NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Tiderne skifter!"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret skulle arbejde efter. Målsætninger, der primært sigtede mod rådgivning til iværksættere og bestående virksomheder og mod udvikling af Skiveegnen som et godt sted at arbejde og drive virksomhed. I løbet af 2005 ændrede Erhvervscenterets målsætninger sig til også at sætte fokus på eksport/internationaliseringområdet. Og da vi pr. 1. februar ansatte en udviklingskonsulent til at tage sig af mere overordnede projekter, var målsætningerne for 2006 blevet udvidet til at indeholde tværgående projekter, der involverer såvel turist, erhverv, handel som uddannelse. Det skete uden at gå ud over medlems- og iværksætterplejen. Tværtimod var året, hvor Erhvervscenterets arrangementskalender bugnede af tilbud til egnens virksomheder og centerets konsulenter har næsten dagligt været på besøg hos medlemmer. Og nu nærmer 2007 sig. Igen et forandringens år. Nu er det næsten besluttet at samle Erhvervscenteret og Turistcenteret under én hat. Erhvervscenteret ændrer fysisk adresse, får ny leder, og på andre punkter vil der også ske forandringer i forhold til de målsætninger, der har været arbejdsgrundlaget de seneste to år. Når det gælder medlemmer, kan vi konstatere, at medlemstallet er steget fra 219 ved fusionen mellem de to erhvervskontorer i 2005 til 388 medlemmer i november Et faktum, som vi naturligvis er stolte af, da det er et konkret bevis på, at Erhvervsrådets strategi har været rigtig. 1 Tiderne skifter 2 Leder: Fusion 3 Landdistriktskonsulenten 3 Arrangementer og møder 4 Erhvervslejemål 4 De nye væksthuse 5 Kompetence Net Skive 5 Juridisk eftersyn 6 Profi l af en medlemsvirksomhed 7 Matchmaking 7 InnovationsRegionen 7 IT-TANKEN 8 Udstillingsvindue i Kina 8 Importstøtten 8 Mød en eksportrådgiver 9 Visionsprocessen 10 Nye medlemmer 10 Medlemsnyt 11 Nye virksomheder 11 Juleferie

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Fusion Som de fl este sikkert er bekendt med, har SkiveEgnens Erhvervsråd og SkiveEgnens Turistcenter besluttet at fusionere pr. 1/ Hvorfor en fusion Hvorfor er en ny fusion nødvendig allerede nu - er der nok nogen, der vil spørge. Erhvervsrådets bestyrelse ser det som sit formål at medvirke til at fremme udviklingen i den nye Skive kommune. Og en styrket forening, der samler erhverv og turisme, vil efter vores mening medvirke til at fastholde og videreudvikle egnens erhvervsliv og turisme. Det nye navn Ifølge vedtægterne foreslås det, at navnet på den nye forening bliver Foreningen Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Et navn, der kan forkortes til SET. Fortsat to fysiske kontorer Det er naturligvis ikke planen at slå erhvervscenterets og turistcenterets kontorer sammen til ét fysisk kontor med én indgang. Dertil er basisaktiviteterne alt for forskellige. Erhvervscenteret skal med egen indgang fortsætte sine basisaktiviteter i form af etableringsrådgivning til iværksættere og nye virksomheder samt udvikling af eksisterende virksomheder. Endvidere skal der naturligvis fortsat ydes medlemsservice til de p.t. ca. 400 medlemsvirksomheder. Fælles berøringsflader Én af hovedårsagerne til fusionen er, at de to kontorer allerede nu har en del fælles berøringsfl ader i form af aktiviteter, der overlapper hinanden og involverer medarbejdere fra både turist- og erhvervssiden. Målet er naturligvis, at vi får en endnu større koordinering af de kræfter, der skal markedsføre Skiveegnen og arbejde for udvikling af egnens virksomheder. Der vil især være tre helt oplagte fælles aktivitetsområder, nemlig: Langsigtede overordnede udviklingsprojekter, som f.eks. projektet Skive - egnen med den gode smag Udvikling af landdistrikterne i et samarbejde med ny Skive Kommune, Landbo Limfjord m.fl. Markedsføring og PR herunder tiltrækning af højtuddannede til egnen. Lokaler For at samle personalet i den nye forening fysisk, fl ytter Erhvervscenteret til Østerbro 7 i forbindelse med det nuværende turistcenter. Ejendommen bliver renoveret, og der er netop opført en 3-etagers kontorejendom bagved og parallelt med den nuværende ejendom - forbundet med denne via en glasarkade. Personale Det forventes, at det nuværende personale hos henholdsvis Erhvervs- og Turistcenteret fortsætter i det fusionerede Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Pr. 1. januar 2007 nyansættes desuden en direktør der, sammen med bestyrelsen og personalet, skal udstikke de overordnede rammer for det fremtidige arbejde med erhverv og turisme i Skive kommune - og som ligeledes skal være primus motor i den fysiske fusion, der forventes at fi nde sted pr. 1. april Stærk og serviceorienteret organisation De to bestyrelser forventer med fusionen at få skabt en stærk og serviceorienteret organisation, der vil styrke udviklingen og profi leringen af Skiveegnen. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Landdistriktskonsulenten Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask er gået på barsel medio oktober. Der er foreløbig ikke ansat en barselsvikar, idet Erhvervscenteret afventer en afklaring af de opgaver, som Skive Kommunes nyetablerede afdeling Land og By skal tage sig af. Og dermed, hvordan disse opgaver kan koordineres med landdistriktskonsulentens. I den mellemliggende periode, varetager Arrangementer var året, hvor Erhvervscenteret på forhånd havde udgivet en arrangementfolder, hvor alle årets tilbud om møder, foredrag, rejser, konferencer og virksomhedsbesøg var nævnt. Da en stor del af Erhvervscenterets mødeaktiviteter i 2007 vil ligge i regi af Kompetence Net Skive (KNS), gentager Iværksætternetværket 2S Workshop: Vær kreativ på kommando lær hvordan chefen for den kommende afdeling, Henrik Willadsen og hans medarbejdere landdistriktskonsulentens opgaver, idet der i forvejen har været et tæt samarbejde og dialog om projekter og opgaver mellem Maria Rask og denne afdeling. Spørgsmål vedr. landdistriktskonsulentens arbejde og projekter/opgaver bedes henvendt til Nanna Kold, tlf / vi imidlertid ikke succesen med en papirudgave, da det vil være op til de enkelte grupper i netværket at være medbestemmende om, hvilke aktiviteter de ønsker. Arrangementer uden for KNS vil naturligvis blive offentliggjort både som invitation til medlemmerne og i avisannoncer. Tid: Tirsdag den 20. februar 2007 Kl Sted: DynamicIT v/jakob Sørensen, Viborgvej 11F, Skive. Målgruppe: Medlemmer af Iværksætternetværket 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 13. februar 2007 Arrangør: Iværksætternetværket 2S Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ledelseskonferencen Et af de arrangementer, som bliver gentaget i 2007, er en ledelseskonference. SkiveEgnens Erhvervscenter havde i samarbejde med Kursushuset arrangeret en stort anlagt ledelseskonference den 25. oktober. Konferencen samlede 80 ledere og mellemledere fra private og offentlige virksomheder til en dag med fokus på ledelse under overskriften Nye tider nye krav. Dagen bød på 3 overordnede indlæg, der hver især ramte plet indenfor deres bud på ledelse. Endvidere havde hver enkelt deltager valgt 3 ud af 5 individuelle ledelsesworkshops. Det overordnede indtryk var, at alle havde en god og udbytterig dag. TV Midt Vest bragte korte interviews med nogle af konferencedeltagerne som oplæg til aftenens tema, der var medarbejderpleje, ligesom én af ledelseskonferencens workshop-holdere var i studiet. Allerede nu er planlægningen af konferencen så småt ved at gå i gang og Erhvervscenteret glæder sig til at kunne tilbyde egnens ledere og mellemledere endnu en dag fyldt med guldkorn og skæve vinkler om ledelse. 3

4 Stor lokal efterspørgsel efter erhvervslejemål SkiveEgnens Erhvervscenter har gennem en årrække haft et internt register over ledige erhvervslokaler/bygninger på Skiveegnen til salg/udlejning. Registeret er ikke oprettet for at gå ejendomsmæglerne i bedene, men erfaringerne viser, at såvel iværksættere som virksomheder ofte starter med at ringe til Erhvervscenteret, hvis de har behov for erhvervslokaler. Med et samlet register, kan vi hurtigt give et overblik over, hvilke muligheder, der fi ndes. For at gøre registeret så dækkende og ajourført som muligt, har Erhvervscenteret et tæt samarbejde med egnens ejendomsmæglere og private udlejere - og registeret Succes med udlejning Foreløbig er 14 virksomheder (iværksættere, håndværks- og servicevirksomheder) samlet under ét tag i det m2 store bygningskompleks Frisenborgvej 6 i Skive, der før husede en afdeling af Skive Tekniske Skole (måske bedre kendt under det gamle navn Eta-Tau ). Ved Nyhedsbrevets deadline var der kun ca m2 ledigt. dækker derfor i stor udstrækning det, der er til salg/leje ad disse kanaler. Vi opfordrer både private og virksomheder, der har ledige erhvervslokaler og/eller ejendomme, til at kontakte Erhvervscenteret med relevante oplysninger, så vi sammen kan give egnens iværksættere og virksomheder den bedst mulige service, når det gælder køb/leje af erhvervslokaler. Ring til Jeanne Søgaard på tlf Udviklingen er ikke sket på baggrund af en større markedsføring men det har stille og roligt udviklet sig siden nytår 2005/2006, hvor den første lejer fl yttede ind. De enkelte virksomheder har en fælles vicevært og kan bruge hinanden som sparringspartner i hverdagen efter behov. De nye væksthuse contra Erhvervscenteret Gennem mange år har de lokale erhvervskontorer kunnet trække på ekspertise fra TIC Viborg amt, når det gjaldt kurser og målrettede projekter eller hvis der var behov for mere specialiseret rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder. Ved amternes (og dermed TIC centrenes) nedlæggelse opretter Region Midtjylland såkaldte væksthuse, der fysisk får hjemsted i h.h.v. Århus (hovedkontor) og Herning. Væksthusenes primære opgave bliver at vejlede indenfor specialområder, hvor de lokale erhvervscentre må melde pas samt at tage sig af de vækstivæksættere, som har behov for at blive fulgt mere intensivt i en periode. En opgave, som erhvervscentrene oftest ikke har mulighed for at tilbyde. Borgmester Flemming Eskildsen er nyvalgt formand for bestyrelsen for de nyetablerede væksthuse, der forventes at stå klar i begyndelsen af det nye år. Der vil forsat kun være 1 indgang når det gælder rådgivning af iværksættere og vækst virksomheder nemlig Erhvervscenteret. Men ved oprettelse af væksthusene bliver der mulighed for fortsat at kunne stille specialister til rådighed, når der er behov for det. Kontakt Jens E. Christensen på og hør nærmere om de nye væksthuse....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Kompetence Net Skive Ejerledernetværk Som omtalt i det seneste Nyhedsbrev, etableres et ejerledernetværk under Kompetence Net Skive. Et netværk, hvis formål primært vil være at give deltagerne: Tætte relationer til andre med samme ledelsesmæssige udfordringer Ny viden, inspiration og erfaring Mulighed for kurser og uddannelse Et netværk bag ejerledernetværket. Første møde i netværket afholdes 14. december hos A-Sport på Marienlystvej. Hvis du er ejerleder og interesseret i at deltage i netværket, er du meget velkommen til at kontakte Jens E. Christensen på tlf / for at høre nærmere. METNER en del af Remmer A/S Viborgvej 11D Tlf: n kontorartikler n tryksager n edb-tilbehør n kontormøbler n kontormaskiner Webshop: Ordretlf.: Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf Fødevarenetværk Under Kompetence Net Skive er startet et nyt netværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af virksomheder på Skiveegnen, der beskæftiger sig med fødevarer. Netværket fungerer som et uformelt forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Arbejdet i netværket har til formål at dele viden om arbejdet med fødevareproduktion og afsætning på tværs af virksomhederne. Endvidere er det formålet at etablere personlige netværk Juridisk eftersyn Under devisen Forberedelse er bedre end brandslukning tilbyder TIC Viborg amt - i samarbejde med advokater - at give iværksættere og små lokale virksomheder et såkaldt juridisk eftersyn. Firmaets overordnede aftaler, klausuler, rettigheder, kontrakter m.m. bliver gennemgået og der udarbejdes efterfølgende en juridisk tilstandsrapport, ligesom man får forslag til, hvordan virksomheden kan komme på forkant med det juridiske. Et juridisk eftersyn koster kr. excl. moms. blandt deltagerne. Netværksdeltagerne fastlægger løbende hvordan gruppens arbejde tilrettelægges. Der inviteres en foredragsholder på møderne, når dette fi ndes rele-vant. De enkelte deltagere forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben og fortrolig dialog mellem deltagerne. De praktiske opgaver i netværket varetages af SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Der afholdes 3-4 årlige møder i netværket. Møderne afholdes kl Alle medlemmer af Kompetence Net Skive tilbydes, ud over aktiviteterne i selve netværket, 2 årlige inspirationsarrangementer, samt eksponering på Nærmere information om netværket kan fåes ved netværkets tovholder, Hanne Greisen, på tlf eller skivebiz.dk. Projektet starter med et uforpligtende møde hos Poul Damgaard, TIC Viborg amt, der kan kontaktes på tlf / Se også www. jurdiskeftersyn.dk 5

6 Profil af en medlemsvirksomhed I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Færch Køle-Fryseteknik I 2001 besluttede Søren Færch, at han ville starte for sig selv med et servicefi rma vedr. køle/fryseteknik. Hans baggrund var en uddannelse som elektriker samt 7 års erfaring fra køle/frysebranchen som ansat. Som så mange andre iværksættere, etablerede Søren Færch fi rmaet fra privatadressen. Han havde ingen til at hjælpe sig, men ambitionerne om at få fi rmaet til at vokse var der allerede fra starten. Og man må sige, at ambitionerne er blevet indfriet: I dag beskæftiger fi rmaet der siden er blevet omdannet til et ApS 13 specialiserede medarbejdere, der alle løbende følger relevante kurser for at være ajourført med det nyeste indenfor hver deres område. 4 af de 13 er ansat i en afdeling i Herning, der blev åbnet i Hjemme i Salling voksede Søren Færch hurtigt ud af privat-ejendommens rammer, men det løste han ved i 2004 at købe den m2 store erhvervsejendom på Hesthøjvej i Roslev. Ejendommen havde senest været brugt af møbelfabrikken Anker (oprindeligt af Roslev Metalvarefabrik) og Søren Færch startede med selv at bruge knap halvdelen til værksted og lager. Resten lejede han ud. Men også på dette punkt blev ambitionerne indfriet, for i 2006 bruger Færch Køle-Fryseteknik hele ejendommen selv! Sagen er nemlig den, at der ikke længere kun er tale om et service/reparationsfi rma vedr. køle- og fryseanlæg. Firmaet har nu også forhandling af fl ere mærker og har som et nyt forretningsområde kastet sig over aircondition-anlæg. Efter et par meget varme somre, og i øvrigt stigende krav om bedre arbejdsmiljø i kontor- og butikslokaler, er der kommet en stærk stigende efterspørgsel på disse anlæg. Endvidere handler Færch Køle-Fryseteknik en del med brugte køle/ fryse montrer, som renoveres før de sælges igen. Færch Køle-Fryseteknik har faste serviceaftaler med en lang række butikker, industrivirksomheder og kontorer i Nord, Midt og Sydjylland. Ligesom fi rmaet naturligvis har døgntilkaldevagt på såvel køle/frysedelen som på de nyeste forretningsområder, aircondition- og alarmanlæg. Med hensyn til udvikling, er Søren Færch langt fremme med alternativer til det ikke miljøvenlige freon, som fortsat bruges i de fl este anlæg, men som p.g.a. af diverse miljøafgifter efterhånden nærmer sig en pris af kr/kg. Færch Køle-Fryseteknik er 1 af 4 køle/fryse fi rmaer i Danmark, der snart er på markedet med vandkøleanlæg til de store anlæg. Færch Køle-Fryseteknik er medlem af AKV (Autoriserede kølefi rmaers brancheforening) og KMO (Kølebranchens miljøordning). Sammen med en effektiv kommunikation, veluddannet arbejdskraft og hurtige ekspeditions- og leveringstider, betyder det, at Færch Køle-Fryseteknik er en pålidelig og sikker samarbejdspartner for kunder og leverandører. Færch Køle-Fryseteknik ApS Hesthøjvej Roslev Tlf Oda Thomsen Johnny Østergaard Registrerede revisorer FRR Marius Jensens Vej 8 Tlf: Professionelle løsninger til professionelle virksomheder 6 ELSKJÆRBAKKEN 1 SKIVE TELF

7 - Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Matchmaking: +praktik Få en praktikant fra Aalborg Universitet og få gjort noget ved de spændende projekter, der ligger i skuffen og som ingen har tid og kompetencer til at tage sig af. Som en del af studiet, har studerende fra Aalborg Universitet mulighed for at tage et semester (typisk semester) i praktik hos en offentlig eller privat virksomhed. Den studerende indgår i en periode på 3-6 måneder som en del af medarbejderstaben med en ugentlig arbejdstid på mellem 30 og 37 timer. Som udgangspunkt skal den studerende ikke have løn for sit arbejde, da praktikken indgår som en del af uddannelsen. InnovationsRegionen Danmarks 100 mest innovative virksomheder tjener næsten dobbelt så meget som Danmarks 1000 største virksomheder. Med denne overskrift henvender fi rmaet Innovation Lab A/S sig til danske virksomheder for at fortælle om de muligheder, som ny teknologi kan bringe med sig IT-TANKEN Test dig selv og din virksomhed på it-området via - eller fi nd en relevant it-leverandør, der matcher dit behov. Håndværksrådet og DANSK IT står bag projekt IT-TANKEN, der modtager støtte fra e-business puljen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IT-TANKEN er målrettet IT-rådgivning til små og mellemstore virksomheder. I praktikperioden udarbejdes en praktik/ projektbeskrivelse, som tager udgangspunkt i en konkret opgave/projekt. De studerende fi ndes indenfor en bred vifte af fagområder, så der er stor chance for, at den enkelte virksomhed kan fi nde en studerende, der matcher projektet. Læs mere på dk eller kontakt Jeanne Søgaard, tlf / og om hvordan virksomhederne bedst kan udnytte de potentialer, de hver især ligger inde med på teknologiområdet. Læs mere om Innovation Lab og gå på opdagelse i den nye samlede vidensportal for innovation og nye teknologier på www. vidensbanker.dk. Du kan også kontakte IT-TANKEN, der har et korps af uddannede konsulenter, der kan rådgive på baggrund af testen. Hvis du derudover måtte have yderligere behov for rådgivning, kan IT-tanken også tilbyde virksomhedsbesøg. Alle tilbud fra IT-TANKEN er gratis og uforpligtende. Læs mere på Infomøder om IT Sideløbende med tilbuddet om IT-TANKEN afholdes der landet over en række fyraftensmøder, hvor mindre virksomheder kan bliver opdateret med de nyeste it-muligheder. Primo 2007 f.eks. i Herning, Aalborg og Thisted fra kl Det er gratis at deltage uanset om man kommer 1 eller 2 til mødet. Ca. 1 uge før hvert møde vil deltagerne modtage husk , som også indeholder et program for mødet. I løbet af de 4 timer får deltagerne information om f. eks.: IP-telefoni efakturering - Bogholderi/ økonomistyring - Tids- og materialestyring via mobil eller pda Hjemmesider - Digitale lønsystemer - Digital indberetning - Det Digitale Byggeri - Den Digitale Skurvogn - Trådløse netværk mv. Projektkalkulation. Læs mere på - hvor du også kan tilmelde dig fyraftensmøderne. 7

8 8 Dansk udstillingsvindue i Kina SkiveEgnens Erhvervscenter er aktiv samarbejdspartner i et meget spændende projekt i Kina, som Trade House Limfjord med hovedsæde i Nykøbing netop har igangsat. Trade House Limfjord har etableret en kinesisk afdeling, hvor man opretter en butik (et showroom) og en restaurant i det m2 store Sun Link Walk butikscenter i byen Fosnan. Der kommer dagligt mennesker i centeret et tal, der ofte fordobles på søndage. Butikken North European Lifestyle kommer til at råde over m², hvor der skal være showroom med det bedste Danmark Importstøtten For de virksomheder, der har interesse i at importere fra udviklingslandene, er der nu kommet en helt ny importstøtteordning, der er en del af Danidas udviklingsbistand og administreres fra HTSI s internationale handelsafdeling. Det overordnede mål for importstøtteordningen er at medvirke til, at de fattigste udviklingslande får løftet deres økonomier. Mere konkret skal projekter, der søges støtte Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I januar måned er følgende rådgiver hjemme: Hans Peter Kay Slovenien kan tilbyde med hensyn til design og dansk livsstil indenfor møbler og boligudstyr samt restauranten Denmark, der bl.a. vil servere Thise ost, øl fra Fur Bryghus og fi skespecialiteter fra Limfjorden. Indenfor en radius af 100 km fra Sun Lin Walk lever ca. 40 millioner mennesker og alene Foshan kommune har en befolkning på størrelse med den danske. I de kinesiske byer bevæger indbyggerne sig gerne efter noget nyt fra lande udenfor Kina. Danske fi rmaer indenfor målgruppen, vil kunne få deres produkter udstillet og solgt til et stort og købedygtigt publikum. Der vil ikke være tale om lagervarer, idet kunden bestiller varen, som så naturligvis skal kunne leveres indenfor den lovede tid. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / for at høre til, give en målbar stigning i den danske import fra udviklingslandene og dermed bidrage til at styrke de lokale virksomheders økonomi og viden. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / og hør mere om, hvilke krav der stilles for at opnå støtten og naturligvis også hvilke lande, der hører under ordningen. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside www. um.dk - der også giver mulighed for direkte tilmelding. Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult. Ivan Høeg Consult Storhøjvej 24 DK-8831 Løgstrup Tlf Mobil Fax SALG - LEJE - LEASING SERVICE - REPARATION SERVICE FUR Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf g p p Brårupvej 92. Tlf ND REVISION

9 Visionsprocessen De mange visionsprojekter som er en udløber af Skive Storkommunes storstilede visionsproces, der har involveret borgere, græsrødder, politikere og erhvervsliv er små småt ved at blive ført ud i livet. SkiveEgnens Erhvervscenter er tovholder/ projektleder på et stort antal projekter, hvoraf de fl este forventes at blive igangsat i det nye år. Nogle af projekterne er imidlertid allerede nu så langt fremme, at forarbejdet er gået i gang. Her i Nyhedsbrevet vil vi løbende give en status på Erhvervscenterets projekter efterhånden som de går i gang / udvikler sig. Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Lean-projektet Umiddelbart inden deadline på Nyhedsbrevet, kan det konstateres, at det i Nyhedsbrev nr. 5 omtalte Lean projekt (Kompetenceudvikling på medarbejderniveau) bliver en realitet. Målet er at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, der inddrager den enkelte medarbejder, hvorved både medarbejder og virksomhed udvikles til globaliseringsudfordringen. Projektet bliver igangsat i foråret 2007 med 8 deltagende virksomheder. Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60, Kvalificeret arbejdskraft til byggeindstrien I juni måned inviterede SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt samarbejde med Håndværksrådet International i Viborg til byggemøde på Skive Handelsskole. Et møde, hvor lokale håndværksmestre kunne bygge bro og skabe kontakter til tyske byggevirksomheder, der stillede sine velkvalifi cerede medarbejdere til rådighed for den danske byggebranche, der i disse år konstant mangler arbejdskraft for at kunne følge med i det fortsatte byggeboom. For de håndværksfi rmaer, der ikke nåede at få kontakt i juni, er der fortsat muligheder, idet Håndværksrådet løbende er i kontakt med byggefi rmaer i Magdeburg i Tyskland. Kontakt Morten Østergaard på tlf og hør nærmere om mulighederne for at få kvalifi cerede håndværkere. Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax Udviklingshus for iværksættere Et af visionsprojekterne er etablering af et attraktivt og innovativt udviklingshus, der kan være med til at skabe og understøtte et godt iværksættermiljø på Skiveegnen. Der er nedsat en styregruppe, hvis formål er at udvikle forslag til et koncept for udviklingshuset. Herunder hvilke ydelser, der skal tilbydes (og hvordan) hvilke faciliteter og medarbejdere, der vil være behov for samt hvordan et sådant hus vil kunne fungere i praksis. Styregruppen afholder sit første møde torsdag den 14. december med deltagelse af en ekstern konsulent med speciale i iværksætterhuse. Kontakt Jeanne Søgaard eller Jens E. Christensen på / hvis du er interesseret i at høre nærmere om udviklingshuset. 9

10 Nye medlemmer Agerkilde Holding ApS Danelykke 3 Hem tlf Fra elinstallationer over automatik til store varme- og ventilationsopgaver. Axel Toft Food A/S Tønderingvej 14 Durup tlf Producerer konsumprodukter (bl.a. mel, ærter m.m.) af høj kvalitet. Fuur Vinhandel v/jeanette og Karl Erik Ravn Emmelstenvej 2 Fur tlf Vinhandel samt bed & breakfast. Koncertsalen LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2007 KL Spirit of BROADWAY Et fantastisk show med alle de kendte temaer fra Chicago, Grease, Cats, Cabaret og mange flere. Pro-Air A/S Markvænget 6 Dommerby tlf Indeklima løsninger til staldmiljøer. Dani-Sat ApS Væselvej 132 Skive tlf Nøglefærdige kommunikationsløsninger via satellit og GSM. Fur Museum Nederby 28 Fur tlf Museum - Medlemsnyt Spar Salling Vesterbrogade 24 Lem tlf Pengeinstitut. Sparekassen Vestsalling fusionerer med Sparekassen Sundsøre under nyt navn. Billetpris: Kr. 367,- 327,- incl. gebyr Buffet Kl kan vi tilbyde Dem en lækker showtime buffet til kr. 178,- pr. couvert Forudbestilling er nødvendig Skyttevej Postbox 225 Tlf Fax VKS Inventa A/S Industrivej 3 Rødding tlf Inventar til butikker. Ny hal på m2 i alt m2. Anskaffet 5-akslet CNC er. 90 ansatte. Nygaards Tagdækning A/S Søbyvej 50 Højslev tlf Tagdækning. Ole Jessen er blevet medejer sammen med Erik Nygaard. Slotsgade 3 Tlf.: LB Truck Service ApS Frisenborgvej 6 Skive tlf Salg, leje, reparation og leasing af trucks og andet transportmateriel. LB Truck, Fur, har åbnet afdeling med leasing af trucks og andet transportmateriel. Savillas v/sanne Villadsen Drivvejen 16 Lundø tlf Savillas er fl yttet til Lundø Kro og tilbyder mad ud af huset og meget mere. Corpus Design ApS Lyngtoften 16 Spøttrup tlf Design og salg af gymnastik-,fritids-,hverdags- og festtøj. Dizzing Sy & Design og Corpus Design er blevet slået sammen til ét fælles fi rma. 10

11 - Nye virksomheder Li om hjørnet v/sabina Bjerre Vestergade 2B Skive tlf Alt i scrapbooking. Byggefi rma Bjarne & Ole ApS Aakjærsvej 38 Grønning tlf Alt i tømrer og snedkerarbejde. Rema 1000 v/ronni Haaning Brårupvej 58 Skive Supermarked. Kropsterapien v/marianne Dam Brårupvej 58 Skive Kropsterapi/wellnessbehandling. Behandling af idrætsskader. Aakjær Rammeværkstedet v/ole Aakjær Torvegade 18A Skive tlf Rammeværksted m/ salg af plakater og reproduktioner. Alm. glarmesterarbejde. Brammer Montage v/lars Brammer Østerrisvej 40 Højslev tlf Montage (jern og metal) samt udlejning af entreprenørmateriel Juleferie SkiveEgnens Erhvervscenter holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage på kontoret igen den 2. januar Glædelig jul og godt nytår Erhvervscenterets personale vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til egnens erhvervsliv og Erhvervsrådets medlemmer samt til vore samarbejdspartnere og annoncører for godt samarbejde og en positiv opbakning i året, der gik! 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Barsel Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang:

Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Nyhedsbrevet for Vækst i Durup bringer denne gang: Vil du være med til at nå 1 million i 2015? Minikonference i Durup til næste år Hjemmeside på vej 75.000 kilometer god kundeservice Lavere sygefravær

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked

NYHEDSBREV. Vietnam som fokusmarked NYHEDSBREV Nr. 4 august 2006 Vietnam som fokusmarked De færreste mennesker tænker eksport, outsourcing, samhandel når talen falder på udviklingslandet Vietnam, der gennem de seneste par tusinde år har

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt S O C I A L E N E T V Æ R K» F R A H Å N D V Æ R K T I L I N D U S T R I «I V Æ R K S Æ T T E R H U S Business Innovation GLYNGØRE

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam

NYHEDSBREV. En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam NYHEDSBREV Nr. 5 oktober 2006 En mosaik af billeder fra en vellykket delegationsrejse til Vietnam 1 Vietnam mosaik 2 Viden 3 Kompetence Net Skive 3 Ejerledernetværk 4 Samarbejde med AAU 4 Regionale Videnpiloter

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Deltag. Mød generationen der nyder livet og har mulighederne... Messen for det købestærke publikum 3. 5. oktober 2014

Deltag. Mød generationen der nyder livet og har mulighederne... Messen for det købestærke publikum 3. 5. oktober 2014 Messen for det købestærke publikum 3. 5. oktober 2014 Mød generationen der nyder livet og har mulighederne... Deltag på messen for Danmarks mest købestærke publikum Seniorerne vil leve livet - hele livet

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Skiveegnen kan fordi vi vil

Skiveegnen kan fordi vi vil Nr. 2 April 2007 Skiveegnen kan fordi vi vil Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har hermed fornøjelsen at præsentere og byde velkommen til organisationens nye direktør, Svend Erik Jørgensen, der er

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor.

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor. Rådhuset Dato: 25. maj 2009 J.nr.: 1/4 01.02.03-P15-6-07 Kære virksomhed i Struer kommune, Efter en lang periode med gode tider for vores erhvervsliv, står vi nu som resten af verdenssamfundet midt i en

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding December 2010, nr. 10 Velkommen til decembermødet: Tirsdag, den 14. december kl. 18:00 på Hotel Comwell, Skovbrynet, Kolding til julehygge-netværksmødet med bankospil m.m. Der vil

Læs mere

KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB. INDBYDELSE TIL DAN-GLAS LØBET fredag den 24. april 2015 1. afd. NEZ/2.afd. DM/1.afd. JFM

KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB. INDBYDELSE TIL DAN-GLAS LØBET fredag den 24. april 2015 1. afd. NEZ/2.afd. DM/1.afd. JFM KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB INDBYDELSE TIL DAN-GLAS LØBET fredag den 24. april 2015 1. afd. NEZ/2.afd. DM/1.afd. JFM HVIS DIN BILRUDE SKAL REPARERES ELLER SKIFTES, VIL VI VÆRE DIT FORETRUKNE VALG DanGlas

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Projekter med fokus på Skiveegnen

Projekter med fokus på Skiveegnen Nr. 4 August 2007 Projekter med fokus på Skiveegnen Nyhedsbrev Nyhedsbrev Nyhedsbrev I dette nummer af Nyhedsbrev har vi valgt at sætte fokus på de projekter, som Erhvervs- og Turistcenteret er involveret

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere