ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2012

2 2012 BLEV ET GODT ÅR TRODS ALT I 2012 faldt omsætningen i detailhandlen på fjerde år. Forbrugerne tøvede med indkøbene til trods for, at flertallet af danskere havde fået flere penge mellem hænderne var også året, hvor mange butikker blev presset økonomisk i forbindelse med ophævelsen af den nye lukkelov. Krisen har ramt brancherne meget forskelligt. For eksempel har sportsbutikkerne klaret sig godt gennem krisen, mens møbel og beklædning har været hårdt ramt. For Handelsfagskolen blev 2012 et tilfredsstillende år. Vi oplevede en pæn vækst på EUDområdet, som desværre blev modsvaret af en nedgang i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. Nedgangen i aktivitet på AMUområdet afspejler på ingen måde aktivitetsniveauet i Handelsfagskolens Kursuscenter, hvor vi både havde fokus på opsøgende salg og arbejdede målrettet med udvikling af nye kurser, der matcher markedets behov. Handelsfagskolen er ikke i tvivl om, at uddannelse er med til at bringe detailhandlen ud af krisen. Således investerede Handelsfagskolen mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde blev ikke alene året, hvor Handelsfagskolen blev den merkantile erhvervsskole i Danmark, der formidler flest uddannelsesaftaler. Der blev gennemført en kvalitativ analyse af kompetencebehovene i fremtidens detailhandel. Og detailbranchen blev inviteret til en konference på Handelsfagskolen, hvor der blev sæt fokus på, hvad faglighed betyder for specialdetailhandlens konkurrenceevne. Den strategiske linje blev lagt for de kommende år, idet ledelsen og bestyrelsen udarbejdede en strategiplan med beskrivelse af de indsatsområder, som Handelsfagskolen skal have fokus på frem til Trods nedskæringer fra ministeriet og detailbranchens tøven med at efteruddanne medarbejdere, fik Handelsfagskolen et tilfredsstillende resultat i 2012 på kr. før ekstraordinære poster.

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING Udviklingen af færdiguddannede salgsassistenter på Handelsfagskolen inden for detail: DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i 2011, kunne Handelsfagskolen glæde sig over en stigning på 34 % i forhold til året før, hvilket betyder, at antallet af færdiguddannede salgsassistenter er vendt tilbage til tidligere års niveau. Det lave niveau i 2011 skyldtes primært virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen. Handelsfagskolens markedsandel i de brancher, som skolen deler med andre erhvervsskoler: HANDELSFAGSKOLEN FASTHOLDT SIN MARKEDSANDEL Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen fastholdt sin markedsandel. Det gælder både de brancher, hvor der på landsplan er en vigende rekruttering og i de, som har øget antallet af elever. Inden for herretekstil er der i 2012 indgået 2 % flere uddannelsesaftaler, mens der inden for byggemarked er indgået 17 % flere uddannelsesaftaler i 2012 i forhold til året før. I blomsterbranchen er antallet af uddannelsesaftaler vigende. I 2012 faldt antallet af uddannelsesaftaler 30 % sammenlignet med 2011.

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I 2012 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på elever mod elever i 2011, hvilket svarer til en stigning på godt 13 %. En del af stigningen (42 %) skal henføres til en forskydning af elever fra 2011 til 2012, idet Handelsfagskolen var nødsaget til at skubbe skoleopholdet for flere elever af hensyn til de nye regler vedrørende skoleophold i prøvetiden og udbetaling af praktikpladsbonus til virksomhederne. DANMARKSMESTER I UDDANNELSESAFTALER På landsplan går det tilbage med antallet af praktikpladser. På Handelsfagskolen har vi år efter år registreret stadigt flere uddannelsesaftaler. Vi begyndte at formidle uddannelsesaftaler i Siden er det gået stærkt, og i 2012 blev vi med registreringen af uddannelsesaftaler den merkantile erhvervsskole i Danmark, der registrerer flest uddannelsesaftaler. Handelsfagskolen investerede mange ressourcer i praktikpladsopsøgende arbejde i Således havde medarbejderne i studieadministra- tionen og underviserne en meget tæt relation til virksomhederne. Mange elever og virksomheder fik hjælp til at udarbejde uddannelsesaftaler. Underviserne deltog i branche- og kædemøder. Og de elever, der af den ene eller anden grund var kommet i klemme på deres praktiksted, blev hjulpet til at få en ny praktikplads. Handelsfagskolen gjorde desuden en stor indsats for at kompetenceudvikle de oplæringsansvarlige ude i butikkerne Antal indgåede uddannelsesaftaler

5 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER Udviklingen i antallet af elever inden for de forskellige brancher er vist nedenfor. Den positive udvikling fordeler sig jævnt over størstedelen af brancherne. Sportshandel, materialhandel, isenkram og skohandel tegner sig for den største fremgang i elevtallet. Mens forbrugerelektronik og salgsassistentuddannelsen uden profil er de eneste brancher, hvor elevtallet er faldet Elevflow % % Elevflow 1. Materialhandel Materialhandel Tekstil Tekstil Sportshandel/ fritid Sportshandel/ fritid 4. Isenkram Isenkram Skohandel/ læder Skohandel/ læder 6. Blomsterdek Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Guld/sølv/ure Lægesekretær Legetøjshandel Møbelhandel Møbelhandel Legetøjshandel Boghandel Boghandel Byggemarked Byggemarked Fotohandel Fotohandel Trælasthandel Trælasthandel Farvehandel Farvehandel Forbrugerel Forbrugerel Uden profil Uden profil Butiksmedhj Butiksmedhj

6 I 2012 ER DER IKKE ÆNDRET VED DET FORHOLD, AT 6 UD AF 16 BRANCHER LEVERER EN STOR DEL AF ELEVERNE (68 %) TIL HANDELSFAGSKOLEN Udvikling i elevflowet (elever i to uger)

7 BAUHAUS VALGTE HANDELSFAGSKOLEN Byggemarkedskæden Bauhaus valgte i efteråret 2012 at sende deres elever til Handelsfagskolen. En medvirkende årsag til flytningen var, at Bauhaus gerne ville have deres elevers uddannelsessted tættere på kædens hovedkontor i Aarhus. Handelsfagskolen har de seneste år gennemført efteruddannelse for medarbejderne i Bauhaus. I den forbindelse har Bauhaus lært både underviserne og skolens faglige miljø inden for byggemarked at kende, hvilket formentligt også har været medvirkende til beslutningen om at flytte eleverne til Handelsfagskolen. HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST Byggebranchen har været meget tilbageholdende med at rekruttere elever under hele finanskrisen. En lille optimisme kunne dog spores i 2012, da elevtilbagegangen blev bremset. Således forblev elevstrømmen i 2012 på samme niveau som året før. KONTORUDDANNELSEN - LÆGESEKRETÆR På lægesekretæruddannelsen oplevede Handesfagskolen i 2012 en lille tilbagegang i antallet af elever i forhold til Medvirkende til tilbagegangen er det forhold, at Handelsfagskolen i 2011 afsluttede et hold voksenelever på Vejle sygehus.

8 AMU FORTSATTE MED AT FALDE AMU-aktiviteten fortsatte med at falde på landsplan i Inden for HAKL-området var der et fald i aktiviteten på 15 % i forhold til I Handelsfagskolens Kursuscenter var der deltagere, som gennemførte et AMU-kursus i Sammenlignet med 2011 oplevede Handelsfagskolen en større aktivitetsnedgang end landsgennemsnittet. Målt i årselever blev AMU-aktiviteten i Handelsfagskolens Kursuscenter reduceret fra 36 årselever i 2011 til 23 årselever i 2012, svarende til et fald på 35 %. Den negative udvikling kan primært henføres til finanskrisen i detailhandlen og det forhold, at mange detailbutikker har været nødt til at reducere så meget i antallet af medarbejdere, at det er vanskeligt at undvære dem i butikken, når de er på efteruddannelse. Medvirkende til aktivitetsnedgangen var også det forhold, at Handelsfagskolens Kursuscenter var uden leder i årets første fire måneder. KLAR TIL ET LEDERJOB EFTERUDDANNELSE - HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 619 årselever i 2012, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til 2011, hvor der var 574 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev der i Handelsfagskolens Kursuscenter arbejdet seriøst med at udvikle nye kurser, der matcher markedets behov for efteruddannelse. I 2012 blev Retail Manager-uddannelsen meget populær. Retail Manager-uddannelsen er målrettet ledertalenter i detailhandlen. Især kæderne er glade for at kunne tilbyde talentfulde salgsassistenter en efteruddannelse, som kan være med til at afklare, om salgsassistenten har potentiale til at blive butikschef. 334 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer.

9 PARAT TIL VIRKELIGHEDEN Læringen er i top, når Handelsfagskolen flytter undervisningslokalerne ud i virkeligheden. Elever og kursister på Handelsfagskolen besøger ofte leverandører og producenter, hvor de får mulighed for at arbejde med produkterne. Det giver en større sikkerhed, når de skal rådgive kunderne og sælge produkterne hjemme i butikken. På virksomheden Velux er et hold elever fra Handelsfagskolens trælastuddannelse i gang med at montere et ovenlysvindue på et tag. I grupper konkurrerer eleverne om at blive først færdig med monteringsopgaven på kvalificeret vis. KISTEGLADE BLOMSTERBINDERE Normalt opholder de kursister, der uddanner sig til blomsterdesignere, på Handelsfagskolens afdeling i Skåde. Men under temaet begravelsesbinderi rykkede kursisterne ud i virkeligheden, nærmere betegnet til Valgmenighedskirken i Odder. Her skulle blomsterbinderne lære at udvikle unikt begravelsesbinderi. Udover begravelsesbinderi til urner og kister fik kursisterne mulighed for at pynte selve kirken. I forbindelse med undervisningen arrangerede Valmenighedskirken og Handelsfagskolen i fælleskab en udstilling i selve kirken, hvor der var mulighed for at komme og opleve de spændende kranse og kistepynt, som kursisterne havde designet.

10 AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL I 2012 indgik Handelsfagskolen et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om at udbyde akademiuddannelsen i retail. Uddannelsen er målrettet ledere og medarbejdere i detailhandlen med ambitioner om videreudvikling. Uddannelsen, som er en deltidsuddannelse over tre år med en blanding af aftenundervisning og E-læring, begynder i foråret JUSTERING AF DETAILUDDANNELSEN I foråret 2012 gav Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelserne alle detailuddannelserne et hovedeftersyn, hvilket resulterede i en justering af bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli Formålet med justeringen var at fremtidssikre uddannelserne og synliggøre karrieremulighederne for de stærke og ambitiøse elever. Uddannelsen, som tidligere var struktureret omkring de fire strømme, blev ændret til nye temaer: koncept, salg, branche & produkt og drift. Der blev også etableret ni specialistspor, som skal være med til at synliggøre branchens udviklingsmuligheder og kernekompetencer.

11 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER -3 0 Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig fagligt godt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. 0 Detailhandel med specialer LÆGESEKRETÆRER Kontoruddannelse med specialer Blandt lægesekretærerne opnåede 90 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. Hele 26 % scorede et12-tal. KURSUSEVALUERING 2012 TILFREDSE KURSISTER 4,5 4 3,5 3 Tilfreds med kurset Kursets faglige niveau Det, du har lært, kan anvendes i dit arbejde DK HO kursister har vurderet Handelsfagskolens AMU-kurser. Det gennemsnitlige resultat af evalueringerne er 4,2, hvor landsgennemsnit på Detail- FKB en er 4,0. Ud af 23 skoler indtager Handelsfagskolens Kursuscenter en topplacering på en delt andenplads som AMUudbyder inden for Detailhandel. Kursuscenteret har en markedsandel på 10 % af alle kursusaktiviteter inden for Detail- FKB en. Kilde: Viskvalitet.dk

12 ELEVERNE ER OGSÅ TILFREDSE Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet 3733 elever på detailuddannelserne har i 2012 evalueret skolen og undervisningen. Handelsfagskolen klarer sig godt i benchmarkingen med de syv øvrige hovedforløbsskoler, der er med i samarbejdet. Eleverne udtrykker stor lyst til at lære samt angiver, at de ofte bliver udfordret i undervisningen. Samtidig viser evalueringerne, at eleverne finder undervisningsmaterialet relevant for deres arbejde. Et glædeligt højt niveau for skolen, der netop lægger vægt på sammenhængen mellem undervisningen og elevernes praktik. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 Handelsfagskolen Samlet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 3,05 Handelsfagskolen Samlet

13 FAGPRØVEPRISER DETAILHANDLENS FAGPRØVEPRIS Da Dansk Erhverv uddelte Detailhandlens Fagprøvepris i september 2012 var Handelsfagskolens elever traditionen tro repræsenteret. Sportshandler Rikke Eggertsen fra Friluftsland i Aalborg kunne glæde sige over en flot andenplads og en pengegave på kr.

14 DETAILKONFERENCE BLEV EN SUCCES Interessen var stor, da Handelsfagskolen 2. okt inviterede til detailkonference om detailhandlens udvikling i fremtiden. 78 kædedirektører, kædechefer og andre med interesse for detailhandlen deltog i konferencen, der under overskriften Supersælger eller varespecialist hvem vinder kunderne, når forbrugerkrisen er forbi? satte spot på detailhandlens fremtid. Detailkonferencen bød på foredrag ved eksperter med fingeren på pulsen i detailhandlen og rig mulighed for at netværke med kolleger i branchen. HANDELSFAGSKOLENS DETAILANALYSE 2012 På konferencen blev resultatet af Handelsfagskolens detailanalyse 2012 præsenteret. Handelsfagskolens detailanalyse blev lavet med afsæt i 23 kvalitative telefoninterviews med detailkædernes øverste ledere primært direktører og HR-chefer, der har indsigt i drivkræfter og tendenser, der præger udviklingen i fremtidens specialdetailhandel. Formålet med undersøgelsen var at indkredse fremtidige kompetencebehov på tværs af brancherne, så Handelsfagskolen kan sikre, at virksomhederne gennem Handelsfagskolens uddannelser får de medarbejdere, der er behov for fremover.

15 FULD POWER PÅ IT-UDVIKLINGEN Udviklingen på it-området tog fart i I januar blev skolens mangeårige telefonanlæg udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som foregik helt uden problemer. Herefter fulgte en række projekter lige fra opgradering af Office-pakken på alle computere til udvikling af et nyt CRMsystem, der blandt andet skal være med til at styrke skolens relation til vores kunder. I auditoriet blev AV-anlægget udskiftet. Der blev opsat nye infoskærme. Og som et helt afgørende tiltag i forhold til netværksfleksibiliteten, blev det trådløse netværk moderniseret med større kapacitet og passwordbaseret adgangskontrol. Årets sidste aktiviteter på it-området blev Handelsfagskolens nye intranet HOogle, som blev gjort klar til lancering i begyndelsen af DIGITALT NYHEDSBREV I LUFTEN I sommeren 2012 kunne Handelsfagskolen byde velkommen til skolens nye digitale nyhedsbrev.

16 BUTIKSRESEARCH I BERLIN 41 medarbejdere gik efter fremtidens detailhandel, da Handelsfagskolens personale var på studietur i Berlin. Det blev en meget vellykket tur, hvor alle medarbejdere deltog i en gruppeopgave, der gik ud på at spotte fremtidens detailhandel inden for forskellige brancher. Udstyret med kamera blev grupperne sendt rundt i byen for at udforske byens specialdetailhandel. Opgaven blev taget meget seriøst, og der blev lyttet med stor interesse, da kollegerne præsenterede deres iagttagelser.

17 SAMLEDE OMKOSTNINGER 41 % 59 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2012 ud med et overskud på kr. før ekstraordinære poster mod et underskud på 1,2 mio. kr. i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 38,3 mio. kr., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 12 mio. Den samlede omsætning i 2012 på 50,3 mio. kr. var 3 mio. højere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2012 til 49,2 mio. kr. fordelt med 59 % til personaleudgifter og 41 % til øvrige omkostninger. NØGLETAL FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er fortsat nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især udsigten til en markant takstnedgang på EUD-området og øgede omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde, som ikke udløser tilskud, der sætter Handelsfagskolens indtjening under pres. På EUD-området forventes en mindre nedgang i antallet af årselever, da detailhandlen stadig er noget tøvende med at rekruttere elever. På AMU-området har vi derimod troen på, at vi langt om længe har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af årselever. Vi tror på, at uddannelse kan hjælpe detailhandlen ud af krisen. I 2013 vil vi derfor arbejde målrettet på at overbevise vores kunder om, at opkvalificering af medarbejderne giver synlige resultater, når de skal arbejde med at tiltrække kunder, sælge flere varer og profilere butikken. UDVIKLING I OMSÆTNING Statstilskud 35,6 38,3 Deltagerbetaling 11,8 12,0 Omsætning i alt 47,4 50,3 ÅRETS RESULTAT - 1,2 0,4 (før ekstraordinære poster)

18 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Per Lykke Valkki Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Dansk Sportshandler Forening Direktør Poul-Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bog, forbrugerelektronik, farve & tapet, foto, guld/sølv & ure, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko & læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder Tlf Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 www. uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / 2007 -

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for

1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for 1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for 2014 2015 Indledning Handelsfagskolen er en moderne merkantil fagskole, der udbyder uddannelser inden for områderne detail, handel og kontor (lægesekretærer).

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested

HANDELSFAGSKOLEN. ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested HANDELSFAGSKOLEN ikke bare et godt værested, men et fantastisk lærested Velkommen på vores fælles skole og kursuscenter På Handelsfagskolen er filosofien klar: Det skal give udbytte at være elev og kursist

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007

Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007 Resumé af Skole-Seminar inden for Detailhandelsuddannelserne afholdt på TietgenSkolen den 17. januar 2007 Deltagere: Der deltog repræsentanter fra 23 skoler, Undervisningsministeriet, Det faglige Udvalg

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af mødet den 13. marts 2015 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Peter Rasmussen, Ove Jensen, Henrik

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser

Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser Detailhandelsuddannedes brug af akademiuddannelser I det følgende præsenteres de detailhandelsuddannede elevers brug af AU-moduler. Dataene er via New Insight udtrukket af Danmarks Statistik ultimo 2013.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10

Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10 Detailuddannelser med specialer Spørgeramme IBC Alle skoler* Score af Skolen som helhed Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10 Forventninger

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013

REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013 REFERAT Møde U 2/2013 i Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen tirsdag den 17. september 2013 Til stede Ikke til stede Birgitte Slot, Kate Ziegler, Nils Rasmussen, Merete Thunø, Claus Agø Hansen, Lene

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere