Planstrategi Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød"

Transkript

1 Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune

2 Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside: eller afhentes på kommunens biblioteker eller på rådhuset i Borgerportalen. Kontakt Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf , Udgivet af Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Redaktion Forvaltningen Design og grafisk tilrettelæggelse Forvaltningen Fotos Allerød Kommune hvor andet ikke er angivet. Papir 100 g OptiImage, omslag: 200 g OptiImage Oplag 200 stk. Tryk Damgaard-Jensen A/S

3 Indholdsfortegnelse 1. Byrådets forord Baggrund og dialog Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede De fire udfordringer og strategier Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog Helhed og sammenhæng Enkel og effektiv administration Rekruttering og personaletrivsel Demokratisk fornyelse Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Nye former for borgerinddragelse Fleksibilitet under ansvar for fællesskabet Kultur- og fritidsliv i lokalt perspektiv Afbalanceret udvikling Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Bæredygtig Bydannelse Mangfoldig natur Velholdte fysiske rammer Aktiv i regionen Centrale udfordringer Sådan vil vi møde udfordringerne Konkrete initiativer Ny by Kultur og oplevelse Natur og grønne områder Nye veje i beskæftigelsespolitikken Planstrategiens sammenhæng med andre dokumenter og revision af kommuneplanen (Planloven 23a) Bilag: Bilag til Planstrategi med oversigt over gennemført planlægning 3

4 4

5 1. Byrådets forord Vi planlægger en god fremtid Allerød Kommune er et godt sted at bo. Borgerne værdsætter vores trygge og smukke omgivelser nær hovedstadens mange muligheder. Kommunens økonomi er grundlæggende sund, og vores erhvervsliv klarer sig godt. Det skal vi huske at glæde os over. Men vi skal også huske at planlægge for fremtiden, så vi kan bevare de gode rammer og den gode livskvalitet, vi har i dag. Byrådet har vedtaget dette forslag til en ny kommuneplanstrategi, som vi kalder Planstrategi Byrådets forslag baserer sig på et længerevarende planlægningsarbejde, en række analyser af f.eks. befolkningsudviklingen og borgernes forventninger til livet her i kommunen, samt de lovmæssige rammer som særligt planloven indebærer. For at sætte vores planlægning i perspektiv, har byrådet formuleret et fremtidsbillede for livet år 2030 i kommunen. Som kommune står vi over for en række udfordringer. Mange af dem deler vi med resten af Danmark og særligt den region, vi er en del af. I nær fremtid vokser andelen af ældre borgere kraftigt. Og samtidig viser vores befolkningsprognose at kommunens indbyggertal falder, hvis vi ikke giver plads til nye boliger. Samtidig skal vi overveje, hvordan vi bedst tiltrækker medarbejdere til de mange job i både den private og offentlige sektor, som er forudsætningen for, at vores samfund kører. Her tænker vi blandt andet på hjemmepleje, skoler, forretninger, servicefag mm. Vi skal også overveje, hvordan vi skaffer boliger til de pågældende medarbejdere. I den sammenhæng spiller kommunen en central rolle, som en stor arbejdsgiver og som en effektivt drevet virksomhed. Vi skal turde forandre, for at bevare det høje serviceniveau og den gode arbejdsplads, vi har i dag. Uden at skatten stiger. Natur, kultur og sport spiller en stor rolle for mange borgere. Her er vi allerede i dag meget privilegerede. Vi vil derfor også fremover værne om vores natur, udvikle vores kulturliv, og skabe gode rammer for foreningslivet. Også fordi vi ved at aktive borgere er sunde borgere. Vi er mere end nogensinde før blevet en del af og afhængige af en stor region. Går det godt for hovedstadsregionen, går det godt for Allerød Kommune. Vi har derfor et medansvar for at vores region også i fremtiden kan udvikle sig positivt. Vi har også et ansvar for at udvikle kommunen på et bæredygtigt grundlag. Derfor integrerer vi vores hidtidige selvstændige Agenda 21-strategi med denne kommuneplanstrategi, så vi opnår en højere grad af sammenhæng. Samtidig vil vi prøve nye måder at inddrage borgerne på i den demokratiske dialog, og omkring tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud. Det handler både om at sikre lokaldemokratiet, og om at nå de ambitiøse mål, vi sætter os. Nu vil vi høre borgernes holdninger til dette forslag. Og vi når bedst et godt resultat gennem en konstruktiv dialog. Vi håber derfor at mange borgere giver sig tid til at studere materialet, og benytter nogle af de mange muligheder for at gå i dialog med os i byrådet om det fremtidige Allerød. Allerød Byråd 5

6 6

7 2. Baggrund og dialog Formål Planstrategi 2007 er byrådets bud på hovedlinjerne i den udvikling, vi ønsker for Allerød Kommune. Hensigten er at strategien skal give et robust og langsigtet grundlag for planlægningen og en fælles forståelse for, hvor Allerød Kommune er på vej hen. Baggrund Ifølge Planloven skal byrådet vedtage en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode. Denne planstrategi rækker ud over den fysiske udbygning af kommunen og fokuserer bredt på de kommunale sektorer. Som grundlag for planstrategien har byrådet set tilbage på den kommuneplanstrategi byrådet vedtog i 2003 og på Agenda 21-strategien fra Hvordan er det gået med de visioner og mål vi satte os den gang og hvor er der behov for justeringer? fået udarbejdet en Livsformsanalyse, som har givet os vigtige fingerpeg om hvad forskellige grupper af allerødborgere værdsætter og ønsker for fremtiden forholdt os til prognoserne for befolkningsudviklingen i kommunen og har set på statistisk materiale om de seneste års udvikling for det åbne land, og vi har fået nye kerneområder på blandt andet sundheds-, beskæftigelses- og miljøområdet forholdt os til en lang række lovgivningsmæssige bindinger og statslige rammer for hvad vi må og skal blandt andet hvad angår den fysiske planlægning. Læsevejledning Hvordan skal Allerød Kommune se ud i fremtiden, og hvordan når vi de mål vi sætter os? For at besvare de to spørgsmål, indledes planstrategien med byrådets vision for, hvordan Allerød Kommune ser ud i år Efter dette fremtidsbillede beskrives centrale udfordringer, strategier og konkrete initiativer, som skal realiseres for at nå målene. Beskrivelsen er opdelt i fire hovedafsnit med følgende overskrifter: Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Demokratisk fornyelse Afbalanceret udvikling Aktiv i regionen. I de fire hovedafsnit er de dele, der specielt omhandler Agenda 21-området markeret i margen. Hensigten er at synliggøre de strategier og konkrete initiativer, byrådet vil sætte fokus på for at sikre en bæredygtigudvikling i Allerød Kommune. Agenda 21 arbejdet med byudviklingsspil og forskellige scenarier for byudvikling. set ud i verden og forholdt os til den nye offentlige sektor som kommunalreformen har medført. F.eks. skal vi som noget nyt planlægge Baggrund og dialog 7

8 Dialog Byrådet inviterede alle kommunens borgere til at deltage i dialogen om Planstrategi Dialogen blev afviklet i forhold en række forskellige initiativer, som byrådet forudgående havde fastlagt. Indstik og hjemmeside Som startskud på dialogen udsendte byrådet den 11. september 2007 et indstik på fire sider med Allerød Nyt. I indstikket redegjorde byrådet for de centrale udfordringer for kommunen og de konkrete initiativer, byrådet foreslog i den forbindelse. Indstikket beskrev også dialogprocessen i høringsperioden (tirsdag 11. september tirsdag 6. november). Alt relevant information og baggrundsmateriale blev offentliggjort på kommunens hjemmeside fra høringsperiodens første dag. Planværksted Lørdag den 15. og lørdag den 22. september inviterede byrådet borgerne indenfor i kommunens planværksted i bymidten til en direkte drøftelse af Planstrategi Det foregik i BG Banks tidligere lokale ved siden af Kvickly på M. D. Madsensvej. Den 27. september flyttede planværkstedet til Lyngehus. I planværkstedet udstillede byrådet en række plancher med luftfoto af de områder i kommunen, som indgår i Planstrategi 2007, samt centrale tekstudsnit fra strategien. Temagrupper Fire temagrupper drøftede forskellige emner i Planstrategi Temagrupperne handlede om trafiksikkerhed (ved Dansk Cyklistforbund), bæredygtig udvikling (ved Rådet for Bæredygtig Udvikling), det åbne land (ved Det Grønne Råd) og det aktive foreningsliv (ved Folkeoplysningsudvalget). De fire temagrupper holdt deres første offentlige møde i begyndelsen af høringsperioden. Gruppernes arbejde indgik også som officielt høringssvar. Borgermøde Byrådet var derudover vært ved et borgermøde for alle interesserede. Borgermødet blev afholdt i Mungo Park tirsdag den 23. oktober. Her fremlagde blandt andet temagrupperne resultaterne af deres arbejde. Byrådet vedtog den reviderede udgave af Planstrategi 2007 på byrådsmødet den 20. februar Af ændringer kan blandt andet nævnes et nyt afsnit om trafiksikkerhed for cyklister, samt ønske om dialog om Den Grønne Kommune, og med kulturlivet om Byens Plads. Afsnittene om boligudbygning på Stubmarken og langs med Hillerød motorvejen og ved Bjergvej blev også taget ud af Planstrategien. Planstrategi 2007 kan også ses på under menuen Det politiske liv. Mungo Parks teaterbygningen 8 Baggrund og dialog

9 3. Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Hvordan ser Allerød Kommune ud, hvis vi ser et par årtier frem? Hvad ønsker vi kendetegner kommunen i 2030 med hensyn til natur, boligområder, kommunal service, kultur mv.? Det spørgsmål har byrådet søgt at besvare med dette fremtidsbillede. Formålet med fremtidsbilledet er at sætte fælles billeder på den udvikling vi vil understøtte, og at skabe pejlemærker for de initiativer, der skal sættes i værk i de kommende år. Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 9

10 10 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

11 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Den grønne kommune Allerød Kommune i 2030 er på én gang en del af den pulserende hovedstadsregion og samtidig en grøn kommune - domineret af smuk natur og et levende miljø med skove, marker og søer. I kommunen er alle væsentlige naturområder fredede og beskyttet med en effektiv naturpleje. Bæredygtighed er et nøgleord i kommunens udvikling og drift. Kommunens ejendomme og virksomheder opfylder derfor uden videre de skrappeste krav til bæredygtighed, energiforbrug mv. Samtidig betjener borgerne og de private virksomheder sig af de mange miljøløsninger, kommunen har etableret f.eks. inden for affaldshåndtering, haveøkologi, let adgang til effektiv kollektiv transport, alternative boligformer, rådgivning om miljørigtigt byggeri mm. Kommunens politik er fortsat inspireret af de såkaldte dogme-principper for bæredygtig udvikling. I 2030 er de nyere byområder opført efter bæredygtige principper. Det har haft en god afsmittende effekt på de ældre boligområder. Som følge af en effektiv kollektiv transport og et samlet meget lavt energiforbrug, er Allerød Kommune derfor tæt på at være helt fri for CO2- udslip. Kommunens overordnede fysiske udvikling følger den såkaldte trekløver-model, der blev vedtaget i Trekløver-modellen har sit centrum i Lillerød bymidte. De tre blade afgrænses af tre grønne kiler ved Kratbjerg, Hvidesten og Tokkekøb Hegn, som hver især når ind til bymidten. Lillerød har fra bymidten og ud dermed bevaret den umiddelbare nærhed til skov og åbent land. Tilsvarende er Lynge og Uggeløses grønne kiler bevaret, så der fra alle boligkvarterer er nem adgang til det åbne land, Årtusindskifteskoven og natur- og fritidsområderne i de tidligere grusgrave øst for Lynge og vest for Uggeløse. Allerød Sø Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 11

12 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede I 2030 er trafiksikkerheden væsentligt forbedret for cyklister og fodgængere, og de gavnlige effekter på sundheden er dokumenteret. Udviklingen følges bl.a. i et årligt cykelregnskab. Der er etableret et sammenhængende, hurtigt stisystem for gående og cyklister til alle de større byer i nabokommunerne og til naturområderne i Allerød Kommune Kommunen midt i regionen Allerød Kommune er centralt placeret i hovedstadsregionen og Øresundsregionen. Med etableringen af den nye ringbane i transportkorridoren blev Allerød koblet på Øresundsringen med de faste forbindelser til både Helsingborg og Malmø over København og Ørestaden. Ny stationsby Lillerød S Blovstrød Høvelte Lynge Uggeløse Vassingerød Trekløvermodellen 12 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

13 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Dermed ligger Allerød i 2030 særdeles centralt både i forhold til den direkte linie til København (S-banen) og den regionale tværgående linie. Med ringbanen fulgte også en ny station, hvor S-banen krydser ringbanen i transportkorridoren mellem Hillerød og Allerød. Med stationen som centrum er en helt ny by af høj arkitektonisk kvalitet og et godt byliv ved at tage form. I den nye by ligger blandt andet et universitetshospital, en forskerby og regionens hovedsæde. Med den nye by blev det muligt at afrunde Lillerød-Blovstrød på en måde, så de grønne kiler i Fingerplanen er bevaret, og der er opretholdt en klar afgrænsning mellem by og åbent land. Lynge har tilsvarende opnået en klar forbedring af sin trafikale infrastruktur, idet der er etableret en hurtigbusrute til stationen i Farum. I den forbindelse er der overvejelser om, at Farumlinien videreføres til Lynge og Slangerup. Allerød Kommune er aktiv i flere internationale samarbejder og netværk, hvilket medvirker til innovation i både de kommunale og private virksomheder. Denne arbejdsform med offentlige og private aktører har ført til et udstrakt og godt tværgående samarbejde mellem virksomhederne. Kommunens boliger Lillerød, Blovstrød og Lynge kendetegnes ved de udbredte parcelhuskvarterer. Lillerød- Blovstrød har bevaret sin karakter af gardencity med tæt bebyggelse omkring stationen, landsbykarakter omkring kirkerne og åbne villa/ haveboligområder. Lynge og Uggeløse har også bevaret deres landsbykarakter omkring kirkerne og nærheden til markerne. Men i flere af parcelhuskvartererne er der i 2030 på beboernes initiativ udlagt områder til alternative boligenklaver med en mangfoldighed af Lynge Bygade Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 13

14 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede boligformer. F.eks. ser man her huse bygget sammen til olle-koller, boliger med plads til storfamilier i 3 generationer, bofællesskaber mm. Andre steder er hækkene fjernet og erstattet af større grønne fællesarealer. I Lillerød bymidte er der frem til 2030 sket en fortætning med etageboliger. Tidligere erhvervsarealer er inddraget til nye boligområder, som både har skabt fleksible boliger til borgere i alle aldre, og plads til almene boliger. I boligbyggeriet spiller bæredygtighed i form af f.eks. energirigtige løsninger og genbrug en central rolle. Allerød er kendt som en kommune, hvor det er lykkedes at realisere ambitiøse målsætninger om bæredygtighed. Det skyldes ikke mindst, at kommunen såvel politisk som forvaltningsmæssig har opbygget stor ekspertise på området. Kommunen har samtidig udarbejdet planer for en eventuel byomdannelse af Fritz Hansens arealer på Allerødvej, og der er udarbejdet en strategi for en eventuel civil omdannelse af Høvelte Kaserne. Kultur-, fritids- og idrætslivet Sporten indtager som altid en meget central placering for livet i Allerød Kommune. Idrætsfaciliteterne udbygges til stadighed. På Møllemoseanlægget som med en tunnel under Kollerødvej er integreret med tennisanlægget, er der plads til mange forskellige sportsaktiviteter. Syd for Kollerødvej er der opført et sports- og fritidshotel. Der findes også en svømmehal med internationale mål og wellnessfaciliteter i kommunen. Aktivt fritidsliv Sporten er fortsat domineret og styret af den frivillige indsats, men kommunen og private aktører spiller en langt større rolle end tidligere i forhold til at varetage de praktiske opgaver og koordinering. De frivillige ledere kan derfor i højere grad koncentrere sig om selve sporten. 14 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

15 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede Kulturlivet er organiseret på samme vis. Mungo Park står som et teater-fyrtårn i regionen og skaber et alternativt teatermiljø. Teatret ligger for enden af den kultur-akse, som går fra Byens Kulturhus og biografen over Byens Plads. Med Byens Plads lykkedes det for kommunen, handelslivet og foreningslivet i fællesskab at etablere et levende og boblende pladsmiljø. Allerøds succes danner skole for etablering af kulturpladser i forstæder, også i udlandet. Skoven og en tilhørende skulpturpark er inddraget i området omkring Byens Kulturhus. Den tidligere grusgrav er omdannet til et meget populært og velbesøgt udflugtsmål i Lynge. Service til borgerne I 2030 er det fortsat trygt at være barn og ældre i Allerød Kommune. Det skyldes primært at der er opretholdt en solid medarbejderbase i den kommunale service. Basen hviler på to ben: Attraktive kommunale arbejdspladser, hvor kompetenceudvikling, indflydelse og dialog står i centrum, og gode grønne boliger til en fornuftig husleje. Den kommunale service opererer ud fra helhedstænkning og samordning på tværs af sektorer og fag. Det ser man eksempelvis på børne-ungeområdet, hvor kommunens virksomheder samarbejder i lokalområderne efter fælles mål og værdier. Og på sundhedsområdet, hvor f.eks. forebyggelse og sundhedsfremme er indarbejdet i alle kommunens tilbud til unge, voksne og ældre. Den kommunale service imødekommer i stigende grad individuelle ønsker, ligesom fleksibiliteten på omsorgsområderne er udstrakt. Det lykkes især fordi kommunens virksomheder har en tæt dialog og samarbejde med brugerne og dermed også inddrager deres kompetencer. Center Hallen Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 15

16 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede En medvirkende årsag til at det er lykkedes Allerød Kommune at opretholde en høj kvalitet i den offentlige service er, at kommunen har indgået samarbejdsaftaler med såvel andre kommuner som private virksomheder. Det skaber en bæredygtig bund under servicen - både fagligt og økonomisk. De kommunale ejendomme er vedligeholdte, bæredygtige og fleksible i forhold til skiftende krav og ønsker til anvendelse, herunder tilgængelighed for handicappede. Demokratiet i kommunen Da Allerød Kommunes borgere i forbindelse med kommunalreformen valgte at fortsætte som selvstændig kommune, oplevede byrådet et klart ønske fra borgerne om at udbygge de i forvejen gode dialogtraditioner i kommunen. Byrådet inddrager allerødborgerne på mange forskellige måder i dialogen om de politiske beslutninger. Og der arbejdes løbende med nye måder. Det sker f.eks. med diverse borgerpaneler, høringer, temagrupper mv. som skaber mulighed for at mange borgere kommer til orde på forskellig vis. Aktivt demokrati Samtidig er mange borgere i 2030 involveret omkring driften og udviklingen af deres lokalområder. Det har skabt nye konstellationer af borgere i det frivillige foreningsliv, brugerbestyrelser, ansatte i kommunens virksomheder og politikere. Erhvervslivet i kommunen Erhvervsstrukturen er meget alsidig. En stor del af virksomhederne baserer sig på innovation, design og forskning men også oplevelsesvirksomhederne spiller en stor rolle. 16 Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede

17 En stor del af arbejdsstyrken både uden for og inden for kommunegrænsen pendler, og drager stor nytte af den effektive kollektive transport, herunder den nye tværgående ringbane. Virksomhederne prioriterer, at cykelpendlerne har gode forhold på virksomhederne og at trafiksikkerheden for cykelpendlerne er høj. Fotograf: Søren Dam Allerød Kommune 2030 et fremtidsbillede 17

18

19 4. De fire udfordringer og strategier 4.1 Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser side Demokratisk fornyelse side 29 Foto Kvickly byg 4.3 Afbalanceret udvikling side 35 Allerød 4.4 Aktiv i regionen side 45 Udfordringer og strategi 19

20

21 4.1 Kvalitet og medindflydelse på kerneydelser Centrale udfordringer Med de nuværende generelle økonomiske vilkår og befolkningsudviklingen i Allerød Kommune tyder ikke meget på at vi får stigende skatteindtægter de kommende år. Udvikling i antal ældre - prognose fra Allerød Kommune vil i fremtiden opleve en markant stigning i antallet af ældre en stigning som ikke modsvares af flere borgere i den erhvervsaktive alder. Antal år 80 + år Vi vil i stigende grad blive mødt med krav om høj kvalitet i ydelserne og forventninger om, at den kommunale service er indrettet, så den matcher de krav, et moderne familie- og arbejdsliv stiller. Vi kan få problemer med at rekruttere tilstrækkeligt personale i de kommende år, hvor store årgange af medarbejdere i den offentlige sektor er på vej mod pension og skal afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange År Citat Livsformsanalyse side 22 Ressourcefolket forventer at Allerød Kommune gør det muligt for dem at få deres hverdag til at hænge sammen. De er meget travle og stiller derfor krav om stor fleksibilitet for at få hverdagen til at fungere. Derudover spiller kvalitet også en afgørende rolle for dem Sådan vil vi møde udfordringerne Allerød Kommune skal fortsat udvikle sig med en stabil økonomi, hvor resultaterne skabes i løbende dialog med de kommunale virksomheder og borgerne. De kommende års demografiske og økonomiske udfordringer betyder at der til stadighed skal tænkes i udvikling og fornyelse, så Allerød kan bevares som en tidssvarende borgerorienteret kommune, hvor kvalitet er i højsædet. Det gælder både i forhold til de borgerrettede ydelser og kommunens administrative opgaver. Udfordringer og strategi 21

22 Generelt skal kommunens opgaveløsning være effektiv, helhedsorienteret og koordineret på tværs af kommunale sektorer. Udgangspunktet er borgerne og deres behov. Men samtidig skal kommunen være en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte trives. På den baggrund ser byrådet fire overskrifter for det kommende arbejde: Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog Helhed og sammenhæng Enkel og effektiv administration Rekruttering og personaletrivsel. Konkrete initiativer Stabil økonomi og resultater gennem åbenhed og dialog For at byrådet kan prioritere ressourcerne på et godt og veldokumenteret grundlag, vil byrådet i højere grad sætte fokus på løbende at evaluere og dokumentere resultaterne af kommunens opgaveløsning. Allerød Kommune er kendetegnet ved høj grad af decentralisering, hvor byrådet gennem driftsaftaler har udlagt beslutningskompetence til dem, som leverer ydelserne skoler, dagpasningstilbud, hjemmepleje mv. Aftalestyringsmodellen fungerer generelt godt blandt andet fordi beslutningerne kan træffes i løbende dialog med brugerne, der hvor den konkrete viden om lokale behov og udfordringer er til stede. Der er imidlertid behov for en revision af modellen, hvor blandt andet nye krav til dokumentation og ledelsesinformation også i forhold til de politisk fastsatte kvalitetsmål - indarbejdes. Søageren Byrådet foreslår Kommunens koncept for aftalestyring skal evalueres i løbet af 2007 med særlig bevågenhed på dokumentation og ledelsesinformation. 22 Udfordringer og strategi

23 Gennem Dialogbaseret Hjemmepleje skal der rettes yderligere opmærksomhed mod at imødekomme den enkelte brugers individuelle behov og ønsker. Helhed i kerneydelserne Det er et grundlæggende mål for byrådet at borgerne skal tilbydes en så god og helhedsorienteret service som muligt, inden for de givne økonomiske rammer. Med kommunalreformen er en række opgaveområder, der før var fordelt under flere myndigheder, nu samlet under kommunerne. Det har styrket muligheden for at kommunen på flere områder kan yde en sammenhængende service, hvor indsatsen i højere grad er samordnet på tværs af traditionelle serviceområder. Med Sundhedspolitikken har byrådet besluttet at sundhedsfremme og forebyggelse indtænkes på alle kommunale områder - både hvad angår politiske beslutningsgrundlag og i medarbejderens daglige arbejde. Med Børne- og Ungepolitikken er der skabt en rød tråd som binder kommunens politikker på en række områder sammen blandt andet dagpasnings-, skole- og fritidsområdet. Hensigten er en bedre samordning af kommunens indsatser for de 0-18-årige, og at der bygges bro mellem det almene område og specialområdet. Både Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken skal fungere som overordnede rammer for de initiativer, byrådet vil tage på områderne i de kommende år. I forbindelse med den løbende tilpasning og udvikling af den kommunale service er det centralt at byrådet til stadighed fokuserer på den demografiske udvikling og ændringer i borgernes efterspørgsel og behov for ydelser. Idrætsdag for institutionerne Udfordringer og strategi 23

24 I den foregående byrådsperiode blev kommunens skoler renoveret og udbygget som følge af et stigende børnetal. I de kommende år retter byrådet særligt opmærksomheden mod ældreområdet som følge af en markant stigning i antallet af ældre borgere. Ændringer i efterspørgsel og behov betyder at kommunens kapacitet og servicetilbud skal tilpasses de kommende år, så ressourcerne anvendes, hvor efterspørgsel og behov er størst. Byrådet foreslår Byrådet vil fastlægge eller revidere politikker for kommunens indsats rettet mod blandt andet ældre, handicappede, kost og bevægelse. Mulighederne for etablering af et sundhedscenter skal undersøges. Plejecenter Mimosen På ældreområdet udbygges antallet af plejeboliger. Desuden skal mulighederne for en ændret organisering af det samlede ældreområde undersøges - set i lyset af blandt andet kommunalreformen og kommunaliseringen af AOC Engholm og Mimosen. Kapacitet og organisering på dagpasnings- og fritidsområdet skal tilpasses, så de enkelte tilbud er både fagligt og økonomisk bæredygtige og samtidig tilpasset borgernes efterspørgsel. Det skal undersøges om det er muligt at etablere et Ungdomscenter eller Multihus for unge, hvor tilbud til unge samles fysisk og organisatorisk - f.eks. 10. klasse, ungdomsskole, ungdomsklub, musikskole, samt kontakten og åben rådgivning. I forhold til kommunes unge skal der desuden iværksættes relevante forebyggende indsatser. Det skal undersøges, hvorvidt specialtilbud for børn i højere grad kan rummes i kommunens skoler og dagpasningstilbud. 24 Udfordringer og strategi

25 Både på disse områder og mere generelt skal det undersøges om det er hensigtsmæssigt at etablere tilbud i samarbejde med andre kommuner eller private aktører. Enkel og effektiv administration Borgerne er i centrum for kommunens ydelser. Men løsningen af en lang række administrative opgaver er samtidig en forudsætning for at kommunen kan levere disse ydelser til borgerne. For byrådet er det et mål at disse opgaver løses så enkelt og effektivt som muligt, så flest mulige af de kommunale ressourcer kan koncentreres om kerneydelserne. De nye teknologiske muligheder skal udnyttes, og byrådet vil løbende sikre at opgaverne løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være af en privat leverandør eller i et fælleskommunalt samarbejde. Andre opgaver er placeret bedst i kommunalt regi enten decentralt i den enkelte kommunale virksomhed eller centralt på rådhuset. Endelig kan visse opgaver løses mest enkelt og hurtigt af borgerne selv blandt andet gennem selvbetjeningsydelser på kommunens hjemmeside. Fra 2007 har kommunen med ny lovgivning fået mulighed for at sælge plads på egne bygninger, biler mv. til reklamer fra private virksomheder. Byrådet vurderer at denne mulighed bør udnyttes, hvis det sker på en måde, der ikke anfægter kommunens integritet og uafhængighed. Byrådet foreslår Det skal undersøges om der er administrative områder, som med fordel kan løses i samarbejde med andre kommuner eller af private leverandører. Agenda 21 Der skal sættes fokus på kommunens indkøb af såvel varer som tjenesteydelser for at opnå besparelser på området. I den forbindelse vil byrådet vedtage en grøn indkøbspolitik. Udfordringer og strategi 25

26 Den bedst mulige anvendelse af IT skal sikres - både af hensyn til bedre borgerbetjening og effektiviseringer af interne arbejdsgange, herunder elektonisk sags- og dokumenthåndtering, IP-telefoni, E-handel mv. En række administrative arbejdsgange i den kommunale organisation skal analyseres og effektiviseres ved hjælp af Lean-metoden. Byrådet vil fastlægge en politik for annoncering og reklamer på kommunens bygninger, biler mv. Rekruttering og personaletrivsel Gode løn- og arbejdsvilkår og tilfredse medarbejdere er en medvirkende faktor til god borgerbetjening, effektiv opgaveløsning og fastholdelse og rekruttering af personale. I den forbindelse er det vigtigt for byrådet at alle kommunale stillinger er besat med kompetente medarbejdere, der på alle niveauer anerkendes for deres arbejde. Vi skal have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Der skal konstant være fokus på trivsel og god og kompetent ledelse af de kommunale arbejdspladser. Det er også vigtigt for medarbejdernes trivsel at der er gode fysiske rammer for arbejdet. Byrådet foreslår Byrådet har iværksat et uddannelses- og oplysningsprojekt om forebyggelse og sundhedsfremme. Projektet har ca. 280 medarbejdere på ældreområdet som målgruppe og løber hen over 2007 og Rekruttering af medarbejdere til de kommunale arbejdspladser skal gives særlig bevågenhed både på et generelt plan og rettet mod særlige faggrupper (lærere, pædagoger og personalegrupperne på ældreområdet). 26 Udfordringer og strategi

27 På de kommunale arbejdspladser skal der iværksættes en række konkrete sundhedsfremmende initiativer i de kommende år. I 2007 vil initiativerne være koncentreret om bevægelse/ motion og støj. Der skal ske en videreførelse af kompetenceudviklingsprojektet stresshåndtering gennem fokus på trivsel rettet mod kommunens ansatte. I 2007 vil projektets tema være anerkendelse på alle niveauer. Projekterne gennemføres i samarbejde med kommunens Hovedudvalg. Udfordringer og strategi 27

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere