EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det"

Transkript

1 EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden og dens ansatte i at opnå et godt arbejdsmiljø også på de psykosociale område. Branchearbejdsmiljørådet har ønsket at pege på en række faktorer, der hver for sig og i sammenhænge indikerer, at der er forhold omkring den enkelte eller gruppen i virksomheden, som fortjener opmærksomhed og eventuel kvalificeret indgriben. Branchearbejdsmiljørådet skal gøre opmærksom på, at forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø typisk bør behandles af ledelse og medarbejdere i fælleskab f.eks. i sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen, da disse oftest har kompetence på hvert sit delområde i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Værktøjskassen om Voldsomme oplevelser og chokerende begivenheder er en del af en serie udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser bestående af: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A Å Værktøjskassen: Alenearbejde Værktøjskassen: Jobusikkerhed Værktøjskassen: Mobning Værktøjskassen: Overvågning. Værktøjskasserne kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvad vi bør vide om voldsomme oplevelser og kriser 5 Hvilke voldsomme oplevelser, kan virke belastende? 5 Mennesker i krise 6 Hvorfor reagerer vi forskelligt på en og samme situation? 7 Hvilke faser gennemgår man i et kriseforløb 7 Krisens fire faser: 8 Chokfasen 8 Reaktionsfasen 8 Bearbejdningsfasen 9 Nyorinteringsfasen 9 Gode råd til virksomheden 10 Sørg for forebyggelse og retningslinier for krisehjælp! 10 Politik og handlingsplan 10 Procedure for krisehjælp 10 Kriseberedskab 11 Sikkerhedsorganisationens opgaver 11 En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen 11 En At-vejledning med gode råd 11 Anmeldelse af ulykken 11 Om psykologbehandling 12 Hjælp til voldsofre 12 Information og uddannelse 12 Registrering af voldsomme begivenheder 13 3

4 Gode råd til førstehjælpskassen 14 Hvordan trapper man en konflikt ned? 14 Til dig, der har oplevet noget ubehageligt 15 Til dig og dine kolleger 15 Gode råd i det akutte forløb - når skaden lige er sket 16 Til den kriseramte 16 Til lederen 16 Gode råd til hjælperen 17 Gode råd i dagene efter en ulykke 18 Til den kriseramte 18 Til lederen 18 Når der er gået nogen tid efter ulykken 20 Gode råd til hjælperen 20 Gode råd til dig der har oplevet noget voldsomt og ikke er kommet ovenpå igen 20 Efterskrift 21 Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide 21 Adresser 22 Indledning Det er vigtigt at forebygge, at man på en arbejdsplads kommer ud for oplevelser, der er så voldsomme eller chokerende, at de giver følgevirkninger. Mennesker reagerer forskelligt på voldsomme begivenheder, og det er vanskeligt helt at undgå, at det kan gå galt på udsatte jobfunktioner. I denne værktøjskasse beskrives først, hvad det er, der kan være så voldsomt, at det kan udløse en krise. Det beskrives, hvad en krise er, og hvad den kan betyde for den ansatte og for arbejdspladsen. I anden del af værktøjskassen er nogle gode råd til virksomheden. Tredje del er gode råd til førstehjælpskassen, som alle skal have adgang til at bruge. 4

5 Hvad vi bør vide om voldsomme oplevelser og kriser Hvilke voldsomme oplevelser kan virke belastende? På flere arbejdspladser kan man komme ud for chokerende oplevelser. Man kan blive udsat for direkte fysisk vold. Det gælder f.eks. for politi, dørmænd, vægtere og ejendomsfunktionærer. Det at overvære en voldsom begivenhed, kan være nok til at fremkalde en krise. I job, hvor man typisk skal være serviceminded, kan det være svært at undgå, at der sommetider sker konfrontationer med kunder. I sit job møder man af og til personer, der har svært ved at håndtere deres eget liv. De kan lade det gå ud over en medarbejder i en servicefunktion. Man kan blive udsat for trusler over for én selv eller ens familie. Hvis man i forvejen er stresset eller alene om opgaven, kan det være mindst lige så belastende som den fysiske vold. Sommetider værre, fordi man ved aldrig, hvornår kunden slår til, når først truslen hænger i luften. Bliver man konfronteret med dødsfald og ulykker, kan det være psykisk belastende. For de hårde drenge er det måske en del af dagligdagen. Bliver oplevelserne aldrig bearbejdet, kan selv garvede folk i f.eks. politi og forsvar reagere med krisereaktioner. På hospitaler eller hoteller kan man sommetider få en ubehagelig rengøringsopgave, f.eks. efter et dødsfald. Selv om man har forberedt sig, kan en krisereaktion godt vise sig. Derfor er det vigtigt at forebygge, så de psykiske belastninger ikke bliver for store efter sådanne oplevelser. Hvorfor er det vigtigt? Fordi tidlig bearbejdning af voldsomme oplevelser senere kan modvirke følgevirkningerne. 5

6 Mennesker i krise Hvordan er de psykiske reaktioner? Det er helt almindeligt, at man påvirkes psykisk, når man har været udsat for en ulykke, en voldsom eller ubehagelig oplevelse, eller er blevet truet. Reaktionerne er meget forskellige fra person til person og behøver ikke at hænge sammen med, hvor voldsom hændelsen har været. Derfor er det heller ikke til at sige, at et menneske i krise opfører sig på en bestemt måde. I det efterfølgende beskrives, hvad der kan starte en krise, og hvordan man reagerer på den. 6

7 Hvorfor reagerer vi forskelligt på én og samme situation? De fleste mennesker har været igennem kriser i deres liv. Det, der har betydning for om en voldsom oplevelse udvikler sig til en krise, afhænger af: Hvor voldsom eller alvorlig er oplevelsen Hvilken støtte kan man få hos virksomhed, kollega og vennekreds Hvilken personlig erfaring har man med kriser En krise kan blive forstærket, hvis man går og er usikker på fremtiden. Det kan f.eks. være, fordi arbejdspladsen er i gang med omstruktureringer. Hvilke faser gennemgår man i et kriseforløb? Et kriseforløb har oftest følgende fire faser: Chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. 7

8 Krisens fire faser Chokfasen Chokfasen kan være meget kortvarig. Den varer højst et par dage, men man kan selv miste tidsfornemmelsen Psykologisk reagerer man ofte ved at fornægte, hvad der er sket Chokket gør, at man har svært ved at overskue situationen og handle hensigtsmæssigt Fysisk vil man opleve, at pulsen arbejder på højtryk, hjertet hamrer og sveden springer Reaktionsfasen Fasen kan vare i 4 til 8 uger I reaktionsfasen bearbejdes, hvad der er sket Følelserne kommer frem, som f.eks. sorg, vrede, skyld og skam Man kan være vred, over det er sket, og man vil gerne placere ansvaret et sted Man kan også være vred på sig selv over, f.eks. ikke at havde gjort noget bestemt, så ulykken ikke var sket Man kan blive mere kantet end sædvanligt. Koncentration og hukommelse kan svigte Man vil ofte være mere træt og have mindre energi end ellers. Der vil kunne opstå spændinger i kroppen og spændingshovedpine Nogle reagerer ved at trøstespise eller helt miste appetitten 8

9 Bearbejdningsfasen Bearbejdningsfasen kan vare fra nogle enkelte dage til et par måneder Man har accepteret, hvad der er sket samt de konsekvenser, det har medført Man begynder at koncentrere sig om fremtiden Der er igen interesse for nye muligheder, venner og kolleger De fysiske reaktioner er aftaget og eventuelt helt væk Nyorienteringsfasen Der er et godt tegn: Når man beskæftiger sig med noget andet end den voldsomme oplevelse Når tankerne ikke hele tiden bliver forstyrret af oplevelsen Når personen accepterer nye muligheder og begrænsninger 9

10 Gode råd til virksomheden Sørg for forebyggelse og retningslinier for krisehjælp! Hvis en virksomhed kommer ud for, at en eller flere personer bliver ramt af en krise, må man overveje: Hvordan skal vi etablere intern krisehjælp på virksomheden Hvordan skal vi skaffe professionel krisehjælp En professionel løsning kan være at foretage en debriefing 1. Lederen sørger for at kontakte kriseberedskabet, og at alle involverede bliver samlet. Politik og handlingsplan Politik på området: Det er vigtigt at have en politik for, hvad man stiller op med vold og trusler på arbejdspladsen. Politikken bør indeholde: Retningslinier for forebyggelse Retningslinier for, hvordan man yder hjælp og støtte, når skaden er sket Handlinger: En politik kan ikke stå alene. Den skal følges op af en handlingsplan. Det skal beskrives klart. Hvem i virksomheden - gør hvad? Hvornår? Den procedure, der udarbejdes, skal være tilgængelig for alle. Hvis virksomheden har en introduktionsskrivelse til nye medarbejdere, kan proceduren f.eks. stå der. Procedure for krisehjælp Proceduren kan f.eks. indeholde: Opgaven for nærmeste kollega eller leder, når en ansat/ kollega kommer ud for en ulykke Der ydes kollegial førstehjælp Arbejdsgiver, arbejdsleder eller anden nøgleperson informeres Nøglepersonen underretter: Pårørende, politi, læge, psykolog, kolleger m.fl. Virksomhedens ansatte informeres ved mere alvorlige episoder. Bl.a. for at forebygge usikkerhed og rygtedannelse 10 1 En psykologisk debriefing er en struktureret gruppesamtale, der styres af en psykolog. Mødet holdes et par dage efter den voldsomme begivenhed. Ved mødet taler man om: Hvad er der helt konkret er sket (facts). Hvilke tanker har de involverede gjort sig. Hvilke reaktioner har der været på oplevelsen. Til sidst sker en sammenfatning og rådgivning.

11 Kriseberedskab Telefonnumre og adresser på relevante nøglepersoner og kriseberedskab skal være tilgængelige En større virksomhed med stor risiko for vold og trusler kan etablere fast abonnement med en de større organisationer, der fungerer som professionelt kriseberedskab I virksomheder, hvor ulykker sker sjældnere, kan man have en fast aftale med en psykolog fra lokalområdet Aftale med psykologen om, hvordan kontakt etableres uden for normal arbejdstid Sikkerhedsorganisationens opgaver Sikkerhedsorganisationen undersøger hændelsen og iværksætter forebyggende tiltag Arbejdsulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Etablering af førstehjælpskasse med gode råd En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen En At-vejledning med gode råd I At s meddelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 2 kan der være gode råd at hente. Der anbefales forskellige foranstaltninger: Tekniske Indretningsmæssige Arbejdsorganisatoriske Udannelsesmæssige Klare retningslinier for, hvad man gør i situationen Anbefaling af registrering af voldstilfælde med henblik på forebyggelse Anmeldelse af ulykken Husk, at anmelde en psykisk arbejdsskade! Efter en ulykke skal der altid udfyldes en arbejdsskaderapport. Læs, hvordan i At-meddelelsen om anmeldelse af arbejdsulykker 3 (Blanketten rekvireres hos Arbejdstilsynet) Leder og sikkerhedsrepræsentant bør hjælpe den tilskadekomne med at udfylde anmeldelse af arbejdsulykken. Især efter en voldsom hændelse kan det 2 At - meddelelse, Nr , Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 3 At meddelelse, Nr , Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde 11

12 være svært at koncentrere sig om at skrive de rigtige ting Hvis ulykken anerkendes som arbejdsskade, bliver behandling dækket af arbejdsskadeforsikringen En arbejdsskadesag kan inden for 5 år fra anmeldelsesdatoen genoptages, hvis de psykiske følger af ulykken er blevet værre, og hvis den forinden har været afvist i Arbejdsskadestyrelsen. Længerevarende behandling henvises gennem den tilskadekomnes egen læge Om psykologbehandling Hvis det er nødvendigt med samtaler hos en psykolog, dækkes dette også. Omfanget af behandling kan variere. Ofte er det kun nødvendigt med et par samtaler, men det er muligt at få flere efter behov. Egen læge kan henvise til psykologbehandling, f.eks. efter en voldsepisode. Hvis episoden ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen, kan man få op til 12 sygesikringsdækkede samtaler. Hjælp til voldsofre I visse situationer, hvor medarbejdere er udsat for forsætlig vold, kan man anmelde hændelsen til politiet. Her kan man få rådgivning om, hvordan man ifølge retsplejelovens 741 kan få advokatbistand og erstatning. Når sagen er anmeldt til politiet, kan man søge hjælp og rådgivning i Landsforeningen Hjælp Voldsofre. 4 Information og uddannelse Hvis man får information og uddannelse, vil det bidrage til, at man bedre kan håndtere voldsomme begivenheder. Det er vigtigt, at arbejdspladsen underviser og informerer om: Hvordan alarmsystemer og tilkaldesystemer fungerer F.eks. ved overvågning, vejledning ved indgangsdør, alarmsystem m.m. Hvor man kan få hjælp i en presset situation Det vigtigt at have truffet klare aftaler om, hvordan kolleger kan komme hinanden til hjælp Hvis man er alene på en opgave, skal man have mulighed for hurtigt at kunne tilkalde hjælp. Man skal kende til de forskellige alarmsystemer, der er i fremmede bygninger Landsforeningen Hjælp Voldsofre er en patientforening, man kan melde sig ind i. Der kræves politianmeldelse for at kunne få hjælp af foreningen. Læs mere om Landsforeningen på hjemmesiden: eller skriv til dem på

13 Hvordan man trapper en konflikt ned Vigtigt når man skal bortvise gæster, håndtere voldsomme kunder eller forbyde adgang for en beruset person. Man skal kende til sine egne reaktioner i konfliktsituationer Vigtigt at være god til at læse kundernes og borgernes adfærd for at forebygge voldsomme situationer Hvordan man som god kollega giver psykisk førstehjælp Se mere om det i førstehjælpskassen At man kender krisereaktioner hos sig selv og andre Se mere om det under Mennesker i krise i førstehjælpskassen Registrering af voldsomme begivenheder Det er vigtigt at registrere voldsomme oplevelser, man kan komme ud for på arbejdspladsen. Ved at udfylde skemaet, kan man måske komme i tanker om idéer til forbedringer. Hvad skete der? Hvor skete begivenheden? Hvad tid på dagen? Hvad skete der, lige før hændelsen blev voldsom? Hvem var involveret? Hvordan reagerede den ansatte? Beskrivelse af begivenheden. Forslag til forebyggende foranstaltninger. * Registreringerne kan hjælpe virksomheden til at vurdere, hvor det er vigtigt at træffe forebyggende foranstaltninger.* Hvor skal forebyggelsen især være af teknisk art? Hvor mangler der undervisning og information? Hvor skal der ændres på arbejdsorganisering og arbejdstider? 13

14 Gode råd til førstehjælpskassen Hvordan trapper man en konflikt ned? Der findes ingen universalmetode, når det gælder om at løse konflikter. Men da der altid skal mindst to til en konflikt, har man altid selv den mulighed, at man ikke lader sig rive med. Man skal forsøge at holde sig til sagen - til arbejdsopgaven. Man skal undgå at benytte sig af personlige angreb på den anden/de andre. For så snart man er begyndt på det, er man på vej op ad konflikttrappen og så er det svært at trappe ned igen. Et par gode råd: Lad være med at se på konflikten som en personlig magtkamp Undervurder ikke den anden forvent det uventede Det er vigtigt at høre på den anden person (derfor behøver man ikke at give vedkommende ret) Tal roligt til folk, men vær bestemt. Giv entydige budskaber Undgå at fortælle de andre hvordan de er hold dig til sagen Undgå at blive vred i situationen, men giv besked om at grænsen er nået Giv modparten mulighed for at komme ud af situationen med æren i behold Læg ikke hele din sjæl i konflikten men hold en professionel distance Kend dine egne stærke og svage sider Kend dine egne grænser for, hvor langt du vil gå Husk altid: Det er din situation! Du kan være med til at trappe konflikten op eller ned 14

15 Til dig, der har oplevet noget ubehageligt Gode råd selv om du ikke oplever behov for krisehjælp Har du i forvejen en lidelse, som f.eks. forhøjet blodtryk, problemer med hjertet eller lignende, bør du for en sikkerheds skyld konsultere din læge I dagene efter en ulykke eller et overfald kan du opleve hukommelsestab, koncentrationsbesvær, voldsom træthed, søvnløshed og mareridt. Tænk over, hvilke arbejdsopgaver du påtager dig og søg hjælp, hvis det bliver for voldsomt Skyld, skam, vrede og mistro er almindelige følelser både i forhold til kolleger og familie. Læg mærke til, hvordan du reagerer på venner og familie Til dig og dine kolleger En huskeseddel Det er vigtigt med gode kolleger, der gider lytte, og hvor man ikke bliver til grin Det ikke er nogen skam at fortælle om ubehagelige oplevelser. Sådan kan man tit undgå, at oplevelserne bliver til egentlige kriser Ofte er det praktisk hjælp og en person, der lægger øre til, man har brug for lige efter en voldsom oplevelse Husk, at psykologisk krisehjælp kun er et supplement til den støtte, vi kan give hinanden! 15

16 Gode råd i det akutte forløb - når skaden lige er sket Til den kriseramte Sørg for ikke at være alene Overlad praktiske problemer til andre Fortæl, hvad du har behov for både praktisk og følelsesmæssigt Tag imod tilbud om psykologhjælp Til lederen Sørg for, at aftalte procedurer sættes i værk Sørg for hurtig hjælp til den tilskadekomne Det er vigtigt, at den tilskadekomne ikke lades alene efter ulykken. Sørg for ledsagelse, eventuelt taxa til bopæl Mød op, hvis det er muligt Hvis krisereaktioner: Sørg for psykologhjælp. Personen tilbydes en samtale hurtigst mulig efter ulykken, som hovedregel inden for 24 timer Begræns udspørgen til det helt nødvendige Undlad at kritisere handlemåde Ledelse og sikkerhedsrepræsentant hjælper tilskadekomne med udfyldelse af anmeldelse af arbejdsulykken. (Blanket rekvireres hos Arbejdstilsynet) 16

17 Gode råd til hjælperen Til kollega, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller anden nøgleperson. Personen må ikke være alene. Heller ikke hvis han føler sig ovenpå. Han skal ikke køre hjem og være alene eller arbejde videre. Hvis ingen hjemme! Bliv hos den kriseramte Læg dit telefonnummer, når I skilles Er vedkommende kommet til skade følges til læge eller hospital Du skal overtage ansvaret og være omsorgsfuld Tilbyd en trøstende skulder, hvis der er behov for det. Tal evt. med den pågældende om det der er sket, forsøg ikke at aflede opmærksomheden Hvis du ikke kan finde på noget at sige, så nøjes blot med at være fysisk til stede Lad personen snakke og fortælle - også selv om det bare er gentagelser Du skal ikke regne med, at han hører, hvad du siger Tal lidt og i korte sætninger/beskeder. Glem dine gode råd Sætninger som, det kunne da have gået meget værre eller jeg ved godt, hvordan du har det gør mere skade en gavn, for personen oplever, at ingen andre p.t. kan forstå situationen Tilbyd hjælp med praktiske ting, f.eks. indkøb eller at få børnene hentet 17

18 Gode råd i dagene efter en ulykke Til den kriseramte Sørg for at få motion. Det fjerner en del af den kropslige uro Tal om dine oplevelser med nære venner og pårørende, men føl dig ikke forpligtet til at vise åbenhed overfor alle Gå på arbejde så hurtigt som muligt, men lad være med at påtage dig for store opgaver Det er bedst ikke at arbejde alene Til lederen Vis omsorg og deltagelse med diskrete forespørgsler til, hvordan den kriseramte har det. Stil ikke spørgsmål om den psykologiske behandlin. Diskuter ikke medarbejderens tilstand eller handlemåde med andre medarbejder. Gå i dialog med den kriseramte om at tilpasse jobbet i tiden efter ulykken, så pågældende ikke får for store opgaver i starten Diskuter f.eks. et skift fra nat til dag i en periode Undgå i starten at placere vedkommende i situationer, der minder om ulykken Husk at forebygge Overvej altid forebyggende foranstaltninger af teknisk, uddannelsesmæssig eller organisatorisk art Ved mere alvorlige begivenheder er det vigtigt, at alle de ansatte i afdeling el. lign. informeres. Sammen kan man drøfte, hvad der er sket med henblik på at forebygge nye begivenheder Ved konkret information kan man undgå rygtedannelse og usikkerhed Samtidig undgås, at en kollega skal være alene om at bearbejde oplevelsen 18

19 Gode Til råd kollega, til hjælperen tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller anden nøgleperson. I denne periode har personen især brug for at, du er til stede, når det er nødvendigt Hvis der er sygefravær, så ring med jævne mellemrum eller aflæg et kortere besøg Prøv at holde det skete på et realistisk plan. Sket er sket, og er ikke til at ændre Tal åbent og direkte om det, der er sket. Vær imødekommende, ikke omklamrende Optræd stort set som du plejer, og overlad enhver form for terapi til psykologen Spørg til, om personen har et netværk, som kan være til hjælp. Der kan være en del praktiske ting, som man ikke kan overkomme Du må acceptere, at den anden reagerer anderledes end sædvanligt, f.eks. bliver lettere vred eller ked af det Det er ikke pinligt, at en anden er ked af det. Det er vigtigt, at man ikke undgår personen i noget, der blot vil være misforstået hensyntagen Giv en realistisk beretning til eventuelle nysgerrige og undgå at dramatisere Til nøglepersoner: Ledelse, tillidsrepræsentant, sikkerhedsgruppen Vær opmærksom på senere krisereaktioner hos personen. Behovet kan komme et stykke tid efter hændelsen. 19

20 Når der er gået nogen tid efter ulykken Gode råd til hjælperen Vær med til at tale om nye planer og overvejelser om arbejdslivet Tal med om fremtiden, men undgå at give gode råd. Gode råd er at overtage ansvaret, og det skal personen nu selv tage helt ud Vær opmuntrende, når personen tager initiativer eller giv en håndsrækning Husk forebyggelsen! Vær med til - sammen med personen - at forebygge, at personen selv og andre kolleger kommer ud for samme situation Gode råd til dig der har oplevet noget voldsomt og ikke er kommet ovenpå igen Hvis du efter et kriseforløb ikke er helt den samme person som før, f.eks.: Hvis du oplever livet har mistet sin mening Hvis du fortsat er bange for at gøre bestemte ting Hvis du starter på et misbrug af medicin eller begynder at drikke for meget alkohol for at dulme tomheden Hvis du har svært ved at være sammen med andre, og kontakten bliver overfladisk eller ligegyldig Hvis du forfølges af uheld Så bed om hjælp Tal med andre om, hvad du går og tænker på Afvis ikke dem der spørger dig om, hvordan det går Undgå vigtige beslutninger Undgå uvante eller farlige opgaver Hold døgnrytmen Undgå medicin Gå jævnlig denne liste igennem Hvis det ikke bliver bedre, skal du måske opsøge professionel psykologhjælp. Psykologen har absolut tavshedspligt og ingen registreringspligt 20

21 Efterskrift Værktøjskassen lægger op til, at det er vigtigt at skaffe sig viden og erfaring, når man skal hjælpe ansatte og kolleger, der kommer ud for en voldsom oplevelse. De gode råd til virksomheden, og de gode råd til ledelse og ansatte i førstehjælpskassen, kan måske hjælpe lidt på vej. Det er nok mest sandsynligt, at det er de store virksomheder og organisationer som politi, forsvar, større rengøringsselskaber og hotelkæder, der har ressourcer til at få beskrevet en politik for området. På de mange små virksomheder og på alenearbejdspladser er det lige så vigtigt, at man får nedskrevet nogle enkle procedurer. Alle skal vide, hvad der skal gøres, og hvor man kan hente hjælp, hvis man er ude for overfald, røveri eller voldtægt. Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Rapport fra et af Arbejdsministeriet nedsat udvalg. April 1995 At meddelelse, Nr , Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse At meddelelse, Nr , Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde Dørmænd og vold, en vejledning om dørmænds sikkerhed. Arbejdstilsynet i samarbejde med BAR service. Takt og Tone på arbejdspladsen. HORESTA og RBF. Juni

22 Adresser Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf.: Fax.: Hjemmeside: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Fax.: Hjemmeside: Arbejdsmiljøinstituttet( AMI) Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax.: Værktøjskassen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center eller bestilles på hjemmesiden 22

23 Noter 1. udgave, 1. oplag år 2002 Tryk: Clichéfa Grafisk AS Layout: Clichéfa Grafisk AS Vare nr.: ISBN nr.: Oplag:

24 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsledersekretariat Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariat Trommesalen 3, 2. sal 1614 København V Tlf.: Fax.:

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP...

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og færre sygedage Derfor er det på tide at trække i arbejdstøjet og arbejde for et endnu

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE VOLDSPJECE. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE VOLDSPJECE. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Voldspjecen er oprindeligt udarbejdet i 1998-99 af 3 sikkerhedsrepræsentanter ved Krogstenshave : Ayoe Petersen, Anette Ridal og Mette

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Til Klasselæreren 2007 Denne folder skal hjælpe klasselæreren og

Læs mere

PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP. Viden og gode råd om krisereaktioner fra SOS International.

PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP. Viden og gode råd om krisereaktioner fra SOS International. PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP Viden og gode råd om krisereaktioner fra SOS International www.sos.eu Krisereaktioner Alle reagerer på voldsomme oplevelser men ikke altid på samme måde. Voldsomme oplevelser vil

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald

Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald Marts 2010 Aftale med WorkLife Partners A/S om Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald Vagttelefon nr.: 21 18 18 11 DSK har en aftale om psykologbistand til kriseramt personale

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER PRIVAT IDENTITET SØN FAR PROFESSIONEL IDENTITET PÅVIRKNING NABO PRIVAT FRITID PERSON KULTUR BEREDSKAB GRUNDLAG -VILKÅR LEVEREGLER VÆRDIER NORMER TANKER FØLELSER KROP -

Læs mere

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer Kriseberedskab Hos Falck Healthcare sidder døgnet rundt medarbejdere, der er særligt uddannet til at tage imod henvendelser om krisehjælp. Du kan ringe til os på telefonnummer: 7010 2012 010. 0305. FALCK

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer Kriseberedskab Hos Falck Healthcare sidder medarbejdere særligt uddannede til at tage imod henvendelser om krisehjælp døgnet rundt ring på: tlf. 7010 2012 Vi afdækker, om du har abonnement på Psykologisk

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid.

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid. Krise og TV s rolle Krise En krise er: En tilstand af kortere varighed, udløst af en ydre begivenhed, som af den pågældende opleves som et tab og opstår, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED INDHOLD Del 1 Del 2 Del 3 Hvorfor anvende materialet og hvordan kan

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til hotel og restauration Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Værktøjskasse om Mobning

Værktøjskasse om Mobning Hotel og restauration Værktøjskasse om Mobning Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Håndtering af den svære samtale

Håndtering af den svære samtale Håndtering af den svære samtale En psykologisk forståelse af kriseramte mennesker Den gode samtale Den svære samtale Vejle Center Hotel 26. april 2014 Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Rigspolitiet

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Gode råd til dig, der har oplevet en voldsom hændelse, og dine pårørende

Gode råd til dig, der har oplevet en voldsom hændelse, og dine pårørende Gode råd til dig, der har oplevet en voldsom hændelse, og dine pårørende Du har været udsat for en alvorlig hændelse. Det kan helt naturligt medføre nogle psykiske reaktioner. På disse sider får du nogle

Læs mere

Når ulykken pludselig rammer. Psykologisk krisehjælp

Når ulykken pludselig rammer. Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer Psykologisk krisehjælp Indholdsfortegnelse Når ulykken pludselig rammer...3 Det er naturligt at reagere...3 Del tanker og følelser med andre...3 Hvad har du brug for?...4 Overvej,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere