Din brugermanual PHILIPS 25PT5322

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: for stikkontakten. Fjernbetjening Indsæt de to batterier af typen LR03, som er leveret sammen med apparatet og sørg for at montere dem i den rigtige retning. De batterier, som leveres med apparatet, indeholder hverken kviksølv eller nikkel/cadmium, da vi ikke ønsker at forurene miljøet. Bortkast dog ikke de brugte batterier med det almindelige husholdningsaffald men aflever dem på et officielt sted for indsamling af brugte batterier. Igangsættelse Tryk på knappen foran på fjernsynet for at tænde for det. En kontrollampe lyser grønt og skærmen tændes. Hvis kontrollampen lyser rødt, tryk på knappen på fjernbetjeningen. Kontrollampen blinker orange, når De trykker på en tast på fjernbetjeningen. 2 Knapperne på fjernbetjeningen Tekst TV-funktioner (s.12) Valg af stik EXT (s. 9) Information på skærm (s. 9) forstørrelse af en side midlertidigt stop i visning af tekst-tv Kald af menuen INDSTILLING (s.4) Tryk på og stop af bladning i undersider skjulte informationer overskrivning af billedet med tekst-tv visning af klokkeslæt eller direkte kald af en underside Personlige valg (s. 9) Gengivelse af lyd (s. 9) Format 16/9 (s. 9) Styring af video (s.9) Stand-by-stilling (s.8) Menu (s.10) (rød) menu billede (s.8) valg af programmer lydstyrke / numeriske knapper koble lyden fra (grøn) menu lyd (gul) (blå) menu specialiteter forlade menu anvendelse af menuerne F orindstillinger af Spil/Digital (s. 8) Kald af tekst-tv (s.13) Knapperne "smart controls" (s.8) for-indstilling af billede for-indstilling af lyd foregående program Pr ogrammerbare knapper (s.8) Knapperne på fjernsynet Fjernsynet har 3 knapper: MENU, - og + (på toppen af fjernsynet eller skjult bag et dæksel på siden eller på fronten af apparatet). MENU knappen giver adgang til indstilling af lyd og til " smart controls " (s. 8). Knapperne - og + giver mulighed for at vælge programmer og ændre MENU knappens indstillinger. 3 Indstillingsmenu Denne menu giver mulighed for at indstille kanalerne på fjernsynet. For at kalde æ Luk op for lemmen. INDSTILLINGS menuen:  Tryk på de 2 knapper og. Menuen INDSTILLING vises på skærmen.. Hvis fremvisningen af menuen flimrer, tr yk på knappen Således bruges menuerne: Disse 4 knapper giver Dem mulighed for at flytte rundt i menuerne, indstille og få adgang til under-menuerne. Således forlades menuerne: Tryk på den blå knap. Valg af sprog i menuerne og valg af land Når menuen INDSTILLING er kaldt frem: æ Vælg indstillingen SPROG ved hjælp af knapperne  Vælg Deres sprog ved hjælp af knapperne ê Vælg indstillingen LAND (knapperne Vælg Deres land ved hjælp af knapperne. eller. Teksten i samtlige menuer vises nu på det sprog, De har valgt. ). eller (DK for Danmark). EUR-funktionen gør det under installeringen muligt at få vist de enkelte kanalers frekvens i displayet. NB: Det er nødvendigt, at udføre disse to indstillinger korrekt, før De går videre til opsøgning af programmer. 4 Opsøgning af programmer De har 2 muligheder: automatisk indlæsning eller manuel indlæsning (indstilling program efter program). Automatisk indlæsning I menuen INDSTILLING: (efter at have indstillet SPROG og LAND) æ Vælg AUTO INDLÆSN. (knapperne ) og tryk på. Menuen AUTO INDLÆSN vises. Søgningen begynder. Fjernsynet lagrer alle de programmer, det finder i Deres område. Søgningen varer nogle minutter. Når søgningen er afsluttet, vises menuen INDSTILLING automatisk igen. Dette fjernsyn er udstyret med systemet Easy Tune, som gør det muligt automatisk at sortere programmerne med deres navn.  Hvis senderen udsender det tilsvarende signal, vil programmerne få rigtigt nummer. Gå direkte videre til side 7. I visse tilfælde kan systemet bede Dem om at angive Deres område med de nummererede knapper fra til. ê Hvis senderen ikke udsender signalet, vil programmerne få numre fra 99, 98, 97, I dette tilfælde bør De anvende menuen SORTERE for at give dem nyt nummer. Hvis intet program er fundet, se afsnittet Gode råd (side 17). Sortering Denne menu giver mulighed for at ændre programnumrene til en rækkefølge, De ønsker. æ Vælg SORTERE (knapperne ) og tryk på. Menuen SORTERE vises. Den viser listen over alle programnumrene med deres navn, eller deres frekvens, eller deres kanal.  Vælg de programmer, der skal have nyt nummer, ved hjælp af knapperne. F. eks. hvis De vil ændre programnummeret 96 til 2:Vælg 96 med knapperne (eller tast ). Det valgte nummer (96) vises i blåt på listen. ê Tryk på knappen for at bekræfte. Et gult rektangel vises hen over programmets navn (eller dets frekvens eller kanal). til. I vores eksempel, tast. Programmet 02 vises. Nummeret (02) vises i blåt på listen. Indtast det ønskede nummer med knapperne Tryk på knappen for at bekræfte. ( giver mulighed for at annullere). Ændringen udføres. I vores eksempel er program nr. 96 blevet til nr. 02 (og program nr. 02 er blevet til nr. 96). Gentag for hvert program, der skal have nyt nummer. Således forlades menuen: Tryk på den blå knap. 5 Manuel indlæsning Denne menu giver mulighed for at indlæse programmerne, kanal efter kanal. I INDSTILLINGS menuen (knapperne ). æ Vælg MANUEL INDL. (knapperne Menuen MANUEL INDL. vises. ) og tryk på.  Vælg KANAL/FREKV. ( ). I visse lande er denne indstilling ikke mulig. Brug knapperne til at vælge søgeform: FREKV. (søgning efter frekvens) eller KAN. C og KAN. S (søgning efter kanal hvis De kender programmernes kanalnumre). ). Brug til at vælge EUROPE, EUR. W, EUR. E, UK eller FRANCE (ifølge versionen). Valget EUROPE sikrer en automatisk sporing med undtagelse af udsendelser fra Frankrig (norm LL': brug valget FRANCE) eller i visse tilfælde med dårlig modtagelse: brug EUR. W (BG), EUR. E (DK) eller UK (I). Hvis De ønsker nærmere oplysninger, se ordforklaringen s. 18. ê Vælg SYSTEM ( Vælg SØGNING ( ) og tryk på. Søgningen begynder. Så snart et program er fundet, standser søgningen. Gå videre til punkt Ú. Hvis De kender frekvensen (eller kanalnummeret) på det program, De ønsker at modtage, kan De indtaste programmets nummer direkte ved hjælp af ciffertasterne fra til.

3 Hvis intet program er fundet, se afsnittet Gode råd (side 17). Hvis De ønsker at genoptage søgningen, tryk igen på. ). Hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, kan De justere den. Tryk vedvarende på én af knapperne for at indstille. ). til til at taste det ønskede nummer. Vælg FINJUSTERING ( Ú Vælg PROGRAMNUMMER ( Brug knapperne eller º Vælg INDLÆS ( ) og tryk på. Meddelelsen OK vises. Programmet og navnet på det (hvis det findes) er indlæst. Gentag punkterne, Ú, º for hvert program, der skal indlæses. Således forlades menuen: Tryk på den blå knap. 6 Favorit-programmer Denne menu gør det muligt at vælge de programmer, man kan få direkte adgang til ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen. I menuen INDSTILLING: æ Vælg FAVORIT PROG. (knapperne ) og tryk på. Menuen FAVORIT PROG. vises. De fundne programmer under søgningen er blevet automatisk optaget på denne liste og vises i grønt. til at vælge det program, De ønsker at tage ud af denne favoritliste.  Brug knapperne ê Tryk på for at udelade programmet (eller optage det). De udeladte programmer vises i hvidt, de optagne programmer vises i grønt. Knappen giver Dem kun mulighed for at skifte mellem programmerne og stikkene EXT, der vises i grønt på denne liste. NB: Hvis alle programmerne udelades, fungerer knappen ikke mere. Således forlades menuen: Tryk på den blå knap. Programnavn Denne menu giver mulighed for at give og ændre navne på programmer og stik EXT. I menuen INDSTILLING: æ Vælg GIVE NAVN (knapper ) og tryk på. Menuen GIVE NAVN vises med listen over de programmer, der er blevet fundet automatisk under installationen. Visse programmer har måske ikke noget navn (det signal, som gør det muligt at identificere det, udsendes ikke altid) eller et navn, der ikke er velegnet (fremvisningen er begrænset til 5 bogstaver). til at vælge det ønskede program.  Brug knappen ê Brug knapperne til at bevæge Dem i zonen med fremvisning af navnet (mulighed for 5 bogstaver). En gul firkant kommer frem på det ønskede sted. til at vælge eller ændre bogstav. til at gå videre til det næste program. Brug knapperne Brug knapperne Således forlades menuen Tryk 2 gange på den blå knap. INDSTILLING : 7 Anvendelse af fjernbetjenin skærm Visning af klokkeslæt Personligt foretrukne indstillinger (PP) Gengivelsen af lyd Billedformat 16/9 Knapper til styring af video Anvendelse af menuerne æ Tryk på den farvede knap menu, De ønsker. BILLEDE LYD SPECIALITETER (rød, grøn eller gul) for at kalde den  Brug knapperne til at vælge Deres indstilling og knapperne til at indstille eller få adgang til under-menuerne. FORLADE ê Tryk på den blå knap for at forlade den viste menu. Billede æ Kald menuen BILLEDE (rød knap ).  Brug til at vælge og til at indstille. De har adgang til LYS, FARVE, KONTRAST og SKARPHED: Indvirker på billedets skarphed. FARVETONE: Indvirker på farvernes gengivelse fra et koldt billede (mere blåt) til et varmt billede (mere rødt). STØJREDUKTION: Nedsætter billedets støj, hvis modtagelsen er vanskelig (billede med sne). Til indstilling af billede se også afsnittet Gode råd (s. 17). Lyd æ Kald menuen LYD (grøn knap ).  De har adgang til BALANCE, DISKANT, BAS og INCR. SURROUND: Forøger stereoeffekten ved at give indtryk af, at der er større afstand mellem højttalerne. Hvis udsendelsen er i mono, efterlignes stereolyden. HOVEDTELEFON: Giver mulighed for at indstille lydstyrken i hovedtelefonen uafhængig af lydstyrken i fjernsynets højttalere. Således forlades menuerne: Tryk på den blå knap 10. Specialiteter Børnesikring Børnesikringen er en elektronisk nøgle, som gør fjernsynets knapper inaktive. æ Kald menuen SPECIALITETER (gul knap  Vælg BØRNESIKRING (knapperne ê Brug knapperne ). ). til at indstille på TÆND. Sluk for fjernsynet og gem fjernbetjeningen, så fjernsynet ikke mere kan bruges. Nu kan fjernsynet kun tændes ved hjælp af fjernbetjeningen. For at annullere: Indstil igen BØRNESIKRING på SLUK. Indlæsning af indstillingerne De kan indlæse Deres indstillinger af billede og lyd. Disse indstillinger genoprettes, hver gang De tænder for fjernsynet eller ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Generel indlæsning æ Foretag først Deres indstillinger i menuerne BILLEDE og LYD og indstil lydstyrken efter ønske (knap ). Dernæst: ).  Kald menuen SPECIALITETER (gul knap ê Vælg INDL. PP ALLE (knapperne ) og tryk på. Meddelelsen OK vises.alle indstillinger i menuerne BILLEDE og LYD samt lydstyrken er nu indlæst. Indlæsning pr. program Denne funktion giver mulighed for at korrigere udsvingene, der kan forekomme mellem de forskellige programmer og/eller stik EXT. De kan indlæse indstillingerne for LYS, FARVE, SKARPHED, STØJREDUKTION og lydstyrke (knap ). æ Foretag disse indstillinger for det program (eller stik EXT), der skal korrigeres, og:  Kald menuen SPECIALITETER (gul knap ê Vælg INDL. PP PR: (knapperne ). ) og tryk på. Meddelelsen OK vises. Indstillingerne er indlæst. Gentag fremgangsmåden for hvert program, der skal korrigeres. Timer Automatisk sluk I menuen SPECIALITETER (gul knap ). æ Vælg TIMER ( ) og tryk på. Menuen TIMER vises. til at indstille tiden, hvorefter Deres fjernsyn automatisk går i stand-by (op til 180 min. ). Knappen gør det muligt at vise den tid, der er tilbage. Indstil igen AUTOM. SLUK på  Vælg AUTOM. indstillingerne med knapperne : æ til eller. at annullere: Indstil igen TIMER AKTIV på SLUK. knapperne til at vælge hvert bogstav. bliver stående på skærmen. at annullere: Indstil igen VIS på SLUK. for at slette meddelelsens indhold. kan læses som en slags avis. overskrift henviser til et sidenummer (altid med 3 cifre). side 120, tast. samme fremgangsmåde for at se en anden side. farvede knapper giver mulighed for at få adgang til de tilsvarende overskrifter og sider.

4 Oversigt For at komme tilbage til oversigten (som regel side 100), tryk på den hvide knap. Foregående side For at komme tilbage til den sidst viste side. 13 Tekst-TV (særlige funktioner) Tr yk på: Foretrukken side De opnår : Find først Deres foretrukne side.tryk dernæst i 3 for at indlæse. Denne sekunder på den hvide knap side vil nu blive vist automatisk, hver gang tekst-tv startes. De kan indlæse en forskellig side for hvert program. For at finde sidenummeret på underteksterne, se i hovedoversigten. Skriv nummeret på siden med undertekster (f. eks. 888). Tælleren kører og underteksterne vises. Hvis underteksten ikke er tilgængelig, bliver tælleren ved med at køre. For at forlade underteksten, tryk på. For at standse eller genoptage visningen af tekst-tv. Symbolet L vises og fjernsynsprogrammet genoptages. Denne funktion gør det lettere at vente, når søgningen gennem siderne tager tid. For at vise den øverste halvdel, den nederste halvdel og vende tilbage til den normale dimension. For at overskrive/fjerne tekst-tv fra billedet. / Kald af undertekster Midlertidigt stop i visning af tekst-tv Forstørrelse af en side Overskrivning af billedet med tekst-tv Skjulte informationer Stop af bladning i undersider For at vise/fjerne de skjulte informationer (løsninger på spil eller spørgsmål/svar). Visse sider indeholder undersider, der automatisk efterfølger hinanden. Hvis det er tilfældet, giver denne knap mulighed for at standse eller genoptage bladningen. Meddelelsen I vises foroven til venstre på skærmen. For at få direkte adgang til en underside, tryk på. Sidenummeret efterfulgt af 4 streger vises forneden til venstre på skærmen. Skriv dernæst nummeret på den ønskede underside med 4 cifre. F. eks.: 0002 til underside 2. Tælleren kører og undersiden vises.tryk på for at komme tilbage til hovedsiden. Direkte kald af en underside 14 Tilslutning af eksternt udstyr Stikket EXT1 har indgange/udgange til audio og video RGB. Stikket EXT2 har indgange/udgange til audio video S-VHS. Hvis De ønsker nærmere oplysninger, se ordforklaringen (s. 18). Videooptager... med Dekoder Hvis Deres videooptager er udstyret med stik til eksternt udstyr, udføres tilslutningerne som vist ovenfor. Stikkene til eksternt udstyr giver mulighed for at opnå en bedre kvalitet. Hvis Deres videooptager ikke er udstyret med stik til eksternt udstyr (eller hvis det allerede er i brug til et andet apparat), kan De kun benytte antenne-forbindelsen. Det betyder, at videooptageren opfattes af fjernsynet som et TV-program. De bør i så tilfælde søge test-signalet i videooptageren og tildele den programnummeret 0 (se Manuel Indl. s. 5). For at gengive videobilledet, tryk på knappen. Se også vejledningen til videooptageren vedrørende test-signalet. (Videooptageren skal være udstyret med en HF-modulator). Andre apparater (Satellit-modtager, dekoder, CDV/CDI, spil-computer,...) Tilsluttes det til stikket EXT1 (eller til EXT2 hvis apparatet kan afgive S-VHS signaler). For at vælge de tilsluttede apparater Brug knappen til at vælge E1 (EXT1), E2 (EXT2) eller, for S-VHS eller Hi-8 apparater, E2 Y/C. De fleste apparater opretter selv forbindelsen (dekoder, videooptager). De kan også bruge den hvide knap til at vælge stikkene med de tilsvarende forindstillinger: E1 DIGITAL (et digitalt apparat tilsluttet til EXT1), E1 SPIL BAGVED (spil tilsluttet til EXT1) og E2 SPIL FORAN (spil tilsluttet til VIDEObøsningen på forsiden af TV'et). 15 Tilslutning foran Udfør én af følgende tilslutninger og derefter: Brug knappen til at vælge E2 (for kamera VHS eller 8 mm) eller E2 Y/C (kamera S-VHS eller Hi-8). Hvis det er en monolyds-camcorder, forbindes audio-signalet til AUDIO L indgangen. Ved at trykke på tasten kan De få lyden gengivet i TV-apparatets venstre og højre højttalere. NB: Hvis et apparat er tilsluttet stikket EXT2, tilrådes det at slukke for det, mens De anvender tilslutningen S-VHS foran. Forstærker Brug en audio-forbindelsesledning og forbind stikkene P "L" og "R" fra fjernsynet med "AUDIO IN" "L" og "R" på forstærkeren i Deres stereoanlæg. Hovedtelefon For at indstille lydstyrken i hovedtelefonen, anvend indstillingen HOVEDTELEFON i menuen LYD (s. 10).Til fjernsynets lydstyrke, brug knapperne eller. De kan få direkte adgang til indstillingen HOVEDTELEFON ved hjælp af de programmerbare knapper og på fjernbetjeningen (se s. 8). For at kopiere Deres indspilninger: Udfør én af følgende tilslutninger og dernæst: Tryk på knappen for at vælge E1. Indstil videooptageren til indspilning ved perifert stik. Vigtigt:Tilslutninger foran giver ikke mulighed for at kopiere. 16 Gode råd Dårligt billede Hvis der ligger høje bakker eller bygninger i nærheden, kan dette give dobbeltbillede, ekko eller skygger. I så tilfælde ændres retningen på den eksterne antenne. Kontroller at Deres program er korrekt indstillet eller finjuster indstillingen: Se "finindstilling" (s. 6). Det tilsluttede udstyr gengiver et billede i sort/hvid? Kontroller at De har valgt det rigtige stik E2 eller E2 Y/C (knap ). Billedet mangler helt Har De tilsluttet antennen? Har De valgt det rigtige system? (s. 6). Giver Deres antenne mulighed for at modtage udsendelser på denne frekvens? Et dårligt forbundet antennestik eller en dårling forbindelse til eksternt udstyr er ofte årsagen til problemer med billede og lyd (Det sker at stikkene går halvvejs fra hinanden, når man flytter eller drejer fjernsynet). Kontroller alle forbindelserne. Indstilling af billede Hvis De har problemer med at finde frem til en god indstilling af billedet, vælg én af forindstillingerne i smart controls (s. 8) og indlæs den sammen med PP ALLE i menuen SPECIALITETER. Billedet er for blåt eller for rødt! Gentag indstillingen af FARVETONE (s.10). er dårligt indstillet? Tryk på den grønne knap eller gentag indstillingerne (s. 10). indstillingen SYSTEM (s. batterierne. Stand-by Når De tænder fjernsynet, forbliver det i stand-by og meddelelsen BØRNESIKRING vises, når De bruger fjernsynets knapper! Funktionen børnesikring er slået til (s. 11). For at bruge mindre energi tilrådes det at slukke fjernsynet med knappen, der sidder foran på fjernsynet. Hvis fjernsynet ikke modtager noget signal i 15 min.

5 , vil det automatisk gå i stand-by. Diverse Menuerne vises i et fremmed sprog? Gentag valget af sprog (s. 4). Der vises hele tiden bogstaver på skærmen? Funktionen MEDDELELSE er slået til (s. 12).Knappen på fjernbetjeningen fungerer ikke mere? Gentag indstillingerne i menuen FAVORIT PROG. (s.7). Stadig intet resultat? Forsøg aldrig selv at reparere Deres fjernsyn, men henvend Dem til Deres forhandlers tekniske afdeling. Regler for genvinding Der er anvendt materialer i fjernsynet, der kan genbruges eller genvindes. For at reducere miljøforureningen, kan man henvende sig til et firma, der har specialiseret sig i genvinding af brugte apparater ved at demontere dem og samle materialer, som kan genbruges (De kan få nærmere oplysninger hos Deres forhandler). 17 Ordforklaring Easy tune (nem afstemning): Et system der giver mulighed for en automatisk installation og sortering af programmer. Farvekode PAL SECAM: Pal anvendes i de fleste europæiske lande, Secam anvendes i Frankrig, Rusland og de fleste afrikanske lande. USA og Japan anvender et andet system kaldet NTSC. RGB-signaler: Det drejer sig om 3 videosignaler Rød, Grøn, Blå, som direkte styrer katoderørets 3 kanoner, rød, grøn, blå. Anvendelsen af disse signaler giver en bedre billedkvalitet. S-VHS-signaler: Det drejer sig om 2 særskilte videosignaler Y/C, som udgår fra indspilningsstandarderne S-VHS og Hi-8. Luminans-signalerne (sort/hvid) og krominans-signalerne (farve) registreres særskilt på båndet. Man opnår således en bedre kvalitet end med almindelig video (VHS og 8 mm), hvor Y/C signalerne blandes og kun danner et samlet videosignal. Smart controls: Giver mulighed for at få adgang til forindstillinger af billede og lyd. MONO: Lyden gengives i mono, når kun én lydudgang transmitteres. STEREO: Lyden gengives i stereo, når de 2 lydudgange, venstre og højre, transmitteres hver for sig. Man opnår således en gengivelse af de forskellige lyde i rummet. NICAM: Det er en fremgangsmåde, som giver mulighed for at transmittere lyden med digital kvalitet. System: Fjernsynsbilleder udsendes ikke på samme måde i alle lande. Der findes forskellige normer: BG, DK, I, og L L'. SYSTEM indstillingen (s. 6) giver mulighed for at vælge mellem disse forskellige normer. 16/9: Betegner forholdet mellem højde / bredde på skærmen. Fjernsyn med bred skærm har forholdet 16/9, Deres fjernsyn har forholdet 4/3. Hvis De ser et billede 4/3 i format 16/9, vil billedet blive lodret sammentrykt. 14/9 (findes kun på visse modeller): Det er et mellemliggende format, som gør det muligt at forstørre billedet og således formindske de sorte bånd foroven og forneden på billederne i cinemascop format. Stikordsregister Billede (indstilling).. 10 Børnesikring..11 Dekoder, CDV, CDI, Spil-computer Favorit programmer.7 Finindstilling af kanalen Fjernbetjening Fjernsynets knapper. 3 Gengivelse af lyd

6 ..9 Hovedtelefon Indlæsning af indstillinger Klokkeslæt (visning) Lyd (indstilling)...10 Meddelelser Menuer Programmer Programmerbare knapper Programmering Programmeret slukning...11 Programnavn...

7 .7 Systemer "Smart controls" Sortering af programmer.. 5 Søgning efter kanaler...5 Specialiteter...11 Sprog i menuerne Tekst-TV Tilslutninger Valg af stik EXT.

8 Powered by TCPDF ( Videooptager (knapper) Visning af programnummer /9 (skærmformat)

Oversigt. Dansk. Vedrørende denne brugsanvisning. 4 Dette lille runde mærke foran en sætning viser, hvad De skal gøre, 5 Denne pil: Det, De opnår,

Oversigt. Dansk. Vedrørende denne brugsanvisning. 4 Dette lille runde mærke foran en sætning viser, hvad De skal gøre, 5 Denne pil: Det, De opnår, Dansk Vedrørende denne brugsanvisning. 4 Dette lille runde mærke foran en sætning viser, hvad De skal gøre, 5 Denne pil: Det, De opnår, Tekst i kursiv : En bemærkning eller en kommentar. En ord f o rklaring

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Indledning. Oversigt

Indledning. Oversigt 2441.2 dk 05-10-2005 10:04 Pagina 1 Indledning Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte Philips. Denne brugsanvisning er lavet for at hjælpe dig med at installere og anvende dit fjernsyn. Vi

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882

Din brugermanual GRUNDIG T 51-830 MULTI/ICN http://da.yourpdfguides.com/dref/2920882 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU NORSK SUOMI SVENSKA AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU FARGEFJERNSYN BRUKSANVIING VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Tak fordi du har købt dette JVC farvefjernsyn.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Tak, fordi du har købt dette JVC-farvefjernsyn.

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere