ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

2 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde fået flere penge mellem hænderne var også året, hvor mange butikker blev presset økonomisk i forbindelse med ophævelsen af den nye lukkelov. Krisen har ramt brancherne meget forskelligt. For eksempel har sportsbutikkerne klaret sig godt gennem krisen, mens møbel og beklædning har været hårdt ramt. For Handelsfagskolen blev 2012 et tilfredsstillende år. Vi oplevede en pæn vækst på EUDområdet, som desværre blev modsvaret af en nedgang i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. Nedgangen i aktivitet på AMUområdet afspejler på ingen måde aktivitetsniveauet i Handelsfagskolens Kursuscenter, hvor vi både havde fokus på opsøgende salg og arbejdede målrettet med udvikling af nye kurser, der matcher markedets behov. Handelsfagskolen er ikke i tvivl om, at uddannelse er med til at bringe detailhandlen ud af krisen. Således investerede Handelsfagskolen mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde blev ikke alene året, hvor Handelsfagskolen blev den merkantile erhvervsskole i Danmark, der formidler flest uddannelsesaftaler. Der blev gennemført en kvalitativ analyse af kompetencebehovene i fremtidens detailhandel. Og detailbranchen blev inviteret til en konference på Handelsfagskolen, hvor der blev sæt fokus på, hvad faglighed betyder for specialdetailhandlens konkurrenceevne. Den strategiske linje blev lagt for de kommende år, idet ledelsen og bestyrelsen udarbejdede en strategiplan med beskrivelse af de indsatsområder, som Handelsfagskolen skal have fokus på frem til Trods nedskæringer fra ministeriet og detailbranchens tøven med at efteruddanne medarbejdere, fik Handelsfagskolen et tilfredsstillende resultat i 2012 på kr. før ekstraordinære poster.

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING Udviklingen af færdiguddannede salgsassistenter på Handelsfagskolen inden for detail: DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i 2011, kunne Handelsfagskolen glæde sig over en stigning på 34 % i forhold til året før, hvilket betyder, at antallet af færdiguddannede salgsassistenter er vendt tilbage til tidligere års niveau. Det lave niveau i 2011 skyldtes primært virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen. Handelsfagskolens markedsandel i de brancher, som skolen deler med andre erhvervsskoler: HANDELSFAGSKOLEN FASTHOLDT SIN MARKEDSANDEL Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen fastholdt sin markedsandel. Det gælder både de brancher, hvor der på landsplan er en vigende rekruttering og i de, som har øget antallet af elever. Inden for herretekstil er der i 2012 indgået 2 % flere uddannelsesaftaler, mens der inden for byggemarked er indgået 17 % flere uddannelsesaftaler i 2012 i forhold til året før. I blomsterbranchen er antallet af uddannelsesaftaler vigende. I 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler 30 % sammenlignet med 2011.

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I 2012 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på elever mod elever i 2011, hvilket svarer til en stigning på godt 13 %. En del af stigningen (42 %) skal henføres til en forskydning af elever fra 2011 til 2012, idet Handelsfagskolen var nødsaget til at skubbe skoleopholdet for flere elever af hensyn til de nye regler vedrørende skoleophold i prøvetiden og udbetaling af praktikpladsbonus til virksomhederne. DANMARKSMESTER I UDDANNELSESAFTALER På landsplan går det tilbage med antallet af praktikpladser. På Handelsfagskolen har vi år efter år registreret stadigt flere uddannelsesaftaler. Vi begyndte at formidle uddannelsesaftaler i Siden er det gået stærkt, og i 2012 blev vi med registreringen af uddannelsesaftaler den merkantile erhvervsskole i Danmark, der registrerer flest uddannelsesaftaler. Handelsfagskolen investerede mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde i Således havde medarbejderne i studieadministra- tionen og underviserne en meget tæt relation til virksomhederne. Mange elever og virksomheder fik hjælp til at udarbejde uddannelsesaftaler. Underviserne deltog i branche- og kædemøder. Og de elever, der af den ene eller anden grund var kommet i klemme på deres praktiksted, blev hjulpet til at få en ny praktikplads. Handelsfagskolen gjorde desuden en stor indsats for at kompetenceudvikle de oplæringsansvarlige ude i butikkerne Antal indgåede uddannelsesaftaler

5 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER Udviklingen i antallet af elever inden for de forskellige brancher er vist nedenfor. Den positive udvikling fordeler sig jævnt over størstedelen af brancherne. Sportshandel, materialhandel, isenkram og skohandel tegner sig for den største fremgang i elevtallet. Mens forbrugerelektronik og salgsassistentuddannelsen uden profil er de eneste brancher, hvor elevtallet er faldet Elevflow % % Elevflow 1. Materialhandel Materialhandel Tekstil Tekstil Sportshandel/ fritid Sportshandel/ fritid 4. Isenkram Isenkram Skohandel/ læder Skohandel/ læder 6. Blomsterdek Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Guld/sølv/ure Lægesekretær Legetøjshandel Møbelhandel Møbelhandel Legetøjshandel Boghandel Boghandel Byggemarked Byggemarked Fotohandel Fotohandel Trælasthandel Trælasthandel Farvehandel Farvehandel Forbrugerel Forbrugerel Uden profil Uden profil Butiksmedhj Butiksmedhj

6 I 2012 ER DER IKKE ÆNDRET VED DET FORHOLD, AT 6 UD AF 16 BRANCHER LEVERER EN STOR DEL AF ELEVERNE (68 %) TIL HANDELSFAGSKOLEN Udvikling i elevflowet (elever i to uger)

7 BAUHAUS VALGTE HANDELSFAGSKOLEN Byggemarkedskæden Bauhaus valgte i efteråret 2012 at sende deres elever til Handelsfagskolen. En medvirkende årsag til flytningen var, at Bauhaus gerne ville have deres elevers uddannelsessted tættere på kædens hovedkontor i Aarhus. Handelsfagskolen har de seneste år gennemført efteruddannelse for medarbejderne i Bauhaus. I den forbindelse har Bauhaus lært både underviserne og skolens faglige miljø inden for byggemarked at kende, hvilket formentligt også har været medvirkende til beslutningen om at flytte eleverne til Handelsfagskolen. HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST Byggebranchen har været meget tilbageholdende med at rekruttere elever under hele finanskrisen. En lille optimisme kunne dog spores i 2012, da elevtilbagegangen blev bremset. Således forblev elevstrømmen i 2012 på samme niveau som året før. KONTORUDDANNELSEN - LÆGESEKRETÆR På lægesekretæruddannelsen oplevede Handesfagskolen i 2012 en lille tilbagegang i antallet af elever i forhold til Medvirkende til tilbagegangen er det forhold, at Handelsfagskolen i 2011 afsluttede et hold voksenelever på Vejle sygehus.

8 AMU FORTSATTE MED AT FALDE AMU-aktiviteten fortsatte med at falde på landsplan i Inden for HAKL-området var der et fald i aktiviteten på 15 % i forhold til I Handelsfagskolens Kursuscenter var der deltagere, som gennemførte et AMU-kursus i Sammenlignet med 2011 oplevede Handelsfagskolen en større aktivitetsnedgang end landsgennemsnittet. Målt i årselever blev AMU-aktiviteten i Handelsfagskolens Kursuscenter reduceret fra 36 årselever i 2011 til 23 årselever i 2012, svarende til et fald på 35 %. Den negative udvikling kan primært henføres til finanskrisen i detailhandlen og det forhold, at mange detailbutikker har været nødt til at reducere så meget i antallet af medarbejdere, at det er vanskeligt at undvære dem i butikken, når de er på efteruddannelse. Medvirkende til aktivitetsnedgangen var også det forhold, at Handelsfagskolens Kursuscenter var uden leder i årets første fire måneder. KLAR TIL ET LEDERJOB EFTERUDDANNELSE - HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 619 årselever i 2012, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til 2011, hvor der var 574 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev der i Handelsfagskolens Kursuscenter arbejdet seriøst med at udvikle nye kurser, der matcher markedets behov for efteruddannelse. I 2012 blev Retail Manager-uddannelsen meget populær. Retail Manager-uddannelsen er målrettet ledertalenter i detailhandlen. Især kæderne er glade for at kunne tilbyde talentfulde salgsassistenter en efteruddannelse, som kan være med til at afklare, om salgsassistenten har potentiale til at blive butikschef. 334 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer.

9 PARAT TIL VIRKELIGHEDEN Læringen er i top, når Handelsfagskolen flytter undervisningslokalerne ud i virkeligheden. Elever og kursister på Handelsfagskolen besøger ofte leverandører og producenter, hvor de får mulighed for at arbejde med produkterne. Det giver en større sikkerhed, når de skal rådgive kunderne og sælge produkterne hjemme i butikken. På virksomheden Velux er et hold elever fra Handelsfagskolens trælastuddannelse i gang med at montere et ovenlysvindue på et tag. I grupper konkurrerer eleverne om at blive først færdig med monteringsopgaven på kvalificeret vis. KISTEGLADE BLOMSTERBINDERE Normalt opholder de kursister, der uddanner sig til blomsterdesignere, på Handelsfagskolens afdeling i Skåde. Men under temaet begravelsesbinderi rykkede kursisterne ud i virkeligheden, nærmere betegnet til Valgmenighedskirken i Odder. Her skulle blomsterbinderne lære at udvikle unikt begravelsesbinderi. Udover begravelsesbinderi til urner og kister fik kursisterne mulighed for at pynte selve kirken. I forbindelse med undervisningen arrangerede Valmenighedskirken og Handelsfagskolen i fælleskab en udstilling i selve kirken, hvor der var mulighed for at komme og opleve de spændende kranse og kistepynt, som kursisterne havde designet.

10 AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL I 2012 indgik Handelsfagskolen et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om at udbyde akademiuddannelsen i retail. Uddannelsen er målrettet ledere og medarbejdere i detailhandlen med ambitioner om videreudvikling. Uddannelsen, som er en deltidsuddannelse over tre år med en blanding af aftenundervisning og E-læring, begynder i foråret JUSTERING AF DETAILUDDANNELSEN I foråret 2012 gav Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelserne alle detailuddannelserne et hovedeftersyn, hvilket resulterede i en justering af bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli Formålet med justeringen var at fremtidssikre uddannelserne og synliggøre karrieremulighederne for de stærke og ambitiøse elever. Uddannelsen, som tidligere var struktureret omkring de fire strømme, blev ændret til nye temaer: koncept, salg, branche & produkt og drift. Der blev også etableret ni specialistspor, som skal være med til at synliggøre branchens udviklingsmuligheder og kernekompetencer.

11 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER -3 0 Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig fagligt godt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. 0 Detailhandel med specialer LÆGESEKRETÆRER Kontoruddannelse med specialer Blandt lægesekretærerne opnåede 90 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. Hele 26 % scorede et12-tal. KURSUSEVALUERING 2012 TILFREDSE KURSISTER 4,5 4 3,5 3 Tilfreds med kurset Kursets faglige niveau Det, du har lært, kan anvendes i dit arbejde DK HO kursister har vurderet Handelsfagskolens AMU-kurser. Det gennemsnitlige resultat af evalueringerne er 4,2, hvor landsgennemsnit på Detail- FKB en er 4,0. Ud af 23 skoler indtager Handelsfagskolens Kursuscenter en topplacering på en delt andenplads som AMUudbyder inden for Detailhandel. Kursuscenteret har en markedsandel på 10 % af alle kursusaktiviteter inden for Detail- FKB en. Kilde: Viskvalitet.dk

12 ELEVERNE ER OGSÅ TILFREDSE Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet 3733 elever på detailuddannelserne har i 2012 evalueret skolen og undervisningen. Handelsfagskolen klarer sig godt i benchmarkingen med de syv øvrige hovedforløbsskoler, der er med i samarbejdet. Eleverne udtrykker stor lyst til at lære samt angiver, at de ofte bliver udfordret i undervisningen. Samtidig viser evalueringerne, at eleverne finder undervisningsmaterialet relevant for deres arbejde. Et glædeligt højt niveau for skolen, der netop lægger vægt på sammenhængen mellem undervisningen og elevernes praktik. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 Handelsfagskolen Samlet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet

13 FAGPRØVEPRISER DETAILHANDLENS FAGPRØVEPRIS Da Dansk Erhverv uddelte Detailhandlens Fagprøvepris i september 2012 var Handelsfagskolens elever traditionen tro repræsenteret. Sportshandler Rikke Eggertsen fra Friluftsland i Aalborg kunne glæde sige over en flot andenplads og en pengegave på kr.

14 DETAILKONFERENCE BLEV EN SUCCES Interessen var stor, da Handelsfagskolen 2. okt inviterede til detailkonference om detailhandlens udvikling i fremtiden. 78 kædedirektører, kædechefer og andre med interesse for detailhandlen deltog i konferencen, der under overskriften Supersælger eller varespecialist hvem vinder kunderne, når forbrugerkrisen er forbi? satte spot på detailhandlens fremtid. Detailkonferencen bød på foredrag ved eksperter med fingeren på pulsen i detailhandlen og rig mulighed for at netværke med kolleger i branchen. HANDELSFAGSKOLENS DETAILANALYSE 2012 På konferencen blev resultatet af Handelsfagskolens detailanalyse 2012 præsenteret. Handelsfagskolens detailanalyse blev lavet med afsæt i 23 kvalitative telefoninterviews med detailkædernes øverste ledere primært direktører og HR-chefer, der har indsigt i drivkræfter og tendenser, der præger udviklingen i fremtidens specialdetailhandel. Formålet med undersøgelsen var at indkredse fremtidige kompetencebehov på tværs af brancherne, så Handelsfagskolen kan sikre, at virksomhederne gennem Handelsfagskolens uddannelser får de medarbejdere, der er behov for fremover.

15 FULD POWER PÅ IT-UDVIKLINGEN Udviklingen på it-området tog fart i I januar blev skolens mangeårige telefonanlæg udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som foregik helt uden problemer. Herefter fulgte en række projekter lige fra opgradering af Office-pakken på alle computere til udvikling af et nyt CRMsystem, der blandt andet skal være med til at styrke skolens relation til vores kunder. I auditoriet blev AV-anlægget udskiftet. Der blev opsat nye infoskærme. Og som et helt afgørende tiltag i forhold til netværksfleksibiliteten, blev det trådløse netværk moderniseret med større kapacitet og passwordbaseret adgangskontrol. Årets sidste aktiviteter på it-området blev Handelsfagskolens nye intranet HOogle, som blev gjort klar til lancering i begyndelsen af DIGITALT NYHEDSBREV I LUFTEN I sommeren 2012 kunne Handelsfagskolen byde velkommen til skolens nye digitale nyhedsbrev.

16 BUTIKSRESEARCH I BERLIN 41 medarbejdere gik efter fremtidens detailhandel, da Handelsfagskolens personale var på studietur i Berlin. Det blev en meget vellykket tur, hvor alle medarbejdere deltog i en gruppeopgave, der gik ud på at spotte fremtidens detailhandel inden for forskellige brancher. Udstyret med kamera blev grupperne sendt rundt i byen for at udforske byens specialdetailhandel. Opgaven blev taget meget seriøst, og der blev lyttet med stor interesse, da kollegerne præsenterede deres iagttagelser.

17 SAMLEDE OMKOSTNINGER 41 % 59 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2012 ud med et overskud på kr. før ekstraordinære poster mod et underskud på 1,2 mio. kr. i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 38,3 mio. kr., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 12 mio. Den samlede omsætning i 2012 på 50,3 mio. kr. var 3 mio. højere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2012 til 49,2 mio. kr. fordelt med 59 % til personaleudgifter og 41 % til øvrige omkostninger. NØGLETAL FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er fortsat nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især udsigten til en markant takstnedgang på EUD-området og øgede omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde, som ikke udløser tilskud, der sætter Handelsfagskolens indtjening under pres. På EUD-området forventes en mindre nedgang i antallet af årselever, da detailhandlen stadig er noget tøvende med at rekruttere elever. På AMU-området har vi derimod troen på, at vi langt om længe har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af årselever. Vi tror på, at uddannelse kan hjælpe detailhandlen ud af krisen. I 2013 vil vi derfor arbejde målrettet på at overbevise vores kunder om, at opkvalificering af medarbejderne giver synlige resultater, når de skal arbejde med at tiltrække kunder, sælge flere varer og profilere butikken. UDVIKLING I OMSÆTNING Statstilskud 35,6 38,3 Deltagerbetaling 11,8 12,0 Omsætning i alt 47,4 50,3 ÅRETS RESULTAT - 1,2 0,4 (før ekstraordinære poster)

18 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Per Lykke Valkki Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Dansk Sportshandler Forening Direktør Poul-Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bog, forbrugerelektronik, farve & tapet, foto, guld/sølv & ure, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko & læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder Tlf Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested HANDELSFAGSKOLEN ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested Velkommen på vores fælles skole og kursuscenter På Handelsfagskolen er filosofien klar: Det skal give udbytte at være elev og kursist

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere