Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale"

Transkript

1 Magasinet - den direkte forbindelse til beslutningstagere i hele Danmark April/ årgang Kickstarter IT-clustre Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale 2. sektion Tema Arbejdsmiljø & Ledelse CMBC Automatisering Energirådgivning

2 Læs i dette nummer... Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Side 05, 1. Sektion Hos DONG Energy tilbyder de kunderne penge for at opnå energibesparelser. Ikke nok med at man sparer penge på den ikkeforbrugte gas, man får tillige belønning for det. Side 15, 1. Sektion Smukt ser det ud med en enkelt undtagelse. Teknologisk Instituts Rejsehold har specialiseret sig i denne type pludseligt opståede, uforståelige havarier. Side 09, 1. Sektion IT-sektoren er en af Øresundsregionens største brancher, med en ekstremt høj værdiskabelse, siger administrerende direktør Peter Höjerback, Øresund IT Academy. Side 01, 2. Sektion En del af baggrunden for den succes som Elsam repræsenterer, er evnen til at arbejde med modeller i realtid og i direkte tilknytning til produktionen. Side 10, 1. Sektion I Det Strategiske Forskningsråd er det nu slut med at smøre forskningsmidlerne tyndt ud. Stort interview med Peter Elvekjær, formand for Rådets bestyrelse. Side 06, 2. Sektion Magasinet ErhvervsLederen n April / 06 Der er næsten lige så mange ledige jobs som der er ledige, hed det i en nyhedshistorie for nylig. Meldingen blev naturligvis modtaget med panderynker og bekymring, dels fordi historien dokumenterer den mangel på arbejdskraft som der er blevet talt om de senere år, dels fordi den illustrerer problemet med en ret stor gruppe mennesker, der enten ikke er tilstrækkeligt uddannede eller har den forkerte uddannelse. Samtidig er situationen et billede på de store udfordringer som både erhvervsliv og samfund står overfor i de kommende år: På samme tid sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft og sikre at de uuddannede eller ikke-uddannelsesegnede får mulighed for at forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Det kan synes som en uløselig opgave; tidligere tiders fejemænd er en saga blot, og den teknologiske udvikling går så hurtigt, at uddannelsesinstitutionerne kan have svært ved at følge med. Det er blandt andet på denne baggrund at der igen tales om hjemmeservice som en mulig vej til at skaffe arbejde til dem, der lidt ucharmerende kaldes for restgruppen. Hvis en hjemmeservice-ordning skal være attraktiv, forudsætter det offentlig støtte, sådan som vi kendte det i den oprindelige ordning, hvilket ikke har en kinamands chance for at blive gennemført. Problemet er blot, at denne gruppe ikke er interessant for erhvervslivet. At ansætte dem vil ikke tilføre værdi til virksomhederne i samme grad som den udgift de repræsenterer. Altså ender det fortsat som en offentlig udgift så lad dog fællesskabet få glæde af disse menneskers arbejdsevne det vil så forudsætte at de faglige organisationer ændrer spor i forhold til overenskomster og snærende regler. På uddannelsesområdet er der grund til at være bekymret over det kortsigtede i at se eksempelvis forskning som nogen med den korteste vej til fakturaen. Her er det væsentligt at vores videnskabsminister forstår at samfundets forskningsindsats både skal omfatte grundforskning og målforskning. En balance som det kan synes svært at få øje på i de nuværende oplæg. Endelig er det væsentligt at vi får et ordentligt glid i efteruddannelsen. Her må samfundet langt stærkere forstå sin opgave som support for erhvervslivet. En support som koster penge i første omgang, men som på længere sigt vil kunne betale sig gennem stærk beskæftigelse, øget eksport og generel vækst i samfundet. Udfordringer som bør have højeste prioritet, og som bør stå over det almindelige partipolitiske fnidderfnadder på Christiansborg. Mellem innovation og LEAN - strategisk fokus og konkurrenceevne i offentlige/private virksomheder Af Viggo Mortensen Center for Ledelse og Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling (SCKK) inviterer til en heldagskonference, fredag den 9. juni 2006, om fremtidens udfordringer for danske virksomheder og organisationer - både i offentligt og privat regi. Alle organisationer har usikkerheder. F.eks. hvordan omgivelserne, teknologien eller de interne ledelsesmæssige strukturer udvikler sig. Derfor er alle organisationer nødt til at beskæftige sig med deres strategiske beredskab, så de lærer at håndtere disse usikkerheder og samtidig lærer at agere i forhold til dem. Bevidsthed om egne grænser Uanset om man er leder i en privat eller en offentlig organisation eller virksomhed, er arbejdet med det strategiske beredskab en naturlig reaktion på de ændringer i organisationens omgivelser, som bl.a. globalisering, øget innovationskraft og generelt skærpet konkurrence skaber. Det handler ikke alene om, at se ud over og udfordre organisationens vante perspektiv, men også om at kunne geare sin organisation, så den går i den ønskede retning. Og så drejer det sig i høj grad om, at kunne og turde forholde sig til organisationens strategiske usikkerhed og blive bevidst om grænserne for egne produkter eller serviceydelser. Få inspiration til fremtidens udfordringer fra virksomheder og organisationer som har haft succes med at udfordre deres egen vanetænkning. Mød blandt andet to af vinderne fra Innovations Cup - LINAK A/S og Udgivet af Dansk Erhvervsforlag ApS Gyvelvej 2 DK-2680 Solrød Strand Tlf Fax Adm. Direktør: Britt Søby Koordinator: Simon Busk Vestergaard Redaktion: Ansv. redaktør: Frank Løkkegaard, Journalister: Michael Fahlgren, Sussie Munk og Torben Okholm Forsidefoto: Stig-Åke Jönsson Annoncer: Tlf Layout & Reproduktion: Rapo Tryk ApS, Brøndby Tryk: Dansk AvisTryk, Glostrup Distribution: PostDanmark Erhvervslederen påtager sig intet ansvar for uopfordret fremsendt redaktionel tekst som vi anser os for berettiget til at anvende, medmindre det udtrykkelig pointeres, at dette ikke er tilfældet. Erhvervslederen påtager sig heller ikke ansvar for fejl der måtte forekomme i såvel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af bladets sider må ikke finde sted uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Erhvervslederen. Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Mød også en af verdens mest innovative virksomheder, Microsoft, samt den internationalt anerkendte fremtidsstrateg, professor Richard Scase fra University of Kent. Professor Scase er to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa - Europa er død......det er de gamle menneskers hjemsted. Fremtiden er Asiens, siger engelske Richard Scase, professor ved University of Kent, en globalt anerkendt fremtidsforsker og to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa. Han fortsætter: Lande som Indien og Kina vil snart kunne fremvise de samme omkostningsreduktioner i serviceindustrien, som de kan i fremstilling. Derfor må Europa reagere ved at udnytte sin human capital bedre. Professor Richard Future Scase indleder konferencen med et provokerende, men perspektivrigt indlæg i et hæsblæsende tempo: Does Europe have a Future? Treats and Opportunities in a Danish Perspective. Tid og sted: Konferencen afholdes fredag den 9. juni 2006, kl hos Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. Pris: kr., ekskl. moms. Konferencegebyret dækker morgenmad, frokost, forfriskninger og konferencedokumentation. For mere information: Center for Ledelse, Assistent Inger Søllingvraa, Tlf: ,

3 Røgfrit miljø uden konflikter Råd og vejledning om rygepolitik der tager hensyn til både rygere og ikke-rygere Kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg tlf

4 God ledelse forbedrer arbejdsmiljøet Glade medarbejdere er en vigtig ressource. De skaber værdi for virksomhederne Af uddannelseskonsulent Lene Daugaard, Ledernes Hovedorganisation Forudsætningen for tilfredse medarbejdere er et godt arbejdsmiljø med fokus på deres trivsel. Så en indsats på at forbedre arbejdsmiljøet herunder det psykiske arbejdsmiljø kan have overordentlig stor betydning for såvel sygefraværet som produktiviteten. Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær Sammenhængen mellem virksomheders psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet, engagement og samarbejdsvilje er en almindelig ledelsesmæssig erfaring. Denne erfaring bekræftes i Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, der viser, at der er en snæver sammenhæng mellem dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Symptomer på, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø kan være mangfoldige og kan fremtræde meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Blandt årsagerne til et dårligt psykisk arbejdsmiljø træder især dårlig stemning, rygtedannelse og sladder i forgrunden. Arbejdspladser, hvor medarbejdere har ringe indflydelse på arbejdet, har ligeledes ofte et skidt arbejdsmiljø. På sådanne arbejdspladser ligger sygefraværet generelt mere end 25 procent over det gennemsnitlige sygefravær. Desuden bør man som leder give sine medarbejdere pænt mange udfordringer. Derimod er der ikke noget, der tyder på, at travlhed, overarbejde og lignende i sig selv giver dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Ledelseskvalitet Arbejdsmiljøet og i stor udstrækning det psykiske arbejdsmiljø er i stigende udstrækning blevet et vigtigt element i lederes arbejdsmiljø- og ledelsesarbejde. Ledelseskvaliteten er en afgørende faktor til forbedringer. Det forudsætter, at den enkelte leder er i stand til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø ledelsesmæssigt forsvarligt og forudsætter en kvalificeret indsats af den enkelte leder. De ledere, der har arbejdslederfunktioner, skal derfor på én gang have et detaljeret og nuanceret forhold til medarbejderne og det arbejde, de udfører. Samtidig skal de have en åben, gensidig dialog med den overordnede ledelse om de reelle udviklingsmuligheder, som de subjektive og objektive ressourcer tilsammen give mulighed for. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedens konkrete planlægning og udviklingsstrategier. For at leve op til denne opgave og udføre god ledelse skal lederen udvikle sine egne lederegenskaber i retning af god menneskelig forståelse og selvindsigt god kommunikation også med folk, der er forskellige lyst og evne til at fremme medarbejdernes faglige og sociale udvikling selv at være et forbillede blive i stand til at udvikle fleksible ledelsesformer, herunder at skabe dialog, arbejde med projektgrupper, håndtere konflikter m.m. håndtere uvante situationer, være åben over for overraskelser og om nødvendigt kunne træffe kreative, hurtige beslutninger omsætte visioner til mål og handlinger gennem dialog skabe klima for initiativtagning Du kan læse mere om ovenstående undersøgelse og emnet på Ledernes Hovedorganisations hjemmeside Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Dårligt/meget Meget godt/godt Nogenlunde dårligt I alt Meget godt/godt 5,8 7,0 7,4 6,2 Nogenlunde 7,0 8,2 10,8 8,3 Dårligt/meget dårligt 9,3 9,8 11,7 10,3 I alt 6,1 7,6 9,7 6,9 Kilde: Ledernes Hovedorganisation Tabel over sammenhæng mellem arbejdsmiljø og det gennemsnitlige antal fraværsdage. Den viser det gennemsnitlige antal fraværsdage afhængig af, hvordan det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 Gung Ho! Du er på sidste side, før du aner det Af Ken Blanchard & Sheldon Bowles Mennesket er dyrene overlegen, siges det. Men er det sandt? Ikke ifølge det nye brag af en erhvervsbog, GUNG HO! skrevet af Ken Blanchard og Sheldon Bowles. Via den inspirerende historie om den adm. direktør Peggy Sinclair og afdelingslederen Andy Longclaw afsløres hemmeligheden ved Gung Ho! De tre principper i Gung Ho! får entusiasmen, ydeevnen og resultaterne i enhver organisation til at stige dramatisk. De tre principper Egernets Kraft Bæverens Måde Gåsens Gave er overraskende enkle og har alligevel fantastisk kraft. Bøger om erhverv og metode er ikke altid nemme at konkretisere efter endt læsning, men netop fordi bogen er fiktion og tager udgangspunkt i tre dyremetaforer, fæstner den sig i bevidstheden. - Hver af metaforerne giver forståelse for, hvilke egenskaber, der er vigtige for os som mennesker Man læser Gung Ho! som en roman, men forskellen er blot, at denne roman giver læseren en enorm viden, siger Arne Nielsson, 10-dobbelt verdensmester i kanoroning og forfatter til Viljen til sejr. Gung Ho! er en sjælden og vidunderlig bog om ledelsesadfærd, organisationsudvikling og teamadfærd med klare budskaber samt en handlingsplan for at gennemføre og institutionalisere ideerne, skrevet som en fængslende og lærerig historie. ISBN nr.: , 187 sider, hft. Kr. 260,-. Din pris kr. 208,00 excl. porto Behersk strategien Indsigt fra verdens største ledere og tænkere Al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I Behersk strategien foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækkes nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig. ISBN , 361 sider, hft. Kr. 349,-. Din pris kr. 279,- excl. porto BEHERSK STRATEGIEN INDSIGT FRA VERDENS STØRSTE LEDERE OG TÆNKERE JEFFREY A. RIGSBY OG GUY GRECO»Der findes ikke nogen»perfekt«strategisk beslutning. Man må altid afbalancere modstridende målsætninger, modstridende meninger og modstridende prioriteringer. Den bedste strategiske beslutning er kun en tilnærmelse og en risiko.«al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I»Behersk strategien«foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækker Rigsby og Greco nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig: At udvikle en gennemgribende, resultatorienteret, strategisk planlægningsproces At fremme din virksomheds kernekompetencer og samtidig tage fat på dens fejl At fange essensen af, hvordan virksomheder i verdensklasse gennemfører deres strategier Behersk strategien giver dig en plan til trin for trin at styre din virksomheds strategiske drivkræfter og vurdere, om de øger eller mindsker din konkurrenceevne. Derpå viser bogen dig, hvordan du kan ændre eksisterende strukturer, implementere helt nye systemer og udruste din virksomhed til at konkurrere effektivt på dagens globale markeder, brancher og betingelser. Kampen om talent Af Ed Michaels, Helen Handfield-Jones & Beth Axelrod I 1997 afslørede en banebrydende undersøgelse, at kampen om talent er en strategisk udfordring for alle virksomheder og en afgørende faktor for virksomhedens performance. Da så opsvingsboblen bristede og økonomien svalede af, gik mange ud fra, at kampen om talent var ovre. Det er den ikke. Nu afslører forfatterne til den oprindelige undersøgelse, at kampen om talent vil fortsætte de næste to årtier på grund af vedvarende økonomiske og sociale kræfter. ISBN nr.: , 200 sider, hft. - Kr. 318,-. Din pris kr. 254,- excl. porto Som læser af Magasinet ErhvervsLederen, har vi givet dig 20% rabat på ovennævnte titler! Send kuponen til os, og de ønskede titler sendes direkte til din postadresse. Der tillægges porto. Navn: Adresse: Postnr.: By: Ønskede titler: Indsendes til: Magasinet ErhvervsLederen Gyvelvej Solrød Strand eller via mail: - Mrk. Erhvervsbøger. Tilbudet er gældende til og med "

5 Man skal kunne komme på arbejde uden at risikere helbredet Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder Af Thomas Rosenstand De fleste virksomheders væsentligste ressource er medarbejderne og værdien af medarbejdere stiger ligefrem proportionalt med den glidning mod vidensvirksomheder, vi ser i Danmark i disse år. Sådan beskriver DS Certificering udviklingen, hvor stadigt flere processer er specialiserede i en grad, så særligt uddannede medarbejdere indtager nøglepositioner. Derfor tager fremsynede ledere i stigende grad hensyn til, at værdien af en medarbejder har to sider: Den menneskelige og den faglige. Begge facetter kan beskyttes og udvikles med en god og gerne certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøet har direkte effekt på bundlinjen Vi har talt med ledende auditor i DS Certificering, Peter Kjeldsen, om fordomme, fordele og effekter af at få virksomhedens arbejdsmiljøledelse certificeret. Peter Kjeldsen har arbejdet med arbejdsmiljø og -ledelse i 18 år, og han arbejder hver dag med auditering og certificering overalt i Danmark. - Det er ikke mange år siden, at der blev sat lighedstegn mellem arbejdsmiljø og beskyttelseshjelme, åndedrætsværn osv. Det er for så vidt stadig sandt, men begrebet er udvidet markant i de senere år, og i dag er arbejdsmiljøet i en virksomhed en faktor, der arbejdes med på alle plan. Der er også kommet en accept af, at et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse, og dermed er begrebet arbejdsmiljøledelse blevet et af de områder, hvor en virksomhed kan gøre meget for at optimere udbyttet af hver medarbejder, fortæller Peter Kjeldsen. Vi spørger, om ikke det kan virke en smule forældet at tale om udbytte af en medarbejder og får et meget direkte svar: - Nej, tværtimod. Tingene hænger sammen, og når en medarbejder har de bedst tænkelige betingelser i relation til arbejdsmiljø, yder medarbejderen bedre. Dermed sikres virksomhedens indtjening og eksistens og medarbejderen sikres sit job, som jo netop foregår i et miljø, der tilgodeser medarbejderens tarv bedst muligt. Det er faktuelt, at tilfredse og engagerede medarbejdere har færre sygedage og er mere effektive. Så effektiv arbejdsmiljøledelse har en direkte effekt på virksomhedens bundlinje og en menneskelig og positiv effekt på hver medarbejder, siger Peter Kjeldsen. Moderne ledelse indarbejder arbejdsmiljøet som et værktøj Mange har fulgt tv-serien Krøniken på Danmarks Radio og skiftevis elsket og hadet Kaj Holger, som nærmest er arketypen på en leder af den gamle skole. I dag ser vi heldigvis sjældent Management by fear praktiseret. I stedet ser vi ledelsesmetoder, der anlægger en holistisk betragtning, og her spiller ledelse af arbejdsmiljøet og de faktorer, der påvirker det, ind. Foruden de direkte målbare resultater af et godt arbejdsmiljø og det kommer ikke af sig selv er der også positiv effekt i forhold til omdømmet på markedet. Det kan tydeligt mærkes hos kunder og myndigheder, når der er styr på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Peter Kjeldsen, ledende auditor i DS Certificering 5 Hvorfor certificere arbejdsmiljøledelse? Vi spørger Peter Kjeldsen om, hvorfor en virksomhed bør afsætte ressourcer til at få certificeret arbejdsmiljøledelse? - Hvis vi et øjeblik ser bort fra de markedsføringsmæssige gevinster i et arbejdsmiljøcertifikat, vil jeg sige, at hvis en virksomhed kan selv, er certificering en unødig proces. Fakta er bare, at det er der stort set ingen virksomheder, der kan. Uden en certificering er der ingen eksterne, der fastholder virksomheden i den positive udvikling og sikrer, at der foregår den helt nødvendige interne audit. Endelig er der jo det faktum, at en certificeringsproces altid er værdiforøgende for virksomheden i kraft af bedre procedurer og det offentlige signal, der ligger i certifikatet, siger Peter Kjeldsen og fortsætter: Det er vigtigt at huske på, at arbejdsmiljøledelse ligesom al anden ledelse er en evigt selvudviklende proces, der involverer og engagerer alle mennesker i en virksomhed. Det handler om at vurdere risici og efterfølgende tackle disse på måder, der virker for både medarbejdere og virksomhed. Certificeret arbejdsmiljøledelse er også et planlægningsværktøj Med en velbeskrevet og certificeret arbejdsmiljøledelse har virksomhederne nærmest en facitliste at forholde sig til, når der skal indrettes nye arbejdspladser, produktionslokaler osv. Peter Kjeldsen fortæller: - Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ramme en pæl gennem de fordomme, der måtte være om certificering af arbejdsmiljøledelse. Det er forkert at sige, at det er en besværlig proces, for rigtigt udført er det en proces, der giver utroligt mange styrker tilbage til virksomheden. Og vi må ikke glemme, at det er en nødvendig proces, som alle skal gennemføre på et eller andet niveau. De virksomheder, der gennemfører processerne nu og får dem certificeret det er morgendagens vindere, for de står med fuld kontrol over en af de vigtigste parametre til at sikre en optimal drift. DS Certificering og arbejdsmiljøledelse Der kan certificeres med afsæt i enten DS/OHSAS eller en af de to bekendtgørelser om arbejdsmiljø 923 og 924 af 21. oktober DS Certificering var de første i Danmark, der blev akkrediteret til at certificere arbejdsmiljøet, og siden er et stort antal virksomheder certificeret via DS Certificering. Det har naturligt givet en meget stor erfaringspulje hos de 50 mennesker i DS Certificering, og netop fagligheden er væsentlig. - Faglighed hos en auditor er virksomhedernes garanti for, at den fornødne kompetence er til stede. Derfor er både jeg og mine kolleger specialiserede på særlige felter, og det gør os til sparringspartnere mere end kontrollører. Det er afgørende for en virksomhed, at den kan forvente 100% dedikation og integritet fra en auditor, slutter Peter Kjeldsen. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

6 Styrke til personlig forandring For at gøre noget bedre, må man gøre noget anderledes Af Viggo Mortensen Mennesker er virksomhedens største ressource. Men de fleste mennesker bruger kun en lille procentdel af deres evner og talenter. Det vil øge indtjeningsevnen og give et større afkast på investeringerne - større end Når du sætter mål for dig selv, arbejdes der på to måder. Du arbejder på dem, og de arbejder på dig Paul J. Meyer noget andet - hvis den procentdel øges. Desværre kan mennesker ikke bare automatisk lære at bruge flere af deres evner og talenter; de er nødt til at gennemgå en proces, som har dokumenteret effekt. LMI's proces udvikler ledere, som til gengæld hjælper deres medarbejdere med at udnytte deres ubrugte evner og talenter. Mennesker må ændre deres måde at være på for at øge deres effektivitet og produktivitet. LMI Danmark hjælper mennesker med at sætte og opnå mål, blive selvmotiverede og opnå en mere positiv indstilling, men stopper ikke med det. Fremskridtene måles løbende for at sikre, at medarbejderne bruger mere af deres potentiale og øger produktiviteten i organisationen. Har du ingen selvdisciplin, har du ingenting Paul J. Meyer Dynamik og erfaring Et samarbejde med LMI Danmark bygger på mere end 35 års erfaring med udvikling af medarbejdernes lederevner frem mod større udnyttelse af potentialet. Det hele startede, da amerikaneren Paul J. Meyer i 1966 grundlagde virksomheden Leadership Management International - LMI Inc. De principper, som Meyer lærte ved at studere andres succes og via egen succes, sammenfattede han i Personligt Lederskab og Effektiv Personlig Produktivitet. Gennem årene har over virksomheder og over 4 millioner brugere verden over haft udbytte af LMI's lettilgængelige metode. Programmerne er oversat til over 25 sprog og bruges i mere end 80 lande. Programmerne produktudvikles løbende. LMI Danmark A/S blev etableret i 1990 og står for formidlingen af programmerne samt stiller sparringspartnere til rådighed for organisationen. Organisationen består af et landsdækkende net af Business Partnere, som ledes af regionschefer og LMI's hovedkontor i Kolding. Målsætning er den stærkeste menneskelige kraft til selvmotivation Paul J. Meyer Lederskabsakademiet Gennem de 16 år, hvor LMI har arbejdet i Danmark, er det blevet tydeligt, at der findes meget ubrugt potentiale. Indimellem opleves det, som om det at være passiv og kun den nødvendige tilpasning belønnes. Det Danske Lederskabsakademi vil samle de kræfter, der vil være med til at fokusere og sætte lederskab i fokus, for uden lederskab vil udviklingen stoppe såvel i organisationer som i samfundet et lederskab, der bygger på, at kan man lede sig selv, så har man sandsynligvis også nogle gode forudsætninger for at kunne lede andre og dermed føre dem til, at de kan finde og bruge deres potentiale i lederskabet. Det Danske Lederskabsakademi, som i det daglige bliver omtalt som Lederskabsakademiet, vil inden for det næste års tid starte tilsvarende akademier op i Polen og Island. - Med Det Danske Lederskabsakademi vil vi gerne være med til at sætte fokus på det gode lederskabs store betydning for at komme væk fra at være domineret af fastholdere og tilpassere vi skal bruge mulighederne og se fremad, udtaler direktør Lars Stig Duehart, LMI Danmark. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 6 Få mere ud af møderne Møder kan være en pestilens. Men møder kan også være produktive og effektivitetsfremmende. Få tips til hvordan du holder bedre møder Af Michael Fahlgren Poul Bay har sammen med Lars Blicher-Hansen været redaktør af Mødebogen arrangørens guide til bedre møder og konferencer, hvortil en række specialister på området har bidraget. Det er der kommet en, på trods af de mange forskellige bidragsydere, både helstøbt og særdeles anbefalelsesværdig guidebog ud af. Godt nok har de forskellige skribenter hver deres synspunkt på deres speciale, men fælles for dem alle er et ægte engagement om at skabe lærende, underholdende, effektive og udbytterige møder. Det lærende møde Uforberedt kan ingen opnå noget væsentligt ved at deltage i møder eller konferencer, men med et vist minimum af forberedelse kan man forbedre resultaterne. Meget inspirerende er bogens afsnit om fremtidens mødekoncept Det lærende møde, og de fem grundlæggende principper bag: Dialog, Deltagelse, Dramatisering, Digitalisering og Design. Teori og praksis i skøn forening Ud over bogens mange praktiske anvisninger og huskelister er der afsat et afsnit til cases. Beskrivelser af en række meget forskelligartede møder, der på forunderlig vis bibragte deltagerne mere end hvad man kunne forvente. Mødebogen arrangørens guide til møder og konferencer. Redaktion: Poul Bay og Lars Blicher-Hansen. Forlaget Kursuslex. ISBN sider. 345,- kr. inklusive moms.

7 Ryg ikke i totterne på hinanden Med en rygebar eller luftrenser fra Röksugen er der ingen grund til at sætte rygerne uden for døren Af Michael Fahlgren Få ting har formået at sætte sindene i kog som den kommende danske lovændring ( Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende ), der regulerer rygernes adfærd, og blandt andet under forudsætning af Folketingets vedtagelse til efteråret vil forbyde rygning på offentlige steder fra den 1. april Og på mange arbejdspladser har man indført rygeforbud til stor glæde for ikke-rygerne. Men rygere og ikke-rygere behøver slet ikke at ryge i totterne på hinanden for der findes faktisk både praktiske, effektive og smukke løsninger på dette klassiske dilemma. Spar tid og dermed penge På de mange arbejdspladser hvor rygerne er forment adgang, og som oftest er henvist til vejrligets luner udendørs når rygelysten melder sig, kan der spares rigtigt mange penge ved at investere i én af Röksugens (www.roksugen.dk) løsninger til fjernelse af tobaksrøgen og samtlige skadelige komponenter i denne. Bruger hver ryger blot 5 minutter pr. rygepause på at gå frem og tilbage mellem arbejdspladsen og udgangen bliver det immervæk til et par timer om ugen pr. rygende medarbejder. Tid, der kan spares ved at opstille en rygebar, eller en effektiv luftrenser, direkte i arbejdsmiljøet. En rygebar fjerner ethvert spor af tobaksrøg i luften (den er 99,995 % effektiv), og den blæser den rensede luft tilbage i kontoret, hvorfor der ikke er nogen installationsomkostninger til fx udblæsning/indsugning forbundet med installationen. Svensk succeskoncept nu i Danmark Som navnet antyder, er produkterne fra Röksugen af svensk oprindelse, og i Danmark blev Röksugen etableret for et lille års tid siden. Röksugen er i dag spredt over hele verden. Bag det danske datterselskab står Henning Petersen, der har mange års erfaring omkring indendørs miljøog klimarelaterede emner fra en længere tids ansættelse hos ISS. Det var ved et besøg hos en af ISS kunder at Henning Petersen kom på idéen med at importere rygekabiner og rygebarer, og efter en meget grundig markedsanalyse fandt han frem til svenske Röksugen. Og kvittede Rökbar fra Röksugen er virkelig effektiv. På trods af at den hverken skaber træk eller larm fjerner den meget effektivt tobaksrøg og giftstoffer fra tobaksrøgen sit gode og faste job til fordel for en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Der findes flere producenter af luftrensere specielt designede til at fjerne tobaksrøg, men kun hos Röksugen fandt jeg et design, der er flot nok til at man kan opstille produkterne i et hvilket som helst kontormiljø, fortæller han. Et funktionelt og flot møbel Röksugens produkter er beregnet til at indgå i helhedsløsninger, der er individuelt tilpasset situationen mellem rygere og ikke-rygere i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer. Rökbar er uden tvivl Danmarks mest elegante rygebar. Den er netop ikke designet som et lukket rum, men som en helt åben bar, der opfanger al tobaksrøgen inden den spredes i lokalet. Selve teknikken er skjult bag en halvrund og cylinderformet perforeret plade af rustfrit stål, og selve rygebaren kan leveres i bøg, birk, eg, glas og aluminium efter ønske og kontorindretning. Der er plads til 5 rygende personer ad gangen, men alligevel optager den væsentlig mindre plads end de traditionelle rygekabiner og så skal den som nævnt blot tilsluttes en almindelig 230 volt stikkontakt. På trods af at Rökbar er uhyre effektiv, og renser mellem m3 pr. time, er lydniveauet særdeles behersket. Med et lydniveau på db(a) støjer Rökbar mindre end blæsermotoren på en gennemsnits PC. De indbyggede ventilatorer skaber et undertryk rundt om rygebaren, og det suger enhver form for tobaksrøg ind gennem de specielt udviklede filtre. Ud kommer 99,995 % ren luft, der desuden er renset for pollen og allergener. Er den ikke optaget af at fjerne tobaksrøg fungerer den som en almindelig, men meget effektiv, luftrenser, uddyber Henning Petersen. Også løsninger til udendørs brug Röksugen er ikke blot leveringsdygtige i rygebarer og luftrensere til indendørs brug, men kan tillige levere ganske prisbillige løsninger til udendørs anvendelse. De udendørs askebægre produceres i metal eller ikkebrændbar plast, og indeholder en stålspand, der opfanger aske og skodder. Da stålspanden befinder sig i et helt lukket rum opbruges ilten meget hurtigt hvorefter gløder og skod lynhurtigt slukkes når man putter dem ind gennem åbningen øverst i askebægeret. Vi er ved at indgå aftale om levering af disse udendørs askebægre med indstøbt virksomhedsnavn og/ eller -logo. Askebægrene er forsynet med en låsering, så man kan låse dem fast til underlaget, hvis man vil være sikker på at ingen render med det, siger Henning Petersen. De udendørs askebægre kan både leveres i metal og i et ikke-brændbart plastmateriale. Den interne stålspand er hygiejnisk og let at tømme Rygebaren er både flot og funktionel. Henning Petersen har her tændt en cigaret til ære for fotografen. Han ryger ellers ikke selv Luftrenser på hjul Röksugen Club er markedets mest effektive luftrenser, som udskifter luften i et 60 m2 stort lokale 45 gange i timen, svarende til en luftudskiftning på m3 pr. time. Den fjerner ikke blot selve tobaksrøgen, men tillige de giftstoffer, som udskilles fra brændende tobak. Designet i aluminium og egetræ gør at den nemt falder ind i ethvert kontormiljø, og med et lydniveau på blot 35 db(a) kan man end ikke høre den køre helt tæt på. Som en meget smart detalje kan Club-modellen monteres med hjul, så den nemt kan flyttes derhen hvor behovet er størst. Også Club-luftrenseren kræver kun en almindelig 230 volt stikkontakt for at virke. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

8 V2tel sætter turbo på IP-telefoni til udlandet Inden for det seneste år er kundernes udlandsopkald tredoblet hos det århusianske IP-teleselskab V2tel. Selskabet ruster sig nu til yderligere vækst på udlandstelefonien med en nedsættelse af minutpriserne til udlandet med op til 70 procent Af Viggo Mortensen - Det er et drastisk skridt at nedsætte priserne på udlandsopkald så meget. Men vi har gjort det, fordi vi gerne vil sætte turbo på IP-telefoni til udlandet, hvor kunderne virkelig kan spare penge sammenlignet med almindelig fastnettelefoni, siger adm. direktør Jørgen Weber fra V2tel. De nye priser er netop trådt i kraft. Med prisnedsættelsen kan teleselskabets kunder, der primært er små og mellemstore virksomheder i Danmark, ringe til en række europæiske lande for 48 øre i minuttet. Det er op til 70 procent lavere end V2tels gamle udlandspriser og væsentlig billigere end TDC s priser for udlandstelefoni over fastnet. Samtidig har virksomheden netop lanceret et såkaldt flatrateabonnement, hvor kunderne for en fast månedlig pris på 219 kroner kan ringe 15 timer til udlandet og samtidig ringe gratis i Danmark. Skal give konkurrenterne baghjul Direktøren lægger ikke skjul på, at den nye satsning skyldes et ønske om at give konkurrenterne baghjul på udlandstelefonien. - Vi lever som bekendt i en globaliseret tidsalder, hvor mere og mere kommunikation sker på tværs af landegrænserne. Derfor er behovet for billig udlandstelefoni stigende, og her vil vi gerne gøre os gældende som en af de førende leverandører. På samme måde som vi er det på IP-telefoni inden for Danmarks grænser, siger Jørgen Weber. Udlandsopkald skal femdobles i år Jørgen Weber understreger, at det i forvejen går strygende med kundernes udlandstelefoni. Kundernes samlede antal taleminutter til udlandet er således tredoblet fra i første kvartal 2005 til første kvartal Vores kunders udlandstelefoni er allerede i voldsom vækst, så den nye prisnedsættelse skal udelukkende sparke yderligere gang i væksten. Som minimum regner vi med, at kundernes telefoni til udlandet skal femdobles inden årsskiftet, siger Jørgen Weber. - Som minimum regner vi med, at kundernes telefoni til udlandet skal femdobles inden årsskiftet, siger Jørgen Weber Også udlandstelefoni på mobilen Det er i øvrigt ikke kun kundernes IP-telefoni fra almindelige IP-telefoner, der skal i vejret i de kommende måneder. V2tel lancerede for nylig IPtelefoni via mobiltelefonen, hvor der især er meget store besparelser at hente på opkald til udlandet. - Med vores nye mobilservice kan en kørende sælger ringe fra sin mobiltelefon til eksempelvis det kinesiske datterselskab for 1,50 kroner i minuttet, hvilket normalt koster 8-10 gange så meget. Det er attraktivt for især eksportvirksomheder, og der er ingen tvivl om, at denne service også vil sætte gang i udlandstelefonien fremover, tilføjer Jørgen Weber. V2tels nye minutpriser gælder blandt andet til Spanien, Italien, Frankrig, Schweiz, Belgien, Estland og Polen. De nye priser kan ses på ARBEJDSMILJØ 5 hurtige til Peter Hund eller kat? Hund Camping eller skiferie? Skiferie Fodbold eller Tour de France? Tour de France Hvis du vil reducere sygefraværet og optimere driften, kommer du ikke uden om DS/OHSAS 18001: og mig eller en af mine 50 kolleger Dansk hakkebøf eller engelsk bøf? Engelsk bøf Rødvin eller hvidvin? Hvid Peter Kjeldsen DS Certificering er medlem af det internationale certificeringsnetværk IQNet. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 Kompetent, skarpsynet og effektiv ledende auditor i DS Certifi cering. Det er blot nogle af de ord, som danske virksomheder hæfter på Peter Kjeldsen, når de har gennemført en certifi cering af arbejdsmiljøledelse sammen med ham efter en af de anerkendte standarder. Hvad med dig og din virksomhed - hvornår skal I møde Peter? Eller en af hans kolleger? Kollegievej Charlottenlund Tlf Fax Klamsagervej Åbyhøj Tlf Fax

9 2. sektion Øresund IT Academy Tillæg til ErhvervsLederen April årgang Udgivet af Dansk Erhvervsforlag ApS Styrker virksomhedernes globale konkurrenceevne Øresund IT Academy er en non-profit netværksorganisation, som arbejder for at styrke Øresundsregionens IT-cluster ved blandet andet at give medlemsvirksomhederne adgang til viden og kontakter på tværs af Sundet IT-sektoren er en af Øresundsregionens største brancher, med en ekstremt høj værdiskabelse, siger administrerende direktør Peter Höjerback, Øresund IT Academy Af Michael Fahlgren Organisationen, der er en søsterorganisation til Medicon Valley Academy og Øresund Food Network under Øresund Science Region, blev startet som et EU-finansieret projekt i Efter etablering som selvstændig medlemsorganisation i marts 2005 er antallet af medlemsvirksomheder nu oppe over 50. Netværksorganisationen hjælper medlemmerne med at skabe nye kontakter og erhverve nye kundskaber, hvorved der åbnes op for nye forretnings- eller projektmuligheder. Branche i hastig vækst Efter IT-boblens brist i år 2000 er det stort set konstant gået fremad for regionens IT-virksomheder. Alene i Øresundsregionen er der beskæftiget mennesker i IT-sektoren, der årligt omsætter for 22 milliarder Euro. Heri er ikke medregnet de medarbejdere, som er beskæftiget i interne IT-afdelinger. IT-sektoren er en af Øresundsregionens største brancher, med en ekstremt høj værdiskabelse. Branchens tilstedeværelse er af stor betydning for samfundet, fortæller administrerende direktør Peter Höjerback, Øresund IT Academy. Mobility Guide er et godt værktøj Hjælp til rekruttering af nye medarbejdere er ét af medlemstilbuddene. Den kommende trykte Mobility Guide samler dels erfaringer fra pendlernes side, dels fra arbejdsgivere, som både beskæftiger svenske og danske medarbejdere. Mobility Guide medtager også myndighedernes råd vedrørende skat, pension og aftalesystemer. Fagforeningerne beskriver arbejdstagernes vilkår på begge sider af Øresund, og hvilke rettigheder man har som pendler. Guiden bliver et godt værktøj for både arbejdsgivere og arbejdstagere på begge sider af Øresund, når den udkommer i midten af maj måned, siger Peter Höjerback. Øresundsregionen i den globale konkurrence Øresund IT Academy satte i marts måned fokus på de forhold, der gælder i den globale konkurrence, og de udfordringer regionens IT-virksomheder står overfor i den sammenhæng. Human-Tech Conference 2006 satte fokus på samspillet mellem high-tech-udvikling og forståelsen af det menneskelige aspekt. Vi havde blandt andet besøg af Microsofts globale HR-chef fra Seattle og fra Siemens globale Centre of Excellence. Konferencen gav deltagerne en masse inspiration, og viser at selv verdens største virksomheder finder Øresundsregionen interessant nok til at bruge tid på os, siger Peter Höjerback. Kickstarter IT-clustret Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig ITregion, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale. Jeg ser Øresund IT Academys rolle som kickstarter for IT-clustret i Øresundsregionen. Ved at virke som katalysator kan vi accelerere den udvikling, der allerede er i gang. Det gør vi gennem en række forskellige aktiviteter der gennemføres for vores medlemmer, som dermed tilføres både ekstra viden og ressourcer, slutter Peter Höjerback. skal du søge personale eller starte virksomhed i sverige? Besøg din virksomhedsguide på

10 IT-verdens fremmeste talere i Ørestad Øresund IT Academy samlede globale ledere Af Viggo Mortensen Øresundsregionen havde besøg af IT-branchens fremmeste talere. Microsofts globale HR chef Lisa Brummel gav sit bud på hvordan globaliseringen gør virksomheder stærkere. Siemens fortalte hvordan de gennem sammenspil mellem deres center of excellence i Malmø og deres nordiske hovedkontoret København, agerer både lokalt og globalt. Sony-Ericsson, der tidligere var en meget teknologi fokuseret virksomhed, fortalte om hvordan de i dag er gennemsyret af design og oplevelser. Samlet gav de og andre talere deres bud på, hvordan de næste vækstkometer efter Giga, Navision, Mærsk, IO Interactive, Kiss, Teleca og Sony-Ericsson kan skabes. Information om vækst og innovation findes i store mængder, men viden om hvordan man konkret udnytter globalisering, design, kreativitet og universitetsforskning kan forbedres. Især mindre virksomheder har svært ved, at udnytte alle disse muligheder selvom der til stadighed er flere der vokser i kraft af globaliseringens muligheder. Hemmeligheden ligger i, at kunne handle både lokalt og globalt, hvilket var hovedbudskabet ved The Human-Tech Conference i København d. 22 marts. Konferencen var et led i en stor satsning for, at udvikle det ICT-cluster som findes i Øresundsregionen. Forudsætningerne har aldrig været bedre Som leder i en stadig mere kompleks verden, gælder det om at forholde sig til forandringer og nye tendenser. Mange virksomheder er kendetegnet ved, at være både fleksible og hurtige, hvilket også er tilfældet for de bedste forskerteams. Det gælder om, at have et godt billede af omverdenen og derefter kunne omsætte dette til handling. Vækstvirksomheder vurderes ofte højt og flere af dem er potentielle opkøbsmål. Opkøb og investeringer indenfor IT-sektoren har indtil videre været på et to-cifret milliardbeløb, men spørgsmålet er, hvor de næste opkøb finder sted. - Øresund har mange små virksomheder og for få ser deres internationale muligheder. De små virksomheders eksportandele er lav, ligesom Skånes generelle eksporttal, men forudsætningerne har aldrig været bedre. Vi ser hvordan flere store Nordiske hovedkontorer flytter til regionen, fordi der både findes de rigtige mennesker og gode internationale forbindelser. Gennem konferensen ville vi give konkrete råd om, hvordan man skal handle hvis man ønsker vækst, udtaler Peter Höjerback, direktør for netværket Øresund IT Academy. Kvalificeret arbejdskraft og samarbejde I Øresundsregionen findes IT-virksomheder, samt en stor forskningsbase indenfor universiteterne. The Human-Tech Conference i København, var et led i en stor satsning for, at udvikle det ICTcluster som findes i Øresundsregionen Virksomheder der satser på højteknologisk udvikling etablerer sig ofte tæt ved hinanden. De vigtigste grunde er tilgang til kvalificeret arbejdskraft, samt mulighederne for at samarbejde. I regionen ligger de fleste ITvirksomheder i Storkøbenhavn og i Malmø/Lund, da der her er kort afstand til de store universiteter. - Vi har alle ingredienserne for at skabe vækst, men kogebogen er for tynd. Gennem vores arbejde, og ikke mindst Human-tech Conference, bidrager vi med opskrifter der kan skabe morgendagens vindere, slutter Peter Höjerback. Nordisk fremstød på verdens største spilmesse For første gang tager en samlet dansk delegation af sted til verdens største spilmesse E3 i Los Angeles den maj Øresund IT Academy n April / 06 Af Palle C. Hansen Danmark er gået sammen med Sverige, Norge og Finland om en fælles nordisk stand på E3. Det er første gang, der er taget initiativ til en fælles nordisk stand på E3, og fremstødet skal ses som et led i det voksende samarbejde, der i forvejen er mellem de nordiske lande inden for spilområdet. Det ville ikke være muligt for de danske virksomheder at opnå samme opmærksomhed alene. Den fælles nordiske stand udgør ca. 200 kvm., og den er placeret lige ved siden af Sonys stand. Doing business in Copenhagen Copenhagen Capacity is the official inward investment agency of Greater Copenhagen established to assist international companies setting up or expanding their business in Northern Europe s most attractive business region. If you want to take advantage of the business opportunities in the Danish capital region, Copenhagen Capacity can - free of charge - help you with information, business contacts and practical assistance. - Både størrelse og beliggenhed betyder meget på E3, og vi har derfor store forhåbninger til messen og udfaldet for de danske firmaer, siger sekretariatschef Klaus Hansen fra Producentforeningen. Det er Producentforeningen, der i samarbejde med Copenhagen Capacity og Handelskontoret i Los Angeles arrangerer eksportfremstødet, der har fået økonomisk støtte fra Danmarks Eksportråd. Udover Producentforeningen, Copenhagen Capacity og Handelskontoret består delegationen af seks danske spiludviklere: ITE, Guppyworks, ZeitGuyz, Pollux Game Labs, Subsilo og Runestone Game Development. - Copenhagen Capacity et gået med i dette spændende projekt, fordi spiludvikling er et at de vækstområder, vi satser på i Hovedstadsregionen. Vi forventer, at internationale spilforlag og -udviklere på E3 vil få øjnene op for det store kreative potentiale og de mange nye spiludviklere, der er skudt op i regionen de seneste år, siger O. Rolf Larssen, Copenhagen Capacity. Har opdaget Norden - E3 er et fantastisk udstillingsvindue for den danske spilbranche, udtaler Per Rosendal fra Guppyworks, og fortsætter: - Udlandet har opdaget, at Norden og måske særlig Danmark er ved at blive en smeltedigel for spiludvikling. Ikke mindst på grund af det gode samarbejde mellem virksomheder og institutioner i Norden. De danske firmaer skal først og fremmest holde kundeog pressemøder på standen. Desuden er der planlagt et stort nordisk cocktail party, og Copenhagen Capacity arrangerer en reception, hvor de danske virksomheder har mulighed for at invitere udvalgte kontakter.

11 Kommunikation på den nemme måde EASYPAGECMS Professionel hjemmeside på den nemme måde EasyPage er et brugervenligt Content Management System (CMS), der gør det nemt at opbygge og vedligeholde din hjemmeside. Modulopbygget webløsning Udbyg din hjemmeside med bl.a. webshop, kalender, nyheder og forum Egner sig til både små og store virksomheder Ring til os på eller læs mere på hvor du også kan oprette en online demo. Brug din mobiltelefon til mere end blot at tale i. Med DME Telesync kan du få sendt s til din mobiltelefon. Videresend, svar, og slet s Synkroniser kalender, kontakter, og opgavelister Accepter eller afvis møder direkte på mobiltelefonen Virker til MS exchange og Lotus Domino Ring til os på eller læs mere på Snak løs over internettet IP-telefoni foregår via din internetforbindelse. Hvis du ønsker at opnå en besparelse på telefoni, så kontakt os for en nærmere gennemgang. Let integration af hjemmearbejdspladser Gratis samtaler mellem filialer Mulighed for integration med virksomhedens IT-systemer Ring til os på eller læs mere på DMETELESYNC IPTELEFONI PK Data Aps Industrivej 1A 4000 Roskilde Telefon:

12 IT-service af højeste kvalitet Hos PK Data har man valgt en noget anderledes tilgang til begreberne kundeservice og kvalitet. Hvor andre taler om det gennemsyrer det hverdagen for samtlige medarbejdere Af Michael Fahlgren Det er godt 10 år siden Peter Kluge etablerede sin virksomhed, der i sit navn bærer hans initialer. Men man skal ikke have talt ret længe med ham før det står klart at PK også kan stå for Perfekt Kvalitet. Full service PK Data ApS har gennem de første 10 leveår etableret sig som en seriøs IT-virksomhed med speciale i data og dataintegration. Det nyder både offentlige og private virksomheder godt af, og meget ofte vælger en ny kunde, der eksempelvis henvender sig med en helt specifik opgave, at overlade alle IT-mæssige opgaver til PK Data. For takket være et full-service koncept er PK Data både leveringsdygtige i computere og anden hardware, opsætning, installering og konfigurering, hosting af webhotel til virksomhedens hjemmeside, udvikling af kundespecifikke softwareløsninger samt konsulentydelser. Desuden er PK Data certificerede Microsoft-partnere, og er dermed i stand til at håndtere en lang række af både standardiserede og specialtilpassede softwareløsninger. Integrerede IT-løsninger Ud over de mere standardiserede IT-løsninger har PK Data udviklet et par produkter, som i høj grad er medvirkende til at gøre hverdagen lettere for travle virksomheder og organisationer. EasyPage er et værktøj til meget let opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider med et særdeles professionelt udseende og funktionalitet. EasyPage er meget brugervenligt, og takket være modulopbygningen kan man anskaffe præcis den funktionalitet, der aktuelt er behov for i virksomheden. Og udvide når det bliver nødvendigt. DME Telesync er den fortravlede leders bedste ven, idet det her er muligt at anvende mobiltelefonen til andet end blot at føre samtaler. Med DME Telesync åbnes der op for at læse, besvare og videresende e- mails, synkronisere kalender, kontaktdatabase og opgavelister samt arrangere møder alt sammen ved hjælp af den mobiltelefon man alligevel medbringer overalt. Og endelig tilbyder PK Data en lang række løsninger inden for IP-telefoni over Internettet, hvorved der spares store summer på telefonikontoen. Langvarige kunderelationer For PK Data er langvarige kunderelationer vigtigere end at tjene mange penge på den enkelte kunde. Derfor strækker virksomhedens service- og kvalitetsniveau sig også langt ud over normal arbejdstids grænser. Jo bedre vi kender vores kunder, des bedre kan vi vejlede dem. Og jo bedre vi kender vores kunder, des billigere bliver den service vi yder, fordi vi bruger mindre tid på opgaverne. Samtlige medarbejdere har et indgående kendskab til samtlige vores kunder. Derfor kan enhver medarbejder til hver en tid give et kvalificeret svar på kundernes spørgsmål, uddyber Peter Kluge. Peter Kluge ses her (længst til højre) sammen med nogle af de medarbejdere, der ikke var ude på kundebesøg da Erhvervslederen kom forbi Er din nye IT-medarbejder svensker? Øresundsregionen som et regionalt arbejdsmarked kan udvides ved at rekruttere på tværs af Sundet. Øresund IT Academys Mobility Guide udgør et nyttigt redskab til dette ty to present our s and other mation at Øresund IT Academy n April / 06 Øresund IT Academy Af Doris Søgaard Mobility Guide HOW AND WHERE TO FIND & HIRE THE RIGHT PEOPLE IN THE ØRESUND REGION PROFILES OF THE REGION S JOB SEARCH ENGINES & RECRUITING AGENCIES Der er fremgang i IKT-sektoren, men muligheden for at finde det rigtige personale kan være medvirkende til at begrænse væksten. Medarbejderne er den vigtigste ressources, men hvad gør man når chancen for at finde den rette arbejdskraft bliver stadig mindre? Et Øresundsarbejdsmarked Lige på den anden side af Øresundsbroen ligger Malmø og Lund, som begge er universitetsbyer og Lunds Tekniske Högskola har lige så mange ingeniørstuderende som Danmarks Tekniske Universitet. Mange virksomheder har fået øjnene op for de muligheder hele Øresundsregionen, med dens 3,5 mio. indbygger, tilbyder i forhold til rekruttering, men der er nogle udfordringer som skal mindskes før det bliver almindelig praksis. Faktum er at Danmark og Sverige er to nationale stater med hver sin lovgivning både indenfor skat, pension, social sikring, aftaleret m.v. Endvidere er der lidt forskellige tilgange til rekruttering og virksomheds kultur. Trods det er der mange gode erfaringer med at have svenske medarbejdere på danske arbejdspladser, og eftersom flaskehals situationen er meget mere udbredt på det danske arbejdsmarked end på det svenske, er der et oplagt potentiale. Mobility Guide For at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere på tværs af Øresund og skabe bedre forudsætninger for det bliver en succes udgiver Øresund IT Academy en Mobility Guide. Den gør det lettere for virksomhederne at rekruttere i Øresundsregionen og gør opmærksom på at den rigtige medarbejder måske kan findes i Skåne. Guiden samler information og cases fra både arbejdsgivere og arbejdstagere, for gennem deres erfaringer at få en forståelse for hvordan man opnår succes, når der rekrutteres på tværs af Sundet. Der er områder, man 4 som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på, når der ansættes svenske medarbejdere, og disse bliver fremhævet i Mobility Guiden. Guiden identificerer også hvem der kan assistere med yderligere rådgivning i relation til rekruttering og arbejdsmarkedsforhold på tværs af Sundet. Et eksempel herpå er Øresunddirekt, der kan rådgive om mange af de problemer og administrative procedurer man støder ind i ved at udnytte hele Øresundsregionen. IKT-branchen over Øresund IKT-branchen står stærkt i Øresundsregionen med mere end beskæftigede og studerende med IT som deres hovedmråde. Medlemsorganisationen Øresund IT Academy søger bl.a. at gøre det lettere for danske virksomhederne at rekruttere i Sverige men beskæftiger sig også med en lang række andre områder. Øresund IT Academys formål er at skabe en sammenhængende Øresundsregionen for virksomheder, universiteter, forskere og offentlige myndigheder indenfor ICT-branchen. For mere information om Mobility Guide og Øresund IT Academy kontakt information: eller I næste udgave videreudvikler Magasinet ErhvervsLederen, i samarbejde med Øresund IT Academy, Mobility Guiden som værktøj for IT-branchen.

13 Beauty is not just skin deep With GN, what you see is only part of what you get We want GN s products to look good with your makeup, the shine of your hair and the shape and color of your glasses. That s why we prioritize product design and comfort when we develop the world s most advanced headsets and hearing instruments. GN is constantly coming up with new products, one more elegant than the other, but they also add to your mobility and your quality of life every day. GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GN Store Nord has been helping people connect since Initially as a telegraph company and now as a manufacturer of headsets, hearing instruments and audiologic diagnostics equipment providing users with increased mobility and quality of life. GN products are marketed globally.

14 I bestyrelsen udstikker vi de retningslinier, som vore programkomiteer anvender ved uddeling af forskningsbevillingerne, siger Peter Elvekjær der er bestyrelsesformand for Det Strategiske Forskningsråd Større bevillinger og fokus på strategisk kvalitet I Det Strategiske Forskningsråd er det nu slut med at smøre forskningsmidlerne tyndt ud Øresund IT Academy n April / 06 Af Michael Fahlgren Det Strategiske Forskningsråd har til opgave at udmønte de midler, der på Finansloven er reserveret til politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsprogrammer. Fremover bliver de enkelte forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd større, der satses på længerevarende projekter, og der fokuseres på strategisk kvalitet. Dvs. at der ud over at se på aktiviteternes forskningsmæssige kvalitet også er fokus på deres strategiske betydning for samfund og/eller erhverv. Det skal med andre ord sikres, at de projekter, der støttes, er placeret i spændingsfeltet mellem tre ligeværdige kriterier: forskningens relevans, forskningens effekt og forskningshøjden Fremtiden ligger i strategier Nye overordnede retningslinier, som bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd har udstukket, indebærer, at der fremover kun opereres med tre former for bevillinger: strategiske forskningscentre, strategiske forskningsnetværk samt mindre strategiske satsninger. Vi har haft en tendens til at sprede forskningsmidlerne ret tyndt ud i Danmark, og en ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at forskerne bruger megen tid på at skrive ansøgninger. Det bliver forhåbentlig anderledes med Rådets nye politik og vi er også på linie med Globaliseringsrådets diskussioner, hvor det kom frem, at vi bliver nødt til at lave større og mere slagkraftige og langsigtede projekter. Fremover vil vi derfor satse på færre men større projekter med større fokus på erhvervsdeltagelse og erhvervsmedfinansiering, fortæller Peter Elvekjær, der siden Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 har været formand for Rådets bestyrelse, og som direktør, til daglig har ansvaret for forskningen hos Grundfos. Han sidder desuden i Dansk Industris Forsknings- og Uddannelsesudvalg, og har tidligere været medlem af Det Rådgivende Energiforskningsudvalg og Rådet for Udviklingsforskning samt været tilknyttet det tidligere Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd som referee. Medfinansiering som vurderingsparameter Nyt i den måde Det Strategiske Forskningsråd vurderer indkomne projekters anmodning om offentlige støttekroner til forskning er vurderingen af en eventuel medfinansiering fra erhvervslivet. Det er ikke længere nok, at selve projektet besidder den nødvendige forskningsmæssige kvalitet; nyttevirkningen bliver større, hvis der faktisk er en privat 6 virksomhed, der ønsker at bidrage aktivt og økonomisk til projektets gennemførelse. Ikke nødvendigvis med en stor pose penge medarbejdertimer og/eller nødvendigt videnskabeligt udstyr vil også vurderes som et positivt bidrag. For samspillet mellem offentlig forskning og den forskning, der foregår i virksomhederne er helt afgørende for hurtig formidling og udnyttelse af forskningsresultaterne. I bestyrelsen udstikker vi de retningslinier, som vores programkomiteer anvender ved uddeling af forskningsbevillingerne. En anden vigtig rolle for bestyrelsen er at pege på kommende indsatsområder dvs. områder, hvor der bør afsættes forskningsmidler på Finansloven. Det har vi bl.a. gjort gennem en proces, hvor vi indkaldte forslag til Innovationsaccelererende Forskningsplatforme og udpegede ti områder, der levede op til kravene om langsigtet, strategiske satsninger (se faktaboks). Det Strategiske Forskningsråd har fået midler til at igangsætte nogle af disse platforme, og det er bl.a. inden for disse områder det kan være relevant for virksomhederne at søge støtte. På Forskningsstyrelsens hjemmeside (www.forsk.dk, red.) kan man se på hvilke områder, der kan gives støtte til forskningsprojekter. Områderne er forholdsvis brede, hvorfor mange virksomheder vil kunne søge midler, uddyber Peter Elvekjær.

15 Det behøver ikke handle om fremtidige, højteknologiske produkter Virksomheder, der ønsker at deltage i de strategiske forskningsprogrammer, behøver ikke være produktorienterede. Virksomheder, som eksempelvis arbejder med processer el. lign., der falder inden for samfundsvidenskabelig forskning eller forskning vedrørende iværksætteri eller vækst er lige velkomne til at søge Det Strategiske Forskningsråd om forskningsmidler. Arbejder en virksomhed med produktion behøver det heller ikke dreje sig om højteknologiske produkter. Rigtigt mange virksomheder også flere end erhvervslivet selv tror vil kunne have projekter, der kan støttes, og som er relevante for dem, siger Peter Elvekjær. Innovationsaccelererende Forskningsplatforme (IAFP) Det Strategiske Forskningsråd indkaldte i januar 2005 for første gang forslag til såkaldte Innovationsaccelererende Forskningsplatforme og modtog 212 forslag. På baggrund af disse forslag har Forskningsrådet udformet 10 forslag til forskningsplatforme, som det er værd at investere i for det danske samfund: Sundhedsindsats med basis i biologiske forsvarsmekanismer Vand fremtidens strategiske ressource Brugerdreven innovation og forretningsudvikling i videnøkonomien Biologisk produktion nyttige produkter fra fornybare ressourcer Globale designdrevne produktionsplatforme Vedvarende energi sat i system Fra nanovidenskab til nanobaserede produkter Sunde og sikre fødevarer Højteknologisk instrumentudvikling en dansk spydspids Individperspektiv i fremtidens sundhedsvæsen På Forskningsstyrelsens hjemmeside er de 10 Innovationsaccelererende Forskningsplatforme nøjere beskrevet. I forbindelse med Globaliseringsrådets diskussioner kom det frem, at der er behov for større og mere langvarige forskningssatsninger, fordi vi tror på, at det vil give flere resultater og større fremskridt. Og det gør vi så nu, fortæller Peter Elvekjær Med indkaldelsen af IAFP-forslag var det Rådets ønske at afdække nye forskningsbehov og få identificeret områder, hvor der gennem en fokuseret forskningsindsats kan skabes grundlag for at øge innovationen og løse problemer i samfundet. Blandt forslagsstillerne var repræsentanter fra den offentlige forskning, erhvervslivet, interesseorganisationer og myndigheder. Med udgangspunkt i de indsendte forslag har Rådet været igennem en behandlingsproces, hvor forslag er blevet kombineret med hinanden og integreret i større områder. Det har gjort det muligt at gruppere forslagene i 10 forskningsplatforme, der tilfredsstiller kriterierne for en langsigtet, strategisk satsning: Krav om international styrkeposition Krav til forskningshøjden på området Krav til potentialet på området Krav om behov for nye løsninger Krav om offentlig interesse Krav om integration, dialog og samarbejde Den 1. maj træder en ny organisation i kraft for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvorved den nuværende Forskningsstyrelse kommer til at indgå i den nye Forsknings- og Innovationsstyrelse. Læs mere på Strategisk kvalitet Med den bevidste brug af begrebet strategisk kvalitet, ønsker Det Strategiske Forskningsråd at tydeliggøre, at den forskning, der kan støttes, har særlige karakteristika set i forhold den frie forskning. Udelukkende at basere begrebet strategisk forskningskvalitet på traditionelle målemetoder, som f.eks. citationer, er ikke hensigtsmæssigt i Det Strategiske Forskningsråd. Derfor kræver vi både en høj traditionel forskningshøjde og en nyttevirkning og en effekt af forskningen det skal føre til noget, siger Peter Elvekjær. Dette noget vil i en lang række tilfælde være nye innovationer i erhvervslivet, men der kan i høj grad også være tale om forskning, der fører til nyskabelser og forbedringer andre steder i samfundet. F.eks. er nye forskningsresultater af afgørende betydning for udviklingen af hele sundhedsområdet. Projekter med dokumenterbar virkning Det er Peter Elvekjærs håb, at Det Strategiske Forskningsråd i fremtiden bliver bedre til formidle god forskningsledelse og god resultatorientering. At vi i det hele taget bliver bedre til at måle forskningens resultater, og bliver bedre til at udpege indsatsområderne. Og at forskningsrådssystemet som helhed bliver bedre gearet til et offentligt/privat samarbejde. Forskerne i Danmark har traditionelt ikke fokuseret på at levere resultater til erhvervslivet, til at kommunikere og til at sælge sig selv. Gabet mellem virksomhederne, deres vidensniveau og det, de kan absorbere og det som forskerne arbejder med er for stort, og det er en lige vigtig udfordring for begge parter at mindske gabet, slutter Peter Elvekjær. Det Strategiske Forskningsråd indkalder ansøgninger og interessetilkendegivelser Der indkaldes ansøgninger og interessetilkendegivelser om støtte til forskning inden for følgende strategiske forskningsområder: Programkomiteen for Energi og Miljø Indkaldelse af interessetilkendegivelser inden for områderne: Energi og miljø - 97,8 mio. kr. Vedvarende energi sat i system - 10,5 mio. kr. Vand som ressource og element i naturens kredsløb - 26 mio. kr. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser: 24. maj Programkomiteen for Fødevarer og Sundhed Indkaldelse af interessetilkendegivelser inden for områderne: Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed, livsstil og medicinresistens - 97,9 mio. kr. Sundhedsindsats mod udefra kommende påvirkninger, herunder forskning i antidoping - 26 mio. kr. Biologisk produktion - 26 mio. kr. Forskning i dyreetik og alternativer til dyreforsøg - 2,5 mio. kr. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser: 24. maj Programkomiteen for Kreativitet, Innovation, Nye produktionsformer og Oplevelsesøkonomi Indkaldelse af interessetilkendegivelser inden for områderne: Kreativitet og Innovation, Nye produktionsformer og Oplevelsesøkonomi - 26 mio. kr. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser: 24. maj Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT Indkaldelse af ansøgninger inden for området: Tværgående brug af nano-, bio- og informations- og kommunikationsteknologi 97,8 mio. kr. Frister for indsendelse af ansøgninger: 18. maj og 21. august Det Strategiske Forskningsråds bevillinger er koncentreret omkring strategiske forskningscentre, strategiske netværk og mindre strategiske forskningssatsninger. Opslagene kan ses på Forskningsstyrelsens hjemmeside hvor der også findes information om Det Strategiske Forskningsråd samt om bevillingsformer og prioriteringskriterier. Forskningsstyrelsen er sekretariat for Det Strategiske Forskningsråd og rådets programkomiteer, Det Frie Forskningsråd og de faglige forskningsråd, Koordinationsudvalget for forskning samt Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed. Se endvidere Forskningsstyrelsens hjemmeside Øresund IT Academy n April / 06

16 Prøv gratis! Verdens letteste DECT headset SPECIELT FOR CS60 MICRO: Vejer kun 23,5 g med ørekrog og er specielt egnet til enkeltmands-kontorer eller stille miljøer. SPECIELT FOR CS60: Har støjdæmpende mikrofon der effektivt reducerer eventuel baggrundsstøj. CS60 er derfor velegnet til mere støjfyldte miljøer og vejer kun 27,5 gram. Kun 23,5 g Tre gode grunde til at bruge headset Et headset gør dig fri af telefonrøret én gang for alle. Du får hænderne fri til andre gøremål, mens du taler i telefon, og den trådløse forbindelse gør dig fri af din kontorstol. Et traditionelt telefonrør kan give smerter i nakke og ryg, som følge af en unaturlig arbejdsposition. Et headset sikrer en væsentlig bedre og mere ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Udover velværet ved at bruge et headset, er det også blevet påvist at have en positiv effekt på produktiviteten, idet begge hænder frigøres til arbejdet. FOR BEGGE CS60 VARIANTER GÆLDER: Fuldstændig trådløs løsning Rækkevidde op til 100 meter - typisk 50 m. i alm. kontormiljø 9 timers taletid Hurtig genopladning Volumenkontrol og mikrofonafbryder Svar/afslut tast på headsettet Øresund IT Academy n April / 06 Prøv et trådløst headset fra Plantronics gratis i 8 dage! Ring på telefon: eller klik ind på Fyn: Ravnholtvej Ørbæk Sjælland: Axeltorv København V

17 Uvildige sporhunde Hjælpen er kun et telefonnummer væk, når der opstår omfattende fejl i produkter eller havarier af maskiner Et eksempel på jagten på nålen i høstakken. Den lille plasticdel brækkede af maksimalafbryderen på et kraftvarmeværk og forårsagede dermed omfattende brandskader. Forrest ses en del af en intakt maksimalafbryder Af Sussie Munk er et nyttigt telefonnummer at have i baghånden, når uheldet er ude, og der sker havarier i produktionsprocessen, eller hvis der opstår uventede fejl i et produkt. Nummeret giver direkte forbindelse med Teknologisk Instituts Rejsehold, der har specialiseret sig i teknisk problemknusning. - Rejseholdet er forankret i Center for Havari og Sikkerhed og råder over ca. 30 eksperter, håndplukket fra instituttets forskellige centre. Det betyder, at vi kan trække på ekspertviden inden for næsten alt kemi, hydraulik, mekanik, elektroteknik osv. og dermed favne stort set alle brancher. Vi sammensætter altid det bedste hold til den enkelte opgave, og er det nødvendigt, trækker vi på eksterne kræfter, siger centerchef Mogens Vig Pedersen fra Teknologisk Institut. Siden Rejseholdet blev etableret i 2002, har eksperterne løst en lang række opgaver for danske virksomheder. Nålen i høstakken En lille del af en ventilationsplade falder ned, ødelægger en gasturbine og sætter produktionen i stå i flere dage. En plastdel på få millimeter brækker af maksimalafbryderen i et kraftvarmeværk og er dermed årsag til brand. En person tager fejl af oxalsyre og destilleret vand til batteriet på en dyr sejlbåd og forårsager dermed tæring på hele båden. Eksemplerne er hentet fra virkelighedens verden, og Rejseholdet må ofte på jagt efter en nål i en høstak, for at finde frem til de fejl, der har fået katastrofale følger. En af de tilbagevendende opgaver er at finde årsagerne til havarier på maskiner. Eksempelvis vindmøller består af uhyre komplekse systemer, og sniger der sig fejl ind, viser de sig ofte først efter flere års drift, og det kræver lidt af en sporhund at finde frem til årsagen til fejlen og at få den rettet. Rejseholdet kan skrive en rapport om skaden eller årsagen inden for 72 timer, og det giver et godt overblik. Dernæst følger ofte en dybere analyse. - Fordelen ved at bruge Rejseholdet er, at vi er uvildige, og at vi derfor kan hjælpe med at skabe grundlag for placering af et ansvar spørgsmålet er nemlig ofte, om det er ejeren af udstyret, producenten eller brugeren, der skal betale. Når der sker et havari, og man konstaterer, at det skyldes en fejl i f.eks. det elektriske udstyr, tilkalder man typisk elektrikeren, der umiddelbart udbedrer skaden. Men dermed sikrer man sig ikke nødvendigvis mod, at det sker igen. Vi oplever desværre ofte, at den samme fejl sker to gange, før man tilkalder os, siger Mogens Vig Pedersen. Sherlock Holmes på magnetjagt Da man byggede tunnelen under Storebælt, opstod der, som mange sikkert husker, problemer med boremaskinerne. Problemerne truede med at forsinke hele byggeriet, og derfor blev udvalgte eksperter fra Teknologisk Institut sat på opgaven. De var med til at løse problemet, og det gav ideen til at skabe Rejseholdet. - Vi har den fordel, at vi kan bruge de avancerede laboratorier hos Teknologisk Institut til efterforskningen, siger civilingeniør Claus Erichsen Kudsk, der er produktchef i Teknologisk Instituts Center for Produktudvikling og én af de Sherlock Holmes er, der fra tid til anden rykker ud med Rejseholdet. - For tre år siden fandt vi frem til årsagen til en række fejl i nye betalingskort sendt ud til danskerne. Vi sporede os frem til, at fejlen skyldtes en lille magnet, der havde sat sig fast på læserhovedet på en brevsorteringsmaskine. Magneten ødelagde nogle af stregkoderne på kortene, fortæller Claus Erichsen Kudsk og tilføjer: - Det er meget vigtigt for os at understrege, at Rejseholdet arbejder under tavshedspligt. Det er følsomme oplysninger, vi arbejder med, og i mange tilfælde, f.eks. ved tivoliulykker eller ved fejl i medicoudstyr, arbejder vi med pressens interesse tæt inde på livet. Forbrydelser kan forudsiges Hvor Rejseholdet, ligesom i den kendte krimi-serie, først kommer ind i billedet, når skaden er sket, kan Teknologisk Institut også rådgive og hjælpe langt tidligere i processen. Eksperterne kan nemlig, populært sagt, forudsige fejlen, før den sker. I den forbindelse er maskinbygger-branchen blandt den helt klare målgruppe. Både for at sikre, at producenterne lever op til lovgivningskravene, men også for at forebygge, at maskinerne senere laver fejl på produkter. Fejl der næsten altid er mange gange dyrere at rette op på, end det er at forebygge tidligere i forløbet. - Der kommer løbende nye direktiver, og vi har den ekspertise, der skal til, for at rådgive virksomhederne om, hvilke regler man bør tage højde for at forebygge fejl og ulykker. Det er vores erfaring, at flere maskinbyggere kunne have store økonomiske fordele af at og tage os med som rådgivningspartner tidligere i fasen, slutter Mogens Vig Pedersen. Modelbaseret regulering en dansk styrkeposition Reguleringsteknik er en af de mest udbredte teknologier i verden og anvendes i næsten alle industrielle sektorer Af Viggo Mortensen Investeringerne og fortjenesterne i denne teknologi er enorme, men selv om reguleringsprojekter kan være ret omkostningsfulde, har de ikke desto mindre gennemsnitlige tilbagebetalingstider på mindre end et år. Reguleringsteknik er en grundteknologi for de fleste af de teknologiske vækstområder, som f.eks. bioteknologi, den farmaceutiske industri, nanoteknologi, robotik og intelligente maskiner, materialer og processser, for at nævne nogle få. Desuden er konkurrencemomentet i flere af disse industrielle områder snævert knyttet til kvaliteten af de underliggende reguleringssystemer. Afdeling for Proceskontrol ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet, er med sine 20 fastansatte og ca. 30 projektansatte et af de største kompetencecentre i Europa inden for avanceret regulering. Afdelingen rummer eksperter inden for næsten alle områder i moderne reguleringsteori og nyder international anerkendelse som en af de førende inden for adskillige af disse områder. Samarbejde med erhvervslivet Et særligt varemærke for Afdeling for Proceskontrol er det omfattende samarbejde med erhvervslivet. Jakob Stoustrup, der er professor i reguleringsteori ved afdelingen, samarbejder personligt med omkring 50 virksomheder. - Vi har projekter inden for næsten samtlige industrielle sektorer. Det er på den ene side en enorm udfordring, fordi vi hele tiden er nødt til at skifte kanal, når vi f.eks. går fra et møde med Elsam, hvor vi har snakket om regulering af kraftværk, til et møde med Skov A/S, hvor vi snakker om regulering af staldventilation. Vi kan ikke være eksperter på alle teknologier, men vi er nødt til at vide nok til at kunne tale samme sprog som vores samarbejdspartnere. På den anden side giver det også gode muligheder for synergi, fordi vi kan overføre reguleringsløsninger, der har demonstreret deres værd inden for et teknologiområde til et ganske andet, udtaler professor Jakob Stoustrup. Mange muligheder for arbejdspladser Denne synergi prøver Professor Stoustrup og hans medarbejdere aktuelt at udnytte i Center for Modelbaseret Regulering, hvor reguleringsgruppen fra AAU i samarbejde med kolleger fra DTU og Force Technology har etableret et konsortium med seks virksomheder fra vidt forskellige sektorer: Danfoss, FLSmidth Automation, Elsam A/S, Skov A/S, 2-Control ApS samt Seven Technologies. I dette center arbejder et antal projektansatte sammen med fastansatte om et antal eksempelstudier, foreslået af virksomhederne. Samtidigt arbejdes også på tværs af eksempelstudierne med en række forskellige aspekter, der indgår i moderne reguleringsteori, for netop at sikre den nævnte synergi. 9 Professor Jakob Stoustrup ser store vækstpotentialer baseret på modelbaseret regulering - Selv om projekterne på overfladen er totalt forskellige, har de overraskende mange elementer, der kan behandles med den samme matematiske teori, udtaler Jakob Stoustrup Centret fokuserer på modelbaseret regulering. Selv om tusinder af danske virksomheder anvender reguleringsteknik, er forholdsvis få gået i gang med den moderne, modelbaserede regulering. Professor Jakob Stoustrup forventer, at at den nære fremtid vil give mange muligheder for arbejdspladser og konkurrencefordele i takt med at flere virksomheder tager springet til denne nye teknologi. CMBC Automatisering n April / 06

18 Nytænkning, udvikling og vækst Gennem en helhjertet investering i et permanent udviklingsmiljø, har Elsam opnået at styrke sin position på markedet i kraft af en stadig optimering af produktionen og ved en forfinet og veludviklet evne til at omsætte modeller og nye ideer til konkret virkelighed - En innovativ indsats er en god forretning, siger Tommy Mølbak Af Frank Løkkegaard Dette innovative og nytænkende miljø er forankret i Elsam Engineering A/S, der konstant er i interaktion med resten af energikoncernen for at skabe netop den løsning der er den optimale, ikke blot i dag, men også i et længere tidsperspektiv. Opgaverne ligger fortrinsvis i anlægsoptimering - Vores styrke er at vi befinder os i et fortløbende samspil med produktionen, samtidig med at vi har nogle rammer der gør at vi kan arbejde med nogle af de mere grundlæggende problemstillinger, fortæller Tommy Mølbak, der er leder af afdelingen for modeludvikling og optimering. Netop denne kombination har bevirket at Elsams hører til blandt nogle af verdens mest innovative og visionære energivirksomheder, der er i stand til at levere løsninger der repræsenterer reelle nybrud og nytænkning i drift af kraftværkerne. - Vi befinder os i et permanent samspil med såvel kraftværksproduktionen, som den forretningsmæssige side af virksomheden. Dette i samspil med en solid faglig dybde skaber et særligt udviklingsmiljø, der sætter os i stand til at arbejde uhyre grundigt med opgaverne. Simpelthen fordi vi både kan udnytte vores forståelse for markedet og for processer og systemer, forklarer Babak Mataji, der blandt andet har ansvaret for proceskontrol-projekter. Ned i materien For at kunne løse opgaverne på dette niveau, og samtidig repræsentere reel nytænkning, er det centralt at kunne arbejde i dybden. - Vi har et stærkt netværk af samarbejdspartnere, både på universiteterne og blandt eksempelvis vore leverandører og forskellige faglige netværk. Derved har vi nogle meget effektive muligheder for at opsamle viden og erfaring, der i kombination med de kompetencer vi besidder her i huset, skaber grundlag for vores udviklingsarbejde. - Vi fungerer i et netværk, der giver os gode input og vi formår både at videretænke og omsætte disse input til konkrete løsninger, påpeger Tommy Mølbak. En af de enorme brændere på Skærbækværket Derved skabes der grundlag for en stadig optimering af det store og kostbare udstyr som et moderne kraftværk repræsenterer. Det betaler sig - Udvikling og optimering er vigtig proces, fordi et kraftværk repræsenterer en voldsom investering, der helst skal køre så effektivt som muligt. Vi skal sikre en intelligent udnyttelse af både vores viden og vore kompetencer, set i forhold til den omfattende og komplicerede proces det er, at producere energi i et liberaliseret marked, fremhæver Babak Mataji. Eksempelvis gælder det om at kunne styre produktionen meget hurtigt, og tilsvarende hurtigt indrette sig efter ikke blot energibehov hos kunderne, men også producere i forhold til de aktuelle markedspriser. - Dermed er energiproduktion en stærkt variabel proces, der kræver at vi skal kunne hæve og sænke produktionen meget hurtigt og naturligvis køre produktionen så effektivt som muligt, siger Tommy Mølbak og peger på at netop denne opgave kræver effektivt og avanceret software. Den slags er kostbart at udvikle, men betaler sig alligevel hurtigt. - Vi ligger med meget lave tilbagebetalingstider på vore løsninger. Vi taler som hovedregel ikke om år men om måneder, pointerer Tommy Mølbak. Modeller og simuleringer En del af baggrunden for den succes som Elsam repræsenterer, er evnen til at arbejde med modeller i realtid og i direkte tilknytning til produktionen. - Vi er altså med i selve driftsøjeblikket og kan ved hjælp af modellerne styrke evnen til at ændre værkernes last i både stigende og faldende retning. Det er et eksempel på det, der gør vores arbejde unikt og i sidste ende også gør det til en god forretning, understreger Tommy Mølbak. Behovet for denne hurtige omstilling opstår dels i kraft af det liberaliserede marked, hvor der kan være behov for at tilpasse sig i forhold til andre aktørers pris på energien, dels i kraft af de forskellige produktionsmetoder. - Vindmøller er et glimrende eksempel på en uforudsigelig faktor. At de producerer elektricitet som vinden blæser giver jo næsten sig selv, smiler Tommy Mølbak. - Da er det vigtigt, at vi kan styre kraftværkerne så præcist og effektivt som muligt. Vi skal regulere den ubalance, der kan være mellem elproduktion og elforbrug. Derved kan vi sikre både den gode forretning og leveringssikkerheden, supplerer Babak Mataji. Elsam Engineering-afdeling beskæftiger ca. 300 medarbejdere og vil også i det fremtidige store danske energiselskab, der bliver en realitet pr. 1. juli, være en del af det innovative kraftcenter naturligvis i samarbejde med de øvrige selskaber der indgår i energifusionen. 10

19 PROCOS lanceret i en ny version Gennem de seneste år har processtyringsværktøjet PROCOS fra WM-data gennemgået en markant modernisering, og fremstår i dag som et stærkt bud på en sammenhængende automationsløsning til industrien Af Michael Fahlgren Automationssystemerne indgår i dag som en integreret del af kundernes IT-strategi, og i WM-data besidder vi den kompetence der skal til for at lave en sammenhængende løsning som udover de administrative IT-systemer også inkluderer afvikling af produktionen på fabriksgulvet, udtaler direktør Per Ekdahl. Loyal leverandør PROCOS er udviklet af danske ingeniører op gennem 1970 erne og 80 erne, hvor det blev solgt meget bredt til produktionsstyring i blandt andet farmaceutiske virksomheder. Kundelisten tæller blandt andre store virksomheder som Novo, Novozymes, Pfizer, Boehringer-Ingelheim og Heineken. Procos er i den aktuelle version enkel og let at konfigurere, let tilgængelig og let at forstå. Og så kører det først og fremmest utroligt stabilt. For WM-data har loyaliteten over for kunderne altid indtaget en førsteplads, og det gælder også i relation til PROCOS. Gennem hele udviklingsperioden har vi haft et stærkt fokus på at sikre kundernes investering. Det indebærer blandt andet at vi i dag kan overføre programkode, der er udviklet for 20 år siden, til den nyeste version af PROCOS. Vi har allerede konverteret en stor del af de ældre installationer til den nye og moderne platform, og kundernes tilbagemelding på det nye system er entydigt positiv, uddyber Per Ekdahl, der er direktør for WM-datas industridivision. Vi fokuserer meget stærkt på at sikre kundernes investeringer, fortæller Per Ekdahl, der er direktør for WM-datas Industridivision Den nye version af PROCOS afvikles på en Windows platform, og hardware-konfigurationen er baseret på en fremtidssikret standardplatform. Da den farmaceutiske industri er et nøgleområde for PROCOS er der i den nye version indbygget funktioner til at håndtere de seneste krav fra FDA og de danske myndigheder, samt best practice fra industrien. Fokus på industrien Den 1. januar i år gennemførte WM-data en større organisationsændring, som bl.a. betyder et forstærket fokus på den industrielle sektor. Med den nye organisation samler WM-data sit budskab til det industrielle marked, som udgør mere end 25 % af WM-datas samlede forretning. Axapta, Navision og SAP er markante områder for WM-datas fokus på industrien, og PROCOS indgår som en veletableret del af dette set-up. Udover dette er WM-datas generelle ydelser og services selvfølgelig også interessante for industrien. Systemintegration er ved at være en gammel traver. I de sidste mange år er der udviklet en mængde specialløsninger, som lige netop løser udfordringerne på ét område hos én kunde. Men ofte uden den fleksibilitet, der er nødvendig for industrivirksomhederne, som lever i en omskiftelig verden. WM-data har kompetencerne, systemerne og den viden, der er nødvendig for at lave ægte industriel systemintegration - og det er integration hvor vi med vores forståelse for industrien, og deres forretning og udfordringer, kan skabe overblik over og sammenhæng imellem de samlede systemer. Helt nede fra produktionsgulvet og op til direktionsgangen, slutter Per Ekdahl. Integreret ledelse øger konkurrenceevnen Virksomheder kan med stor fordel samle energi-, miljø- og arbejdsmiljøledelse med udgangspunkt i organisationens mål og værdier For virksomheder, der allerede har indført kvalitetsstyring eller miljøledelse, er vejen til et fuldt integreret ledelsessystem ikke ret lang Af Michael Fahlgren Hos Rambøll har man arbejdet med energi- og miljøledelse gennem de seneste 8-10 år, og har dermed været med helt fra starten. I 90 erne blev interessen for at spare på energien skærpet med indførelse af CO2-afgifter og tilskudsmuligheder til energibesparende foranstaltninger, og i dag er det især de stadigt stigende energipriser, som driver virksomhedernes interesse for at indføre energiledelse. 11 Mindre investeringer kan give store afkast Der kan stadigvæk hentes store besparelser i mange virksomheder. Der er ikke helt den samme store fokus på problemet, så derfor implementeres ikke så gennemtænkte løsninger igen. Det kan et energiledelsessystem være med til at forebygge, uddyber senior rådgiver Jørgen Hvid fra Rambøll. Fra Deres mangeårige arbejde med integreret ledelse har Rambølls eksperter hentet stor ekspertise og et omfattende erfaringsgrundlag. Således deltog Rambøll for et par år siden i et projekt vedrørende energioptimering af nye projekter, støttet af Energistyrelsen. Energieksperterne analyserede leverandørernes tilbud på nye produktionsanlæg for at undersøge om der i virkeligheden kunne spares yderligere på et i forvejen energioptimeret projekt. Resultaterne viste at man med en beskeden merinvestering kunne opnå en energibesparelse på 20% - 30% inden for en tilbagebetalingstid på 2-3 år. Det er ret markant, og i dag er økonomien endnu mere gunstig, for energipriserne er steget yderligere i de forløbne par år, fortæller afdelingsleder Sigurd Lauritsen fra Rambøll. Få styr på arbejdsmiljøet Med Folketingets vedtagelse af den nye arbejdsmiljøreform får alle danske virksomheder et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet hvert år. Konstateres der problemer med arbejdsmiljøet gennemføres der yderligere og mere grundige eftersyn. Mange virksomheder har i forvejen et kvalitetssikringssystem, og så er vejen til et energi- miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem ikke ret lang. Hos Rambøll kender medarbejderne alle gældende og mange af de kommende standarder, og kan derfor rådgive om vejen til effektive ledelsessystemer og integreret ledelse. Mange virksomheder vil gerne kunne dokumentere at de overholder miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, og har styr på tingene. Er virksomheden tilmed arbejdsmiljøcertificeret fritages man for Arbejdstilsynets tilsyn, med mindre der sker et decideret uheld. Miljøledelse resulterer ofte i færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter. Så det er en rigtig god idé at lade sig ledelsescertificere, slutter projektchef Jørgen Mikkelsen fra Rambøll. CMBC Automatisering / Energirådgivning n April / 06

20 Høje mål og store besparelser Gennem tæt samspil mellem den enkelte virksomheds nøglemedarbejdere og Energi Rådgivning Fyns specialister vil det være muligt for en lang række store virksomheder, fortrinsvis procesvirksomheder, at spare betragteligt på energiforbruget og dermed forbedre bundlinien Af Frank Løkkegaard I kraft af en ny energipolitisk aftale, der træder i kraft pr. 1. juli er net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie forpligtet til at skabe væsentlig flere besparelser i fremtiden. - Sparemålene efter den nye ordning er ca. tre gange så høje som i den gamle ordning. Samtidig er rammerne for hvordan vi skal arbejde blevet grundlæggende ændret, fortæller direktør Michael Høj-Larsen, A/S Energi Rådgivning Fyn. Rammerne er økonomisk set de samme som hidtil men forpligtelserne er ændret. Hvor energiselskaberne tidligere havde en veldefineret rådgivningspligt, er det i dag alene et spørgsmål om at indfri sparemålene. Energiselskaberne har fået fuld Lennart Scherman (th) fra Kommunekemi a/s og energirådgiver Flemming Rytter fra A/S Energi Rådgivning Fyn, har arbejdet tæt sammen ved afdækningen af energibesparelsesprojekter hos Kommunekemi a/s frihed til at angribe opgaven som de finder det mest effektivt. Energiselskaberne er desuden ikke længere bundet rent geografisk. - Vi går derfor helt naturligt efter de store virksomheder, uanset hvor i landet de befinder sig. Dels fordi det er der vores kernekompetencer allerede ligger, dels fordi det er her, der virkelig er noget at hente, forklarer Michael Høj-Larsen, der oplyser at den nye ordning er modtaget med glæde og tilfredshed blandt medarbejderne. - Arbejdet bliver helt sikkert mere udfordrende og den enkelte får langt bedre muligheder for at bruge sin viden og erfaring. Det kan engagerede medarbejdere som vores godt lide. Stort potentiale De skrappe sparemål er ikke noget der får Michael Høj-Larsen til at ryste på hånden. - Der er fortsat mulighed for at finde store besparelser i virksomhederne. Ikke kun på det primære procesudstyr. Der er energiforbrug allerede en vigtig faktor, og er ofte medregnet helt fra projekteringen. Det er især på det perifere procesudstyr, at vi ser nogle oplagte muligheder. Michael Høj-Larsen nævner blandt andet trykluftanlæg som et interessant område. - Ved at måle meget nøjagtigt og med høj opløselighed, er det muligt at afsløre fejl og mangler på styring og reguleringsudstyret som ikke bliver afdækket ved et normalt serviceeftersyn. Det forudsætter blot at man har det rigtige udstyr og nogle specialister, der kan omsætte målingerne til konkret handling. Disse specialister har vi og det samme gælder det meget kostbare måle udstyr. Af andre interessante områder kan Michael Høj-Larsen bl.a. nævne køle-, ventilations- og kedelanlæg. Uvildig og professionelt Den nye aftale giver energiselskaberne helt frie hænder. De har således mulighed for både at stå for udførelsen af ændringerne, salg af udstyr mv. - Det kommer ikke til at gælde her hos os. Vi ønsker ikke at der på nogen områder kan sættes spørgsmålstegn ved vores uvildighed. Vi er frie og uafhængige rådgivere, der ikke ønsker at være bundet op på forpligtende aftaler med leverandører eller installatører. - Vi er en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i energibesparelser og projektrådgivning, pointerer Michael Høj-Larsen. A/S Energi Rådgivning Fyn adskiller sig fra flere af konkurrenterne ved at man dækker både el, fjernvarme, naturgas og olie, og dermed også er i stand til at give en komplet energirådgivning, hvor flere af konkurrenterne vil være henvist til at finde eksterne partnere. Elselskabernes nye rådgivningsmuligheder Den 10. juni 2005 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om den fremtidige energispareindsats Af Michael Fahlgren Aftalen var en opfølgning af den politiske aftale af 29. marts 2004 om fremtidssikring af energiinfrastrukturen og af det udkast til handlingsplan for en fornyet energispareindsats, som regeringen fremlagde den 29. december Store besparelser over en årrække Parterne bag aftalen er enige om, at målet er, at det samlede energiforbrug (ekskl. transport) skal falde. Den aftalte målsætning for energispareindsatsen er ambitiøs og tilrettelagt med dette mål for øje. Det er således forventningen, at energispareindsatsen vil mere end opveje den stigning i energiforbruget (ekskl. transport), som følger af væksten i økonomien samt Energistyrelsens fremskrivninger. Der gennemføres en øget indsats for at opnå konkrete dokumenterbare energibesparelser, svarende til i gennemsnit 7,5 PJ (Petajoule 1015 Joule) pr. år over perioden Der er med aftalen fastlagt et besparelsesmål, som er ca. 3 gange større end det der følger af den nuværende årlige indsats. Under forudsætning af, at de makroøkonomiske forudsætninger for energiforbrugsprognoserne holder, vil dette resultere i et samlet energiforbrug (ekskl. transport) på 430 PJ i Ikke flere ressourcer Ifølge lovforslaget, der var i høring indtil den 4. januar i år, og blev fremsat som lovforslag i Folketinget den 8. februar, skal de øgede besparelser for en væsentlig dels vedkommende opnås ved, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie leverer flere besparelser. Dette skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Der indføres målstyring, og selskaberne får stor grad af metodefrihed. Herefter gøres der status for energispareindsatsen i de årlige energispareredegørelser, første gang til efteråret Nye muligheder for elselskaberne Som du kan læse i omtalen af nogle af elselskaberne indebærer den nye ellov som den populært kaldes, at energi-, net- og distributionsselskaberne får nye muligheder for at rådgive kunderne om energibesparelser. Ikke blot inden for eget forsyningsområde, og ikke længere begrænset til egen energiform. Eksempelvis må et elselskab på Sjælland fremover, såfremt loven vedtages, tilbyde sin rådgivning på lige markeds- og konkurrencemæssige vilkår over hele landet. Det kan kun komme energikunderne til gavn. Energirådgivning n April / 06 LEAN i opgaveløsning spar 25-50% QM Teknik har specialiseret sig i løsning af opgaver indenfor kvalitet, miljø, energi og medicinsk udstyr. Med erfaring fra såvel store som små produktionsvirksomheder, løser QM Teknik mange forskellige typer opgaver. Med QM Teknik får virksomheden luft og ro til at koncentrere sig om sine kerneområder. QM Teknik s kompetencer og erfaring optimere opgave løsning, frigiv interne ressourcer og sikre at krav overholdes. Kontakt QM Teknik og hør mere om ydelser som er relevante for din virksomhed. Tlf / QM Teknik - gør en forskel QM Teknik er et mindre konsulent firma som tilbyder rådgivning og løsning af konsulent opgaver indenfor områderne: Kvalitetsstyring Miljøledelse Energiledelse CE-mærkning af medicinsk udstyr Kvalitet, Service og Tillid Vi har igennem en lang række opgaver erhvervet os stor erfaring inden for firmarengøring. Individuel rengøringsløsning (efter lokalernes anvendelse/belastning) Stabile medarbejdere Mange års erfaring Garant for veludført rengøring Et veletableret mindre rengøringsselskab Ring og få et uforpligtende tilbud Meliha Rengøring Tjørnly Solrød Strand Tlf.:

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere