Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe"

Transkript

1 Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe Tid og sted: 23.marts 2011, kl til 24. marts 2011 kl Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. Program: 23. marts: Ankomst, kaffe og brød Landet rundt/sidste nyt Frokost Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler. Forberedelse: Alle medbringer eksempler på egne skemaer mv. og fremlægger en case. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde for slag til fælles procedurer/tilbud osv Kaffepause Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisningspraksis? Forberedelse: Laver du brugerundersøgelser, opfølgning på bevillinger, undervisningsforløb osv. så medbring relevant materiale og gode eksempler. Plenum samt gruppearbejde mhp. at udarbejde forslag til fælles procedurer/tilbud osv Aftensmad Opsamling i plenum af dagens gruppearbejder ? Kaffe og fri leg 24. marts: Morgenmad Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Forberedelse: medbring hjælpemidler, cases mv. Her er jeg ved at prøve at få en fra Center for anvendt høreforskning til at komme og tale om HINT, der er en skelneprøve i støj, som måske kan bruges til at teste om der er forbedringer ved brug af FM fx Frokost Lovgivning, nye afgørelser, frit valg og meget mere Kaffe Evaluering og plan for, hvordan vi kommer videre, ønsker til fremtidige møder samt afrejse.

2 Referat af THM netværksmøde, marts 2011, Landet Rundt Henrik og Marianne, Visp, Næstved: Stadig abonnementsfinansieret med 5 kommuner (tidl. amtet) Kommunal høreklinik i Næstved i støbeskeen. Myndighedsansvar på THM og høreapparater i Næstved og anbefaler i de andre kommuner. Har fortsat åben træffetid 7 steder. Der er en stigning i offentligt udleverede apparater. Samarbejdet med de private høreklinikker er blandet. Døvblinde samarbejdet kniber det med fordi ørelægerne henviser til de private. Har selv købt Audit nu Er 10 ansatte. Rikke, CRS, Odense: Tidligere abonnement. Nu ændret til takster på grund af Middelfart kommune som ønskede det, og det breder sig. Oplever at der mangler den pædagogiske opfølgning i det private. Projektet i Kerteminde, hvor hørepædagogen rådgav før endeligt valg af høreklinik, ændrede ikke på valg af høreklinik, men de har været glade for vejledningen. Vil udvide justeringstiderne og har købt udstyr til det hele. De har købr udeløsningen til Audit, hvor man kan trække borgeroplysninger/justeringer ud og arbejde med eksternt og vende tilbage og opdatere databasen. Underviser meget på SDU Er 10 ansatte. Malene og Jette, CKH, Åbenrå: Er flyttet til Bov og det har betydning for borgerne, at det er blevet længere væk. Har træffesteder 5 steder. Har skelnetab-vejledning som selvstændigt tilbud. Tilbyder vejledning i forbindelse med udlevering af høreapparat Er beskåret 23% over det hele fra 53 til 35 ansatte på CKH Er nu blevet bedt om at lave et mere varieret abonnement hvor bl.a. tinnitussamtaler skal søges. Benytter THI scoren som udredning og basis for forslag til foranstaltning. Meget tungere administrativt også fordi kommunerne har forskellige procedurer. Mht. THM registrerer de om der ansøges om et hjælpemiddel eller om afprøvningen ender med en ikke-ansøgning. Er 9 ansatte. Karina, KC Bornholm: En ø - en kommune KC ansøger om THM og bevillingskompetence ligger så et andet sted.

3 Har egen audiologiassistent der har været udlånt til ørelægerne. Han trækkes nu hjem og skal til at lave tale og toneaudiometri. Udvælger og tilpasser høreapparater. Styrker at de kan følge borgeren hele vejen. Den ene ørelæge har givet tilsagn om samarbejde. Ny Hørelse nu i Rønne. Er 4 ansatte. Camilla, CKHM, Vejle Mister flere kommuner. Har Kolding og Vejle tilbage. Har meget travlt fordi det er de små kommuner, der har trukket sig. Nye tiltag mhp. Høreapparater. Kvalitetssikring af eget arbejde Er 4 ansatte. Lars, IKH, Århus: Har ikke flere træffesteder eller THM afprøvninger i kommunerne, undtagen på arbejdsmarkedet7uddannelsesområdet. De eneste opgaver der er tilbage på instituttet er specialkonsulent, døve, tinnitus, Meniere, kommunikationskurser, børn på aud.kl. i Århus samt hørepædagogisk vejledning på Holstebro sygehus. Er 6 ansatte Bodil Meldgård, CKH Herning: Tidligere amt + lidt mere. Bevillingskompetencen i Herning kommune på THM Omstrukturerer i hele centret løbende Måske egen kommunal høreklinik. Skåret i træffetiden som synlig besparelse, når kommunerne ønsker der spares. Er 8 ansatte + speckons + en vejleder (en langtidssyg, en pensionering uden erstatning+ en udlånt en til Horsens) Aase CKU Viborg: Nyansat, kommet for at lære Træffetider i Skive, Viborg, Bjerringbro. Måske egen høreklinik Røget af Auditbase Er 4 ansatte + 2 vejledere Majken, Edda og Jens, CSV Kbh.: En kommune en kommune og den nye verdensorden. Laver udredninger til andre kommuner også. BBH, KAS-G er lagt sammen med Riget. Får måske kiggeadgang i audit. Ny ansøgningsprocedure på THM, skal tilbage til sagsbehandlerne, der selv vil udrede behovet og så skal CSV lave afprøvningen og anbefalingen. De er blevet undervist 4 timer! Sagsbehandlerne skal fremover selv rekvirere audiogrammer og lave basisdelen. Er 10 ansatte (6+4)

4 Francis og Janette, CSU Slagelse: På vej fra abonnement til takster. Sorø trækker sig hjem for ca. 1,9 mill. pr 1/ svarende til ½ stilling. Sorø har så købt en hørepædagog af CSU til 6 timers arbejde lokalt. Tinnitus, Meniere, FM udredninger, CI og store THM afprøvninger som skal dækkes af 6 timer om ugen i 43 uger om året. (ca borgere) Kvalitetssikring i tilbuddene. Lavet et omfattende tilbudskatalog. Dokumentere hvad de laver både tid og indhold. Nye områder, samarbejde med jobcentrene, tinnituskurser igen. Laver tidsregistrering. Bruger klient. Faglig myndighed og økonomisk myndighed. Debat om kommunernes kassetænkning, de har betalt for den faglige myndighed. Er 4 ansatte Lene KC Esbjerg: Audiologiassistent der læser diplom i voksenspecialpædagogik. VPN kode, så de kan se auditbase. Udleverer apparater, hvor der er behov for det pædagogisk Er 4 ansatte alle næsten nyuddannede. Der har manglet overlevering af opgaver på grund af mange omstændigheder. Mille og Anette, KC Hillerød: Takstfinansieret, har lært at leve med det. Kvalitetssikring af høreapparatbevilling Er 4 ansatte Erik, ISH Aalborg: Mange gode muligheder for udvikling. Har alle kommunerne med på nær en enkelt lille kommune (Rebild) Besparelsen har været at batterier osv. administrerer kommunerne selv Høreklinikken og netværket i kommunerne og instituttet holder fælles møder, hvor der afklares hvad der er hjælpemidler eller lign. Er nu slået sammen med syn og teknologi. Lars Søltoft skal være centerchef og der skal være 5 mellemledere. Der mangler en høreafdelingsleder. Er 12 hørekonsulenter + 5 vejledere Anne-Mette, CSU Roskilde: Har myndighedsansvar i Roskilde kommune på THM og høreapparater. Afprøver og anbefaler i de øvrige 5 kommuner. Har debat med den ene om faglig myndighed><økonomisk myndighed. Administrerer høreapparatbevillinger i 4 kommuner Har mange nye tiltag: lydtræning fra analog-digital, skelneprøver i forbindelse med FM afprøvninger, samarbejde med jobcentre, nyt tilbud på plejehjem om kommunikationskurser. TSK købes i regionen på grund af manglende elever og at det er svært at holde tegnfaglig kunnen ved lige. 5 ansatte

5 2) Udredning. Hvordan udreder vi i forbindelse med afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler? Case: Kontaktes af en pårørende, til en hørehæmmet, der har problemer. Dobbelttid med tolk Audiogrammet er 50dB ned til 80dB fra Skelneprøven er usikker. Kommunikationen mellem far og søn går fint, hvis faderen ser på ham. Søn er bedst til at kommunikere og han benytter en del gestik og mimik. Far kommer i en tyrkisk klub to gange ugentligt, hvor der er store problemer med at deltage i samtaler. Han trækker sig og føler at han har tabt en del livskvalitet. Har teleslynge til TV og hører også alarmer fint på T. Når han hviler sig er det uden høreapparater hvor han ikke kan høre nogen alarmer. Der søges en Wake som udbygning af eksisterende puzzlesystem, så han kan høre dør og telefon uden høreapparater. Har afprøvet Domino Classic en forbedring hjemme til afprøvning. Han blev glad fordi han kunne høre. Synes lyden ikke er god, men en absolut forbedring af taleforståelsen. Afprøvningen blev derfor afsluttet og der blev ansøgt kommunen om den. Måske havde lyden været endnu bedre i et andet hjælpemiddel, men borger følte sig afhjulpet. bedst og billigst. Kurser i Hobro: Bodil fortæller om deres fælleskurser i regionen, hvor de afprøver hjælpemidler undervejs. Der kan de se, at det er en individuel vurdering, hvad der er bedst. Case: En mand havde fået FM til job. Han blev fyret fordi der blev klaget over, at nogen troede han aflyttede dem. det er vigtigt at der er en viden og forståelse på arbejdspladsen om hjælpemidlet. Case: Vi skal gøre brugeren er klar til at kunne forklare fx en foredragsholder, at det bare er en sender, der går til høreapparatet. Ikke en optager Case: Pensionister der gerne vil afprøve FM til sociale forhold. Hjælper det? Og hvordan finder vi ud af hvor meget det hjælper? Hvordan følger vi op? CSV benytter Comfort Duett i mange tilfælde. Når udstyret præsenteres er der mange der vælger fra igen. Opfølgning om udstyret benyttes efter hensigten. Fx at det ikke kun benyttes til TV, men primært til kommunikation. Lave en liste over billigste og op efter fx Domino classic og opefter.

6 Åbenrå: Afprøvning af tele på instituttet. Både at kunne skifte til tele og vurdering af om der er en forbedring af skelnetabet. Streaming af TV lyd de nye muligheder: Region N må ikke søge, Kbh. må ikke søge, Bornholm må gerne søge, Roskilde må gerne søge Erik, Ålborg: Overtog en sag fra en kollega: Sag endte i det sociale nævn. 77 år dame moderat- svær hørenedsættelse, problemer i sociale aktiviteter og familiesammenhæng. Pensionist, litteratur, kort, gymnastik, kroket mm klubber. Afprøver CM-1 Et lukket system og opladning enkel. Hørekonsulenten går på barsel og når inden at notere hvilke situationer, det er godt eller dårligt. Privatkøbte Phonak Ekstra apparater som har mulighed for integrerede modtagere. Sønnen ønskede det afprøvet. Erik overtager afprøvningen og der afprøves 6 uger over sommeren. Familien ønsker at der søges om Phonak. Kommunen giver afslag, men nævnet omstøder. Erik argumenterer bl.a. med, at han ikke anså hendes høreapparat for at kompensere nok for hørenedsættelsen. Hvad kan vi lære af det? Vi skal lægge vægt på at der ikke er afhjulpet godt nok og at vi vil hjælpe med at ansøge om bedre høreapparater. Cases Næstved: Benytter Contego, er især glade for at man kan høre egen stemme i modtageren. Ved høreapparatbevilling ses der på om MCL er målt. Hvis der ikke er målt MCL får man ikke et høreapparat. Måske skal der også laves MCL med høreapparater? Case: Indkaldt mhp. bedsidemasker til samtale hos hørekonsulent. Har haft store søvnproblemer og fået sovepiller og siden tinnitus. Går i seng og vågner kl og er vågen i 3 timer før han sover igen og generes af sin tinnitus. Er meget i tvivl om at ansøge en bedsidemasker, men tilbyder han kan prøve den en periode. Han låner en demo, men bliver samtidig meget vred og klager over hørekonsulenten. Kommer derfor til en anden som søger om den, fordi han faktisk har glæde af den. vi har ofte at gøre med mennesker i krise, der ikke altid handler rationelt og forudsigeligt. Note: Afgørelsen om Mikrolink er sendt med referatet.

7 3) Opfølgning Hvordan følger vi op på brug af høretekniske hjælpemidler? og er der eksempler på undervisnings-praksis? Odense Laver opfølgning efter 3 måneder. Efterkontrol efter bevilling af høreapparat kan være aftalt ved afprøvning, ellers: Alle førstegangsbrugere får et spørgeskema 6 måneder efter udleveringen. Alle THM ansøgninger får et spørgeskema efter 3 måneder med frankeret svarkuvert. Sekretær sender ud og modtager. Hun skimmer lige om alt er ok og arkiverer så. Hvis der er problemer lægges den i kassen til hørepæd. Der laver opfølgning. Ålborg: Hver hørepæd laver selv opfølgning og tjekker at alt er ok. Mht. FM ser de borger inden for et år. Visp: Efterkontrol på høreapparater. Vil overveje det på THM området. Roskilde: Laver brugerundersøgelse på høreapparatområdet. Har tidligere lavet opfølgning på FM og har lige startet igen her i Udsender et spørgeskema og det er muligt for borgeren at markere om der er behov for opfølgning. Vi laver så målrettede hold. Det har medført, at der bliver indleveret udstyr, der ikke anvendes. det var alligevel mere besværligt at gå rundt med end udbyttet Tager alle FM ansøgninger op som fællessager for at sikre den bedste løsning (mest hensigtsmæssige og billigste) Væsentlighedskriteriet er under pres og kommunernes serviceniveau er forskelligt. Diskussion: Hvem repræsenterer vi, når vi laver afprøvning? Vi skal oplyse borgerne om deres rettigheder. (retssikkerhedsloven) Vi må lægge et serviceniveau på den enkelte institution og få kommunernes serviceniveau med i baghovedet. Hvis vi laver en fagligt begrundet ansøgning har vi gjort vores. Hvad gør vi med hjælpemidler, som borgeren selv har fundet på nettet.? Nogen vil hjælpe med afprøvning. Vi skal holde vores faglighed, at vi når vi udreder høretabet og så derefter vurdere om der er basis for et hjælpemiddel. Vi vurderer at du er afhjulpet bedst og billigst. Frit valg det er myndighedskommunen, der skal oplyse borgeren om det frie valg.

8 Jobcenternetværk er CHK tovholder på i Sønderjylland Region nord, netværk for sagsbehandlere ligger på forvaltningsniveau Samarbejde med de kommunale sagsbehandlere Vigtigt at vi sørger for at tilbyde undervisning om THM. Opsamling på dagens arbejde: Der skal laves en opdatering af læseplanerne relateret til god praksis gradueringerne CSV og Francis laver et udkast til en vejledende praksis på udredning af THM Rikke og Janette laver et oplæg til opfølgning på ansøgninger, hvornår og hvordan og hvad bruger vi dem til. kvalitetssikring af både valg af hjælpemiddel og vores udredning. Jette Laver lille skriv om retssikkerhed osv. A-MF sender afgørelser og bekendtgørelser ud med referatet. Malene laver en litteraturliste, så alle skal sende deres mest brugte litteraturtitler til hende, så der bliver lavet en samlet liste som inspiration. Hvis du har artikler, så scan dem ind og send dem med. Efteruddannelse: Muligheder i høreapparaterne før vi sætter andre hjælpemidler på. Emne: Væsentlighed hvad er det. Væsentligt i hverdagen i hjemmet Emne: Faglig kompetence over for økonomisk kompetence Emne: Bedst og billigst og det individuelle skøn Vi der er til stede på netværksmødet dækker ca. 70 kommuner Stikord til God Praksis light: God praksis light: 4-5 sider. Den optimale sagsgang Henvise til lovgivningen Fælles skema der sikrer udredningen (Slagelse) Er det høreapparatbehandlingen der skal ændres Skal der undervises i hørestrategier Skal der afprøves hjælpemidler osv. Registrering af frafald af ansøgning Send lokale retningslinjer til Francis, så de evt. kan komme med i læseplanen

9 4) Teknik mm Hvordan går det med teknikken rundt omkring? Er der nye/gamle/ændringer/tiltag/behov osv. for at gå i dybden med særlige hjælpemidler? Senheizer 820 og 840 er ikke kraftige nok og slyngen er nødt til at sidde om halsen. Kan blive kraftig nok med en Link, men det bliver så næsten 2000,- dyrere. Det vil være så være billigere at benytte en Contego, der også kan benyttes til kommunikation. Trådløse telefoner: Siemens Gigaset med bluetooth Doro er ikke kraftig nok Ingen positive erfaringer med trådløse telefoner. IP telefoni: Jette kender en telefon fra et IP -telefoni der har bluetooth. Maiken, erhvervssag, hørehæmmet med telefonpasning. Fik en telekonverter tilpasset sin streamer med headset som ekstra mulighed. Tango kan benyttes i visse tilfælde. Connectline virker i visse tilfælde. GN headset Jabra TV: Output på scartstik er nedprioriteret på de nye fjernsyn. Benyt audioudgangene på bagsiden Eller køb et HDMI kabel og en lille boks fra digital til analog LINDY Inger, CSU Slagelse er ved at lave en guide til TV-køb: Med baggrund i problemerne, der er opstået med digitale flade TV diskuteres det: Når det vi sætter sammen ikke er godt nok, fx TV med dårlig lyd osv. og vi sætter hjælpemidler på.? Hvad gør vi? Der er fokus på billedet men ikke på lyden. Anskaffe en soundbar eller koble et stereoanlæg til TV? Hvad kan vi forlange, der skal være af output i et TV før vi sætter THM på? Trådløs videoringeklokke, Safe home: fra Coop. Mobiltelefoner: CSU Slagelse har Doro mobiler til afprøvning fra TDC. Doro klap på tele har god lyd. Doro 415 hører man fint i uden høreapparat. Hvis høreapparatet har Duophone-feature skal dette afprøves først. (Ambra Phonak, Oticon Agil)

10 Rating af streaming for lyd? Er der forskel? Connectline flest roser til Oticon, der er nu også mulighed for en ekstern mikrofon til Streameren TV-Link Phonak har mulighed for tilslutning af FM, så der kan benyttes ZoomLink i stedet for SmartLink. Icom kan finjusteres i softwaren. TEK god til synshandicappede på grund af tydeligt display, der forsvinder i den nye model. M-Dex ingen forsinkelse på lyden Unite er vist nok okay, ikke så mange erfaringer Brugere kritiserer at musiklyden er meget tynd, fordi de typisk har diskantforstærkning. Man kan så give dem en basforstærkning på Icom. Roskilde vil lave forsøg med skelneprøve med/uden FM, HINT. Forslag fra Karina at prøve det samme på tele Opgave til Delta: Måle feltstyrken på hhv. 820 og 840 Frit valg mm Det er kommunen, der bevilger som skal oplyse om det frie valg. Bagatelgrænsen er kun gældende for egenbetaling over 2500,- kr. Vi skal sikre os, at de er kompenseret med det som de selv køber. Muligheden for at tjekke det kommer, når fakturaen kommer til kommunen, hvor man kan se, hvad de reelt har anskaffet. Eksempel: telepude afhjælper, borger ønsker HearitAll. Artone halsslynge har mange reparationer. Arbejdsmarked: Jobcenter, afgørelse: (fra 2006) Afslag på arbejdsredskaber fordi han var pensionist. Man kan ikke få hjælpemidler til job efter lov om aktiv beskæftigelse. I Kbh. bliver en del FM sager sendt fra Jobcenter retur til 112, stk. 3. Man skal være skarp på om det KUN er til erhverv og ikke må tages med hjem.

11 Evaluering: Givende både indhold og det uformelle Opfanger mange ideer Hvor sætter vi vores grænser Hvad er niveauet andre steder, vi er meget forskellige Godt forum sammen og godt at vores mailkorrespondance fungerer, når der er behov. Måske mere praktisk, hands-on? Selvom det er tidskrævende? Eller hører det mere hjemme lokalt? Nye ideer med hjem Lært noget om nye ting Nybegynder har fået mange input Godt at der nye opgaver til alle Cases er gode som oplæg for diskussioner og udveksling/input Dejligt at blive inspireret selvom man måske ikke kan anvende det selv i hverdagen Megen ny viden til nye. Refleksioner over egen praksis Rart at høre at andre også har problemer med at få teknikken til at virke Mere! Rart at få ansigter på kolleger Bruge mailen fx på praktiske oplysninger om streamerbatteriet skal skiftes ofte osv. Rart med tid til fordybelse Genopfriskning af læseplanen er en lokal diskussion værd Dejligt at der kommer noget konkret ud af det Rart at snakke kommunale afgørelser, skuffecirkulærer, sagsgange og tunge gange Forum til både de gode og de dårlige historier Den nye verdensorden Ærligheden om hverdagen Stedet rigtig godt Næste år Færdiggøre læseplan 2 efter afprøvning Hvad gør vi når høreapparatet ikke afhjælper nok i sig selv? Ombytning af apparater. Features til høreapparater hvilke kan vi tage fat i først inden vi sætter flere THM på. Fordele apparaterne mellem hinanden. Og så der ud over have alt dims der følger med og så koblet til alm. tele også. Opfølgning HINT Opfølgning frit valg Hands-onCases, cases, cases Forslag til Vingsted (A-MF): Hvilke features er der i softwaren og i hvilke høreapparater er de så. Hvad tror i så det hjælper på/i hvilke situationer.? Medbringe hele sortimentet.

12 DTHS høresøjlemøde: Ønske 2 enkeltdage i 2012 og 2 sammenhængende dage i 2013 Argumentet for at udvide til 2 dage i 2012 er, at der er behov for det. Vi kan ikke nå både teori, praksis og teknik på en enkelt dag. Den ene dag skal have teknik som indhold, den anden teori og praksisdelen i forhold til afprøvning og undervisning

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Til stede: THI Århus, HI Ålborg, CFK Herning, CRS Odense, CHK Åbenrå, KC Esbjerg, CSV København, VISP Næstved, CSU Slagelse, KC Hillerød,

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Paneldebat konklusion

Paneldebat konklusion Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Hør bedre på arbejdet

Hør bedre på arbejdet Hør bedre på arbejdet Lev livet Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler.

800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler. Til private og professionelle 2015 800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler. Trådløse alamsystem Modtager Bærbar Modtager BE 1450 Alarmerer

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere