Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip"

Transkript

1 1 Årsrapport 2011/12

2 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 23 USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING samt særlige risici 25 VIDENRESSOURCER 27 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER 28 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) 29 FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2012/13 30 lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 34 Bestyrelse 35 Direktion 37 LEDELSESPÅTEGNING 38 Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 39 Resultatopgørelse 2011/ Totalindkomstopgørelse for 2011/ Balance 30. september 2012 Aktiver 42 Balance 30. september 2012 PASSiver 43 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN 44 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR MODERSELSKABET 45 Pengestrømsopgørelse for 2011/ Noteoversigt 83 ADreSSer 84 FAGUDTRYK OG FORKLARINGER USA San José RTX Design Services amerikanske salgskontor ligger i hjertet af Silicon Valley, et af USAs store centre for udvikling, i umiddelbar nærhed af mange partnere inden for halvleder industrien samt større kunder.

3 3 3 Nørresundby HONg Kong RTX designer og producerer avancerede trådløse løsninger til globale kunder i en række markeder. Danmark Nørresundby RTX hovedsæde ligger i Nørresundby. Produktudvikling, salg, projekter og administration styres herfra. RTX drager nytte af Aalborg Universitets forskning i trådløs teknologi og af områdets cluster af virksomheder inden for trådløs kommunikation. Der er ca. 120 ansatte i Nørresundby. Asien Hong Kong er den stærke asiatiske base for RTX. Cirka 50 medarbejdere arbejder med produktudvikling, supply chain management og kvalitetssikring af produkter, outsourcing, partnere og underleverandører. Derudover huser Hong Kong salgs- og servicefunktioner. Globalt RTX er repræsenteret globalt i alle betydende markeder via egen salgsorganisation eller distributører.

4 Kære aktionær 4 4 Kære Aktionær DEt SENESTE ÅR HAR IKKE VÆRET UDEN UDFORDRINGER FOR RTX, MEN SER VI FREMAD, STÅR VI NU OVER FOR AT SKULLE HØSTE RESULTATERNE AF DE INVESTERINGER, SOM VI HAR FORETAGET GENNEM DE SENERE ÅR Jesper Mailind, Adm. direktør RTX var i regnskabsåret 2011/12 påvirket af den generelle økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter telefoniprodukter og tilbehør levede ikke op til vore forventninger. På den anden side har salget af trådløse designløsninger og tilhørende kundespecifikke moduler og komponenter udviklet sig godt blandt vore eksisterende kunder, og der er indgået aftaler med nye kunder. Når vi ser fremad er vi rimeligt optimistiske på trods af den fortsatte usikkerhed om, hvornår væksten i den globale økonomi bedres. De seneste års turnaround i RTX, kombineret med de foretagne investeringer og en styrkelse af forretningen, gør, at RTX står godt rustet til fremtiden. RTX er velpositioneret til at deltage i det voksende marked for løsninger til trådløs kommunikation blandt andet inden for det område, hvor forskellige apparater er koblet til internettet, The Internet of Things. Dette gælder for såvel kommunikation via trådløse sensorer som kommunikation baseret på IP telefoni indenfor virksomhedsområdet. RTX står ved indgangen til regnskabsåret 2012/13 med en næsten komplet fornyet produktportefølje indenfor telefoniområdet. Dette gælder både produkter til større virksomheder og telefonløsninger til små og mellemstore virksomheder. De nye produkter giver RTX gode muligheder for vækst i de attraktive markedsvertikaler, hvor der ikke findes umiddelbare alternativer. Vi har udvidet vor tilstedeværelse indenfor Wi-Fi området bl.a gennem samarbejdet med Qualcomm Atheros. Dette samarbejde er vigtigt for RTX, fordi det giver os adgang til Wi-Fi teknologi med lavt strømforbrug. Samtidig er udnævnelsen at RTX som officiel design partner for Qualcomm Atheros en betydelig anerkendelse af vore kompetencer indenfor komplicerede trådløse systemer. Tilstedeværelsen indenfor Wi-Fi området og partnerskabet med Qualcomm Atheros vil bringe RTX i kontakt med helt nye kundegrupper, hvor vi forventer at kunne sælge såvel designprojekter, som standard eller kundespecifikke trådløse moduler. Salgs- og distributionsplatformen er blevet styrket og udviklet globalt over det seneste år i begge vore forretningsenheder. Det giver os mulighed for bedre at udnytte de investeringer i produktporteføljen og i nye teknologier, som vi har foretaget. Vi har endvidere fortsat med at forbedre forretningsprocesser, risikostyring og ledelse med henblik på at lette den daglige drift. RTX står derfor nu foran at udnytte disse muligheder i de kommene år, til gavn for aktionærer, interessenter og medarbejdere. Bestyrelsen har til hensigt at foreslå, at aktionærerne på den ordinære generalforsamling bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet pålydende værdi af op til 10% af selskabets aktiekapital.

5 Sammenfatning for året 5 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET Den samlede omsætning var lavere end det foregående regnskabsår, men RTX opnåede et positivt EBIT resultat for regnskabsåret 2011/12. Den generelle økonomiske situation påvirkede væksten i RTX. Som et resultat heraf måtte RTX i sin delårsrapport for 3. kvartal 2011/12 justere omsætnings- og resultatforventningerne for koncernen for regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen blev forbedret som følge af ændringer i produktmikset og de seneste års fokus. Kapacitetsomkostningerne var på niveau med 2010/11, men af- og nedskrivningerne steg som en konsekvens af afskrivningerne på IP DECT - SME VoIP platformen og deres påvirkning på helåret. RTX valgte at fortsætte sine investeringer i nye teknologier og produktplatforme i regnskabsåret. Dette valg blev taget med udgangspunkt i RTX s stærke soliditet, vel vidende at disse investeringer ville påvirke såvel EBIT som pengestrømme. Grundlaget er dermed lagt i begge forretningsenheder for fremtidig udvikling og vækst. For bedre at afspejle RTX s forretning, som ekspert i design og udvikling af trådløse kommunikationsløsninger, blev det officielle navn ændret fra RTX Telecom A/S til RTX A/S. Navnet reflekterer, at RTX s trådløse teknologi retter sig mod områder udover de, som er voice relaterede, herunder healthcare, home automation og machine to machine automation. RTX s to forretningsenheder ændrede på samme tid navn, for bedre at afspejle deres kerneaktivitet. RTX Technology blev ændret til Design Services, og RTX Products blev ændret til Enterprise & VoIP. Design Services, som er R&D designpartner af trådløse løsninger og leverandør af trådløse moduler og testsystemer, havde en stigning i omsætning på 17,7% i forhold til det foregående regnskabsår. Væksten var drevet af såvel eksisterende som nye engineering designkunder samt af en betydelig fremgang indenfor ODM forretningen. Resultatet for testsystemer var på niveau med året før. Forretningsenheden opnåede for året et resultat, som var bedre end det foregående regnskabsår. Enterprise & VoIP, som leverer avancerede IP-telefoniløsninger til Enterpriseog SME markedet, oplevede et fald i omsætningen på 18,9%. Forretningsenheden var som OEM/ODM leverandør påvirket af lavere efterspørgsel fra kunderne, idet deres efterspørgsel var påvirket af de svage økonomiske konjunkturer. Bruttoavancen var på niveau med sidste år, men på grund af foretagne investeringer i nye produktplatforme opnåede forretningsenheden et negativt resultat for regnskabsåret. Hovedtal RTX realiserede i regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på DKK 191,3 mio. mod en nettoomsætning på DKK 204,9 mio. i regnskabsåret 2010/11. Nettoomsætningen blev således reduceret med 6,6%. Den realiserede nettoomsætning er lavere end forventningerne anført i årsrapporten for 2010/11, som var en nettoomsætning i intervallet DKK mio. for 2011/12. Grundet reducerede forecasts fra en række af koncernens kunder i løbet af sommeren 2012 nedjusterede RTX i delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12 forventningerne til en forventet nettoomsætning på omkring DKK 190 mio. Nettoomsætning og bruttoavance mio.kr. Ebit og årets resultat mio.kr. Cashflow fra driften mio.kr / / / / / / / / / / / /12 Nettoomsætning Bruttoavance EBIT Årets resultat Cashflow fra driften

6 6 6 Bruttoavancen blev forbedret, fra 57,9% i sidste regnskabsår til 59,9% i 2011/12. Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK 2,5 mio., eller 1,3%, sammenlignet med DKK 9,0 mio, eller 4,4% i det foregående regnskabsår. Det realiserede EBIT resultat er lavere end forventningerne til EBIT anført i årsrapporten 2010/11, som var et EBIT resultat i intervallet DKK mio. for 2011/12. I delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12 var de reviderede forventninger et EBIT resultat i intervallet DKK 2-3 mio. Kapacitetsomkostningerne er på niveau med det foregående år og indeholder betydelige investeringer i nye teknologier og nye produktplatforme. Pengestrømme udgør DKK -8,2 mio. sammenlignet med DKK 17,0 mio. året før. Pengestrømmene var stærkt påvirket af en stigning i driftskapitalen. Som et resultat af udfasning af en række produkter i slutningen af Q4 2010/11 stod RTX tilbage med et lavt lagerniveau i 2010/11. Lanceringen af en ny Skype telefon og lanceringen af det første håndsæt til Alcatel Lucent var i 2011/12 de primære årsager til et stigende lager og dermed øget driftskapital. Pengestrømmene i 2011/12 var påvirket af de fortsatte investeringer i egen udvikling, selvom RTX modtog ekstern refusion på DKK 5,0 mio. vedrørende Enterprise platformen. Pengestrømmene for året viste et negativt resultat på DKK 18,8 mio. sammenlignet med et positivt resultat på DKK 1,0 mio. det foregående år. De afholdte udviklingsomkostninger steg med DKK 11,5 mio. i 2011/12 til DKK 37,2 mio. De aktiverede udviklingsomkostninger til nye teknologier og nye produktplatforme udgjorde DKK 12,5 mio. sammenlignet med DKK 12,3 mio. året før. Afskrivninger på udviklingsprojekter udgjorde i 2011/12 en udgift på DKK 3,7 mio. sammenlignet med DKK 0,9 mio. i 2010/11. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2012 DKK 156,3 mio., hvilket er en stigning på DKK 4,4 mio. i forhold til regnskabsåret 2010/11. Resultatet efter skat udgjorde DKK 1,9 mio. sammenlignet med DKK 3,9 mio. året før. Årets vigtigste begivenheder og status RTX skiftede navn for bedre at afspejle selskabets aktiviteter som ekspert i design og udvikling af trådløse kommunikationsløsninger. Det officielle navn blev ændret fra RTX Telecom A/S til RTX A/S. Navnet reflekterer, at RTX s trådløse teknologi retter sig mod områder udover de, som er voice relateret, herunder healthcare, home automation og machine to machine automation. Qualcomm Atheros udnævnte RTX som autoriseret design partner. Aftalen gør det muligt for RTX at designe på Qualcomm Atheros Wi-Fi semiconductors og at tilbyde lavenergi Wi-Fi moduler og kundespecifikke løsninger baseret på Qualcomm Atheros teknologi. Kapitalstruktur mio.kr / / / /12 Likviditet og Rentebærende gæld mio.kr ,7-36,9 2008/09 71,4-24,3 2009/10 66,9-19,7 2010/11 47,7-16,8 2011/12 Enterprise & VoIP har startet et langsigtet samarbejde med Alcatel Lucent omkring udvikling og levering af et nyt IP DECT produktprogram. Enterprise & VoIP påbegyndte planmæssigt leverancerne af de første håndsæt til Alcatel Lucent i juni Selskabets IP DECT VoIP system blev gjort kompatibelt med adskillige førende PBX systemer og der blev foretaget en betydelig udvidelse af den globale distribution. Salget af IP DECT VoIP systemet voksede tilfredsstillende igennem året. Egenkapital Kortfristet gæld Langfristet gæld Værdipapirer og Likvider Rentebærende gæld

7 7 7 Lavenergi Wi-Fi og DECT ULE standard moduler blev lanceret. Modulerne er IPv6 kompatible og har indbygget mulighed for at forbinde til internettet. Modulerne henvender sig til det voksende sensormarked for Internet of Things. RTX har indgået samarbejde med førende distributører, bl.a. med Arrow Electronics og CODICO, for salg af trådløse lavenergi moduler og udbud af design services i Nordamerika og Europa. Der blev lanceret en ny Skype telefon, som tilbyder HD Voice og som gør det muligt for brugeren at foretage Skype kald uden en PC. RTX har fortsat arbejdet med at forbedre forretningsprocesser, risikostyring og ledelse.

8 Hovedtal 8 8 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i DKK mio. 2007/ / / / /12 Resultatposter Nettoomsætning 250,3 191,6 220,7 204,9 191,3 Bruttoresultat 146,7 101,0 114,6 118,7 114,6 Resultat af primær drift (EBIT) -21,0-36,3 13,4 9,0 2,5 Finansielle poster, netto 2,8-22,5 0,8-1,3 0 Resultat før skat -18,2-58,6 14,2 7,7 2,5 Årets resultat for fortsættende aktiviteter -18,3-58,6 13,9 6,3 1,9 Årets resultat for ophørte aktiviteter -7,4-12,3-29,0-2,3 0 Årets resultat -25,7-70,9-15,1 3,9 1,9 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 99,5 70,6 71,4 66,9 47,7 Aktiver i alt 311,1 253,4 231,6 233,1 212,4 Egenkapital 221,1 160,1 145,2 151,9 156,3 Forpligtelser 90,0 93,3 86,4 81,2 56,0 Øvrige hovedtal Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 11,2 10,6 16,7 25,7 37,2 Aktiverede udviklingsomkostninger - - 2,8 12,3 12,5 Af- og nedskrivninger 6,5 6,7 3,4 3,3 6,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -12,5-7,6 45,8 17,0-8,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 1,6-13,0 13,4-11,2-9,2 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -1,9-0,1-2,3-2,4-1,4 Investering i materielle aktiver 1,5 1,2 0,3 0,8 1,2 Ændring i likvider -17,7-33,7 27,9 1,0-18,8 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) 20,7-23,5 15,2-7,2-6,6 Overskudsgrad (procent) fortsættende aktiviteter -8,4-18,9 6,1 4,4 1,3 Afkast af investeret kapital (procent), fortsættende aktiviteter -13,5-26,3 12,1 9,2 2,2 Egenkapitalens forrentning (procent), fortsættende aktiviteter -10,7-30,1 8,3 4,2 4,1 Soliditetsgrad (procent) 71,1 63,2 62,7 65,2 73,6 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat (DKK 1.000) Aktier (antal aktier i styk) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt udvandet antal aktier Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Årets resultat (EPS) -2,8-7,6-1,6 0,4 0,2 Årets resultat udvandet (DEPS) -2,8-7,6-1,6 0,4 0,2 Udbytte Indre værdi 23,8 17,2 15,6 16,3 16,8 Børskurs 25,9 7,6 13,7 11,7 11,3 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening. 1 Sammenligningstal for 2008/09 er tilpasset vedrørende ophørte aktiviteter i Network Systems. 2 Inklusive alle udestående warrants.

9 Hovedaktivitet 9 9 HOVEDAKTIVITET RTX blev grundlagt i maj Siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på Fondsbørsen, NASDAQ OMX Copenhagen. RTX har hovedkontor i Danmark, med afdelinger i Hong Kong og San Jose, USA. RTX s forretningsgrundlag bygger på et stort kendskab og viden omkring design af avancerede trådløse kortrækkende radiosystemer og produkter. Denne viden er primært fokuseret omkring løsninger indenfor teknologiområderne DECT, Wi- Fi, CAT-iq, Bluetooth og VoIP. Markedet for forskellige trådløse applikationer er vokset markant gennem de senere år. Væksten forventes at fortsætte gennem større udnyttelse af home automation, intelligente el-målere, healthcare, machine to machine (M2M) kommunikation og IP-baseret telefoni. sieret, eller som et internt finansieret projekt i RTX, hvor et OEM/ODM produkt eller en softwarepakke efterfølgende videresælges til en række kunder verden over. RTX s kundekreds omfatter respekterede globale virksomheder som Microsoft, Philips Healthcare, Siemens, Alcatel Lucent, Panasonic, NEC, Qualcomm Atheros, Dialog Semiconductor og Sennheiser. Forretningsenheder Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende to forretningsenheder: RTX kernekompetencer Design Services, R&D design partner indenfor trådløse løsninger, leverandør af trådløse moduler med Wi-Fi og DECT radio teknologier, og leverandør af testsystemer Enterprise & VoIP, ODM/OEM leverandør af avancerede IP-telefoni løsninger til erhvervssektoren (i det følgende betegnet Enterprise ) samt små og mellemstore virksomheder (i det følgende betegnet SME ) Hver forretningsenhed har egne dedikerede afdelinger for udvikling, salg og marketing og styrer egen produktions- og logistikfunktion. Produkter og komponenter sources primært fra en række udvalgte partnere og leverandører, med hvilke RTX har et mangeårigt samarbejde. RTX besidder en unik kombination af viden indenfor software og hardware. RTX varetager projekter fra konceptstadie til færdigt produkt, gennem specifikation, design, udvikling, test og verifikation. RTX tilbyder desuden produktion i Asien og Europa af OEM- og ODM produkter. Det omfattende indblik i processen fra specifikation til færdigt produkt giver kunden sikkerhed for, at løsningerne også kan produceres, selvom kunden kun indgår kontrakt for en del af processen. Eksperter i løsninger baseret på førende trådløse teknologier Mestrer den fulde værdiforøgelses proces fra ide til produktion RTX s stab af højtuddannede ingeniører og eksperter besidder den nødvendige teknologiske og professionelle viden, ligesom RTX råder over de fornødne faciliteter, herunder EMC og akustik laboratorier, til at håndtere udviklingsarbejdet fra idéfase til et produktionsfærdigt design. Bygger på partnerskaber med verdens førende CHIP og teknologifirmaer Kombinerer europæisk trådløst design med effektiv asiatisk produktion TM Designet udvikles enten på kundens anmodning, og er dermed kundefinan-

10 10 10 Philips Healthcare Design Services leverer den trådløse TDMA teknologi til produktet IntelliVue MX40. MX40 IntelliVue er en lille bærbar enhed til konstant patientovervågning. Enheden kommunikerer med en dedikeret trådløs infrastruktur som også er udviklet af RTX. Philips Healthcare er en af verdens største virksomheder inden for sundhedsteknologiområdet.

11 Design services Design Services Marked og kunder Design Services er R&D design outsourcing partner og tilbyder avancerede trådløse løsninger, standardiserede eller kundespecifikke trådløse moduler, og testsystemer til store globale virksomheder. Løsningerne tilbydes typisk indenfor følgende områder: medicinsk udstyr, sensor løsninger til home automation eller industrielle applikationer, trådløse headset, intercomsystemer, professionelt audio, spillekonsoller, og maskine til maskine kommunikation (M2M). Design Services har en omfattende teknologisk viden omkring design og systemintegration af trådløse protokoller, produkter og løsninger indenfor teknologierne Wi-Fi, DECT, CAT-iq, Bluetooth, derivater heraf, samt indenfor proprietære TDMA systemer og cellulare systemer. Forretningsenheden har et mangeårigt tæt samarbejde med halvlederleverandører, som tilbyder ovennævnte teknologier i deres integrerede kredsløb (IC). Indenfor området engineering design fungerer Design Services som systemintegrator mellem produktejerne, ofte en større global virksomhed, og IC-leverandøren. Systemekspertisen er en afgørende forskel mellem RTX og dets konkurrenter indenfor design service. Projekterne fokuserer typisk på nye produkter og/eller på nye features i kundens produktportefølje. Disse udvikles på basis af Design Services innovative softwareløsninger, kombineret med de muligheder, som forefindes i ICerne. Projekterne er typisk kundebetalte, baseret på et fast kontraktbeløb (NRE - Non Recurring Engineering) med milepælsbetalinger. Indenfor området for trådløse moduler tilbyder RTX standardiserede trådløse lavenergi moduler, som er baseret på Wi-Fi, DECT (voice) eller DECT ULE radio teknologier. Modulerne integreres typisk i større virksomheders produkter. RTX tilbyder endvidere såvel udvikling som levering af et færdigt ODM produkt, ofte i form af et kundespecifikt modul, der integreres i kundens færdige produkt. Testløsningerne kombinerer Design Services erfaring omkring kompleks trådløs systemudvikling med forståelsen for produktion af elektroniske produkter. Dette gør Design Services i stand til at skrive testspecifikationer og designe såvel standardiserede som kundespecifikke testløsninger. Design Services tilbyder en portefølje af dedikerede måleog testinstrumenter, bestående af både RF testere og automatiseret produktionstestudstyr. Design Services tilbyder også nøglefærdige testløsninger, som er tilpasset kundens egne specielle trådløse systemer samt test opstillinger til laboratorie- og udviklingsbrug. Det forgangne år Design Services opnåede for 2011/12 et yderst tilfredsstillende resultat, med en omsætning på DKK 86,0 mio. Dette er en vækst på 17,7% i forhold til det foregående år. Alle områder, engineering design, ODM, testsystemer og royalty viste en fremgang sammenlignet med året før. Især ODM produkterne viste en betydelig vækst igennem året. Engineering design, som dækker kundebetalte udviklingsprojekter, repræsenterer hovedomsætningen for Design Services. RTX fortsatte igennem regnskabsåret sit arbejde for en række mangeårige kunder, hvor Design Services varetager rollen som domæneekspert for vedligehold af kundens trådløse platform. Design Services har i løbet af året endvidere indgået kontrakt med nye vigtige kunder. Der blev i regnskabsåret arbejdet på projekter inden for audio, home automation og healthcare. Eksisterende nøglekunder blev serviceret inden for radioteknologier som Bluetooth, Wi- Fi, DECT/CAT-iq og proprietær TDMA. ODM forretningen viste en meget tilfredsstillende udvikling med en betydelig vækst fra såvel eksisterende som nye kunder. Omsætningen er baseret på modulenheder, for integration i kundens produkt. ODM leverancerne følger typisk et udviklings-designprojekt, hvor Design Services tilbyder levering af komplet testede og certificerede komponenter, som er klar til montering. RTX blev i løbet af regnskabsåret udnævnt som en autoriseret design partner for Qualcomm Atheros. Det var en vigtig milepæl og betydelig anerkendelse af RTX s kompetencer og know how. Samarbejdet med Qualcomm Atheros har siden regnskabsåret 2010/11, medvirket til at udvide RTX s tilstedeværelse inden for Wi-Fi området. Partnerskabet med Qualcomm Atheros har givet RTX adgang til den nyeste lavenergi Wi-Fi teknologi, som Design Services bruger i designprojekter for kunder, og i standardiserede og kundespecifikke trådløse moduler. Der er indgået aftale med en europæisk PCBA leverandør som supplement til vores eksisterende leverandører. Dette for at sikre, at disse nye produkter lanceres med den lavest mulige risiko samt hastighed til markedet. Design Services fortsatte igennem året udviklingen af trådløse lavenergi teknologier og platforme, og introducerede de trådløse lavenergi moduler RTX4100 Wi-Fi og RTX 1050/1055 DECT ULE. Modulerne er beregnet til trådløs M2M kommunication indenfor home automation, sundhed eller industriel anvendelse, hvor der er et stigende behov for blandt andet sensor kom-

12 12 12 munikation. Modulerne er således forberedt for tilslutning til forskellige sensorer som temperatur, fugtighed, tryk, lys og bevægelse. Modulerne kan kommunikere over internettet via den såkaldte IPv6 protokol, og er forberedt sådan, at de kan anvendes af en række cloud udbydere. Markedshjul for RTX Design Services Modulerne blev introduceret i henholdsvis juni og oktober 2012 og bliver markedsført i samarbejde med veletablerede elektronik-distributører som Arrow Electronics og CODICO. Salgsstyrken i USA og Europa er blevet styrket i løbet af året, og der er etableret en amerikansk web-butik med det primære formål at understøtte standard modulforretningen. design services testers Forretningen for testløsninger viste en beskeden vækst i løbet af året, med en omsætning fra såvel eksisterende som nye kunder. Der blev indgået kontrakt med en større eksisterende kunde omkring multifunktions-testenheden Smart ATE2300. Der blev via den asiatiske distribution opnået et tilfredsstillende salg af DECT og CAT-iq testere, som er et resultat af øget efterspørgsel efter DECT/CAT-iq til bredbåndsforbindelser. I løbet af regnskabsåret 2011/12 påbegyndte RTX testløsningerne at supportere LabVIEW, som er en udbredt brugergrænseflade på tværs af flere markedssegmenter. Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv Den globale efterspørgsel efter trådløs kommunikation fra sensorer indenfor en lang række områder vokser betydeligt i disse år. Det drejer sig blandt andet om trådløse sensorer til home automation og/eller proceskontroller til at øge effektiviteten i industrielle eller medico-relaterede applikationer. Med de initiativer, som der er taget i de seneste år, hvor modules Produkthjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for RTX Design Services. Produkterne er eksempler på de produkter, hvor RTX Design Services ydelser er blevet integreret. RTX har investeret i lavenergi versioner af de trådløse teknologier Wi-Fi og DECT, er RTX godt positioneret til at drage fordel af denne markedsudvikling både hvad angår nye designkontrakter og OEM/ODM forretning. De nye standard lavenergi Wi-Fi moduler og samarbejdet med Qualcomm Atheros bringer RTX i kontakt med nye kundegrupper. Det forventes, at de nye relationer vil resultere i øget omsætning inden for design projekter og moduler. I betragtning af den tid, som det imidlertid tager fra et modul er designet til et

13 13 13 produkt er endeligt lanceret, forventes omsætningen fra modulsalget først at ses mod slutning af regnskabsåret. RTX vil fortsætte med investeringer i teknologier inden for lavenergi og vil i de kommende år endvidere forøge fokus på batteriteknologier og energiudnyttelse. Aktiviteterne inden for Design Services er i høj grad afhængige af kundens evne til og ønske om at investere i ny teknologi, samt i produktpipeline og produktfornyelse. Disse investeringer er afhængige af markedsudviklingen, og dermed påvirket af de globale økonomiske forhold. Den styrkede salgs- og distributionsplatformen, samt de foretagne investeringer i udvikling af nye teknologier og platforme forventes imidlertid at hjælpe Design Services med at kompensere for en fortsat økonomisk lavkonjunktur. Design Services forventer derfor alt i alt et resultat på niveau med 2011/12. Trådløse moduler Design Services har i løbet af det seneste år investeret i udviklingen af trådløse OEM og ODM moduldesign. RTX4100 Wi-Fi lavenergi modulet blev annonceret i sommeren Design Services har yderligere annonceret et DECT HD-voice (RTX1040) og et par DECT ULE M2M (RTX105X) moduler. Både DECT modulerne og Wi-Fi modulet er forberedt til internet of things, som sætter enheder og sensorer i stand til koble sig direkte på internettet via via et stadigt stigende antal internet services.

14 14 14 AIPHONE RTX leverer trådløs teknologi til brug i dørtelefonsystemer fra den japanske markedsleder AIPHONE. Teknologien bliver brugt til at overføre videosignaler trådløst fra yderdøren til lejlighedernes monitorsystemer, hvorved beboerne kan se, hvem der er ved døren før de åbner. Systemerne er skalerbare og installeret i forskellige typer bebyggelse, fra parcelhuse, lejligheder, fler-familiehjem med flere yderdøre og med mulighed for at sikkerhedspersonale betjener systemet. AIPHONE blev grundlagt i Nagoya i 1948, og er siden vokset til i dag at være en global spiller på intercom markedet. Virksomheden har datterselskaber i USA, Frankrig, Singapore, Hong Kong, Thailand og Vietnam.

15 Enterprise enterprise & voip Marked og kunder Enterprise & VoIP udvikler og leverer professionelt trådløst IP-telefoni til PBX systemer for Enterprise- og SME området. Enterprise & VoIP er ligeledes en førende udbyder af trådløse telefoner for Skype telefoni. Enterprise & VoIP fokuserer på udvikling, produktion og markedsføring af professionelt telefoniudstyr, bl.a. trådløse håndsæt, basestationer og repeatere for PBX systemer og VoIP løsninger. Løsningerne baserer sig på DECT, CAT-iq og Wi-Fi teknologi og retter sig mod markedet for IP-telefoni. IP-telefonimarkedet er i vækst, drevet af skiftet fra analogt baseret telefoni til IP-baserede løsninger. Produkterne udvikles og sælges på OEM/ODM basis, primært til en række globale udbydere af PBX produkter (omstillingsanlæg og systemer for telefoni), eller som private label-produkter til regionale distributører. Enterprise & VoIP varetager alle opgaver, fra idé til færdigt produkt. Dette omfatter idégenerering, specifikation, udvikling, leverandørstyring, kvalitetskontrol, markedsføring og salg. Forretningsenheden har kontor i Danmark og i Hong Kong, hvorfra man har et tæt samarbejde med en række underleverandører i Asien. Kombinationen af koncernens teknologiske know-how og softwarekompetencer i Danmark, og mekanisk design, hardwareudvikling samt indkøbs- og leverandørstyring i Hong Kong og Asien giver Enterprise & VoIP en god konkurrencemæssig position. Forretningsmodellen kombinerer et højt og innovativt teknologisk niveau med lav omkostningsstruktur og kort time-to-market. Det forgangne år Enterprise & VoIP leverede en omsætning på DKK 103,2 mio. Dette er et fald på DKK 24,0 mio. fra sidste regnskabsår og resultatet levede ikke op til forventningerne. Den lavere omsætning skyldes lavere salg til ODM kunder i Enterprise segmentet og lavere salg indenfor segmentet Other Wireless. Efterspørgslen i de forskellige geografiske markeder var påvirket af den lave økonomiske vækst og den økonomiske usikkerhed. VoIP salget var tilfredsstillende sammenlignet med foregående regnskabsår. Det lavere salg indenfor Other Wireless skyldtes en række faktorer, herunder forsinket lancering af den nye Skype telefon, en kunde som er kreditholdt samt udfasning af enkelte ældre produkter. Kapacitetsomkostningerne var på et højere niveau end året før, som et resultat af investeringerne i nye produktplatforme. Årets resultat for forretningsenheden var negativt. I løbet af året foretog forretningsenheden betydelige investeringer i udvikling af en opdateret produktportefølje. Indenfor Enterprise segmentet var en del af disse investeringer kundefinansierede. Udviklingen af det nye IP baserede trådløse håndsæt for Enterprise segmentet blev i regnskabsåret 2010/11 igangsat på kundernes foranledning. Færdiggørelsen vil fortsætte ind i regnskabsåret 2012/13. Enterprise håndsætserien omfatter flere modeller og er IP baseret (internet baseret telefoni). Produkterne repræsenterer seneste teknologier, herunder Android med Touch teknologi og særligt robuste versioner. Håndsættene vil være tilgængelige i såvel DECT som Wi-Fi versioner, og i kombinationer heraf. Håndsætserien bliver tilpasset de enkelte PBX kunders specifikke behov og er bagudkompatibel med kundernes eksisterende løsninger. Lanceringen af det første produkt i den nye Enterprise serie (8232 DECT) til Alcatel Lucent var en vigtig milepæl i et langsigtet samarbejde omkring udvikling og levering af et nyt IP DECT produktprogram. Der er endvidere indgået aftale med RTX s mangeårige samarbejdepartner NEC om det nye Enterprise produktprogram. NEC har siden 2007 solgt RTX s eksisterende håndsæt serie. Den nye IP DECT baserede Enterprise serie vil sikre NEC et opdateret produktprogram. Serien er fuldt kompatibel med NEC s PBX løsninger. NEC vil påbegynde salget af de første håndsæt i den nye serie omkring årsskiftet Det nye IP DECT VoIP system, som blev lanceret i det forrige regnskabsår, er designet til små og mellemstore virksomheder. Systemet er yderst fleksibelt og kan skaleres fra få håndsæt og basestationer til at forbinde 200 håndsæt og 40 basestationer. Systemet har HD Voice og tilbyder en væsentligt forbedret audiokvalitet og seamless handover. RTX har i løbet af året styrket salget med en række nye distributionsaftaler. Samtidig er kompatibiliteten med forskellige PBX systemer til IP DECT VoIP systemet blevet udvidet. Produktet distribueres nu på de væsentligste markeder.til trods for, at mange af distributørerne stadig var i lanceringsfasen, udviklede salget sig tilfredsstillende i løbet af året. Den nye Skype telefon, RTX4088, blev lanceret ultimo marts. Telefonen tilbyder

16 16 16 nye features som HD audio og håndtering af to Skype konti. RTX4088 kan bruges som en Skype telefon eller som en normal PSTN telefon. Telefonen giver endvidere mulighed for brug af to Skype konti i hjemmet. Telefonen erstatter den tidligere model, DUALphone 3088, som blev lanceret i Selve lanceringen af telefonen blev en smule senere end forventet, men der blev for andet halvår opnået et tilfredsstillende salg. Markedshjul for RTX Enterprise & VoIP Der er i de seneste år foretaget betydelige investeringer i fornyelse af produktporteføljen indenfor Enterprise, VoIP og Skype. Færdiggørelsen af den nye Enterprise serie vil fortsætte i regnskabsåret 2012/13, mens resten af produktportefolioen i det kommende år vil være mere præget af vedligeholdelse. Som resultat heraf er udviklingsressourcerne blevet reduceret mod slutningen af regnskabsåret 2011/12. Enterprise other wireless Voip Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv Der er i Enterprise markedet et løbende behov for mobilitetsløsninger for voice og messaging. Selvom behovet for on-site mobilitet i enkelte kontormiljøer retter sig mod mobiltelefoner eller soft phones med PBX tilslutning, er der et stort tilbageværende marked for robuste trådløse håndsæt. Dette marked udgør globalt omkring 2,3 mio. håndsæt per år, hvor størstedelen af disse håndsæt er baseret på DECT, IP DECT eller Wi-Fi. Markedet består af vertikaler som healthcare, sværindustri, minedrift samt servicesektoren, som efterspørger virksomhedsspecifikke robuste løsninger. Enterprise & VoIP henvender sig til disse markeder som ODM/OEM leverandør. Det samlede marked forventes at forblive konstant. Produkthjulet illustrerer de relevante kundesegmenter for RTX Enterprise & VoIP. Produkterne er eksempler på produktporteføljen i hvert segment. Med en konkurrencedygtig og opdateret produktportefølje i form af den nye Enterprise serie og multi-cell VoIP systemet til små og mellemstore virksomheder er RTX godt positioneret til at forøge sine markedsandele. Forretningsenheden forventer på denne baggrund, og på baggrund af indgåede kontrakter, at vokse såvel indenfor Enterprise som VoIP segmentet. For VoIP segmentet forventes endvidere resultater fra seneste 12 måneders indgåede distributionsaf-

17 17 17 taler og påbegyndte lanceringer. Investeringer i den nye trådløse IP baserede Enterprise platform vil fortsætte igennem året med henblik på at færdiggøre de sidste modeller. Trods gunstige markedsbetingelser og nye attraktive og konkurrencedygtige produkter er og vil Enterprise- og SME markedet for telefoni fortsat være under påvirkning af den overordnede globale økonomiske situation. Med den opdaterede konkurrencedygtige produktportefølje og de foretagne investeringer i VoIP distributionen forventer Enterprise & VoIP imidlertid at være i stand til at kompensere for den generelle usikkerhed på markedet. De forretningsmæssige resultater vil være bedre end det foregående regnskabsår, og resultatet forventes at være positivt.

18 18 18 NEC Celebrity Cruises nyeste krydstogtskib, Celebrity Silhouette, sætter sejl med NECs avancerede IP DECT-baserede mobil kommunikation ombord. NEC løsningen tilbyder stabil og sikker kommunikation, og giver dermed krydstogtgæsterne mulighed for mobil kommunikation, selv når de er uden for rækkevidde af det mobile netværk. NEC var de første til at introducere en unik dual band produktportefølje, som sætter skibene i stand til at benytte IP DECT i internationale havne, hvor IP DECT frekvensbåndene kan variere. Udstyret skifter automatisk til den rette frekvens. RTX leverer dual band håndsæt til NEC. Dual band håndsæt sætter krydstogtskibene i stand til at krydse verdenshavene uden forstyrrelser i kommunikationsnetværket. NEC Corporation er en af verdens førende virksomheder inden for integration af IT og netværksteknologier, som kommer virksomheder og mennesker til gavn over hele verden.

19 Aktiviteter og forhold UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Regnskab 2011/12 Regnskabsomtalen er, med mindre andet er anført, baseret på koncerntallene i årsrapporten for 2011/12 og sammenlignet med koncerntallene for 2010/11. Moderselskabet udgør en væsentlig del af koncernen, hvorfor den økonomiske udvikling i moderselskabet ikke er beskrevet særskilt, men beskrevet, der hvor udviklingen afviger fra koncernen. I koncernens årsrapport er ophørte aktiviteter præsenteret i henhold til IFRS 5, hvilket blandt andet medfører, at resultat efter skat for ophørte aktiviteter er vist separat i koncernens og moderselskabets resultatopgørelser, ligesom hertil hørende sammenligningstal er korrigeret i forhold til dette. Koncernens resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernen opnåede i regnskabsåret 2011/12 en nettoomsætning på DKK 191,3 mio., svarende til et fald på 6,6% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 204,9 mio. Omsætningen blev realiseret i det niveau, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal 2012, hvilket dog er under de omsætningsforventninger som ledelsen offentliggjorde i årsrapporten 2010/11. At nettoomsætningen blev realiseret under de oprindelige omsætningsforventninger, skyldes primært det forhold, at den økonomiske afmatning i en række markeder prægede afsætningen til især forretningsområdets store Enterprise kunder i anden halvdel af 2011/12. Af moderselskabets resultatopgørelse ses en betydelig omsætningsfremgang. Årsagen til fremgangen er en større omlægning og optimering af koncernens forretningsprocesser, som blev gennemført i begyndelsen af regnskabsåret 2011/12. Bruttoresultat og bruttoavance RTX s bruttoresultat udgjorde DKK 114,6 mio., hvilket er et fald på 3,5% i forhold til sidste års bruttoresultat på DKK 118,7 mio. Bruttoavancen er steget fra 57,9% i 2010/11 til 59,9% i 2011/12. Årsagen er et ændret produktmiks, hvor en større del af koncernens omsætning og bruttoindtjening kom fra forretningsområdet Design Services, der generelt sælger med en højere bruttoavance end forretningsområdet Enterprise & VoIP. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 30,6 mio., hvilket er et fald på DKK 5,0 mio. i forhold til regnskabsåret 2010/11. Den væsentligste årsag til faldet er, at koncernen sidste regnskabsår hensatte til tab på flere tvivlsomme debitorer, hvilket ikke er tilfældet i 2011/12. En mindre del af hensættelserne til tab på debitorer er tilbageført, da inddrivelsen af nogle af udeståenderne i 2011/12 har været succesfuld (jf. note 20). Personaleomkostninger Personaleomkostningerne udgjorde DKK 87,7 mio., hvilket er DKK 4,6 mio. højere end sidste års personaleomkostninger på DKK 83,1 mio. De stigende personaleomkostninger er foretaget for at styrke organisationen i såvel Danmark som Hong Kong, samt for at kunne gennemføre koncernens investeringer i nye produkter og produktplatforme. Det gennemsnitlige antal ansatte i koncernens fortsættende forretning er steget med 5 ansatte fra 163 i 2010/11 til 168 i 2011/12. Antallet af ansatte ved regnskabsårets slutning er steget fra 164 i 2010/11 til 168 i 2011/12. Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Koncernen har fortsat de seneste års investeringer i egne produkter og produktplatforme med henblik på at udnytte de forventede fremtidige forretningsmuligheder yderligere. Koncernens VoIP baserede telefonsystem blev lanceret i 2010/11 og i slutningen af regnskabsårets 3. kvartal 2011/12 lancerede og leverede koncernen det første håndsæt til en af de globale PBX udbydere, der er indgået udviklings- og leveringsaftale med. På grund af den delvise egenfinansiering samt periodeforskydningerne mellem egenfinansiering og kundernes refusion fortsættes aktiveringen af udviklingsomkostningerne vedrørende håndsætserien til Enterprise markedet. Koncernen har i forbindelse med udviklingsarbejdet modtaget delvis refusion for udviklingsarbejdet på DKK 5,0 mio. i 2011/12 som er bogført direkte på udviklingsaktivet. Værdien af eget arbejde udgjorde i 2011/12 DKK 12,5 mio. sammenlignet med DKK 12,3 mio. i 2010/11. Af- og nedskrivninger Koncernens af- og nedskrivninger er steget fra DKK 3,3 mio. i 2010/11 til DKK 6,4 mio. i 2011/12. Ud af samlede afskrivninger i 2011/12 udgør afskrivninger på egne udviklingsprojekter i 2011/12 DKK 3,8 mio., hvilket er en stigning på DKK 2,9 mio. sammenlignet med året før. Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af primær drift (EBIT) blev et overskud på DKK 2,5 mio. sammenlignet med DKK 9,0 mio. i regnskabsåret 2010/11. Det opnåede resultat af primær drift (EBIT) blev realiseret indenfor det revi-

20 20 20 derede indtjeningsinterval, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev på DKK 0 mio. sammenlignet med en omkostning på DKK 1,3 mio. i regnskabsåret 2010/11. Koncernens kursgevinst på fremmed valuta har i regnskabsåret 2011/12 været på DKK 0,2 mio. sammenlignet med året før, hvor det var et kurstab på DKK 1,1 mio. Størstedelen af koncernens likvider er placeret i værdipapirer samt som indestående i pengeinstitut. Moderselskabet har en kursgevinst på niveau med året før. Moderselskabet har ydet lån på DKK 0,6 mio. til datterselskabet i Brasilien, som moderselskabet i lighed med regnskabet for 2010/11 har udgiftsført. Årets resultat før skat for fortsættende aktiviteter Årets resultat før skat for 2011/12 blev et overskud på DKK 1,9 mio. sammenlignet med sidste års overskud på DKK 3,9 mio. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er indregnet med DKK 0,6 mio. sammenlignet med DKK 1,5 mio. året før. Skatten af årets resultat vedrører koncernens aktiviteter i Hong Kong samt afholdte kildeskatter i moderselskabet i forbindelse med indtægtsstrømme fra udenlandske licensog royalty aftaler. Den udskudte skat er i lighed med regnskabet 2010/11 ikke indregnet i balancen for 2011/12, da udnyttelsen af udskudte skatteaktiver fortsat skønnes at være behæftet med usikkerhed (jf. note 2). Årets resultat for ophørte aktiviteter Aktiviteten i Network Systems er ophørt. Ledelsen i RTX arbejder fortsat på muligheden for at inddrive en del af tilgodehavenderne fra aktiviteten. Der arbejdes samtidig på at få afviklet det brasilianske datterselskab. Årets resultat for ophørte aktiviteter udgør en omkostning på DKK 0 mio. mod en omkostning på DKK 2,3 mio. i regnskabsåret 2010/11. Årets resultat Årets resultat for 2011/12 blev samlet set et overskud på DKK 1,9 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 3,9 mio. sidste år. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter (EPS) blev på DKK 0,2 sammenlignet med DKK 0,7 året før. Resultatet pr. aktie for fortsættende og ophørende aktiviteter (EPS) blev DKK 0,2 mod DKK 0,4 året før. Koncernens balance Koncernens balancesum udgjorde pr. 30. september 2012 DKK 212,4 mio., svarende til et fald på DKK 20,7 mio. i forhold til sidste år. Faldet i balancesummen er sammensat af et fald i kortfristede aktiver på DKK 23,5 mio. og en stigning i de langfristede aktiver på DKK 2,8 mio. Koncernens egenkapital er i årets løb steget med DKK 4,4 mio., fra DKK 151,9 mio. til DKK 156,3 mio. og egenkapitalandelen udgør 73,6% i 2011/12 sammenlignet med 65,2% i 2010/11. Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 25. januar 2013, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011/12. Selskabets beholdning på egne aktier blev erhvervet i regnskabsårene 2004/05 og 2006/07 med henblik på at afdække de forpligtelser, der er knyttet til de af selskabet tildelte aktieoptioner til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Selskabet har hverken erhvervet eller solgt egne aktier i regnskabsåret 2011/12. Som en følge af de seneste års forretningsmæssige tiltag kombineret med selskabets stærke balance, vil bestyrelsen foreslå at aktionærerne på den ordinære generalforsamling bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier til en samlet pålydende værdi af op til 10% af selskabets kapital. Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet for de fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteterne var i regnskabsåret 2011/12 negative og udgjorde DKK -8.2 mio. sammenlignet med året før, hvor de var positive og udgjorde DKK 17,0 mio. Udviklingen er primært drevet af ændringer i arbejdskapitalen, som i regnskabsåret 2011/12 påvirkede pengestrømmene med DKK -12,5 mio. sammenlignet med DKK 8,0 mio. DKK i 2010/11. Ændringen i arbejdskapitalen i 2011/12 var drevet af årets nye produktlanceringer som den nye Skype telefon samt lanceringen af første håndsæt i en ny håndsætserie til Alcatel, hvilket har påvirket lagerniveauet i 2011/12. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle samt andre langfristede aktiver og kortfristede værdipapirer, udgjorde DKK -9,2 mio. sammenlignet med DKK -11,2 mio. i 2010/11. Koncernen har i forbindelse med udviklingsarbejdet modtaget en delvis refusion for udviklingsarbejdet på DKK 5,0 mio. i 2011/12 som er bogført

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13. RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL HOVEDAKTIVITET DESIGN SERVICES ENTERPRISE & VOIP

ÅRSRAPPORT 2012/13. RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL HOVEDAKTIVITET DESIGN SERVICES ENTERPRISE & VOIP RTX årsrapport 2012/13 1 ÅRSRAPPORT 2012/13 Indhold 2 2 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 RTX årsrapport 2012/13 INDHOLD KÆRE AKTIONÆR SAMMENFATNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions ÅRSRAPPORT 2013/14 We transform wireless wisdom into solutions 2 2 Indhold FOKUSPUNKTER kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal BERETNING CORPORATE GOVERNANCE påtegninger Årsregnskab Indhold Beretning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 24. januar 2005 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK- 9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS

WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 1 WE TRANSFORM WIRELESS WISDOM INTO SOLUTIONS 2 2 INDHOLD BERETNING 4 HØJDEPUNKTER FOR 2014/15 6 KÆRE AKTIONÆR 8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 9 HOVEDAKTIVITET 11 DESIGN SERVICES 14 PROTELECOM 17 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 24. januar 2007 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK- 9400 Noerresundby. Denmark Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions ÅRSRAPPORT 2013/14 We transform wireless wisdom into solutions 2 RTX årsrapport 2013/14 Indhold Beretning 4 højdepunkter for 2013/2014 6 Kære Aktionær 8 Finansielle Hovedpunkter for RTX i 2013/14 10 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

RTX Telecom spår ikke om fremtiden inden for trådløs kommunikation vi definerer den

RTX Telecom spår ikke om fremtiden inden for trådløs kommunikation vi definerer den Årsr apport 2009 /2010 Årsrapport 2009/2010 1 Indholdsfortegnelse FINANSIELLE HOVED - OG NØGLE TAL FOR KONCERNEN 2 SELSK ABSOPLYSNINGER 3 LEDELSESBERE TNING Sammenfatning for året Hovedaktivitet Udvikling

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 SELSKABSMEDDELELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 28/2017 ANTAL SIDER: 14 1/14 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere