STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet"

Transkript

1 Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold af trailere (alle mærker) STENSBALLE TRAILER CENTER Bygaden Horsens Tlf Christian Rindom har skiftet E-jollen ud med 470 jollen, hvor han sejler med Jesper Nielsen. 470 jollen er en OL klasse og om dette trick giver større mulighed for kvalifikation, skal være usagt.

2 Indhold Skumsprøjt fra formanden 4 Generalforsamling i HSH Venner 9 Dejlig pinsetur 11 Nyt fra kapsejlads udvalget 14 Skydancer 16 Sejr i Hobie Høsttur for alle 21 Maritim udflugt 23 Hvad mener du 24 Generationsskifte i Havneservice 27 Rejsebrev fra Caribien 28 On Board Horsens Sejlklub 36 Luftfoto af din båd 39 Sankt Hans aften i klubben 43 BESTYRELSE: Formand: Bent Rønn Næstformand: Bjørn Møller Laursen Kasserer: Carl-Erik Carlsen / Horsens Sejlklubs pengeinstitut: Sparbank kontonummer Jens Troense / Torben Rix Morten Stoy / Lene Jensen / Suppleanter: Sigbjørn Christoffersen Anders Tang / KAPSEJLADSUDVALG: Formand: Morten Stoy / UNGDOMSUDVALG: Formand: Torben Rix MATERIEL- OG BYGNINGS-UDVALG: Formand: Bjørn Møller Laursen SEJLERSKOLEN: Formand: Ole Harby / TURUDVALG: Vacant PIGESEJLERUDVALG: Lene Jensen WEB: Tue S.Andersen KLUBBLAD: Redaktion: Hanne Jeppesen Hugo Nielsen / Carl Gerstrøm Layout: Annemette Lundgaard HAVNE-MESTERKONTOR: Hilmer Christoffersen KLUBMÅLERE: Carsten Madsen SEJLKLUBBENS VENNER: Formand: Carl Gerstrøm / Kasserer: Birger Iversen Erik Nørgaard / Restaurant Klublokale Horsens Sejlklub stiftet 1879 Medlem af: Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts-Forbund, Sportssammenslutningen Medlemstal ca

3 Skumsprøjt fra formanden Her i skrivende stund er det midt i maj - solen skinner som på en sommerdag, og det blæser 4-6 m/s. Enhver sejlers forårsdrøm er gået i opfyldelse - saltvandet lokker allerede. De fleste både er kommet i vandet, og en god sæson ligger lige for. Nu skal vi alle på vandet for at nyde det. Og hvad laver så bestyrelsen egentlig om vinteren? I januar blev to nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, Morten Stoy og Torben Rix, og de er begge gået aktivt ind i arbejdet fra første dag. I marts måned holdt bestyrelsen en visionsdag. Hvordan står det til med vor gamle, hæderskronede og velrespekterede sejlklub? Ud af den blå luft fandt vi plusser og minusser.vi diskuterede styrker, svagheder, muligheder - og mulige trusler. Styrke fandt vi i beliggenheden. Det var det allerførste ord, der poppede op. Horsens Fjord ynder vi at kalde Danmarks smukkeste. Der var bred enighed om, at mangfoldigheden i klubben er et stort plus. Her er plads til alle typer sejlere, ja Styrke og svagheder - og vores fremtid... selv bolværksmatroser På plussiden står også vores lange historie - og den sunde økonomi. Alle er godt tilfreds med vores flotte klubblad, et godt klubblad både med indhold, udseende og læserinteresse. Sejlklubben har et godt omdømme på landsplan, der er en rigtig god klubånd, og så har vi mange gode og stærke sponsorer. De mange frivillige, som gør en rigtig god indsats, er et af de helt store plusser, og vi skal glæde os over, at så mange er med, når der er brug for det. Vi er et kraftcenter, vi har et højt aktivitetsniveau, og vi har gennem de sidste par år fået en rigtig god kontakt til Horsens kommune. Visionerne er mange, og flere er ført ud i virkeligheden, som for eksempel dannelsen af havnerådet for Horsens lystbådehavn. Den nye hjemmeside er med en stærk frivillig indsats og et flot sponsorat netop gået i luften. Vi har et udvidet samarbejde med Dansk Sejlunion, som vi bruger meget - og ofte kan vi gøre gengæld. For mig er det vigtigt, at klubben har et højt informations niveau. Klubbens medlemmer skal vide, hvad der er gang i. Informationerne går ud via klubblad, hjemmeside samt en del informationsmøder for medlemmerne. Svagheder. Åh jo, vi ser også svaghederne. Der er mangel på faciliteter.vi har ikke et klubhus, der fungerer optimalt, og vi har en restaurant, der fint kunne fortjene meget bedre forhold. Der er ventelister i ungdomsafdelingen, og der er mangel på havnepladser. Og så har vi en irriterende nabo, en erhvervshavn, der sviner og støjer. En del af vort materiel er gammelt. Vi mangler ofte trænere, instruktører, dommere o.s.v. Og så har vi en ubrugt ressource: nemlig de 80 procent af medlemmerne, som vi ikke ser så meget til i klubben. Heldigvis ser vi også mange muligheder: Et nyt havneområde med boliger, erhverv og god og rigelig plads til lystsejlerne, en Horsens Havneby. Planerne om havnen kan munde ud i noget positivt for os brugere af lystbådehavnen. Et nyt Søsportscenter kan løse vores mangel på faciliteter. Den ubrugte ressource på 80 procent af medlemsskaren er jo ikke kun en svaghed - men så sandelig også en mulighed. En del af denne gruppe kan aktiveres. Vi kan gennemføre en medlemsanalyse. Hvad ønsker medlemmerne - og hvad kan de tilføre klubben? Vi kan arbejde aktivt for at skabe levende klassebådsmiljøer, og vi kan søge at tiltrække nye sponsorer, måske få støtte fra fonde. Matchrace kan udbygges, og vi kan etablere undervisning i dagtimerne på havnen i Søsportscenteret i et samarbejde med Folkeskolen. Vi kan etablere tilbud til ungdomssejlerne +18. Hvad skal vi gøre for at holde på de unge, aktive sejlere? Truslerne fandt vi ikke så mange af, men de få er da alvorlige nok. Der er pladsmangel på land - og det er der også på vandet. Der er alt for få bådpladser, og ventelisten for sejlere, der gerne vil have en plads i havnen, er lang. Miljøsvineriet nær lystbådehavnen får flere og flere bådejere til at flytte til Juelsminde, Hou eller Snaptun. Gennemsnitsalderen for sejlerne, medlemmerne, er stigende - og vi kan se i fremtiden ender det med en vis lønudgift til arbejde, der ellers er udført af frivillige. Alle disse oplistede punkter gav anledning til en lang og god diskussion. Mange af punkterne behandles allerede i flere udvalg, mens andre tages op i året, der kommer. Vi blev klar over, at vi har en meget bred sammensat klub med hensyn til alder og aktiviteter. Det tror jeg, er en af klubbens styrker. Der er mange flere bånd mellem unge, ældre, tursejlere og kapsejlere, end man umiddelbart tror. Lad os dyrke disse rela- tioner på vandet som noget socialt. En god fest i ny og næ er jo også med til at binde folk sammen. Informationsniveauet er et af de områder vi har sat fokus på. Med alle de nye tiltag i klubben er det meget vigtigt med et højt informationsniveau. Det er vores håb, at rigtig mange af jer medlemmer vil bruge og skrive på vores nye hjemmeside. Med ønsket om en god sommer. Bent Rønn 4 5

4 Weekenden den 20., 21. og 22. juni Snaptun - Ballen Sidste år genoplivede vi den gamle tradition! Nu er det blevet kutyme! Kom og vær med! og ta dine sejlerkammerater med! PROGRAM Fredag den 20. Vi mødes i Snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen og hygger os med den medbragte mad. For de der måtte have lyst til lidt træning, er der TUNE-UP sejlads med start kl Skippermøde ved syd terrassen kl Lørdag den 21. Kl Skippermøde. Sejladsbestemmelser gennemgås. Kl Første start. Der er forskudt start med de langsomste både først. Hver enkelt båd noterer ankomst tid til Ballen. Kl.??.?? Kaldes der til Moleøl og præmieoverrækkelse. Kl Grillen tændes og den medbragte mad indtages. Hvis det helt utænkelige skulle indtræffe, at vejret ikke er til at sidde ude, så rykker vi ind i klubhuset. Kl.??.?? Aftenen/natten slutter. Søndag den 22. Kl Fælles morgenbord hvorefter man sejler hjem. Evt. frokost/eftermiddagskaffe i kaffekrogen Tilmelding på lister i klubhuset eller til Carl Gerstrøm telefon eller mail senest mandag den 4. juni kl Startgebyr 150 kr. pr. båd der bl.a. dækker havnepenge i Ballen. Onsdag den 18. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer med en plan B hvis vejret er helt umuligt. Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget Bundmaling Flagetikette Vandet er spændende - og farligt. Hele tiden skal man være opmærksom, når man færdes på en havn. Horsens Sejlklub har taget initiativ til en brochure om sikkerhed på Horsens Lystbådehavn. Brochuren er til de folk, der færdes på havnen: Sejlerne, gæstesejlerne, byens borgere og turisterne. Oplaget bliver på 5000 stk., og Dansk Sejlunions sejlermiljøpulje giver tilskud til produktionen. I Horsens Lystbådehavn er der allerede fokus på sikkerheden, og Horsens Sejlklub er gået foran i arbejdet med at skaffe faste stiger og redningsposter. Brochuren er en forklaring på, hvad man gør, hvis uheldet er ude. Viden om hvad og hvor kan sammen med en hurtig reak- Den nugældende bekendtgørelse om bundmaling udløber pr , hvor kobber bliver forbudt. Forsøg har vist at der ikke findes et alternativ der opfylder lovgivningen efter Dansk Sejlunion arbejder for at få en udsættelse frem til EU-lovgivning indføres i Sæsonen 2007 viste et fint resultat med den maling til skruer - Propspeed - tidligere omtalt i klubbladet. Billedet til venstre viser et motorben/skrue med ukendt maling. Ud over at skruens virkning er meget nedsat, så er her så megen begroning, at der er fare for svigtende kølevand. Gode råd til behandling af skruer modtages stadig gerne: Fokus på sikkerhed på havnen Optisejlads for voksne Mandag den 30. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle.vi mødes på havnen ved jolle husene kl til uddeling af joller og er klar til første sejlads kl Hvis man ikke skulle have mod på at sætte sig ned i en optimistjolle, så kom alligevel. Der vil blive arrangeret mindre fysik krævende aktiviteter på land, så som kroket, petanque og lidt raflen. Når vinderne er hyldet starter vi grillen og hygger os med den medbragte mad og drikke. Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med. I vort naboland Sverige er flagetiketten anderledes end hos os. Se blot nedenstående svar fra Krydserklubben, som Jørgen B. Schreiber har modtaget: I Sverige så för en svensk segelbåt föreningsflaggan under Sb (styrbords) spridare, kanske tillsammans med andra klubbvimplar, nationella över lokala. Innan vi går över till Danmark så flyttar vi klubbvimplarna från Sb till Bb (babords) spridare och hissar dansk gästflagga ensam under Sb spridare, där får den sitta till och med första dagen tillbaka i Sverige. Om jag däremot har danska gäster ombord på svenskt vatten så kan jag hedra dem genom att föra danska flaggan under Bb spridare medan klubbvimplarna får sitta kvar under Sb. Varför ska man göra nånting enkelt för när man kan krångla till det :-) tion forhindre, at uheldet bliver til en ulykke. Brochuren er en brugsanvisning til det sikkerheds-grej, der er opstillet på havnen. På hver bro er der en redningspost med stige, redningsbælte med reb, pulverslukker. og en lang hage, der kan bruges til at få tag i en person i vandet. Stigen kan også bruges som fanger af en forulykket i vandet. Og det er muligt at hale den forulykkede op på broen. Brochuren er under udarbejdelse og ventes klar i juni. Som udgiver står Horsens Sejlklub, Horsens Bådeklub, Horsens Motorbådsklub, Horsens Roklub, Horsens Fiskerihavnsforening og Horsens Kano og Kajak Klub. Sejler Jens Troense står for tilrettelæggelsen

5 Generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner Der var tilmeldt 33, dækket til 35, afbud fra 2 og alligevel måtte der sættes 3 kuverter på! det var regnestykket, da en glad formand kunne byde velkommen til de 38 medlemmer, der var mødt op til vennernes generalforsamling. Horsens Yachtværft, butik Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd Butikken tilbyder: Teak / mahogni og andre træsorter til brug i bådebygning Marine krydsfiner med yderfiner i teak /mahogni og andre træsorter til brug i bådebygning Polyester og glasfiber materialer Epoxy Lak, malinger og bundfarver Elektronisk udstyr Professionel båd klargørings materialer Bådudstyr Rig / rulleforstag og dæksudstyr Udlejning af det rigtige værktøj Know how som vi gerne giver videre Horsens Yachtværft tilbyder: Bådebyggerarbejde Glasfiber reparationer Installation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr Vinteropbevaring Motor service, installation og salg af Yanmar og Lombardini Nybygning Aptering og snedkeriarbejde Riggerværksted Valsning af virer Splejsning Rulle forstag Besigt og vurderinger Gammelhavn Horsens Tlf: Fax: Formalia blev hurtigt gennemført. Fra beretningen kan kort nævnes. Lille fremgang på medlemssiden. Et par arrangementer optimistsejlads for de lidt ældre, Snaptun/Ballen og gule ærter i klubhuset i februar. Vennerne har foretaget 3 donationer i det forgangne år: til nye køleelementer i baren. Omtalt ved generalforsamlingen sidste år, men regningen er først kommet med i dette regnskabsår til renovering af herretoilettet til et bankospil I alt Der stilles til rådighed for klubhusprojektet. Kontingentet op fra 150 til 200 for herrer, uændret for piger. Kassereren Ole Sørensen ønskede at fratræde. Tak til Ole, - velkommen til ny kasserer Birger Iversen. Tradition tro uddelte bestyrelsen en pokal til en, der har ydet en særlig indsats. I år gik pokalen til Schroll, som tak for mange gode historier. - Tillykke! Efter et 3-foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten, gik man til bords for at nyde Lones fremragende kogte torsk. Endelig var man fremme ved det, det virkeligt drejede sig om! Schroll skuffede ikke. Det blev til flere muntre historier, og som Schroll selv udtrykte det let vovede Aftenen sluttede med rafling og hyggeligt samvær. Bent Poder vandt rafleturneringen tillykke! Dejlig aften i dejlige omgivelser, hvor alle traditionerne blev holdt i hævd

6 Af Carl Gerstrøm Masser af sol og dejligt fællesskab SEGERLIN EL-TEKNOLOGI EL-, EDB- og TELE-installationer IP-telefoni Hvidevareservice Høegh Guldbergs Gade Horsens Tlf Fax Vorherre magede det så, at tursejlernes pinse-arrangement fik sol fra morgen til aften - og lune vinde om aftenen. Vejret viste sig fra den allerbedste side, men ikke kun derfor blev det en dejlig klubtur til Bogense, som turudvalget havde arrangeret. En halv snes både deltog lidt på skift med 28 personer i alt - med mange trofaste kendinge. Pinsen faldt tidligt, og ikke alle både var sejlklare, og det mærkedes på deltagerantallet. Til gengæld var humøret højt, og kodeordet for den sejlads var fællesskab. Programmet var som det plejer med den ene ændring, at der i år stod Bogense og ikke Hou, Mårup eller Mange startede fredag med at sejle til Snaptun og fortsatte derfra lørdag formiddag. Fællesspisning med medbragt mad, der blev stillet til en kæmpe buffet lørdag aften. Ingen gik sultne fra bordet. Der var heller ingen, der så solen danse pinsemorgen, hvor der var fælles morgenbord og fælles gril søndag aften. Og flere af tursejlerne mødte hinanden igen senere på anden pinsedagen, nemlig i Kaffekrogen ved Hjarnø. Frede Nørgaard styrede på turudvalgets vegne begivenhederne. Stor tak til Frede og compagni for en fin tur. Fra kataloget over morsomme erindringer fra turen kan nævnes, at da Carl Gerstrøm pakkede maden ud lørdag til buffeten, viste det sig, at den roastbeef, han havde med, var en lammerullepølse. Den blev så en del af den fælles buffet - og smagte også godt. Fru Christoph fik motorstop i havnehullet på vej ind. Skipper Ulla Christophersen styrede sikkert på plads for sejl, medens den erfarne sejlerskoleinstruktør Sigbjørn overvejede, om han skulle tage topstykket af motoren med det samme - eller først kontrollere, om der var diesel på. Det var det sidste, der var galt. Fra første sekund var overskriften hygge! Uden at det gik ud over stemningen blev der debatteret fremtidens havne med nøgleord som grusgrav, skrot, vinter-opbevaring, boliger o.s.v. Spørgsmålene var mange, svarene få! Den tidligere Horsens-båd Olivia kom til Bogense fra den nuværende hjemhavn Juelsminde. Snakken gik hurtigt på, hvorfor den dog var flyttet fra Horsens. Forklaringen var kort og præcis: støj og møg! En forklaring alle måtte sande, da vi mandag eftermiddag atter var tilbage i Horsens, - der stank fra olie, der flød på vandet. De gode bekendte fra British Kieler Yachtclub var på besøg i Bogense, så solen blev pebet ned på sækkepibe, dog uden klit. Amazing Grace på det instrument er næsten lige så godt, som når vort hjemlige trubadur-par gir det nummer - Mogens og Elsebeth og deres musik var savnet.vagn og Ingas skålesange skal skrives ned, så vi alle kan lære dem. Alt i alt en meget fin tur. Tak til deltagerne og til arrangørerne. Tradition for nytænkning siden

7 Sejler dit el? -Vi udfører elopgaver.til lands.til vands.og i luften Modernisering Nybygning Industri Kontor Videoovervågning Installationscheck Energioptimering Projektering Entrepriseledelse Vi yder gerne den konsulentbistand der skal til, for at kunden får løst sine el opgaver. Vi er en moderne el-installatør, hvor kvalitet og det håndværksmæssig arbejde er i højsædet. Indgåede aftaler overholdes, vores kunder skal altid føle sig godt behandlet. Kunderne kan altid få en pris på et stykke arbejde eller et tilbud. Vi er friske og har gå-på mod og klarer opgaverne med et smil. BYGNINGSSTAL Trapper Altaner Gelændere Vores område er stort... Helmut Riedel Søndag den 4. maj fik vi meddelelse om, at Helmut var afgået ved døden efter svær sygdom. Kontakt vores mand i Horsens: Peter (kammerat) Mobil Gotlandsvej Horsens Tlf Helmut blev født i Sønderjylland den 16. Juni Blev udlært maskinarbejder i Åbenrå og læste til ingeniør i Odense. I 1961 kom Helmut og hans kone Grethe til Horsens. De købte hus på Idrætsvej og byggede senere et dejligt hus på Rønnevej. Helmut startede i et job som fabrikschef på Vinds Maskinfabrik (senere Thorsted Maskiner da den blev købt af Schur). Som direktør for denne virksomhed udviklede Helmut den til det, den er i dag. Han fratrådte i Da Helmut kom til Horsens fandt han sit andet hjem i Horsens Sejlklub. Han købte familiens første båd, en International Folkebåd. Den byttede han senere ud med en nybygget Vindö 40 Albatros, som med besætningen, det værste ros fra Albatros, hærgede de skandinaviske farvande, til han solgte båden i Helmut har sejlet utallige kapsejladser med sin egen båd, men oftest som et skattet besætningsmedlem, ikke mindst hos Bent Westergaard og hos slagteren Knud Henriksen. Helmut var en rigtig god sømand, som lagde stor vægt på godt sømandsskab, ting skal gøres korrekt. I alle årene har Helmut brugt mange timer med frivilligt arbejde for Horsens sejlklub. Juniorleder, bestyrelsesmedlem, spillemand (såvel med at passe spillet til beddingen, som med sin mundharmonika), formand og kasserer for Nyboder, kasserer i HMF (Horsens Maritime Forening) etc. Hvis der i Sejlklubben var et projekt, der manglede håndkraft, var det sikkert, at Helmut stod i forreste række. Helmut var en daglig gæst i klubhuset, hvor han med sin specielle humor og sit sønderjyske temperament skabte mange hyggelige stunder og bragte ting tilbage på rette kurs, når der blev styret forkert. Helmut var i 25 år kasserer i Skipperkassen af 1802 og blev kassens formand i Da Helmut stoppede sin erhvervskarriere udlevede han en gammel drøm. Helmut tog et lift med en lastbil til den franske by Le Puy. Herfra vandrede han ad den gamle pilgrimsrute, over et par måneder de 1522 km til Compostela i det nordvestlige Spanien. Helmut efterlader sig sin kone Grethe, sønnen Robert, sin svigerdatter Lene og deres 5 måneder gamle datter Julia. Vi føler med dem. Helmut s bortgang er et stort savn for en meget stor vennekreds. Æret være Helmuts minde Vennerne

8 Kapsejladskalender 2008 Dato Stævne Klasse Ansvarlig afdeling 3-6. juli Borre Knob lejr Joller - ungdom Ungdom juli International Moth stævne Int. Moth joller Kapsejlads august Danske Bank Cup Joller ungdom Ungdom Højtryk over fjorden august 30. august 31. august VM-udtagelsesstævne Middelalder Cup - banesejlads Endelave rundt H-både Kølbåde Kølbåde og flerskrogsbåde Kapsejlads Kapsejlads Kapsejlads Kapsejladssæsonen startede for kølbådenes vedkommende med et TuneUp -stævne lørdag den 3. maj, hvor vinterrusten skulle bankes af både og mandskab. 12 både og mandskaber stævnede ud i strålende sol, men desværre også i meget let vind. Det var meningen, at der skulle gennemføres 3 sejladser, men efter en lang første sejlads i springende vind blev det beslutte at opgive yderlige forsøg på sejlads. I den ene sejlads der blev gennemført vandt Kim Lago første løb, Morten Stoy andet og Ingolf Nordal 3. løb. 13. september 27. september 28. september 4-5. oktober oktober 11. oktober Ladies Cup Tune down sejlads banesejlads Trekostsejlads - distancesejlads Bilka Cup - klubmesterskab Ungdoms DM Klubmesterskab Kølbåde Kølbåde Kølbåde og flerskrogsbåde Joller - ungdom Match Race Kølbåde Kapsejlads Kapsejlads Kapsejlads Ungdom Match Race Kapsejlads Årets Dansk O.T.C A/S aftenkapsejladser er ligeledes kommet i gang, men også disse har været præget af de lette forårsbriser, med indtil flere aflyste sejladser til følge. Det er dog lykkes at få gennemført nogle gode sejladser, og både stemningen og vejret har været i top indtil videre. Fremmødet til sejladserne er stort set uændret i forhold til sidste sæson, det vil sige omkring 20 til tirsdag og torsdagssejladser og lidt færre til pigesejladserne om onsdagen. Der dog plads til flere, og vi kan kun opfordre folk til at melde sig til uanset kapsejladserfaring og bådtype. Information og resultater findes i øvrigt på den nydesignede hjemmeside på adressen Ved årets Palby Fyn Cup var 15 både fra Horsens stævnet ud for at forsvare de rød/hvide farver i det rekord store felt rundt. Med Fyn om bagbord fik deltagerne en forrygende sejlads i alt fra stort set vakuum til 12 m/s, men det lykkedes desværre ikke for nogen af Horsensbådene at komme øverst på sejrsskamlen. Tættest på var X-37 Mio med en 2. plads i løbet og en flot 19. plads overalt, og også de lokale Expresser var tæt på med hele 4 både blandt de første 5 i løbet men de måtte desværre se en udenbys båd løbe med løbssejren. Dette samme gjorde sig gældende for X-382 Frk. Himmelblå, der også besatte 2. pladsen i sit løb. I sidste klubblad kunne det læses, at kapsejladsudvalget ikke arrangerer større kølbådsstævner i I mellemtiden er der indgået en aftale med H-bådsklubben om at afholde et VM-udtagelsesstævne, så i weekenden den 23. og 24. august kan vi se frem til kapsejlads på højt niveau på fjorden. Dansk O.T.C. A/S tirsdag aften-matches 2008 (kølbåde) Første tirsdag efterår: 12. august Sidste tirsdag efterår: 23. september Dansk O.T.C. A/S onsdag aften-matches 2008 (pigekapsejlads, kølbåde) Første onsdag efterår: 13. august Sidste onsdag efterår: 24. september Dansk O.T.C. A/S torsdag aften-matches 2008 (familiekapsejlads, kølbåde) Første torsdag efterår: 14. august Sidste torsdag efterår: 25. september Dansk OTC A/S aften match Som tidligere nævnt er Dansk OTC sponsor på aftenmatch tirsdage, onsdage og torsdage, og der afsluttes med spisning i klubhuset den og 26. juni efter sejladserne med præmieoverrækkelse. Dansk OTC giver mad og drikke. Det samme vil være gældende til efteråret, og det er bare med at få sig meldt til inden du går på sommerferie. Ingolf Nordahls nye X37 har gjort det helt godt i tirsdagssejladserne, og de har også svært ved at se sure ud. Med sejlerhilsner, HSH Kapsejladsudvalget

9 I den spørgeskema undersøgelse om klubbladet, der blev lavet sidste år, var der tilkendegivelser af, at man gerne ville læse beskrivelser af både specielle både med tilknytning til Horsens. Her er et første forsøg. SkyDancer I den spørgeskema undersøgelse om klubbladet, der blev lavet sidste år, var der tilkendegivelser af, at man gerne ville læse beskrivelser af både specielle både med tilknytning til Horsens. Her er et første forsøg. SkyDancer en 73 skonnert ligger uden for det gamle havnekontor. Jeg bankede på et af stagene og blev af ejerne Anne og Tom Jakobsen inviteret ombord til en snak med henblik på at skrive lidt i klubbladet. Meget hurtigt blev det klart, at en artikel i klubbladet med ca tegn slet ikke rækker til en beskrivelse af denne spændende båd, dens spændende tilblivelse, dens spændende ejere og det spændende projekt, hvori den indgår. Man kunne skrive en bog om SkyDancer og skulle der lidt billeder med blev det 2 bind. SkyDacer er skabt som et værktøj i det arbejde Anne og Tom udfører med unge med problemer. Når en gruppe placeres i et lille samfund på en båd, har alle del i ansvaret for at teamet fungerer. Ingen kan stå af og alle må yde, for at man kan sejle sikkert og komme sikkert i havn Tom har før bygget et skib til samme formål. SkyDancer blev påbegyndt tilbage i Det tog et par år at få tegningerne på plads. Yachtdesigner Arne Borghegn slog stregerne og beregnede. På jævnlige møder blev alle detaljer vendt og drejet for at få det helt rigtige. Kølen blev strakt i 1994 siden blev skibet flyttet til Møllegården i Haldrup hvorfra den i 2006 blev søsat i Horsens Havn. Mange spændende historier knytter sig til materialer, beslag, udstyr o.s.v. Dele er købt af et forsikringsselskab fra et totalforlis. Dele er erhvervet fra venner og bekendte. De ca. 14 tons bly til kølen er samlet fra landets skrothandlere, smeltet til barrer og stuvet ned i kølen. En åbner til salonens skylight i blankpoleret messing er virkelig et af mange klenodier. Båden er svejst op i stålplade og overbygningen er udført i aluminium for at gøre den lettere. Tom har selv været svejser og har, måtte tage de svejsecertifikater der skal til, når skibstilsynet har været en flittig gæst. 16 år er der gået fra de første spæde ideer til skibet i den kommende sommer stævner ud. Mange, mange timer er der gået med at planlægge og udføre. Hvordan kan man overhovedet holde fokus og snuden i sporet? Anne fortæller: det er helt afgørende, at man forstår at glæde sig over hver lille ting der bliver færdigt, - det man når. Endelig ikke lade sig stresse af alt det, man ikke når. Man skal se det som en proces og ikke fokusere på, at når nu vi er færdige, så skal vi også sejle der og der hen. Kloge ord! En del af årsagen til den lange byggeperiode, skal også søges i, at der ved siden af skulle tjenes penge til projektet. Frasolgt jord fra Møllegården har bl.a. bidraget til finansieringen. SkyDancer har for nylig været på bedding ved Havneservice for at blive bundsmurt. Snart er de sidste småting så færdige, at SkyDancer kan stå til søs og besætningen indhøste erfaringer i de danske farvande i denne sommer. Derefter går turen op langs Norges kyst til Svalbard. Når SkyDancer er hjemme efter den tur, så kender man vist også båden. Der kom en lang og meget spændende snak ud af et tilfældigt møde på kajen foran det gamle havnekontor. Horsens Sejlklubs stander vejer under bagbord saling på den forreste mast. De bedste ønsker om go vind til projektet fremover. Fakta: Navn: "SkyDancer" Nationalitet: Dansk Type: Skonnert, 73 fod, stålskrog, med aluminiums dæk og master. Plads: 12 køjer, 5 kahytter Maskine: Super Sabra, 280HK Brændstof: 5000 liter Ferskvand: 2600 liter Sejlareal totalt: 360 m2 Deplacement: 58 ton Længde i skrog: 22,27 m Længde i vandlinje: 17,40 m Bredde: 5,40 m

10 Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon Fax Turen til Kerteminde En sejr i Hobie 405 FitNees Sports- og Sundhedsklinik er et behandlingstilbud til alle, både den seriøse idrætsudøver og motionisten. Behandlingstilbuddet gælder også dem der ikke dyrker sport, men har smerter i fx ryg, nakke eller andre steder i bevægeapparatet. Ring og få en uforpligtende snak med en af vores fysioterapeuter. MØBEL KUNST Sejlet af Rasmus Antoft og Martin Hjortlund. DESIGN- MØBLER BELYSNING INDRETNING Holder du kursen? TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS ÅBOULEVARDEN HORSENS ARKITEKTER Vores tur startede med at køre hjemmefra kl. 16. Et lille stop i Odense hvor vi skulle have vores nye bil en Audi A4. Derefter ankommer vi til Kerteminde havn, hvor Martin (min gast) og hans far går os i møde. Så går vi og venter lidt på at Lena kommer med bådetraileren. Så kommer hun (endelig), og vi får taget bådene af, og begynder tilrigningen. Vi får sat det hele på, og checker at det virker. Da vi var færdige, gik vi ned til 405 sejlerne fra Middelfart og snakkede lidt. Da det blev aften besluttede vi os for at tage ud på den bed&breakfast vi havde bestilt plads ved. Det blev morgen, og vi fik en fin morgenmad, og så dragede vi på havnen. Vi riggede jollen til, og den blev sat i vandet fra stranden. Og så sejlede vi ud på banen. Vi lå lidt over en time på banen, for at trimme diverse ting, inden den starten gik. Banen vi skulle sejle på er en op ned bane med loop, ligesom det altid er til stævner i 405. Vi får en okay start, og vi kommer op til topmærket som en af de første. Og på sidste opkryds ligger vi nummer et. Vi ligger stadig nummer et da vi går lænsende i mål. I næste sejlads går det knapt så godt vi ender på en tredje plads, hvilket også er fint. Næste sejlads går endnu værre da vi på opkrydset får en rummer, og går udover (lay-line). Og ender som nummer fire. Næste sejlads tager vi lidt af et sats, da vi som de eneste tager en bagbord start. Det viste sig dog at være klogt, da vi går foran hele feltet. Og runder topmærket som nummer et. Og vi går også i mål som nummer et, med stooort forspring. Næste sejlads går godt, og en klassé start får os godt foran. Og vores taktiske evner får os også til at vinde den sidste sejlads for den dag. Da vi kommer ind er der dømt vandkrig mellem alle 405 sejlere. Næste dag kommer jeg omklædt, og klar. Hvor jeg bliver mødt af min gast, som ikke er omklædt. Grunden til at han ikke er omklædt, er at der er udsættelse. Så vi går rundt inde på stranden, og hygger os med vores venner. Det er først kl. 13 vi kommer på vandet, fordi der endelig kom noget luft. Da vi kommer derud regner vi kun med at vi kun kan nå én sejlads. Men vi får hele 3! Vi har fået at vide at vi skal holde øje med pigerne fra Middelfart, som er vores nærmeste konkurrenter, så dem overvågede vi konstant Da vi går på vandet er vi meget sikre at vi skal miste vores førsteplads, fordi vores svaghed er let luft. Men alligevel lykkes det os at få tre førstepladser, ud af tre sejladser. Da vi kommer ind er vi glade.vi ved nemlig god at vi ligger nummer et. Så kommer præmieoverrækkelsen, og vi står højest, mens vi bliver overrakt: en pokal, en Georg Jensen mobilholder og en Ipod shuffle. Og så kommer Martin først lidt senere, og han kommer gående med et lamineret papir i hånden. Det viser sig så at de glemte at give os vores sidste præmie: en vip-tur til WYSC ungdoms VM, som bliver afholdt i Århus. Så er vi er glade og trætte. 10 minutter senere går turen hjemad (for en af os) Vi håber at se nogle flere 405'ere i fremtiden. Både udefra og i HSH:) Skrevet af Rasmus Antoft. PRIVAT: ARKITEKT BO CHRISTENSEN ARKITEKT JENS VANDVIG Grønlandsvej Horsens Tlf

11 Børs Finansiel rådgivning Formue & pensionspleje Shareholder Invest Af Jens Troense Formuepleje afkast 2005: 32,63% 2006: 13,55% 2007: 9,70% Traditionen tro: Høsttur for alle Kontakt Direktør Niels-Ove Mølhave Tlf Kontakt Fondsbørsvekselerer Claus N. Sørensen Tlf Tursejlerudvalget i Horsens Sejlklub har fået styr på efterårets klassiske sejlads: Høstturen til Snaptun. Høstturen er en tradition, der rækker langt tilbage. Datoen for 2008 er nu fastlagt. Dansk O.T.C A/S Horsens Hus Holmboes Allé 1, Horsens Tlf Målet har altid været Snaptun. Sejlturens længde er overkommelig, havneforholdene er gode, og sejlklubben i Snaptun består af lutter venlige folk, der tager imod i havnen og byder indenfor i klubhuset. Et samarbejde, som turudvalget og høstturens deltagere er glade for. Og selvom livet går sin stille gang i Snaptun, så har høstturens deltagere alligevel mærket omskiftelige tider de seneste år. Først brændte klubhuset på havnen, så Horsens-sejlerne måtte nøjes med gode havnepladser. Og så gik turen med færge til Hjarnø, hvor Forsamlingshuset lagde gulvbrædder til en animeret fest med både juletræ, gaver og stegt and. Og året efter var det nye klubhuset færdigt, og tursejlerne havde en dejlig oplevelse på førstesalen, hvor de festede sammen med flere lokale sejlere. Tursejlerne har også prøvet at grille et helt svin. Det var en besværlig affære, for det blæste en halv pelikan, og gløderne forsvandt på den halve tid. Til gengæld var grisen godt sort på den ene side, og helt fersk på den anden. Men grillningen lykkedes med en spand ekstra kul. Igen i år er der sket noget i Snaptun. Havnen er blevet udbygget med en cirkel, så nu er der bedre plads, og tursejlerne fra Horsens kan glæde sig til at vandre havnen rundt. Og klubben åbner igen dørene til førstesalen på klubhuset. Ofte har der ved tursejlernes høsttur været et arrangement med vandretur, indsamling af vilde urter til julesnaps og lignende. Dette års arrangement er fortsat en hemmelighed (et udtryk, der dækker, at der endnu ikke er planlagt noget). Bådene samles til høstgilde lørdag 6. september. Tilmeldingen sker via opslag i klubhuset eller via . Nærmere herom på når vi kommer tættere på høst. Spørgsmål kan stilles til Frede Nørgaard på Glimt fra sidste års hyggelige tur

12 Nybygning Tagudskiftning Renovering Vi renoverer hele ejendomme fra kælder til kvist. Vi giver gerne et tilbud på renovering af hele ejendomme. Derudover udfører vi mange forskellige renoveringsopgaver. Her kan bl.a. nævnes: Udskiftning af tag Udnyttelse af loftrum Opsætning af nyt køkken og bad Lægning af trægulv Skift af vinduer Træterrasser Carporte/garager Renovering af lejligheder, samt meget mere Ændring i besætningen! Den 20. maj tog Dagmar, 2xPoul og Carl på maritim udflugt til Svendborg. Dagmar har overtaget Peters plads på bagsædet, og det blev igen en fornøjelig dag i dejligt solskin. Målet var Maritimt Center i Svendborg, hvor George Stage var på besøg. Rådgivning Planlægning Projektering HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Horsens Hus Holmboes Allé 1, 5. sal 8700 Horsens Telefon Fax Afgang fra Sundvej kl Pitstop med formiddagskaffe før Odense og så ad den nye motorvej mod Svendborg. Til alles overraskelse sluttede motorvejen efter Ringe.Alle havde fået indtryk af, at der nu var motorvej helt til Svendborg. Et hurtigt kig i den lille forretning, der er tilknyttet til centret for at træffe centerleder Martin Stockholm, som gruppen tidligere har besøgt, da Martin var leder af museet på Valdemar Slot. Martin tog os med på Georg Stage for en rundvisning. Først måtte vi dog i henhold til de nye internationale sikkerhedsregler skrives på en besøgsliste og have et nummereret ID skilt synligt om halsen. Når man går fra borde afleveres skiltet og der signes ud!!!! Vent bare til sådanne regler kommer for fritidsbåde!!! Det var rigtig spændende at se skibets indretning og for en stund følge lidt af livet ombord. 6 elever var oppe i masten for at sætte et sejl, der havde været ned til reparation. En hængekøje blev hængt op, og den unge elev demonstrerede, hvordan man kom op i sådan en seng. Vi så kaptajnens lukaf og lægens, - her må Inger Nørgård have haft kvarter, da Inge var med som skibslæge. Eleverne fik et par Horsens historier I kabyssen fortalte Poul O, hvordan han for mange år siden havde sejlet med det norske skoleskib. Poul havde spurgt om, hvad menuen stod på til middag og der blev svaret: fottikol, hvilket viste sig at være får i kål. Dagmar kom i snak med en af de unge elever en pige og fortalte om bryllupsrejse i piratjolle og med telt. Det tog lidt tid, inden det gik op for den unge pige, at det ikke var en historie og hun udbrød: det må ha været romantisk! Frokosten blev indtaget på hotellet overfor, - nogen slankekur er disse ture ikke. Turen fortsatte langs Fyns sydkyst til Fåborg med et kort besøg på lystbådehavnen. Der var nu ikke megen aktivitet og en kop kaffe kunne man ikke få. Videre til Assens hvor situationen var den samme, - ikke et øje og ingen kaffe. Videre mod Middelfart til den nye havn, hvor selskabet forventede at kunne købe kaffe og en stor flødeskumskage i restauranten i det nye flotte kulturhus. Men nej! Den var gået konkurs i marts, og det eneste det kunne blive til, var en kop kaffe med et horn i cafeen. Kl. 18 var der afmønstring på Sundvej. En god dag var til ende og næste års tur er så småt planlagt. Carl Gerstrøm Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

13 Af Carl Gerstrøm Hvad mener du? Alle steder taler man om boligbyggeri på de vandnære arealer ved lystbådehavnene. Det går ud over vinterpladserne. Der kan være god grund til i det perspektiv at tænke over fremtidens vinteropbevaring. Hvad mener medlemmerne? PER CHRISTENSEN MISTRESS Per er lige flyttet hertil fra Nyborg og har for første gang haft båden til at overvintre i Horsens. En vinterplads i det 21vende århundrede skal have moderne faciliteter med masteskure, mastekran, optagefaciliteter el og vand og ordentlig belægninger så man ikke står i mudder. Det er vigtigt. Jeg er åben over for et fælles stativsystem med brugerbetaling inden for rimelige økonomiske rammer. For mig vil det ikke være afgørende, at vinterpladsen er tæt ved klubhuset. Vinterpladsen er et særligt miljø forår og efterår, hvor man har en god lejlighed til at tale med andre sejlere; men for mig sker det typisk på pladsen. Jeg kommer i klubhuset efter tirsdagssejladserne og ellers sjældent. Jeg savner sociale klubaftener med kursus /foredrag i vintermånederne; men det er jo en helt anden historie! JENS PETER OLSEN VIXEN Jeg benytter ikke klubhuset, når jeg arbejder på vinterpladsen. Jeg er der for at arbejde. For mig er det mere vigtigt, at shoppen er tæt ved vinterpladsen. Jeg benytter meget mere forretningen forår og efterår end i løbet af sæsonen. Jeg så gerne en moderne vinteropbevaringsplads med moderne faciliteter og ordentlige belægninger. Den mudderpøl vi står i nu, kan Horsens Lystbådehavn ikke være bekendt. Mulighed for vinteropbevaring i hal så jeg gerne; men prisen er afgørende.jeg betaler ca.2000 kr.for at komme op og i. Hvis alle gik sammen, burde det være muligt at gøre det billigere selv med en vis investering. JESPER MISFELT LILLEFIX Min båd lå problemfrit i vandet denne vinter. Den fik den helt store tur sidste år og måske også lidt fordi det var det letteste, blev den altså i. Hvis der var blevet vinter, ville jeg have taget den op med det samme. For mig spiller økonomien en afgørende rolle, også når vi taler vinteropbevaring. Ny vinterplads med belægning, ny kran, fleksible stativer, mastekran og maste skure er alt sammen fint, men økonomien skal hænge sammen. Det koster af størrelsesordenen 1000 kr. pr. fod at have båd om året. Optagning og søsætning udgør tilsammen ca pr. år, - det beløb må ikke stige. Hvor vinterpladsen er i forhold til klubhus er ikke afgørende, det er vigtigere at komme til at stå ved siden af vennerne, og at det er et sikkert sted uden plagsomme tyverier. Hele miljøet på lystbådehavnen skal bevares med ordentlige P-pladser, plads til trailere og campingvogne/telte ved ANNE SVEJSTRUP SVEJSTRUP Vi tager båden hjem i haven om vinteren.vi kunne ikke forestille os, at den skulle blive i vandet; men savner mulighed for at få masten inden døre. Hvis der kom moderne vinteropbevaring med ordentlige belægning, og sikker fælles optagning og transport fra kaj til plads, så ville vi da nok det. Hvis prisen var overkommelig ville vi gerne kunne få båden ind. Vinteropbevaringsplads, hvor usselt det end ser ud om sommeren, er en del af lystbådehavnen og det samlede miljø, og det skal man ikke lave om til sterilt boligkompleks!!!! Svejstrup svigter både torsdagssejladserne og pigesejladserne i denne sæson. Når bladet udkommer, er familien på vej igennem Götakanalen og videre, hvor vinden måtte blæse hen - 4 måneders orlov. stævner. Det vil være en katastrofe hvis det hele plantes til med boligblokke!

14 SPARBANK - DIN BANK SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af livets store økonomiske beslutninger - både for privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og store anskaffelser og i spørgsmål om pension. SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræsenteret med filialer over det meste af Danmark og i Grønland. Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse. Generationsskifte i Havneservice I 1984 overtog Christian Brodersen Havneservice skibsmotor og maskinværksted. I dag 25 år efter indgår Havneservice stadig i navnet Havneservice Marinecenter Horsens. Anden generation har taget over, og fokus er ændret en smule. GLASLØSNINGER TIL DIT HJEM OG DIN BÅD Efter 14 år i STILL trucks i Kolding ønskede Christian Brodersen at blive selvstændig og købte Havneservice skibsmotor og maskinværksted Jens Hjernøsvej 14. Forretningen skulle servicere havnens brugere, som alsidigt maskinværksted også rettet mod den stigende flåde af lystbåde. Et værkstedsudsalg havde et sortiment af fritidssejlernes fornødenheder, og resten kunne skaffes i løbet af et par dage. Med forretningen fulgte en bedding, som i alle årene har været flittigt brugt og står lidt som et historisk klenodie. Sønnerne Claus og Bjarne ejer fra 1. marts i år firmaet. Generationsskiftet har været planlagt over nogle år og er altså nu en realitet. I den proces er fokus flyttet i retning af primært at servicere fritidsbådsmarkedet. Værkstedsalget ved den lille disk, er erstattet af en moderne, lys og venlig forretning på 200 m 2 med et stort sortiment. Ikke kun i sejlernes dagligvarer, men også et stort sortiment i udenbords- og indenbords motorer. Havneservice er i dag et af landets 5 Volvo Penta centre. Enhver sejler, der kommer i forretningen, har det som et barn i en legetøjsbutik, - der er masser af interessante ting at se på og røre ved! Drengene har opdelt ansvarsområderne, så Claus primært tager sig af forretningen og det administrative medens Bjarne har ansvaret for teknikken, værkstedet og servicemontørerne. Havneservice opererer langs hele Jyllands østkyst. Fra 3 servicevogne kan man få hjælp/udført arbejde på sin båd fra fagligt dygtige medarbejdere med stor know how. I alt er der 12 ansatte. Den megen snak om at omdanne havnen til attraktive boliger giver anledning til overvejelser i Havneservice. For at drive en forretning af denne karakter, skal man have et ikke ubetydeligt landareal. Mange vil gerne vinteropbevare båden bag et lukket hegn, mange både opstilles med henblik på reparationsarbejde hen over vinteren. En nybygget hal giver mulighed for lejlighedsvis, at få både ind, medens arbejdet udføres. Grunden er lejet ved kommunen, og hvad vil fremtiden bringe? Spørgsmålene er mange og svarene p.t. få. Christian lægger ikke skjul på, at han finder den tanke erhvervshavnen skitserede med at flytte aktiviteterne mod øst på det opfyldte slambassin for god. Særligt fremhæves den visionære ide med en ny omfartsvej over Boller. I mange år havde Christian båden ANJA et klenodie af en motorbåd med en meget interessant og spændende historie. At familien har en ikke ubetydelig mængde saltvand i blodet viser også den speedbåd som Bjarne har sammen den tredje søn Kim. Kim har i mange år kørt racerbådsløb, og lige nu er det en Mercury ting med 6 cylindre, 300 HK og en topfart på ca. 180 km/t. En spændende båd, som kan gøre enhver stakåndet. Claus og Bjarne ønskes held og lykke med Havneservice. Christian et godt og langt otium, - det må være dejligt at se forretningen gå videre med næste generation ved roret! Interesserede kan læse mere på

15 N W Rejsebrev fra det østlige Caribien omkring at bo og arbejde på et gammelt sejlskib. Status efter de første to måneder. Afrejse mod Caribien Torsdag den 28. september afrejse med tog fra Horsens mod København, jeg havde valgt at rejse dagen før, jeg skulle flyve, - for man ved jo aldrig med DSB og ganske rigtig midt på Sjælland en revne i togets forrude,- hvilket bevirkede en 1 times ventetid ved Slagelse. Fredag 29. september med morgenflyet til Frankfurt, efter et par timers ventetid med fly videre til øen Margarita, der hører under Venezuela, dog skulle der lige flyves via Barbados endnu mindst 1 times ventetid, så langt om længe efter ca. 15 timer i luften ankomst til Porlamar, der er den største by på Margarita. Den gamle Skipper hentede mig i lufthavnen og i taxa retur til Porlamar bugten hvor der lå mindst 100 skibe for svaj. Her klokken 23 var temperaturen ca. 27 graders varme, så det var bare på med shorts og åbenstående sommerskjorte. Da der ikke må nydes alkohol på det gode projektskib Vendia var der i land arrangeret en lille improviseret velkomstfest med deltagelse fra de 2 andre projektskibe fra Danmark, der også lå i Porlamar bugten,victoria og Poseidon, super hyggeligt at møde de andre besætninger og deres elever. Det var en meget træt nyudnævnt skipper, der gik i seng efter en meget laaang rejsedag. De næste dage gik med nærmere at kende skibet, få en snak med de 2 øvrige besætningsmedlemmer som er en skolelærer og en maskinmand/styrmand. De 3 elever, der er ombord, er det man på nudansk kalder utilpassede unge. Skibet har de sidste 12 år sejlet i Caribien som skoleskib, og denne måde at bo på, kombination af undervisning og maritimt arbejde har været meget positivt for de mange elever, der gennem tiden har været på Vendia. Vendia er en ombygget gaffelrigget Skagens hajkutter fra 1943 med 2 master og en overalt længde på ca. 21 meter incl. 5 meter bovspryd. Bredden er små 5 meter og dybgangen er på 2,5 meter. Vendia har mørkerøde sejl,- 3 forsejl samt storgaffelsejl og mesangaffelsejl. Hovedmotor er en ældre Volvo Penta på 120 hk, generator er Buck på 24 hk. Vi har også eget vandværk, en watermaker, der laver havvand om til ferskvand via en proces, der hedder omvendt osmose. Hvordan virker det? Kort fortalt bliver havvand under tryk presset gennem nogle membraner /meget fine filtre, der holder salt med videre tilbage og ud i den anden ende af anlægget kommer fersk vand. Sejlplanen Indtil videre har vi besøgt Margarita, dejlig grøn ø med venlige mennesker, store gamle amerikanerbiler, der kører som taxaer på meget billig benzin, der vil få enhver dansker til at klappe i hænderne, og vor skatte /afgiftsminister til af krumme tæer - kun 25 øre pr liter. Vi provianterede også ganske kraftigt til vores 7 mdr. lange togt, der ender i slutningen af april, hvor vi efter planen skal være på Cuba. To gange blev vor gummibåd fyldt til randen med alt fra tandpasta til frostvarer, dåser med alverdens rengøringsartikler, mv. You name it - we got it. Vi blev på Margarita i ca. 10 dage. Derefter mod nordøst ca. 60 sømil til en meget lille ø-gruppe, der hedder Los Testigos, der kun bebos af fiskere og deres familier i alt 150 personer,- der oprindelig stammer fra Margarita. Som nævnt en meget øde ø, men det tror jeg vores elever havde godt af efter det relativt lange ophold på Margarita med dens efter danske forhold meget fordelagtige indkøbsmuligheder. Efter 3 rolige dage kursen videre nordøst over ca. 180 mil til Granada. Vinden var hård fra NØ med bølger på 2-3 meter, Vendia er ikke en ørn til hårde kryds ca. 4 knob på kryds, så det blev en noget lang sejlads til Granada, vort første stop var Sct. George som er den største by på Granada, og der skulle vi toldklarere og indrejsepapirer ordnes. Det tager som så mange andre ting her i Caribien meget lang tid. Efter 4 dage i Sct. George sejlede vi syd om øen til et sted der hedder Hog Island, her kunne vi stadig se rester af den voldsomme hurricane Ivan s hærgen, der i 2004 raserede Granada på sin færd nordvest over. Ivan var en kategori 4 hurricane med vindhastigheder på over 200 km/timen. Efter en lille uges ophold på denne dejlige ø videre nordpå. Endnu en ø kom på sejlplanen Carriacou. Her fik vi lavet nogle små reparationer, på sejlende værksteder,- Smedeværksted- svejste stativ til en af vor redningsflåde samt reparationer på vort solsejl fik vi også udført på et flydende sejlloft, - meget interessant. fortsættes næste side... Skibet VENDIA Vendia er et skoleskib hvor der undervises i dansk, engelsk og matematik på 9. klasses niveau samt praktisk arbejde på skibet om eftermiddagen

16 Pure Cruising ENTREPRENØR Service JORD VEJ ASFALT BETON Levering af sand, grus, sten, granit og muldjord. Med eller uden kran og grab Alt gravearbejde udføres med gravemaskine, rendegraver og gummiged. Containerudlejning JENS GROULEFF TLF Efter Carriacou ca. 5 timers sejlads mod Union Island, der er en del af den ø gruppe, der går under navnet St. Vincent & the Granadines, Union Island,- en af de mange øer med egen lufthavn for 8 10 personers flyvemaskiner, Union Island ligger tæt på en ny Ressort ø, Palm Island, Ressort ( For os andre betyder Ressort,- privat lukket ferieø med eget hus klods op af mange andre ens, der alle har den samme havudsigt ). Øerne i det sydøstlige Caribien ligger som perler på en snor med mange vestvendte bugter med gode muligheder for rolige ankerpladser i læ for de næsten altid urolige Atlanterhavs dønninger. Alle øer i denne del af Caribien er på denne tid af året meget grønne og frodige. På Union Island var jeg for første gang i Caribien ude at snorkle. Det var helt fantastisk at svømme mellem de mange farvestrålende akvariefisk. Derefter Mayreau også en lille fiskeø,- men som også er blevet ramt af / invaderet af store krydstogtskibe med deres mange endagsturister. Disse krydstogtskibe ankommer tidligt om morgen, ankrer op ude i bugten og så starter showet, nogle redningsbåde bliver sat i vandet og de første, der kommer i land er skibets egne servicefolk, der gør klar til at modtage de mange passagerer. Redningsbådene sejler i pendulfart og når er stranden efter et par timer godt fyldt op, starter showet i modsat retning, så når de sidste er sejlet ind bliver de første sejlet ud, hvilket show, de lokale beboere kan måske få lov til at faldbyde nogle farvestrålende t-shirts,- det er alt hvad de får ud af at have besøg af disse flere tusinde endagsturister. Nå videre i sejlplanen,- der sejles fra Mayreau med kurs mod Bequia der er en gammel hvalfanger ø, men som også er blevet omdannet til et yndet turistmål, Vi ankrer op ude i bugten Admiral Bay ved byen Port Elizabeth. Mange af de både der anvendes i Caribien til udlejning er katamaraner, og hjemmehørende i Port Elizabeth. Vi blev en uge i Port Elizabeth, da vi skulle have tilsyn fra Danmark vedrørende de unge elever, vi havde ombord. Tilsyn betyder samtaler individuelt og sammen som gruppe både besætning og elever. Det er noget, som de respektive regioner i Danmark forlanger, at det firma der visiterer de unge mennesker til skibet Vendia skal give en tilbagemelding. For opholdet på Vendia er langt fra gratis for regionerne. Vi benyttede samtidig det lange ophold på Bequia til at få udskiftet nogle hydraulikslanger til hovedmotorens gearkasse. Dagen efter vi forlod Baquia skete der en meget sørgelig og tragisk ulykke på det danske skib Naveren fra Århus, der var i gang med sin 4. jordomsejling. En ung pige fra Odder var så uheldig at falde på dækket og slå hovedet på en spilkop så alvorligt, at hun fik indre blødninger i kraniet og døde i helikopter på vej til Barbados for af komme under intensiv lægebehandling. Det gav en trykket stemning ombord på Vendia, da vi fik meddelelse om denne meget sørgelige ulykke. Det gav desværre også os mulighed for gud ved for hvilken gang at indskærpe vigtighed af egen og andres sikkerhed ombord, ting der ikke skal ligge og flyde på dækket især ikke, når der sejles meget om natten, nætterne er sorte som graven i Caribien, hvis da ikke månen er fremme. Under dette tilsyn og de personsamtaler der foregik, sagde min styrmand/motormand pludselig sit job op, dette var en stor overraskelse for mig, da han ikke er ukendt med skibet og konditioner ombord, da han også var med på togtet sidste år. Han angav som begrundelse, at stemningen/samarbejdet blandt besætningen ikke fungerede optimal, senere hen da jeg var kommet til Danmark igen, fik jeg en lidt anden forklaring af skibsrederen, men den vil jeg ikke delagtiggøre læserne i. Efter denne lidt overraskende udmelding, overvejede jeg meget min stilling som skipper i dette projekt og efter aftale med rederiet valgte vi i fællesskab en løsning,- hvor styrmanden blev, og jeg blev afløst af en mere pædagogisk skipper. Vi sejlede derefter til øen St. Lucia, som i parentes bemærket er en fransk koloni, Efter et par dages ophold på St.Lucia var min hjemrejse arrangeret og jeg fløj via Antiqua, så via London, her endnu et stop på 6 timer, inden flyveren til København, derefter med tog til Horsens over et døgns rejsetid, det er noget der trætter - men hjemme til jul, det var ikke dårligt. Tillad mig en lille konklusion på min tur til Caribien. Det jeg har set af Caribien har været en oplevelse for livet, som ikke kan beskrives med ord, det skal opleves. Utilpassede unge i Caribien er efter min mening ikke en god kombination, der er for mange fristelser, alkohol, en meget afslappet holdning til narko, mv. Befolkningen i Caribien bør snarest begynde at tænke over recykling, da der alt for mange steder flyder med tom flaskeemballage, der er ikke pant på flasker, som vi kender fra Europa, - bilskrot, jernskrot og ødelagte containere fra de mange hurricanes, Så skal Caribien opleves som et Paradis på Jorden vil jeg anbefale, at det snart skal være. Med sejlerhilsen Henrik Brask

17 Status Klubhus Marco Polo Juelsminde båd & udstyr Der er ikke meget at fortælle om klubhusprojektet. Der arbejdes og der er mange bolde i luften. Meningerne er mange. Skal nostalgi og respekt for det bestående veje tungere end visioner på den mest attraktive grund i Horsens? Maritimt udstyr til dig & din båd Kom og se alle de nye produkter, bl.a. Jotun bundmaling og lak. Bådfiner & teaklister Som det kan læses andetsteds i bladet har Horsens Sejlklubs Venner stille til rådighed for projektet. 2.0 Juelsminde båd & udstyr Havnen 1 A 7130 Juelsminde stedet med den gode service 0.5 Let at flytte kraftig nok til at flytte dig. BeoSound 3 genopfinder transistorradioen med en ny drejning: Den kan afspille digitale musikfiler fra et hukommelseskort. Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse. Nykredit sailor of the year BeoSound 3: Kr. xx.xxx, ,- Vi har igen I år denne aktivitet kørende, hvor man kan nominere sine sejlerkammerater til dette flotte prædikat på hjemmesiden, og i perioden 15. september -15. oktober, kan alle medlemmer stemme på de nominerede. Afgørelse og overrækkelse af de flotte præmier sker til standernedhalingen, sidst i oktober. På grund af hjemmesiden er blevet lavet om, vil det først være muligt at nominerer kandidater fra midt i juni. LOGO Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sponsorudvalget - Sailor of the year!

18 LADIES CUP Arrangeret af pigesejlerne i Horsens og Juelsminde 13. SEPTEMBER

19 ON BOARD Horsens Sejlklub On Board Horsens Sejlklub er kommet godt i gang i denne sæson, og har fået flere nye medlemmer. Velkommen til Lars Larsen, Lasertime og Team Horsens. Kick Off mødet i april løftede sløret for sæsonens aktiviteter. Ungdomssejlerne fortalte om deres meritter og planer og Søren Laugesen fra TMC fortalte om mulighederne for virksomheder, når de vil afholde events i vores match race både. En god eftermiddag, hvor vi håber på flere medlemmer i netværket vil komme med til næste år. Team Horsens og On Board har støttet Maiken Schütt i hendes bestræbelser på at komme til OL, men chancerne for at laser radial kommer med er nu så minimale, er Maiken desværre ikke bliver at finde i Kina i august. Horsens Folkeblads Business Cup Invitationerne til dette arrangement er sendt ud, og Cuppen afholdes den 14. juni. Der forventes 9 deltagende besætninger, og On Board medlemmer har 1. ret, herefter deltagere fra sidste år og efterfølgende er der mulighed for øvrige besætninger. 1.præmie er fri deltagelse i Firma DM til en værdi på mere end kr ,- men der er også præmier til de efterfølgende. Netværkssejlads Alle On Board medlemmer indbydes til at prøve lidt match race i vore match 28 både. Det vil være 2 spændende timer fra eller med en sandwich imellem, hvor de 4 hold mødes og snakker erfaringer. 1. netværksaften er onsdag den 25. juni og er der hurtigt fyldt, tager vi torsdag den 26. juni i brug også. Der vil også komme mulighed i august. Alle On Board medlemmer og medarbejdere er velkommen, og det virker efter først til mølle princippet. Tilmelding til Medlemskab af On Board C O N INDUSTRIES HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Har du som virksomheds ejer lydt til at høre mere om et medlemskab af On Board Horsens Sejlklub, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Søren Klint Sponsorudvalget Lars Larsen

20 Stjernholmsgade 12 Så er man fri for forpligtigelser Ejendomsselskabet Rubin A/S Ejendomsselskabet Rubin A/S Lejligheder med stil Vil du have et luftfoto af din båd? On Board Horsens Sejlklub tilbyder et luftfoto af alle vores medlemmers både. Vi vil forsøge at komme i luften nogle søndag eftermiddage i sommer, og få skudt nogle rigtige gode sejlerbilleder. Sejlbåde ser jo bedst ud for sejl, så vi opfordre jer derfor til at komme ind af fjorden for sejl i stedet for den, på det tidspunkt af dagen, meget populære jerngenua. I praksis vil de ske ved, at der bliver taget billeder og sendt gratis pr. mail i lav opløsning. Ønsker man så et rigtigt billede i højkvalitet svarer man retur, og det nye vil også blive sendt på mail, mod en pris på kr. 500 pr. stk. 2 billeder for kr. 800,- On Board Horsens Sejlklub står for både fotograferingen og salg af billeder og det er vor samarbejdspartner Casa, der sponserer helikopteren. Hele overskuddet går til Horsens Sejlklub. Stor tak til Casa som sponsor. Er du allerede nu interesseret, så send dit sejlnummer og bådtype på mail til nedenstående adresse. Hvis du alligevel bliver fotograferet og er interesseret, så send sejlnummer og bådtype på mail når du kommer hjem, og vi sender billedet til dig. Mail til Secher Automation Aps tlf mobil: Speciale i industriautomation og SRO-anlæg Proficy Historian Proficy ifix PLC-programmering

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 1 Horsens d.4.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Ole Søndermølle,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2. opfølgning diverse afdelinger og udvalg

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2. opfølgning diverse afdelinger og udvalg 1 Horsens d. 17.2.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 16.februar 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Morten Fjerbæk, Ole Søndermølle, Ole Harby, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Info fra kapsejladsudvalget, via mail og hjemmeside 1. Der er taget initiativ til at vi kan se tilmeldte både løbende på hjemmesiden fra næste sæson.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Her kommer årets forårsbrev med informationer om den sommer sæson som meget snart tager sin begyndelse. Forårs brevet er i år lidt mere opdelt end normalt.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere