Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:"

Transkript

1 Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte overførsler, der er søgt ved BO4/2009, og som nu foreligger endeligt opgjort 3. Tillægsbevilling til at overføre uforbrugte formålsbestemte budgetter til særlige formål, der ikke blev ansøgt ved BO4/2009 Ad 1 Én pose penge De automatiske overførsler er beskrevet i BO4/2009 og den endelige opgørelse pr. budgetområde kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i Enkelte af overførslerne vedrørende Én pose penge blev ikke ansøgt ved BO4/2009. Det drejer sig om følgende: Budgetområde 1.01 Administration It & Digitalisering Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,750 mio. kr.til ESDH Personsagsmodul og mindreforbrug på 0,045 mio. kr. til Singel-sign-on Skoleintra og Mit Greve. Budgetområde 3.01 Skoler Børn & Familier Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,174 mio. kr. It & Digitalisering Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,336 mio. kr. til vedligeholdelse af skolemaskiner. Skoler Lundegårdsskolen: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,839 mio. kr. Center for Kultur og Fritid Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,026 mio. kr. til materiale til fritidsundervisning. Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud Børnehuset Sirius: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,824 mio. kr. Børnehuset Eventyrhuset: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,305 mio. kr. Børnehuset Syvstjernen: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,187 mio. kr. Børnehuset Troldelunden: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,294 mio. kr. Børnehuset Karlslunde Strand: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 1,113 mio. kr. Børnehuset Karlsvognen: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,128 mio. kr. Øvrige selvejende: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,660 mio. kr.

2 Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Børn & Familier Der søges om overførsel af mindreforbrug på 2,305 mio. kr. Der søges om overførsel af merforbrug på 0,708 mio. kr. Budgetområde 3.04 Fritid - Unge Kultur & Fritid Tune Ungdoms Center: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,053 mio. kr. Børn & Familier Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,074 mio. kr. Budgetområde 4.01 Kultur Kultur & Fritid Greve Museum: Der søges om overførsel af mindreforbrug på 0,348 mio. kr. Greve Bibliotek: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,251 mio. kr. Budgetområde 4.02 Fritid Kultur & Fritid Greve Svømmehal: Der søges om overførsel af merforbrug på 0,158 mio. kr. Hundigehuset: Det søges om overførsel af mindreforbrug på 0,527 mio. kr. Greve Idrætscenter: Det søges at Greve Idrætscenter kun overfører 1,265 mio. kr. af det samlede merforbrug i 2009 på 1,786 mio. kr. Forskellen på 0,520 mio. kr. finansieres via mindreforbrug på Idrætsfritidsordning og klub, som tilgår kassen ved regnskabet. Bemærk: Administrationen har overfor Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 2. februar 2009 foreslået, at GIC maksimalt overfører et merforbrug svarende til 5 % af det korrigerede budget, svarende til 0,243 mio. kr. Hvis ovenstående finansiering via mindreforbrug på Idrætsfritidsordning og klub godkendes, forventer Administrationen at finde finansiering på yderligere 1,022 mio. kr. bl.a. via ikke politisk disponerede overførsler under udvalgets ramme således, at det samlede resultat for Greve Idrætscenter for 2009 bliver et merforbrug på 5 %. Ad 2 Endelig opgørelse af formålsbestemte overførsler søgt ved BO4 I forbindelse med BO4/2009 blev der ansøgt om en række formålsbestemt overførsler. Disse er nu endeligt opgjort, og det har vist sig, at en del af de formålsbestemte overførsler er større end først antaget. Nedenfor er beskrevet, hvilke formålsbestemte overførsler, der ved den endelige opgørelse, er større end ved opgørelsen til BO4/2009. Den endelige opgørelse pr. budgetområde kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i Budgetområde 1.01 Administration Stillingsannoncer Der overføres et mindreforbrug, der er 0,038 mio. kr. større end ansøgt ved BO4/2009. Forbruget på stillingsannoncer kan være svært at forudsige, og set i lyset af omorganisering på Rådhuset, er det sandsynligt af antallet af stillingsannoncer stiger i 2010, hvorfor hele det uforbrugte beløb ønskes overført. Projektuddannelsen

3 Der overføres et mindreforbrug, der er 0,012 mio. kr. mere end skønnet ibo4/2009. Der har været flere deltagere på uddannelsen end forventet, hvorfor indtægterne er blevet højere. Kommunikation Der overføres et mindreforbrug, der er 0,156 mio. kr. større end skønnet i BO4/2009. Dette skyldes, at det var anslået, at der i 2009 var brugt flere midler til Mit Greve, opgradering af hjemmesiden samt annoncering i forbindelse med implementeringen af det nye Byråd, men disse udgifter forventes først i Tværgående områder Central lønpulje 2009 Der overføres et mindreforbrug, der er 0,155 mio. kr. større end skønnet i BO4/2009. Disse søges overført, da det forventes, at de vil blive brugt i forbindelse med bl.a. omsorg. Lønpuljer Der overføres et mindreforbrug, der er 0,781 mio. kr. større end skønnet i BO4/2009. Disse midler søges overført, da resultatløn for centerchefer i 2009 først bliver udbetalt i Udviklingspuljen Der overføres et mindreforbrug, der er 0,091 mio. kr. større end skønnet i BO4/2009. Dette skyldes, at tilbageførslerne til udviklingspuljen fra de øvrige centre har været større end tidligere anslået. Budgetområde 2.01 Teknik & Miljø Den store vedligeholdelsespulje Der overføres et merforbrug, der er 1,360 mio. kr. mere end skønnet i BO4/2009. Budgetområde 4.02 Fritid Idrætspuljen Der overføres et mindreforbrug, der er 0,671 mio. kr. større end skønnet i BO4/2009. Der har været færre udbetalinger end forventet. Budgetområde 5.04 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Der overføres et mindreforbrug, der er 2,433 mio. kr. mere end skønnet i BO4/2009. På grund af Sundhedsstyrelsens problemer med opgørelsen af den kommunale medfinansiering for december måned er opkrævningen erstattet med en a conto afregning, som er noget lavere end forventet Projekt Rehabilitering Der overføres et mindreforbrug, der er 0,144 mio. kr. mere end skønnet i BO4/2009. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedsfremmepuljen, og der søges om overførsel til fortsat drift af projektet i Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Lokalt Beskæftigelsesråd Der overføres et mindreforbrug, der er 0,527 mio. kr. mere end skønnet i BO4/2009. Tilbagebetaling af uforbrugte midler til staten. Ad 3 Formålsbestemte overførsler, der ikke blev ansøgt ved BO4 Nedenstående overførsler er ikke søgt ved BO4/2009. De indgår i den endelige opgørelse pr. budgetområde, som kan ses af vedlagte bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger i 2010.

4 Budgetområde 1.01 Administration Mellemarkiv Region Sjælland Mindreforbrug på 0,021 mio. kr. søges overført til Betalingen er ikke foregået i 2009, da den ikke var i overensstemmelse med det der tidligere er meldt ud til kommunerne. Det forventes at regningen for 2009 betales i Projekt scanning Mindreforbrug på 0,013 mio. kr. søges overført til Beløbet søges til kompetenceudvikling af skanningspersonale. Kompetenceudviklingen gennemføres af Fujitsu. Driftsstrategi GKs veje Mindreforbrug på 0,300 mio. kr. søges overført til I 2008 blev der bevilliget kr. fra Direktionens Udviklingspulje til konsulenthonorar ifm. arbejdet med Driftsstrategi af GKs veje og grønne områder. Da det ikke var muligt at beslutte hvilken driftsmodel der skulle arbejdes videre med i 2008, blev beløbet overført til Af samme årsag i 2009, som i 2008, er beløbet overført til Budgetområde 1.03 Tværgående områder Rengøring Mindreforbrug på 0,400 mio. kr. søges overført til Projektet som startede i 2009 fortsætter i På nuværende tidspunkt er konsulenthonorar og håndværkerregninger ikke betalt, da projektet ikke er afsluttet. Budgetområde 2.02 Forsyningsvirksomheden Erhvervsaffaldsafgift Mindreindtægt på 0,700 mio. kr. søges overført til Erhvervsaffaldsgebyret for 2009 bliver opkrævet i første kvartal 2010, da der i 2009 har været en del problemer med at få opkrævet gebyret pga. nyt økonomisystem og overførsel af erhvervsaffaldskontoen fra Greve Forsyning til Center for Teknik & Miljø. Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Mindreforbrug på 0,196 mio. kr. Projekt i Sundhedsplejen, der er finansieret af eksterne midler og blev afsluttet i Det endelige regnskab er dog ikke gjort op, og der søges om overførsel af midler til endelig afregning af projektet i Budgetområde 4.02 Fritid Idrætsfritidsordning og klub (NY) Det søges at mindreforbrug på 1,416 mio. kr. tilgår kassen i forbindelse med regnskab 2009, som finansiering af merforbrug på Greve Idrætscenter. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Mindreforbruget på 0,035 mio. kr. søges overført til 2010 med henblik på tildeling ved kommende ansøgningsrunder. Udviklingspuljen Mindreforbrug på 0,525 mio. kr. søges overført til KL har i 2009 ydet bistand i forbindelse med en analyse af Greve Kommunes hjælpemiddelmodel, men afregning er endnu ikke foretaget. Sundhedsfremmeprojekt (Socialministeriet) Mindreforbruget på 0,019 mio. kr. søges overført til Overskydende midler fra projektet Sundhedsfremme for seniorer som blev endeligt afsluttet i Balancen søges overført til En pose penge.

5 Budgetområde 5.04 Sundhed Sundhedsfremmepuljen Mindreforbruget på 0,328 mio. kr. søges overført til fortsat drift af projekterne under sundhedsfremmepuljen i Projekt Lighed i Sundhed Projektet er finansieret af eksterne midler, og der søges om overførsel af midler på 0,142 mio. kr. til endelig afregning af projektet i 2010.

6 Opgørelse over endelige opgjorte overførsler, forventede overførsler ved BO4/2009 samt overførsler Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration -8,018-3,855-11,873-11, Byråd, kommissioner og valg -0,200-0,230-0,430-0, Tværgående områder 0,000-7,249-7,249-7, Finansforskydninger og finansiering 0,000 0,000 Økonomi- og Planudvalget i alt -8,218-11,334-19,552 0,000-19, Administration i alt -4,932-3,939-8,871 0,000-8, Byråd, kommissioner og valg i alt -0,150-0,230-0,380 0,000-0, Tværgående områder i alt 0,000-6,762-6,762 0,000-6,762 Økonomi- og Planudvalget i alt -5,082-10,931-16,013 0,000-16,013 Økonomi- og Planudvalget i alt -5,931-8,363-14,294-2,363-16,657 Teknik og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø -0,200 1,962 1,762 0,000 1, Brugerfinansieret 0,000 0,700 0,700 0,000 0, Park&Vej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Teknik og Miljøudvalget -0,200 2,662 2,462 0,000 2, Teknik og Miljø 0,000 0,390 0,390 0,000 0, Park&Vej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Teknik og Miljøudvalget 0,000 0,390 0,390 0,000 0,390 Teknik og Miljøudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler -1,852-1,247-3,099 0,000-3, Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år -4,159-0,300-4,459 0,000-4, Forebyggelse og anbringelse -2,503-0,357-2,860 0,000-2, Fritid - Unge -0,836 0,000-0,836 0,000-0,836 Børne- og Ungeudvalget -9,350-1,904-11,254 0,000-11, Skoler -10,912-1,631-12,543 0,000-12, Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år -1,491-0,300-1,791 0,000-1, Forebyggelse og anbringelse -1,800-0,185-1,985 0,000-1, Fritid - Unge -1,071 0,000-1,071 0,000-1,071 Børne- og Ungeudvalget -15,274-2,116-17,390 0,000-17,390 Børne- og Ungeudvalget -17,713-6,081-23,794 0,000-23,794 Kultur og Fritidsudvalget 4.01 Kultur 0,697-0,146 0,551 0,000 0, Fritid 0,635-3,587-2,952 0,000-2,952 Kultur og Fritidsudvalget 1,332-3,733-2,401 0,000-2, Kultur -0,325-0,161-0,486 0,000-0, Fritid 0,700-1,500-0,800 0,000-0,800 Kultur og Fritidsudvalget 0,375-1,661-1,286 0,000-1,286 Kultur og Fritidsudvalget -1,040-2,544-3,584 0,000-3,584

7 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Voksne og handicap -1,870-0,130-2,000 0,000-2, Hjemmepleje -6,508-0,833-7,341 0,000-7, Sundhed -0,991-6,512-7,503 0,000-7,503 Social- og Sundhedsudvalget -9,369-7,475-16,844 0,000-16, Retsbestemte sikringsydelser 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Voksne og handicap -2,470-0,130-2,600 0,000-2, Hjemmepleje -4,719-0,742-5,461 0,000-5, Sundhed -0,700-3,725-4,425 0,000-4,425 Social- og Sundhedsudvalget -7,889-4,597-12,486 0,000-12,486 Social- og Sundhedsudvalget -2,962-4,036-6,998 0,000-6,998 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Aktivitetstilbud -1,213-1,776-2,989 0,000-2,989 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1,213-1,776-2,989 0,000-2, Forsørgelsesudgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Aktivitetstilbud -0,990-5,958-6,948 0,000-6,948 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -0,990-5,958-6,948 0,000-6,948 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -2,344-0,367-2,711 0,000-2,711 Beredskabskommissionen 7.01 Beredskabet -1,065 0,000-1,065 0,000-1,065 Beredskabskommissionen -1,065 0,000-1,065 0,000-1, Beredskabet 0,000-1,067-1,067 0,000-1,067 Beredskabskommissionen 0,000-1,067-1,067 0,000-1,067 Beredskabskommissionen -0,110 0,000-0,110 0,000-0,110 Samlet I alt -28,083-23,560-51,643 0,000-51,643 I alt -28,860-25,940-54,800 0,000-54,800 I alt -30,100-21,391-51,491-2,363-53,854 + = merforbrug/mindreindtægt i 2009, - = mindreforbrug/merindtægt i 2009

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 30-09-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019 Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab

Forventet regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere