eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9"

Transkript

1 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold til samme periode sidste år. Danmarks største eksportmarked, på billedet illustreret med Frankfurt am Main, er således igen ved at blive attraktivt for hele spektret af dansk eksport. Tema om markedsmuligheder i Tyskland side ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side

2 Situation Ønske Løsning Henvendelse fra kunde i Ukraine At være klædt på til mødet Frank Müntzberg/Administrerende direktør Nu behøver du kun lede ét sted, når du som eksportør har brug for handels- og bankrelevante oplysninger. Danske Bank har indgået et unikt samarbejde med Danmarks Eksportråd om at udveksle og samle information. Resultatet ser du på Danmarks Eksportråd leverer aktuelle og branchespecifikke oplysninger om mere end 70 lande og Danske Bank supplerer med oplysninger om blandt andet længere finansiering, remburser, garantier, inkasso og valuta samt økonomiske prognoser for det kommende år. Brug vores Trade and Export Finance-rådgivere som aktive sparringspartnere i processen. Det giver dig et godt udgangspunkt for forhandlinger med potentielle samarbejdspartnere. Kontakt os på

3 indhold > markedsnyt Blandt andet om fokus på biomasse i Chile, byggeaktivitet i Irland og Bosnien-Herzegovina der vil have danske fødevarer. side 4-7 > ol i london giver dansk eksport et skub Det er nu danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil have OL-kontrakter. side 8 > kreative erhverv skal være eksportmotor Design-ikonet Karim Rashid opfordrer danske kreative virksomheder til at satse på digitalt håndværk. side 9 tema om tyskland side > mød en eksportrådgiver side 30 lyse udsigter for tysk økonomi Tyskland er efter flere års stagnation på vej op i omdrejninger. Og det åbner muligheder for dansk eksport. Hvor væksten i Tyskland de seneste år primært har været drevet af eksporten, er der nu kommet gang i den indenlandske efterspørgsel. Forbrug, byggeri og investeringer er inde i en positiv udvikling. Med andre ord er det tyske marked atter godt på vej til igen at blive attraktivt for hele spektret af dansk eksport. Eksportstatistikken bekræfter den positive udvikling. Dansk eksport til Tyskland er i de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold til samme periode i Fremhæves kan især sektorerne energi og miljø, maskinindustri, beklædning samt byggeri, hvor især energibesparende renovering af boligmassen vil modtage stor offentlig støtte. Også inden for sundhed og pleje er der store muligheder. Danmarks Eksportråd er godt rustet til at betjene dansk erhvervsliv på det tyske marked. Ambassaden i Berlin og Generalkonsulaterne i Hamborg og München med hver deres klare branche- og opgaveprofil udgør den samlede organisation i Tyskland. De positive tendenser i tysk økonomi afspejler sig kontant i statistikkerne. Væksten er markant den ser ud til at nå op på den rigtige side af to procent i 2006, arbejdsløsheden falder, og underskuddet på statens finanser er for nedadgående. Især er det vigtigt, at væksten er tilstrækkelig bredt funderet til, at der atter skabes job i Tyskland. Det er afgørende for den psykologiske stemning, der længe har været på et lavpunkt. Hvis beskæftigelsen stiger mærkbart, så kan opsvinget for alvor bide sig fast også på det mentale plan. Stemningen vil også blive positivt påvirket, hvis befolkningens tro på regeringens evne til at tage fat på landets strukturproblemer styrkes. I 2007 har regeringen vedtaget at hæve momssatsen fra 16 til 19 procent. Det og andre faktorer som den stigende rente vil tendere at kunne bremse opsvinget i Meget tyder dog på, at opsvinget er stærkt nok til også at kunne bære det, således at udsigterne for dansk eksport på det tyske marked også i 2007 er lyse. Carsten Søndergaard danmarks ambassadør i tyskland 0606

4 markedsnyt claus clausen Island sænker importafgifter på fødevarer Fødevarepriserne på Island er blandt de højeste i Europa. Det skyldes både vanskelige vejrmæssige forhold for landbruget og toldsatser og importafgifter. Fra 1. marts 2007 bliver der indført ændringer, der vil sænke fødevarepriserne. Ændringerne betyder, at momsen for levnedsmidler sænkes fra 14 procent til 7 procent, og at de fleste importafgifter bliver afskaffet. Derudover vil den generelle told på 30 procent blive sænket med op til 40 procent. Der er endnu ikke kommet nærmere oplysninger om, hvordan afgifter og told på fødevarer vil være efter 1. marts 2007, men Danmarks ambassade i Reykjavik vurderer, at de nye regler vil skabe muligheder for danske producenter af forædlede fødevarer. Skovsektoren er stor i Chile og på de chilenske veje er lastvognstog med træ et hyppigt syn. Nu har sektoren kig på anvendelsen af biomasse til udvinding af energi som et nyt forretningsområde. yderligere information Danmarks ambassade i Reykavik Handelsrådgiver Ernst Hemmingsen Telefon: Hjemmeside: Fokus på biomasse i Chile Rapport om etablering i Frankrig Biomasse, der er en af fremtidens nye alternative energikilder, står højt på den politiske dagsorden, når der tales vedvarende energi i Chile. Det skaber gode muligheder for danske rådgivere og leverandører af teknologi og udstyr til fremstilling af biomasse. Interessen for biomasse skyldes både de ustabile oliepriser og gasleverancer fra nabolandet Argentina og ikke mindst Chiles betydelige skovdrift, der er leveringsdygtig i cellulose og træmateriale. Anvendelsen af biomasse til udvinding af energi kan således vise sig at blive et nyt forretningsområde for skovsektoren og give sektoren nye indtægtskilder. Med støtte fra den statsejede erhvervsfremmefond, CORFO, er 11 konkrete projekter inden for udvikling af biomasse blevet søsat, og flere nye projekter forventes at blive offentliggjort i løbet af de kommende måneder. Projekterne befinder sig på forskellige stadier nogle er stadig på tegnebrættet, mens udvinding af den første energi er startet i andre projekter. På Marchigüe savværket i Sydchile er man således allerede begyndt at udvinde energi ved hjælp af biomasse fra savværkets egne råmaterialer. Danske rådgivere og leverandører af teknologi og udstyr til fremstilling af biomasse opfordres til at kontakte Danmarks Eksportråd i Chile for mere information om de enkelte produkter samt en drøftelse af mulighederne på markedet generelt. yderligere information Danmarks ambassade i Chile Telefon: Hjemmeside: Danmarks Eksportråd i Frankrig har i samarbejde med en erhvervsjurist, en skatteekspert og en bankekspert udarbejdet en ny rapport med titlen Virksomhedsetablering og beskatning i Frankrig. Som titlen indikerer behandler rapporten etableringsformer og det franske skattesystem set ud fra en dansk investors synsvinkel. Herudover beskriver rapporten det franske bankmarked og kommer ind på franske kulturforhold af relevans for en dansk virksomhed, der ønsker at etablere sig på det franske marked. yderligere information Rapporten kan købes ved henvendelse til: Danmarks ambassade i Paris Handelsråd Stig Fugl Lund Telefon:

5 polfoto Der er stor byggeaktivitet i Irland, og det skaber efterspørgsel på byggematerialer. Her er det en række farverige huse fra Cobh. Brasilianske havne investerer i teknologi Det brasilianske told- og skattevæsen stiller nye krav til landets havne. Det betyder investeringer på op imod tre milliarder danske kroner, og danske firmaer med ekspertise inden for havne- og sikkerhedsudstyr bør positionere sig i god tid inden en licitation. I forbindelse med oprettelsen af nye centrale overvågningscentre for toldmyndighederne vil der inden for det kommende år desuden blive investeret i kamera- og aflytningssystemer til brug i opbevaringsområder og -haller. Nye investeringer i Brasiliens havne skal give Investeringerne skal give en mere effektiv smidigere containerlastning og losning. Her er containerlastning og -losning, hvor ventetiden det havnen i Santos. nu er nede på en tredjedel i forhold til Det er specielt branchen inden for tungt yderligere information maskineri og produktions- og industriudstyr, Danmarks ambassade i Brasilia der traditionelt har måttet vente på toldinspektionen, der kan se frem til en smidigere Telefon adgang til det brasilianske marked. Hjemmeside: > Byggeaktivitet i Irland Der er stor efterspørgsel på byggematerialer i Irland. Den store fremgang i bygge- og anlægsbranchen ses blandt andet ved, at 13 procent af den beskæftigede del af befolkningen arbejder inden for branchen. For danske virksomheder er det særligt vinduesproducenterne, der har været succesfulde de senere år, men der er også gode muligheder for blandt andre gulvproducenter og leverandører af lysinstallationer. Ifølge Construction Industry Federation (CIF) udgør byggesektoren i procent af bruttonationalproduktet, hvilket gør byggesektoren til den største sektor i Irland. Desuden estimerer CIF, at efterspørgslen på boliger stadig vil stige blandt andet på grund af fortsat vækst i økonomien. I 2005 blev der bygget cirka privatboliger, og det skønnes, at nye bygninger vil stå færdige i Inden for de næste 10 år regner man med at få bygget cirka huse. yderligere information Danmarks ambassade i Dublin Telefon: Hjemmeside: Brasilien investerer i tele Efterspørgslen efter trådløst netværk, bredbånds- og 3G-teknologi skaber gode mulighe- tv i en stor del af de brasilianske storbyer, gangen af 2007 vil der være etableret digitalt der for eksport til Brasilien, vurderer Danmarks ligesom der også er planer om etablering af ambassade i Brasilia. Den årlige omsætning i digital radio. Brasiliens telekommunikationssektor er steget 14,1 millioner brasilianere bruger dagligt med 166 procent siden privatiseringen af det internettet i Brasilien. brasilianske telemarked i Antallet af mobiltelefoner er fordoblet tretten gange på den syvårige periode og ventes at passere 100 millioner i løbet af Brasiliens kommunikati- Danmarks ambassade i Brasilia yderligere information onsminister har desuden sat et projekt i gang, Telefon der skal etablere et landsdækkende, trådløst bredbåndsnetværk i løbet af Inden ud- Hjemmeside: agecom 5

6 markedsnyt Dansk rehab til Japan Kombinationen af en faldende fødselsrate og heder ved at fremhæve deres produkters en stigende gennemsnitsalder, har skabt et gode kvalitet og design i markedsføringen. stort marked for dansk eksport af hjælpemidler og plejeartikler til ældre og handicappede virksomheder til at fokusere på den mere Danmarks Handelskontor i Kobe råder danske i Japan. velstillede del af de ældre i Japan. Antallet af japanere over 65 år er steget med mere end årligt i de senere år og yderligere information antallet stiger mere end i noget andet moderne samfund. Vurderingen er at 21 procent af Kim Mortensen Danmarks handelskontor i Kobe, Japan Japans befolkning vil være over 65 år i 2020, Telefon: +81 (78) og at andelen af ældre over 65 år vil nå helt op på 28 procent i Denne store stigning Hjemmeside: leder til en årlig forøgelse på cirka ældre, der har brug for hjælp i deres hverdag, og det medfører en stor efterspørgsel på hjælpe- og plejeprodukter. Der er en stor forskel på de ældres økonomiske sikkerhed i Japan. Japanere over 70 år har en gennemsnitlig årlig indkomst på kroner inklusiv den offentlige pension. Cirka en tredjedel af den ældre befolkning har en opsparing på mere end 1,50 millioner kroner, mens cirka halvdelen er afhængige af deres pension for at overleve. Da danske virksomheder typisk har højere pris og kvalitet i forhold ældre, der har brug for hjælp i deres hverdag. Det I Japan er der en årlig forøgelse på circa til japanske og andre asiatiske produkter, giver en stor efterspørgsel på hjælpe- og plejeprodukter. finder danske virksomheder de bedste mulig- Kinesisk detail - salg vokser Revisionsselskabet Ernst & Young forudser, at detailsalg i Kina vil fortsætte sin hurtige vækst i de kommende år. Baseret på landets boomende økonomiske udvikling vil detailsalget vokse 14 procent i gennemsnit fra 2007 til 2010, forudser Ernst & Young i en rapport. I 2007 vil Kinas detailsalg nå 8.6 billioner yuan (cirka tusind milliarder danske kroner), og kurven vil stige til knap 13 billion yuan i 2010, ifølge rapporten. Det forudsiges også at landets detailsalg vil nå 7.6 billioner yuan i indeværende år, med en årlig vækstrate på procent. yderligere information Danmarks ambassade i Bejing Jessie Xiuqing Ji Hjemmeside: Japansk tekstilmarked fjerde størst Japan har et af de største og mest veludviklede tekstilmarkeder i verden. I takt med højere indkomster og en stigende efterspørgsel efter nye og anderledes produkter, er der gode muligheder for dansk eksport til det japanske tekstilmarked. Den japanske tekstilindustri har inden for de seneste par årtier udviklet sig fra at være nettoeksportør til at være storimportør. Handelsbalancen for tekstilprodukter bevægede sig fra et overskud på knap to milliarder euro til et underskud på 16 milliarder euro i perioden Med dette skift i tekstilmarkedet nåede Japans import af tekstiler op på knap 23 milliarder euro i 2005, hvilket var en stigning på godt 18 procent fra Importen forventes at stige yderligere i de kommende år. Den største del af tekstilmarkedet findes inden for beklædning, som udgør omkring 77 procent af hele tekstilimporten. Heraf er 62 procent dametøj, 28 procent er herretøj og de sidste 10 procent er børnetøj. Det er en stigning i forbrugerindkomsten i de sidste par år, der delvist har bidraget til denne vækst i det japanske tekstil- og beklædningsmarked. Japan er dermed det fjerde største importmarked for tekstiler efter EU, USA, og Hongkong. yderligere information Danmarks handelskontor i Kobe, Japan Kim Mortensen Telefon: +81 (78) Hjemmeside: 6

7 > claus clausen Dansk stil og design sælger i Irland René Nygaard Jensen, eksportrådgiver på Danmarks ambassade i Sarajevo: Det største problem i den bosniske fødevareindustri ligger i landbrugssektorens manglende evne til at opfylde den indenlandske industris efterspørgsel. Dette strukturproblem gør Bosnien-Hercegovinas import overordentlig afhængig af de fleste basale landbrugsprodukter, specielt kød, mælkeprodukter, fisk og frugt. Vil have danske fødevarer Danske fødevarer og dansk fødevareteknologi rens manglende evne til at opfylde den er højt respekteret i Bosnien-Hercegovina og indenlandske industris efterspørgsel. Dette anses som blandt de bedste i verden. Skandinaverne er også kendt for at være meget sta- import overordentlig afhængig af de fleste strukturproblem gør Bosnien-Hercegovinas bile og professionelle handelspartnere. Flere basale landbrugsprodukter, specielt kød, danske virksomheder har da også allerede mælkeprodukter, fisk og nogle frugtsorter, etableret samarbejde med bosniske distributører, men på trods af det, så er de danske på Danmarks ambassade i Sarajevo siger René Nygaard Jensen, eksportrådgiver eksporttal overraskende små i forhold til den Danmarks ambassade har udarbejdet relativt store og stærkt stigende bosniske import. Bosnien rummer derfor store muligheder overblik over bosniske producenter eller en løsning til virksomheder, der ønsker et for dansk eksport. importører, specielt inden for fødevareindustrien. Produktet hedder Retail Starting Efter Bosnien-Hercegovina har indgået de såkaldte Stabilization and Association Point og indeholder kontaktinformationer på Agreement (SAA) forhandlinger med EU, er de de importører og producenter, der findes i de bosniske fødevareimportører gået på udkig ledende detailkæder i Bosnien-Hercegovina. efter nye og mere stabile leverandører. Disse forhandlinger betyder blandt andet, at bosniske fødevarevirksomheder kan få adgang til Danmarks ambassade i Sarajevo yderligere information de europæiske markeder, hvis råmaterialerne Eksportrådgiver René Nygaard Jensen lever op til dokumentationskravene fra EU. Telefon: Det største problem i den bosniske fødevareindustri ligger i landbrugssekto- Der er gode muligheder for dansk eksport af tekstiler til Irland. Forbrugerne på det irske marked efterspørger dansk stil og design, hvilket gør det lettere for danske producenter at komme ind på markedet. Der er flere grunde til, at eksport af tøj og sko til Irland er en god idé. Vejret minder på mange måder om det danske, hvilket gør, at sortiment og materialevalg stemmer fint overens med irske behov. Derudover passer størrelserne på tøj fra Danmark de irske forbrugere, hvorimod tøj fra eksempelvis franske eller italienske producenter tit er for småt og smalt. Hertil kommer, at de danske tøjeksportører ofte sælger deres produkter til priser, der minimum er på niveau med priserne i Danmark. Om end tøj salget i Irland er stagneret de sidste par år, så har danske tøjeksportører stadig gode muligheder for at lave forretninger i Irland. Den danske eksport af beklædningsgenstande og fodtøj til Irland er i første halvdel af 2006 oppe på 223 millioner danske kroner. Det udgør cirka 5 procent af den samlede danske eksport til landet. Irland aftager, trods et indbyggertal på fire millioner, dermed flere danske beklædningsgenstande og fodtøj end for eksempel Frankrig, Spanien og Italien. yderligere information Danmarks ambassade i Dublin Telefon: Hjemmeside: 7

8 nyhed OL i London kan give dansk eksport et skub Selvom der er seks år til, er det nu danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil have OL kontrakter. I øjeblikket arbejder ambassaden på højtryk for at sprede det gode budskab om eksportmulighederne. af signe jønsson foto kristian buus I den nye James Bond film Casino Royale, som for nylig havde verdenspremiere i London, foregår en af de dramatiske og farefulde scener på et kolossalt højt byggestillads. Inden længe vil den fantastiske Bond-verden ikke være langt fra virkelighedens gadebillede i London. I de kommende år forventes der at blive bygget for omkring 55 milliarder kroner i forbindelse med OL i Der skal bygges et Olympisk stadion, vandsportscenter, håndboldarena, hockeycenter, kanobane, cykelbane med mere. Samtidig skal der opføres en Olympisk landsby til OL deltagerne. På den danske ambassade i Sloane Street i London har arbejdet længe stået i OL s tegn. Der bliver skrevet nyhedsbreve til danske virksomheder om OL projekter, holdt netværksmøder for interesserede danske virksomheder og fulgt nøje med i udbuddet af licitationer. Ifølge lederen af handelsafdelingen på den danske ambassade, Lars Christiansen, er det nu, danske virksomheder skal i gang i London, hvis de vil gøre sig håb om kontrakter. Netop nu er det meget vigtigt, at danske virksomheder er opmærksomme på eksportmuligheder til OL. Det forventes, at flere af de store byggeprojekter i den kommende tid går til britiske firmaer. Men når disse er fordelt, har firmaerne brug for underleverandører, og her er det, at vi ser rigtig gode muligheder for danske virksomheder, siger Lars Christiansen. Mange muligheder OL er ikke længere på tegnebrættet. Det oplever eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg fra den danske ambassade, når han færdes i det østlige London, hvor han har sin bopæl. Her kan han se, hvordan de første spadestik er blevet taget. Specielt den østlige del af London forventes at blive totalt renoveret op til OL. I det daglige er Rasmus Leth Traberg ansvarlig for at følge OL projekterne. Han vurderer, at der er gode muligheder for danske eksportører på flere fronter. Netop nu er det meget vigtigt, at danske virksomheder er opmærksomme på eksportmuligheder til OL, lyder det fra handelsafdelingen på den danske ambassade i London. Til højre er det lederen af handelsafdelingen, Lars Christiansen sammen med Rasmus Leth Traberg, som er ansvarlig for at følge OL projekterne i det daglige. I kølvandet på de store prestigefyldte byggerier følger der en lang række projekter, som også kan være interessante for danske virksomheder. Der er planer om at bygge en togforbindelse, som skal gå fra Heatrow lufthavnen til det østlige London. Et projekt, som der fra politiske side, ser ud til at være god opbakning til, fortæller Rasmus Leth Traberg. Når OL er af holdt, betyder det ikke, at alle muligheder er opbrugte i forhold til eksport. Rasmus Leth Traberg påpeger, at myndighederne vil være meget opmærksomme på at fortsætte det positive investeringsboom, blandt andet vil der blive tale om en stor indsats i forhold til at videreføre en renovering af det østlige London, som vil løbe frem til I London er den østlige del et meget forsømt område, hvor en stor del af Londons indbyggere lever i dårlig og usund bebyggelse. Samtidig peger Rasmus Leth Traberg på, at OL også åbner muligheder for andre virksomheder. Der bliver brug for rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og møbelproducenter samt andre firmaer i bolig- og indretningsbranchen. For eksempel skal der bruges udstyr og inventar til den Olympiske Landsby, som bliver placeret i det østlige London. Nye miljøregler gavner dansk eksport I 2006 blev der vedtaget nye miljøregler for byggebranchen i England. De engelske firmaer er ikke glade for de nye krav, men for danske firmaer skaber det gode muligheder. Når det gælder miljø er danske virksomheder meget konkurrence stærke i forhold til andre udenlandske firmaer, og derfor tror vi på, at danske firmaer kan komme på leverandør listen til OL 2012 eller nogle af de mange andre projekter, siger Rasmus Leth Traberg. De store ændringer og krav til britisk byggeri blev indført i april Ifølge Rasmus Leth Traberg indeholder de nye byggeregler markant højere kvalitets-, miljø- og energikrav end briterne er vant til, og britiske virksomheder er dårligt udrustede til at kunne nå disse mål. Den nye lov for byggebranchen betegnes af mange som D-day på grund af de store ændringer og konsekvenser for branchen. OL en guldåre Jublen var stor i London, da det blev en kendsgerning, at byen skulle være vært for det næste OL. Men nu da den første begejstring har lagt sig, er der bekymring for, om byen kan håndtere opgaven. For nylig bragte London avisen Evening Standard en artikel med > 8

9 fokus på, at flere idrætsanlæg som blev bygget i forbindelse med OL i Barcelona i 1992 i dag ikke bruges af byens sportsklubber, fordi de er for dyre at leje. Derfor opfordrer avisen den Olympiske komite i England til at lære af Barcelonas erfaringer, så OL byggeriet kommer byens sportsliv til glæde. Men avisen fremhæver også, at afholdelsen af OL i Barcelona har forvandlet byen fra en trist havneby til en attraktiv turistby, som placerer den som på en delt førsteplads med Catalonien, som de mest besøgte turiststeder i Spanien. I London er håbet, at OL kan give byen en stærk og blomstrende turisme også når den sidste flamme er slukket. Du kan i næste udgave af Eksportfokus, som udkommer i midten af december, læse tema om eksportmuligheder i Storbritannien. Nyhedsbrev Hvert kvartal udsender den danske ambassade i London et nyhedsbrev med de seneste OL nyheder. Danske virksomheder kan rette henvendelse til eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg, se information nedenfor. yderligere information om ol projekter i 2012 Den danske ambassade i London Eksportrådgiver Rasmus Leth Traberg Telefon: Kreative erhverv skal være eksportmotor Med konferencen BornCreative satte Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, i november måned fokus på de store vækstmuligheder i de kreative erhverv. Det internationale design-ikon Karim Rashid opfordrede danske kreative virksomheder til at satse på digitalt håndværk. af mads mariegaard foto jens dige Den egyptisk-engelske design-guru Karim Rashid, der har nogle af verdens førende brands som kunder, var blandt talerne, da Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet i november var vært for 200 danske kreative virksomheder på konferencen BornCreative om vækst- og eksportmuligheder i de kreative erhverv. Karim Rashid peger på, at Danmark internationalt er kendt for en række veletablerede varemærker indenfor luksusdesign. Før var luksus noget unikt eller sjældent. I dag kan robotter lave bedre produkter end mennesker og tilpasse dem til den enkelte forbruger. Jeg kalder det digitalt håndværk. På internettet kan jeg bestille min helt egen shampoo, mit eget tøj, mine egne sko, og dette er begyndelsen på en ny form for luksus, siger Karim Rashid. Det er denne udvikling, Karim Rashid mener danske virksomheder bør satse på, hvis de vil klare sig i den globale konkurrence. Hvis de producerer en telefon, skal det være en telefon med overlegne fordele og egenskaber; en telefon, der kan bruges hundrede meter under havets overflade, eller en telefon, man kan have under huden. Vi er nået til et punkt, hvor man kun kan holde et varemærke i live ved at forny sig og skille sig ud, siger Karim Rashid. Udenrigsminister Per Stig Møller betoner vigtigheden af, at kreative danske virksomheder satser på at tænke nyt. Han forudser, at de kreative erhverv vil fylde mere i samfundsøkonomien i fremtiden. Vores evner på dette område vil få stigende betydning for vores velstand og eksport. BornCreativeprogrammet må derfor ses som et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen, siger udenrigsministeren. Før var luksus noget unikt eller sjældent. I dag kan robotter lave bedre produkter end mennesker og tilpasse dem til den enkelte forbruger. Jeg kalder det digitalt håndværk. På internettet kan jeg bestille min helt egen shampoo, mit eget tøj, mine egne sko, og dette er begyndelsen på en ny form for luksus, siger den egyptisk-engelske design-guru Karim Rashid. Udenrigsminister Per Stig Møller betoner også vigtigheden af, at kreative danske virksomheder satser på at tænke nyt. Han forudser, at de kreative erhverv vil fylde mere i samfundsøkonomien i fremtiden. Vores evner på dette område vil få stigende betydning for vores velstand og eksport. Born- Creative-programmet må derfor ses som et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen, siger udenrigsministeren. BornCreative er Danmarks Eksportråds tilbud til virksomheder i kultur- og oplevelsesindustrien. Gennem programmet kan virksomhederne blandt andet få hjælp til at udarbejde en internationaliseringsplan samt adgang til netværk og afsætning i udlandet. Du kan læse mere om Born Creative på Konferencen blev afholdt i samarbejde med Dansk Design Center og havde til formål at sætte yderligere fokus på vækstmulighederne i de kreative erhverv. Du kan læse mere om konferencen i næste udgave af Eksportfokus, som udkommer i midten af december. 9

10 tyskland Det går fremad med økonomien i Tyskland, men et reelt problem er at borgerne sparer for meget op, til skade for den indenlandske efterspørgsel, siger Danmarks ambassadør i Tyskland, Carsten Søndergaard. 10

11 tyskland op i gear MEDARBEJDERE OG BORGERE I TYSKLAND BLIVER NØDT TIL AT LÆRE AT VÆNNE SIG TIL REFORMER carsten søndergaard danmarks ambassadør i tyskland Ny regering, faldende arbejdsløshed og stigende forbrug giver optimisme i Tyskland, Danmarks eksportland nummer et. Opsvinget ser ud til også at holde i 2007 på trods af planlagt momsforhøjelse. af martin axelsen foto gorm g. kaare Ambassadør Carsten Søndergaard tager imod i den danske ambassade i centrum af Berlin. Ambassaden ligger i et fælles kompleks med de andre nordiske ambassader i en bygning tegnet af Århus-arkitekterne 3XNielsen. Udadtil er ambassaden beklædt med glas, træ og stål, og også indenfor genkender man den nordiske designtradition med lyst træ og brugen af glas og beton. Her hviler en kølig elegance som akkompagneres af en summen fra ambassadens mange kontorer. Danmark er et populært land i Tyskland. Og populariteten er gensidig. For danske virksomheder er begejstrede for Tyskland, og har været det i mange år. Tyskland er Danmarks største eksportland, og i 2005 eksporterede danske virksomheder varer og tjenesteydelser for godt 86 milliarder kroner til vores nabo mod syd. Tyskland er et nemt marked at operere på. Det ligger tæt på Danmark, infrastrukturen er glimrende, og her er en aftale en aftale, lyder nogle af ambassadør Carsten Søndergaards forklaringer på, hvad der gør Tyskland til danskernes eksportland nummer et. Men det er ikke alene størrelsen af Tyskland, der gør det til et interessant marked for danske virksomheder. Den omstændighed, at Tyskland er eksportverdensmester giver i sig selv et fornuftigt perspektiv. De store tyske virksomheder er konkurrencedygtige på verdensmarkedet. At blive underleverandør til dem er i sig selv et tegn på konkurrencedygtighed. Det er der perspektiv i. Positive tendenser i øst Det er fortsat i det tidligere Østtyskland, at de økonomiske problemer er størst. Mange steder er arbejdsløsheden på 20 procent og flere områder oplever fraflytning og dybe sociale problemer. Delstaterne i det tidligere Østtyskland heriblandt Berlin har ellers siden genforeningen i 1990 hvert år fået en økonomisk vitaminindsprøjtning gennem en særlig 5,5 procents tillægsskat fra de vesttyske delstater, men det har altså ikke formået for alvor at indsnævre den store forskel mellem øst og vest. Heldigvis er der tegn på, at udviklingen er ved at vende i det tidligere Østtyskland. Vi ser en række nye virksomheder skyde op, blandt andet i Frankfurt an der Oder hvor der sker en del inden for solarteknik, samt i delstaterne Thüringen og Sachsen. Og hvad angår Berlin og Brandenburg, ja så er der masser af kunst og kultur, så jeg er sikker på kapitalen også nok skal komme, siger Carsten Søndergaard. > 11

12 tyskland Den tyske moms stiger fra 16 til 19 procent den 1. januar 2007, så kunsten bliver at undgå, at stigningen lægger en dæmper på det spirende tyske privatforbrug, siger Carsten Søndergaard. > Vestas har for eksempel valgt at placere en stor vingeproduktion i Brandenburg. Ambassadøren peger på, at i det tidligere Østtyskland er det især Thüringen og Sachsen, der er interessante for danske virksomheder. Der er et potentiale i de to delstater, blandt andet indenfor produktion af energiog miljøteknologi og andre højteknologiske produkter. Sidste år var Thüringen således den delstat i Tyskland, der fik godkendt flest patenter, fortæller Carsten Søndergaard. Stigende indenlandsk efterspørgsel Vender man blikket bort fra områderne i det tidligere Østtyskland og kigger på landet som helhed, er der nu tegn på, at der efter års stilstand atter er ved at komme gang i den tyske økonomi. Men en række faktorer kan dog svække det igangværende opsving. Det går fremad med økonomien. I år ligger væksten i Tyskland indtil nu på cirka 2,5 procent, hvilket er bedre end forventet, og den nye regering har givet mere optimisme hos borgerne og dermed hos forbrugerne. Men det reelle problem i Tyskland er, at borgerne fortsat sparer for meget op, til skade for den indenlandske efterspørgsel, forklarer Carsten Søndergaard. Dertil kommer, at momsen stiger fra 16 til 19 procent den 1.januar 2007, så kunsten bliver at undgå, at stigningen bremser opsvinget. Globalisierungsfähig Et andet af Tysklands store problemer er at få gjort landet Globalisierungsfähig, det vil sige rustet til globalisering. En EU-undersøgelse viste for nylig, at 59 procent af tyskerne ser globaliseringen som en trussel, i modsætning til Danmark hvor kun 16 procent af befolkningen anser globalisering som en trussel. På trods af borgernes skepsis over for globalisering er den tyske regering godt i gang med at køre en række reformer i stilling, blandt andet inden for arbejdsmarkeds-, sundheds-, og skatteområdet. Helt konkret har regeringen netop vedtaget at sænke virksomhedsbeskatningen i landet fra 38,7 procent til 29 procent. Dermed går Tyskland væk fra at have en af de højeste virksomhedsbeskatninger i EU, til at have en beskatning på linje med blandt andre Storbritannien. Målet med skattenedsættelsen er at få flere udenlandske virksomheder til at investere i landet. Medarbejdere og borgere i Tyskland bliver nødt til at lære at vænne sig til reformer, hvis Tyskland skal være rustet til globaliseringen, lyder vurderingen fra Carsten Søndergaard. 12

13 tyskland kilder: den danske ambassade i berlin og det danske generalkonsulat i münchen Den tyske økonomi er verdens tredjestørste efter USA og Japan, og Tyskland er verdens største eksportør. I EU har Tyskland en absolut økonomisk førerposition. hamborg Tysklands bruttonationalprodukt (BNP) var i 2004 på milliarder euro. berlin Tyskland er Danmarks største eksportmarked. I 2005 gik 17 procent af den samlede danske eksport således til Tyskland. Fra 2004 til 2005 voksede eksporten med ni procent, og i de første ni måneder af 2006 er eksporten steget med otte procent. Siden den tyske genforening i 1990 er der via en tillægsskat på 5,5 procent den såkaldte Solidaritätszuschlag i alt overført mere end 1400 milliarder euro fra de tyske delstater i vest til delstaterne i øst. Det er 10 gange mere end Marshall-hjælpen som Tyskland modtog efter Anden Verdenskrig. münchen Antallet af arbejdsløse ligger i de seneste opgørelser fra oktober 2006 for første gang i fire år under 10 procent, nemlig på 9,8 procent svarende til 4,1 millioner arbejdsløse. Samtidig er antallet af ledige stillinger stigende. Tallene dækker fortsat over store forskelle mellem øst og vest. Således er ledigheden i øst på cirka 15,7 procent mod 8,2 procent i vest. Tyskland har siden 2001 oplevet lavere vækst end andre industrilande. I 2003 var der sågar tale om berlin ambassaden Industrivarer, herunder miljø, energi, landbrug maskinindustrien. hamborg generalkonsulat Konsum- og fødevarer münchen generalkonsulat High-tech B2B, herunder IKT, automobil, aerospace & defence, sundhed en negativ vækst på 0,1 procent, mens den samlede vækst i 2004 og 2005 var på henholdsvis 1,7 og 0,9 procent. I 2006 ligger væksten indtil videre på 2,5 procent, og dermed betydeligt over de fleste prognosers tidligere skøn. De seneste prognoser for væksten i 2007 tyder på en vækst i størrelsesordenen 1,5 procent. tyskland dansk eksport og import til landet Vareeksport, mill kroner Eksport af tjenester, mill kroner Samlet eksport, mill kroner Vareimport, mill kroner Import af tjenester, mill kroner Samlet import, mill kroner

14 tyskland sort guld fakta Genan er dansk og verdens største inden for behandling af kasserede dæk. Med opførelsen af endnu en fabrik i Tyskland, bliver virksomhedens samlede kapacitet i landet på ton årligt. I Tyskland kasseres der årligt i omegnen ton dæk. Genan har dermed omkring 20 procent af markedet for kasserede dæk i Tyskland. Genan har også en fabrik i Viborg Verdens største fabrik til genanvendelse af dæk ligger udenfor Berlin. Her laves ton dæk årligt om til gummigranulat som bruges til blandt andet fodboldbaner, legepladser, asfalt og måtter. af martin axelsen foto gorm g. kaare På det store fabriksareal ligger enorme bjerge af dæk i alle afskygninger; bildæk, traktordæk, dæk fra store entreprenørmaskiner, dæk i alle størrelser og tykkelser. Og ved siden af står store 20 fods containere stablet ovenpå hinanden. Hvis de besøgende på Genans fabrik her i Oranienburg i det tidligere Østtyskland synes at der da godt nok er flere dæk her end de nogensinde har set før, ja, så er det sikkert ikke helt ved siden af. Vi genanvender ton dæk om året, eller hvad der svarer til cirka dæk i døgnet her på fabrikken, fortæller virksomhedens direktør Michael Hvam, mens han viser rundt på produktionsanlægget. Tre personer i treholdsskift overvåger produktionen 24 timer i døgnet. Det tager cirka to timer fra et dæk dumpes ned i den første kværn, til Michael Hvam kan stå med det i hånden som sort granulat. Michael Hvam skærer hul på en af de 1-ton sække, der fylder det meste af virksomhedens store lagerhal, og tager en håndfuld granulat ud. Kunderne kan vælge mellem granulat i 4-5 forskellige standardstørrelser, fortæller han. Ny fabrik til 300 millioner Hvis man af og til løber på en løbebane, spiller på en tennisbane eller leger på legepladsen med sine børn, har man givetvis sikkert uden at vide det været i nærkontakt med Genans produkt. For underlaget består i de nævnte tilfælde sandsynligvis af gummigranulat fra den danske virksomhed. Og granulaten er gået hen og blevet en rigtig god forretning for Viborg-virksomheden. I hvert fald oplever Genan en stigende efterspørgsel efter sit sorte guld. Efterspørgslen er så stor, at virksomheden nu er ved at opføre endnu en fabrik i Tyskland denne gang i delstaten Nordrhein/Westfalen. Vi har investeret 42 millioner euro godt 300 millioner kroner i et nyt produktionsanlæg i byen Dorsten i Nordrhein/Westfalen. Dorsten ligger i Ruhr-distriktet og meget centralt, idet der bor omkring 60 millioner mennesker i en radius af 250 kilometer fra byen, fortæller Michael Hvam. Det betyder, at vi er tæt på såvel vores råvarer som vores kunder. Investeringen betyder 60 nye arbejdspladser for byen, og en årlig forarbejdning af ton dæk på den nye fabrik. Allerede i dag er Genan verdens største indenfor genanvendelse af dæk, og den nye fabrik øger dette forspring betydeligt. > 14

15 VI STÅR FOR EN VEDVARENDE OG BÆREDYGTIG UDVIKLING michael hvam direktør i genan Genan har genanvendt dæk i 15 år, og i 2003 åbnede virksomheden sin første fabrik i Tyskland. - Genanvendelse af dæk er en rent mekanisk proces. To tredjedele af et dæk består af gummi, og det er det vi anvender til granulat. Resten er tekstil og stål, og det udskiller vi fra produktionen og sælger separat, fortæller direktør i Genan, Michael Hvam. 15

16 tyskland UEFA og FIFA har anerkendt fodboldbaner med kunstgræs indeholdende gummigranulat, og disse sidestilles nu med normalt græs. Det vil betyde store muligheder for os, siger Michael Hvam. > Virksomhedens samlede kapacitet i Tyskland bliver med opførelsen af den nye fabrik på ton dæk, hvilket svarer til omkring 20 procent af den årlige mængde kasserede dæk i Tyskland. Central placering Ligesom den geografiske placering har været afgørende for beslutningen om af opføre en ny fabrik i Nordrhein/Westfalen, er også fabrikken i Oranienburg valgt udfra sin beliggenhed. Beliggenheden er simpelthen perfekt. Vi ligger i et område i rivende udvikling, og hvor der er stor rift om at etablere sig. Hertil kommer, at der er lavet store investeringer i den mest moderne infrastruktur fra fabrikken her i Oranienburg til Kurfürstendamm i Berlin er der kun 30 km, og fra lufthavnen i Berlin er der 15 minutters kørsel, fortæller Michael Hvam. Samarbejde om ny asfalt Selvom Genan netop har åbnet en ny fabrik, får det ikke virksomheden til at hvile på laurbærrene. I skuffen ligger allerede planer om yderligere udvidelser. Men hvor det skal helt konkret bliver, vil Michael Hvam ikke afsløre. Derudover har Genan planer om at levere nøglefærdige såkaldte turn-key fabrikker til verdensdele udenfor Europa, ligesom jointventure projekter også er en del af fremtidens scenarie. Men faktisk er Genan på nuværende tidspunkt allerede involveret i et joint-venture samarbejde med en af de helt store spillere, Degussa, der er en af verdens største kemikoncerner. Degussa har udviklet en helt ny patenteret type asfalt som blandet med granulat fra os, giver en mere holdbar og støjdæmpende asfalt. En asfalt der allerede nu er nedlagt i adskillige vejstrækninger i USA og Europa, fortæller Michael Hvam. Bæredygtig udvikling Genan er efter eget udsagn så dominerende på markedet for genanvendelse af dæk, at de mindre virksomheder der også er på markedet reelt ikke er konkurrenter, da de i kraft af deres beskedne størrelse ikke er i stand til at tilbyde industrivirksomheder et samarbejde, som for eksempel det Genan har med Degussa. Nej, konkurrencen kommer et helt andet sted fra. I Danmark har det siden 1995 været ulovligt at afbrænde dæk, men sådan er det ikke i Tyskland. Her er afbrænding af dæk fortsat tilladt, og det betyder at Genan blandt andet konkurrerer med cementværker og andre industrivirksomheder, der ser afbrænding af dæk som en billig og effektiv energikilde. Og derfor slås med Genan om at få fat i brugte dæk. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at de tyske politikere lavede loven om, så det blev ulovligt at afbrænde dæk i Tyskland, men indtil videre prøver vi at vise, at vi er et alternativ man kan regne med. Som for eksempel når vi bruger vores granulat til produktion af ny asfalt, og på den måde viser, at vi står for en vedvarende og bæredygtig udvikling, siger Michael Hvam. 16

17 DU SENDER TIL HELE VERDEN VI BRINGER UD FOR DIG OVERALT Med DHL Global Mail kan du altid regne med, at dine forsendelser når frem. Sikkert, omkostningseffektivt og til tiden. Uanset hvor dine kunder bor eller arbejder. Vi tilbyder dig fuld service hele vejen igennem. Og takket være vores professionelle knowhow inden for erhvervsforsendelser kan vi håndtere alle aspekter af din forretning lige fra specialudformede direct marketingløsninger til magasiner, tidsskrifter og kataloger. Prøv os! Ring gratis på

18 tyskland Slutbrugerne hernede ser Danmark som noget lidt eksotisk, og danske produkter går ofte for at være meget eksklusive og miljørigtige, men kendskabet til danske produkter er ofte begrænset til Lego og Jubilæums Snaps, fortæller Danmarks Generalkonsul i München, Berit Basse. BAYERN ER KRAFTCENTRUM Store virksomheder, høje vækstrater og en mentalitet der ligner den danske. Bayern har meget at tilbyde og særligt indenfor mode, indretning, wireless teknologi, IT og medicoprodukter er der gode muligheder for danske virksomheder, vurderer Danmarks generalkonsul i München af martin axelsen foto paul gerhard-loske H.C. Andersen klagede over München som han syntes var uudholdelig, da den efter hans mening ikke kunne finde ud af om den skulle være sydlandsk hed eller preussisk kølig. Men uanset om den er kold eller varm besidder byen sin egen charme og personlighed, som gør München til en af de mest eftertragtede byer i Tyskland at bo og arbejde i. De seneste 10 år har Bayern oplevet en nærmest eksplosiv vækst på 26 procent, og delstaten er på mange måder klassens duks, sammenlignet med det øvrige Tyskland. Det afspejler sig blandt andet i landets laveste arbejdsløshed på 7,2 procent, samt i landets højeste prisniveau. Derudover har München den højeste købekraft pr. indbygger i Tyskland euro, mod euro i gennemsnit for hele landet. I Bayern betyder statussymboler meget, og forbrugerne her i München er meget købestærke og går efter kvalitet og brands, fortæller Danmarks Generalkonsul i München, Berit Basse, hvilket meget godt illustreres af konceptbutikkerne fra blandt andre Dior, Chanel, Versace og Bang og Olufsen i det centrale München. Her er der heller ikke langt mellem dyre biler som Bentley, Mercedes og naturligvis BMW Bayerns automobile stolthed. Danmark er eksotisk For Sydtyskland som helhed gælder at danske virksomheder har et godt ry. Slutbrugerne hernede ser Danmark som noget lidt eksotisk, og danske produkter går ofte for at være meget eksklusive og miljørigtige, men kendskabet til danske produkter er ofte begrænset til Lego og Jubilæums Snaps, fortæller Berit Basse. For virksomhedskunderne er det særligt indenfor design, IT, akustik, biotek, vind- 18

19 TYSKE VIRKSOMHEDER ANERKENDER DANSKE KOMPETENCER berit basse generalkonsul i münchen energi og legetøj, at Danmark har en høj stjerne. Både tyske og sydtyske virksomheder anerkender danske kompetencer, og der er stor respekt om Danmark, siger Berit Basse. Stort commitment Bayern har ifølge Berit Basse et meget stort commitment og går målrettet efter økonomisk vækst og udvikling gennem satsning på innovation. IKT, forskning og udvikling, og automobilbranchen er nogle af de områder, der satses på i Bayern. Og en række af Tysklands største virksomheder indenfor de sektorer ligger netop i den sydtyske delstat Audi, BMW, Siemens, Bosch, SAP og EADS-samarbejdet der blandt andet producerer Airbus-fly. Sydtysklands styrke er blandt andet at delstatsregeringerne satser stærkt og er ret lydhøre overfor erhvervslivets behov, og der eksisterer tætte kontakter mellem erhvervsorganisationerne og delstatsregeringerne. Bayern og Baden-Württemberg har efter krigen desuden satset på videnstunge brancher automobil, aerospace, IKT og biotek, frem for ressourcekrævende tungindustri. For nogle år siden søsatte delstatsregeringen i Bayern programmet Zukunftsoffensive Bayern, hvorigennem provenuet fra salget af statsejede virksomheder bruges til investeringer i forskning og uddannelse, fortæller Berit Basse. Og indsatsen fortsætter med den nyligt lancerede cluster-politik, der skal stimulere networking og samarbejde om forskning og udvikling. Biotech Region München er en af de vigtigste biotek-clusters i Europa, vurderer Berit Basse. Kræver benarbejde Det er generalkonsulens vurdering, at danske virksomheder generelt har gode muligheder for at gøre sig gældende på det sydtyske marked, og Berit Basse peger på blandt andet mode, indretning, wireless teknologi, it-sikkerhedssystemer, medicoprodukter og forskningssamarbejde som områder, der set med hendes øjne kan være interessante. Men inden man farer af sted med det første fly og en forretningsplan under armen, er der lige et par ting man skal være opmærksom på. Det kræver et grundigt benarbejde at overbevise tyske virksomheder om, at man har et unikt produkt. Desuden lægger tyskerne vægt på at tingene er i orden og korrekte, og der er nogle formalia, der skal overholdes. I Tyskland er status vigtigt, og det er en selvfølge at man tiltaler hinanden med titler og er De s. Derudover lægger tyskerne stor vægt på kvalitetssikring og at underleverandører kan dokumentere deres processer og overholder kravene. En farma-virksomhed skal for eksempel kunne dokumentere at den har den rigtige godkendelse, forklarer Berit Basse. På plussiden tæller at Bayerns mentalitet ligner den danske på den måde, at bayrerne er meget forretningsdrevne og ikke bange for at tage chancer ikke at forveksle med, at vi har den samme ledelsesstil. Men når først man har oparbejdet et tillidsforhold og en fortrolighed er bayrerne på mange måder ganske uformelle og ligefremme lidt ligesom danskerne. Desuden er man ikke så nervøs for globalisering i Sydtyskland og er derfor mere åben overfor udenlandske virksomheder, siger Berit Basse. tyskland gode råd hvis du vil ind på det tyske marked kilde: det danske generalkonsulat i münchen undersøg markedet grundigt først. Der er en del forskelle i forhold til det danske marked, for eksempel forhandlingstaktik og forretningsafvikling (eksempelvis stiltiende accept, betalingsmoral, mv), håndhævelse af agentkontrakter. sydtyskland kan være springbræt til Østrig og Schweiz, der begge er tysktalende. markedsføringsmateriale bør være på korrekt tysk, og skal tilpasses det tyske publikum. find gode partnere og gode rådgivere, og allier dig med en advokat, der har kendskab til skattelovgivning og arbejdsmarkeds-, og skatteforhold. undersøg ansættelsesforholdene i Tyskland de er ikke så fleksible som i Danmark. ved agentkontrakter skal der lægges særlig vægt på dokumentation og de skrevne regler. Ved kontraktens ophør skal der betales kompensationsydelse. 19

20 tyskland BYGGER BRO I BAYERN I TYSKLAND ER MAN DES, OG HER ER STOR RESPEKT FOR TITLER OG PERSONER torben valnert chef i speednames gmbh Det danske it-firma Speednames etablerede sig i München for fire år siden. Virksomheden har formået at forene dansk og tysk mentalitet til gavn for bundlinjen. tekst og foto martin axelsen Münchner Freiheit hedder pladsen i Münchens kunstnerkvarter, Schwabing. Det er formiddag, køleskabskoldt og solen sender sine stråler ned på den flotte plads. På de mange caféer sidder allerede mange mennesker og varmer sig med Café Latte. Det er også her Torben Valnert og hans medarbejdere i virksomheden Speednames ofte begynder dagen. Vi mødes tit på en café inden arbejde. Så snakker vi lige lidt om, hvordan det går, og bagefter går vi op og tager et slag bordfodbold på kontoret for ligesom at komme i gang til dagens arbejde, fortæller Torben Valnert, chef i Speednames GmbH, der køber og sælger domænenavne på Internettet. En mildt sagt ikke særlig typisk måde at starte dagen på for virksomheder i Bayern eller i Tyskland for den sags skyld. En tysker ville får et kulturchok i vores firma, siger Torben Valnert hvilket også er sket flere gange. Vi har haft en del tyske ansatte, der er holdt op igen, fordi de ikke passede ind, fortæller Torben Valnert. En stor grad af frihed i jobbet, bordfodbold, masser af sociale aktiviteter, ikke så faste arbejdstider og en meget direkte tone blandt chefen og medarbejderne er nemlig ikke just, hvad der kendetegner en tysk arbejdsplads. 20

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Eksportrådet i London

Eksportrådet i London 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Marked i fokus Tyskland

Marked i fokus Tyskland Next: Tyskland Væksthus Hovedstadsregionen Ballerup Onsdag d. 12. oktober 2016 Marked i fokus Tyskland v/ Helle Meinertz, generalkonsul i München Økonomien helt kort Tyskland er kommet godt igennem finanskrisen

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked. v/ Eksportrådgiver Helle Lund

Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked. v/ Eksportrådgiver Helle Lund Export Steps med fokus på Tyskland Danmarks største marked v/ Eksportrådgiver Helle Lund Export Steps, Innovatorium Herning den 7. juni 2011 Tyskland Danmarks største eksportmarked Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Markedsmuligheder Island Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Fakta om Island Areal: 103.000 km2 (Danmark 43.000 km2) Befolkning: 320.000 Hovedstad: Reykjavik med forstæder 193.000 Sprog: Islandsk meget

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere