ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G"

Transkript

1 ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012

2 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø 8-9 Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler 14 Center for Psykiatri og Handicap 15 Center for Job og Arbejdsmarked Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Politik og Organisation Årsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 26 Vurdering af regnskab Anvendt regnskabspraksis Oversigter Balance Noter regnskab Rettelser til årsrapporten 44 Nøgletal 45 ARSBERETNING Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Styring, Stengade 59, 3000 Helsingør. Telefon Udgivet maj Redaktion: Center for Økonomi og Styring (Lonnie Goldbæk, Anne Julie Fischer, Bjarne Rasmussen, Camilla Aabling, Lars Rich (ansvarshavende redaktør)) Foto: Heidi Maxmiling Tryk: Center for Job og Oplevelse. Oplag: 150 stk. Årsberetning 2012 kan downloades på Klik på Om kommunen herefter Pjecer og udgivelser. Side 2

3 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Forsiden til årsberetningen 2012 er designet af kommunikation Center for Politik og Organisation. Borgmesterens forord Jeg indledte forordet til sidste års årsberetning med at skrive, at der var kommet styr på økonomien i Helsingør Kommune. I år kan jeg med stor glæde konstatere, at vores økonomiske tilpasninger og anstrengelser har båret frugt. Kommunens økonomi er kommet i balance, og vi præsterede endda at komme ud af 2012 med et overskud på 38 millioner kroner. På kommunens drift er resultatet et overskud på 10 millioner kroner i forhold til det budgetlagte. Det har været en sej kamp at få tøjlet økonomien. Alle overflødige udgifter er skåret væk, samtidig med at vi har måttet tænke klogt, kreativt og konstruktivt for at levere den samme service til borgerne for færre penge. Med et godt regnskab i ryggen kan det være fristende at ånde lettet op og slippe tøjlerne lidt igen, men det er vigtigt, at vi fortsat har et fast fokus på at håndtere kommunens økonomi fornuftigt og få mest borgerservice ud af hver en krone. Vi har stadig brug for at konsolidere os, så vi er godt rustet til at holde den økonomiske balance uanset hvilke udfordringer, der venter forude. En økonomisk balancegang er ikke ensbetydende med, at vi bare har lukket ned for vores visionære mål i konsolideringens navn i Tværtimod har vi været i offensiven. Helsingør Kommune har en vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og samtidig give erhvervslivet gode vilkår. Den vision har vi kæmpet for at realisere med en række tiltag. For eksempel rykkede kulturhavnen endnu tættere på sin afslutning i løbet af året. I juni fik området et nyt vartegn i form af skulpturen HAN lavet af den verdenskendte kunstnerduo, Elmgreen & Dragset. Den nøgne dreng kan måske virke skrøbelig, som han sidder der på sin sten i havfruepositur, men tag ikke fejl. HAN er et solidt stykke kunst i verdensklasse, der, sammen Kulturværftet og Kronborg, sætter en tyk streg under kulturhavnens format. For hver dag, der går, bliver det mere og mere tydeligt for mig, hvilket enormt potentiale kulturhavnen rummer, og når hele området står færdigt i sommeren 2013 med det nyindviede M/S Museet for Søfart, får Helsingør Kommune ikke mindre end et helt kulturområde i verdensklasse blev også året, hvor Multiparken rullede sig ud. Parken blev indviet i november 2011, og siden da er aktivitetsområdet blevet besøgt af over unge mennesker fra nær og fjern. Multiparken er blevet et fantastisk sted og et lysende eksempel på, hvordan det er lykkedes at skabe et moderne samlingspunkt, hvor alle mødes på kryds og tværs af sociale og etniske skel. Sammen med store investeringer i skolernes læringsmiljøer og planlægningen af den kommende skole i bymidten har Multiparken bidraget til, at vi nu fremstår endnu mere attraktive som en kommune, der gør noget for børn og unge. Erhvervslivet blev også tilgodeset i Vi fik for alvor sat gang i vores One Stop Erhvervsservice-koncept, og det har gentagne gange været omtalt positivt både i medierne og i blandt erhvervslivet som et koncept, der har gjort samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv mere smidigt. Samtidig har vi haft stort fokus på at nå til bunds i de bunker af byggesager, der desværre havde hobet sig op på skrivebordene i kommunen. Den indsats er lykkedes, og i dag er behandlingstiden for byggesager reduceret kraftigt. I det hele taget har jeg i 2012 fornemmet en stadig mere positiv dialog mellem Helsingør Kommune og det lokale erhvervsliv, og det vil forhåbentlig kunne ses i de kommende erhversklimamålinger, som ellers tidligere har været dyster læsning. Alt i alt har 2012 været et år, hvor vi både har konsolideret os rent økonomisk og samtidig har haft modet til at investere i tiltag, der skal tegne Helsingør Kommunes profil i fremtiden. På den baggrund er der al mulig grund til at se optimistisk på de kommende år og vores vision om at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Med venlig hilsen Johannes Hecht-Nielsen Borgmester i Helsingør Side 3

4 Politisk organisation Byrådet maj 2013* Byrådet Det Konservative Folkeparti (6) Socialdemokraterne (7) Socialistisk Folkeparti (4) Venstre (4) Dansk Folkeparti (2) Enhedslisten (1) Lokaldemokraterne (1) Økonomiudvalget Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A) Per Tærsbøl (C) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Ib Kirkegaard (O) Allan Berg Mortensen (Ø) Socialudvalget Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Fuat Yalan (A) Erling Hansen (V) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Hans Andersen (V) John Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Jens Bertram (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Ib Kirkegaard (O) Teknisk Udvalg Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen E. Hansen (A) Sten Kallenbach (V) Jørgen Lysemose (F) Ejendoms- og Miljøudvalget Jørgen Lysemose (F) Per Christensen (A) John Christensen (A) Per Slot (C) Sten Kallenbach (V) Tom Pedersen (C) Allan Berg Mortensen (Ø) Børne- og Ungeudvalget Gitte Kondrup (A) Jan Ryberg (L) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) Hans Andersen (V) Kulturudvalget Malene Carmel (C) Fuat Yalan (A) Per Slot (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Idræts- og Sundhedsudvalget Jørgen E. Hansen (A) Betina Svinggaard (A) Tom Pedersen (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) *Pr. 1. juli 2013 udtræder Hans Andersen af Byrådet, hvilket vil medføre en anden fordeling af udvalgsposterne Side 4

5 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Administrativ organisation Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Direktionen Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Direktør Anders Mørk Hansen Direktør Marianne Hoff Andersen Helsingør Kommunes 12 Centre Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Centerchef Rikke Reiter Center for Teknik og Miljø Centerchef Regin Atterdag Nordentoft Center for Kultur, Plan og Erhverv Centerchef Stella Hansen Center for Omsorg og Ældre Centerchef Helene Rasmussen Center for Dagtilbud og Skoler Centerchef Birgitte Wittendorff Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Charlotte Aagaard Center for Job og Arbejdsmarked Centerchef Mette Gregersen Center for Børn, Unge og Familier Centerchef Jesper Daugaard Center for Ejendomme Centerchef Inger Dreyer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centerchef Pernille Madsen Center for Økonomi og Styring Centerchef Lars Rich Center for Politik og Organisation Centerchef Pernille Holmgaard Side 5

6 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Budgetområder Sundhed Idræt og Fritid Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 0 0 Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Ny sundhedspolitik Helsingør Kommune har fået en ny sundhedspolitik for med titlen Et fælles anliggende for hele kommunen. Politikken har tre overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social ulighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikken opfordrer borgerne til, i højere grad at tage ansvar for egen sundhed. Samtidig opfordrer politikken de enkelte centre i kommunen til at arbejde sammen om at skabe de bedste betingelser for sundhed og trivsel. Sundere livsstil for familier med overvægt Undersøgelser viser, at dårlige vaner med forkert ernæring, overvægt og mistrivsel starter tidligt i livet. Derfor har Team Sundhed udviklet et nyt kursusforløb, der henvender sig til småbørnsfamilier i sociale boligområder. Målet er at komme tidligt i kontakt med familierne, og tilbyde dem hjælp til at fremme en sundere livsstil og øge den mentale og sociale trivsel. I løbet af kursusforløbet bliver familierne tilbudt træning i, hvordan de selv kan gøre en forskel og fremme både livsstil og trivsel. Kurset er udviklet i samarbejde med Sundhedstjenesten fra Center for Børn, Unge og Familier, og det bliver pilottestet i efteråret Borgere med kronisk sygdom og sammenhængende rehabiliteringsforløb Der er gennemført rehabiliteringsforløb på Træningscenter Poppelgården i Forløbene har henvendt sig til borgere med enten KOL eller Type 2 diabetes. Derudover har Helsingør Kommune sat et arbejde i gang med at kunne tilbyde rehabiliteringsforløb for borgere med kræft og hjerte-karsygdomme i løbet af foråret En evalueringsrapport fra Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab viser, at borgere, der gennemfører et kommunalt rehabiliteringsforløb, opnår forbedret livskvalitet, øget fysisk funktionsevne, øget forståelse for egen sygdom samt bedre håndtering af deres sygdom. For at fastholde de gode resultater er der etableret et lokalt KOL-netværk i samarbejde med Danmarks Lungeforening. Der er også udgivet en oversigt over aktivitetstilbud, som kan understøtte fastholdelsen af motion i hverdagen. Rehabilitering 2020 Socialudvalget og Idræts- og Sundhedsudvalget vedtog i slutningen af 2012 en plan for kommunens fremtidige rehabiliteringsindsats med navnet Rehabilitering Planen er lavet i et tæt samarbejde med Center for Omsorg og Ældre, og den bygger blandt andet videre på tankerne om hverdagsrehabilitering, ligesom den giver et bud på, hvordan man kan give et kompetenceløft til både medarbejdere og borgere. Træningscenter Poppelgården I 2012 har der været fokus på tre områder: 1) Justering af serviceniveau og tilpasning af organisationen for træningscentrets største kerneproces; døgnforløbsrehabiliteringen. Tilpasningen er sket som følge af dels en overflytning af seks døgnpladser til Bøgehøjgård, dels som følge af en stadig stigende kompleksitet og ustabilitet hos de døgnpatienter, som indlægges på Træningscen- Side 6

7 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune tret. Belægningsprocenten ligger i 2012 over 100 pct. (ind- og udskiftninger samme dag) og borgerne, der modtages, er sygeplejefagligt mere ustabile. 2) Tilpasning af organisering og produktion på de ambulante genoptræningsforløb i forbindelse med overtagelse af visitationsopgaven, implementering af nyt booking-system og en stadig stigende opgavemængde som følge af flere genoptræningsplaner fra hospitalerne. 3) Udvidelse af eksisterende forløbsprogrammer og udvikling af nye. Deltagelse i projekter og samarbejder målrettet hjerneskadegenoptræningen, etablering af rygskole og anvendelse af virtuelle genoptræningsværktøjer. Helsingør Eliteidræts Akademi I 2012 har Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med repræsentanter fra idrætsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet arbejdet målrettet for at oprette et tilbud, der kombinerer uddannelse og eliteidræt. I slutningen af 2012 stiftede kommunen Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi. Akademiet vil fra august 2013 kunne tilbyde unge idrætstalenter en unik mulighed for at kombinere idræt på højt niveau med en ungdomsuddannelse på enten Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium eller Erhvervsskolen Nordsjælland. Idræts- og Fritidspolitikken - en ny folkeoplysningspolitik I september 2012 vedtog Helsingør Kommune en Idræts- og Fritidspolitik. Politikken er resultatet af en proces, hvor paraplyorganisationer, foreningsledere, børne- og ungeinstitutioner, selvorganiserede samt ildsjæle gennem tema- og dialogmøder er kommet med konkrete input i form af holdninger og idéer til politikken. Processen omfattede tre faser. Fase 1 var et kickoff-arrangement i oktober 2011 med 65 deltagere. Deltagerne dækkede det samlede idræts- og fritidsbillede. Arrangementet resulterede i forslag til idræts- og fritidspolitiske mål. I Fase 2 blev forslagene fra fase 1 diskuteret og konkretiseret på tre temamøder. Cirka 60 personer fra det brede foreningsliv og børne- og ungeinstitutioner deltog. Fase 3 bestod af en bred høringsfase, hvor diverse udvalg og råd kunne kommentere den fremlagte Idræts- og Fritidspolitik. For at implementere Idræts- og Fritidspolitikken og dens indsatsområder laver Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab hvert år handleplaner, der skal godkendes politisk, inden de føres ud i livet. Kunstgræsbane i Hornbæk Den 1. november 2012 blev Helsingør kommunes nye kunstgræsbane indviet ved Hornbækhallen. Klubberne har taget godt imod anlægget. Der er blevet anlagt en fuld fodboldbane, samt en opvarmningsbane ved siden af, hvor der er plads til tre pode-baner. Hele området er oplyst med et nyt lysanlæg, og på selve banen er der opsat to ellevemandsmål, tospillerbokse, samt en elektronisk måltavle. Som sidegevinst gav den overskydende jord fra kunstgræsbanen mulighed for at anlægge en mindre fodboldbane på et stykke uopdyrket jord ved siden af den nye kunstgræsbane. Til foråret skal der sås græs på området, og fra 2014 forventes det, at også denne bane kan tages i brug. Sammenlægning af administration I december 2012 fik HKI, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, tilført en ny medarbejder i administrationen. Samtidigt overgår al booking og administration af idrætsfaciliteter, eksempelvis haller, gymnastiksale/haller, fodboldbaner med videre til HKI. Sammenlægningen vil gøre processen omkring booking mere effektiv og lettere for både brugere og administratorer. HKI vil også opsætte infoskærme i de tre selvejende haller Nordkysthallen, Espergærdehallen og Hornbækhallen - så brugerne blandt andet kan holde sig opdaterede omkring banefordeling. Medborgerskab handler om fællesskab Da kommunens integrationspolitik udløb ved indgangen til 2012 ønskede Integrationsrådet, at der blev formuleret en ny politik med fokus på medborgerskab for alle borgere. Medborgerskab handler om at se kommunen som et fællesskab, hvor borgerne selv deltager og har et medansvar. Det forudsætter, at borgerene faktisk oplever at høre til fællesskabet. I løbet af 2012 har foreninger, frivillige, boligområder, kommunens medarbejdere, borgere haft mulighed for at komme med synspunkter og ideer til medborgerskabspolitikken. Medborgskabspolitikken blev vedtaget i februar Side 7

8 Center for Teknik og Miljø Budgetområder Park og Vej Lystbådehavne Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Miljø og natur Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af skibe Helsingør Nordhavn anlagde i foråret 2012 en ny bådrampe. Nordhavnen indkøbte i den forbindelse en hydraulisk vogn til landtagning og søsætning af både med en størrelse på op til 38 ton. Den nye bådrampe og den hydrauliske vogn har været en meget efterspurgt service fra havnens brugere, og vognen har udgjort en ny indtægtskilde for havnen. Fire havneassistenter er blevet uddannet til at betjene vognen, og de har tilsammen foretaget 200 løft siden den 1. maj Af de 200 løft har de 121 været landtagninger og 79 søsætninger. Bådene, som er blevet taget i land af vognen, er blevet sat af i et af havnens stativer. Bådstativerne har brugerne lejet for en længere eller kortere periode for at reparere eller opbevare deres både på havnens område vinteren over. Strandrensning og kørsel af affald hjemtaget i eget regi Helsingør Kommune besluttede i 2012 at hjemtage opgaverne med at fjerne tang fra strandene og køre affald fra renhold, efter at de to opgaver tidligere har været udliciteret. Beslutningen om hjemtagelsen er truffet for at blive bedre til at udnytte det materiel, kommunen har til rådighed. I forbindelse med hjemtagningen blev der købt en strandrensningsmaskine. Maskinen kommer fremover til at spare kommunen for kr. om året. Teamorganisering af Virksomheden Park & Vej Virksomheden Park & Vej er blevet teamorganiseret i 14 teams og samlet på de to driftscentre, Sindshvile i Kvistgård og Maskingården på H P Christensens Vej i Helsingør. Teamorganiseringen har givet øget engagement og bedre ressourceudnyttelse. Opsøgende miljøtilsyn i 2012 I budget er der årligt afsat kr. på konto 6. Pengene skal blandt andet bruges til at styrke varetagelsen af de lovpligtige miljøtilsyn på virksomheder. Der er i 2012 gennemført en (fysisk) gennemgang af kommunen for at lokalisere de virksomheder og dyrehold, som Helsingør Kommunes miljøtilsyn ikke havde kendskab til i forvejen. Gennemgangen har medført registrering af mindst 70 nye virksomheder og landbrug med dyrehold omfattet af tilsynsforpligtelsen. Det betyder, at der fremover skal gennemføres mindst 20 ekstra tilsyn per år for at overholde den forpligtende aftale mellem KL og staten på miljøtilsynsområdet. Handleplaner for vand og Natura 2000 Center for Teknik og Miljø har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af de lovpligtige handleplaner for vand og Natura Handleplanerne beskriver, hvordan Helsingør Kommune vil forbedre tilstanden af vores natur- og vandområder. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne er der afholdt lodsejermøder, besigtigelser i felten og offentlige naturvandringer. Side 8

9 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Vedtagelse af ny spildevandsplan Der er ligeledes lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny spildevandsplan. Planen er lavet i samarbejde med Forsyning Helsingør, og der har blandt andet været afholdt workshops og borgermøder om planen og dens indhold. Sagsbehandling af byggesager I 2011 blev det besluttet at styrke byggesagsområdet for at nedbringe antallet af ubehandlede sager og få en væsentlig kortere sagsbehandlingstid på byggesagerne. Indscanning af byggesagsarkiv Der blev i 2011 bevilget 5,5 mio. kr. til at scanne byggesagsarkivet ind. Byggesagsarkivet er på cirka 750 hyldemeter eller over 1000 flyttekasser. Arbejdet begyndte i november 2011, og det blev afsluttet ved udgangen af december Center for Teknik og Miljø har sammen med scanningsfirmaet lagt et stort arbejde i at få projektet gennemført. Projektet har resulteret i, at borgerne nu har direkte digital adgang til byggesagsarkivet. Antallet af sager, som afventer sagsbehandling, er fra december 2011 til december 2012 faldet fra 170 til 40. Samtidig er sagsbehandlingstiden faldet, så den med udgangen af 2012 er på cirka otte uger. Side 9

10 Center for Kultur, Plan og Erhverv Budgetområder Kultur Erhverv Klima Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Klima Helsingør Kommune har i 2012 udvidet klimaindsatsen til et øget samspil med kommunens erhvervsliv. Der blev gennemført en klimauddannelse for håndværksmestre for at fremme klimarenovering som forretningsområde i kommunen. Mere end 40 håndværksmestre gennemførte uddannelsen. I forlængelse af uddannelsesforløbet gennemførte Vækst og Viden opfølgende virksomhedsbesøg hos en række af håndværksmestrene for at drøfte den videre forretningsudvikling. Helsingør Kommune har i samspil med erhvervsliv, Vækst og Viden samt Erhvervsskolen Nordsjælland forberedt et kursusforløb for håndværkssvende til afvikling i Sammen om energirenovering Helsingør Kommune har påbegyndt et samarbejde med grundejerforeninger om at få husejere til at gå sammen i fælles løsninger om energirenovering af enfamiliehuse. Projektet Sammen om energirenovering vil blive udbredt til alle grundejerforeninger i Reducering af energi og CO2 Der har i 2012 været afholdt arrangementer og udstillinger for at oplyse borgerne om mulighederne for at reducere energiforbruget i egne boliger. Helsingør Kommune følger den indgåede klimaaftale om at reducere CO2 udledningen med to procent hvert år for kommunen som virksomhed. Museer og Frilandskulturcentret I 2012 fik Helsingør Kommunes museer og Frilandskulturcentret én samlet ledelse. Formålet med den nye er at udnytte de faglige kompetencer på tværs af den nye organisation endnu bedre. Biblioteker Helsingør Kommunes biblioteker har haft fokus på videreudvikling af aktiviteter på kommunens biblioteker inden for programmerne Medborgerskab og Fortællingen. Bibliotekerne har desuden indgået i forberedelsen af Danskernes Digitale Bibliotek samt fælleskommunalt udbud af bibliotekssystemet. Kulturværftet/Toldkammeret Kulturværftet/Toldkammeret har haft særligt fokus på videreudvikling af aktivitetsprogrammet samt partnerskabet i Kulturhavn Kronborg. Musikskolen Helsingør Musikskole har bidraget med udformning af konkurrenceprogrammet vedrørende den nye skole i bymidten, som musikskolen bliver en del af fra Vandrehjem og Campingplads Helsingør Vandrehjem og Campingplads er i 2012 blevet såkaldt turistinspirationssted, og indgår herigennem i et tæt samarbejde med Visit Nordsjælland. Kulturhuset Bølgen Kulturhuset Bølgen har evalueret og udviklet aktivitetsudbuddet. I 2013 vil der blive arbejdet videre med udvikling af nye brugergrupper. Helsingør Kulturkanon Borgerne i Helsingør Kommune fik i 2012 deres egen kulturkanon. Helsingør Kulturkanon bygger på, hvad borgerne har opfattet som særligt umisteligt ved livet i Helsingør Kommune Den endelige kanon repræsenterer toppen af den afstemning, alle borgere kunne deltage i i foråret Side 10

11 Årsberetning 2012 // Helsingør Kommune Kunstskab I projektet Kunstskab er der arbejdet med børn i 2. og 7. klasserne fra Mørdrupskolen, Hornbæk Skole og Skolen ved Gurrevej, Helsingør. Formålet er at styrke og udvikle børns kreative, innovative og sociale kompetencer og kvalificere såvel kunstformidlingen som læringsmiljøet på kulturinstitutioner, skoler og daginstitutioner. Kulturhavn Kronborg I 2012 fik Kulturhavn Kronborg en vision, der har fokus på at udvikle området til glæde for både borgere og turister. Visionen er lavet i samarbejde mellem de fire parter i kulturhavnen, Museet for Søfart, Helsingør Havn samt Kulturværftet. Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en stærk identitet. Kulturhavnen skal tilbyde kunstneriske, lærende og sociale oplevelser og søsætte mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt. I udviklingen af Kulturhavn Kronborg vil der blive taget udgangspunkt i kernefortællingerne i området. I forlængelse af visionen skal der vedtages en strategi for aktiviteter og begivenheder i Kulturhavnen i I strategien skal formål og rammer for begivenhedsudviklingen fastsættes. Kulturhavnen vil i 2013 blive udgangspunkt for en række store begivenheder i form af Click Festival, åbning af Kulturhavnen, åbning af Museet for Søfart, INDEX Award og klimamessen Act Now. Turisme I 2012 vedtog byrådet en ny turismestrategi og handlingsplan. Strategien opridser de områder, som Helsingør Kommune, Visit Nordsjælland, Vækst og Viden samt kultur- og turismeaktørerne vil have særligt fokus på frem til Kulturhavn Kronborg står som et centralt omdrejningspunkt for øget turisme. Hornbæk er desuden i fokus som bade- og havneby som led i et EU-projekt om udvikling af danske kystbyer. Visit Nordsjælland har gennemført en række tiltag som led i EU-destinationsprojektet om at udvikle Kongernes Nordsjælland: Der er opsat digitale infostandere i Kulturhavn Kronborg samt på Hornbæk Havn, hjemmesiden er blevet lavet om for at give de besøgende bedre mulighed for at booke overnatning med videre. Der er blevet udviklet en række oplevelsesture, som indgår i kataloget for I 2012 besøgte Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagens Goodwill Ambassadører Kronborg og Kulturværftet med henblik på international markedsføring. Erhverv Erhvervs- og Vækstpolitikken blev vedtaget i 2012, og samtidig blev der sat en række tiltag i gang med penge fra Erhvervs- og Vækstpuljen. Det gælder eksempelvis en større markedsføringsindsats, som bliver udført i 2012 og 2013 med henblik på at markedsføre både Helsingør Kommunes erhvervsliv og kommunen som helhed. Med midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen udgiver Vækst og Viden desuden erhvervsavisen 2B seks gange årligt. Avisen bliver sendt til virksomheder i kommunen, til interesseorganisationer i og uden for kommunen og til ambassader i udlandet. I august 2012 gennemførte Infomedia en nulpunktsmedieundersøgelse med henblik på at måle en senere effekt af markedsføringen. Målingen viste, at særligt kulturområdet bidrager til positiv markedsføringsværdi for kommunen. Erhvervs- og Vækstpuljen har givet midler til Vækst og Viden til en løbende kontakt med erhvervslivet om forretnings- og kompetenceudvikling. Der er gennemført over 200 besøg i One Stop Erhvervsservice I foråret 2012 blev der i regi af One Stop Erhvervsservice gennemført en erhvervsklimaundersøgelse. I forlængelse af undersøgelsen er der i 2012 sat fokus på reduktion af sagsbehandlingstid, løbende evalueringer samt forberedelse af kompetenceudviklingsforløb i Almene boliger Rådet for almene boliger har haft særligt fokus på udlejningssituationen i Helsingør Syd, hvor der særligt i Nøjsomhed er udlejningsproblemer. Værestedet Tetriz på Sydvej åbnede i marts 2012 for børn og unge mellem 9 og 17 år. Ligeledes blev der i Nøjsomhed opsat en pavillon til brug for Klub Oliven. Formålet med pavillonen var at skabe bedre rammer for klubbens arbejde for integration og medborgerskab. Side 11

12 Center for Omsorg og Ældre Budgetområde Antal fultidsansatte (ekskl. administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1.000 kr.) Omsorg og Ældre 922 Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 40 Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Ny kommunikationsaftale skal sikre gode patientforløb Helsingør Kommune har, sammen med de andre kommuner i regionen, indgået aftale med Region Hovedstaden om en ny kommunikationsaftale Aftalen trådte i kraft i efteråret 2012, og den skal sikre, at patienter/brugere oplever et godt og sammenhængende forløb i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Kommunikationsaftalen skal sørge for: at relevante informationer er til rådighed ved indlæggelse og udskrivelse rettidig afklaring af den enkelte brugers behov efter udskrivning færre afbrydelser i det daglige arbejde mere genbrug af data bedre dokumentation af indlæggelses- og udskrivningsforløb Grunduddannelse på ældreområdet Helsingør Kommune har i 2012 ansat 87 social- og sundhedshjælperelever og 25 social-og sundhedsassistentelever til uddannelse i samarbejde med SOPU, Nordsjælland. Region Hovedstaden overtog ved årsskiftet ansvaret for ansættelse af halvdelen af SSA-eleverne, som tidligere alene blev ansat af kommunerne. Frafaldet for eleverne i Helsingør Kommune ligger uændret på ca. 23 pct. hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet for erhvervsuddannelserne. Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetsudvikling af praktikforløbene samt ansættelsesproceduren. Andelen af sygeplejestuderende i klinisk undervisning i kommunen er i 2012 uændret. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år modtager 50 sygeplejestuderende. De sygeplejestuderende kommer fra Professionshøjskolerne UCC og Metropol, og de er tilknyttet i perioder af otte uger fire gange årligt. Hverdagsrehabilitering og aktiverende pleje I efteråret 2012 blev hverdagsrehabilitering gjort til et fast tiltag i hele kommunen efter en længere afprøvningsperiode i 2011 og Hverdagsrehabilitering er et tilbud om træning i hverdags-aktiviteter, som borgerne søger hjemmehjælp til. Omdrejningspunktet i hverdagstræning er at arbejde med de aktiviteter, som giver mening for borgerne. Et forløb med hverdagsrehabilitering starter med et tværfagligt visitationsbesøg. Her deltager en terapeut, en rehab-vejleder fra Hjemmeplejen, en visitator, og eventuelle pårørende. Træningen i hverdagsaktiviteter foregår i borgernes hjem og er bygget op om de daglige gøremål. De borgere, som ikke har et træningspotentiale, bliver i stedet tilbudt aktiverende pleje både i Hjemmeplejen og på plejehjem. Den moderne visitator Visitatorer i Helsingør Kommune får en ny og mere faciliterende rolle i det tværfaglige visitationsbesøg, hvor de går fra at være eksperter til at være nysgerrige og spørgende. Det betyder, at visitator fremover skal sørge for, at borgeren, pårørende, terapeut og rehab-vejleder bliver inddraget, når træningspotentialet for borgeren skal vurderes og der skal sættes mål for hverdagsrehalibiteringen. Side 12

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere