eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9"

Transkript

1 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold til samme periode sidste år. Danmarks største eksportmarked, på billedet illustreret med Frankfurt am Main, er således igen ved at blive attraktivt for hele spektret af dansk eksport. Tema om markedsmuligheder i Tyskland side ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side

2 Situation Ønske Løsning Henvendelse fra kunde i Ukraine At være klædt på til mødet Frank Müntzberg/Administrerende direktør Nu behøver du kun lede ét sted, når du som eksportør har brug for handels- og bankrelevante oplysninger. Danske Bank har indgået et unikt samarbejde med Danmarks Eksportråd om at udveksle og samle information. Resultatet ser du på Danmarks Eksportråd leverer aktuelle og branchespecifikke oplysninger om mere end 70 lande og Danske Bank supplerer med oplysninger om blandt andet længere finansiering, remburser, garantier, inkasso og valuta samt økonomiske prognoser for det kommende år. Brug vores Trade and Export Finance-rådgivere som aktive sparringspartnere i processen. Det giver dig et godt udgangspunkt for forhandlinger med potentielle samarbejdspartnere. Kontakt os på

3 indhold > markedsnyt Blandt andet om fokus på biomasse i Chile, byggeaktivitet i Irland og Bosnien-Herzegovina der vil have danske fødevarer. side 4-7 > ol i london giver dansk eksport et skub Det er nu danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil have OL-kontrakter. side 8 > kreative erhverv skal være eksportmotor Design-ikonet Karim Rashid opfordrer danske kreative virksomheder til at satse på digitalt håndværk. side 9 tema om tyskland side > mød en eksportrådgiver side 30 lyse udsigter for tysk økonomi Tyskland er efter flere års stagnation på vej op i omdrejninger. Og det åbner muligheder for dansk eksport. Hvor væksten i Tyskland de seneste år primært har været drevet af eksporten, er der nu kommet gang i den indenlandske efterspørgsel. Forbrug, byggeri og investeringer er inde i en positiv udvikling. Med andre ord er det tyske marked atter godt på vej til igen at blive attraktivt for hele spektret af dansk eksport. Eksportstatistikken bekræfter den positive udvikling. Dansk eksport til Tyskland er i de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold til samme periode i Fremhæves kan især sektorerne energi og miljø, maskinindustri, beklædning samt byggeri, hvor især energibesparende renovering af boligmassen vil modtage stor offentlig støtte. Også inden for sundhed og pleje er der store muligheder. Danmarks Eksportråd er godt rustet til at betjene dansk erhvervsliv på det tyske marked. Ambassaden i Berlin og Generalkonsulaterne i Hamborg og München med hver deres klare branche- og opgaveprofil udgør den samlede organisation i Tyskland. De positive tendenser i tysk økonomi afspejler sig kontant i statistikkerne. Væksten er markant den ser ud til at nå op på den rigtige side af to procent i 2006, arbejdsløsheden falder, og underskuddet på statens finanser er for nedadgående. Især er det vigtigt, at væksten er tilstrækkelig bredt funderet til, at der atter skabes job i Tyskland. Det er afgørende for den psykologiske stemning, der længe har været på et lavpunkt. Hvis beskæftigelsen stiger mærkbart, så kan opsvinget for alvor bide sig fast også på det mentale plan. Stemningen vil også blive positivt påvirket, hvis befolkningens tro på regeringens evne til at tage fat på landets strukturproblemer styrkes. I 2007 har regeringen vedtaget at hæve momssatsen fra 16 til 19 procent. Det og andre faktorer som den stigende rente vil tendere at kunne bremse opsvinget i Meget tyder dog på, at opsvinget er stærkt nok til også at kunne bære det, således at udsigterne for dansk eksport på det tyske marked også i 2007 er lyse. Carsten Søndergaard danmarks ambassadør i tyskland 0606

4 markedsnyt claus clausen Island sænker importafgifter på fødevarer Fødevarepriserne på Island er blandt de højeste i Europa. Det skyldes både vanskelige vejrmæssige forhold for landbruget og toldsatser og importafgifter. Fra 1. marts 2007 bliver der indført ændringer, der vil sænke fødevarepriserne. Ændringerne betyder, at momsen for levnedsmidler sænkes fra 14 procent til 7 procent, og at de fleste importafgifter bliver afskaffet. Derudover vil den generelle told på 30 procent blive sænket med op til 40 procent. Der er endnu ikke kommet nærmere oplysninger om, hvordan afgifter og told på fødevarer vil være efter 1. marts 2007, men Danmarks ambassade i Reykjavik vurderer, at de nye regler vil skabe muligheder for danske producenter af forædlede fødevarer. Skovsektoren er stor i Chile og på de chilenske veje er lastvognstog med træ et hyppigt syn. Nu har sektoren kig på anvendelsen af biomasse til udvinding af energi som et nyt forretningsområde. yderligere information Danmarks ambassade i Reykavik Handelsrådgiver Ernst Hemmingsen Telefon: Hjemmeside: Fokus på biomasse i Chile Rapport om etablering i Frankrig Biomasse, der er en af fremtidens nye alternative energikilder, står højt på den politiske dagsorden, når der tales vedvarende energi i Chile. Det skaber gode muligheder for danske rådgivere og leverandører af teknologi og udstyr til fremstilling af biomasse. Interessen for biomasse skyldes både de ustabile oliepriser og gasleverancer fra nabolandet Argentina og ikke mindst Chiles betydelige skovdrift, der er leveringsdygtig i cellulose og træmateriale. Anvendelsen af biomasse til udvinding af energi kan således vise sig at blive et nyt forretningsområde for skovsektoren og give sektoren nye indtægtskilder. Med støtte fra den statsejede erhvervsfremmefond, CORFO, er 11 konkrete projekter inden for udvikling af biomasse blevet søsat, og flere nye projekter forventes at blive offentliggjort i løbet af de kommende måneder. Projekterne befinder sig på forskellige stadier nogle er stadig på tegnebrættet, mens udvinding af den første energi er startet i andre projekter. På Marchigüe savværket i Sydchile er man således allerede begyndt at udvinde energi ved hjælp af biomasse fra savværkets egne råmaterialer. Danske rådgivere og leverandører af teknologi og udstyr til fremstilling af biomasse opfordres til at kontakte Danmarks Eksportråd i Chile for mere information om de enkelte produkter samt en drøftelse af mulighederne på markedet generelt. yderligere information Danmarks ambassade i Chile Telefon: Hjemmeside: Danmarks Eksportråd i Frankrig har i samarbejde med en erhvervsjurist, en skatteekspert og en bankekspert udarbejdet en ny rapport med titlen Virksomhedsetablering og beskatning i Frankrig. Som titlen indikerer behandler rapporten etableringsformer og det franske skattesystem set ud fra en dansk investors synsvinkel. Herudover beskriver rapporten det franske bankmarked og kommer ind på franske kulturforhold af relevans for en dansk virksomhed, der ønsker at etablere sig på det franske marked. yderligere information Rapporten kan købes ved henvendelse til: Danmarks ambassade i Paris Handelsråd Stig Fugl Lund Telefon:

5 polfoto Der er stor byggeaktivitet i Irland, og det skaber efterspørgsel på byggematerialer. Her er det en række farverige huse fra Cobh. Brasilianske havne investerer i teknologi Det brasilianske told- og skattevæsen stiller nye krav til landets havne. Det betyder investeringer på op imod tre milliarder danske kroner, og danske firmaer med ekspertise inden for havne- og sikkerhedsudstyr bør positionere sig i god tid inden en licitation. I forbindelse med oprettelsen af nye centrale overvågningscentre for toldmyndighederne vil der inden for det kommende år desuden blive investeret i kamera- og aflytningssystemer til brug i opbevaringsområder og -haller. Nye investeringer i Brasiliens havne skal give Investeringerne skal give en mere effektiv smidigere containerlastning og losning. Her er containerlastning og -losning, hvor ventetiden det havnen i Santos. nu er nede på en tredjedel i forhold til Det er specielt branchen inden for tungt yderligere information maskineri og produktions- og industriudstyr, Danmarks ambassade i Brasilia der traditionelt har måttet vente på toldinspektionen, der kan se frem til en smidigere Telefon adgang til det brasilianske marked. Hjemmeside: > Byggeaktivitet i Irland Der er stor efterspørgsel på byggematerialer i Irland. Den store fremgang i bygge- og anlægsbranchen ses blandt andet ved, at 13 procent af den beskæftigede del af befolkningen arbejder inden for branchen. For danske virksomheder er det særligt vinduesproducenterne, der har været succesfulde de senere år, men der er også gode muligheder for blandt andre gulvproducenter og leverandører af lysinstallationer. Ifølge Construction Industry Federation (CIF) udgør byggesektoren i procent af bruttonationalproduktet, hvilket gør byggesektoren til den største sektor i Irland. Desuden estimerer CIF, at efterspørgslen på boliger stadig vil stige blandt andet på grund af fortsat vækst i økonomien. I 2005 blev der bygget cirka privatboliger, og det skønnes, at nye bygninger vil stå færdige i Inden for de næste 10 år regner man med at få bygget cirka huse. yderligere information Danmarks ambassade i Dublin Telefon: Hjemmeside: Brasilien investerer i tele Efterspørgslen efter trådløst netværk, bredbånds- og 3G-teknologi skaber gode mulighe- tv i en stor del af de brasilianske storbyer, gangen af 2007 vil der være etableret digitalt der for eksport til Brasilien, vurderer Danmarks ligesom der også er planer om etablering af ambassade i Brasilia. Den årlige omsætning i digital radio. Brasiliens telekommunikationssektor er steget 14,1 millioner brasilianere bruger dagligt med 166 procent siden privatiseringen af det internettet i Brasilien. brasilianske telemarked i Antallet af mobiltelefoner er fordoblet tretten gange på den syvårige periode og ventes at passere 100 millioner i løbet af Brasiliens kommunikati- Danmarks ambassade i Brasilia yderligere information onsminister har desuden sat et projekt i gang, Telefon der skal etablere et landsdækkende, trådløst bredbåndsnetværk i løbet af Inden ud- Hjemmeside: agecom 5

6 markedsnyt Dansk rehab til Japan Kombinationen af en faldende fødselsrate og heder ved at fremhæve deres produkters en stigende gennemsnitsalder, har skabt et gode kvalitet og design i markedsføringen. stort marked for dansk eksport af hjælpemidler og plejeartikler til ældre og handicappede virksomheder til at fokusere på den mere Danmarks Handelskontor i Kobe råder danske i Japan. velstillede del af de ældre i Japan. Antallet af japanere over 65 år er steget med mere end årligt i de senere år og yderligere information antallet stiger mere end i noget andet moderne samfund. Vurderingen er at 21 procent af Kim Mortensen Danmarks handelskontor i Kobe, Japan Japans befolkning vil være over 65 år i 2020, Telefon: +81 (78) og at andelen af ældre over 65 år vil nå helt op på 28 procent i Denne store stigning Hjemmeside: leder til en årlig forøgelse på cirka ældre, der har brug for hjælp i deres hverdag, og det medfører en stor efterspørgsel på hjælpe- og plejeprodukter. Der er en stor forskel på de ældres økonomiske sikkerhed i Japan. Japanere over 70 år har en gennemsnitlig årlig indkomst på kroner inklusiv den offentlige pension. Cirka en tredjedel af den ældre befolkning har en opsparing på mere end 1,50 millioner kroner, mens cirka halvdelen er afhængige af deres pension for at overleve. Da danske virksomheder typisk har højere pris og kvalitet i forhold ældre, der har brug for hjælp i deres hverdag. Det I Japan er der en årlig forøgelse på circa til japanske og andre asiatiske produkter, giver en stor efterspørgsel på hjælpe- og plejeprodukter. finder danske virksomheder de bedste mulig- Kinesisk detail - salg vokser Revisionsselskabet Ernst & Young forudser, at detailsalg i Kina vil fortsætte sin hurtige vækst i de kommende år. Baseret på landets boomende økonomiske udvikling vil detailsalget vokse 14 procent i gennemsnit fra 2007 til 2010, forudser Ernst & Young i en rapport. I 2007 vil Kinas detailsalg nå 8.6 billioner yuan (cirka tusind milliarder danske kroner), og kurven vil stige til knap 13 billion yuan i 2010, ifølge rapporten. Det forudsiges også at landets detailsalg vil nå 7.6 billioner yuan i indeværende år, med en årlig vækstrate på procent. yderligere information Danmarks ambassade i Bejing Jessie Xiuqing Ji Hjemmeside: Japansk tekstilmarked fjerde størst Japan har et af de største og mest veludviklede tekstilmarkeder i verden. I takt med højere indkomster og en stigende efterspørgsel efter nye og anderledes produkter, er der gode muligheder for dansk eksport til det japanske tekstilmarked. Den japanske tekstilindustri har inden for de seneste par årtier udviklet sig fra at være nettoeksportør til at være storimportør. Handelsbalancen for tekstilprodukter bevægede sig fra et overskud på knap to milliarder euro til et underskud på 16 milliarder euro i perioden Med dette skift i tekstilmarkedet nåede Japans import af tekstiler op på knap 23 milliarder euro i 2005, hvilket var en stigning på godt 18 procent fra Importen forventes at stige yderligere i de kommende år. Den største del af tekstilmarkedet findes inden for beklædning, som udgør omkring 77 procent af hele tekstilimporten. Heraf er 62 procent dametøj, 28 procent er herretøj og de sidste 10 procent er børnetøj. Det er en stigning i forbrugerindkomsten i de sidste par år, der delvist har bidraget til denne vækst i det japanske tekstil- og beklædningsmarked. Japan er dermed det fjerde største importmarked for tekstiler efter EU, USA, og Hongkong. yderligere information Danmarks handelskontor i Kobe, Japan Kim Mortensen Telefon: +81 (78) Hjemmeside: 6

7 > claus clausen Dansk stil og design sælger i Irland René Nygaard Jensen, eksportrådgiver på Danmarks ambassade i Sarajevo: Det største problem i den bosniske fødevareindustri ligger i landbrugssektorens manglende evne til at opfylde den indenlandske industris efterspørgsel. Dette strukturproblem gør Bosnien-Hercegovinas import overordentlig afhængig af de fleste basale landbrugsprodukter, specielt kød, mælkeprodukter, fisk og frugt. Vil have danske fødevarer Danske fødevarer og dansk fødevareteknologi rens manglende evne til at opfylde den er højt respekteret i Bosnien-Hercegovina og indenlandske industris efterspørgsel. Dette anses som blandt de bedste i verden. Skandinaverne er også kendt for at være meget sta- import overordentlig afhængig af de fleste strukturproblem gør Bosnien-Hercegovinas bile og professionelle handelspartnere. Flere basale landbrugsprodukter, specielt kød, danske virksomheder har da også allerede mælkeprodukter, fisk og nogle frugtsorter, etableret samarbejde med bosniske distributører, men på trods af det, så er de danske på Danmarks ambassade i Sarajevo siger René Nygaard Jensen, eksportrådgiver eksporttal overraskende små i forhold til den Danmarks ambassade har udarbejdet relativt store og stærkt stigende bosniske import. Bosnien rummer derfor store muligheder overblik over bosniske producenter eller en løsning til virksomheder, der ønsker et for dansk eksport. importører, specielt inden for fødevareindustrien. Produktet hedder Retail Starting Efter Bosnien-Hercegovina har indgået de såkaldte Stabilization and Association Point og indeholder kontaktinformationer på Agreement (SAA) forhandlinger med EU, er de de importører og producenter, der findes i de bosniske fødevareimportører gået på udkig ledende detailkæder i Bosnien-Hercegovina. efter nye og mere stabile leverandører. Disse forhandlinger betyder blandt andet, at bosniske fødevarevirksomheder kan få adgang til Danmarks ambassade i Sarajevo yderligere information de europæiske markeder, hvis råmaterialerne Eksportrådgiver René Nygaard Jensen lever op til dokumentationskravene fra EU. Telefon: Det største problem i den bosniske fødevareindustri ligger i landbrugssekto- Der er gode muligheder for dansk eksport af tekstiler til Irland. Forbrugerne på det irske marked efterspørger dansk stil og design, hvilket gør det lettere for danske producenter at komme ind på markedet. Der er flere grunde til, at eksport af tøj og sko til Irland er en god idé. Vejret minder på mange måder om det danske, hvilket gør, at sortiment og materialevalg stemmer fint overens med irske behov. Derudover passer størrelserne på tøj fra Danmark de irske forbrugere, hvorimod tøj fra eksempelvis franske eller italienske producenter tit er for småt og smalt. Hertil kommer, at de danske tøjeksportører ofte sælger deres produkter til priser, der minimum er på niveau med priserne i Danmark. Om end tøj salget i Irland er stagneret de sidste par år, så har danske tøjeksportører stadig gode muligheder for at lave forretninger i Irland. Den danske eksport af beklædningsgenstande og fodtøj til Irland er i første halvdel af 2006 oppe på 223 millioner danske kroner. Det udgør cirka 5 procent af den samlede danske eksport til landet. Irland aftager, trods et indbyggertal på fire millioner, dermed flere danske beklædningsgenstande og fodtøj end for eksempel Frankrig, Spanien og Italien. yderligere information Danmarks ambassade i Dublin Telefon: Hjemmeside: 7

8 nyhed OL i London kan give dansk eksport et skub Selvom der er seks år til, er det nu danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil have OL kontrakter. I øjeblikket arbejder ambassaden på højtryk for at sprede det gode budskab om eksportmulighederne. af signe jønsson foto kristian buus I den nye James Bond film Casino Royale, som for nylig havde verdenspremiere i London, foregår en af de dramatiske og farefulde scener på et kolossalt højt byggestillads. Inden længe vil den fantastiske Bond-verden ikke være langt fra virkelighedens gadebillede i London. I de kommende år forventes der at blive bygget for omkring 55 milliarder kroner i forbindelse med OL i Der skal bygges et Olympisk stadion, vandsportscenter, håndboldarena, hockeycenter, kanobane, cykelbane med mere. Samtidig skal der opføres en Olympisk landsby til OL deltagerne. På den danske ambassade i Sloane Street i London har arbejdet længe stået i OL s tegn. Der bliver skrevet nyhedsbreve til danske virksomheder om OL projekter, holdt netværksmøder for interesserede danske virksomheder og fulgt nøje med i udbuddet af licitationer. Ifølge lederen af handelsafdelingen på den danske ambassade, Lars Christiansen, er det nu, danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil gøre sig håb om kontrakter. Netop nu er det meget vigtigt, at danske virksomheder er opmærksomme på eksportmuligheder til OL. Det forventes, at flere af de store byggeprojekter i den kommende tid går til britiske firmaer. Men når disse er fordelt, har firmaerne brug for underleverandører, og her er det, at vi ser rigtig gode muligheder for danske virksomheder, siger Lars Christiansen. Mange muligheder OL er ikke længere på tegnebrættet. Det oplever eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg fra den danske ambassade, når han færdes i det østlige London, hvor han har sin bopæl. Her kan han se, hvordan de første spadestik er blevet taget. Specielt den østlige del af London forventes at blive totalt renoveret op til OL. I det daglige er Rasmus Leth Traberg ansvarlig for at følge OL projekterne. Han vurderer, at der er gode muligheder for danske eksportører på flere fronter. Netop nu er det meget vigtigt, at danske virksomheder er opmærksomme på eksportmuligheder til OL, lyder det fra handelsafdelingen på den danske ambassade i London. Til højre er det lederen af handelsafdelingen, Lars Christiansen sammen med Rasmus Leth Traberg, som er ansvarlig for at følge OL projekterne i det daglige. I kølvandet på de store prestigefyldte byggerier følger der en lang række projekter, som også kan være interessante for danske virksomheder. Der er planer om at bygge en togforbindelse, som skal gå fra Heatrow lufthavnen til det østlige London. Et projekt, som der fra politiske side, ser ud til at være god opbakning til, fortæller Rasmus Leth Traberg. Når OL er af holdt, betyder det ikke, at alle muligheder er opbrugte i forhold til eksport. Rasmus Leth Traberg påpeger, at myndighederne vil være meget opmærksomme på at fortsætte det positive investeringsboom, blandt andet vil der blive tale om en stor indsats i forhold til at videreføre en renovering af det østlige London, som vil løbe frem til I London er den østlige del et meget forsømt område, hvor en stor del af Londons indbyggere lever i dårlig og usund bebyggelse. Samtidig peger Rasmus Leth Traberg på, at OL også åbner muligheder for andre virksomheder. Der bliver brug for rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og møbelproducenter samt andre firmaer i bolig- og indretningsbranchen. For eksempel skal der bruges udstyr og inventar til den Olympiske Landsby, som bliver placeret i det østlige London. Nye miljøregler gavner dansk eksport I 2006 blev der vedtaget nye miljøregler for byggebranchen i England. De engelske firmaer er ikke glade for de nye krav, men for danske firmaer skaber det gode muligheder. Når det gælder miljø er danske virksomheder meget konkurrence stærke i forhold til andre udenlandske firmaer, og derfor tror vi på, at danske firmaer kan komme på leverandør listen til OL 2012 eller nogle af de mange andre projekter, siger Rasmus Leth Traberg. De store ændringer og krav til britisk byggeri blev indført i april Ifølge Rasmus Leth Traberg indeholder de nye byggeregler markant højere kvalitets-, miljø- og energikrav end briterne er vant til, og britiske virksomheder er dårligt udrustede til at kunne nå disse mål. Den nye lov for byggebranchen betegnes af mange som D-day på grund af de store ændringer og konsekvenser for branchen. OL en guldåre Jublen var stor i London, da det blev en kendsgerning, at byen skulle være vært for det næste OL. Men nu da den første begejstring har lagt sig, er der bekymring for, om byen kan håndtere opgaven. For nylig bragte London avisen Evening Standard en artikel med > 8

9 fokus på, at flere idrætsanlæg som blev bygget i forbindelse med OL i Barcelona i 1992 i dag ikke bruges af byens sportsklubber, fordi de er for dyre at leje. Derfor opfordrer avisen den Olympiske komite i England til at lære af Barcelonas erfaringer, så OL byggeriet kommer byens sportsliv til glæde. Men avisen fremhæver også, at afholdelsen af OL i Barcelona har forvandlet byen fra en trist havneby til en attraktiv turistby, som placerer den som på en delt førsteplads med Catalonien, som de mest besøgte turiststeder i Spanien. I London er håbet, at OL kan give byen en stærk og blomstrende turisme også når den sidste flamme er slukket. Du kan i næste udgave af Eksportfokus, som udkommer i midten af december, læse tema om eksportmuligheder i Storbritannien. Nyhedsbrev Hvert kvartal udsender den danske ambassade i London et nyhedsbrev med de seneste OL nyheder. Danske virksomheder kan rette henvendelse til eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg, se information nedenfor. yderligere information om ol projekter i 2012 Den danske ambassade i London Eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg Telefon: Kreative erhverv skal være eksportmotor Med konferencen BornCreative satte Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, i november måned fokus på de store vækstmuligheder i de kreative erhverv. Det internationale design-ikon Karim Rashid opfordrede danske kreative virksomheder til at satse på digitalt håndværk. af mads mariegaard foto jens dige Den egyptisk-engelske design-guru Karim Rashid, der har nogle af verdens førende brands som kunder, var blandt talerne, da Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet i november var vært for 200 danske kreative virksomheder på konferencen BornCreative om vækst- og eksportmuligheder i de kreative erhverv. Karim Rashid peger på, at Danmark internationalt er kendt for en række veletablerede varemærker indenfor luksusdesign. Før var luksus noget unikt eller sjældent. I dag kan robotter lave bedre produkter end mennesker og tilpasse dem til den enkelte forbruger. Jeg kalder det digitalt håndværk. På internettet kan jeg bestille min helt egen shampoo, mit eget tøj, mine egne sko, og dette er begyndelsen på en ny form for luksus, siger Karim Rashid. Det er denne udvikling, Karim Rashid mener danske virksomheder bør satse på, hvis de vil klare sig i den globale konkurrence. Hvis de producerer en telefon, skal det være en telefon med overlegne fordele og egenskaber; en telefon, der kan bruges hundrede meter under havets overflade, eller en telefon, man kan have under huden. Vi er nået til et punkt, hvor man kun kan holde et varemærke i live ved at forny sig og skille sig ud, siger Karim Rashid. Udenrigsminister Per Stig Møller betoner vigtigheden af, at kreative danske virksomheder satser på at tænke nyt. Han forudser, at de kreative erhverv vil fylde mere i samfundsøkonomien i fremtiden. Vores evner på dette område vil få stigende betydning for vores velstand og eksport. BornCreativeprogrammet må derfor ses som et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen, siger udenrigsministeren. Før var luksus noget unikt eller sjældent. I dag kan robotter lave bedre produkter end mennesker og tilpasse dem til den enkelte forbruger. Jeg kalder det digitalt håndværk. På internettet kan jeg bestille min helt egen shampoo, mit eget tøj, mine egne sko, og dette er begyndelsen på en ny form for luksus, siger den egyptisk-engelske design-guru Karim Rashid. Udenrigsminister Per Stig Møller betoner også vigtigheden af, at kreative danske virksomheder satser på at tænke nyt. Han forudser, at de kreative erhverv vil fylde mere i samfundsøkonomien i fremtiden. Vores evner på dette område vil få stigende betydning for vores velstand og eksport. Born- Creative-programmet må derfor ses som et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen, siger udenrigsministeren. BornCreative er Danmarks Eksportråds tilbud til virksomheder i kultur- og oplevelsesindustrien. Gennem programmet kan virksomhederne blandt andet få hjælp til at udarbejde en internationaliseringsplan samt adgang til netværk og afsætning i udlandet. Du kan læse mere om Born Creative på Konferencen blev afholdt i samarbejde med Dansk Design Center og havde til formål at sætte yderligere fokus på vækstmulighederne i de kreative erhverv. Du kan læse mere om konferencen i næste udgave af Eksportfokus, som udkommer i midten af december. 9

10 tyskland Det går fremad med økonomien i Tyskland, men et reelt problem er at borgerne sparer for meget op, til skade for den indenlandske efterspørgsel, siger Danmarks ambassadør i Tyskland, Carsten Søndergaard. 10

11 tyskland op i gear MEDARBEJDERE OG BORGERE I TYSKLAND BLIVER NØDT TIL AT LÆRE AT VÆNNE SIG TIL REFORMER carsten søndergaard danmarks ambassadør i tyskland Ny regering, faldende arbejdsløshed og stigende forbrug giver optimisme i Tyskland, Danmarks eksportland nummer et. Opsvinget ser ud til også at holde i 2007 på trods af planlagt momsforhøjelse. af martin axelsen foto gorm g. kaare Ambassadør Carsten Søndergaard tager imod i den danske ambassade i centrum af Berlin. Ambassaden ligger i et fælles kompleks med de andre nordiske ambassader i en bygning tegnet af Århus-arkitekterne 3XNielsen. Udadtil er ambassaden beklædt med glas, træ og stål, og også indenfor genkender man den nordiske designtradition med lyst træ og brugen af glas og beton. Her hviler en kølig elegance som akkompagneres af en summen fra ambassadens mange kontorer. Danmark er et populært land i Tyskland. Og populariteten er gensidig. For danske virksomheder er begejstrede for Tyskland, og har været det i mange år. Tyskland er Danmarks største eksportland, og i 2005 eksporterede danske virksomheder varer og tjenesteydelser for godt 86 milliarder kroner til vores nabo mod syd. Tyskland er et nemt marked at operere på. Det ligger tæt på Danmark, infrastrukturen er glimrende, og her er en aftale en aftale, lyder nogle af ambassadør Carsten Søndergaards forklaringer på, hvad der gør Tyskland til danskernes eksportland nummer et. Men det er ikke alene størrelsen af Tyskland, der gør det til et interessant marked for danske virksomheder. Den omstændighed, at Tyskland er eksportverdensmester giver i sig selv et fornuftigt perspektiv. De store tyske virksomheder er konkurrencedygtige på verdensmarkedet. At blive underleverandør til dem er i sig selv et tegn på konkurrencedygtighed. Det er der perspektiv i. Positive tendenser i øst Det er fortsat i det tidligere Østtyskland, at de økonomiske problemer er størst. Mange steder er arbejdsløsheden på 20 procent og flere områder oplever fraflytning og dybe sociale problemer. Delstaterne i det tidligere Østtyskland heriblandt Berlin har ellers siden genforeningen i 1990 hvert år fået en økonomisk vitaminindsprøjtning gennem en særlig 5,5 procents tillægsskat fra de vesttyske delstater, men det har altså ikke formået for alvor at indsnævre den store forskel mellem øst og vest. Heldigvis er der tegn på, at udviklingen er ved at vende i det tidligere Østtyskland. Vi ser en række nye virksomheder skyde op, blandt andet i Frankfurt an der Oder hvor der sker en del inden for solarteknik, samt i delstaterne Thüringen og Sachsen. Og hvad angår Berlin og Brandenburg, ja så er der masser af kunst og kultur, så jeg er sikker på kapitalen også nok skal komme, siger Carsten Søndergaard. > 11

12 tyskland Den tyske moms stiger fra 16 til 19 procent den 1. januar 2007, så kunsten bliver at undgå, at stigningen lægger en dæmper på det spirende tyske privatforbrug, siger Carsten Søndergaard. > Vestas har for eksempel valgt at placere en stor vingeproduktion i Brandenburg. Ambassadøren peger på, at i det tidligere Østtyskland er det især Thüringen og Sachsen, der er interessante for danske virksomheder. Der er et potentiale i de to delstater, blandt andet indenfor produktion af energiog miljøteknologi og andre højteknologiske produkter. Sidste år var Thüringen således den delstat i Tyskland, der fik godkendt flest patenter, fortæller Carsten Søndergaard. Stigende indenlandsk efterspørgsel Vender man blikket bort fra områderne i det tidligere Østtyskland og kigger på landet som helhed, er der nu tegn på, at der efter års stilstand atter er ved at komme gang i den tyske økonomi. Men en række faktorer kan dog svække det igangværende opsving. Det går fremad med økonomien. I år ligger væksten i Tyskland indtil nu på cirka 2,5 procent, hvilket er bedre end forventet, og den nye regering har givet mere optimisme hos borgerne og dermed hos forbrugerne. Men det reelle problem i Tyskland er, at borgerne fortsat sparer for meget op, til skade for den indenlandske efterspørgsel, forklarer Carsten Søndergaard. Dertil kommer, at momsen stiger fra 16 til 19 procent den 1.januar 2007, så kunsten bliver at undgå, at stigningen bremser opsvinget. Globalisierungsfähig Et andet af Tysklands store problemer er at få gjort landet Globalisierungsfähig, det vil sige rustet til globalisering. En EU-undersøgelse viste for nylig, at 59 procent af tyskerne ser globaliseringen som en trussel, i modsætning til Danmark hvor kun 16 procent af befolkningen anser globalisering som en trussel. På trods af borgernes skepsis over for globalisering er den tyske regering godt i gang med at køre en række reformer i stilling, blandt andet inden for arbejdsmarkeds-, sundheds-, og skatteområdet. Helt konkret har regeringen netop vedtaget at sænke virksomhedsbeskatningen i landet fra 38,7 procent til 29 procent. Dermed går Tyskland væk fra at have en af de højeste virksomhedsbeskatninger i EU, til at have en beskatning på linje med blandt andre Storbritannien. Målet med skattenedsættelsen er at få flere udenlandske virksomheder til at investere i landet. Medarbejdere og borgere i Tyskland bliver nødt til at lære at vænne sig til reformer, hvis Tyskland skal være rustet til globaliseringen, lyder vurderingen fra Carsten Søndergaard. 12

13 tyskland kilder: den danske ambassade i berlin og det danske generalkonsulat i münchen Den tyske økonomi er verdens tredjestørste efter USA og Japan, og Tyskland er verdens største eksportør. I EU har Tyskland en absolut økonomisk førerposition. hamborg Tysklands bruttonationalprodukt (BNP) var i 2004 på milliarder euro. berlin Tyskland er Danmarks største eksportmarked. I 2005 gik 17 procent af den samlede danske eksport således til Tyskland. Fra 2004 til 2005 voksede eksporten med ni procent, og i de første ni måneder af 2006 er eksporten steget med otte procent. Siden den tyske genforening i 1990 er der via en tillægsskat på 5,5 procent den såkaldte Solidaritätszuschlag i alt overført mere end 1400 milliarder euro fra de tyske delstater i vest til delstaterne i øst. Det er 10 gange mere end Marshall-hjælpen som Tyskland modtog efter Anden Verdenskrig. münchen Antallet af arbejdsløse ligger i de seneste opgørelser fra oktober 2006 for første gang i fire år under 10 procent, nemlig på 9,8 procent svarende til 4,1 millioner arbejdsløse. Samtidig er antallet af ledige stillinger stigende. Tallene dækker fortsat over store forskelle mellem øst og vest. Således er ledigheden i øst på cirka 15,7 procent mod 8,2 procent i vest. Tyskland har siden 2001 oplevet lavere vækst end andre industrilande. I 2003 var der sågar tale om berlin ambassaden Industrivarer, herunder miljø, energi, landbrug maskinindustrien. hamborg generalkonsulat Konsum- og fødevarer münchen generalkonsulat High-tech B2B, herunder IKT, automobil, aerospace & defence, sundhed en negativ vækst på 0,1 procent, mens den samlede vækst i 2004 og 2005 var på henholdsvis 1,7 og 0,9 procent. I 2006 ligger væksten indtil videre på 2,5 procent, og dermed betydeligt over de fleste prognosers tidligere skøn. De seneste prognoser for væksten i 2007 tyder på en vækst i størrelsesordenen 1,5 procent. tyskland dansk eksport og import til landet Vareeksport, mill kroner Eksport af tjenester, mill kroner Samlet eksport, mill kroner Vareimport, mill kroner Import af tjenester, mill kroner Samlet import, mill kroner

14 tyskland sort guld fakta Genan er dansk og verdens største inden for behandling af kasserede dæk. Med opførelsen af endnu en fabrik i Tyskland, bliver virksomhedens samlede kapacitet i landet på ton årligt. I Tyskland kasseres der årligt i omegnen ton dæk. Genan har dermed omkring 20 procent af markedet for kasserede dæk i Tyskland. Genan har også en fabrik i Viborg Verdens største fabrik til genanvendelse af dæk ligger udenfor Berlin. Her laves ton dæk årligt om til gummigranulat som bruges til blandt andet fodboldbaner, legepladser, asfalt og måtter. af martin axelsen foto gorm g. kaare På det store fabriksareal ligger enorme bjerge af dæk i alle afskygninger; bildæk, traktordæk, dæk fra store entreprenørmaskiner, dæk i alle størrelser og tykkelser. Og ved siden af står store 20 fods containere stablet ovenpå hinanden. Hvis de besøgende på Genans fabrik her i Oranienburg i det tidligere Østtyskland synes at der da godt nok er flere dæk her end de nogensinde har set før, ja, så er det sikkert ikke helt ved siden af. Vi genanvender ton dæk om året, eller hvad der svarer til cirka dæk i døgnet her på fabrikken, fortæller virksomhedens direktør Michael Hvam, mens han viser rundt på produktionsanlægget. Tre personer i treholdsskift overvåger produktionen 24 timer i døgnet. Det tager cirka to timer fra et dæk dumpes ned i den første kværn, til Michael Hvam kan stå med det i hånden som sort granulat. Michael Hvam skærer hul på en af de 1-ton sække, der fylder det meste af virksomhedens store lagerhal, og tager en håndfuld granulat ud. Kunderne kan vælge mellem granulat i 4-5 forskellige standardstørrelser, fortæller han. Ny fabrik til 300 millioner Hvis man af og til løber på en løbebane, spiller på en tennisbane eller leger på legepladsen med sine børn, har man givetvis sikkert uden at vide det været i nærkontakt med Genans produkt. For underlaget består i de nævnte tilfælde sandsynligvis af gummigranulat fra den danske virksomhed. Og granulaten er gået hen og blevet en rigtig god forretning for Viborg-virksomheden. I hvert fald oplever Genan en stigende efterspørgsel efter sit sorte guld. Efterspørgslen er så stor, at virksomheden nu er ved at opføre endnu en fabrik i Tyskland denne gang i delstaten Nordrhein/Westfalen. Vi har investeret 42 millioner euro godt 300 millioner kroner i et nyt produktionsanlæg i byen Dorsten i Nordrhein/Westfalen. Dorsten ligger i Ruhr-distriktet og meget centralt, idet der bor omkring 60 millioner mennesker i en radius af 250 kilometer fra byen, fortæller Michael Hvam. Det betyder, at vi er tæt på såvel vores råvarer som vores kunder. Investeringen betyder 60 nye arbejdspladser for byen, og en årlig forarbejdning af ton dæk på den nye fabrik. Allerede i dag er Genan verdens største indenfor genanvendelse af dæk, og den nye fabrik øger dette forspring betydeligt. > 14

15 VI STÅR FOR EN VEDVARENDE OG BÆREDYGTIG UDVIKLING michael hvam direktør i genan Genan har genanvendt dæk i 15 år, og i 2003 åbnede virksomheden sin første fabrik i Tyskland. - Genanvendelse af dæk er en rent mekanisk proces. To tredjedele af et dæk består af gummi, og det er det vi anvender til granulat. Resten er tekstil og stål, og det udskiller vi fra produktionen og sælger separat, fortæller direktør i Genan, Michael Hvam. 15

16 tyskland UEFA og FIFA har anerkendt fodboldbaner med kunstgræs indeholdende gummigranulat, og disse sidestilles nu med normalt græs. Det vil betyde store muligheder for os, siger Michael Hvam. > Virksomhedens samlede kapacitet i Tyskland bliver med opførelsen af den nye fabrik på ton dæk, hvilket svarer til omkring 20 procent af den årlige mængde kasserede dæk i Tyskland. Central placering Ligesom den geografiske placering har været afgørende for beslutningen om af opføre en ny fabrik i Nordrhein/Westfalen, er også fabrikken i Oranienburg valgt udfra sin beliggenhed. Beliggenheden er simpelthen perfekt. Vi ligger i et område i rivende udvikling, og hvor der er stor rift om at etablere sig. Hertil kommer, at der er lavet store investeringer i den mest moderne infrastruktur fra fabrikken her i Oranienburg til Kurfürstendamm i Berlin er der kun 30 km, og fra lufthavnen i Berlin er der 15 minutters kørsel, fortæller Michael Hvam. Samarbejde om ny asfalt Selvom Genan netop har åbnet en ny fabrik, får det ikke virksomheden til at hvile på laurbærrene. I skuffen ligger allerede planer om yderligere udvidelser. Men hvor det skal helt konkret bliver, vil Michael Hvam ikke afsløre. Derudover har Genan planer om at levere nøglefærdige såkaldte turn-key fabrikker til verdensdele udenfor Europa, ligesom jointventure projekter også er en del af fremtidens scenarie. Men faktisk er Genan på nuværende tidspunkt allerede involveret i et joint-venture samarbejde med en af de helt store spillere, Degussa, der er en af verdens største kemikoncerner. Degussa har udviklet en helt ny patenteret type asfalt som blandet med granulat fra os, giver en mere holdbar og støjdæmpende asfalt. En asfalt der allerede nu er nedlagt i adskillige vejstrækninger i USA og Europa, fortæller Michael Hvam. Bæredygtig udvikling Genan er efter eget udsagn så dominerende på markedet for genanvendelse af dæk, at de mindre virksomheder der også er på markedet reelt ikke er konkurrenter, da de i kraft af deres beskedne størrelse ikke er i stand til at tilbyde industrivirksomheder et samarbejde, som for eksempel det Genan har med Degussa. Nej, konkurrencen kommer et helt andet sted fra. I Danmark har det siden 1995 været ulovligt at afbrænde dæk, men sådan er det ikke i Tyskland. Her er afbrænding af dæk fortsat tilladt, og det betyder at Genan blandt andet konkurrerer med cementværker og andre industrivirksomheder, der ser afbrænding af dæk som en billig og effektiv energikilde. Og derfor slås med Genan om at få fat i brugte dæk. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at de tyske politikere lavede loven om, så det blev ulovligt at afbrænde dæk i Tyskland, men indtil videre prøver vi at vise, at vi er et alternativ man kan regne med. Som for eksempel når vi bruger vores granulat til produktion af ny asfalt, og på den måde viser, at vi står for en vedvarende og bæredygtig udvikling, siger Michael Hvam. 16

17 DU SENDER TIL HELE VERDEN VI BRINGER UD FOR DIG OVERALT Med DHL Global Mail kan du altid regne med, at dine forsendelser når frem. Sikkert, omkostningseffektivt og til tiden. Uanset hvor dine kunder bor eller arbejder. Vi tilbyder dig fuld service hele vejen igennem. Og takket være vores professionelle knowhow inden for erhvervsforsendelser kan vi håndtere alle aspekter af din forretning lige fra specialudformede direct marketingløsninger til magasiner, tidsskrifter og kataloger. Prøv os! Ring gratis på

18 tyskland Slutbrugerne hernede ser Danmark som noget lidt eksotisk, og danske produkter går ofte for at være meget eksklusive og miljørigtige, men kendskabet til danske produkter er ofte begrænset til Lego og Jubilæums Snaps, fortæller Danmarks Generalkonsul i München, Berit Basse. BAYERN ER KRAFTCENTRUM Store virksomheder, høje vækstrater og en mentalitet der ligner den danske. Bayern har meget at tilbyde og særligt indenfor mode, indretning, wireless teknologi, IT og medicoprodukter er der gode muligheder for danske virksomheder, vurderer Danmarks generalkonsul i München af martin axelsen foto paul gerhard-loske H.C. Andersen klagede over München som han syntes var uudholdelig, da den efter hans mening ikke kunne finde ud af om den skulle være sydlandsk hed eller preussisk kølig. Men uanset om den er kold eller varm besidder byen sin egen charme og personlighed, som gør München til en af de mest eftertragtede byer i Tyskland at bo og arbejde i. De seneste 10 år har Bayern oplevet en nærmest eksplosiv vækst på 26 procent, og delstaten er på mange måder klassens duks, sammenlignet med det øvrige Tyskland. Det afspejler sig blandt andet i landets laveste arbejdsløshed på 7,2 procent, samt i landets højeste prisniveau. Derudover har München den højeste købekraft pr. indbygger i Tyskland euro, mod euro i gennemsnit for hele landet. I Bayern betyder statussymboler meget, og forbrugerne her i München er meget købestærke og går efter kvalitet og brands, fortæller Danmarks Generalkonsul i München, Berit Basse, hvilket meget godt illustreres af konceptbutikkerne fra blandt andre Dior, Chanel, Versace og Bang og Olufsen i det centrale München. Her er der heller ikke langt mellem dyre biler som Bentley, Mercedes og naturligvis BMW Bayerns automobile stolthed. Danmark er eksotisk For Sydtyskland som helhed gælder at danske virksomheder har et godt ry. Slutbrugerne hernede ser Danmark som noget lidt eksotisk, og danske produkter går ofte for at være meget eksklusive og miljørigtige, men kendskabet til danske produkter er ofte begrænset til Lego og Jubilæums Snaps, fortæller Berit Basse. For virksomhedskunderne er det særligt indenfor design, IT, akustik, biotek, vind- 18

19 TYSKE VIRKSOMHEDER ANERKENDER DANSKE KOMPETENCER berit basse generalkonsul i münchen energi og legetøj, at Danmark har en høj stjerne. Både tyske og sydtyske virksomheder anerkender danske kompetencer, og der er stor respekt om Danmark, siger Berit Basse. Stort commitment Bayern har ifølge Berit Basse et meget stort commitment og går målrettet efter økonomisk vækst og udvikling gennem satsning på innovation. IKT, forskning og udvikling, og automobilbranchen er nogle af de områder, der satses på i Bayern. Og en række af Tysklands største virksomheder indenfor de sektorer ligger netop i den sydtyske delstat Audi, BMW, Siemens, Bosch, SAP og EADS-samarbejdet der blandt andet producerer Airbus-fly. Sydtysklands styrke er blandt andet at delstatsregeringerne satser stærkt og er ret lydhøre overfor erhvervslivets behov, og der eksisterer tætte kontakter mellem erhvervsorganisationerne og delstatsregeringerne. Bayern og Baden-Württemberg har efter krigen desuden satset på videnstunge brancher automobil, aerospace, IKT og biotek, frem for ressourcekrævende tungindustri. For nogle år siden søsatte delstatsregeringen i Bayern programmet Zukunftsoffensive Bayern, hvorigennem provenuet fra salget af statsejede virksomheder bruges til investeringer i forskning og uddannelse, fortæller Berit Basse. Og indsatsen fortsætter med den nyligt lancerede cluster-politik, der skal stimulere networking og samarbejde om forskning og udvikling. Biotech Region München er en af de vigtigste biotek-clusters i Europa, vurderer Berit Basse. Kræver benarbejde Det er generalkonsulens vurdering, at danske virksomheder generelt har gode muligheder for at gøre sig gældende på det sydtyske marked, og Berit Basse peger på blandt andet mode, indretning, wireless teknologi, it-sikkerhedssystemer, medicoprodukter og forskningssamarbejde som områder, der set med hendes øjne kan være interessante. Men inden man farer af sted med det første fly og en forretningsplan under armen, er der lige et par ting man skal være opmærksom på. Det kræver et grundigt benarbejde at overbevise tyske virksomheder om, at man har et unikt produkt. Desuden lægger tyskerne vægt på at tingene er i orden og korrekte, og der er nogle formalia, der skal overholdes. I Tyskland er status vigtigt, og det er en selvfølge at man tiltaler hinanden med titler og er De s. Derudover lægger tyskerne stor vægt på kvalitetssikring og at underleverandører kan dokumentere deres processer og overholder kravene. En farma-virksomhed skal for eksempel kunne dokumentere at den har den rigtige godkendelse, forklarer Berit Basse. På plussiden tæller at Bayerns mentalitet ligner den danske på den måde, at bayrerne er meget forretningsdrevne og ikke bange for at tage chancer ikke at forveksle med, at vi har den samme ledelsesstil. Men når først man har oparbejdet et tillidsforhold og en fortrolighed er bayrerne på mange måder ganske uformelle og ligefremme lidt ligesom danskerne. Desuden er man ikke så nervøs for globalisering i Sydtyskland og er derfor mere åben overfor udenlandske virksomheder, siger Berit Basse. tyskland gode råd hvis du vil ind på det tyske marked kilde: det danske generalkonsulat i münchen undersøg markedet grundigt først. Der er en del forskelle i forhold til det danske marked, for eksempel forhandlingstaktik og forretningsafvikling (eksempelvis stiltiende accept, betalingsmoral, mv), håndhævelse af agentkontrakter. sydtyskland kan være springbræt til Østrig og Schweiz, der begge er tysktalende. markedsføringsmateriale bør være på korrekt tysk, og skal tilpasses det tyske publikum. find gode partnere og gode rådgivere, og allier dig med en advokat, der har kendskab til skattelovgivning og arbejdsmarkeds-, og skatteforhold. undersøg ansættelsesforholdene i Tyskland de er ikke så fleksible som i Danmark. ved agentkontrakter skal der lægges særlig vægt på dokumentation og de skrevne regler. Ved kontraktens ophør skal der betales kompensationsydelse. 19

20 tyskland BYGGER BRO I BAYERN I TYSKLAND ER MAN DES, OG HER ER STOR RESPEKT FOR TITLER OG PERSONER torben valnert chef i speednames gmbh Det danske it-firma Speednames etablerede sig i München for fire år siden. Virksomheden har formået at forene dansk og tysk mentalitet til gavn for bundlinjen. tekst og foto martin axelsen Münchner Freiheit hedder pladsen i Münchens kunstnerkvarter, Schwabing. Det er formiddag, køleskabskoldt og solen sender sine stråler ned på den flotte plads. På de mange caféer sidder allerede mange mennesker og varmer sig med Café Latte. Det er også her Torben Valnert og hans medarbejdere i virksomheden Speednames ofte begynder dagen. Vi mødes tit på en café inden arbejde. Så snakker vi lige lidt om, hvordan det går, og bagefter går vi op og tager et slag bordfodbold på kontoret for ligesom at komme i gang til dagens arbejde, fortæller Torben Valnert, chef i Speednames GmbH, der køber og sælger domænenavne på Internettet. En mildt sagt ikke særlig typisk måde at starte dagen på for virksomheder i Bayern eller i Tyskland for den sags skyld. En tysker ville får et kulturchok i vores firma, siger Torben Valnert hvilket også er sket flere gange. Vi har haft en del tyske ansatte, der er holdt op igen, fordi de ikke passede ind, fortæller Torben Valnert. En stor grad af frihed i jobbet, bordfodbold, masser af sociale aktiviteter, ikke så faste arbejdstider og en meget direkte tone blandt chefen og medarbejderne er nemlig ikke just, hvad der kendetegner en tysk arbejdsplads. 20

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Italien et marked med muligheder?

Italien et marked med muligheder? Italien et marked med muligheder? Danmarks ambassade i rom Handelskontoret i milano Ole Gustafsson Italien er også Verdens 8. største importør af varer Norditalien 70% Verdens 8. største eksportør af

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere