PenSam's førtidspensioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PenSam's førtidspensioner"

Transkript

1 2012 PenSam's førtidspensioner

2 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for portører CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon

3 Indhold Førtidspensionstilkendegivelser i Forord... 6 Sammenfatning... 8 Førtidspensioner i Danmark Førtidspensioner i PenSam Førtidspensioner for Social og Sundhed sektoren Førtidspensioner for Kost og Service sektoren Førtidspensioner forteknik og Service sektoren Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Førtidspensioner for kunder uden sektor (incl. ledere) Bilag 1. Om undersøgelsen Bilag 2. Førtidspensioner i pensionsordninger Førtidspensioner for social- og sundhedsgrupper Førtidspensioner for portører Førtidspensioner for Pension Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Førtidspensioner for ledere Førtidspensioner for PMF Pension

4 xførtidspensionstilkendelser i 2012 Nedenstående danmarkskort viser førtidspensionstilkendelser i 2012, målt pr (promille) indbyggere mellem år i de enkelte kommuner. Kommuner med høj tilkendelseshyppighed er spredt over hele Danmark. Tilkendelser af førtidspension pr indbyggere i alderen år

5 5

6 Forord PenSam udgiver hvert år statistikken Førtidspensioner i PenSam, der belyser flere aspekter af årets nye førtidspensioner. Denne rapport for 2012 er den sidste efter reglerne om førtidspension fra 2003, da reglerne om førtidspension er ændret med virkning fra 1. januar De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. at personer over 40 år fortsat kan få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. I 2012 fik PenSam 991 nye førtidspensionister. Reformen fra 2003 har ikke helt haft den ønskede virkning for vores kunder, men det har ikke ændret vores motivation til at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af nytilkendelser af førtidspension. PenSam har faktisk i en årrække haft fokus på arbejdsfastholdelse. Vores seneste tiltag er "Din Stifinder", hvor alle udstødningstruede får tilknyttet en personlig socialfaglig tovholder og evt. betalt behandling. De foreløbige resultater tegner positivt. Vi fortsætter indsatsen med arbejdsfastholdelse, idet PenSam fortsat har en ambition om at fastholde kunder i et langt, arbejdsdygtigt liv. Gennemsnitsalderen for PenSam's kunder, som i 2012 fik tilkendt en førtidspension, var 51 år, hvilket hænger sammen med, at PenSam s kunder kommer fra beskæftigelse. Sammenholder man det med gennemsnitsalderen for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som for PenSam s kunder er ca. 61 år, så repræsenterer hver førtidspensionering gennemsnitligt 10 tabte arbejdsår. Hver dag året rundt er der knapt 3 kunder, som får tilkendt førtidspension. Af dem er ca. 15 % "overproduktion" set i forhold til resten af den arbejdende del af befolkningen. Forestil dig nu at den nye reform med virkning fra 1. januar 2013 ville betyde, at PenSam's kunder fik tilkendt førtidspension i samme omfang som resten af befolkningen, så ville der være mange penge at spare for samfundet og ikke mindst kunderne i pensionskollektivet. 6

7 FORORD Det er meget store udgifter, der udløses i forbindelse med førtidspensioner. Selv en behersket nedgang i antallet af nytilkendelser af førtidspension vil have et stort samfundsøkonomisk perspektiv. Lægger man dertil, at det har meget store personlige omkostninger at havne på førtidspension, så ser vi kun frem til virkningen af den nye reform. God læselyst! Helen Kobæk direktør 7

8 Sammenfatning FLERE FÅR TILKENDT FØRTIDSPENSION I PENSAM I 2012 fik 991 kunder i PenSam tilkendt førtidspension. Det er en stigning på 101 nye førtidspensioner i forhold til Det betyder, at 3 kunder nu får førtidspension hver dag året rundt. Gennem de seneste år har PenSam oplevet en stadigt faldende førtidspensionsandel (antal førtidspensioner/antal ikke-pensionerede kunder). Overordnet set har PenSam haft en førtidspensionsandel tilnærmelsesvist svarende til befolkningen som helhed. Det betyder, at sandsynligheden for at bliver førtidspensioneret tilnærmelsesvis er den samme som andre erhvervsaktive danskere. I 2012 har PenSam igen en førtidspensionsandel højere end andre. Figur 1 Førtidspensionsandel for PenSam og befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Erhvervsaktive, PenSam 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Det er i høj grad førtidspensioneringer indenfor Kost og Service og Social og Sundhed sektorerne, der bidrager til den høje førtidspensionsandel. SYGDOMME I RYG OG BEVÆGEAPPARAT RAMMER FORTSAT MANGE Det er fortsat sygdomme i ryg og bevægeapparat (rygsygdomme og øvrige sygdomme i bevægeapparat), der er den hyppigste årsag til førtidspensionering blandt PenSam's kunder. I 2012 var 40 % af alle nytilkendelser på den baggrund, hvilket er på niveau med tidligere år. 8

9 SAMMENFATNING 26 % fik tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser. Dette er ligeledes på niveau med tidligere. Figur 2 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent Færre førtidspensioner Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 9

10 Førtidspensioner i Danmark Der har igennem de seneste par år været et markant fald i tilkendelser af førtidspension i det offentlige. I 2012 fik borgere tilkendt en førtidspension. Dette er et faldt på 17 % i forhold til 2011, hvor borgere fik førtidspension. Udviklingen i antal tilkendelser af førtidspension viser en stigning (i antal) frem til 2010, hvorefter antallet af tilkendelser falder. Tabel 1 Førtidspensioner i det offentlige set i forhold til befolkningen Årlig tilkendt førtidspension Befolkningen år Procent af befolkningen 0,38% 0,52% 0,54% 0,54% 0,51% 0,42% NYE FØRTIDSPENSIONISTER KOMMER FRA BESKÆFTIGELSE Omkring halvdelen af de nye pensionister har haft forudgående beskæftigelse inden for de seneste fem år forud for tilkendelsen af førtidspension. Udviklingen set over perioden 2008 til 2012 viser, at en stigende andel kommer fra beskæftigelse og der er færre nye førtidspensionister, som kommer fra kontanthjælp og sygedagpenge forud for tilkendelsen af førtidspension. De nye førtidspensionister, som havde været i forudgående beskæftigelse, havde hyppigst været i beskæftigelse inden for brancherne offentlig administration, undervisning og sundhed efterfulgt af brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. Disse brancher repræsenterer udsatte sektorer eller faggrupper. Nogle af PenSam's kunder falder indenfor disse udsatte faggrupper. FALDENDE GENNEMSNITSALDER I 2012 er en ny førtidspensionist i gennemsnit 46 år. I de seneste 5 år er førtidspensionisternes alder faldet fra 46,2 i 2008 til 45,8 år i Faldet i den gennemsnitlige alder for en ny førtidspensionist skyldes, at der i 2012 var en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupper under 40 år og færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne år og år. Beskæftigede er ældre ved tilkendelse af førtidspension end ikke-beskæftigede. Nye førtidspensionister, som var i beskæftigelse forud for tilkendelsen af førtidspension, var i gennemsnit fem år ældre end de nye førtidspensionister, der ikke var 10

11 FØRTIDSPENSIONER I DANMARK i beskæftigelse forud for tilkendelsen. Det skyldes, at en stor andel af de tidligere beskæftigede var i aldersgruppen år ved tilkendelse af førtidspension. I 2012 fik en større andel af kvinder end mænd i aldersgrupperne år og år tilkendt førtidspension. FORTSAT MANGE FØRTIDSPENSIONISTER MED PSYKISKE LIDELSER Omkring halvdelen af tilkendelserne om førtidspension sker på baggrund af en psykisk lidelse. Andelen var stigende fra 47 % i 2008 til 52% i 2010, hvorefter andelen faldt til 49 % i % af de nye førtidspensionister havde sygdomme i bevægeapparatet. I perioden 2008 til 2012 er der sket et fald i andelen af tilkendelser på baggrund af sygdomme i bevægeapparatet fra 21 % i 2008 til 18 % i I 2012 var andelen af tilkendelser af førtidspension til personer med psykiske lidelser markant højere for unge end for ældre. I aldersgruppen under 40 år fik 82 % tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. Til sammenligning var det 35 % i aldersgruppen over 50 år. Tilkendelse af førtidspension på baggrund af sygdomme i bevægeapparat er stigende med alderen. I aldersgrupperne over 50 år var det hver fjerde, der fik tilkendt førtidspension på baggrund af bevægeapparatslidelser. Til sammenligning er der næsten ingen under 40 år. I 2012 var det især kvinder over 50 år, der fik tilkendt førtidspension grundet bevægeapparatsygdomme. I 2012 havde mange førtidspensionister ofte mere end én sygdom. 11

12 Førtidspensioner i PenSam I 2012 fik 991 kunder i PenSam tilkendt førtidspension. I 2008 toppede antallet af førtidspensionister med 1231 nytilkendelser, og siden er antallet af førtidspensioner faldet. Denne tendens er nu ændret. Fra 2011 til 2012 er der sket en stigning i antallet af nye førtidspensioner fra 890 nytilkendelser til 991 nytilkendelser. Tabel 2 Antal førtidspensioner i PenSam Førtidspensioner Ikke-pensionerede FLERE UDSATTE FAGGRUPPE Ankestyrelsen har udpeget PenSam's kunder som udsatte faggrupper. PenSam har i år foretaget en særlig opdeling af nytilkendelser af førtidspension. Opdelingen svarer til FOAs sektorniveau: Social og Sundhed Kost og Service Teknik og Service Pædagogiske sektor Uden sektor (incl. ledere) Sektortilhørsforhold har stor betydning for, hvilken risiko kunden har for at ende på førtidspension. Det er dog ikke alle sektorer, som er lige udsatte, men især Kost og Service sektoren samt Social og Sundhed sektoren er udsatte sektorer. Tabel 3 PenSam nye førtidspensioner fordelt pr. sektor Social og Sundhed Kost og Service Teknik og Service Pædagogiske sektor Uden sektor PenSam førtidspensioner Erhvervsaktive Førtidspensionandel 0,39 % 0,40 % 0,23 % 0,17 % - 0,29 % I alt Hvis 100 % svarer til, at en sektor har en andel af nytilkendelser svarende til deres relative andel af ikke-pensionerede kunder, så viser det sig, at kunder tilhørende de to sektorer bliver tilkendt førtidspension oftere end gennemsnittet også gennemsnittet for hele befolkningen. Social og Sundhed sektoren samt Kost og Service sektoren er begge overrepræsenteret med ca. 30 % i forhold til gennemsnittet for PenSam. 12

13 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM Figur 3 Overrepræsentation fordelt på sektor Social og Sundhed Kost og Service Teknik og Service Pædagogiske sektor IGEN EN STØRRE SANDSYNLIGHED FOR FØRTIDSPENSIONER Risikoen for førtidspensionering vokser med alderen, men førtidspensionsandel eller sandsynligheden for førtidspension er gennem de seneste år mindsket på trods af, at alle kunder er blevet ældre. PenSam's førtidspensionsandel er på 0,29% i Tidligere var sandsynligheden både 0,4 % og og 0,5 %. De allerseneste år er sandsynligheden faldet til omkring 0,3 %. Dette niveau er altså fastholdt i PenSam har hvert år siden 2007 oplevet en stigning i antallet af ikke-pensionerede kunder, og 2012 er ingen undtagelse. Stigning af antallet af nye førtidspensionister er dermed blevet opvejet af stigning af antal ikke-pensionerede kunder, men der er sket en forskydning. I 2012 er der nu 383 kunder for hver førtidspensionist, hvor der i 2011 var 430 for hver førtidspensionist. Det betyder, at der nu er relativt færre til at bære byrden i pensionskollektivet. 13

14 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM Figur 4 Førtidspensionsandel for PenSam og befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Erhvervsaktive, PenSam 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Den samlede førtidspensionsandel ligger lige over niveauet for den offentlige førtidspensionsandel. Men PenSam's førtidspensionsandel dækker over meget store forskelle pensionsordningerne i mellem. Hver enkelt pensionsordning gennemgås bagest i bilag 2 i denne rapport. I 2012 fik 0,25 % af den erhvervsaktive del af befolkningen en førtidspension, dvs. dem der havde været i forudgående beskæftigelse. Det betyder, at sandsynligheden for at blive tilkendt førtidspension er højere for PenSam's kunder end gennemsnittet af andre erhvervsaktive danskere. Det vil sige, at kunden er overrepræsenteret, når det gælder tilkendelse af førtidspension. Ser vi på de konkrete tal, så er overrepræsentationen ca. 15 % i Hver dag året rundt er der knapt 3 kunder, som får tilkendt førtidspension, af dem er ca. 15 % "overproduktion". Forestil dig nu, at førtidspensionsandelen var den samme. Rent faktisk ville det betyde, at mere end 150 kunder fortsat kunne være tilknyttet arbejdsmarkedet. 14

15 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM Tabel 4 Førtidspensioner i det offentlige set i forhold til befolkningen PenSam førtidspensioner Erhvervsaktive Befolkningen førtidspensioner Erhvervsaktive EN NY FØRTIDSPENSIONIST ER 51 ÅR Gennemsnitsalderen for en kunde, som i 2012 fik tilkendt en førtidspension, var 51 år. Dette svarer tilnærmelsesvist til gennemsnitsalderen for andre faggrupper. En stor andel af de tidligere beskæftigede var i aldersgruppen år ved tilkendelse af førtidspension. Det holdes in mente, at nye førtidspensionister, som var i beskæftigelse forud for tilkendelsen af førtidspension, var i gennemsnit fem år ældre end de nye førtidspensionister, der ikke var i beskæftigelse forud for tilkendelsen. Tabel 5 Gennemsnitsalder for nye førtidspensioner for PenSam kunder PenSam Alder Sammenholder man det med gennemsnitsalderen for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for PenSam's kunder på ca. 61 år, så repræsenterer hver førtidspensionering gennemsnitligt 10 tabte arbejdsår. Det koster mange penge for samfundet og ikke mindst kunderne i pensionskollektivet. INGEN STORE FORSKYDNINGER I HOVEDDIAGNOSERNE Det er fortsat sygdomme i ryg og det øvrige bevægeapparat, som er den hyppigste årsag til førtidspensionering i PenSam. I 2012 stod disse to diagnoser for ca. 40% af alle førtidspensioneringer. Tilkendelse af førtidspension på baggrund af sygdomme i ryg og bevægeapparat er stigende med alderen. I aldersgrupperne over 50 år var det hver fjerde, der fik tilkendt førtidspension på baggrund af bevægeapparats-lidelser. Til sammenligning er der næsten ingen under 40 år. Omkring en fjerdedel af tilkendelserne om førtidspension sker på baggrund af en psykisk lidelse. Andelen har været stigende siden 2007, men synes at have fundet et stabilt leje de senere år - omend på et højt niveau. I dag giver stress ikke som isoleret diagnose førtidspension. Men de kunder, som får alvorlige følgesygdomme 15

16 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM kan blive førtidspensionerede. Det kan være alvorlige sygdomme indenfor det neulogiske områder med fx hjerneblodprop, hjerneblødninger eller svulster. I 2012 var andelen af tilkendelser af førtidspension til personer med psykiske lidelser markant højere for unge end for ældre. I aldersgruppen under 40 år fik 3 % tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. Til sammenligning var det 15 % i aldersgruppen over 50 år. Der er altså meget stor forskel på de årsager, der fører til førtidspension for henholdsvis PenSam's kunder og hele befolkningen. Figur 5 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 6 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære). Procent og Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 16

17 FØRTIDSPENSIONER I PENSAM Figur 6 Forekomst af diagnoserne sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på hoved- og sekundære diagnoser for førtidspensioner med mere end én stillet diagnose. Procent Hoveddiagnose Sekundære diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 10% 20% 30% 40% 17

18 Førtidspensioner for Social og Sundhed sektoren 616 kunder i Social og Sundhed sektoren fik i 2012 tilkendt førtidspension svarende til en førtidspensionsandel på 0,39 %. Med en sandsynlighed på knap 0,4 % betegnes denne faggruppe som udsat. En gennemsnitlig førtidspensionist i Social og Sundhed sektoren er 51,6 år. I 2012 fordeler de nye førtidspensionister sig aldersmæssigt om referencegrupperne pensionsordningen for social og sundhedsgrupperne og portører. I 2012 er 9 % i aldersgruppen under 40 år. Det er sygdomme i ryg- og bevægeapparatet (rygsygdomme og øvrige sygdomme i bevægeapparatet), der er den hyppigst forekommende årsag til førtidspension. Psykiske sygdomme er også en væsentlig årsag til førtidspension. Tabel 6 Antal tilkendte førtidspensioner i Social og Sundhed sektoren og udvalgte referencer 2012 Social og Sundhed sektor Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper og Pensionsordningen for portører pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspension andel 0,39 % 0,4 % 0,27 % Tabel 7 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år 12 2 % år 17 3 % år 23 4 % år 57 9 % år % år % år % år 45 7 % I alt % 18

19 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL OG SUNDHED SEKTOREN Figur 8 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Social og Sundhed sektoren. Procent Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Infektionssygdomme... Kredsløbssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 9 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

20 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL OG SUNDHED SEKTOREN Figur 10 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 11 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 20

21 Førtidspensioner for Kost og Service sektoren I 2012 fik 128 kunder i Kost og Service sektoren tilkendt førtidspension. Det svarer til at førtidspensionsandelen er 0,4 % i Kost og Service sektoren, hvilket må betegnes som højt. Denne sektor er en af de sektorer og faggrupper, som Ankestyrelsen har udpeget som værende særligt udsat. De nye førtidspensionister er i gennemsnit 53,4 år gamle. Der er kun 6 % af de nye førtidspensionister, som er under 40 år. Knap 25 % af kunderne i Kost og Service sektoren får førtidspension på grund af en psykisk lidelse. En række neurologiske sygdomme, hjerte/kar-sygdomme, svulster osv. ligger også til grund for førtidspensionering i denne sektor. I 2012 er faggruppen udfordret af fysisk og mental nedslidning, men også af egen livsstil. Tabel 8 Antal tilkendte førtidspensioner i Kost og Service sektorer og udvalgte reference 2012 Kost og Service Pension 90 Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspension andel 0,40 % 0,30 % Tabel 9 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år 3 2 % år 3 2 % år 2 2 % år 6 5 % år % år % år % år % I alt % 21

22 FØRTIDSPENSIONER FOR KOST OG SERVICE SEKTOREN Figur 12 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Kost og Service sektoren. Procent Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Svulster... Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Kredsløbssygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 13 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

23 FØRTIDSPENSIONER FOR KOST OG SERVICE SEKTOREN Figur 14 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 15 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 23

24 Førtidspensioner for Teknik og Service sektoren I Teknik og Service sektoren fik 40 tilkendt en førtidspension i I 2012 er førtidspensionsandelen 0,23 % svarende til, at kunderne i denne sektor har en relativ mindre sandsynlighed for førtidspension end andre kunder i PenSam. Teknik og Service sektoren ligger tilnærmelsesvist som andre faggrupper - altså dem som kommer fra beskæftigelse. Det bemærkes dog, at baggrunden for, at de kunder, som rent faktisk bliver førtidspensioneret, skal findes i psykiske sygdomme. Hele 27 % af de nye førtidspensionister havde en psykisk lidelse, men også svulster var en væsentlig diagnose (25 %). I 2012 havde mange førtidspensionster kun én sygdom. Tabel 10 Antal tilkendte førtidspensioner i Teknik og Service sektoren og udvalgte referencer 2012 Teknik og Service Pension 90 Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspension andel 0,23 % 0,30 % Tabel 11 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år år år år år år år år 3 8 I alt

25 FØRTIDSPENSIONER FOR TEKNIK OG SERVICE SEKTOREN Figur 16 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i Teknik og Service sektoren. Procent Psykiske sygdomme... Svulster... Neurologiske sygdomme... Rygsygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Urinvejs- og kønsorgansygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 17 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

26 FØRTIDSPENSIONER FOR TEKNIK OG SERVICE SEKTOREN Figur 18 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 19 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 26

27 Førtidspensioner for den pædagogiske sektor Der er 193 nye førtidspensionister i den pædagogiske sektor i Førtidspensionsandelen er 0,17 %. Sandsynligheden for at blive førtidspensioneret fra denne sektor er relativ lav. Det kan ikke afvises, at det hænger sammen med, at kunderne er yngre. Risikoen for førtidspension stiger med alderen. 26 % af de nye førtidspensionister havde psykiske lidelser. Tabel 12 Antal tilkendte førtidspensioner i den pædagogiske sektor og udvalgte referencer 2012 Den pædagogiske sektor Pensionsordningen for den pædagogiske sektor PMF* Antal førtidspensioner Antal erhvervsaktive Førtidspension andel 0,17% 0,07% 0,13% * PMF følger erhvervsevnetabs-kriteriet Tabel 13 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år år år år år år år år 8 4 I alt

28 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR Figur 20 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose i den pædagogiske sektor. Procent Psykiske sygdomme... Rygsygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 21 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

29 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR Figur 22 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 23 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 29

30 Førtidspensioner for kunder uden sektor (incl. ledere) Der er 11 nye førtidspensioner i 2012 uden sektor. Denne gruppe har en størrelse, det er vanskeligt at udlede noget konkret af. Gruppen er meget følsom overfor selv små bevægelser. Årsagerne til førtidspensionering fordeler sig i 2012 over flere diagnoser: psykiske sygdomme, neurologiske sygdomme, mave/tarm sygdomme, kredsløbssygdomme samt rygsygdomme. Tabel 14 Antal tilkendte førtidspensioner for kunder uden sektor 2012 Uden sektor Pensionsordningen for ledere Antal førtidspensioner 11 8 Antal erhvervsaktive Førtidspension andel 0,47 % 0,40 % Tabel 15 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år år år år år år år år 1 9 I alt

31 FØRTIDSPENSIONER FOR KUNDER UDEN SEKTOR (INCL. LEDERE) Figur 24 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose for kunder uden sektor. Procent Psykiske sygdomme... Neurologiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Svulster... Rygsygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 25 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

32 FØRTIDSPENSIONER FOR KUNDER UDEN SEKTOR (INCL. LEDERE) Figur 26 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 27 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 32

33 Bilag 1: Om undersøgelsen Siden 1986 har PenSam årligt opgjort antallet af førtidspensioner i PenSam Liv og i pensionskasserne. Opgørelsen omfatter alle faggrupper i pensionsordningerne. En førtidspension registreres fra tilkendelsestidspunktet. Denne opgørelse dækker perioden KRITERIESKIFT I PENSAM 1. juli 2007 gik alle ordninger (bortset fra PMF Pension) over til at vurdere ansøgninger om førtidspension efter "arbejdsevnekriteriet" i stedet for "erhvervsevnetabs-kriteriet". Dette kriterie betyder, at det ikke længere kun er en lægelig dokumentation for, at erhvervsevnen er varigt nedsat, der tæller. "Arbejdsevne" dækker nemlig over en lang række andre ting - såsom sociale kompetencer, indlæringsevne, bolig og økonomi. Der er i alt 12 ligeværdige elementer, der skal vurderes. I praksis tæller helbredet dog stadig mest, når der gives førtidspension. PENSAM FØLGER DE OFFENTLIGE TILKENDELSER PenSam følger de offentlige tilkendelser, så kunder automatisk får PenSam Førtidspension, når kommunen har tilkendt en kunde førtidspension. Grundlaget for statistikken er indberetninger af afgørelser om førtidspension, som kommuner og nævn træffer efter lov om social pension (2003-ordningen). For PMF Pension gælder der andre regler. PMF Pension tilkender fortsat førtidspension efter "erhvervsevnetabs-kriteriet". FRA OG MED 2009 OPGØRES PRIMÆRE DIAGNOSER For at forbedre sammenligningsmuligheder med bl.a. Ankestyrelsens statistikker, har PenSam fra og med 2009 valgt at registrere primære og sekundære diagnoser. Tidligere har registreringerne ikke skelnet på primære og sekundære diagnoser men alle diagnoser med betydning for førtidspensioneringen har indgået. 33

34 Bilag 2: Førtidspensioner i pensionsordninger De forskellige pensionsordninger: Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører Pension 90 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Pensionsordningen for ledere PMF Pension er beskrevet efterfølgende. Figur 1. Førtidspensions-andel for udvalgte pensionsordninger og erhvervsaktive i befolkningen Erhvervsaktive, befolkningen Social- og sundhedsgrupper PMF Pension 90 Øvrige 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% ,0% STIGNING FOR NÆSTEN ALLE PENSIONSORDNINGER Pension 90 og Pensionsordningen for Social- og sundhedsgrupperne står for store dele af nytilkendelserne og ikke mindst stigning i antallet af nytilkendelser i For Pension 90 har stigningen været på 15 %: fra 322 ny-tilkendelser i 2011 til 370 nytilkendelser i Pension 90 står dermed for 48 % af alle nytilkendelser af førtidspension i PenSam i For Pensionsordningen for Social- og sundhedsgrupperne er stigningen på 9 %: fra 519 nytilkendelser i 2011 til 564 nytilkendelser i Pensionsordningen for Social- og sundhedsgrupperne står for 45 % af alle nytilkendelser i PMF har også oplevet en stor stigning i førtidspensioner i 2012: Fra 69 nytilkendelser i 2011 til 83 nytilkendelser i 2012, svarende til en stigning på 20 %. Også de øvrige ordninger har set stigninger i 2012, men er dog antalsmæssigt ikke så store. 34

35 Førtidspensioner for social- og sundhedsgrupper 564 kunder i social- og sundhedsgrupperne fik i 2012 tildelt førtidspension. Det er en stigning på 45 personer eller knap 9 % i forhold til året før. Bortset fra 2008, hvor mange fik tildelt førtidspension, er der i 2012 tale om det højeste antal gennem de sidste mange år. Social og Sundhedsgrupperne ligger i forvejen på et højt niveau og højere end befolkningen generelt. Antallet af ikke-pensionerede i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupperne er fortsat stigende. På trods af højere antal ikke-pensionerede er førtidspensionsandelen steget. Det betyder, at der er færre ikke-pensionerede til at oppebære de flere førtidspensionister. Aldersmæssigt fordeler de nye førtidspensionister sig som de foregående år: 9% er under 40 år. En gennemsnitlig førtidspensionist er 51,4 år. Det er fortsat sygdomme i ryg og sygdomme i det øvrige bevægeapparat, der er den hyppigst forekommende årsag til førtidspensionering. Psykiske sygdomme er også en væsentlig årsag til førtidspensionering. Tabel 1 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper og pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Førtidspensioner Erhvervsaktive

36 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER Figur 2 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for socialog sundhedsgrupper og pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter og erhvervsaktive i befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Social- og sundhedsgrupper 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Tabel 2 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent Antal Procent år 5 1 % 13 2 % år 12 3 % 17 3 % år 23 5 % 21 4 % år 40 9 % % år % % år % % år % % år 28 6 % 40 7 % I alt % % 36

37 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER Figur 3 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 4 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære). Procent og Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Urinvejs- og kønssygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 37

38 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER Figur 5 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser Figur 6 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser

39 FØRTIDSPENSIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSGRUPPER Figur 7 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 39

40 xførtidspensioner for portører I 2012 fik blot 12 tilkendt en førtidspension i Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører. Antallet af nye førtidspensionister lå for ganske få år siden på et niveau lidt over 20 nye tilkendelser om året. De seneste tre år er antallet tilnærmelsesvist halveret. Fra en meget høj førtidspensionsandel for ganske få år siden, over 0,50 %, er førtidspensionsandelen nu faldet til næsten det halve, nemlig 0,27 %. Førtidspensionsandel er steget lidt siden 2011, men det skyldes, at antallet af ikke-pensionerede kunder er faldet. Der er færre til at bidrage til fremtidens førtidspensionister. Portører ligger dermed lige over førtidspensionsandelen for befolkningen, og synes stadig at være en udsat gruppe. Aldersmæssigt er kun en enkelt af de nye førtidspensionister under 40 år. Der er derimod en stigning i aldersgruppen 40 til 50 år: I 2011 udgjorde denne gruppe 31% af ny tilkendelserne, mens den i 2012 udgør 50 %. Gennemsnitsalderen for de nye førtidspensionister er 48,3 år. Tabel 3 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører Førtidspensioner Erhvervsaktive Figur 8 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for portører og pensionskassen for portører og erhvervsaktive i befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Portører 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

41 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER Tabel 4 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent og Alder Antal Procent Antal Procent år 0 0 % 0 0 % år 0 0 % 1 8 % år 0 0 % 0 0 % år 2 9 % 3 25 % år 2 9 % 3 25 % år 5 23 % 2 17 % år % 3 25 % år 1 5 % 0 0 % I alt % % Figur 9 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Rygsygdomme... Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Neurologiske sygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Svulster... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 41

42 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER Figur 10 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære). Procent og Rygsygdomme... Psykiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Urinvejs- og kønssygdomme... Neurologiske sygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Svulster... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 11 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

43 FØRTIDSPENSIONER FOR PORTØRER Figur 12 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 13 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 43

44 xførtidspensioner for Pension 90 I 2012 fik 370 kunder i Pension 90 tilkendt førtidspension. Dette er en stigning på 48 nytilkendelser, svarende til 15 % i forhold til Fra 2008 til og med 2011 har antallet ellers været faldende, Dermed er den positive udvikling i antallet af nye førtidspensionister vendt. 68 % af de nye førtidspensionister er over 50 år. Den gennemsnitlige alder er 53,3 år. Årsagen til førtidspension skal fortsat findes i fysisk og mental nedslidning. 40 % får tilkendt førtidspension på baggrund af lidelser i ryg- og bevægeapparatet, og 25 % sker på baggrund af psykiske lidelser. Tabel 5 Antal tilkendte førtidspensioner i Pension Førtidspensioner Erhvervsaktive Figur 14 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pension 90 og erhvervsaktive i befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Pension 90 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

45 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 Tabel 6 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent og Alder Antal Procent Antal Procent år 1 0 % 3 1 % år 2 0 % 5 1 % år 9 2 % 7 2 % år 36 8 % 20 5 % år % % år % % år % % år 32 8 % 31 8 % I alt % % Figur 15 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Rygsygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Psykiske sygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Urinvejs- og kønsorgansygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 45

46 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 Figur 16 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære). Procent og Rygsygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Psykiske sygdomme... Neurologiske sygdomme... Svulster... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Urinvejs- og kønssygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 17 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

47 FØRTIDSPENSIONER FOR PENSION 90 Figur 18 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 19 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 47

48 xførtidspensioner for den pædagogiske sektor I 2012 fik 15 kunder af Pensionsordningen for den pædagogiske sektor tildelt førtidspension. Dette er en stigning i absolutte tal i forhold til Men da medlemstallet samtidig er øget markant, fra til , betyder det, at den lave førtidspensionsandel fastholdes. Førtidspensionsandelen ligger lavt og stabilt omkring 0,06 %, og ordningen synes relativt robust. 95 % af de nye førtidspensionister er 45 år og derover. Årsagerne fordeler sig rimelig jævnt over flere forskellige diagnoser. Tidligere var psykiske sygdomme den markant mest væsentlige årsag til førtidspension, men dette billede synes nu ændret. Tabel 7 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Førtidspensioner Erhvervsaktive Figur 20 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for den pædagogiske sektor og erhvervsaktive i befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Den pædagogiske sektor 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

49 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR Tabel 8 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent og Alder Antal Procent Antal Procent år 0 0 % 0 0 % år 0 0 % 0 0 % år 0 0 % 0 0 % år 1 33 % 1 6 % år 0 0 % 6 38 % år 0 0 % 6 38 % år 2 67 % 2 13 % år 0 0 % 1 6 % I alt % % Figur 21 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Psykiske sygdomme... Svulster... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Infektionssygdomme... Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 49

50 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR Figur 22 Tilkendte diagnoser (hoved- og sekundære). Procent og Psykiske sygdomme... Svulster... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Infektionssygdomme... Urinvejs- og kønssygdomme... Rygsygdomme... Neurologiske sygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stoftskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 23 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser

51 FØRTIDSPENSIONER FOR DEN PÆDAGOGISKE SEKTOR Figur 24 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser Figur 25 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 5% 10% 15% 20% 51

52 xførtidspensioner for ledere Der er otte nye førtidspensioner i 2012 i pensionsordningen. Pensionsordningen har en sådan størrelse, at det er vanskeligt at udlede noget konkret. Pensionsordningen er derfor følsom overfor selv de mindste ændringer. Årsagerne til førtidspensionering fordeler sig i 2012 over flere diagnoser: psykiske sygdomme, neurologiske sygdomme, mave/tarm sygdomme, svulster samt øvrige sygdomme i bevægeapparatet. Tabel 9 Antal tilkendte førtidspensioner i Pensionsordningen for ledere Førtidspensioner Erhvervsaktive Figur 26 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i Pensionsordningen for ledere og erhvervsaktive i befolkningen ,6% Erhvervsaktive, befolkningen Ledere 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

53 FØRTIDSPENSIONER FOR LEDERE Tabel 10 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent Alder Antal Procent år 0 0 % år 0 0 % år 0 0 % år 1 12 % år 1 12 % år 3 38 % år 3 38 % år 0 0 % I alt % Figur 27 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Psykiske sygdomme... Neurologiske sygdomme... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Svulster... Rygsygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 53

54 FØRTIDSPENSIONER FOR LEDERE Figur 28 Tilkendte førtidspensioner med hhv. én og flere diagnoser fordelt på aldersgrupper. Antal Alder Én diagnose To eller flere diagnoser Figur 29 Førtidspensioner med hoveddiagnoser på sygdomme i ryg, øvrige bevægeapparat og psykiske sygdomme fordelt på alder. Antal Alder Psykiske sygdomme Rygsygdomme Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Øvrige diagnoser

55 FØRTIDSPENSIONER FOR LEDERE Figur 30 Forekomst af de tre hyppigste hoveddiagnoser fordelt på én stillet diagnose og flere stillede diagnoser. Procent Kun én diagnose Flere diagnoser Psykiske sygdomme Rygsygdomme Sygdomme i øvrige bevægeapparat 0% 10% 20% 30% 55

56 Førtidspensioner for PMF Pension Antallet af førtidspensionister fra PMF Pension faldt i perioden 2008 til 2010, men har siden været stigende igen. I 2007 var der 72 tilkendte førtidspensioner, mens tallet i 2012 var 83 nye tilkendelser. Antallet af ikke-pensionerede kunder i PMF Pension har været stigende siden 2007, men er faldet fra 2011 til I alt er der således erhvervsaktive kunder i PMF Pension. Førtidspensionsalderen ligger fortsat lavt hos PMF Pension i forhold til de andre faggrupper. Kunderne i PMF Pension er fortsat markant lavere repræsenteret i førtidspensioneringsstatistikken. i 2012 er 22 % af de nye førtidspensionister i PMF Pension under 45 år; i 2007 gjorde dette sig gældende for 35 %. Førtidspensionisterne i PMF Pension fik primært tilkendt deres førtidspension på baggrund af psykiske sygdomme (24 %), neurologiske sygdomme (21 %) og sygdomme i bevægeapparatet 32 % (rygsygdomme og øvrige sygdomme i bevægeapparat). PMF Pension adskiller sig fortsat fra de andre ordninger ved at relativt mange får tildelt en førtidspensionering på grund af neurologiske sygdomme. Hele 67 % af førtidspensionister i PMF Pension har kun én diagnose. Tabel 11 Antal tilkendte førtidspensioner i PMF Pension Førtidspensioner Erhvervsaktive Figur 31 Førtidspensionsandel for erhvervsaktive i PMF Pension og erhvervsaktive i befolkningen % Erhvervsaktive, befolkningen PMF Pension 5% 4% 3% 2% 1% 0%

57 FØRTIDSPENSIONER FOR PMF PENSION Tabel 12 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter alder. Antal og procent og Alder Antal Procent Antal Procent år 0 0 % 2 2 % år 3 4 % 3 4 % år 7 10 % 7 8 % år % 7 8 % år % % år % % år % % år 2 3 % 3 4 % I alt % % Figur 32 Tilkendte førtidspensioner fordelt efter hoveddiagnose. Procent og Psykiske sygdomme... Neurologiske sygdomme... Rygsygdomme... Svulster... Øvrige sygdomme i bevægeapparatet Kredsløbssygdomme... Infektionssygdomme... Hjerte- og lungesygdomme... Urinvejs- og kønsorgansygdomme... Mave- og tarmsygdomme... Blod- og stofskiftesygdomme... 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 57

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Figur 1: Kilde:

Figur 1: Kilde: Notat: Udviklingen i tilkendelser af førtidspension, fleksjob eller ressourceydelse samt udvikling andelen af befolkningen, der modtager varige forsørgelsesydelser. Dette notat beskriver udviklingen i

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager December 2008 Titel Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Udgiver Ankestyrelsen, december 2008 ISBN

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere