BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE"

Transkript

1 BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE Udarbejdet ultimo 2006 primo 2007 Roklubbens Bådplads ved Tange Sø Marts 1

2 Landsbyen Tange beliggende ved Tange sø og en tidligere stationsby, Men en naturperle i det midtjyske. Indkørsel til Tange ad Husbondvej Indholdsfortegnelse: Sider Tekst Billeder Side 1 Landsbyen Tange Billede fra Bådpladsen ved Roklubben i Tange Side 2 Landsbyen Tange Indholdsfortegnelse Side 3 Historien om Tange og vandet Tanges fortid - Jernbanen Langå - Struer Billede af Tange byskilt Billede fra Husbondvej Side 4 Tange Sø Gudenåcentralen Billede af sejlads med Kågen Kågen Jernbanen - Trækstien Side 5 Trækstien langs Gudenåen Billeder af Tange Sø Etablering af Tange Sø Side 6 Tange Værket - Vandkraften Luftfoto af Tange Værket og indløbskanal Side 7 Tange Værket Elmuseet Kort over Tange sø og omegn Side 8 Området ved Tange Billede af Elmuseet Side 9 Landsbyen Tange i nyere tid Billeder fra Tange Frilandsgartneri Erhverv Side 10 Erhverv Billeder fra Maskinfabrikken Samson og Tange Købmandsgaard Side 11 Skole Billeder - Skole og Missionshus Side 12 Bosætning - Fritidsaktiviteter Billeder Søen - Roklubben Side 13 Arrangementer Boliger etc Billeder af naturen Side 14 Fælles projekter i Tange Billeder af fælles projekter Side 15 Fælles projekter i Tange efter Billeder fra Tange Torv 2000 Side 16 Tange Søbad Kunst på Torvet Tange Søbadområde Købmandsbutikken Side 17 Foreninger udenfor Tange Offentlig Transport Skema med bustider Side 18 Infrastruktur I Tange 2

3 Historien om Tange og vandet. Tange ligger ved Tange sø og ved Gudenåen, som løber igennem Tange Sø Gudenåen er Danmarks længste Vandløb, med udspring i Tinnet krat ved Tørring og udløb i Randers Fjord. Sagnet fortæller, at der var engang en ustyrlig fyr, en halvgud ved navn Gudar, han røvede en pige på det sted, hvor Gudenåen har sit udspring i Tørring, bandt hende til sin kærre, og for at forfølgerne ikke skulle kunne finde dem og forfølge dem, styrede han hesten gennem indviklede sving og slyngninger. Pigens far henvendte sig til en klog mand i Tørring, og bad om hjælp til at fange pigerøveren. Først blev ilden sendt af sted, for ild er hurtigst, men den kloge mand kunne ikke styre ilden og brændte sine fingre. Så måtte han prøve med vandet. Han kaldte alle bække sammen og frådende fulgte vandmasserne Gudars spor i alle dets slyngninger, rev jorden op, så der blev dannet store dale. Vandet nåede Gudar ved Randers fjord. Gudar og hesten druknede, men skønne Else blev reddet. Og Gudars å lever endnu. Det gør Gudar for så vidt også. Han står ved Nørgaards Højskole på Vestre Ringvej i Bjerringbro udført af kunstneren Jørgen Glud. Man kan ikke undgå at få øje på ham. Sådan gik det til, at Gudenåen blev dannet og fik navnet Gudar. senere Gudenåen. Gudenåen udspringer i Tinnet krat ved Tørring. Er i dag Danmarks længste vandløb. Gudenåen er 158 km lang. ( Kildemateriale er Gudenåen v/ G. Nørgaard Jepsen ISBN ) Forlag Borgen Virkeligheden er nok lidt anderledes, men ikke mindre dramatisk. Gudenåens mærkelige vej op gennem Jylland til Randers Fjord hænger sammen med de fantastiske naturbegivenheder, der udspilledes, da store ismasser gled ned over Danmark fra Norge og Sverige som gletschere. Sammen med ismasserne kom en mængde sten, grus og ler, slebet af fjeldene undervejs. Ca år tilbage. Grænsen for denne ismassevandring kan ca. være en linie fra Bovbjerg til Viborg. Tanges fortid. Landsbyen Tange har været som navn stavet på mange måder og som Tunge, Tonge, Tanghe, Tange, Taange, Tong, Tongh, Tonghe, Thanngh. Første gang man støder på byen i historien er i Før selvejet i 1780 var der 6 gårde i byen, der ejedes af Vindum Overgaard Udskiftningen skete i Der har muligvis syd for Tange ligget et voldsted, hvor Tange Borgen har ligget. Der kendes ingen helligkilder i Højbjerg sogn. Jernbanen Langå Struer løber forbi Tange Jernbanen blev bygget i 1860 `erne, og er en del af det samlede jernbanenet i Jylland Tange Sø og Gudenåcentralen. Lyset kom. Bogen om Tange Værket Forfatter Kristian B. Nielsen - ISBN ( Læs denne bog ) En bog man bør læse der dækker perioden fra etablering og op til 1990`erne. Tange Værket er Landets største Vandkraftværk i Dagens Danmark 3

4 Det begyndte med Kågen. Kågen er en fladbundet pram som man kunne sejle på Gudenåen, På et tidspunkt var der op til 200 pramme af denne type på Gudenåen. ( Findes i dag in Natura på pladsen ved Gudenåcentralen ) Kågen var betingelsen for at Michael Drewsens Papirfabrik blev etableret i Silkeborg, fordi den kunne transportere store mængder af maskiner.- materiale og råvarer til Drewsens Virksomhed. Hele Pramdragerfærden livet her på og langs Gudenåen har været spændende, med både positive og negative oplevelser. Mange mennesker og dyr har vandret langs Gudenåen har været opstaldet i de mange kroer og herberger, der opstod langs dette vandløb Så kroer og værtshuse langs Gudenåen havde en blomstringstid. Mange sagn og historier fortælles om området langs åen og i Gjern Bakker var der trolde Indtil Jernbanen blev anlagt i 1800 tallet var Kågen det vigtigste transportmiddel til Silkeborg og områderne undervejs. Jernbanen Jernbaneanlægget fra Langå over Viborg og Skive til Struer var færdigt i Denne bane passerede Tange og der blev bygget en stationsbygning i Tange. Næppe ret mange gør sig vist helt klart, at jernbanestrækningen Langå-Struer er en af de ældste i Danmark, og er ældre end mange af de østjyske byers banestrækninger. Jernbane skinnerne løber ved Tange langs med søen og skiller på den måde landsbyen Tange fra søen. Trækstien langs Gudenåen fra Kongensbro til Langå Trækstien er en charmerende, stedvis primitiv vandresti. Den følger stort set den gamle sti langs Gudenåen, som pramdragere og heste brugte, da de trak pramme med gods op mod strømmen på vej fra havnen i Randers til Silkeborg. Det var tiden før jernbaner og de store landeveje. Stien går gennem vekslende landskab med spændende skove, langs den smukke Tange Sø og gennem marker med græssende dyr. Fra stien er der adgang til Elmuseet ved Tange og Busbjerg, som er en stor naturfredet bakkeknude med storslået udsigt over Gudenådalen. 4

5 Strækningen udgør 33 km af den i alt 80 km lange Træksti fra Silkeborg til Randers. Stien er sikret ved naturfredning på hele strækningen og åben for gående færdsel. Stien ligger mange steder tæt ved vandet, og nogle strækninger kan stien i årets løb være lukket på grund af oversvømmelse. Da stien ofte forløber gennem marker i drift, sker der ofte foran-dringer på stien og nogle steder skal der forceres kreaturhegn. Tange sø når det er overskyet Tange sø i solskin - vi kan her se himlens farve har stor betydning for vandets farve Danmarks længste Flod skulle komme til at spille en rolle, da den 1. Verdenskrig startede. Civiling. Chr. Thomsen og Civiling. S.A. Faber var ide mændene bag Gudenåcentralen eller Tange Værket og dermed også Tange Sø. Arealet omkring Gudenåen var et landbrugsareal nok ikke de mest frodigste jorder. Derfor var vand en livgivende kilde for disse jorder. Ved at bygge en Dæmning i Tange kunne man også producere elektricitet, som var den tids nye energiform. Etablering af Tange sø. I året 1904 gik en idealistisk ingeniør rundt i Gudenådalen mellem Tange og Ans. Han arbejdede for Hedeselskabet og havde fået som opgave at undersøge, om Gudenåens vand kunne anvendes til overrisling af markerne langs åen. Ingeniøren hed Kristian Thomsen, og han tog sin opgave meget alvorligt. Som så mange andre på den tid var han optaget af, hvordan man bedst kunne udnytte Gudenåen. Den havde indtil omkring 1870 været meget benyttet til pramsejlads mellem Randers og Silkeborg, men nu havde jernbanerne efterhånden udkonkurreret Gudenåen som transportvej. Det hed sig, at åen var blevet doven, og der blev sagt: at dens store vandmasser måtte absolut kunne udnyttes til gavn for land og befolkning. Det store vandløb måtte kunne yde sit bidrag til landets husholdning. Kristian Thomsen arbejdede energisk og effektivt, og allerede efter et halvt års arbejde kunne han fremlægge en plan, der indeholdt store visioner om, hvordan Gudenåens vand kunne udnyttes. Det kunne gøres på tre måder, som alle hang sammen. Først skulle der anlægges en vandingskanal mellem Tvilum og Tange. Den skulle ligge vest for Gudenåen og ligge så højt som muligt, for at vandet gennem sidekanaler kunne nå langt ud og kunstvande et stort område. Kanalen skulle så nogenlunde følge 13 meter højdekurven på landkortet og have et meget lille fald. Vandmængden i Gudenåen mellem Tvilum og Tange skulle gøres meget lille, og hvor kanalen endte, ville dens vand falde ned i åen igen og danne et vandfald på næsten 12 meter. Dernæst regnede Kristian Thomsen med, at en sådan kanal igen ville gøre det attraktivt at sejle på Gudenåen mellem Randers og Silkeborg. Vandfaldet ville gøre det nødvendigt at bygge slusekamre 5

6 ved Tange for at bådene kunne komme op i kanalen, men det ville sagtens kunne lade sig gøre. Dengang var der stor interesse for at bygge kanaler og sluser, og mange ingeniører havde erfaring i den slags byggeri. For det tredje var der i planen et virkeligt revolutionerende forslag. Thomsen foreslog, at det 12 meter høje vandfald ved Tange kunne anvendes til at drive et kraftværk til produktion af elektrisk energi! Kristian Thomsen ( ) Tange Værket - Vandkraften Tangeværket udnytter Gudenåens vand. For at have et vandlager at tage af, er der bygget en dæmning tværs over Gudenådalen.Det skete i årene På den måde blev Danmarks største kunstige sø, Tange Sø, skabt. Den er 13 kilometer lang og kan rumme en vandmængde på 20 milliarder liter vand og med et areal på 540 Ha. Gudenåen har sit udspring ved Tinnet krat ved Tørring. På sin vej op mod Tange modtager den vand fra åer, bække og søer i Midtjylland. Al vand fra dette område løber gennem Tangeværket. Området kaldes for Gudenaacentralens afstrømningsområde. Vandet forsætter derefter sit løb ud mod Randers Fjord og Kattegat. Loven om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen blev givet 20. marts I 1918 færdigt udarbejdede man et storstilet projekt til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen baseret på Kr. Thomsen og S.A. Fabers projekt. Efter 2½ års anlægsarbejde kunne Tangeværket indvies den 8. januar Bag Tangeværket var der da dannet en 13 km lang sø med et samlet areal på 540 hektar - Danmarks største kunstige sø. 6

7 Kort over Tange Sø i øverste venstre hjørne er Tange by placeret. Elmuseet i Tange Elmuseets udstillinger er en verden af oplevelser, gode historier, fine gamle ting, leg og aktiviteter. Udstillingerne er meget varierede, så der er noget for hele familien, fra børn til bedsteforældre. Udstillingsarealet fylder kvadratmeter, så der er nok at gå i gang med. Du kan opleve, hvordan brugen af elektricitet har ændret vores hverdag, hvordan vi fremstiller elektricitet, hvordan form, design og komfort har ændret sig med tiden. 7

8 El Museet i Tange Det er et spændende sted at besøge. De mange forskellige udstillinger på El museet er for børn skoleklasser voksne med masser af nostalgi Se El museets mange tilbud på Tv og i avisen. Tange er beliggende i den nordvestlige ende af Tange Sø. Tange by har i dag 125 huse men der er udstykninger på vej. Desuden er der Attraktioner som El-museet Gudenåcentralen 18 hullers Golfbane og en spændende natur. Det sociale liv fungerer godt i Tange hvilket også kan ses af de Fælles projekter som er udført af borgerne i Tange. Dette er anført senere i denne Borgerplan. Til orientering I 1996 blev Landsbykæden stiftet Denne organisation er en overbygning og et tale rør for Landsbyer og Landdistrikter i tidligere Bjerringbro kommune og nu i Bjerringbro området. Landsbykæden er at sidestille med et Landsbyråd. Landsbykæden omfatter 18 landsbyer i det geografiske område ( Bjerringbro tidligere kommune. ) Der har været mange opgaver løst af Landsbykæden koordineret med kommunen og også penge er søgt hjem i regi Landsbykæden til Landsbyerne og herunder også Tange. Landsbykæden har været med til at igangsætte mange projekter. 8

9 Landsbyen Tange i nyere tid Landsbyen Tange er et bosætningssted i dag er der 125 husstande i Tange og ca 340 indbyggere men Tange er også et sted, hvor kreative personer bosætter sig på grund af naturen på grund af faciliteter og på grund af afstandene til de større byer. Stedet hvor familier med børn bosætter sig på grund af det er en Landsby i udvikling - og på grund af, at der er faciliteter som skole og som beliggenhed, og som social sammenhold. Hvilke større byer er i nærheden af Tange: ( De lidt større byer er Rødkærsbro ( 5 km ) - Bjerringbro ( 5 km ) Viborg ( 16 km ) og Silkeborg ( 21 km ) og Randers ( 30 km ) men også Århus med ( 52 km ) Kort sagt Tange ligger i dag i et smørhul som er tæt på Regionshovedstaden Viborg I Tange by er der i dag en Dagligvare butik ( Købmanden ) denne butik er skabt via en Innovations person ( Marianne som nu er Købmand ) og skabt via, at Borgerne i Tange købte Bygningerne til Købmanden dette skete som etablering af et Anpartsselskab Ejendomsselskabet Tange Købmandsgaard som overtog bygningerne i Disse bygninger lejes nu ud til Købmand Marianne og fra ultimo 2006 er Marianne Købmand i Landsbyen Tange Hvad findes i Dag i Tange: ERHVERV: Tange Frilandsgartneri Her laver man gulerødder ( Danmarks største Frilandslandsgartneri for gulerødder ) men der dyrkes også andre rodfrugter. Tange Frilandsgartneri Skiltet med varemærket Samson Maskinfabrik producerer Special Pumper. Bimatech arbejder med Landbrugets problemer gyllen et udviklingsselskab under opbygning. 9

10 Samson i Tange og Bimatech Andre virksomheder i Tange er: Gårdbutikken Rosenlund sælger blomster dekorationer og kunst. Tømrerfirmaet Herluf Hedegaard et Tømrer og Totalbyggefirma. Købmandsbutikken i Tange Dagligvarebutik for området Tange Købmandsgaard. Maskinstationen Leif Jochumsen Arbejder med alle opgaver for Landmændene. Ingeniørfirma DIC - arbejder i udlandet Salg af Grusgravmaskiner - Firmaet HP Reparationsværksteder for biler 10

11 SKOLE: Tange Kristne Friskole - skolen fra skoleår Missionshuset i Tange - for Luthersk Evangelisk Mission 11

12 Parti ved Søen En Robåd en firer er klar ved Roklubben BOSÆTNING: I dag er der adskillige personer, bosat i Tange som dækker et bredt spekter indenfor Dansk erhvervsliv, og indenfor det offentlige. Derfor er der en meget stor kompetence blandt borgerne i Tange. FRITIDSAKTIVITETER: Roklubben i Tange Golfklubben i Tange 600 m fra Tange Sejlads på Tange Sø i Tange med Robåde / Motorbåde Løbe - Gå og Vandreture i området ved Tange ( 500 m ) Windsurfing på Tange Sø En Klub ca. 4 km fra Tange ( Jolleklubben ) Jollesejlads Optimistjoller ved Tange Sø ca. 4 km fra Tange. ( Jolleklubben ) Motorbådssejlads ved Tange Sø Klub ved Tange Sø ca 4 km fra Tange ( Sejlklubben ) 12

13 Roklubben I Tange Borgerforeningens arrangementer over året: Løbetræning Borgerforeningen i Tange Cykelture Borgerforeningen i Tange Stavgang Borgerforeningen i Tange De sociale arrangementer: Damefrokost Herrefrokost Tange Marked Sct. Hans bål ved søen Søbredsgudstjeneste ved Tange Sø - Gule ærter Juletræet tændes Banko spil Fastelavnsfest Sangaften - Andre arrangementer. Tange Borgerforening er ejer af et jordareal testamenteret til Borgerforeningen af en Tange Borger. Borgerforeningen har ligeledes været med til at starte Gang i Tange grupperne. Det har været meget positivt, at Borgerforeningen er positiv i forhold til nye aktiviteter og meget aktivt som forening. Boliger / Bosætning / byggegrunde / Lokalplaner Kommunen bør være en aktiv medspiller i Landsbyerne / landdistrikterne - og i landområderne. Der bor mange mennesker her ( over halvdelen af den ny Viborg kommunes indbyggere bor her ) Landsbyer og Landdistrikter er en del af kommunen de bør også være med i en kommunal planlægning for Viborg ny Kommune. De to byer i Viborg Storkommune ( Viborg og Bjerringbro ) må naturligvis tilgodeses med byggegrunde. Men også områder, som er attraktive som bosætningssteder bør have Kommunens og politikernes bevågenhed. Derfor er der en række landsbyer som har bosætningsmuligheder og speciel en af disse er Tange. Argumenter for dette er beskrevet tidligere. 13

14 Naturen og Søen Gudenåen mod Bjerringbro Fremtiden i EU sammenhænge. Der er som nævnt to bysamfund i Ny Viborg Kommune ( Viborg by og Bjerringbro by ) resten af byerne større og mindre er i EU sammenhænge Landsbyer. Fælles projekter i Tange. Før år Landsbyen og aktive borgere har præsenteret deres Landsby på Kommunemesse Der er bygget en Roklub ved Tange Sø med frivillig arbejdskraft og med tilskud fra Tange Borgerforening denne blev bygget i Der er bygget et Missionshus i Tange af Evangelisk Luthersk Mission. Bygget og betalt af medlemmerne også på frivillig basis. Bygningen er på.. m2 byggeår Der er bygget en Kristen Friskole i Tange med klasseværelser boldspil og festsal idrætsplads og grønt område. Byggeår.. Der er plads til.. elever og skolen er velfungerende og er en del af helheden i Landsbyen. 14

15 Den Kristne Friskole set fra Husbondvej Tange Roklub og samtidig et af Landsbyens samlingssteder Efter år 2000 Der har de seneste år været fælles projekter, der har sat fokus på Tange gennem bl. a. igangsætning af GANG I TANGE GRUPPER Der er dannet 3 grupper som nok blev udvidet til 4 grupper. Gruppe 1: Udstykning - Udvikling Boliger og Seniorboliger Gruppe 2: Brug af naturen Turisme - Fritid og stier Gruppe 3: Trafik Infrastruktur Torv m.v. Ved flere henvendelser til tidligere Bjerringbro kommune blev der afsat penge på anlægskontoen til at etablere en cykelsti fra Bjerrevej til byskiltet i Tange på Bjerringbrovej. Kommunen etablerede denne cykelsti. En rigtig god ting. Ad. 1. Der blev peget på udviklingsområder i Tange til boligbebyggelse som vi mener, er en vigtig ting for at Tange forbliver en aktiv Landsby, så det stadigt kan være attraktiv at bosætte sig i Tange og vi kan fastholde vor Dagligvarebutik og Friskole. Ad. 2. Brug af naturen Turisme - Fritid og Stier har stor betydning for vores område, derfor var der et forslag fra denne gruppe som pegede på muligheden og ønsket om, også at etablere en badestrand og et rekreativt område ved Tange Sø. I daglig tale benævnt som Søbadeområdet. Se Ad 3. nedenfor. Vi mener, at der bør laves en stiplan for hele Tange området og det er et projekt til efter sommerferien i Fokus på Turismeområdet mener vi mangler. Der er ikke decideret peget på området som et attraktivt turismeområde. Vi har Turistkontoret for Bjerringbro området beliggende på El museet i Tange. Der skal forsøges etableret et samarbejde med dette Turistkontor. Følgende emner bør drøftes: Stiplan for området Attraktioner i områder ( en appetitvækker ) til de eksisterende brochurer for Elmuseet og for Gudenåcentralen Aktiviteter på søen ( Kano sejlads kajaksejlads Windsurfing Jollesejlads Roning ) Cykle, løbe og gåture på afmærkede stier. Ad. 3. At renovere torv og skabe nye muligheder for at området midt i byen fik et løft og fik et nyt design samt at det blev til et samlingssted for byens borgere på flere tidspunkter af året er vi meget glade for, kunne ske via frivillig arbejdskraft 15

16 Tange torv med rampe Pladen på torvet Torvet er som sagt næsten færdigt udført ved frivillig arbejdskraft støtte fra virksomheder og tilskud fra tidligere Bjerringbro Kommune og 33 tilskud. og praktiske gøremål fra Tange Borgere. At skabe et Søbad og rekreativt område ved Tange Sø ( Tange Søvej ) Der var for både for Torv og for Søbadeområdet udskrevet en konkurrence som Ålborg Universitetscenter i afdeling for design og arkitektur, skulle finde unge arkitekter/ design in-geniører til job. Der kom 2 forslag og vi fik som endelig forslag lavet et mix af disse to forslag, og ideen bag ved dette er udført eller under fuldførelse. Tange Søbad etableres rent fysisk i foråret 2007 men der er lavet et stort inden Tegninger beskrivelse aftaler naboinformation - regulering etablering af P plads fældning af træer flydespærre og badeøer. Regulering af badeareal udlægning af badeøer og flydespærre opsætning af handicaptoilet og omklædning samt borde bænke etc. skal ske i april maj Økonomien er skabt gennem frivillig arbejdskraft støtte fra private og firmaer tilskudsbeløb fra tidligere Bjerringbro kommune og tilsvarende beløb fra 33 midler ( EU penge ) Torvet alene er vurderet til ca 1,4-1,5 mio kroner Søbadet vi anslå til at have en værdi af tusinde kroner, hvis alt skulle laves af eksterne entreprenører. 16

17 Kunstværket Søkoen på Tange Torv Vurderinger på stedet hvor Søbadestranden placeres Af andre initiativer som er udført eller bliver udført i 2007 er: - 3 stk ekstra gadelys fra banebroen til klubhus. - Bredbånd til hurtig internet til TV og som IP telefon etableres i Kortmateriale og skiltning af stier til gåture og cykelture etableres i Markedsføring af Tange og Tange området Købmandsbutikken på anparter. Et stort projekt for Tange området kom med meddelelsen om, at den tidligere Købmand holdt i okt Gang i Tange nedsatte en gruppe, som skulle forhandle med Købmanden om overtagelse af bygninger, hvis han ikke kunne sælge til en nden købmand. Det viste sig, at være vanskeligt og derfor stiftede man Ejendomsselskabet Tange Købmandsgaard det blev stiftet af Borgere fra Tange området, nogle få udefra med en Anpartskapital på kr. af 160 Anpartshavere. En gruppe af aktive borgere i Tange foretag i løbet af 14 dage en indvendig renovering af bygningen og her i forsommeren 2007 laves en udvendig renovering af bygningerne. Adskillige personer har i købmandsbutikken taget et frivilligt nap i butikken eller på lageret. Andet. Samtidig etableres et toilet for turister og for byen i udhuset til købmandsgaarden og samtidig renoveres udhus med lofter og evt maling. Tange Borgerforening er en god tovholder i forbindelse med at skabe sammenhold og aktiviteter i Tange området. Der henviser til afsnittet aktiviteter under Borgerforeningens regi. Men det er også nødvendigt med andre frivillige tovholdere eller ilsjæle for ellers går disse fælles projekter i stå. Se bilag 3 til denne plan som overordnet beskriver projekterne nyere gennemførte projekter eller under udførelse. 17

18 Foreninger udenfor Tange På det foreningsmæsige område skal børn unge og lidt ældre til enten Rødkærsbro eller til Bjerring ( ca. 5 km til begge steder ) Gymnastik badminton - håndbold og fodbold kan dyrkes begge steder Svømning er i Bjerringbro Specielle aktiviteter her henvises til at søge oplysninger hos de respektive foreninger. Foreningslivet er godt fungerende og hvis de aktiviteter, man gerne vil deltage i, ikke findes de to steder, er der sikkert mulighed i Viborg ( 16 km væk ) Offentligt transport. Der er busforbindelser gennem Tange og antal afgange pr dag fremgår af planen. ( I ferieperioden og i weekenden og på helligdage er der meget reduceret buskørsel ) Rute Tider i Tange Uge dage Bemærkninge r 77 Rødkærsbro Levring - Kjellerup 6,14-7,14 7,54 8,54 11,39 e 14,53 15,25 16,19 17,19 18,39 11,54-14,04 13,34 18,34 20,34 77 Bjerringbro 5,56 6,21 7,20 8,21 9,34 12,08-13,29 14,24 15,01 15,54 16,35-18,14 9,19 13,34 11,24 16,14 19,39 Hverdage Hverdage Lørdage Søndage Hverdage Hverdage Hverdage Lørdage Søndage e ikke fredage kører ikke 5/6 24/12 31/12 kører ikke 5/6 24/12 31/ Bjerringbro a 12,21 a 13,26 a 14,28 ae 15,03 Hverdage Kører ikke på skolefridage Helligdage og lørdage - søndage 891 Vindum Fårup - Rødkærsbro Husk a 6,55 a 7,50 a 8,40 a 14,30 Hverdage Kører ikke på skolefridage Helligdage og lørdage - søndage Det vil være fornuftigt at spørge i ferier og ved helligdage Oversigt over afgange og tider fremgår af vedhæftede busplan Hverdage er mandag tirsdag onsdag torsdag - fredag Er denne busplan og tider i overensstemmelse med Tange borgernes ønsker?? Vi ville gerne, at der på nogle få afgange bliver mulighed for at toget holder i Tange!! Det ville give mulighed for en direkte forbindelse både til Viborg Randers og Århus. Vi håber, at det kan blive bragt op i diskussionen mellem Kommune / planlæggere og DSB / Arriva, 18

19 Spildevand. Tange by`s spildevand og delvis regnvand ledes til Centralrensningsanlægget i Bjerringbro via P station og pumpeledning. Nye udstykningsområder bør separeres med regnvand og spildevand. Spildevand føres til det offentlige kloaksystem i Tange og pumpes videre til Bjerringbro Regnvand bør sives på egen grund eller hvis det ikke er muligt, så fælles med et par andre lodsejere. Jordens beskaffenhed muliggør dette ( sand eller sandet jord ) og noget af regnvandet vil ligeledes kunne anvendes til havevanding i egen have / på egen grund. Tilslutningsbidraget må naturligvis ansættes på dette grundlag. Drikkevandsforsyning. Tange Vandværk forsyner området, og i 2003 blev vandværket renoveret boringer og reservoir samt pumpesystem og styring incl. helt moderne kontrol og overvågning. Vandkvalitet - analyser fremgår af Vandværkets hjemmeside. Se under vandværk Betingelser for tilslutning og pris pr m3 vand kan ligeledes læses her, Tange har et velfungerende vandværk ingen gæld og nyrenoveret. Elforsyning. Energi Midt er områdets elforsyningsselskab. Hjemmeside Fiber bredbånd. Energi Midt Bredbånd etablerer i foråret 2007 bredbåndsnet i Tange Her vil være mulighed for hurtige Internet forbindelser TV kanaler og IP telefoni Hjemmeside: - + fiberbredbaand i bjælken. Bilag til denne Borgerplan for Tange. Bilag 1: Udviklings og Udstykningsplan ( under udarbeldelse) Bilag 2: Tange Borgernes ønsker til Området Bilag 3: Beskrivelse af, hvad har vi nået i Tange Efterskrift: Denne Borgerplan beskriver både historie nutid og fremtid for Tange området Den er samtidig en orientering til eksisterende og nye borgere i området Tange marts 2007 / aej 19

20 Januar 2007 Tange Borgernes Ønsker for Landsbyen Tange og Tange området. Planer for Landsbyen Tange og Tange området. BILAG 2 Nye ønsker Samarbejdspartner Status Gadelys på Sideveje til Husbondvej Viborg Kommune / Energi Midt Må startes op Børnepasning i Tange - mangler Viborg Kommune Må startes op - børn nok Tele Taxi påp weekends og i ferier Viborg Kommune Må startes op Nedsættelse af hastighed gennem Viborg Kommune Må diskuteres Tange by - ved at lave " venlige " Politiet Evt. skal der opsættes måleudstyr chikaner og info tavler Befolkningen " Søens dag " en Event på søen og ved Tange Borgerforening Tages med på kommende møde Søbredden Bådfolket - Købmanden - Vejret Udstykning af grunde -der kan købes nu Viborg Kommune og Initiativtagerne Må startes op - omgående Opstart af en teenager klub Teenagere med supporters ( forældre ) Overvejes - med en " Gang i Tange Aktiviteter - natur - musik - golf - kanotur Gruppe " på dette område Diskuter mulighederne Edb undervisning - på stedet Tange Men via EDB support fra?? Gymnasiet - Skoler - LOF etc BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 20 af 25

21 Tange Borgernes Ønsker for Landsbyen Tange og Tange området. Planer for Landsbyen Tange og Tange området. Nye ønsker Samarbejdspartner Status Marketingsplan for Tange Befolkningen - " Gang i Tange Grupper " Sættes igang Viborg Kommune Langsigtet Udviklingsplan for Tange Tange - Viborg Kommune - " Gang i Sættes igang området Tange " Web Side ( Hjemme side ) for Tange Et par personer i Tange Må startes op opdateres 2 lys mere på Broen over Dæmningen Viborg Kommune / Energi Midt Må startes op Galleri udstilling / Cafe` miljø? Igangsættes Natur ture - Fortsætter - ( mere reklame ) Eventuel henvendelse med gode ideer - ændringer og lignende - så kontakt: Arne E. Jørgensen - tlf ( Gang i Tange ) Jesper Storm Jensen - tlf ( Tange Borgerforening ) HUSK PÅ: VI KAN - HVAD VI VIL Mottoet for Tange BORGERPLAN FOR TANGE 2007 BILAG 2 Side 21 af 25

22 STATUS / PLANER for Landsbyen Tange og Tange området. BILAG 3 Januar 2007 Hvad har Borgerne i Tange og Tangeområdet nået ved at samarbejde, og løfte i fællesskab opgaver - gennem frivillig indsats og frivillige bidrag. Rigtig meget, mener vi " Gang i Tange " og fra Tange Borgerforening. Der skal også lyde en tak til firmaer og personer, der har været sponsorer. Ligeledes en stor tak til de mange personer, der har lagt frivillige arbejdstimer i projekterne. Tak til " tidligere " Bjerringbro kommune for samarbejde. Hvad har vi nået Hvad mangler vi Praktiske forhold Dato 1 En Cykelsti fra Bjerrevej til byskiltet i Tange på Bjerringbrovej Primo 06 2 Et nyt torv i midten af Tange med park- lamper - Petanque bane - vandkunst 3 P - areal med asfalt ved torv og overfor Købmandsbutikken. Bænke og borde på torvet ( er købt ) Opsætning og placering af disse m.v. Lys på vandskulpturer ( forsøg ) Medio 06 4 Køb af Købmandsbutikken - grund og bygninger - m.v. Maling af træværk udvendigt maj-07 5 Renovering af salgslokaler m.v. Renovering af udhus maj-07 okt-06 6 Igangsætning af etablering af Søbade- P - areal færdiggøres med betongrus * Det er aftalt, at der er frivillige, der Igangsat BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 22 af 25

23 STATUS / PLANER for Landsbyen Tange og Tange området. areal / rekreativt areal ved Tange sø Tilkørselsvej etableres hjælper med at etablere: apr-07 P - areal er etableret delvis Rensning af bunden, hvor badning og Flydespærringer - Badeøer - Omkl. maj-07 BILAG 3 Hvad har vi nået Hvad mangler vi Praktiske forhold Dato Vandareal er undersøgt Leg skal foregå. Udlægning af sand hytter - Handicap toilet i jan-febrmar sep-06 Strandareal er indrammet Etablering af flydespærre - udlægning maj-07 Etablering af badeøer Hjælp til lidt praktisk arbejde - maj-07 gerne Etablering af Handicap toilet fra børnefamilier - som forhåbentlig maj-07 Etablering af Omklædningshytter bliver flittige brugere af søbadeområdet. maj-07 Etablering af bænke - borde m.v. Færdig Etablering af det "grønne jun 07 strandområde" Skiltning - Affaldsstativer m.v. Færdiggøres inden 15. juni 2007 Starten på en Borgerplan for Tange ( lavet af Landsbykæden og " Gang i Tange " ) Færdiggørelse til Viborg ny Storkomm. Deltagere til debat - og opgaven Færdig apr-07 Udviklingsplan for Tange er igangsat Startet op af: " Gang i Tange " Fastlæggelse af Udvikling og Udviklingsområder. Borgere og " Gang i Tange " - der vil være med til at pege på fremtiden apr-07 BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 23 af 25

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse ELMUSEET 2003 Steder på kortet: 1. Her ligger prammen 2. I denne bygning er der udstilling om vandkraft 3. Her er Tangeværkets maskinsal. Du skal gå op ad ståltrappen

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE BORGERPLAN FOR LANDSBYEN DALSGAARDE Udarbejdet ultimo 2006 Udsigt fra Dalsgaarde mod Vindum Skov - det er rent natur. INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BORGERPLANEN. 1. Side 1 med Billede af naturen ned over dalen

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN HØJBJERG

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN HØJBJERG Udarbejdet jan 2007 BORGERPLAN FOR LANDSBYEN HØJBJERG Højbjerg en Landsby ved A 26. Side 1 Indholdsfortegnelse - Borgerplan. Side 1 - Borgerplan Højbjerg Billede med byskilt Side 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra.

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra. Påsketur til Hærvejen og det midtjyske Søhøjland 13.04.17 17.04.17. Herning Vandrerhjem er base for påskens vandreture i det midtjyske, hvor vi bl.a. skal gå på udvalgte strækninger på Hærvejen og langs

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Gjern mountain bike spor INDLEDNING Mountain biking i Danmark er i vækst. Sporten har et godt tag i motionister, som har stor glæde af teknikken,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi Kær Halvø Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie og analyse Vision Strategi Handlinger Indledning... 3 Historie og analyse... 3 Vision... 5 Strategi... 5 Bosætning... 5 Natur... 5 Infrastruktur... 5 Erhverv...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tømmerby og Lild sogne mangler en præst.

Tømmerby og Lild sogne mangler en præst. Tømmerby og Lild sogne mangler en præst. Måske er det dig 3 kirker og 2 sogne søger 1 præst - der har lyst til at flytte til vores dejlige egn, midt mellem hav og fjord, hvor der er højt til himlen, og

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Cykelstier i Bjerringbro og omegn

Cykelstier i Bjerringbro og omegn Cykelstier i Bjerringbro og omegn Forslag til nye cykelstier og cykelbaner og opdatering og forbedring af eksisterende. Ved Vagn Overgaard og Erik Albrechtsen Bosætningsgruppen i forbindelse med Bjerringbro

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila.

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila. Lokalrådsmøde med udvalgs- og foreningsformændene Torsdag d. 4. december 2008 kl. 19.00 i Andst Hallens cafeteria. Referat Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET Udarbejdet jan 2007 Billede af Skern Kirke LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET ( Der viser Skoleområdet Skjern Hovedgaard Skjern Kirke og det gamle mejeri ) Skjern området omfatter

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord.

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord. 1 2 3 Geografiske forhold Stranden ved Ulbjerg Klint Stranden ved Tange sø (ved Ans) ligger på den vestlige side af Tange Sø. Badestedet er ca. 50 m bredt og afgrænses af tagrørsbevoksning til begge sider.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn.

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn. HARREVIG-EGNEN UNDER 1 TIMES AFSTAND TIL FLERE KØBSTÆDER RIGT FORENINGSLIV DREVET AF AKTIVE BORGERE BEBOERFORENI NG ARRARANGERER SOMMERAKTIVI TETER VED HARREVIG BOGMEKKA OG FORSAMLINGSH US ATTRAKTIV OG

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere