EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det"

Transkript

1 EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden og dens ansatte i at opnå et godt arbejdsmiljø også på de psykosociale område. Branchearbejdsmiljørådet har ønsket at pege på en række faktorer, der hver for sig og i sammenhænge indikerer, at der er forhold omkring den enkelte eller gruppen i virksomheden, som fortjener opmærksomhed og eventuel kvalificeret indgriben. Branchearbejdsmiljørådet skal gøre opmærksom på, at forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø typisk bør behandles af ledelse og medarbejdere i fælleskab f.eks. i sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen, da disse oftest har kompetence på hvert sit delområde i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Værktøjskassen om Voldsomme oplevelser og chokerende begivenheder er en del af en serie udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser bestående af: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A Å Værktøjskassen: Alenearbejde Værktøjskassen: Jobusikkerhed Værktøjskassen: Mobning Værktøjskassen: Overvågning. Værktøjskasserne kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvad vi bør vide om voldsomme oplevelser og kriser 5 Hvilke voldsomme oplevelser, kan virke belastende? 5 Mennesker i krise 6 Hvorfor reagerer vi forskelligt på en og samme situation? 7 Hvilke faser gennemgår man i et kriseforløb 7 Krisens fire faser: 8 Chokfasen 8 Reaktionsfasen 8 Bearbejdningsfasen 9 Nyorinteringsfasen 9 Gode råd til virksomheden 10 Sørg for forebyggelse og retningslinier for krisehjælp! 10 Politik og handlingsplan 10 Procedure for krisehjælp 10 Kriseberedskab 11 Sikkerhedsorganisationens opgaver 11 En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen 11 En At-vejledning med gode råd 11 Anmeldelse af ulykken 11 Om psykologbehandling 12 Hjælp til voldsofre 12 Information og uddannelse 12 Registrering af voldsomme begivenheder 13 3

4 Gode råd til førstehjælpskassen 14 Hvordan trapper man en konflikt ned? 14 Til dig, der har oplevet noget ubehageligt 15 Til dig og dine kolleger 15 Gode råd i det akutte forløb - når skaden lige er sket 16 Til den kriseramte 16 Til lederen 16 Gode råd til hjælperen 17 Gode råd i dagene efter en ulykke 18 Til den kriseramte 18 Til lederen 18 Når der er gået nogen tid efter ulykken 20 Gode råd til hjælperen 20 Gode råd til dig der har oplevet noget voldsomt og ikke er kommet ovenpå igen 20 Efterskrift 21 Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide 21 Adresser 22 Indledning Det er vigtigt at forebygge, at man på en arbejdsplads kommer ud for oplevelser, der er så voldsomme eller chokerende, at de giver følgevirkninger. Mennesker reagerer forskelligt på voldsomme begivenheder, og det er vanskeligt helt at undgå, at det kan gå galt på udsatte jobfunktioner. I denne værktøjskasse beskrives først, hvad det er, der kan være så voldsomt, at det kan udløse en krise. Det beskrives, hvad en krise er, og hvad den kan betyde for den ansatte og for arbejdspladsen. I anden del af værktøjskassen er nogle gode råd til virksomheden. Tredje del er gode råd til førstehjælpskassen, som alle skal have adgang til at bruge. 4

5 Hvad vi bør vide om voldsomme oplevelser og kriser Hvilke voldsomme oplevelser kan virke belastende? På flere arbejdspladser kan man komme ud for chokerende oplevelser. Man kan blive udsat for direkte fysisk vold. Det gælder f.eks. for politi, dørmænd, vægtere og ejendomsfunktionærer. Det at overvære en voldsom begivenhed, kan være nok til at fremkalde en krise. I job, hvor man typisk skal være serviceminded, kan det være svært at undgå, at der sommetider sker konfrontationer med kunder. I sit job møder man af og til personer, der har svært ved at håndtere deres eget liv. De kan lade det gå ud over en medarbejder i en servicefunktion. Man kan blive udsat for trusler over for én selv eller ens familie. Hvis man i forvejen er stresset eller alene om opgaven, kan det være mindst lige så belastende som den fysiske vold. Sommetider værre, fordi man ved aldrig, hvornår kunden slår til, når først truslen hænger i luften. Bliver man konfronteret med dødsfald og ulykker, kan det være psykisk belastende. For de hårde drenge er det måske en del af dagligdagen. Bliver oplevelserne aldrig bearbejdet, kan selv garvede folk i f.eks. politi og forsvar reagere med krisereaktioner. På hospitaler eller hoteller kan man sommetider få en ubehagelig rengøringsopgave, f.eks. efter et dødsfald. Selv om man har forberedt sig, kan en krisereaktion godt vise sig. Derfor er det vigtigt at forebygge, så de psykiske belastninger ikke bliver for store efter sådanne oplevelser. Hvorfor er det vigtigt? Fordi tidlig bearbejdning af voldsomme oplevelser senere kan modvirke følgevirkningerne. 5

6 Mennesker i krise Hvordan er de psykiske reaktioner? Det er helt almindeligt, at man påvirkes psykisk, når man har været udsat for en ulykke, en voldsom eller ubehagelig oplevelse, eller er blevet truet. Reaktionerne er meget forskellige fra person til person og behøver ikke at hænge sammen med, hvor voldsom hændelsen har været. Derfor er det heller ikke til at sige, at et menneske i krise opfører sig på en bestemt måde. I det efterfølgende beskrives, hvad der kan starte en krise, og hvordan man reagerer på den. 6

7 Hvorfor reagerer vi forskelligt på én og samme situation? De fleste mennesker har været igennem kriser i deres liv. Det, der har betydning for om en voldsom oplevelse udvikler sig til en krise, afhænger af: Hvor voldsom eller alvorlig er oplevelsen Hvilken støtte kan man få hos virksomhed, kollega og vennekreds Hvilken personlig erfaring har man med kriser En krise kan blive forstærket, hvis man går og er usikker på fremtiden. Det kan f.eks. være, fordi arbejdspladsen er i gang med omstruktureringer. Hvilke faser gennemgår man i et kriseforløb? Et kriseforløb har oftest følgende fire faser: Chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. 7

8 Krisens fire faser Chokfasen Chokfasen kan være meget kortvarig. Den varer højst et par dage, men man kan selv miste tidsfornemmelsen Psykologisk reagerer man ofte ved at fornægte, hvad der er sket Chokket gør, at man har svært ved at overskue situationen og handle hensigtsmæssigt Fysisk vil man opleve, at pulsen arbejder på højtryk, hjertet hamrer og sveden springer Reaktionsfasen Fasen kan vare i 4 til 8 uger I reaktionsfasen bearbejdes, hvad der er sket Følelserne kommer frem, som f.eks. sorg, vrede, skyld og skam Man kan være vred, over det er sket, og man vil gerne placere ansvaret et sted Man kan også være vred på sig selv over, f.eks. ikke at havde gjort noget bestemt, så ulykken ikke var sket Man kan blive mere kantet end sædvanligt. Koncentration og hukommelse kan svigte Man vil ofte være mere træt og have mindre energi end ellers. Der vil kunne opstå spændinger i kroppen og spændingshovedpine Nogle reagerer ved at trøstespise eller helt miste appetitten 8

9 Bearbejdningsfasen Bearbejdningsfasen kan vare fra nogle enkelte dage til et par måneder Man har accepteret, hvad der er sket samt de konsekvenser, det har medført Man begynder at koncentrere sig om fremtiden Der er igen interesse for nye muligheder, venner og kolleger De fysiske reaktioner er aftaget og eventuelt helt væk Nyorienteringsfasen Der er et godt tegn: Når man beskæftiger sig med noget andet end den voldsomme oplevelse Når tankerne ikke hele tiden bliver forstyrret af oplevelsen Når personen accepterer nye muligheder og begrænsninger 9

10 Gode råd til virksomheden Sørg for forebyggelse og retningslinier for krisehjælp! Hvis en virksomhed kommer ud for, at en eller flere personer bliver ramt af en krise, må man overveje: Hvordan skal vi etablere intern krisehjælp på virksomheden Hvordan skal vi skaffe professionel krisehjælp En professionel løsning kan være at foretage en debriefing 1. Lederen sørger for at kontakte kriseberedskabet, og at alle involverede bliver samlet. Politik og handlingsplan Politik på området: Det er vigtigt at have en politik for, hvad man stiller op med vold og trusler på arbejdspladsen. Politikken bør indeholde: Retningslinier for forebyggelse Retningslinier for, hvordan man yder hjælp og støtte, når skaden er sket Handlinger: En politik kan ikke stå alene. Den skal følges op af en handlingsplan. Det skal beskrives klart. Hvem i virksomheden - gør hvad? Hvornår? Den procedure, der udarbejdes, skal være tilgængelig for alle. Hvis virksomheden har en introduktionsskrivelse til nye medarbejdere, kan proceduren f.eks. stå der. Procedure for krisehjælp Proceduren kan f.eks. indeholde: Opgaven for nærmeste kollega eller leder, når en ansat/ kollega kommer ud for en ulykke Der ydes kollegial førstehjælp Arbejdsgiver, arbejdsleder eller anden nøgleperson informeres Nøglepersonen underretter: Pårørende, politi, læge, psykolog, kolleger m.fl. Virksomhedens ansatte informeres ved mere alvorlige episoder. Bl.a. for at forebygge usikkerhed og rygtedannelse 10 1 En psykologisk debriefing er en struktureret gruppesamtale, der styres af en psykolog. Mødet holdes et par dage efter den voldsomme begivenhed. Ved mødet taler man om: Hvad er der helt konkret er sket (facts). Hvilke tanker har de involverede gjort sig. Hvilke reaktioner har der været på oplevelsen. Til sidst sker en sammenfatning og rådgivning.

11 Kriseberedskab Telefonnumre og adresser på relevante nøglepersoner og kriseberedskab skal være tilgængelige En større virksomhed med stor risiko for vold og trusler kan etablere fast abonnement med en de større organisationer, der fungerer som professionelt kriseberedskab I virksomheder, hvor ulykker sker sjældnere, kan man have en fast aftale med en psykolog fra lokalområdet Aftale med psykologen om, hvordan kontakt etableres uden for normal arbejdstid Sikkerhedsorganisationens opgaver Sikkerhedsorganisationen undersøger hændelsen og iværksætter forebyggende tiltag Arbejdsulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Etablering af førstehjælpskasse med gode råd En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen En At-vejledning med gode råd I At s meddelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 2 kan der være gode råd at hente. Der anbefales forskellige foranstaltninger: Tekniske Indretningsmæssige Arbejdsorganisatoriske Udannelsesmæssige Klare retningslinier for, hvad man gør i situationen Anbefaling af registrering af voldstilfælde med henblik på forebyggelse Anmeldelse af ulykken Husk, at anmelde en psykisk arbejdsskade! Efter en ulykke skal der altid udfyldes en arbejdsskaderapport. Læs, hvordan i At-meddelelsen om anmeldelse af arbejdsulykker 3 (Blanketten rekvireres hos Arbejdstilsynet) Leder og sikkerhedsrepræsentant bør hjælpe den tilskadekomne med at udfylde anmeldelse af arbejdsulykken. Især efter en voldsom hændelse kan det 2 At - meddelelse, Nr , Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 3 At meddelelse, Nr , Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde 11

12 være svært at koncentrere sig om at skrive de rigtige ting Hvis ulykken anerkendes som arbejdsskade, bliver behandling dækket af arbejdsskadeforsikringen En arbejdsskadesag kan inden for 5 år fra anmeldelsesdatoen genoptages, hvis de psykiske følger af ulykken er blevet værre, og hvis den forinden har været afvist i Arbejdsskadestyrelsen. Længerevarende behandling henvises gennem den tilskadekomnes egen læge Om psykologbehandling Hvis det er nødvendigt med samtaler hos en psykolog, dækkes dette også. Omfanget af behandling kan variere. Ofte er det kun nødvendigt med et par samtaler, men det er muligt at få flere efter behov. Egen læge kan henvise til psykologbehandling, f.eks. efter en voldsepisode. Hvis episoden ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen, kan man få op til 12 sygesikringsdækkede samtaler. Hjælp til voldsofre I visse situationer, hvor medarbejdere er udsat for forsætlig vold, kan man anmelde hændelsen til politiet. Her kan man få rådgivning om, hvordan man ifølge retsplejelovens 741 kan få advokatbistand og erstatning. Når sagen er anmeldt til politiet, kan man søge hjælp og rådgivning i Landsforeningen Hjælp Voldsofre. 4 Information og uddannelse Hvis man får information og uddannelse, vil det bidrage til, at man bedre kan håndtere voldsomme begivenheder. Det er vigtigt, at arbejdspladsen underviser og informerer om: Hvordan alarmsystemer og tilkaldesystemer fungerer F.eks. ved overvågning, vejledning ved indgangsdør, alarmsystem m.m. Hvor man kan få hjælp i en presset situation Det vigtigt at have truffet klare aftaler om, hvordan kolleger kan komme hinanden til hjælp Hvis man er alene på en opgave, skal man have mulighed for hurtigt at kunne tilkalde hjælp. Man skal kende til de forskellige alarmsystemer, der er i fremmede bygninger Landsforeningen Hjælp Voldsofre er en patientforening, man kan melde sig ind i. Der kræves politianmeldelse for at kunne få hjælp af foreningen. Læs mere om Landsforeningen på hjemmesiden: eller skriv til dem på

13 Hvordan man trapper en konflikt ned Vigtigt når man skal bortvise gæster, håndtere voldsomme kunder eller forbyde adgang for en beruset person. Man skal kende til sine egne reaktioner i konfliktsituationer Vigtigt at være god til at læse kundernes og borgernes adfærd for at forebygge voldsomme situationer Hvordan man som god kollega giver psykisk førstehjælp Se mere om det i førstehjælpskassen At man kender krisereaktioner hos sig selv og andre Se mere om det under Mennesker i krise i førstehjælpskassen Registrering af voldsomme begivenheder Det er vigtigt at registrere voldsomme oplevelser, man kan komme ud for på arbejdspladsen. Ved at udfylde skemaet, kan man måske komme i tanker om idéer til forbedringer. Hvad skete der? Hvor skete begivenheden? Hvad tid på dagen? Hvad skete der, lige før hændelsen blev voldsom? Hvem var involveret? Hvordan reagerede den ansatte? Beskrivelse af begivenheden. Forslag til forebyggende foranstaltninger. * Registreringerne kan hjælpe virksomheden til at vurdere, hvor det er vigtigt at træffe forebyggende foranstaltninger.* Hvor skal forebyggelsen især være af teknisk art? Hvor mangler der undervisning og information? Hvor skal der ændres på arbejdsorganisering og arbejdstider? 13

14 Gode råd til førstehjælpskassen Hvordan trapper man en konflikt ned? Der findes ingen universalmetode, når det gælder om at løse konflikter. Men da der altid skal mindst to til en konflikt, har man altid selv den mulighed, at man ikke lader sig rive med. Man skal forsøge at holde sig til sagen - til arbejdsopgaven. Man skal undgå at benytte sig af personlige angreb på den anden/de andre. For så snart man er begyndt på det, er man på vej op ad konflikttrappen og så er det svært at trappe ned igen. Et par gode råd: Lad være med at se på konflikten som en personlig magtkamp Undervurder ikke den anden forvent det uventede Det er vigtigt at høre på den anden person (derfor behøver man ikke at give vedkommende ret) Tal roligt til folk, men vær bestemt. Giv entydige budskaber Undgå at fortælle de andre hvordan de er hold dig til sagen Undgå at blive vred i situationen, men giv besked om at grænsen er nået Giv modparten mulighed for at komme ud af situationen med æren i behold Læg ikke hele din sjæl i konflikten men hold en professionel distance Kend dine egne stærke og svage sider Kend dine egne grænser for, hvor langt du vil gå Husk altid: Det er din situation! Du kan være med til at trappe konflikten op eller ned 14

15 Til dig, der har oplevet noget ubehageligt Gode råd selv om du ikke oplever behov for krisehjælp Har du i forvejen en lidelse, som f.eks. forhøjet blodtryk, problemer med hjertet eller lignende, bør du for en sikkerheds skyld konsultere din læge I dagene efter en ulykke eller et overfald kan du opleve hukommelsestab, koncentrationsbesvær, voldsom træthed, søvnløshed og mareridt. Tænk over, hvilke arbejdsopgaver du påtager dig og søg hjælp, hvis det bliver for voldsomt Skyld, skam, vrede og mistro er almindelige følelser både i forhold til kolleger og familie. Læg mærke til, hvordan du reagerer på venner og familie Til dig og dine kolleger En huskeseddel Det er vigtigt med gode kolleger, der gider lytte, og hvor man ikke bliver til grin Det ikke er nogen skam at fortælle om ubehagelige oplevelser. Sådan kan man tit undgå, at oplevelserne bliver til egentlige kriser Ofte er det praktisk hjælp og en person, der lægger øre til, man har brug for lige efter en voldsom oplevelse Husk, at psykologisk krisehjælp kun er et supplement til den støtte, vi kan give hinanden! 15

16 Gode råd i det akutte forløb - når skaden lige er sket Til den kriseramte Sørg for ikke at være alene Overlad praktiske problemer til andre Fortæl, hvad du har behov for både praktisk og følelsesmæssigt Tag imod tilbud om psykologhjælp Til lederen Sørg for, at aftalte procedurer sættes i værk Sørg for hurtig hjælp til den tilskadekomne Det er vigtigt, at den tilskadekomne ikke lades alene efter ulykken. Sørg for ledsagelse, eventuelt taxa til bopæl Mød op, hvis det er muligt Hvis krisereaktioner: Sørg for psykologhjælp. Personen tilbydes en samtale hurtigst mulig efter ulykken, som hovedregel inden for 24 timer Begræns udspørgen til det helt nødvendige Undlad at kritisere handlemåde Ledelse og sikkerhedsrepræsentant hjælper tilskadekomne med udfyldelse af anmeldelse af arbejdsulykken. (Blanket rekvireres hos Arbejdstilsynet) 16

17 Gode råd til hjælperen Til kollega, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller anden nøgleperson. Personen må ikke være alene. Heller ikke hvis han føler sig ovenpå. Han skal ikke køre hjem og være alene eller arbejde videre. Hvis ingen hjemme! Bliv hos den kriseramte Læg dit telefonnummer, når I skilles Er vedkommende kommet til skade følges til læge eller hospital Du skal overtage ansvaret og være omsorgsfuld Tilbyd en trøstende skulder, hvis der er behov for det. Tal evt. med den pågældende om det der er sket, forsøg ikke at aflede opmærksomheden Hvis du ikke kan finde på noget at sige, så nøjes blot med at være fysisk til stede Lad personen snakke og fortælle - også selv om det bare er gentagelser Du skal ikke regne med, at han hører, hvad du siger Tal lidt og i korte sætninger/beskeder. Glem dine gode råd Sætninger som, det kunne da have gået meget værre eller jeg ved godt, hvordan du har det gør mere skade en gavn, for personen oplever, at ingen andre p.t. kan forstå situationen Tilbyd hjælp med praktiske ting, f.eks. indkøb eller at få børnene hentet 17

18 Gode råd i dagene efter en ulykke Til den kriseramte Sørg for at få motion. Det fjerner en del af den kropslige uro Tal om dine oplevelser med nære venner og pårørende, men føl dig ikke forpligtet til at vise åbenhed overfor alle Gå på arbejde så hurtigt som muligt, men lad være med at påtage dig for store opgaver Det er bedst ikke at arbejde alene Til lederen Vis omsorg og deltagelse med diskrete forespørgsler til, hvordan den kriseramte har det. Stil ikke spørgsmål om den psykologiske behandlin. Diskuter ikke medarbejderens tilstand eller handlemåde med andre medarbejder. Gå i dialog med den kriseramte om at tilpasse jobbet i tiden efter ulykken, så pågældende ikke får for store opgaver i starten Diskuter f.eks. et skift fra nat til dag i en periode Undgå i starten at placere vedkommende i situationer, der minder om ulykken Husk at forebygge Overvej altid forebyggende foranstaltninger af teknisk, uddannelsesmæssig eller organisatorisk art Ved mere alvorlige begivenheder er det vigtigt, at alle de ansatte i afdeling el. lign. informeres. Sammen kan man drøfte, hvad der er sket med henblik på at forebygge nye begivenheder Ved konkret information kan man undgå rygtedannelse og usikkerhed Samtidig undgås, at en kollega skal være alene om at bearbejde oplevelsen 18

19 Gode Til råd kollega, til hjælperen tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller anden nøgleperson. I denne periode har personen især brug for at, du er til stede, når det er nødvendigt Hvis der er sygefravær, så ring med jævne mellemrum eller aflæg et kortere besøg Prøv at holde det skete på et realistisk plan. Sket er sket, og er ikke til at ændre Tal åbent og direkte om det, der er sket. Vær imødekommende, ikke omklamrende Optræd stort set som du plejer, og overlad enhver form for terapi til psykologen Spørg til, om personen har et netværk, som kan være til hjælp. Der kan være en del praktiske ting, som man ikke kan overkomme Du må acceptere, at den anden reagerer anderledes end sædvanligt, f.eks. bliver lettere vred eller ked af det Det er ikke pinligt, at en anden er ked af det. Det er vigtigt, at man ikke undgår personen i noget, der blot vil være misforstået hensyntagen Giv en realistisk beretning til eventuelle nysgerrige og undgå at dramatisere Til nøglepersoner: Ledelse, tillidsrepræsentant, sikkerhedsgruppen Vær opmærksom på senere krisereaktioner hos personen. Behovet kan komme et stykke tid efter hændelsen. 19

20 Når der er gået nogen tid efter ulykken Gode råd til hjælperen Vær med til at tale om nye planer og overvejelser om arbejdslivet Tal med om fremtiden, men undgå at give gode råd. Gode råd er at overtage ansvaret, og det skal personen nu selv tage helt ud Vær opmuntrende, når personen tager initiativer eller giv en håndsrækning Husk forebyggelsen! Vær med til - sammen med personen - at forebygge, at personen selv og andre kolleger kommer ud for samme situation Gode råd til dig der har oplevet noget voldsomt og ikke er kommet ovenpå igen Hvis du efter et kriseforløb ikke er helt den samme person som før, f.eks.: Hvis du oplever livet har mistet sin mening Hvis du fortsat er bange for at gøre bestemte ting Hvis du starter på et misbrug af medicin eller begynder at drikke for meget alkohol for at dulme tomheden Hvis du har svært ved at være sammen med andre, og kontakten bliver overfladisk eller ligegyldig Hvis du forfølges af uheld Så bed om hjælp Tal med andre om, hvad du går og tænker på Afvis ikke dem der spørger dig om, hvordan det går Undgå vigtige beslutninger Undgå uvante eller farlige opgaver Hold døgnrytmen Undgå medicin Gå jævnlig denne liste igennem Hvis det ikke bliver bedre, skal du måske opsøge professionel psykologhjælp. Psykologen har absolut tavshedspligt og ingen registreringspligt 20

21 Efterskrift Værktøjskassen lægger op til, at det er vigtigt at skaffe sig viden og erfaring, når man skal hjælpe ansatte og kolleger, der kommer ud for en voldsom oplevelse. De gode råd til virksomheden, og de gode råd til ledelse og ansatte i førstehjælpskassen, kan måske hjælpe lidt på vej. Det er nok mest sandsynligt, at det er de store virksomheder og organisationer som politi, forsvar, større rengøringsselskaber og hotelkæder, der har ressourcer til at få beskrevet en politik for området. På de mange små virksomheder og på alenearbejdspladser er det lige så vigtigt, at man får nedskrevet nogle enkle procedurer. Alle skal vide, hvad der skal gøres, og hvor man kan hente hjælp, hvis man er ude for overfald, røveri eller voldtægt. Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Rapport fra et af Arbejdsministeriet nedsat udvalg. April 1995 At meddelelse, Nr , Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse At meddelelse, Nr , Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde Dørmænd og vold, en vejledning om dørmænds sikkerhed. Arbejdstilsynet i samarbejde med BAR service. Takt og Tone på arbejdspladsen. HORESTA og RBF. Juni

22 Adresser Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf.: Fax.: Hjemmeside: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Fax.: Hjemmeside: Arbejdsmiljøinstituttet( AMI) Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax.: Værktøjskassen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center eller bestilles på hjemmesiden 22

23 Noter 1. udgave, 1. oplag år 2002 Tryk: Clichéfa Grafisk AS Layout: Clichéfa Grafisk AS Vare nr.: ISBN nr.: Oplag:

24 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsledersekretariat Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariat Trommesalen 3, 2. sal 1614 København V Tlf.: Fax.:

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE SAMTALEVEJLEDNING FOR PERSONALE AT TAGE HÅND OM KOLLEGER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE OPLEVELSER. BEREDSKABSPLAN - trin for trin DEBRIEFING GUIDE

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

VOLD OG TRUSLER OM VOLD

VOLD OG TRUSLER OM VOLD VOLD OG TRUSLER OM VOLD Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem. 4 Hvad er vold? 6 Typiske reaktioner på vold. 7 Psykisk førstehjælp og krisehjælp. 9 Anmeldelse

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere