Selskabsmeddelelse nr februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst i 2013 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt selskabets Årsrapport 2012 og et resultat, som lever op til koncernens senest udmeldte forventninger til De væsentligste budskaber fra årsrapporten er sammenfattet nedenfor: I 2012 realiserede koncernen en omsætning på DKK mio. svarende til en fremgang på godt 6 %. Akkvisitioner og valuta var drivende for denne vækst, mens den organiske vækst var beskeden. Koncernens tre forretningsaktiviteter Høreapparater, Diagnostiske Instrumenter og Personlig Kommunikation opnåede vækst i omsætningen på henholdsvis 5 %, 23 % og 8 %. Koncernen realiserede i 2012 et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio. mod DKK mio. i Overskudsgraden androg 19,3 %. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er lidt over niveauet i 2011, når der justeres for betalingen på DKK 118 mio. i forbindelse med afslutningen af ETG patentsagen. Oticons nye højprisapparat Oticon Alta, der blev succesfuldt lanceret i januar 2013, og som er baseret på den ligeledes helt nye Inium platform, sætter nye standarder for naturlig lyd og taleforståelighed. Oticon Alta er blevet positivt modtaget og er nu tilgængelig på alle hovedmarkeder. I 2013 forventer koncernen en organisk omsætningsvækst i engrossalget af høreapparater, som overstiger markedsvæksten med 3 5 procentpoint målt i lokal valuta, og forventer således fortsat at øge sin markedsandel. Resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2013 at overstige det realiserede niveau i "Efter to år med flot vækst i såvel omsætning som indtjening blev koncernens fremgang i 2012 mere afdæmpet. Udviklingen er måske ikke så overraskende endda, når der tages i betragtning, at vi i 2010 og 2011 samlet set formåede at levere en stykvækst på næsten 30 % i engrossalget af egenproducerede høreapparater i et marked, der blot voksede 3 4 % årligt i perioden," udtaler Niels Jacobsen, administrerende direktør i William Demant Holding og fortsætter: "For året som helhed opnåede vi en stykvækst i koncernens engrossalg af høreapparater, som netop oversteg markedsvæksten, men vi har som bekendt langt større ambitioner: Med lanceringen af en helt ny teknologisk platform kaldet Inium i begyndelsen af januar samt introduktionen af den lovende Premium familie Oticon Alta har vi således netop taget hul på den næste platforms og produktcyklus, som uden tvivl vil skabe fornyet momentum for koncernen i 2013." William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark CVR Side 1 af 5

2 Markedsvilkår og forretningens udvikling For 2012 vurderes den globale stykvækst i høreapparatmarkedet at have ligget på 2 3 %, og salget af høreapparater vurderes at være nået op på godt 10 millioner styk. Den generelle økonomiske afmatning, et mindre attraktivt produktmiks, øget priskonkurrence samt struktur og tilskudsændringer på en række europæiske markeder resulterede imidlertid i en flad til svagt negativ omsætningsudvikling for industrien forud for rækken af højprislanceringer i slutningen af 2012 og begyndelsen af Også i 2012 formåede vi at levere en stykvækst i engrossalget af høreapparater, der oversteg markedsvæksten, mens salget målt i værdi imidlertid ikke udviklede sig tilsvarende positivt. Samlet set genererede høreapparatforretningen en omsætningsvækst på 5 %, hvilket var drevet af valutakursændringer og akkvisitioner. De udfordrende markedsvilkår til trods kom Oticon fornuftigt igennem 2012 qua et komplet udbud af produkter baseret på RISE 2 platformen samt fortsat fokus på at give koncernens kunder de bedste forudsætninger for at sælge de løsninger, der matcher slutbrugernes behov. De mange muligheder inden for brugertilpassede løsninger nødvendiggør et tæt samarbejde mellem producenten og høreapparattilpasseren for at sikre, at slutbrugeren ikke blot får den rigtige løsning, men også individuel tilpasning, således at brugeren får størst mulig gavn af høreløsningen. For Oticon bød året også på lanceringen af Oticon Intiga i, der er et såkaldt IIC apparat (Invisible Inside the Canal). Med introduktionen af Oticon Alta i januar 2013 har koncernen lanceret sit første høreapparat baseret på den helt den nye Inium platform, som blandt andet byder på en arbejdshukommelse, der er dobbelt så stor som i den tidligere platform. Baseret på den nye processor har Oticon introduceret et helt nyt antifeedbacksystem, som vil sætte nye standarder i branchen, og i det hele taget byder Alta på en lang række audiologiske fordele, som gør det muligt at forbedre taleforståeligheden i de vanskeligste lyttesituationer betydeligt. Alta vil desuden i endnu højere grad, end det har været muligt med tidligere produkter, kunne programmeres til den enkelte brugers behov og præferencer. I forbindelse med lanceringen af Alta i januar lancerede Oticon sin nye generation af trådløse tilbehørsprodukter i ConnectLine serien, hvis omdrejningspunkt er den nye Streamer Pro, der anvender en særdeles energieffektiv trådløs teknologi baseret på magnetisk induktion og 2,4 GHz teknologi. Den nye Streamer Pro kan kommunikere med en meget bred vifte af Bluetooth enheder, og de trådløse tilslutningsmuligheder er blevet udvidet med blandt andet FM sender, telespole, IP telefoni samt en ny og forbedret løsning til fastnettelefoner. Alta var få uger efter lanceringen i januar tilgængelig på alle koncernens hovedmarkeder, i alle styles og i to forskellige prisvarianter. De første reaktioner fra såvel dispensere som brugere har været særdeles positive, og Oticon har store forventninger til også i de kommende år at kunne levere markedets stærkeste audiologiske produkter baseret på Inium platformen. Med udgangspunkt i introduktionen af den succesfulde Chronos familie i en RITE udgave (Receiver In The Ear) har Bernafon fortsat sin flotte fremgang i 2012 og styrket relationerne til sine samarbejdspartnere ved at tilbyde et meget komplet og attraktivt produktprogram til konkurrencedygtige priser med et forbedret produktmiks til følge. I 2013 vil vi se en fortsat styrkelse af produktporteføljen, hvilket vil ruste Bernafon til at fortsætte væksten og tage yderligere markedsandele inden for de segmenter, hvor selskabet opererer. Side 2 af 5

3 Sonic, som i slutningen af 2010 blev en del af William Demant koncernen, har i 2012 skærpet sin profil og introducerede i slutningen af 2012 en helt ny produktfamilie under navnet Bliss, som er tilgængelig i to prisvarianter i de højere priskategorier. Med yderligere lanceringer samt etablering af Sonicbrandet på nye markeder vil 2013 ligeledes blive et spændende år for virksomheden, som fortsat vil have fokus på at være en dynamisk og innovativ samarbejdspartner under et stabilt ejerskab. Med såvel organisk som tilkøbt vækst har koncernens detailaktiviteter samlet set udviklet sig positivt i Set i forhold til den generelle markedsvækst i de lande, hvor koncernen opererer, har udviklingen i detailaktiviteterne i 2012 dog været ganske tilfredsstillende. Oticon Medical oplevede i 2012 igen flot salgsvækst i alle regioner og tager fortsat markedsandele. En høj grad af pålidelighed, et attraktivt og brugervenligt design samt unikke audiologiske fordele, som allerede kendes fra Oticons traditionelle høreapparater, har været med til at sikre, at Oticon Medical på ganske få år har erobret en fjerdedel af verdensmarkedet inden for benforankrede høresystemer. Introduktionen af et nyt og innovativt implantatsystem, der sikrer bedre og hurtigere integration af selve implantatet, har været en vigtig vækstfaktor i Diagnostiske Instrumenter, der er global markedsleder inden for audiologisk udstyr, realiserede i 2012 en omsætning på DKK 844 mio. svarende til en tilfredsstillende vækst på godt 18 % i lokal valuta, hvoraf 2 procentpoint var organisk vækst. Den tilkøbte vækst relaterer sig primært til købet af distributionsaktiviteter i USA samt til erhvervelsen af tre producenter af diagnostisk udstyr i 2011 og 2012, nemlig Micromedical, MedRx og Sensory Devices. De senere års konsolidering i industrien betyder, at de fremtidige muligheder for opkøb er begrænsede, og fokus vil derfor være på at integrere og videreudvikle de selskaber, vi allerede har købt, og at fortsætte med at generere organisk vækst. Diagnostiske Instrumenter har over en årrække opbygget en stærk markedsposition inden for de fleste produktkategorier og dækker med sin multibrandstrategi alle væsentlige kundesegmenter i alle vigtige geografiske regioner. Målt i værdi vurderes det samlede globale marked for diagnostisk udstyr at være vokset med 2 % i Der har således ikke været tegn på stagnerende eller vigende vækst, omend konkurrencen synes at være skærpet. Personlig Kommunikation opnåede i 2012 en omsætning på DKK 301 mio. svarende til en vækst på 5 % i lokal valuta. Omsætningsfremgangen kan primært tilskrives en pæn vækst i Sennheiser Communications, som blandt andet er drevet af fremgang i pc og mobiltelefonsegmenterne. I samme periode opnåede Phonic Ear og FrontRow en mindre fremgang trods svære markedsvilkår. Årets regnskab Koncernens salg var i 2012 positivt påvirket af akkvisitioner og valutakurser med hver omkring 3 %, hvilket sammen med beskeden organisk vækst bragte omsætningen op på DKK mio. Årets resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio. svarende til et fald på DKK 56 mio. i forhold til Det lavere resultat skyldes blandt andet, at omsætningsvæksten i engrossalget af høreapparater har været relativt beskeden og er påvirket af efterårets overgang til konsignationslagre i det offentlige system i Norge, hvilket alene har haft negativ driftsmæssig engangseffekt for koncernen på niveau DKK 40 mio. i andet halvår. Koncernens praksis med at indregne tab og gevinster fra valutaterminskontrakter i omsætningen har endvidere påvirket såvel omsætning som resultat af primær drift (EBIT) med DKK 101 mio. i 2012 (DKK 26 mio. i 2011). Koncernens overskudsgrad i 2012 andrager herefter 19,3 % svarende til et fald på 2 procentpoint. Side 3 af 5

4 Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2012 DKK mio., og de frie pengestrømme androg DKK 782 mio. svarende til et fald på DKK 113 mio. i forhold til Det lavere niveau i 2012 skyldes betaling af hensatte forpligtelser samt renter i forbindelse med afvikling af en patentkrænkelsessag, se også afsnittet Øvrige forhold. Koncernen bibeholder således sin stærke evne til at konvertere en betydelig andel af årets resultat til egentlige pengestrømme. Øvrige forhold Selskabet har i 2012 erhvervet i alt egne aktier til en samlet værdi af DKK 497 mio. Koncernen har siden 2005 været part i en patentkrænkelsessag anlagt af det New York baserede Energy Transportation Group (ETG). Sagen blev i sin tid anlagt mod hele høreapparatindustrien på grundlag af to udløbne patenter, som ifølge ETG omfatter visse aspekter af den antifeedbackteknologi, der almindeligvis anvendes i høreapparater. I den pågældende sag mod selskabet gav en domstol ved appelretten (Court of Appeals for the Federal Circuit) i oktober 2012 udtryk for, at juryen havde fået forelagt de korrekte oplysninger. Efter at have modtaget afslag fra appelretten om at tage fornyet stilling til selve krænkelsen valgte vi ikke at appellere afgørelsen til Supreme Court, hvorfor sagen nu kan betragtes som afsluttet. Koncernen foretog i 2007 en hensættelse til dækning af en eventuel skadeserstatning og de relaterede sagsomkostninger. Den resterende del af denne hensættelse, som i begyndelsen af året udgjorde DKK 94 mio., er modregnet i erstatning, sagsomkostninger og renter, som i alt beløber sig til DKK 118 mio. Forventninger til 2013 Introduktionen af Oticons nyeste højprisproduktfamilie Oticon Alta i januar 2013 markerer et betydeligt audiologisk løft, som giver flere fordele for såvel brugere som dispensere. Hjørnestenen i Oticon Alta er den nye Inium platform, som markerer begyndelsen på en ny produktgeneration for koncernens største høreapparatbrand. De første tilbagemeldinger fra forhandlere og slutbrugere efter lanceringen har været positive og giver koncernen en tro på, at vi kan generere vækst og tage markedsandele i de kommende år og således også i Trods Oticon Altas kvaliteter og markedspotentiale vurderes det, at de aktuelle udsigter for det globale høreapparatmarked og dermed for koncernen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt grundet en række strukturelle faktorer, herunder vækst i markeder og distributionskanaler med lavere gennemsnitspriser. Hertil kommer usikkerhed som følge af ændringer i tilskudssystemer og offentlige indkøbsmønstre i en række lande. Ved årets begyndelse er det således koncernens bedste bud, at det globale høreapparatmarked i 2013 vil udvise en beskeden positiv vækst opgjort i værdi. Med udgangspunkt heri forventes den organiske omsætningsvækst i koncernens engrossalg af høreapparater i 2013 at overstige markedsvæksten med 3 5 procentpoint målt i lokal valuta, mens detailforretningen forventes at levere en organisk vækst på niveau med det underliggende marked. Det er vores forventning, at også Diagnostiske Instrumenter i 2013 vil vinde markedsandele på organisk vis i et marked, der ventes at udvise lav encifret vækst. Hertil kommer eventuelle valutakurseffekter. Koncernens resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2013 at overstige det realiserede niveau i Koncernens effektive skattesats ventes i 2013 at andrage ca. 25 %, ligesom der forventes et investeringsomfang på samme niveau som i Side 4 af 5

5 Det er koncernens hensigt også i 2013 at erhverve egne aktier. Således vil aktietilbagekøbsprogrammet fortsat blive anvendt til at kanalisere koncernens overskydende pengestrømme tilbage til aktionærerne, og det tilstræbes, at koncernens netto rentebærende gæld forbliver på niveau DKK 1,5 2,0 mia. Tilbagekøbet vil i tråd med koncernens sædvanlige praksis løbende blive tilpasset akkvisitionsog investeringsomfanget. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand Niels Jacobsen Adm. direktør Den fulde Årsrapport 2012 for William Demant Holding A/S på i alt 92 sider offentliggøres straks efter denne selskabsmeddelelse. Yderligere information: Adm. direktør Niels Jacobsen Telefon Øvrige kontaktpersoner: Økonomidirektør Stefan Ingildsen IR chef Søren B. Andersson IR Manager Morten Lehmann Nielsen Hovedtal, DKK mio Udvikling Nettoomsætning ,4 % Bruttoresultat ,1 % Resultat af primær drift (EBIT) ,3 % Finansielle poster, netto ,2 % Resultat før skat ,3 % Årets resultat ,0 % Aktiver ,8 % Egenkapital ,9 % Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) ,9 % Nøgletal Bruttomargin 71,6 % 71,8 % 71,9 % 70,8 % 69,3 % Overskudsgrad (EBIT margin) 19,3 % 21,3 % 20,7 % 20,2 % 19,4 % Resultat pr. aktie (EPS), DKK 20,2 20,6 16,9 13,6 11,6 1,9 % Egenkapitalens forrentning 31,8 % 41,7 % 49,5 % 87,2 % 162,9 % Side 5 af 5

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013

Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2014 01 27. februar 2014 Offentliggørelse af Årsrapport 2013 10 % omsætningsvækst og 14 % stigning i nettoresultat i 2013 Pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 1.320 mio. svarende

Læs mere

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30

Beretning 10. Aktionærinformation 18. Risikostyringsaktiviteter 20. Bestyrelse 28. direktion 30 Årsrapport 22 2 fornyet momentum i 23 4 Året i overskrifter 6 Hoved og nøgletal 8 Beretning Aktionærinformation 8 Risikostyringsaktiviteter 2 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse 25 Bestyrelse 28 direktion

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014

Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014 Selskabsmeddelelse nr. 2015 02 26. februar 2015 Offentliggørelse af Årsrapport 2014 EPS vækst på 5 % inden for forventet interval på 2 7 %. Underliggende EPS vækst på 11 % Frie pengestrømme øget med 28

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl. 16.00 2012 blev et år, hvor William Demant koncernen ikke helt formåede at holde det høje vækstmomentum,

Læs mere

Resumé af ÅRsRappoRt 2012

Resumé af ÅRsRappoRt 2012 Resumé af Årsrapport 2012 fornyet momentum i 2013 2 fornyet momentum i 2013 Kære læser Efter to år med flot vækst i såvel omsætning som indtjening blev koncernens fremgang i 2012 mere afdæmpet. Udviklingen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 13 HOVED- OG NØGLETAL 2013 2. halvår 2012 2012 Ændring H1/H1 Året 2012 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.541 4.297 4.258 7 % 8.555 Bruttoresultat 3.292 3.072

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00 Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00 Indledningsvis vil jeg kort introducere tre overordnede temaer i årets beretning og herefter

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl. 16.00 2011 blev endnu et godt år for William Demant koncernen, hvor vi præsterede tocifret vækst

Læs mere

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12

HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HALVÅrsrapport 1. januar 30. juni, 12 HOVED- OG NØGLETAL 1. halvår 2012 1. halvår 2011 Ændring Året 2011 RESULTATPOSTER, DKK MIO. Nettoomsætning 4.258 3.900 9 % 8.041 Bruttoresultat 3.055 2.787 10 % 5.777

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl

Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl Formandens beretning på William Demant Holdings A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl. 16.00 2010 blev et ualmindeligt godt år for William Demant koncernen. Den flotte udvikling

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 9. april 2014 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 9. april 2014 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00 2013 var et godt år for William Demant koncernen med pæn vækst i både omsætning og indtjening.

Læs mere

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 0 1. J a n u a r 3 0. J u n i 10 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2010 2. halvår 2009 1. halvår 2009 Ændring i procent Året 2009 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00 2015 var et godt år, og det er med stor glæde, at bestyrelsen ser tilbage på året. Før

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 1 1 1. J a n u a r 3 0. J u n i 11 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2011 1. halvår 2010 Ændring i procent Året 2010 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning 3.900 3.328 17

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Et godt år for koncernen 5. 2009 i overskrifter 6. Ledelsesberetning. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 29 Et godt år for koncernen 5 29 i overskrifter 6 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 2008 1. januar 30. juni Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2008 1. halvår 2007 Ændring i procent Året 2007 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning 2.688,7 2.683,6 0 % 5.488,3 Bruttoresultat

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00

Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00 Formandens beretning på William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 7. april 2010 kl. 16.00 Det er med glæde, bestyrelsen ser tilbage på det forgangne år. William Demant Holding-koncernen

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006

Fondsbørsmeddelelse nr november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2006-15 8. november 2006 Kvartalsorientering tredje kvartal 2006 Koncernens vækst drevet af nye produkter i et fortsat afdæmpet høreapparatmarked Koncernens betydelige succes med

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i

H a l v å r s r a p p o r t J a n u a r 3 0. J u n i H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 9 1. J a n u a r 3 0. J u n i 09 Hovedtal og nøgletal 1. halvår 2009 2. halvår 2008 1. halvår 2008 Ændring i procent Året 2008 Resultatposter, DKK mio. Nettoomsætning

Læs mere

Halvårsrapport januar 30. juni

Halvårsrapport januar 30. juni Halvårsrapport 27 1. januar 3. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 27 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 1 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

William Demant Holding. Stefan Ingildsen, Økonomidirektør

William Demant Holding. Stefan Ingildsen, Økonomidirektør William Demant Holding Virksomhedsdagen d 2012 Den Danske Finansanalytikerforening i Stefan Ingildsen, Økonomidirektør Agenda Introduktion til William Demant Holding SWOT analyse Cash flow value drivers

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1 Årsrapport 26 1 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR 216 WILLIAM DEMANT UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR 216 KAPITEL 1 Vi har en klar målsætning og ambition om at skabe vækst, og vi har afgjort haft succes i det forgangne år; samlet set

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Årsrapport 25 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 22 Ledelses og revisionspåtegning 24 Historien om Kongebakken 26

Læs mere

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl

Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl Formandens beretning på William Demant Holding A/S ordinære generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 16.00 Det er nu 10. og sidste gang men det vender jeg tilbage til at jeg står her og beretter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

William Demant Holding

William Demant Holding Aktier William Demant Holding Analyse Sundhedsartikler 20. januar 2009 WDH i bølgegang efter flere års medvind Efter mange års medvind løb WDH i 2008 ind i problemer, der i et vist omfang er blevet overskygget

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 251 7. marts 25 Offentliggørelse af Årsrapport 24 Rekordår for William Demant Holdingkoncernen Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 24. Nærværende

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Fokus på højere markedsandel og effekt fra MFi-høreapparatet

Fokus på højere markedsandel og effekt fra MFi-høreapparatet WILLIAM DEMANT - REDUCER Fokus på højere markedsandel og effekt fra MFi-høreapparatet Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder REDUCER: William Demant aflægger deres regnskab for 1. halvår '14

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere