Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland"

Transkript

1 februar 2010 Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland

2 februar 2010 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING... 4 ACL- OG FLERLIGAMENTREKONSTRUKTIONER (KOMPLICEREDE)... 4 BOTOXBEHANDLING AF SPASTICITET... 5 GERIATRI*... 6 Geriatrisk faldklinik... 8 HJERTEREHABILITERING... 9 HÅNDKIRURGI INKONTINENS KOL - REHABILITERING SKULDER- OG ALBUEALLOPLASTIK SAMT SKULDER- OG ALBUEFRAKTURER, KAPSELLÆSIONER, LIGAMENTSKADER OG -REKONSTRUKTIONER GENOPTRÆNING UNDER INDLÆGGELSE ABDOMINALKIRURGI (KOMPLICEREDE FORLØB) APOPLEKSI (FASE 1) APOPLEKSI (FASE 2) BENAMPUTATION BØRN MED LUFTVEJSLIDELSER BØRN MED MEDFØDTE FODDEFORMITETER OG KONTRAKTURER CANCER MAMMAE OPERATIONER (PRIMÆRE OPERATIONER) GERIATRI* GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK HOFTEOPERATIONER (ALLOPLASTIK OG COL. FEM. FRACTURER) HÅNDKIRURGI INTENSIVE RESPIRATORPATIENTER KARDIOLOGI (MEDICIN) KNÆOPERATIONER (ALLOPLASTIK OG FRAKTURER) KOL KRANIETRAUMER OG TILGRÆNSENDE LIDELSER (FASE 1) KRANIETRAUMER OG TILGRÆNSENDE LIDELSER (FASE 2) NEUROLOGI PARA- OG TETRAPLEGI (AKUTFORLØB, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL) PARA- OG TETRAPLEGI (REHABILITERINGSFORLØB, REGIONSHOSPITALET VIBORG) PRÆMATURE RYGOPERATIONER (DESE, DISKUSPROLAPS OG STENOSE) SKULDEROPERATIONER (ALLOPLASTIK, FRAKTURER M.FL.) THORAXKIRURGI (HJERTE) THORAXKIRURGI (LUNGE) UROLOGI FORLØBSPROGRAMMER* KOL Specialiseret ambulant genoptræning/rehabilitering* Genoptræning under indlæggelse... 46

3 februar 2010 Indledning I forbindelse med etableringen af Region Midtjylland blev det tydeligt, at hospitalerne i de fire tidligere amter havde forskellig kodningspraksis på fysioterapi- og ergoterapiområdet for behandling og genoptræning både ambulant og under indlæggelse. Det er væsentligt i forhold til kvaliteten og sammenligneligheden, at kodningen af henholdsvis specialiseret ambulant genoptræning og genoptræning og behandling under indlæggelse ensrettes på tværs af hospitalerne i regionen. Dette vil betyde, at aktiviteten kan sammenlignes på tværs af hospitalerne, og det vil også medføre en mere ensartet afregning af genoptræningsaktivitet med kommunerne i Region Midtjylland. På baggrund heraf nedsatte regionen en arbejdsgruppe bestående af terapeuter og repræsentanter fra hospitalerne og Sundhedsstaben med det opdrag at udarbejde en fælles kodebog. Kodebogen blev implementeret 1. maj 2008 for ambulante patienter og 1. oktober 2008 for indlagte patienter. Kodebogen omfatter kodning af standardforløb på udvalgte patientkategorier og angiver retningslinjer for hvilke, der skal eller kan anvendes. Hvilke koder skal anvendes? Ved kodning af ydelser for de patientkategorier, der er beskrevet i kodebogen, skal hospitalerne altid anvende de koder, der er markeret med fed skrift. Ved ambulant genoptræning skal koderne anvendes ved hvert besøg. Ved genoptræning under indlæggelse skal koderne anvendes mindst en gang i genoptræningsforløbet. Hvilke koder kan anvendes? Øvrige koder i kodebogen, som er markeret med Evt., er koder, der ofte anvendes indenfor den pågældende patientkategori, og som hospitalerne kan anvende efter behov. Det er endvidere muligt at supplere kodningen med en eller flere SKS-tillægskoder (f.eks. BZFD8), når det er relevant. Genoptræningsplan Koder for udarbejdelse af genoptræningsplan og den instruktion/undersøgelse, der er sket i forbindelse med udarbejdelsen af en genoptræningsplan, er ikke omfattet af kodebogen. Kodebogen er revideret februar

4 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Specialiseret ambulant genoptræning ACL- og flerligamentrekonstruktioner (komplicerede) Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Ved start af genoptræning) ZZ5049 (Fysioterapeutisk undersøgelse/vurdering, hvor det foretages og er Efterfølgende evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. ZZ5049 (Fysioterapeutisk undersøgelse/vurdering, hvor det foretages og er Evt. Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BLNG +BWFA (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering med akupunktur) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) (kun proteser) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Afsluttende Evt. BNPA (Sårbehandling) AWX21 (Ved afslutning af genoptræning) ZZ5049 (Fysioterapeutisk undersøgelse/vurdering, hvor det foretages og er BVD (Generelle pædagogiske interventioner) *Nogle patienter kan ved afslutningen have behov for at fortsætte træningen i kommunalt regi. Der udarbejdes ikke en ny genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning. Genoptræningen fortsætter i kommunen på baggrund af den specialiserede genoptræningsplan og hospitalets statusrapport. 4

5 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Botoxbehandling af spasticitet Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Startkode specialiseret genoptræning) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling) Efterfølgende BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling) Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Afsluttende Evt. BZFD8 (2 behandlere om samme procedure) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er AWX21 (Slutkode specialiseret genoptræning) Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BZFD8 (2 behandlere om samme procedure) Evt. ZPVA2 (Interventionsvarighed 1-2 timer) *Nogle patienter kan ved afslutningen have behov for at fortsætte træningen i kommunalt regi. Der udarbejdes ikke en ny genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning. Genoptræningen fortsætter i kommunen på baggrund af den specialiserede genoptræningsplan og hospitalets statusrapport. 5

6 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Geriatri* Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning administrativ startkode) BVA (Kommunikation) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse når det foretages og er dokumenteret i journalen) AAF6 (Hjemmebesøg) BEF (Mund, svælg- og ansigtsstimulation) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesesterapi) BRA (Træning af kognitive og intellektuelle funktioner) BTP (Færdighedstræning ifm. daglig livsførelse) ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning før udskrivelse til hjemmet - koden benyttes kun sammen med AAF6) Efterfølgende BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) BVA (Kommunikation) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) AAF6 (Hjemmebesøg) BEF (Mund, svælg- og ansigtsstimulation) BLNC(Neuromuskulær bevægelseseterapi) BRA (Træning af kognitive og intellektuelle funktioner) BTP (Færdighedstræning ifm daglig livsførelse) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse når det foretages og er dokumenteret i journalen) ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning før udskrivelse til hjemmet - koden benyttes kun sammen med AAF6) BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) 6

7 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Afsluttende AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning administrativ slutkode) BVA (Kommunikation) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse når det foretages og er dokumenteret i journalen) AAF6 (Hjemmebesøg) BEF (Mund, svælg- og ansigtsstimulation) BLNC (Neuromuskulær bevægelseseterapi) BRA (Træning af kognitive og intellektuelle funktioner) BTP (Færdighedstræning ifm daglig livsførelse) ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning før udskrivelse til hjemmet - koden benyttes kun sammen med AAF6) BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) *Dette katalog er et samlet, overordnet koderegister, hvorfra der kan sammensættes specifikke interventionstilbud. 7

8 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Geriatrisk faldklinik Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning - start-kode) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse - når det foretages og er dokumenteret i journalen) Efterfølgende Evt. + BZFA (Behandling/træning på hold) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse - når det foretages og er dokumenteret i journalen) Afsluttende Evt. + BZFA (Behandling/træning på hold) AWX21 (Slutkode specialiseret genoptræning) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse - når det foretages og er dokumenteret i journalen) Evt. + BZFA (Behandling/træning på hold) 8

9 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Hjerterehabilitering* Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning - start-kode) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) Evt. Efterfølgende Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) Evt. BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) Evt. Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) Afsluttende ** Evt. undervisningsbesøg alene v. terapeut: AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slut-kode) Evt. Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) Afsluttende samtale og test: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er *Nogle patienter kan ved afslutningen have behov for at fortsætte træningen i kommunalt regi. Der udarbejdes ikke en ny genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning. Genoptræningen fortsætter i kommunen på baggrund af den specialiserede genoptræningsplan og hospitalets statusrapport. 9

10 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Håndkirurgi Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning start-kode) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BNPA (Sårbehandling) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BMFF0 (Ødembehandling) redskaber og boligændringer) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Efterfølgende Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BNPA (Sårbehandling) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BMFF0 (Ødembehandling) redskaber og boligændringer) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) 10

11 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Afsluttende AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slutkode) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BNPA (Sårbehandling) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BMFF0 (Ødembehandling) redskaber og boligændringer) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) 11

12 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Inkontinens Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning start-kode) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BJFA (Inkontinensbehandling) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling) Efterfølgende Evt. BIXY (Intervention i relation til mave-tarmkanalen ikke klassificeret andetsteds) BJFA (Inkontinensbehandling) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BLNJ (Apparaturbehandling) Afsluttende Evt. BIXY (Intervention i relation til mave-tarmkanalen ikke klassificeret andetsteds) AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slutkode) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BJFA (Inkontinensbehandling) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling) Evt. BIXY (Intervention i relation til mave-tarmkanalen ikke klassificeret andetsteds) 12

13 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 KOL - rehabilitering Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning start-kode) BGF (Intervention ved respirationslidelser) kan kodes hvis en patient får en særlig og individuel instruktion ud over den fastlagte undervisning. Efterfølgende Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) BGF (Intervention ved respirationslidelser) kan kodes hvis en patient får en særlig og individuel instruktion ud over den fastlagte undervisning Afsluttende Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slutkode) BGF (Intervention ved respirationslidelser) kan kodes hvis en patient får en særlig og individuel instruktion ud over den fastlagte undervisning Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) 13

14 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 Skulder- og albuealloplastik samt skulder- og albuefrakturer, kapsellæsioner, ligamentskader og -rekonstruktioner Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning - start-kode) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) Efterfølgende Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. + ZSCD3 (Bassin) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddels behandling) Afsluttende * Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BVD (Generelle pædagogiske interventioner) AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slutkode) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. + ZSCD3 (Bassin) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddels behandling) Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) 14

15 Kodebog for specialiseret ambulant genoptræning februar 2010 *Nogle patienter kan ved afslutningen have behov for at fortsætte træningen i kommunalt regi. Der udarbejdes ikke en ny genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning. Genoptræningen fortsætter i kommunen på baggrund af den specialiserede genoptræningsplan og hospitalets statusrapport. 15

16 Genoptræning under indlæggelse Abdominalkirurgi (komplicerede forløb) Fysioterapi: BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) eller BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion) redskaber, boligændringer) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Ergoterapi: BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber, boligændringer) Evt. Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) 16

17 Apopleksi (fase 1) Fase 1: Den akutte behandling Første del af rehabiliteringsforløbet. Gennemsnitlig indlæggelsestid er 3 dage Fysioterapi: ZZ5049 (Fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) eller BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) redskaber og boligændringer) Evt. BAF (Nervestimulation, blokade og smertebehandling) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Ergoterapi: ZZ5049 (Ergoterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) eller BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner)* Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) redskaber og boligændringer) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. BTNA (funktionstræning) Evt. BMFF0 (Ødembehandling) 17

18 Apopleksi (fase 2) Fase 2 Behandling og rehabilitering i hospitalsfasen Fysioterapi og ergoterapi*: ZZ5049 (Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering) BLNC (Neuromuskulær bevægelsestræning) BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BVA (Kommunikation) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. Evt. BRB (Træning af psykosocial funktion) Evt. BRC (Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion) Evt. BLNG (Manuel terapi) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) Evt. Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion) Evt. BRG (Intervention i forhold til social trivsel) redskaber og boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BTS (Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet) Evt. BRF (Intervention i relation til mental aktivitet) Evt. BRD (Psykomotorisk bevægelsesterapi) Evt. BMFF0 (Ødembehandling) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Evt. BZFB (Gruppebehandling/træning) Evt. +BZFA (Holdbehandling eller træning) Evt. BZFD8 (Flere behandlere om samme procedure) Evt. ZSCD3 (Bassin) 18

19 Evt. ZSX (Andre behandlingssteder) Evt. ZSJ (Institution) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelser i bevæge-apparatet) * Det enkelte hospital kan vælge at opdele koderne i ergo- og fysioterapikoder. 19

20 Benamputation Fysioterapi: BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber, boligændringer) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) Evt. +BZFA (Holdbehandling eller træning) Evt. AAF6 og ZZ0169 (hjemmebesøg) NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen. Ergoterapi: BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber, boligændringer) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Evt. 20

21 Børn med luftvejslidelser Fysioterapi: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLNC (Træning af børn under udvikling med behov for stimulation) 21

22 Børn med medfødte foddeformiteter og kontrakturer Fysioterapi: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) eller BLNC (Træning af børn under udvikling med behov for stimulation) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) 22

23 Cancer mammae operationer (primære operationer) Fysioterapi: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. BZFA (Holdbehandling eller -træning) 23

24 Geriatri* BVA (Kommunikation) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BTP (Færdighedstræning ifm. daglig livsførelse) ZZ5049 (Ergo-/ fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse - når det foretages og er dokumenteret i journalen BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) AAF6 (Hjemmebesøg) BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) BLNA(Biomekanisk bevægelsesterapi) BLNC (Neuromuskulær bevægelseseterapi) BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning - benyttes kun sammen med AAF6) * Det samlede egister til alle stationære sengeafsnit 24

25 Gynækologi og obstetrik Fysioterapi: Evt. BJFA (Inkontinensbehandling) redskaber, boligændringer) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) Evt. BIXY (Intervention i relation til mave-tarmkanalen ikke klassificeret andetsteds) Evt. BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) Ergoterapi: Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber, boligændringer) 25

26 Hofteoperationer (alloplastik og col. fem. fracturer) Fysioterapi: eller BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) redskaber, boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Ergoterapi: Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber, boligændringer) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) 26

27 Håndkirurgi Ergoterapi: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) redskaber og boligændringer) 27

28 Intensive respiratorpatienter Fysioterapi: eller BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLNG (Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering) redskaber og boligændringer) Evt. Ergoterapi: redskaber og boligændringer) Evt. BEF (Mund- svælg og ansigtsstimulation) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Evt. Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) 28

29 Kardiologi (medicin) Fysioterapi: Evt. redskaber og boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLNG (Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) Ergoterapi: eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) 29

30 Knæoperationer (alloplastik og frakturer) Fysioterapi: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) redskaber, boligændringer) Evt. BLNG (Manuel terapi) Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) (efter lægeordination) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Ergoterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse) BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) 30

31 KOL Fysioterapi: BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. Ergoterapi: Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) 31

32 Kranietraumer og tilgrænsende lidelser (fase 1) Fase 1 Den akutte traumebehandling Fysioterapi: ZZ5049 (Fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) redskaber og boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. Evt. BLNG (Manuel terapi) Ergoterapi: ZZ5049 (Ergoterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) eller BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) redskaber og boligændringer) 32

33 Kranietraumer og tilgrænsende lidelser (fase 2) Fase 2 Behandling og rehabilitering i hospitalsfasen Fysioterapi og ergoterapi: ZZ5049 (Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering) BLNC (Neuromuskulær bevægelsestræning) BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Evt. BRB (Træning af psykosocial funktion) Evt. BLNG (Manuel terapi) Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) Evt. BMFFO (Ødembehandling og ødemprofylakse) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) Evt. BRF (Intervention i relation til mental aktivitet) Evt. BRC (Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion) Evt. BRD (Psykomotorisk bevægelsesterapi) Evt. Evt. BRG (Intervention i forhold til social trivsel) redskaber og boligændringer) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. BTS (Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet) Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum) Evt. BZFB (Gruppebehandling/træning) Evt. BZFA (Holdbehandling eller -træning) Evt. ZSCD3 (Bassin) Evt. ZSJ (Institution) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet 33

34 forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Evt. BZFD8 (Flere behandlere om samme procedure) Evt. ZSX (Andre behandlingssteder) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet) 34

35 Neurologi Fysioterapi: BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) redskaber og boligændringer) Evt. Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. Ergoterapi: BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) Evt. BEF (Mund- svælg og ansigtsstimulation) Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) 35

36 Para- og tetraplegi (akutforløb, Århus Universitetshospital) Akutforløb på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Første del af rehabiliteringsforløbet (2-4 uger) Fysioterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. Evt. BLNG (Manuel terapi) Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Ergoterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) 36

37 Para- og tetraplegi (rehabiliteringsforløb, Regionshospitalet Viborg) Rehabiliteringsforløb på Regionshospitalet Viborg, Paraplegifunktionen Fysioterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. redskaber og boligændringer) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) (ved lægeordination) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet) (efter lægeordination) Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) (efter lægeordination) Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) Ergoterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) redskaber og boligændringer) 37

38 Evt. ZZ0169 (Vurdering af behov for foranstaltninger i hjemmet forud for udskrivning) og AAF6 (Hjemmebesøg) (NB: Hjemmebesøg afvikles med udgangspunkt i Sundhedsaftalen) 38

39 Præmature Fysioterapi: Respirationsfysioterapi: ZZ5049 (Vurdering og undersøgelse hvor det foretages og dokumenteres i behandlingskortet) BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) (ved lægeordination) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Udredning: ZZ5049 (Vurdering og undersøgelse hvor det foretages og dokumenteres i behandlingskortet) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Vejledning: BVD (Generelle pædagogiske interventioner) BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Ergoterapi: ZZ5049 (Vurdering og undersøgelse hvor det foretages og dokumenteres i behandlingskortet) BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) Evt. redskaber og boligændringer) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) 39

40 Rygoperationer (dese, diskusprolaps og stenose) Fysioterapi: ZZ5049 (Vurdering og undersøgelse hvor det foretages og dokumenteres i behandlingskortet) BTNA (Funktionstræning) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) Evt. BGF (Intervention ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLP (mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet) Evt. Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) redskaber og boligændringer) Ergoterapi: ZZ5049 (Vurdering og undersøgelse hvor det foretages og dokumenteres i behandlingskortet) BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) 40

41 Skulderoperationer (alloplastik, frakturer m.fl.) Fysioterapi: BVD (Instruktion) Evt. BLNG (Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering) Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse) Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparat) Evt. BAF (Nervestimulation, blokade og smertebehandling) Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet) 41

42 Thoraxkirurgi (hjerte) Fysioterapi: BVD (Instruktion) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BZFA (Holdbehandling eller -træning) Evt. BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) Evt. BLNG (Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering) redskaber og boligændringer) Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Ergoterapi: eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) 42

43 Thoraxkirurgi (lunge) Fysioterapi: BVD (Instruktion) BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) Evt. BLNG (Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering) redskaber og boligændringer) Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet) Ergoterapi: eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) Evt. BRA (Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner) Evt. BEF (Mund-, svælg- og ansigtsstimulation) 43

44 Urologi Fysioterapi: Evt. BJFA (Inkontinensbehandling) Evt. BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) redskaber og boligændringer) Evt. BLNC (Neuromuskulær bevægelsesterapi) Evt. BMFF1 (Lymfeødembehandling) Ergoterapi: Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) 44

45 Kodebog - forløbsprogrammer februar 2010 Forløbsprogrammer* KOL Specialiseret ambulant genoptræning/rehabilitering* Der foreligger en genoptræningsplan, som er registreret med ZZ0175Y Hvilket 1. Fysioterapi og ergoterapi: ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er AWG11 (Specialiseret ambulant genoptræning start-kode) BGF (Intervention ved respirationslidelser) Evt. BTNB (kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer) Efterfølgende Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) BGF (Intervention ved respirationslidelser) BVD (Generelle pædagogiske interventioner) kan kodes hvis en patient får en særlig og individuel instruktion ud over den fastlagte undervisning redskaber og boligændringer) Afsluttende Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering hvor det foretages og er AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning - slutkode) BGF (Intervention ved respirationslidelser) kan kodes hvis en patient får en særlig og individuel instruktion ud over den fastlagte undervisning redskaber og boligændringer) Evt. + BZFA (Holdbehandling eller -træning) * Koder for forløbsprogrammet for hjertekarsygdom indarbejdes, når programmet i højere grad er implementeret. 45

46 Kodebog - forløbsprogrammer februar 2010 Genoptræning under indlæggelse Fysioterapi: BGF (Interventioner ved behandling af respirationslidelser) BVA (kommunikation) redskaber og boligændringer) Evt. AAF6 (Hjemmebesøg)+tillægskode BLNR Evt. Zz0175z (Udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning) Ergoterapi: BVA (Kommunikation) BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse) redskaber og boligændringer) Evt. AAF6 (Hjemmebesøg) + tillægskode BLNR 46

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland

Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland januar 2011 Kodebog: Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Midtjylland januar 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING... 4 ACL-

Læs mere

Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder. Specialiseret ambulant genoptræning. Genoptræning under indlæggelse

Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder. Specialiseret ambulant genoptræning. Genoptræning under indlæggelse Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder Specialiseret ambulant genoptræning Genoptræning under indlæggelse Region Nordjylland 1 Indledning Kommunerne er forpligtede til at

Læs mere

INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE:

INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE: INDSATSER TIL VISITERING VISITERET TID IALT: KAN INDEHOLDE: 140 Sundhedsloven 140 UDREDNING, UKOML. 90 min Indsatsen anvendes m.h.p. fastsættelse af hvilke indsatser borgerens træningspotentiale kan opnås

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen 1. januar 2009 5. udgave Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser

Læs mere

Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder:

Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder: *NYT* BILAG 1. YDELSESBESKRIVELSE, JF. 36 55.40.3 Side 1 Fysioterapeuten skal inden udgangen af 2012 være overgået til registrering af ydelser efter følgende koder: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut. 6. udgave September 2015

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut. 6. udgave September 2015 Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens serum institut 6. udgave September 2015 SKSkode Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

FAGLIGE YDELSER 2013

FAGLIGE YDELSER 2013 FAGLIGE YDELSER 2013 Formål Alle i sundhedsvæsenet anvender samme ydelser Trække statistik Monitorering Nye ydelser Ydelsesbeskrivelsen er ændret ikke selve ydelsen Benævnelsen er ændret Beskrivelsen er

Læs mere

Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi

Vejledning. til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi Vejledning til ydelsesbeskrivelsen i Overenskomst om almindelig fysioterapi og Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi Indledning Alle fysioterapeuter skal inden udgangen af 2012 overgå til registrering

Læs mere

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe.

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. Bilag 07_170306B Rapport om afgræsning af genoptræningsopgaven Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. 1. Indledning og baggrund: Folketinget

Læs mere

00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning

00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning 00S02 Konference, Antal = 255 BLN Interv.m. rel.til bevægeapparatets tilstand og funktion BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNA0 Konditionstræning til øgning af aerobe kapacitet BLNA1 Mobilitetstræning

Læs mere

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140

Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Aftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 21. december 2009 Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indledning Region

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen

Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen 1. januar 2009 5. udgave Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Formålet med kataloget er at sikre et overordnet ensartet genoptræningstilbud til borgerne i hele regionen.

Formålet med kataloget er at sikre et overordnet ensartet genoptræningstilbud til borgerne i hele regionen. Vejledende snitfladekatalog vedr. almindelig og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 Bilag til den generelle sundhedsaftale om træningsområdet Indledning Region Midtjylland og kommunerne

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning

Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder. 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling. 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning Indhold Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning 2.2 Sundhedsloven 140 Almen genoptræning 2.3 Sundhedsloven

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Region Syddanmark Børn Habilitering Rehabilitering. Regional børnegruppe under følgegruppe for genoptræning i Region Syddanmark

Region Syddanmark Børn Habilitering Rehabilitering. Regional børnegruppe under følgegruppe for genoptræning i Region Syddanmark Region Syddanmark Børn Habilitering Rehabilitering Regional børnegruppe under følgegruppe for genoptræning i Region Syddanmark Juli 2009 Forord Denne rapport er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Henvisning af patienter til genoptræning

Henvisning af patienter til genoptræning Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde? Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt...

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Hvilke koder KAN anvendes?

Hvilke koder KAN anvendes? FORORD I forbindelse med etableringen af Region Hovedstaden blev regionen opmærksom på at hospitalerne har forskellig kodningspraksis på fysio- og ergoterapiområdet både ambulant og under indlæggelse.

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark

Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Region Syddanmark Bilag 2 Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedslovens 40 i Region Syddanmark Snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning. November 2007 Udarbejdet

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Somatisk genoptræning i Region Midtjylland

Somatisk genoptræning i Region Midtjylland Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Somatisk genoptræning i Region Midtjylland Genoptræningsplaner, genoptræningsaktivitet og kommunale udgifter til genoptræning. 2007 Susanne Reindahl

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven

Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven Konvergens omkring snitflade mellem almen og specialiseret ambulant jf. Sundhedsloven Katalog over specialiseret og almen ambulant. Januar 2007 Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. sforløb nedsat

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

C A S E K A T A L O G SKS- REGISTRERING AF YDELSER I FYSIO- OG ERGO- TERAPI I REGION HOVEDSTADEN

C A S E K A T A L O G SKS- REGISTRERING AF YDELSER I FYSIO- OG ERGO- TERAPI I REGION HOVEDSTADEN C A SKS- REGISTRERING AF YDELSER I FYSIO- OG ERGO- TERAPI S E K A T A L I REGION HOVEDSTADEN O G FORORD I forbindelse med etableringen af Region Hovedstaden blev regionen opmærksom på at hospitalerne har

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedsloven

Genoptræning efter Sundhedsloven Ydelsestype Genoptræning efter sundhedsloven Ydelsens Formålet med ydelsen Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital

OUH Odense Universitetshospital OUH Odense Universitetshospital OUH Odense Universitetshospital Rehabiliteringsafdelingen Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C Tlf. 65 41 35 30 Mail: ode.rehab@rsyd.dk Praktikleder Chefterapeut Marianne Bjerg

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere