Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip"

Transkript

1 1 Årsrapport 2011/12

2 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 23 USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING samt særlige risici 25 VIDENRESSOURCER 27 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER 28 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) 29 FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2012/13 30 lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 34 Bestyrelse 35 Direktion 37 LEDELSESPÅTEGNING 38 Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 39 Resultatopgørelse 2011/ Totalindkomstopgørelse for 2011/ Balance 30. september 2012 Aktiver 42 Balance 30. september 2012 PASSiver 43 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 44 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODERSELSKABET 45 Pengestrømsopgørelse for 2011/ Noteoversigt 83 ADreSSer 84 FAGUDTRYK OG FORKLARINGER USA San José RTX Design Services amerikanske salgskontor ligger i hjertet af Silicon Valley, et af USAs store centre for udvikling, i umiddelbar nærhed af mange partnere inden for halvleder industrien samt større kunder.

3 3 3 Nørresundby HONg Kong RTX designer og producerer avancerede trådløse løsninger til globale kunder i en række markeder. Danmark Nørresundby RTX hovedsæde ligger i Nørresundby. Produktudvikling, salg, projekter og administration styres herfra. RTX drager nytte af Aalborg Universitets forskning i trådløs teknologi og af områdets cluster af virksomheder inden for trådløs kommunikation. Der er ca. 120 ansatte i Nørresundby. Asien Hong Kong er den stærke asiatiske base for RTX. Cirka 50 medarbejdere arbejder med produktudvikling, supply chain management og kvalitetssikring af produkter, outsourcing, partnere og underleverandører. Derudover huser Hong Kong salgs- og servicefunktioner. Globalt RTX er repræsenteret globalt i alle betydende markeder via egen salgsorganisation eller distributører.

4 Kære aktionær 4 4 Kære Aktionær DEt SENESTE ÅR HAR IKKE VÆRET UDEN UDFORDRINGER FOR RTX, MEN SER VI FREMAD, STÅR VI NU OVER FOR AT SKULLE HØSTE RESULTATERNE AF DE INVESTERINGER, SOM VI HAR FORETAGET GENNEM DE SENERE ÅR Jesper Mailind, Adm. direktør RTX var i regnskabsåret 2011/12 påvirket af den generelle økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter telefoniprodukter og tilbehør levede ikke op til vore forventninger. På den anden side har salget af trådløse designløsninger og tilhørende kundespecifikke moduler og komponenter udviklet sig godt blandt vore eksisterende kunder, og der er indgået aftaler med nye kunder. Når vi ser fremad er vi rimeligt optimistiske på trods af den fortsatte usikkerhed om, hvornår væksten i den globale økonomi bedres. De seneste års turnaround i RTX, kombineret med de foretagne investeringer og en styrkelse af forretningen, gør, at RTX står godt rustet til fremtiden. RTX er velpositioneret til at deltage i det voksende marked for løsninger til trådløs kommunikation blandt andet inden for det område, hvor forskellige apparater er koblet til internettet, The Internet of Things. Dette gælder for såvel kommunikation via trådløse sensorer som kommunikation baseret på IP telefoni indenfor virksomhedsområdet. RTX står ved indgangen til regnskabsåret 2012/13 med en næsten komplet fornyet produktportefølje indenfor telefoniområdet. Dette gælder både produkter til større virksomheder og telefonløsninger til små og mellemstore virksomheder. De nye produkter giver RTX gode muligheder for vækst i de attraktive markedsvertikaler, hvor der ikke findes umiddelbare alternativer. Vi har udvidet vor tilstedeværelse indenfor Wi-Fi området bl.a gennem samarbejdet med Qualcomm Atheros. Dette samarbejde er vigtigt for RTX, fordi det giver os adgang til Wi-Fi teknologi med lavt strømforbrug. Samtidig er udnævnelsen at RTX som officiel design partner for Qualcomm Atheros en betydelig anerkendelse af vore kompetencer indenfor komplicerede trådløse systemer. Tilstedeværelsen indenfor Wi-Fi området og partnerskabet med Qualcomm Atheros vil bringe RTX i kontakt med helt nye kundegrupper, hvor vi forventer at kunne sælge såvel designprojekter, som standard eller kundespecifikke trådløse moduler. Salgs- og distributionsplatformen er blevet styrket og udviklet globalt over det seneste år i begge vore forretningsenheder. Det giver os mulighed for bedre at udnytte de investeringer i produktporteføljen og i nye teknologier, som vi har foretaget. Vi har endvidere fortsat med at forbedre forretningsprocesser, risikostyring og ledelse med henblik på at lette den daglige drift. RTX står derfor nu foran at udnytte disse muligheder i de kommene år, til gavn for aktionærer, interessenter og medarbejdere. Bestyrelsen har til hensigt at foreslå, at aktionærerne på den ordinære generalforsamling bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet pålydende værdi af op til 10% af selskabets aktiekapital.

5 Sammenfatning for året 5 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET Den samlede omsætning var lavere end det foregående regnskabsår, men RTX opnåede et positivt EBIT resultat for regnskabsåret 2011/12. Den generelle økonomiske situation påvirkede væksten i RTX. Som et resultat heraf måtte RTX i sin delårsrapport for 3. kvartal 2011/12 justere omsætnings- og resultatforventningerne for koncernen for regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen blev forbedret som følge af ændringer i produktmikset og de seneste års fokus. Kapacitetsomkostningerne var på niveau med 2010/11, men af- og nedskrivningerne steg som en konsekvens af afskrivningerne på IP DECT - SME VoIP platformen og deres påvirkning på helåret. RTX valgte at fortsætte sine investeringer i nye teknologier og produktplatforme i regnskabsåret. Dette valg blev taget med udgangspunkt i RTX s stærke soliditet, vel vidende at disse investeringer ville påvirke såvel EBIT som pengestrømme. Grundlaget er dermed lagt i begge forretningsenheder for fremtidig udvikling og vækst. For bedre at afspejle RTX s forretning, som ekspert i design og udvikling af trådløse kommunikationsløsninger, blev det officielle navn ændret fra RTX Telecom A/S til RTX A/S. Navnet reflekterer, at RTX s trådløse teknologi retter sig mod områder udover de, som er voice relaterede, herunder healthcare, home automation og machine to machine automation. RTX s to forretningsenheder ændrede på samme tid navn, for bedre at afspejle deres kerneaktivitet. RTX Technology blev ændret til Design Services, og RTX Products blev ændret til Enterprise & VoIP. Design Services, som er R&D designpartner af trådløse løsninger og leverandør af trådløse moduler og testsystemer, havde en stigning i omsætning på 17,7% i forhold til det foregående regnskabsår. Væksten var drevet af såvel eksisterende som nye engineering designkunder samt af en betydelig fremgang indenfor ODM forretningen. Resultatet for testsystemer var på niveau med året før. Forretningsenheden opnåede for året et resultat, som var bedre end det foregående regnskabsår. Enterprise & VoIP, som leverer avancerede IP-telefoniløsninger til Enterpriseog SME markedet, oplevede et fald i omsætningen på 18,9%. Forretningsenheden var som OEM/ODM leverandør påvirket af lavere efterspørgsel fra kunderne, idet deres efterspørgsel var påvirket af de svage økonomiske konjunkturer. Bruttoavancen var på niveau med sidste år, men på grund af foretagne investeringer i nye produktplatforme opnåede forretningsenheden et negativt resultat for regnskabsåret. Hovedtal RTX realiserede i regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på DKK 191,3 mio. mod en nettoomsætning på DKK 204,9 mio. i regnskabsåret 2010/11. Nettoomsætningen blev således reduceret med 6,6%. Den realiserede nettoomsætning er lavere end forventningerne anført i årsrapporten for 2010/11, som var en nettoomsætning i intervallet DKK mio. for 2011/12. Grundet reducerede forecasts fra en række af koncernens kunder i løbet af sommeren 2012 nedjusterede RTX i delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12 forventningerne til en forventet nettoomsætning på omkring DKK 190 mio. Nettoomsætning og bruttoavance mio.kr. Ebit og årets resultat mio.kr. Cashflow fra driften mio.kr / / / / / / / / / / / /12 Nettoomsætning Bruttoavance EBIT Årets resultat Cashflow fra driften

6 6 6 Bruttoavancen blev forbedret, fra 57,9% i sidste regnskabsår til 59,9% i 2011/12. Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK 2,5 mio., eller 1,3%, sammenlignet med DKK 9,0 mio, eller 4,4% i det foregående regnskabsår. Det realiserede EBIT resultat er lavere end forventningerne til EBIT anført i årsrapporten 2010/11, som var et EBIT resultat i intervallet DKK mio. for 2011/12. I delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12 var de reviderede forventninger et EBIT resultat i intervallet DKK 2-3 mio. Kapacitetsomkostningerne er på niveau med det foregående år og indeholder betydelige investeringer i nye teknologier og nye produktplatforme. Pengestrømme udgør DKK -8,2 mio. sammenlignet med DKK 17,0 mio. året før. Pengestrømmene var stærkt påvirket af en stigning i driftskapitalen. Som et resultat af udfasning af en række produkter i slutningen af Q4 2010/11 stod RTX tilbage med et lavt lagerniveau i 2010/11. Lanceringen af en ny Skype telefon og lanceringen af det første håndsæt til Alcatel Lucent var i 2011/12 de primære årsager til et stigende lager og dermed øget driftskapital. Pengestrømmene i 2011/12 var påvirket af de fortsatte investeringer i egen udvikling, selvom RTX modtog ekstern refusion på DKK 5,0 mio. vedrørende Enterprise platformen. Pengestrømmene for året viste et negativt resultat på DKK 18,8 mio. sammenlignet med et positivt resultat på DKK 1,0 mio. det foregående år. De afholdte udviklingsomkostninger steg med DKK 11,5 mio. i 2011/12 til DKK 37,2 mio. De aktiverede udviklingsomkostninger til nye teknologier og nye produktplatforme udgjorde DKK 12,5 mio. sammenlignet med DKK 12,3 mio. året før. Afskrivninger på udviklingsprojekter udgjorde i 2011/12 en udgift på DKK 3,7 mio. sammenlignet med DKK 0,9 mio. i 2010/11. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2012 DKK 156,3 mio., hvilket er en stigning på DKK 4,4 mio. i forhold til regnskabsåret 2010/11. Resultatet efter skat udgjorde DKK 1,9 mio. sammenlignet med DKK 3,9 mio. året før. Årets vigtigste begivenheder og status RTX skiftede navn for bedre at afspejle selskabets aktiviteter som ekspert i design og udvikling af trådløse kommunikationsløsninger. Det officielle navn blev ændret fra RTX Telecom A/S til RTX A/S. Navnet reflekterer, at RTX s trådløse teknologi retter sig mod områder udover de, som er voice relateret, herunder healthcare, home automation og machine to machine automation. Qualcomm Atheros udnævnte RTX som autoriseret design partner. Aftalen gør det muligt for RTX at designe på Qualcomm Atheros Wi-Fi semiconductors og at tilbyde lavenergi Wi-Fi moduler og kundespecifikke løsninger baseret på Qualcomm Atheros teknologi. Kapitalstruktur mio.kr / / / /12 Likviditet og Rentebærende gæld mio.kr ,7-36,9 2008/09 71,4-24,3 2009/10 66,9-19,7 2010/11 47,7-16,8 2011/12 Enterprise & VoIP har startet et langsigtet samarbejde med Alcatel Lucent omkring udvikling og levering af et nyt IP DECT produktprogram. Enterprise & VoIP påbegyndte planmæssigt leverancerne af de første håndsæt til Alcatel Lucent i juni Selskabets IP DECT VoIP system blev gjort kompatibelt med adskillige førende PBX systemer og der blev foretaget en betydelig udvidelse af den globale distribution. Salget af IP DECT VoIP systemet voksede tilfredsstillende igennem året. Egenkapital Kortfristet gæld Langfristet gæld Værdipapirer og Likvider Rentebærende gæld

7 7 7 Lavenergi Wi-Fi og DECT ULE standard moduler blev lanceret. Modulerne er IPv6 kompatible og har indbygget mulighed for at forbinde til internettet. Modulerne henvender sig til det voksende sensormarked for Internet of Things. RTX har indgået samarbejde med førende distributører, bl.a. med Arrow Electronics og CODICO, for salg af trådløse lavenergi moduler og udbud af design services i Nordamerika og Europa. Der blev lanceret en ny Skype telefon, som tilbyder HD Voice og som gør det muligt for brugeren at foretage Skype kald uden en PC. RTX har fortsat arbejdet med at forbedre forretningsprocesser, risikostyring og ledelse.

8 Hovedtal 8 8 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i DKK mio. 2007/ / / / /12 Resultatposter Nettoomsætning 250,3 191,6 220,7 204,9 191,3 Bruttoresultat 146,7 101,0 114,6 118,7 114,6 Resultat af primær drift (EBIT) -21,0-36,3 13,4 9,0 2,5 Finansielle poster, netto 2,8-22,5 0,8-1,3 0 Resultat før skat -18,2-58,6 14,2 7,7 2,5 Årets resultat for fortsættende aktiviteter -18,3-58,6 13,9 6,3 1,9 Årets resultat for ophørte aktiviteter -7,4-12,3-29,0-2,3 0 Årets resultat -25,7-70,9-15,1 3,9 1,9 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 99,5 70,6 71,4 66,9 47,7 Aktiver i alt 311,1 253,4 231,6 233,1 212,4 Egenkapital 221,1 160,1 145,2 151,9 156,3 Forpligtelser 90,0 93,3 86,4 81,2 56,0 Øvrige hovedtal Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 11,2 10,6 16,7 25,7 37,2 Aktiverede udviklingsomkostninger - - 2,8 12,3 12,5 Af- og nedskrivninger 6,5 6,7 3,4 3,3 6,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -12,5-7,6 45,8 17,0-8,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 1,6-13,0 13,4-11,2-9,2 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -1,9-0,1-2,3-2,4-1,4 Investering i materielle aktiver 1,5 1,2 0,3 0,8 1,2 Ændring i likvider -17,7-33,7 27,9 1,0-18,8 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) 20,7-23,5 15,2-7,2-6,6 Overskudsgrad (procent) fortsættende aktiviteter -8,4-18,9 6,1 4,4 1,3 Afkast af investeret kapital (procent), fortsættende aktiviteter -13,5-26,3 12,1 9,2 2,2 Egenkapitalens forrentning (procent), fortsættende aktiviteter -10,7-30,1 8,3 4,2 4,1 Soliditetsgrad (procent) 71,1 63,2 62,7 65,2 73,6 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat (DKK 1.000) Aktier (antal aktier i styk) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt udvandet antal aktier Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Årets resultat (EPS) -2,8-7,6-1,6 0,4 0,2 Årets resultat udvandet (DEPS) -2,8-7,6-1,6 0,4 0,2 Udbytte Indre værdi 23,8 17,2 15,6 16,3 16,8 Børskurs 25,9 7,6 13,7 11,7 11,3 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening. 1 Sammenligningstal for 2008/09 er tilpasset vedrørende ophørte aktiviteter i Network Systems. 2 Inklusive alle udestående warrants.

9 Hovedaktivitet 9 9 HOVEDAKTIVITET RTX blev grundlagt i maj Siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på Fondsbørsen, NASDAQ OMX Copenhagen. RTX har hovedkontor i Danmark, med afdelinger i Hong Kong og San Jose, USA. RTX s forretningsgrundlag bygger på et stort kendskab og viden omkring design af avancerede trådløse kortrækkende radiosystemer og produkter. Denne viden er primært fokuseret omkring løsninger indenfor teknologiområderne DECT, Wi- Fi, CAT-iq, Bluetooth og VoIP. Markedet for forskellige trådløse applikationer er vokset markant gennem de senere år. Væksten forventes at fortsætte gennem større udnyttelse af home automation, intelligente el-målere, healthcare, machine to machine (M2M) kommunikation og IP-baseret telefoni. sieret, eller som et internt finansieret projekt i RTX, hvor et OEM/ODM produkt eller en softwarepakke efterfølgende videresælges til en række kunder verden over. RTX s kundekreds omfatter respekterede globale virksomheder som Microsoft, Philips Healthcare, Siemens, Alcatel Lucent, Panasonic, NEC, Qualcomm Atheros, Dialog Semiconductor og Sennheiser. Forretningsenheder Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende to forretningsenheder: RTX kernekompetencer Design Services, R&D design partner indenfor trådløse løsninger, leverandør af trådløse moduler med Wi-Fi og DECT radio teknologier, og leverandør af testsystemer Enterprise & VoIP, ODM/OEM leverandør af avancerede IP-telefoni løsninger til erhvervssektoren (i det følgende betegnet Enterprise ) samt små og mellemstore virksomheder (i det følgende betegnet SME ) Hver forretningsenhed har egne dedikerede afdelinger for udvikling, salg og marketing og styrer egen produktions- og logistikfunktion. Produkter og komponenter sources primært fra en række udvalgte partnere og leverandører, med hvilke RTX har et mangeårigt samarbejde. RTX besidder en unik kombination af viden indenfor software og hardware. RTX varetager projekter fra konceptstadie til færdigt produkt, gennem specifikation, design, udvikling, test og verifikation. RTX tilbyder desuden produktion i Asien og Europa af OEM- og ODM produkter. Det omfattende indblik i processen fra specifikation til færdigt produkt giver kunden sikkerhed for, at løsningerne også kan produceres, selvom kunden kun indgår kontrakt for en del af processen. Eksperter i løsninger baseret på førende trådløse teknologier Mestrer den fulde værdiforøgelses proces fra ide til produktion RTX s stab af højtuddannede ingeniører og eksperter besidder den nødvendige teknologiske og professionelle viden, ligesom RTX råder over de fornødne faciliteter, herunder EMC og akustik laboratorier, til at håndtere udviklingsarbejdet fra idéfase til et produktionsfærdigt design. Bygger på partnerskaber med verdens førende CHIP og teknologifirmaer Kombinerer europæisk trådløst design med effektiv asiatisk produktion TM Designet udvikles enten på kundens anmodning, og er dermed kundefinan-

10 10 10 Philips Healthcare Design Services leverer den trådløse TDMA teknologi til produktet IntelliVue MX40. MX40 IntelliVue er en lille bærbar enhed til konstant patientovervågning. Enheden kommunikerer med en dedikeret trådløs infrastruktur som også er udviklet af RTX. Philips Healthcare er en af verdens største virksomheder inden for sundhedsteknologiområdet.

11 Design services Design Services Marked og kunder Design Services er R&D design outsourcing partner og tilbyder avancerede trådløse løsninger, standardiserede eller kundespecifikke trådløse moduler, og testsystemer til store globale virksomheder. Løsningerne tilbydes typisk indenfor følgende områder: medicinsk udstyr, sensor løsninger til home automation eller industrielle applikationer, trådløse headset, intercomsystemer, professionelt audio, spillekonsoller, og maskine til maskine kommunikation (M2M). Design Services har en omfattende teknologisk viden omkring design og systemintegration af trådløse protokoller, produkter og løsninger indenfor teknologierne Wi-Fi, DECT, CAT-iq, Bluetooth, derivater heraf, samt indenfor proprietære TDMA systemer og cellulare systemer. Forretningsenheden har et mangeårigt tæt samarbejde med halvlederleverandører, som tilbyder ovennævnte teknologier i deres integrerede kredsløb (IC). Indenfor området engineering design fungerer Design Services som systemintegrator mellem produktejerne, ofte en større global virksomhed, og IC-leverandøren. Systemekspertisen er en afgørende forskel mellem RTX og dets konkurrenter indenfor design service. Projekterne fokuserer typisk på nye produkter og/eller på nye features i kundens produktportefølje. Disse udvikles på basis af Design Services innovative softwareløsninger, kombineret med de muligheder, som forefindes i ICerne. Projekterne er typisk kundebetalte, baseret på et fast kontraktbeløb (NRE - Non Recurring Engineering) med milepælsbetalinger. Indenfor området for trådløse moduler tilbyder RTX standardiserede trådløse lavenergi moduler, som er baseret på Wi-Fi, DECT (voice) eller DECT ULE radio teknologier. Modulerne integreres typisk i større virksomheders produkter. RTX tilbyder endvidere såvel udvikling som levering af et færdigt ODM produkt, ofte i form af et kundespecifikt modul, der integreres i kundens færdige produkt. Testløsningerne kombinerer Design Services erfaring omkring kompleks trådløs systemudvikling med forståelsen for produktion af elektroniske produkter. Dette gør Design Services i stand til at skrive testspecifikationer og designe såvel standardiserede som kundespecifikke testløsninger. Design Services tilbyder en portefølje af dedikerede måleog testinstrumenter, bestående af både RF testere og automatiseret produktionstestudstyr. Design Services tilbyder også nøglefærdige testløsninger, som er tilpasset kundens egne specielle trådløse systemer samt test opstillinger til laboratorie- og udviklingsbrug. Det forgangne år Design Services opnåede for 2011/12 et yderst tilfredsstillende resultat, med en omsætning på DKK 86,0 mio. Dette er en vækst på 17,7% i forhold til det foregående år. Alle områder, engineering design, ODM, testsystemer og royalty viste en fremgang sammenlignet med året før. Især ODM produkterne viste en betydelig vækst igennem året. Engineering design, som dækker kundebetalte udviklingsprojekter, repræsenterer hovedomsætningen for Design Services. RTX fortsatte igennem regnskabsåret sit arbejde for en række mangeårige kunder, hvor Design Services varetager rollen som domæneekspert for vedligehold af kundens trådløse platform. Design Services har i løbet af året endvidere indgået kontrakt med nye vigtige kunder. Der blev i regnskabsåret arbejdet på projekter inden for audio, home automation og healthcare. Eksisterende nøglekunder blev serviceret inden for radioteknologier som Bluetooth, Wi- Fi, DECT/CAT-iq og proprietær TDMA. ODM forretningen viste en meget tilfredsstillende udvikling med en betydelig vækst fra såvel eksisterende som nye kunder. Omsætningen er baseret på modulenheder, for integration i kundens produkt. ODM leverancerne følger typisk et udviklings-designprojekt, hvor Design Services tilbyder levering af komplet testede og certificerede komponenter, som er klar til montering. RTX blev i løbet af regnskabsåret udnævnt som en autoriseret design partner for Qualcomm Atheros. Det var en vigtig milepæl og betydelig anerkendelse af RTX s kompetencer og know how. Samarbejdet med Qualcomm Atheros har siden regnskabsåret 2010/11, medvirket til at udvide RTX s tilstedeværelse inden for Wi-Fi området. Partnerskabet med Qualcomm Atheros har givet RTX adgang til den nyeste lavenergi Wi-Fi teknologi, som Design Services bruger i designprojekter for kunder, og i standardiserede og kundespecifikke trådløse moduler. Der er indgået aftale med en europæisk PCBA leverandør som supplement til vores eksisterende leverandører. Dette for at sikre, at disse nye produkter lanceres med den lavest mulige risiko samt hastighed til markedet. Design Services fortsatte igennem året udviklingen af trådløse lavenergi teknologier og platforme, og introducerede de trådløse lavenergi moduler RTX4100 Wi-Fi og RTX 1050/1055 DECT ULE. Modulerne er beregnet til trådløs M2M kommunication indenfor home automation, sundhed eller industriel anvendelse, hvor der er et stigende behov for blandt andet sensor kom-

12 12 12 munikation. Modulerne er således forberedt for tilslutning til forskellige sensorer som temperatur, fugtighed, tryk, lys og bevægelse. Modulerne kan kommunikere over internettet via den såkaldte IPv6 protokol, og er forberedt sådan, at de kan anvendes af en række cloud udbydere. Markedshjul for RTX Design Services Modulerne blev introduceret i henholdsvis juni og oktober 2012 og bliver markedsført i samarbejde med veletablerede elektronik-distributører som Arrow Electronics og CODICO. Salgsstyrken i USA og Europa er blevet styrket i løbet af året, og der er etableret en amerikansk web-butik med det primære formål at understøtte standard modulforretningen. design services testers Forretningen for testløsninger viste en beskeden vækst i løbet af året, med en omsætning fra såvel eksisterende som nye kunder. Der blev indgået kontrakt med en større eksisterende kunde omkring multifunktions-testenheden Smart ATE2300. Der blev via den asiatiske distribution opnået et tilfredsstillende salg af DECT og CAT-iq testere, som er et resultat af øget efterspørgsel efter DECT/CAT-iq til bredbåndsforbindelser. I løbet af regnskabsåret 2011/12 påbegyndte RTX testløsningerne at supportere LabVIEW, som er en udbredt brugergrænseflade på tværs af flere markedssegmenter. Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv Den globale efterspørgsel efter trådløs kommunikation fra sensorer indenfor en lang række områder vokser betydeligt i disse år. Det drejer sig blandt andet om trådløse sensorer til home automation og/eller proceskontroller til at øge effektiviteten i industrielle eller medico-relaterede applikationer. Med de initiativer, som der er taget i de seneste år, hvor modules Produkthjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for RTX Design Services. Produkterne er eksempler på de produkter, hvor RTX Design Services ydelser er blevet integreret. RTX har investeret i lavenergi versioner af de trådløse teknologier Wi-Fi og DECT, er RTX godt positioneret til at drage fordel af denne markedsudvikling både hvad angår nye designkontrakter og OEM/ODM forretning. De nye standard lavenergi Wi-Fi moduler og samarbejdet med Qualcomm Atheros bringer RTX i kontakt med nye kundegrupper. Det forventes, at de nye relationer vil resultere i øget omsætning inden for design projekter og moduler. I betragtning af den tid, som det imidlertid tager fra et modul er designet til et

13 13 13 produkt er endeligt lanceret, forventes omsætningen fra modulsalget først at ses mod slutning af regnskabsåret. RTX vil fortsætte med investeringer i teknologier inden for lavenergi og vil i de kommende år endvidere forøge fokus på batteriteknologier og energiudnyttelse. Aktiviteterne inden for Design Services er i høj grad afhængige af kundens evne til og ønske om at investere i ny teknologi, samt i produktpipeline og produktfornyelse. Disse investeringer er afhængige af markedsudviklingen, og dermed påvirket af de globale økonomiske forhold. Den styrkede salgs- og distributionsplatformen, samt de foretagne investeringer i udvikling af nye teknologier og platforme forventes imidlertid at hjælpe Design Services med at kompensere for en fortsat økonomisk lavkonjunktur. Design Services forventer derfor alt i alt et resultat på niveau med 2011/12. Trådløse moduler Design Services har i løbet af det seneste år investeret i udviklingen af trådløse OEM og ODM moduldesign. RTX4100 Wi-Fi lavenergi modulet blev annonceret i sommeren Design Services har yderligere annonceret et DECT HD-voice (RTX1040) og et par DECT ULE M2M (RTX105X) moduler. Både DECT modulerne og Wi-Fi modulet er forberedt til internet of things, som sætter enheder og sensorer i stand til koble sig direkte på internettet via via et stadigt stigende antal internet services.

14 14 14 AIPHONE RTX leverer trådløs teknologi til brug i dørtelefonsystemer fra den japanske markedsleder AIPHONE. Teknologien bliver brugt til at overføre videosignaler trådløst fra yderdøren til lejlighedernes monitorsystemer, hvorved beboerne kan se, hvem der er ved døren før de åbner. Systemerne er skalerbare og installeret i forskellige typer bebyggelse, fra parcelhuse, lejligheder, fler-familiehjem med flere yderdøre og med mulighed for at sikkerhedspersonale betjener systemet. AIPHONE blev grundlagt i Nagoya i 1948, og er siden vokset til i dag at være en global spiller på intercom markedet. Virksomheden har datterselskaber i USA, Frankrig, Singapore, Hong Kong, Thailand og Vietnam.

15 Enterprise enterprise & voip Marked og kunder Enterprise & VoIP udvikler og leverer professionelt trådløst IP-telefoni til PBX systemer for Enterprise- og SME området. Enterprise & VoIP er ligeledes en førende udbyder af trådløse telefoner for Skype telefoni. Enterprise & VoIP fokuserer på udvikling, produktion og markedsføring af professionelt telefoniudstyr, bl.a. trådløse håndsæt, basestationer og repeatere for PBX systemer og VoIP løsninger. Løsningerne baserer sig på DECT, CAT-iq og Wi-Fi teknologi og retter sig mod markedet for IP-telefoni. IP-telefonimarkedet er i vækst, drevet af skiftet fra analogt baseret telefoni til IP-baserede løsninger. Produkterne udvikles og sælges på OEM/ODM basis, primært til en række globale udbydere af PBX produkter (omstillingsanlæg og systemer for telefoni), eller som private label-produkter til regionale distributører. Enterprise & VoIP varetager alle opgaver, fra idé til færdigt produkt. Dette omfatter idégenerering, specifikation, udvikling, leverandørstyring, kvalitetskontrol, markedsføring og salg. Forretningsenheden har kontor i Danmark og i Hong Kong, hvorfra man har et tæt samarbejde med en række underleverandører i Asien. Kombinationen af koncernens teknologiske know-how og softwarekompetencer i Danmark, og mekanisk design, hardwareudvikling samt indkøbs- og leverandørstyring i Hong Kong og Asien giver Enterprise & VoIP en god konkurrencemæssig position. Forretningsmodellen kombinerer et højt og innovativt teknologisk niveau med lav omkostningsstruktur og kort time-to-market. Det forgangne år Enterprise & VoIP leverede en omsætning på DKK 103,2 mio. Dette er et fald på DKK 24,0 mio. fra sidste regnskabsår og resultatet levede ikke op til forventningerne. Den lavere omsætning skyldes lavere salg til ODM kunder i Enterprise segmentet og lavere salg indenfor segmentet Other Wireless. Efterspørgslen i de forskellige geografiske markeder var påvirket af den lave økonomiske vækst og den økonomiske usikkerhed. VoIP salget var tilfredsstillende sammenlignet med foregående regnskabsår. Det lavere salg indenfor Other Wireless skyldtes en række faktorer, herunder forsinket lancering af den nye Skype telefon, en kunde som er kreditholdt samt udfasning af enkelte ældre produkter. Kapacitetsomkostningerne var på et højere niveau end året før, som et resultat af investeringerne i nye produktplatforme. Årets resultat for forretningsenheden var negativt. I løbet af året foretog forretningsenheden betydelige investeringer i udvikling af en opdateret produktportefølje. Indenfor Enterprise segmentet var en del af disse investeringer kundefinansierede. Udviklingen af det nye IP baserede trådløse håndsæt for Enterprise segmentet blev i regnskabsåret 2010/11 igangsat på kundernes foranledning. Færdiggørelsen vil fortsætte ind i regnskabsåret 2012/13. Enterprise håndsætserien omfatter flere modeller og er IP baseret (internet baseret telefoni). Produkterne repræsenterer seneste teknologier, herunder Android med Touch teknologi og særligt robuste versioner. Håndsættene vil være tilgængelige i såvel DECT som Wi-Fi versioner, og i kombinationer heraf. Håndsætserien bliver tilpasset de enkelte PBX kunders specifikke behov og er bagudkompatibel med kundernes eksisterende løsninger. Lanceringen af det første produkt i den nye Enterprise serie (8232 DECT) til Alcatel Lucent var en vigtig milepæl i et langsigtet samarbejde omkring udvikling og levering af et nyt IP DECT produktprogram. Der er endvidere indgået aftale med RTX s mangeårige samarbejdepartner NEC om det nye Enterprise produktprogram. NEC har siden 2007 solgt RTX s eksisterende håndsæt serie. Den nye IP DECT baserede Enterprise serie vil sikre NEC et opdateret produktprogram. Serien er fuldt kompatibel med NEC s PBX løsninger. NEC vil påbegynde salget af de første håndsæt i den nye serie omkring årsskiftet Det nye IP DECT VoIP system, som blev lanceret i det forrige regnskabsår, er designet til små og mellemstore virksomheder. Systemet er yderst fleksibelt og kan skaleres fra få håndsæt og basestationer til at forbinde 200 håndsæt og 40 basestationer. Systemet har HD Voice og tilbyder en væsentligt forbedret audiokvalitet og seamless handover. RTX har i løbet af året styrket salget med en række nye distributionsaftaler. Samtidig er kompatibiliteten med forskellige PBX systemer til IP DECT VoIP systemet blevet udvidet. Produktet distribueres nu på de væsentligste markeder.til trods for, at mange af distributørerne stadig var i lanceringsfasen, udviklede salget sig tilfredsstillende i løbet af året. Den nye Skype telefon, RTX4088, blev lanceret ultimo marts. Telefonen tilbyder

16 16 16 nye features som HD audio og håndtering af to Skype konti. RTX4088 kan bruges som en Skype telefon eller som en normal PSTN telefon. Telefonen giver endvidere mulighed for brug af to Skype konti i hjemmet. Telefonen erstatter den tidligere model, DUALphone 3088, som blev lanceret i Selve lanceringen af telefonen blev en smule senere end forventet, men der blev for andet halvår opnået et tilfredsstillende salg. Markedshjul for RTX Enterprise & VoIP Der er i de seneste år foretaget betydelige investeringer i fornyelse af produktporteføljen indenfor Enterprise, VoIP og Skype. Færdiggørelsen af den nye Enterprise serie vil fortsætte i regnskabsåret 2012/13, mens resten af produktportefolioen i det kommende år vil være mere præget af vedligeholdelse. Som resultat heraf er udviklingsressourcerne blevet reduceret mod slutningen af regnskabsåret 2011/12. Enterprise other wireless Voip Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv Der er i Enterprise markedet et løbende behov for mobilitetsløsninger for voice og messaging. Selvom behovet for on-site mobilitet i enkelte kontormiljøer retter sig mod mobiltelefoner eller soft phones med PBX tilslutning, er der et stort tilbageværende marked for robuste trådløse håndsæt. Dette marked udgør globalt omkring 2,3 mio. håndsæt per år, hvor størstedelen af disse håndsæt er baseret på DECT, IP DECT eller Wi-Fi. Markedet består af vertikaler som healthcare, sværindustri, minedrift samt servicesektoren, som efterspørger virksomhedsspecifikke robuste løsninger. Enterprise & VoIP henvender sig til disse markeder som ODM/OEM leverandør. Det samlede marked forventes at forblive konstant. Produkthjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for RTX Enterprise & VoIP. Produkterne er eksempler på produktporteføljen i hvert segment. Med en konkurrencedygtig og opdateret produktportefølje i form af den nye Enterprise serie og multi-cell VoIP systemet til små og mellemstore virksomheder er RTX godt positioneret til at forøge sine markedsandele. Forretningsenheden forventer på denne baggrund, og på baggrund af indgåede kontrakter, at vokse såvel indenfor Enterprise som VoIP segmentet. For VoIP segmentet forventes endvidere resultater fra seneste 12 måneders indgåede distributionsaf-

17 17 17 taler og påbegyndte lanceringer. Investeringer i den nye trådløse IP baserede Enterprise platform vil fortsætte igennem året med henblik på at færdiggøre de sidste modeller. Trods gunstige markedsbetingelser og nye attraktive og konkurrencedygtige produkter er og vil Enterprise- og SME markedet for telefoni fortsat være under påvirkning af den overordnede globale økonomiske situation. Med den opdaterede konkurrencedygtige produktportefølje og de foretagne investeringer i VoIP distributionen forventer Enterprise & VoIP imidlertid at være i stand til at kompensere for den generelle usikkerhed på markedet. De forretningsmæssige resultater vil være bedre end det foregående regnskabsår, og resultatet forventes at være positivt.

18 18 18 NEC Celebrity Cruises nyeste krydstogtskib, Celebrity Silhouette, sætter sejl med NECs avancerede IP DECT-baserede mobil kommunikation ombord. NEC løsningen tilbyder stabil og sikker kommunikation, og giver dermed krydstogtgæsterne mulighed for mobil kommunikation, selv når de er uden for rækkevidde af det mobile netværk. NEC var de første til at introducere en unik dual band produktportefølje, som sætter skibene i stand til at benytte IP DECT i internationale havne, hvor IP DECT frekvensbåndene kan variere. Udstyret skifter automatisk til den rette frekvens. RTX leverer dual band håndsæt til NEC. Dual band håndsæt sætter krydstogtskibene i stand til at krydse verdenshavene uden forstyrrelser i kommunikationsnetværket. NEC Corporation er en af verdens førende virksomheder inden for integration af IT og netværksteknologier, som kommer virksomheder og mennesker til gavn over hele verden.

19 Aktiviteter og forhold UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Regnskab 2011/12 Regnskabsomtalen er, med mindre andet er anført, baseret på koncerntallene i årsrapporten for 2011/12 og sammenlignet med koncerntallene for 2010/11. Moderselskabet udgør en væsentlig del af koncernen, hvorfor den økonomiske udvikling i moderselskabet ikke er beskrevet særskilt, men beskrevet, der hvor udviklingen afviger fra koncernen. I koncernens årsrapport er ophørte aktiviteter præsenteret i henhold til IFRS 5, hvilket blandt andet medfører, at resultat efter skat for ophørte aktiviteter er vist separat i koncernens og moderselskabets resultatopgørelser, ligesom hertil hørende sammenligningstal er korrigeret i forhold til dette. Koncernens resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernen opnåede i regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på DKK 191,3 mio., svarende til et fald på 6,6% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 204,9 mio. Omsætningen blev realiseret i det niveau, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal 2012, hvilket dog er under de omsætningsforventninger som ledelsen offentliggjorde i årsrapporten 2010/11. At nettoomsætningen blev realiseret under de oprindelige omsætningsforventninger, skyldes primært det forhold, at den økonomiske afmatning i en række markeder prægede afsætningen til især forretningsområdets store Enterprise kunder i anden halvdel af 2011/12. Af moderselskabets resultatopgørelse ses en betydelig omsætningsfremgang. Årsagen til fremgangen er en større omlægning og optimering af koncernens forretningsprocesser, som blev gennemført i begyndelsen af regnskabsåret 2011/12. Bruttoresultat og bruttoavance RTX s bruttoresultat udgjorde DKK 114,6 mio., hvilket er et fald på 3,5% i forhold til sidste års bruttoresultat på DKK 118,7 mio. Bruttoavancen er steget fra 57,9% i 2010/11 til 59,9% i 2011/12. Årsagen er et ændret produktmiks, hvor en større del af koncernens omsætning og bruttoindtjening kom fra forretningsområdet Design Services, der generelt sælger med en højere bruttoavance end forretningsområdet Enterprise & VoIP. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 30,6 mio., hvilket er et fald på DKK 5,0 mio. i forhold til regnskabsåret 2010/11. Den væsentligste årsag til faldet er, at koncernen sidste regnskabsår hensatte til tab på flere tvivlsomme debitorer, hvilket ikke er tilfældet i 2011/12. En mindre del af hensættelserne til tab på debitorer er tilbageført, da inddrivelsen af nogle af udeståenderne i 2011/12 har været succesfuld (jf. note 20). Personaleomkostninger Personaleomkostningerne udgjorde DKK 87,7 mio., hvilket er DKK 4,6 mio. højere end sidste års personaleomkostninger på DKK 83,1 mio. De stigende personaleomkostninger er foretaget for at styrke organisationen i såvel Danmark som Hong Kong, samt for at kunne gennemføre koncernens investeringer i nye produkter og produktplatforme. Det gennemsnitlige antal ansatte i koncernens fortsættende forretning er steget med 5 ansatte fra 163 i 2010/11 til 168 i 2011/12. Antallet af ansatte ved regnskabsårets slutning er steget fra 164 i 2010/11 til 168 i 2011/12. Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Koncernen har fortsat de seneste års investeringer i egne produkter og produktplatforme med henblik på at udnytte de forventede fremtidige forretningsmuligheder yderligere. Koncernens VoIP baserede telefonsystem blev lanceret i 2010/11 og i slutningen af regnskabsårets 3. kvartal 2011/12 lancerede og leverede koncernen det første håndsæt til en af de globale PBX udbydere, der er indgået udviklings- og leveringsaftale med. På grund af den delvise egenfinansiering samt periodeforskydningerne mellem egenfinansiering og kundernes refusion fortsættes aktiveringen af udviklingsomkostningerne vedrørende håndsætserien til Enterprise markedet. Koncernen har i forbindelse med udviklingsarbejdet modtaget delvis refusion for udviklingsarbejdet på DKK 5,0 mio. i 2011/12 som er bogført direkte på udviklingsaktivet. Værdien af eget arbejde udgjorde i 2011/12 DKK 12,5 mio. sammenlignet med DKK 12,3 mio. i 2010/11. Af- og nedskrivninger Koncernens af- og nedskrivninger er steget fra DKK 3,3 mio. i 2010/11 til DKK 6,4 mio. i 2011/12. Ud af samlede afskrivninger i 2011/12 udgør afskrivninger på egne udviklingsprojekter i 2011/12 DKK 3,8 mio., hvilket er en stigning på DKK 2,9 mio. sammenlignet med året før. Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af primær drift (EBIT) blev et overskud på DKK 2,5 mio. sammenlignet med DKK 9,0 mio. i regnskabsåret 2010/11. Det opnåede resultat af primær drift (EBIT) blev realiseret indenfor det revi-

20 20 20 derede indtjeningsinterval, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev på DKK 0 mio. sammenlignet med en omkostning på DKK 1,3 mio. i regnskabsåret 2010/11. Koncernens kursgevinst på fremmed valuta har i regnskabsåret 2011/12 været på DKK 0,2 mio. sammenlignet med året før, hvor det var et kurstab på DKK 1,1 mio. Størstedelen af koncernens likvider er placeret i værdipapirer samt som indestående i pengeinstitut. Moderselskabet har en kursgevinst på niveau med året før. Moderselskabet har ydet lån på DKK 0,6 mio. til datterselskabet i Brasilien, som moderselskabet i lighed med regnskabet for 2010/11 har udgiftsført. Årets resultat før skat for fortsættende aktiviteter Årets resultat før skat for 2011/12 blev et overskud på DKK 1,9 mio. sammenlignet med sidste års overskud på DKK 3,9 mio. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er indregnet med DKK 0,6 mio. sammenlignet med DKK 1,5 mio. året før. Skatten af årets resultat vedrører koncernens aktiviteter i Hong Kong samt afholdte kildeskatter i moderselskabet i forbindelse med indtægtsstrømme fra udenlandske licensog royalty aftaler. Den udskudte skat er i lighed med regnskabet 2010/11 ikke indregnet i balancen for 2011/12, da udnyttelsen af udskudte skatteaktiver fortsat skønnes at være behæftet med usikkerhed (jf. note 2). Årets resultat for ophørte aktiviteter Aktiviteten i Network Systems er ophørt. Ledelsen i RTX arbejder fortsat på muligheden for at inddrive en del af tilgodehavenderne fra aktiviteten. Der arbejdes samtidig på at få afviklet det brasilianske datterselskab. Årets resultat for ophørte aktiviteter udgør en omkostning på DKK 0 mio. mod en omkostning på DKK 2,3 mio. i regnskabsåret 2010/11. Årets resultat Årets resultat for 2011/12 blev samlet set et overskud på DKK 1,9 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 3,9 mio. sidste år. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter (EPS) blev på DKK 0,2 sammenlignet med DKK 0,7 året før. Resultatet pr. aktie for fortsættende og ophørende aktiviteter (EPS) blev DKK 0,2 mod DKK 0,4 året før. Koncernens balance Koncernens balancesum udgjorde pr. 30. september 2012 DKK 212,4 mio., svarende til et fald på DKK 20,7 mio. i forhold til sidste år. Faldet i balancesummen er sammensat af et fald i kortfristede aktiver på DKK 23,5 mio. og en stigning i de langfristede aktiver på DKK 2,8 mio. Koncernens egenkapital er i årets løb steget med DKK 4,4 mio., fra DKK 151,9 mio. til DKK 156,3 mio. og egenkapitalandelen udgør 73,6% i 2011/12 sammenlignet med 65,2% i 2010/11. Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 25. januar 2013, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011/12. Selskabets beholdning på egne aktier blev erhvervet i regnskabsårene 2004/05 og 2006/07 med henblik på at afdække de forpligtelser, der er knyttet til de af selskabet tildelte aktieoptioner til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Selskabet har hverken erhvervet eller solgt egne aktier i regnskabsåret 2011/12. Som en følge af de seneste års forretningsmæssige tiltag kombineret med selskabets stærke balance, vil bestyrelsen foreslå at aktionærerne på den ordinære generalforsamling bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet pålydende værdi af op til 10% af selskabets kapital. Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet for de fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteterne var i regnskabsåret 2011/12 negative og udgjorde DKK -8.2 mio. sammenlignet med året før, hvor de var positive og udgjorde DKK 17,0 mio. Udviklingen er primært drevet af ændringer i arbejdskapitalen, som i regnskabsåret 2011/12 påvirkede pengestrømmene med DKK -12,5 mio. sammenlignet med DKK 8,0 mio. DKK i 2010/11. Ændringen i arbejdskapitalen i 2011/12 var drevet af årets nye produktlanceringer som den nye Skype telefon samt lanceringen af første håndsæt i en ny håndsætserie til Alcatel, hvilket har påvirket lagerniveauet i 2011/12. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle samt andre langfristede aktiver og kortfristede værdipapirer, udgjorde DKK -9,2 mio. sammenlignet med DKK -11,2 mio. i 2010/11. Koncernen har i forbindelse med udviklingsarbejdet modtaget en delvis refusion for udviklingsarbejdet på DKK 5,0 mio. i 2011/12 som er bogført

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18 Beretning Marked og produkter Topsil Semiconductor Anden Materials virksomhedsinformation A/S CVR nr: 24 93 28 18 Påtegninger Regnskab Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013 årsrapport

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere