Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale"

Transkript

1 Magasinet - den direkte forbindelse til beslutningstagere i hele Danmark April/ årgang Kickstarter IT-clustre Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale 2. sektion Tema Arbejdsmiljø & Ledelse CMBC Automatisering Energirådgivning

2 Læs i dette nummer... Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Side 05, 1. Sektion Hos DONG Energy tilbyder de kunderne penge for at opnå energibesparelser. Ikke nok med at man sparer penge på den ikkeforbrugte gas, man får tillige belønning for det. Side 15, 1. Sektion Smukt ser det ud med en enkelt undtagelse. Teknologisk Instituts Rejsehold har specialiseret sig i denne type pludseligt opståede, uforståelige havarier. Side 09, 1. Sektion IT-sektoren er en af Øresundsregionens største brancher, med en ekstremt høj værdiskabelse, siger administrerende direktør Peter Höjerback, Øresund IT Academy. Side 01, 2. Sektion En del af baggrunden for den succes som Elsam repræsenterer, er evnen til at arbejde med modeller i realtid og i direkte tilknytning til produktionen. Side 10, 1. Sektion I Det Strategiske Forskningsråd er det nu slut med at smøre forskningsmidlerne tyndt ud. Stort interview med Peter Elvekjær, formand for Rådets bestyrelse. Side 06, 2. Sektion Magasinet ErhvervsLederen n April / 06 Der er næsten lige så mange ledige jobs som der er ledige, hed det i en nyhedshistorie for nylig. Meldingen blev naturligvis modtaget med panderynker og bekymring, dels fordi historien dokumenterer den mangel på arbejdskraft som der er blevet talt om de senere år, dels fordi den illustrerer problemet med en ret stor gruppe mennesker, der enten ikke er tilstrækkeligt uddannede eller har den forkerte uddannelse. Samtidig er situationen et billede på de store udfordringer som både erhvervsliv og samfund står overfor i de kommende år: På samme tid sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft og sikre at de uuddannede eller ikke-uddannelsesegnede får mulighed for at forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Det kan synes som en uløselig opgave; tidligere tiders fejemænd er en saga blot, og den teknologiske udvikling går så hurtigt, at uddannelsesinstitutionerne kan have svært ved at følge med. Det er blandt andet på denne baggrund at der igen tales om hjemmeservice som en mulig vej til at skaffe arbejde til dem, der lidt ucharmerende kaldes for restgruppen. Hvis en hjemmeservice-ordning skal være attraktiv, forudsætter det offentlig støtte, sådan som vi kendte det i den oprindelige ordning, hvilket ikke har en kinamands chance for at blive gennemført. Problemet er blot, at denne gruppe ikke er interessant for erhvervslivet. At ansætte dem vil ikke tilføre værdi til virksomhederne i samme grad som den udgift de repræsenterer. Altså ender det fortsat som en offentlig udgift så lad dog fællesskabet få glæde af disse menneskers arbejdsevne det vil så forudsætte at de faglige organisationer ændrer spor i forhold til overenskomster og snærende regler. På uddannelsesområdet er der grund til at være bekymret over det kortsigtede i at se eksempelvis forskning som nogen med den korteste vej til fakturaen. Her er det væsentligt at vores videnskabsminister forstår at samfundets forskningsindsats både skal omfatte grundforskning og målforskning. En balance som det kan synes svært at få øje på i de nuværende oplæg. Endelig er det væsentligt at vi får et ordentligt glid i efteruddannelsen. Her må samfundet langt stærkere forstå sin opgave som support for erhvervslivet. En support som koster penge i første omgang, men som på længere sigt vil kunne betale sig gennem stærk beskæftigelse, øget eksport og generel vækst i samfundet. Udfordringer som bør have højeste prioritet, og som bør stå over det almindelige partipolitiske fnidderfnadder på Christiansborg. Mellem innovation og LEAN - strategisk fokus og konkurrenceevne i offentlige/private virksomheder Af Viggo Mortensen Center for Ledelse og Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling (SCKK) inviterer til en heldagskonference, fredag den 9. juni 2006, om fremtidens udfordringer for danske virksomheder og organisationer - både i offentligt og privat regi. Alle organisationer har usikkerheder. F.eks. hvordan omgivelserne, teknologien eller de interne ledelsesmæssige strukturer udvikler sig. Derfor er alle organisationer nødt til at beskæftige sig med deres strategiske beredskab, så de lærer at håndtere disse usikkerheder og samtidig lærer at agere i forhold til dem. Bevidsthed om egne grænser Uanset om man er leder i en privat eller en offentlig organisation eller virksomhed, er arbejdet med det strategiske beredskab en naturlig reaktion på de ændringer i organisationens omgivelser, som bl.a. globalisering, øget innovationskraft og generelt skærpet konkurrence skaber. Det handler ikke alene om, at se ud over og udfordre organisationens vante perspektiv, men også om at kunne geare sin organisation, så den går i den ønskede retning. Og så drejer det sig i høj grad om, at kunne og turde forholde sig til organisationens strategiske usikkerhed og blive bevidst om grænserne for egne produkter eller serviceydelser. Få inspiration til fremtidens udfordringer fra virksomheder og organisationer som har haft succes med at udfordre deres egen vanetænkning. Mød blandt andet to af vinderne fra Innovations Cup - LINAK A/S og Udgivet af Dansk Erhvervsforlag ApS Gyvelvej 2 DK-2680 Solrød Strand Tlf Fax Adm. Direktør: Britt Søby Koordinator: Simon Busk Vestergaard Redaktion: Ansv. redaktør: Frank Løkkegaard, Journalister: Michael Fahlgren, Sussie Munk og Torben Okholm Forsidefoto: Stig-Åke Jönsson Annoncer: Tlf Layout & Reproduktion: Rapo Tryk ApS, Brøndby Tryk: Dansk AvisTryk, Glostrup Distribution: PostDanmark Erhvervslederen påtager sig intet ansvar for uopfordret fremsendt redaktionel tekst som vi anser os for berettiget til at anvende, medmindre det udtrykkelig pointeres, at dette ikke er tilfældet. Erhvervslederen påtager sig heller ikke ansvar for fejl der måtte forekomme i såvel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af bladets sider må ikke finde sted uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Erhvervslederen. Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Mød også en af verdens mest innovative virksomheder, Microsoft, samt den internationalt anerkendte fremtidsstrateg, professor Richard Scase fra University of Kent. Professor Scase er to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa - Europa er død......det er de gamle menneskers hjemsted. Fremtiden er Asiens, siger engelske Richard Scase, professor ved University of Kent, en globalt anerkendt fremtidsforsker og to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa. Han fortsætter: Lande som Indien og Kina vil snart kunne fremvise de samme omkostningsreduktioner i serviceindustrien, som de kan i fremstilling. Derfor må Europa reagere ved at udnytte sin human capital bedre. Professor Richard Future Scase indleder konferencen med et provokerende, men perspektivrigt indlæg i et hæsblæsende tempo: Does Europe have a Future? Treats and Opportunities in a Danish Perspective. Tid og sted: Konferencen afholdes fredag den 9. juni 2006, kl hos Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. Pris: kr., ekskl. moms. Konferencegebyret dækker morgenmad, frokost, forfriskninger og konferencedokumentation. For mere information: Center for Ledelse, Assistent Inger Søllingvraa, Tlf: ,

3 Røgfrit miljø uden konflikter Råd og vejledning om rygepolitik der tager hensyn til både rygere og ikke-rygere Kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg tlf

4 God ledelse forbedrer arbejdsmiljøet Glade medarbejdere er en vigtig ressource. De skaber værdi for virksomhederne Af uddannelseskonsulent Lene Daugaard, Ledernes Hovedorganisation Forudsætningen for tilfredse medarbejdere er et godt arbejdsmiljø med fokus på deres trivsel. Så en indsats på at forbedre arbejdsmiljøet herunder det psykiske arbejdsmiljø kan have overordentlig stor betydning for såvel sygefraværet som produktiviteten. Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær Sammenhængen mellem virksomheders psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet, engagement og samarbejdsvilje er en almindelig ledelsesmæssig erfaring. Denne erfaring bekræftes i Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, der viser, at der er en snæver sammenhæng mellem dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Symptomer på, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø kan være mangfoldige og kan fremtræde meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Blandt årsagerne til et dårligt psykisk arbejdsmiljø træder især dårlig stemning, rygtedannelse og sladder i forgrunden. Arbejdspladser, hvor medarbejdere har ringe indflydelse på arbejdet, har ligeledes ofte et skidt arbejdsmiljø. På sådanne arbejdspladser ligger sygefraværet generelt mere end 25 procent over det gennemsnitlige sygefravær. Desuden bør man som leder give sine medarbejdere pænt mange udfordringer. Derimod er der ikke noget, der tyder på, at travlhed, overarbejde og lignende i sig selv giver dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Ledelseskvalitet Arbejdsmiljøet og i stor udstrækning det psykiske arbejdsmiljø er i stigende udstrækning blevet et vigtigt element i lederes arbejdsmiljø- og ledelsesarbejde. Ledelseskvaliteten er en afgørende faktor til forbedringer. Det forudsætter, at den enkelte leder er i stand til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø ledelsesmæssigt forsvarligt og forudsætter en kvalificeret indsats af den enkelte leder. De ledere, der har arbejdslederfunktioner, skal derfor på én gang have et detaljeret og nuanceret forhold til medarbejderne og det arbejde, de udfører. Samtidig skal de have en åben, gensidig dialog med den overordnede ledelse om de reelle udviklingsmuligheder, som de subjektive og objektive ressourcer tilsammen give mulighed for. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedens konkrete planlægning og udviklingsstrategier. For at leve op til denne opgave og udføre god ledelse skal lederen udvikle sine egne lederegenskaber i retning af god menneskelig forståelse og selvindsigt god kommunikation også med folk, der er forskellige lyst og evne til at fremme medarbejdernes faglige og sociale udvikling selv at være et forbillede blive i stand til at udvikle fleksible ledelsesformer, herunder at skabe dialog, arbejde med projektgrupper, håndtere konflikter m.m. håndtere uvante situationer, være åben over for overraskelser og om nødvendigt kunne træffe kreative, hurtige beslutninger omsætte visioner til mål og handlinger gennem dialog skabe klima for initiativtagning Du kan læse mere om ovenstående undersøgelse og emnet på Ledernes Hovedorganisations hjemmeside Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Dårligt/meget Meget godt/godt Nogenlunde dårligt I alt Meget godt/godt 5,8 7,0 7,4 6,2 Nogenlunde 7,0 8,2 10,8 8,3 Dårligt/meget dårligt 9,3 9,8 11,7 10,3 I alt 6,1 7,6 9,7 6,9 Kilde: Ledernes Hovedorganisation Tabel over sammenhæng mellem arbejdsmiljø og det gennemsnitlige antal fraværsdage. Den viser det gennemsnitlige antal fraværsdage afhængig af, hvordan det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 Gung Ho! Du er på sidste side, før du aner det Af Ken Blanchard & Sheldon Bowles Mennesket er dyrene overlegen, siges det. Men er det sandt? Ikke ifølge det nye brag af en erhvervsbog, GUNG HO! skrevet af Ken Blanchard og Sheldon Bowles. Via den inspirerende historie om den adm. direktør Peggy Sinclair og afdelingslederen Andy Longclaw afsløres hemmeligheden ved Gung Ho! De tre principper i Gung Ho! får entusiasmen, ydeevnen og resultaterne i enhver organisation til at stige dramatisk. De tre principper Egernets Kraft Bæverens Måde Gåsens Gave er overraskende enkle og har alligevel fantastisk kraft. Bøger om erhverv og metode er ikke altid nemme at konkretisere efter endt læsning, men netop fordi bogen er fiktion og tager udgangspunkt i tre dyremetaforer, fæstner den sig i bevidstheden. - Hver af metaforerne giver forståelse for, hvilke egenskaber, der er vigtige for os som mennesker Man læser Gung Ho! som en roman, men forskellen er blot, at denne roman giver læseren en enorm viden, siger Arne Nielsson, 10-dobbelt verdensmester i kanoroning og forfatter til Viljen til sejr. Gung Ho! er en sjælden og vidunderlig bog om ledelsesadfærd, organisationsudvikling og teamadfærd med klare budskaber samt en handlingsplan for at gennemføre og institutionalisere ideerne, skrevet som en fængslende og lærerig historie. ISBN nr.: , 187 sider, hft. Kr. 260,-. Din pris kr. 208,00 excl. porto Behersk strategien Indsigt fra verdens største ledere og tænkere Al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I Behersk strategien foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækkes nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig. ISBN , 361 sider, hft. Kr. 349,-. Din pris kr. 279,- excl. porto BEHERSK STRATEGIEN INDSIGT FRA VERDENS STØRSTE LEDERE OG TÆNKERE JEFFREY A. RIGSBY OG GUY GRECO»Der findes ikke nogen»perfekt«strategisk beslutning. Man må altid afbalancere modstridende målsætninger, modstridende meninger og modstridende prioriteringer. Den bedste strategiske beslutning er kun en tilnærmelse og en risiko.«al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I»Behersk strategien«foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækker Rigsby og Greco nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig: At udvikle en gennemgribende, resultatorienteret, strategisk planlægningsproces At fremme din virksomheds kernekompetencer og samtidig tage fat på dens fejl At fange essensen af, hvordan virksomheder i verdensklasse gennemfører deres strategier Behersk strategien giver dig en plan til trin for trin at styre din virksomheds strategiske drivkræfter og vurdere, om de øger eller mindsker din konkurrenceevne. Derpå viser bogen dig, hvordan du kan ændre eksisterende strukturer, implementere helt nye systemer og udruste din virksomhed til at konkurrere effektivt på dagens globale markeder, brancher og betingelser. Kampen om talent Af Ed Michaels, Helen Handfield-Jones & Beth Axelrod I 1997 afslørede en banebrydende undersøgelse, at kampen om talent er en strategisk udfordring for alle virksomheder og en afgørende faktor for virksomhedens performance. Da så opsvingsboblen bristede og økonomien svalede af, gik mange ud fra, at kampen om talent var ovre. Det er den ikke. Nu afslører forfatterne til den oprindelige undersøgelse, at kampen om talent vil fortsætte de næste to årtier på grund af vedvarende økonomiske og sociale kræfter. ISBN nr.: , 200 sider, hft. - Kr. 318,-. Din pris kr. 254,- excl. porto Som læser af Magasinet ErhvervsLederen, har vi givet dig 20% rabat på ovennævnte titler! Send kuponen til os, og de ønskede titler sendes direkte til din postadresse. Der tillægges porto. Navn: Adresse: Postnr.: By: Ønskede titler: Indsendes til: Magasinet ErhvervsLederen Gyvelvej Solrød Strand eller via mail: - Mrk. Erhvervsbøger. Tilbudet er gældende til og med "

5 Man skal kunne komme på arbejde uden at risikere helbredet Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder Af Thomas Rosenstand De fleste virksomheders væsentligste ressource er medarbejderne og værdien af medarbejdere stiger ligefrem proportionalt med den glidning mod vidensvirksomheder, vi ser i Danmark i disse år. Sådan beskriver DS Certificering udviklingen, hvor stadigt flere processer er specialiserede i en grad, så særligt uddannede medarbejdere indtager nøglepositioner. Derfor tager fremsynede ledere i stigende grad hensyn til, at værdien af en medarbejder har to sider: Den menneskelige og den faglige. Begge facetter kan beskyttes og udvikles med en god og gerne certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøet har direkte effekt på bundlinjen Vi har talt med ledende auditor i DS Certificering, Peter Kjeldsen, om fordomme, fordele og effekter af at få virksomhedens arbejdsmiljøledelse certificeret. Peter Kjeldsen har arbejdet med arbejdsmiljø og -ledelse i 18 år, og han arbejder hver dag med auditering og certificering overalt i Danmark. - Det er ikke mange år siden, at der blev sat lighedstegn mellem arbejdsmiljø og beskyttelseshjelme, åndedrætsværn osv. Det er for så vidt stadig sandt, men begrebet er udvidet markant i de senere år, og i dag er arbejdsmiljøet i en virksomhed en faktor, der arbejdes med på alle plan. Der er også kommet en accept af, at et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse, og dermed er begrebet arbejdsmiljøledelse blevet et af de områder, hvor en virksomhed kan gøre meget for at optimere udbyttet af hver medarbejder, fortæller Peter Kjeldsen. Vi spørger, om ikke det kan virke en smule forældet at tale om udbytte af en medarbejder og får et meget direkte svar: - Nej, tværtimod. Tingene hænger sammen, og når en medarbejder har de bedst tænkelige betingelser i relation til arbejdsmiljø, yder medarbejderen bedre. Dermed sikres virksomhedens indtjening og eksistens og medarbejderen sikres sit job, som jo netop foregår i et miljø, der tilgodeser medarbejderens tarv bedst muligt. Det er faktuelt, at tilfredse og engagerede medarbejdere har færre sygedage og er mere effektive. Så effektiv arbejdsmiljøledelse har en direkte effekt på virksomhedens bundlinje og en menneskelig og positiv effekt på hver medarbejder, siger Peter Kjeldsen. Moderne ledelse indarbejder arbejdsmiljøet som et værktøj Mange har fulgt tv-serien Krøniken på Danmarks Radio og skiftevis elsket og hadet Kaj Holger, som nærmest er arketypen på en leder af den gamle skole. I dag ser vi heldigvis sjældent Management by fear praktiseret. I stedet ser vi ledelsesmetoder, der anlægger en holistisk betragtning, og her spiller ledelse af arbejdsmiljøet og de faktorer, der påvirker det, ind. Foruden de direkte målbare resultater af et godt arbejdsmiljø og det kommer ikke af sig selv er der også positiv effekt i forhold til omdømmet på markedet. Det kan tydeligt mærkes hos kunder og myndigheder, når der er styr på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Peter Kjeldsen, ledende auditor i DS Certificering 5 Hvorfor certificere arbejdsmiljøledelse? Vi spørger Peter Kjeldsen om, hvorfor en virksomhed bør afsætte ressourcer til at få certificeret arbejdsmiljøledelse? - Hvis vi et øjeblik ser bort fra de markedsføringsmæssige gevinster i et arbejdsmiljøcertifikat, vil jeg sige, at hvis en virksomhed kan selv, er certificering en unødig proces. Fakta er bare, at det er der stort set ingen virksomheder, der kan. Uden en certificering er der ingen eksterne, der fastholder virksomheden i den positive udvikling og sikrer, at der foregår den helt nødvendige interne audit. Endelig er der jo det faktum, at en certificeringsproces altid er værdiforøgende for virksomheden i kraft af bedre procedurer og det offentlige signal, der ligger i certifikatet, siger Peter Kjeldsen og fortsætter: Det er vigtigt at huske på, at arbejdsmiljøledelse ligesom al anden ledelse er en evigt selvudviklende proces, der involverer og engagerer alle mennesker i en virksomhed. Det handler om at vurdere risici og efterfølgende tackle disse på måder, der virker for både medarbejdere og virksomhed. Certificeret arbejdsmiljøledelse er også et planlægningsværktøj Med en velbeskrevet og certificeret arbejdsmiljøledelse har virksomhederne nærmest en facitliste at forholde sig til, når der skal indrettes nye arbejdspladser, produktionslokaler osv. Peter Kjeldsen fortæller: - Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ramme en pæl gennem de fordomme, der måtte være om certificering af arbejdsmiljøledelse. Det er forkert at sige, at det er en besværlig proces, for rigtigt udført er det en proces, der giver utroligt mange styrker tilbage til virksomheden. Og vi må ikke glemme, at det er en nødvendig proces, som alle skal gennemføre på et eller andet niveau. De virksomheder, der gennemfører processerne nu og får dem certificeret det er morgendagens vindere, for de står med fuld kontrol over en af de vigtigste parametre til at sikre en optimal drift. DS Certificering og arbejdsmiljøledelse Der kan certificeres med afsæt i enten DS/OHSAS eller en af de to bekendtgørelser om arbejdsmiljø 923 og 924 af 21. oktober DS Certificering var de første i Danmark, der blev akkrediteret til at certificere arbejdsmiljøet, og siden er et stort antal virksomheder certificeret via DS Certificering. Det har naturligt givet en meget stor erfaringspulje hos de 50 mennesker i DS Certificering, og netop fagligheden er væsentlig. - Faglighed hos en auditor er virksomhedernes garanti for, at den fornødne kompetence er til stede. Derfor er både jeg og mine kolleger specialiserede på særlige felter, og det gør os til sparringspartnere mere end kontrollører. Det er afgørende for en virksomhed, at den kan forvente 100% dedikation og integritet fra en auditor, slutter Peter Kjeldsen. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

6 Styrke til personlig forandring For at gøre noget bedre, må man gøre noget anderledes Af Viggo Mortensen Mennesker er virksomhedens største ressource. Men de fleste mennesker bruger kun en lille procentdel af deres evner og talenter. Det vil øge indtjeningsevnen og give et større afkast på investeringerne - større end Når du sætter mål for dig selv, arbejdes der på to måder. Du arbejder på dem, og de arbejder på dig Paul J. Meyer noget andet - hvis den procentdel øges. Desværre kan mennesker ikke bare automatisk lære at bruge flere af deres evner og talenter; de er nødt til at gennemgå en proces, som har dokumenteret effekt. LMI's proces udvikler ledere, som til gengæld hjælper deres medarbejdere med at udnytte deres ubrugte evner og talenter. Mennesker må ændre deres måde at være på for at øge deres effektivitet og produktivitet. LMI Danmark hjælper mennesker med at sætte og opnå mål, blive selvmotiverede og opnå en mere positiv indstilling, men stopper ikke med det. Fremskridtene måles løbende for at sikre, at medarbejderne bruger mere af deres potentiale og øger produktiviteten i organisationen. Har du ingen selvdisciplin, har du ingenting Paul J. Meyer Dynamik og erfaring Et samarbejde med LMI Danmark bygger på mere end 35 års erfaring med udvikling af medarbejdernes lederevner frem mod større udnyttelse af potentialet. Det hele startede, da amerikaneren Paul J. Meyer i 1966 grundlagde virksomheden Leadership Management International - LMI Inc. De principper, som Meyer lærte ved at studere andres succes og via egen succes, sammenfattede han i Personligt Lederskab og Effektiv Personlig Produktivitet. Gennem årene har over virksomheder og over 4 millioner brugere verden over haft udbytte af LMI's lettilgængelige metode. Programmerne er oversat til over 25 sprog og bruges i mere end 80 lande. Programmerne produktudvikles løbende. LMI Danmark A/S blev etableret i 1990 og står for formidlingen af programmerne samt stiller sparringspartnere til rådighed for organisationen. Organisationen består af et landsdækkende net af Business Partnere, som ledes af regionschefer og LMI's hovedkontor i Kolding. Målsætning er den stærkeste menneskelige kraft til selvmotivation Paul J. Meyer Lederskabsakademiet Gennem de 16 år, hvor LMI har arbejdet i Danmark, er det blevet tydeligt, at der findes meget ubrugt potentiale. Indimellem opleves det, som om det at være passiv og kun den nødvendige tilpasning belønnes. Det Danske Lederskabsakademi vil samle de kræfter, der vil være med til at fokusere og sætte lederskab i fokus, for uden lederskab vil udviklingen stoppe såvel i organisationer som i samfundet et lederskab, der bygger på, at kan man lede sig selv, så har man sandsynligvis også nogle gode forudsætninger for at kunne lede andre og dermed føre dem til, at de kan finde og bruge deres potentiale i lederskabet. Det Danske Lederskabsakademi, som i det daglige bliver omtalt som Lederskabsakademiet, vil inden for det næste års tid starte tilsvarende akademier op i Polen og Island. - Med Det Danske Lederskabsakademi vil vi gerne være med til at sætte fokus på det gode lederskabs store betydning for at komme væk fra at være domineret af fastholdere og tilpassere vi skal bruge mulighederne og se fremad, udtaler direktør Lars Stig Duehart, LMI Danmark. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 6 Få mere ud af møderne Møder kan være en pestilens. Men møder kan også være produktive og effektivitetsfremmende. Få tips til hvordan du holder bedre møder Af Michael Fahlgren Poul Bay har sammen med Lars Blicher-Hansen været redaktør af Mødebogen arrangørens guide til bedre møder og konferencer, hvortil en række specialister på området har bidraget. Det er der kommet en, på trods af de mange forskellige bidragsydere, både helstøbt og særdeles anbefalelsesværdig guidebog ud af. Godt nok har de forskellige skribenter hver deres synspunkt på deres speciale, men fælles for dem alle er et ægte engagement om at skabe lærende, underholdende, effektive og udbytterige møder. Det lærende møde Uforberedt kan ingen opnå noget væsentligt ved at deltage i møder eller konferencer, men med et vist minimum af forberedelse kan man forbedre resultaterne. Meget inspirerende er bogens afsnit om fremtidens mødekoncept Det lærende møde, og de fem grundlæggende principper bag: Dialog, Deltagelse, Dramatisering, Digitalisering og Design. Teori og praksis i skøn forening Ud over bogens mange praktiske anvisninger og huskelister er der afsat et afsnit til cases. Beskrivelser af en række meget forskelligartede møder, der på forunderlig vis bibragte deltagerne mere end hvad man kunne forvente. Mødebogen arrangørens guide til møder og konferencer. Redaktion: Poul Bay og Lars Blicher-Hansen. Forlaget Kursuslex. ISBN sider. 345,- kr. inklusive moms.

7 Ryg ikke i totterne på hinanden Med en rygebar eller luftrenser fra Röksugen er der ingen grund til at sætte rygerne uden for døren Af Michael Fahlgren Få ting har formået at sætte sindene i kog som den kommende danske lovændring ( Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende ), der regulerer rygernes adfærd, og blandt andet under forudsætning af Folketingets vedtagelse til efteråret vil forbyde rygning på offentlige steder fra den 1. april Og på mange arbejdspladser har man indført rygeforbud til stor glæde for ikke-rygerne. Men rygere og ikke-rygere behøver slet ikke at ryge i totterne på hinanden for der findes faktisk både praktiske, effektive og smukke løsninger på dette klassiske dilemma. Spar tid og dermed penge På de mange arbejdspladser hvor rygerne er forment adgang, og som oftest er henvist til vejrligets luner udendørs når rygelysten melder sig, kan der spares rigtigt mange penge ved at investere i én af Röksugens (www.roksugen.dk) løsninger til fjernelse af tobaksrøgen og samtlige skadelige komponenter i denne. Bruger hver ryger blot 5 minutter pr. rygepause på at gå frem og tilbage mellem arbejdspladsen og udgangen bliver det immervæk til et par timer om ugen pr. rygende medarbejder. Tid, der kan spares ved at opstille en rygebar, eller en effektiv luftrenser, direkte i arbejdsmiljøet. En rygebar fjerner ethvert spor af tobaksrøg i luften (den er 99,995 % effektiv), og den blæser den rensede luft tilbage i kontoret, hvorfor der ikke er nogen installationsomkostninger til fx udblæsning/indsugning forbundet med installationen. Svensk succeskoncept nu i Danmark Som navnet antyder, er produkterne fra Röksugen af svensk oprindelse, og i Danmark blev Röksugen etableret for et lille års tid siden. Röksugen er i dag spredt over hele verden. Bag det danske datterselskab står Henning Petersen, der har mange års erfaring omkring indendørs miljøog klimarelaterede emner fra en længere tids ansættelse hos ISS. Det var ved et besøg hos en af ISS kunder at Henning Petersen kom på idéen med at importere rygekabiner og rygebarer, og efter en meget grundig markedsanalyse fandt han frem til svenske Röksugen. Og kvittede Rökbar fra Röksugen er virkelig effektiv. På trods af at den hverken skaber træk eller larm fjerner den meget effektivt tobaksrøg og giftstoffer fra tobaksrøgen sit gode og faste job til fordel for en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Der findes flere producenter af luftrensere specielt designede til at fjerne tobaksrøg, men kun hos Röksugen fandt jeg et design, der er flot nok til at man kan opstille produkterne i et hvilket som helst kontormiljø, fortæller han. Et funktionelt og flot møbel Röksugens produkter er beregnet til at indgå i helhedsløsninger, der er individuelt tilpasset situationen mellem rygere og ikke-rygere i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer. Rökbar er uden tvivl Danmarks mest elegante rygebar. Den er netop ikke designet som et lukket rum, men som en helt åben bar, der opfanger al tobaksrøgen inden den spredes i lokalet. Selve teknikken er skjult bag en halvrund og cylinderformet perforeret plade af rustfrit stål, og selve rygebaren kan leveres i bøg, birk, eg, glas og aluminium efter ønske og kontorindretning. Der er plads til 5 rygende personer ad gangen, men alligevel optager den væsentlig mindre plads end de traditionelle rygekabiner og så skal den som nævnt blot tilsluttes en almindelig 230 volt stikkontakt. På trods af at Rökbar er uhyre effektiv, og renser mellem m3 pr. time, er lydniveauet særdeles behersket. Med et lydniveau på db(a) støjer Rökbar mindre end blæsermotoren på en gennemsnits PC. De indbyggede ventilatorer skaber et undertryk rundt om rygebaren, og det suger enhver form for tobaksrøg ind gennem de specielt udviklede filtre. Ud kommer 99,995 % ren luft, der desuden er renset for pollen og allergener. Er den ikke optaget af at fjerne tobaksrøg fungerer den som en almindelig, men meget effektiv, luftrenser, uddyber Henning Petersen. Også løsninger til udendørs brug Röksugen er ikke blot leveringsdygtige i rygebarer og luftrensere til indendørs brug, men kan tillige levere ganske prisbillige løsninger til udendørs anvendelse. De udendørs askebægre produceres i metal eller ikkebrændbar plast, og indeholder en stålspand, der opfanger aske og skodder. Da stålspanden befinder sig i et helt lukket rum opbruges ilten meget hurtigt hvorefter gløder og skod lynhurtigt slukkes når man putter dem ind gennem åbningen øverst i askebægeret. Vi er ved at indgå aftale om levering af disse udendørs askebægre med indstøbt virksomhedsnavn og/ eller -logo. Askebægrene er forsynet med en låsering, så man kan låse dem fast til underlaget, hvis man vil være sikker på at ingen render med det, siger Henning Petersen. De udendørs askebægre kan både leveres i metal og i et ikke-brændbart plastmateriale. Den interne stålspand er hygiejnisk og let at tømme Rygebaren er både flot og funktionel. Henning Petersen har her tændt en cigaret til ære for fotografen. Han ryger ellers ikke selv Luftrenser på hjul Röksugen Club er markedets mest effektive luftrenser, som udskifter luften i et 60 m2 stort lokale 45 gange i timen, svarende til en luftudskiftning på m3 pr. time. Den fjerner ikke blot selve tobaksrøgen, men tillige de giftstoffer, som udskilles fra brændende tobak. Designet i aluminium og egetræ gør at den nemt falder ind i ethvert kontormiljø, og med et lydniveau på blot 35 db(a) kan man end ikke høre den køre helt tæt på. Som en meget smart detalje kan Club-modellen monteres med hjul, så den nemt kan flyttes derhen hvor behovet er størst. Også Club-luftrenseren kræver kun en almindelig 230 volt stikkontakt for at virke. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere