2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer, der vælger at flytte til Danmark. Det Grønlandske Hus i Aalborg er en Dette giver ret store udfordringer for sammensat størrelse, der skal kunne afdelingen. rumme alt fra den grønlandske Vi har blandt andet i den anledning fået universitetsstuderende til folk med ondt produceret en meget udførlig tryksag - i livet og så alle dem ind imellem. «Velkommen til Aalborg», hvor der kan Det skal være et multihus, som kan søges råd og vejledning i mange forene de to kulturer på bedste vis. Tildelingen af midler til vores værested Ligeledes skal vi kunne levere vores Perput udløb igen med udgangen af kerneydelser indenfor kultur, Der blev fundet midler til endnu et uddannelse, erhverv og det sociale på år. Desværre først i januar måned 2013, den mest hensigstmæssige måde. hvor lokaler og personale var opsagt. Kan vi så det? Aalborg kommune besluttede desværre Ja det kan vi! at lukke vores mangeårige Der er dog heldigvis altid plads til at gøre aktiveringsprojekt med udgangen af året. en ekstra indsats, at søge nye mål og at Dette betyder bl.a at vi mister ca. 400 m2 optimere indsatsen med fokus på Husets lokaler, der er blevet brugt til foreningsliv værdigrundlag. og meget meget mere. Dette vil givet give os store udfordringer i blev året hvor vi skulle se effekten af den store satsning på SeaShow Et af vores mål for 2012 var at prøve at Vi blev ikke skuffede - mange nå ud til mange flere borgere med den grønlandske unge valgte Nordjylland som gode historie. For at nå dette er der uddannelsessted og vi oplevede en flot specielt fokuseret på at tilbyde foredrag i stigning i både antallet af studerende og i foreninger o.l i hele regionen og i særlig antallet af nye efterskoleelevet høj grad at fokusere på skoletjenesten, hvor vi virkelig føler vi kan rykke noget. Huset medvirkede sammen med IT virksomheden Complea til en Uddannelsesafdelingen har som altid introduktion til det Grønlandske Samfund hænderne fulde - ikke mindst som følge Ved en rejse i Grønland lykkedes det at af den stadige stigning i antallet af skabe flere seriøse kontakter og studerende. virksomheden er i dag godt inde på det Vi forsøger at få financieret en studie- Grønlandske It- og coach, der kan aflaste afdelingen med kommunikationsmarked. de mere sociale problemstillinger. Side 2

3 Smeltedigel en udstilling af Camilla Nielsen og Miki Jakobsen d.9. januar - 27.april 2012 Det Grønlandske Hus i Aalborg viser udstillingen Smeltedigel. Udstillingens skulptur, fotokunst, grafik og malerier er blevet til over 10 år. Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Tlf.: Mail:

4 HUSETS MISSION - At stå til rådighed for alle med relationer til Grønland, eller som har interesser for Grønland og grønlandske forhold - herunder: - at udvikle de kulturelle, menneskelige- og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og region Nordjylland - at vejlede grønlandske uddannelsessøgende - at give social vejledning og støtte til herboende grønlændere - at være kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede i region Nordjylland HUSETS VISIONER - DGH-Aalborg vil være den «røde tråd» i regionens relationer til Grønland - DGH-Aalborg vil være synlig i hele regionen - DGH-Aalborg vil tiltrække flere studerende til regionen - DGH-Aalborg vil sætte fokus på de grønlandske børn og unge i regionen - DGH-Aalborg vil promovere talentfulde grønlandske kunstnere Side 4

5 HUSETS OPGAVER Det Grønlandske Hus i Aalborg er en selvejende institution med et meget bredt berøringsområde, som kan opdeles i følgende hovedområder: ù uddannelsesvejledning ù social rådgivning og tolkning ù kultur og informationsformidling ù butiksdrift ù projektarbejde Der vil være en uddybende beskrivelse af de enkelte arbejdsområder nedenfor i årsberetningen. De enkelte arbejdsområder er hovedsageligt skrevet af de medarbejdere, som til dagligt varetager disse. SAMARBEJDSRELATIONER Det Grønlandske Hus i Aalborg er et meget åbent hus med samarbejdsrelationer til en lang række instanser, institutioner, virksomheder m.v. Der er således et stærkt og frugtbart samarbejde med en række institutioner og enkeltpersoner, der har grønlændere som arbejdsområde. Dette samarbejde er af Aalborg Kommune struktureret i et netværkssamarbejde styret og koordineret af grønlænderforum. Aalborg Kommunes Grønlænderenhed, hvor indsatsen for den mest udsatte gruppe af grønlændere er samlet, og DGH er i et meget tæt samarbejde omkring indsatsen for denne gruppe af grønlændere. På uddannelsessiden samarbejdesdes der tæt med en lang række uddannelsesinstitutioner, der har optaget grønlandske studerende. Der er endvidere et tæt samarbejde med en lang række grønlandsrelaterede erhvervsvirksomheder. Mange af disse virksomheder støtter Det Grønlandske Hus ved forskellige lejligheder. Dette er en meget stor hjælp for Husets arbejde og initiativer. vinterferieprojekt 2012 Side 5

6 UDDANNELSESAFDELINGEN

7 UDDANNELSESAFDELINGEN ved uddannelsesvejlederne Signe Bach, Anne Bang, Tanja Knudsen og Jonathan Johnsen. Uddannelsesafdelingen I 2012 kunne vi sige tillykke til 15 færdige studerende, hvilke var: 2 fra HG, 1 med diplomuddannelse i ledelse, 1 markedsføringsøkonom, 1 skibsmaskinist, 1 lærer, 1 HTX-student, 1 kandidat i administration, 1 vvs-installatør, 1 bachelor i jura, 2 kandidater i jura, 1 HF-student, 1 STX- student og 1 bachelor i engelsk. I Det Grønlandske Hus i Aalborg er der ansat 3 uddannelsesvejledere, hvoraf den ene er halvtids, da hun også er kulturmedarbejder. Uddannelsesvejlederne administrerer vejledning af de grønlandske uddannelsessøgende, som søger uddannelse i Region Nordjylland. Yderligere varetager uddannelsesvejlederne de administrative opgaver, der opstår i forbindelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Dette er eksempelvis vurdering af ansøgninger om frirejser, uddannelsesstøtte gennem Grønlands Selvstyre mm. Ligeledes forvaltes uddannelsesvejledning af grønlandske efterskoleelever, i området, i samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik/ Sprogcentret Sisimiut. Antal studerende i Region Nordjylland 2012 pr er der 99 aktive studerende på uddannelsesstøtte, 48 efterskoleelever Nye studerende 2012 I 2010 var resultatet af ansøgningsrunden, at ca. 100 havde søgt om uddannelsesstøtte til uddannelser i Region Nordjylland. Heraf blev 66 optaget, hvilket er en markant stigning på 20 % i forhold til 2009, hvor 55 blev optaget. De studerende fordelte sig på hhv. videregående uddannelser, studieforberedende og erhvervsuddannelser, University College, samt søfarts- og maskinuddannelserne i Aalborg, Frederikshavn og Skagen. For at klæde de nye studerende bedst muligt på til studiestart, bød Det Grønlandske Hus i Aalborg igen i år alle nye studerende velkommen med en introdag. Her kunne de møde hinanden og få informationer om deres rettigheder som grønlandske studerende på uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Færdige studerende Efterskoleaftalen Til skolestart i 2012 startede 52 elever fordelt på 26 efterskoler i region Nordjylland. I lighed med tidligere år var der et antal elever, der ikke kunne hentes af kontaktfamilierne. Disse blev af husets personale afhentet i lufthavnen og var med på modtageweekenden på Rødhus Klit Feriecenter. I oktober var der, som sædvanligt, «efterskoledag» i huset, hvor elever og kontaktlærere samledes til socialt samvær og indledende vejledning. I december påbegyndtes den individuelle vejledning af efterskoleeleverne til deres kommende uddannelsesvalg i Grønland eller i Danmark. Side 7

8 Højskoleaftale I august 2010 blev der indgået en aftale med Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked om Piareersarfik-elever på Højskoleophold i Danmark. Aftalen betyder, at Huset varetager en række opgaver bl.a uddannelsesvejledning ifb. Grønlandske Højskole elever i Danmark. I 2012 har der været 5 grønlandske elever på Vrå Højskole. Et helt særligt projekt - Boot Camp var årsagen til at 12 unge fra Nuuk fik et halvt års ophold på Vrå Højskole. Huset blev involveret på forskellig vis bl.a med uddannelsesvejledning. Dette var bl.a medvirkende til at en del af deltagerne efter sommerferie vendte tilbage til Danmark for at gå igang med efterskole eller anden uddannelse. Fra grønlansk presse: Boot Camp deltagerne skal på højskoleophold Palle Christiansen: projektet ser ud til at have haft den ønskede effekt 18 unge fra Boot Camp er igennem Piareersarfik Nuuk blevet visiteret til at indgå i et særligt tilrettelagt højskoleophold fra januar til juli på Vrå Højskole, meddeler Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked i en pressemeddelelse. Boot Camp var et pilotprojekt i samarbejde mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. Projektet havde form af et døgntilbud, som forløb over 12 uger. Tilbuddet var rettet mod unge i alderen år, der var udenfor uddannelsessystemet og som på daværende tidspunkt ikke vurderedes uddannelsesparate. Side 8

9 SOCIALAFDELINGEN

10 DEN ÅBNE RÅDGIVNING af Vibeke Sieborg, koordinerende socialrådgiver Ane Lundblad, som er uddannet socialpædagog og dobbeltsproget, blev ansat i Det Grønlandske Hus som socialvejleder pr Dermed har huset fået tilført nye kræfter og nye måder at håndtere opgaverne på. Der har været rigtig stor søgning til den åbne rådgivning i Som det ses af nedenstående statistik topper tallet i 2012 med i alt 243 henvendelser fra personer, der havde brug for hjælp eller støtte i deres specifikke situation. SAMMENLIGNENDE STATISTIK I ovenstående statistik sammenlignes udvalgte tal kontanthjælp er dalende forholdsmæssigt. I 2011 fra de seneste 4 års statistik fra den åbne var 133 ud af 187 henvendelser 71 % - rådgivning. Det er værd at lægge mærke til at antal kontanthjælpsmodtagere, mens der i 2012 var 120 henvendelser det seneste år er steget markant. ud af 243 på kontanthjælp 49 %. En forklaring Også i antallet af nyankomne, d.v.s. borgere der herpå kan være at flere studerende, og dermed kommer direkte fra Grønland, er der igen sket en modtagere af SU bruger Husets åbne rådgivning. De stigning. øvrige modtager andre former for 182 af de 243 henvendelser kommer fra Aalborg. overførselsindkomst: folke- eller førtidspension. Der bor flest grønlændere i Aalborg sammenlignet Nogle enkelte har i henvendelsesøjeblikket ingen med andre nordjyske byer, da storbyer har en vis indtægt. Meget få (knap 3 %) har arbejde. tiltrækningskraft på socialt udsatte grupper. Så her Henvendelser fra personer under 25 år skal pr. gør nærhedsprincippet sig i høj grad gældende, idet automatik få socialarbejderes alarmklokker til at langt størsteparten af henvendelserne kommer fra ringe, for hvad gør at så unge mennesker får brug Aalborg. for hjælp og støtte fra offentlige instanser? Det Hvis vi systematisk registrerede telefoniske fremgår, at tallet i 2010 var mere end fordoblet i henvendelser ville der være betydeligt flere forhold til forrige år, og for 2012 er tallet igen blevet registrerede henvendelser fra Regionen. Heldigvis alarmerende. kan nogle problemstillinger klares over telefonen. Det fremgår at antallet af personer, der modtager Side 11

11 TOLKNING FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Vi tilbyder fortsat tolkning. Det er primært I 2012 var vi så privilegerede at få tildelt midler fra kommuner, der benytter sig af tilbuddet. PUF til ansættelse af en frivillig-koordinator 7 timer Antallet af tolkninger, - som i øvrigt ikke er en ugentligt. del af statistikken i den åbne rådgivning, ligger På de få timer ugentligt prioriterede vi at på et stabilt niveau på ca. 70 årligt. I 2010 igangsætte forskellige tiltag, som med stor sandsynlighed kunne klare sig selv når året var klarede vi dog de fleste tolkninger selv, hvor vi omme, eller som ved forholdsvis få ressourcer tidligere har benyttet os af freelance-tolke til kunne videreføres af det øvrige personale i ca. halvdelen af opgaverne. Det er fortsat socialafdelingen. vigtigt for nogle grønlændere at have tolk med Således blev forskellige interessegrupper startet: til vigtige samtaler med kommunen, men Mødregruppe, klub for grønlandske børn, og måske bliver det anderledes fremover, idet besøgsvenner. medarbejderne, i Aalborg Kommunes Prioritering nummer to for frivillig-koordinatoren grønlænderenhed, oparbejder en erfaring var at organisere det frivillige arbejde i Det også med kommunikation med målgruppen.i I grønlandske Hus, herunder at udarbejde en 2012 prioriterede vi at opkvalificere vores tolke. frivillig-politik. Dét vi allerhelst ville var at tilbyde vores freelancetolke et decideret kursus. Det har vi imidlertid ikke midler til. Vi synes det er et yderst vigtigt arbejde, I ovenstående statistik sammenlignes udvalgte tal og har derfor valgt at lave vores egen undersøgelse fra de seneste 4 års statistik fra den åbne af den enkelte tolk, så vi kan stå inde for deres rådgivning. Det er værd at lægge mærke til at antal arbejde. henvendelser det seneste år er steget markant. Også i antallet af nyankomne, d.v.s. borgere der kommer direkte fra Grønland, er der igen sket en stigning. 182 af de 243 henvendelser kommer fra Aalborg. Der bor flest grønlændere i Aalborg sammenlignet TEMADAG FOR SOCIALFAGLIGT PERSONALE I REGIONEN Side 10

12 VÆRESTEDET PERPUT Heldigvis fortstatte Perput. SATS-puljemidler har siden 2005 finansieret Perput, men p.g.a. bevillingens ophør arbejdede vi ihærdigt på at finde alternative finansieringsmuligheder. Forskellige andre puljer blev søgt og kommunen blev hørt. Sammen med de øvrige grønlandske huse koordinerede vi vores klagesang og sagen blev endog rejst i Folketinget! Der synes dog ingen løsning i sigte. Som vi nærmede os årets, og dermed bevillingens, afslutning, så vi os nødsaget til at opsige såvel medarbejderen som lokalerne. I absolut sidste øjeblik - faktisk i 13 time, nemlig i februar kom redningen fra uventet kant. Vi har fået en bevilling på yderligere 1 år fra en særlig overgangsordning under SATS-puljen. Perput har således igen haft et særdeles turbulent år. Imidlertid er der kommet noget godt ud af det, for i og med, at vi var tvunget til at søge efter nye lokaler, var vi heldige og har lejet os ind i et rigtig dejlig beliggende lokale på slotsgade. Lokalerne erlidt små, men, lyse og velegnede, og vi kan allerede efter et par måneder se, at søgningen til Perput er større, hvilket vi tillægger tilgængeligheden. Selv om vi har fået nye og større lokaler i midtbyen, er der stadig brug for flere kvadratmeter, særligt når der er familieaften hver onsdag. Familieaftenen med fællesspisning foregår således stadig i Projektets lokaler i Det Grønlandske Hus og med disse lokalers forsvinden, må vi også se i øjnene at familieaftener og fællesspisning bliver svært at gennemføre i fremtiden. Side 12

13 AKTIVERINGSPROJEKT Igennem 10 år har Det grønlandske Hus haft et medarbejder. aktiveringsprojekt, hvor grønlandske Desuden har vi også måttet sige farvel til en kontanthjælpsmodtagere kan få individuel del af huset, som hele tiden bragte nye støtte med henblik på større livskvalitet, bedre ansigter og dermed kendskab til huset. mestring af dagligdagen og dermed blive forberedt til arbejdsmarkedet. Samtidig måtte vi afhænde ca. 400 kvadratmeter lokaler, der udover Projektet der har været en vigtig del af Det aktiveringsdelen og i aftentimerne og week- Grønlandske Hus s kerneopgaver siden ends lagde lokaler til en lang række aktiviteter Den socialrådgiver uddannede for børn, familier m.v. projektmedarbejder arbejder med en gruppe Også de grønlandske foreninger - herunder de med svære sociale og personlige problemer. studerende holdt til i lokalerne. Trods dette kunne vi se, at der for langt de fleste deltageres vedkommende var en forbedring af deres situation i den tid de var tilknyttet projektet. Medarbejderen har i 2012 deltaget i videreuddannelse og har i samarbejde med Aalborg kommune været «føl» i et af kommunens egne aktiveringsprojekter - netop for at få en større forståelse for kommunens (nye) forventninger og krav. Desværre valgte Aalborg Kommune, alligevel at nedlægge aktiveringsprojektet med udgangen af året, hvorfor vi måtte sige farvel til en Side 14

14 KULTURFORSTÅELSE Der fokuseres meget på at socialafdelingen formidler viden og erfaringer med andre relevante aktører. Socialafdelingen ahr i 2012 været i berøring med mindst 400 personer i forbindelse med foredrag/undervisning i kulturforståelse. Personer, der i deres arbejde kommer i kontakt med grønlændere har behov for at lære grønlandsk kultur, kommunikationsmønstre o.l. bedre at kende for atforstå mødet med de grønlandskvfødte personer og for at kunne bidrage med at nedbryde de barrierer, der kan opstå i mødet mellem grønlænderen og socialarbejderen Temadage, Orienteringsmøder m.v 2012/13 - ca. 400 personer.! Fagchefer, Grønlandske kommuner - ca. 10 personer! 2 Temadag, Børn og Unge (Aalborg Kommune) 120 personer! Hjørring kommune, Socialledelse 10 personer! Jammerbugt kommune, Socialledelse, 10 personer! Jobcenter Hjørring, 40 personer! Jobcenter Aalborg, 12 personer! Boformer (Aalborg) 8 personer! Center for Børn og Unge (Aalborg kommune) 6 personer! Familiegrupper (Aalborg) - 10 personer! Frivillige (Aalborg) 40 personer! Fritidscenter, (Smedegården) 20 personer! Loger, foreninger, erhvervsvirksomheder, Uddannelsesinstitutioner m.v Side 14

15 KULTUR OG INFORMATION Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aalborg Året der gik 2012 Det har været et utrolig spændende og begivenhedsrigt år i Det Grønlandske Hus i Aalborg, og derfor vil vi her ved årets afslutning kaste et blik tilbage udvalgte af Husets kulturelle arrangementer. I foråret havde vi et brag af en koncert med det populære grønlandske rockband Nanook, som spillede for fuldt hus. Pyramiden var for en aften omdannet til koncertsal fuld af glade mennesker, der sammen med tonerne fra Nanook skabte en fantastisk stemning. Året bød på hele tre borgermøder med grønlandske politikere. I januar og september havde vi besøg af Palle Christiansen og i marts Ove Karl Berthelsen og Jens B. Frederiksen. I maj udstillede Nuka Godtfredsen sine tegneserier i Huset og holdt i den forbindelse et spændende foredrag om sine oplevelser som grønlandsk kunstner og om vejen dertil. Den grønlandske nationaldag d. 21/6 blev i år fejret i det skønneste solskinsvejr, og dagen begyndte med hejsning af både det danske og grønlandske flag. Huset serverede brunch for de fremmødte, og børnene kunne dagen igennem boltre sig på hoppeborgen og forsyne sig med popcorn og sluch ice. Vi deltog i år i Kulturnatten i Aalborg for at fremvise forskellige sider af den spændende grønlandske kultur. Vi havde rullet den røde løber ud til grønlandsk modeshow, hentet en grønlandsk trommedanser til byen, fundet spøgelseshistorier frem, som blev læst højt for børnene, og hyret en grønlandsk sangerinde. Vi bød desuden på forskellige grønlandske smagsprøver. Fredag i efterårsferien vrimlede pyramiden med besøgende til ferniseringen af to nye udstillinger; en kunstudstilling lavet af to lokale grønlandske kunstnere samt modeller og plancher over Grønlandskvarteret udarbejdet af studerende fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. D. 24. november summede Huset af liv, da vi åbnede dørene for omkring 350 besøgende til Husets årlige julearrangement. Vi begyndte i Hans Egedes Kirke med forskellige musikalske indslag og fortsatte i Det Grønlandske Hus med gløgg og æbleskiver, højtlæsning for børnene og dans om juletræet. Julemanden kiggede også forbi med godteposer til børnene. Igen i år har vi en hytte på Gammeltorvs julemarked i Aalborg, hvor vi sælger udvalgte varer fra Husets butik. Hytten kan besøges helt frem til d. 23/12. Følg os på facebook for løbende opdateringer fra Huset. Find os ved at søge på ' Det Grønlandske Hus i Aalborg. ' Eller besøg vores hjemmeside på adressen Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Tlf:

16 KULTUR OG INFORMATION Ved Anne Bang 2012 var et år med rigtig mange forskellige kultur og informationsarrangementer. Ved årets afslutning lavede vi en kort oversigt over de største af disse arrangementer. Det kan ses på forrige side. Udover vores traditionelle nationaldagsfejring og julearrangement kan som bl.a. nævnes koncert med Nanook, 3 borgermøder med grønlandske politikere og deltagelse i Kulturnatten. I 2012 var også året, hvor vi begyndte at sende faste nyhedsbreve ud til vores brugere og vi aktivt begyndte at benytte facebook som en del af vores promovering af forskellige tiltag og arrangementer i huset. HUSETS FOREDRAGSVIRKSOMHED Både informationsmedarbejderen og Husets leder tilbyder foredrag for foreninger, firmaer o.l. Dette foregår oftest uden for Huset. Temaerne er mangfoldige og alle foredrag ledsages af slideshows, videoer mv., ligesom der oftest medbringes et udvalg af kvalitets brugskunst fra Grønland. Disse foredrag er gratis, og der har i 2012 været afholdt 14 foredrag i regionen. Side 16

17 Skoleforedrag I 2012 har vi igen haft stor fokus på vores folkeskole- og foreningsforedrag, da vi ser dette som en mulighed for at oplyse om nutidens Grønland på en positiv måde. Eleverne og lærerne har haft stor glæde af vores gratis foredrag, da lærebøger ofte kun tager udgangspunkt i Grønlands historie, ligesom bøgerne som regel er forældet. Foredragene foregik primært i Det Grønlandske Hus, hvor der er mange genstande og effekter, der i sig selv, er en oplevelse for både elever og lærere. Da nogle skoler ikke har ressourcer, eller ligger for langt fra Aalborg, har vi tilbudt at køre ud til disse skoler. Som et nyt tiltag begyndte vi i 2012 også at tilbyde foredrag for eleverne på de studieforberedende uddannelser (STX, HHX, HF og HTX). Interessen for disse foredrag var stigende igennem året, hvilket betød, at vi både var i Hjørring, Frederikshavn og i Aalborg. Alle skoleforedragene er planlagt til ca. 2 timer, og der er mulighed for at bestille grønlandske smagsprøver. Side 17

18 KULTURNATTEN 2012 Det Grønlandske Hus i Aalborg deltog både i kulturnatten fredag d. 31/9 og lørdag d. 1/9. Fredag eftermiddag og aften bød bl.a. på opvisning i ægte grønlandsk trommedans, modeshow, hvor de nyeste tendenser indenfor grønlandsk mode blev fremvist af frivillige, kaffemik med forskellige smagsprøver som tørfisk og sælkød samt underholdning af en grønlandsk sangerinde. Lørdag formiddag stod i børnenes tegn. Stine Nikolajsen fortalte (u)hyggelige grønlandske spøgelseshistorier og eventyr for børn og barnlige sjæle. Vi bød igen på kaffemik med forskellige smagsprøver, men denne gang med flere madvarer for børnene. Også lørdag var der optræden af en grønlandsk trommedanser og grønlandsk sangerinde, som lærte børnene enkelte grønlandske børnesange. Side 18

19 DET ÅBNE HUS Huset er åbent for besøgende dagligt fra , tirsdag fra og fredag Husets butik er åben i samme perioder. Uden for den normale åbningstid benyttes huset stort set dagligt. Perput afholder familieaften en gang ugentligt. Ikinngutigiit og Jakip, der deler kontorlokaler i projekt- kælderen, benytter også med mellemrum selve pyramiden, undervisningslokalet, eller andre af husets faciliteter. Ikinngutigiit koret benytter huset til deres ugentlige øveaftener. Foreningen Grønlandske Børn benytter ligeledes lokalerne til deres indsats. Husets egne arrangementer. Sundhedsvæsenet i Grønland har benyttet huset til hvervekampagner, hvor huset har medvirket både med indlæg og mindre traktementer. Også andre institutioner under Grønlands Selvstyre har benyttet huset til møder, ansættelsessamtaler og lignende. Erhvervsvirksomheder fra Aalborgområdet ser vi også i ny og næ. Huset har været anvendt bl.a til ansættelsessamtaler på neutral grund. Huset kan ikke benyttes til private fester. Huset benyttes udelukkende til foreninger og SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET En af Husets kerneydelser er at være med til at udvikle og fastholde de erhvervsmæssige kontakter mellem Grønland og Regionen. Flere Grønlandske virksomheder og offentlige instanser har benyttet huset til ansættelsessamtaler, møder o.l. Der har været ydet rådgivning m.v til en række personer, som skulle rejse til Grønland for at arbejde. En del virksomheder med interesse for evt. at starte noget op i Grønland henvender sig. Huset har i den anledning deltaget i en rejse til Grønland sammen med virksomheden COMPLEA, der sælger IP telefoni og IT løsninger. Rejsen der blev finansieret af firmaet blev en stor succes og firmaet er i dag igang i grønland sammen med en grønlandsk virksomhed. Huset er associeret medlem af Arctic Business Network, men kan tilsyneladende ikke opnå fuld medlemstatus. inu:it har underskrevet en samarbejdsaftale med Complea fra Danmark som betyder vi nu kan levere Grønlands og Danmarks billigste IP telefoni. Aftalen betyder at vi nu har adgang til de billigste IP takster til Danmark. inu:it har solgt IP telefoni i mange år men vi har aldrig haft en aftale med en dansk udbyder. Det nye samarbejde giver vores kunder en masse muligheder de aldrig har haft før. Vi er stolte af vores nye samarbejde og vi stræber hele tiden for at finde nye partnerskaber som kommer vores kunder til gode. Complea har en historie her om deres besøg i Nuuk hvor Penge Magasinet fra DR fulgte Morten Hovaldt da han besøge inu:it, klik link Side 19

20 BYGNINGER OG LOKALER Det Grønlandske Hus har i øjeblikket følgende lejemål: - Huset med Pyramiden - fælleslokale, administation og boliger for grønlandske studerende. - - Perput på Slotsgade 35 - Lagerkælderen under Grønlands Torv. Husets indvendige vedligeholdelsesmæssig tilstand er acceptabel, dog bærer køkken, toiletfaciliteter o.l. præg af mange års brug. Udvendigt har huset i 2012 gennemgået en del reparationer af murværk m.v, ligesom huset er blevet malet. Visse områder af plastbelægningen, der benyttes som tag på pyramiden og opholdsstue, er skadet og står til udskiftning. Perput, er med udgangen af 2011 flytter fra Boulevareden 1a. til Slotsgade Lokalerne er i en acceptabel stand. Selve pyramiden benyttes således til alle større arrangementer i huset, med de begrænsninger lokalet har. Det er således meget vanskeligt at afholde arrangementer i vinterhalvåret, idet pyramiden ikke kan varmes op i tilstækkelig grad. I sommerhalvåret er begrænsningen de manglende muligheder for mørklægning. Slide shows o.l. kan kun dårligt afvikles i den lyse periode. Side 20

21 HUSETS MEDARBEJDERE Ledelse/Administration NIKOLAI BØDKER Servicemedarbejder Uddannelsesafdelingen Socialafdelingen ROBERTH KREUTZMANN Værestedsmedarbejder Side 21

22 BESTYRELSEN Formand: Lise-Lotte Terp Udpeget af Grønlands Selvstyre Mads Thomsen Udpeget af Aalborg Byråd Lars Bang Jensen Udpeget af Aalborg Byråd Claus Kleemann Udpeget af Grønlands Selvstyre Martha Lund Olsen Udpeget af Grønlands Selvstyre Næstformand: Peter Rasmussen Udpeget af Aalborg Byråd Rimdal Høegh Udpeget af "Ikinngutigiit» Sara Udpeget af "JAKIP» Peter Freiesleben Udpeget af Aalborg Industri- og handelskammer Tina Thomsen Personalerepræsentant Side 22

23 ØKONOMI Huset har to primære tilskudsgivere - Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre. Ud over hovedtilskuddene modtages drifttilskud til aktiveringsprojektet for grønlændere fra Aalborg Kommune, og til værestedet Perput fra Socialministeriet. Side 23

24 Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ tlf

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011.

Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011. Evaluering af projektet Kammak - Aktiverings- og livskvalitetsopløft projekt for socialt udsatte grønlændere i Århus Kommune. Det Grønlandske Hus i Aarhus, januar 2011. Simon Lynge Koordinerende socialrådgiver

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere