Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn"

Transkript

1 Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Thyborøn Thyborøn er en lille fiskerby med ca indbyggere beliggende på nordspidsen af den 10 km lange Harboøre Tange. Harboøre er et lidt mindre bysamfund på knap 2000 indbyggere. De to byer udgjorde indtil kommunalreformens gennemførelse den 1. januar 2007 Thyborøn-Harboøre Kommune, som nu er blevet opslugt af Lemvig Kommune. Området har en enestående natur med både hav og fjord med masser af muligheder for sejlsport, jagt og fiskeri, ligesom vi har en af landets bedste badestrande. I 2012 blev Naturrum Thyborøn indviet med nye muligheder for at nyde den specielle natur. Som følge af det meget omgivende vand er der et helt specielt lys. Op gennem tiden og indtil den dag i dag har Thyborøn-Harboøre området derfor været hjemsted for mange kunstnere, og lægehuset rummer en samling af lokal kunst. Historien er spændende både i Thyborøn med redningsvæsenet og strandingerne og i Harboøre med redningsbådenes forlis i 1890-erne og den deraf følgende religiøse vækkelse, som bredte sig til resten af landet. Thyborøn er vestkystens 2. største godshavn og 3. største fiskerihavn med deraf følgende industrier, som producerer både til den lokale fiskerflåde og til eksport. I dag arbejder ca mennesker på havnen. Midt på Harboøre Tange ligger kemivirksomheden Cheminova med over 800 ansatte og en årlig omsætning på ca. 7. milliarder kr. Et nyt og stærkt voksende erhverv er turismen. I Thyborøn ligger Danmarks eneste fiskeriskole samt en Fiskeri- og Søfartsefterskole. Havnen og byen renoveres, og vi har som noget specielt en nyanlagt hovedgade med marehalm og tetrapoder, nyt plejehjem, en ny spændende kirke og en udbygget sportshal med fitnesscenter. Lægehusets historie Lægehuset i Thyborøn skyldes først og fremmest vor navnkundige forgænger Kåre W. Strunk. Han var i 1961 sammen med sin hustru Karen (sygeplejerske) ankommet fra København for at overtage lægepraksis, som da havde stået tom i 3 måneder. De indrettede sig i det store røde murstenshus på Fjordgade 6. Ved et slidsomt arbejde med 7 døgnvagter hver eneste uge år ud og år ind opbyggede de en praksis, der i 1973 havde vokset sig så stor, at den første kompagnon Knud Jacobsen kunne

2 indtræde. Det nuværende lægehus på Ærøvej blev opført af kommunen i Kompagniskabet med Knud Jacobsen holdt dog kun i 2 år, hvorefter han udtrådte. I 1977 indtrådte i stedet Klaus Gjerløff. Nogle år senere indtrådte Thorkild Boa som tredje mand, men udtrådte igen efter 5 år ved årsskiftet maj 1988 blev undertegnede, Hans Asger Holmsgaard, optaget som kompagnon og 1. september 1989 optoges Viggo Kragh Jørgensen som den 4. kompagnon. I forbindelse med Kåre Strunks pensionering ved årsskiftet blev lægehuset opdelt i to. Klaus Gjerløff og Hans Asger Holmsgaard lavede en samarbejdspraksis i den vestlige ende og Viggo Kragh Jørgensen indrettede en solopraksis i den østlige ende. Den 1. juni 2007 gik Klaus Gjerløff på pension, og Hans Asger Holmsgaard overtog hele den vestlige ende af lægehuset. Der består fortsat et godt samarbejde mellem de to lægepraksis i huset. Vi har en fælles dagring med forpligtelse til at være der til kl. 16 hver anden dag, ligesom vi dækker hinanden ind under kurser, ferier og andet fravær. Værdigrundlag I vores praksis er alle mennesker lige meget værd. Vi ønsker at behandle alle patienter med respekt og værdighed samt give en fagligt god behandling. Samtidig vil vi have særlig omsorg for dem, der er mest syge. Læge Hans Asger Holmsgaard, født i 1954 i Kølkær 15 km syd for Herning, kandidat fra Århus Universitet 1980, postgraduat uddannelse først og fremmest ved sygehusene i Esbjerg, fra 1988 praksis i Thyborøn. Skolelæge/kommunallæge i Thyborøn Harboøre Kommune i 11 år, centerlæge ved flygtningecentret i Nr. Nissum i 2 år og siden 2000 søfartslæge. Personale Sekretær Ida Benthin har været ansat i klinikken siden januar Arbejder 37 timer om ugen og tager sig især af telefonpasning, pasning af receptionen, skrivning af journaler, attester og recepter, regnskab og bogføring og i mindre omfang assistance ved undersøgelser og laboratoriearbejde. Sygeplejerske Marianne Flyvholm har været ansat i klinikken siden Arbejder 20 timer om ugen med selvstændige konsultationer, blærekateterskift, assistance ved undersøgelser, blodprøvetagning og analysering, halspodninger, vaccinationer, urinundersøgelser, sårbehandling, høreprøver, lungefunktionsundersøgelser, øreskylning, telefonpasning og receptskrivning Sygeplejerske Lene Bonde har været ansat i klinikken siden Arbejder 23 timer om ugen og har de samme funktioner som Marianne. Rengøringsassistent Hanne Toft har været ansat i klinikken siden Har 2 timers rengøring hver dag. Patientgrundlag Praksis havde indtil 1. juni 2007 ca patienter. I forbindelse med Gjerløffs pensionering blev der lavet en særlig aftale med Region Midtjylland, og patienttallet steg til Dette viste sig dog uholdbart i længden, og i august 2011 er patienttallet nedbragt til ca Praksis har nu atter

3 åbent for tilgang, og patienttallet er steget til ca patienter. Hovedvægten af patienterne bor i Thyborøn, resten i Harboøre, Langerhuse og Vrist. Ved en DANPEP undersøgelse maj 2008 angav 21,5 % af patienterne at have et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred i forhold til regionsgennemsnittet på 19,7 %. Herudover oplyste 76 % af patienterne at have kroniske lidelser mod regionsgennemsnittet på 72 %. Da vi har langt til sygehus og speciallæge færdigbehandles flest mulig patienter i praksis, hvilket også ses af, at der henvises 72,7 % færre patienter til speciallæge end regionsgennemsnittet. Lægehuset har sin egen helikopterlandingsplads. Med lægehelikopteren tager turen til Herning minutter og til Skejby ca. 30 minutter. Organisation af arbejdet Praksis har bortset fra lukning i forbindelse med kursus, ferie og enkelte fraværsdage åbent hver dag fra kl. 8 til kl. 16. Fra kl. 8 til kl. 9 er der telefontid, hvor vi sidder i vores konsultation og besvarer telefonerne. Herudover læses indkommende epikriser og prøvesvar, som mailes videre til de patienter, som det på forhånd er aftalt med. Fra kl til kl er der formiddagskaffe, hvor vi prioriterer, at alle deltager. Fra kl til kl har vi aftalte konsultationer. Patienterne er sat til med et kvarters mellemrum. Fra kl. 11 til kl. 12 er der 5 minutters tider, hvor der er sat to til for hvert kvarter. Disse korte tider er beregnet til akut sygdom og må først besættes samme dag. Fra kl til kl spiser vi sammen frokost, som betales af praksis. Fra kl til kl køres eventuelle sygebesøg. Resten af dagen er der atter konsultationer, kun afbrudt af en kaffepause fra kl til I tidsbestillingen forsøger vi at efterkomme patienternes ønsker, så langt som det er muligt og rimeligt. Vi afviser som regel ikke at kigge på feberbørn (specielt ikke, hvis forældrene er utrygge) eller andre patienter, som beder om en akut vurdering. Derimod køres meget få sygebesøg, idet de fleste patienter kan transporters ind. Vi vil forsøge at give dig så bredt et udvalg af patientflokken og sygdomsmønstret som muligt i starten nok mest akutte og enkle sygdomme efterhånden mere komplicerede sygdomsbilleder, som kræver udredning og videre opfølgning. Møder En gang hver måned er der personalemøde fra kl til kl Denne dag er alle til stede, og vi drøfter fælles anliggender. Dagsordenen hænger på tavlen, og der skrives referat, som gemmes i en mappe, der står på reolen bag spisebordet. Lægemiddelrepræsentanter modtages kun efter forudgående aftale, hvis jeg/vi finder det interessant. (Jeg/vi ønsker at være Herre i egen konsultation dvs. repræsentanterne kommer på mine/vore præmisser). Hvis vi ønsker at se dem, får de en almindelig tidsaftale på 15 minutter. EDB og telefoner Praksis benytter lægeprogrammet XMO. Vi modtager så mange epikriser og prøvesvar på edifact som muligt. Der er internetadgang på alle arbejdspladser. Vi har konsultationer samt tidsbestilling og receptbestilling via . Vi er tilknyttet datafangst og Fælles Medicinkort. Telefonsystemet er IP telefoni med tre linjer anskaffet februar Fra kl til og igen fra kl til kl er der en telefonsvarer, hvor man bliver henvist til en akuttelefon, således at sekretæren kan få fred både i spisepausen og om eftermiddagen til at klare andre opgaver. Herudover anvendes i nødvendigt omfang telefax.

4 Laboratoriet Marianne og Lene står for prøvetagning og analyser i laboratoriet. Du er dog altid velkommen til selv eller i samarbejde med dem at foretage analyserne. Vi tager for tiden bl.a.: Hæmoglobin og Blodsukker på Hemocue CRP og SR INR Urin-HCG Spirometri på Vitalograf Urinstix, fasekontrastmikroskopi af urin og urindyrkning Fasekontrastmikroskopi af wetsmear EKG Hjemmeblodtryksmåling Audiometri i lydtæt boks Blodprøvetagning før forsendelse til centrallaboratoriet i Holstebro Blodprøverne tages hver formiddag og afhentes kl Hvis patienterne kommer efter dette tidspunkt og skal have taget blodprøver, bliver de henvist til at komme igen næste dag for at få taget prøverne. Uddannelseslægens arbejdsforhold Som praksisreservelæge, Introamanuensis og Praksisamanuensis fase 1 er du ansat af Region Midtjylland med praksis som reel arbejdsgiver. Som Praksisamanuensis fase 2 og 3 er du ansat af praksis, der via amanuensisfonden får refunderet en del af din løn. Din arbejdstid er dagligt fra kl til kl , dog med en ugentlig arbejdstid på 37 timer i flg. den til enhver tid gældende overenskomst mellem YL og PLO. Arbejdstiden aftales ved starten så langt frem i tiden som muligt, og afspadsering aftales hen ad vejen. Du bliver dog nødt til at holde fri de dage, hvor praksis er lukket (adviseres i så god tid som muligt). Ferie aftales så vidt muligt efter ønske. Kørsel på sygebesøg afregnes efter Sygesikringens takster. Lægetaske og akutkuffert kan lånes af mig. Praksis deltager i øjeblikket ikke i lægevagten; men det vil vi forsøge at finde en løsning på, således at du også kan få vagterfaring. Du har fri til al obligatorisk undervisning og herudover evt. fri til øvrigt praksisrelevant kursus efter aftale. Efter et kursus vil vi gerne have, at du deler ny viden med os, ligesom vi vil forsøge at gøre det, når vi har været på kursus. Herudover vil vi forsøge at arrangere besøg hos relevante speciallæger efter ønske. Uddannelsen i praksis Uddannelseslægen deltager på lige fod med mig i telefontid og konsultationer og i øvrigt i alle aspekter af lægearbejdet i en praksis, f.eks. sygebesøg og møder med samarbejdspartnere. Specifikke kompetencer skal opnås og godkendes løbende. Ansvaret er du som uddannelseslæge og jeg som tutorlæge fælles om. Det er vigtigt, at du spørger om alt, hvad du er i tvivl om. Jeg ønsker, at alle i praksis skal være trygge, og at ingen føler sig usikre. Der er derfor heller ingen dumme spørgsmål. Enhver problemstilling fagligt som personligt - kan vendes. Min dør vil således altid være åben for dig. Herudover vil jeg bestræbe mig på, hver dag at give mulighed for supervision en halv time sidst på dagen.

5 Planen er også, at du en eller flere gange i forløbet får en opgave med at fordybe dig i et afgrænset emne. Dette indebærer, at du skal opsøge viden og bearbejde emnet - evt. i samarbejde med et eller flere personalemedlemmer - så det passer til vores praksis, og herefter fremlægge det med henblik på diskussion og evt. implementering i det daglige arbejde. Du vil også her få den hjælp, som du har brug for. Introduktion Vi regner med, at du den første dag møder kl Den første time er afsat til en kop kaffe eller te, præsentation for personalet, rundvisning, introduktion ved mig, demonstration af telefon og edb m.m. Herefter får du mulighed for at indrette dig i dit eget rum og sætte dig ind i edb-systemet. Når du er klar til det, er du velkommen til at kigge mig over skulderen, så meget som du har brug for. Dette er for at lære vores arbejdsmetoder og holdninger til arbejdet at kende. Herefter vil du så småt kunne starte med at tage enkelte patienter under nødvendig supervision. I begyndelsen nogle nemme med enkle og ukomplicerede lidelser, efterhånden - som du bliver mere tryg ved det - også sværere og mere komplicerede tilfælde. Du vil når som helst også midt i en konsultation - kunne få råd og vejledning. Hvor hurtigt du går frem, vil afhænge af din faglige kunnen og erfaring. Vi forventer ikke, at du kan tage patienter i samme hastighed og omfang som mig og slet ikke i starten. Det kommer til at udvikle sig stille og roligt i den takt, som passer til dig. Vi vil forsøge at give dig et så alsidigt billede af arbejdet i praksis som muligt. Vi vil bekendtgøre over for patienterne, at du er under uddannelse, så de ikke kommer med urimelige forventninger over for dig. En af de allerførste formiddage vil du af enten Marianne eller Lene få en introduktion til laboratoriet, så du kan blive fortrolig med de undersøgelser, det som læge er rart selv at kunne lave. Herudover skal du med på besøg på plejehjemmene Hav-Fjord i Thyborøn, Omsorgscentret i Harboøre inklusive demensenheden Sønderparken. Vi glæder os til at lære dig at kende og vil gøre alt for, at du kan få et godt og udbytterigt ophold hos os. Vi er åbne over for kritik og gode og konstruktive forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre. På denne måde kan vi forhåbentligt gensidigt inspirere hinanden. Se i øvrigt vores hjemmeside: Vi håber, du bliver glad for at være i vores praksis!

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej 25 8250 Egå Ydernr.: 066982 Tlf: 86 22 21 60 Fax:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere