MÅLET ER FORTSAT VÆKST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLET ER FORTSAT VÆKST"

Transkript

1 efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS TØRRESTE ØRKEN Side 4 I TOP-3 BLANDT Side 9 SKIFTEDAG I MUMBAI Side 16

2 2 NORDEN news efterår 2009 NORDENkalender 1. oktober 2009 Deltagelse i Handelsbankens Transport Seminar. København oktober 2009 Officersseminar. Holte oktober 2009 NORDEN Invitational 2009, Golfturnering og reception. Imabari, Japan. 24. oktober 2009 Navngivning af første tdw MR produkttankskib i en serie på 6. Imabari, Japan 27. oktober 2009 Besøg af international journalistgruppe. Hellerup 29. oktober 2009 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapport. 30. oktober 2009 Navngivning af NORDENs første tdw Post-Panamax tørlastskib (leveres i 2010). SSY Shipyard, Kina 19. november 2009 Delårsrapport - 3. kvartal Informationsmøde og telekonference mv. Hellerup november 2009 Præsentation af delårsrapport. Roadshow Forsidefoto NORD SHANGHAI ved kaj i Napier i New Zealand. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Redaktion og artikler: Corporate Communications Artikler: Bottomline Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Vi vil fortsat vækst Hvordan kan vi sige, at NORDEN tror på tørlastmarkedet, når vi bliver ved at sælge skibe og når vi senest har ophævet en aftale om at langtidsindbefragte 4 Post-Panamax-skibe? Er der et skisma? Svaret er kort og godt: Nej! Men lad mig forklare, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Aftalen om de 4 Post-Panamax skibe var fra en tid, hvor der var fuld knald på alle cylindre i verdensøkonomien, men i dag ville vi ikke kunne indsejle rater, der matchede de aftalte dagshyrer på USD i snit. Så da vi fik mulighed for at annullere aftalerne, gjorde vi det naturligvis. Dermed bliver vi endnu mere konkurrencedygtige i Post-Panamax skibstypen, som vi satser meget på. Med de skibe ude af bogen sænker vi den gennemsnitlige driftsomkostning for hele NORDENs tørlastflåde med USD pr. dag over 3 år. Og bruger man forwardraterne som målestok, fjerner vi et tab på USD mio. Så det var sund fornuft at lade aftalen falde uden at vores indtog i Post-Panamax led under det. For med 16 skibe bliver vores og INC s nye pool stadig en stor udbyder af den spændende skibstype. Dernæst salgene: Vi har i august og september solgt 4 Handymax-skibe, heraf 2 nybygninger, og det bringer os op på 17 salgsaftaler, siden krisen brød ud sidste efterår. Hvad har de salg givet os? Likviditet: Vi har solgt skibe for USD 490 mio., og efter udgifter til købsoptioner og andre omkostninger kan vi sætte ca. USD 370 mio. i banken. Det er en del af forklaringen på, at vi stort set har bevaret vores finansielle styrke, selv om vi i år har haft store investeringer og betalt udbytte. Ved halvåret havde vi ca. USD 800 mio. i fri likviditet og så godt som ingen gæld. Avancer: Skibene er solgt til attraktive priser og hvad der ikke er helt let de er solgt i de rigtige vinduer i markedet. Alene i år bidrager salgene med USD 67 mio. til den primære driftsindtjening (EBIT). Bedre balance: Vi har reduceret eksponeringen mod et marked, hvor aktivpriserne er mere usikre og langt fra så høje, som de har været. Vi har begrænset risici ved at veksle stål til kontanter. Og så har vi stadig en omfattende ordrebog med masser af upside, når der kommer gang i verdensøkonomien igen. Right-sizing: Vi har tilpasset kapaciteten til efterspørgslen. Det har vi gjort alle steder og altså også i den del af flåden, som vi ejer, hvilket igen har øget vores dækning på den tilbageværende flåde. Både aflysningerne og salgene handler om ét: Konkurrencedygtighed. Vi gør, hvad der skal til i de svære markeder, og dermed står vi endnu stærkere, når markederne for alvor vender. Derfor er der ikke noget skisma, og kursen er uændret: Vi vil vækst på længere sigt. Men lige nu forbereder vi os på, at markederne kan være udfordrende et stykke tid endnu. Og ved at tilpasse omkostninger og investeringer bygger vi den platform, vi senere skal vokse på. Carsten Mortensen, CEO

3 NORDEN news efterår Indsats på vettingområdet styrkes NORDEN sætter yderligere ind både til lands og til vands for at kunne dokumentere god sikkerhed og høj performance om bord på tankskibe Vedvarende dokumentation for god sikkerhed og høj performance på tankskibe har altid været vigtige konkurrenceparametre for NOR- DEN, når olieselskaberne skal vælge de skibe, de vil sejle med. Men på det seneste er disse konkurrenceparametre blevet endnu vigtigere. De store olieselskaber skærper løbende kravene og foretrækker at arbejde med rederier, der lever op til de højeste sikkerheds- og kvalitetskrav i branchen og som kan dokumentere, at de gør det på alle områder, siger Lars Lundegaard, Senior Vice President og leder af Teknisk Afdeling. Succes er afgørende Det ikke bare antallet og arten af anmærkninger ved olieselskabernes vetting-inspektioner, der tæller. Den enkelte anmærkning er nu også genstand for en langt mere detaljeret analyse, og den kan få langt mere vidtrækkende konsekvenser end hidtil. En kritisk vetting-rapport kan medføre, at ikke alene skibet og dets søsterskibe dømmes ude af det pågældende olieselskab, men også at alle rederiets øvrige tankskibe kan risikere at blive det. Dermed er succesfulde vetting-inspektioner blevet et endnu vigtigere konkurrenceparameter, og det er afgørende at performe i top på alle områder hver gang, siger General Manager Jørn Andresen, leder af QA- & Vettingsektionen i Teknisk Afdeling. Navigation og dokumentation NORDEN har historisk klaret sig godt ved de forskellige olieselskabers vetting-inspektioner, men styrker nu indsatsen på dette område yderligere. I første omgang sætter vi ekstra fokus på god navigation og dokumentation heraf. Centralt i disse bestræbelser er eksterne audits af vores sejlads, og vi har også dannet et internt team af erfarne kaptajner til at gennemgå vores procedurer på området og rådgive skibene herom. Samtidig har vi udviklet et værktøj til kaptajnerne, så de lokalt kan foretage en detaljeret kortlægning af officerernes kompetencer og behov for videreuddannelse på navigationsområdet. Endelig har vi som et generelt tiltag indført af et system, hvor tankskibe, der gennemfører gode vetting-inspektioner, belønnes med et kontant tilskud til besætningens sociale aktiviteter ombord, fortæller Jørn Andresen. På baggrund af erfaringerne fra navigationsområdet vil NORDEN hæve niveauet på flere områder af skibenes drift og sikkerhedsprocedurer tilsvarende, og der vil også blive igangsat initiativer, så skibene er bedre forberedt på gennemførelsen af selve inspektionerne. Som et led i indsatsen har NORDEN styrket QA-sektionen yderligere med en tidligere havnekaptajn, der er overført internt. Fakta om vetting-inspektioner Vetting-inspektioner gennemføres på tankskibe af kunderne (de store olieselskaber) på baggrund af invitation fra rederiet. Inspektionen tager udgangspunkt i en omfattende Vessel Inspection Questionnaire (VIQ), der er udarbejdet af Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). Inspektionen dækker et stort antal punkter inden for alle områder af skibets udstyr og drift: Broen, dækket, maskinen, tanke, navigation, lasteoperationer, sikkerhedsprocedurer, vedligehold m.m. På baggrund af inspektionen udarbejder olieselskabet en rapport med evt. bemærkninger, der sendes til rederiet, og herefter har rederiet 14 dage til at kommentere rapporten og beskrive eventuelle tiltag til udbedring af fejl eller fremadrettede præventive tiltag. Har olieselskabet ikke yderligere kommentarer hertil, offentliggøres rapporten med kommentarer på en særlig database på OCIMFs hjemmeside. Her vil rapporten med kommentarer være tilgængelig for alle medlemmer af OCIMF i et år. Der er foreløbig i år gennemført 30 inspektioner på NORDENs 9 egne tankskibe. En vetting-inspektion dækker alle områder af tankskibenes udstyr og drift og tager typisk 8-12 timer

4 4 NORDEN news efterår 2009 FLERÅRIG KONTRAKT TRODS KRISEN 5-årig kontrakt på transport af salt fra Chile et af NORDENs vigtigste markeder i Sydamerika, hvor pilen også peger opad for transporter af korn og især kul NORDENs kontor i Annapolis har indgået den foreløbig næststørste lastekontrakt i år. Det drejer sig om flerårige transporter af salt fra lastehavnen Caleta Patillos i det nordlige Chile til østkysten i USA, hvor saltet skal bruges som vejsalt. Transporterne vil især gå til Boston, New York området, Philadelphia og Baltimore. Aftalen løber fra 2010 til 2014 og er reelt en forlængelse af en eksisterende aftale med en partner, som NORDEN har haft forskellige samarbejder med i de seneste 7-8 år. Det er en væsentlig aftale, som beskæftiger et stort antal skibsdage i Handymax, afhængig af hvordan vi sammensætter transporterne, og det er en aftale med en rigtig god partner. Så det er alt i alt en bekræftelse på, at NORDEN har muligheder i et marked, hvor der ellers ikke indgås mange længerevarende kontrakter lige nu, siger General Manager Mikkel Borresen fra NORDEN i Annapolis. Normalt er det kontoret i Brasilien, der varetager kontrakter med Chile, men da man indgik den første aftale med denne partner, havde NORDEN ikke eget kontor i Brasilien. Verdens tørreste ørken Mikkel Borresen var i forbindelse med indgåelse af kontrakten på besøg i den mine, hvor saltet udvindes og bearbejdes, før det transporteres til lastehavnen ganske tæt på. Han kunne ved selvsyn konstatere, at minen ligger i verdens måske tørreste ørken et goldt sted, som stort set er blottet for liv, bortset fra et par skorpioner hist og her. Minen strækker sig over et 45 kilometer langt og op til 5 kilometer bredt område, hvor saltet ligger ned i en dybde på ca. 100 meter. Forekomsterne er store nok til at dække verdens behov i flere tusinde år. Nok er ørkenen gold, men saltet er let tilgængeligt, da der kun skal skrabes et tyndt lag støv af, før saltet kan mines og graves op til viderebehandling. Salt, der skal bruges til vejsalt, kræver dog ikke megen viderebehandling, da det blot skal knuses og lastes. Dybere nede i minen ligger salt af en finere kvalitet, der bl.a. kan anvendes til madlavning og i den kemiske industri. Men det kræver dog mere bearbejdning og flere rensningsprocesser end vejsalt Høj vækst i kulimport Chile er efter Brasilien NORDENs vigtigste marked i Sydamerika. Ifølge Assistant Chartering Manager Christian Fossing Hansen fra kontoret i Rio de Janeiro er salt lige nu NORDENs primære last ud af Chile, men NORDENs skibe sejler også en del jernmalm og kobber til Fjernøsten og Europa. Ind til Chile er de vigtigste lasttyper korn og kul. I 2009 har transporterne af korn været større, end de sædvanligvis er, men kul står stadig for størstedelen af NORDENs laster, og transporterne af kul til de chilenske kraftværker sætter i år ny rekord. Det skyldes, at NOR- DEN har opbygget gode relationer til udvalgte kunder og derved fået godt fat i markedet. NORDENs samarbejdspartnere er i gang med at udvide kapaciteten på deres værker, og desuden er Chile i gang med at opføre fem nye kulkraftværker. Derfor ventes importen af kul over de næste fem år at blive fordoblet til ca mio. metriske tons. Det understreger, at Chile også fremover vil være et vigtigt marked for NORDEN. Saltblokke i saltminen klar til viderebehandling Transport af salt fra mine til viderebehandling og lastning

5 NORDEN news efterår NORD SHANGHAI fuldt lastet på vej mod Inchon i Sydkorea Jomfrurejse med særligt udstyr De fleste af NORDENs nye Handysize-skibe har særligt udstyr, så de bl.a. kan transportere træstammer både i lastrum og på dækket. Det giver bedre adgang til et interessant og voksende marked i Stillehavsregionen Da NORD SHANGHAI NORDENs første eget Handysize-skib i nyere tid efter leveringen fra værft stod ud på sin jomfrurejse i september, lastede hun træstammer (logs) i havnene Wellington og Napier i New Zealand og sejlede nordover for at losse i Sydkorea og Shanghai. NORD SHANGHAI er ligesom hendes 9 søsterskibe fra JNS-værftet også bliver det udstyret med stanchions (stativer langs rælingen) og lashings (liner til fastsurring af lasten), så hun både kan laste træstammer i lastrummene og på dækket. Det øger lastvolumen, men kræver også særlige kompetencer hos besætningen. Logs er et interessant markedssegmernty i Handysize. Det kræver en høj grad af viden både i land og ombord under rejsen, og desuden skal tonnagen helst være moderne og af god kvalitet. Det er faktorer, som passer godt til NORDEN, siger Senior Chartering Manager Søren Holm Rysgaard fra NORDENs kontor i Singapore. leveret søsterskibet NORD MUMBAI og den langtidsindbefragtede nybygning NORD TOKYO. Desuden har Rederiet 14 egne nybygninger i ordre, ligesom der frem til 2012 tilgår flåden 12 skibe, der er langtidsindbefragtet for mere end 3 år. Langt de fleste af disse nye skibe er også udstyret med stanchions og lashings. NORDEN satser så stærkt på Handysize, fordi skibene er særligt velegnede til mange lasttyper og kan anløbe mindre havne. Desuden er Handysize den skibstype med flest gamle skibe, størst ophugning og det laveste antal nybygninger i ordre. Ifølge Clarkson Research talte verdensflåden ved udgangen af august godt skibe, og antallet har længe været stabilt. Den officielle ordrebog svarer kun til 36% af verdensflåden, mens gennemsnittet for alle tørlastskibe er 65%, og endelig er potentialet for ophugning i Handysize større end i andre skibstyper, fordi over 60% af verdensflåden er mere end 20 år gammel. Vækst i tømmer Netop New Zealand er en betydelig eksportør af træ. I alt hektar jord eller 7% af landets samlede areal er beplantet med bæredygtige plantager. Og ud over at være et af New Zealands største erhverv, så er skovindustrien også en faktor internationalt. I Stillehavsregionen svarer New Zealand for næsten 9% af handlen med træ. New Zealand eksporterede i 2008 træ for NZD 3,5 mia. Set med NORDENs øjne er de mest interessante markeder Korea, Kina og Japan. Disse landes import ventes over de næste par år at vokse ca. 30% - fra 8 mio. m 3 til mio. m 3 træ årligt. Særlig høj ventes væksten at blive i Kina og gradvist også i Indien, oplyser Senior Chartering Manager Søren Holm Rysgaard. 26 skibe i ordre Handysize er den skibstype i tørlast, hvor NORDEN udvider kapaciteten mest. Ud over NORD SHANGHAI har Rederiet for nylig fået

6 6 NORDEN news efterår 2009 NORD TRUST ved dåben - NORDEN indchartrer skibet ved levering fra værftet Ligesom sine 7 eventyrlige kinesisk byggede søstre fører NORD SWAN DIS-flag Egne nybygninger til levering i 2. halvår Navn Type/Specifikation Værft Status Tørlast NORD SHANGHAI Handysize, dwt. JNS, Kina Leveret til NORDEN NORD PROGRESS Handymax, dwt. Mitsui, Japan Leveret til NORDEN 16.09, solgt med levering ved årsskiftet 2009/2010 NORD MUMBAI Handysize, dwt. JNS, Kina Leveret til NORDEN PORT ELISABETH Handymax, dwt. Mitsui, Japan Solgt ved levering i november, taget tilbage på 3-års Time Charter TBN Handymax, dwt. Mitsui, Japan Solgt ved levering fra værft i november Tank NORD SWAN Handysize, dwt. GSI, Kina Leveret til NORDEN Langtidsbefragtede nybygninger til levering i 2. halvår Tørlast NORD TOKYO* Handysize, dwt. Imbari, Japan Leveret til NORDEN TBN* Panamax, dwt. Oshima, Japan Ventes leveret til NORDEN medio oktober NORD TRUST* Handymax, dwt. Mitsui, Japan Ventes leveret til NORDEN ultimo oktober TBN* Panamax, dwt. Tsuneishi, Japan Ventes leveret til NORDEN ultimo november TBN Handymax, dwt. Kouan, Kina Ventes leveret i december Tank TBN* MR, dwt. Imbari, Japan Ventes leveret til NORDEN ultimo oktober TBN = endnu ikke navngivet. * = skibe, NORDEN har købsoptioner på.

7 NORDEN news efterår NORDEN TRIMMER FLÅDEN Den aktive kerneflåde vil vokse mod slutningen af året NORDEN har siden sommerferien solgt 4 Handymax skibe for i alt USD 130 mio. Det er de seneste skridt i den løbende trimning af tørlastflåden. Trimningen har gjort indhug i antallet af købsoptioner, som i år er faldet fra 57 til 50, fordi NORDEN forud for skibssalg har erklæret købsoptioner. Desuden er ordrebogen og den aktive kerneflåde samlet blevet slanket som følge af 17 skibssalg, 2 annullerede nybygningsordrer og ophævelsen af aftaler om at indchartre 4 skibe. Tilpasningerne sikrer, at NORDEN er godt rustet, hvis markederne bliver ved med at ligge underdrejet et stykke tid endnu. Omvendt er ordrebogen på egne nybygninger og langtidsindbefragtede skibe fortsat så stor, at den giver NORDEN en væsentlig potentiel up-side, når der kommer gang i økonomierne og tørlastmarkedet igen. Trimningen til trods vil den aktive kerneflåde af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe begynde at vise vækst igen mod slutningen af året. Det skyldes, at der i 2. halvår tilgår kerneflåden 2 egne Handysize-skibe og 6 langtidsindbefragtede skibe, og det er kun en forsmag på de mange leveringer i de næste par år. Omkostninger halveres Seneste justering af flåden skete, da NORDEN og en modpart i september ophævede aftalen om, at NORDEN skulle indbefragte 4 nye PostPanamax-skibe fra Skibe fra egenflåden solgt til levering i 2. halvår NORD EMPHATY Handymax, dwt. Leveret til ny ejer 28. september m.v. NORDEN Handymax, dwt. Ventes leveret til ny ejer i november Aftalen blev indgået i forsommeren 2008 på toppen af markederne - og der var hverken i dagens marked eller i forwardmarkederne dækning for de charterhyrer, som NORDEN skulle betale for skibene. Annulleringen anslås med de nuværende forwardrater at have en værdi for Rederiet på USD mio. Uden de 4 skibe sænkes hele tørlastflådens gennemsnitlige omkostninger med dag over 3 år, og i den nye skibstype PostPanamax bliver de gennemsnitlige omkostninger mere end halveret. Dermed bliver NORDENs og INCs nye fælles PostPanamax Pool meget mere konkurrencedygtig, når den fra årsskiftet begynder at operere. De to partnere kommer begge med 8 skibe til poolen, og NORDENs første bidrag har allerede taget så meget form, at hun får sit navn i slutningen af oktober og ventes at stå ud på sin jomfrurejse i januar Mere stabil tankflåde I Tank er der ikke sket så mange justeringer i flåden som i Tørlast. Kerneflåden af egne og langtidsindbefragtede enheder tæller uændret 26 produkttankskibe, og hertil kommer 5 enheder i kommerciel management og et mindre antal skibe, der er chartret ind for kortere perioder. Seneste tilgang til kerneflåden i Tank er NORD SWAN, som blev leveret i juli og var det sidste i den serie på 8 kinesisk byggede Handysize-skibe, der alle har fået navn efter H. C. Andersens eventyr. Herefter ejer NORDEN 9 produkttankskibe. Næste levering til Tank er et endnu ikke navngivet MR-skib, som NORDEN indchartrer ved leveringen fra det japanske værft Imabari i slutningen af oktober. MR-skibet er det første i en serie på 6 skibe fra Imabari, og søsterskibene ventes leveret næste år. NORDEN indbefragter alle skibe for 7 år og med købs- og forlængelsesoptioner.

8 8 NORDEN news efterår 2009 Outsourcing: Slut med støvede bilag Tørlastafdelingen har valgt at lægge håndteringen af bl.a. havneafregninger ud til en ekstern partner NORDEN har valgt at lægge meget af det administrative arbejde og mange papirgange i forbindelse med skibsrejser ud til det Dubaibaserede firma DADesk. Den nye procedure vil lette arbejdsbyrden for operatører og controllere. Udgifter til kurerforsendelser og bankgebyrer ventes at falde, og NORDEN regner også med at reducere forudbetalingerne til agenter og i stedet lade DADesk betale agenterne efter faktisk regning. Formålet med at lægge opgaverne ud til DADesk er at smidiggøre arbejdsgange her i NORDEN og spare både penge og tid, så f.eks. vi i Kontrolsektionen kan koncentrere os om at forbedre kvaliteten i det daglige arbejde med bl.a. bedre opfølgning på udeståender, siger Controller Manager Michael Witt. Han glæder sig også over, at den nye ordning betyder langt færre reoler med støvede bilag. Lederen af Tørlastafdelingen, Senior Vice President Peter Norborg tilføjer: Løsningen giver en fleksibilitet, som betyder, at vi nemmere kan skalere forretningen op og ned. Vi forventer, at omkostningerne til DADesk opvejes af besparelser på havneanløb og bedre cashmanagement. Når NORDENs operatører skal udnævne en havneagent, logger de sig ind i DADesk-systemet via det eksisterende system til håndtering af skibsrejser. Ankomsthavnen indtastes, og man får adgang til en omfattende database med mange statistiske oplysninger. DADesk guider brugeren igennem indtastningen og hjælper operatøren med at huske alle detaljer. Dernæst afsendes bestillingen til DADesk, som så sørger for den videre kontakt til den valgte havneagent. Alle bilag i forbindelse med havnekaldet scannes ind af DADesk, som forbereder havneafregninger til kunden. NORDEN kontrollerer via et modul i eksisterende systemer, om afregningerne stemmer overens med skibets rejse og godkender og udfærdiger endelig afregning, som sendes via . Da alle bilag er indscannet og sendes som vedhæftet dokument, spares der således udgifter til kurerforsendelser på de op mod havnekald årligt (2008-tal). Overgangen til DADesk er forberedt af en arbejdsgruppe med Michael Witt, Operations Manager Lise Katrine Larsen, Controller Michael Særmark og General Manager Dorte Nielsen. Controller Manager Michael Witt glæder sig til at se udbyttet af udliciteringen Møder med både lyd og billeder NORDEN sætter i løbet af oktober videokonferenceudstyr op på landekontorerne, så medarbejdere på tværs af hele organisationen kan holde møder, hvor de både kan se og høre hinanden, udveksle dokumenter og slides samt dele whiteboards og desktops. Set-up et omfatter fra starten kontorerne i Annapolis, Rio de Janeiro, Mumbai, Singapore, Shanghai og hovedsædet i Hellerup i Hellerup kommer der faste installationer i 6 mødelokaler og et mobilt udstyr, der kan sættes op efter behov. Senere bliver også Norient Product Pools kontor i Cypern koblet på, når den lokale dataforbindelse er opgraderet. Systemet er baseret på Tandberg udstyr og vil i næste fase blive integreret med IP telefoni og Microsoft Communicator. Der er også mulighed for at holde møder med eksterne parter. Vi gør det for at styrke kvaliteten i møder og gøre dem mere interaktive, end en telefonkonference nu engang kan være. Men vi gør det selvfølgelig også for at undgå unødige rejser, som både er en økonomisk belastning og i sidste ende også en belastning for klimaet, siger IT Manager Sture Freudenreich, som er ansvarlig for projektet. Et af perspektiverne er også, at en del uddannelse kan flyttes over på den nye platform både mand-til-mand sessioner og klasseundervisning med deltagere fra flere lande.

9 NORDEN news efterår Jan Faith E. Casildo øver sejlads i skibssimulatoren på HCDC Fuld kraft frem Jan Faith E. Casildo er fra en familie uden maritime traditioner, og ved siden af studierne læser hun digte og træner hårdt fysisk. Og så er hun den 3. bedste maritime student på Filippinerne Lige siden barndommen har jeg brændende ønsket at komme til at lære mere om andre landes kultur, levevis og religion og at rejse rundt i verden, mens jeg arbejdede. Jeg vil gerne have mulighed for at besøge de steder, der har besnæret mig. Så selvom jeg kommer fra et hjem med en mor, som er skolelærer, og en far, som er selvstændig, har det altid stået klart for mig, at en karriere til søs ville være det rette valg, siger Jan Faith E. Casildo. Jan Faith er 18 år og NORDEN-stipendiat på søfartsuddannelsen på Holy Cross of Davao College i Filippinerne, hvor hun netop har påbegyndt sit tredje studieår. Efter afslutningen af sit andet studieår lå hun nummer et blandt de studerende på den maritime linje, og hun lå i top-3 nationalt blandt samtlige søfartselever i Filippinerne. En flot præstation i et land med 91 maritime uddannelsesinstitutioner og maritime studerende. Den sjældne vej Jan Faith ser karrieren til søs som en stor mulighed og en spændende udfordring på det personlige plan. Hendes karrierevalg har også været inspireret af digtet The Road Not Taken af Robert Frost. Det handler om en person, der står ved en korsvej og skal vælge mellem to veje: Den ene har en god, farbar sti uden mange sving og med fuld sigtbarhed, og det er den vej, de fleste vælger. Mens den anden vej har mange sving og næsten ingen sigtbarhed, og den vej vælger kun få at gå. Som kvinde har jeg valgt den sjældent benyttede vej. Karrieren som søofficer har indtil nu især været forbeholdt mænd, men der er en ændring på vej i den maritime sektor, ligesom der er i andre sektorer af forretningslivet, og det synes jeg er godt, siger hun. Jan Faith finder studiet til søofficer udfordrende: Man skal yde en stor indsats med bøgerne og fysisk og mentalt, men det får man igen mange gange både på kort og lang sigt. Man lærer at tackle mange slags udfordringer, og man lærer meget om sig selv og om, hvad man vil, siger hun. På trods af de krævende studier finder Jan Faith også tid til både hård fysisk træning, læsning af digte, surfing på internettet og til at være Operating Officer i skolens eksercerkorps. Jan Faith sætter stor pris på alle disse aktiviteter, og hun mener, at det er vigtigt at udvikle både krop og sjæl. Vil hjælpe andre På kort sigt glæder Jan Faith sig til at afslutte studierne og blive tjenestegørende på et skib og få mulighed for at anvende sine færdigheder fra skolen. På lang sigt er hendes karrieremål klare: Jeg håber, at jeg kan gøre karriere og blive overstyrmand og kaptajn i en ung alder. Senere håber jeg, at jeg kan hjælpe unge uden de store økonomiske midler til alligevel at få en maritim uddannelse - måske ved at danne en eller anden form for maritim fond eller skole. Jeg kender ikke helt set-uppet for dette endnu, men jeg arbejder videre med projektet, siger Jan Faith med et smil. Talentudvikling i Filippinerne NORDEN har siden 2007 sponseret talentfulde studerende på de maritime uddannelser på Holy Cross of Davao College (HCDC) på Mindanao i det sydlige Filippinerne. Programmet omfatter stipendier, priser og intensiv undervisning i engelsk. Aktuelt støtter NORDEN 20 studerende på tredje år af officersuddannelsen. Fire tidligere modtagere af NORDENs stipendier på HCDC gør nu tjeneste på Rederiets skibe som kadetter, og flere forventes at følge. HCDC har mere end 8000 studenter, heraf 570 på de maritime studier.

10 10 NORDEN news efterår 2009 Sejltur i september Menuen stod bl.a. på krabber, sejltur, hygge, golf og causerier om måneden september, da NORDEN samlede amerikanske kunder Cirka 125 mæglere, agenter, tradere, lastejere og andre samarbejdspartnere var med, da NORDEN Tankers and Bulkers (USA) Inc. i september holdt sit årlige kundearrangement. Efter en drink gik gæsterne ombord på CATHRINE MARIE til en flere timer lang sejltur i Chesapeake Bay bugten ud for Virginia og Maryland, hvor hele 150 floder og vandløb har deres udløb. Chesapeake er et gammelt indiansk ord, som efter overleveringen betyder Store Skaldyrsbugt, og der blev da også serveret lokale specialiteter som crab cakes og krabbesuppe ombord. Vinderne af Team Competition sammen med Anders Hansen (i midten) Det var niende september i træk, at NORDEN samlede kunder fra Nord-, Syd- og Latinamerika til et arrangement i eller nær Maryland, hvor NORDEN Tankers & Bulkers (USA) Inc. har kontor i hovedstaden Annapolis. Mens General Manager Mikkel Borresen og hans ni medarbejdere i Tørlast har solid erfaring i at byde kunderne velkommen, så var det første gang, at General Manager Thomas Hechmann MEDARBEJDERTRIVSEL BLANDT SØFOLK Søfarende på danske skibe trives faktisk meget godt i deres arbejde, selv om der er skønhedspletter. Det er konklusionen i den hidtil største kortlægning af søfartens arbejdsmiljø 80% af de sejlende er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde til søs, og mere end 7 ud af 10 vender tommelfingeren op til arbejdsmiljøet på skibene. Det fremgår af Søfartens Arbejdsmiljøråds store undersøgelse Det Gode Arbejdsliv til Søs søfarende på skibe under dansk flag har på tværs af nationaliteter besvaret spørgsmål om deres psykiske arbejdsmiljø, bl.a. fællesskab, ledelse, hviletid og mobning. Undersøgelsen er finansieret med DKK fra Orients Fond på vegne af NORDEN. Social isolering sættes på dagsordenen Høje og positive scorer giver de sejlende bl.a. deres helbred 91% føler sig ved godt helbred og mht. deres arbejdssituation føler 9 ud af 10, at de har overblik over deres arbejde, og 82% føler, at de ved, hvad der forventes af dem. Medarbejderne mener, at de har de fornødne kompetencer til at løse deres opgaver i hverdagen, om end flere især officerer klager over, at der bliver stadig flere arbejdsopgaver, bl.a. administrative funktioner. 8 af 10 sejlende mener, at der er en god stemning og et godt fællesskab ombord. Men det er dog ikke alle, der deltager i det sociale liv ombord, og 20% føler sig socialt isoleret, når de er hjemme. Det er helt klart et af de områder, som vi skal have sat på dagsordenen, selv om det er et vanskeligt felt, siger Connie S. Gehrt, sekretariatschef i Søfartens Arbejdsmiljøråd. Et andet problem er hviletiden. Næsten hver femte har svært ved at overholde hviletidsreglerne, og 6% siger, at de en stor del af tiden er for trætte til at udføre arbejdet forsvarligt. Nationale forskelle Undersøgelsen viser forskelle mellem nationaliteterne om bord med en klar tendens til, at de filippinske og asiatiske søfolk svarer mest positivt i undersøgelsen, mens søfolk fra Danmark og andre vesteuropæiske lande er lidt mere lunkne, og østeuropæere befinder sig cirka midtimellem. Undersøgelsen giver ikke en entydig forklaring på forskellene, men de kan hænge sammen med forskellige forventninger.

11 NORDEN news efterår fra Norient (USA) LLC mødte op med en fuldt kørende organisation. NORDENs 50% ejede Norient Product Pool åbnede kontor i Annapolis i oktober sidste år og er kommet godt fra start. De 4 ansatte har det første år sluttet ca. 100 forretninger. Septembers vingesus CEO Carsten Mortensen spandt i sin tale en ende over de mange historiske begivenheder, som gennem tiderne har fundet sted i september. Lige fra Columbus sejlede ud mod det dengang ukendte Amerika, til et af den amerikanske uafhængighedskrigs mest afgørende slag i netop Chesapeake Bay, starten på 2. Verdenskrig, fredsslutningen i Camp David, angrebet på World Trade Center og som den seneste den 15. september 2008, hvor de internationale finansog kreditmarkeder for alvor frøs ned og sparkede gang i en krise, som på den ene eller anden måde havde påvirket alle fremmødte. Det skete på Renditions Golfbanen uden for Annapolis en bane, der fejrer sportens største turneringer ved, at hvert hul er en kopi af huller fra bl.a. de fire Major s (The Masters, U.S. Open, British Open og PGA Championship). De ca. 40 NORDEN-gæster spillede banen i en Team Competition, der også havde appel til de mindre øvede. Spillerne var nemlig delt i hold på fire personer, som alle drivede, og herefter valgte man det bedste drive, og alle fire slog så videre derfra, indtil bolden var i hul. Den bedste score på 64 (7 under par) fik et hold med Financial Controller Jimmy Hammond fra NORDEN samt Mike Unger, Chris Hughes og Chuck Friday. Anders Hansen spillede et par huller med hvert hold og lagde niveauet ved at lave birdies på de fleste huller. Carsten Mortensen beskrev NORDENs håndtering af krisen, bekræftede Rederiets commitment til partnere i Amerika og spredte også lidt håb: Krisen er langtfra ovre endnu, men tro mig: Den vil ende. Verdensøkonomien vil begynde at vokse igen, og det vil efterspørgslen efter transport også. Men det kan være, vi skal frem til september 2010 eller 2011, før det sker. Også for mindre øvede Med inspiration fra lignende events andre steder inviterede NOR- DEN dagen efter sejlturen de kunder, der havde lyst, til at spille golf sammen med PGA- og Europa Tour spilleren Anders Hansen. Mikkel Borresen (tv.) og Thomas Hechmann var værter for 125 kunder Forskellene på nationaliteterne skinner bl.a. igennem, når man taler indflydelse. Her er danskere og vesteuropæere mere end andre nationaliteter skeptiske over, om organisationer og rederier reelt er imødekommende over for medarbejdere på søen. Samme billede ses ud for vigtige motivationsfaktorer som anerkendelse og belønning. På en skala fra 1 til 5 ligger danskerne (med 3,4 ud af 5) igen under det filippinske og det østeuropæiske niveau på 4,1. Men generelt føler søfolkene, at de bliver behandlet retfærdigt. Søfartens Arbejdsmiljøråd og erhvervets organisationer er i gang med at analysere resultaterne for at se, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet yderligere. Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet? Total (Basis: 1565) 8% 4% 1% 13% Meget tilfreds Tilfreds 16% Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 58% Ved ikke 6 guldkorn Undersøgelsen tager afsæt i de såkaldte seks guldkorn, der er faktorer, som menes at have særlig stor betydning for trivsel og psykisk arbejdsmiljø (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø). Indflydelse Har du indflydelse på dine egne arbejdsforhold? Eksempelvis dine arbejdsopgaver, arbejdstider og hvem du arbejder sammen med. Mening Er dit arbejde meningsfyldt? Kan du se en sammenhæng mellem dit arbejde og arbejdspladsens samlede produktion? Føler du, at du gør en forskel? Forudsigelighed Ved du, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid? Ved du eksempelvis, hvor du skal arbejde, og hvem du skal (Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø) arbejde sammen med? Føler du, at du går en usikker fremtid i møde? Social støtte Kan du regne med, at dine kolleger eller ledelsen bakker dig op, hvis du har brug for hjælp både praktisk og psykologisk? Føler du, at det er i orden at bede om støtte? Belønning Er du tilfreds med din løn og karriere, og føler du, at ledelsen og dine kolleger anerkender din indsats både arbejdsmæssigt og socialt? Krav Er dit arbejde tilpas udfordrende, og har du tid nok til at løse dine opgaver? Stiller dit arbejde store følelsesmæssige krav til dig eksempelvis i forbindelse med kundebetjening?

12 12 NORDEN news efterår 2009 International toppost NORDENs CEO Carsten Mortensen er indtrådt i den øverste ledelse - Executive Committee for ICS, International Chamber of Shipping. ICS repræsenterer ejere og operatører fra bl.a. tørlast-, tank-, container- og passagerrederier, og medlemmerne kontrollerer over halvdelen af verdens handelsflåde. ICS varetager erhvervets interesser over for bl.a. FN s Søfartsorganisation IMO og andre FN-agenturer i globale spørgsmål som klima, pirateri, miljø, sikkerhed, tekniske forhold etc. ICS og arbejdsgiverorganisationen ICF (International Shipping Federation) har medlemmer i godt 40 lande. Hæder i Singapore Et håndtryk fra udenrigsminister Dr. Balaji Sadasivan, en plakette og et bifald. Det var udbyttet, da Senior Vice President Peter Borup fra NORDEN deltog i den årlige FG 50 konference, hvor Singapore hædrer landets hurtigst voksende virksomheder.i år kom 200 virksomheder i betragtning, fordi de var vokset mindst 10% årligt i 3 år og var profitable. Ud af det felt blev de 50 hædret, og NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. NSS - blev kåret som den 14. hurtigst voksende virksomhed. Ud over at drive kommercielle aktiviteter ejer NSS en del af Rederiets flåde. For at forenkle selskabsstrukturen har NORDEN i øvrigt i september fusioneret NSS med selskabet NORDEN Tankers & Bunkers Pte. Ltd. NTB som også var indregistreret i Singapore. NSS er det fortsættende selskab, og alle medarbejdere og forpligtelser fra NTB er ved fusionen overført til NSS. Dr. Valaji Sadasivan (tv.) og Peter Borup på podiet Carsten Mortensen er udpeget til ICS Executive Commitee af Danmarks Rederiforening, hvor han tidligere i år blev valgt som næstformand. 4. stærkeste rederi finansielt NORDEN er et af verdens finansielt stærkeste rederier. Det fremgår af den årlige analyse af de største børsnoterede rederier i magasinet Marine Money, som denne gang har haft 100 rederier under luppen. Marine Money måler finansiel styrke ud fra 3 nøgletal: Current Ratio viser omsætningsaktiver i forhold til kortfristede forpligtelser og giver en idé om et selskabs evne til at opfylde sine forpligtelser med de penge og tilgodehavender, der er til rådighed på kort sigt. Interest Coverage: Holder den primære driftsindtjening op mod renteudgifterne og giver dermed et indtryk af, om et selskab tjener nok til at afdrage gæld og betale renter. Debt to Capitalization: Sætter gæld og forpligtelser i forhold til den samlede kapital inklusive egenkapital og fortæller dermed, hvor gearet (gældsat) et selskab er. NORDENs score inden for de 3 nøgletal rakte samlet til en fjerdeplads i disciplinen Financial Strength. Samlet nr. 17 Marine Money sammenligner også rederiernes præstationer inden for 7 andre nøgletal, og i 4 af de 7 delkategorier rakte NORDENs resultater til en placering i top-10 (se skemaet). Omvendt kostede NORDENs faldende aktiekurs i de sidste måneder af 2008 på resultaterne inden for 2 aktierelaterede nøgletal, nemlig Total Return to Shareholders og Price/Book Value. Og endelig trak årets overskudsgrad også ned. Derfor endte NORDEN som nr. 17 i Marine Moneys samlede oversigt over de 100 rederiers resultater i I magasinets 4 foregående ratings har NORDEN i alle år været i top-5. NORDENs placeringer de 2 seneste år Total Return to Shareholders (Aktiekursudvikling + udbytte / aktiekurs primo året) 60 9 Total Assets Turnover (Omsætning / samlede aktiver) 7 6 Profit margin (EBITDA / omsætning) Return on Equity (Nettoresultat / egenkapital) 6 6 Return on Assets (EBIT / aktiver) 4 2 Price/Book value (Aktiekurs / bogført værdi pr. akte) EV/EBITDA (Enterprise value / EBITDA) Current Ratio (Omsætningsaktiver / kortfristet gæld) 9 10 Debt to Capitalization (Samlet gæld / egenkapital + gæld) 3 5 Debt Coverage Ratio (EBIT /renteudgifter) 2 2 Samlet placering 17 2 Marine Money International Global Rankings, 2009

13 NORDEN news efterår Slagfærdige medarbejdere Mange af NORDENs medarbejdere har en stor interesse for golf og en del er ligeledes meget talentfulde spillere. NORDEN Cup I september blev den 3. årlige NORDEN Cup for medarbejdere afholdt på Hørsholm Golfklub. Dagen var som de foregående år en succes og en stor oplevelse for alle 21 deltagere og vi var vidner til såvel mulige som umulige slag, fortæller arrangøren Kasper Devantier fra Juridisk Afdeling. Som noget nyt i år var arrangementet blevet udvidet med en søsteraktivitet for begyndere, som fik introduktion af professionelle trænere og derefter spillede deres egen turnering på par-3 banen. Golfdagen blev afsluttet med en fælles middag i klubhuset. I SG Cuppen blev både 1. og 2. pladsen indtaget af NORDEN-medarbejdere, og finalen i SG Four Ball blev også vundet af et makkerpar fra NORDEN. Marianne Christensen, Head of Risk Management, præsterede under træningen til SG Four Ball et hole in one. Hun og makkeren, Financial Assistant Birgitte Larsen, sluttede som nummer 2 i deres pulje og gik desværre ikke videre til finalerunden. Stor koncentration ved banens putting green Vindere af NORDEN Cup 2007: Jesper Aaholm Pedersen, Chartering Manager 2008: Anders Hansen, Senior Chartering Manager 2009: David Culling, IT Analyst Shipping Golf Medarbejdere fra Rederiet var med helt fremme i begge årets turneringer under den traditionsrige Shipping Golf Cup arrangeret af Danmarks Rederiforenings Boldklubs Golfafdeling. Danmarks historie i Baltimore Medarbejdere fra NORDEN Tankers & Bulkers i Annapolis kom tæt på et stykke Danmarkshistorie, da de besøgte Skoleskibet Danmark i havnen i Baltimore. Secretary Randi Knudsen (tv.) fra Tank og Accounting Assistant Sofie Lassen fra Norient viste NORDENs farver Verdens største løb NORDEN var godt med, da verdens største motionsløb DHL stafetløbet 5 x 5 kilometer - blev afholdt i Fælledparken i København. Løbet har deltagere, så afviklingen strækker sig over 5 aftener. Det er tradition, at et antal hold fra NORDEN stiller op i løbet, og i år blev det til hele 8 hold med hver 5 løbere i et godt mix spændende fra hurtige og erfarne løbere til lidt langsommere motionister. Et af NORDENs hold havde så god fart i løbeskoene, at det endte som nr. 84 af de hold med en gennemsnitsfart på 4:01 minut for hver af de 25 kilometer. Andre hold valgte et roligere tempo, men uanset tiderne blev løberne mødt af smil, glæde og klapsalver, når de kom til basen i NORDENs telt i parken og blev mødt af en stor fanskare af kolleger, som ud over at heppe også nød den gode mad fra grillen. Skibet blev bygget i 1932 og har lige siden fungeret som sejlende søfartsskole. Men skoleskibet har en særlig tilknytning til USA. Da Tyskland under 2. Verdenskrig besatte Danmark, lå skibet nemlig i amerikansk havn, og derfor blev det stillet til rådighed for den amerikanske kystvagts officersskole mod en symbolsk betaling på USD 1 om året. Fra førte skibet Stars and Stripes, og i de år blev der uddannet kadetter ombord. Som påskønnelse for den tjeneste satte amerikanerne en bronzeplade op på skibet. Den og andre historier blev fortalt ved besøget, der var arrangeret af havneagent T. Parker Host, som NORDEN benytter ved anløb i Baltimore, primært ved losning af kul og salt. Der er plads til 15 besætningsmedlemmer og 80 elever på Skoleskibet. Et 10-ugers togt med skibet er et led i grunduddannelsen som skibsassistent sammen med undervisning på MARTEC i Frederikshavn. Medarbejdere fra Annapolis ved skibet, der var på vej på sit 95. togt til Irland

14 14 NORDEN news efterår 2009 Jacob Kragh Bettina von Linstow Lars E. Biilmann Stephan S. Jensen Laura Rosholm Henning M. Madsen Koncernfunktioner 14. september 2009: Jonas Hoffmann, 19, ansat som Piccolo i Intern Service. Teknisk Afdeling 1. august 2009: Thomas Hedegaard Andersen, Superintendent, overgået til 1. Styrmand på NORD BUTTERFLY. 1. august 2009: Bettina von Linstow, 35, ansat som Crew Manager. 1. august 2009: Anne-Grethe Ringhus Hansen er overgået fra Crew Manager til Crew Account Manager. 1. september 2009: Henning Martin Madsen, 41, ansat som Manager Ship Support Systems. Tørlastafdelingen 23. juli 2009: Henrik G. Nielsen, Operations Manager i Hellerup, overgået til Operations Manager i Annapolis. 27. august 2009: Owen Mulford, Assistant Chartering Manager i Annapolis, overgået til Assistant Chartering Manager i Handymax Befragtning i Hellerup. 3. September 2009: Satoko Forsberg, (tidligere vikar) er blevet fastansat som Controller i Control. 1. oktober 2009: Christian Munk Jensen, Assistant Chartering Manager i Hellerup, overgået til Assistant Chartering Manager i Singapore. 12. oktober 2009: Kristian Birch Rasmussen, 34, ansat som Operations Manager i Panamax Operation. Mærkedage Koncernfunktioner 20 oktober 2009: Marianne Christensen, Head of Risk Management, fylder 40 år. Tørlastafdelingen 14. oktober 2009: Charlotte Elkjær, Controller, fylder 40 år. Annapolis 14. september 2009: Christian Hornum, Assistant Chartering Manager i Annapolis, overgået til Assistant Chartering Manager i Singapore. Site Offices SSY 1. juli 2009: Kim Hai Nguyen, 57, ansat som Hull Supervisor. 5. juli 2009: Elonyz Lopez, Machinery supervisor, fra JNS Site Office. 1. august 2009: Ronnie B. Catapang, 40, ansat som Paint Supervisor. 1. august 2009: Miao Dan, Painting Supervisor, fra JNS Site Office. Grundet GSI Site Offices midlertidige lukning er personalet blevet allokeret således: 1. juni 2009: Antony Ujung, overgået til JNS som Electrical Supervisor. 1. august 2009: Zheng Xiao Zhang, overgået til JNS som Paint Supervisor. 1. september 20009: Michael Brodersen, overgået til SSY Site Office som Machinery Supervisor. 15. september 2009: Ralph Perttula, overgået til Mitsui Chiba Site Office som Site Manager. Norient Product Pool 31. august 2009: Nikolaj D. Lambertsen, Assistant Chartering Manager, overgået til Operations Manager i Operation. 1. september 2009: Hanne Scheibel Petersen, 44, ansat som Accounting Assistant (barselsvikar) i Accounting. NORDENs skibe 22. september 2009: Jonsvein Thorbjørn Jønsen, 1. maskinmester på m.t. NORD BUTTERFLY fyldte 50 år. 28. oktober 2009: Lars Enkegaard Biilmann, Kaptajn på m.t. NORD MER- MAID, 10 års jubilæum. Cypern 27. juli 2009: Christina Michael, 26, ansat som Controller Disbursements. Singapore 31. august 2009: Søren Tolbøll Nielsen, Assistant Chartering Manager i Singapore, overgået til Assistant Chartering Manager i Norient (USA) LLC. NORDENs skibe Nyansættelser: 7. juli 2009: Jonsvein Thorbjørn Jønsen, 50, ansat som 1. maskinmester. 17. august 2009: Bjørn Odd Johannessen, 49, ansat som 1. maskinmester. Nye Shipping Trainees i Hellerup er startet i følgende afdelinger: 1. august 2009: Laura Rosholm, 19, Panamax Befragtning, Tørlastafdelingen. 1. august 2009: Jacob Kragh, 22, Befragtning, Norient Product Pool. 1. august 2009: Stephan Skovgaard Jensen, 21, Operation, Norient Product Pool. Trainees fra Shanghai er startet i følgende afdelinger i Hellerup: 24. august 2009: Iris Yu, Control, Tørlastafdelingen. 24. august 2009: Judy Chen, Panamax Befragtning, Tørlastafdelingen. Snart udlært Trainees fra Shanghai To af NORDENs Trainees fra Shanghai bliver udlært i Hellerup og fortsætter deres karriere hos NORDEN i følgende stillinger: 1. november 2009: Jay Chen, overgår til Shanghai som Assistant Chartering Manager. Januar 2010: Elaine Yu, overgår til Singapore som Assistant Operations Manager.

15 NORDEN news efterår Virksomhedspræsentation Oktober 2009 Dampskibsselskabet NORDEN A/S er en global operatør af tank- og tørlastskibe. NORDEN har hjemsted i Danmark og er børsnoteret på NASDAQ OMX København A/S. NORDEN blev stiftet i 1871 og er således et af Danmarks ældste internationalt opererende rederier. Kontorer verden over NORDEN har hovedkontor i Hellerup, nord for København (Danmark), og har kontorer i Singapore, Kina, Brasilien, Indien og USA. På sine kontorer har NORDEN 215 medarbejdere, og omkring 400 er ansat på Rederiets egne skibe. Forretningsmodel NORDEN har en klar ambition om at positionere sig selv som en servicevirksomhed, der leverer høj kvalitet til sine kunder. For at leve op til dette udvikler NORDEN kontinuerligt sit kundefokus og tilpasser sin portefølje af kapacitet og last. Via vores kontorer verden over møder vi vores kunder lokalt og tilpasser vores service til deres behov. Derudover fokuserer vi på at bygge langvarige partnerskaber med skibsværfter og kunder. Kompetente og dedikerede medarbejdere er en forudsætning for vores succes. Strategi NORDEN har valgt en balanceret tilgang til de svære markedsforhold i tank og tørlast som følge af den globale økonomiske krise. På den korte bane har Rederiet tilpasset kapacitet, aktiviteter, omkostninger og investeringer til de ændrede markedsvilkår. Men samtidig bringer NORDEN sig i kraft af sin finansielle styrke, sit navn og sit kundefokus i en position, hvor Rederiet kan udnytte mulighederne for langsigtet at styrke sin position i tørlast- og tankmarkederne. Vores vision The preferred partner in global tramp shipping. Unique people. Open minded team spirit. Number one. Vores værdier Flexibility Reliability Empathy Ambition Vores mission Our business is global tramp shipping. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people. Through our values; we focus on customers who benefit from our constant commitment to being an independent long-term partner and; continue our long history of building valued relationships with shipowners and shipyards Tørlast Inden for tørlast er Rederiet en af verdens førende operatører af Handymax og Panamax tørlastskibe, hvortil kommer væsentlige aktiviteter i Handysize og Capesize. Seneste initiativ er indgang i det nye Post-Panamax segment i Corporate Social Responsibility Miljøet NORDEN prioriterer miljø og sikkerhed højt Rederiet opererer derfor udelukkende moderne, dobbeltskroget tanktonnage og arbejder løbende med at minimere fremdrivningsmodstanden og optimere forbrændingen af brændstof på egne skibe. Rederiet har påbegyndt et mere systematisk arbejde med miljømæssig og social bæredygtighed for i højere grad at tage et ansvar for sikkerhed til søs, arbejdsmiljø, det ydre miljø, medarbejdernes vilkår og muligheder samt andre problemstillinger inden for Corporate Social Responsibility (CSR). Tank NORDEN er aktiv i produkttanksegmenterne Handysize, MR og LR1. Den kommercielle drift inden for produkttank drives i den 50%-ejede Norient Product Pool, som er blandt verdens største produkttank-pools. Finansielle hovedpunkter 1. halvår 2009 Resultat: Resultatet for 1. halvår 2009 blev USD 133 mio. svarende til DKK 742 mio. Resultatet indeholder gevinster fra salg af skibe på USD 39 mio. samt positive dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 65 mio. Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cash flow på USD 109 mio. Forventninger: For 2009 forventes EBIT at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 67 mio. Adresse Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefonnummer: Ledelse Bestyrelsesformand Mogens Hugo Direktion Carsten Mortensen, CEO Michael Tønnes Jørgensen, CFO NORDENs aktiedata Aktiekapital: DKK Antal aktier: Nominel stykstørrelse: DKK 1 Aktieklasser: 1 Stemmeretsbegrænsning: Ingen Handelsbørs: NASDAQ OMX København A/S Handelskode: DNORD ISIN code: DK Indeks: OMX Copenhagen 20 (OMXC20) Nordic Large Cap Bloomberg kode: DNORD.DC Reuters kode: DNORD.CO Kvartalsresultater (USD m) EBITDA EBIT 4. kvt kvt kvt 2009

16 16 NORDEN news efterår 2009 Skiftedag i Mumbai Adam Nielsen gør klar til at flytte fra Hellerup til Mumbai, Indien Adam Nielsen tager over som leder af NORDENs kontor i Indien. Han afløser Jesper W. L. Pedersen, der flytter til Annapolis for at blive næstkommanderende for Tørlastafdelingens aktiviteter i Nordamerika Kufferten er næsten pakket, og tankerne er ved at blive sporet ind på det kommende job: I første kvartal 2010 rykker Adam Nielsen til Indien som General Manager for NORDEN Tankers & Bulkers (India) Pvt Ltd, Mumbai. Adam Nielsen er 28 år og i dag Senior Chartering Manager i Tørlastafdelingen i Hellerup. Han er shippinguddannet i NORDEN og færdiggør snart også en HD i Finansiering på Copenhagen Business School. Asien har han allerede prøvet kræfter med: Han har været udstationeret i samlet 3,5 år i Singapore og Shanghai, og i sit nuværende job er han kommercielt ansvarlig for Handymax-sektionen i Fjernøsten. Jobbet i Indien ligger i naturlig forlængelse af de funktioner, jeg tidligere har haft. Jeg har nogle erfaringer og en viden, som jeg kan udnytte. Så jeg føler mig ret godt rustet og glæder mig også til at møde en nyt land med et anderledes og sikkert kontrastfuld kultur, siger Adam Nielsen. Vigtigt marked Kontoret i Mumbai varetager relationerne til NORDENs kunder i Indien og dets nabolande samt i Mellemøsten. Adam Nielsen ved, at hans nye job kommer til at adskille sig på et par punkter i forhold til, hvad han har været vant til: Kontoret har fire medarbejdere inkl. Jesper Pedersen skal skifte udsigten i Mumbai ud med Annapolis, Maryland en havnekaptajn, og derfor vil personlig ledelse fylde mere i hverdagen. Han er også indstillet på flere administrative opgaver med rapportering, men primær fokus vil være på relationer til specielt mæglere og direkte kunder. Målt på havneanløb antal skibe, der enten laster eller losser i havn - er Indien blandt NORDENs fem største tørlastmarkeder. Og forventningerne til landet er store. I de senere år er BNP vokset 7-9% årligt, og selv om også Indien er blevet ramt af den globale økonomiske krise, har landet potentialet til på længere sigt at blive en af verdens største økonomier. Særligt interessant for tørlast er det, at den indiske regering vil styrke infrastrukturen - også i havnene - og at landets kraftværker planlægger en ekspansion, der kræver mere importeret kul. NORDENs forretning på Indien omfatter transport af især kul fra Indonesien, Australien og Sydafrika samt gødning, pet coke og kalksten. Fra Indien er de største laster jernmalm og bauxit til primært Kina. Desuden har NORDEN en del transporter af jernmalm og kul mellem indiske havne. Tilbage til USA Den nuværende General Manager i Indien, Jesper W. L. Pedersen, siger efter 3,5 år farvel til Indien og goddag igen til Annapolis, hvor han arbejdede i 3 år frem til Fra 1. kvartal næste år bliver han som Senior Chartering Manager næstkommanderende for Tørlastafdelingen i Nordamerika. Jesper W. L. Pedersen fortæller, at hans ophold i USA kan blive længerevarende denne gang, for en af ideerne med hans skifte er netop at styrke kontinuiteten sikre, at man har den samme person til at håndtere kunder og mæglere igennem længere tid. Så Jesper W. L. Pedersen skal både genopdyrke sine tidligere kontakter i Nordamerika og skabe nye kunder. Hans erfaringer fra Indien kan også komme ham til nytte, da der er en del transporter fra USA til Indien, og med kontakter begge steder vil der muligvis være basis for at skabe nye kontrakter.

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Skibsteknisk Selskab, 8. Oktober 212 Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Erik Bastiansen MSR-Consult Maritime Systems Research Retrofitmarkedet 8-1-212 : 1 Indhold Præsentation af MSR-Consult Indledning

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet SOMMER 2010 Fuldt hus Der blev skålet på alle etager i det gamle Bryghus, da 400 kunder og partnere mødte op til NORDENs housewarming knap 1½ år efter indflytning. s. 10-11 NORDENs vestafrikanske forbindelse

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år Side 8 Officersuddannelse med kundefokus Side 14 Ny strategi styrker NORDEN Side 20 Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år VINTER 2015 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 2 NORDEN NEWS / VINTER 2015

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER GO GUIDE INTRODUKTION HVAD OG HVORFOR WARM-UP Nike er, og har altid været, historien om at udleve potentialet. Det er en historie om sportsudøvere og innovation og forholdet mellem de to. Sagt på en enkel

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Koncernårsrapport Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere