Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Digital TVs DTT ansøgning"

Transkript

1 Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

2 Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret til Radio- og tv-nævnets skønhedskonkurrence om valg af DTT gatekeeper.københavn, 4. februar 2008

3 DDTVS ANSØGNING TIL RADIO- OG TV-NÆVNETS UDBUD AF JORDBASEREDE TV-SENDEMULIGHEDER OPBYGNING OG INDHOLD... 5 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst... 7 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale... 8 SAMMENDRAG PROGRAMINDHOLD, KANALPAKKER OG DIGITAL MERVÆRDI FOR FORBRUGERNE Antal udbudte kanaler Pakketerings-principper Forbrugerinteresse Udbudte pakker og kanaler til forbrugerne Prissætning og positionering i distributionsmarkedet Sikring af en mangfoldig programflade Genremæssig mangfoldighed Hensyn til nabolands-tv Hensyn til kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser Nyskabelse og mangfoldighed via nye betalings-kanaler Programmer i HD-kvalitet Betingelser for distribution af HD-TV: Generelt og på DTT HD-TV i DDTVs MUX Elektronisk Programguide (EPG) Nye elektroniske tjenester Grundvilkår for udvikling af nye innovative digitale tjenester Idékatalog til mulige konkrete nye tjenester Planer for mobil-tv Planer på indholdssiden for mobil-tv Tidshorisonten for hvornår programudbudet er tilgængeligt Opsummering: DDTVs programindhold og kanalpakker TELENORS FINANSIELLE STYRKE OG KOMPETENCE Telenors finansielle styrke og bæreevne Telenors organisering på Broadcast-området Telenors industrielle kernekompetence: etablering og drift af omfattende netværk Udbygningen af det danske DTT-net Norkrings erfaring med sendenet Udbygningen af det norske DTT-net Norkrings specifikke kompetencer... 47

4 2.4 Telenors erfaring med distribution af tv-indhold og drift af betalings-tv Telenors distribution af betalings-tv Telenor Broadcasts Holdings tekniske tjenester knyttet til betalings-tv Telenors opsamlede erfaringer og læring fra DTT-lanceringer i udlandet Telenors erfaring med omfattende logistikoperationer og kundehåndtering Kundecentererfaring Telenors logistik- og distributionsoperation Telenors erfaring med informationsarbejde og kundedialog TRYG OVERGANG TIL DIGITALT TV FOR FORBRUGERNE Hovedmål for kommunikationen om DTT Informationsindsats Information til professionelle aktører Synlig tilstedeværelse i lokalmiljøer En ny tv-aktør skaber konkurrence om opmærksomheden Kundeservice og mål Ekstra ressourcer til grupper med ekstra behov for assistance Logistik og distributionsløsninger Den digitale dekoder danskernes nye fjernsynsboks UDBYGNINGSPLANER FOR DVB-T OG DVB-H SENDENETTET OG DE RELATEREDE JURIDISK/REGULATIVE PROBLEMSTILLINGER Organisering og kvalitetssikring gennem Telenors projektmodel Ressourcer Teknikker og værktøjer Projektplan grundlag for styring og opfølgning Ændringshåndtering Overlevering fra udrulningsprojekt til driftsorganisation Udbygningsplanen Styrende principper for udbygningsplanen Teknisk prøvedrift og overlevering til driftsorganisation Tidsplan Idriftsætningsplan for sendestationer Dækningsberegninger og deres forudsætninger Estimerede dækningsberegninger Samarbejde og koordinering med I/S DIGI-TV Udvikling af EPG og forslag til generel konfliktløsningsmekanisme med I/S DIGI-TV Fordeling af omkostninger i forbindelse med samarbejde, udbygning af sendenet mv Praktiske forhold omkring udskiftning af kanaler og frekvenser Transmission af nabolandskanaler og klarering af rettigheder... 76

5 5. TEKNISKE BESKRIVELSER OG SPECIFIKATIONER Multiplex/signalpakker Distributionsnet og sendenet Adgangskontrol Pairing -teknologi Distribution af smart-kort og set-top bokse Tjenesteplatform Digitale dekodere (set-top bokse) Test af DTT-nettet Sikkerhed og beredskab Centrale Programfødningscenter (CPC) og regionalportaler Sendestationer Rapportering Tilgængelighed ( oppe-tid ) og servicemål Tekniske specifikationer FREMME AF EFFEKTIV KONKURRENCE Indledning Ansøger, herunder koncernoplysninger Markedsbeskrivelse Indledning Distributionsmarkedet Markedet for tv-indhold Markedet for handel med rettigheder Markedet for satellitkapacitet Markedet for tekniske tjenester Mulige betænkeligheder og kompenserende foranstaltninger Indledning Distribution og levering af tv-indhold Øvrig tilknytning Konkurrencefremmende elementer og tiltag... 96

6 DDTVs ansøgning til Radio- og Tv-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold

7 5 DDTVs ansøgning til Radio- og TV-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold Danmarks Digital TV A/S (DDTV) ansøger hermed om rollen som gatekeeper for etablering og drift af det landsdækkende digitale jordbaserede sendenet til brug for distribution af lyd og billedprogrammer, jf. Bekendtgørelse 1287 af 8. november 2007, som ændret ved Bekendtgørelse 1325, 30. november 2007 (Bekendtgørelsen), i Radio- og TV-nævnets (herefter Nævnet) skønhedskonkurrence om valg af gatekeeper til de nye jordbaserede tv-sendemuligheder. I det følgende bruges den almindeligt anvendte forkortelse DTT (Digitalt Terrestrisk TV) for denne tv-platform. Med formularerne Ansøgning (Bilag 1 Ansøgning, Bilag 1.1 Forretningsplan, 1.2 Økonomisk opsummering, 1.3 Karakteristik for sendestationer og 1.4 Oplysninger til brug ved Konkurrencestyrelsens evaluering) afgives DDTVs ansøgning i skemaform, jf. Udbudsmaterialets krav, afsnit 4.2. En række steder i udbudsmaterialet efterspørges der redegørelser om specifikke forhold (eksempelvis erfaring med betalings-tv og drift af kundecentre). Dertil kommer redegørelser om en række tekniske, regulative/juridiske forhold samt overvejelserne, der ligger til grund for forretningsplan, programudbud mv. I tillæg til formularerne Ansøgning (jf. ovenfor) har DDTV derfor samlet ét dokument på seks kapitler, der samlet beskriver hele DDTVs ansøgning. Kapitlerne er organiseret efter de samme evalueringskriterier som Nævnet lægger til grund for sin bedømmelse af de indkomne ansøgninger, dvs.: Ansøgers planer for programudbuddet Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked Ansøgningstekstens 6 kapitler, deres overskrifter og sammenhængen med Nævnets bedømmelse er beskrevet i skemaet nedenfor. Først i selve ansøgningen er desuden indsat et sammendrag der i kort form opsummerer DDTVs ansøgning som DTT-gatekeeper. Det vedlagte materiale opfylder alle formelle krav til de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, herunder også Bankgaranti (bilag 2), Underskreven bodsaftale (bilag 3), Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen (bilag 4) samt udfyldte øvrige bilag (Bilag 8-9). Dertil kommer endelig en lang række øvrige bilag der bl.a. indeholder mere detaljerede beskrivelser af DDTVs tekniske platform, prissætning af programudbud, redegørelse for billedkvalitet mv. Oversigten over de vedhæftede bilag er indsat til sidst i denne læsevejledning.

8 6 Ansøgningen er offentlig, jf. udbudsmaterialets afsnit 6. DDTV vil dog, med henvisning til undtagelserne nævnt i udbudsmaterialet, indstille at bilag 11 indeholdende prissætning af DDTVs pakketilbud undtages fra bestemmelsen om offentlighed. DDTV vurderer at netop dette parameter er særdeles forretningskritisk set i forhold til de eksisterende konkurrerende betalingsplatforme, og derfor er at betragte som oplysninger, som DDTV anser for at være fortrolige. DDTV vil have vanskeligt ved at tilføre den tilstrækkelige konkurrencekraft til tv-markedet, hvis konkurrenterne kender prissætningen af vores tilbud mere end halvandet år før udsendelserne påbegyndes. Endvidere anmodes om at afsnit 6.4, afsnit 6.5 i denne tekst samt bilagene 1.2, 1.4, 1.4.1, bilag 12, bilag 24 og 25 gøres fortrolige. En oversigt over alle bilag til denne ansøgning findes nedenfor. Med venlig hilsen Elisabeth Heien Adm. direktør Per Bendix Bestyrelsesformand

9 7 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst Nedenfor er opgjort hvilke kapitler i den samlede ansøgningstekst, der adresserer Nævnets evalueringskriterier og udbudsbilag der også er inkluderet i ansøgningen. Kapitel nr. Overskrift på kapitel Uddybende beskrivelse Udbudsevalueringskriterium Udbudsbilag 1 Programindhold, Kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne Samlet redegørelse for DDTVs programudbud og de overvejelser der ligger bag de tilbudte pakker og øvrige indholdstjenester som mobil-tv mv. Ansøgers planer for programindhold (25%) 2 Telenors kompetence og finansielle styrke Samlet redegørelse for Telenors opsamlede erfaring, finansielle styrke og kompetenceplatform i relation til opgaven som DTT-gatekeeper 3 Tryg overgang til digitalt tv for forbrugeren Behandler specifikt problemstillingen hvordan Telenor og DDTV vil håndtere informationsindsats og overgangen fra analogt til digitalt tv Forretningsplaner og erfaringer 4 Udbygningsplaner for DVB-T og DVB-H sendenettet og de relaterede juridisk/regulative problemstillinger Beskriver Telenors tilgang til den praktiske udbygning af sendenettet og de spørgsmål som knytter sig til forudsætninger for dækningsberegninger; nabolandskoordinering; retsvirkninger; udsendelse af nabolandskanaler mv. Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer (25%) Bilag 1.1, 1.2, Tekniske beskrivelser og specifikationer Samlet beskrivelse af DDTVs tekniske platform og de forskellige elementer (sendenet, settop boks mv.) 6 Fremme af effektiv konkurrence Sammendrag af den omfattende konkurrenceredegørelse i bilag 1.4, hvor der redegøres for Telenor og DDTVs bidrag til fremme af effektiv konkurrence på det danske tv-marked, i rollen som DTTgatekeeper Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked (50%) Udbudsbilag 1.4

10 8 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale Bilagsnr. Titel Bilagsmateriale fra udbudsmaterialet, som er udfyldt af DDTV 1 Ansøgning 1.1 Forretningsplaner 1.2 Økonomisk opsummering - FORTROLIGT 1.3 Karakteristik af sendestationer 1.4 Konkurrenceforhold - FORTROLIGT Konkurrence tilsagn - FORTROLIGT 2 Ordlyd for bankgaranti 3 Ordlyd for foreløbig bodsaftale [underskrevet af DDTV] 4 Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen [underskrevet af DDTV] 5-7 IKKE UDFYLDT INFORMATIONSMATERIALE FRA NÆVNET 8 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-T 9 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-H og teknisk beskrivelse af DVB-H DDTVs egne bilag 10 Oversigt over anvendte definitioner, begreber og forkortelser 11 Prissætning af DDTVs pakker - FORTROLIGT 12 Mangfoldig programflade inkl. koncepter for nye kanaler - FORTROLIGT 13 Kodning og multiplexing af TV-signaler 14 Sendenet 15 Digital dekoder (Set Top Boks, STB) 16 Tjenesteplatform 17 Adgangskontrol 18 Platformens infrastruktur (sikkerhed, monitorering, firewall mv.) 19 Test af DTT-nettet 20 Redegørelse for billedkvalitet 21 Kundecenterdokumenation 22 Kundesystem 23 Årsrapport Telenor ASA Epinion Capacent markedsstudie - FORTROLIGT 25 Udvidet forretningsplan for DDTV FORTROLIGT 26 DDTVs stiftelsesdokument med vedtægter, tegningsliste samt udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 27 Finansieringsgaranti fra Telenor ASA

11 Sammendrag

12 9 Sammendrag Dette sammendrag er udarbejdet med det formål at fremhæve de hovedelementer i ansøgningen, som Danmarks Digital TV A/S (DDTV) som ansøger anser for at være særligt betydningsfulde. Tildelingen af de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark er baseret på en skønhedskonkurrence med tre hovedelementer, der hver især vejer ind i den samlede vurdering. Dette sammendrag vil i sin opbygning følge disse elementer: Planer for programudbuddet Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme Fremme af effektiv konkurrence DDTV, et 100 procent Telenor-ejet selskab, ansøger hermed om retten til at drive det digitale jordbaserede sendenet. DDTVs ansøgning er begrundet i Telenors koncernstrategiske ønske om at være til stede på teknologisk nye distributionsplatforme, og Telenor har defineret Skandinavien som sit hjemmemarked, hvad angår kernevirksomheden betalings-tv. Telenor ønsker at gå aktivt og målrettet ind i den nye konkurrencesituation, der opstår med DTTbetalingsplatformen også selvom Telenor i dag er aktiv med Canal Digital på DTHplatformen. Muligheden for at drive DTT platformen som gatekeeper i Danmark er derfor en særdeles attraktiv markedsposition og i overensstemmelse med Telenors overordnede strategi. Det er DDTVs opfattelse, at der er betydelige muligheder for revitalisering og øget konkurrence på det danske tv-marked. Ser man det danske tv-distributionsmarked over de seneste år, er der ikke sket væsentlige forskydninger i positionerne ud over, at den suverænt stærkeste aktør på det danske tv-marked TDCs tv-distributionsselskab YouSee jævnt og konstant har styrket sin position på kabelplatformen. Skal de eksisterende markedspositioner sættes under et stærkt konkurrencemæssigt pres også på prissiden fordrer det en gatekeeper, som både finansielt og ejermæssigt er stabil, og som driver forretning ud fra et langsigtet perspektiv. For at skabe en stærk og konkurrencedygtig DTT-gatekeeper på det danske marked vil det kræve vedholdenhed, finansiel styrke, samt industridreven kompetence både hvad angår kommerciel forståelse, pakketering af indhold og teknisk operation.

13 10 1. Planer for programudbuddet I forbindelse med forberedelserne til denne ansøgning gennemførte DDTV en omfattende markedsundersøgelse, hvor omkring 4000 mennesker blev interviewet om deres tvforbrug, tv-distributør og holdning til samme. Undersøgelsernes resultater tegnede et billede af, at der er plads i markedet til et alternativ til de eksisterende tv-distributions-selskaber. Alternativet skal især adressere følgende forhold, som forbrugerne enten efterspørger eller ikke er tilfredse med: muligheder for i større grad selv at sammensætte pakker for mange kanaler man ikke ser (irrelevant indhold) høj pris Markedsundersøgelserne viser, at der er nye positioner at tage i det danske tv-marked. Udgangspunktet må være at udnytte de fordele som DTT-platformen har i forhold til omkostningseffektivitet, enkelhed samt mulighed for pakketering i forhold til de eksisterende tilbud i distributionsmarkedet. Flere valgmuligheder DDTV vil udnytte de kommercielle og tekniske muligheder for en mere individuel tilpasset form for pakketering af tv-kanaler. Vi vil tilbyde grundpakker, der vil tilbyde enkle løsninger for forskellige forbrugersegmenter, men disse kombineres også med elementer af individuelt kanalsalg og mindre temabaserede pakker, som kan vælges til som supplement. Der er med andre ord tale om et tilbud, hvor forbrugeren i høj grad har mulighed for at sammensætte sit forbrug, som denne ønsker, hvor pakkerne kan ses som byggesten. Det vil være muligt at købe enkelte kanaler individuelt (tre forskellige), ligesom forbrugeren også vil have mulighed for selv at kunne sammensætte sin egen pakke - hvilket DDTV har valgt at kalde et bland selv -koncept. Kvalitet frem for kvantitet For få år siden var antallet af tv-kanaler et centralt salgsparameter for tv-distributørerne, når de i deres markedskommunikation henvendte sig til forbrugerne. DDTV vil omvendt bruge den begrænsede kapacitet i DTT-nettet som et aktiv: Der vil langt overvejende blive tilbudt de kanaler som danskerne rent faktisk ser og efterspørger og dette fokus muliggør også en lavere pris for forbrugeren. Mangfoldighed i programfladen DDTV vil tilbyde en mangfoldig programflade. DDTV kan som gatekeeper udover de fem minimums-programkategorier nyheder, sport, populærvidenskab, underholdning og

14 11 musik tilbyde yderligere tre nye programkategorier: human interest, børneprogrammer og ungdomsprogrammer. Nye tv-kanaler Mangfoldighed kan opnås ved sammensætning af eksisterende tv-kanaler på en varieret måde. Men mangfoldighed kan også skabes ved at etablere helt nye tv-kanaler med indhold, som differentierer sig i markedet. DDTV har i samarbejde med nogle af Danmarks førende tv-folk og formatudviklere udarbejdet koncepter på to nye, danske tv-kanaler. Der er dels tale om en livsstils-kanal med fokus på fritid, wellness, kultur og human interest. Dels om en sports- og underholdningskanal, som udover markante sportsrettigheder til VM i fodbold og OL, breddeidræt, ligesom kvalitetsfilm vil være andre bærende elementer. Tv-kanalerne ønskes således initieret af DDTV og vil blive udbudt i markedet til medieselskaber med henblik på at indgå aftaler om distribution på kommercielle vilkår. DDTV vil således ikke selv eje eller drive tv-kanaler, men alene nøjes med at definere vores ønsker til indhold. HDtv Stadig flere broadcastere er i færd med at lancere tv-kanaler helt eller delvist med HDtv indhold. Danmarks Digital TV vil som gatekeeper tilbyde HD indhold på programbasis på DTT-platformen. Mobil-tv Der må forventes kommerciel interesse fra aktører som teleoperatører, tv-stationer eller andre i forbindelse med introduktionen af mobil-tv i broadcast. DDTV planlægger at introducere mobil-tv på det MUX, som bliver frigivet 1. november DDTV vil udbyde mobil-tv på en del af kapaciteten i MUX 6 på wholesale vilkår til mobiloperatører og broadcastere, der ønsker at udsende mobil-tv for at fremme konkurrencen i dette marked. Mobil-tv er endnu et helt uudviklet forretningsområde, men det må forventes, at underholdning, information og adspredelse via mobil-telefonen har et betydeligt kommercielt potentiale. Især vil de yngre målgrupper udvikle forbrugsvaner for tv, levende billeder og lyd, som vil være langt mere uafhængig af, hvilken skærm og monitor indholdet vises på.

15 12 2. Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme DDTV er stiftet med det ene hovedsigte at opnå tilladelsen til at udnytte de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark. Selskabet er nyt, men 100 procent ejet af Telenor. Telenor repræsenterer mere end 150 års kontinuitet og stærk industridreven kompetence hvad angår planlægning, etablering og drift af alle typer netværkstjenester. Telenor har i mere end 40 år drevet det jordbaserede sendenet i Norge. Netop nu digitaliseres det norske jordbaserede sendenet, hvor Telenor ejer en tredjedel af den norske gatekeeper, NTV. Telenor-selskabet Norkring bygger i disse måneder på vegne af den norske DTTgatekeeper det jordbaserede digitale sendenet, som formentlig er ét af verdens største, dyreste og mest komplicerede og udfordrende at bygge på grund af det norske klima, landets langstrakthed og topografien med dale og fjelde. Dette arbejde pågår netop nu, og de første digitale sendinger påbegyndtes den 1. september Indtil videre har Norkring med overholdt den opsatte tidsplan for udbygningen, som i antal hovedsendere, hjælpesendere og master er mere end 10 gange større end det jordbaserede digitale sendenet vil blive i Danmark. Den danske digitalisering kommer i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det norske net. Behovet for en hurtig udbygning i Danmark vil således kunne varetages af et samlet hold af ekspertise, som allerede er samlet om den norske opgave - blandt andet kendskab til multiplexing med den seneste kompressionsteknologi MPEG-4. Danmarks Digital TV er i kraft af koncernrelationen til Telenor i stand til at nyttiggøre koncernens rammeaftaler, således at kritiske leverancer af sendeudstyr, antenner og digitale dekodere kan ske rettidigt med god kvalitet og til en rimelig pris, når målsætningen er at opbygge det danske sendenet til tiden. Telenor har opereret betalings-tv i mere end 10 år og er Skandinaviens største udbyder. Denne dybe forretningsforståelse er forankret i den forretningsplan der ligger til grund for DTT i Danmark, både hvad angår programindhold, kundedialog, logistik og specificering af brugervenligt udstyr. Tryg overgang til digitalt tv for forbrugerne Lanceringen af DTT-betalingsplatformen og den samtidige slukning af de analoge signaler er en central samfundsmæssig opgave. DDTV vil i den sammenhæng trække på Telenor-koncernens generelle evne til at gennemføre digitale overgange og udrulning af teknologisk kompliceret infrastruktur. DDTV vil tage et aktivt ansvar for, at danskerne oplever overgangen til digitalt tv som et gnidningsfrit fremskridt. Dette gøres ved:

16 13 en omfattende informationsindsats i samarbejde med branchen, I/S DIGI-TV, DR og TV2, rettet særlig mod husstande berørt af slukningen af de analoge signaler specificering af bokse, som er lette at anvende højt serviceniveau i kundecentre opmærksomhed på grupper med særlige behov ombytning af eksisterende MPEG-2 set top bokse. DDTVs subsidiering af bokse betyder, at anskaffelsesprisen ved samtidig oprettelse af et abonnement er beskeden I øvrigt skal bemærkes, at de kunder som i dag ser DR1, DR2 og TV2 på DTT-platformens MUX1, og som blot ønsker at fortsætte med dette, uden problemer kan gøre dette uafhængigt af det analoge sluk frem til DDTV kan via koncernressourcerne i Telenor og Norkring tilbyde en effektiv og hurtig udbygning af DTT-nettet med stor befolkningsmæssig dækning. Udbygningen er planlagt til endelig idriftsætning i alle regioner pr de befolkningstætte områder i hovedstadsområdet og øst-jylland vil være klar , en måned før slukning af de analoge signaler. Baseret på nuværende viden om antennediagrammer vil DTT-nettet med DDTV som gatekeeper dække 99 % af den danske befolkning. Det skal endeligt bemærkes, at risikoen for sort skærm er elimineret i alle geografiske områder, blot de nuværende analoge antennekunder anskaffer sig en digital dekoder inden det analoge sluk, da MUX 1 stadig vil være tilgængelig i forbindelse med DDTVs endelige udbygning af MUX 3-5. Finansiel styrke Endelig er DDTV finansielt godt rustet i kraft af sin bagvedliggende ejer. Telenor havde i 2006 en omsætning på 85 mia. kr. og en egenkapital på godt 58 mia. kr. Til sammenligning vil investeringen i den danske DTT-gatekeepervirksomhed udgøre omkring 600 mio. kr. totalt set inklusive udbygningen af nettet. Den nye DTT-gatekeeper skal kunne forsvare denne investering i, hvad der formentlig bliver en hård priskonkurrence overfor konkurrenter, som allerede har nedbetalt sin infrastruktur. Dette er Telenor både i stand til og beredt til som ejer af DDTV. 3. Fremme af effektiv konkurrence DDTV er et nyetableret selskab, der har som sit erklærede mål at erhverve tilladelsen til de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark og på basis af disse at udvikle og drive denne tv-distributionsplatform til maksimal succes. DDTVs ejerskab hos Telenor er en entydig fordel for konkurrencen på det danske tvmarked. Telenor er en ejer, som både er finansielt stærk og har stabilitet i de bagvedliggende ejerstrukturer, og er garant for, at markedet tilføres en aktiv konkurrencefaktor og ikke en administrator, som uden aktive, nævneværdige initiativer blot vil videredistribuere tv-kanaler til slutbrugerne.

17 14 For det første har Telenor historisk og aktuelt spillet en aktiv rolle i at udfordre monopolisering af sportsrettighedsmarkedet i Danmark. I denne sammenhæng bør det nævnes at DDTV har erhvervet de sportsrettigheder, som DR satte til salg, og Telenors nylige køb af SAS-superliga rettigheder (pakke 2). Telenor og DDTV har medvirket til at sikre en forsyningssikkerhed for attraktive sportsrettigheder på DTT-platformen - et forhold der specifikt er et resultat af Telenors konkurrencefremmende initiativer. For det andet initieres to nye tv-kanaler, som yderligere vil skærpe konkurrencen i broadcastledet. Kanalkoncepterne vil være blandt de foretrukne ved udvælgelse af kanaler til DDTVs platform. Sammenholdt med DDTVs pakketeringsprincipper og mangfoldige programkategorier er dette medvirkende til, at DTT-platformen med sikkerhed kan konkurrere på indhold og ikke alene igennem det forhold, at det er besluttet at etablere en ny distributionsplatform for betalings-tv. Telenorkoncernens position som Nordens største teleselskab betyder endvidere at en række operationelle kernekompetencer om netværksbygning og drift, kundehåndtering, logistik også bliver vigtige konkurrenceparametre. Teknisk vil DDTV som følge af adgang til Telenors koncernressourcer tilbyde en førsteklasses billedkvalitet på udsendelserne, såvel som Telenors ram meaftaler kan finde anvendelse i forhold til fremskaffelse af tilstrækkelig volumen af bokse. Med DTTV som gatekeeper vil den nye aktør endelig være villig og i stand til at konkurrere på pris, både for at vinde indpas på markedet og for at skabe egne vækstmuligheder. Alle ovenstående forhold er reelle konkurrencefordele, som specifikt udspringer af Telenors position og aktiviteter i det nordiske marked. Denne tilstedeværelse og kompetence kan vejes op imod et ideal om en helt ren gatekeeper uden tilknytning til det danske marked. DDTV kan tilføre betydeligt større konkurrencekraft end en sådan administrator netop pga. tilknytningen til Telenor og Telenors kompetencer. I den sammenhæng er det naturligvis relevant at Telenor også ejer Canal Digital som er aktiv som leverandør af satellit-tv (DTH) i Danmark og yder signalleverancer til antenneforeninger (SMA-TV). I den forbindelse er det værd at bemærke at Canal Digitals markedsandel på tværs af distributionsplatforme er ~ 7 %, og derfor ikke indtager nogen væsentlig position på markedet. Videre skal det tages i betragtning, at DTH markedet er et relativt afsondret marked uden stort vækstpotentiale, og som er relativt konkurrenceeksponeret overfor netop DTT-platformen. De potentielt konkurrencebegrænsende forhold, som teoretisk kunne tænkes at opstå pga. det fælles ejerskab af DDTV og Canal Digital, er håndteret ved en fuldstændig adskillelse mellem de to selskaber i relation til udveksling af information. Adskillelsen

18 15 er også manifesteret i den organisationsstruktur, der for nylig blev implementeret i hele Telenorkoncernen. Denne organisationsstruktur medfører, at Telenors DTTaktiviteter i Norge og Danmark er fuldstændig adskilt fra den øvrige broadcastaktivitet i Telenorkoncernen. Konkurrencemæssige bekymringer, der må kunne tænkes ved det fælles ejerskab, er håndteret via tilsagn. Endelig har DDTV og Telenor afgivet en række yderligere konkurrencefremmende tilsagn der vil medvirke til at stimulere øget konkurrence i det danske marked. Heriblandt kan nævnes forhold vedr. forhandlere, adgangen til platformen for tv-kanaler, åbne tekniske standarder, PVR-specifikationer mm. Afslutningsvist er det DDTVs opfattelse, at man bedst muligt fremmer konkurrencen ved at drøfte samarbejdsmuligheder med alle interesserede aktører både i og udenfor den danske mediebranche. DDTV vil i sin tilgang til markedet tale med alle. Ingen vil på forhånd være ekskluderet fra at medvirke til udviklingen af DTT-platformen og de kommercielle muligheder, som ligger i den. DDTV vil først og fremmest være forbrugernes valg. DTT-platformen vil med DDTV som gatekeeper blive drevet og administreret i stærk samklang med markedets efterspørgsel og behov samtidig med, at udviklingen af platformen vil være præget af visionær og dynamisk tænkning, der vil sætte nødvendigt pres på de eksisterende strukturer på det danske tv-marked. Betalings-tv på DTT-platformen er rigtigt håndteret en helt enestående chance for at forandre teknik, indhold og eksisterende markedsstrukturer på tv-distributionsmarkedet. Med DDTV som gatekeeper vil der netop komme en betydelig forandring og en øget konkurrence, som vil komme tv-forbrugerne til gode med øget valgfrihed samt lavere priser.

19 1 Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne

20 16 1. Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne DTT-sendemulighederne som udbydes i nærværende skønhedskonkurrence drejer sig om i alt fire multiplex, som stilles til rådighed for en kommerciel gatekeeper. Dette kapitel beskriver hvilket programudbud og øvrige indholdstjenester Danmarks Digital TV påtænker at tilbyde de danske seere. Danmarks Digital TV (DDTV) ser et udækket behov i markedet for tv-distribution, når det gælder muligheden for mere valgfrihed. Mange forbrugere udtrykker et ønske om generelt øget valgfrihed, lavere priser, og et udbud af tv-kanaler, der modsat de eksisterende betalingsplatforme - ikke tvinger forbrugerne op i store pakker. DTT-nettets omkostningseffektivitet og enkelthed vil kunne bidrage til at adressere dette behov. DDTV ser derfor den danske gatekeeperrolle i DTT-nettet som en attraktiv mulighed for - med den nye udvidede DTT-platform i ryggen - at tilbyde et konkurrencedygtigt tilbud både hvad angår attraktive rettigheder, generelt kvalitetsindhold, initiering af nye dansksprogede kanaler, øget valgfrihed, høj digital billedkvalitet, HD-programmer, mobil-tv og en lavere prissætning. DDTV vil tilbyde de danske seere et varieret og mangfoldigt programudbud fra koncessionsperiodens begyndelse, understøttet af en betydelig grad af valgfrihed for kunderne i deres valg af pakker og kanaler. I tillæg til public-service-kanalernes gratistilbud i MUX 1 og 2 tilbydes 24 SD-kanaler i MUX 3-5, indeholdende de vigtigste eksisterende kommercielle betalingskanaler, SBS-Net samt to nye dansksprogede betalingskanaler. Disse udbydes i 10 forskellige betalingspakker og der tilbydes salg af individuelle kanaler. Dette tilbud vil samlet indeholde en betydelig genremæssig mangfoldighed, jf. bilag 7 i udbudsmaterialet og bilag 12 i denne ansøgning. I tillæg til de eksisterende betalingskanaler, ønsker DDTV som nyskabelse at initiere to nye betalingskanaler, som DDTV vurderer mangler i det nuværende danske tvmarked. DDTV vil ikke selv drive eller eje disse kanaler, men indlede drøftelser med broadcastere i en åben og ikke-diskriminerende udbudsrunde om at kunne levere disse kanaler. Det vil sikre nyskabende kanaler til platformen, som derved vil få tilført ekstra konkurrencekraft og opmærksomhed. DDTV vil fra begyndelsen kunne tilbyde udsendelse af HD-programmer på platformen, nærmere afhængigt af programleverandørernes tilbud. Hensynet til HDTV varetages via en dynamisk kapacitetsudnyttelse af de tildelte multiplex, der giver tv-kanalerne mulighed for gradvist at udsende flere programmer i HD-kvalitet, efterhånden som disse bliver tilgængelige på tv-kanalerne fra koncessionsperiodens begyndelse.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Konsekvenserne af L 97 for tv-området

Konsekvenserne af L 97 for tv-området Retsudvalget 2008-09 L 97 Bilag 7 Offentligt D. 24. februar 2009 Konsekvenserne af L 97 for tv-området Indledende Det fremsatte lovforslag L97 vedr. revision af Forbrugeraftaleloven vil have en række negative

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014.

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014. Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato April, 2014 ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Din guide til digitalt kabel-tv

Din guide til digitalt kabel-tv Din guide til digitalt kabel-tv 1 Digitalt kabel-tv fra 6. januar 2009 Digitalt tv i dag og i fremtiden På generalforsamlingen den tirsdag den 27. maj 2008 besluttede medlemmerne af Jyllinge Kabel-TV Forening

Læs mere

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig.

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere