Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe"

Transkript

1 Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe Tid og sted: 23.marts 2011, kl til 24. marts 2011 kl Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. Program: 23. marts: Ankomst, kaffe og brød Landet rundt/sidste nyt Frokost Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler. Forberedelse: Alle medbringer eksempler på egne skemaer mv. og fremlægger en case. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde for slag til fælles procedurer/tilbud osv Kaffepause Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisningspraksis? Forberedelse: Laver du brugerundersøgelser, opfølgning på bevillinger, undervisningsforløb osv. så medbring relevant materiale og gode eksempler. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde forslag til fælles procedurer/tilbud osv Aftensmad Opsamling i plenum af dagens gruppearbejder ? Kaffe og fri leg 24. marts: Morgenmad Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Forberedelse: medbring hjælpemidler, cases mv. Her er jeg ved at prøve at få en fra Center for anvendt høreforskning til at komme og tale om HINT, der er en skelneprøve i støj, som måske kan bruges til at teste om der er forbedringer ved brug af FM fx Frokost Lovgivning, nye afgørelser, frit valg og meget mere Kaffe Evaluering og plan for, hvordan vi kommer videre, ønsker til fremtidige møder samt afrejse.

2 Referat af THM netværksmøde, marts 2011, Landet Rundt Henrik og Marianne, Visp, Næstved: Stadig abonnementsfinansieret med 5 kommuner (tidl. amtet) Kommunal høreklinik i Næstved i støbeskeen. Myndighedsansvar på THM og høreapparater i Næstved og anbefaler i de andre kommuner. Har fortsat åben træffetid 7 steder. Der er en stigning i offentligt udleverede apparater. Samarbejdet med de private høreklinikker er blandet. Døvblinde samarbejdet kniber det med fordi ørelægerne henviser til de private. Har selv købt Audit nu Er 10 ansatte. Rikke, CRS, Odense: Tidligere abonnement. Nu ændret til takster på grund af Middelfart kommune som ønskede det, og det breder sig. Oplever at der mangler den pædagogiske opfølgning i det private. Projektet i Kerteminde, hvor hørepædagogen rådgav før endeligt valg af høreklinik, ændrede ikke på valg af høreklinik, men de har været glade for vejledningen. Vil udvide justeringstiderne og har købt udstyr til det hele. De har købr udeløsningen til Audit, hvor man kan trække borgeroplysninger/justeringer ud og arbejde med eksternt og vende tilbage og opdatere databasen. Underviser meget på SDU Er 10 ansatte. Malene og Jette, CKH, Åbenrå: Er flyttet til Bov og det har betydning for borgerne, at det er blevet længere væk. Har træffesteder 5 steder. Har skelnetab-vejledning som selvstændigt tilbud. Tilbyder vejledning i forbindelse med udlevering af høreapparat Er beskåret 23% over det hele fra 53 til 35 ansatte på CKH Er nu blevet bedt om at lave et mere varieret abonnement hvor bl.a. tinnitussamtaler skal søges. Benytter THI scoren som udredning og basis for forslag til foranstaltning. Meget tungere administrativt også fordi kommunerne har forskellige procedurer. Mht. THM registrerer de om der ansøges om et hjælpemiddel eller om afprøvningen ender med en ikke-ansøgning. Er 9 ansatte. Karina, KC Bornholm: En ø - en kommune KC ansøger om THM og bevillingskompetence ligger så et andet sted.

3 Har egen audiologiassistent der har været udlånt til ørelægerne. Han trækkes nu hjem og skal til at lave tale og toneaudiometri. Udvælger og tilpasser høreapparater. Styrker at de kan følge borgeren hele vejen. Den ene ørelæge har givet tilsagn om samarbejde. Ny Hørelse nu i Rønne. Er 4 ansatte. Camilla, CKHM, Vejle Mister flere kommuner. Har Kolding og Vejle tilbage. Har meget travlt fordi det er de små kommuner, der har trukket sig. Nye tiltag mhp. Høreapparater. Kvalitetssikring af eget arbejde Er 4 ansatte. Lars, IKH, Århus: Har ikke flere træffesteder eller THM afprøvninger i kommunerne, undtagen på arbejdsmarkedet7uddannelsesområdet. De eneste opgaver der er tilbage på instituttet er specialkonsulent, døve, tinnitus, Meniere, kommunikationskurser, børn på aud.kl. i Århus samt hørepædagogisk vejledning på Holstebro sygehus. Er 6 ansatte Bodil Meldgård, CKH Herning: Tidligere amt + lidt mere. Bevillingskompetencen i Herning kommune på THM Omstrukturerer i hele centret løbende Måske egen kommunal høreklinik. Skåret i træffetiden som synlig besparelse, når kommunerne ønsker der spares. Er 8 ansatte + speckons + en vejleder (en langtidssyg, en pensionering uden erstatning+ en udlånt en til Horsens) Aase CKU Viborg: Nyansat, kommet for at lære Træffetider i Skive, Viborg, Bjerringbro. Måske egen høreklinik Røget af Auditbase Er 4 ansatte + 2 vejledere Majken, Edda og Jens, CSV Kbh.: En kommune en kommune og den nye verdensorden. Laver udredninger til andre kommuner også. BBH, KAS-G er lagt sammen med Riget. Får måske kiggeadgang i audit. Ny ansøgningsprocedure på THM, skal tilbage til sagsbehandlerne, der selv vil udrede behovet og så skal CSV lave afprøvningen og anbefalingen. De er blevet undervist 4 timer! Sagsbehandlerne skal fremover selv rekvirere audiogrammer og lave basisdelen. Er 10 ansatte (6+4)

4 Francis og Janette, CSU Slagelse: På vej fra abonnement til takster. Sorø trækker sig hjem for ca. 1,9 mill. pr 1/ svarende til ½ stilling. Sorø har så købt en hørepædagog af CSU til 6 timers arbejde lokalt. Tinnitus, Meniere, FM udredninger, CI og store THM afprøvninger som skal dækkes af 6 timer om ugen i 43 uger om året. (ca borgere) Kvalitetssikring i tilbuddene. Lavet et omfattende tilbudskatalog. Dokumentere hvad de laver både tid og indhold. Nye områder, samarbejde med jobcentrene, tinnituskurser igen. Laver tidsregistrering. Bruger klient. Faglig myndighed og økonomisk myndighed. Debat om kommunernes kassetænkning, de har betalt for den faglige myndighed. Er 4 ansatte Lene KC Esbjerg: Audiologiassistent der læser diplom i voksenspecialpædagogik. VPN kode, så de kan se auditbase. Udleverer apparater, hvor der er behov for det pædagogisk Er 4 ansatte alle næsten nyuddannede. Der har manglet overlevering af opgaver på grund af mange omstændigheder. Mille og Anette, KC Hillerød: Takstfinansieret, har lært at leve med det. Kvalitetssikring af høreapparatbevilling Er 4 ansatte Erik, ISH Aalborg: Mange gode muligheder for udvikling. Har alle kommunerne med på nær en enkelt lille kommune (Rebild) Besparelsen har været at batterier osv. administrerer kommunerne selv Høreklinikken og netværket i kommunerne og instituttet holder fælles møder, hvor der afklares hvad der er hjælpemidler eller lign. Er nu slået sammen med syn og teknologi. Lars Søltoft skal være centerchef og der skal være 5 mellemledere. Der mangler en høreafdelingsleder. Er 12 hørekonsulenter + 5 vejledere Anne-Mette, CSU Roskilde: Har myndighedsansvar i Roskilde kommune på THM og høreapparater. Afprøver og anbefaler i de øvrige 5 kommuner. Har debat med den ene om faglig myndighed><økonomisk myndighed. Administrerer høreapparatbevillinger i 4 kommuner Har mange nye tiltag: lydtræning fra analog-digital, skelneprøver i forbindelse med FM afprøvninger, samarbejde med jobcentre, nyt tilbud på plejehjem om kommunikationskurser. TSK købes i regionen på grund af manglende elever og at det er svært at holde tegnfaglig kunnen ved lige. 5 ansatte

5 2) Udredning. Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler? Case: Kontaktes af en pårørende, til en hørehæmmet, der har problemer. Dobbelttid med tolk Audiogrammet er 50dB ned til 80dB fra Skelneprøven er usikker. Kommunikationen mellem far og søn går fint, hvis faderen ser på ham. Søn er bedst til at kommunikere og han benytter en del gestik og mimik. Far kommer i en tyrkisk klub to gange ugentligt, hvor der er store problemer med at deltage i samtaler. Han trækker sig og føler at han har tabt en del livskvalitet. Har teleslynge til TV og hører også alarmer fint på T. Når han hviler sig er det uden høreapparater hvor han ikke kan høre nogen alarmer. Der søges en Wake som udbygning af eksisterende puzzlesystem, så han kan høre dør og telefon uden høreapparater. Har afprøvet Domino Classic en forbedring hjemme til afprøvning. Han blev glad fordi han kunne høre. Synes lyden ikke er god, men en absolut forbedring af taleforståelsen. Afprøvningen blev derfor afsluttet og der blev ansøgt kommunen om den. Måske havde lyden været endnu bedre i et andet hjælpemiddel, men borger følte sig afhjulpet. bedst og billigst. Kurser i Hobro: Bodil fortæller om deres fælleskurser i regionen, hvor de afprøver hjælpemidler undervejs. Der kan de se, at det er en individuel vurdering, hvad der er bedst. Case: En mand havde fået FM til job. Han blev fyret fordi der blev klaget over, at nogen troede han aflyttede dem. det er vigtigt at der er en viden og forståelse på arbejdspladsen om hjælpemidlet. Case: Vi skal gøre brugeren er klar til at kunne forklare fx en foredragsholder, at det bare er en sender, der går til høreapparatet. Ikke en optager Case: Pensionister der gerne vil afprøve FM til sociale forhold. Hjælper det? Og hvordan finder vi ud af hvor meget det hjælper? Hvordan følger vi op? CSV benytter Comfort Duett i mange tilfælde. Når udstyret præsenteres er der mange der vælger fra igen. Opfølgning om udstyret benyttes efter hensigten. Fx at det ikke kun benyttes til TV, men primært til kommunikation. Lave en liste over billigste og op efter fx Domino classic og opefter.

6 Åbenrå: Afprøvning af tele på instituttet. Både at kunne skifte til tele og vurdering af om der er en forbedring af skelnetabet. Streaming af TV lyd de nye muligheder: Region N må ikke søge, Kbh. må ikke søge, Bornholm må gerne søge, Roskilde må gerne søge Erik, Ålborg: Overtog en sag fra en kollega: Sag endte i det sociale nævn. 77 år dame moderat- svær hørenedsættelse, problemer i sociale aktiviteter og familiesammenhæng. Pensionist, litteratur, kort, gymnastik, kroket mm klubber. Afprøver CM-1 Et lukket system og opladning enkel. Hørekonsulenten går på barsel og når inden at notere hvilke situationer, det er godt eller dårligt. Privatkøbte Phonak Ekstra apparater som har mulighed for integrerede modtagere. Sønnen ønskede det afprøvet. Erik overtager afprøvningen og der afprøves 6 uger over sommeren. Familien ønsker at der søges om Phonak. Kommunen giver afslag, men nævnet omstøder. Erik argumenterer bl.a. med, at han ikke anså hendes høreapparat for at kompensere nok for hørenedsættelsen. Hvad kan vi lære af det? Vi skal lægge vægt på at der ikke er afhjulpet godt nok og at vi vil hjælpe med at ansøge om bedre høreapparater. Cases Næstved: Benytter Contego, er især glade for at man kan høre egen stemme i modtageren. Ved høreapparatbevilling ses der på om MCL er målt. Hvis der ikke er målt MCL får man ikke et høreapparat. Måske skal der også laves MCL med høreapparater? Case: Indkaldt mhp. bedsidemasker til samtale hos hørekonsulent. Har haft store søvnproblemer og fået sovepiller og siden tinnitus. Går i seng og vågner kl og er vågen i 3 timer før han sover igen og generes af sin tinnitus. Er meget i tvivl om at ansøge en bedsidemasker, men tilbyder han kan prøve den en periode. Han låner en demo, men bliver samtidig meget vred og klager over hørekonsulenten. Kommer derfor til en anden som søger om den, fordi han faktisk har glæde af den. vi har ofte at gøre med mennesker i krise, der ikke altid handler rationelt og forudsigeligt. Note: Afgørelsen om Mikrolink er sendt med referatet.

7 3) Opfølgning Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisnings-praksis? Odense Laver opfølgning efter 3 måneder. Efterkontrol efter bevilling af høreapparat kan være aftalt ved afprøvning, ellers: Alle førstegangsbrugere får et spørgeskema 6 måneder efter udleveringen. Alle THM ansøgninger får et spørgeskema efter 3 måneder med frankeret svarkuvert. Sekretær sender ud og modtager. Hun skimmer lige om alt er ok og arkiverer så. Hvis der er problemer lægges den i kassen til hørepæd. Der laver opfølgning. Ålborg: Hver hørepæd laver selv opfølgning og tjekker at alt er ok. Mht. FM ser de borger inden for et år. Visp: Efterkontrol på høreapparater. Vil overveje det på THM området. Roskilde: Laver brugerundersøgelse på høreapparatområdet. Har tidligere lavet opfølgning på FM og har lige startet igen her i Udsender et spørgeskema og det er muligt for borgeren at markere om der er behov for opfølgning. Vi laver så målrettede hold. Det har medført, at der bliver indleveret udstyr, der ikke anvendes. det var alligevel mere besværligt at gå rundt med end udbyttet Tager alle FM ansøgninger op som fællessager for at sikre den bedste løsning (mest hensigtsmæssige og billigste) Væsentlighedskriteriet er under pres og kommunernes serviceniveau er forskelligt. Diskussion: Hvem repræsenterer vi, når vi laver afprøvning? Vi skal oplyse borgerne om deres rettigheder. (retssikkerhedsloven) Vi må lægge et serviceniveau på den enkelte institution og få kommunernes serviceniveau med i baghovedet. Hvis vi laver en fagligt begrundet ansøgning har vi gjort vores. Hvad gør vi med hjælpemidler, som borgeren selv har fundet på nettet.? Nogen vil hjælpe med afprøvning. Vi skal holde vores faglighed, at vi når vi udreder høretabet og så derefter vurdere om der er basis for et hjælpemiddel. Vi vurderer at du er afhjulpet bedst og billigst. Frit valg det er myndighedskommunen, der skal oplyse borgeren om det frie valg.

8 Jobcenternetværk er CHK tovholder på i Sønderjylland Region nord, netværk for sagsbehandlere ligger på forvaltningsniveau Samarbejde med de kommunale sagsbehandlere Vigtigt at vi sørger for at tilbyde undervisning om THM. Opsamling på dagens arbejde: Der skal laves en opdatering af læseplanerne relateret til god praksis gradueringerne CSV og Francis laver et udkast til en vejledende praksis på udredning af THM Rikke og Janette laver et oplæg til opfølgning på ansøgninger, hvornår og hvordan og hvad bruger vi dem til. kvalitetssikring af både valg af hjælpemiddel og vores udredning. Jette Laver lille skriv om retssikkerhed osv. A-MF sender afgørelser og bekendtgørelser ud med referatet. Malene laver en litteraturliste, så alle skal sende deres mest brugte litteraturtitler til hende, så der bliver lavet en samlet liste som inspiration. Hvis du har artikler, så scan dem ind og send dem med. Efteruddannelse: Muligheder i høreapparaterne før vi sætter andre hjælpemidler på. Emne: Væsentlighed hvad er det. Væsentligt i hverdagen i hjemmet Emne: Faglig kompetence over for økonomisk kompetence Emne: Bedst og billigst og det individuelle skøn Vi der er til stede på netværksmødet dækker ca. 70 kommuner Stikord til God Praksis light: God praksis light: 4-5 sider. Den optimale sagsgang Henvise til lovgivningen Fælles skema der sikrer udredningen (Slagelse) Er det høreapparatbehandlingen der skal ændres Skal der undervises i hørestrategier Skal der afprøves hjælpemidler osv. Registrering af frafald af ansøgning Send lokale retningslinjer til Francis, så de evt. kan komme med i læseplanen

9 4) Teknik mm Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Senheizer 820 og 840 er ikke kraftige nok og slyngen er nødt til at sidde om halsen. Kan blive kraftig nok med en Link, men det bliver så næsten 2000,- dyrere. Det vil være så være billigere at benytte en Contego, der også kan benyttes til kommunikation. Trådløse telefoner: Siemens Gigaset med bluetooth Doro er ikke kraftig nok Ingen positive erfaringer med trådløse telefoner. IP telefoni: Jette kender en telefon fra et IP -telefoni der har bluetooth. Maiken, erhvervssag, hørehæmmet med telefonpasning. Fik en telekonverter tilpasset sin streamer med headset som ekstra mulighed. Tango kan benyttes i visse tilfælde. Connectline virker i visse tilfælde. GN headset Jabra TV: Output på scartstik er nedprioriteret på de nye fjernsyn. Benyt audioudgangene på bagsiden Eller køb et HDMI kabel og en lille boks fra digital til analog LINDY Inger, CSU Slagelse er ved at lave en guide til TV-køb: Med baggrund i problemerne, der er opstået med digitale flade TV diskuteres det: Når det vi sætter sammen ikke er godt nok, fx TV med dårlig lyd osv. og vi sætter hjælpemidler på.? Hvad gør vi? Der er fokus på billedet men ikke på lyden. Anskaffe en soundbar eller koble et stereoanlæg til TV? Hvad kan vi forlange, der skal være af output i et TV før vi sætter THM på? Trådløs videoringeklokke, Safe home: fra Coop. Mobiltelefoner: CSU Slagelse har Doro mobiler til afprøvning fra TDC. Doro klap på tele har god lyd. Doro 415 hører man fint i uden høreapparat. Hvis høreapparatet har Duophone-feature skal dette afprøves først. (Ambra Phonak, Oticon Agil)

10 Rating af streaming for lyd? Er der forskel? Connectline flest roser til Oticon, der er nu også mulighed for en ekstern mikrofon til Streameren TV-Link Phonak har mulighed for tilslutning af FM, så der kan benyttes ZoomLink i stedet for SmartLink. Icom kan finjusteres i softwaren. TEK god til synshandicappede på grund af tydeligt display, der forsvinder i den nye model. M-Dex ingen forsinkelse på lyden Unite er vist nok okay, ikke så mange erfaringer Brugere kritiserer at musiklyden er meget tynd, fordi de typisk har diskantforstærkning. Man kan så give dem en basforstærkning på Icom. Roskilde vil lave forsøg med skelneprøve med/uden FM, HINT. Forslag fra Karina at prøve det samme på tele Opgave til Delta: Måle feltstyrken på hhv. 820 og 840 Frit valg mm Det er kommunen, der bevilger som skal oplyse om det frie valg. Bagatelgrænsen er kun gældende for egenbetaling over 2500,- kr. Vi skal sikre os, at de er kompenseret med det som de selv køber. Muligheden for at tjekke det kommer, når fakturaen kommer til kommunen, hvor man kan se, hvad de reelt har anskaffet. Eksempel: telepude afhjælper, borger ønsker HearitAll. Artone halsslynge har mange reparationer. Arbejdsmarked: Jobcenter, afgørelse: (fra 2006) Afslag på arbejdsredskaber fordi han var pensionist. Man kan ikke få hjælpemidler til job efter lov om aktiv beskæftigelse. I Kbh. bliver en del FM sager sendt fra Jobcenter retur til 112, stk. 3. Man skal være skarp på om det KUN er til erhverv og ikke må tages med hjem.

11 Evaluering: Givende både indhold og det uformelle Opfanger mange ideer Hvor sætter vi vores grænser Hvad er niveauet andre steder, vi er meget forskellige Godt forum sammen og godt at vores mailkorrespondance fungerer, når der er behov. Måske mere praktisk, hands-on? Selvom det er tidskrævende? Eller hører det mere hjemme lokalt? Nye ideer med hjem Lært noget om nye ting Nybegynder har fået mange input Godt at der nye opgaver til alle Cases er gode som oplæg for diskussioner og udveksling/input Dejligt at blive inspireret selvom man måske ikke kan anvende det selv i hverdagen Megen ny viden til nye. Refleksioner over egen praksis Rart at høre at andre også har problemer med at få teknikken til at virke Mere! Rart at få ansigter på kolleger Bruge mailen fx på praktiske oplysninger om streamerbatteriet skal skiftes ofte osv. Rart med tid til fordybelse Genopfriskning af læseplanen er en lokal diskussion værd Dejligt at der kommer noget konkret ud af det Rart at snakke kommunale afgørelser, skuffecirkulærer, sagsgange og tunge gange Forum til både de gode og de dårlige historier Den nye verdensorden Ærligheden om hverdagen Stedet rigtig godt Næste år Færdiggøre læseplan 2 efter afprøvning Hvad gør vi når høreapparatet ikke afhjælper nok i sig selv? Ombytning af apparater. Features til høreapparater hvilke kan vi tage fat i først inden vi sætter flere THM på. Fordele apparaterne mellem hinanden. Og så der ud over have alt dims der følger med og så koblet til alm. tele også. Opfølgning HINT Opfølgning frit valg Hands-onCases, cases, cases Forslag til Vingsted (A-MF): Hvilke features er der i softwaren og i hvilke høreapparater er de så. Hvad tror i så det hjælper på/i hvilke situationer.? Medbringe hele sortimentet.

12 DTHS høresøjlemøde: Ønske 2 enkeltdage i 2012 og 2 sammenhængende dage i 2013 Argumentet for at udvide til 2 dage i 2012 er, at der er behov for det. Vi kan ikke nå både teori, praksis og teknik på en enkelt dag. Den ene dag skal have teknik som indhold, den anden teori og praksisdelen i forhold til afprøvning og undervisning

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Til stede: THI Århus, HI Ålborg, CFK Herning, CRS Odense, CHK Åbenrå, KC Esbjerg, CSV København, VISP Næstved, CSU Slagelse, KC Hillerød,

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Høreområdet Lolland kommune

Høreområdet Lolland kommune Høreområdet Lolland kommune 1. Hvor og hvornår kan jeg træffe kommunens hørekonsulent? Hørekonsulenten kan træffes på telefon alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på tlf.nr. 54 67 62 24. Du kan også sende en

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Tinnitusdage Høje Taastrup 21. september 2013 Vejle 22. september 2013

Tinnitusdage Høje Taastrup 21. september 2013 Vejle 22. september 2013 Tinnitusdage Høje Taastrup 21. september 2013 Vejle 22. september 2013 Jette Damsø Johansen Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa, Tønder, T Haderslev og Sønderborg S kommuner Tinnitus Min

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Høreområdet Lolland kommune

Høreområdet Lolland kommune Høreområdet Lolland kommune 1. Hvor og hvornår kan jeg træffe kommunens hørekonsulent? Hørekonsulenten kan træffes på telefon alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på tlf.nr. 54 67 62 24. Du kan også sende en

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer 1. Den kommunale sagsbehandling a. Ansøgning modtages: 1. via borgerhenvendelse. Hvis pågældende ønsker høreapparater udleveret fra det

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu)

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Udkast. 5. februar 2009 Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Arbejdsgruppe: Gudrun Skov, Marianne Kyed, Torben Rosbach, Kurt Buchgraitz, Keld Hansen, Cathrine Hübbe Ibsen,

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Åben Hjælpemiddelservice

Åben Hjælpemiddelservice Åben Hjælpemiddelservice Evaluering Projektgruppe Krista Thøgersen, visitator Myndighed & Faglig Udvikling Bettina Møller Kristensen, visitator Myndighed & Faglig Udvikling Camilla Grejsen, administrativ

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Comfort contego Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Det er let at tilpasse min Comfort Contego til den situation jeg befinder mig i. Gertrud og jeg rejser en del, og det er skønt at kunne

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune.

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. BETINGELSER FOR AT BLIVE VISITERET TIL EN LEDSAGERORDNING. Kan visiteres til borgere fra det 18 år til folkepensionsalderen.

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

HøreTeamet. Undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede ASV HORSENS

HøreTeamet. Undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede ASV HORSENS HøreTeamet Undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede ASV HORSENS Hvem er vi? HøreTeamet på ASV Horsens er en kommunal institution, hvor der er ansat hørekonsulenter, som har specialpædagogisk

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 09.30 12.15 Velkomst med kaffe og brød Præsentation Cases 13.00 14.45 Erhvervet døvblindhed - hvem, hvad, hvorfor og hvor mange

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere