Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale"

Transkript

1 Magasinet - den direkte forbindelse til beslutningstagere i hele Danmark April/ årgang Kickstarter IT-clustre Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale 2. sektion Tema Arbejdsmiljø & Ledelse CMBC Automatisering Energirådgivning

2 Læs i dette nummer... Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Side 05, 1. Sektion Hos DONG Energy tilbyder de kunderne penge for at opnå energibesparelser. Ikke nok med at man sparer penge på den ikkeforbrugte gas, man får tillige belønning for det. Side 15, 1. Sektion Smukt ser det ud med en enkelt undtagelse. Teknologisk Instituts Rejsehold har specialiseret sig i denne type pludseligt opståede, uforståelige havarier. Side 09, 1. Sektion IT-sektoren er en af Øresundsregionens største brancher, med en ekstremt høj værdiskabelse, siger administrerende direktør Peter Höjerback, Øresund IT Academy. Side 01, 2. Sektion En del af baggrunden for den succes som Elsam repræsenterer, er evnen til at arbejde med modeller i realtid og i direkte tilknytning til produktionen. Side 10, 1. Sektion I Det Strategiske Forskningsråd er det nu slut med at smøre forskningsmidlerne tyndt ud. Stort interview med Peter Elvekjær, formand for Rådets bestyrelse. Side 06, 2. Sektion Magasinet ErhvervsLederen n April / 06 Der er næsten lige så mange ledige jobs som der er ledige, hed det i en nyhedshistorie for nylig. Meldingen blev naturligvis modtaget med panderynker og bekymring, dels fordi historien dokumenterer den mangel på arbejdskraft som der er blevet talt om de senere år, dels fordi den illustrerer problemet med en ret stor gruppe mennesker, der enten ikke er tilstrækkeligt uddannede eller har den forkerte uddannelse. Samtidig er situationen et billede på de store udfordringer som både erhvervsliv og samfund står overfor i de kommende år: På samme tid sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft og sikre at de uuddannede eller ikke-uddannelsesegnede får mulighed for at forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Det kan synes som en uløselig opgave; tidligere tiders fejemænd er en saga blot, og den teknologiske udvikling går så hurtigt, at uddannelsesinstitutionerne kan have svært ved at følge med. Det er blandt andet på denne baggrund at der igen tales om hjemmeservice som en mulig vej til at skaffe arbejde til dem, der lidt ucharmerende kaldes for restgruppen. Hvis en hjemmeservice-ordning skal være attraktiv, forudsætter det offentlig støtte, sådan som vi kendte det i den oprindelige ordning, hvilket ikke har en kinamands chance for at blive gennemført. Problemet er blot, at denne gruppe ikke er interessant for erhvervslivet. At ansætte dem vil ikke tilføre værdi til virksomhederne i samme grad som den udgift de repræsenterer. Altså ender det fortsat som en offentlig udgift så lad dog fællesskabet få glæde af disse menneskers arbejdsevne det vil så forudsætte at de faglige organisationer ændrer spor i forhold til overenskomster og snærende regler. På uddannelsesområdet er der grund til at være bekymret over det kortsigtede i at se eksempelvis forskning som nogen med den korteste vej til fakturaen. Her er det væsentligt at vores videnskabsminister forstår at samfundets forskningsindsats både skal omfatte grundforskning og målforskning. En balance som det kan synes svært at få øje på i de nuværende oplæg. Endelig er det væsentligt at vi får et ordentligt glid i efteruddannelsen. Her må samfundet langt stærkere forstå sin opgave som support for erhvervslivet. En support som koster penge i første omgang, men som på længere sigt vil kunne betale sig gennem stærk beskæftigelse, øget eksport og generel vækst i samfundet. Udfordringer som bør have højeste prioritet, og som bør stå over det almindelige partipolitiske fnidderfnadder på Christiansborg. Mellem innovation og LEAN - strategisk fokus og konkurrenceevne i offentlige/private virksomheder Af Viggo Mortensen Center for Ledelse og Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling (SCKK) inviterer til en heldagskonference, fredag den 9. juni 2006, om fremtidens udfordringer for danske virksomheder og organisationer - både i offentligt og privat regi. Alle organisationer har usikkerheder. F.eks. hvordan omgivelserne, teknologien eller de interne ledelsesmæssige strukturer udvikler sig. Derfor er alle organisationer nødt til at beskæftige sig med deres strategiske beredskab, så de lærer at håndtere disse usikkerheder og samtidig lærer at agere i forhold til dem. Bevidsthed om egne grænser Uanset om man er leder i en privat eller en offentlig organisation eller virksomhed, er arbejdet med det strategiske beredskab en naturlig reaktion på de ændringer i organisationens omgivelser, som bl.a. globalisering, øget innovationskraft og generelt skærpet konkurrence skaber. Det handler ikke alene om, at se ud over og udfordre organisationens vante perspektiv, men også om at kunne geare sin organisation, så den går i den ønskede retning. Og så drejer det sig i høj grad om, at kunne og turde forholde sig til organisationens strategiske usikkerhed og blive bevidst om grænserne for egne produkter eller serviceydelser. Få inspiration til fremtidens udfordringer fra virksomheder og organisationer som har haft succes med at udfordre deres egen vanetænkning. Mød blandt andet to af vinderne fra Innovations Cup - LINAK A/S og Udgivet af Dansk Erhvervsforlag ApS Gyvelvej 2 DK-2680 Solrød Strand Tlf Fax Adm. Direktør: Britt Søby Koordinator: Simon Busk Vestergaard Redaktion: Ansv. redaktør: Frank Løkkegaard, Journalister: Michael Fahlgren, Sussie Munk og Torben Okholm Forsidefoto: Stig-Åke Jönsson Annoncer: Tlf Layout & Reproduktion: Rapo Tryk ApS, Brøndby Tryk: Dansk AvisTryk, Glostrup Distribution: PostDanmark Erhvervslederen påtager sig intet ansvar for uopfordret fremsendt redaktionel tekst som vi anser os for berettiget til at anvende, medmindre det udtrykkelig pointeres, at dette ikke er tilfældet. Erhvervslederen påtager sig heller ikke ansvar for fejl der måtte forekomme i såvel tekst som annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af bladets sider må ikke finde sted uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Erhvervslederen. Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Mød også en af verdens mest innovative virksomheder, Microsoft, samt den internationalt anerkendte fremtidsstrateg, professor Richard Scase fra University of Kent. Professor Scase er to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa - Europa er død......det er de gamle menneskers hjemsted. Fremtiden er Asiens, siger engelske Richard Scase, professor ved University of Kent, en globalt anerkendt fremtidsforsker og to gange kåret som Business Speaker of the Year i Europa. Han fortsætter: Lande som Indien og Kina vil snart kunne fremvise de samme omkostningsreduktioner i serviceindustrien, som de kan i fremstilling. Derfor må Europa reagere ved at udnytte sin human capital bedre. Professor Richard Future Scase indleder konferencen med et provokerende, men perspektivrigt indlæg i et hæsblæsende tempo: Does Europe have a Future? Treats and Opportunities in a Danish Perspective. Tid og sted: Konferencen afholdes fredag den 9. juni 2006, kl hos Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. Pris: kr., ekskl. moms. Konferencegebyret dækker morgenmad, frokost, forfriskninger og konferencedokumentation. For mere information: Center for Ledelse, Assistent Inger Søllingvraa, Tlf: ,

3 Røgfrit miljø uden konflikter Råd og vejledning om rygepolitik der tager hensyn til både rygere og ikke-rygere Kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg tlf

4 God ledelse forbedrer arbejdsmiljøet Glade medarbejdere er en vigtig ressource. De skaber værdi for virksomhederne Af uddannelseskonsulent Lene Daugaard, Ledernes Hovedorganisation Forudsætningen for tilfredse medarbejdere er et godt arbejdsmiljø med fokus på deres trivsel. Så en indsats på at forbedre arbejdsmiljøet herunder det psykiske arbejdsmiljø kan have overordentlig stor betydning for såvel sygefraværet som produktiviteten. Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygefravær Sammenhængen mellem virksomheders psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet, engagement og samarbejdsvilje er en almindelig ledelsesmæssig erfaring. Denne erfaring bekræftes i Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, der viser, at der er en snæver sammenhæng mellem dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Symptomer på, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø kan være mangfoldige og kan fremtræde meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Blandt årsagerne til et dårligt psykisk arbejdsmiljø træder især dårlig stemning, rygtedannelse og sladder i forgrunden. Arbejdspladser, hvor medarbejdere har ringe indflydelse på arbejdet, har ligeledes ofte et skidt arbejdsmiljø. På sådanne arbejdspladser ligger sygefraværet generelt mere end 25 procent over det gennemsnitlige sygefravær. Desuden bør man som leder give sine medarbejdere pænt mange udfordringer. Derimod er der ikke noget, der tyder på, at travlhed, overarbejde og lignende i sig selv giver dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Ledelseskvalitet Arbejdsmiljøet og i stor udstrækning det psykiske arbejdsmiljø er i stigende udstrækning blevet et vigtigt element i lederes arbejdsmiljø- og ledelsesarbejde. Ledelseskvaliteten er en afgørende faktor til forbedringer. Det forudsætter, at den enkelte leder er i stand til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø ledelsesmæssigt forsvarligt og forudsætter en kvalificeret indsats af den enkelte leder. De ledere, der har arbejdslederfunktioner, skal derfor på én gang have et detaljeret og nuanceret forhold til medarbejderne og det arbejde, de udfører. Samtidig skal de have en åben, gensidig dialog med den overordnede ledelse om de reelle udviklingsmuligheder, som de subjektive og objektive ressourcer tilsammen give mulighed for. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedens konkrete planlægning og udviklingsstrategier. For at leve op til denne opgave og udføre god ledelse skal lederen udvikle sine egne lederegenskaber i retning af god menneskelig forståelse og selvindsigt god kommunikation også med folk, der er forskellige lyst og evne til at fremme medarbejdernes faglige og sociale udvikling selv at være et forbillede blive i stand til at udvikle fleksible ledelsesformer, herunder at skabe dialog, arbejde med projektgrupper, håndtere konflikter m.m. håndtere uvante situationer, være åben over for overraskelser og om nødvendigt kunne træffe kreative, hurtige beslutninger omsætte visioner til mål og handlinger gennem dialog skabe klima for initiativtagning Du kan læse mere om ovenstående undersøgelse og emnet på Ledernes Hovedorganisations hjemmeside Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Dårligt/meget Meget godt/godt Nogenlunde dårligt I alt Meget godt/godt 5,8 7,0 7,4 6,2 Nogenlunde 7,0 8,2 10,8 8,3 Dårligt/meget dårligt 9,3 9,8 11,7 10,3 I alt 6,1 7,6 9,7 6,9 Kilde: Ledernes Hovedorganisation Tabel over sammenhæng mellem arbejdsmiljø og det gennemsnitlige antal fraværsdage. Den viser det gennemsnitlige antal fraværsdage afhængig af, hvordan det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 Gung Ho! Du er på sidste side, før du aner det Af Ken Blanchard & Sheldon Bowles Mennesket er dyrene overlegen, siges det. Men er det sandt? Ikke ifølge det nye brag af en erhvervsbog, GUNG HO! skrevet af Ken Blanchard og Sheldon Bowles. Via den inspirerende historie om den adm. direktør Peggy Sinclair og afdelingslederen Andy Longclaw afsløres hemmeligheden ved Gung Ho! De tre principper i Gung Ho! får entusiasmen, ydeevnen og resultaterne i enhver organisation til at stige dramatisk. De tre principper Egernets Kraft Bæverens Måde Gåsens Gave er overraskende enkle og har alligevel fantastisk kraft. Bøger om erhverv og metode er ikke altid nemme at konkretisere efter endt læsning, men netop fordi bogen er fiktion og tager udgangspunkt i tre dyremetaforer, fæstner den sig i bevidstheden. - Hver af metaforerne giver forståelse for, hvilke egenskaber, der er vigtige for os som mennesker Man læser Gung Ho! som en roman, men forskellen er blot, at denne roman giver læseren en enorm viden, siger Arne Nielsson, 10-dobbelt verdensmester i kanoroning og forfatter til Viljen til sejr. Gung Ho! er en sjælden og vidunderlig bog om ledelsesadfærd, organisationsudvikling og teamadfærd med klare budskaber samt en handlingsplan for at gennemføre og institutionalisere ideerne, skrevet som en fængslende og lærerig historie. ISBN nr.: , 187 sider, hft. Kr. 260,-. Din pris kr. 208,00 excl. porto Behersk strategien Indsigt fra verdens største ledere og tænkere Al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I Behersk strategien foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækkes nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig. ISBN , 361 sider, hft. Kr. 349,-. Din pris kr. 279,- excl. porto BEHERSK STRATEGIEN INDSIGT FRA VERDENS STØRSTE LEDERE OG TÆNKERE JEFFREY A. RIGSBY OG GUY GRECO»Der findes ikke nogen»perfekt«strategisk beslutning. Man må altid afbalancere modstridende målsætninger, modstridende meninger og modstridende prioriteringer. Den bedste strategiske beslutning er kun en tilnærmelse og en risiko.«al forretningsdrift indebærer tilnærmelse og risiko. Virkelig succes kommer kun, når du minimerer disse risici ved at formulere en sund, brugbar strategi. I»Behersk strategien«foretager forfatterne en tilbundsgående gennemgang af dagens mest respekterede og indflydelsesrige ledelsestænkning og knowhow med fokus på de koncepter og forhold, der har størst betydning for beslutningstagerne i erhvervslivet. Ved at fokusere på virksomhedens tre vigtigste punkter strategi, design og kultur afdækker Rigsby og Greco nogle faste strategier blandt verdensomspændende virksomheder, som din virksomhed kan vælge at indføre og tilpasse sig: At udvikle en gennemgribende, resultatorienteret, strategisk planlægningsproces At fremme din virksomheds kernekompetencer og samtidig tage fat på dens fejl At fange essensen af, hvordan virksomheder i verdensklasse gennemfører deres strategier Behersk strategien giver dig en plan til trin for trin at styre din virksomheds strategiske drivkræfter og vurdere, om de øger eller mindsker din konkurrenceevne. Derpå viser bogen dig, hvordan du kan ændre eksisterende strukturer, implementere helt nye systemer og udruste din virksomhed til at konkurrere effektivt på dagens globale markeder, brancher og betingelser. Kampen om talent Af Ed Michaels, Helen Handfield-Jones & Beth Axelrod I 1997 afslørede en banebrydende undersøgelse, at kampen om talent er en strategisk udfordring for alle virksomheder og en afgørende faktor for virksomhedens performance. Da så opsvingsboblen bristede og økonomien svalede af, gik mange ud fra, at kampen om talent var ovre. Det er den ikke. Nu afslører forfatterne til den oprindelige undersøgelse, at kampen om talent vil fortsætte de næste to årtier på grund af vedvarende økonomiske og sociale kræfter. ISBN nr.: , 200 sider, hft. - Kr. 318,-. Din pris kr. 254,- excl. porto Som læser af Magasinet ErhvervsLederen, har vi givet dig 20% rabat på ovennævnte titler! Send kuponen til os, og de ønskede titler sendes direkte til din postadresse. Der tillægges porto. Navn: Adresse: Postnr.: By: Ønskede titler: Indsendes til: Magasinet ErhvervsLederen Gyvelvej Solrød Strand eller via mail: - Mrk. Erhvervsbøger. Tilbudet er gældende til og med "

5 Man skal kunne komme på arbejde uden at risikere helbredet Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder Af Thomas Rosenstand De fleste virksomheders væsentligste ressource er medarbejderne og værdien af medarbejdere stiger ligefrem proportionalt med den glidning mod vidensvirksomheder, vi ser i Danmark i disse år. Sådan beskriver DS Certificering udviklingen, hvor stadigt flere processer er specialiserede i en grad, så særligt uddannede medarbejdere indtager nøglepositioner. Derfor tager fremsynede ledere i stigende grad hensyn til, at værdien af en medarbejder har to sider: Den menneskelige og den faglige. Begge facetter kan beskyttes og udvikles med en god og gerne certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøet har direkte effekt på bundlinjen Vi har talt med ledende auditor i DS Certificering, Peter Kjeldsen, om fordomme, fordele og effekter af at få virksomhedens arbejdsmiljøledelse certificeret. Peter Kjeldsen har arbejdet med arbejdsmiljø og -ledelse i 18 år, og han arbejder hver dag med auditering og certificering overalt i Danmark. - Det er ikke mange år siden, at der blev sat lighedstegn mellem arbejdsmiljø og beskyttelseshjelme, åndedrætsværn osv. Det er for så vidt stadig sandt, men begrebet er udvidet markant i de senere år, og i dag er arbejdsmiljøet i en virksomhed en faktor, der arbejdes med på alle plan. Der er også kommet en accept af, at et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse, og dermed er begrebet arbejdsmiljøledelse blevet et af de områder, hvor en virksomhed kan gøre meget for at optimere udbyttet af hver medarbejder, fortæller Peter Kjeldsen. Vi spørger, om ikke det kan virke en smule forældet at tale om udbytte af en medarbejder og får et meget direkte svar: - Nej, tværtimod. Tingene hænger sammen, og når en medarbejder har de bedst tænkelige betingelser i relation til arbejdsmiljø, yder medarbejderen bedre. Dermed sikres virksomhedens indtjening og eksistens og medarbejderen sikres sit job, som jo netop foregår i et miljø, der tilgodeser medarbejderens tarv bedst muligt. Det er faktuelt, at tilfredse og engagerede medarbejdere har færre sygedage og er mere effektive. Så effektiv arbejdsmiljøledelse har en direkte effekt på virksomhedens bundlinje og en menneskelig og positiv effekt på hver medarbejder, siger Peter Kjeldsen. Moderne ledelse indarbejder arbejdsmiljøet som et værktøj Mange har fulgt tv-serien Krøniken på Danmarks Radio og skiftevis elsket og hadet Kaj Holger, som nærmest er arketypen på en leder af den gamle skole. I dag ser vi heldigvis sjældent Management by fear praktiseret. I stedet ser vi ledelsesmetoder, der anlægger en holistisk betragtning, og her spiller ledelse af arbejdsmiljøet og de faktorer, der påvirker det, ind. Foruden de direkte målbare resultater af et godt arbejdsmiljø og det kommer ikke af sig selv er der også positiv effekt i forhold til omdømmet på markedet. Det kan tydeligt mærkes hos kunder og myndigheder, når der er styr på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse er et værktøj, som både beskytter medarbejderne, skaber større afkast og hvis den er certificeret - giver en mere smidig omgang med de kontrollerende myndigheder. Peter Kjeldsen, ledende auditor i DS Certificering 5 Hvorfor certificere arbejdsmiljøledelse? Vi spørger Peter Kjeldsen om, hvorfor en virksomhed bør afsætte ressourcer til at få certificeret arbejdsmiljøledelse? - Hvis vi et øjeblik ser bort fra de markedsføringsmæssige gevinster i et arbejdsmiljøcertifikat, vil jeg sige, at hvis en virksomhed kan selv, er certificering en unødig proces. Fakta er bare, at det er der stort set ingen virksomheder, der kan. Uden en certificering er der ingen eksterne, der fastholder virksomheden i den positive udvikling og sikrer, at der foregår den helt nødvendige interne audit. Endelig er der jo det faktum, at en certificeringsproces altid er værdiforøgende for virksomheden i kraft af bedre procedurer og det offentlige signal, der ligger i certifikatet, siger Peter Kjeldsen og fortsætter: Det er vigtigt at huske på, at arbejdsmiljøledelse ligesom al anden ledelse er en evigt selvudviklende proces, der involverer og engagerer alle mennesker i en virksomhed. Det handler om at vurdere risici og efterfølgende tackle disse på måder, der virker for både medarbejdere og virksomhed. Certificeret arbejdsmiljøledelse er også et planlægningsværktøj Med en velbeskrevet og certificeret arbejdsmiljøledelse har virksomhederne nærmest en facitliste at forholde sig til, når der skal indrettes nye arbejdspladser, produktionslokaler osv. Peter Kjeldsen fortæller: - Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ramme en pæl gennem de fordomme, der måtte være om certificering af arbejdsmiljøledelse. Det er forkert at sige, at det er en besværlig proces, for rigtigt udført er det en proces, der giver utroligt mange styrker tilbage til virksomheden. Og vi må ikke glemme, at det er en nødvendig proces, som alle skal gennemføre på et eller andet niveau. De virksomheder, der gennemfører processerne nu og får dem certificeret det er morgendagens vindere, for de står med fuld kontrol over en af de vigtigste parametre til at sikre en optimal drift. DS Certificering og arbejdsmiljøledelse Der kan certificeres med afsæt i enten DS/OHSAS eller en af de to bekendtgørelser om arbejdsmiljø 923 og 924 af 21. oktober DS Certificering var de første i Danmark, der blev akkrediteret til at certificere arbejdsmiljøet, og siden er et stort antal virksomheder certificeret via DS Certificering. Det har naturligt givet en meget stor erfaringspulje hos de 50 mennesker i DS Certificering, og netop fagligheden er væsentlig. - Faglighed hos en auditor er virksomhedernes garanti for, at den fornødne kompetence er til stede. Derfor er både jeg og mine kolleger specialiserede på særlige felter, og det gør os til sparringspartnere mere end kontrollører. Det er afgørende for en virksomhed, at den kan forvente 100% dedikation og integritet fra en auditor, slutter Peter Kjeldsen. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

6 Styrke til personlig forandring For at gøre noget bedre, må man gøre noget anderledes Af Viggo Mortensen Mennesker er virksomhedens største ressource. Men de fleste mennesker bruger kun en lille procentdel af deres evner og talenter. Det vil øge indtjeningsevnen og give et større afkast på investeringerne - større end Når du sætter mål for dig selv, arbejdes der på to måder. Du arbejder på dem, og de arbejder på dig Paul J. Meyer noget andet - hvis den procentdel øges. Desværre kan mennesker ikke bare automatisk lære at bruge flere af deres evner og talenter; de er nødt til at gennemgå en proces, som har dokumenteret effekt. LMI's proces udvikler ledere, som til gengæld hjælper deres medarbejdere med at udnytte deres ubrugte evner og talenter. Mennesker må ændre deres måde at være på for at øge deres effektivitet og produktivitet. LMI Danmark hjælper mennesker med at sætte og opnå mål, blive selvmotiverede og opnå en mere positiv indstilling, men stopper ikke med det. Fremskridtene måles løbende for at sikre, at medarbejderne bruger mere af deres potentiale og øger produktiviteten i organisationen. Har du ingen selvdisciplin, har du ingenting Paul J. Meyer Dynamik og erfaring Et samarbejde med LMI Danmark bygger på mere end 35 års erfaring med udvikling af medarbejdernes lederevner frem mod større udnyttelse af potentialet. Det hele startede, da amerikaneren Paul J. Meyer i 1966 grundlagde virksomheden Leadership Management International - LMI Inc. De principper, som Meyer lærte ved at studere andres succes og via egen succes, sammenfattede han i Personligt Lederskab og Effektiv Personlig Produktivitet. Gennem årene har over virksomheder og over 4 millioner brugere verden over haft udbytte af LMI's lettilgængelige metode. Programmerne er oversat til over 25 sprog og bruges i mere end 80 lande. Programmerne produktudvikles løbende. LMI Danmark A/S blev etableret i 1990 og står for formidlingen af programmerne samt stiller sparringspartnere til rådighed for organisationen. Organisationen består af et landsdækkende net af Business Partnere, som ledes af regionschefer og LMI's hovedkontor i Kolding. Målsætning er den stærkeste menneskelige kraft til selvmotivation Paul J. Meyer Lederskabsakademiet Gennem de 16 år, hvor LMI har arbejdet i Danmark, er det blevet tydeligt, at der findes meget ubrugt potentiale. Indimellem opleves det, som om det at være passiv og kun den nødvendige tilpasning belønnes. Det Danske Lederskabsakademi vil samle de kræfter, der vil være med til at fokusere og sætte lederskab i fokus, for uden lederskab vil udviklingen stoppe såvel i organisationer som i samfundet et lederskab, der bygger på, at kan man lede sig selv, så har man sandsynligvis også nogle gode forudsætninger for at kunne lede andre og dermed føre dem til, at de kan finde og bruge deres potentiale i lederskabet. Det Danske Lederskabsakademi, som i det daglige bliver omtalt som Lederskabsakademiet, vil inden for det næste års tid starte tilsvarende akademier op i Polen og Island. - Med Det Danske Lederskabsakademi vil vi gerne være med til at sætte fokus på det gode lederskabs store betydning for at komme væk fra at være domineret af fastholdere og tilpassere vi skal bruge mulighederne og se fremad, udtaler direktør Lars Stig Duehart, LMI Danmark. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06 6 Få mere ud af møderne Møder kan være en pestilens. Men møder kan også være produktive og effektivitetsfremmende. Få tips til hvordan du holder bedre møder Af Michael Fahlgren Poul Bay har sammen med Lars Blicher-Hansen været redaktør af Mødebogen arrangørens guide til bedre møder og konferencer, hvortil en række specialister på området har bidraget. Det er der kommet en, på trods af de mange forskellige bidragsydere, både helstøbt og særdeles anbefalelsesværdig guidebog ud af. Godt nok har de forskellige skribenter hver deres synspunkt på deres speciale, men fælles for dem alle er et ægte engagement om at skabe lærende, underholdende, effektive og udbytterige møder. Det lærende møde Uforberedt kan ingen opnå noget væsentligt ved at deltage i møder eller konferencer, men med et vist minimum af forberedelse kan man forbedre resultaterne. Meget inspirerende er bogens afsnit om fremtidens mødekoncept Det lærende møde, og de fem grundlæggende principper bag: Dialog, Deltagelse, Dramatisering, Digitalisering og Design. Teori og praksis i skøn forening Ud over bogens mange praktiske anvisninger og huskelister er der afsat et afsnit til cases. Beskrivelser af en række meget forskelligartede møder, der på forunderlig vis bibragte deltagerne mere end hvad man kunne forvente. Mødebogen arrangørens guide til møder og konferencer. Redaktion: Poul Bay og Lars Blicher-Hansen. Forlaget Kursuslex. ISBN sider. 345,- kr. inklusive moms.

7 Ryg ikke i totterne på hinanden Med en rygebar eller luftrenser fra Röksugen er der ingen grund til at sætte rygerne uden for døren Af Michael Fahlgren Få ting har formået at sætte sindene i kog som den kommende danske lovændring ( Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende ), der regulerer rygernes adfærd, og blandt andet under forudsætning af Folketingets vedtagelse til efteråret vil forbyde rygning på offentlige steder fra den 1. april Og på mange arbejdspladser har man indført rygeforbud til stor glæde for ikke-rygerne. Men rygere og ikke-rygere behøver slet ikke at ryge i totterne på hinanden for der findes faktisk både praktiske, effektive og smukke løsninger på dette klassiske dilemma. Spar tid og dermed penge På de mange arbejdspladser hvor rygerne er forment adgang, og som oftest er henvist til vejrligets luner udendørs når rygelysten melder sig, kan der spares rigtigt mange penge ved at investere i én af Röksugens (www.roksugen.dk) løsninger til fjernelse af tobaksrøgen og samtlige skadelige komponenter i denne. Bruger hver ryger blot 5 minutter pr. rygepause på at gå frem og tilbage mellem arbejdspladsen og udgangen bliver det immervæk til et par timer om ugen pr. rygende medarbejder. Tid, der kan spares ved at opstille en rygebar, eller en effektiv luftrenser, direkte i arbejdsmiljøet. En rygebar fjerner ethvert spor af tobaksrøg i luften (den er 99,995 % effektiv), og den blæser den rensede luft tilbage i kontoret, hvorfor der ikke er nogen installationsomkostninger til fx udblæsning/indsugning forbundet med installationen. Svensk succeskoncept nu i Danmark Som navnet antyder, er produkterne fra Röksugen af svensk oprindelse, og i Danmark blev Röksugen etableret for et lille års tid siden. Röksugen er i dag spredt over hele verden. Bag det danske datterselskab står Henning Petersen, der har mange års erfaring omkring indendørs miljøog klimarelaterede emner fra en længere tids ansættelse hos ISS. Det var ved et besøg hos en af ISS kunder at Henning Petersen kom på idéen med at importere rygekabiner og rygebarer, og efter en meget grundig markedsanalyse fandt han frem til svenske Röksugen. Og kvittede Rökbar fra Röksugen er virkelig effektiv. På trods af at den hverken skaber træk eller larm fjerner den meget effektivt tobaksrøg og giftstoffer fra tobaksrøgen sit gode og faste job til fordel for en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Der findes flere producenter af luftrensere specielt designede til at fjerne tobaksrøg, men kun hos Röksugen fandt jeg et design, der er flot nok til at man kan opstille produkterne i et hvilket som helst kontormiljø, fortæller han. Et funktionelt og flot møbel Röksugens produkter er beregnet til at indgå i helhedsløsninger, der er individuelt tilpasset situationen mellem rygere og ikke-rygere i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer. Rökbar er uden tvivl Danmarks mest elegante rygebar. Den er netop ikke designet som et lukket rum, men som en helt åben bar, der opfanger al tobaksrøgen inden den spredes i lokalet. Selve teknikken er skjult bag en halvrund og cylinderformet perforeret plade af rustfrit stål, og selve rygebaren kan leveres i bøg, birk, eg, glas og aluminium efter ønske og kontorindretning. Der er plads til 5 rygende personer ad gangen, men alligevel optager den væsentlig mindre plads end de traditionelle rygekabiner og så skal den som nævnt blot tilsluttes en almindelig 230 volt stikkontakt. På trods af at Rökbar er uhyre effektiv, og renser mellem m3 pr. time, er lydniveauet særdeles behersket. Med et lydniveau på db(a) støjer Rökbar mindre end blæsermotoren på en gennemsnits PC. De indbyggede ventilatorer skaber et undertryk rundt om rygebaren, og det suger enhver form for tobaksrøg ind gennem de specielt udviklede filtre. Ud kommer 99,995 % ren luft, der desuden er renset for pollen og allergener. Er den ikke optaget af at fjerne tobaksrøg fungerer den som en almindelig, men meget effektiv, luftrenser, uddyber Henning Petersen. Også løsninger til udendørs brug Röksugen er ikke blot leveringsdygtige i rygebarer og luftrensere til indendørs brug, men kan tillige levere ganske prisbillige løsninger til udendørs anvendelse. De udendørs askebægre produceres i metal eller ikkebrændbar plast, og indeholder en stålspand, der opfanger aske og skodder. Da stålspanden befinder sig i et helt lukket rum opbruges ilten meget hurtigt hvorefter gløder og skod lynhurtigt slukkes når man putter dem ind gennem åbningen øverst i askebægeret. Vi er ved at indgå aftale om levering af disse udendørs askebægre med indstøbt virksomhedsnavn og/ eller -logo. Askebægrene er forsynet med en låsering, så man kan låse dem fast til underlaget, hvis man vil være sikker på at ingen render med det, siger Henning Petersen. De udendørs askebægre kan både leveres i metal og i et ikke-brændbart plastmateriale. Den interne stålspand er hygiejnisk og let at tømme Rygebaren er både flot og funktionel. Henning Petersen har her tændt en cigaret til ære for fotografen. Han ryger ellers ikke selv Luftrenser på hjul Röksugen Club er markedets mest effektive luftrenser, som udskifter luften i et 60 m2 stort lokale 45 gange i timen, svarende til en luftudskiftning på m3 pr. time. Den fjerner ikke blot selve tobaksrøgen, men tillige de giftstoffer, som udskilles fra brændende tobak. Designet i aluminium og egetræ gør at den nemt falder ind i ethvert kontormiljø, og med et lydniveau på blot 35 db(a) kan man end ikke høre den køre helt tæt på. Som en meget smart detalje kan Club-modellen monteres med hjul, så den nemt kan flyttes derhen hvor behovet er størst. Også Club-luftrenseren kræver kun en almindelig 230 volt stikkontakt for at virke. Arbejdsmiljø & Ledelse n April / 06

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer HR & LEDELSESDAGEN 2 1. M A J 2 0 1 5 K L. 8. 0 0 1 7. 0 0 - G I G A N T I U M, W I L LY B R A N D T S V E J 3 1-9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 3. maj 2015. Topchefernes

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OKTOBER 2007 Mail på mobiltelefonen understøtter forretningen Rejsende medarbejdere er ofte i perioder uden for

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere