NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Tiderne skifter!"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret skulle arbejde efter. Målsætninger, der primært sigtede mod rådgivning til iværksættere og bestående virksomheder og mod udvikling af Skiveegnen som et godt sted at arbejde og drive virksomhed. I løbet af 2005 ændrede Erhvervscenterets målsætninger sig til også at sætte fokus på eksport/internationaliseringområdet. Og da vi pr. 1. februar ansatte en udviklingskonsulent til at tage sig af mere overordnede projekter, var målsætningerne for 2006 blevet udvidet til at indeholde tværgående projekter, der involverer såvel turist, erhverv, handel som uddannelse. Det skete uden at gå ud over medlems- og iværksætterplejen. Tværtimod var året, hvor Erhvervscenterets arrangementskalender bugnede af tilbud til egnens virksomheder og centerets konsulenter har næsten dagligt været på besøg hos medlemmer. Og nu nærmer 2007 sig. Igen et forandringens år. Nu er det næsten besluttet at samle Erhvervscenteret og Turistcenteret under én hat. Erhvervscenteret ændrer fysisk adresse, får ny leder, og på andre punkter vil der også ske forandringer i forhold til de målsætninger, der har været arbejdsgrundlaget de seneste to år. Når det gælder medlemmer, kan vi konstatere, at medlemstallet er steget fra 219 ved fusionen mellem de to erhvervskontorer i 2005 til 388 medlemmer i november Et faktum, som vi naturligvis er stolte af, da det er et konkret bevis på, at Erhvervsrådets strategi har været rigtig. 1 Tiderne skifter 2 Leder: Fusion 3 Landdistriktskonsulenten 3 Arrangementer og møder 4 Erhvervslejemål 4 De nye væksthuse 5 Kompetence Net Skive 5 Juridisk eftersyn 6 Profi l af en medlemsvirksomhed 7 Matchmaking 7 InnovationsRegionen 7 IT-TANKEN 8 Udstillingsvindue i Kina 8 Importstøtten 8 Mød en eksportrådgiver 9 Visionsprocessen 10 Nye medlemmer 10 Medlemsnyt 11 Nye virksomheder 11 Juleferie

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Fusion Som de fl este sikkert er bekendt med, har SkiveEgnens Erhvervsråd og SkiveEgnens Turistcenter besluttet at fusionere pr. 1/ Hvorfor en fusion Hvorfor er en ny fusion nødvendig allerede nu - er der nok nogen, der vil spørge. Erhvervsrådets bestyrelse ser det som sit formål at medvirke til at fremme udviklingen i den nye Skive kommune. Og en styrket forening, der samler erhverv og turisme, vil efter vores mening medvirke til at fastholde og videreudvikle egnens erhvervsliv og turisme. Det nye navn Ifølge vedtægterne foreslås det, at navnet på den nye forening bliver Foreningen Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Et navn, der kan forkortes til SET. Fortsat to fysiske kontorer Det er naturligvis ikke planen at slå erhvervscenterets og turistcenterets kontorer sammen til ét fysisk kontor med én indgang. Dertil er basisaktiviteterne alt for forskellige. Erhvervscenteret skal med egen indgang fortsætte sine basisaktiviteter i form af etableringsrådgivning til iværksættere og nye virksomheder samt udvikling af eksisterende virksomheder. Endvidere skal der naturligvis fortsat ydes medlemsservice til de p.t. ca. 400 medlemsvirksomheder. Fælles berøringsflader Én af hovedårsagerne til fusionen er, at de to kontorer allerede nu har en del fælles berøringsfl ader i form af aktiviteter, der overlapper hinanden og involverer medarbejdere fra både turist- og erhvervssiden. Målet er naturligvis, at vi får en endnu større koordinering af de kræfter, der skal markedsføre Skiveegnen og arbejde for udvikling af egnens virksomheder. Der vil især være tre helt oplagte fælles aktivitetsområder, nemlig: Langsigtede overordnede udviklingsprojekter, som f.eks. projektet Skive - egnen med den gode smag Udvikling af landdistrikterne i et samarbejde med ny Skive Kommune, Landbo Limfjord m.fl. Markedsføring og PR herunder tiltrækning af højtuddannede til egnen. Lokaler For at samle personalet i den nye forening fysisk, fl ytter Erhvervscenteret til Østerbro 7 i forbindelse med det nuværende turistcenter. Ejendommen bliver renoveret, og der er netop opført en 3-etagers kontorejendom bagved og parallelt med den nuværende ejendom - forbundet med denne via en glasarkade. Personale Det forventes, at det nuværende personale hos henholdsvis Erhvervs- og Turistcenteret fortsætter i det fusionerede Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Pr. 1. januar 2007 nyansættes desuden en direktør der, sammen med bestyrelsen og personalet, skal udstikke de overordnede rammer for det fremtidige arbejde med erhverv og turisme i Skive kommune - og som ligeledes skal være primus motor i den fysiske fusion, der forventes at fi nde sted pr. 1. april Stærk og serviceorienteret organisation De to bestyrelser forventer med fusionen at få skabt en stærk og serviceorienteret organisation, der vil styrke udviklingen og profi leringen af Skiveegnen. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Landdistriktskonsulenten Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask er gået på barsel medio oktober. Der er foreløbig ikke ansat en barselsvikar, idet Erhvervscenteret afventer en afklaring af de opgaver, som Skive Kommunes nyetablerede afdeling Land og By skal tage sig af. Og dermed, hvordan disse opgaver kan koordineres med landdistriktskonsulentens. I den mellemliggende periode, varetager Arrangementer var året, hvor Erhvervscenteret på forhånd havde udgivet en arrangementfolder, hvor alle årets tilbud om møder, foredrag, rejser, konferencer og virksomhedsbesøg var nævnt. Da en stor del af Erhvervscenterets mødeaktiviteter i 2007 vil ligge i regi af Kompetence Net Skive (KNS), gentager Iværksætternetværket 2S Workshop: Vær kreativ på kommando lær hvordan chefen for den kommende afdeling, Henrik Willadsen og hans medarbejdere landdistriktskonsulentens opgaver, idet der i forvejen har været et tæt samarbejde og dialog om projekter og opgaver mellem Maria Rask og denne afdeling. Spørgsmål vedr. landdistriktskonsulentens arbejde og projekter/opgaver bedes henvendt til Nanna Kold, tlf / vi imidlertid ikke succesen med en papirudgave, da det vil være op til de enkelte grupper i netværket at være medbestemmende om, hvilke aktiviteter de ønsker. Arrangementer uden for KNS vil naturligvis blive offentliggjort både som invitation til medlemmerne og i avisannoncer. Tid: Tirsdag den 20. februar 2007 Kl Sted: DynamicIT v/jakob Sørensen, Viborgvej 11F, Skive. Målgruppe: Medlemmer af Iværksætternetværket 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 13. februar 2007 Arrangør: Iværksætternetværket 2S Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ledelseskonferencen Et af de arrangementer, som bliver gentaget i 2007, er en ledelseskonference. SkiveEgnens Erhvervscenter havde i samarbejde med Kursushuset arrangeret en stort anlagt ledelseskonference den 25. oktober. Konferencen samlede 80 ledere og mellemledere fra private og offentlige virksomheder til en dag med fokus på ledelse under overskriften Nye tider nye krav. Dagen bød på 3 overordnede indlæg, der hver især ramte plet indenfor deres bud på ledelse. Endvidere havde hver enkelt deltager valgt 3 ud af 5 individuelle ledelsesworkshops. Det overordnede indtryk var, at alle havde en god og udbytterig dag. TV Midt Vest bragte korte interviews med nogle af konferencedeltagerne som oplæg til aftenens tema, der var medarbejderpleje, ligesom én af ledelseskonferencens workshop-holdere var i studiet. Allerede nu er planlægningen af konferencen så småt ved at gå i gang og Erhvervscenteret glæder sig til at kunne tilbyde egnens ledere og mellemledere endnu en dag fyldt med guldkorn og skæve vinkler om ledelse. 3

4 Stor lokal efterspørgsel efter erhvervslejemål SkiveEgnens Erhvervscenter har gennem en årrække haft et internt register over ledige erhvervslokaler/bygninger på Skiveegnen til salg/udlejning. Registeret er ikke oprettet for at gå ejendomsmæglerne i bedene, men erfaringerne viser, at såvel iværksættere som virksomheder ofte starter med at ringe til Erhvervscenteret, hvis de har behov for erhvervslokaler. Med et samlet register, kan vi hurtigt give et overblik over, hvilke muligheder, der fi ndes. For at gøre registeret så dækkende og ajourført som muligt, har Erhvervscenteret et tæt samarbejde med egnens ejendomsmæglere og private udlejere - og registeret Succes med udlejning Foreløbig er 14 virksomheder (iværksættere, håndværks- og servicevirksomheder) samlet under ét tag i det m2 store bygningskompleks Frisenborgvej 6 i Skive, der før husede en afdeling af Skive Tekniske Skole (måske bedre kendt under det gamle navn Eta-Tau ). Ved Nyhedsbrevets deadline var der kun ca m2 ledigt. dækker derfor i stor udstrækning det, der er til salg/leje ad disse kanaler. Vi opfordrer både private og virksomheder, der har ledige erhvervslokaler og/eller ejendomme, til at kontakte Erhvervscenteret med relevante oplysninger, så vi sammen kan give egnens iværksættere og virksomheder den bedst mulige service, når det gælder køb/leje af erhvervslokaler. Ring til Jeanne Søgaard på tlf Udviklingen er ikke sket på baggrund af en større markedsføring men det har stille og roligt udviklet sig siden nytår 2005/2006, hvor den første lejer fl yttede ind. De enkelte virksomheder har en fælles vicevært og kan bruge hinanden som sparringspartner i hverdagen efter behov. De nye væksthuse contra Erhvervscenteret Gennem mange år har de lokale erhvervskontorer kunnet trække på ekspertise fra TIC Viborg amt, når det gjaldt kurser og målrettede projekter eller hvis der var behov for mere specialiseret rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder. Ved amternes (og dermed TIC centrenes) nedlæggelse opretter Region Midtjylland såkaldte væksthuse, der fysisk får hjemsted i h.h.v. Århus (hovedkontor) og Herning. Væksthusenes primære opgave bliver at vejlede indenfor specialområder, hvor de lokale erhvervscentre må melde pas samt at tage sig af de vækstivæksættere, som har behov for at blive fulgt mere intensivt i en periode. En opgave, som erhvervscentrene oftest ikke har mulighed for at tilbyde. Borgmester Flemming Eskildsen er nyvalgt formand for bestyrelsen for de nyetablerede væksthuse, der forventes at stå klar i begyndelsen af det nye år. Der vil forsat kun være 1 indgang når det gælder rådgivning af iværksættere og vækst virksomheder nemlig Erhvervscenteret. Men ved oprettelse af væksthusene bliver der mulighed for fortsat at kunne stille specialister til rådighed, når der er behov for det. Kontakt Jens E. Christensen på og hør nærmere om de nye væksthuse....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Kompetence Net Skive Ejerledernetværk Som omtalt i det seneste Nyhedsbrev, etableres et ejerledernetværk under Kompetence Net Skive. Et netværk, hvis formål primært vil være at give deltagerne: Tætte relationer til andre med samme ledelsesmæssige udfordringer Ny viden, inspiration og erfaring Mulighed for kurser og uddannelse Et netværk bag ejerledernetværket. Første møde i netværket afholdes 14. december hos A-Sport på Marienlystvej. Hvis du er ejerleder og interesseret i at deltage i netværket, er du meget velkommen til at kontakte Jens E. Christensen på tlf / for at høre nærmere. METNER en del af Remmer A/S Viborgvej 11D Tlf: n kontorartikler n tryksager n edb-tilbehør n kontormøbler n kontormaskiner Webshop: Ordretlf.: Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf Fødevarenetværk Under Kompetence Net Skive er startet et nyt netværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af virksomheder på Skiveegnen, der beskæftiger sig med fødevarer. Netværket fungerer som et uformelt forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Arbejdet i netværket har til formål at dele viden om arbejdet med fødevareproduktion og afsætning på tværs af virksomhederne. Endvidere er det formålet at etablere personlige netværk Juridisk eftersyn Under devisen Forberedelse er bedre end brandslukning tilbyder TIC Viborg amt - i samarbejde med advokater - at give iværksættere og små lokale virksomheder et såkaldt juridisk eftersyn. Firmaets overordnede aftaler, klausuler, rettigheder, kontrakter m.m. bliver gennemgået og der udarbejdes efterfølgende en juridisk tilstandsrapport, ligesom man får forslag til, hvordan virksomheden kan komme på forkant med det juridiske. Et juridisk eftersyn koster kr. excl. moms. blandt deltagerne. Netværksdeltagerne fastlægger løbende hvordan gruppens arbejde tilrettelægges. Der inviteres en foredragsholder på møderne, når dette fi ndes rele-vant. De enkelte deltagere forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben og fortrolig dialog mellem deltagerne. De praktiske opgaver i netværket varetages af SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Der afholdes 3-4 årlige møder i netværket. Møderne afholdes kl Alle medlemmer af Kompetence Net Skive tilbydes, ud over aktiviteterne i selve netværket, 2 årlige inspirationsarrangementer, samt eksponering på Nærmere information om netværket kan fåes ved netværkets tovholder, Hanne Greisen, på tlf eller skivebiz.dk. Projektet starter med et uforpligtende møde hos Poul Damgaard, TIC Viborg amt, der kan kontaktes på tlf / Se også www. jurdiskeftersyn.dk 5

6 Profil af en medlemsvirksomhed I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Færch Køle-Fryseteknik I 2001 besluttede Søren Færch, at han ville starte for sig selv med et servicefi rma vedr. køle/fryseteknik. Hans baggrund var en uddannelse som elektriker samt 7 års erfaring fra køle/frysebranchen som ansat. Som så mange andre iværksættere, etablerede Søren Færch fi rmaet fra privatadressen. Han havde ingen til at hjælpe sig, men ambitionerne om at få fi rmaet til at vokse var der allerede fra starten. Og man må sige, at ambitionerne er blevet indfriet: I dag beskæftiger fi rmaet der siden er blevet omdannet til et ApS 13 specialiserede medarbejdere, der alle løbende følger relevante kurser for at være ajourført med det nyeste indenfor hver deres område. 4 af de 13 er ansat i en afdeling i Herning, der blev åbnet i Hjemme i Salling voksede Søren Færch hurtigt ud af privat-ejendommens rammer, men det løste han ved i 2004 at købe den m2 store erhvervsejendom på Hesthøjvej i Roslev. Ejendommen havde senest været brugt af møbelfabrikken Anker (oprindeligt af Roslev Metalvarefabrik) og Søren Færch startede med selv at bruge knap halvdelen til værksted og lager. Resten lejede han ud. Men også på dette punkt blev ambitionerne indfriet, for i 2006 bruger Færch Køle-Fryseteknik hele ejendommen selv! Sagen er nemlig den, at der ikke længere kun er tale om et service/reparationsfi rma vedr. køle- og fryseanlæg. Firmaet har nu også forhandling af fl ere mærker og har som et nyt forretningsområde kastet sig over aircondition-anlæg. Efter et par meget varme somre, og i øvrigt stigende krav om bedre arbejdsmiljø i kontor- og butikslokaler, er der kommet en stærk stigende efterspørgsel på disse anlæg. Endvidere handler Færch Køle-Fryseteknik en del med brugte køle/ fryse montrer, som renoveres før de sælges igen. Færch Køle-Fryseteknik har faste serviceaftaler med en lang række butikker, industrivirksomheder og kontorer i Nord, Midt og Sydjylland. Ligesom fi rmaet naturligvis har døgntilkaldevagt på såvel køle/frysedelen som på de nyeste forretningsområder, aircondition- og alarmanlæg. Med hensyn til udvikling, er Søren Færch langt fremme med alternativer til det ikke miljøvenlige freon, som fortsat bruges i de fl este anlæg, men som p.g.a. af diverse miljøafgifter efterhånden nærmer sig en pris af kr/kg. Færch Køle-Fryseteknik er 1 af 4 køle/fryse fi rmaer i Danmark, der snart er på markedet med vandkøleanlæg til de store anlæg. Færch Køle-Fryseteknik er medlem af AKV (Autoriserede kølefi rmaers brancheforening) og KMO (Kølebranchens miljøordning). Sammen med en effektiv kommunikation, veluddannet arbejdskraft og hurtige ekspeditions- og leveringstider, betyder det, at Færch Køle-Fryseteknik er en pålidelig og sikker samarbejdspartner for kunder og leverandører. Færch Køle-Fryseteknik ApS Hesthøjvej Roslev Tlf Oda Thomsen Johnny Østergaard Registrerede revisorer FRR Marius Jensens Vej 8 Tlf: Professionelle løsninger til professionelle virksomheder 6 ELSKJÆRBAKKEN 1 SKIVE TELF

7 - Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Matchmaking: +praktik Få en praktikant fra Aalborg Universitet og få gjort noget ved de spændende projekter, der ligger i skuffen og som ingen har tid og kompetencer til at tage sig af. Som en del af studiet, har studerende fra Aalborg Universitet mulighed for at tage et semester (typisk semester) i praktik hos en offentlig eller privat virksomhed. Den studerende indgår i en periode på 3-6 måneder som en del af medarbejderstaben med en ugentlig arbejdstid på mellem 30 og 37 timer. Som udgangspunkt skal den studerende ikke have løn for sit arbejde, da praktikken indgår som en del af uddannelsen. InnovationsRegionen Danmarks 100 mest innovative virksomheder tjener næsten dobbelt så meget som Danmarks 1000 største virksomheder. Med denne overskrift henvender fi rmaet Innovation Lab A/S sig til danske virksomheder for at fortælle om de muligheder, som ny teknologi kan bringe med sig IT-TANKEN Test dig selv og din virksomhed på it-området via - eller fi nd en relevant it-leverandør, der matcher dit behov. Håndværksrådet og DANSK IT står bag projekt IT-TANKEN, der modtager støtte fra e-business puljen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IT-TANKEN er målrettet IT-rådgivning til små og mellemstore virksomheder. I praktikperioden udarbejdes en praktik/ projektbeskrivelse, som tager udgangspunkt i en konkret opgave/projekt. De studerende fi ndes indenfor en bred vifte af fagområder, så der er stor chance for, at den enkelte virksomhed kan fi nde en studerende, der matcher projektet. Læs mere på dk eller kontakt Jeanne Søgaard, tlf / og om hvordan virksomhederne bedst kan udnytte de potentialer, de hver især ligger inde med på teknologiområdet. Læs mere om Innovation Lab og gå på opdagelse i den nye samlede vidensportal for innovation og nye teknologier på www. vidensbanker.dk. Du kan også kontakte IT-TANKEN, der har et korps af uddannede konsulenter, der kan rådgive på baggrund af testen. Hvis du derudover måtte have yderligere behov for rådgivning, kan IT-tanken også tilbyde virksomhedsbesøg. Alle tilbud fra IT-TANKEN er gratis og uforpligtende. Læs mere på Infomøder om IT Sideløbende med tilbuddet om IT-TANKEN afholdes der landet over en række fyraftensmøder, hvor mindre virksomheder kan bliver opdateret med de nyeste it-muligheder. Primo 2007 f.eks. i Herning, Aalborg og Thisted fra kl Det er gratis at deltage uanset om man kommer 1 eller 2 til mødet. Ca. 1 uge før hvert møde vil deltagerne modtage husk , som også indeholder et program for mødet. I løbet af de 4 timer får deltagerne information om f. eks.: IP-telefoni efakturering - Bogholderi/ økonomistyring - Tids- og materialestyring via mobil eller pda Hjemmesider - Digitale lønsystemer - Digital indberetning - Det Digitale Byggeri - Den Digitale Skurvogn - Trådløse netværk mv. Projektkalkulation. Læs mere på - hvor du også kan tilmelde dig fyraftensmøderne. 7

8 8 Dansk udstillingsvindue i Kina SkiveEgnens Erhvervscenter er aktiv samarbejdspartner i et meget spændende projekt i Kina, som Trade House Limfjord med hovedsæde i Nykøbing netop har igangsat. Trade House Limfjord har etableret en kinesisk afdeling, hvor man opretter en butik (et showroom) og en restaurant i det m2 store Sun Link Walk butikscenter i byen Fosnan. Der kommer dagligt mennesker i centeret et tal, der ofte fordobles på søndage. Butikken North European Lifestyle kommer til at råde over m², hvor der skal være showroom med det bedste Danmark Importstøtten For de virksomheder, der har interesse i at importere fra udviklingslandene, er der nu kommet en helt ny importstøtteordning, der er en del af Danidas udviklingsbistand og administreres fra HTSI s internationale handelsafdeling. Det overordnede mål for importstøtteordningen er at medvirke til, at de fattigste udviklingslande får løftet deres økonomier. Mere konkret skal projekter, der søges støtte Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I januar måned er følgende rådgiver hjemme: Hans Peter Kay Slovenien kan tilbyde med hensyn til design og dansk livsstil indenfor møbler og boligudstyr samt restauranten Denmark, der bl.a. vil servere Thise ost, øl fra Fur Bryghus og fi skespecialiteter fra Limfjorden. Indenfor en radius af 100 km fra Sun Lin Walk lever ca. 40 millioner mennesker og alene Foshan kommune har en befolkning på størrelse med den danske. I de kinesiske byer bevæger indbyggerne sig gerne efter noget nyt fra lande udenfor Kina. Danske fi rmaer indenfor målgruppen, vil kunne få deres produkter udstillet og solgt til et stort og købedygtigt publikum. Der vil ikke være tale om lagervarer, idet kunden bestiller varen, som så naturligvis skal kunne leveres indenfor den lovede tid. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / for at høre til, give en målbar stigning i den danske import fra udviklingslandene og dermed bidrage til at styrke de lokale virksomheders økonomi og viden. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / og hør mere om, hvilke krav der stilles for at opnå støtten og naturligvis også hvilke lande, der hører under ordningen. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside www. um.dk - der også giver mulighed for direkte tilmelding. Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult. Ivan Høeg Consult Storhøjvej 24 DK-8831 Løgstrup Tlf Mobil Fax SALG - LEJE - LEASING SERVICE - REPARATION SERVICE FUR Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf g p p Brårupvej 92. Tlf ND REVISION

9 Visionsprocessen De mange visionsprojekter som er en udløber af Skive Storkommunes storstilede visionsproces, der har involveret borgere, græsrødder, politikere og erhvervsliv er små småt ved at blive ført ud i livet. SkiveEgnens Erhvervscenter er tovholder/ projektleder på et stort antal projekter, hvoraf de fl este forventes at blive igangsat i det nye år. Nogle af projekterne er imidlertid allerede nu så langt fremme, at forarbejdet er gået i gang. Her i Nyhedsbrevet vil vi løbende give en status på Erhvervscenterets projekter efterhånden som de går i gang / udvikler sig. Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Lean-projektet Umiddelbart inden deadline på Nyhedsbrevet, kan det konstateres, at det i Nyhedsbrev nr. 5 omtalte Lean projekt (Kompetenceudvikling på medarbejderniveau) bliver en realitet. Målet er at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, der inddrager den enkelte medarbejder, hvorved både medarbejder og virksomhed udvikles til globaliseringsudfordringen. Projektet bliver igangsat i foråret 2007 med 8 deltagende virksomheder. Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60, Kvalificeret arbejdskraft til byggeindstrien I juni måned inviterede SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt samarbejde med Håndværksrådet International i Viborg til byggemøde på Skive Handelsskole. Et møde, hvor lokale håndværksmestre kunne bygge bro og skabe kontakter til tyske byggevirksomheder, der stillede sine velkvalifi cerede medarbejdere til rådighed for den danske byggebranche, der i disse år konstant mangler arbejdskraft for at kunne følge med i det fortsatte byggeboom. For de håndværksfi rmaer, der ikke nåede at få kontakt i juni, er der fortsat muligheder, idet Håndværksrådet løbende er i kontakt med byggefi rmaer i Magdeburg i Tyskland. Kontakt Morten Østergaard på tlf og hør nærmere om mulighederne for at få kvalifi cerede håndværkere. Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax Udviklingshus for iværksættere Et af visionsprojekterne er etablering af et attraktivt og innovativt udviklingshus, der kan være med til at skabe og understøtte et godt iværksættermiljø på Skiveegnen. Der er nedsat en styregruppe, hvis formål er at udvikle forslag til et koncept for udviklingshuset. Herunder hvilke ydelser, der skal tilbydes (og hvordan) hvilke faciliteter og medarbejdere, der vil være behov for samt hvordan et sådant hus vil kunne fungere i praksis. Styregruppen afholder sit første møde torsdag den 14. december med deltagelse af en ekstern konsulent med speciale i iværksætterhuse. Kontakt Jeanne Søgaard eller Jens E. Christensen på / hvis du er interesseret i at høre nærmere om udviklingshuset. 9

10 Nye medlemmer Agerkilde Holding ApS Danelykke 3 Hem tlf Fra elinstallationer over automatik til store varme- og ventilationsopgaver. Axel Toft Food A/S Tønderingvej 14 Durup tlf Producerer konsumprodukter (bl.a. mel, ærter m.m.) af høj kvalitet. Fuur Vinhandel v/jeanette og Karl Erik Ravn Emmelstenvej 2 Fur tlf Vinhandel samt bed & breakfast. Koncertsalen LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2007 KL Spirit of BROADWAY Et fantastisk show med alle de kendte temaer fra Chicago, Grease, Cats, Cabaret og mange flere. Pro-Air A/S Markvænget 6 Dommerby tlf Indeklima løsninger til staldmiljøer. Dani-Sat ApS Væselvej 132 Skive tlf Nøglefærdige kommunikationsløsninger via satellit og GSM. Fur Museum Nederby 28 Fur tlf Museum - Medlemsnyt Spar Salling Vesterbrogade 24 Lem tlf Pengeinstitut. Sparekassen Vestsalling fusionerer med Sparekassen Sundsøre under nyt navn. Billetpris: Kr. 367,- 327,- incl. gebyr Buffet Kl kan vi tilbyde Dem en lækker showtime buffet til kr. 178,- pr. couvert Forudbestilling er nødvendig Skyttevej Postbox 225 Tlf Fax VKS Inventa A/S Industrivej 3 Rødding tlf Inventar til butikker. Ny hal på m2 i alt m2. Anskaffet 5-akslet CNC er. 90 ansatte. Nygaards Tagdækning A/S Søbyvej 50 Højslev tlf Tagdækning. Ole Jessen er blevet medejer sammen med Erik Nygaard. Slotsgade 3 Tlf.: LB Truck Service ApS Frisenborgvej 6 Skive tlf Salg, leje, reparation og leasing af trucks og andet transportmateriel. LB Truck, Fur, har åbnet afdeling med leasing af trucks og andet transportmateriel. Savillas v/sanne Villadsen Drivvejen 16 Lundø tlf Savillas er fl yttet til Lundø Kro og tilbyder mad ud af huset og meget mere. Corpus Design ApS Lyngtoften 16 Spøttrup tlf Design og salg af gymnastik-,fritids-,hverdags- og festtøj. Dizzing Sy & Design og Corpus Design er blevet slået sammen til ét fælles fi rma. 10

11 - Nye virksomheder Li om hjørnet v/sabina Bjerre Vestergade 2B Skive tlf Alt i scrapbooking. Byggefi rma Bjarne & Ole ApS Aakjærsvej 38 Grønning tlf Alt i tømrer og snedkerarbejde. Rema 1000 v/ronni Haaning Brårupvej 58 Skive Supermarked. Kropsterapien v/marianne Dam Brårupvej 58 Skive Kropsterapi/wellnessbehandling. Behandling af idrætsskader. Aakjær Rammeværkstedet v/ole Aakjær Torvegade 18A Skive tlf Rammeværksted m/ salg af plakater og reproduktioner. Alm. glarmesterarbejde. Brammer Montage v/lars Brammer Østerrisvej 40 Højslev tlf Montage (jern og metal) samt udlejning af entreprenørmateriel Juleferie SkiveEgnens Erhvervscenter holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage på kontoret igen den 2. januar Glædelig jul og godt nytår Erhvervscenterets personale vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til egnens erhvervsliv og Erhvervsrådets medlemmer samt til vore samarbejdspartnere og annoncører for godt samarbejde og en positiv opbakning i året, der gik! 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Barsel Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har

Læs mere

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

fagfestival på handicapområdet

fagfestival på handicapområdet fagfestival på handicapområdet MESSE C, Fredericia den 5. - 7. sept. 2013 det er vigtigt at skabe et nyt og visionært forum Stig Langvad, Formand for DH. Et fyrtårn til inspiration Der er behov for et

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2010, nr. 7 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 21. september kl. 18:00 til et spændende besøg på Innovationsfabrikken i Kolding Vi mødes kl. 18:00 til en kort

Læs mere

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser,

Perler på en snor. Kystrideruterne tænkes udbygget med shelters/teltpladser, Nr. 3 Juni 2008 Perler på en snor Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev Skal der udvikles ét stort fyrtårn for et område eller skal der udvikles en række tiltag, som tilsammen danner perler på en snor? Dette

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Konservative i Skive

Konservative i Skive Konservative i Skive Valgoplæg til kommunevalget d. 17. nov. 2009. Nye arbejdspladser flere skatteborgere. Iværksætterhus i Skive by. Planerne om et iværksætterhus/væksthus i Skive by skal realiseres hurtigst

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Februar 2011, nr. 2 Husk tilmelding til landskonferencen 9.-10. april 2011 Link: Landskonference: Kvinder krydser grænser Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 15. februar kl.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Erhvervsturisme i Energibyen Skive

Erhvervsturisme i Energibyen Skive Nr. 7 December 2009 Erhvervsturisme i Energibyen Skive Skives udnævnelse til Energiby rummer et hidtil uudnyttet potentiale for turisme, som Erhvervs- og Turistcenteret nu er i gang med at bearbejde, idet

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere