Gentofte Hospital Designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Hospital Designmanual"

Transkript

1 Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE

2 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Brønde Prøvning og test AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Tagvand Isolering Sanitet Gulvafløb Montagestel Armaturer Prøvning og test VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Vandinstallationer Brugsvand og behandlet vand Ventiler m.v Pumper Isolering Legionella Indregulering og test 16

3 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 3 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Medicinske luftarter Vakuumanlæg Rørsystemer Ventiler m.v Udtag, udtagsposter m.v Trykvagt/Medivagt Nødafspærringsboks Ejektorsug Kvalitetssikring Prøvning og test KØLEANLÆG, SFB (55) / DBK (-315) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Kølevandsinstallationer Pumper Isolering Indregulering og test VARMEANLÆG SFB (56) / DBK (-320) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Varmeinstallationer Radiator- og konvektoranlæg Pumper Isolering Indregulering og test 26

4 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 4 af VENTILATIONSANLÆG SFB (57) / DBK (-325) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Ventilation Procesventilation Arbejdsmiljø, indeklima og lydtrykniveauer Arbejdsmiljø Indeklima Lydtrykniveau Standarder m.v Design og udførelse Aggregater Filtre Varmeflader Køleflader Varmegenvinding Befugter Kanaler Armaturer Isolering Rengøring Potentialudligning Indregulering og test SPRINKLERANLÆG SFB (59) / DBK (-365) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Sprinklerinstallationer Prøvning og test BRANDBEKÆMPELSE (-365) Generelt Slangevindere El-anlæg Lokalt brandbekæmpelse 38

5 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 5 af ØVRIGE VVS-ANLÆG HØJSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Principdiagram for eksisterende anlæg Komponent og materialevalg LAVSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Generatoranlæg Hovedprincip, diagram Tavler Kabelføring Installations principper Beskyttelse mod indirekte berøring, Princip Potentialudligning, Montagemateriel Skærmede installationer Installationskanaler Belysning Nød- og Panikbelysning SVAGSTRØMSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL CTS-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m CE-mærkning ABA-anlæg Funktionelle og tekniske krav Detektorer Alarmtryk Sirener og klokker Rumslukningsanlæg: Aspirationsanlæg: Krav til dokumentation ABDL-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 54

6 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 6 af Generelt ADK-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Dørmiljø Kabelføring Mærkning Dokumentation AIA-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Udstyr, komponenter og funktioner ITV anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Overfaldsalarm Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Varslingsanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Opbygning og funktion Personsøgeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Patientkaldeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Hjertestopanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Samtaleanlæg Overvågningsanlæg Musikanlæg 62 Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV- og radioanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV-anlægget Radioanlægget FM båndet fra 87,00 MhZ 108,00 Mhz Antenneanlæg for TV- og radioanlæg EDB installationer Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m PDS kabling Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 64

7 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 7 af Generelt Kabling Krydsfelter Krydsfeltskabe Kontaktstationer Telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt PTS telefonkabling DECT telefoni / IP telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt UR anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Krav til installation ELEVATORANLÆG ØVRIGE MEKANISKE ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Automatiske døråbnere ØVRIGE EL-ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Lynaflederanlæg TEKNISK UDSTYR, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL KATODISK BESKYTTELSE AF RØR Generelt Rørsystemer Dokumentation HYGIEJNE Generelle krav, indbygget krav fra hygiejne organisationen ind i byggeprojekter Krav til de enkelte rum funktioner (rengøring) Krav til ventilation luftkvalitet i de enkelte rum funktioner PRINCIP FOR MÆRKNING, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Anlægsnummerering Afløb VVS Ventilation 75

8 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 8 af RØR GENNEMFØRINGER, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Alle medier Brandlukninger KVALITETSSTYRING OG DOKUMENTATION, NORMER, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Almen Rådgivning ydelser Entreprenør ydelser DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESDOKUMENTATION, NORMER Dokumentation, omfang Tegninger TEGNINGER CAD Manual Aflevering af dokumentation, form og antal LEDNINGSEJERE Liste over fremmede ledningsejere på KAS Gentofte ENERGI POLITIKER Generelt Køleanlæg Ventilationsanlæg Varmeanlæg El-anlæg STANDARD TEGNINGER, OPSTALTER OG SPECIFIKATION AF KOMPONENTER Op stuer Toiletter Skyllerum Sengestuer Etc BYGGEPLADSDRIFT 87

9 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 9 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL 1.8 KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Gennem de seneste år er der foretaget gennemgribende renovering af på kloaksystem Gentofte Hospital. Eksisterende ledninger for regn- og spildevand er tilsluttes offentlig kloak (fællessystem) i vej Fremtidige forhold Kloakanlæg udføres som separat system. Kloakledninger fra bygninger forsynes med rottespærre. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 430, norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 437, norm for lægning af stive ledninger af beton i jord DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 475, norm for etablering af ledningsanlæg i jord SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer. Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital. Link til filen Design og udførelse Afløbsinstallationer Ved samling af afløbsrør skal der specificeres en tætning med en gummiringstype, der er velegnet til eventuelt særlige forhold i spildevandsmediet. Afløbsledninger i jord udføres i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres.

10 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 10 af 87 Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brønde Der skal så vidt muligt anvendes standardbrønde i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tæthedsprøvning af ledninger og brønde skal foretages i henhold til DS 455.

11 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 11 af AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Afløbsinstallationer og saniteten er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Faldstammer etableres i installationsskakte. Vandrette trækninger placeres over nedhængte lofter. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 452, norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Afløbsinstallationer Afløbsinstallationer i bygninger skal designes og udføres med tilstrækkelig mulighed for rensning. Inden overgangen til kloakanlæggets fodbøjning, skal der monteres let tilgængeligt rensestykke. Afløbsinstallationen skal udluftes over tag i behørig afstand fra luftindtag til ventilationsanlæg. Fald på sideledninger skal være minimum 20. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Alle komponenter og materialer skal være i overensstemmelse med DS 432 s funktionelle krav. Komponenterne skal være forsynet med CE-mærket. Afløbsledninger udføres af støbejernsrør og formstykker i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Afløbsrør fra køkkener og laboratorier udføres i materialet polyethylen i kvalitet som anført i komponentlisten. Ved høje afløbstemperaturer skal der tages højde for materialets store længdeudvidelseskoefficient.

12 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 12 af 87 Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Tagvand Ved indvendige afløbssystemer for tagvand, skal ledninger dimensioneres som fuldtløbende ledninger som UV-system med svejst samling. Tagafvandingssystemet udføres efter fabrikantens anvisninger. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Tagbrønde skal være forsynet med bladfang. Tagvandsledninger i bygning isoleres mod kondens og lyd. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Isolering Afløbsledninger isoleres i henhold til normerne mod kondens og støj. Alle afløbsledninger mærkes efter system Flo-code Sanitet Sanitetsgenstande skal være hvide i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Beskyttelsespapir og lignende må tidligst fjernes fra sanitetsvarer umiddelbart før afleveringen. Sanitet med tilhørende udstyr skal være omhyggeligt rengjort før afleveringen. Håndvaske I sengestuer og i behandlingsområder må der kun anvendes hospitalshåndvaske (håndvaske uden overløb). Afløb føres skjult i væg. Toiletter Gulvmonterede toiletter skal være med skjult vandlås.

13 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 13 af Gulvafløb Gulvafløb skal være med rustfri karm og rist i type der passer til gulvkonstruktion og belægning. Generelt anvendes gulvafløb med indbygningsvandlås, men hvor store mængder afløbsvand ledes til gulvafløb anvendes P-vandlåse. Gulvafløb i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Montagestel Der skal anvendes montagestel til ophængning af håndvaske på lette vægge. Montagestel i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Armaturer Ved håndvaske i behandlings- og sengeafsnit skal anvendes armaturer med forlænget stilk. Ved brusere skal anvendes armaturer med temperaturregulering. Armaturer ved vaske herunder ved hånd-, køkken-, laboratorie- og rengøringsvaske i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tagafvandingssystemet skal tæthedsprøves. Ledningen afproppes ved tilslutning til kloak og fyldes med vand. Vandstanden skal holdes mindst i en time.

14 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 14 af VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Hospitalet har egen boring for råvand som bl.a. forsyner anlæggene for hhv. enkelt og dobbelt ionbyttet vand. Vandforsyning sker endvidere fra offentlig vandledning ringforbindelse i vej via 4 stk. vandstik. Vandforsyning til de enkelte bygninger sker fra en intern ringforbindelse. På Gentofte Hospital findes følgende vandkvaliteter: Koldt brugsvand (kommunevand) Koldt blødt vand (enkelt ionbyttet vand) Permeat vand (RO-anlæg) Varmt blødt brugsvand (enkelt ionbyttet vand). Det varme brugsvand tilberedes centralt i dampopvarmede beholdere. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation. Anlæg for hhv. enkelt ionbyttet vand og omvendt osmosevand er opbygget med centrale anlæg, der er placeret i bygning I. Herfra er forsyningsledninger ført ud i ingeniørgang og videre rundt til de enkelte bygningsafsnit. Vandinstallationer er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Varmt brugsvand fremstilles i vekslere i de enkelte bygningsafsnit. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation i de enkelte bygningsafsnit. Varmtvandssystemet designes i overensstemmelse med råd og anvisninger om Legionella, Statens Serum Institut. Anlæg for special vand, afklares i hvert enkelt tilfælde med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 439, norm for vandinstallationer DS 452. norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen)

15 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 15 af Design og udførelse Vandinstallationer Ved projektering af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres at installationerne overholder lovgivningens krav. Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brugsvand og behandlet vand Brugsvand Ledninger for varmt- og koldt brugsvand skal udføres i VA-godkendte rustfri stålrør samlet med pressfittings. Skjulte rør udføres som PEX-rør ført i beskyttelseskappe. Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ved ændringer af installationer, hvor der indgår galvaniserede rør, skal den samlede rørinstallation være sikret med katalyse / elektrolyse. Til produktion af varmt brugsvand, skal det tilstræbes at have så lille beholdervolumen som muligt, og tilsvarende større vekslereffekt. Der monteres termometre på frem og retur ved veksler. Anlæggets beholdervolumen må ikke være større end svarende til at opholdstiden for det varme vand i beholderen er maksimalt timer. Behandlet vand Ledninger for behandlet vand skal udføres i rustfrit stål samlet med fittings af rustfrit stål eller plastrør i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ventiler m.v. Der skal monteres afspærringsventiler i rørsystemet, således at hovedkomponenter - såsom pumper, aktive ventiler osv. - kan udskiftes uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Ved alle tapsteder skal der monteres afspærringsventil, således at armaturet kan serviceres uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Der skal monteres indreguleringsventiler i hele rørsystemet, så det sikres, at der er cirkulation overalt. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Pumper Der skal anvendes cirkulationspumpe med pumpehus i bronze i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen

16 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 16 af Isolering Rør for koldt brugsvand skal isoleres mod kondens. Rørene isoleres helt frem til tapstederne med henblik på at minimere opvarmning af koldtvandsrør. Rør for varmt brugsvand skal isoleres mod varmetab. Isoleringstykkelsen er afhængig af rørdimensionen. Isoleringstykkelserne fremgår af pjecen Den lille rørisolering fra Rockwool. Isoleringsafslutningen over nedhængte lofter og i skakte skal være alufolie. I teknikrum skal isoleringen afsluttes med Isogenopak. Alle ventiler og armaturer skal forsynes med aftagelige isoleringskapper. Alle rørledninger mærkes efter system Flo-code Legionella Rørsystemerne skal udformes således at der tages videst muligst hensyn til at udgå Legionella bakterier i rørsystemerne. Råd og anvisninger udgivet af Statens Seruminstitut skal følges. Ved design af varmtvandsproduktionen skal det sikres, at anlægget kan korttids opvarmes (> 60 C) for at kunne imødegå vækst af Le gionella bakterier Indregulering og test Dokumentationen for denne indregulering skal indgå i entreprenørens KSmateriale, hvor de målte flow er anført sammen med målepunktet. Placeringen af dette målepunkt skal fremgå af tegningsmaterialet.

17 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 17 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold På Gentofte Hospital er installationerne for luftarter udført som centrale anlæg, der forsyner de enkelte bygninger via ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger er placeret i vægge med afgreninger til de enkelte etager. Centralanlæg for oxygen (O 2 ) er placeret i hhv. bygning L1(hovedtank) og bygning V (flaskebatteri). Centralanlæg for dinitrogenoxid (N 2 O) er placeret i bygning V (flaskebatteri). Anlæg for medicinsk trykluft er udført med to centraler placeret i hhv. bygning F og bygning R2/E2. Anlæg for vakuum er opbygget med 4-5 anlæg placeret fordelt i bygningerne. Et mindre decentralt anlæg for carbondioxid (CO 2 ) er placeret i bygning S til betjening af DBG-OP-stuer. Lokale anlæg for specielle gasser er ikke omfattet af nærværende designmanual Fremtidige forhold Hovedforsyninger påregnes suppleret med ekstra ledninger med henblik på at de enkelte bygninger forsynes via dobbelte ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger placeres i teknikskakte. Der udføres afgreninger fra stigledninger til forsyning af hver etage. Rørføringer på hver etage er over nedhængte lofter med afgreninger herfra og ud i hvert enkelt rum. Hvis det er muligt føres rørene synlige med ventiler og andet armatur let tilgængeligt for betjening og eftersyn. Forsyninger i OP-stuer udføres som synlige installationer eventuelt ført i paneler udført af letmetal, der fastgøres på væg. Etablering af decentrale anlæg må kun ske efter aftale med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS/EN 737-1, Paneltilslutninger til medicinske gasser under tryk og vakuum DS/EN 737-3, Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum DS/EN 737-4, Paneltilslutninger til anæstesigas udsugningssystemer DS/EN 13348, Medicinske kobberrør FSD s håndbog, Medicinske gasser Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende:

18 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 18 af 87 Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Medicinske luftarter Installationerne for oxygen (O 2 ), dinitrogenoxid (N 2 O), medicinsk trykluft og vakuum tilsluttes til hospitalets centrale anlæg, hvis det er muligt. Ved projektering og udførelse af anlæg for medicinske luftarter skal det sikres, at der er let adgang for betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Installationen skal være utilgængelig for uvedkommende. Der skal monteres afspærringsventiler i hovedledninger (ringledningssystemet) og i lodrette stigledninger. Afspærringsventilerne monteres, hvor stigledninger tilsluttes hovedledning, og forsynes med sikringsbøjler med lås. Rørledninger på hver etage føres frem over nedhængte lofter og herfra føres stikledninger ud i hvert enkelt rum. Stikledninger føres synlige i installationskasser, under loft, sengestuepaneler m.v. til brugssteder. Der udføres mærkning af alle ledninger og udtag. Projektering og udførelse af anlæg til medicinske gasarter skal følge de retningslinier, der er anført i rapport fra Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD), Etablering og kvalitetsstyring af medicinske gassystemer, 1. udgave af august Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Vakuumanlæg Ved nye udvidelser skal det verificeres at eksisterende centrale anlæg (pumper og vakuumbeholder) har den nødvendige kapacitet. Vakuumanlæg skal udføres således, at der ved et driftstryk på % i vakuumbeholderen kan opretholdes et tryk ved fjerneste vakuumudtag på % vakuum. Vakuumanlæg må ikke anvendes til bortsugning af anæstesigasser eller andre lokalsug (se punkt 5.4.8) Rørsystemer Rørsystemer for oxygen, trykluft og vakuum udføres i fosfordioxiderede kobberrør svarende til DS/EN og DS/EN Der anvendes overalt hårdttrukne rør, undtagen ved tilgang til paneler og søjler, hvor der anvendes udglødede rør.

19 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 19 af 87 Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Rørsystemerne dimensioneres således, at trykvariationer ved udtagene ved maksimalt forbrug ikke overstiger +/- 0,25 bar. Alle rør skal leveres affedtede og kemisk rengjorte og med afproppede ender fra værk. Samling af kobberrør, bøjninger og armaturer m.v. skal ske med sølvhårdlod ved kapillarlodning efter DIN 8513, BS 1845 eller tilsvarende. Lodning skal udføres med baggasdækning for at forhindre oxidation på indersiden af rørene. Samlinger kobber-kobber kan også udføres ved anvendelse af kobberfosforlod efter DIN 8513 eller tilsvarende, som kan anvendes uden brug af flusmiddel. Rør, ventiler og andet armatur skal placeres, så de er let tilgængelige for tilsyn og betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Rørledninger oplægges på fællesbæringer. Forsyningsrør skal beskyttes mod vold og overlast. Der udføres mærkning af alle rørledninger Ventiler m.v. Ventiler, afspærringsventiler og øvrige armaturer skal være udført i kobber eller kobberlegeringer og i øvrigt være dokumenteret egnet til det enkelte medie. Materialet må ikke kunne reagere eller selvantænde med den medicinske luftart i systemet. Alle ventiler skal være aflåselige (sikringsbøjler med lås). Der skal benyttes kugleventiler uden udveksling. Ventiler, der betjener flere afdelinger, skal være af type, der kan serviceres uden at afbryde forsyningen (ventilens reservedele kan udskiftes, mens ventilen sidder på rørsystemet). Der skal anvendes ventiler med kobberrørender i rørsystemerne. Ventiler m.v. i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udtag, udtagsposter m.v. Rørsystemerne skal forsynes med udtag for aftapning af gasserne. Der anvendes følgende typer udtag: Paneludtag Søjleudtag. Installationskanaler og anæstesisøjler skal være i letmetal med adskilte kanaler for svagstrøm, el og luftarter. Udtagsposterne skal alle kunne kontrolleres for utætheder i bundventilen ved frakobling af udrustning, samt for utætheder omkring O-ringene ved indkobling af udrustning. Utæthederne skal kunne kontrolleres af det kliniske personale uden der skal bruges kemikalier ved kontrollen. Der anbefales ballon-metoden.

20 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 20 af 87 Der udføres mærkning af alle udtag. Hver udtagspost mærkes med gasartens navn, kemisk symbol og farvekode. Alle udtagsposter skal være forsynet med et servicespær, således at udtagsposter kan serviceres uden at genere de øvrige udtagsposter. For at undgå gasudsivning til lukkede rum skal udtagsposterne i forbindelse med lukkede rum være gastætte og kunne ventilere til arbejdsrummet. Udtagsposter i paneler skal også være gastætte, hvis panelet ikke er aflukket til det lukkede rum. Der udføres dokumenteret kontrol med at udtag for de respektive luftarter tilsluttes det korrekte rørsystem. Udtag skal være med kodede lynkoblingsudtag i kvalitet som anført i komponentlisten Trykvagt/Medivagt Rørsystemet skal udføres således, at ledninger til de enkelte afdelinger tilkobles via en trykvagt/medivagt. Tilgængelige afspærringsventiler gør det muligt at afspærre afdelingen fra hovedforsyningen dels i en nødsituation og dels i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af anlægget. Afspærringsventilerne skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Trykvagt/medivagt skal indeholde følgende funktioner: Alarmering (akustisk/visuelt) ved forsyningssvigt Mulighed for tilslutning af trykflasker til nødforsyning Styring af trykket for oxygen, luft og dinitrogenoxid Trykflasker skal kunne indkobles på medivagt Tryksikrer sektionen mod trykvariationer (trykvariationer < 0,25 bar) Alarmsikre afdelingen for fejl på forsyning af medicinske gasser til afdelingen. Trykvagte i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Nødafspærringsboks Rørledninger skal være afspærrelige ved installation af nødafspærringsbokse foran alle operationsstuer og kritiske afsnit. Det skal tydeligt fremgå på nødafspærringsboksen, hvilket rum den betjener. Nødafspærringsboksen skal placeres let tilgængelig umiddelbart ved indgangen til rummet. Afspærringsventilerne for hvert medie skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Nødafspærringsbokse i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ejektorsug Ved bortsugning af anæstesigasser føres afkast fra ejektorsug direkte til det fri eventuelt via procesudsugning.

21 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 21 af 87 Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Kvalitetssikring Dokumentation for tryk- og tæthedsafprøvning skal indgå i entreprenørens kvalitetssikringsmateriale. Efter ethvert indgreb i installationerne til medicinske luftarter skal alle berørte udtag kontrolleres for korrekt tilslutning og for luftartens renhed af en kvalificeret anæstesilæge. Kontrollen skal være dokumenteret og underskrevet af alle parter. Dokumentation afleveres hhv. papirbunden og på digital form (pdf-filer) Prøvning og test Anlægget trykprøves, tæthedsprøves og funktionsafprøves. Prøvning udføres iht. DS/EN 737-3, Centralanlæg for gasser.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere