Gentofte Hospital Designmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Hospital Designmanual"

Transkript

1 Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE

2 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Brønde Prøvning og test AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Afløbsinstallationer Tagvand Isolering Sanitet Gulvafløb Montagestel Armaturer Prøvning og test VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Vandinstallationer Brugsvand og behandlet vand Ventiler m.v Pumper Isolering Legionella Indregulering og test 16

3 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 3 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Medicinske luftarter Vakuumanlæg Rørsystemer Ventiler m.v Udtag, udtagsposter m.v Trykvagt/Medivagt Nødafspærringsboks Ejektorsug Kvalitetssikring Prøvning og test KØLEANLÆG, SFB (55) / DBK (-315) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Kølevandsinstallationer Pumper Isolering Indregulering og test VARMEANLÆG SFB (56) / DBK (-320) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Varmeinstallationer Radiator- og konvektoranlæg Pumper Isolering Indregulering og test 26

4 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 4 af VENTILATIONSANLÆG SFB (57) / DBK (-325) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Ventilation Procesventilation Arbejdsmiljø, indeklima og lydtrykniveauer Arbejdsmiljø Indeklima Lydtrykniveau Standarder m.v Design og udførelse Aggregater Filtre Varmeflader Køleflader Varmegenvinding Befugter Kanaler Armaturer Isolering Rengøring Potentialudligning Indregulering og test SPRINKLERANLÆG SFB (59) / DBK (-365) Eksisterende forhold Fremtidige forhold Standarder m.v Design og udførelse Sprinklerinstallationer Prøvning og test BRANDBEKÆMPELSE (-365) Generelt Slangevindere El-anlæg Lokalt brandbekæmpelse 38

5 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 5 af ØVRIGE VVS-ANLÆG HØJSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Principdiagram for eksisterende anlæg Komponent og materialevalg LAVSPÆNDINGSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Generatoranlæg Hovedprincip, diagram Tavler Kabelføring Installations principper Beskyttelse mod indirekte berøring, Princip Potentialudligning, Montagemateriel Skærmede installationer Installationskanaler Belysning Nød- og Panikbelysning SVAGSTRØMSANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL CTS-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m CE-mærkning ABA-anlæg Funktionelle og tekniske krav Detektorer Alarmtryk Sirener og klokker Rumslukningsanlæg: Aspirationsanlæg: Krav til dokumentation ABDL-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 54

6 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 6 af Generelt ADK-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Dørmiljø Kabelføring Mærkning Dokumentation AIA-anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Udstyr, komponenter og funktioner ITV anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Overfaldsalarm Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Varslingsanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Systemkoncept og omfang Opbygning og funktion Personsøgeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Patientkaldeanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Hjertestopanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Samtaleanlæg Overvågningsanlæg Musikanlæg 62 Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV- og radioanlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m TV-anlægget Radioanlægget FM båndet fra 87,00 MhZ 108,00 Mhz Antenneanlæg for TV- og radioanlæg EDB installationer Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m PDS kabling Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m. 64

7 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 7 af Generelt Kabling Krydsfelter Krydsfeltskabe Kontaktstationer Telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt PTS telefonkabling DECT telefoni / IP telefoni Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt UR anlæg Love, bekendtgørelser, normer, standarder m.m Generelt Krav til installation ELEVATORANLÆG ØVRIGE MEKANISKE ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Automatiske døråbnere ØVRIGE EL-ANLÆG, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Lynaflederanlæg TEKNISK UDSTYR, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL KATODISK BESKYTTELSE AF RØR Generelt Rørsystemer Dokumentation HYGIEJNE Generelle krav, indbygget krav fra hygiejne organisationen ind i byggeprojekter Krav til de enkelte rum funktioner (rengøring) Krav til ventilation luftkvalitet i de enkelte rum funktioner PRINCIP FOR MÆRKNING, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Anlægsnummerering Afløb VVS Ventilation 75

8 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 8 af RØR GENNEMFØRINGER, NORMER, MATERIALEVALG, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Alle medier Brandlukninger KVALITETSSTYRING OG DOKUMENTATION, NORMER, LOKALE KRAV FRA GENTOFTE HOSPITAL Almen Rådgivning ydelser Entreprenør ydelser DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESDOKUMENTATION, NORMER Dokumentation, omfang Tegninger TEGNINGER CAD Manual Aflevering af dokumentation, form og antal LEDNINGSEJERE Liste over fremmede ledningsejere på KAS Gentofte ENERGI POLITIKER Generelt Køleanlæg Ventilationsanlæg Varmeanlæg El-anlæg STANDARD TEGNINGER, OPSTALTER OG SPECIFIKATION AF KOMPONENTER Op stuer Toiletter Skyllerum Sengestuer Etc BYGGEPLADSDRIFT 87

9 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 9 af 87 SÆRLIGE KRAV VED BYGGEARBEJDER PÅ GENTOFTE HOSPITAL 1.8 KLOAK ANLÆG, SFB (50) / DBK (-305) Eksisterende forhold Gennem de seneste år er der foretaget gennemgribende renovering af på kloaksystem Gentofte Hospital. Eksisterende ledninger for regn- og spildevand er tilsluttes offentlig kloak (fællessystem) i vej Fremtidige forhold Kloakanlæg udføres som separat system. Kloakledninger fra bygninger forsynes med rottespærre. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 430, norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 437, norm for lægning af stive ledninger af beton i jord DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 475, norm for etablering af ledningsanlæg i jord SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer. Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital. Link til filen Design og udførelse Afløbsinstallationer Ved samling af afløbsrør skal der specificeres en tætning med en gummiringstype, der er velegnet til eventuelt særlige forhold i spildevandsmediet. Afløbsledninger i jord udføres i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres.

10 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 10 af 87 Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brønde Der skal så vidt muligt anvendes standardbrønde i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tæthedsprøvning af ledninger og brønde skal foretages i henhold til DS 455.

11 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 11 af AFLØB OG SANITETSANLÆG, SFB (52) / DBK (-305) Eksisterende forhold Afløbsinstallationer og saniteten er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Faldstammer etableres i installationsskakte. Vandrette trækninger placeres over nedhængte lofter. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 432, norm for afløbsinstallationer DS 452, norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Afløbsinstallationer Afløbsinstallationer i bygninger skal designes og udføres med tilstrækkelig mulighed for rensning. Inden overgangen til kloakanlæggets fodbøjning, skal der monteres let tilgængeligt rensestykke. Afløbsinstallationen skal udluftes over tag i behørig afstand fra luftindtag til ventilationsanlæg. Fald på sideledninger skal være minimum 20. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Alle komponenter og materialer skal være i overensstemmelse med DS 432 s funktionelle krav. Komponenterne skal være forsynet med CE-mærket. Afløbsledninger udføres af støbejernsrør og formstykker i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Afløbsrør fra køkkener og laboratorier udføres i materialet polyethylen i kvalitet som anført i komponentlisten. Ved høje afløbstemperaturer skal der tages højde for materialets store længdeudvidelseskoefficient.

12 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 12 af 87 Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Tagvand Ved indvendige afløbssystemer for tagvand, skal ledninger dimensioneres som fuldtløbende ledninger som UV-system med svejst samling. Tagafvandingssystemet udføres efter fabrikantens anvisninger. Føres afløbsledninger skjult i installationsvægge eller -skakte skal der etableres inspektionslem. Tagbrønde skal være forsynet med bladfang. Tagvandsledninger i bygning isoleres mod kondens og lyd. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Isolering Afløbsledninger isoleres i henhold til normerne mod kondens og støj. Alle afløbsledninger mærkes efter system Flo-code Sanitet Sanitetsgenstande skal være hvide i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Beskyttelsespapir og lignende må tidligst fjernes fra sanitetsvarer umiddelbart før afleveringen. Sanitet med tilhørende udstyr skal være omhyggeligt rengjort før afleveringen. Håndvaske I sengestuer og i behandlingsområder må der kun anvendes hospitalshåndvaske (håndvaske uden overløb). Afløb føres skjult i væg. Toiletter Gulvmonterede toiletter skal være med skjult vandlås.

13 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 13 af Gulvafløb Gulvafløb skal være med rustfri karm og rist i type der passer til gulvkonstruktion og belægning. Generelt anvendes gulvafløb med indbygningsvandlås, men hvor store mængder afløbsvand ledes til gulvafløb anvendes P-vandlåse. Gulvafløb i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Montagestel Der skal anvendes montagestel til ophængning af håndvaske på lette vægge. Montagestel i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Armaturer Ved håndvaske i behandlings- og sengeafsnit skal anvendes armaturer med forlænget stilk. Ved brusere skal anvendes armaturer med temperaturregulering. Armaturer ved vaske herunder ved hånd-, køkken-, laboratorie- og rengøringsvaske i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Prøvning og test Tagafvandingssystemet skal tæthedsprøves. Ledningen afproppes ved tilslutning til kloak og fyldes med vand. Vandstanden skal holdes mindst i en time.

14 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 14 af VANDINSTALLATIONER, SFB (53) / DBK (-300) Eksisterende forhold Hospitalet har egen boring for råvand som bl.a. forsyner anlæggene for hhv. enkelt og dobbelt ionbyttet vand. Vandforsyning sker endvidere fra offentlig vandledning ringforbindelse i vej via 4 stk. vandstik. Vandforsyning til de enkelte bygninger sker fra en intern ringforbindelse. På Gentofte Hospital findes følgende vandkvaliteter: Koldt brugsvand (kommunevand) Koldt blødt vand (enkelt ionbyttet vand) Permeat vand (RO-anlæg) Varmt blødt brugsvand (enkelt ionbyttet vand). Det varme brugsvand tilberedes centralt i dampopvarmede beholdere. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation. Anlæg for hhv. enkelt ionbyttet vand og omvendt osmosevand er opbygget med centrale anlæg, der er placeret i bygning I. Herfra er forsyningsledninger ført ud i ingeniørgang og videre rundt til de enkelte bygningsafsnit. Vandinstallationer er ældre eller oprindelige. Der er dog løbende foretaget nødvendige reparationer samt mindre udskiftninger i forbindelse med renoveringsopgaver Fremtidige forhold Varmt brugsvand fremstilles i vekslere i de enkelte bygningsafsnit. Brugsvandanlæg er forsynet med pumpecirkulation i de enkelte bygningsafsnit. Varmtvandssystemet designes i overensstemmelse med råd og anvisninger om Legionella, Statens Serum Institut. Anlæg for special vand, afklares i hvert enkelt tilfælde med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af såvel ombygninger som nye udvidelser på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS 439, norm for vandinstallationer DS 452. norm for termisk isolering af tekniske installationer Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende: Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen)

15 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 15 af Design og udførelse Vandinstallationer Ved projektering af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres at installationerne overholder lovgivningens krav. Udførelse omfatter både arbejder ved eksisterende anlæg samt ved nye udvidelser. Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Brugsvand og behandlet vand Brugsvand Ledninger for varmt- og koldt brugsvand skal udføres i VA-godkendte rustfri stålrør samlet med pressfittings. Skjulte rør udføres som PEX-rør ført i beskyttelseskappe. Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ved ændringer af installationer, hvor der indgår galvaniserede rør, skal den samlede rørinstallation være sikret med katalyse / elektrolyse. Til produktion af varmt brugsvand, skal det tilstræbes at have så lille beholdervolumen som muligt, og tilsvarende større vekslereffekt. Der monteres termometre på frem og retur ved veksler. Anlæggets beholdervolumen må ikke være større end svarende til at opholdstiden for det varme vand i beholderen er maksimalt timer. Behandlet vand Ledninger for behandlet vand skal udføres i rustfrit stål samlet med fittings af rustfrit stål eller plastrør i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ventiler m.v. Der skal monteres afspærringsventiler i rørsystemet, således at hovedkomponenter - såsom pumper, aktive ventiler osv. - kan udskiftes uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Ved alle tapsteder skal der monteres afspærringsventil, således at armaturet kan serviceres uden at rørsystemet skal tømmes for vand. Der skal monteres indreguleringsventiler i hele rørsystemet, så det sikres, at der er cirkulation overalt. Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Pumper Der skal anvendes cirkulationspumpe med pumpehus i bronze i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen

16 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 16 af Isolering Rør for koldt brugsvand skal isoleres mod kondens. Rørene isoleres helt frem til tapstederne med henblik på at minimere opvarmning af koldtvandsrør. Rør for varmt brugsvand skal isoleres mod varmetab. Isoleringstykkelsen er afhængig af rørdimensionen. Isoleringstykkelserne fremgår af pjecen Den lille rørisolering fra Rockwool. Isoleringsafslutningen over nedhængte lofter og i skakte skal være alufolie. I teknikrum skal isoleringen afsluttes med Isogenopak. Alle ventiler og armaturer skal forsynes med aftagelige isoleringskapper. Alle rørledninger mærkes efter system Flo-code Legionella Rørsystemerne skal udformes således at der tages videst muligst hensyn til at udgå Legionella bakterier i rørsystemerne. Råd og anvisninger udgivet af Statens Seruminstitut skal følges. Ved design af varmtvandsproduktionen skal det sikres, at anlægget kan korttids opvarmes (> 60 C) for at kunne imødegå vækst af Le gionella bakterier Indregulering og test Dokumentationen for denne indregulering skal indgå i entreprenørens KSmateriale, hvor de målte flow er anført sammen med målepunktet. Placeringen af dette målepunkt skal fremgå af tegningsmaterialet.

17 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 17 af ANLÆG FOR LUFTARTER, SFB (54) / DBK (-310) Eksisterende forhold På Gentofte Hospital er installationerne for luftarter udført som centrale anlæg, der forsyner de enkelte bygninger via ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger er placeret i vægge med afgreninger til de enkelte etager. Centralanlæg for oxygen (O 2 ) er placeret i hhv. bygning L1(hovedtank) og bygning V (flaskebatteri). Centralanlæg for dinitrogenoxid (N 2 O) er placeret i bygning V (flaskebatteri). Anlæg for medicinsk trykluft er udført med to centraler placeret i hhv. bygning F og bygning R2/E2. Anlæg for vakuum er opbygget med 4-5 anlæg placeret fordelt i bygningerne. Et mindre decentralt anlæg for carbondioxid (CO 2 ) er placeret i bygning S til betjening af DBG-OP-stuer. Lokale anlæg for specielle gasser er ikke omfattet af nærværende designmanual Fremtidige forhold Hovedforsyninger påregnes suppleret med ekstra ledninger med henblik på at de enkelte bygninger forsynes via dobbelte ringledninger placeret i ingeniørgange i kælderniveau. Stigledninger placeres i teknikskakte. Der udføres afgreninger fra stigledninger til forsyning af hver etage. Rørføringer på hver etage er over nedhængte lofter med afgreninger herfra og ud i hvert enkelt rum. Hvis det er muligt føres rørene synlige med ventiler og andet armatur let tilgængeligt for betjening og eftersyn. Forsyninger i OP-stuer udføres som synlige installationer eventuelt ført i paneler udført af letmetal, der fastgøres på væg. Etablering af decentrale anlæg må kun ske efter aftale med driftafdelingen. Ved projektering og udførelse af nybyggeri samt ombygninger på Gentofte Hospital, skal det sikres, at installationerne overholder lovgivningens krav Standarder m.v. DS/EN 737-1, Paneltilslutninger til medicinske gasser under tryk og vakuum DS/EN 737-3, Rørsystemer til komprimerede medicinske gasser og vakuum DS/EN 737-4, Paneltilslutninger til anæstesigas udsugningssystemer DS/EN 13348, Medicinske kobberrør FSD s håndbog, Medicinske gasser Øvrige anvisninger Ud over standarder m.v. skal arbejdet på Gentofte Hospital udføres i henhold til følgende:

18 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 18 af 87 Instruks for eksterne håndværkere på Gentofte Hospital: Link til filen Regler i forbindelse med arbejder i vægge: Link til filen) Design og udførelse Medicinske luftarter Installationerne for oxygen (O 2 ), dinitrogenoxid (N 2 O), medicinsk trykluft og vakuum tilsluttes til hospitalets centrale anlæg, hvis det er muligt. Ved projektering og udførelse af anlæg for medicinske luftarter skal det sikres, at der er let adgang for betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Installationen skal være utilgængelig for uvedkommende. Der skal monteres afspærringsventiler i hovedledninger (ringledningssystemet) og i lodrette stigledninger. Afspærringsventilerne monteres, hvor stigledninger tilsluttes hovedledning, og forsynes med sikringsbøjler med lås. Rørledninger på hver etage føres frem over nedhængte lofter og herfra føres stikledninger ud i hvert enkelt rum. Stikledninger føres synlige i installationskasser, under loft, sengestuepaneler m.v. til brugssteder. Der udføres mærkning af alle ledninger og udtag. Projektering og udførelse af anlæg til medicinske gasarter skal følge de retningslinier, der er anført i rapport fra Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD), Etablering og kvalitetsstyring af medicinske gassystemer, 1. udgave af august Ved arbejde med eksisterende anlæg omfatter arbejdet annulleringer og demonteringer i nødvendigt omfang. Alle ændringer skal registreres som udført og driftsafdelingen skal orienteres. Ved arbejdets afslutning skal alle overskydende materialer, eksisterende som nye, være fjernet fra pladsen Vakuumanlæg Ved nye udvidelser skal det verificeres at eksisterende centrale anlæg (pumper og vakuumbeholder) har den nødvendige kapacitet. Vakuumanlæg skal udføres således, at der ved et driftstryk på % i vakuumbeholderen kan opretholdes et tryk ved fjerneste vakuumudtag på % vakuum. Vakuumanlæg må ikke anvendes til bortsugning af anæstesigasser eller andre lokalsug (se punkt 5.4.8) Rørsystemer Rørsystemer for oxygen, trykluft og vakuum udføres i fosfordioxiderede kobberrør svarende til DS/EN og DS/EN Der anvendes overalt hårdttrukne rør, undtagen ved tilgang til paneler og søjler, hvor der anvendes udglødede rør.

19 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 19 af 87 Rørmaterialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Rørsystemerne dimensioneres således, at trykvariationer ved udtagene ved maksimalt forbrug ikke overstiger +/- 0,25 bar. Alle rør skal leveres affedtede og kemisk rengjorte og med afproppede ender fra værk. Samling af kobberrør, bøjninger og armaturer m.v. skal ske med sølvhårdlod ved kapillarlodning efter DIN 8513, BS 1845 eller tilsvarende. Lodning skal udføres med baggasdækning for at forhindre oxidation på indersiden af rørene. Samlinger kobber-kobber kan også udføres ved anvendelse af kobberfosforlod efter DIN 8513 eller tilsvarende, som kan anvendes uden brug af flusmiddel. Rør, ventiler og andet armatur skal placeres, så de er let tilgængelige for tilsyn og betjening af ventiler og andet armatur ved service og uheld. Rørledninger oplægges på fællesbæringer. Forsyningsrør skal beskyttes mod vold og overlast. Der udføres mærkning af alle rørledninger Ventiler m.v. Ventiler, afspærringsventiler og øvrige armaturer skal være udført i kobber eller kobberlegeringer og i øvrigt være dokumenteret egnet til det enkelte medie. Materialet må ikke kunne reagere eller selvantænde med den medicinske luftart i systemet. Alle ventiler skal være aflåselige (sikringsbøjler med lås). Der skal benyttes kugleventiler uden udveksling. Ventiler, der betjener flere afdelinger, skal være af type, der kan serviceres uden at afbryde forsyningen (ventilens reservedele kan udskiftes, mens ventilen sidder på rørsystemet). Der skal anvendes ventiler med kobberrørender i rørsystemerne. Ventiler m.v. i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Udtag, udtagsposter m.v. Rørsystemerne skal forsynes med udtag for aftapning af gasserne. Der anvendes følgende typer udtag: Paneludtag Søjleudtag. Installationskanaler og anæstesisøjler skal være i letmetal med adskilte kanaler for svagstrøm, el og luftarter. Udtagsposterne skal alle kunne kontrolleres for utætheder i bundventilen ved frakobling af udrustning, samt for utætheder omkring O-ringene ved indkobling af udrustning. Utæthederne skal kunne kontrolleres af det kliniske personale uden der skal bruges kemikalier ved kontrollen. Der anbefales ballon-metoden.

20 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 20 af 87 Der udføres mærkning af alle udtag. Hver udtagspost mærkes med gasartens navn, kemisk symbol og farvekode. Alle udtagsposter skal være forsynet med et servicespær, således at udtagsposter kan serviceres uden at genere de øvrige udtagsposter. For at undgå gasudsivning til lukkede rum skal udtagsposterne i forbindelse med lukkede rum være gastætte og kunne ventilere til arbejdsrummet. Udtagsposter i paneler skal også være gastætte, hvis panelet ikke er aflukket til det lukkede rum. Der udføres dokumenteret kontrol med at udtag for de respektive luftarter tilsluttes det korrekte rørsystem. Udtag skal være med kodede lynkoblingsudtag i kvalitet som anført i komponentlisten Trykvagt/Medivagt Rørsystemet skal udføres således, at ledninger til de enkelte afdelinger tilkobles via en trykvagt/medivagt. Tilgængelige afspærringsventiler gør det muligt at afspærre afdelingen fra hovedforsyningen dels i en nødsituation og dels i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af anlægget. Afspærringsventilerne skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Trykvagt/medivagt skal indeholde følgende funktioner: Alarmering (akustisk/visuelt) ved forsyningssvigt Mulighed for tilslutning af trykflasker til nødforsyning Styring af trykket for oxygen, luft og dinitrogenoxid Trykflasker skal kunne indkobles på medivagt Tryksikrer sektionen mod trykvariationer (trykvariationer < 0,25 bar) Alarmsikre afdelingen for fejl på forsyning af medicinske gasser til afdelingen. Trykvagte i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Nødafspærringsboks Rørledninger skal være afspærrelige ved installation af nødafspærringsbokse foran alle operationsstuer og kritiske afsnit. Det skal tydeligt fremgå på nødafspærringsboksen, hvilket rum den betjener. Nødafspærringsboksen skal placeres let tilgængelig umiddelbart ved indgangen til rummet. Afspærringsventilerne for hvert medie skal være synlig placeret bag en plomberet plexiglasrude, der brydes ved brug. Nødafspærringsbokse i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Ejektorsug Ved bortsugning af anæstesigasser føres afkast fra ejektorsug direkte til det fri eventuelt via procesudsugning.

21 DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 21 af 87 Materialer i kvalitet som anført i komponentlisten. Link til filen Kvalitetssikring Dokumentation for tryk- og tæthedsafprøvning skal indgå i entreprenørens kvalitetssikringsmateriale. Efter ethvert indgreb i installationerne til medicinske luftarter skal alle berørte udtag kontrolleres for korrekt tilslutning og for luftartens renhed af en kvalificeret anæstesilæge. Kontrollen skal være dokumenteret og underskrevet af alle parter. Dokumentation afleveres hhv. papirbunden og på digital form (pdf-filer) Prøvning og test Anlægget trykprøves, tæthedsprøves og funktionsafprøves. Prøvning udføres iht. DS/EN 737-3, Centralanlæg for gasser.

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 57 Ventilation. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 57 Ventilation. Revision: 2014.07.01 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 57 Ventilation Revision: 2014.07.01 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 57 Ventilation Indholdsfortegnelse 57.1

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser... 3 54.12 Forbrugsanlæg medicinske gasser... 6 54.13 Forsyningsanlæg/Centraler

Læs mere

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type]

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type] P R O J E K T F O R S L A G Aarhus Universitetshospital Skejby Ventilation og CTS på højisolationsstuer Bygning U [Document type] 2016-12-19 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.: +45 88 19 10 10

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener P anvisningen indregulering for en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le indreguleres dokumention i drifts- i Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener I ultimo monogrammer til dansk billedmerialet

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger (2013) Dansk Fjernvarme Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger (2013) Dansk Fjernvarme Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger (2013) Dansk Fjernvarme - 2013 Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Oversigt over byggelovgivning Byggeloven Bygningsreglementet 09-12-2013 Funktionsnormer

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Side 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. - 2 Tilslutningsbestemmelser - 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere