F&P samt DBI s standarder. 1. GENERAL INFORMATION 1.1 Afkryds hvilke type(r) som bedst beskriver den pågældende institution: Museum (statslig, statsanerkendt, selvejendeinst.) Akvarium Botanisk Have Børn/ Ungdom Kunst Historisk hus Generelt Universitet Museum eller galleri Studenter afdeling Bibliotek Institut/ afdeling Historisk Museum Naturhistorisk/Antropologisk Naturcenter Naturvidenskabeligt Zoologisk Andet (specificer) Offentlige institution/ Kulturinstitution Bibliotek Religiøs Institution Udstillingshal Messecenter Ministerium Andet (specificer) Andet (specificer): 2

3 Ansatte og hovedleverandører 1.6 Skemaet nedenfor er til brug for oplysninger om de museumsansatte og hovedleverandører som arbejder med den pågældende udstilling. Det er muligt at tilføje både arbejds- og hjemmenummer på de ansatte. Under ansættelsesstatus er det muligt at tilføje om vedkommende er fuldtids-, deltidsansat eller ekstern leverandør. Hvis eksterne leverandører er tilknyttet udstillingen tilføjes de pågældendes navne, telefonnumre og mailadresser. Vedlæg evt. tillægsskema med de pågældende oplysninger. POSITION NAVN TITEL TELEFON/FAX NUMMERE Direktør/ Leder Arb.: Hjem: Fax: Sikkerhedschef/ Arb.: Leder af Sikkerhed Hjem: Fax: Registrator I Arb.: Hjem: Fax: Registrator II Arb.: Hjem: Fax: Modtagelses- og forsendelsesansvarlig Kurator I Kurator II Konservator I Konservator II Transport leverandør Speciale: Speciale: Speciale: Speciale: Arb.: Hjem: Fax: Arb: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: Arb.: Hjem: Fax: ADRESSER ANSÆTTELSSTATUS (F/T, D/T, Leverandør) 3

4 2. BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD Generelt 2.1 Angiv datoerne for hvornår museets/udstillingsstedets oprindelige bygning og evt. tilbygninger fuldførtes. Brug x til at angive de gallerier/områder hvor de indlånte genstande vil blive opbevaret og udstillet. Oprindelig bygning Tilbygning 1 Tilbygning 2 Tilbygning 3 Afslutningsdato Lånegenstandenes opbevaringsområde Lånegenstandenes udstillingsområde 2.2 Hvilke typer af byggemateriale er brugt til den oprindelige bygning? (Angiv med x) Oprindelig bygning Ydervægge Indervægge Gulve Lofter Bærende strukturer Teglsten Mursten Beton Glas Sikker hedsglas Stål Sten Træ Stof/ Tæppe Andet (specificer) Hvilke typer af bygningsmateriale er brugt til tilbygning(er)? Vedlæg evt. tillægsskema (Angiv med x) Tilbygning 1 Ydervægge Teglsten Mursten Beton Glas Sikker hedsglas Stål Sten Træ Stof/ Tæppe Andet (specificer) Indervægge Gulve Lofter Bærende strukturer 2.3 Angiv med x den mest passende beskrivelse af udstillingsbygningen og evt. tilbygninger. Kontakt den lokale brandstation eller rådhus for assistance til besvarelse af disse spørgsmål. Original bygning Tilbygning 1 Tilbygning 2 Tilbygning 3 Type I -- Brandsikret Type II Ikke letandtændelig Type III -- Almindelig Type IV Massivt træ Type V Træ i bærende strukturer I tilfælde af den originale bygning og eventuelle tilbygninger hører under Type 1- Brandsikret, er der i så fald anvendt brandhæmmende materiale på sprayform? 4

5 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.4 Er bygningen/ bygningerne fritstående? Hvis nej, angiv en beskrivelse af den større bygningsstruktur som udstillingsbygningen er inkorporeret og dens funktion, og hvordan adgangen til museet er overvåget og afgrænset: 2.5 Foregår der renovation af bygningen i øjeblikket? 2.6 Planlægges der ombygning eller renovation på/ i bygningen i indlånsperioden? Hvis ja, beskriv: 2.7 Hvor mange etager er der i bygningen? Hvis der er mere end en etage angiv da hvordan adgangsforholdene er mellem etagerne: Trapper Elevator Andet (specificer) Er etagerne adskilt af branddøre? Hvis ja, hvilken brandmodstandsevne har dørene? Særudstillingslokale(r): 2.8 Angiv placeringen af særudstillingslokale(r): Et stort rum Serie af mindre rum Andet (specificer): 2.9 Hvad er gulvet i særudstillingslokalernes lasteevnen, hvis dette er af vigtighed for det/de pågældende objekter? 2.10 Er nogle af særudstillingslokalerne placeret i områder med publikumsaktivitet så som forhal, opholdsrum, gangarealer, bibliotek, cafeer, klasseværelser, etc.? Hvis ja, beskriv: 2.11 Bruges særudstillingslokalerne kun til udstilling? Hvis nej, hvilken anden funktion har de? 2.12 Er der Vvs-installationer eller lignende så som vandrør, sprinkler systemer, springvand etc. placeret i eller i nærheden af særudstillingsmagasiner eller særudstillingslokalerne? Hvis ja, beskriv: 5

6 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.13 Bruges der et skillevægssystem? Hvis ja, angiv hvordan det er understøttet: Understøttet både i gulv og i loft Kun understøttet i gulv Angiv hvilke materialer som er brugt i konstruktionen: 2.14 Beskriv hvor og hvilke typer af publikumsaktiviteter som finder sted i bygningen udover udstillinger: Foregår disse aktiviteter i særudstillingslokalerne? 2.15 Er det tilladt at spise og drikke i: Særudstillingslokaler? Særudstillingsmagasiner? Modtagelsesområdet? Forberedelsesområdet til særudstilling? Hvis ja, uddyb: 2.16 Udføres der rutineinspektioner for gnavere, insekter og mikroorganisme problemer? Hvis ja, beskriv måde og hyppighed? 2.17 Udføres der rutinemæssige desinficerende/ udryddende procedurer? Hvis ja, beskriv metode, produkter og hyppighed: Beskriv handlingsprocedurer når og hvis et skadedyrsangreb skulle opstå: 2.18 Vedlæg detaljer om hvordan udstillingsområdet vedligeholdes under en udstilling med henblik på rengøringsprocedurer, udstyrsvedligehold og lysudskiftning: 6

7 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) Modtagelse og forsendelse 2.19 Hvad er stedets normale modtagelsestidspunkter? 2.20 Kan der modtages forsendelser på andre tidspunkter end de ovenfor nævnte? 2.21 Hvordan bliver store forsendelser modtaget? 2.22 Hvilken max. størrelse køretøj kan institutionens lasteområde håndtere? (hvis det er relevant for de pågældende indlånsobjekter) 2.23 Har pågældende institution følgende/ eller adgang til? Sæt venligst x ved alt som kan bibringe information, hvis det er af relevans for de pågældende indlånsobjekter. Forsendelses-/ modtagelsesdør (dimensioner: H B ) Forhøjet lastedok/rampe (højde fra jorden: ) Løftedok/Dock leveller Gaffeltruck (max. vægt: ) Hydraulisk lift (max. vægt: ) Kran (max. vægt: ) Rampe (længde: ) Stillads (højde: ) Andet (specificer: ) 2.24 Hvad er max. størrelse transportkasse som institutionens modtagelses/ forsendelsesdør kan modtage? (H B D ) 2.25 Hvis institutionen ikke har en modtagelses/ forsendelsesdør eller dok, hvordan modtages forsendelser? (Beskriv lasteområde og afmærk det på vedlagt grundplan) 2.26 Er institutionens lasteområde: Overdækket Lukket Ingen af delene 2.27 Beskriv sikkerhedsforanstaltningerne i institutionens lasteområde: 2.28 Har institutionen et sikret modtagelsesområde separat fra lasteområdet? (Dimensioner: L B Loft H ) Hvis ja, bliver dette område kun brugt til udstillingsobjekter? Hvis ikke beskriv områdets andre funktioner: 7

8 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) 2.29 Hvordan kontrolleres adgangen til modtagelsesområdet? 2.30 Hvor pakkes/udpakkes og forberedes de indlånte genstande almindeligvis? (Angiv via nummerering de steder som bruges i prioriteret rækkefølge. 1 angiver det sted som bruges hyppigst) Modtagelsesområde/rum Udstillingsforberedende rum Pakningsfaciliteter på inst. Udstillingsrum Magasinområde Pakningsfaciliteter udenfor inst Bruger institutionen et sted uden for huset til at pakke og forbedre? Hvis ja, angiv den mest passende beskrivelse: Museets ejendom Permanent lejet erhvervsområde Område lejet i perioder efter behov Andet (specificer) Angiv distance fra pågældende institution: Hvilken form for transport benyttes mellem de to institutioner? Er der altid en professionel museumsansat som overvåger pakning/ udpakning? Hvad er den ansvarliges stilling? 2.32 Hvor opmagasineres indlånte objekter inden de installeres i udstillingen? (Angiv via nummerering de steder som bruges i prioriteret rækkefølge. 1 angiver det sted som bruges hyppigst): udenfor inst Modtagelsesområde/rum Udstillingsforberedende rum Pakningsfaciliteter på institutionen Udstillingsrum Magasinområde Pakningsfaciliteter 2.33 Har pågældende institution en fragtelevator? Indvendige mål: L B Loft H Vægt kapacitet: 8

9 BYGNINGSKONSTRUKTION, BYGNINGSFORM OG VEDLIGEHOLD (forts.) Opbevaring/ Opmagasinering 2.34 Har institutionen et sikret opmagasineringsområde til særudstillingsobjekterne? Indvendige mål: L B Loft H Dørens mål: H B Er opmagasineringen: Adskilt fra institutionens opbevaring af den faste samling Aflåst Alarmeret Klimakontrolleret (Se sektion 3 for detaljeret miljøinformation) Hvem har adgang/nøgle? Hvordan kontrolleres adgangen? 2.35 Har institutionen brandalarm/ eller et brandundertrykkelsessystem i de lokaler hvor særudstillingsobjekter opmagasineres? (Se sektion 4 for detaljeret information om brandsikring) Beskriv: 2.36 Har institutionen et højt sikret opmagasineringssted til mindre værdifulde særudstillingsgenstande? Hvis ja beskriv: 2.37 Hvor opmagasineres tomme transportkasser? (sæt x ved alle passende) På institutionen Udenfor institutionen Hvis på institutionen, er området: Hvis udenfor institutionen er området: Temperaturkontrolleret Skadedyrskontrolleret Fugtkontrolleret Temperaturkontrolleret Skadedyrskontrolleret Fugtkontrolleret 9

10 3. KLIMA Opvarmnings- og luftbetingelser 3.1 Er institutionens klimakontrolsystem i funktion 24 timer om dagen 7 dage om ugen inkl. tidspunkter hvor museet er lukket? Findes der et nødsystem for institutionens klimakontrolsystem? Hvis ja, hvor længe kan det fungere? 3.2 Angiv klimakontrolsystemets type og placering (sæt x ved alle passende): Særudstillings-magasiner Særudstillingslokale(r) Hele bygningen Centraliseret 24-timers temperaturkontrol system Centraliseret 24-timers fugtkontrol system Centraliseret 24-timers filtreret luftsystem Simpel udluftning via vinduer Simpel opvarmning 3.3 Beskriv afkølningssystem: I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner Type Årstal for installering/ opgradering 3.4 Beskriv opvarmningssystem: (f.eks. konvektion/radiatorer, trykluft/varmluft/varmluftaggregat, solenergi): Type Årstal for installering/ opgradering I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner 3.5 Bruges flytbare opvarmningssystemer nogen steder på institutionen? Hvis ja, hvilken type anvendes og hvor? 3.6 Beskriv fugtkontrollerende systemer: I særudstillingslokaler I særudstillingsmagasiner Type Årstal for installering/ opgradering 3.7 Bruges der nogen form for tilsætningsstoffer (f.eks. korrossionshæmmere eller midler til vandbehandling) i institutionens befugtningssystem? 10

11 Hvis ja, beskriv: KLIMA (forts.) 3.8 Hvem aflæser og servicerer klimakontrolsystemerne? Personale På vedligeholdelseskontrakt Tilkaldehjælp når nødvendigt 3.9 Hvor ofte bliver klimakontrolsystemerne aflæst og serviceret? 3.10 Hvad er de aflæste temperaturer og den relative luftfugtighed på institutionen: Forår/ Sommer Efterår/Vinter Særudstillingslokaler Særudstillingsmagasiner Temperatur % RH Temperatur % RH 3.11 Hvad er den almindelige max. variation i procent indenfor en 24-timers periode i: Forår/ Sommer Efterår/Vinter Særudstillingslokaler Særudstillingsmagasiner Temperatur % RH Temperatur % RH 3.12 Hvem responderer på problemer med klimakontrolsystemerne? Ansat personale på inst. Andet (specificer): Leverandører 3.13 Bliver variationerne på temperatur og luftfugtighed registreret og gemt? 3.14 Har institutionen mulighed for at justere temperatur og luftfugtighed til niveauer som passer til forskellige typer af genstande? 3.15 Hvor mange af følgende er tilgængelige og hvor ofte bliver de justeret? Registrerende hygrotermografer Psykrometre Hygrometre Antal tilgængelig Justerings hyppighed 3.16 Overvåges og aflæses temperatur og luftfugtighed regelmæssigt i: Særudstillingslokaler? Særudstillingsmagasiner/områder? Udstillingsmontre som indeholder klima sensitivt materiale? 11

12 KLIMA (fortsat) Hvis ja, med hvilke midler: Registrerende hygrotermografer Andet (specificer): Angiv hyppighed: Hvem er ansvarlig for overvågningen af disse niveauer? 3.17 Er klimabetingelserne i særudstillingslokalerne: (sæt x ved det mest passende) Individuelt kontrolleret Alt kontrolleret som en del af hele bygningen eller sammen med andre rum 3.18 Er særudstillingsmagasiner/ områder: (sæt x ved det mest passende ) Individuelt kontrolleret Alt kontrolleret som en del af hele bygningen eller sammen med andre rum 3.19 Hvor tæt er indlånte objekter placeret i forhold til opvarmningssystem, air condition eller fugtighedsventilationsåbninger eller enheder? Lys Beskriv: 3.20 Hvilken type belysning bruges i særudstillingslokalerne? (sæt x ved alle passende) Kunstlys Fluorescenslamper Glødelamper/Tungstenslamper Kvarts-halogen pærer Dagslys Vinduer Ovenlysvinduer UV filter Forsynet med afskærmning eller gardiner UV filter Forsynet med afskærmning eller gardiner Andet (uddyb) 3.21 Har institutionen en lysmåler? Hvis ja, hvilken type: Har institutionen et UV-måler? 3.22 Hvor lavt kan lyset justeres i lux? 3.23 Er institutionen i stand til at bygge montre til genstande med specielle behov hvis dette er nødvendigt? 12

13 3.24 Er udstillingsmontre udstyret med støvfiltre? 3.25 Er udstillingsmontre nogensinde indvendig oplyst? Hvis ja, hvilken type lys bruges i udstillingsmontrene (sæt x ved alle passende): Fluorescenslamper Glødelamper/Tungstenslamper UV filter Fiber optik 3.26 Er genstande i udstillingsmontre beskyttet mod ultraviolette stråler og varme opstået fra indvendigt lys? Hvis ja, hvordan: 13

14 4. BRANDSIKRING Kontakt eventuelt den lokale brandstation eller kommunen for hjælp til besvarelse af følgende spørgsmål: 4.1 Hvilken brandklassificering har den pågældende bygning? (LR lavrisikoklasse, NR normal risikoklasse, HR højrisikoklasse) 4.2 Er hele bygningen beskyttet af brand-og/eller røgdetektorer/-alarmer? Hvis ja, angiv alarm-/detektor type: Hvis nej, beskriv arealer som ikke er beskyttet: 4.3 Anvender institutionens branddetektorer/-alarmer bestanddele godkendt af DBI Er systemerne installeret I overensstemmelse med DBI standarder? 4.4 Er samtlige nødudgange udstyret med alarmer? Hvis ja, angiv type: Låser dørene automatisk op når en brandalarm aktiveres? 4.5 Hvordan kontrolleres systemerne? Af hvem? Hvor ofte? 4.6 Hvordan aktiveres brand-/røg detektorerne/-alarmerne? (sæt x) Selvaktiverende varmedetektorer Selvaktiverende røgdetektorer Kontrolpaneler Manuel aktivering Vand-sprinklersystemer Midlertidige udstillingsområder Midlertidig udstilling Opbevaringsområde 4.7 Hvem alarmeres af brandalarmsystemet? (sæt x ved samtlige relevante) Intern centralenhed (system i ejendommen) Internt lydanlæg Lokal brandstation direkte linie DBI-godkendt centralenhed (angiv selskab) Andet (specificer) 14

15 BRANDSIKRING (fortsat) 4.8 Angiv type(r) af brandslukningssystem(er) tilstede i områder hvor indlån modtages, opbevares og udstilles. (sæt x ved samtlige relevante) Sprinklersystemer Vandsprinkleranlæg Vandtågesystem Andet Modtagelse Opbevaring Udstilling Angiv type og certificering: Placering(er): Installeret (årstal): Er institutionens ansatte uddannet i brandsluknings-procedurerne? Gasslukningssystemer Kulsyreslukkere Andet Modtagelse Opbevaring Udstilling Angiv type og certificering: Placering(er): Installeret (årstal): Antal brandslanger pr. rum Modtagelse Opbevaring Udstilling Er der installeret vandforstøvere? Håndslukningsudstyr Modtagelse Opbevaring Udstilling andet): Angiv type (f.eks. trykvandsslukkere, skum, pulver, CO2-slukkere kulsyresne/kuldioxid, brandtæpper, 4.9 Hvor ofte og hvem udfører eftersyn på håndslukningsudstyret? 4.10 Hvor ofte trænes personalet i anvendelse af håndslukningsudstyret? 4.11 I hvilke områder og under hvilke forhold er rygning tilladt i bygningen? 4.12 Angiv afstanden fra institutionen til den lokale brandstation Hvor lang tid tager det brandvæsenet at ankomme til institutionen i tilfælde af alarm? 4.14 Angiv afstanden fra institutionen til nærmeste brandhane. 15

16 BRANDSIKRING (fortsat) 4.15 Er den lokale brandstation bemandet 24 timer i døgnet? Har brandvæsenet besøgt bygningen med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan i tilfælde af brand? Angiv dato for seneste besøg fra brandvæsenet i forbindelse med en handlingsplan: 4.16 Har institutionen en etableret værdiredningsplan i tilfælde af brand? Hvis ja, hvor ofte trænes personalet i brugen af den pågældende værdiredningsplan? 16

17 5. SIKKERHED Vagter og adgang 5.1 Er der vagtpersonale tilstede 24 timer i døgnet? (i modsætning til perioder kun med elektronisk overvågning) Hvis nej, er institutionen villig til at ansætte yderligere personale hvis dette påkræves? 5.2 Hvilken type sikkerhedspersonale benytter institutionen? (sæt x i samtlige relevante) Fastansat vagtpersonale Andet personale Vagtpersonale fra ekstern virksomhed ansat på kontrakt Virksomhedens navn: Studerende Volontører Andre (specificer) 5.3 Er der til alle tider en uddannet sikkerhedsansvarlig tilstede? 5.4 Er sikkerhedspersonalet specialuddannet til varetagelse af sikkerheden i den pågældende bygning? Hvis ja, gør kort rede for uddannelsens omfang og varighed: 5.5 Er institutionens vagter: (sæt x i samtlige relevante) Udstyret med radio? Udstyret med personsøger? Andet (specificer) Udstyret med telefon? 5.6 Foretages der baggrundstjek på vagter forud for ansættelse? Hvis ja, hvilken? Foretages der baggrundstjek på andet personale forud for ansættelse? Hvis ja hvilken? 5.7 Angiv antallet af vagter tilstede i bygningerne I åbningstiden dag/aften Når lukket for publikum men åbent for personale I lukketiden Den permanente bygning Midlertidige udstillingsarealer stationære patruljerende stationære patruljerende 5.8 Hvor mange rum tilser den enkelte vagt, i området hvor de udlånte genstande skal udstilles? 17

18 5.9 Er der en vagt tilstede under opsætning og nedtagning af udstillinger? Hvis nej, er det muligt hvis påkrævet? Hvordan reguleres adgang til udstillingsområderne under opsætning og nedtagning af midlertidige udstillinger? 5.10 Hvor ofte kontrolleres midlertidige udstillingslokaler i lukketiden? Af hvem? Hvordan sikres hyppigheden af kontrollen i områderne (f.eks. via elektronisk kontrolpunkts system)? 5.11 Hvor ofte udarbejdes der tjeklister over genstandene i midlertidige udstillingsrum? Hvem er ansvarlig for opdatering af tjeklisterne? 5.12 Laves der fotografisk dokumentation af genstandene i de enkelte midlertidige udstillingsrum? 5.13 Registreres eventuelle interne omplaceringer af indlån? 5.14 Er der sikkerhedspersonale tilstede ved samtlige af bygningens indgange og udgange i åbningstiden? Hvis nej, forklar: 5.15 Angiv titel/profession på personer der kan godkende at museumsgenstande fjernes fra bygningen: 5.16 Bliver hver enkelt genstand der ankommer til eller forlader bygningen tjekket ind/ud af sikkerhedspersonalet? 5.17 Er der regler om tilladte størrelser på medbragte håndtasker i udstillingsområderne? Hvis ja, angiv de tilladte mål? Hvilke regler er gældende for fotografering i udstillingsområderne? 5.18 Findes der en indskrivnings-/udskrivningsprocedure for vagter og andet personale i lukketiden? 5.19 Hvormange ansatte har nøgler til udvendige døre? Angiv titel/profession: 5.20 Foretages der udvendig kontrol af bygningen? Hvis ja, hvor ofte og af hvem? 18

19 Sikkerhed (forts.) 5.21 Bærer personalet (fastansatte og volontører) samt særlige gæster identificerende skilte/badges i områder af bygningen som ikke er offentligt tilgængelige? 5.22 Eksisterer der en nødplan i tilfælde af nødsituationer? Eksisterer der en nødplan i tilfælde af ulykker/katastrofer? Eksisterer der en nødplan i tilfælde af tyveri eller vandalisme? Beskriv i overskriftsform, hvilke nødplaner der er gældende for udstillingen. Angiv venligst datoer for seneste revision af de enkelte nødplaner: Hvis institutionen benytter ovennævnte nødplaner, hvor ofte trænes personalet i iværksættelse og gennemførelse af planerne? Fysiske og elektroniske systemer 5.24 Har museet et elektronisk sikkerheds-/alarmsystem som opererer i hele bygningen? Hvis nej, angiv hvilke områder der ikke hører under det elektroniske sikkerheds-/alarmsystem: 5.25 Hvilke typer overvågningsudstyr findes i bygningen? (sæt x i samtlige relevante) Magnetkontakter Fotoelektriske stråler Ultralyds bevægelsesdetektorer Lyd sensorer Glas sensorer Mikrobølge bevægelsesdetektorer Passive infrarød bevægelsesdetektorer Trykmåtter Overvågningskameraer CCTV Andet (specificer) 5.26 Er institutionens sikkerhedssystem certificeret? Hvis ja, hvilket firma har certificeret sikkerhedssystemerne? 5.27 Hvor aktiverer overvågningssystemet en alarm? (sæt x i samtlige relevante) I bygningens vagt-/sikkerhedsrum Lokalt placeret alarmer (med tydelig sirene/lyd) Hos det lokale politi direkte linie (hvis ikke alle systemer automatisk registreres hos polititet, angiv hvilke der ikke gør). Godkendt vagtcentral (angiv virksomhed) Andet (specificer) 19

20 SIKKERHED (forts.) 5.28 Åbner udvendige døre direkte ind til midlertidige udstillingsområder? Hvis ja, beskriv sikring af disse, med angivelse af gældende standarder: 5.29 Er der vinduer i de midlertidige udstillingsområder? Hvis ja, beskriv sikring af disse, med angivelse af gældende standarder: 5.30 Er samtlige af bygningens udvendige adgange sikret samt udstyret med alarm? (inkl. indgangs-/udgangsdøre, vinduer, tagdøre og luftkanaler) Hvis nej, forklar: 5.31 Hvordan udføres eftersyn på sikkerhedssystemet? Hvor ofte? Hvem udfører eftersyn? 5.32 Udføres der prøver med henblik på forbedring af den menneskelige reaktionsevne og hurtighed i tilfælde af alarm? Hvis ja, hvor ofte? 5.33 Gemmes samtlige fortegnelser over registrerede alarmsignaler, herunder tidspunkt, dato, sted, årsag til alarm samt udført handling? Hvem er ansvarlig for indsamling af disse fortegnelser? 5.34 Hvordan beskyttes skrøbelige, små eller ekstremt værdifulde genstande? (sæt x ved alle relevante) Akrylvitriner Glasvitriner Vægmontrer/permanente montrer Fritstående montrer Aflåste montrer Montrer sikret med synlige skruer Montrer sikret med tildækket skruer Montrer sikret med sikkerhedsskruer Montrer med forseglet søm Montrer med alarm (angiv type) Andet (uddyb) Hvis institutionen ikke er i besiddelse af ovennævnte montrer, vil museet i så fald være villig til at låne eller konstruere en sikker montre? 20

21 SIKKERHED (Forts.) 5.35 Hvis udstillet på en væg, hvorledes sikres genstanden til væggen med henblik på at forhindre tyveri? 5.36 Hvilket materiale/udstyr anvendes til ophængning af store indrammet værker? 5.37 Kan indrammede værker eventuelt udstyres med individuelle alarmer? Hvis ja, angiv hvilken type: 5.38 Angiv afskærmningsmetoder til større værker i udstillingen: 21

22 6. KUNSTHÅNDTERING OG PAKNING 6.1 Er der personale til rådighed ved ladning og aflæsning af kunstgenstande? Hvis ja, hvor mange? 6.2 Er der special uddannet personale til rådighed under pakning og udpakning af genstande? Hvis ja, hvor mange? Under opsyn af? Hvilken type uddannelse tilbydes? Håndterer volontører og praktikanter indlån? Hvis ja, hvordan er de uddannet og hvem er de under opsyn af? 6.3 Udarbejdes der ind- og udlånsrapporter samt tilstandsbeskrivelser på samtlige genstande? Hvis ja, angiv hvem? 6.4 Hvornår anvendes der handsker ved håndtering af genstande? 6.5 Udføres indramninger af museets personale? Hvis nej, angiv af hvem: 6.6 Er institutionen i besiddelse af en passende varevogn/lastbil til transport af lånte genstande? Hvis ja, angiv mål: Dør: H: B: Invendigt: L: B: Loft H: Er transportmidlet (sæt x): Med ventilation Klimastyret Udstyret med alarmsystem Udstyret med bevægelige remme/stropper Udstyret med lift Hvordan aflåses transportmidlet? 6.7 For transport af genstande, hvilke firmaer (på land såvel som i luften) har givet institutionen den gennemgående mest tilfredsstillende service? Virksomhedens navn Kontaktperson Telefon 22

23 7. FORSIKRING 7.1 Hos hvilken virksomhed har institutionen tegnet forsikring? Navn: Adresse: Telefon: Fax: 7.2 Hvorlænge har ovennævnte virksomhed varetaget institutionens forsikringer? 7.3 Hvilke forsikringsmæssige forhold gør sig gældende for indlån? (sæt x) All-risk forsikring, væg-til-væg (under udstilling samt under transport) Forsikring mod tyveri Forsikring mod brand Forsikring mod stigende vandstand og vandskader Forsikring mod naturkatastrofer (f.eks. jordskælv) Forsikring mod genstandens forsvinden Forsikring mod illoyalitet fra personalet 7.4 Hvilke relevante og særlige forhold vedrørende indlån er gældende i forsikringspolicen? 7.5 Hvad er dækningsgrænsen for lånte genstande? 7.6 Er der inden for de seneste tre år forekommet individual skade/tab for mere end kr. på permanente eller lånte genstande/samlinger? (Uanset evt. skadeanmeldelse) Hvis ja, angiv datoen hvorpå skade/tab indtraf, omstændigheder og årsag, omfang af skade/tab, hvorvidt retssag/subrogation fandt sted med henblik på at fastslå skyld/forsømmelighed. (Vedlæg evt. supplerende ark) Hvilke forholdsregler er nu indført for at forhindre lignende sager fremover? 23

24 8. LÅNEHISTORIE 8.1 Angiv en række midlertidige udstillinger som fornylig har været lånt til institutionen/museet: Udstillingstitel/Arrangør År 8.2 Angiv andre institutioner som institutionen/museet fornylig har lånt genstande fra: Institutionens navn Genstandstype År 9. YDERLIGERE INFORMATION OG KOMMENTARER 24

25 10. BEKRÆFTELSE OG ANSVAR UNDERTEGNEDE, SOM HAR UDFYLDT DENNE RAPPORT, ER EN LOVMÆSSIGT AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR DEN PÅGÆLDENDE INSTITUTION. DE ANGIVNE INFORMATIONER REPRÆSENTERER EN FYLDESTGØRENDE OG GÆLDENDE BESKRIVELSE AF INSTITUTIONENS FACILITETER, SIKKERHEDSSYSTEMER OG VARETAGELSE AF GENSTANDE (INSTITUTIONENS EGNE SÅVEL SOM INDLÅN) Signatur Navn: Titel: Dato: UNDERSKRIV VENLIGST NEDENFOR MED DATO, SOM BEKRÆFTELSE PÅ AT DE I DOKUMENTET ANGIVNE INFORMATIONER ER GENNEMGÅET OG OPDATERET I DET OMFANG DET MÅTTE VÆRE NØDVENDIGT I TILFÆLDE AF GENANVENDELSE AF RAPPORTEN. OPFØLGENDE GENNEMGANGE: Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Signatur Dato Titel Antaget af Statens Museum for Kunst (DK) fra the Registrars Committee American Association of Museums,

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til

Læs mere

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Omkostninger 1.1 Alle omkostninger i forbindelse med lånet (forsikring, pakning, rammer, transport, kurerledsagelse, m.v.) afholdes af låner. 1.2 I tilfælde

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4 Side 2 af 33 Indhold Forord side 3 Om SikkerhedsBranchen side 4 Læsevejledning side 4 SikringsOrdbogen A-Å side 5 Side 3 af 33 Forord CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning hvad hedder det? Er der forskel på en

Læs mere