Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/ / Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/ Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe Sørensen Morten Dahl Martin Clemmensen Jesper H. Gadegaard Claus Thrane Synopsis Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer Vi har valgt at dele rapporten op i 3 dele, en teknisk del, en kontekstuel del og til sidst en erhvervscase, som ser nærmere på de aspekter, der er i forbindelse med indførelse af IP-Telefoni i maritime miljøer. På baggrund af det litteratur vi har fundet om emnet og de konklusioner vi har sluttet, er vi nået frem til, at IP-Telefoni godt kan erstatte eksisterende systemer. Dog er det ikke i alle tilfælde, at det er rentabelt at erstatte eksisterende systemer med IP-Telefoni. Side 2 af 79

3 Forord Denne rapport er et produkt, udarbejdet af projekt-gruppe 318D, i forbindelse med et første semesters projekt på Aalborg universitet Esbjerg. Rapportens initierende problem lyder Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer?. Rapporten er delvist udarbejdet i samarbejde med ingeniør virksomheden Kon-Tec. Samarbejdet består af en erhvervscase, med baggrund i en konkret problemstilling. Kon-Tec har lige som projekt-gruppen, udvist interesse i ovenstående problemstilling. Virksomheden planlægger nemlig at udvide i denne retning, hvis det viser sig at være rentabelt. Denne problemstilling har projekt-gruppen anset for at indeholde to hovedperspektiver, hvilket afspejles gennem rapporten, i form af dennes struktur. Første del af rapporten indeholder en teknisk besvarelse og analyse af omtalte problemstilling. Del to er en kontekstuel analyse af teknologiens bæreevne, samt de generelle effekter på samfundet og teknologien ved implementering. Endvidere indeholder denne rapport en del tre. Med baggrund i et specifikt teoretisk problem, er der udarbejdet en case hvor rapporten beskriver og analyserer tekniske behov og kommer med løsningsforslag. Desuden indeholder del tre en systematisk vurdering af effekten ved implementering af IP-Telefoni i det miljø Kon-Tec arbejder i til dagligt. Da denne rapport bygger på ingeniørvirksomheden Kon-Tecs teoretiske problemstilling, skal rapporten forstås som en vejledende analyse til denne. Og derudover som svar på hvorvidt projektgruppen anser IP-Telefoni som værende en praktisk løsning, som erstatning for de telefonsystemer der i dag dominerer markedet. Grundet ovenstående indgangsvinkel til projektet og rapporten vil visse antagelser blive udvist. I nogle afsnit tager rapporten bl.a. for givet, at læseren på forhånd har indsigt i grundlæggende teknologier. Dog vil henvisninger til størsteparten af disse forudsætninger være angivet i appendiks og gennem selve rapporten. Gennem rapporten vil der forekomme ord der står i kursiv, disse ord vil kunne findes i ordforklaringen. Endvidere vil kilder være angivet med hævede bogstaver og alle være samlet til sidst i rapporten. I forbindelse med denne rapport vil vi gerne takke Kon-Tec for at afsætte tid til at deltage i vores erhvervsseminar. Vi håber på et senere tidspunkt at kunne genoptage samarbejdet, da vi mener, at dette har medvirket til at mere spændende projekt. Side 3 af 79

4 Indholdsfortegnelse Titelblad...2 Synopsis...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering...7 Problemanalyse...8 Omformulering af initierende problem...9 Projektafgrænsning...10 Interesseparter Brugere...12 Producenter...13 Teleselskaber...13 Internetudbydere...13 Standardiseringsorganisationer...13 Del 1 - Teknik Telefoniens historie IP-Telefoni...20 Hvad er IP-Telefoni Hvordan fungerer VoIP Pakkebaserede netværk...24 Protokoller...28 Netværksteknologier...35 Opsummering...42 Software...43 Hardware...46 Delkonklusion - teknisk Del 2 - Kontekstuel Teknologivurdering Samfundsvurdering Bæredygtighed...52 Troværdighed...52 Availability...53 Lovgivning vedrørende samtrafik...54 Fremtiden Succeshistorier Herlev kommune...56 Kollegier i Sønderborg...56 Delkonklusion - konktekstuel Del 3 - Erhvervscase Succeskriterier...58 Intro...60 Økonomi...60 Indførelse af ny teknologi...61 Pac-man effekt...63 Problemstilling...63 Grundlæggende kravspecifikationer til systemet...64 Afgrænsning løsningsmodel...64 Side 4 af 79

5 Løsningsforslag Løsningsforslag #1 IP-Telefoni og Datanetværk over et eller flere Ethernet...66 Løsningsforslag #2 IP-Telefon og Datanet på ATM-backbone...66 Løsningsforslag #3 Standard telefon på Ethernet backbone via converter...67 Løsningsforslag #4 Standard telefon på ATM Backbone via converter...67 Valg af løsning til case Økonomisk analyse Sammenligning...69 Økonomiske fordele...70 Delkonklusion - erhvervscase Afsluttende Konklusion Epilog Appendiks 1 - Standarder Ordliste Kildekritik Kilder Side 5 af 79

6 Indledning Indenfor moderne informations og kommunikations-teknologi går udviklingen rivende stærkt. Dette medfører næsten uanede nye muligheder i form af f.eks. , World Wide Web, videotelefoni, multimedia, hjemmearbejdspladser m.m. Men er kvaliteten og bæredygtigheden af de udviklede teknologier gode nok? Og bliver de taget i brug af samfundet på en hensigtsmæssig måde? Vi har ud fra disse overvejelser udledt vores initierende problem, som lyder: Bliver nye informations- og kommunikations-teknologier anvendt på en hensigtsmæssig måde? Side 6 af 79

7 Problemformulering Informations- og kommunikationsteknologi har i de seneste år udviklet sig markant, i kraft af at computerteknologien har medvirket til Internettets markante udbredelse. Den globale kommunikation er heraf blevet mere tilgængelig. Informationsdelingen sker i form af, Internettet, e- mails, mobiltelefoni, chat, Instant Messaging (IM), fjernsyn, satellit transmissioner m.m. Dette har medvirket til at det i dag er blevet meget nemmere og billigere at få en stor mængde information overført fra ét sted til et andet. Alt lige fra nyheder i medierne, til gemen datatrafik er blevet mangedoblet over de seneste årtier. Dog har udbredelsen af omtalte teknologier, været op til de individuelle interesseparter i de enkelte lande og lokalsamfund. Dette har resulteret i, at man ikke alle steder har været med på udviklingsbølgen. Den store udvikling indenfor kommunikationsteknologi er med til at udbrede teorien om en global landsby. Den tragiske hændelse d. 11/ er et meget rammende eksempel på dette: der var nærmest tale om minutter fra det første sammenstød til nyheds tv-kanaler, verden over, var klar med billeder og videooptagelser. Med denne store forøgelse i kommunikation kan det diskuteres om selve indholdet af kommunikationen er faldet i kvalitet, netop fordi det er så nemt, billigt og udbredt. Hvis en given mængde information koster en vis sum penge at sende, skal informationen have en vis relevans før afsenderen vil investere i at sende informationen til andre. Men koster informationen til gengæld ikke noget at sende, bliver der ofte sendt meget ligegyldig information gennem de tilgængelige kanaler. Et godt eksempel på ovenstående er uønsket reklame (SPAM), som i dag estimeres til at stå for 51 % af alle afsendte s A Udvikling og ikke mindst implementering af teknologier på et specifikt område kræver vilje fra teknologibærerne og krav fra brugerne om implementering af teknologien. Disse krav er dog afhængige af brugernes viden om produkterne og teknologien, hvilket ofte resultere i at nogle teknologier først ser dagens lys, flere år efter den oprindelige udvikling. Specielt på fastnet telekommunikationsområdet, også kaldet Public Switched Telephone Network (PSTN), kan denne tendens ses ret tydeligt. Den teknologiske udvikling har dog ikke stået stille på dette område, tværtimod, men for brugerne har denne udvikling ikke været synlig. Netop fordi brugerne ikke i samme grad, som på andre områder, har efterspurgt nye funktioner og teknologier. Den mest markante ændring for brugerne er de faldende priser, som er et følge af nye teknologiers tilstedeværelse og øget konkurrence på telemarkedet. Forbrugernes manglende viden omkring fordelene ved ny teknologi, fastholder dem i brugen af det eksisterende system. Dette forhindrer nye virksomheder i at komme ind på markedet med innovative produkter, hvilket er med til at skabe et telemarked med monopollignende tilstande. Side 7 af 79

8 Problemanalyse De nuværende telefonsystemer bygger overordnet på samme teknik, som den Alexander Graham Bell benyttede til det første opkald i 1876 B. Denne teknik er forældet, primitiv, dyr og uden nogen form for sikkerhedsforanstaltninger. Desuden bidrager systemets manglende fleksibilitet til opretholdelse af monopollignende tilstande på telemarkedet, hvor TDC stadig har en markedsandel på over 80 %, hvilket medfører øgede udgifter til forbrugerne. Denne monopollignende tilstand er med til at hæmme den frie konkurrence på det danske telemarked. Hvis man kigger på PSTN systemet, kan man sammenligne dette med udviklingen indenfor mobiltelefoni. Her har teknologien, i samme periode, oplevet en eksplosiv udvikling: mobiltelefonerne er blevet små, handy og meget funktionelle, sendemasternes dækningsområde i Danmark er næsten 100 % og priserne er i en størrelsesorden, hvor næsten alle kan være med. Vi er endda ved at indføre G3 netværket C, hvilket svarer til en trådløs bredbåndsforbindelse. PSTN teknologien i Danmark har siden indførslen af Integrated Services Digital Network (ISDN) teknologien i 1992 D ikke oplevet nogen fornyelser. Dette skyldes ikke en manglende teknologisk udvikling, da der inden for dette område er sket en enorm udvikling over de seneste 10 år, men simpelthen manglende informering af brugerne. Man er begyndt at udnytte datanetværkenes øgede kapacitet og kvalitet til at transportere multimedie i digitaliseret form. En af disse metoder kaldes for IP-Telefoni og er i dag ganske velafprøvet. En del innovative virksomheder har fået øjnene op for fordelene ved IP-Telefonien og implementeret den, mens langt de fleste almindelige forbrugere ikke engang er bevidste om eksistensen af teknologien. I dag er det muligt for brugerne at benytte teknologien igennem en almindelig Internet forbindelse, enten via software på deres computer eller via en IP-Telefon. Det er dog ikke muligt for dem at ringe andre op end folk med en lignende anordning; der er altså ingen direkte forbindelse til PSTN systemet. Til gengæld er det gratis, når først IP-Telefon/program og Internet forbindelse er betalt. Dog udbyder nogle tele-selskaber en service der gør det muligt at fortage opkald til PSTN netværket mod betaling E. Denne form for IP-Telefoni er stadig lidt besværlig, men giver teleselskaberne stadig stigende konkurrence, specielt i forbindelse med udlandsopkald. Inden for de næste par år vil en række udbydere igennem bredbåndsforbindelser og kabel-tv net tilbyde IP-Telefoni som en decideret service, hvor der også er forbindelse til det traditionelle PSTN system. Fordelen for forbrugerne ved at benytte IP-Telefonien er, at priserne bliver reduceret ved nedbrydelse af det gamle telenet monopol og derigennem skabes øget konkurrence. Dette har vist sig at virke inden for mobiltelefonimarkedet og vil højst sandsynlig også kunne gøre det på fastnettelefoni markedet. Starten på flatrate kapløbet indenfor traditionel telefoni er allerede så småt ved at starte F, men TDC vil i de fleste tilfælde være et skridt foran, da det jo som bekendt er dem der ejer størstedelen af det net, der ligger til grund for PSTN netværket. Dog skal TDC jf. dansk lovgivning stille dette netværk til rådighed for virksomheder, der ønsker at leje det. LL Det ser på nuværende tidspunkt desværre ud til at konkurrencesituationen mht. Internetforbindelser ikke ændrer sig markant ved indførslen af IP-Telefonien, da det største netværk, som kunne tænkes at udbyde IP-Telefoni, ejes af TDC Kabel TV og det er utænkeligt, at de vil gå i priskrig med moderselskabet TDC. TDC Kabel TV har i dag over kunder G, hvilket er ret mange, set i Side 8 af 79

9 forhold til det samlede antal husstande og kabel-tv nettet er stort set det eneste mulige konkurrerende net. For at kunne konkurrere med TDC er det nødvendigt, at firmaets service kommer ud til så mange forbrugere som muligt og samtidig er i stand til at transmittere data i en jævn strøm med god båndbredde. TDC udvider for tiden deres kabel-tv net, bl.a. via opkøb af konkurrenter som f.eks. Nesa kabel-tv s net med kunder H, hvilket godt kunne tyde på en strategi i retning af at besidde alle kommunikationslinierne i danskernes hjem, derigennem forsøger TDC at udelukke andre konkurrenter. Der findes dog stadig et vidt udbredt netværk, som dog er lidt mere besværligt at benytte, her er der tale om elnettet og det ejes ikke af TDC. For tiden eksperimenteres der med at udbyde både IP-Telefoni og bredbånd over elnettet, hvilket ville udgøre en reel konkurrence til TDC, desuden findes der en del mindre selskaber i form af antenneforeninger, Dansk Bredbånd, Telia-Stofa O.S.V. Det er vigtig at informere forbrugerne om alternativer til det traditionelle PSTN net, da de på længere sigt forhåbentlig vil kunne ændre markedsfordelingen og derved opløse det i dag monopolagtige telemarked. Inden flere reelle konkurrenter til TDC kommer ud til forbrugerne, kan IP-Telefoni med fordel benyttes til at omgå teleselskaberne. Ved at benytte en bredbåndsforbindelse til direkte kommunikation mellem to computere eller over en "Netudbyder", der kan oprette en forbindelse mellem Internettet og telefon nettet. Opbygges et sådan netværk, vil Netudbyderne kunne være geografisk placeret hvor som helt i landet, ja endda over hele kloden og dermed gøre det muligt at ringe til lokal takst over hele verden, da Internet forbindelsen til "Netudbyderen" ikke er minut takseret. På lang sigt kan man forestille sig, at IP-Telefonerne vil kunne fungere trådløst, muligvis i form af autonome netværk, hvor normale brugere stiller deres internetforbindelse til rådighed for alle der vil bruge det. Dette kunne meget vel resultere i potentielt tab i indtjening for televirksomhederne. Det kunne være relevant at kigge nærmere på IP-Telefoni da nogle virksomheder vurderer at det er på vej til at overtage det nuværende PSTN system; så godt på vej at nogle teleudstyrs producenter forventer at sælge deres sidste analoge telefon om mindre end 10 år. Størstedelen af forbrugerne er dog stadig helt uvidende omkring det der er ved at ske, der mangler altså en ordentlig informering af slutbrugerne, også de mindre tekniske, da telefoni er et produkt for alle. Mange teleselskaber bruger allerede i forvejen pakkebaserede teknologier til taletrafik internt i deres eget telenet I. Grunden til dette er, at jo mere trafik et teleselskab kan få presset ned på et givet netværk, jo billigere bliver det pr bruger. Dermed kan et teleselskab nedsætte deres udgifter og dermed være bedre stillet overfor konkurrenterne. Derudover er det også en stor fordel at have et fuldt ud digitaliseret net der understøtter IP-Telefoni, for nemmere at kunne få systemet helt ud til kunderne når markedet er til det. Omformulering af initierende problem På baggrund af vores problemformulering og analyse har vi valgt at uddybe vores initierende problem. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi har fået kontakt med en lokal virksomhed, som har interesse i IP-Telefoniens muligheder, såvel tekniske som økonomiske. Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer? Side 9 af 79

10 Projektafgrænsning Rapporten har til formål at følge Aalborg universitet Esbjergs retningslinier i forbindelse med den første projektperiode (P1) på Civilingeniøruddannelsen. Disse omfatter et krav om en dybdegående kontekstuel analyse af den pågældende problemstilling. Hvilket i forbindelse med kravet om en rapport på maksimum 80 sider, på nogle punkter har resulteret en begrænset beskrivelse af den tekniske analyse, som ligger bag den afsluttende konklusion. Dette projektforløb er desuden baseret på en case, i form af en løsningsmodel, tilpasset virksomheden Kon-Tecs specifikke problemstilling. Dette har resulteret i en mængde begrænsninger af en fuldstændig besvarelse på det initierende problem, hvilket vil sige, at visse perspektiver af det grundlæggende problem er udeladt. Blandt andet er emnet trådløs kommunikation udeladt af rapporten, da denne indgangsvinkel til problematikken vil kræve en analyse, med baggrund i de ekstremt hurtigt udviklende teknologier der findes på mobiltelefonimarkedet. Desuden er denne indgangsvinkel ikke relevant i ovennævnte sammenhæng. For at kunne besvare rapportens initierende problem på en anvendelig måde, har vi valgt at opstille følgende individuelle spørgsmål. Disse vil samtidig fungere som succeskriterier. Er der økonomiske fordele ved brug af IP-Telefoni? Hvilke teknikker findes der indenfor IP-Telefoni? Hvilke fordele/ulemper er der ved IP-Telefoni i forhold til alm. telefoni? Er der teknologiske og samfundsmæssige aspekter, der kan have indflydelse på IP- Telefoniens udbredelse? Er IP-Telefoni, som teknologi, udviklet nok til at afløse alm. telefoni? Bliver IP-Telefoni brugt, med succes, i dag? Side 10 af 79

11 IP-Telefoni Teknik Samfund Netværk Hardware / Software Påvirkning på Påvirkning af Interesseparter Teknologier Centraler Kvalitet af kommunikation Availability Standardiseringsorganisationer Teori Telefoner Konkurrence på telemarkedet Bæredygtighed Internetudbydere Protokoller Uddannelse af brugere Troværdighed Brugere Sikkerhed Lovgivning Teleselskaber Anvendelighed

12 Interesseparter Vi vil i følgende afsnit se på forskellige grupper, der hver især har interesser indenfor IP-Telefoni. Såsom producenter, teleselskaber, brugere, internetudbydere osv. Interessepart Status Interesse i IP- Telefoni Brugere Berørte parter Vi som brugere har en interesse i flere funktioner og i billigere priser, som øget konkurrence på telefoni markedet kan medføre. Producenter Aktør/Teknologibærer Har interesse i at komme på markedet med et konkurrencedygtigt produkt. Teleselskaber/ Internetudbydere Standardiserings organisationer Aktør/Teknologibærer Overordnet interessepart/teknologibærer Har interesse i at levere ydelserne til kunderne billigere og bedre end andre selskaber, for at være på forkant med udviklingen og derved vinde markedsandele. Har interesse i at få deres standarder så udbredte som muligt for at øge omsætningen og for at skabe et så gennemskueligt og ensrettet marked som muligt. Som igen øger fokus på organisationerne og skaber præcedens for flere standarder. Side 12 af 79

13 Brugere Brugerne har interesse i, at telefoni bliver billigere, for derved at spare penge. Derudover vil brugere også være interesseret i at bruge de nye funktioner, IP-Telefoni kan bringe med sig. F.eks. telefoni hvor der ikke længere takseres pr. minut, men derimod en fast pris. Der kan derudover også være en vis interesse i de nye muligheder, som IP-Telefoni bringer med sig, det kunne f.eks. være videotelefoni og lignende. Producenter Producenterne har interesse i at komme på markedet med et produkt, der er med til at forøge deres omsætning. Dette gøres bedst og nemmest ved at lave et godt produkt, som er bedre end andre producenters produkter og som følger markedets standarder. Derudover kan en producent prøve at gå enegang og videreudvikle eksisterende standarder, eller selv udvikle nye, for derved at undgå, at andre producenters udstyr virker optimalt sammen med firmaets eget. Problemet med denne strategi er, at man skal sørge for at have rimelig godt fat i markedet for at overleve på sigt. Som kunde er der ingen ide i at købe noget udstyr, der ikke virker med det andre allerede har. Derimod kunne det sagtens forekomme, at et firma ville bruge et sådant system til intern telefoni. For så længe det stadig kan kobles til andre telefonnet ved hjælp af forskellige gateways, er der ikke de store problemer. En ulempe kunne dog være, at producenten holder op med at udvikle på en produktlinie. Teleselskaber TDC er meget interesserede i at holde deres plads som største fastnetudbyder i landet, derfor er firmaet også nødt til at være fremme i skoene, for at holde på kunderne. TDC er også en stor aktør på det danske Internet marked, derfor kunne man godt forestille sig, at selv hvis det traditionelle telemarked bortfalder, vil de stadig være i front hvad angår markedsandele indenfor telefoni. Firmaet er allerede begyndt at sælge IP telefoni systemer til virksomheder, som en løsning til internt kommunikation. F.eks. har TDC lavet et komplet IP-Telefoni system til Herlev kommune J, her medvirkede løsningen til, at kommunen kunne spare 250 telefonliner væk. Selvom TDC taber penge på denne store besparelse i telefonliner, så er det vigtigt for dem at være med på IP-Telefoni markedet fra starten for ikke at tabe kunder til andre selskaber i fremtiden. Netop derfor skal andre firmaer der ønsker at komme ind på markedet levere et produkt der kan tilfredsstille brugerne, for at få en nogenlunde markedsandel. Men selv hvis et firma overhaler TDC på IP-Telefoni området, kunne man sagtens forestille sig at TDC opkøber firmaet. Dette er allerede set på mobilmarkedet hvor TDC har erhvervet sig en stor del af Telmores aktier K. Internetudbydere Hvis IP-Telefoni slår igennem her i Danmark vil internetudbyderne være dem der leverer datalinierne til taletrafikken. Både som interne linier imellem firma afdelinger, men også som datalinier til private, i form af f.eks. ADSL eller kabelmodem. Iflg. Dansk statistik L har 39 % af danskerne adgang til Internettet i form af en bredbåndsforbindelse i hjemmet. Hvis IP-Telefoni slår igennem kunne det sagtens forventes at denne procentdel vil stige. Side 13 af 79

14 Standardiseringsorganisationer En standardiseringsorganisation er oftest en sammenslutning af forskellige virksomheder indenfor samme branche, for bl.a. at tilgodese egne interesser. De forskellige organisationer er interesseret i, at producenter bruger deres standarder og er med til at udvikle nye. For det første tjener de penge på, at firmaer bruger standarderne og for det andet, jo mere udbredt en standard bliver, jo større chance er der for, at videreudvikling på området vil involvere organisationen på en eller anden måde. Det kunne være en producent der efterspørger nye funktioner i en standard, som organisationen så sørger for at få implementeret i en nyere version af en standard. Jo flere standarder organisationen får igennem og jo flere af dem der bliver brugt, jo højere omsætning. (for mere information om standardiseringsorganisationer se appendiks 1). Side 14 af 79

15 Del 1 - Teknik Del 1 - Teknik I denne del af rapporten vil vi analysere det initierende problem: Kan IP-Telefoni erstatte nuværende systemer. Med henblik på tekniske krav og muligheder, vi vil i første omgang kigge på, hvorledes telefonsystemer er opbygget i dag. Dette vil være baggrund for den efterfølgende sammenligning med IP-Telefoni. Endvidere vil del 1 indeholde en detaljeret teknisk analyse af IP- Telefoni teknologien, samt grundlæggende struktureringsmuligheder. Vi vil i denne del af rapporten gennemgå IP-Telefoni, så som brugerinterface, de basale systemkomponenter, teorier bag grundlæggende datanetværk og eksempler på netværksteknologier vi har fundet interessante i forbindelse med IP-Telefoni. Som afslutning på første del, vil vi konkludere hvorvidt IP-Telefoni teknisk set, er en reel mulighed som afløsning til de traditionelle telefonsystemer, som vi kender dem. For at kunne konkludere hvorvidt dette er muligt, er det relevant at se tilbage på de omtalte succeskriterier fra projektafgrænsningen. Det vil på forhånd være relevant allerede nu at informere om, at der her er tale om funktionalitet såvel som pålidelighed, samt fleksibilitet. Side 15 af 79

16 Del 1 - Teknik Telefoniens historie Siden 60 erne, da digital stemmekommunikation for første gang så dagens lys, har Public Switched Telephone Network (PSTN) været det primære middel til stemmekommunikation. PSTN er et forbindelsesorienteret netværk, hvor der etableres en dedikeret forbindelse til hele transmissionen. Oprindeligt kunne kun analoge signaler transmitteres over PSTN. Siden er det dog blevet muligt at kommunikere via. digitale signaler, hvilket gav mulighed for at fjerne støj som var et problem på de analoge signaler. Det moderne PSTN bruger Pulse Code Modulation (PCM) til at konvertere analoge signaler til digitale signaler. Denne proces foregår i begge ender. Det vil sige, at når man ringer fra en analog telefon, bliver signalet digitaliseret og når det når til modtageren der også har en analog telefon bliver signalet lavet om til analog igen. PSTN er vel set når det kommer til pålidelighed og Quality of Service (QoS), men systemet har dog to markante ulemper: Dyr båndbredde, hvilket resulterer i høje telefonregninger Ineffektiv brug af netværkskanaler, hvilket resulterer i at en hel kanal bliver dedikeret til bare én samtale. Telefonteori En simpel telefon kan laves af en mikrofon, en højttaler en afbryder og måske meget få passive komponenter (bl.a. modstande). For at man skal kunne snakke direkte med en anden, skal man bruge to telefoner og en strømforsyning der giver en konstant spænding. Figur 1 Diagram over lukket telefonsystem. I kredsløbet er: R R og R er konstante, H1 Linie H 2 R M 1 og RM 2 er variable (vi regner her med at modstanden i mikrofonerne ændres ved påvirkning af lyd, der findes dog også andre typer af mikrofoner) Figur 2 Ækvivalenskredsløb I et seriekredsløb af modstande gælder: Side 16 af 79

17 U = U + U + U + U + U Total Total H1 M 1 Linie H 2 M 2 R = R + R + R + R + R H1 M 1 Linie H 2 M 2 U I Total = = I = I = I = I = I R Total Vi kan så omskrive I Total U ITotal = RH + RM 1 + R U ITotal = k + R + R H1 M1 Linie H 2 M 2 + R + R 1 Linie H 2 M 2 M1 M 2 P1 IP telefoni 19/ Del 1 - Teknik Dvs. at når modstanden i mikrofonerne ændres, giver det en ændring af strømmen i hele systemet. Denne ændring giver så en spændingsforskel over højtalerne, som resulterer i lydbølger svarende til dem der gik ind i mikrofonen. U H1 = RH1 * I H1 = k * ITotal Og dette resulterer i lyd ud af begge højttalere, men da man som regel ikke har interesse i at høre sig selv, kan man sætte et såkaldt ringback-coil ind i systemet, der gør at man ikke kan høre sig selv. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på denne. Vores simple system vil virke selvom der er flere km ledning imellem de 2 telefoner. PSTN nettets opbygning Hvordan får vi så fat i hvilken som helst telefon på hele kloden, som også er tilsluttet det offentlige telefon-system, PSTN? For bedre at forstå hvordan det virker i dag, er det nemmeste at se på hvordan det virkede i starten. Dengang var hver telefon i en by/område forbundet til en telefoncentral, hvor der sad en telefondame og stillede folk videre. Hvis man dengang ville snakke med en anden person, startede man med at løfte rørte og dreje på et håndsving. Herved blev der så blive sendt et signal til centralen. Telefondamen kunne se/høre dette signal, hvorefter hun besvarede opkaldet. Man fortalte hvem man ville snakke med og var det en lokal-samtale, ville telefondamen tilslutte opkaldet direkte til vedkommendes telefon vha. et kabel. Hvis det derimod var et langdistance opkald, ville telefondamen ringe op til en langdistancecentral vha. en af de få linier der gik ud af byen. Ved denne central ville telefondamen få fat i en anden telefondame, som igen ville finde en forbindelse til den by og person man havde bedt om at ringe op til. Den lokale telefondame (der har fulgt med i hele processen) vil holde regnskab med hvor mange centraler du er stillet igennem, for at få oprettet en forbindelse. Jo flere centraler og jo længere afstand, jo dyrere regning. Systemet er i dag blevet automatiseret. Hvis man følger sin telefonlinie, vil man se, at den går til en boks på sit hus. Herfra går linien til en større boks i nærheden, hvor mange andres linier også går til. Herfra går der et tykt kabel, med et kabel-par for hver husstand, til en lidt større boks, herfra går et endnu tykkere kabel, med flere hundrede ledere, videre til den lokale central. Antallet af telefonbokse og ledere kan skifte fra område til område. Den lokale central registrerer hvilket nummer der ringes til og ser først om det er en telefon på samme central, ligesom datidens Side 17 af 79

18 Del 1 - Teknik telefondame. Hvis dette er tilfældet, bliver man forbundet med denne telefon. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver signalet digitaliseret og sendt videre i rækken af centraler, indtil modtageren af opkaldet er fundet. Hvorfor signalet bliver digitaliseret Det gamle telefon-system er, som tidligere nævnt, kun effektivt over få km, før signalet skal forstærkes. Hvis alle i Esbjerg skulle have mulighed for at ringe til København samtidigt, skulle der føres ca kabler, á 300km stk. Og derudover skal en passende mængder forstærkere tilkobles. Dette er forståeligt nok ikke en hensigtsmæssig løsning. Man digitaliserer derfor signalet for at kunne samle flere linier i en. Når signalet skal laves om til bits og bytes, skal det først igennem en ADC (Analog -> Digital Converter), der sampler, tager et øjebliksbillede, af signalet gange i sekundet i en opløsning på 8 bit. Det giver i alt en samlet datamængde på bit/sekund. I den anden ende bliver signalet kørt igennem en DAC (Digital Analog Converter) inden signalet bliver leveret. Ved at digitalisere kan man altså samle flere samtaler på det samme kabel, man sparer dermed en masse kabler. Man kører normalt med disse forskellige forbindelseshastigheder: Alm. tlf. 64 kilobit per sekund T1 1,544 megabit per sekund (24 tlf. linier) T3 43,232 megabit per sekund (28 * T1) OC3 155 megabit per sekund (84 * T1) OC megabit per sekund (4 * OC3) OC gigabit per sekund (4 * OC12) OC gigabit per sekund (4 * OC48) Tabel 1. Oversigt over hastigheder. (Disse hastigheder er Fuld duplex.) Hvis der regnes lidt på det, fås at en OC192 linie kan føre samtaler på samme tid. Bemærk at i dette tal er Overhead regnet med. Når man ringer til en abonnent igennem en digital linie bliver der oprettet et virtuelt kredsløb som er oprettet i hele samtalens tidsrum. Dvs. at der konstant overføres med 64 Kb/s, selvom der ikke siges noget. Telefonregningen kan så skrives som en funktion af samtaletiden, antal centraler opkaldet skal igennem, placering af centralerne og evt. båndbredde på centralerne. Sidstnævnte forklarer måske hvorfor det er billigere at ringe til USA, igennem en meget hurtig transatlantisk forbindelse, end det er at ringe til Uganda, hvor det måske ikke ligefrem vrimler med OC192- forbindelser. Side 18 af 79

19 Del 1 - Teknik Delkonklusion Teknologiniveauet og hastigheden centralerne imellem er meget høj indenfor telefoni. Men hvis man kigger på brugerens installation er niveauet en del lavere. Dette er kendetegnet ved last mile problemet. Dvs. det er problemfyldt at få de nye teknologier og de høje hastigheder det sidste stykke ud til forbrugerne. Kunder vil ikke betale for teknologi og hastighed de ikke kan bruge til noget. Derfor skal der være enten økonomiske eller funktionelle fordele før nye teknologier vinder igennem helt ude på brugerniveau. Figur 3 Diagram over tilgængelig teknologi og båndbredde (Last mile problemet) Side 19 af 79

20 Del 1 - Teknik IP-Telefoni IP telefoni har en relativt kort historie, som begyndte med Vocaltec A/S s introduktion af Internet telefonen i februar For første gang kunne man ved hjælp af software konvertere analoge signaler til digitale IP pakker, som herefter blev overført via Internettet. Ved at bruge Internettet, hvilket er connectionless og packet-switched (se afsnit om TCP/IP), kunne firmaer skære ned i deres kommunikationsomkostninger. De kunne tilmed bruge deres båndbredde mere effektivt, da det nu var blevet pakkebaseret. Dette gav mulighed for både lyd, video og data transmissioner. Denne nye teknik blev hurtigt kendt indenfor telebranchen og dette skabte et marked for IP kommunikation. Som de fleste andre nye teknologier, havde det første IP-Telefoni software problemer. Først var det et problem, at der ikke var forbindelse mellem IP netværket og PSTN netværket; IP telefoni virkede fint hvis bare begge ender brugte det samme stykke software. Dette problem blev dog løst ved hjælp af gateways, der indeholdte noget specielt software der gjorde det muligt at oprette et interface imellem IP netværket og PSTN netværket (se afsnit om software). Den næste forhindring var QoS standarden, som de fleste firmaer forventede. I modsætning til PSTN, er den pakkebaserede struktur af IP protokollen en hindring for pålideligheden idet der til tider sker tab af pakker. Dette medfører, at kvaliteten af signalet bliver forringet og i visse tilfælde vil der opstå hakker i samtalen. Dette er for de fleste ikke acceptabelt og derfor heller ikke anvendeligt. Selvom nye IP-Telefoni komponenter er blevet udviklet, så som gateways og routers, og kvaliteten generelt er blevet væsentligt forbedret, er der stadig mangler vedrørende standarder for IP-Telefoni. Også den nuværende opbygning af Internettet giver problemer, når man skal overføre store datamængder uden tab af kvalitet. IP telefoni udvikles dog stadig med hast og er i manges øjne en mulig afløser for den nuværende telefonkommunikation. M Hvad er IP-Telefoni Dette afsnit omhandler definitionen af IP-Telefoni, samt dets primære anvendelsesmuligheder og funktioner. Vi vil derved skabe et overblik over teknikken bag teknologien. Dette afsnit vil samtidig fungere som trinbræt til efterfølgende tekniske afsnit, som vil beskrive teknikken betydelig mere detaljeret. Endvidere vil vi her ridse diverse muligheder for udvidelser op og komme med forslag til andre anvendelsesmuligheder. Organisationerne bag ideen er mange, og inden vi fortsætter kommer her er en kort liste over de mere anerkendte organisationer som i dag varetager teknologierne bag IP-Telefoni. International Multimedia Teleconferencing Consortium, Voice On The Net (VON) Coalition, MIT Internet Telephony Consortium, Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF), MultiService Switching Forum, Cablelabs PacketCable, Third Generation Partnership Project (3gpp), The Parlay Group, The JAIN APIs, Side 20 af 79

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Telefoni over Internettet

Telefoni over Internettet Telefoni over Internettet - En introduktion til tekniske og juridiske problemstillinger Mads Danquah mads@danquah.dk Vejleder: Camilla Bonde, Cand.jur. milla@mail.tele.dk 17. december 2004 IP IT-Universitet

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonce Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning august 2006 Leder Ifølge videnskabsminister Helge Sander har Danmark

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OKTOBER 2007 Mail på mobiltelefonen understøtter forretningen Rejsende medarbejdere er ofte i perioder uden for

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Forord. Birger Hauge A/S Brandts.com

Forord. Birger Hauge A/S Brandts.com 1 3 Forord De seneste år har tydeligt vist, at den teknologiske udvikling har sat begrebet tid i perspektiv. Det gælder i samfundsmæssig betydning, i personlig opfattelse og det gælder naturligvis i forretningsmæssig

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere