Gentofte Hospital Designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Hospital Designmanual"

Transkript

1 Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE

2 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Brønde Prøvning og test AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Tagvand Isolering Sanitet Gulvafløb Montagestel Armaturer Prøvning og test VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Vandinstallationer Brugsvand og behandlet vand Ventiler m.v Pumper Isolering Legionella Indregulering og test 16

3 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 3 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Medicinske luftarter Vakuumanlæg Rørsystemer Ventiler m.v Udtag, udtagsposter m.v Trykvagt/Medivagt Nødafspærringsboks Ejektorsug Kvalitetssikring Prøvning og test KØLEANLÆG, SFB (55) / DBK (-315) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Kølevandsinstallationer Pumper Isolering Indregulering og test VARMEANLÆG SFB (56) / DBK (-320) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Varmeinstallationer Radiator- og konvektoranlæg Pumper Isolering Indregulering og test 26

4 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 4 af VENTILATIONSANLÆG SFB (57) / DBK (-325) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Ventilation Procesventilation Arbejdsmiljø, indeklima og lydtrykniveauer Arbejdsmiljø Indeklima Lydtrykniveau Standarder m.v Design og udførelse Aggregater Filtre Varmeflader Køleflader Varmegenvinding Befugter Kanaler Armaturer Isolering Rengøring Potentialudligning Indregulering og test SPRINKLERANLÆG SFB (59) / DBK (-365) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Sprinklerinstallationer Prøvning og test BRANDBEKÆMPELSE (-365) Generelt Slangevindere El-anlæg Lokalt brandbekæmpelse 38

5 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 5 af ØVRIGE VVS-ANLÆG HØJSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Principdiagram for eksisterende anlæg Komponent og materialevalg LAVSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Generatoranlæg Hovedprincip, diagram Tavler Kabelføring Installations principper Beskyttelse mod indirekte berøring, Princip Potentialudligning, Montagemateriel Skærmede installationer Installationskanaler Belysning Nød- og Panikbelysning SVAGSTRØMSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL CTS-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m CE-mærkning ABA-anlæg Funktionelle og tekniske krav Detektorer Alarmtryk Sirener og klokker Rumslukningsanlæg: Aspirationsanlæg: Krav til dokumentation ABDL-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 54

6 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 6 af Generelt ADK-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Dørmiljø Kabelføring Mærkning Dokumentation AIA-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Udstyr, komponenter og funktioner ITV anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Overfaldsalarm Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Varslingsanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Opbygning og funktion Personsøgeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Patientkaldeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Hjertestopanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Samtaleanlæg Overvågningsanlæg Musikanlæg 62 Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV- og radioanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV-anlægget Radioanlægget FM båndet fra 87,00 MhZ 108,00 Mhz Antenneanlæg for TV- og radioanlæg EDB installationer Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m PDS kabling Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 64

7 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 7 af Generelt Kabling Krydsfelter Krydsfeltskabe Kontaktstationer Telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt PTS telefonkabling DECT telefoni / IP telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt UR anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Krav til installation ELEVATORANLÆG ØVRIGE MEKANISKE ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Automatiske døråbnere ØVRIGE EL-ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Lynaflederanlæg TEKNISK UDSTYR, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL KATODISK BESKYTTELSE AF RØR Generelt Rørsystemer Dokumentation HYGIEJNE Generelle krav, indbygget krav fra hygiejne organisationen ind i byggeprojekter Krav til de enkelte rum funktioner (rengøring) Krav til ventilation luftkvalitet i de enkelte rum funktioner PRINCIP FOR MÆRKNING, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Anlægsnummerering Afløb VVS Ventilation 75

8 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 8 af RØR GENNEMFØRINGER, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Alle medier Brandlukninger KVALITETSSTYRING OG DOKUMENTATION, NORMER, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Almen Rådgivning ydelser Entreprenør ydelser DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESDOKUMENTATION, NORMER Dokumentation, omfang Tegninger TEGNINGER CAD Manual Aflevering af dokumentation, form og antal LEDNINGSEJERE Liste over fremmede ledningsejere på KAS Gentofte ENERGI POLITIKER Generelt Køleanlæg Ventilationsanlæg Varmeanlæg El-anlæg STANDARD TEGNINGER, OPSTALTER OG SPECIFIKATION AF KOMPONENTER Op stuer Toiletter Skyllerum Sengestuer Etc BYGGEPLADSDRIFT 87

9 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 9 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL 1.8 KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Gennem de seneste år er der foretaget gennemgribende renovering af på kloaksystem Gentofte Hospital. Eksisterende ledninger for regn- og spildevand er tilsluttes offentlig kloak (fællessystem) i vej Fremtidige forhold Kloakanlæg udføres som separat system. Kloakledninger fra bygninger forsynes med rottespærre. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 430, norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 437, norm for lægning af stive ledninger af beton i jord DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 475, norm for etablering af ledningsanlæg i jord SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer. Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital. Link til filen Design og udførelse Afløbsinstallationer Ved samling af afløbsrør skal der specificeres en tætning med en gummiringstype, der er velegnet til eventuelt særlige forhold i spildevandsmediet. Afløbsledninger i jord udføres i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres.

10 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 10 af 87 Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brønde Der skal så vidt muligt anvendes standardbrønde i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tæthedsprøvning af ledninger og brønde skal foretages i henhold til DS 455.

11 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 11 af AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Afløbsinstallationer og saniteten er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Faldstammer etableres i installationsskakte. Vandrette trækninger placeres over nedhængte lofter. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 452, norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Afløbsinstallationer Afløbsinstallationer i bygninger skal designes og udføres med tilstrækkelig mulighed for rensning. Inden overgangen til kloakanlæggets fodbøjning, skal der monteres let tilgængeligt rensestykke. Afløbsinstallationen skal udluftes over tag i behørig afstand fra luftindtag til ventilationsanlæg. Fald på sideledninger skal være minimum 20. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Alle komponenter og materialer skal være i overensstemmelse med DS 432 s funktionelle krav. Komponenterne skal være forsynet med CE-mærket. Afløbsledninger udføres af støbejernsrør og formstykker i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Afløbsrør fra køkkener og laboratorier udføres i materialet polyethylen i kvalitet som anført i komponentlisten. Ved høje afløbstemperaturer skal der tages højde for materialets store længdeudvidelseskoefficient.

12 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 12 af 87 Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Tagvand Ved indvendige afløbssystemer for tagvand, skal ledninger dimensioneres som fuldtløbende ledninger som UV-system med svejst samling. Tagafvandingssystemet udføres efter fabrikantens anvisninger. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Tagbrønde skal være forsynet med bladfang. Tagvandsledninger i bygning isoleres mod kondens og lyd. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Isolering Afløbsledninger isoleres i henhold til normerne mod kondens og støj. Alle afløbsledninger mærkes efter system Flo-code Sanitet Sanitetsgenstande skal være hvide i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Beskyttelsespapir og lignende må tidligst fjernes fra sanitetsvarer umiddelbart før afleveringen. Sanitet med tilhørende udstyr skal være omhyggeligt rengjort før afleveringen. Håndvaske I sengestuer og i behandlingsområder må der kun anvendes hospitalshåndvaske (håndvaske uden overløb). Afløb føres skjult i væg. Toiletter Gulvmonterede toiletter skal være med skjult vandlås.

13 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 13 af Gulvafløb Gulvafløb skal være med rustfri karm og rist i type der passer til gulvkonstruktion og belægning. Generelt anvendes gulvafløb med indbygningsvandlås, men hvor store mængder afløbsvand ledes til gulvafløb anvendes P-vandlåse. Gulvafløb i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Montagestel Der skal anvendes montagestel til ophængning af håndvaske på lette vægge. Montagestel i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Armaturer Ved håndvaske i behandlings- og sengeafsnit skal anvendes armaturer med forlænget stilk. Ved brusere skal anvendes armaturer med temperaturregulering. Armaturer ved vaske herunder ved hånd-, køkken-, laboratorie- og rengøringsvaske i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tagafvandingssystemet skal tæthedsprøves. Ledningen afproppes ved tilslutning til kloak og fyldes med vand. Vandstanden skal holdes mindst i en time.

14 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 14 af VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Hospitalet har egen boring for råvand som bl.a. forsyner anlæggene for hhv. enkelt og dobbelt ionbyttet vand. Vandforsyning sker endvidere fra offentlig vandledning ringforbindelse i vej via 4 stk. vandstik. Vandforsyning til de enkelte bygninger sker fra en intern ringforbindelse. På Gentofte Hospital findes følgende vandkvaliteter: Koldt brugsvand (kommunevand) Koldt blødt vand (enkelt ionbyttet vand) Permeat vand (RO-anlæg) Varmt blødt brugsvand (enkelt ionbyttet vand). Det varme brugsvand tilberedes centralt i dampopvarmede beholdere. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation. Anlæg for hhv. enkelt ionbyttet vand og omvendt osmosevand er opbygget med centrale anlæg, der er placeret i bygning I. Herfra er forsyningsledninger ført ud i ingeniørgang og videre rundt til de enkelte bygningsafsnit. Vandinstallationer er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Varmt brugsvand fremstilles i vekslere i de enkelte bygningsafsnit. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation i de enkelte bygningsafsnit. Varmtvandssystemet designes i overensstemmelse med råd og anvisninger om Legionella, Statens Serum Institut. Anlæg for special vand, afklares i hvert enkelt tilfælde med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 439, norm for vandinstallationer DS 452. norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen)

15 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 15 af Design og udførelse Vandinstallationer Ved projektering af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres at installationerne overholder lovgivningens krav. Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brugsvand og behandlet vand Brugsvand Ledninger for varmt- og koldt brugsvand skal udføres i VA-godkendte rustfri stålrør samlet med pressfittings. Skjulte rør udføres som PEX-rør ført i beskyttelseskappe. Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ved ændringer af installationer, hvor der indgår galvaniserede rør, skal den samlede rørinstallation være sikret med katalyse / elektrolyse. Til produktion af varmt brugsvand, skal det tilstræbes at have så lille beholdervolumen som muligt, og tilsvarende større vekslereffekt. Der monteres termometre på frem og retur ved veksler. Anlæggets beholdervolumen må ikke være større end svarende til at opholdstiden for det varme vand i beholderen er maksimalt timer. Behandlet vand Ledninger for behandlet vand skal udføres i rustfrit stål samlet med fittings af rustfrit stål eller plastrør i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ventiler m.v. Der skal monteres afspærringsventiler i rørsystemet, således at hovedkomponenter - såsom pumper, aktive ventiler osv. - kan udskiftes uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Ved alle tapsteder skal der monteres afspærringsventil, således at armaturet kan serviceres uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Der skal monteres indreguleringsventiler i hele rørsystemet, så det sikres, at der er cirkulation overalt. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Pumper Der skal anvendes cirkulationspumpe med pumpehus i bronze i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen

16 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 16 af Isolering Rør for koldt brugsvand skal isoleres mod kondens. Rørene isoleres helt frem til tapstederne med henblik på at minimere opvarmning af koldtvandsrør. Rør for varmt brugsvand skal isoleres mod varmetab. Isoleringstykkelsen er afhængig af rørdimensionen. Isoleringstykkelserne fremgår af pjecen Den lille rørisolering fra Rockwool. Isoleringsafslutningen over nedhængte lofter og i skakte skal være alufolie. I teknikrum skal isoleringen afsluttes med Isogenopak. Alle ventiler og armaturer skal forsynes med aftagelige isoleringskapper. Alle rørledninger mærkes efter system Flo-code Legionella Rørsystemerne skal udformes således at der tages videst muligst hensyn til at udgå Legionella bakterier i rørsystemerne. Råd og anvisninger udgivet af Statens Seruminstitut skal følges. Ved design af varmtvandsproduktionen skal det sikres, at anlægget kan korttids opvarmes (> 60 C) for at kunne imødegå vækst af Le gionella bakterier Indregulering og test Dokumentationen for denne indregulering skal indgå i entreprenørens KSmateriale, hvor de målte flow er anført sammen med målepunktet. Placeringen af dette målepunkt skal fremgå af tegningsmaterialet.

17 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 17 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold På Gentofte Hospital er installationerne for luftarter udført som centrale anlæg, der forsyner de enkelte bygninger via ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger er placeret i vægge med afgreninger til de enkelte etager. Centralanlæg for oxygen (O 2 ) er placeret i hhv. bygning L1(hovedtank) og bygning V (flaskebatteri). Centralanlæg for dinitrogenoxid (N 2 O) er placeret i bygning V (flaskebatteri). Anlæg for medicinsk trykluft er udført med to centraler placeret i hhv. bygning F og bygning R2/E2. Anlæg for vakuum er opbygget med 4-5 anlæg placeret fordelt i bygningerne. Et mindre decentralt anlæg for carbondioxid (CO 2 ) er placeret i bygning S til betjening af DBG-OP-stuer. Lokale anlæg for specielle gasser er ikke omfattet af nærværende designmanual Fremtidige forhold Hovedforsyninger påregnes suppleret med ekstra ledninger med henblik på at de enkelte bygninger forsynes via dobbelte ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger placeres i teknikskakte. Der udføres afgreninger fra stigledninger til forsyning af hver etage. Rørføringer på hver etage er over nedhængte lofter med afgreninger herfra og ud i hvert enkelt rum. Hvis det er muligt føres rørene synlige med ventiler og andet armatur let tilgængeligt for betjening og eftersyn. Forsyninger i OP-stuer udføres som synlige installationer eventuelt ført i paneler udført af letmetal, der fastgøres på væg. Etablering af decentrale anlæg må kun ske efter aftale med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS/EN 737-1, Paneltilslutninger til medicinske gasser under tryk og vakuum DS/EN 737-3, Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum DS/EN 737-4, Paneltilslutninger til anæstesigas udsugningssystemer DS/EN 13348, Medicinske kobberrør FSD s håndbog, Medicinske gasser Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende:

18 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 18 af 87 Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Medicinske luftarter Installationerne for oxygen (O 2 ), dinitrogenoxid (N 2 O), medicinsk trykluft og vakuum tilsluttes til hospitalets centrale anlæg, hvis det er muligt. Ved projektering og udførelse af anlæg for medicinske luftarter skal det sikres, at der er let adgang for betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Installationen skal være utilgængelig for uvedkommende. Der skal monteres afspærringsventiler i hovedledninger (ringledningssystemet) og i lodrette stigledninger. Afspærringsventilerne monteres, hvor stigledninger tilsluttes hovedledning, og forsynes med sikringsbøjler med lås. Rørledninger på hver etage føres frem over nedhængte lofter og herfra føres stikledninger ud i hvert enkelt rum. Stikledninger føres synlige i installationskasser, under loft, sengestuepaneler m.v. til brugssteder. Der udføres mærkning af alle ledninger og udtag. Projektering og udførelse af anlæg til medicinske gasarter skal følge de retningslinier, der er anført i rapport fra Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD), Etablering og kvalitetsstyring af medicinske gassystemer, 1. udgave af august Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Vakuumanlæg Ved nye udvidelser skal det verificeres at eksisterende centrale anlæg (pumper og vakuumbeholder) har den nødvendige kapacitet. Vakuumanlæg skal udføres således, at der ved et driftstryk på % i vakuumbeholderen kan opretholdes et tryk ved fjerneste vakuumudtag på % vakuum. Vakuumanlæg må ikke anvendes til bortsugning af anæstesigasser eller andre lokalsug (se punkt 5.4.8) Rørsystemer Rørsystemer for oxygen, trykluft og vakuum udføres i fosfordioxiderede kobberrør svarende til DS/EN og DS/EN Der anvendes overalt hårdttrukne rør, undtagen ved tilgang til paneler og søjler, hvor der anvendes udglødede rør.

19 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 19 af 87 Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Rørsystemerne dimensioneres således, at trykvariationer ved udtagene ved maksimalt forbrug ikke overstiger +/- 0,25 bar. Alle rør skal leveres affedtede og kemisk rengjorte og med afproppede ender fra værk. Samling af kobberrør, bøjninger og armaturer m.v. skal ske med sølvhårdlod ved kapillarlodning efter DIN 8513, BS 1845 eller tilsvarende. Lodning skal udføres med baggasdækning for at forhindre oxidation på indersiden af rørene. Samlinger kobber-kobber kan også udføres ved anvendelse af kobberfosforlod efter DIN 8513 eller tilsvarende, som kan anvendes uden brug af flusmiddel. Rør, ventiler og andet armatur skal placeres, så de er let tilgængelige for tilsyn og betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Rørledninger oplægges på fællesbæringer. Forsyningsrør skal beskyttes mod vold og overlast. Der udføres mærkning af alle rørledninger Ventiler m.v. Ventiler, afspærringsventiler og øvrige armaturer skal være udført i kobber eller kobberlegeringer og i øvrigt være dokumenteret egnet til det enkelte medie. Materialet må ikke kunne reagere eller selvantænde med den medicinske luftart i systemet. Alle ventiler skal være aflåselige (sikringsbøjler med lås). Der skal benyttes kugleventiler uden udveksling. Ventiler, der betjener flere afdelinger, skal være af type, der kan serviceres uden at afbryde forsyningen (ventilens reservedele kan udskiftes, mens ventilen sidder på rørsystemet). Der skal anvendes ventiler med kobberrørender i rørsystemerne. Ventiler m.v. i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udtag, udtagsposter m.v. Rørsystemerne skal forsynes med udtag for aftapning af gasserne. Der anvendes følgende typer udtag: Paneludtag Søjleudtag. Installationskanaler og anæstesisøjler skal være i letmetal med adskilte kanaler for svagstrøm, el og luftarter. Udtagsposterne skal alle kunne kontrolleres for utætheder i bundventilen ved frakobling af udrustning, samt for utætheder omkring O-ringene ved indkobling af udrustning. Utæthederne skal kunne kontrolleres af det kliniske personale uden der skal bruges kemikalier ved kontrollen. Der anbefales ballon-metoden.

20 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 20 af 87 Der udføres mærkning af alle udtag. Hver udtagspost mærkes med gasartens navn, kemisk symbol og farvekode. Alle udtagsposter skal være forsynet med et servicespær, således at udtagsposter kan serviceres uden at genere de øvrige udtagsposter. For at undgå gasudsivning til lukkede rum skal udtagsposterne i forbindelse med lukkede rum være gastætte og kunne ventilere til arbejdsrummet. Udtagsposter i paneler skal også være gastætte, hvis panelet ikke er aflukket til det lukkede rum. Der udføres dokumenteret kontrol med at udtag for de respektive luftarter tilsluttes det korrekte rørsystem. Udtag skal være med kodede lynkoblingsudtag i kvalitet som anført i komponentlisten Trykvagt/Medivagt Rørsystemet skal udføres således, at ledninger til de enkelte afdelinger tilkobles via en trykvagt/medivagt. Tilgængelige afspærringsventiler gør det muligt at afspærre afdelingen fra hovedforsyningen dels i en nødsituation og dels i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af anlægget. Afspærringsventilerne skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Trykvagt/medivagt skal indeholde følgende funktioner: Alarmering (akustisk/visuelt) ved forsyningssvigt Mulighed for tilslutning af trykflasker til nødforsyning Styring af trykket for oxygen, luft og dinitrogenoxid Trykflasker skal kunne indkobles på medivagt Tryksikrer sektionen mod trykvariationer (trykvariationer < 0,25 bar) Alarmsikre afdelingen for fejl på forsyning af medicinske gasser til afdelingen. Trykvagte i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Nødafspærringsboks Rørledninger skal være afspærrelige ved installation af nødafspærringsbokse foran alle operationsstuer og kritiske afsnit. Det skal tydeligt fremgå på nødafspærringsboksen, hvilket rum den betjener. Nødafspærringsboksen skal placeres let tilgængelig umiddelbart ved indgangen til rummet. Afspærringsventilerne for hvert medie skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Nødafspærringsbokse i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ejektorsug Ved bortsugning af anæstesigasser føres afkast fra ejektorsug direkte til det fri eventuelt via procesudsugning.

21 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 21 af 87 Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Kvalitetssikring Dokumentation for tryk- og tæthedsafprøvning skal indgå i entreprenørens kvalitetssikringsmateriale. Efter ethvert indgreb i installationerne til medicinske luftarter skal alle berørte udtag kontrolleres for korrekt tilslutning og for luftartens renhed af en kvalificeret anæstesilæge. Kontrollen skal være dokumenteret og underskrevet af alle parter. Dokumentation afleveres hhv. papirbunden og på digital form (pdf-filer) Prøvning og test Anlægget trykprøves, tæthedsprøves og funktionsafprøves. Prøvning udføres iht. DS/EN 737-3, Centralanlæg for gasser.

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Dagsorden 24. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende arbejde Kl. 19.55 Introduktion til emnet -

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere