Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe"

Transkript

1 Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe Tid og sted: 23.marts 2011, kl til 24. marts 2011 kl Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. Program: 23. marts: Ankomst, kaffe og brød Landet rundt/sidste nyt Frokost Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler. Forberedelse: Alle medbringer eksempler på egne skemaer mv. og fremlægger en case. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde for slag til fælles procedurer/tilbud osv Kaffepause Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisningspraksis? Forberedelse: Laver du brugerundersøgelser, opfølgning på bevillinger, undervisningsforløb osv. så medbring relevant materiale og gode eksempler. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde forslag til fælles procedurer/tilbud osv Aftensmad Opsamling i plenum af dagens gruppearbejder ? Kaffe og fri leg 24. marts: Morgenmad Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Forberedelse: medbring hjælpemidler, cases mv. Her er jeg ved at prøve at få en fra Center for anvendt høreforskning til at komme og tale om HINT, der er en skelneprøve i støj, som måske kan bruges til at teste om der er forbedringer ved brug af FM fx Frokost Lovgivning, nye afgørelser, frit valg og meget mere Kaffe Evaluering og plan for, hvordan vi kommer videre, ønsker til fremtidige møder samt afrejse.

2 Referat af THM netværksmøde, marts 2011, Landet Rundt Henrik og Marianne, Visp, Næstved: Stadig abonnementsfinansieret med 5 kommuner (tidl. amtet) Kommunal høreklinik i Næstved i støbeskeen. Myndighedsansvar på THM og høreapparater i Næstved og anbefaler i de andre kommuner. Har fortsat åben træffetid 7 steder. Der er en stigning i offentligt udleverede apparater. Samarbejdet med de private høreklinikker er blandet. Døvblinde samarbejdet kniber det med fordi ørelægerne henviser til de private. Har selv købt Audit nu Er 10 ansatte. Rikke, CRS, Odense: Tidligere abonnement. Nu ændret til takster på grund af Middelfart kommune som ønskede det, og det breder sig. Oplever at der mangler den pædagogiske opfølgning i det private. Projektet i Kerteminde, hvor hørepædagogen rådgav før endeligt valg af høreklinik, ændrede ikke på valg af høreklinik, men de har været glade for vejledningen. Vil udvide justeringstiderne og har købt udstyr til det hele. De har købr udeløsningen til Audit, hvor man kan trække borgeroplysninger/justeringer ud og arbejde med eksternt og vende tilbage og opdatere databasen. Underviser meget på SDU Er 10 ansatte. Malene og Jette, CKH, Åbenrå: Er flyttet til Bov og det har betydning for borgerne, at det er blevet længere væk. Har træffesteder 5 steder. Har skelnetab-vejledning som selvstændigt tilbud. Tilbyder vejledning i forbindelse med udlevering af høreapparat Er beskåret 23% over det hele fra 53 til 35 ansatte på CKH Er nu blevet bedt om at lave et mere varieret abonnement hvor bl.a. tinnitussamtaler skal søges. Benytter THI scoren som udredning og basis for forslag til foranstaltning. Meget tungere administrativt også fordi kommunerne har forskellige procedurer. Mht. THM registrerer de om der ansøges om et hjælpemiddel eller om afprøvningen ender med en ikke-ansøgning. Er 9 ansatte. Karina, KC Bornholm: En ø - en kommune KC ansøger om THM og bevillingskompetence ligger så et andet sted.

3 Har egen audiologiassistent der har været udlånt til ørelægerne. Han trækkes nu hjem og skal til at lave tale og toneaudiometri. Udvælger og tilpasser høreapparater. Styrker at de kan følge borgeren hele vejen. Den ene ørelæge har givet tilsagn om samarbejde. Ny Hørelse nu i Rønne. Er 4 ansatte. Camilla, CKHM, Vejle Mister flere kommuner. Har Kolding og Vejle tilbage. Har meget travlt fordi det er de små kommuner, der har trukket sig. Nye tiltag mhp. Høreapparater. Kvalitetssikring af eget arbejde Er 4 ansatte. Lars, IKH, Århus: Har ikke flere træffesteder eller THM afprøvninger i kommunerne, undtagen på arbejdsmarkedet7uddannelsesområdet. De eneste opgaver der er tilbage på instituttet er specialkonsulent, døve, tinnitus, Meniere, kommunikationskurser, børn på aud.kl. i Århus samt hørepædagogisk vejledning på Holstebro sygehus. Er 6 ansatte Bodil Meldgård, CKH Herning: Tidligere amt + lidt mere. Bevillingskompetencen i Herning kommune på THM Omstrukturerer i hele centret løbende Måske egen kommunal høreklinik. Skåret i træffetiden som synlig besparelse, når kommunerne ønsker der spares. Er 8 ansatte + speckons + en vejleder (en langtidssyg, en pensionering uden erstatning+ en udlånt en til Horsens) Aase CKU Viborg: Nyansat, kommet for at lære Træffetider i Skive, Viborg, Bjerringbro. Måske egen høreklinik Røget af Auditbase Er 4 ansatte + 2 vejledere Majken, Edda og Jens, CSV Kbh.: En kommune en kommune og den nye verdensorden. Laver udredninger til andre kommuner også. BBH, KAS-G er lagt sammen med Riget. Får måske kiggeadgang i audit. Ny ansøgningsprocedure på THM, skal tilbage til sagsbehandlerne, der selv vil udrede behovet og så skal CSV lave afprøvningen og anbefalingen. De er blevet undervist 4 timer! Sagsbehandlerne skal fremover selv rekvirere audiogrammer og lave basisdelen. Er 10 ansatte (6+4)

4 Francis og Janette, CSU Slagelse: På vej fra abonnement til takster. Sorø trækker sig hjem for ca. 1,9 mill. pr 1/ svarende til ½ stilling. Sorø har så købt en hørepædagog af CSU til 6 timers arbejde lokalt. Tinnitus, Meniere, FM udredninger, CI og store THM afprøvninger som skal dækkes af 6 timer om ugen i 43 uger om året. (ca borgere) Kvalitetssikring i tilbuddene. Lavet et omfattende tilbudskatalog. Dokumentere hvad de laver både tid og indhold. Nye områder, samarbejde med jobcentrene, tinnituskurser igen. Laver tidsregistrering. Bruger klient. Faglig myndighed og økonomisk myndighed. Debat om kommunernes kassetænkning, de har betalt for den faglige myndighed. Er 4 ansatte Lene KC Esbjerg: Audiologiassistent der læser diplom i voksenspecialpædagogik. VPN kode, så de kan se auditbase. Udleverer apparater, hvor der er behov for det pædagogisk Er 4 ansatte alle næsten nyuddannede. Der har manglet overlevering af opgaver på grund af mange omstændigheder. Mille og Anette, KC Hillerød: Takstfinansieret, har lært at leve med det. Kvalitetssikring af høreapparatbevilling Er 4 ansatte Erik, ISH Aalborg: Mange gode muligheder for udvikling. Har alle kommunerne med på nær en enkelt lille kommune (Rebild) Besparelsen har været at batterier osv. administrerer kommunerne selv Høreklinikken og netværket i kommunerne og instituttet holder fælles møder, hvor der afklares hvad der er hjælpemidler eller lign. Er nu slået sammen med syn og teknologi. Lars Søltoft skal være centerchef og der skal være 5 mellemledere. Der mangler en høreafdelingsleder. Er 12 hørekonsulenter + 5 vejledere Anne-Mette, CSU Roskilde: Har myndighedsansvar i Roskilde kommune på THM og høreapparater. Afprøver og anbefaler i de øvrige 5 kommuner. Har debat med den ene om faglig myndighed><økonomisk myndighed. Administrerer høreapparatbevillinger i 4 kommuner Har mange nye tiltag: lydtræning fra analog-digital, skelneprøver i forbindelse med FM afprøvninger, samarbejde med jobcentre, nyt tilbud på plejehjem om kommunikationskurser. TSK købes i regionen på grund af manglende elever og at det er svært at holde tegnfaglig kunnen ved lige. 5 ansatte

5 2) Udredning. Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler? Case: Kontaktes af en pårørende, til en hørehæmmet, der har problemer. Dobbelttid med tolk Audiogrammet er 50dB ned til 80dB fra Skelneprøven er usikker. Kommunikationen mellem far og søn går fint, hvis faderen ser på ham. Søn er bedst til at kommunikere og han benytter en del gestik og mimik. Far kommer i en tyrkisk klub to gange ugentligt, hvor der er store problemer med at deltage i samtaler. Han trækker sig og føler at han har tabt en del livskvalitet. Har teleslynge til TV og hører også alarmer fint på T. Når han hviler sig er det uden høreapparater hvor han ikke kan høre nogen alarmer. Der søges en Wake som udbygning af eksisterende puzzlesystem, så han kan høre dør og telefon uden høreapparater. Har afprøvet Domino Classic en forbedring hjemme til afprøvning. Han blev glad fordi han kunne høre. Synes lyden ikke er god, men en absolut forbedring af taleforståelsen. Afprøvningen blev derfor afsluttet og der blev ansøgt kommunen om den. Måske havde lyden været endnu bedre i et andet hjælpemiddel, men borger følte sig afhjulpet. bedst og billigst. Kurser i Hobro: Bodil fortæller om deres fælleskurser i regionen, hvor de afprøver hjælpemidler undervejs. Der kan de se, at det er en individuel vurdering, hvad der er bedst. Case: En mand havde fået FM til job. Han blev fyret fordi der blev klaget over, at nogen troede han aflyttede dem. det er vigtigt at der er en viden og forståelse på arbejdspladsen om hjælpemidlet. Case: Vi skal gøre brugeren er klar til at kunne forklare fx en foredragsholder, at det bare er en sender, der går til høreapparatet. Ikke en optager Case: Pensionister der gerne vil afprøve FM til sociale forhold. Hjælper det? Og hvordan finder vi ud af hvor meget det hjælper? Hvordan følger vi op? CSV benytter Comfort Duett i mange tilfælde. Når udstyret præsenteres er der mange der vælger fra igen. Opfølgning om udstyret benyttes efter hensigten. Fx at det ikke kun benyttes til TV, men primært til kommunikation. Lave en liste over billigste og op efter fx Domino classic og opefter.

6 Åbenrå: Afprøvning af tele på instituttet. Både at kunne skifte til tele og vurdering af om der er en forbedring af skelnetabet. Streaming af TV lyd de nye muligheder: Region N må ikke søge, Kbh. må ikke søge, Bornholm må gerne søge, Roskilde må gerne søge Erik, Ålborg: Overtog en sag fra en kollega: Sag endte i det sociale nævn. 77 år dame moderat- svær hørenedsættelse, problemer i sociale aktiviteter og familiesammenhæng. Pensionist, litteratur, kort, gymnastik, kroket mm klubber. Afprøver CM-1 Et lukket system og opladning enkel. Hørekonsulenten går på barsel og når inden at notere hvilke situationer, det er godt eller dårligt. Privatkøbte Phonak Ekstra apparater som har mulighed for integrerede modtagere. Sønnen ønskede det afprøvet. Erik overtager afprøvningen og der afprøves 6 uger over sommeren. Familien ønsker at der søges om Phonak. Kommunen giver afslag, men nævnet omstøder. Erik argumenterer bl.a. med, at han ikke anså hendes høreapparat for at kompensere nok for hørenedsættelsen. Hvad kan vi lære af det? Vi skal lægge vægt på at der ikke er afhjulpet godt nok og at vi vil hjælpe med at ansøge om bedre høreapparater. Cases Næstved: Benytter Contego, er især glade for at man kan høre egen stemme i modtageren. Ved høreapparatbevilling ses der på om MCL er målt. Hvis der ikke er målt MCL får man ikke et høreapparat. Måske skal der også laves MCL med høreapparater? Case: Indkaldt mhp. bedsidemasker til samtale hos hørekonsulent. Har haft store søvnproblemer og fået sovepiller og siden tinnitus. Går i seng og vågner kl og er vågen i 3 timer før han sover igen og generes af sin tinnitus. Er meget i tvivl om at ansøge en bedsidemasker, men tilbyder han kan prøve den en periode. Han låner en demo, men bliver samtidig meget vred og klager over hørekonsulenten. Kommer derfor til en anden som søger om den, fordi han faktisk har glæde af den. vi har ofte at gøre med mennesker i krise, der ikke altid handler rationelt og forudsigeligt. Note: Afgørelsen om Mikrolink er sendt med referatet.

7 3) Opfølgning Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisnings-praksis? Odense Laver opfølgning efter 3 måneder. Efterkontrol efter bevilling af høreapparat kan være aftalt ved afprøvning, ellers: Alle førstegangsbrugere får et spørgeskema 6 måneder efter udleveringen. Alle THM ansøgninger får et spørgeskema efter 3 måneder med frankeret svarkuvert. Sekretær sender ud og modtager. Hun skimmer lige om alt er ok og arkiverer så. Hvis der er problemer lægges den i kassen til hørepæd. Der laver opfølgning. Ålborg: Hver hørepæd laver selv opfølgning og tjekker at alt er ok. Mht. FM ser de borger inden for et år. Visp: Efterkontrol på høreapparater. Vil overveje det på THM området. Roskilde: Laver brugerundersøgelse på høreapparatområdet. Har tidligere lavet opfølgning på FM og har lige startet igen her i Udsender et spørgeskema og det er muligt for borgeren at markere om der er behov for opfølgning. Vi laver så målrettede hold. Det har medført, at der bliver indleveret udstyr, der ikke anvendes. det var alligevel mere besværligt at gå rundt med end udbyttet Tager alle FM ansøgninger op som fællessager for at sikre den bedste løsning (mest hensigtsmæssige og billigste) Væsentlighedskriteriet er under pres og kommunernes serviceniveau er forskelligt. Diskussion: Hvem repræsenterer vi, når vi laver afprøvning? Vi skal oplyse borgerne om deres rettigheder. (retssikkerhedsloven) Vi må lægge et serviceniveau på den enkelte institution og få kommunernes serviceniveau med i baghovedet. Hvis vi laver en fagligt begrundet ansøgning har vi gjort vores. Hvad gør vi med hjælpemidler, som borgeren selv har fundet på nettet.? Nogen vil hjælpe med afprøvning. Vi skal holde vores faglighed, at vi når vi udreder høretabet og så derefter vurdere om der er basis for et hjælpemiddel. Vi vurderer at du er afhjulpet bedst og billigst. Frit valg det er myndighedskommunen, der skal oplyse borgeren om det frie valg.

8 Jobcenternetværk er CHK tovholder på i Sønderjylland Region nord, netværk for sagsbehandlere ligger på forvaltningsniveau Samarbejde med de kommunale sagsbehandlere Vigtigt at vi sørger for at tilbyde undervisning om THM. Opsamling på dagens arbejde: Der skal laves en opdatering af læseplanerne relateret til god praksis gradueringerne CSV og Francis laver et udkast til en vejledende praksis på udredning af THM Rikke og Janette laver et oplæg til opfølgning på ansøgninger, hvornår og hvordan og hvad bruger vi dem til. kvalitetssikring af både valg af hjælpemiddel og vores udredning. Jette Laver lille skriv om retssikkerhed osv. A-MF sender afgørelser og bekendtgørelser ud med referatet. Malene laver en litteraturliste, så alle skal sende deres mest brugte litteraturtitler til hende, så der bliver lavet en samlet liste som inspiration. Hvis du har artikler, så scan dem ind og send dem med. Efteruddannelse: Muligheder i høreapparaterne før vi sætter andre hjælpemidler på. Emne: Væsentlighed hvad er det. Væsentligt i hverdagen i hjemmet Emne: Faglig kompetence over for økonomisk kompetence Emne: Bedst og billigst og det individuelle skøn Vi der er til stede på netværksmødet dækker ca. 70 kommuner Stikord til God Praksis light: God praksis light: 4-5 sider. Den optimale sagsgang Henvise til lovgivningen Fælles skema der sikrer udredningen (Slagelse) Er det høreapparatbehandlingen der skal ændres Skal der undervises i hørestrategier Skal der afprøves hjælpemidler osv. Registrering af frafald af ansøgning Send lokale retningslinjer til Francis, så de evt. kan komme med i læseplanen

9 4) Teknik mm Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Senheizer 820 og 840 er ikke kraftige nok og slyngen er nødt til at sidde om halsen. Kan blive kraftig nok med en Link, men det bliver så næsten 2000,- dyrere. Det vil være så være billigere at benytte en Contego, der også kan benyttes til kommunikation. Trådløse telefoner: Siemens Gigaset med bluetooth Doro er ikke kraftig nok Ingen positive erfaringer med trådløse telefoner. IP telefoni: Jette kender en telefon fra et IP -telefoni der har bluetooth. Maiken, erhvervssag, hørehæmmet med telefonpasning. Fik en telekonverter tilpasset sin streamer med headset som ekstra mulighed. Tango kan benyttes i visse tilfælde. Connectline virker i visse tilfælde. GN headset Jabra TV: Output på scartstik er nedprioriteret på de nye fjernsyn. Benyt audioudgangene på bagsiden Eller køb et HDMI kabel og en lille boks fra digital til analog LINDY Inger, CSU Slagelse er ved at lave en guide til TV-køb: Med baggrund i problemerne, der er opstået med digitale flade TV diskuteres det: Når det vi sætter sammen ikke er godt nok, fx TV med dårlig lyd osv. og vi sætter hjælpemidler på.? Hvad gør vi? Der er fokus på billedet men ikke på lyden. Anskaffe en soundbar eller koble et stereoanlæg til TV? Hvad kan vi forlange, der skal være af output i et TV før vi sætter THM på? Trådløs videoringeklokke, Safe home: fra Coop. Mobiltelefoner: CSU Slagelse har Doro mobiler til afprøvning fra TDC. Doro klap på tele har god lyd. Doro 415 hører man fint i uden høreapparat. Hvis høreapparatet har Duophone-feature skal dette afprøves først. (Ambra Phonak, Oticon Agil)

10 Rating af streaming for lyd? Er der forskel? Connectline flest roser til Oticon, der er nu også mulighed for en ekstern mikrofon til Streameren TV-Link Phonak har mulighed for tilslutning af FM, så der kan benyttes ZoomLink i stedet for SmartLink. Icom kan finjusteres i softwaren. TEK god til synshandicappede på grund af tydeligt display, der forsvinder i den nye model. M-Dex ingen forsinkelse på lyden Unite er vist nok okay, ikke så mange erfaringer Brugere kritiserer at musiklyden er meget tynd, fordi de typisk har diskantforstærkning. Man kan så give dem en basforstærkning på Icom. Roskilde vil lave forsøg med skelneprøve med/uden FM, HINT. Forslag fra Karina at prøve det samme på tele Opgave til Delta: Måle feltstyrken på hhv. 820 og 840 Frit valg mm Det er kommunen, der bevilger som skal oplyse om det frie valg. Bagatelgrænsen er kun gældende for egenbetaling over 2500,- kr. Vi skal sikre os, at de er kompenseret med det som de selv køber. Muligheden for at tjekke det kommer, når fakturaen kommer til kommunen, hvor man kan se, hvad de reelt har anskaffet. Eksempel: telepude afhjælper, borger ønsker HearitAll. Artone halsslynge har mange reparationer. Arbejdsmarked: Jobcenter, afgørelse: (fra 2006) Afslag på arbejdsredskaber fordi han var pensionist. Man kan ikke få hjælpemidler til job efter lov om aktiv beskæftigelse. I Kbh. bliver en del FM sager sendt fra Jobcenter retur til 112, stk. 3. Man skal være skarp på om det KUN er til erhverv og ikke må tages med hjem.

11 Evaluering: Givende både indhold og det uformelle Opfanger mange ideer Hvor sætter vi vores grænser Hvad er niveauet andre steder, vi er meget forskellige Godt forum sammen og godt at vores mailkorrespondance fungerer, når der er behov. Måske mere praktisk, hands-on? Selvom det er tidskrævende? Eller hører det mere hjemme lokalt? Nye ideer med hjem Lært noget om nye ting Nybegynder har fået mange input Godt at der nye opgaver til alle Cases er gode som oplæg for diskussioner og udveksling/input Dejligt at blive inspireret selvom man måske ikke kan anvende det selv i hverdagen Megen ny viden til nye. Refleksioner over egen praksis Rart at høre at andre også har problemer med at få teknikken til at virke Mere! Rart at få ansigter på kolleger Bruge mailen fx på praktiske oplysninger om streamerbatteriet skal skiftes ofte osv. Rart med tid til fordybelse Genopfriskning af læseplanen er en lokal diskussion værd Dejligt at der kommer noget konkret ud af det Rart at snakke kommunale afgørelser, skuffecirkulærer, sagsgange og tunge gange Forum til både de gode og de dårlige historier Den nye verdensorden Ærligheden om hverdagen Stedet rigtig godt Næste år Færdiggøre læseplan 2 efter afprøvning Hvad gør vi når høreapparatet ikke afhjælper nok i sig selv? Ombytning af apparater. Features til høreapparater hvilke kan vi tage fat i først inden vi sætter flere THM på. Fordele apparaterne mellem hinanden. Og så der ud over have alt dims der følger med og så koblet til alm. tele også. Opfølgning HINT Opfølgning frit valg Hands-onCases, cases, cases Forslag til Vingsted (A-MF): Hvilke features er der i softwaren og i hvilke høreapparater er de så. Hvad tror i så det hjælper på/i hvilke situationer.? Medbringe hele sortimentet.

12 DTHS høresøjlemøde: Ønske 2 enkeltdage i 2012 og 2 sammenhængende dage i 2013 Argumentet for at udvide til 2 dage i 2012 er, at der er behov for det. Vi kan ikke nå både teori, praksis og teknik på en enkelt dag. Den ene dag skal have teknik som indhold, den anden teori og praksisdelen i forhold til afprøvning og undervisning

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Til stede: THI Århus, HI Ålborg, CFK Herning, CRS Odense, CHK Åbenrå, KC Esbjerg, CSV København, VISP Næstved, CSU Slagelse, KC Hillerød,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Paneldebat konklusion

Paneldebat konklusion Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der

Læs mere

TERAPI tøjlede tinnitussen

TERAPI tøjlede tinnitussen TERAPI tøjlede tinnitussen Brug teleslyngerne Menière: Mød ukuelige Inger Hørelsen svigter 1 ud af 2 over 50 år! Hvornår og hvor ofte kan variere, og det er ikke altid man ved, om man selv er den ene.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere