Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/ / Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/ Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe Sørensen Morten Dahl Martin Clemmensen Jesper H. Gadegaard Claus Thrane Synopsis Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer Vi har valgt at dele rapporten op i 3 dele, en teknisk del, en kontekstuel del og til sidst en erhvervscase, som ser nærmere på de aspekter, der er i forbindelse med indførelse af IP-Telefoni i maritime miljøer. På baggrund af det litteratur vi har fundet om emnet og de konklusioner vi har sluttet, er vi nået frem til, at IP-Telefoni godt kan erstatte eksisterende systemer. Dog er det ikke i alle tilfælde, at det er rentabelt at erstatte eksisterende systemer med IP-Telefoni. Side 2 af 79

3 Forord Denne rapport er et produkt, udarbejdet af projekt-gruppe 318D, i forbindelse med et første semesters projekt på Aalborg universitet Esbjerg. Rapportens initierende problem lyder Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer?. Rapporten er delvist udarbejdet i samarbejde med ingeniør virksomheden Kon-Tec. Samarbejdet består af en erhvervscase, med baggrund i en konkret problemstilling. Kon-Tec har lige som projekt-gruppen, udvist interesse i ovenstående problemstilling. Virksomheden planlægger nemlig at udvide i denne retning, hvis det viser sig at være rentabelt. Denne problemstilling har projekt-gruppen anset for at indeholde to hovedperspektiver, hvilket afspejles gennem rapporten, i form af dennes struktur. Første del af rapporten indeholder en teknisk besvarelse og analyse af omtalte problemstilling. Del to er en kontekstuel analyse af teknologiens bæreevne, samt de generelle effekter på samfundet og teknologien ved implementering. Endvidere indeholder denne rapport en del tre. Med baggrund i et specifikt teoretisk problem, er der udarbejdet en case hvor rapporten beskriver og analyserer tekniske behov og kommer med løsningsforslag. Desuden indeholder del tre en systematisk vurdering af effekten ved implementering af IP-Telefoni i det miljø Kon-Tec arbejder i til dagligt. Da denne rapport bygger på ingeniørvirksomheden Kon-Tecs teoretiske problemstilling, skal rapporten forstås som en vejledende analyse til denne. Og derudover som svar på hvorvidt projektgruppen anser IP-Telefoni som værende en praktisk løsning, som erstatning for de telefonsystemer der i dag dominerer markedet. Grundet ovenstående indgangsvinkel til projektet og rapporten vil visse antagelser blive udvist. I nogle afsnit tager rapporten bl.a. for givet, at læseren på forhånd har indsigt i grundlæggende teknologier. Dog vil henvisninger til størsteparten af disse forudsætninger være angivet i appendiks og gennem selve rapporten. Gennem rapporten vil der forekomme ord der står i kursiv, disse ord vil kunne findes i ordforklaringen. Endvidere vil kilder være angivet med hævede bogstaver og alle være samlet til sidst i rapporten. I forbindelse med denne rapport vil vi gerne takke Kon-Tec for at afsætte tid til at deltage i vores erhvervsseminar. Vi håber på et senere tidspunkt at kunne genoptage samarbejdet, da vi mener, at dette har medvirket til at mere spændende projekt. Side 3 af 79

4 Indholdsfortegnelse Titelblad...2 Synopsis...2 Forord...3 Indledning...6 Problemformulering...7 Problemanalyse...8 Omformulering af initierende problem...9 Projektafgrænsning...10 Interesseparter Brugere...12 Producenter...13 Teleselskaber...13 Internetudbydere...13 Standardiseringsorganisationer...13 Del 1 - Teknik Telefoniens historie IP-Telefoni...20 Hvad er IP-Telefoni Hvordan fungerer VoIP Pakkebaserede netværk...24 Protokoller...28 Netværksteknologier...35 Opsummering...42 Software...43 Hardware...46 Delkonklusion - teknisk Del 2 - Kontekstuel Teknologivurdering Samfundsvurdering Bæredygtighed...52 Troværdighed...52 Availability...53 Lovgivning vedrørende samtrafik...54 Fremtiden Succeshistorier Herlev kommune...56 Kollegier i Sønderborg...56 Delkonklusion - konktekstuel Del 3 - Erhvervscase Succeskriterier...58 Intro...60 Økonomi...60 Indførelse af ny teknologi...61 Pac-man effekt...63 Problemstilling...63 Grundlæggende kravspecifikationer til systemet...64 Afgrænsning løsningsmodel...64 Side 4 af 79

5 Løsningsforslag Løsningsforslag #1 IP-Telefoni og Datanetværk over et eller flere Ethernet...66 Løsningsforslag #2 IP-Telefon og Datanet på ATM-backbone...66 Løsningsforslag #3 Standard telefon på Ethernet backbone via converter...67 Løsningsforslag #4 Standard telefon på ATM Backbone via converter...67 Valg af løsning til case Økonomisk analyse Sammenligning...69 Økonomiske fordele...70 Delkonklusion - erhvervscase Afsluttende Konklusion Epilog Appendiks 1 - Standarder Ordliste Kildekritik Kilder Side 5 af 79

6 Indledning Indenfor moderne informations og kommunikations-teknologi går udviklingen rivende stærkt. Dette medfører næsten uanede nye muligheder i form af f.eks. , World Wide Web, videotelefoni, multimedia, hjemmearbejdspladser m.m. Men er kvaliteten og bæredygtigheden af de udviklede teknologier gode nok? Og bliver de taget i brug af samfundet på en hensigtsmæssig måde? Vi har ud fra disse overvejelser udledt vores initierende problem, som lyder: Bliver nye informations- og kommunikations-teknologier anvendt på en hensigtsmæssig måde? Side 6 af 79

7 Problemformulering Informations- og kommunikationsteknologi har i de seneste år udviklet sig markant, i kraft af at computerteknologien har medvirket til Internettets markante udbredelse. Den globale kommunikation er heraf blevet mere tilgængelig. Informationsdelingen sker i form af, Internettet, e- mails, mobiltelefoni, chat, Instant Messaging (IM), fjernsyn, satellit transmissioner m.m. Dette har medvirket til at det i dag er blevet meget nemmere og billigere at få en stor mængde information overført fra ét sted til et andet. Alt lige fra nyheder i medierne, til gemen datatrafik er blevet mangedoblet over de seneste årtier. Dog har udbredelsen af omtalte teknologier, været op til de individuelle interesseparter i de enkelte lande og lokalsamfund. Dette har resulteret i, at man ikke alle steder har været med på udviklingsbølgen. Den store udvikling indenfor kommunikationsteknologi er med til at udbrede teorien om en global landsby. Den tragiske hændelse d. 11/ er et meget rammende eksempel på dette: der var nærmest tale om minutter fra det første sammenstød til nyheds tv-kanaler, verden over, var klar med billeder og videooptagelser. Med denne store forøgelse i kommunikation kan det diskuteres om selve indholdet af kommunikationen er faldet i kvalitet, netop fordi det er så nemt, billigt og udbredt. Hvis en given mængde information koster en vis sum penge at sende, skal informationen have en vis relevans før afsenderen vil investere i at sende informationen til andre. Men koster informationen til gengæld ikke noget at sende, bliver der ofte sendt meget ligegyldig information gennem de tilgængelige kanaler. Et godt eksempel på ovenstående er uønsket reklame (SPAM), som i dag estimeres til at stå for 51 % af alle afsendte s A Udvikling og ikke mindst implementering af teknologier på et specifikt område kræver vilje fra teknologibærerne og krav fra brugerne om implementering af teknologien. Disse krav er dog afhængige af brugernes viden om produkterne og teknologien, hvilket ofte resultere i at nogle teknologier først ser dagens lys, flere år efter den oprindelige udvikling. Specielt på fastnet telekommunikationsområdet, også kaldet Public Switched Telephone Network (PSTN), kan denne tendens ses ret tydeligt. Den teknologiske udvikling har dog ikke stået stille på dette område, tværtimod, men for brugerne har denne udvikling ikke været synlig. Netop fordi brugerne ikke i samme grad, som på andre områder, har efterspurgt nye funktioner og teknologier. Den mest markante ændring for brugerne er de faldende priser, som er et følge af nye teknologiers tilstedeværelse og øget konkurrence på telemarkedet. Forbrugernes manglende viden omkring fordelene ved ny teknologi, fastholder dem i brugen af det eksisterende system. Dette forhindrer nye virksomheder i at komme ind på markedet med innovative produkter, hvilket er med til at skabe et telemarked med monopollignende tilstande. Side 7 af 79

8 Problemanalyse De nuværende telefonsystemer bygger overordnet på samme teknik, som den Alexander Graham Bell benyttede til det første opkald i 1876 B. Denne teknik er forældet, primitiv, dyr og uden nogen form for sikkerhedsforanstaltninger. Desuden bidrager systemets manglende fleksibilitet til opretholdelse af monopollignende tilstande på telemarkedet, hvor TDC stadig har en markedsandel på over 80 %, hvilket medfører øgede udgifter til forbrugerne. Denne monopollignende tilstand er med til at hæmme den frie konkurrence på det danske telemarked. Hvis man kigger på PSTN systemet, kan man sammenligne dette med udviklingen indenfor mobiltelefoni. Her har teknologien, i samme periode, oplevet en eksplosiv udvikling: mobiltelefonerne er blevet små, handy og meget funktionelle, sendemasternes dækningsområde i Danmark er næsten 100 % og priserne er i en størrelsesorden, hvor næsten alle kan være med. Vi er endda ved at indføre G3 netværket C, hvilket svarer til en trådløs bredbåndsforbindelse. PSTN teknologien i Danmark har siden indførslen af Integrated Services Digital Network (ISDN) teknologien i 1992 D ikke oplevet nogen fornyelser. Dette skyldes ikke en manglende teknologisk udvikling, da der inden for dette område er sket en enorm udvikling over de seneste 10 år, men simpelthen manglende informering af brugerne. Man er begyndt at udnytte datanetværkenes øgede kapacitet og kvalitet til at transportere multimedie i digitaliseret form. En af disse metoder kaldes for IP-Telefoni og er i dag ganske velafprøvet. En del innovative virksomheder har fået øjnene op for fordelene ved IP-Telefonien og implementeret den, mens langt de fleste almindelige forbrugere ikke engang er bevidste om eksistensen af teknologien. I dag er det muligt for brugerne at benytte teknologien igennem en almindelig Internet forbindelse, enten via software på deres computer eller via en IP-Telefon. Det er dog ikke muligt for dem at ringe andre op end folk med en lignende anordning; der er altså ingen direkte forbindelse til PSTN systemet. Til gengæld er det gratis, når først IP-Telefon/program og Internet forbindelse er betalt. Dog udbyder nogle tele-selskaber en service der gør det muligt at fortage opkald til PSTN netværket mod betaling E. Denne form for IP-Telefoni er stadig lidt besværlig, men giver teleselskaberne stadig stigende konkurrence, specielt i forbindelse med udlandsopkald. Inden for de næste par år vil en række udbydere igennem bredbåndsforbindelser og kabel-tv net tilbyde IP-Telefoni som en decideret service, hvor der også er forbindelse til det traditionelle PSTN system. Fordelen for forbrugerne ved at benytte IP-Telefonien er, at priserne bliver reduceret ved nedbrydelse af det gamle telenet monopol og derigennem skabes øget konkurrence. Dette har vist sig at virke inden for mobiltelefonimarkedet og vil højst sandsynlig også kunne gøre det på fastnettelefoni markedet. Starten på flatrate kapløbet indenfor traditionel telefoni er allerede så småt ved at starte F, men TDC vil i de fleste tilfælde være et skridt foran, da det jo som bekendt er dem der ejer størstedelen af det net, der ligger til grund for PSTN netværket. Dog skal TDC jf. dansk lovgivning stille dette netværk til rådighed for virksomheder, der ønsker at leje det. LL Det ser på nuværende tidspunkt desværre ud til at konkurrencesituationen mht. Internetforbindelser ikke ændrer sig markant ved indførslen af IP-Telefonien, da det største netværk, som kunne tænkes at udbyde IP-Telefoni, ejes af TDC Kabel TV og det er utænkeligt, at de vil gå i priskrig med moderselskabet TDC. TDC Kabel TV har i dag over kunder G, hvilket er ret mange, set i Side 8 af 79

9 forhold til det samlede antal husstande og kabel-tv nettet er stort set det eneste mulige konkurrerende net. For at kunne konkurrere med TDC er det nødvendigt, at firmaets service kommer ud til så mange forbrugere som muligt og samtidig er i stand til at transmittere data i en jævn strøm med god båndbredde. TDC udvider for tiden deres kabel-tv net, bl.a. via opkøb af konkurrenter som f.eks. Nesa kabel-tv s net med kunder H, hvilket godt kunne tyde på en strategi i retning af at besidde alle kommunikationslinierne i danskernes hjem, derigennem forsøger TDC at udelukke andre konkurrenter. Der findes dog stadig et vidt udbredt netværk, som dog er lidt mere besværligt at benytte, her er der tale om elnettet og det ejes ikke af TDC. For tiden eksperimenteres der med at udbyde både IP-Telefoni og bredbånd over elnettet, hvilket ville udgøre en reel konkurrence til TDC, desuden findes der en del mindre selskaber i form af antenneforeninger, Dansk Bredbånd, Telia-Stofa O.S.V. Det er vigtig at informere forbrugerne om alternativer til det traditionelle PSTN net, da de på længere sigt forhåbentlig vil kunne ændre markedsfordelingen og derved opløse det i dag monopolagtige telemarked. Inden flere reelle konkurrenter til TDC kommer ud til forbrugerne, kan IP-Telefoni med fordel benyttes til at omgå teleselskaberne. Ved at benytte en bredbåndsforbindelse til direkte kommunikation mellem to computere eller over en "Netudbyder", der kan oprette en forbindelse mellem Internettet og telefon nettet. Opbygges et sådan netværk, vil Netudbyderne kunne være geografisk placeret hvor som helt i landet, ja endda over hele kloden og dermed gøre det muligt at ringe til lokal takst over hele verden, da Internet forbindelsen til "Netudbyderen" ikke er minut takseret. På lang sigt kan man forestille sig, at IP-Telefonerne vil kunne fungere trådløst, muligvis i form af autonome netværk, hvor normale brugere stiller deres internetforbindelse til rådighed for alle der vil bruge det. Dette kunne meget vel resultere i potentielt tab i indtjening for televirksomhederne. Det kunne være relevant at kigge nærmere på IP-Telefoni da nogle virksomheder vurderer at det er på vej til at overtage det nuværende PSTN system; så godt på vej at nogle teleudstyrs producenter forventer at sælge deres sidste analoge telefon om mindre end 10 år. Størstedelen af forbrugerne er dog stadig helt uvidende omkring det der er ved at ske, der mangler altså en ordentlig informering af slutbrugerne, også de mindre tekniske, da telefoni er et produkt for alle. Mange teleselskaber bruger allerede i forvejen pakkebaserede teknologier til taletrafik internt i deres eget telenet I. Grunden til dette er, at jo mere trafik et teleselskab kan få presset ned på et givet netværk, jo billigere bliver det pr bruger. Dermed kan et teleselskab nedsætte deres udgifter og dermed være bedre stillet overfor konkurrenterne. Derudover er det også en stor fordel at have et fuldt ud digitaliseret net der understøtter IP-Telefoni, for nemmere at kunne få systemet helt ud til kunderne når markedet er til det. Omformulering af initierende problem På baggrund af vores problemformulering og analyse har vi valgt at uddybe vores initierende problem. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi har fået kontakt med en lokal virksomhed, som har interesse i IP-Telefoniens muligheder, såvel tekniske som økonomiske. Kan IP-Telefoni erstatte eksisterende telefonsystemer? Side 9 af 79

10 Projektafgrænsning Rapporten har til formål at følge Aalborg universitet Esbjergs retningslinier i forbindelse med den første projektperiode (P1) på Civilingeniøruddannelsen. Disse omfatter et krav om en dybdegående kontekstuel analyse af den pågældende problemstilling. Hvilket i forbindelse med kravet om en rapport på maksimum 80 sider, på nogle punkter har resulteret en begrænset beskrivelse af den tekniske analyse, som ligger bag den afsluttende konklusion. Dette projektforløb er desuden baseret på en case, i form af en løsningsmodel, tilpasset virksomheden Kon-Tecs specifikke problemstilling. Dette har resulteret i en mængde begrænsninger af en fuldstændig besvarelse på det initierende problem, hvilket vil sige, at visse perspektiver af det grundlæggende problem er udeladt. Blandt andet er emnet trådløs kommunikation udeladt af rapporten, da denne indgangsvinkel til problematikken vil kræve en analyse, med baggrund i de ekstremt hurtigt udviklende teknologier der findes på mobiltelefonimarkedet. Desuden er denne indgangsvinkel ikke relevant i ovennævnte sammenhæng. For at kunne besvare rapportens initierende problem på en anvendelig måde, har vi valgt at opstille følgende individuelle spørgsmål. Disse vil samtidig fungere som succeskriterier. Er der økonomiske fordele ved brug af IP-Telefoni? Hvilke teknikker findes der indenfor IP-Telefoni? Hvilke fordele/ulemper er der ved IP-Telefoni i forhold til alm. telefoni? Er der teknologiske og samfundsmæssige aspekter, der kan have indflydelse på IP- Telefoniens udbredelse? Er IP-Telefoni, som teknologi, udviklet nok til at afløse alm. telefoni? Bliver IP-Telefoni brugt, med succes, i dag? Side 10 af 79

11 IP-Telefoni Teknik Samfund Netværk Hardware / Software Påvirkning på Påvirkning af Interesseparter Teknologier Centraler Kvalitet af kommunikation Availability Standardiseringsorganisationer Teori Telefoner Konkurrence på telemarkedet Bæredygtighed Internetudbydere Protokoller Uddannelse af brugere Troværdighed Brugere Sikkerhed Lovgivning Teleselskaber Anvendelighed

12 Interesseparter Vi vil i følgende afsnit se på forskellige grupper, der hver især har interesser indenfor IP-Telefoni. Såsom producenter, teleselskaber, brugere, internetudbydere osv. Interessepart Status Interesse i IP- Telefoni Brugere Berørte parter Vi som brugere har en interesse i flere funktioner og i billigere priser, som øget konkurrence på telefoni markedet kan medføre. Producenter Aktør/Teknologibærer Har interesse i at komme på markedet med et konkurrencedygtigt produkt. Teleselskaber/ Internetudbydere Standardiserings organisationer Aktør/Teknologibærer Overordnet interessepart/teknologibærer Har interesse i at levere ydelserne til kunderne billigere og bedre end andre selskaber, for at være på forkant med udviklingen og derved vinde markedsandele. Har interesse i at få deres standarder så udbredte som muligt for at øge omsætningen og for at skabe et så gennemskueligt og ensrettet marked som muligt. Som igen øger fokus på organisationerne og skaber præcedens for flere standarder. Side 12 af 79

13 Brugere Brugerne har interesse i, at telefoni bliver billigere, for derved at spare penge. Derudover vil brugere også være interesseret i at bruge de nye funktioner, IP-Telefoni kan bringe med sig. F.eks. telefoni hvor der ikke længere takseres pr. minut, men derimod en fast pris. Der kan derudover også være en vis interesse i de nye muligheder, som IP-Telefoni bringer med sig, det kunne f.eks. være videotelefoni og lignende. Producenter Producenterne har interesse i at komme på markedet med et produkt, der er med til at forøge deres omsætning. Dette gøres bedst og nemmest ved at lave et godt produkt, som er bedre end andre producenters produkter og som følger markedets standarder. Derudover kan en producent prøve at gå enegang og videreudvikle eksisterende standarder, eller selv udvikle nye, for derved at undgå, at andre producenters udstyr virker optimalt sammen med firmaets eget. Problemet med denne strategi er, at man skal sørge for at have rimelig godt fat i markedet for at overleve på sigt. Som kunde er der ingen ide i at købe noget udstyr, der ikke virker med det andre allerede har. Derimod kunne det sagtens forekomme, at et firma ville bruge et sådant system til intern telefoni. For så længe det stadig kan kobles til andre telefonnet ved hjælp af forskellige gateways, er der ikke de store problemer. En ulempe kunne dog være, at producenten holder op med at udvikle på en produktlinie. Teleselskaber TDC er meget interesserede i at holde deres plads som største fastnetudbyder i landet, derfor er firmaet også nødt til at være fremme i skoene, for at holde på kunderne. TDC er også en stor aktør på det danske Internet marked, derfor kunne man godt forestille sig, at selv hvis det traditionelle telemarked bortfalder, vil de stadig være i front hvad angår markedsandele indenfor telefoni. Firmaet er allerede begyndt at sælge IP telefoni systemer til virksomheder, som en løsning til internt kommunikation. F.eks. har TDC lavet et komplet IP-Telefoni system til Herlev kommune J, her medvirkede løsningen til, at kommunen kunne spare 250 telefonliner væk. Selvom TDC taber penge på denne store besparelse i telefonliner, så er det vigtigt for dem at være med på IP-Telefoni markedet fra starten for ikke at tabe kunder til andre selskaber i fremtiden. Netop derfor skal andre firmaer der ønsker at komme ind på markedet levere et produkt der kan tilfredsstille brugerne, for at få en nogenlunde markedsandel. Men selv hvis et firma overhaler TDC på IP-Telefoni området, kunne man sagtens forestille sig at TDC opkøber firmaet. Dette er allerede set på mobilmarkedet hvor TDC har erhvervet sig en stor del af Telmores aktier K. Internetudbydere Hvis IP-Telefoni slår igennem her i Danmark vil internetudbyderne være dem der leverer datalinierne til taletrafikken. Både som interne linier imellem firma afdelinger, men også som datalinier til private, i form af f.eks. ADSL eller kabelmodem. Iflg. Dansk statistik L har 39 % af danskerne adgang til Internettet i form af en bredbåndsforbindelse i hjemmet. Hvis IP-Telefoni slår igennem kunne det sagtens forventes at denne procentdel vil stige. Side 13 af 79

14 Standardiseringsorganisationer En standardiseringsorganisation er oftest en sammenslutning af forskellige virksomheder indenfor samme branche, for bl.a. at tilgodese egne interesser. De forskellige organisationer er interesseret i, at producenter bruger deres standarder og er med til at udvikle nye. For det første tjener de penge på, at firmaer bruger standarderne og for det andet, jo mere udbredt en standard bliver, jo større chance er der for, at videreudvikling på området vil involvere organisationen på en eller anden måde. Det kunne være en producent der efterspørger nye funktioner i en standard, som organisationen så sørger for at få implementeret i en nyere version af en standard. Jo flere standarder organisationen får igennem og jo flere af dem der bliver brugt, jo højere omsætning. (for mere information om standardiseringsorganisationer se appendiks 1). Side 14 af 79

15 Del 1 - Teknik Del 1 - Teknik I denne del af rapporten vil vi analysere det initierende problem: Kan IP-Telefoni erstatte nuværende systemer. Med henblik på tekniske krav og muligheder, vi vil i første omgang kigge på, hvorledes telefonsystemer er opbygget i dag. Dette vil være baggrund for den efterfølgende sammenligning med IP-Telefoni. Endvidere vil del 1 indeholde en detaljeret teknisk analyse af IP- Telefoni teknologien, samt grundlæggende struktureringsmuligheder. Vi vil i denne del af rapporten gennemgå IP-Telefoni, så som brugerinterface, de basale systemkomponenter, teorier bag grundlæggende datanetværk og eksempler på netværksteknologier vi har fundet interessante i forbindelse med IP-Telefoni. Som afslutning på første del, vil vi konkludere hvorvidt IP-Telefoni teknisk set, er en reel mulighed som afløsning til de traditionelle telefonsystemer, som vi kender dem. For at kunne konkludere hvorvidt dette er muligt, er det relevant at se tilbage på de omtalte succeskriterier fra projektafgrænsningen. Det vil på forhånd være relevant allerede nu at informere om, at der her er tale om funktionalitet såvel som pålidelighed, samt fleksibilitet. Side 15 af 79

16 Del 1 - Teknik Telefoniens historie Siden 60 erne, da digital stemmekommunikation for første gang så dagens lys, har Public Switched Telephone Network (PSTN) været det primære middel til stemmekommunikation. PSTN er et forbindelsesorienteret netværk, hvor der etableres en dedikeret forbindelse til hele transmissionen. Oprindeligt kunne kun analoge signaler transmitteres over PSTN. Siden er det dog blevet muligt at kommunikere via. digitale signaler, hvilket gav mulighed for at fjerne støj som var et problem på de analoge signaler. Det moderne PSTN bruger Pulse Code Modulation (PCM) til at konvertere analoge signaler til digitale signaler. Denne proces foregår i begge ender. Det vil sige, at når man ringer fra en analog telefon, bliver signalet digitaliseret og når det når til modtageren der også har en analog telefon bliver signalet lavet om til analog igen. PSTN er vel set når det kommer til pålidelighed og Quality of Service (QoS), men systemet har dog to markante ulemper: Dyr båndbredde, hvilket resulterer i høje telefonregninger Ineffektiv brug af netværkskanaler, hvilket resulterer i at en hel kanal bliver dedikeret til bare én samtale. Telefonteori En simpel telefon kan laves af en mikrofon, en højttaler en afbryder og måske meget få passive komponenter (bl.a. modstande). For at man skal kunne snakke direkte med en anden, skal man bruge to telefoner og en strømforsyning der giver en konstant spænding. Figur 1 Diagram over lukket telefonsystem. I kredsløbet er: R R og R er konstante, H1 Linie H 2 R M 1 og RM 2 er variable (vi regner her med at modstanden i mikrofonerne ændres ved påvirkning af lyd, der findes dog også andre typer af mikrofoner) Figur 2 Ækvivalenskredsløb I et seriekredsløb af modstande gælder: Side 16 af 79

17 U = U + U + U + U + U Total Total H1 M 1 Linie H 2 M 2 R = R + R + R + R + R H1 M 1 Linie H 2 M 2 U I Total = = I = I = I = I = I R Total Vi kan så omskrive I Total U ITotal = RH + RM 1 + R U ITotal = k + R + R H1 M1 Linie H 2 M 2 + R + R 1 Linie H 2 M 2 M1 M 2 P1 IP telefoni 19/ Del 1 - Teknik Dvs. at når modstanden i mikrofonerne ændres, giver det en ændring af strømmen i hele systemet. Denne ændring giver så en spændingsforskel over højtalerne, som resulterer i lydbølger svarende til dem der gik ind i mikrofonen. U H1 = RH1 * I H1 = k * ITotal Og dette resulterer i lyd ud af begge højttalere, men da man som regel ikke har interesse i at høre sig selv, kan man sætte et såkaldt ringback-coil ind i systemet, der gør at man ikke kan høre sig selv. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på denne. Vores simple system vil virke selvom der er flere km ledning imellem de 2 telefoner. PSTN nettets opbygning Hvordan får vi så fat i hvilken som helst telefon på hele kloden, som også er tilsluttet det offentlige telefon-system, PSTN? For bedre at forstå hvordan det virker i dag, er det nemmeste at se på hvordan det virkede i starten. Dengang var hver telefon i en by/område forbundet til en telefoncentral, hvor der sad en telefondame og stillede folk videre. Hvis man dengang ville snakke med en anden person, startede man med at løfte rørte og dreje på et håndsving. Herved blev der så blive sendt et signal til centralen. Telefondamen kunne se/høre dette signal, hvorefter hun besvarede opkaldet. Man fortalte hvem man ville snakke med og var det en lokal-samtale, ville telefondamen tilslutte opkaldet direkte til vedkommendes telefon vha. et kabel. Hvis det derimod var et langdistance opkald, ville telefondamen ringe op til en langdistancecentral vha. en af de få linier der gik ud af byen. Ved denne central ville telefondamen få fat i en anden telefondame, som igen ville finde en forbindelse til den by og person man havde bedt om at ringe op til. Den lokale telefondame (der har fulgt med i hele processen) vil holde regnskab med hvor mange centraler du er stillet igennem, for at få oprettet en forbindelse. Jo flere centraler og jo længere afstand, jo dyrere regning. Systemet er i dag blevet automatiseret. Hvis man følger sin telefonlinie, vil man se, at den går til en boks på sit hus. Herfra går linien til en større boks i nærheden, hvor mange andres linier også går til. Herfra går der et tykt kabel, med et kabel-par for hver husstand, til en lidt større boks, herfra går et endnu tykkere kabel, med flere hundrede ledere, videre til den lokale central. Antallet af telefonbokse og ledere kan skifte fra område til område. Den lokale central registrerer hvilket nummer der ringes til og ser først om det er en telefon på samme central, ligesom datidens Side 17 af 79

18 Del 1 - Teknik telefondame. Hvis dette er tilfældet, bliver man forbundet med denne telefon. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver signalet digitaliseret og sendt videre i rækken af centraler, indtil modtageren af opkaldet er fundet. Hvorfor signalet bliver digitaliseret Det gamle telefon-system er, som tidligere nævnt, kun effektivt over få km, før signalet skal forstærkes. Hvis alle i Esbjerg skulle have mulighed for at ringe til København samtidigt, skulle der føres ca kabler, á 300km stk. Og derudover skal en passende mængder forstærkere tilkobles. Dette er forståeligt nok ikke en hensigtsmæssig løsning. Man digitaliserer derfor signalet for at kunne samle flere linier i en. Når signalet skal laves om til bits og bytes, skal det først igennem en ADC (Analog -> Digital Converter), der sampler, tager et øjebliksbillede, af signalet gange i sekundet i en opløsning på 8 bit. Det giver i alt en samlet datamængde på bit/sekund. I den anden ende bliver signalet kørt igennem en DAC (Digital Analog Converter) inden signalet bliver leveret. Ved at digitalisere kan man altså samle flere samtaler på det samme kabel, man sparer dermed en masse kabler. Man kører normalt med disse forskellige forbindelseshastigheder: Alm. tlf. 64 kilobit per sekund T1 1,544 megabit per sekund (24 tlf. linier) T3 43,232 megabit per sekund (28 * T1) OC3 155 megabit per sekund (84 * T1) OC megabit per sekund (4 * OC3) OC gigabit per sekund (4 * OC12) OC gigabit per sekund (4 * OC48) Tabel 1. Oversigt over hastigheder. (Disse hastigheder er Fuld duplex.) Hvis der regnes lidt på det, fås at en OC192 linie kan føre samtaler på samme tid. Bemærk at i dette tal er Overhead regnet med. Når man ringer til en abonnent igennem en digital linie bliver der oprettet et virtuelt kredsløb som er oprettet i hele samtalens tidsrum. Dvs. at der konstant overføres med 64 Kb/s, selvom der ikke siges noget. Telefonregningen kan så skrives som en funktion af samtaletiden, antal centraler opkaldet skal igennem, placering af centralerne og evt. båndbredde på centralerne. Sidstnævnte forklarer måske hvorfor det er billigere at ringe til USA, igennem en meget hurtig transatlantisk forbindelse, end det er at ringe til Uganda, hvor det måske ikke ligefrem vrimler med OC192- forbindelser. Side 18 af 79

19 Del 1 - Teknik Delkonklusion Teknologiniveauet og hastigheden centralerne imellem er meget høj indenfor telefoni. Men hvis man kigger på brugerens installation er niveauet en del lavere. Dette er kendetegnet ved last mile problemet. Dvs. det er problemfyldt at få de nye teknologier og de høje hastigheder det sidste stykke ud til forbrugerne. Kunder vil ikke betale for teknologi og hastighed de ikke kan bruge til noget. Derfor skal der være enten økonomiske eller funktionelle fordele før nye teknologier vinder igennem helt ude på brugerniveau. Figur 3 Diagram over tilgængelig teknologi og båndbredde (Last mile problemet) Side 19 af 79

20 Del 1 - Teknik IP-Telefoni IP telefoni har en relativt kort historie, som begyndte med Vocaltec A/S s introduktion af Internet telefonen i februar For første gang kunne man ved hjælp af software konvertere analoge signaler til digitale IP pakker, som herefter blev overført via Internettet. Ved at bruge Internettet, hvilket er connectionless og packet-switched (se afsnit om TCP/IP), kunne firmaer skære ned i deres kommunikationsomkostninger. De kunne tilmed bruge deres båndbredde mere effektivt, da det nu var blevet pakkebaseret. Dette gav mulighed for både lyd, video og data transmissioner. Denne nye teknik blev hurtigt kendt indenfor telebranchen og dette skabte et marked for IP kommunikation. Som de fleste andre nye teknologier, havde det første IP-Telefoni software problemer. Først var det et problem, at der ikke var forbindelse mellem IP netværket og PSTN netværket; IP telefoni virkede fint hvis bare begge ender brugte det samme stykke software. Dette problem blev dog løst ved hjælp af gateways, der indeholdte noget specielt software der gjorde det muligt at oprette et interface imellem IP netværket og PSTN netværket (se afsnit om software). Den næste forhindring var QoS standarden, som de fleste firmaer forventede. I modsætning til PSTN, er den pakkebaserede struktur af IP protokollen en hindring for pålideligheden idet der til tider sker tab af pakker. Dette medfører, at kvaliteten af signalet bliver forringet og i visse tilfælde vil der opstå hakker i samtalen. Dette er for de fleste ikke acceptabelt og derfor heller ikke anvendeligt. Selvom nye IP-Telefoni komponenter er blevet udviklet, så som gateways og routers, og kvaliteten generelt er blevet væsentligt forbedret, er der stadig mangler vedrørende standarder for IP-Telefoni. Også den nuværende opbygning af Internettet giver problemer, når man skal overføre store datamængder uden tab af kvalitet. IP telefoni udvikles dog stadig med hast og er i manges øjne en mulig afløser for den nuværende telefonkommunikation. M Hvad er IP-Telefoni Dette afsnit omhandler definitionen af IP-Telefoni, samt dets primære anvendelsesmuligheder og funktioner. Vi vil derved skabe et overblik over teknikken bag teknologien. Dette afsnit vil samtidig fungere som trinbræt til efterfølgende tekniske afsnit, som vil beskrive teknikken betydelig mere detaljeret. Endvidere vil vi her ridse diverse muligheder for udvidelser op og komme med forslag til andre anvendelsesmuligheder. Organisationerne bag ideen er mange, og inden vi fortsætter kommer her er en kort liste over de mere anerkendte organisationer som i dag varetager teknologierne bag IP-Telefoni. International Multimedia Teleconferencing Consortium, Voice On The Net (VON) Coalition, MIT Internet Telephony Consortium, Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF), MultiService Switching Forum, Cablelabs PacketCable, Third Generation Partnership Project (3gpp), The Parlay Group, The JAIN APIs, Side 20 af 79

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. PCM er den mest almindelige kodning af lyd til telefoni. Anvender Nyquists teori: For at opnå

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL?

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? 08.11.12/LKH HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? HVAD ER INTERNETTET? Internettet er et kæmpestort, verdensomspændende netværk af computere, og disse kan sende information og data til hinanden efter nærmere

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. Digitalisering sker igennem 3 faser: Sampling Kvatisering Comprimering/codning Sampling PCM

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort Agenda QoS principper Klassifikation og mærkning Policing Queing. 1 Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App til iphone og Android Midt Solu on A/S Godthåbsvej 23-25 8660 Skanderborg Tlf. 70 22 19 03 e-mail: info@midtsolu on.dk Web: www.midtsolu

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vidicode præsentation

Vidicode præsentation Vidicode præsentation Blue line Fax Servere Netværks fax integration nemt og simpelt Blueline Fax Servere Hvad er det? Hvorfor er det nemt? Hvad har du brug for? Hvordan virker det? Hvad ellers? Blueline

Læs mere

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Hub & Lag 2 Switch - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Ethernet enhederne Ethernet Lag 2 Switch eller Ethernet HUB - det ka da være lige meget! Eller ka det nu også det??? ;-) HUB De ser meget

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 3. november 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2005 Antal sider: 5 RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1 IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router IP pakke protocol

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP. René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 2: TCP René Hansen Michael Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 19. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere TCPs måde at transmittere og retransmittere

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Hvad er VoIP og fordelene ved det?

Hvad er VoIP og fordelene ved det? Hvad er VoIP og fordelene ved det? VoIP (Voice over IP) er en teknologi der har den egenskab at man på et pakkekoblet datanetværk kan overføre tale vha. Internet Protokollen (IP). Ved at samle tale- og

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Department of Control Engineering Distributed Real-time Systems Avancerede Datanet Udviklingen i Netværksarkitekturer Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Avancerede

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk Netværksdesign I Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Målpinde...2 Undervisningsform...2 Aflevering...3 Skema...3 Tidsplan...3 Netværksdesign I...4 Indledning...4 Generel beskrivelse...4

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr

Netteknik 1. - anvendelse af teknologier og begreber. AMU kursus nr Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Trådløst netværk radiobølger

Trådløst netværk radiobølger Trådløst netværk radiobølger Markedet for trådløst udstyr udvikler sig væsentligt hurtigere end andre markedssegmenter indenfor LAN-udstyr (Local Area Network). De fleste produkter på markedet er baseret

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere IP-protokollen ved at betragte

Læs mere