MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT"

Transkript

1 MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer til Microsoft Windows 8.1. Dette er en licensaftale mellem Dem og computerproducenten eller softwareinstallatøren, der distribuerer Windows 8.1 med Deres computer. Hvis De først anskaffer denne software som en opdatering til Windows 8 via Windows Store, er dette i stedet en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, baseret på, hvor De bor, en af deres associerede virksomheder). Denne aftale indeholder en beskrivelse af Deres rettigheder til at bruge Windows 8.1-softwaren. Af praktiske hensyn er aftalen opdelt i to dele. Den første del indeholder en introduktion opstillet som spørgsmål og svar. Derefter følger Yderligere vilkår og Begrænset garanti, som indeholder yderligere oplysninger. De bør gennemse hele aftalen, herunder tilknyttede vilkår, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør nærværende kontrakt, som er gældende for Dem. De kan gennemse tilknyttede vilkår ved at indsætte linket i browservinduet, når softwaren kører. Yderligere vilkår indeholder en bindende voldgiftsklausul og afståelse fra gruppesøgsmål. Hvis De bor i USA, påvirker disse Deres rettigheder til at løse en tvist med computerproducenten, softwareinstallatøren eller Microsoft, så De bør læse dem grundigt. Hvis De accepterer nærværende aftale eller bruger softwaren, accepterer De alle nærværende vilkår og indvilliger i overførsel af visse oplysninger under aktivering og til internetbaserede funktioner i softwaren. Hvis De ikke accepterer og overholder nærværende vilkår, må De ikke bruge softwaren eller dens indeholdte funktioner. De kan kontakte producenten eller installatøren for at få oplysninger om den gældende refusionspolitik og derefter returnere softwaren eller computeren for at få en refusion eller en kreditnota. De skal overholde denne politik, som kan kræve, at De returnerer softwaren med hele computeren, som softwaren er installeret på, for at få pengene refunderet eller få en kreditnota (om nogen). Hvordan kan jeg bruge softwaren? Softwaren er licenseret og ikke solgt. Under nærværende licensaftale tildeler vi Dem retten til at installere og køre én kopi på den computer, De har købt softwaren med (den licenserede computer), til brug af én person ad gangen, men udelukkende, hvis De overholder alle vilkårene i nærværende aftale. Der gives ikke licens til softwaren, hvis den skal bruges som serversoftware eller til kommerciel hosting. Derfor må softwaren ikke gøres tilgængelig for flere brugere til samtidig brug via et netværk. De kan finde flere oplysninger om anvendelse af flere brugere og virtualisering under de yderligere vilkår. Må jeg tage en sikkerhedskopi? Ja, De må gerne oprette en enkelt kopi af softwaren som sikkerhedskopi og bruge denne sikkerhedskopi som beskrevet nedenfor. Kan jeg overføre softwaren til en anden bruger? De må kun overdrage softwaren direkte til en anden bruger med den licenserede computer. Overførslen skal omfatte softwaren, købsbevis, og hvis det fulgte med computer, en ægte Windows-etiket med produktnøglen. De må ikke gemme kopier af softwaren eller tidligere versioner. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og

2 brugen af softwaren. Hvordan fungerer internetaktivering? Første gang De opretter forbindelse til internettet, mens De bruger softwaren, kontakter softwaren automatisk Microsoft eller en associeret virksomhed for at bekræfte, at softwaren er ægte, og at licensen er knyttet til den licenserede computer. Denne proces kaldes aktivering. Da aktivering har til formål at identificere uautoriserede ændringer i licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren og på anden vis at forhindre ikke-licenseret brug af softwaren, må De ikke omgå aktivering. Indsamler softwaren mine personlige oplysninger? Hvis De slutter Deres computer til internettet, kan visse funktioner i softwaren oprette forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderes computersystemer for at sende eller modtage oplysninger, herunder personlige oplysninger. De bliver ikke altid underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Hvis De vælger at bruge en af disse funktioner, accepterer De at sende eller modtage oplysninger ved brug af funktionen. Mange af disse funktioner kan slås fra, eller De kan vælge ikke at bruge dem. Hvordan bruger Microsoft Deres oplysninger? Microsoft bruger de oplysninger, der indsamles via softwarefunktioner, til at opgradere eller rette softwaren eller på anden måde forbedre produkter og tjenester. Under visse forhold deler Microsoft dem også med andre. Microsoft deler f.eks. fejlrapporter med relevante hardware- og softwareleverandører, så de kan bruge oplysningerne til at forbedre den måde, deres produkter kører sammen med Microsoft-produkter på. De accepterer, at Microsoft må indsamle, bruge og offentliggøre oplysningerne som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Windows 8.1 på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvad gælder denne aftale for? Nærværende aftale (herunder trykte licensvilkår, der følger med softwaren) gælder for softwaren, det medie, De har modtaget softwaren på (hvis relevant), og derudover alle Microsoft-opdateringer, supplementer og tjenester til softwaren, medmindre de leveres med andre vilkår. Den gælder desuden for Windows-apps, der er indeholdt i Windows, og som er separate fra softwarefunktionerne. Licensvilkår for standardprogrammer på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Vilkår for anvendelse for Windows Store) styrer alle forudinstallerede apps, der ikke er Windows-apps, medmindre disse apps leveres med andre vilkår. Hvis De opdaterer til Windows 8.1, gælder licensen til eventuelle apps, som var forudinstalleret af Deres producent eller et installationsprogram, stadig efter opdateringen. Er der noget, jeg ikke må bruge softwaren til? Ja. Da softwaren er givet i licens, og ikke solgt, forbeholder producenten eller insallatøren og Microsoft sig alle rettigheder (f.eks. immaterielle rettigheder), der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende aftale. Særligt giver nærværende licens Dem ikke ret til, og De må ikke: bruge eller virtualisere softwarefunktioner separat, udgive, kopiere (andet end den tilladte sikkerhedskopi), leje, lease eller udlåne softwaren, overdrage softwaren (undtagen, hvis det fremgår af nærværende aftale), forsøge at omgå teknisk beskyttelse i softwaren, udføre reverse engineering, dekompilere eller disassemblere softwaren, undtagen hvis lovene i Deres land tillader dette, selvom nærværende aftale ikke gør. I sådanne tilfælde skal De følge loven. Ved brug af internetbaserede funktioner eller Microsoft Family

3 Safety, må De ikke bruge disse funktioner på en sådan måde, at de kunne forstyrre andres brug af dem, eller til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk. YDERLIGERE VILKÅR 1. Licensrettigheder og Scenarier med flere brugere a. Computer. I nærværende aftale betyder computer et hardwaresystem (fysisk eller virtuelt) med en intern lagerenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller blade betragtes som en computer. Der gives licens til at køre softwaren på én processor på den licenserede computer. b. Flere versioner. Softwaren indeholder flere versioner (f.eks. 32-bit og 64-bit versioner), og De må kun installere én af versionerne. c. Flere eller grupperede forbindelser. Hardware eller software, som De bruger til at multiplekse eller gruppere forbindelser eller til at reducere antallet af enheder eller brugere, der har adgang til eller bruger softwaren, reducerer ikke antallet af nødvendige licenser. De må kun bruge hardware og software, hvis De har licens til hver enkelt kopi af den anvendte software. d. Tilslutning af enheder. De må give tilladelse til, at op til 20 andre enheder får adgang til softwaren, der er installeret på den licenserede computer, for at kunne bruge filtjenester, udskriftstjenester, internetoplysningstjenester og tjenester til deling af internetforbindelser og telefoni på den licenserede computer. De må tillade, at et vilkårligt antal enheder får adgang til softwaren på den licenserede computer for at synkronisere data mellem enheder. Det betyder dog ikke, at De har ret til at installere softwaren eller bruge de primære funktioner i softwaren (andet end de funktioner, der er angivet i dette afsnit) på nogen andre enheder. e. Brug i et virtuelt miljø. Hvis De bruger virtualiseringssoftware til at oprette én eller flere virtuelle computere på ét computerhardwaresystem, betragtes hver enkelt virtuel computer og den fysiske computer som værende separate computere under nærværende aftale. Nærværende licens giver Dem ret til kun at installere én kopi af softwaren til brug på én computer, uanset om computeren er fysisk eller virtuel. Hvis De vil bruge softwaren på flere virtuelle computere, skal De have separate kopier af softwaren og en separat licens til hver enkelt kopi. Indhold, der er beskyttet af teknologi til administration af digitale rettigheder eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen, kan være mindre sikre i et virtuelt miljø. f. Fjernadgang. Softwaren indeholder teknologierne Fjernskrivebord og Fjernsupport. Fjernskrivebord. Fjernskrivebord eller lignende teknologier er licenseret til udgående brug fra denne computer. De har adgang til visse versioner af Windows-software, der kører på en separat licenseret værtscomputer, fra

4 denne computer, via Fjernskrivebord. Fjernsupport. De kan bruge Fjernsupport eller lignende teknologier til at dele en aktiv session uden at erhverve yderligere licenser til softwaren. Fjernsupport giver en bruger mulighed for at oprette direkte forbindelse til en anden brugers computer, normalt for at løse problemer. 2. Bindende voldgift og afståelse fra gruppesøgsmål a. Anvendelse. Hvis De bor i USA, gælder dette Afsnit 2 for alle tvister MED UNDTAGELSE AF TVISTER, DER UDSPRINGER I FORBINDELSE MED OVERHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN AF DERES, MICROSOFTS, PRODUCENTENS ELLER INSTALLATØRENS ELLER DERES; MICROSOFTS, PRODUCENTENS ELLER INSTALLATØRENS LICENSGIVERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER. En tvist er enhver tvist, handling eller anden kontrovers mellem Dem og producenten eller installatøren, eller Dem og Microsoft, angående softwaren (herunder prisen) eller nærværende aftale, det være sig i henhold til aftale, garanti, uden for kontrakt, gældende lovgivning, forordninger, regeringslov eller på anden juridisk eller rimelig basis. Tvist gives den bredest mulige mening, som er tilladt i henhold til loven. b. Varsling om tvist. Hvis der opstår en tvist, skal De eller producenten eller installatøren eller Microsoft give den anden part en varsling om tvist, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktoplysninger på den afsendende part, fakta om tvistens årsag og den krævede erstatning. Sendes med postvæsenet til producenten eller installatøren, ATTN: JURIDISK AFDELING. Send en varsling om tvist med Microsoft til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA Der findes en formular til formålet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Producenten, installatøren eller Microsoft sender alle varslinger om tvister til Dem med almindelig post til Deres adresse, hvis vi har den. Ellers sendes den til Deres -adresse. De og producenten eller installatøren eller Microsoft skal forsøge at løse enhver tvist via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra afsendelsesdatoen for varslingen af tvisten. Efter 60 dage kan De eller producenten eller installatøren eller Microsoft starte en voldgiftssag. c. Fogedretten. De kan også føre proces via fogedretten i Deres opholdsland eller på det sted, hvor producenten eller installatøren har hovedkontor, hvis tvisten opfylder alle krav for høring i fogedretten. De kan føre proces i fogedretten, uanset om der har været forudgående uformelle forhandlinger. d. Bindende voldgift. Hvis De og producenten eller installatøren eller Microsoft ikke løser tvisten via uformelle forhandlinger eller i fogedretten, gennemføres alle andre forsøg på at løse tvisten udelukkende via bindende voldgift, der styres af FAA (Federal Arbitration Act). De fraskriver Dem retten til at føre proces (eller deltage som en part eller et klassemedlem) for alle tvister i retten foran

5 en dommer eller en jury. I stedet skal alle tvister løses foran en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under FAA. Alle domstole med jurisdiktion over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse. e. Afståelse fra gruppesøgsmål. Alle forsøg på at løse eller føre proces for en tvist i et andet forum udføres udelukkende på individuel basis. Hverken De, producenten, installatøren eller Microsoft vil forsøge at fremføre en tvist som et gruppesøgsmål, via privat advokat eller på anden vis, hvor en af parterne fungerer som eller repræsentant. Voldgift eller retsprocesser kombineres ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra alle parter til alle berørte voldgiftssager eller retsprocesser. f. Voldgift. Alle voldgifter føres af American Arbitration Association ( AAA ) i henhold til de gældende regler for handelsvoldgift. Hvis De er en enkeltperson og benytter softwaren til personlig brug, eller hvis værdien af tvisten er USD eller mindre, vil de supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister gælde, uanset om De er en enkeltperson eller hvordan De benytter softwaren. Hvis De vil starte en voldgiftssag, skal De indsende en formular af typen Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration til AAA. De kan anmode om en telefonisk eller personlig høring ud fra følgende AAA-regler. I forbindelse med en tvist på USD eller mindre, vil alle høringer foregå via telefon, medmindre voldgiftsmanden finder årsag til at afholde en personlig høring i stedet. Se adr.org, eller ring til for yderligere oplysninger. For at påbegynde en voldgiftssag skal De indsende den formular, der er tilgængelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= til AAA. De accepterer kun at starte en voldgiftssag i Deres opholdsland eller på det sted, hvor producenten eller installatøren har hovedkontor (eller i King County, Washington, hvis tvisten er med Microsoft). Producenten eller installatøren accepterer, at de kun vil igangsætte en voldgiftssag i Deres opholdsland. Voldgiftsmanden kan tildele Dem samme erstatning som enkeltperson som en domstol ville kunne. Voldgiftsmanden kan kun tilkende Dem forklarende eller påbud som enkeltperson og kun i det omfang, der er nødvendigt for at imødekomme Deres krav. g. Voldgift - vederlag og incitamenter. i. Tvister om USD eller mindre. Producenten eller installatøren refunderer straks Deres sagsomkostninger og betaler vederlag og udgifterne til AAA og voldgiftsmanden. Hvis De afviser producentens eller installatørens seneste skriftlige tilbud om forlig, der blev fremsat før voldgiftsmanden blev udpeget ( seneste skriftlige tilbud ), fortsætter tvisten efter voldgiftsmandens beslutning (kaldet kendelse ), og voldgiftsmanden tilkender Dem mere end det seneste skriftlige tilbud, producenten eller installatøren giver Dem tre incitamenter: (1) at betale størstedelen af kendelsen på USD, (2) at betale det dobbelt af Deres rimelige advokatsalærer, hvis eventuelt, og (3) erstatte alle udgifter

6 (herunder vederlag og udgifter til ekspertvidner), som Deres advokat på rimeligvis benytter til undersøgelse, forberedelse og udførelse af dit krav i en voldgiftssag. Voldgiftsmanden fastsætter beløbene. ii. iii. Tvister om mere end USD. AAA-reglerne styrer betaling af ansøgningsgebyrer samt vederlag og udgifter til AAA og voldgiftsmanden. Tvister om alle beløb. I alle voldgiftssager, De påbegynder, vil producenten eller installatøren forsøge at få vederlag og udgifter til AAA eller voldgiftsmand, eller Deres ansøgningsgebyrer, som de har refunderet, men kun, hvis voldgiftsmanden finder, at voldgiftssagen er ubetydelig og fremsat af forkerte årsager. I alle voldgiftssager, som producenten eller installatøren, igangsætter, betaler de alle sagsomkostninger, udgifter til AAA og voldgiftsmandens vederlag og udgifter. De vil ikke forsøge at få tilbagebetalt advokatsalærer eller udgifter fra Dem i nogen voldgiftssager. Vederlag og udgifter beregnes ikke ved fastsættelse af, hvor meget en tvist dækker over. h. Krav eller tvister skal anlægges inden for et år. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, skal alle krav eller tvister, som Afsnit 2 gælder for, være anlagt inden for et år i fogedretten (Afsnit 2.c) eller via voldgift (Afsnit 2.d). Den etårige periode starter på det tidspunkt, hvor kravet eller tvisten kunne anlægges første gang. Hvis kravet eller tvisten ikke anlægges inden for et år, blokeres det permanent. i. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis frafald af anlæggelse af gruppesøgsmål i Afsnit 2.e findes at være ulovligt eller uden retskraft i forbindelse med alle eller visse dele af en tvist, gælder Afsnit 2 (voldgift) ikke for disse dele. I stedet løsrives disse dele og anlægges ved en domstol, mens de resterende dele anlægges ved en voldgiftssag. Hvis andre betingelser i Afsnit 2 findes at være ulovlige eller uden retskraft, løsrives den relevante betingelse, mens resten af Afsnit 2 forbliver gældende. j. Microsoft som part eller begunstiget tredjepart. Hvis Microsoft er computerproducenten, eller De anskaffer softwaren som en opdatering til Windows 8 via Windows Store, er Microsoft part i denne aftale. Ellers er Microsoft Corporation ikke en part, men en begunstiget tredjepart til Deres og producentens og installatørens aftale om at løse tvister via uformel forhandling og voldgift. Hvis Deres tvist er med Microsoft, accepterer Microsoft at gøre alt det, som producenten eller installatøren accepterer at gøre i Afsnit 2, og De accepterer at gøre alt i forhold til Microsoft, som Afsnit 2 angiver, at De skal gøre i forhold til producenten eller installatøren. De må igangsætte en voldgiftssag eller en sag i fogedretten mod Microsoft i Deres opholdsland eller i King County, Washington. 3. Lovvalg Lovgivningen i den stat eller det land, hvor De bor, styrer alle krav og tvister vedrørende softwaren (inklusive prisen) eller nærværende aftale, herunder krav vedrørende kontraktbrud og krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, stiltiende

7 garanti, urimelig berigelse og tort med undtagelse af de alle bestemmelser, der har relation til voldgift, som er styret af FAA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i Deres stat eller land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat eller land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. 4. Aktivering a. Mere om aktivering. Softwaren giver Dem besked, om den installerede kopi af softwaren er korrekt licenseret. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger om softwaren og Deres computer til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, sprog og produktnøgle for softwaren, computerens internetprotokoladresse og oplysninger, der hentes fra computerens hardwarekonfiguration. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for yderligere oplysninger om aktivering. Hvis der er oprettet forbindelse til internettet fra den licenserede computer, opretter softwaren automatisk forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. I begge tilfælde kan der forekomme et internet- eller telefongebyr. b. Genaktivering. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De genaktiverer softwaren. c. Aktiveringsfejl. Under onlineaktivering eller genaktivering vil aktiveringen mislykkes, hvis licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren findes at være forfalskede, uden den korrekte licens eller indeholdende uautoriserede ændringer, og softwaren forsøger at reparere sig selv ved at erstatte ændret Microsoft-software med ægte Microsoft-software. Softwaren giver Dem besked, hvis den installerede kopi af softwaren ikke er korrekt licenseret eller indeholder uautoriserede ændringer. Derudover kan De modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren. De kan muligvis ikke hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft, hvis Deres kopi af softwaren findes at være forkert licenseret. d. Tilpasning. Nogle af de oplysninger, der insamles under aktivering, sendes til Microsoft efter aktivering for at De kan blive tilbud tilpassede tjenester. Tjenester som f.eks. Windows Fejlrapportering og Windows Store sender nogle af oplysningerne for at levere tjenester, der er tilpasset den type computerhardware, softwaren kører på. På samme måde kan Microsoft-kontotjenesten også sende oplysninger for at gøre det nemmere for dig at oprette nye Microsoft-konti. De kan finde yderligere oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Internetbaserede funktioner; Beskyttelse af personlige oplysninger Nogle softwarefunktioner bruger internetprotokoller, der sender Microsoft (eller leverandører eller tjenesteudbydere) computeroplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af

8 operativsystem og browser, navn på og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den computer, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede funktioner tilgængelige for Dem i henhold til Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Windows 8.1 på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= samt oplysninger, der kan blive vist til Dem i Windows-brugergrænsefladen. Nogle internetbaserede funktioner leveres og opdateres muligvis på en senere dato, hvis De f.eks. køber et program, der er afhængigt en af disse tjenester, eller for at gøre softwaren sikrere eller mere pålidelig. a. Windows Update. Hvis De bruger Windows Update-tjenesten i softwaren, kan opdateringer eller overførsler til Windows Update-tjenesten være påkrævet fra tid til anden for at tjenesten kan fungere som den skal. Disse overførsler hentes og installeres uden at De får yderligere besked. b. Windows Digital Rights Management-teknologi. Visse indholdsejere benytter Windows DRM-teknologi (Digital Rights Management) til at beskytte deres ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder, bl.a. ved at deaktivere softwarens funktionalitet til afspilning af beskyttet indhold, hvis der skulle opstå fejl i Windows DRM. De accepterer, at Microsoft kan indsætte en tilbagekaldelsesliste i licenserne. c. Windows Media Player. Når De bruger Windows Media Player, kontrollerer den hos Microsoft, om der er kompatible onlinemusiktjenester i Deres område og nyere versioner af afspilleren. De må kun benytte Windows Media Player som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= d. Windows Defender. Hvis Windows Defender er aktiveret, vil programmet gennemsøge din computer for mange typer skadelig software ( malware ), herunder vira, orme, bots, rootkits, spyware, adware og anden potentielt uønsket software. Hvis De vælger de anbefalede sikkerhedsindstillinger, første gang De bruger softwaren, fjernes skadelig software og anden potentielt uønsket software, der er vurderet høj eller alvorlig automatisk. Denne sletning kan medføre, at anden software på computeren holder op med at fungere, eller at De krænker en licens til at bruge denne software. Det kan forekomme, at software, der ikke er uønsket, fjernes eller deaktiveres. Hvis De bruger Windows Defender og Windows Update, opdateres Windows Defender jævnligt via Windows Update. e. Fjernelse af skadelig software. Softwaren kan regelmæssigt scanne efter og fjerne malware fra computeren ved hjælp af det værktøj til fjernelse af skadelig software, som for nylig blev downloadet til computeren. Når scanningen er fuldført, sendes en rapport regelmæssigt til Microsoft med specifikke oplysninger om registreret malware, fejl og andre oplysninger om computeren. Disse oplysninger bruges som en hjælp til at beskytte computeren mod skadelig software samt til at forbedre softwaren og andre Microsoft-produkter. De kan deaktivere softwarens rapporteringsfunktion ved at følge instruktionerne på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=

9 f. SmartScreen-filter. Hvis det er aktiveret, vil SmartScreen-filtret kontrollere adresserne på websider og overførsler, De forsøger at få vist, mod en altid opdateret liste over websider og overførsler, der er rapporteret til Microsoft som værende usikre eller mistænkelige. SmartScreen kontrollerer desuden overførte programmer, De forsøger at køre, mod en liste over ofte overførte eller kørte programmer, så De på denne baggrund kan træffe bedre beslutninger. De kan finde flere oplysninger i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Internet Explorer på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Hvis De aktiverer SmartScreen i Windows eller Internet Explorer, accepterer De denne funktion, og at SmartScreen-filtret kun bruges sammen med Windows eller Internet Explorer. De må ikke, hverken manuelt eller ved at aktivere eller godkende software eller tjenester, kopiere, få vist, distribuere, indsamle eller opbevare data fra SmartScreen-filtret. g. IPv6 Network Address Translation (NAT) Krydsningstjeneste (Teredo). Hver gang De starter Deres licenserede computer, forsøger Teredo at finde en offentlig version af Internet Protocol 6-tjenesten (IPv6) på internettet. Det sker automatisk, når Deres licenserede computer er tilsluttet et offentligt eller privat netværk, men det sker ikke på administrerede netværk som f.eks. virksomhedsdomæner. Hvis De benytter et program, der kræver Teredo for at bruge IPv6-forbindelser, eller hvis De konfigurerer Deres firewall til altid at aktivere IPv6-forbindelser, vil Teredo jævnligt kontakte Microsoft Teredo-tjenesten via internettet. De eneste oplysninger, der sendes til Microsoft, er standardcomputeroplysninger og navnet på den anmodede tjeneste, f.eks. teredo.ipv6.microsoft.com. De oplysninger, Teredo sender fra Deres computer, bruges til at afgøre, om Deres computer er forbundet til internettet, og om den kan finde en offentlig IPv6-tjeneste. Når tjenesten er fundet, sendes der oplysninger for at fastholde en forbindelse til IPv6-tjenesten. h. Plug and Play og Plug and Play-udvidelser. Deres computer har muligvis ikke de drivere, der skal til for at kunne kommunikere med hardware, der tilsluttes computeren. Hvis dette er tilfældet, kan softwarens opdateringsfunktion hente og installere de korrekte drivere på Deres computer. En administrator kan deaktivere denne opdateringsfunktion. i. Digitale certifikater. Softwaren benytter digitale certifikater til at bekræfter identiteten af internetbrugere, der sender X.509-standardkrypterede oplysninger, til digital signering af filer og makroer og til at kontrollere ægtheden af filindhold, og hvor det stammer fra. Softwaren kan muligvis hente og opdatere certifikater, lister over tilbagekaldte certifikater og listen over nøglecentre, der er tillid til, via internettet. j. Netværkstilgængelighed. Denne funktion afgør, om et system er forbundet med et netværk enten ved passiv overvågning af netværkstrafik eller aktive DNSeller HTTP-forespørgsler. Forespørgslen overfører kun standard-tcp/ip- eller DNS-oplysninger til routingformål. De kan slå den aktive forespørgselsfunktion fra gennem en registreringsindstilling.

10 k. Acceleratorer. Når De klikker på eller bevæger musen over en Accelerator i Internet Explorer, sendes noget af følgende muligvis til den relevante tjenesteudbyder (som muligvis ikke er Microsoft): titlen på og den fulde webadresse eller URL-adresse til den aktuelle webside, standardcomputeroplysninger og eventuelt valgt indhold. De kan finde yderligere oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= l. Opdatering af søgemaskine. Softwaren henter en opdatering til dataene på computeren om søgemaskiner. Denne opdatering opgraderer maskinerne med de seneste funktioner, såsom nye ikoner eller søgeforslag. Dette er en engangsopdatering, men softwaren vil forsøge at udføre opdateringen flere gange, hvis det ikke lykkes at hente opdateringen. De kan finde yderligere oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= m. Cookies. Hvis De vælger at benytte onlinefunktioner i softwaren, f.eks. Onlinehjælp og -support, kan der bliver installeret cookies. Hvis De vil vide, hvordan De kan blokere, kontrollere og slette cookies, skal De læse afsnittet om cookies i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= n. Windows Store. Ud over betingelserne i nærværende aftale for Internetbaserede funktioner, må De kun benytte Windows Store i henhold til betingelserne på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Disse betingelser indeholder også oplysninger om Windows Notification Service Windows-apps eller andre forudinstallerede apps under Start bruger muligvis Windows Notification Service. De accepterer, at vi må sende Dem meddelelser som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Windows 8.1 og i servicebetingelserne for Windows Store. 6. Windows-apps Windows-apps (f.eks. , Kalender og Personer) er apps, der er udviklet af Microsoft, indeholdt i Windows og givet i licens til Dem under nærværende aftale. De kan åbne de forskellige Windows-apps under Start. Nogle Windows-apps fungerer som adgangspunkter til onlinetjenester, og brugen af disse tjenester kan være underlagt separate betingelser og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger. De kan få vist disse betingelser og politikker under indstillingerne for den relevante app. Medmindre De får vist andre betingelser under indstillingerne for den relevante app, accepterer De, at de tjenester, De åbner fra Windows-apps, er underlagt Microsoft Services-aftalen under go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338, eller for Windows-apps, der giver adgang til Xbox-tjenester, xbox.com/legal/livetou. Tjenesterne kan blive ændret når som helst og er muligvis ikke tilgængelige i visse lande. Producenten eller installatøren kan også distribuere apps, som er udviklet af Microsoft og andre udviklere, som er underlagt separate licensvilkår. De kan når som helst vælge at fjerne en Windows-app, og De kan også vælge at geninstallere en Windows-app ved at overføre den fra Windows Store. Nogle Windows-apps indeholder reklamer. De kan vælge at framelde tilpassede reklamer på choice.live.com. 7. Licensbevis

11 Elementerne i en gyldig licens omfatter en ægte produktnøgle, vellykket aktivering af softwaren, en ægte Windows-etiket, f.eks. et ægthedsbevis, og en købskvittering fra en autoriseret forhandler af ægte Microsoft-software. En gyldig licens kan også omfatte en Windows-aktiveringsfil, som producenten eller installatøren har installeret på enheden. Hvis der er en ægthedsetiket eller en anden Windows-etiket, skal den sidde fastklæbet på computeren eller på producentens eller den persons emballage eller eksterne enheder, der installerede softwaren, på købstidspunktet. Hvis De modtager en ægthedsetiket separat fra enheden, udgør den ikke et licensbevis. Hvis De køber og downloader softwaren via Windows Store, er Deres købskvittering købskvitteringen for den Windows 8-software, De opdaterede fra. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. Yderligere oplysninger om ægte Microsoft-software findes på howtotell.com. 8. Opdateringer og opgraderinger De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. De kan muligvis ikke hente visse opdateringer eller opgraderinger fra producenten, installatøren eller Microsoft, hvis Deres kopi af softwaren findes at være forkert licenseret. Visse opgraderinger, support og andre tjenester, tilbydes kun til brugere af ægte Microsoft-software. De kan finde yderligere oplysninger om ægte Windows på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com. 9. Versioner med begrænsede rettigheder Visse versioner af softwaren, f.eks. Not for Resale og Academic, distribueres til begrænsede formål. De må ikke sælge software, der er markeret NFR eller Not for Resale, og De skal være Qualified Educational User for at kunne bruge software, der er markeret som Academic Edition eller AE. Hvis De ønsker flere oplysninger om Academic-software, eller hvis De vil vide, om De er en Qualified Educational User, skal De gå til microsoft.com/education eller kontakte en Microsoft-associeret virksomhed i dit land. 10. Skrifttyper, Ikoner, Billeder og Lyde a. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De kan midlertidigt hente skrifttyperne til en printer eller anden outputenhed for at udskrive indhold, og De må kun integrere skrifttyper i indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til begrænsningerne i skrifttyperne. b. Ikoner, billeder og lyde. Mens softwaren kører, må De udelukkende få adgang til og bruge indeholdte ikoner, billeder, lyde og medier, fra den licenserede computer. De må ikke dele eksempelbilleder, -lyde og -medier fra softwaren eller benytte dem til andre formål. 11..NET Framework Softwaren indeholder én eller flere komponenter fra.net Framework, som De kun må

12 benytte som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406, hvis De bruger.net Framework-komponenterne til at udføre interne benchmarktest. 12. H.264/AVC og MPEG-4 Visuelle Standarder og VC-1-videostandarder DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1 OG MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ( VIDEOSTANDARDER ) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS TILDELES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE 13. Adobe Flash Player Softwaren kan indeholde en version af Adobe Flash Player. De accepterer, at Deres brug af Adobe Flash Player er underlagt licensbetingelserne for Adobe Systems Incorporated på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Adobe og Flash er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. 14. Programmer fra Tredjemand Denne software indeholder visse programmer fra tredjemand. De accepterer, at Deres brug af dem er underlagt de licensvilkår, der følger med pågældende programmer. 15. Geografiske restriktioner og Eksportrestriktioner Hvis softwaren er begrænset til brug i et bestemt geografisk område, må softwaren udelukkende aktiveres i dette område. De skal desuden overholde alle nationale og internationale eksportlove og -regler, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. De kan få flere oplysninger om geografiske restriktioner og eksportrestriktioner på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= og microsoft.com/exporting. 16. Support- og Refusionsprocedurer For softwaren generelt, herunder Windows 8.1 anskaffet som en opdatering til Windows 8 via Windows Store, skal De kontakte computerproducenten eller installatøren for at få oplysninger om supportmuligheder. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med softwaren. For andre opdateringer og tillæg, der er hentet direkte fra Microsoft, yder Microsoft muligvis begrænsede supporttjenester for korrekt licenseret software som beskrevet på support.microsoft.com/common/international.aspx. Hvis De ønsker at få en refusion, skal De kontakte producenten eller installatøren, for at få oplysninger om deres regler for refusion. De skal overholde denne politik, som kan kræve, at De returnerer softwaren med hele computeren, som softwaren er installeret på, for at få pengene refunderet.

13 17. Hele Aftalen Nærværende aftalen (sammen med de trykte licensvilkår og andre betingelser i eventuelle softwaresupplementer, opdateringer og tjenester, der leveres af producenten, installatøren eller Microsoft, og som De bruger), og betingelserne i weblinks, der er angivet i nærværende aftale, udgør hele aftalen til softwaren og eventuelle supplementer, opdateringer og tjenester (medmindre producenten, installatøren eller Microsoft angiver andre betingelser med sådanne supplementer, opdateringer eller tjenester). De kan gennemse nærværende aftale, når softwaren kører, ved at gå til microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx eller ved at følge instruktionerne i Løsningscenter Windows-aktivering i softwaren. De kan også gennemse betingelserne via et af linkene i nærværende aftale, efter at softwaren kører, ved at indtaste URL-adresserne på adresselinjen i Deres browser, og De accepterer at gøre dette. De accepterer, at De vil læse betingelserne for alle tjenester eller indeholdte apps, der er underlagt nærværende aftale, før De benytter tjenesterne. De accepterer, at De ratificerer nærværende aftale og de tilknyttede betingelser ved at bruge tjenesten. Nærværende aftale indeholder desuden informationelle links. Følgende links indeholder bindende vilkår: go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Windows 8.1) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Voldgiftsprocedure) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Windows Media Player) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Vilkår for anvendelse for Windows Store) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Microsoft Services-aftale) xbox.com/legal/livetou (Vilkår for anvendelse for Xbox LIVE) go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (.NET Framework-betingelser) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Licensbetingelser for Adobe Flash Player)

14 BEGRÆNSET GARANTI Er der en BEGRÆNSET GARANTI på softwaren? Ja. Computerproducenten eller installatøren garanterer, at korrekt licenseret software, herunder Windows 8.1 anskaffet som en opdatering til Windows 8 via Windows Store, vil fungere i væsentlig grad som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft i løbet af de 90 dage, hvor den begrænsede garanti gælder, gælder Microsofts begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer, De forårsager, eller som opstår som følge af manglende overholdelse af instruktioner, eller som forårsages af hændelse, der ligger uden for producentens, installatørens eller Microsofts rimelige kontrol. Den begrænsede garanti træder i kraft, når den første bruger af Deres kopi af softwaren, henter kopien, og den varer i 90 dage. Supplementer, opdateringer eller erstatningssoftware, De modtager fra Microsoft i løbet af dette år, er også omfattet af garantien, men kun i den resterende del af den 90-dages periode eller i 30 dage. Den længste periode er gældende. Overførsel af softwaren forlænger ikke varigheden af den begrænsede garanti. Producenten eller den, der installerede softwaren, og Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Producenten eller installatøren og Microsoft fraskriver sig alle stiltiende garantier, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis de gældende lokale love ikke tillader Microsofts udelukkelse af stiltiende garantier, vil alle stiltiende garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantis varighed, og de er begrænset i henhold til lokal lovgivning. Hvis de gældende lokale love kræver en længere begrænset garanti, vil denne længere garanti være gældende, på trods af nærværende aftale, men De kan kun kræve den afhjælpning, der er beskrevet i nærværende aftale. Hvad nu, hvis producenten, installatøren eller Microsoft bryder garantien? Hvis producenten eller installatøren eller Microsoft bryder den begrænsede garanti, vil de, efter eget valg, enten: (i) reparere eller erstatte softwaren vederlagsfrit, eller (ii) acceptere returnering af produktet (eller produkterne) mod refusion af det evt. betalte beløb. Producenten eller installatøren (eller Microsoft, hvis du har købt direkte hos Microsoft) reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware, eller tilbyder en refusion af det beløb De har betalt. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at få oplysninger om dette. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. Hvis de har grundlag for at få dækket skader fra Microsoft, kan De kun få dækket direkte skader op til det beløb, som De betalte for softwaren (eller op til 50 USD, hvis De erhvervede softwaren gratis). For at få en refusion skal De indlevere en kopi af købsbeviset og overholde producentens eller installatørens returneringspolitik. Hvis de originale ægthedsbevis leveres sammen med computeren, herunder produktnøglen, skal det opbevares sammen med computeren. Hvad nu, hvis producenten, installatøren eller Microsoft bryder en del af aftalen? Udover refunderinger som producenten, installatøren eller Microsoft måtte tilbyde, kan De ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for direkte skader, følgeskader, tabt

15 fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Hvis de har grundlag for at få dækket skader fra Microsoft, kan De kun få dækket direkte skader op til det beløb, som De betalte for softwaren (eller op til 50 USD, hvis De erhvervede softwaren gratis). Begrænsningerne og udelukkelse af erstatning i nærværende aftale gælder også, selvom reparation, erstatning eller refusion af softwaren ikke til fulde kompenserer Dem for Deres tab, eller hvis producenten, installatøren eller Microsoft kendte til eller burde have kendt til risikoen for skader. Nogle stater og lande tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader, følgeskader eller andre skader, hvorfor disse begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke gælder for Dem. Hvis den lokale lovgivning giver Dem mulighed for at få dækket andre skader fra producenten, installatøren eller Microsoft, selvom nærværende aftale ikke gør, kan De ikke få dækket mere end det beløb, De har betalt for softwaren (eller op til 50 USD, hvis De erhvervede softwaren gratis). FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN De skal have et købsbevis for at kunne benytte den begrænsede garanti. Kontakt producenten eller installatøren på den adresse eller det frikaldsnummer, der fulgte med Deres computer, for få oplysninger om, hvordan De får en garantiservice for softwaren. Hvis Microsoft er Deres computerproducent, kan De kontakte Microsoft på: 1. USA og Canada. I forbindelse med begrænset garanti eller oplysninger om, hvordan De opnår refusion for software, der er købt i USA og Canada, skal De kontakte Microsoft på telefon (800) MICROSOFT, via almindelig post til Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller ved at besøge microsoft.com/info/nareturns.htm. 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for den begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under den begrænsede garanti, skal De kontakte Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, eller den Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se microsoft.com/worldwide). 3. Australien. Hvis De har købt softwaren i Australien, skal De kontakte Microsoft for at fremsætte et krav, på , eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia. 4. Andre lande. Hvis De har købt softwaren i et andet land, skal De kontakte den Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se microsoft.com/worldwide). EULAID:WinBlue_R8_2_ED_CC_O_DA-DK

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden.

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Brugervejledning Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Norton Internet Security Brugervejledning

Norton Internet Security Brugervejledning Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet af genbrugsmaterialer.

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Norton 360TM. Brugervejledning

Norton 360TM. Brugervejledning Norton 360TM Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden.

Brugervejledning. Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Brugervejledning Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet af genbrugsmaterialer.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access Installationsvejledning til smartphones McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR DEN JURIDISKE GÆLDENDE KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC")

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere