ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G"

Transkript

1 ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012

2 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø 8-9 Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler 14 Center for Psykiatri og Handicap 15 Center for Job og Arbejdsmarked Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Politik og Organisation Årsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 26 Vurdering af regnskab Anvendt regnskabspraksis Oversigter Balance Noter regnskab Rettelser til årsrapporten 44 Nøgletal 45 ARSBERETNING Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Styring, Stengade 59, 3000 Helsingør. Telefon Udgivet maj Redaktion: Center for Økonomi og Styring (Lonnie Goldbæk, Anne Julie Fischer, Bjarne Rasmussen, Camilla Aabling, Lars Rich (ansvarshavende redaktør)) Foto: Heidi Maxmiling Tryk: Center for Job og Oplevelse. Oplag: 150 stk. Årsberetning 2012 kan downloades på Klik på Om kommunen herefter Pjecer og udgivelser. Side 2

3 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Forsiden til årsberetningen 2012 er designet af kommunikation Center for Politik og Organisation. Borgmesterens forord Jeg indledte forordet til sidste års årsberetning med at skrive, at der var kommet styr på økonomien i Helsingør Kommune. I år kan jeg med stor glæde konstatere, at vores økonomiske tilpasninger og anstrengelser har båret frugt. Kommunens økonomi er kommet i balance, og vi præsterede endda at komme ud af 2012 med et overskud på 38 millioner kroner. På kommunens drift er resultatet et overskud på 10 millioner kroner i forhold til det budgetlagte. Det har været en sej kamp at få tøjlet økonomien. Alle overflødige udgifter er skåret væk, samtidig med at vi har måttet tænke klogt, kreativt og konstruktivt for at levere den samme service til borgerne for færre penge. Med et godt regnskab i ryggen kan det være fristende at ånde lettet op og slippe tøjlerne lidt igen, men det er vigtigt, at vi fortsat har et fast fokus på at håndtere kommunens økonomi fornuftigt og få mest borgerservice ud af hver en krone. Vi har stadig brug for at konsolidere os, så vi er godt rustet til at holde den økonomiske balance uanset hvilke udfordringer, der venter forude. En økonomisk balancegang er ikke ensbetydende med, at vi bare har lukket ned for vores visionære mål i konsolideringens navn i Tværtimod har vi været i offensiven. Helsingør Kommune har en vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og samtidig give erhvervslivet gode vilkår. Den vision har vi kæmpet for at realisere med en række tiltag. For eksempel rykkede kulturhavnen endnu tættere på sin afslutning i løbet af året. I juni fik området et nyt vartegn i form af skulpturen HAN lavet af den verdenskendte kunstnerduo, Elmgreen & Dragset. Den nøgne dreng kan måske virke skrøbelig, som han sidder der på sin sten i havfruepositur, men tag ikke fejl. HAN er et solidt stykke kunst i verdensklasse, der, sammen Kulturværftet og Kronborg, sætter en tyk streg under kulturhavnens format. For hver dag, der går, bliver det mere og mere tydeligt for mig, hvilket enormt potentiale kulturhavnen rummer, og når hele området står færdigt i sommeren 2013 med det nyindviede M/S Museet for Søfart, får Helsingør Kommune ikke mindre end et helt kulturområde i verdensklasse blev også året, hvor Multiparken rullede sig ud. Parken blev indviet i november 2011, og siden da er aktivitetsområdet blevet besøgt af over unge mennesker fra nær og fjern. Multiparken er blevet et fantastisk sted og et lysende eksempel på, hvordan det er lykkedes at skabe et moderne samlingspunkt, hvor alle mødes på kryds og tværs af sociale og etniske skel. Sammen med store investeringer i skolernes læringsmiljøer og planlægningen af den kommende skole i bymidten har Multiparken bidraget til, at vi nu fremstår endnu mere attraktive som en kommune, der gør noget for børn og unge. Erhvervslivet blev også tilgodeset i Vi fik for alvor sat gang i vores One Stop Erhvervsservice-koncept, og det har gentagne gange været omtalt positivt både i medierne og i blandt erhvervslivet som et koncept, der har gjort samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv mere smidigt. Samtidig har vi haft stort fokus på at nå til bunds i de bunker af byggesager, der desværre havde hobet sig op på skrivebordene i kommunen. Den indsats er lykkedes, og i dag er behandlingstiden for byggesager reduceret kraftigt. I det hele taget har jeg i 2012 fornemmet en stadig mere positiv dialog mellem Helsingør Kommune og det lokale erhvervsliv, og det vil forhåbentlig kunne ses i de kommende erhversklimamålinger, som ellers tidligere har været dyster læsning. Alt i alt har 2012 været et år, hvor vi både har konsolideret os rent økonomisk og samtidig har haft modet til at investere i tiltag, der skal tegne Helsingør Kommunes profil i fremtiden. På den baggrund er der al mulig grund til at se optimistisk på de kommende år og vores vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Med venlig hilsen Johannes Hecht-Nielsen Borgmester i Helsingør Side 3

4 Politisk organisation Byrådet maj 2013* Byrådet Det Konservative Folkeparti (6) Socialdemokraterne (7) Socialistisk Folkeparti (4) Venstre (4) Dansk Folkeparti (2) Enhedslisten (1) Lokaldemokraterne (1) Økonomiudvalget Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A) Per Tærsbøl (C) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Ib Kirkegaard (O) Allan Berg Mortensen (Ø) Socialudvalget Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Fuat Yalan (A) Erling Hansen (V) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Hans Andersen (V) John Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Jens Bertram (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Ib Kirkegaard (O) Teknisk Udvalg Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen E. Hansen (A) Sten Kallenbach (V) Jørgen Lysemose (F) Ejendoms- og Miljøudvalget Jørgen Lysemose (F) Per Christensen (A) John Christensen (A) Per Slot (C) Sten Kallenbach (V) Tom Pedersen (C) Allan Berg Mortensen (Ø) Børne- og Ungeudvalget Gitte Kondrup (A) Jan Ryberg (L) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Hans Andersen (V) Kulturudvalget Malene Carmel (C) Fuat Yalan (A) Per Slot (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Idræts- og Sundhedsudvalget Jørgen E. Hansen (A) Betina Svinggaard (A) Tom Pedersen (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) *Pr. 1. juli 2013 udtræder Hans Andersen af Byrådet, hvilket vil medføre en anden fordeling af udvalgsposterne Side 4

5 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Administrativ organisation Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Direktionen Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Direktør Anders Mørk Hansen Direktør Marianne Hoff Andersen Helsingør Kommunes 12 Centre Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Centerchef Rikke Reiter Center for Teknik og Miljø Centerchef Regin Atterdag Nordentoft Center for Kultur, Plan og Erhverv Centerchef Stella Hansen Center for Omsorg og Ældre Centerchef Helene Rasmussen Center for Dagtilbud og Skoler Centerchef Birgitte Wittendorff Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Charlotte Aagaard Center for Job og Arbejdsmarked Centerchef Mette Gregersen Center for Børn, Unge og Familier Centerchef Jesper Daugaard Center for Ejendomme Centerchef Inger Dreyer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centerchef Pernille Madsen Center for Økonomi og Styring Centerchef Lars Rich Center for Politik og Organisation Centerchef Pernille Holmgaard Side 5

6 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Budgetområder Sundhed Idræt og Fritid Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 0 0 Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Ny sundhedspolitik Helsingør Kommune har fået en ny sundhedspolitik for med titlen Et fælles anliggende for hele kommunen. Politikken har tre overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social ulighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikken opfordrer borgerne til, i højere grad at tage ansvar for egen sundhed. Samtidig opfordrer politikken de enkelte centre i kommunen til at arbejde sammen om at skabe de bedste betingelser for sundhed og trivsel. Sundere livsstil for familier med overvægt Undersøgelser viser, at dårlige vaner med forkert ernæring, overvægt og mistrivsel starter tidligt i livet. Derfor har Team Sundhed udviklet et nyt kursusforløb, der henvender sig til småbørnsfamilier i sociale boligområder. Målet er at komme tidligt i kontakt med familierne, og tilbyde dem hjælp til at fremme en sundere livsstil og øge den mentale og sociale trivsel. I løbet af kursusforløbet bliver familierne tilbudt træning i, hvordan de selv kan gøre en forskel og fremme både livsstil og trivsel. Kurset er udviklet i samarbejde med Sundhedstjenesten fra Center for Børn, Unge og Familier, og det bliver pilottestet i efteråret Borgere med kronisk sygdom og sammenhængende rehabiliteringsforløb Der er gennemført rehabiliteringsforløb på Træningscenter Poppelgården i Forløbene har henvendt sig til borgere med enten KOL eller Type 2 diabetes. Derudover har Helsingør Kommune sat et arbejde i gang med at kunne tilbyde rehabiliteringsforløb for borgere med kræft og hjerte-karsygdomme i løbet af foråret En evalueringsrapport fra Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab viser, at borgere, der gennemfører et kommunalt rehabiliteringsforløb, opnår forbedret livskvalitet, øget fysisk funktionsevne, øget forståelse for egen sygdom samt bedre håndtering af deres sygdom. For at fastholde de gode resultater er der etableret et lokalt KOL-netværk i samarbejde med Danmarks Lungeforening. Der er også udgivet en oversigt over aktivitetstilbud, som kan understøtte fastholdelsen af motion i hverdagen. Rehabilitering 2020 Socialudvalget og Idræts- og Sundhedsudvalget vedtog i slutningen af 2012 en plan for kommunens fremtidige rehabiliteringsindsats med navnet Rehabilitering Planen er lavet i et tæt samarbejde med Center for Omsorg og Ældre, og den bygger blandt andet videre på tankerne om hverdagsrehabilitering, ligesom den giver et bud på, hvordan man kan give et kompetenceløft til både medarbejdere og borgere. Træningscenter Poppelgården I 2012 har der været fokus på tre områder: 1) Justering af serviceniveau og tilpasning af organisationen for træningscentrets største kerneproces; døgnforløbsrehabiliteringen. Tilpasningen er sket som følge af dels en overflytning af seks døgnpladser til Bøgehøjgård, dels som følge af en stadig stigende kompleksitet og ustabilitet hos de døgnpatienter, som indlægges på Træningscen- Side 6

7 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune tret. Belægningsprocenten ligger i 2012 over 100 pct. (ind- og udskiftninger samme dag) og borgerne, der modtages, er sygeplejefagligt mere ustabile. 2) Tilpasning af organisering og produktion på de ambulante genoptræningsforløb i forbindelse med overtagelse af visitationsopgaven, implementering af nyt booking-system og en stadig stigende opgavemængde som følge af flere genoptræningsplaner fra hospitalerne. 3) Udvidelse af eksisterende forløbsprogrammer og udvikling af nye. Deltagelse i projekter og samarbejder målrettet hjerneskadegenoptræningen, etablering af rygskole og anvendelse af virtuelle genoptræningsværktøjer. Helsingør Eliteidræts Akademi I 2012 har Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med repræsentanter fra idrætsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet arbejdet målrettet for at oprette et tilbud, der kombinerer uddannelse og eliteidræt. I slutningen af 2012 stiftede kommunen Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi. Akademiet vil fra august 2013 kunne tilbyde unge idrætstalenter en unik mulighed for at kombinere idræt på højt niveau med en ungdomsuddannelse på enten Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium eller Erhvervsskolen Nordsjælland. Idræts- og Fritidspolitikken - en ny folkeoplysningspolitik I september 2012 vedtog Helsingør Kommune en Idræts- og Fritidspolitik. Politikken er resultatet af en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børne- og ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem tema- og dialogmøder er kommet med konkrete input i form af holdninger og idéer til politikken. Processen omfattede tre faser. Fase 1 var et kickoff-arrangement i oktober 2011 med 65 deltagere. Deltagerne dækkede det samlede idræts- og fritidsbillede. Arrangementet resulterede i forslag til idræts- og fritidspolitiske mål. I Fase 2 blev forslagene fra fase 1 diskuteret og konkretiseret på tre temamøder. Cirka 60 personer fra det brede foreningsliv og børne- og ungeinstitutioner deltog. Fase 3 bestod af en bred høringsfase, hvor diverse udvalg og råd kunne kommentere den fremlagte Idræts- og Fritidspolitik. For at implementere Idræts- og Fritidspolitikken og dens indsatsområder laver Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab hvert år handleplaner, der skal godkendes politisk, inden de føres ud i livet. Kunstgræsbane i Hornbæk Den 1. november 2012 blev Helsingør kommunes nye kunstgræsbane indviet ved Hornbækhallen. Klubberne har taget godt imod anlægget. Der er blevet anlagt en fuld fodboldbane, samt en opvarmningsbane ved siden af, hvor der er plads til tre pode-baner. Hele området er oplyst med et nyt lysanlæg, og på selve banen er der opsat to ellevemandsmål, tospillerbokse, samt en elektronisk måltavle. Som sidegevinst gav den overskydende jord fra kunstgræsbanen mulighed for at anlægge en mindre fodboldbane på et stykke uopdyrket jord ved siden af den nye kunstgræsbane. Til foråret skal der sås græs på området, og fra 2014 forventes det, at også denne bane kan tages i brug. Sammenlægning af administration I december 2012 fik HKI, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, tilført en ny medarbejder i administrationen. Samtidigt overgår al booking og administration af idrætsfaciliteter, eksempelvis haller, gymnastiksale/haller, fodboldbaner med videre til HKI. Sammenlægningen vil gøre processen omkring booking mere effektiv og lettere for både brugere og administratorer. HKI vil også opsætte infoskærme i de tre selvejende haller Nordkysthallen, Espergærdehallen og Hornbækhallen - så brugerne blandt andet kan holde sig opdaterede omkring banefordeling. Medborgerskab handler om fællesskab Da kommunens integrationspolitik udløb ved indgangen til 2012 ønskede Integrationsrådet, at der blev formuleret en ny politik med fokus på medborgerskab for alle borgere. Medborgerskab handler om at se kommunen som et fællesskab, hvor borgerne selv deltager og har et medansvar. Det forudsætter, at borgerene faktisk oplever at høre til fællesskabet. I løbet af 2012 har foreninger, frivillige, boligområder, kommunens medarbejdere, borgere haft mulighed for at komme med synspunkter og ideer til medborgerskabspolitikken. Medborgskabspolitikken blev vedtaget i februar Side 7

8 Center for Teknik og Miljø Budgetområder Park og Vej Lystbådehavne Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Miljø og natur Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af skibe Helsingør Nordhavn anlagde i foråret 2012 en ny bådrampe. Nordhavnen indkøbte i den forbindelse en hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af både med en størrelse på op til 38 ton. Den nye bådrampe og den hydrauliske vogn har været en meget efterspurgt service fra havnens brugere, og vognen har udgjort en ny indtægtskilde for havnen. Fire havneassistenter er blevet uddannet til at betjene vognen, og de har tilsammen foretaget 200 løft siden den 1. maj Af de 200 løft har de 121 været landtagninger og 79 søsætninger. Bådene, som er blevet taget i land af vognen, er blevet sat af i et af havnens stativer. Bådstativerne har brugerne lejet for en længere eller kortere periode for at reparere eller opbevare deres både på havnens område vinteren over. Strandrensning og kørsel af affald hjemtaget i eget regi Helsingør Kommune besluttede i 2012 at hjemtage opgaverne med at fjerne tang fra strandene og køre affald fra renhold, efter at de to opgaver tidligere har været udliciteret. Beslutningen om hjemtagelsen er truffet for at blive bedre til at udnytte det materiel, kommunen har til rådighed. I forbindelse med hjemtagningen blev der købt en strandrensningsmaskine. Maskinen kommer fremover til at spare kommunen for kr. om året. Teamorganisering af Virksomheden Park & Vej Virksomheden Park & Vej er blevet teamorganiseret i 14 teams og samlet på de to driftscentre, Sindshvile i Kvistgård og Maskingården på H P Christensens Vej i Helsingør. Teamorganiseringen har givet øget engagement og bedre ressourceudnyttelse. Opsøgende miljøtilsyn i 2012 I budget er der årligt afsat kr. på konto 6. Pengene skal blandt andet bruges til at styrke varetagelsen af de lovpligtige miljøtilsyn på virksomheder. Der er i 2012 gennemført en (fysisk) gennemgang af kommunen for at lokalisere de virksomheder og dyrehold, som Helsingør Kommunes miljøtilsyn ikke havde kendskab til i forvejen. Gennemgangen har medført registrering af mindst 70 nye virksomheder og landbrug med dyrehold omfattet af tilsynsforpligtelsen. Det betyder, at der fremover skal gennemføres mindst 20 ekstra tilsyn per år for at overholde den forpligtende aftale mellem KL og staten på miljøtilsynsområdet. Handleplaner for vand og Natura 2000 Center for Teknik og Miljø har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af de lovpligtige handleplaner for vand og Natura Handleplanerne beskriver, hvordan Helsingør Kommune vil forbedre tilstanden af vores natur- og vandområder. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne er der afholdt lodsejermøder, besigtigelser i felten og offentlige naturvandringer. Side 8

9 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Vedtagelse af ny spildevandsplan Der er ligeledes lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny spildevandsplan. Planen er lavet i samarbejde med Forsyning Helsingør, og der har blandt andet været afholdt workshops og borgermøder om planen og dens indhold. Sagsbehandling af byggesager I 2011 blev det besluttet at styrke byggesagsområdet for at nedbringe antallet af ubehandlede sager og få en væsentlig kortere sagsbehandlingstid på byggesagerne. Indscanning af byggesagsarkiv Der blev i 2011 bevilget 5,5 mio. kr. til at scanne byggesagsarkivet ind. Byggesagsarkivet er på cirka 750 hyldemeter eller over 1000 flyttekasser. Arbejdet begyndte i november 2011, og det blev afsluttet ved udgangen af december Center for Teknik og Miljø har sammen med scanningsfirmaet lagt et stort arbejde i at få projektet gennemført. Projektet har resulteret i, at borgerne nu har direkte digital adgang til byggesagsarkivet. Antallet af sager, som afventer sagsbehandling, er fra december 2011 til december 2012 faldet fra 170 til 40. Samtidig er sagsbehandlingstiden faldet, så den med udgangen af 2012 er på cirka otte uger. Side 9

10 Center for Kultur, Plan og Erhverv Budgetområder Kultur Erhverv Klima Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Klima Helsingør Kommune har i 2012 udvidet klimaindsatsen til et øget samspil med kommunens erhvervsliv. Der blev gennemført en klimauddannelse for håndværksmestre for at fremme klimarenovering som forretningsområde i kommunen. Mere end 40 håndværksmestre gennemførte uddannelsen. I forlængelse af uddannelsesforløbet gennemførte Vækst og Viden opfølgende virksomhedsbesøg hos en række af håndværksmestrene for at drøfte den videre forretningsudvikling. Helsingør Kommune har i samspil med erhvervsliv, Vækst og Viden samt Erhvervsskolen Nordsjælland forberedt et kursusforløb for håndværkssvende til afvikling i Sammen om energirenovering Helsingør Kommune har påbegyndt et samarbejde med grundejerforeninger om at få husejere til at gå sammen i fælles løsninger om energirenovering af enfamiliehuse. Projektet Sammen om energirenovering vil blive udbredt til alle grundejerforeninger i Reducering af energi og CO2 Der har i 2012 været afholdt arrangementer og udstillinger for at oplyse borgerne om mulighederne for at reducere energiforbruget i egne boliger. Helsingør Kommune følger den indgåede klimaaftale om at reducere CO2 udledningen med to procent hvert år for kommunen som virksomhed. Museer og Frilandskulturcentret I 2012 fik Helsingør Kommunes museer og Frilandskulturcentret én samlet ledelse. Formålet med den nye er at udnytte de faglige kompetencer på tværs af den nye organisation endnu bedre. Biblioteker Helsingør Kommunes biblioteker har haft fokus på videreudvikling af aktiviteter på kommunens biblioteker inden for programmerne Medborgerskab og Fortællingen. Bibliotekerne har desuden indgået i forberedelsen af Danskernes Digitale Bibliotek samt fælleskommunalt udbud af bibliotekssystemet. Kulturværftet/Toldkammeret Kulturværftet/Toldkammeret har haft særligt fokus på videreudvikling af aktivitetsprogrammet samt partnerskabet i Kulturhavn Kronborg. Musikskolen Helsingør Musikskole har bidraget med udformning af konkurrenceprogrammet vedrørende den nye skole i bymidten, som musikskolen bliver en del af fra Vandrehjem og Campingplads Helsingør Vandrehjem og Campingplads er i 2012 blevet såkaldt turistinspirationssted, og indgår herigennem i et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland. Kulturhuset Bølgen Kulturhuset Bølgen har evalueret og udviklet aktivitetsudbuddet. I 2013 vil der blive arbejdet videre med udvikling af nye brugergrupper. Helsingør Kulturkanon Borgerne i Helsingør Kommune fik i 2012 deres egen kulturkanon. Helsingør Kulturkanon bygger på, hvad borgerne har opfattet som særligt umisteligt ved livet i Helsingør Kommune Den endelige kanon repræsenterer toppen af den afstemning, alle borgere kunne deltage i i foråret Side 10

11 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Kunstskab I projektet Kunstskab er der arbejdet med børn i 2. og 7. klasserne fra Mørdrupskolen, Hornbæk Skole og Skolen ved Gurrevej, Helsingør. Formålet er at styrke og udvikle børns kreative, innovative og sociale kompetencer og kvalificere såvel kunstformidlingen som læringsmiljøet på kulturinstitutioner, skoler og daginstitutioner. Kulturhavn Kronborg I 2012 fik Kulturhavn Kronborg en vision, der har fokus på at udvikle området til glæde for både borgere og turister. Visionen er lavet i samarbejde mellem de fire parter i kulturhavnen, Museet for Søfart, Helsingør Havn samt Kulturværftet. Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en stærk identitet. Kulturhavnen skal tilbyde kunstneriske, lærende og sociale oplevelser og søsætte mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt. I udviklingen af Kulturhavn Kronborg vil der blive taget udgangspunkt i kernefortællingerne i området. I forlængelse af visionen skal der vedtages en strategi for aktiviteter og begivenheder i Kulturhavnen i I strategien skal formål og rammer for begivenhedsudviklingen fastsættes. Kulturhavnen vil i 2013 blive udgangspunkt for en række store begivenheder i form af Click Festival, åbning af Kulturhavnen, åbning af Museet for Søfart, INDEX Award og klimamessen Act Now. Turisme I 2012 vedtog byrådet en ny turismestrategi og handlingsplan. Strategien opridser de områder, som Helsingør Kommune, Visit Nordsjælland, Vækst og Viden samt kultur- og turismeaktørerne vil have særligt fokus på frem til Kulturhavn Kronborg står som et centralt omdrejningspunkt for øget turisme. Hornbæk er desuden i fokus som bade- og havneby som led i et EU-projekt om udvikling af danske kystbyer. Visit Nordsjælland har gennemført en række tiltag som led i EU-destinationsprojektet om at udvikle Kongernes Nordsjælland: Der er opsat digitale infostandere i Kulturhavn Kronborg samt på Hornbæk Havn, hjemmesiden er blevet lavet om for at give de besøgende bedre mulighed for at booke overnatning med videre. Der er blevet udviklet en række oplevelsesture, som indgår i kataloget for I 2012 besøgte Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagens Goodwill Ambassadører Kronborg og Kulturværftet med henblik på international markedsføring. Erhverv Erhvervs- og Vækstpolitikken blev vedtaget i 2012, og samtidig blev der sat en række tiltag i gang med penge fra Erhvervs- og Vækstpuljen. Det gælder eksempelvis en større markedsføringsindsats, som bliver udført i 2012 og 2013 med henblik på at markedsføre både Helsingør Kommunes erhvervsliv og kommunen som helhed. Med midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen udgiver Vækst og Viden desuden erhvervsavisen 2B seks gange årligt. Avisen bliver sendt til virksomheder i kommunen, til interesseorganisationer i og uden for kommunen og til ambassader i udlandet. I august 2012 gennemførte Infomedia en nulpunktsmedieundersøgelse med henblik på at måle en senere effekt af markedsføringen. Målingen viste, at særligt kulturområdet bidrager til positiv markedsføringsværdi for kommunen. Erhvervs- og Vækstpuljen har givet midler til Vækst og Viden til en løbende kontakt med erhvervslivet om forretnings- og kompetenceudvikling. Der er gennemført over 200 besøg i One Stop Erhvervsservice I foråret 2012 blev der i regi af One Stop Erhvervsservice gennemført en erhvervsklimaundersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen er der i 2012 sat fokus på reduktion af sagsbehandlingstid, løbende evalueringer samt forberedelse af kompetenceudviklingsforløb i Almene boliger Rådet for almene boliger har haft særligt fokus på udlejningssituationen i Helsingør Syd, hvor der særligt i Nøjsomhed er udlejningsproblemer. Værestedet Tetriz på Sydvej åbnede i marts 2012 for børn og unge mellem 9 og 17 år. Ligeledes blev der i Nøjsomhed opsat en pavillon til brug for Klub Oliven. Formålet med pavillonen var at skabe bedre rammer for klubbens arbejde for integration og medborgerskab. Side 11

12 Center for Omsorg og Ældre Budgetområde Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Omsorg og Ældre 922 Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 40 Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Ny kommunikationsaftale skal sikre gode patientforløb Helsingør Kommune har, sammen med de andre kommuner i regionen, indgået aftale med Region Hovedstaden om en ny kommunikationsaftale Aftalen trådte i kraft i efteråret 2012, og den skal sikre, at patienter/brugere oplever et godt og sammenhængende forløb i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Kommunikationsaftalen skal sørge for: at relevante informationer er til rådighed ved indlæggelse og udskrivelse rettidig afklaring af den enkelte brugers behov efter udskrivning færre afbrydelser i det daglige arbejde mere genbrug af data bedre dokumentation af indlæggelses- og udskrivningsforløb Grunduddannelse på ældreområdet Helsingør Kommune har i 2012 ansat 87 social- og sundhedshjælperelever og 25 social-og sundhedsassistentelever til uddannelse i samarbejde med SOPU, Nordsjælland. Region Hovedstaden overtog ved årsskiftet ansvaret for ansættelse af halvdelen af SSA-eleverne, som tidligere alene blev ansat af kommunerne. Frafaldet for eleverne i Helsingør Kommune ligger uændret på ca. 23 pct. hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet for erhvervsuddannelserne. Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetsudvikling af praktikforløbene samt ansættelsesproceduren. Andelen af sygeplejestuderende i klinisk undervisning i kommunen er i 2012 uændret. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år modtager 50 sygeplejestuderende. De sygeplejestuderende kommer fra Professionshøjskolerne UCC og Metropol, og de er tilknyttet i perioder af otte uger fire gange årligt. Hverdagsrehabilitering og aktiverende pleje I efteråret 2012 blev hverdagsrehabilitering gjort til et fast tiltag i hele kommunen efter en længere afprøvningsperiode i 2011 og Hverdagsrehabilitering er et tilbud om træning i hverdags-aktiviteter, som borgerne søger hjemmehjælp til. Omdrejningspunktet i hverdagstræning er at arbejde med de aktiviteter, som giver mening for borgerne. Et forløb med hverdagsrehabilitering starter med et tværfagligt visitationsbesøg. Her deltager en terapeut, en rehab-vejleder fra Hjemmeplejen, en visitator, og eventuelle pårørende. Træningen i hverdagsaktiviteter foregår i borgernes hjem og er bygget op om de daglige gøremål. De borgere, som ikke har et træningspotentiale, bliver i stedet tilbudt aktiverende pleje både i Hjemmeplejen og på plejehjem. Den moderne visitator Visitatorer i Helsingør Kommune får en ny og mere faciliterende rolle i det tværfaglige visitationsbesøg, hvor de går fra at være eksperter til at være nysgerrige og spørgende. Det betyder, at visitator fremover skal sørge for, at borgeren, pårørende, terapeut og rehab-vejleder bliver inddraget, når træningspotentialet for borgeren skal vurderes og der skal sættes mål for hverdagsrehalibiteringen. Side 12

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Legionellabekæmpelse i brugsvandsinstallationer 82527B Kommunen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere