Bredbånd og Brugerproduceret Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbånd og Brugerproduceret Indhold"

Transkript

1

2 Bredbånd og Brugerproduceret Indhold Redigeret af: Lars Holmgaard Christensen, Peter Kofoed, Bettina Bertelsen og Tove Arendt Rasmussen Forfatterne og InDiMedia, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 2008 Omslag: Peter Kofoed Bagsidetekst: Tove Arendt Rasmussen Fotos og illustration: Dennis Didriksen Layout: Lars Holmgaard Christensen Trykt hos UniPrint, Aalborg ISBN Oplagstal: 90

3 BREDBÅND OG BRUGERPRODUCERET INDHOLD SIDE 4: FORVENTNING OG FORANDRING - EN OVERSIGTSARTIKEL af Tove Arendt Rasmussen, InDiMedia SIDE 19: VIRKSOMHEDERNES INDSATS OG ERFARINGER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE I PLAN B PROJEKTET af Søren Smed & Peter Kofoed, InDiMedia samt Claus Klok, Nova Media, TV/MIDTVEST SIDE 59: EVALUERING AF ET FORSØGSPROJEKT MED UDRULNING AF FIBERBREDBÅND I ARDEN MED SÆRLIG FOKUS PÅ MEDIEFORBRUG I HJEMMET af Bettina Bertelsen, InDiMedia SIDE 89: AALESTRUP DEMOGRAFISK SET af Bettina Bertelsen & Lars Holmgaard Christensen, InDiMedia SIDE 123: DOMESTICERINGEN AF FIBERBREDBÅND I AALESTRUP af Bettina Bertelsen & Lars Holmgaard Christensen, InDiMedia

4 2

5 Plan B Bredbånd og Brugerproduceret Indhold - Forventning og forandring - en oversigtsartikel af Tove Arendt Rasmussen, InDiMedia Januar

6 Introduktion... 5 Baggrund og formål... 5 Don Bredbånd kommer til byen... 6 Aalestrup er det lokale undersøgelsesområde... 6 Triple play... 7 Metoder i Plan B projektet... 7 Mediebrugsundersøgelsen... 7 Hypoteser i mediebrugsundersøgelsen... 8 Kvantitativ undersøgelse... 8 Kvalitativ undersøgelse... 9 Medieproduktion og bruger-involvering HEF s innovations- og informationsindsats Informationsindsatsen Brugerproduceret indhold og interaktivt tv Interaktivt og enhanced tv Brugergenereret tv og video historisk og aktuelt Brugergenereret tv- og video Anno Hvidbogens opbygning Taksigelser Litteratur

7 Introduktion Plan B projektet er forankret i forskningscentret InDiMedia og handler om bredbånd og brugerproduceret indhold. B et i planen referer desuden til synsvinklen i projektet brugerorientering. Projektet har været støttet af IT-Korridoren under videnskabsministeriet i perioden september 2005 til december InDiMedia udforsker de nyeste interaktive kommunikationsformer og forskningscenteret er etableret under Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Brugernes perspektiv er et kerneområde for forskningscentret, hvorfor forskningen med afsæt i de humanistiske/sociale videnskaber tager sit naturlige udgangspunkt i brugernes perspektiv på de nye medier med særlig fokus på hjem og fritid. I Plan B projektet deltager InDiMedia sammen med Himmerlands Elforsyning (HEF) og TV/MIDT-VEST, hvor udrulningen af elselskabernes bredbåndsfiber har påkaldt sig en særlig interesse, og hvor der med fiberkapacitet på op til 100 MB er skabt nye muligheder for brugernes egne kreative produktioner. Markedsmæssigt sælges forskellige løsninger mht. kapacitet og pris, men i princippet er der lige stor kapacitet ind og ud af husstanden. Udrulningsområderne for fiberen er især på landet og i mindre byer. Det er særligt interessant, fordi fiberen på den måde giver et informationsteknologisk løft til udkantsområder i samfundet. Det er endvidere af stor markeds- og forskningsmæssig interesse at følge og undersøge, hvorledes et elselskab i vores tilfælde HEF udvider sit forretningsområde og skaber innovation inden for distribution af medie- og informationsteknologi. I denne indledning præsenterer vi en generel indføring i de forskellige emner, projekter og metoder, som InDiMedia har arbejdet med i Plan B projektet. Projekternes resultater, specifikke metoder og teori bliver gennemgået i hvidbogens enkeltstående rapporter. Baggrund og formål Bredbåndsudrulningen fra Himmerlands Elforsyning (HEF) har givet en unik mulighed for at: 1. undersøge forandringer af mediebrugen og nye medieteknologier i hjemmene i forbindelse med bredbåndsudrulning 2. iværksætte rammer for og understøtte brugerproduceret indhold med en lokal forankring Det er en ny situation, at elselskaber offensivt går ind på medieområdet. For HEF s vedkommende handler det om, at en del af den bruger-ejede virksomheds overskud anvendes til at etablere fibernet til gavn for brugerne - dækningsområdets beboere. 5

8 Der er således en vis altruisme i projektet, idet man ikke beregner overskud og etablerer tilslutningen for brugerne på tilbud for 1000 kr., som er langt under prisen på de egentlige omkostninger. Don Bredbånd kommer til byen I 1999 var der stormfald i det sydlige Danmark, og på Nordvestsjælland gik det ud over så godt som alle elmaster i Nordvestsjællands Elselskabs dækningsområde. Med masterne nede var det mest oplagte at lægge elkablerne i jorden i stedet for at opstille master på ny, og man fik samtidig ideen til at lægge en lysleder-fiber med, når man nu var i gang med det store gravearbejde. Siden har blandt andet HEF fulgt trop, og i disse år ruller man bredbåndsfiberen ud i hele Himmerland startende med Arden som test-bed i november I HEF ser man sig selv som distributører af medietjenester og medieindhold i princippet på samme måde, som man traditionelt leverer el til sine kunder gennem kobberkablerne. Det har betydet for HEF, at man i opstartsperioden har været meget aktiv for at afsøge markedet for indhold og tjenester på både tv og internet. Denne proces har i sagens natur været vanskelig og medført en række problemer både i forhold til at skaffe relevante indholds-leverandører og i forhold til at informere brugerne om vilkår for bredbåndets indhold. HEF s bredbåndsudrulning foregår i hovedsagen til ikke højturbaniserede områder, hvor internet- og tv-udbuddet i forvejen er/har været forholdsvist ringe. Man får her mulighed for at ibrugtage det aktuelt mest optimale bredbånd, og man kan udnytte returveje i forbindelse med forskellige former for brugerproduceret indhold og interaktive tv-formater og tjenester. Fiberens mulighed for hurtigt at fremføre store mængder data både ind og ud af husstanden betyder, at brugergenereret indhold i form af filer fra brugerne er en del af bredbåndsudviklingen, som foreløbigt er kulmineret med web det sociale internet. Med superbredbåndsfiberen har brugerne endnu flere muligheder for at være aktive og selv at producere indhold, som kan distribueres uden problemer med omfang eller stort tidsforbrug. Aalestrup er det lokale undersøgelsesområde Aalestrup ligger inden for HEF s udrulningsområde samtidig med, at det er en del af TV/MIDT-VEST s sendeområde. Aalestrup blev med struktur-reformen en del af Region Nordjylland, men i overgangsperioden har borgerne stadig orienteret sig mod TV/MIDT- VEST, samtidig med at man er begyndt at bruge TV2Nord. Plan B projektets mediebrugsundersøgelse følger udviklingen hos familier i bestemte kvarterer af Aalestrup, som blev kablet inden for Plan B projektperioden. Projektets indholdsleverandører af det brugergenererede indhold er befolkningen i Aalestrup og omegn, og TV/MIDT-VEST/NovoMedia har sammen med forskere fra 6

9 InDiMedia fungeret som katalysatorer for iværksættelse af brugerproduceret indhold i lokalt regi i form af bruger-workshops. Triple play Der sker løbende en udvikling og tilpasning af indhold til bredbåndsfiberen, men som væsentlige tjenester tilbydes kunderne: mange forskellige tv-pakker, hurtigt internet og ip-telefoni (tilsammen triple play). Brugerne skal (stadig) anskaffe en set top boks for at kunne se de digitale signaler på tv-skærmen. Indholdsleverandørerne, som er Dansk BredBånd, Smile Content og Fast TV, tilbyder forskellige tv-pakker og tjenester. Som særlige interaktive muligheder tilbydes: 1. EPG (Elektronisk programguide) 2. Film on demand (VOD) 3. Mulighed for at brugerne kan tilgå visse internet-sider ved hjælp af et tastatur. Det er umiddelbart mest relevant i forbindelse med at kunne tilgå tv-programmers hjemmesider, når der refereres hertil i tv-programmet. Der er også mulighed for at tilgå nogle offentlige sider og visse andre hjemmesider, f.eks. netbank. 4. på tv (ligeledes ved hjælp af tastatur) Ved årsskiftet 2007/2008 er det kun Smile Content, som tilbyder mulighed 3 og 4. Metoder i Plan B projektet Plan B projektet har arbejdet med en række forskellige metoder i en holistisk sociologisk og humanistisk ramme, hvor kodeordet har været brugerorientering. Kvantitativ metode i form af spørgeskemaer og telefoninterviews er kombineret med kvalitative familieinterviews, og forskerne fra InDiMedia har fulgt både TV/MIDT-VESTs workshops med brugerne i Aalestrup og HEF s informationsindsats overfor forbrugerne i bl.a. Arden. Mediebrugsundersøgelsen Denne undersøgelse omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ del, som begge har til formål at belyse fiberbredbåndet i forhold til forventninger og mediebrugsforandringer i hjemmene. Lidt mere generelt sigter projektet også på at forstå og beskrive deltagernes forhåbninger, forventninger og eventuelle frygtsomhed i forhold til fremtidens medieudvikling. Helt konkret sigter projektet på at give en brugerbaseret belysning af forbrugernes første år med HEF s fiberbredbånd til brug for HEF og for andre aktører på området. 7

10 Hypoteser i mediebrugsundersøgelsen I projekter arbejder vi med følgende hypoteser: 1: Der sker en forandring af mediebrugen pga. fiberen med hensyn til: forandringen antager forskellig form alt efter familiernes informationsteknologiske udstyr og IKT kendskab/evner der bliver mere interaktiv mediebrug brugen af medierne bliver mere integreret/konvergeret forøget/forskudt mediebrug øget individualisering af mediebrugen mere brugerproduceret indhold: Medierne som kulturmaskiner 2: Der sker en forandring i brugernes ønsker og interesser i fremtidens medier med hensyn til: bedre og hurtigere internet æstetikken: både i forbindelse med bedre billedkvalitet (digitalt tv, HDkvalitet m.m.) og i forhold til selve tv-fremviseren, hvor det gamle billedrørs-tv erstattes af fladskærms-tv større valgmulighed mht. programmer: Man ønsker selv at bestemme indhold (programmer og tjenester) og tidspunkt for tv-sening undgå reklamer i videst muligt omfang større kendskab til og brug af web 2.0 Kvantitativ undersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen i området tager udgangspunkt i de foreløbigt interesserede kunder til HEF i Aalestrup-området (350 husstande) og heraf har godt 30 % (102) deltaget i undersøgelsen. Ud over et husstands-skema har hver enkelt person i husstanden udfyldt et skema om mediebrug og kulturproduktion. Der foreligger 220 gyldige personlige skemaer. Spørgeskemaundersøgelsen dannede i første omgang baggrund for udvælgelse af husstande til kvalitative interviews. For det andet havde den til formål at indfange forhåbninger og forventninger til fiberen samt at tegne et billede af mediebrugsforandringer i form af et før og efter installeringen af fiber-bredbåndet. Ved afslutningen af Plan B projektet udsendtes spørgeskema til de besvarende 102 husstande og husstands-medlemmer, og der optræder evaluerende i stedet for 8

11 forventnings-spørgsmål i forbindelse med fiberen og fremtidens medieudvikling. Der foreligger 30 besvarelser fra anden runde, hvilket er for få til, at undersøgelsens før/efter problemstilling kan belyses på en valid måde. Den vigende svarprocent skyldes især, at udrulningsprocessen var væsentligt forsinket, og at en række forbrugere enten ikke var blevet koblet på fiberen, eller at de endnu ikke havde fået indhold i fiberen. Da forbrugerne i Aalestrup således ikke nåede at få adgang til alle tjenesterne i bredbåndet inden for undersøgelsens tidsrammer, valgte vi at gennemføre en evaluering af HEF s testforsøg i Arden (november 2004 april 2007) for at belyse forbrugernes brug af fiberen og deres vurdering af både service og indhold. Denne undersøgelse er ligeledes kvantitativ, og den er udformet som en telefon-interviews med 33 ud af de 60 husstande, som deltog i forsøget. Borgerne i Arden havde efter ønske adgang til både triple play og internet på tv med tastatur, og undersøgelsen er særligt interesseret i at belyse brugernes erfaring med tv/internet-konvergensen, fordi denne særlige form for interaktivt tv ikke har været belyst i en dansk sammenhæng. Arden-brugerne er i dag fuldt integrerede i HEF s almindelige bredbåndsnet, hvor det aktuelt kun er Smile Content, som tilbyder konvergeret tv/internet-løsning. Se nærmere om evalueringsundersøgelsen i hvidbogens rapport om Arden projektet. Kvalitativ undersøgelse På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen i Aalestrup udvalgtes en række husstande til uddybende kvalitative interviews. Husstandene er udvalgt således, at der både er informationsteknologisk stærke og svage husstande. De kvalitative interviews er gennemført i respondenternes hjem. Interviewene har en varighed af ca. halvanden time og de tager form af gruppeinterviews med husstandens medlemmer eller enkeltinterviews med single-husstande. Interviewene er livsverdens-orienterede, som det beskrives hos Steinar Kvale (1997:15): Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden fra interviewpersonernes synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden, førend der gives videnskabelige forklaringer. Interviewene har til formål at belyse respondenternes forventninger, ønsker og forestillinger om tv- og internetudviklingen set i lyset af bredbåndets udrulning. Desuden belyses den aktuelle mediebrug og dagligdag i husstanden og hos de enkelte husstandsmedlemmer. De indledende 11 kvalitative interviews blev gennemført i perioden maj-juni Projektet tog efter et år kontakt til de husstande, som havde tilsluttet sig med henblik på at undersøge deres tilfredshed med fiberbåndet samt evt. nye medie-vaner i forbindelse med domesticeringen af den nye teknologi. Der blev interviewet 5 familier i den sidste runde i juni Se nærmere om mediebrugsundersøgelsen i hvidbogens rapport om Aalestrup projektet. 9

12 Medieproduktion og bruger-involvering TV/MIDT-VEST casen tager sigte på at involvere brugere i medieproduktion som et led i medie-demokratisering. TV/MIDT-VEST og Novo Media har i en årrække arbejdet med at give forskellige grupper af borgere adgang til video-udstyr og produktion, hvor man i workshops underviser i audiovisuel formidling og historiefortælling. For Novo Media har projektet involveret workshops i Aalestrup, hvor en gruppe af borgere har lært sig at arbejde med video, og der er på den baggrund skabt et egentligt video-forum (www.videoaalestrup.dk) hvor interesserede kan se lokale produktioner fra området. I forbindelse med TV/MIDT-VEST casen har forskerne været direkte involveret i rekruttering af deltagere til workshops, afholdelse af oplæg til temadag og forskerne har desuden observeret hovedparten af forløbet på sidelinjen. To af Novo Medias ansatte har ud over workshop forløbene fungeret som organisationsinterne forandringsagenter i forhold til hele organisationen TV/MIDT-VEST med hensyn til brugergenereret indhold. De har informeret om fænomenet for de øvrige ansatte, og de har taget initiativ til diskussioner og temadage. Set i forhold til hele Plan B projektet, men dog i særlig grad vedrørende brugerinvolveringen i brugerproduceret indhold, har forskerne tilvejebragt rammer og viden for udviklingsprojekterne, samtidig med at forskningen har taget form af følgeforskning af de helt konkrete projekter. Således har InDiMedia i forbindelse med brugerproduceret indhold og mediedemokratisering både fulgt udviklingen i forskellige globale web-communities og bidraget teoretisk til en generel forståelsesramme for brugerproduceret indhold i audio-visuelt regi (Christensen & Rasmussen 2006, Kofoed & Rasmussen 2007). Det er således en del af forskernes opgave at begrebsliggøre og almengøre projekternes erfaringer og resultater. Samtidig har forskernes involvering i de konkrete projekter vekslet mellem aktionsforskning (medansvar og deltagelse i rekruttering til workshops) og dialogforskning (Dirckinck-Holmfeld m.fl. 2004), hvor forskerne har været i dialog med projektpartnerne og forholdt sig diskuterende og kritisk til projekternes udvikling. Se nærmere om TV/MIDT-VESTs projekt i hvidbogens rapport om virksomhedernes deltagelse i Plan B. HEF s innovations- og informationsindsats For HEF er fiberbredbåndsudrulningen i udgangspunktet dels et altruistisk projekt, dels et innovationsprojekt, som handler om at udvide HEF s forretnings- og virksomhedsgrundlag fra elforsyning til medieforsyning. HEF beskriver ved informationsmøderne sin indsats således: HEF vil være med til at sikre, at Himmerland ikke bliver mere udkantsområde, end det er i forvejen. Organisatorisk har projektet handlet om at tune HEF til nye typer af informationsteknologiske kompetencer, entreprenør-arbejde og samarbejde med 10

13 indholdsleverandører. Sigtet er, at HEF med fiberudrulningen til forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner bliver en væsentlig informationsteknologisk aktør og distributør i første omgang på landet og i mindre byer. Det særlige salgsargument i disse områder har været og er stadig, at disse områder ikke har været kablet i forvejen, som det er tilfældet i de større byer. Den største konkurrent i de egentlige landområder er satellitkanalerne med parabol-løsninger på tv-området men disse leverer ikke tjenester på internet og telefoni. InDiMedia har fulgt dele af HEF s organisatoriske udviklingsproces særligt med henblik på samarbejdet med indholdsleverandørerne på markedet, og i processen har informations- og marketingarbejdet rettet mod forbrugerne været særligt krævende for HEF. Det skyldes bl.a. at indholdsudbyderne på det nye marked ligger i skarp konkurrence om tv-pakker samtidig med, at de for deres del har skullet optimere deres ydelser rent teknisk. Det har betydet, at der har været stort pres på indholdsleverandørernes service til brugerne, ligesom det konkrete udbud af specielt tvpakker men også de konvergerende tjenester har ændret sig løbende, og HEF har i deres informations- og marketingsarbejde konstant måttet tage højde for ændringer på det for forbrugerne helt afgørende indhold. Det har ligeledes indebåret mange problemer for HEF, at brugerne ikke helt har kunnet skelne mellem tekniske problemer, der vedrører HEF, og tekniske problemer der vedrører indholdsleverandørerne. Informationsindsatsen I informationsindsatsen har HEF særligt benyttet sig af de lokale medier i udrulningsområderne (Nordjyske Stiftstidende lokaltillæg og ugeaviser), og man har i hele forløbet søgt at være så tæt på lokalområdet og forbrugerne som muligt. Forskerne fra InDiMedia har observeret tre ud af en meget lang række lokale informationsmøder, hvor HEF har inviteret interesserede forbrugere til at høre om fiberbredbåndets muligheder. Til møderne har indholdsleverandørerne også fået mulighed for at præsentere deres tilbud, og forbrugerne har fået udleveret pjecer om især tv-pakkerne. Det første informationsmøde i lokalområdet tager sigte på at gøre forbrugerne interesserede i at tilslutte sig fiberbåndet, og hertil arbejder HEF med en fordelagtig pris for tilslutning. Hvis der inden for en given periode melder sig 30 % eller flere husstande i lokalområdet, bliver fiberen gravet ned, og senere i processen bliver der afholdt endnu et møde, hvor de nærmere betingelser for tjenester og ydelser bliver præsenteret. Man kan tilslutte sig som passiv eller aktiv på fiberen, og en række husstande vælger at tilslutte sig uden at blive aktive brugere. Det skyldes flere forhold. Dels er kampagneprisen billig (1000 kroner plus evt. gravearbejde ind til huset), dels kan en passiv tilslutning ses som en forøgelse af husets værdi, og dels vælger nogle borgere at 11

14 tilslutte sig for at sikre, at fiberen kommer til byen for at støtte den informationsteknologiske udvikling i lokalområdet. På møderne har forbrugerne specielt efterspurgt tv-løsninger, men også kapaciteten på internet og tekniske forhold om installering af set top boksen og behov for eventuelle ekstra set top bokse har affødt mange spørgsmål. I undersøgelsesperioden har det således været nødvendigt at købe flere bokse, hvis man ønsker at modtage digitalt tv i en ordentlig kvalitet på flere af hjemmets tv-apparater. HEF har løbende i processen justeret sin informations- og udrulningsindsats samt forbedret sine forudsætninger for samarbejdet med indholdsleverandørerne. En lang række af de problematiske forhold, som vi har konstateret i løbet af projektperioden, er der således taget højde for i form af forøget informationsindsats, bedre service samt et velfungerende indholdsudbud. HEF iværksatte en egentlig tilfredshedsundersøgelse mod slutningen af projektperioden, og her fremgår blandt andet, at både teknikken og indholdsudbuddet i hovedsagen fungerer efter hensigten i dag. De største problemer har handlet om service fra indholdsudbyderne samt ikke mindst om forsinkelser i forbindelse med udrulningen, og det har ifølge undersøgelsen skabt visse imageproblemer for HEF i den forløbne periode. Det angives dog samtidig, at HEF s image i forvejen er temmelig godt, så der er nogen goodwill at tære på. Se nærmere om HEFs projekt i hvidbogens rapport om virksomhedernes deltagelse i Plan B. Brugerproduceret indhold og interaktivt tv I perioden fra 2005 og til afslutningen af Plan B projektet har vi været vidne til, at web 2.0 har sat brugerne i centrum. Eller rettere sagt: Brugerne har befordret en stor del af udviklingen, idet både web og tv/video i høj grad har båret præg af brugerdreven innovation. Vi har efterfølgende set, at de største og mest succesrige community-sites som for eksempel YouTube og MySpace er blevet opkøbt af kommercielle aktører for store summer. Samtidig er interaktivt tv som branche-fæmonen så at sige blevet overhalet indenom af web-tv kanaler, som i sagens natur med nettet har langt større og bedre potentialer for interaktivitet, god usability og bruger-feedback. Tv-markedet lider således stadig under vigende afsætning af set top bokse, og herunder ikke mindst boksenes langsommelighed, lille kapacitet og besværlige returvej set i sammenligning med internettets hurtige og usability-sikre interaktivitet. Desuden er tv-markedet begrænset af indholdsleverandørernes protektionisme, som betyder, at forbrugerne stadig skal købe tv-indhold i form af tv-pakker, som sjældent rummer præcist de tv-programmer, som 12

15 husstanden helst vil se. Tv-markedets manglende reelle valgfrihed fremstår i dag som en anakronisme, som den moderne forbruger forbinder med tv broadcast i modsætning til internettets meget mere individualiserede valgfrihed. Hvad angår interaktivt tv, har et vigtigt internationalt argument for at fremføre internet-lignenede tjenester til tv-apparatet i form af og internetadgang ved hjælp af tastatur været, at tilvejebringe mulighed for at husstande uden PC/internet kan tilgå internettet. For eksempel har man ved Liverpool University, Centre for Lifelong Learning iværksat initiativer med interaktivt tv med henblik på at modgå informationsteknologi-kløften (the digital divide) ved hjælp af tv-mediet, som er trygt og velbekendt for især ældre og gamle brugere (Russel 2004). I Danmark er penetrationen af internet imidlertid noget højere med 70 % i forhold til Englands 62 % (http://www.internetworldstats.com), hvilket bl.a. har medvirket til, at offentlige satsninger på interaktivt tv med internet-lignenede funktioner til tv (informationsteknologisk T-læring og T-borgerskab) ikke har vundet synderlig indpas i Danmark. Set i forhold til Aalestrups demografiske profil (se evt. nærmere i hvidbogens rapport om Aalestrup demografisk set), hvor der er mange ældre og mange borgere på overførselsindkomster, kan der imidlertid være god grund til at påpege potentialerne ved informationsteknologisk T-læring og lokal forankring. Interaktivt og enhanced tv Muligheden for at tilgå internet-sider og for at e gennem tv-apparatet vurderes meget forskelligt af både branchen og forskellige forbrugere. I Plan B perioden besluttede Dansk Bredbånd således at ophøre med internet-applikationer til tv; angiveligt pga. manglende driftssikkerhed i tjenesten samt manglende afsætning til og interesse fra brugerne. Det er et forhold, der også har haft betydning for HEF s søsterselskab NVE (Nordvestsjællands Elselskab), som i Plan B projektperioden for indholdsdelen blev overtaget af Dansk Bredbånd. Dog blev der i og med HEF s kontrakt med Smile Content fra januar 2007 igen mulighed for at bruge internet-tjenester på tvapparatet. Brugerne giver i mediebrugsundersøgelsens kvalitative interviews meget forskellig respons på muligheden af at bruge internet på tv. Der er flere af de ældre uden internet-adgang, der tilkendegiver, at det måske kunne være interessant, hvis det vel at mærke er til at finde ud af på en nem måde. En anden gruppe af blandet alder mener, at tv og computer fungerer bedst hver for sig, mens en tredje gruppe af især yngre mener, at udviklingen alligevel går mod sammensmeltning af medierne. I forbindelse med pilotforsøget i Arden har forbrugerne gjort sig erfaringer med at bruge tv til mail og visse internet-sider, og for nogle ganske få brugere var dette både relevant og nemt, mens langt hovedparten slet ikke brugte tjenesten (se nærmere om evalueringsundersøgelsen i hvidbogens rapport om Arden projektet). 13

16 Sammenlignet med erfaringer fra England, hvor markedet for interaktivt tv er rimelig stort med 8 millioner digitale brugere allerede i 2001, er der ikke noget overraskende i, at Arden brugerne ikke har taget muligheden for at maile og gå på nettet gennem tv til sig. Vivi Theodoropoulou (2003) har således vist, at de såkaldt ikke-kontektstuelle tjenester som mail og bankforretninger i meget lille udtrækning er slået an i England, således har henholdsvis 94% og 88% aldrig anvendt homebanking eller mail på digital tv (ibid: 292). Hvad angår brug af ekstra information i form af for eksempel at tilgå et tv-programs hjemmesider, har det i Arden forsøget været forbundet med store tekniske problemer. Som en af brugeren udtrykker det, så er det som om, at det ikke har været kompatibelt. Hos Theodoropoulou optræder denne form for interaktivitet som en kontekstuel interaktivitet forstået som en direkte ekstra information til tv-programmet i et integreret interaktivt tv-system, men brugs- og oplevelsesmæssigt vil en teknisk velfungerende og sømløs adgang til programmers hjemmesider fungere på lignende vis. Thomas Bjørner (2007) har undersøgt forsøgskanalen TV2Nord-Digtial, hvor den såkaldte digitale merværdi fungerede som enhanced tv i form af, at brugerne kunne få adgang til ekstra information under seningen af et program. Både hos Bjørner og hos Theodoropoulou rapporteres, at enhanced tv har større interesse hos brugerne end de ikke-kontekstuelle og mere internetlignende applikationer. Men mest interessant er det imidlertid, at udviklingen af web 2.0 nærmest har vendt problemstillingen på hovedet. Det handler ikke så meget om at få websider på tv, men om at få tv på webben. I løbet af Plan B projektperioden har der således været et boom af forskellige former for tv-indhold på internettet: Web-tv og deciderede community-kanaler er i fremgang både forretningsmæssigt og med hensyn til brugerinvolvering samt brugerproduceret indhold. Brugergenereret tv og video historisk og aktuelt At brugerne laver tv og video er på sæt og vis ikke noget nyt. I en dansk sammenhæng gav Tv-båndværkstedet fra 1986 tv-seerne mulighed for selv at komme til orde og producere tv-programmer fra deres egne dagligdag. DR så båndværkstedet som en demokratisering af medieadgangen. Idet man hjalp brugerne meget aktivt med både teknisk udstyr, manuskript og redigering, var der imidlertid ikke tale om genuint brugergeneret indhold, som det vi i dag forbinder med video-logs eller indslag på YouTube. I forbindelse med monopolbruddet op til 1988 var der ligeledes stor interesse for tvseernes dagligdag. Et særligt formål for de lokale tv-stationer, som blev skabt i løbet af 80 erne var således at komme så tæt på borgernes liv som muligt. En målsætning som i øvrigt blev delt af den daværende Provinsafdeling i DR. Lokal-stationerne havde derudover meget forskellige formål i politisk og religiøs henseende. Som en del af 14

17 mediepolitiseringen i disse år blev der oprettet video-værksteder i tilknytning til det lokale kultur- og foreningsliv. Formålene var igen varierende, men den mediepædagogiske og politiske dagsorden for alle værkstederne var at give borgerne adgang til at producere video og tv med henblik på at demokratisere adgangen til medierne. På værkstederne fik borgerne adgang til produktionsudstyr, hvilket var afgørende, fordi både kameraer og redigeringsudstyr på dette tidspunkt langt oversteg almindelige menneskers købekraft. Desuden blev der givet kurser og workshops i video og tv-produktionsprocessen. I 1990 erne ændredes den mediepolitiske dagsorden, og både lokal-tv og videoværksteder mistede den betydning, som man oprindelig havde haft for de almindelige menneskers adgang til medierne, både i form af produktionel deltagelse og i form af fremstilling af dagligdagen. Dels blev lokal-tv produktionen professionaliseret og kommercialiseret, dels opstod helt nye formater for, hvordan almindelige mennesker kunne optræde på tv. Det var således i slutningen af 90 erne at fænomenet reality tv så dagens lys i form af programmer som Robinson Ekspeditionen og Big Brother. I en dansk sammenhæng blev der ligeledes i midten af 90 erne eksperimenteret med nye former for inddragelse af almindelige mennesker og deres hverdagsliv på tvskærmen. Især DR s Provinsafdeling i Aarhus var med til at udfordre den gode smag med programmer som Hjenmmevideo og Det er ren kagemand, hvor seernes egne videoer med alskens ulykker fra dagligdagen, var hovedingrediensen. I programserien Vi stiller om gav man en række nøje udvalgte almindelige mennesker et videokamera med hjem, og bad dem om en gang om ugen at fortælle om en begivenhed i deres eget liv. Desuden bad man dem om at forholde sig til et aktuelt spørgsmål i ugens løb. De såkaldte video-korrespondenter forestod selv kameraoptagelserne, og der var hverken krav til manus eller redaktionel bearbejdning/censur af de meninger, som deltagerne gav udtryk for. Den store inspirationskilde for Provinsafdelingen var BBC og deres tidlige udviklinger af såkaldte video-dagbøger, hvor almindelige mennesker får stillet video-kamera til rådighed for at fortælle deres historie, og hvor BBC forestår redigeringen. The man who loved Gary Lineker er den første store og genresættende video-dagbog, hvor en albansk læge beretter om sin hverdag i en fattig albansk landsby kontrasteret til hans store fascination af engelsk fodbold og især spilleren Gary Lineker. I en dansk sammenhæng blev der ikke i nævneværdigt omfang arbejdet videre med video-dagbøger, og public service stationerne valgte i modsætning til f.eks. Sverige og England ikke at producere egentlige reality shows a la Big Brother. Derfor blev realitygenren i vid udstrækning varetaget af de kommercielle stationer TV3 med Robinson Ekspeditionen og daværende TVDanmark med Big Brother. Public service stationer valgte i stedet at koncentrere sig om hybride formater, hvori indgår reality-elementer så 15

18 som talentkonkurrencer (Popstars, Vild med Dans), hverdagsdokumentar/docusoap (Livet er fedt, Guideskolen) og livsstils/boligprogrammer (HokusKrokus, Hjerterum). I de fleste reality formater indgår såkaldte almindelige mennesker og udsnit af deres liv hvad enten det foregår i iscenesatte rammer som i reality shows eller i naturalistiske rammer som hverdagsdokumentar/docusoap, men deltagerne i reality tv er i alle tilfælde henvist til at være deltagere og ikke genuine bruger-producenter. Brugergenereret tv- og video Anno 2008 I England fortsatte BBC med at udvikle de brugerinvolverende programformater, og især med projektet Video-nation (www.bbc.uk/videonation) har man skabt en national skole med genreudvikling inden for den personlige audiovisuelle fortælling, hvor video-dagbogsformatet er transformeret til kortere beretninger ved hjælp af teknikker inden for biografisk baseret digital storytelling. I den aktuelle periode har vi været vidne til opblomstringen af web 2.0 og herunder forskellige audio-visuelle site og fora, som formidler brugergenerert indhold med community-funktioner tilknyttet sitene. Det gælder for eksempel YouTube (www.youtube.com) og Current tv (www.currenttv.com), som både har en symbolsk ekspressiv funktion i det brugergenerede indhold og en sociable community funktion i form af afstemninger og kommentarer. Det brugergenererede indhold trækker på et utal af både velkendte og uafprøvede genrer på disse sites; på YouTube er der rigtig mange indslag, som ligner hjemmevideo fra 90 erne, hvor folk filmer sig selv og hinanden komme galt af sted. En del af dette indhold mimer desuden det nyere Jack Ass format, hvor man filmer meget halsbrækkende og farlige udfoldelser. Brugernes egen reklameproduktion er både velkendt og nyt i den forstand, at genren reklamespot er gammel, men det er nyt, at forbrugerne er begyndt selv at reklamere for virksomheders varer. Mens de store sites som YouTube er blevet opkøbt af store mediekoncerner og dermed nu indgår i et kommercielt kredsløb, findes der et andet kredsløb karakteriseret ved uafhængighed og brugerdreven innovation, nemlig video-log-communities, som er mere eksperimenterende med genrer og udtryksformer. For video-loggerne er de store sites hurtigt blevet mainstream, og man søger mod nye udfordringer og subkulturel mening. Der er to afgørende forudsætninger for den brugergenererede indholdsproduktion. For det første er prisen på det tekniske udstyr til både optagelser og redigering gået så langt ned, at det er overkommeligt for de fleste. Og mange unge mennesker har mobiltelefoner med videofunktion samtidig med, at man kan hente redigeringsprogrammer på internettet for en billig penge. Det betyder at audiovisuel produktion er lige ved hånden i hverdagen, og de professionelle normer spiller en meget lille rolle for 16

19 de små sjove indslag, som man kan sende rundt blandt vennerne på mobiltelefon eller internet. For det andet er internettet i sig selv en forudsætning for, at ens produktion kan blive tilgængelig for et publikum, som er større end ens eget netværk. Mens realityprogrammerne indvarslede en æra af 15 minutes of fame på tv for de forholdsvist få deltagende almindelige mennesker, er der med internettet skabt helt nye muligheder for, at alle i princippet kan have en hjemmeside, en profil eller en blog og dermed et forum for selv-fremvisning, kulturel ekspressivitet og social kontakt. I forbindelse med Plan B projektet er der etableret en base over brugerproduceret indhold specielt med eksempler fra VideoNation og videoblogs Basen er produceret af Aske Dam og Andreas Haugstrup Pedersen, og den har fungeret som støtte for projektet samt som støtte for undervisning og formidling. Hvidbogens opbygning Bogen samler de forskellige projekter under Plan B i fire hovedrapporter. I den første rapport Rapport om virksomhedernes indsats og erfaringer i forbindelse med deltagelse i Plan B projektet afrapporter Søren Smed, Peter Kofoed og Claus Klok om HEF s og TV/MIDT-VESTs projekter om bredbåndsudrulning og brugerinvolvering. I den anden rapport Evaluering af et forsøgsprojekt med udrulning af fiberbredbånd i Arden med særligt henblik på mediebrug i hjemmet afrapporterer Bettina Bertelsen, hvorledes brugerne i Arden har oplevet et forsøgsprojekt med fiberbåndet. Den tredje og fjerde rapport omhandler begge Aalestrup og afrapporteres af Bettina Bertelsen og Lars Holmgaard Christensen. I rapporten Aalestrup demografisk set udfoldes en forståelse af byens borgere, og fra projektets spørgeskemaundersøgelse afdækkes, hvilke forventninger og forhåbninger borgerne i Aalestrup har til fremtidens medieudvikling. I rapporten Domesticeringen af fiberbredbånd i Aalestrup afrapporteres projektets kvalitative mediebrugsundersøgelse, der skaber en forståelse af, hvorledes fiberbredbåndet er blevet indlemmet i familiernes hverdagsliv. Plan B rapporterne kan desuden findes som særskilte filer til download på 17

20 Taksigelser Plan B har involveret mange mennesker i de forskellige projekter og undersøgelser. Der skal lyde en stor tak til de borgere i Arden og Aalestrup, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelser, interviews og workshops. Desuden skal der lyde en tak til en række forskningsassistenter, som på forskellig vis har bidraget til projektet: Anja Østergaard Møller og Pia Dalsgaard Nielsen har været dybt involveret i Aalestrupundersøgelsen, hvad angår både det store arbejde med spørgeskemaer og med produktion af interviewmateriale hos borgerne i Aalestrup i Rasmus Andreasen har leveret god feedback og bidraget omfangsrigt til Arden projektet. Ikke mindst en stor tak til mediekonsulent Aske Dam og videoblogger Andreas Haugstrup Pedersen, som har været uvurderlige inspirationskilder for alle parter i Plan B projektet. Litteratur Bjørner, Thomas (2007) Tryk ok for interaktivitet følgeforskning af TV2Nord-Digital, Ph.d. afhandling indleveret ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, 2007 Christensen, Lars Holmgaard (red.) (2004) Interaktivt tv vent venligst, Aalborg Universitetsforlag Christensen, Lars H. & Tove A. Rasmussen (2006) Usergenerated content and community communication for television, Paper for the Fourth European Conference on Interactive Television, Athens Greece, May 2006 Dirckinck-Holmfeld, Lone (med flere) (red.) (2004) Det digitale Nordjylland IKT og omstilling til netværkssamfundet, Aalborg Universitetsforlag Kofoed, Peter & Tove A. Rasmussen (2007) User Produced Audiovisual Content, Paper for the Cross Roads Conference, Barcelona Spain, May 2007 Leurdijk, Andrea (2006) Will Broadcasters survive in the Online and Digital Domain, Paper for the Fourth Eureopean Conference on Interactive Television, Athens Greece, May 2006 Lull, James (2007) Culture on Demand. Communication in a crisis world, Blackwell Publishing MacKay, Hugh & Darren Ivey (2004) Modern Media in the Home. An Ethnographic Study, John Libbey Publishing Rasmussen, Tove A. (2004) Digitalt tv s æstetik og sociale merværdi, i Christensen 2004 Raudaskoski, Pirkko & Tove A. Rasmussen (2003) Cross Media and (inter)active media use, I Gregory F. Lowe & Taisto Hujanen (eds). Broadcasting & Convergence: New articulations of the public service remit, Nordicom Theodopoulou, Vivi (2003) Consumer convergence. Digital television and the early interactive audience in the UK, I Gregory F. Lowe & Taisto Hujanen (eds). Broadcasting & Convergence: New articulations of the public service remit, Nordicom Russel, Terry (med flere) (2004) Enticing learners: rethinking the relationship between e-learning via Divt and via the Internet, Paper for the Second European Conference on Interactive Television: Enhancing the experience, Brighton UK, 31 March 02 April

Bredbånd og brugerproduceret indhold Rasmussen, Tove Arendt; Christensen, Lars Holmgaard; Kofoed, Peter; Bertelsen, Bettina

Bredbånd og brugerproduceret indhold Rasmussen, Tove Arendt; Christensen, Lars Holmgaard; Kofoed, Peter; Bertelsen, Bettina Aalborg Universitet Bredbånd og brugerproduceret indhold Rasmussen, Tove Arendt; Christensen, Lars Holmgaard; Kofoed, Peter; Bertelsen, Bettina Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Video Action Learning levende billeder og lyd

Video Action Learning levende billeder og lyd www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Video Action Learning levende billeder og lyd Projektrapport

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sådan kan advokater bruge LinkedIn

Sådan kan advokater bruge LinkedIn Sådan kan advokater bruge LinkedIn Introduktion til sociale medier og praktisk LinkedIn workshop Dato: September 2011 Ole Bach Andersen Professionel anvendelse af sociale medier 1. DEL: INTRODUKTION Side

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG Internet som det burde være Fibernet er fremtidens internet Fibernet giver liv, fart og flere muligheder så langt øjet rækker. Men ét er selve forbindelsen; noget andet er funktionalitet,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem?

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? 1 Dagsorden for mødet - Velkommen - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? - Information om Ishøj Fællesantenne - Præsentation v. Netplan - Hvad så nu? - Spørgsmål/svar - skriftligt - Afrunding 2 3 4 Information

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Video Action Learning -introducerende videokurser

Video Action Learning -introducerende videokurser www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2015 Video Action Learning

Læs mere