ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

2 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde fået flere penge mellem hænderne var også året, hvor mange butikker blev presset økonomisk i forbindelse med ophævelsen af den nye lukkelov. Krisen har ramt brancherne meget forskelligt. For eksempel har sportsbutikkerne klaret sig godt gennem krisen, mens møbel og beklædning har været hårdt ramt. For Handelsfagskolen blev 2012 et tilfredsstillende år. Vi oplevede en pæn vækst på EUDområdet, som desværre blev modsvaret af en nedgang i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. Nedgangen i aktivitet på AMUområdet afspejler på ingen måde aktivitetsniveauet i Handelsfagskolens Kursuscenter, hvor vi både havde fokus på opsøgende salg og arbejdede målrettet med udvikling af nye kurser, der matcher markedets behov. Handelsfagskolen er ikke i tvivl om, at uddannelse er med til at bringe detailhandlen ud af krisen. Således investerede Handelsfagskolen mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde blev ikke alene året, hvor Handelsfagskolen blev den merkantile erhvervsskole i Danmark, der formidler flest uddannelsesaftaler. Der blev gennemført en kvalitativ analyse af kompetencebehovene i fremtidens detailhandel. Og detailbranchen blev inviteret til en konference på Handelsfagskolen, hvor der blev sæt fokus på, hvad faglighed betyder for specialdetailhandlens konkurrenceevne. Den strategiske linje blev lagt for de kommende år, idet ledelsen og bestyrelsen udarbejdede en strategiplan med beskrivelse af de indsatsområder, som Handelsfagskolen skal have fokus på frem til Trods nedskæringer fra ministeriet og detailbranchens tøven med at efteruddanne medarbejdere, fik Handelsfagskolen et tilfredsstillende resultat i 2012 på kr. før ekstraordinære poster.

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING Udviklingen af færdiguddannede salgsassistenter på Handelsfagskolen inden for detail: DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i 2011, kunne Handelsfagskolen glæde sig over en stigning på 34 % i forhold til året før, hvilket betyder, at antallet af færdiguddannede salgsassistenter er vendt tilbage til tidligere års niveau. Det lave niveau i 2011 skyldtes primært virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen. Handelsfagskolens markedsandel i de brancher, som skolen deler med andre erhvervsskoler: HANDELSFAGSKOLEN FASTHOLDT SIN MARKEDSANDEL Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen fastholdt sin markedsandel. Det gælder både de brancher, hvor der på landsplan er en vigende rekruttering og i de, som har øget antallet af elever. Inden for herretekstil er der i 2012 indgået 2 % flere uddannelsesaftaler, mens der inden for byggemarked er indgået 17 % flere uddannelsesaftaler i 2012 i forhold til året før. I blomsterbranchen er antallet af uddannelsesaftaler vigende. I 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler 30 % sammenlignet med 2011.

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I 2012 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på elever mod elever i 2011, hvilket svarer til en stigning på godt 13 %. En del af stigningen (42 %) skal henføres til en forskydning af elever fra 2011 til 2012, idet Handelsfagskolen var nødsaget til at skubbe skoleopholdet for flere elever af hensyn til de nye regler vedrørende skoleophold i prøvetiden og udbetaling af praktikpladsbonus til virksomhederne. DANMARKSMESTER I UDDANNELSESAFTALER På landsplan går det tilbage med antallet af praktikpladser. På Handelsfagskolen har vi år efter år registreret stadigt flere uddannelsesaftaler. Vi begyndte at formidle uddannelsesaftaler i Siden er det gået stærkt, og i 2012 blev vi med registreringen af uddannelsesaftaler den merkantile erhvervsskole i Danmark, der registrerer flest uddannelsesaftaler. Handelsfagskolen investerede mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde i Således havde medarbejderne i studieadministra- tionen og underviserne en meget tæt relation til virksomhederne. Mange elever og virksomheder fik hjælp til at udarbejde uddannelsesaftaler. Underviserne deltog i branche- og kædemøder. Og de elever, der af den ene eller anden grund var kommet i klemme på deres praktiksted, blev hjulpet til at få en ny praktikplads. Handelsfagskolen gjorde desuden en stor indsats for at kompetenceudvikle de oplæringsansvarlige ude i butikkerne Antal indgåede uddannelsesaftaler

5 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER Udviklingen i antallet af elever inden for de forskellige brancher er vist nedenfor. Den positive udvikling fordeler sig jævnt over størstedelen af brancherne. Sportshandel, materialhandel, isenkram og skohandel tegner sig for den største fremgang i elevtallet. Mens forbrugerelektronik og salgsassistentuddannelsen uden profil er de eneste brancher, hvor elevtallet er faldet Elevflow % % Elevflow 1. Materialhandel Materialhandel Tekstil Tekstil Sportshandel/ fritid Sportshandel/ fritid 4. Isenkram Isenkram Skohandel/ læder Skohandel/ læder 6. Blomsterdek Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Guld/sølv/ure Lægesekretær Legetøjshandel Møbelhandel Møbelhandel Legetøjshandel Boghandel Boghandel Byggemarked Byggemarked Fotohandel Fotohandel Trælasthandel Trælasthandel Farvehandel Farvehandel Forbrugerel Forbrugerel Uden profil Uden profil Butiksmedhj Butiksmedhj

6 I 2012 ER DER IKKE ÆNDRET VED DET FORHOLD, AT 6 UD AF 16 BRANCHER LEVERER EN STOR DEL AF ELEVERNE (68 %) TIL HANDELSFAGSKOLEN Udvikling i elevflowet (elever i to uger)

7 BAUHAUS VALGTE HANDELSFAGSKOLEN Byggemarkedskæden Bauhaus valgte i efteråret 2012 at sende deres elever til Handelsfagskolen. En medvirkende årsag til flytningen var, at Bauhaus gerne ville have deres elevers uddannelsessted tættere på kædens hovedkontor i Aarhus. Handelsfagskolen har de seneste år gennemført efteruddannelse for medarbejderne i Bauhaus. I den forbindelse har Bauhaus lært både underviserne og skolens faglige miljø inden for byggemarked at kende, hvilket formentligt også har været medvirkende til beslutningen om at flytte eleverne til Handelsfagskolen. HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST Byggebranchen har været meget tilbageholdende med at rekruttere elever under hele finanskrisen. En lille optimisme kunne dog spores i 2012, da elevtilbagegangen blev bremset. Således forblev elevstrømmen i 2012 på samme niveau som året før. KONTORUDDANNELSEN - LÆGESEKRETÆR På lægesekretæruddannelsen oplevede Handesfagskolen i 2012 en lille tilbagegang i antallet af elever i forhold til Medvirkende til tilbagegangen er det forhold, at Handelsfagskolen i 2011 afsluttede et hold voksenelever på Vejle sygehus.

8 AMU FORTSATTE MED AT FALDE AMU-aktiviteten fortsatte med at falde på landsplan i Inden for HAKL-området var der et fald i aktiviteten på 15 % i forhold til I Handelsfagskolens Kursuscenter var der deltagere, som gennemførte et AMU-kursus i Sammenlignet med 2011 oplevede Handelsfagskolen en større aktivitetsnedgang end landsgennemsnittet. Målt i årselever blev AMU-aktiviteten i Handelsfagskolens Kursuscenter reduceret fra 36 årselever i 2011 til 23 årselever i 2012, svarende til et fald på 35 %. Den negative udvikling kan primært henføres til finanskrisen i detailhandlen og det forhold, at mange detailbutikker har været nødt til at reducere så meget i antallet af medarbejdere, at det er vanskeligt at undvære dem i butikken, når de er på efteruddannelse. Medvirkende til aktivitetsnedgangen var også det forhold, at Handelsfagskolens Kursuscenter var uden leder i årets første fire måneder. KLAR TIL ET LEDERJOB EFTERUDDANNELSE - HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 619 årselever i 2012, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til 2011, hvor der var 574 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev der i Handelsfagskolens Kursuscenter arbejdet seriøst med at udvikle nye kurser, der matcher markedets behov for efteruddannelse. I 2012 blev Retail Manager-uddannelsen meget populær. Retail Manager-uddannelsen er målrettet ledertalenter i detailhandlen. Især kæderne er glade for at kunne tilbyde talentfulde salgsassistenter en efteruddannelse, som kan være med til at afklare, om salgsassistenten har potentiale til at blive butikschef. 334 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer.

9 PARAT TIL VIRKELIGHEDEN Læringen er i top, når Handelsfagskolen flytter undervisningslokalerne ud i virkeligheden. Elever og kursister på Handelsfagskolen besøger ofte leverandører og producenter, hvor de får mulighed for at arbejde med produkterne. Det giver en større sikkerhed, når de skal rådgive kunderne og sælge produkterne hjemme i butikken. På virksomheden Velux er et hold elever fra Handelsfagskolens trælastuddannelse i gang med at montere et ovenlysvindue på et tag. I grupper konkurrerer eleverne om at blive først færdig med monteringsopgaven på kvalificeret vis. KISTEGLADE BLOMSTERBINDERE Normalt opholder de kursister, der uddanner sig til blomsterdesignere, på Handelsfagskolens afdeling i Skåde. Men under temaet begravelsesbinderi rykkede kursisterne ud i virkeligheden, nærmere betegnet til Valgmenighedskirken i Odder. Her skulle blomsterbinderne lære at udvikle unikt begravelsesbinderi. Udover begravelsesbinderi til urner og kister fik kursisterne mulighed for at pynte selve kirken. I forbindelse med undervisningen arrangerede Valmenighedskirken og Handelsfagskolen i fælleskab en udstilling i selve kirken, hvor der var mulighed for at komme og opleve de spændende kranse og kistepynt, som kursisterne havde designet.

10 AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL I 2012 indgik Handelsfagskolen et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om at udbyde akademiuddannelsen i retail. Uddannelsen er målrettet ledere og medarbejdere i detailhandlen med ambitioner om videreudvikling. Uddannelsen, som er en deltidsuddannelse over tre år med en blanding af aftenundervisning og E-læring, begynder i foråret JUSTERING AF DETAILUDDANNELSEN I foråret 2012 gav Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelserne alle detailuddannelserne et hovedeftersyn, hvilket resulterede i en justering af bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli Formålet med justeringen var at fremtidssikre uddannelserne og synliggøre karrieremulighederne for de stærke og ambitiøse elever. Uddannelsen, som tidligere var struktureret omkring de fire strømme, blev ændret til nye temaer: koncept, salg, branche & produkt og drift. Der blev også etableret ni specialistspor, som skal være med til at synliggøre branchens udviklingsmuligheder og kernekompetencer.

11 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER -3 0 Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig fagligt godt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. 0 Detailhandel med specialer LÆGESEKRETÆRER Kontoruddannelse med specialer Blandt lægesekretærerne opnåede 90 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. Hele 26 % scorede et12-tal. KURSUSEVALUERING 2012 TILFREDSE KURSISTER 4,5 4 3,5 3 Tilfreds med kurset Kursets faglige niveau Det, du har lært, kan anvendes i dit arbejde DK HO kursister har vurderet Handelsfagskolens AMU-kurser. Det gennemsnitlige resultat af evalueringerne er 4,2, hvor landsgennemsnit på Detail- FKB en er 4,0. Ud af 23 skoler indtager Handelsfagskolens Kursuscenter en topplacering på en delt andenplads som AMUudbyder inden for Detailhandel. Kursuscenteret har en markedsandel på 10 % af alle kursusaktiviteter inden for Detail- FKB en. Kilde: Viskvalitet.dk

12 ELEVERNE ER OGSÅ TILFREDSE Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet 3733 elever på detailuddannelserne har i 2012 evalueret skolen og undervisningen. Handelsfagskolen klarer sig godt i benchmarkingen med de syv øvrige hovedforløbsskoler, der er med i samarbejdet. Eleverne udtrykker stor lyst til at lære samt angiver, at de ofte bliver udfordret i undervisningen. Samtidig viser evalueringerne, at eleverne finder undervisningsmaterialet relevant for deres arbejde. Et glædeligt højt niveau for skolen, der netop lægger vægt på sammenhængen mellem undervisningen og elevernes praktik. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 Handelsfagskolen Samlet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet

13 FAGPRØVEPRISER DETAILHANDLENS FAGPRØVEPRIS Da Dansk Erhverv uddelte Detailhandlens Fagprøvepris i september 2012 var Handelsfagskolens elever traditionen tro repræsenteret. Sportshandler Rikke Eggertsen fra Friluftsland i Aalborg kunne glæde sige over en flot andenplads og en pengegave på kr.

14 DETAILKONFERENCE BLEV EN SUCCES Interessen var stor, da Handelsfagskolen 2. okt inviterede til detailkonference om detailhandlens udvikling i fremtiden. 78 kædedirektører, kædechefer og andre med interesse for detailhandlen deltog i konferencen, der under overskriften Supersælger eller varespecialist hvem vinder kunderne, når forbrugerkrisen er forbi? satte spot på detailhandlens fremtid. Detailkonferencen bød på foredrag ved eksperter med fingeren på pulsen i detailhandlen og rig mulighed for at netværke med kolleger i branchen. HANDELSFAGSKOLENS DETAILANALYSE 2012 På konferencen blev resultatet af Handelsfagskolens detailanalyse 2012 præsenteret. Handelsfagskolens detailanalyse blev lavet med afsæt i 23 kvalitative telefoninterviews med detailkædernes øverste ledere primært direktører og HR-chefer, der har indsigt i drivkræfter og tendenser, der præger udviklingen i fremtidens specialdetailhandel. Formålet med undersøgelsen var at indkredse fremtidige kompetencebehov på tværs af brancherne, så Handelsfagskolen kan sikre, at virksomhederne gennem Handelsfagskolens uddannelser får de medarbejdere, der er behov for fremover.

15 FULD POWER PÅ IT-UDVIKLINGEN Udviklingen på it-området tog fart i I januar blev skolens mangeårige telefonanlæg udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som foregik helt uden problemer. Herefter fulgte en række projekter lige fra opgradering af Office-pakken på alle computere til udvikling af et nyt CRMsystem, der blandt andet skal være med til at styrke skolens relation til vores kunder. I auditoriet blev AV-anlægget udskiftet. Der blev opsat nye infoskærme. Og som et helt afgørende tiltag i forhold til netværksfleksibiliteten, blev det trådløse netværk moderniseret med større kapacitet og passwordbaseret adgangskontrol. Årets sidste aktiviteter på it-området blev Handelsfagskolens nye intranet HOogle, som blev gjort klar til lancering i begyndelsen af DIGITALT NYHEDSBREV I LUFTEN I sommeren 2012 kunne Handelsfagskolen byde velkommen til skolens nye digitale nyhedsbrev.

16 BUTIKSRESEARCH I BERLIN 41 medarbejdere gik efter fremtidens detailhandel, da Handelsfagskolens personale var på studietur i Berlin. Det blev en meget vellykket tur, hvor alle medarbejdere deltog i en gruppeopgave, der gik ud på at spotte fremtidens detailhandel inden for forskellige brancher. Udstyret med kamera blev grupperne sendt rundt i byen for at udforske byens specialdetailhandel. Opgaven blev taget meget seriøst, og der blev lyttet med stor interesse, da kollegerne præsenterede deres iagttagelser.

17 SAMLEDE OMKOSTNINGER 41 % 59 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2012 ud med et overskud på kr. før ekstraordinære poster mod et underskud på 1,2 mio. kr. i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 38,3 mio. kr., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 12 mio. Den samlede omsætning i 2012 på 50,3 mio. kr. var 3 mio. højere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2012 til 49,2 mio. kr. fordelt med 59 % til personaleudgifter og 41 % til øvrige omkostninger. NØGLETAL FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er fortsat nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især udsigten til en markant takstnedgang på EUD-området og øgede omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde, som ikke udløser tilskud, der sætter Handelsfagskolens indtjening under pres. På EUD-området forventes en mindre nedgang i antallet af årselever, da detailhandlen stadig er noget tøvende med at rekruttere elever. På AMU-området har vi derimod troen på, at vi langt om længe har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af årselever. Vi tror på, at uddannelse kan hjælpe detailhandlen ud af krisen. I 2013 vil vi derfor arbejde målrettet på at overbevise vores kunder om, at opkvalificering af medarbejderne giver synlige resultater, når de skal arbejde med at tiltrække kunder, sælge flere varer og profilere butikken. UDVIKLING I OMSÆTNING Statstilskud 35,6 38,3 Deltagerbetaling 11,8 12,0 Omsætning i alt 47,4 50,3 ÅRETS RESULTAT - 1,2 0,4 (før ekstraordinære poster)

18 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Per Lykke Valkki Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Dansk Sportshandler Forening Direktør Poul-Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bog, forbrugerelektronik, farve & tapet, foto, guld/sølv & ure, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko & læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder Tlf Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested HANDELSFAGSKOLEN ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested Velkommen på vores fælles skole og kursuscenter På Handelsfagskolen er filosofien klar: Det skal give udbytte at være elev og kursist

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikpladssituationen

Praktikpladssituationen Nyt om uddannelse Praktikpladssituationen Indgåede uddannelsesaftaler ultimo august 2009 og 2010 2009 2010 Procent Bil, fly og andre transportmidler 1096 1469 34% Bygge og anlæg 2704 3276 21% Bygnings-

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser STU august 2014 Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole 193 besvarelser Resultater på Syddansk Erhvervsskole 193 skolepraktikelever (266 svar i 2013), har i 2014 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere