NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk arbejdskraft?... side Hvornår må medarbejederen køre hjem i firmaets bil?... side 24-25

2 DE SELVSTÆNDIGE Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf.: Fax: REDAKTION Ansvh. redaktør: Søren Nicolaisen Redaktion og layout: Martin Kalkerup ANNONCER BK Media Kim Odderskjær Hansen & Birgit Waltenburg Hovedgaden 55 C, Hørsholm Tlf Fax: TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Kontrolleret oplag: Medlem af Kontrolleret af Bladet udkommer 5 gange om året til virksomheder i Håndværksrådets medlemskreds. ISSN NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES Nogle gange er der langt mellem de politiske landvindinger for små og mellemstore virksomheder. Vi kan arbejde målrettet og stædigt gennem mange år uden at få det mindste resultat ud af anstrengelserne. Andre gange kan vi sikre bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder ved at være på pletten på det rigtige tidspunkt. Med virksomheder i ryggen og et solidt netværk opbygget gennem mange år er vi hele tiden på jagt efter såvel de hurtige muligheder som den langsigtede satsning på de sværere områder. Et eksempel på en rigtig svær erhvervspolitisk opgave, der nu endelig ser ud til at blive løst, er butiksfagenes bidrag til Arbejdsgivernes Erhvervssygdomssikring (AES-bidraget). Vi har i mindst 10 år arbejdet for, at dette bidrag blev mere retfærdigt fordelt. Det er fx åbenlyst urimeligt, at selvstændige bager- og slagterbutikker skal betale mere end 10 gange så meget pr. ansat, som bager- og slagterafdelinger i et supermarked. Det er også urimeligt, at de ofte meget høje bidrag kan svinge meget vilkårligt fra år til år. Nu ser det ud til at lykkes. Et lovforslag, der forhåbentligt er flertal for, vil bl.a. betyde langt lavere bidrag til butiksfagene. Stort set alle vores medlemsgrupper får lavere bidrag fra Og man skal heller ikke længere drænes for likviditet én gang om året i januar, når regningen skal betales. Fra næste år opkræves bidraget i 4 rater. Det har været en hård kamp at overbevise politikere og andre om, hvor nødvendig denne reform var. Og det har som nævnt taget rigtig mange år. Men det har svaret sig at bide sig fast. Det lange seje træk lykkedes. Det kan du læse mere om på disse sider. Læs også interwievet med Håndværksrådets nye adm. direktør Paul Mollerup. Han er om nogen velbevandret i de politiske muligheder efter en fortid både i Finansministeriet og som adm. direktør i forbrugerorganisationen FDB. Ham glæder jeg mig meget til at byde velkommen 1. marts - som en ny stærk frontfigur i kampen for de små og mellemstore virksomheders vilkår. Ane Buch Konstitueret adm. direktør i Håndværksrådet FORSIDEN Foto: Jasper Carlberg

3 INDHOLD HAN ER KLAR TIL AT ÅBNE VÆRKTØJSKASSEN - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR PAUL MOLLERUP SIDE 4-7 KNAP HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSIONSOPSPARING SIDE 7 MARKEDSDREVEN KOMPETENCEUDVIKLING: KLÆD MEDARBEJDERNE PÅ TIL FREMTIDEN SIDE 8 SÆT GANG I UDLICITERINGEN SIDE 10 VÆKSTHUSE - DET NYE RÅDGIVNINGSSTED FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER SIDE 11 STOR INTERESSE FOR GLOBALE IT-SAMARBEJDER SIDE 11 RESPEKT FOR MEDARBEJDERNE BETALER SIG - OGSÅ I KINA! SIDE MASKININVESTERINGER ÅBNER MULIGHED FOR ENERGIBESPARELSER SIDE 14 HVAD HEDDER RÆK MIG LIGE HAMMEREN PÅ POLSK? HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE UNDERSØGELSE OM ANSÆTTELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SIDE 15 HVAD GØR MAN RENT PRAKTISK, NÅR MAN SKAL ANSÆTTE UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT? SIDE RING VIA INTERNETTET - OG FÅ ET HAV AF NYE MULIGHEDER SIDE 18 5 SKARPE TIL EN VIRKSOMHED, SOM HAR INDFØRT IP-TELEFONI SIDE 19 MERE KONKURRENCE, MEN MINDRE GENNEMSIGTIGHED PÅ LÅN I FAST EJENDOM SIDE 20 NY FØDEVARELOV SIDE 20 LAVERE AES-BIDRAG PÅ VEJ SIDE 21 ERHVERVSSKATTEFORSLAG MED ROSER OG TIDSLER SIDE 23 OM REGLERNE FOR SKAT PÅ BILER - INTERVIEW MED JURDISK DIREKTØR I SKAT LEIF NORMANN JEPPESEN SIDE DET JURIDISKE HJØRNE: SYGDOM OG OPSIGELSE SIDE 26 NYT VÆRKTØJ TIL HÅNDTERING AF BØRNEARBEJDE SIDE 28 HIF ERNE DELER VIDEN OG ERFARINGER PÅ NETTET SIDE ÅRS JUBILÆUM I HADERSLEV HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING SIDE 29 NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNINGER SIDE 30

4 HAN ER KLAR TIL AT ÅBNE VÆRKTØJSKASSEN Paul Mollerup glæder sig til at kæmpe for de små og mellemstore virksomheders vilkår af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Han forlader en stilling som adm. direktør for ca medlemmer af FDB for at kæmpe de små og mellemstore virksomheders sag i direktørstolen i Håndværksrådet. For Paul Mollerup er det at lede en erhvervspolitisk organisation et stærkt ønske, der går i opfyldelse. Så kan han bruge sin viden og sit store netværk til at skabe gode muligheder for små og mellemstore virksomheder. Og han ser gode muligheder for Håndværksrådet, som med de seneste års mange fusioner i organisationsverdenen er den eneste organisation, der kun og helt målrettet arbejder for små og mellemstore virksomheders vilkår. Håndværksrådet er en organisation, der kan utroligt meget, siger han men som måske også breder sig over for mange områder. I dette interview forklarer Paul Mollerup hvordan han ser den organisation, han skal lede, og her giver han et første bud på noget af hans egen nye rolle. Hvordan er Håndværksrådets image? Eller spurgt på en anden måde: Hvordan vurderer du, at den almindelige dansker opfatter Håndværksrådet? Hvis der overhovedet findes en almindelig dansker, tror jeg, at han eller hun opfatter Håndværksrådet som en lidt traditionel organisation, der kæmper for håndværksprægede virksomheder. Selv om Håndværksrådet er meget i medierne, så tror jeg, det står lidt uklart for en del danskere, hvad Håndværksrådet er og står for. Men Håndværksrådet har mange interessenter. Jeg ved, at Håndværksrådet står meget stærkt blandt de politikere, der arbejder med erhvervspolitik og blandt embedsmænd i statsadministrationen. De ved, at Håndværksrådet arbejder målrettet og seriøst for små og mellemstore virksomheders vilkår. Det ved man også i de andre erhvervsorganisationer. Da jeg selv fik sat mig ind i alt, hvad Håndværksrådet gør og står for, imponerede det mig, at en organisation med så relativt beskedne ressourcer kan have en kvalificeret holdning om så mange forskellige politikområder; affaldshåndtering, administrative byrder, medarbejdende ægtefæller, iværksættere, uddannelse, skat, mange sager for konkrete brancher osv. Det er imponerende og fortæller mig, at Håndværksrådet har mange dygtige medarbejdere, men det er muligvis også en svaghed, at organisationen vil så meget. Hvad kan medlemmerne forvente, når du tiltræder 1. marts? Det er klart, at der vil ske nogle forandringer, når der kommer en ny direktør. Vi arbejder bredt for små og mellemstore virksomheder, men opfattes af mange og måske også mange medlemmer som organisation for håndværksvirksomheder. Jeg elsker at arbejde med strategi, som jo dybest set handler om, hvilken vej vi skal gå for at nå de mål, vi er blevet enige om. Og der er det vigtigt for mig, at vi vælger en vej, der sikrer Håndværksrådet en klarere profil. Men først vil jeg drøfte mulighederne indgående med forretningsudvalg, bestyrelse og medarbejdere. Så må vi se, hvad der skal gøres anderledes. Det er vigtigt at forstå, at man ikke kommer i en ny retning uden også at vælge noget fra, og i Håndværksrådet har I vist oftere taget nye opgaver ind, end I har lagt nogle på hylden. Vi skal bevare det stærke erhvervspolitiske udgangspunkt. Håndværksrådet skal sætte dagsordenen i mange af de sager, som er vigtige for medlemmerne. Vi skal naturligvis også holde øje med artiklen fortsættes side 6

5 Fotos: Jasper Carlberg

6 HAN ER KLAR TIL... fortsat fra side 6 ny lovgivning, men vigtigst er det, at vi løbende får fortalt politikerne, hvad vores medlemmer har brug for. Politikerne skal vide, at små og mellemstore virksomheder har nogle særlige behov, hvis de skal vokse og udvikle sig. De har brug for andre værktøjer end de store virksomheder. Og vi skal åbne værktøjskassen, og vise hvad der skal være i den. Det er tillige vigtigt, at Håndværksrådet også i fremtiden er en særdeles attraktiv arbejdsplads og kan tiltrække meget dygtige medarbejdere Håndværksrådet har altid kunnet tiltrække dygtige medarbejdere, og rådet har oplært mange, der i dag har topposter. Det er en klar styrkeposition. Derudover skal vi naturligvis fortsat kunne levere services og medlemsfordele og udnytte at vi er så gode til at få mindre virksomheder ud på de internationale markeder. Det er kun få måneder siden, vi fik en ny, meget stor erhvervsorganisation, nemlig Dansk Erhverv. Hvilke udfordringer og muligheder giver de seneste års mange fusioner i organisationsverdenen? De nye organisationer har forskellig profil. Nogle af dem har en klar profil, fx er Dansk Byggeri en ren byggeorganisation. Andre har en mere sløret profil. Dansk Erhverv har fx mange, meget forskellige medlemmer. Men jeg synes, det står klart, at Håndværksrådet er den eneste hovederhvervsorganisation, der kun varetager små og mellemstore virksomheders interesser. Og jeg mener, at der er brug for sådan en organisation, så de mindre virksomheder ikke kommer i klemme, når de store virksomheders interesser så ofte får lov til at sætte dagsordenen. Men der vil også være en hel del sager, hvor vi har sammenfaldende interesser med de andre hovederhvervsorganisationer og hvor vi skal samarbejde med dem om at nå det bedste resultat for dansk erhvervsliv og dermed også for vores medlemmer. artiklen fortsættes side 7 VI FÅR IKKE MERE KONKURRENCE, HVIS IKKE MINDRE VIRKSOMHEDER FÅR DEL I DE UDLICITEREDE OPGAVER I DE NYE, STØRRE KOMMUNER. DET BLIVER EN VIGTIG UDFORDRING FOR OS AT ARBEJDE MED, SIGER ADM. DIREKTØR PAUL MOLLERUP

7 KNAP HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSIONS- OPSPARING - men hver anden vil udnytte den to år gamle pensionsordning Har du en politisk sag, du selv brænder meget for at arbejde med i Håndværksrådet? Da jeg var i Finansministeriet som student, arbejdede jeg med nogle af de første tiltag til mere udlicitering. Det fandt jeg brandspændende. Heldigvis har udlicitering fået mere vind i sejlene siden dengang, men der er stadig det store ømtålelige problem, at mange opgaver udbydes i for store klumper. Vi får ikke mere konkurrence og den nødvendige fleksibilitet, hvis ikke mindre virksomheder får del i de udliciterede arbejder. Og vi får heller ikke den nødvendige ekspertise og personlige nærhed, hvis ikke de udførende virksomheder kender nærmiljøet. At få opgaverne ud i de små og mellemstore virksomheder bliver ikke lettere med de større kommunale enheder. Det bliver en vigtig udfordring for os at arbejde med. Privat er du gift, har 3 børn og hus i Virum, nord for København. Du afleverer børnene om morgenen, og samtidig er du kendt for et meget stort engagement i dit arbejde. Hvordan får du det hele til at hænge sammen? Der er en klar fare i, at arbejdsliv og privatliv kan flyde sammen, så man i realiteten aldrig har fri, men der er også nogle fordele. Den bærbare pc er en genial opfindelse, som gør det muligt at tage hjem og hygge sig med børnene, til de er i seng, og så fortsætte arbejdet ud på aftenen. Før de muligheder kom, betød overarbejde oftere, at man blev siddende på kontoret til langt ud på aftenen. Det slog nok mange familier i stykker. De fleste selvstændige i de veletablerede organiserede virksomheder sikrer deres pension løbende. Men 3 ud af 10 siger selv, at formue- eller pensionsopsparingen er for lille til et godt otium. En mindre gruppe har hverken løbende opsparing eller formue. Det viser Håndværksrådets nye undersøgelse om selvstændiges pensions og formueforhold. Årsagen til, at mange sparer for lidt op, kan naturligvis være, at man bare ikke har midlerne til det. Men for en del selvstændige er problemet snarere en tyrkertro på, at de kan sikre pensionen, hvis de investerer i virksomheden og så sælger den, når pensionsalderen af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen skal nydes. Desværre viser manges erfaringer, at det projekt ikke altid lykkes. Den virksomhed, som er veldreven når man er i 40 erne, kan være helt udkonkurreret, når man fylder 65. Derfor er det fornuftigt at spare op løbende. For 2 år siden fik vi efter flere års debat om selvstændiges pension en ordning, hvor selvstændige kan indsætte op til 30 % af virksomhedens overskud, uden at være bundet til den samme indbetaling i årene efter. Før det var selvstændige bundet i 10 år, hvis de indbetalte et større beløb. Undersøgelsen viser, at hver anden selvstændig selvstændige vil udnytte den nye ordning. HELE UNDERSØGELSEN KAN LÆSES PÅ UNDER ANALYSER Og derudover så har vi da en rimelig klar arbejdsfordeling derhjemme. Det hele hænger for det meste fornuftigt sammen, fordi min kone Birgitte ikke helt er på fuld tid. Hun gør en meget stor indsats.

8 KLÆD MEDARBEJDERNE PÅ TIL FREMTIDEN Resultaterne af Håndværksrådets projekt Markedsdreven kompetenceudvikling præsenteres på en konference den 28. marts af chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet Der er travlt i mange små og mellemstore virksomheder for tiden, og samtidig er det svært at rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. I sådan en situation er der ikke mange virksomhedsejere, der tænker på at sende medarbejderne på kursus. Men det er måske netop nu, man skal udnytte de gode tider til at tænke fremad. BRUG EKSEMPELVIS AMU-SYSTEMET Det er dog kortsigtet ikke at tænke på de ansattes kompetenceudvikling. Når kurven vender, kan det få alvorlige konsekvenser ikke at have investeret i medarbejderne. Det kan især bremse virksomhedens fortsatte udvikling - især i arbejdskraftintensive virksomheder - hvis medarbejderne ikke løbende dygtiggør sig. Og så er kompetenceudvikling også blevet et nødvendigt personalegode, der kan fastholde medarbejderne. Alligevel gør kun få mindre virksomheder brug af det offentligt finansierede efteruddannelsessystem, fx AMU-kurserne. Medarbejdernes kompetencer er deres viden, holdninger og adfærd. For at få succes med kompetenceudvikling skal man vide, hvad man vil opnå - fx at forbedre medarbejdernes it-kompetencer, fordi der skal Det ville klart være en fordel, hvis undervisningen af medarbejderne kunne finde sted ude på virksomhederne indføres nye it-procedurer i virksomheden. Man skal gøre disse mål synlige for medarbejderne, så alle er klar over hensigten. ORDENTLIG KURSUSPLANLÆGNING Èn af årsagerne til, at virksomhederne ikke sender deres medarbejder på fx AMU-kurser er, at virksomhederne ikke altid føler, at de får det fulde udbytte af kompetenceudviklingen: Man kan ikke se nogen effekt af medarbejderens kursus. Det kan bl.a. skyldes, at man ikke har gjort sig klart, hvad de nye kompetencer skal bruges til. Man skal gøre sig parat til at modtage de nye kompetencer. Der skal sættes et konkret mål for, hvor man ønsker at ændre adfærd i virksomheden. Desuden skal der arbejdes med at flytte de øvrige medarbejderes holdning, hvis man skal have fuld effekt af kompetenceudviklingen. KORTE KURSER - GERNE I VIRKSOMHEDEN En anden årsag til ikke at bruge det offentlige efteruddannelsessystem er, at mindre virksomheder ikke kan stille med hele hold og derfor ikke har indflydelse på kursernes tilrettelæggelse. For mange mindre virksomheder er det svært at undvære medarbejderne, og hvis en stor ordre kommer i hus, kan det være umuligt at sende en medarbejder på kursus i flere dage. Det ville klart være en fordel, hvis undervisningen kunne finde sted på virksomhederne og måske være af kortere varighed. AT KENDE SINE BEHOV En tredje forklaring er, at mindre virksomheder mangler ressourcer til at kortlægge deres kompetenceudviklingsbehov. Behovet skal ses i sammenhæng med virksomhedernes øvrige strategiske mål for at få effekt, og det kræver både tid og viden om, hvordan man definerer de mest nødvendige kompetencebehov. Håndværksrådet har sat fokus på disse spørgsmål i projektet Markedsdreven kompetenceudvikling og udviklet nye måder at gennemføre kompetenceudvikling på i tæt samarbejde med tre erhvervsskoler. Resultaterne præsenteres på en konference den 28. marts Her kan man få ideer til, hvordan man får succes med kompetenceudvikling. Tilmeld dig - eller få mere at vide - hos Anne Holm Sjøberg, anne_ eller tlf

9 74034_Selvstændige_rentegnet_190x277 02/02/07 10:55 Side 1 Børsen VækstDanmark passer perfekt til mindre og mellemstore virksomheder Børsen er vokset med et helt nyt tillæg Fremover kan Børsen tilbyde endnu mere relevant stof for selvstændige erhvervsdrivende og iværksættere. Med syv egnsredaktioner er vi allerede godt gearet til at dække det lokale erhvervsliv over hele landet. Nu øger vi dækningen yderligere med det ugentlige tillæg Børsen VækstDanmark. I det nye tillæg dækker vi det regionale branchestof intensivt, og giver dig samtidig det brede udsyn over det nationale og internationale erhvervsliv. I tillægget finder du sidste nyt om udviklingen i regionerne, og du kan følge køb og salg af virksomheder på vores nye markedsplads. Du bliver opdateret på vækstledelse og kan bl.a. hver uge lade dig inspirere af en Gazellevirksomhed. Sidst men ikke mindst får du indblik i væsentlige emner som generationsskifter og meget mere. Prøv Børsen og Børsen VækstDanmark gratis i 1 måned Prøv Børsen VækstDanmark gratis i en måned og få det store overblik. Ring eller bestil på borsen.dk/vaekst

10 SÆT GANG I UDLICITERINGEN De nye storkommuner bør i samspil med den private sektor effektivisere og dermed skabe større kvalitet for borgerne. Det er Håndværksrådets centrale budskab på kvalitetsreform-møderne med regeringen af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg Kvalitetsreformen er regeringens nye store projekt efter flere år med Globaliseringsrådet og velfærdskommissionen. Arbejdet med kvalitetsreformen består af 5 møder, som hver har et overordnet tema, der sætter fokus på, hvordan kvaliteten i den offentlige sektor kan forbedres og sikres i fremtiden. Til hvert møde inviteres de relevante organisationer og øvrige interessenter som fx universitetsprofessorer og politikere. De inviterede udarbejder hver et skriftligt oplæg inden mødet, som sendes rundt sammen med regeringens eget oplæg Håndværksrådet er inviteret med til 4 af de 5 møder, hvilket fint afspejler de områder, som er relevante for Håndværksrådets interesseområder og position som organisation for de små og mellemstore virksomheder i Danmark. UDBUD I FORNUFTIGE STØRRELSER Samtidig er det vigtigt, at kommunerne opdeler deres udbud i størrelser, der er til at håndtere for små og mellemstore virksomheder. Skræmmeeksemplet er staten, som har sendt udbud ud i klumper på flere hundrede mio. kr. Dermed udelukker man effektivt de mindre virksomheder fra at byde - til skade for konkurrencen. De små virksomheder har nemlig den store fordel, at de er langt mere fleksible og bedre kan tilpasse sig borgernes behov og ønsker. Håndværksrådet udarbejdede i foråret 2006 en liste på 13 bud til den offentlige sektor i forbindelse med udlicitering af opgaver. De 13 bud er blevet sendt rundt i landet til de kommunale indkøbschefer og er blevet taget godt imod. Når de nye kommuner og regioner er kommet på plads, vil vi endnu engang opfordre indkøbscheferne til at følge disse 13 gode råd. Og med kvalitetsreformen, som netop går ud på at forbedre servicen for borgerne og sikre kvaliteten i fremtiden, er de mere relevante end nogensinde før. Håndværksrådets 13 bud på en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik kan læses på Vores centrale budskab er, at der skal gang i udliciteringen af offentlige opgaver igen. Som Indenrigsministeriets egne tal viser, er der siden 1997 kun sket en ganske lille udvikling i udliciteringen både af statslige og kommunale opgaver. FARLIG UDVIKLING Med de nye storkommuner bliver der gode muligheder for at udlicitere dele af kommunens opgaver til private udbydere. Den øgede konkurrence mellem offentlige og private virksomheder vil sætte fokus på den leverede kvalitet og styrke incitamenterne til at effektivisere arbejdsgange og rutiner. Kommunerne bør benytte sig af denne mulighed for i samspil med den private sektor at effektivisere og derigennem skabe større kvalitet for borgerne. Desværre ser vi tendenser til, at visse kommuner netop på grund af deres størrelse indliciterer - dvs. henter opgaver tilbage i kommunalt regi, som tidligere har været udliciteret. Det er en uheldig udvikling, som vi på det kraftigste vil fraråde, hvis målsætningen om mere kvalitet for pengene skal opnås. UDLICITERINGEN I KOMMUNERNE KAN FX OMFATTE BYGGE- OG VEDLIGEHOLDELSES- OPGAVER PÅ KOMMUNALE INSTITUTIONER, MEN DER ER I LIGE SÅ HØJ GRAD TALE OM SERVICEOPGAVER SOM BL.A. VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE AREALER, PLEJEOPGAVER SOM UDBRINGNING AF MAD TIL KOMMUNENS ÆLDRE - ELLER SALG AF VARER TIL KOMMUNENS INSTITUTIONER

11 VÆKSTHUSE det nye rådgivningssted for små og mellemstore virksomheder, der vil vokse Ane Buch, konstitueret adm. direktør i Håndværksrådet Hvor skal man gå hen, hvis man har brug for et godt råd, om hvordan man kommer i gang med udvikling af sin virksomhed? I løbet af første halvdel af 2007 vil en ny kompetent aktør melde sig på banen med tilbud om kvalificeret rådgivning til virksomheder med vækstambitioner. Det drejer sig om de såkaldte Væksthuse. Væksthusets vigtigste opgave bliver at rådgive nye og etablerede virksomheder, der har et talent, et vækstpotentiale eller særlig behov for viden. Væksthusene erstatter den regionale erhvervsservice og etableres i et samspil mellem kommunerne, de regionale vækstfora og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det nuværende tilbud om regional erhvervsservice fungerer i en overgangsperiode, indtil de regionale væksthuse er fuldt ud etableret, så der ikke opstår et hul i rådgivningen. Når iværksætterens eller virksomhedens udfordringer er afklaret, henviser Væksthuset til de relevante private og offentlige aktører Målet med væksthuset er at opbygge et internationalt førende miljø, hvor regionens iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får let adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning. Der bliver etableret et væksthus i hver region, men der er mulighed for at oprette filialer (se placeringerne i boksen nedenfor). GRATIS OG UVILDIG VEJLEDNING Husene skal tilbyde gratis, uvildig vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder. Ideen er, at væksthusene skal kunne tilbyde vejledning på rigtig mange områder. Det kan fx dreje sig om hjælp til at udarbejde en forretningsplan, til at etablere netværk, finde det rette kursus eller efteruddannelse eller måske blive sat i forbindelse med en mentor eller finde personer til en professionel bestyrelse. Det er ikke tanken at Væksthusene selv skal have ekspertise på alle disse emner. Når iværksætteren eller virksomheden har fået afklaret, hvori virksomhedens udfordringer består, skal Væksthuset nemlig kunne henvises til relevante private og offentlige aktører. Derudover skal Væksthuset være i stand til at tilbyde et overblik over alle relevante aktiviteter, tilbud og aktører, såvel i regionen som i hele landet. HER PLACERES VÆKSTHUSENE Region Hovedstaden: Hovedkontor i København filialer i Hillerød, Høje Taastrup og på Bornholm Region Sjælland: Hovedkontor i Vordingborg Region Nordjylland: Hovedkontor i Aalborg og filialer i Thisted og Hjørring Region Midtjylland: Hovedkontor i Århus og filial i Herning Region Syddanmark: Væksthuset placeres i Odense STOR INTERESSE FOR GLOBALE IT-SAMARBEJDER Den januar afviklede Håndværksrådet og Danida TechChange ICT i Øksnehallen et kontaktmødearrangement for 15 it-virksomheder fra 10 udviklingslande. Arrangementet blev lidt af et tilløbsstykke med masser af aktivitet på standen. I alt holdt knap 70 danske virksomheder tilsammen 150 møder med de udenlandske deltagere. Responsen var overvældende positiv fra begge sider. Samtlige 15 deltagere fik etableret gode kontakter, der potentielt kan udvikles til langsigtede samarbejder med støtte fra Danida s B2B Program, og de første samarbejder er allerede på plads. For de danske virksomheder var det en øjenåbner at opleve, at også it-virksomheder i lande som Nicaragua, Sydafrika og Ghana havde betydelige kompetencer på området. For de udenlandske deltagere talte ikke kun kontakterne til danske virksomheder positivt, men også de kontakter, der skabtes til de øvrige udviklingslande. Håndværksrådet følger i den kommende tid op på kontakterne og rådgiver virksomhederne om etablering og udvikling af internationale partnerskaber. For yderligere information, kontakt venligst chefkonsulent Tine Bork, tlf

12 RESPEKT FOR MEDARBEJDERNE BETALER SIG OGSÅ I KINA! Tilfredse medarbejdere og bedre produkter. Det er baggrunden for, at Juelsminde Aluminium Industri arbejder på at højne arbejdsmiljøet hos deres datterselskab og leverandører i Kina af projektkonsulent i Håndværksrådet Line Bech Kina er hele verdens fabrik, og enorme mængder af produkter fremstillet i Kina ender hver dag på hylderne til den danske forbruger. Samtidig er kinesiske fabrikker særlig kendt for brud på basale arbejdstagerrettigheder og dårligt arbejdsmiljø. Dette dilemma har sat fokus på danske virksomheders udfordringer ved ansvarlig leverandørstyring i udviklingslande. Juelsminde Aluminium Industri A/S (JUAL) har igangsat et Danida-projekt, hvor der arbejdes proaktivt med at højne arbejdsmiljøstandarder og arbejdstagerrettigheder hos deres datterselskab og leverandører i Kina. Men hvad får en mindre virksomhed i Juelsminde til at engagere sig i et Danida projekt som dette? For os virker det som en helt naturlig ting at gøre. Man kan ikke lukke øjnene for dårligt arbejdsmiljø, selvom det foregår i Kina. Samtidig tror vi, at det kan give en bedre bundlinje på lang sigt - gennem medarbejdertilfredshed og forbedret salg. Tilfredse medarbejdere er mere fokuseret på at producere bedre produkter og laver færre fejl. Desuden hænger sikkerhed på arbejdspladsen og kvalitet typisk sammen, siger direktør for eksport og international sourcing, Martin Thomsen. FRA JUELSMINDE TIL SUZHOU Juelsminde Aluminium Industri A/S (JUAL) blev etableret tilbage i 1960 erne af den nuværende direktørs far, Svend Jørgensen. JUAL har siden da fremstillet produkter til tagdækningsbranchen og har gennem årene specialiseret og udvidet denne produktgruppe. De første produkter var inddækningsprofiler af aluminium. Siden er produktionen udvidet til at omfatte tagbrønde, udluftningssystemer, specialopgaver mv. I dag er der 50 ansatte i Danmark. Men der er åbenbart ikke langt fra Juelsminde til Suzhou i Kina, for i 2004 etablerede JUAL et datterselskab, som i dag ligeledes har 50 ansatte. Det kinesiske datterselskab producerer først og fremmest standardprodukter især til det danske marked. Etableringen af selskabet i Kina har betydet, at JUAL kan være lagerførende med standardvarerne samtidig med, at leveringstiden på specialopgaver er nedsat betydeligt. Men hos JUAL handler det ikke kun om at etablere en god forretning man skal også kunne se sig selv i øjnene. Derfor har de med støtte fra Danidas PPP program arbejdet med at højne standarderne for arbejdsmiljø og social ansvarlighed i Kina. ANSVARLIG FORRETNINGSUDVIKLING En stor del af projektet går ud på at etablere et ledelsessystem inden for social ansvarlighed for datterselskabet, men der bliver også udviklet etiske retningslinjer (en såkaldt code of conduct) for, hvordan leverandører skal udvælges og styres. Martin Thomsen er overbevist om, at ambitionsgraden er blevet skruet op takket være støtten fra Danida. Bl.a. er projektet udvidet til at medtage arbejdsmiljø og -forhold hos kinesiske leverandører. Samtidig er det via Danida-støtten blevet muligt at frigøre nogle ressourcer hos JUAL medarbejdere samt købe andre ressourcer ind fra konsulenter med ekspertise på området. Hos JUAL beholder man begge ben på jorden, selvom der bliver taget hastige skridt og hurtige beslutninger. Martin Thomsen understreger: Vi har ikke kørt et stort forkromet projekt i stilling, men har været realistiske og sat et projekt op, hvis omfang står mål med vores ressourcer.

13 JUAL er allerede kommet langt med projektet takket være en stram projektstyring. Martin Thomsen anbefaler andre virksomheder at frigøre ressourcer, at udnævne en ankerperson samt at sætte milepæle op, så deadlines og mål er helt tydelige. Sidst, men ikke mindst er engagementet vigtigt. GODE RESULTATER - MED FÅ RESSOURCER Det er blevet tydeligt for JUAL, at man kan nå ufatteligt langt med meget få ressourcer - både hos datterselskabet men især hos leverandørerne. Hvis man har et tæt samarbejde med leverandørerne, kan der ske store ændringer gennem konstruktiv dialog og gode råd. Det behøver ikke være så omfattende - eller omkostningstungt - at skabe ændringer på arbejdsmiljøområdet, udtaler Martin Thomsen. NØGLEN TIL SUCCES ER EN STÆRK LEVERANDØRKÆDE Hos JUAL arbejder man med at højne sociale standarder som en integreret del af forretningsstrategien om outsourcing og leverandørstyring. JUAL ønsker ikke at blive fremhævet i de danske medier for, at der ikke er styr på arbejdsmiljø og -forhold i leverandørkæden. Men assistance til leverandører handler ikke kun om ren samvittighed. Martin Thomsen understreger, at nøglen til succes er en stærk leverandørkæde. Det er utrolig vigtigt at have en velfungerende leverandør- og værdikæde på plads. DANIDAS PPP PROGRAM JUAL har med assistance fra Håndværksrådets Internationale Afdeling søgt Danidas PPP program (Public Private Partnerships) om støtte til at gennemføre aktiviteter i Kina, der opgraderer sociale og miljømæssige standarder. Danidas PPP program støtter danske virksomheder, der vil igangsætte aktiviteter inden for social ansvarlighed med partnere i udviklingslande. Der støttes både projekter, hvor indsatsen fokuseres på leverandørkæde og datterselskaber, men der støttes også mere sociale projekter som gadebørnsprojekter og lign. Danida støtter både en forberedelses- og en implementeringsfase. Det maksimale støttebeløb er 5 mio. kr., og der er en 40 % egenfinansiering. Læs mere på eller kontakt Line Bech eller Henning Høy Nygaard, Håndværksrådets Internationale Afdeling, Samtidig er mangel på og ustabil arbejdskraft et stort problem i Kina. Der er stor fokus på lønnen, hvilket kan gøre det svært at holde på medarbejderne. Samtidig kommer mange arbejdere fra den vestlige og fattigere del til den østlige del af Kina. Og efter at medarbejderne har været på hjemegnen for at fejre kinesisk nytår, kan man ikke være sikker på, hvor mange der kommer tilbage igen. Martin Thomsen vil gøre sit for, at JUAL er et godt sted at arbejde og hvor arbejderne vender tilbage. Han mener, at hans kinesiske medarbejdere sætter stor pris på en arbejdsplads med personlige værnemidler og ordentlig udsugning. Desuden er det vigtigt at give medarbejderne gode arbejdsvilkår, fx ved graviditet. En del af projektet handler om at oplyse medarbejderne om deres rettigheder på arbejdsmarkedet og i deres ansættelsesforhold hos JUAL. 13

14 MASKININVESTERINGER ÅBNER MULIGHED FOR ENERGIBESPARELSER Richard Schalburg, konsulent, Dansk Energi Håndværksrådets analyse SMV erne og udenlandsk arbejdskraft undersøger også investeringer i maskiner som et svar på problemet med at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft. I anden halvdel af 2006 investerede 20 % af SMV erne i maskiner, og 30 % forventer at gøre det i første halvdel af Det er netop ved sådanne investeringer, der kan opnås store energibesparelser. Dansk Energi giver nedenfor et par gode råd om realiseringen af disse oplagte besparelser. Maskininvesteringer indeholder en desværre ofte overset mulighed for at økonomisere ikke bare med arbejdskraft, men også med energien. Oftest vil der være forskel i de udbudte maskiners energiomkostninger. De mere energieffektive maskiner er ofte dyrere, men de lavere driftsomkostninger tjener hurtigt merinvesteringen hjem igen. Det første skridt er at være kritisk og at stille spørgsmål til leverandøren. Uanset om der skal investeres i komplekse produktionsanlæg eller enkelte maskiner. Leverandøren afholder sig ofte fra at tilbyde en mere energieffektiv løsning, fordi den dyrere løsning kunne afholde kunden fra at investere. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed selv spørger ind til, om det er muligt at få maskinen eller udstyret i en mindre energiforbrugende version - og/eller indhenter tilbud fra alternative leverandører, hvor man også spørger ind til energiforbruget. I enhver sammenhæng selvfølgelig med skyldigt hensyn til de krav maskinen eller udstyret i øvrigt skal opfylde. TIDSSTYRING, TRINREGULERING OG FREKVENSOMFORMNING ER NOGLE AF DE VIRKEMIDLER, DER GØR, AT MASKINER MV. KAN TILPASSES DET AKTUELLE BEHOV OG DERVED SIKRER, AT UDSTYRET FX IKKE ER I DRIFT ELLER KØRER I TOMGANG, NÅR DET IKKE ANVENDES. DISSE LØSNINGER FORLÆNGER DESUDEN UDSTYRETS LEVETID Investeringen udgør i de fleste tilfælde den mindste del, hvis man sammenholder investeringen med driftsomkostningerne i udstyrets levetid. Jo længere driftstid/levetid udstyret har, jo mindre andel vil investeringen udgøre i forhold til driftsomkostningerne. Erfaringsmæssigt kan der spares mellem 10 og 30 % af energiforbruget, hvilket kan betyde adskillige tusinde kr./år, og energibesparelsen kan i levetiden langt overstige merinvesteringen. BETALING FOR ENERGIBESPARELSER OG FINANSIERING I forbindelse med, at energispareindsatsen er blevet liberaliseret, har såvel maskinleverandører som installatører og virksomheder, der investerer i nyt udstyr, fået et yderligere incitament til at tænke i energibaner. Net-, gas- og olieselskaberne er blevet pålagt at reducere energiforbruget hos slutbrugerne. I forlængelse heraf har energibesparelser opnået en selvstændig værdi for de nævnte energiselskaber - også udover den værdi, som besparelsen repræsenterer for energiforbrugeren i form af en lavere energiregning. Mange aktører, herunder fx maskinleverandører, kan - forudsat at de indgår aftale om det med et energiselskab - fungere som sælgere af energibesparelser på vegne af energiselskabet, og vil som sådan kunne formidle et engangsbeløb for de realiserede energibesparelser. En yderligere mulighed knytter sig til, at investeringen kan finansieres over energiregningen, dvs. af energiselskabet - med eller uden maskinleverandørens medvirken. Ideelt set fastholdes energiregningen på det oprindelige niveau, men vil udover betalingen for energien også omfatte afdrag på lånet. De bedste energiråd der kan gives i forbindelse med de mange maskininvesteringer er derfor: Tænk i energibaner; spørg ind til energiforbruget; indhent flere alternative tilbud og afklar, om leverandøren/installatøren har indgået aftale med et energiselskab, og om energiselskabet kan finansiere investeringen.

15 PODAJ MI TEN MLOTEK.. - er polsk og betyder: Ræk mig lige hammeren. Ny undersøgelse viser, at 3 ud af 4 af Håndværksrådets medlemmer opfatter især sproget som en barriere for at finde arbejdskraft i udlandet af Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt 7 ud af 10 danske virksomheder kunne ansætte flere, hvis der ikke var mangel på arbejdskraft. Det er derfor naturligt at se ud over landets grænser for at finde nye medarbejdere. En lang række forhold er dog med til at afholde virksomhederne fra at bruge udenlandsk arbejdskraft. SPROGET ER DEN STØRSTE FORHINDRING Sproget er den største forhindring. På trods af mange års skolegang i Danmark er sproget alligevel den største hindring i at få et mere åbent arbejdsmarked. Vi må derfor stille os selv spørgsmålet, om vores uddannelser ruster os tilstrækkeligt sprogligt til den mere globaliserede dagligdag, vi står overfor. Der er selvfølgelig også brug for at forbedre de sproglige færdigheder i vores nabolande. Vi kan jo i Danmark være nok så dygtige til at tale og forstå engelsk, tysk og fransk. Håndværksrådet opfordrer derfor EU-Parlamentet til at styrke indsatsen med at forbedre de sproglige kvalifikationer i de nye medlemslande. BØVL OG BURAEUKRATI Administrativt bøvl og bureaukrati kommer ind på andenpladsen over årsager, der Sproglige problemer kan få virksomhederne til at afstå fra at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne har manglet et klart overblik over, hvad de skal gøre, når de ønsker at finde en ansat i udlandet. Men netop nu har Beskæftigelsesministeriet lanceret hjemmesiden hvor al nødvendig information er samlet på ét sted. Medlemmer kan også ringe til Håndværksrådets jurist Morten Frihagen og få yderligere hjælp til at overskue reglerne. HVOR SØGER VIRKSOMHEDERNE ANSATTE? Tyskland er det land, som flest virksomheder ønsker at hente arbejdskraft fra. Herefter kommer Polen og Sverige. Svenskere er dog kun efterspurgt i Hovedstadsområdet, hvor de to andre grupper bliver ansat over hele landet. Høj arbejdsløshed, begrænsede kulturelle forskelle og et sprog, som de fleste danskere har haft på minimum folkeskoleniveau, gør tyskerne særligt interessante. Men det kan også spille ind, at problemet med fagbevægelsen er mindre, når man ansætter tyskere i stedet for polakker. Barrierer for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Adm. byrder og bureaukrati Kulturelle forskelle Frygt for hetz fra fagbevægelsen Østaftalen Frygt for dårligt image hos kunderne Andet 11% 17% 16% 33% 31% 39% 74% INVESTERINGER ERSTATTER ANSATTE Hver femte mindre virksomhed har i 2. halvår af 2006 foretaget maskininvesteringer for at blive mindre afhængig af arbejdskraft. Udviklingen er overordentlig positiv. Den viser, at erhvervslivet udnytter de gode tider til at foretage investeringer, der kan fastholde og udvikle sin position på fremtidens marked. Udfordringerne med de små årgange på arbejdsmarkedet betyder, at det ikke kun er et kortsigtet konjunkturelt problem, at der mangler arbejdskraft. Lykkes det ikke for politikerne af få øget arbejdsudbuddet markant, vil virksomhederne opleve problemer med at finde ansatte de næste 30 år. Derfor er investeringer, der erstatter arbejdskraft med maskiner en rigtig god forretning både for den enkelte virksomhed og for hele det danske samfund. Undersøgelsen kan læses på under Analyser. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

16 NÅR DU SKAL ANSÆTTE MEDARBEJDERE FRA ANDRE EU/EØS-LANDE af jurist i Håndværksrådet Morten Tolstrup Frihagen Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er for mange arbejdsgivere en uoverskuelig og tidskrævende affære og kan betyde, at mange arbejdsgivere afholder sig fra det. Mange regler og handlepligter skal overholdes, og de relevante informationer kan være vanskelige at finde. Nedenstående er et hurtigt overblik over de regler og handlepligter, der gælder, og de myndigheder, der skal kontaktes, når man skal ansætte en medarbejder fra et andet EU-land. 2 SLAGS EU-LANDE Medarbejdere fra andre EU-lande kan opdeles i to kategorier - med hver sine regler: 1) Medarbejdere fra de gamle EU/EØSlande som fx Tyskland, Sverige og Norge og 2) medarbejdere fra de nye østeuropæiske EU-lande som fx Polen og Letland. 1) DE GAMLE EU/EØS-LANDE Medarbejdere fra de gamle EU/EØS-lande er omfattet af reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Det betyder, at de kan arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Der gælder i øvrigt ikke specielle vilkår for ansættelse af medarbejdere fra de gamle EU/EØS-lande, som adskiller sig fra de vilkår, der gælder for danske medarbejdere. Medarbejderen skal dog ansøge om et opholdbevis hos den lokale Statsforvaltning (tidligere Statsamtet). Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos den lokale Statsforvaltning og skal udfyldes af medarbejderen selv. Medarbejderen skal herefter henvende sig personligt på Statsforvaltningen og medbringe ansættelseskontrakt samt identifikationspapirer (fx pas, vielsesattest). Ansøgningen skal indgives senest 3 måneder fra indrejsedatoen. Medarbejdere fra Norge, Sverige, Island og Finland kan arbejde i Danmark uden opholdsbevis. 2) DE NYE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE For medarbejdere fra de nye østeuropæiske EU-lande gælder der indtil 1. maj 2009 en overgangsordning (Østaftalen), som indeholder en række indskrænkninger af reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Østaftalen indebærer, at medarbejdere fra de nye østeuropæiske EU-lande ikke har de samme rettigheder, som medarbejdere fra de gamle EU/EØS-lande, og der stilles derfor flere krav til ansættelse af medarbejdere fra de nye østeuropæiske EU-lande. OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE Når man skal ansætte en medarbejder fra et nyt EU-land, skal der indhentes en opholds- og arbejdstilladelse hos Udlændingeservice. Betingelserne for at få en opholds- og arbejdstilladelse er, at der skal være tale om en ordinær ansættelse på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdstiden skal minimum være 30 timer om ugen, og arbejdsgiveren må ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt (strejke, lockout eller blokade). Arbejdsgiveren skal endvidere være registreret som kildeskatindeholdelsespligtig hos Skat. - PÅ EN AF TO MÅDER Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse sker i samspil mellem arbejdsgiveren og medarbejderen - på en af to måder. Man kan enten: A) blive forhåndsgodkendt hos Udlændingeservice, som er en forenklet ansøgningsprocedure (se den brune tekstboks) eller B) ansøge om en opholds- og arbejdstilladelse hos Udlændingeservice, hver gang en ny medarbejder skal ansættes (se den gule tekstboks). MED FORHÅNDSGODKENDELSE For at blive forhåndsgodkendt skal arbejdsgiveren være omfattet af en kollektiv overenskomst om løn og arbejdsforhold med en dansk lønmodtagerorganisation - via medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved at have tiltrådt en gældende overenskomst. Man skal også være registreret hos Skat som kildeskatindeholdelsespligtig og må ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Godkendelsen gælder til 1. maj Ved ansøgningen bruges en særlig blanket, der fås hos Udlændingeservice. Sammen med ansøgningen indsendes dokumentation for, at man er omfattet af en gældende overenskomst - ved kopi af dokumentation for medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved kopi af gældende aftale om tiltrædelse af overenskomst. Efter forhåndsgodkendelsen skal der kun indsendes ét anmeldelsesskema til Udlændingeservice eller det lokale politi, når en medarbejder skal starte sit ansættelsesforhold. Skemaet, der fås hos Udlændingeservice eller det lokale politi, er et fælles anmeldelsesskema, som både arbejdsgiver og medarbejder skal underskrive. Forhåndsgodkendelsen betyder dels, at arbejdsgiveren får ret til at ansætte arbejdskraften fra det øjeblik, anmeldelsen af ansættelsesforholdet er sendt til Udlændingeservice, og dels at medarbejderen straks derefter kan påbegynde arbejdet uden at skulle afvente en opholds- og arbejdstilladelse fra Udlændingeservice. Arbejdsgiveren skal dog anmelde hvert enkelt ansættelsesforhold til Udlændingeservice, inden medarbejderen kan påbegynde arbejdet.

17 UDEN FORHÅNDSGODKENDELSE Er arbejdsgiveren ikke forhåndsgodkendt, er proceduren mere besværlig og mindre fleksibel. Ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på almindelig vis, skal man være opmærksom på, at ansøgningen har flere bestanddele. Medarbejderen skal udfylde og indgive et særligt ansøgningsskema, indeholdende et stamkort, til enten Udlændingeservice, det lokale politi eller til en dansk repræsentation, hvis medarbejderen stadig opholder sig i udlandet. Arbejdsgiveren skal også underskrive et arbejdsgiveroplysningsskema med en erklæring om, at ansættelsesvilkårene er sædvanlige. Oplysningsskemaet indgives også til Udlændingeservice eller det lokale politi. Med ansøgningen skal der vedlægges en ansættelseskontrakt eller et ansættelsestilbud samt et foto af medarbejderen (32 x 40 mm). Medarbejderen vil ved indgivelse af ansøgningen blive bedt om gyldig billedlegitimation. Sagsbehandlingstiden er op til 60 dage - evt. længere, hvis ikke alle nødvendige oplysninger indsendes fra starten. Medarbejderen må ikke begynde at arbejde i Danmark, før Udlændingeservice har givet opholds- og arbejdstilladelse. I modsat fald kan både medarbejderen og arbejdsgiveren straffes. Tilladelsen gælder kun for det specifikke arbejde og kun til den arbejdsgiver, som den er udstedt til. Får medarbejderen nyt arbejde, skal der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse på ny. Uanset om man er forhåndsgodkendt eller ej, gives en opholds- og arbejdstilladelse højst for 1 år ad gangen - med mulighed for forlængelse. Der skal i så fald ansøges på ny - og senest 1 måned før udløbet. For forskere, specialister mv. kan tilladelsen gives for 3 år. I alle tilfælde gives opholdstilladelsen dog højst for kontraktperiodens varighed. Medarbejdere, der har været ansat i de seneste 12 måneder, kan efter ansøgning få udstedt et skriftligt bevis for registrering. Det giver medarbejderen ret til at skifte arbejdsgiver uden at skulle ansøge om det. Efter 5 års uafbrudt ophold i Danmark har medarbejderen ret til tidsubegrænset ophold. FOLKEREGISTER Alle udenlandske medarbejdere, som bosætter sig i Danmark, skal henvende sig personligt på det lokale folkeregister og medbringe opholdsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse samt identifikationspapirer (fx pas, vielsesattest). Folkeregistret tildeler derefter et CPR-nr. og udleverer et personnummerbevis samt et sygesikringsbevis. Pendlere, som fortsat er bosat i hjemlandet, skal ikke kontakte folkeregistret. Ved personlig henvendelse på det lokale Skattecenter får medarbejderen tildelt et kildeskattenummer, som minder om et CPR.nr. SKAT Uanset om din nye medarbejder kommer fra et nyt eller gammel EU-land, skal medarbejderen have et skattekort. Medarbejderen skal henvende sig personligt på det lokale Skattecenter og medbringe billedlegitimation som fx pas og opholdsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse. Er virksomheden forhåndsgodkendt, er det ikke nødvendigt at medbringe opholdsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse. Som udgangspunkt er arbejdsgiverens forpligtelser med hensyn til skat de samme over for en udenlandsk medarbejder som over for en dansk. Hovedreglen er, at en udenlandsk medarbejder er omfattet af social sikring i Danmark og derfor skal betale sociale bidrag. En udenlandsk medarbejder kan dog blive midlertidigt fritaget for at betale sociale bidrag i Danmark, hvis vedkommende fortsat er sikret i hjemlandet, og i så fald skal medarbejderen medbringe dokumentation herfor fra sit hjemland. HVOR KAN DU FÅ HJÆLP Ansøgnings- og anmeldelsesblanketter fås i elektronisk udgave på Udlændingeservices hjemmeside Her finder du også uddybende vejledninger om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesministeriet har netop lanceret hjemmesiden der samler alle vigtige informationer om, hvordan arbejdsgivere kan hente arbejdskraft i udlandet. Hjemmesiden har en trinfor-trin guide, som hjælper arbejdsgiverne igennem et ansættelsesforløb: Arbejds- og opholdstilladelse, skat, forhåndsgodkendelser, jobkortordning, arbejdsvilkår osv. Er du fortsat i tvivl om, fx. hvilken ansøgningsprocedure du skal vælge, eller har du detailspørgsmål, bør du kontakte Udlændingeservice, tlf , eller Håndværksrådets juridiske afdeling, tlf

18 af konsulent i Håndværksrådet Erik Nørgaard RING VIA INTERNETTET OG FÅ ET HAV AF NYE MULIGHEDER Få dit gamle telefonnummer flyttet over i et nyt IP-system, der er mere fleksibelt og i mange tilfælde også sparer virksomheden penge Telefoni via internettet også kaldet IPtelefoni kan give virksomheden helt nye muligheder. Fx kan telefonen integreres med virksomhedens kundedatabase, så der automatisk dukker data om kunden frem på en computerskærm, når kunden ringer. Både små og store virksomheder kan høste mange fordele ved at skifte deres almindelige fastnettelefon ud med en telefon, der ringer via internettet. Og efterhånden er teknologien så udviklet, at man ikke behøver være et teknisk geni for at kunne være med. BREDBÅND OG HØJ LYDKVALITET Indtil for få år siden var taleoverførsel via internettet forbundet med meget store problemer. Kvaliteten af taleoverførsel var ikke god nok på de små internetforbindelser, som fandtes. Men med udbredelsen af bredbånd både blandt private og virksomheder er kvaliteten nu på et niveau, hvor det er muligt at udskifte sin almindelige fastnettelefon med en telefon, der ringer via internettet uden at man skal være nævneværdigt bekymret for lydkvaliteten. Og man kan naturligvis også ringe til almindelige telefoner fra sin IP-telefon. UNØDVENDIGT AT HAVE PC EN TÆNDT Samtidig er der blevet udviklet telefoner, der kan sættes direkte til netværket. Man behøver altså ikke at have sin computer tændt for at anvende IP-telefoni. Efter at systemet er sat op, kan man anvende sin nye IP-telefon på nøjagtig samme måde som den gamle fastnettelefon, men man kan også vælge at bruge sin computer og så blot anskaffe et headset. Systemet er med andre ord meget fleksiblet og kan som nævnt integreres med virksomhedens andre computersystemer. FORARBEJDET SKAL VÆRE I ORDEN Man får altså et bedre og billigere telefonsystem det lyder næsten for godt til at Når en kunde ringer til virksomhedens IP-telefon, kan man programmere systemet, så der automatisk dukker information om kunden op på en computerskærm fx om, hvornår kunden sidst ringede, hvad kundens sidste ordre til virksomheden var, om kunden eventuelt har ubetalte regninger etc. være sandt. Og der er da også ting, man skal være opmærksom på. At indføre IPtelefoni i virksomheden koster både tid og penge i starten, og man skal som med alle andre it-systemer sikre sig, at man får det system, der passer til virksomheden. Man er nødt til at gøre forarbejdet grundigt, hvis man vil undgå problemer senere. Overvejer du at indføre IP-telefoni (eller andre it-systemer) i din virksomhed, så kan Håndværksrådet hjælpe dig med at stille de rigtige krav til en leverandør. I hele 2007 kan vi gratis sende en it-konsulent ud til en snak med virksomheden. Læs mere på eller ring til Erik Nørgaard på IP-TEKNOLOGIEN ER I DAG SÅ SMART, AT MAN IKKE SKAL VÆRE ET TEKNISK GENI FOR AT KUNNE VÆRE MED

19 5 SKARPE TIL EN VIRKSOMHED, DER HAR INDFØRT IP-TELEFONI Vi har opnået en kæmpe besparelse på vores telefonregning, siger Dan Christensen, indehaver af Pumpteknik ApS af konsulent i Håndværksrådet Erik Nørgaard Virksomheden Pumpteknik ApS er en lille virksomhed med 2 ansatte. Virksomheden har siden 1985 har leveret komponenter til renseanlæg og industri. Pumpteknik ApS ejes af Dan Christensen, som også står for udviklingen af virksomhedens it. For et halvt år siden indførte Dan Christensen et IP-telefoni system leveret af Net2Work i virksomheden, og Håndværksrådet har spurgt Dan Christensen om erfaringerne efter et halvt års drift af systemet. Hvordan er jeres nye IP-telefoni system bygget op? Vi har en IP-telefon hver, som faktisk bare er et stykke software på vores computer. Hvis der er optaget på den ene telefon, ringer den automatisk på den anden, og hvis den ikke bliver taget efter et kort stykke tid, bliver opkaldet viderestillet til én af vore mobiler. Det er noget, vores IP-telefoni-software sørger for. Systemet er integreret med vores kundedatabase på computeren, så hvis det er en fast kunde, der ringer, så kan vi se kundens navn på vores computerskærm, inden vi besvarer opkaldet. Er der nogle ting, andre virksomheder bør være opmærksomme på, hvis de ønsker at indføre IP-telefoni? Det er ikke godt at være uden telefon, som jeg oplevede det. Derfor synes jeg, at folk skal køre parallelle systemer i starten. Hvis man indfører IP-telefoni, kan man i en periode beholde sin gamle telefon til indgående opkald, og så bruge IP-telefonen ud af huset, indtil man er helt sikker på, at alt fungerer som det skal. Derudover er det vigtigt med en god supportfunktion, så man kan ordne eventuelle problemer hurtigt. Vi har f. eks. online support med Net2Work, så de kan sidde fra deres kontor og ordne problemer med vores software. Hvordan sikrede I jer, at I fik det rigtige system? Vi brugte vores faste it-leverandør Net2Work som rådgiver om IP-telefoni, før vi gik i gang med at indføre det. Hvilke fordele har I haft af IP-telefoni? Vi har opnået en kæmpe besparelse på vores telefonregning. For 2-3 år siden brugte vi kr. om året på telefonregninger. Så indførte jeg Skype (Red.: Et simpelt, men ikke særlig fleksibelt IP-telefoni-system, som kan downloades fra internettet) og bragte derved min regning ned til årligt. Efter indførelsen af det nye system har jeg skønsmæssigt en regning på om året. Udover pengene, har jeg også fået et telefonsystem, der giver mig et utroligt godt overblik over virksomhedens indgående og udgående opkald. Det er fx meget nemt at se en liste over, hvem der har ringet, og om nogen har ringet forgæves. Så kan jeg lige ringe op til dem, når jeg har lidt tid. Vi oplever desuden en optimal talekvalitet der er hverken ekko eller støj på telefonerne. Har I haft nogle problemer med systemet? Indførelsen af IP-telefoni var en lang, sej kamp i begyndelsen. Der var en del børnesygdomme, som vi skulle have udryddet. F.x var vi uden telefon i hele august måned, hvilket betød, at jeg var nødt til at ringe til samtlige af mine 250 kunder og give dem mit mobilnummer, for at de kunne få fat på mig. Det tog også 4-6 uger at få flyttet mit gamle telefonnummer over til det nye system. Men siden september har det fungeret helt upåklageligt.

20 MERE KONKURRENCE, MEN MINDRE GENNEMSIGTIGHED PÅ LÅN I FAST EJENDOM af afdelingschef i Håndværksrådet Søren Nicolaisen Regeringen vil give bankerne mulighed for at udstede særligt dækkende obligationer og derved give realkreditlignende lån med pant i fast ejendom. Det betyder som udgangspunkt, at både erhvervskunder og private boligejere får flere muligheder for at optage sådanne lån. Håndværksrådet har tilsluttet sig forslaget, som også giver erhvervsvirksomheder mulighed for at belåne ejendommen indtil 70 % af ejendomsvurderingen mod 60 % i dag. REALKREDITINSTITUTTERNE STADIG ET VIGTIGT ALTERNATIV Det bredere udbud af obligationslån må ventes at øge konkurrencen om kunderne, hvilket forhåbentligt fører til lavere priser for erhvervskunder og private. Men bankernes nye mulighed fører kun til mere konkurrence, så længe låntagerne fortsat har et stærkt alternativ i at kunne låne hos realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne har også en god praksis med at opgøre for kunderne, hvor meget af deres betaling, der er henholdsvis rente, bidrag og andre omkostninger. Mange bankers produkter er ikke nær så gennemsigtige. Også derfor er realkredinstitutternes produkter et vigtigt alternativ på lånemarkedet for mange virksomheder. NÅR PANTETS VÆRDI FALDER TIL UNDER LÅNEGRÆNSEN Noget særligt vil de nye lån er, at institutterne skal stille yderligere sikkerhed, hvis pantets værdi falder til under lånegrænsen. Det er endnu uklart, hvordan institutterne skal vurdere pantets værdi. Håndværksrådet mener, at det bør præciseres over for institutterne, at låntager skal oplyses om alle risici, såfremt pantets værdi falder til belåningsgrænsen. På det tidspunkt, hvor lånet etableres, skal institutterne synligt oplyse låntager, om de fx kan forhøje bidragssatsen eller anden gebyrbetaling, hvis banken skal stille yderligere sikkerhed for lånet. Disse krav til institutterne bør klart fremgå af de etiske retningslinjer for finansiel virksomhed og skal både sikre forbrugere og små og mellemstore virksomheder fuld gennemsigtighed. NY FØDEVARELOV med forhøjede bøder og skærpede saktionsmuligheder af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg Den nye fødevarelov medfører en forhøjelse af bøderne og en skærpelse af sanktionsmulighederne over for virksomheder, der groft tilsidesætter fødevaresikkerheden, så det fremover bliver muligt administrativt at lukke en virksomhed uden en domsafsigelse. Loven og skærpelserne er et led i regeringens nul-tolerance politik over for fødevarevirksomheder i kølvandet på forårets skandaler med gammelt kød. HÅNDVÆRKSRÅDET BAKKER OP Vedtagelsen af den nye fødevarelov er overvejende positiv. Håndværksrådet bakker op om nul-tolerance politikken og vil gerne have ryddet op blandt de brodne kar. Vi har dog været bekymrede for, at de skærpede strafmuligheder ville ramme uskyldige virksomheder, når man ved, at der er fejl i ikke mindre end % af kontrolrapporterne i de fleste fødevareregioner. Håndværksrådet har arbejdet meget aktivt for, at loven blev justeret, så de enkelte fødevarekontrollanter ikke både skulle udføre kontrollen og træffe beslutning om en eventuel administrativ lukning af virksomheden, som det har set ud i de tidligere udkast til loven. Løsningen er blevet, at det er Fødevarestyrelsens direktion, der skal tage stilling i sager om lukning af virksomheder i stedet for den enkelte fødevarekontrollant. Vi hæfter os især ved, at der nu er kommet en instans ind mellem den enkelte fødevarekontrollant og en administrativ lukning. Når der er store forskelle mellem kontrollen i de enkelte regioner, håber og tror vi, at det ekstra led i den administrative procedure vil have en disciplinerende effekt. Dels for fødevarekontrollanterne, som skal overveje, om deres afgørelse holder hos direktionen, og dels hos Fødevarestyrelsens direktion, som får et mere direkte ansvar.

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere