NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Tiderne skifter!"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret skulle arbejde efter. Målsætninger, der primært sigtede mod rådgivning til iværksættere og bestående virksomheder og mod udvikling af Skiveegnen som et godt sted at arbejde og drive virksomhed. I løbet af 2005 ændrede Erhvervscenterets målsætninger sig til også at sætte fokus på eksport/internationaliseringområdet. Og da vi pr. 1. februar ansatte en udviklingskonsulent til at tage sig af mere overordnede projekter, var målsætningerne for 2006 blevet udvidet til at indeholde tværgående projekter, der involverer såvel turist, erhverv, handel som uddannelse. Det skete uden at gå ud over medlems- og iværksætterplejen. Tværtimod var året, hvor Erhvervscenterets arrangementskalender bugnede af tilbud til egnens virksomheder og centerets konsulenter har næsten dagligt været på besøg hos medlemmer. Og nu nærmer 2007 sig. Igen et forandringens år. Nu er det næsten besluttet at samle Erhvervscenteret og Turistcenteret under én hat. Erhvervscenteret ændrer fysisk adresse, får ny leder, og på andre punkter vil der også ske forandringer i forhold til de målsætninger, der har været arbejdsgrundlaget de seneste to år. Når det gælder medlemmer, kan vi konstatere, at medlemstallet er steget fra 219 ved fusionen mellem de to erhvervskontorer i 2005 til 388 medlemmer i november Et faktum, som vi naturligvis er stolte af, da det er et konkret bevis på, at Erhvervsrådets strategi har været rigtig. 1 Tiderne skifter 2 Leder: Fusion 3 Landdistriktskonsulenten 3 Arrangementer og møder 4 Erhvervslejemål 4 De nye væksthuse 5 Kompetence Net Skive 5 Juridisk eftersyn 6 Profi l af en medlemsvirksomhed 7 Matchmaking 7 InnovationsRegionen 7 IT-TANKEN 8 Udstillingsvindue i Kina 8 Importstøtten 8 Mød en eksportrådgiver 9 Visionsprocessen 10 Nye medlemmer 10 Medlemsnyt 11 Nye virksomheder 11 Juleferie

2 Erhvervsrådet mener v/bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Formand for SkiveEgnens Erhvervsråd VI HAR PLADS TIL ALLE SELVSTÆNDIGE DANA tilbyder: Arbejdsløshedsforsikring Personlig rådgivning ErhvervsSparring Events og salgsmøder DANA Ledighedsforsikring DANA PlusForsikring DANA PlusPension Gratis rådgivning via 2 Fusion Som de fl este sikkert er bekendt med, har SkiveEgnens Erhvervsråd og SkiveEgnens Turistcenter besluttet at fusionere pr. 1/ Hvorfor en fusion Hvorfor er en ny fusion nødvendig allerede nu - er der nok nogen, der vil spørge. Erhvervsrådets bestyrelse ser det som sit formål at medvirke til at fremme udviklingen i den nye Skive kommune. Og en styrket forening, der samler erhverv og turisme, vil efter vores mening medvirke til at fastholde og videreudvikle egnens erhvervsliv og turisme. Det nye navn Ifølge vedtægterne foreslås det, at navnet på den nye forening bliver Foreningen Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Et navn, der kan forkortes til SET. Fortsat to fysiske kontorer Det er naturligvis ikke planen at slå erhvervscenterets og turistcenterets kontorer sammen til ét fysisk kontor med én indgang. Dertil er basisaktiviteterne alt for forskellige. Erhvervscenteret skal med egen indgang fortsætte sine basisaktiviteter i form af etableringsrådgivning til iværksættere og nye virksomheder samt udvikling af eksisterende virksomheder. Endvidere skal der naturligvis fortsat ydes medlemsservice til de p.t. ca. 400 medlemsvirksomheder. Fælles berøringsflader Én af hovedårsagerne til fusionen er, at de to kontorer allerede nu har en del fælles berøringsfl ader i form af aktiviteter, der overlapper hinanden og involverer medarbejdere fra både turist- og erhvervssiden. Målet er naturligvis, at vi får en endnu større koordinering af de kræfter, der skal markedsføre Skiveegnen og arbejde for udvikling af egnens virksomheder. Der vil især være tre helt oplagte fælles aktivitetsområder, nemlig: Langsigtede overordnede udviklingsprojekter, som f.eks. projektet Skive - egnen med den gode smag Udvikling af landdistrikterne i et samarbejde med ny Skive Kommune, Landbo Limfjord m.fl. Markedsføring og PR herunder tiltrækning af højtuddannede til egnen. Lokaler For at samle personalet i den nye forening fysisk, fl ytter Erhvervscenteret til Østerbro 7 i forbindelse med det nuværende turistcenter. Ejendommen bliver renoveret, og der er netop opført en 3-etagers kontorejendom bagved og parallelt med den nuværende ejendom - forbundet med denne via en glasarkade. Personale Det forventes, at det nuværende personale hos henholdsvis Erhvervs- og Turistcenteret fortsætter i det fusionerede Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Pr. 1. januar 2007 nyansættes desuden en direktør der, sammen med bestyrelsen og personalet, skal udstikke de overordnede rammer for det fremtidige arbejde med erhverv og turisme i Skive kommune - og som ligeledes skal være primus motor i den fysiske fusion, der forventes at fi nde sted pr. 1. april Stærk og serviceorienteret organisation De to bestyrelser forventer med fusionen at få skabt en stærk og serviceorienteret organisation, der vil styrke udviklingen og profi leringen af Skiveegnen. Velkommen til DANA. Vi har råd for det meste... John Halse Petersen regionschef DANA... De selvstændiges a-kasse Erhvervenes hus Tel Skottenborg Viborg a hereford beefstouw Rosenhøj, Strandvejen 3, Skive

3 Hotel Gl. Skivehus Sdr. Boulevard. DK Tag erhvervsrådgiveren med på råd, når nye ideer skal føres ud i livet Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Knudsen gerne med finansieringen, uanset om det er virksomhedens produkter eller maskinpark, det drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige fra anlægslån, over etablerings- og driftskredit og til fakturabelåning. Ring og aftal et møde gerne hos jer. Søndergade 6, Landdistriktskonsulenten Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask er gået på barsel medio oktober. Der er foreløbig ikke ansat en barselsvikar, idet Erhvervscenteret afventer en afklaring af de opgaver, som Skive Kommunes nyetablerede afdeling Land og By skal tage sig af. Og dermed, hvordan disse opgaver kan koordineres med landdistriktskonsulentens. I den mellemliggende periode, varetager Arrangementer var året, hvor Erhvervscenteret på forhånd havde udgivet en arrangementfolder, hvor alle årets tilbud om møder, foredrag, rejser, konferencer og virksomhedsbesøg var nævnt. Da en stor del af Erhvervscenterets mødeaktiviteter i 2007 vil ligge i regi af Kompetence Net Skive (KNS), gentager Iværksætternetværket 2S Workshop: Vær kreativ på kommando lær hvordan chefen for den kommende afdeling, Henrik Willadsen og hans medarbejdere landdistriktskonsulentens opgaver, idet der i forvejen har været et tæt samarbejde og dialog om projekter og opgaver mellem Maria Rask og denne afdeling. Spørgsmål vedr. landdistriktskonsulentens arbejde og projekter/opgaver bedes henvendt til Nanna Kold, tlf / vi imidlertid ikke succesen med en papirudgave, da det vil være op til de enkelte grupper i netværket at være medbestemmende om, hvilke aktiviteter de ønsker. Arrangementer uden for KNS vil naturligvis blive offentliggjort både som invitation til medlemmerne og i avisannoncer. Tid: Tirsdag den 20. februar 2007 Kl Sted: DynamicIT v/jakob Sørensen, Viborgvej 11F, Skive. Målgruppe: Medlemmer af Iværksætternetværket 2S Deltagerpris: 50 kr. for fortæring Tilmelding: Senest 13. februar 2007 Arrangør: Iværksætternetværket 2S Bakkedraget 6 Tlf Åbningstider: Man.-fre Lør Ledelseskonferencen Et af de arrangementer, som bliver gentaget i 2007, er en ledelseskonference. SkiveEgnens Erhvervscenter havde i samarbejde med Kursushuset arrangeret en stort anlagt ledelseskonference den 25. oktober. Konferencen samlede 80 ledere og mellemledere fra private og offentlige virksomheder til en dag med fokus på ledelse under overskriften Nye tider nye krav. Dagen bød på 3 overordnede indlæg, der hver især ramte plet indenfor deres bud på ledelse. Endvidere havde hver enkelt deltager valgt 3 ud af 5 individuelle ledelsesworkshops. Det overordnede indtryk var, at alle havde en god og udbytterig dag. TV Midt Vest bragte korte interviews med nogle af konferencedeltagerne som oplæg til aftenens tema, der var medarbejderpleje, ligesom én af ledelseskonferencens workshop-holdere var i studiet. Allerede nu er planlægningen af konferencen så småt ved at gå i gang og Erhvervscenteret glæder sig til at kunne tilbyde egnens ledere og mellemledere endnu en dag fyldt med guldkorn og skæve vinkler om ledelse. 3

4 Stor lokal efterspørgsel efter erhvervslejemål SkiveEgnens Erhvervscenter har gennem en årrække haft et internt register over ledige erhvervslokaler/bygninger på Skiveegnen til salg/udlejning. Registeret er ikke oprettet for at gå ejendomsmæglerne i bedene, men erfaringerne viser, at såvel iværksættere som virksomheder ofte starter med at ringe til Erhvervscenteret, hvis de har behov for erhvervslokaler. Med et samlet register, kan vi hurtigt give et overblik over, hvilke muligheder, der fi ndes. For at gøre registeret så dækkende og ajourført som muligt, har Erhvervscenteret et tæt samarbejde med egnens ejendomsmæglere og private udlejere - og registeret Succes med udlejning Foreløbig er 14 virksomheder (iværksættere, håndværks- og servicevirksomheder) samlet under ét tag i det m2 store bygningskompleks Frisenborgvej 6 i Skive, der før husede en afdeling af Skive Tekniske Skole (måske bedre kendt under det gamle navn Eta-Tau ). Ved Nyhedsbrevets deadline var der kun ca m2 ledigt. dækker derfor i stor udstrækning det, der er til salg/leje ad disse kanaler. Vi opfordrer både private og virksomheder, der har ledige erhvervslokaler og/eller ejendomme, til at kontakte Erhvervscenteret med relevante oplysninger, så vi sammen kan give egnens iværksættere og virksomheder den bedst mulige service, når det gælder køb/leje af erhvervslokaler. Ring til Jeanne Søgaard på tlf Udviklingen er ikke sket på baggrund af en større markedsføring men det har stille og roligt udviklet sig siden nytår 2005/2006, hvor den første lejer fl yttede ind. De enkelte virksomheder har en fælles vicevært og kan bruge hinanden som sparringspartner i hverdagen efter behov. De nye væksthuse contra Erhvervscenteret Gennem mange år har de lokale erhvervskontorer kunnet trække på ekspertise fra TIC Viborg amt, når det gjaldt kurser og målrettede projekter eller hvis der var behov for mere specialiseret rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder. Ved amternes (og dermed TIC centrenes) nedlæggelse opretter Region Midtjylland såkaldte væksthuse, der fysisk får hjemsted i h.h.v. Århus (hovedkontor) og Herning. Væksthusenes primære opgave bliver at vejlede indenfor specialområder, hvor de lokale erhvervscentre må melde pas samt at tage sig af de vækstivæksættere, som har behov for at blive fulgt mere intensivt i en periode. En opgave, som erhvervscentrene oftest ikke har mulighed for at tilbyde. Borgmester Flemming Eskildsen er nyvalgt formand for bestyrelsen for de nyetablerede væksthuse, der forventes at stå klar i begyndelsen af det nye år. Der vil forsat kun være 1 indgang når det gælder rådgivning af iværksættere og vækst virksomheder nemlig Erhvervscenteret. Men ved oprettelse af væksthusene bliver der mulighed for fortsat at kunne stille specialister til rådighed, når der er behov for det. Kontakt Jens E. Christensen på og hør nærmere om de nye væksthuse....og Pinenhus vil du aldrig glemme. Vi har: mad med smag og udsigt, lækre værelser, entusiastiske medarbejdere, forkælede gæster, hygge, kurser, fester, romantiske middage, smukke omgivelser... Kom og oplev det hele på Pinenhus! Pinenhus. Glyngøre. Tlf.: SØNDERGADE SKIVE TLF FAX

5 Kompetence Net Skive Ejerledernetværk Som omtalt i det seneste Nyhedsbrev, etableres et ejerledernetværk under Kompetence Net Skive. Et netværk, hvis formål primært vil være at give deltagerne: Tætte relationer til andre med samme ledelsesmæssige udfordringer Ny viden, inspiration og erfaring Mulighed for kurser og uddannelse Et netværk bag ejerledernetværket. Første møde i netværket afholdes 14. december hos A-Sport på Marienlystvej. Hvis du er ejerleder og interesseret i at deltage i netværket, er du meget velkommen til at kontakte Jens E. Christensen på tlf / for at høre nærmere. METNER en del af Remmer A/S Viborgvej 11D Tlf: n kontorartikler n tryksager n edb-tilbehør n kontormøbler n kontormaskiner Webshop: Ordretlf.: Registreret Revisionsaktieselskab Søndergade 13 b. Balling Spøttrup Tlf Resenvej 79. Tlf Fødevarenetværk Under Kompetence Net Skive er startet et nyt netværk, hvis medlemmer udelukkende kommer til at bestå af virksomheder på Skiveegnen, der beskæftiger sig med fødevarer. Netværket fungerer som et uformelt forum, hvor den enkelte deltager får stor indfl ydelse på netværkets aktiviteter. Arbejdet i netværket har til formål at dele viden om arbejdet med fødevareproduktion og afsætning på tværs af virksomhederne. Endvidere er det formålet at etablere personlige netværk Juridisk eftersyn Under devisen Forberedelse er bedre end brandslukning tilbyder TIC Viborg amt - i samarbejde med advokater - at give iværksættere og små lokale virksomheder et såkaldt juridisk eftersyn. Firmaets overordnede aftaler, klausuler, rettigheder, kontrakter m.m. bliver gennemgået og der udarbejdes efterfølgende en juridisk tilstandsrapport, ligesom man får forslag til, hvordan virksomheden kan komme på forkant med det juridiske. Et juridisk eftersyn koster kr. excl. moms. blandt deltagerne. Netværksdeltagerne fastlægger løbende hvordan gruppens arbejde tilrettelægges. Der inviteres en foredragsholder på møderne, når dette fi ndes rele-vant. De enkelte deltagere forventes at deltage aktivt i møderne og der lægges op til en åben og fortrolig dialog mellem deltagerne. De praktiske opgaver i netværket varetages af SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt dialog med deltagerne. Der afholdes 3-4 årlige møder i netværket. Møderne afholdes kl Alle medlemmer af Kompetence Net Skive tilbydes, ud over aktiviteterne i selve netværket, 2 årlige inspirationsarrangementer, samt eksponering på Nærmere information om netværket kan fåes ved netværkets tovholder, Hanne Greisen, på tlf eller skivebiz.dk. Projektet starter med et uforpligtende møde hos Poul Damgaard, TIC Viborg amt, der kan kontaktes på tlf / Se også www. jurdiskeftersyn.dk 5

6 Profil af en medlemsvirksomhed I hvert Nyhedsbrev bringer vi en profi l af én af Erhvervsrådets medlemsvirksomheder. Vi har naturligvis ikke mulighed for at omtale alle medlemmer, men vil bestræbe os på at udvælge virksomheder, som måske ikke er så kendte udenfor deres egen branche / deres nærmeste omgivelser. Færch Køle-Fryseteknik I 2001 besluttede Søren Færch, at han ville starte for sig selv med et servicefi rma vedr. køle/fryseteknik. Hans baggrund var en uddannelse som elektriker samt 7 års erfaring fra køle/frysebranchen som ansat. Som så mange andre iværksættere, etablerede Søren Færch fi rmaet fra privatadressen. Han havde ingen til at hjælpe sig, men ambitionerne om at få fi rmaet til at vokse var der allerede fra starten. Og man må sige, at ambitionerne er blevet indfriet: I dag beskæftiger fi rmaet der siden er blevet omdannet til et ApS 13 specialiserede medarbejdere, der alle løbende følger relevante kurser for at være ajourført med det nyeste indenfor hver deres område. 4 af de 13 er ansat i en afdeling i Herning, der blev åbnet i Hjemme i Salling voksede Søren Færch hurtigt ud af privat-ejendommens rammer, men det løste han ved i 2004 at købe den m2 store erhvervsejendom på Hesthøjvej i Roslev. Ejendommen havde senest været brugt af møbelfabrikken Anker (oprindeligt af Roslev Metalvarefabrik) og Søren Færch startede med selv at bruge knap halvdelen til værksted og lager. Resten lejede han ud. Men også på dette punkt blev ambitionerne indfriet, for i 2006 bruger Færch Køle-Fryseteknik hele ejendommen selv! Sagen er nemlig den, at der ikke længere kun er tale om et service/reparationsfi rma vedr. køle- og fryseanlæg. Firmaet har nu også forhandling af fl ere mærker og har som et nyt forretningsområde kastet sig over aircondition-anlæg. Efter et par meget varme somre, og i øvrigt stigende krav om bedre arbejdsmiljø i kontor- og butikslokaler, er der kommet en stærk stigende efterspørgsel på disse anlæg. Endvidere handler Færch Køle-Fryseteknik en del med brugte køle/ fryse montrer, som renoveres før de sælges igen. Færch Køle-Fryseteknik har faste serviceaftaler med en lang række butikker, industrivirksomheder og kontorer i Nord, Midt og Sydjylland. Ligesom fi rmaet naturligvis har døgntilkaldevagt på såvel køle/frysedelen som på de nyeste forretningsområder, aircondition- og alarmanlæg. Med hensyn til udvikling, er Søren Færch langt fremme med alternativer til det ikke miljøvenlige freon, som fortsat bruges i de fl este anlæg, men som p.g.a. af diverse miljøafgifter efterhånden nærmer sig en pris af kr/kg. Færch Køle-Fryseteknik er 1 af 4 køle/fryse fi rmaer i Danmark, der snart er på markedet med vandkøleanlæg til de store anlæg. Færch Køle-Fryseteknik er medlem af AKV (Autoriserede kølefi rmaers brancheforening) og KMO (Kølebranchens miljøordning). Sammen med en effektiv kommunikation, veluddannet arbejdskraft og hurtige ekspeditions- og leveringstider, betyder det, at Færch Køle-Fryseteknik er en pålidelig og sikker samarbejdspartner for kunder og leverandører. Færch Køle-Fryseteknik ApS Hesthøjvej Roslev Tlf Oda Thomsen Johnny Østergaard Registrerede revisorer FRR Marius Jensens Vej 8 Tlf: Professionelle løsninger til professionelle virksomheder 6 ELSKJÆRBAKKEN 1 SKIVE TELF

7 - Posthustorvet 2A Box 200 T: F: Matchmaking: +praktik Få en praktikant fra Aalborg Universitet og få gjort noget ved de spændende projekter, der ligger i skuffen og som ingen har tid og kompetencer til at tage sig af. Som en del af studiet, har studerende fra Aalborg Universitet mulighed for at tage et semester (typisk semester) i praktik hos en offentlig eller privat virksomhed. Den studerende indgår i en periode på 3-6 måneder som en del af medarbejderstaben med en ugentlig arbejdstid på mellem 30 og 37 timer. Som udgangspunkt skal den studerende ikke have løn for sit arbejde, da praktikken indgår som en del af uddannelsen. InnovationsRegionen Danmarks 100 mest innovative virksomheder tjener næsten dobbelt så meget som Danmarks 1000 største virksomheder. Med denne overskrift henvender fi rmaet Innovation Lab A/S sig til danske virksomheder for at fortælle om de muligheder, som ny teknologi kan bringe med sig IT-TANKEN Test dig selv og din virksomhed på it-området via - eller fi nd en relevant it-leverandør, der matcher dit behov. Håndværksrådet og DANSK IT står bag projekt IT-TANKEN, der modtager støtte fra e-business puljen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IT-TANKEN er målrettet IT-rådgivning til små og mellemstore virksomheder. I praktikperioden udarbejdes en praktik/ projektbeskrivelse, som tager udgangspunkt i en konkret opgave/projekt. De studerende fi ndes indenfor en bred vifte af fagområder, så der er stor chance for, at den enkelte virksomhed kan fi nde en studerende, der matcher projektet. Læs mere på dk eller kontakt Jeanne Søgaard, tlf / og om hvordan virksomhederne bedst kan udnytte de potentialer, de hver især ligger inde med på teknologiområdet. Læs mere om Innovation Lab og gå på opdagelse i den nye samlede vidensportal for innovation og nye teknologier på www. vidensbanker.dk. Du kan også kontakte IT-TANKEN, der har et korps af uddannede konsulenter, der kan rådgive på baggrund af testen. Hvis du derudover måtte have yderligere behov for rådgivning, kan IT-tanken også tilbyde virksomhedsbesøg. Alle tilbud fra IT-TANKEN er gratis og uforpligtende. Læs mere på Infomøder om IT Sideløbende med tilbuddet om IT-TANKEN afholdes der landet over en række fyraftensmøder, hvor mindre virksomheder kan bliver opdateret med de nyeste it-muligheder. Primo 2007 f.eks. i Herning, Aalborg og Thisted fra kl Det er gratis at deltage uanset om man kommer 1 eller 2 til mødet. Ca. 1 uge før hvert møde vil deltagerne modtage husk , som også indeholder et program for mødet. I løbet af de 4 timer får deltagerne information om f. eks.: IP-telefoni efakturering - Bogholderi/ økonomistyring - Tids- og materialestyring via mobil eller pda Hjemmesider - Digitale lønsystemer - Digital indberetning - Det Digitale Byggeri - Den Digitale Skurvogn - Trådløse netværk mv. Projektkalkulation. Læs mere på - hvor du også kan tilmelde dig fyraftensmøderne. 7

8 8 Dansk udstillingsvindue i Kina SkiveEgnens Erhvervscenter er aktiv samarbejdspartner i et meget spændende projekt i Kina, som Trade House Limfjord med hovedsæde i Nykøbing netop har igangsat. Trade House Limfjord har etableret en kinesisk afdeling, hvor man opretter en butik (et showroom) og en restaurant i det m2 store Sun Link Walk butikscenter i byen Fosnan. Der kommer dagligt mennesker i centeret et tal, der ofte fordobles på søndage. Butikken North European Lifestyle kommer til at råde over m², hvor der skal være showroom med det bedste Danmark Importstøtten For de virksomheder, der har interesse i at importere fra udviklingslandene, er der nu kommet en helt ny importstøtteordning, der er en del af Danidas udviklingsbistand og administreres fra HTSI s internationale handelsafdeling. Det overordnede mål for importstøtteordningen er at medvirke til, at de fattigste udviklingslande får løftet deres økonomier. Mere konkret skal projekter, der søges støtte Mød en eksportrådgiver Udenrigsministeriets eksportrådgivere og øvrige medarbejdere, der er på tjenesterejse i Danmark, står til rådighed for danske virksomheder i form af besøg/individuelle samtaler. I januar måned er følgende rådgiver hjemme: Hans Peter Kay Slovenien kan tilbyde med hensyn til design og dansk livsstil indenfor møbler og boligudstyr samt restauranten Denmark, der bl.a. vil servere Thise ost, øl fra Fur Bryghus og fi skespecialiteter fra Limfjorden. Indenfor en radius af 100 km fra Sun Lin Walk lever ca. 40 millioner mennesker og alene Foshan kommune har en befolkning på størrelse med den danske. I de kinesiske byer bevæger indbyggerne sig gerne efter noget nyt fra lande udenfor Kina. Danske fi rmaer indenfor målgruppen, vil kunne få deres produkter udstillet og solgt til et stort og købedygtigt publikum. Der vil ikke være tale om lagervarer, idet kunden bestiller varen, som så naturligvis skal kunne leveres indenfor den lovede tid. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / for at høre til, give en målbar stigning i den danske import fra udviklingslandene og dermed bidrage til at styrke de lokale virksomheders økonomi og viden. Kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf / og hør mere om, hvilke krav der stilles for at opnå støtten og naturligvis også hvilke lande, der hører under ordningen. For nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Susanne Toftegaard Hansen på tlf Udenrigsministeriet på tlf eller klik ind på Udenrigsministeriets hjemmeside www. um.dk - der også giver mulighed for direkte tilmelding. Professionel rådgivning og sparring: Salg og eksport Markedsføring Bestyrelsesarbejde Tilknyttet Danmarks Eksportråd som Eksportforberedelseskonsulent. ND REVISION SKIVE registreret revisionsanpartsselskab Reg. nr Postboks 199 Vestergade 1 3 Hold hovedet koldt med Ivan Høeg Consult. Ivan Høeg Consult Storhøjvej 24 DK-8831 Løgstrup Tlf Mobil Fax SALG - LEJE - LEASING SERVICE - REPARATION SERVICE FUR Telefon Telefax lokal og ligetil Frederiksgade 6.. tlf g p p Brårupvej 92. Tlf ND REVISION

9 Visionsprocessen De mange visionsprojekter som er en udløber af Skive Storkommunes storstilede visionsproces, der har involveret borgere, græsrødder, politikere og erhvervsliv er små småt ved at blive ført ud i livet. SkiveEgnens Erhvervscenter er tovholder/ projektleder på et stort antal projekter, hvoraf de fl este forventes at blive igangsat i det nye år. Nogle af projekterne er imidlertid allerede nu så langt fremme, at forarbejdet er gået i gang. Her i Nyhedsbrevet vil vi løbende give en status på Erhvervscenterets projekter efterhånden som de går i gang / udvikler sig. Vi giver dig den aktuelle salgspris på din bolig. Lean-projektet Umiddelbart inden deadline på Nyhedsbrevet, kan det konstateres, at det i Nyhedsbrev nr. 5 omtalte Lean projekt (Kompetenceudvikling på medarbejderniveau) bliver en realitet. Målet er at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, der inddrager den enkelte medarbejder, hvorved både medarbejder og virksomhed udvikles til globaliseringsudfordringen. Projektet bliver igangsat i foråret 2007 med 8 deltagende virksomheder. Eva Kristensen Tlf.: Resenvej 60, Kvalificeret arbejdskraft til byggeindstrien I juni måned inviterede SkiveEgnens Erhvervscenter i tæt samarbejde med Håndværksrådet International i Viborg til byggemøde på Skive Handelsskole. Et møde, hvor lokale håndværksmestre kunne bygge bro og skabe kontakter til tyske byggevirksomheder, der stillede sine velkvalifi cerede medarbejdere til rådighed for den danske byggebranche, der i disse år konstant mangler arbejdskraft for at kunne følge med i det fortsatte byggeboom. For de håndværksfi rmaer, der ikke nåede at få kontakt i juni, er der fortsat muligheder, idet Håndværksrådet løbende er i kontakt med byggefi rmaer i Magdeburg i Tyskland. Kontakt Morten Østergaard på tlf og hør nærmere om mulighederne for at få kvalifi cerede håndværkere. Det lokale alternativ! Nørregade Roslev Telefon Telefax Udviklingshus for iværksættere Et af visionsprojekterne er etablering af et attraktivt og innovativt udviklingshus, der kan være med til at skabe og understøtte et godt iværksættermiljø på Skiveegnen. Der er nedsat en styregruppe, hvis formål er at udvikle forslag til et koncept for udviklingshuset. Herunder hvilke ydelser, der skal tilbydes (og hvordan) hvilke faciliteter og medarbejdere, der vil være behov for samt hvordan et sådant hus vil kunne fungere i praksis. Styregruppen afholder sit første møde torsdag den 14. december med deltagelse af en ekstern konsulent med speciale i iværksætterhuse. Kontakt Jeanne Søgaard eller Jens E. Christensen på / hvis du er interesseret i at høre nærmere om udviklingshuset. 9

10 Nye medlemmer Agerkilde Holding ApS Danelykke 3 Hem tlf Fra elinstallationer over automatik til store varme- og ventilationsopgaver. Axel Toft Food A/S Tønderingvej 14 Durup tlf Producerer konsumprodukter (bl.a. mel, ærter m.m.) af høj kvalitet. Fuur Vinhandel v/jeanette og Karl Erik Ravn Emmelstenvej 2 Fur tlf Vinhandel samt bed & breakfast. Koncertsalen LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2007 KL Spirit of BROADWAY Et fantastisk show med alle de kendte temaer fra Chicago, Grease, Cats, Cabaret og mange flere. Pro-Air A/S Markvænget 6 Dommerby tlf Indeklima løsninger til staldmiljøer. Dani-Sat ApS Væselvej 132 Skive tlf Nøglefærdige kommunikationsløsninger via satellit og GSM. Fur Museum Nederby 28 Fur tlf Museum - Medlemsnyt Spar Salling Vesterbrogade 24 Lem tlf Pengeinstitut. Sparekassen Vestsalling fusionerer med Sparekassen Sundsøre under nyt navn. Billetpris: Kr. 367,- 327,- incl. gebyr Buffet Kl kan vi tilbyde Dem en lækker showtime buffet til kr. 178,- pr. couvert Forudbestilling er nødvendig Skyttevej Postbox 225 Tlf Fax VKS Inventa A/S Industrivej 3 Rødding tlf Inventar til butikker. Ny hal på m2 i alt m2. Anskaffet 5-akslet CNC er. 90 ansatte. Nygaards Tagdækning A/S Søbyvej 50 Højslev tlf Tagdækning. Ole Jessen er blevet medejer sammen med Erik Nygaard. Slotsgade 3 Tlf.: LB Truck Service ApS Frisenborgvej 6 Skive tlf Salg, leje, reparation og leasing af trucks og andet transportmateriel. LB Truck, Fur, har åbnet afdeling med leasing af trucks og andet transportmateriel. Savillas v/sanne Villadsen Drivvejen 16 Lundø tlf Savillas er fl yttet til Lundø Kro og tilbyder mad ud af huset og meget mere. Corpus Design ApS Lyngtoften 16 Spøttrup tlf Design og salg af gymnastik-,fritids-,hverdags- og festtøj. Dizzing Sy & Design og Corpus Design er blevet slået sammen til ét fælles fi rma. 10

11 - Nye virksomheder Li om hjørnet v/sabina Bjerre Vestergade 2B Skive tlf Alt i scrapbooking. Byggefi rma Bjarne & Ole ApS Aakjærsvej 38 Grønning tlf Alt i tømrer og snedkerarbejde. Rema 1000 v/ronni Haaning Brårupvej 58 Skive Supermarked. Kropsterapien v/marianne Dam Brårupvej 58 Skive Kropsterapi/wellnessbehandling. Behandling af idrætsskader. Aakjær Rammeværkstedet v/ole Aakjær Torvegade 18A Skive tlf Rammeværksted m/ salg af plakater og reproduktioner. Alm. glarmesterarbejde. Brammer Montage v/lars Brammer Østerrisvej 40 Højslev tlf Montage (jern og metal) samt udlejning af entreprenørmateriel Juleferie SkiveEgnens Erhvervscenter holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage på kontoret igen den 2. januar Glædelig jul og godt nytår Erhvervscenterets personale vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til egnens erhvervsliv og Erhvervsrådets medlemmer samt til vore samarbejdspartnere og annoncører for godt samarbejde og en positiv opbakning i året, der gik! 11

12 Det er vort mål, at Erhvervscenterets hjemmeside er det sted, hvor såvel iværksættere som etablerede virksomheder kan fi nde svar på spørgsmål om relevante emner. Vi bestræber os på at holde hjemmesiden up to date og tager meget gerne imod ris, ros eller kommentarer, der kan hjælpe os med at optimere siden. Hjertelig velkommen på KONTAKT OS Erhvervscenterets personale hjælper med råd og vejledning til såvel iværksættere som nye og veletablerede virksomheder. Erhvervschef Etableringsrådgiver Morten Østergaard Erhvervskonsulent/Souschef Etableringsrådgiver Jens E. Christensen Erhvervskonsulent Etableringsrådgiver Jeanne Søgaard Barsel Udviklingskonsulent Hanne Greisen Erhvervskonsulent Susanne Toftegaard Hansen Landdistriktskonsulent Maria Birk Rask Arco Grafi sk A/S Sekretær Mette Yde Andersen Kontorassistent Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg SkiveEgnens Erhvervscenter er sekretariat for SkiveEgnens Erhvervsråd, der er en forening af virksomheder og organisationer. Erhvervsrådet har til formål at fremme erhvervsudviklingen på Skiveegnen. Ansvarshavende redaktør: Morten Østergaard. Slotsgade 3, 2. Tel Fax skive skivebiz.dk

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Velkommen til Middelfart!

Velkommen til Middelfart! Velkommen til Middelfart! Adskillige firmaer slår sig ned i den nye Middelfart kommune i denne tid, og der skal naturligvis lyde et rungende Velkommen til Middelfart til dem alle! Denne gang har vi valgt

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

hos Isoplus Portræt af Hjælp! Fra Chicago iværksættere til Middelfart Virksomhedsbesøg - Sara Lee s vej til Middelfart Jeg er blevet HR-medarbejder

hos Isoplus Portræt af Hjælp! Fra Chicago iværksættere til Middelfart Virksomhedsbesøg - Sara Lee s vej til Middelfart Jeg er blevet HR-medarbejder Fra Chicago til Middelfart - Sara Lee s vej til Middelfart Hjælp! Jeg er blevet HR-medarbejder Portræt af iværksættere - det handler om forståelse og arbejdsmiljø Virksomhedsbesøg hos Isoplus og peptalk

Læs mere

Nr. 20 - december 2012

Nr. 20 - december 2012 Nr. 20 - december 2012 Rygtet om god service har bredt sig Butikker henter inspiration hos Holbæk Erhvervsforum Holbæk-arkitekter kigger mod nord Madskribent og foodstylist med smag for Holbæk Erhvervslivet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE. Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15

Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE. Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15 Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15 Thisted Sejerslev Næsby Vindblæs Vilsted st bring Ør y kkeby truer Redsted Hjerm Sundby Skallerup 26 Øster Jølby

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere