BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE"

Transkript

1 BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE Udarbejdet ultimo 2006 primo 2007 Roklubbens Bådplads ved Tange Sø Marts 1

2 Landsbyen Tange beliggende ved Tange sø og en tidligere stationsby, Men en naturperle i det midtjyske. Indkørsel til Tange ad Husbondvej Indholdsfortegnelse: Sider Tekst Billeder Side 1 Landsbyen Tange Billede fra Bådpladsen ved Roklubben i Tange Side 2 Landsbyen Tange Indholdsfortegnelse Side 3 Historien om Tange og vandet Tanges fortid - Jernbanen Langå - Struer Billede af Tange byskilt Billede fra Husbondvej Side 4 Tange Sø Gudenåcentralen Billede af sejlads med Kågen Kågen Jernbanen - Trækstien Side 5 Trækstien langs Gudenåen Billeder af Tange Sø Etablering af Tange Sø Side 6 Tange Værket - Vandkraften Luftfoto af Tange Værket og indløbskanal Side 7 Tange Værket Elmuseet Kort over Tange sø og omegn Side 8 Området ved Tange Billede af Elmuseet Side 9 Landsbyen Tange i nyere tid Billeder fra Tange Frilandsgartneri Erhverv Side 10 Erhverv Billeder fra Maskinfabrikken Samson og Tange Købmandsgaard Side 11 Skole Billeder - Skole og Missionshus Side 12 Bosætning - Fritidsaktiviteter Billeder Søen - Roklubben Side 13 Arrangementer Boliger etc Billeder af naturen Side 14 Fælles projekter i Tange Billeder af fælles projekter Side 15 Fælles projekter i Tange efter Billeder fra Tange Torv 2000 Side 16 Tange Søbad Kunst på Torvet Tange Søbadområde Købmandsbutikken Side 17 Foreninger udenfor Tange Offentlig Transport Skema med bustider Side 18 Infrastruktur I Tange 2

3 Historien om Tange og vandet. Tange ligger ved Tange sø og ved Gudenåen, som løber igennem Tange Sø Gudenåen er Danmarks længste Vandløb, med udspring i Tinnet krat ved Tørring og udløb i Randers Fjord. Sagnet fortæller, at der var engang en ustyrlig fyr, en halvgud ved navn Gudar, han røvede en pige på det sted, hvor Gudenåen har sit udspring i Tørring, bandt hende til sin kærre, og for at forfølgerne ikke skulle kunne finde dem og forfølge dem, styrede han hesten gennem indviklede sving og slyngninger. Pigens far henvendte sig til en klog mand i Tørring, og bad om hjælp til at fange pigerøveren. Først blev ilden sendt af sted, for ild er hurtigst, men den kloge mand kunne ikke styre ilden og brændte sine fingre. Så måtte han prøve med vandet. Han kaldte alle bække sammen og frådende fulgte vandmasserne Gudars spor i alle dets slyngninger, rev jorden op, så der blev dannet store dale. Vandet nåede Gudar ved Randers fjord. Gudar og hesten druknede, men skønne Else blev reddet. Og Gudars å lever endnu. Det gør Gudar for så vidt også. Han står ved Nørgaards Højskole på Vestre Ringvej i Bjerringbro udført af kunstneren Jørgen Glud. Man kan ikke undgå at få øje på ham. Sådan gik det til, at Gudenåen blev dannet og fik navnet Gudar. senere Gudenåen. Gudenåen udspringer i Tinnet krat ved Tørring. Er i dag Danmarks længste vandløb. Gudenåen er 158 km lang. ( Kildemateriale er Gudenåen v/ G. Nørgaard Jepsen ISBN ) Forlag Borgen Virkeligheden er nok lidt anderledes, men ikke mindre dramatisk. Gudenåens mærkelige vej op gennem Jylland til Randers Fjord hænger sammen med de fantastiske naturbegivenheder, der udspilledes, da store ismasser gled ned over Danmark fra Norge og Sverige som gletschere. Sammen med ismasserne kom en mængde sten, grus og ler, slebet af fjeldene undervejs. Ca år tilbage. Grænsen for denne ismassevandring kan ca. være en linie fra Bovbjerg til Viborg. Tanges fortid. Landsbyen Tange har været som navn stavet på mange måder og som Tunge, Tonge, Tanghe, Tange, Taange, Tong, Tongh, Tonghe, Thanngh. Første gang man støder på byen i historien er i Før selvejet i 1780 var der 6 gårde i byen, der ejedes af Vindum Overgaard Udskiftningen skete i Der har muligvis syd for Tange ligget et voldsted, hvor Tange Borgen har ligget. Der kendes ingen helligkilder i Højbjerg sogn. Jernbanen Langå Struer løber forbi Tange Jernbanen blev bygget i 1860 `erne, og er en del af det samlede jernbanenet i Jylland Tange Sø og Gudenåcentralen. Lyset kom. Bogen om Tange Værket Forfatter Kristian B. Nielsen - ISBN ( Læs denne bog ) En bog man bør læse der dækker perioden fra etablering og op til 1990`erne. Tange Værket er Landets største Vandkraftværk i Dagens Danmark 3

4 Det begyndte med Kågen. Kågen er en fladbundet pram som man kunne sejle på Gudenåen, På et tidspunkt var der op til 200 pramme af denne type på Gudenåen. ( Findes i dag in Natura på pladsen ved Gudenåcentralen ) Kågen var betingelsen for at Michael Drewsens Papirfabrik blev etableret i Silkeborg, fordi den kunne transportere store mængder af maskiner.- materiale og råvarer til Drewsens Virksomhed. Hele Pramdragerfærden livet her på og langs Gudenåen har været spændende, med både positive og negative oplevelser. Mange mennesker og dyr har vandret langs Gudenåen har været opstaldet i de mange kroer og herberger, der opstod langs dette vandløb Så kroer og værtshuse langs Gudenåen havde en blomstringstid. Mange sagn og historier fortælles om området langs åen og i Gjern Bakker var der trolde Indtil Jernbanen blev anlagt i 1800 tallet var Kågen det vigtigste transportmiddel til Silkeborg og områderne undervejs. Jernbanen Jernbaneanlægget fra Langå over Viborg og Skive til Struer var færdigt i Denne bane passerede Tange og der blev bygget en stationsbygning i Tange. Næppe ret mange gør sig vist helt klart, at jernbanestrækningen Langå-Struer er en af de ældste i Danmark, og er ældre end mange af de østjyske byers banestrækninger. Jernbane skinnerne løber ved Tange langs med søen og skiller på den måde landsbyen Tange fra søen. Trækstien langs Gudenåen fra Kongensbro til Langå Trækstien er en charmerende, stedvis primitiv vandresti. Den følger stort set den gamle sti langs Gudenåen, som pramdragere og heste brugte, da de trak pramme med gods op mod strømmen på vej fra havnen i Randers til Silkeborg. Det var tiden før jernbaner og de store landeveje. Stien går gennem vekslende landskab med spændende skove, langs den smukke Tange Sø og gennem marker med græssende dyr. Fra stien er der adgang til Elmuseet ved Tange og Busbjerg, som er en stor naturfredet bakkeknude med storslået udsigt over Gudenådalen. 4

5 Strækningen udgør 33 km af den i alt 80 km lange Træksti fra Silkeborg til Randers. Stien er sikret ved naturfredning på hele strækningen og åben for gående færdsel. Stien ligger mange steder tæt ved vandet, og nogle strækninger kan stien i årets løb være lukket på grund af oversvømmelse. Da stien ofte forløber gennem marker i drift, sker der ofte foran-dringer på stien og nogle steder skal der forceres kreaturhegn. Tange sø når det er overskyet Tange sø i solskin - vi kan her se himlens farve har stor betydning for vandets farve Danmarks længste Flod skulle komme til at spille en rolle, da den 1. Verdenskrig startede. Civiling. Chr. Thomsen og Civiling. S.A. Faber var ide mændene bag Gudenåcentralen eller Tange Værket og dermed også Tange Sø. Arealet omkring Gudenåen var et landbrugsareal nok ikke de mest frodigste jorder. Derfor var vand en livgivende kilde for disse jorder. Ved at bygge en Dæmning i Tange kunne man også producere elektricitet, som var den tids nye energiform. Etablering af Tange sø. I året 1904 gik en idealistisk ingeniør rundt i Gudenådalen mellem Tange og Ans. Han arbejdede for Hedeselskabet og havde fået som opgave at undersøge, om Gudenåens vand kunne anvendes til overrisling af markerne langs åen. Ingeniøren hed Kristian Thomsen, og han tog sin opgave meget alvorligt. Som så mange andre på den tid var han optaget af, hvordan man bedst kunne udnytte Gudenåen. Den havde indtil omkring 1870 været meget benyttet til pramsejlads mellem Randers og Silkeborg, men nu havde jernbanerne efterhånden udkonkurreret Gudenåen som transportvej. Det hed sig, at åen var blevet doven, og der blev sagt: at dens store vandmasser måtte absolut kunne udnyttes til gavn for land og befolkning. Det store vandløb måtte kunne yde sit bidrag til landets husholdning. Kristian Thomsen arbejdede energisk og effektivt, og allerede efter et halvt års arbejde kunne han fremlægge en plan, der indeholdt store visioner om, hvordan Gudenåens vand kunne udnyttes. Det kunne gøres på tre måder, som alle hang sammen. Først skulle der anlægges en vandingskanal mellem Tvilum og Tange. Den skulle ligge vest for Gudenåen og ligge så højt som muligt, for at vandet gennem sidekanaler kunne nå langt ud og kunstvande et stort område. Kanalen skulle så nogenlunde følge 13 meter højdekurven på landkortet og have et meget lille fald. Vandmængden i Gudenåen mellem Tvilum og Tange skulle gøres meget lille, og hvor kanalen endte, ville dens vand falde ned i åen igen og danne et vandfald på næsten 12 meter. Dernæst regnede Kristian Thomsen med, at en sådan kanal igen ville gøre det attraktivt at sejle på Gudenåen mellem Randers og Silkeborg. Vandfaldet ville gøre det nødvendigt at bygge slusekamre 5

6 ved Tange for at bådene kunne komme op i kanalen, men det ville sagtens kunne lade sig gøre. Dengang var der stor interesse for at bygge kanaler og sluser, og mange ingeniører havde erfaring i den slags byggeri. For det tredje var der i planen et virkeligt revolutionerende forslag. Thomsen foreslog, at det 12 meter høje vandfald ved Tange kunne anvendes til at drive et kraftværk til produktion af elektrisk energi! Kristian Thomsen ( ) Tange Værket - Vandkraften Tangeværket udnytter Gudenåens vand. For at have et vandlager at tage af, er der bygget en dæmning tværs over Gudenådalen.Det skete i årene På den måde blev Danmarks største kunstige sø, Tange Sø, skabt. Den er 13 kilometer lang og kan rumme en vandmængde på 20 milliarder liter vand og med et areal på 540 Ha. Gudenåen har sit udspring ved Tinnet krat ved Tørring. På sin vej op mod Tange modtager den vand fra åer, bække og søer i Midtjylland. Al vand fra dette område løber gennem Tangeværket. Området kaldes for Gudenaacentralens afstrømningsområde. Vandet forsætter derefter sit løb ud mod Randers Fjord og Kattegat. Loven om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen blev givet 20. marts I 1918 færdigt udarbejdede man et storstilet projekt til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen baseret på Kr. Thomsen og S.A. Fabers projekt. Efter 2½ års anlægsarbejde kunne Tangeværket indvies den 8. januar Bag Tangeværket var der da dannet en 13 km lang sø med et samlet areal på 540 hektar - Danmarks største kunstige sø. 6

7 Kort over Tange Sø i øverste venstre hjørne er Tange by placeret. Elmuseet i Tange Elmuseets udstillinger er en verden af oplevelser, gode historier, fine gamle ting, leg og aktiviteter. Udstillingerne er meget varierede, så der er noget for hele familien, fra børn til bedsteforældre. Udstillingsarealet fylder kvadratmeter, så der er nok at gå i gang med. Du kan opleve, hvordan brugen af elektricitet har ændret vores hverdag, hvordan vi fremstiller elektricitet, hvordan form, design og komfort har ændret sig med tiden. 7

8 El Museet i Tange Det er et spændende sted at besøge. De mange forskellige udstillinger på El museet er for børn skoleklasser voksne med masser af nostalgi Se El museets mange tilbud på Tv og i avisen. Tange er beliggende i den nordvestlige ende af Tange Sø. Tange by har i dag 125 huse men der er udstykninger på vej. Desuden er der Attraktioner som El-museet Gudenåcentralen 18 hullers Golfbane og en spændende natur. Det sociale liv fungerer godt i Tange hvilket også kan ses af de Fælles projekter som er udført af borgerne i Tange. Dette er anført senere i denne Borgerplan. Til orientering I 1996 blev Landsbykæden stiftet Denne organisation er en overbygning og et tale rør for Landsbyer og Landdistrikter i tidligere Bjerringbro kommune og nu i Bjerringbro området. Landsbykæden er at sidestille med et Landsbyråd. Landsbykæden omfatter 18 landsbyer i det geografiske område ( Bjerringbro tidligere kommune. ) Der har været mange opgaver løst af Landsbykæden koordineret med kommunen og også penge er søgt hjem i regi Landsbykæden til Landsbyerne og herunder også Tange. Landsbykæden har været med til at igangsætte mange projekter. 8

9 Landsbyen Tange i nyere tid Landsbyen Tange er et bosætningssted i dag er der 125 husstande i Tange og ca 340 indbyggere men Tange er også et sted, hvor kreative personer bosætter sig på grund af naturen på grund af faciliteter og på grund af afstandene til de større byer. Stedet hvor familier med børn bosætter sig på grund af det er en Landsby i udvikling - og på grund af, at der er faciliteter som skole og som beliggenhed, og som social sammenhold. Hvilke større byer er i nærheden af Tange: ( De lidt større byer er Rødkærsbro ( 5 km ) - Bjerringbro ( 5 km ) Viborg ( 16 km ) og Silkeborg ( 21 km ) og Randers ( 30 km ) men også Århus med ( 52 km ) Kort sagt Tange ligger i dag i et smørhul som er tæt på Regionshovedstaden Viborg I Tange by er der i dag en Dagligvare butik ( Købmanden ) denne butik er skabt via en Innovations person ( Marianne som nu er Købmand ) og skabt via, at Borgerne i Tange købte Bygningerne til Købmanden dette skete som etablering af et Anpartsselskab Ejendomsselskabet Tange Købmandsgaard som overtog bygningerne i Disse bygninger lejes nu ud til Købmand Marianne og fra ultimo 2006 er Marianne Købmand i Landsbyen Tange Hvad findes i Dag i Tange: ERHVERV: Tange Frilandsgartneri Her laver man gulerødder ( Danmarks største Frilandslandsgartneri for gulerødder ) men der dyrkes også andre rodfrugter. Tange Frilandsgartneri Skiltet med varemærket Samson Maskinfabrik producerer Special Pumper. Bimatech arbejder med Landbrugets problemer gyllen et udviklingsselskab under opbygning. 9

10 Samson i Tange og Bimatech Andre virksomheder i Tange er: Gårdbutikken Rosenlund sælger blomster dekorationer og kunst. Tømrerfirmaet Herluf Hedegaard et Tømrer og Totalbyggefirma. Købmandsbutikken i Tange Dagligvarebutik for området Tange Købmandsgaard. Maskinstationen Leif Jochumsen Arbejder med alle opgaver for Landmændene. Ingeniørfirma DIC - arbejder i udlandet Salg af Grusgravmaskiner - Firmaet HP Reparationsværksteder for biler 10

11 SKOLE: Tange Kristne Friskole - skolen fra skoleår Missionshuset i Tange - for Luthersk Evangelisk Mission 11

12 Parti ved Søen En Robåd en firer er klar ved Roklubben BOSÆTNING: I dag er der adskillige personer, bosat i Tange som dækker et bredt spekter indenfor Dansk erhvervsliv, og indenfor det offentlige. Derfor er der en meget stor kompetence blandt borgerne i Tange. FRITIDSAKTIVITETER: Roklubben i Tange Golfklubben i Tange 600 m fra Tange Sejlads på Tange Sø i Tange med Robåde / Motorbåde Løbe - Gå og Vandreture i området ved Tange ( 500 m ) Windsurfing på Tange Sø En Klub ca. 4 km fra Tange ( Jolleklubben ) Jollesejlads Optimistjoller ved Tange Sø ca. 4 km fra Tange. ( Jolleklubben ) Motorbådssejlads ved Tange Sø Klub ved Tange Sø ca 4 km fra Tange ( Sejlklubben ) 12

13 Roklubben I Tange Borgerforeningens arrangementer over året: Løbetræning Borgerforeningen i Tange Cykelture Borgerforeningen i Tange Stavgang Borgerforeningen i Tange De sociale arrangementer: Damefrokost Herrefrokost Tange Marked Sct. Hans bål ved søen Søbredsgudstjeneste ved Tange Sø - Gule ærter Juletræet tændes Banko spil Fastelavnsfest Sangaften - Andre arrangementer. Tange Borgerforening er ejer af et jordareal testamenteret til Borgerforeningen af en Tange Borger. Borgerforeningen har ligeledes været med til at starte Gang i Tange grupperne. Det har været meget positivt, at Borgerforeningen er positiv i forhold til nye aktiviteter og meget aktivt som forening. Boliger / Bosætning / byggegrunde / Lokalplaner Kommunen bør være en aktiv medspiller i Landsbyerne / landdistrikterne - og i landområderne. Der bor mange mennesker her ( over halvdelen af den ny Viborg kommunes indbyggere bor her ) Landsbyer og Landdistrikter er en del af kommunen de bør også være med i en kommunal planlægning for Viborg ny Kommune. De to byer i Viborg Storkommune ( Viborg og Bjerringbro ) må naturligvis tilgodeses med byggegrunde. Men også områder, som er attraktive som bosætningssteder bør have Kommunens og politikernes bevågenhed. Derfor er der en række landsbyer som har bosætningsmuligheder og speciel en af disse er Tange. Argumenter for dette er beskrevet tidligere. 13

14 Naturen og Søen Gudenåen mod Bjerringbro Fremtiden i EU sammenhænge. Der er som nævnt to bysamfund i Ny Viborg Kommune ( Viborg by og Bjerringbro by ) resten af byerne større og mindre er i EU sammenhænge Landsbyer. Fælles projekter i Tange. Før år Landsbyen og aktive borgere har præsenteret deres Landsby på Kommunemesse Der er bygget en Roklub ved Tange Sø med frivillig arbejdskraft og med tilskud fra Tange Borgerforening denne blev bygget i Der er bygget et Missionshus i Tange af Evangelisk Luthersk Mission. Bygget og betalt af medlemmerne også på frivillig basis. Bygningen er på.. m2 byggeår Der er bygget en Kristen Friskole i Tange med klasseværelser boldspil og festsal idrætsplads og grønt område. Byggeår.. Der er plads til.. elever og skolen er velfungerende og er en del af helheden i Landsbyen. 14

15 Den Kristne Friskole set fra Husbondvej Tange Roklub og samtidig et af Landsbyens samlingssteder Efter år 2000 Der har de seneste år været fælles projekter, der har sat fokus på Tange gennem bl. a. igangsætning af GANG I TANGE GRUPPER Der er dannet 3 grupper som nok blev udvidet til 4 grupper. Gruppe 1: Udstykning - Udvikling Boliger og Seniorboliger Gruppe 2: Brug af naturen Turisme - Fritid og stier Gruppe 3: Trafik Infrastruktur Torv m.v. Ved flere henvendelser til tidligere Bjerringbro kommune blev der afsat penge på anlægskontoen til at etablere en cykelsti fra Bjerrevej til byskiltet i Tange på Bjerringbrovej. Kommunen etablerede denne cykelsti. En rigtig god ting. Ad. 1. Der blev peget på udviklingsområder i Tange til boligbebyggelse som vi mener, er en vigtig ting for at Tange forbliver en aktiv Landsby, så det stadigt kan være attraktiv at bosætte sig i Tange og vi kan fastholde vor Dagligvarebutik og Friskole. Ad. 2. Brug af naturen Turisme - Fritid og Stier har stor betydning for vores område, derfor var der et forslag fra denne gruppe som pegede på muligheden og ønsket om, også at etablere en badestrand og et rekreativt område ved Tange Sø. I daglig tale benævnt som Søbadeområdet. Se Ad 3. nedenfor. Vi mener, at der bør laves en stiplan for hele Tange området og det er et projekt til efter sommerferien i Fokus på Turismeområdet mener vi mangler. Der er ikke decideret peget på området som et attraktivt turismeområde. Vi har Turistkontoret for Bjerringbro området beliggende på El museet i Tange. Der skal forsøges etableret et samarbejde med dette Turistkontor. Følgende emner bør drøftes: Stiplan for området Attraktioner i områder ( en appetitvækker ) til de eksisterende brochurer for Elmuseet og for Gudenåcentralen Aktiviteter på søen ( Kano sejlads kajaksejlads Windsurfing Jollesejlads Roning ) Cykle, løbe og gåture på afmærkede stier. Ad. 3. At renovere torv og skabe nye muligheder for at området midt i byen fik et løft og fik et nyt design samt at det blev til et samlingssted for byens borgere på flere tidspunkter af året er vi meget glade for, kunne ske via frivillig arbejdskraft 15

16 Tange torv med rampe Pladen på torvet Torvet er som sagt næsten færdigt udført ved frivillig arbejdskraft støtte fra virksomheder og tilskud fra tidligere Bjerringbro Kommune og 33 tilskud. og praktiske gøremål fra Tange Borgere. At skabe et Søbad og rekreativt område ved Tange Sø ( Tange Søvej ) Der var for både for Torv og for Søbadeområdet udskrevet en konkurrence som Ålborg Universitetscenter i afdeling for design og arkitektur, skulle finde unge arkitekter/ design in-geniører til job. Der kom 2 forslag og vi fik som endelig forslag lavet et mix af disse to forslag, og ideen bag ved dette er udført eller under fuldførelse. Tange Søbad etableres rent fysisk i foråret 2007 men der er lavet et stort inden Tegninger beskrivelse aftaler naboinformation - regulering etablering af P plads fældning af træer flydespærre og badeøer. Regulering af badeareal udlægning af badeøer og flydespærre opsætning af handicaptoilet og omklædning samt borde bænke etc. skal ske i april maj Økonomien er skabt gennem frivillig arbejdskraft støtte fra private og firmaer tilskudsbeløb fra tidligere Bjerringbro kommune og tilsvarende beløb fra 33 midler ( EU penge ) Torvet alene er vurderet til ca 1,4-1,5 mio kroner Søbadet vi anslå til at have en værdi af tusinde kroner, hvis alt skulle laves af eksterne entreprenører. 16

17 Kunstværket Søkoen på Tange Torv Vurderinger på stedet hvor Søbadestranden placeres Af andre initiativer som er udført eller bliver udført i 2007 er: - 3 stk ekstra gadelys fra banebroen til klubhus. - Bredbånd til hurtig internet til TV og som IP telefon etableres i Kortmateriale og skiltning af stier til gåture og cykelture etableres i Markedsføring af Tange og Tange området Købmandsbutikken på anparter. Et stort projekt for Tange området kom med meddelelsen om, at den tidligere Købmand holdt i okt Gang i Tange nedsatte en gruppe, som skulle forhandle med Købmanden om overtagelse af bygninger, hvis han ikke kunne sælge til en nden købmand. Det viste sig, at være vanskeligt og derfor stiftede man Ejendomsselskabet Tange Købmandsgaard det blev stiftet af Borgere fra Tange området, nogle få udefra med en Anpartskapital på kr. af 160 Anpartshavere. En gruppe af aktive borgere i Tange foretag i løbet af 14 dage en indvendig renovering af bygningen og her i forsommeren 2007 laves en udvendig renovering af bygningerne. Adskillige personer har i købmandsbutikken taget et frivilligt nap i butikken eller på lageret. Andet. Samtidig etableres et toilet for turister og for byen i udhuset til købmandsgaarden og samtidig renoveres udhus med lofter og evt maling. Tange Borgerforening er en god tovholder i forbindelse med at skabe sammenhold og aktiviteter i Tange området. Der henviser til afsnittet aktiviteter under Borgerforeningens regi. Men det er også nødvendigt med andre frivillige tovholdere eller ilsjæle for ellers går disse fælles projekter i stå. Se bilag 3 til denne plan som overordnet beskriver projekterne nyere gennemførte projekter eller under udførelse. 17

18 Foreninger udenfor Tange På det foreningsmæsige område skal børn unge og lidt ældre til enten Rødkærsbro eller til Bjerring ( ca. 5 km til begge steder ) Gymnastik badminton - håndbold og fodbold kan dyrkes begge steder Svømning er i Bjerringbro Specielle aktiviteter her henvises til at søge oplysninger hos de respektive foreninger. Foreningslivet er godt fungerende og hvis de aktiviteter, man gerne vil deltage i, ikke findes de to steder, er der sikkert mulighed i Viborg ( 16 km væk ) Offentligt transport. Der er busforbindelser gennem Tange og antal afgange pr dag fremgår af planen. ( I ferieperioden og i weekenden og på helligdage er der meget reduceret buskørsel ) Rute Tider i Tange Uge dage Bemærkninge r 77 Rødkærsbro Levring - Kjellerup 6,14-7,14 7,54 8,54 11,39 e 14,53 15,25 16,19 17,19 18,39 11,54-14,04 13,34 18,34 20,34 77 Bjerringbro 5,56 6,21 7,20 8,21 9,34 12,08-13,29 14,24 15,01 15,54 16,35-18,14 9,19 13,34 11,24 16,14 19,39 Hverdage Hverdage Lørdage Søndage Hverdage Hverdage Hverdage Lørdage Søndage e ikke fredage kører ikke 5/6 24/12 31/12 kører ikke 5/6 24/12 31/ Bjerringbro a 12,21 a 13,26 a 14,28 ae 15,03 Hverdage Kører ikke på skolefridage Helligdage og lørdage - søndage 891 Vindum Fårup - Rødkærsbro Husk a 6,55 a 7,50 a 8,40 a 14,30 Hverdage Kører ikke på skolefridage Helligdage og lørdage - søndage Det vil være fornuftigt at spørge i ferier og ved helligdage Oversigt over afgange og tider fremgår af vedhæftede busplan Hverdage er mandag tirsdag onsdag torsdag - fredag Er denne busplan og tider i overensstemmelse med Tange borgernes ønsker?? Vi ville gerne, at der på nogle få afgange bliver mulighed for at toget holder i Tange!! Det ville give mulighed for en direkte forbindelse både til Viborg Randers og Århus. Vi håber, at det kan blive bragt op i diskussionen mellem Kommune / planlæggere og DSB / Arriva, 18

19 Spildevand. Tange by`s spildevand og delvis regnvand ledes til Centralrensningsanlægget i Bjerringbro via P station og pumpeledning. Nye udstykningsområder bør separeres med regnvand og spildevand. Spildevand føres til det offentlige kloaksystem i Tange og pumpes videre til Bjerringbro Regnvand bør sives på egen grund eller hvis det ikke er muligt, så fælles med et par andre lodsejere. Jordens beskaffenhed muliggør dette ( sand eller sandet jord ) og noget af regnvandet vil ligeledes kunne anvendes til havevanding i egen have / på egen grund. Tilslutningsbidraget må naturligvis ansættes på dette grundlag. Drikkevandsforsyning. Tange Vandværk forsyner området, og i 2003 blev vandværket renoveret boringer og reservoir samt pumpesystem og styring incl. helt moderne kontrol og overvågning. Vandkvalitet - analyser fremgår af Vandværkets hjemmeside. Se under vandværk Betingelser for tilslutning og pris pr m3 vand kan ligeledes læses her, Tange har et velfungerende vandværk ingen gæld og nyrenoveret. Elforsyning. Energi Midt er områdets elforsyningsselskab. Hjemmeside Fiber bredbånd. Energi Midt Bredbånd etablerer i foråret 2007 bredbåndsnet i Tange Her vil være mulighed for hurtige Internet forbindelser TV kanaler og IP telefoni Hjemmeside: - + fiberbredbaand i bjælken. Bilag til denne Borgerplan for Tange. Bilag 1: Udviklings og Udstykningsplan ( under udarbeldelse) Bilag 2: Tange Borgernes ønsker til Området Bilag 3: Beskrivelse af, hvad har vi nået i Tange Efterskrift: Denne Borgerplan beskriver både historie nutid og fremtid for Tange området Den er samtidig en orientering til eksisterende og nye borgere i området Tange marts 2007 / aej 19

20 Januar 2007 Tange Borgernes Ønsker for Landsbyen Tange og Tange området. Planer for Landsbyen Tange og Tange området. BILAG 2 Nye ønsker Samarbejdspartner Status Gadelys på Sideveje til Husbondvej Viborg Kommune / Energi Midt Må startes op Børnepasning i Tange - mangler Viborg Kommune Må startes op - børn nok Tele Taxi påp weekends og i ferier Viborg Kommune Må startes op Nedsættelse af hastighed gennem Viborg Kommune Må diskuteres Tange by - ved at lave " venlige " Politiet Evt. skal der opsættes måleudstyr chikaner og info tavler Befolkningen " Søens dag " en Event på søen og ved Tange Borgerforening Tages med på kommende møde Søbredden Bådfolket - Købmanden - Vejret Udstykning af grunde -der kan købes nu Viborg Kommune og Initiativtagerne Må startes op - omgående Opstart af en teenager klub Teenagere med supporters ( forældre ) Overvejes - med en " Gang i Tange Aktiviteter - natur - musik - golf - kanotur Gruppe " på dette område Diskuter mulighederne Edb undervisning - på stedet Tange Men via EDB support fra?? Gymnasiet - Skoler - LOF etc BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 20 af 25

21 Tange Borgernes Ønsker for Landsbyen Tange og Tange området. Planer for Landsbyen Tange og Tange området. Nye ønsker Samarbejdspartner Status Marketingsplan for Tange Befolkningen - " Gang i Tange Grupper " Sættes igang Viborg Kommune Langsigtet Udviklingsplan for Tange Tange - Viborg Kommune - " Gang i Sættes igang området Tange " Web Side ( Hjemme side ) for Tange Et par personer i Tange Må startes op opdateres 2 lys mere på Broen over Dæmningen Viborg Kommune / Energi Midt Må startes op Galleri udstilling / Cafe` miljø? Igangsættes Natur ture - Fortsætter - ( mere reklame ) Eventuel henvendelse med gode ideer - ændringer og lignende - så kontakt: Arne E. Jørgensen - tlf ( Gang i Tange ) Jesper Storm Jensen - tlf ( Tange Borgerforening ) HUSK PÅ: VI KAN - HVAD VI VIL Mottoet for Tange BORGERPLAN FOR TANGE 2007 BILAG 2 Side 21 af 25

22 STATUS / PLANER for Landsbyen Tange og Tange området. BILAG 3 Januar 2007 Hvad har Borgerne i Tange og Tangeområdet nået ved at samarbejde, og løfte i fællesskab opgaver - gennem frivillig indsats og frivillige bidrag. Rigtig meget, mener vi " Gang i Tange " og fra Tange Borgerforening. Der skal også lyde en tak til firmaer og personer, der har været sponsorer. Ligeledes en stor tak til de mange personer, der har lagt frivillige arbejdstimer i projekterne. Tak til " tidligere " Bjerringbro kommune for samarbejde. Hvad har vi nået Hvad mangler vi Praktiske forhold Dato 1 En Cykelsti fra Bjerrevej til byskiltet i Tange på Bjerringbrovej Primo 06 2 Et nyt torv i midten af Tange med park- lamper - Petanque bane - vandkunst 3 P - areal med asfalt ved torv og overfor Købmandsbutikken. Bænke og borde på torvet ( er købt ) Opsætning og placering af disse m.v. Lys på vandskulpturer ( forsøg ) Medio 06 4 Køb af Købmandsbutikken - grund og bygninger - m.v. Maling af træværk udvendigt maj-07 5 Renovering af salgslokaler m.v. Renovering af udhus maj-07 okt-06 6 Igangsætning af etablering af Søbade- P - areal færdiggøres med betongrus * Det er aftalt, at der er frivillige, der Igangsat BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 22 af 25

23 STATUS / PLANER for Landsbyen Tange og Tange området. areal / rekreativt areal ved Tange sø Tilkørselsvej etableres hjælper med at etablere: apr-07 P - areal er etableret delvis Rensning af bunden, hvor badning og Flydespærringer - Badeøer - Omkl. maj-07 BILAG 3 Hvad har vi nået Hvad mangler vi Praktiske forhold Dato Vandareal er undersøgt Leg skal foregå. Udlægning af sand hytter - Handicap toilet i jan-febrmar sep-06 Strandareal er indrammet Etablering af flydespærre - udlægning maj-07 Etablering af badeøer Hjælp til lidt praktisk arbejde - maj-07 gerne Etablering af Handicap toilet fra børnefamilier - som forhåbentlig maj-07 Etablering af Omklædningshytter bliver flittige brugere af søbadeområdet. maj-07 Etablering af bænke - borde m.v. Færdig Etablering af det "grønne jun 07 strandområde" Skiltning - Affaldsstativer m.v. Færdiggøres inden 15. juni 2007 Starten på en Borgerplan for Tange ( lavet af Landsbykæden og " Gang i Tange " ) Færdiggørelse til Viborg ny Storkomm. Deltagere til debat - og opgaven Færdig apr-07 Udviklingsplan for Tange er igangsat Startet op af: " Gang i Tange " Fastlæggelse af Udvikling og Udviklingsområder. Borgere og " Gang i Tange " - der vil være med til at pege på fremtiden apr-07 BORGERPLAN FOR TANGE 2007 Side 23 af 25

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

FAKTAbox. Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074

FAKTAbox. Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074 FAKTAbox Stikprøve Udtrukket blandt 18-70 årige Repræsentativt for køn og geografi (postnummer) Antal respondenter 1.074 Indsamlingsperiode 10. jan 08 til 14. jan 08 Vægtning Der er vægtet på køn, alder

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere