Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Digital TVs DTT ansøgning"

Transkript

1 Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

2 Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret til Radio- og tv-nævnets skønhedskonkurrence om valg af DTT gatekeeper.københavn, 4. februar 2008

3 DDTVS ANSØGNING TIL RADIO- OG TV-NÆVNETS UDBUD AF JORDBASEREDE TV-SENDEMULIGHEDER OPBYGNING OG INDHOLD... 5 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst... 7 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale... 8 SAMMENDRAG PROGRAMINDHOLD, KANALPAKKER OG DIGITAL MERVÆRDI FOR FORBRUGERNE Antal udbudte kanaler Pakketerings-principper Forbrugerinteresse Udbudte pakker og kanaler til forbrugerne Prissætning og positionering i distributionsmarkedet Sikring af en mangfoldig programflade Genremæssig mangfoldighed Hensyn til nabolands-tv Hensyn til kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser Nyskabelse og mangfoldighed via nye betalings-kanaler Programmer i HD-kvalitet Betingelser for distribution af HD-TV: Generelt og på DTT HD-TV i DDTVs MUX Elektronisk Programguide (EPG) Nye elektroniske tjenester Grundvilkår for udvikling af nye innovative digitale tjenester Idékatalog til mulige konkrete nye tjenester Planer for mobil-tv Planer på indholdssiden for mobil-tv Tidshorisonten for hvornår programudbudet er tilgængeligt Opsummering: DDTVs programindhold og kanalpakker TELENORS FINANSIELLE STYRKE OG KOMPETENCE Telenors finansielle styrke og bæreevne Telenors organisering på Broadcast-området Telenors industrielle kernekompetence: etablering og drift af omfattende netværk Udbygningen af det danske DTT-net Norkrings erfaring med sendenet Udbygningen af det norske DTT-net Norkrings specifikke kompetencer... 47

4 2.4 Telenors erfaring med distribution af tv-indhold og drift af betalings-tv Telenors distribution af betalings-tv Telenor Broadcasts Holdings tekniske tjenester knyttet til betalings-tv Telenors opsamlede erfaringer og læring fra DTT-lanceringer i udlandet Telenors erfaring med omfattende logistikoperationer og kundehåndtering Kundecentererfaring Telenors logistik- og distributionsoperation Telenors erfaring med informationsarbejde og kundedialog TRYG OVERGANG TIL DIGITALT TV FOR FORBRUGERNE Hovedmål for kommunikationen om DTT Informationsindsats Information til professionelle aktører Synlig tilstedeværelse i lokalmiljøer En ny tv-aktør skaber konkurrence om opmærksomheden Kundeservice og mål Ekstra ressourcer til grupper med ekstra behov for assistance Logistik og distributionsløsninger Den digitale dekoder danskernes nye fjernsynsboks UDBYGNINGSPLANER FOR DVB-T OG DVB-H SENDENETTET OG DE RELATEREDE JURIDISK/REGULATIVE PROBLEMSTILLINGER Organisering og kvalitetssikring gennem Telenors projektmodel Ressourcer Teknikker og værktøjer Projektplan grundlag for styring og opfølgning Ændringshåndtering Overlevering fra udrulningsprojekt til driftsorganisation Udbygningsplanen Styrende principper for udbygningsplanen Teknisk prøvedrift og overlevering til driftsorganisation Tidsplan Idriftsætningsplan for sendestationer Dækningsberegninger og deres forudsætninger Estimerede dækningsberegninger Samarbejde og koordinering med I/S DIGI-TV Udvikling af EPG og forslag til generel konfliktløsningsmekanisme med I/S DIGI-TV Fordeling af omkostninger i forbindelse med samarbejde, udbygning af sendenet mv Praktiske forhold omkring udskiftning af kanaler og frekvenser Transmission af nabolandskanaler og klarering af rettigheder... 76

5 5. TEKNISKE BESKRIVELSER OG SPECIFIKATIONER Multiplex/signalpakker Distributionsnet og sendenet Adgangskontrol Pairing -teknologi Distribution af smart-kort og set-top bokse Tjenesteplatform Digitale dekodere (set-top bokse) Test af DTT-nettet Sikkerhed og beredskab Centrale Programfødningscenter (CPC) og regionalportaler Sendestationer Rapportering Tilgængelighed ( oppe-tid ) og servicemål Tekniske specifikationer FREMME AF EFFEKTIV KONKURRENCE Indledning Ansøger, herunder koncernoplysninger Markedsbeskrivelse Indledning Distributionsmarkedet Markedet for tv-indhold Markedet for handel med rettigheder Markedet for satellitkapacitet Markedet for tekniske tjenester Mulige betænkeligheder og kompenserende foranstaltninger Indledning Distribution og levering af tv-indhold Øvrig tilknytning Konkurrencefremmende elementer og tiltag... 96

6 DDTVs ansøgning til Radio- og Tv-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold

7 5 DDTVs ansøgning til Radio- og TV-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold Danmarks Digital TV A/S (DDTV) ansøger hermed om rollen som gatekeeper for etablering og drift af det landsdækkende digitale jordbaserede sendenet til brug for distribution af lyd og billedprogrammer, jf. Bekendtgørelse 1287 af 8. november 2007, som ændret ved Bekendtgørelse 1325, 30. november 2007 (Bekendtgørelsen), i Radio- og TV-nævnets (herefter Nævnet) skønhedskonkurrence om valg af gatekeeper til de nye jordbaserede tv-sendemuligheder. I det følgende bruges den almindeligt anvendte forkortelse DTT (Digitalt Terrestrisk TV) for denne tv-platform. Med formularerne Ansøgning (Bilag 1 Ansøgning, Bilag 1.1 Forretningsplan, 1.2 Økonomisk opsummering, 1.3 Karakteristik for sendestationer og 1.4 Oplysninger til brug ved Konkurrencestyrelsens evaluering) afgives DDTVs ansøgning i skemaform, jf. Udbudsmaterialets krav, afsnit 4.2. En række steder i udbudsmaterialet efterspørges der redegørelser om specifikke forhold (eksempelvis erfaring med betalings-tv og drift af kundecentre). Dertil kommer redegørelser om en række tekniske, regulative/juridiske forhold samt overvejelserne, der ligger til grund for forretningsplan, programudbud mv. I tillæg til formularerne Ansøgning (jf. ovenfor) har DDTV derfor samlet ét dokument på seks kapitler, der samlet beskriver hele DDTVs ansøgning. Kapitlerne er organiseret efter de samme evalueringskriterier som Nævnet lægger til grund for sin bedømmelse af de indkomne ansøgninger, dvs.: Ansøgers planer for programudbuddet Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked Ansøgningstekstens 6 kapitler, deres overskrifter og sammenhængen med Nævnets bedømmelse er beskrevet i skemaet nedenfor. Først i selve ansøgningen er desuden indsat et sammendrag der i kort form opsummerer DDTVs ansøgning som DTT-gatekeeper. Det vedlagte materiale opfylder alle formelle krav til de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, herunder også Bankgaranti (bilag 2), Underskreven bodsaftale (bilag 3), Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen (bilag 4) samt udfyldte øvrige bilag (Bilag 8-9). Dertil kommer endelig en lang række øvrige bilag der bl.a. indeholder mere detaljerede beskrivelser af DDTVs tekniske platform, prissætning af programudbud, redegørelse for billedkvalitet mv. Oversigten over de vedhæftede bilag er indsat til sidst i denne læsevejledning.

8 6 Ansøgningen er offentlig, jf. udbudsmaterialets afsnit 6. DDTV vil dog, med henvisning til undtagelserne nævnt i udbudsmaterialet, indstille at bilag 11 indeholdende prissætning af DDTVs pakketilbud undtages fra bestemmelsen om offentlighed. DDTV vurderer at netop dette parameter er særdeles forretningskritisk set i forhold til de eksisterende konkurrerende betalingsplatforme, og derfor er at betragte som oplysninger, som DDTV anser for at være fortrolige. DDTV vil have vanskeligt ved at tilføre den tilstrækkelige konkurrencekraft til tv-markedet, hvis konkurrenterne kender prissætningen af vores tilbud mere end halvandet år før udsendelserne påbegyndes. Endvidere anmodes om at afsnit 6.4, afsnit 6.5 i denne tekst samt bilagene 1.2, 1.4, 1.4.1, bilag 12, bilag 24 og 25 gøres fortrolige. En oversigt over alle bilag til denne ansøgning findes nedenfor. Med venlig hilsen Elisabeth Heien Adm. direktør Per Bendix Bestyrelsesformand

9 7 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst Nedenfor er opgjort hvilke kapitler i den samlede ansøgningstekst, der adresserer Nævnets evalueringskriterier og udbudsbilag der også er inkluderet i ansøgningen. Kapitel nr. Overskrift på kapitel Uddybende beskrivelse Udbudsevalueringskriterium Udbudsbilag 1 Programindhold, Kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne Samlet redegørelse for DDTVs programudbud og de overvejelser der ligger bag de tilbudte pakker og øvrige indholdstjenester som mobil-tv mv. Ansøgers planer for programindhold (25%) 2 Telenors kompetence og finansielle styrke Samlet redegørelse for Telenors opsamlede erfaring, finansielle styrke og kompetenceplatform i relation til opgaven som DTT-gatekeeper 3 Tryg overgang til digitalt tv for forbrugeren Behandler specifikt problemstillingen hvordan Telenor og DDTV vil håndtere informationsindsats og overgangen fra analogt til digitalt tv Forretningsplaner og erfaringer 4 Udbygningsplaner for DVB-T og DVB-H sendenettet og de relaterede juridisk/regulative problemstillinger Beskriver Telenors tilgang til den praktiske udbygning af sendenettet og de spørgsmål som knytter sig til forudsætninger for dækningsberegninger; nabolandskoordinering; retsvirkninger; udsendelse af nabolandskanaler mv. Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer (25%) Bilag 1.1, 1.2, Tekniske beskrivelser og specifikationer Samlet beskrivelse af DDTVs tekniske platform og de forskellige elementer (sendenet, settop boks mv.) 6 Fremme af effektiv konkurrence Sammendrag af den omfattende konkurrenceredegørelse i bilag 1.4, hvor der redegøres for Telenor og DDTVs bidrag til fremme af effektiv konkurrence på det danske tv-marked, i rollen som DTTgatekeeper Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked (50%) Udbudsbilag 1.4

10 8 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale Bilagsnr. Titel Bilagsmateriale fra udbudsmaterialet, som er udfyldt af DDTV 1 Ansøgning 1.1 Forretningsplaner 1.2 Økonomisk opsummering - FORTROLIGT 1.3 Karakteristik af sendestationer 1.4 Konkurrenceforhold - FORTROLIGT Konkurrence tilsagn - FORTROLIGT 2 Ordlyd for bankgaranti 3 Ordlyd for foreløbig bodsaftale [underskrevet af DDTV] 4 Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen [underskrevet af DDTV] 5-7 IKKE UDFYLDT INFORMATIONSMATERIALE FRA NÆVNET 8 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-T 9 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-H og teknisk beskrivelse af DVB-H DDTVs egne bilag 10 Oversigt over anvendte definitioner, begreber og forkortelser 11 Prissætning af DDTVs pakker - FORTROLIGT 12 Mangfoldig programflade inkl. koncepter for nye kanaler - FORTROLIGT 13 Kodning og multiplexing af TV-signaler 14 Sendenet 15 Digital dekoder (Set Top Boks, STB) 16 Tjenesteplatform 17 Adgangskontrol 18 Platformens infrastruktur (sikkerhed, monitorering, firewall mv.) 19 Test af DTT-nettet 20 Redegørelse for billedkvalitet 21 Kundecenterdokumenation 22 Kundesystem 23 Årsrapport Telenor ASA Epinion Capacent markedsstudie - FORTROLIGT 25 Udvidet forretningsplan for DDTV FORTROLIGT 26 DDTVs stiftelsesdokument med vedtægter, tegningsliste samt udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 27 Finansieringsgaranti fra Telenor ASA

11 Sammendrag

12 9 Sammendrag Dette sammendrag er udarbejdet med det formål at fremhæve de hovedelementer i ansøgningen, som Danmarks Digital TV A/S (DDTV) som ansøger anser for at være særligt betydningsfulde. Tildelingen af de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark er baseret på en skønhedskonkurrence med tre hovedelementer, der hver især vejer ind i den samlede vurdering. Dette sammendrag vil i sin opbygning følge disse elementer: Planer for programudbuddet Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme Fremme af effektiv konkurrence DDTV, et 100 procent Telenor-ejet selskab, ansøger hermed om retten til at drive det digitale jordbaserede sendenet. DDTVs ansøgning er begrundet i Telenors koncernstrategiske ønske om at være til stede på teknologisk nye distributionsplatforme, og Telenor har defineret Skandinavien som sit hjemmemarked, hvad angår kernevirksomheden betalings-tv. Telenor ønsker at gå aktivt og målrettet ind i den nye konkurrencesituation, der opstår med DTTbetalingsplatformen også selvom Telenor i dag er aktiv med Canal Digital på DTHplatformen. Muligheden for at drive DTT platformen som gatekeeper i Danmark er derfor en særdeles attraktiv markedsposition og i overensstemmelse med Telenors overordnede strategi. Det er DDTVs opfattelse, at der er betydelige muligheder for revitalisering og øget konkurrence på det danske tv-marked. Ser man det danske tv-distributionsmarked over de seneste år, er der ikke sket væsentlige forskydninger i positionerne ud over, at den suverænt stærkeste aktør på det danske tv-marked TDCs tv-distributionsselskab YouSee jævnt og konstant har styrket sin position på kabelplatformen. Skal de eksisterende markedspositioner sættes under et stærkt konkurrencemæssigt pres også på prissiden fordrer det en gatekeeper, som både finansielt og ejermæssigt er stabil, og som driver forretning ud fra et langsigtet perspektiv. For at skabe en stærk og konkurrencedygtig DTT-gatekeeper på det danske marked vil det kræve vedholdenhed, finansiel styrke, samt industridreven kompetence både hvad angår kommerciel forståelse, pakketering af indhold og teknisk operation.

13 10 1. Planer for programudbuddet I forbindelse med forberedelserne til denne ansøgning gennemførte DDTV en omfattende markedsundersøgelse, hvor omkring 4000 mennesker blev interviewet om deres tvforbrug, tv-distributør og holdning til samme. Undersøgelsernes resultater tegnede et billede af, at der er plads i markedet til et alternativ til de eksisterende tv-distributions-selskaber. Alternativet skal især adressere følgende forhold, som forbrugerne enten efterspørger eller ikke er tilfredse med: muligheder for i større grad selv at sammensætte pakker for mange kanaler man ikke ser (irrelevant indhold) høj pris Markedsundersøgelserne viser, at der er nye positioner at tage i det danske tv-marked. Udgangspunktet må være at udnytte de fordele som DTT-platformen har i forhold til omkostningseffektivitet, enkelhed samt mulighed for pakketering i forhold til de eksisterende tilbud i distributionsmarkedet. Flere valgmuligheder DDTV vil udnytte de kommercielle og tekniske muligheder for en mere individuel tilpasset form for pakketering af tv-kanaler. Vi vil tilbyde grundpakker, der vil tilbyde enkle løsninger for forskellige forbrugersegmenter, men disse kombineres også med elementer af individuelt kanalsalg og mindre temabaserede pakker, som kan vælges til som supplement. Der er med andre ord tale om et tilbud, hvor forbrugeren i høj grad har mulighed for at sammensætte sit forbrug, som denne ønsker, hvor pakkerne kan ses som byggesten. Det vil være muligt at købe enkelte kanaler individuelt (tre forskellige), ligesom forbrugeren også vil have mulighed for selv at kunne sammensætte sin egen pakke - hvilket DDTV har valgt at kalde et bland selv -koncept. Kvalitet frem for kvantitet For få år siden var antallet af tv-kanaler et centralt salgsparameter for tv-distributørerne, når de i deres markedskommunikation henvendte sig til forbrugerne. DDTV vil omvendt bruge den begrænsede kapacitet i DTT-nettet som et aktiv: Der vil langt overvejende blive tilbudt de kanaler som danskerne rent faktisk ser og efterspørger og dette fokus muliggør også en lavere pris for forbrugeren. Mangfoldighed i programfladen DDTV vil tilbyde en mangfoldig programflade. DDTV kan som gatekeeper udover de fem minimums-programkategorier nyheder, sport, populærvidenskab, underholdning og

14 11 musik tilbyde yderligere tre nye programkategorier: human interest, børneprogrammer og ungdomsprogrammer. Nye tv-kanaler Mangfoldighed kan opnås ved sammensætning af eksisterende tv-kanaler på en varieret måde. Men mangfoldighed kan også skabes ved at etablere helt nye tv-kanaler med indhold, som differentierer sig i markedet. DDTV har i samarbejde med nogle af Danmarks førende tv-folk og formatudviklere udarbejdet koncepter på to nye, danske tv-kanaler. Der er dels tale om en livsstils-kanal med fokus på fritid, wellness, kultur og human interest. Dels om en sports- og underholdningskanal, som udover markante sportsrettigheder til VM i fodbold og OL, breddeidræt, ligesom kvalitetsfilm vil være andre bærende elementer. Tv-kanalerne ønskes således initieret af DDTV og vil blive udbudt i markedet til medieselskaber med henblik på at indgå aftaler om distribution på kommercielle vilkår. DDTV vil således ikke selv eje eller drive tv-kanaler, men alene nøjes med at definere vores ønsker til indhold. HDtv Stadig flere broadcastere er i færd med at lancere tv-kanaler helt eller delvist med HDtv indhold. Danmarks Digital TV vil som gatekeeper tilbyde HD indhold på programbasis på DTT-platformen. Mobil-tv Der må forventes kommerciel interesse fra aktører som teleoperatører, tv-stationer eller andre i forbindelse med introduktionen af mobil-tv i broadcast. DDTV planlægger at introducere mobil-tv på det MUX, som bliver frigivet 1. november DDTV vil udbyde mobil-tv på en del af kapaciteten i MUX 6 på wholesale vilkår til mobiloperatører og broadcastere, der ønsker at udsende mobil-tv for at fremme konkurrencen i dette marked. Mobil-tv er endnu et helt uudviklet forretningsområde, men det må forventes, at underholdning, information og adspredelse via mobil-telefonen har et betydeligt kommercielt potentiale. Især vil de yngre målgrupper udvikle forbrugsvaner for tv, levende billeder og lyd, som vil være langt mere uafhængig af, hvilken skærm og monitor indholdet vises på.

15 12 2. Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme DDTV er stiftet med det ene hovedsigte at opnå tilladelsen til at udnytte de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark. Selskabet er nyt, men 100 procent ejet af Telenor. Telenor repræsenterer mere end 150 års kontinuitet og stærk industridreven kompetence hvad angår planlægning, etablering og drift af alle typer netværkstjenester. Telenor har i mere end 40 år drevet det jordbaserede sendenet i Norge. Netop nu digitaliseres det norske jordbaserede sendenet, hvor Telenor ejer en tredjedel af den norske gatekeeper, NTV. Telenor-selskabet Norkring bygger i disse måneder på vegne af den norske DTTgatekeeper det jordbaserede digitale sendenet, som formentlig er ét af verdens største, dyreste og mest komplicerede og udfordrende at bygge på grund af det norske klima, landets langstrakthed og topografien med dale og fjelde. Dette arbejde pågår netop nu, og de første digitale sendinger påbegyndtes den 1. september Indtil videre har Norkring med overholdt den opsatte tidsplan for udbygningen, som i antal hovedsendere, hjælpesendere og master er mere end 10 gange større end det jordbaserede digitale sendenet vil blive i Danmark. Den danske digitalisering kommer i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det norske net. Behovet for en hurtig udbygning i Danmark vil således kunne varetages af et samlet hold af ekspertise, som allerede er samlet om den norske opgave - blandt andet kendskab til multiplexing med den seneste kompressionsteknologi MPEG-4. Danmarks Digital TV er i kraft af koncernrelationen til Telenor i stand til at nyttiggøre koncernens rammeaftaler, således at kritiske leverancer af sendeudstyr, antenner og digitale dekodere kan ske rettidigt med god kvalitet og til en rimelig pris, når målsætningen er at opbygge det danske sendenet til tiden. Telenor har opereret betalings-tv i mere end 10 år og er Skandinaviens største udbyder. Denne dybe forretningsforståelse er forankret i den forretningsplan der ligger til grund for DTT i Danmark, både hvad angår programindhold, kundedialog, logistik og specificering af brugervenligt udstyr. Tryg overgang til digitalt tv for forbrugerne Lanceringen af DTT-betalingsplatformen og den samtidige slukning af de analoge signaler er en central samfundsmæssig opgave. DDTV vil i den sammenhæng trække på Telenor-koncernens generelle evne til at gennemføre digitale overgange og udrulning af teknologisk kompliceret infrastruktur. DDTV vil tage et aktivt ansvar for, at danskerne oplever overgangen til digitalt tv som et gnidningsfrit fremskridt. Dette gøres ved:

16 13 en omfattende informationsindsats i samarbejde med branchen, I/S DIGI-TV, DR og TV2, rettet særlig mod husstande berørt af slukningen af de analoge signaler specificering af bokse, som er lette at anvende højt serviceniveau i kundecentre opmærksomhed på grupper med særlige behov ombytning af eksisterende MPEG-2 set top bokse. DDTVs subsidiering af bokse betyder, at anskaffelsesprisen ved samtidig oprettelse af et abonnement er beskeden I øvrigt skal bemærkes, at de kunder som i dag ser DR1, DR2 og TV2 på DTT-platformens MUX1, og som blot ønsker at fortsætte med dette, uden problemer kan gøre dette uafhængigt af det analoge sluk frem til DDTV kan via koncernressourcerne i Telenor og Norkring tilbyde en effektiv og hurtig udbygning af DTT-nettet med stor befolkningsmæssig dækning. Udbygningen er planlagt til endelig idriftsætning i alle regioner pr de befolkningstætte områder i hovedstadsområdet og øst-jylland vil være klar , en måned før slukning af de analoge signaler. Baseret på nuværende viden om antennediagrammer vil DTT-nettet med DDTV som gatekeeper dække 99 % af den danske befolkning. Det skal endeligt bemærkes, at risikoen for sort skærm er elimineret i alle geografiske områder, blot de nuværende analoge antennekunder anskaffer sig en digital dekoder inden det analoge sluk, da MUX 1 stadig vil være tilgængelig i forbindelse med DDTVs endelige udbygning af MUX 3-5. Finansiel styrke Endelig er DDTV finansielt godt rustet i kraft af sin bagvedliggende ejer. Telenor havde i 2006 en omsætning på 85 mia. kr. og en egenkapital på godt 58 mia. kr. Til sammenligning vil investeringen i den danske DTT-gatekeepervirksomhed udgøre omkring 600 mio. kr. totalt set inklusive udbygningen af nettet. Den nye DTT-gatekeeper skal kunne forsvare denne investering i, hvad der formentlig bliver en hård priskonkurrence overfor konkurrenter, som allerede har nedbetalt sin infrastruktur. Dette er Telenor både i stand til og beredt til som ejer af DDTV. 3. Fremme af effektiv konkurrence DDTV er et nyetableret selskab, der har som sit erklærede mål at erhverve tilladelsen til de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark og på basis af disse at udvikle og drive denne tv-distributionsplatform til maksimal succes. DDTVs ejerskab hos Telenor er en entydig fordel for konkurrencen på det danske tvmarked. Telenor er en ejer, som både er finansielt stærk og har stabilitet i de bagvedliggende ejerstrukturer, og er garant for, at markedet tilføres en aktiv konkurrencefaktor og ikke en administrator, som uden aktive, nævneværdige initiativer blot vil videredistribuere tv-kanaler til slutbrugerne.

17 14 For det første har Telenor historisk og aktuelt spillet en aktiv rolle i at udfordre monopolisering af sportsrettighedsmarkedet i Danmark. I denne sammenhæng bør det nævnes at DDTV har erhvervet de sportsrettigheder, som DR satte til salg, og Telenors nylige køb af SAS-superliga rettigheder (pakke 2). Telenor og DDTV har medvirket til at sikre en forsyningssikkerhed for attraktive sportsrettigheder på DTT-platformen - et forhold der specifikt er et resultat af Telenors konkurrencefremmende initiativer. For det andet initieres to nye tv-kanaler, som yderligere vil skærpe konkurrencen i broadcastledet. Kanalkoncepterne vil være blandt de foretrukne ved udvælgelse af kanaler til DDTVs platform. Sammenholdt med DDTVs pakketeringsprincipper og mangfoldige programkategorier er dette medvirkende til, at DTT-platformen med sikkerhed kan konkurrere på indhold og ikke alene igennem det forhold, at det er besluttet at etablere en ny distributionsplatform for betalings-tv. Telenorkoncernens position som Nordens største teleselskab betyder endvidere at en række operationelle kernekompetencer om netværksbygning og drift, kundehåndtering, logistik også bliver vigtige konkurrenceparametre. Teknisk vil DDTV som følge af adgang til Telenors koncernressourcer tilbyde en førsteklasses billedkvalitet på udsendelserne, såvel som Telenors ram meaftaler kan finde anvendelse i forhold til fremskaffelse af tilstrækkelig volumen af bokse. Med DTTV som gatekeeper vil den nye aktør endelig være villig og i stand til at konkurrere på pris, både for at vinde indpas på markedet og for at skabe egne vækstmuligheder. Alle ovenstående forhold er reelle konkurrencefordele, som specifikt udspringer af Telenors position og aktiviteter i det nordiske marked. Denne tilstedeværelse og kompetence kan vejes op imod et ideal om en helt ren gatekeeper uden tilknytning til det danske marked. DDTV kan tilføre betydeligt større konkurrencekraft end en sådan administrator netop pga. tilknytningen til Telenor og Telenors kompetencer. I den sammenhæng er det naturligvis relevant at Telenor også ejer Canal Digital som er aktiv som leverandør af satellit-tv (DTH) i Danmark og yder signalleverancer til antenneforeninger (SMA-TV). I den forbindelse er det værd at bemærke at Canal Digitals markedsandel på tværs af distributionsplatforme er ~ 7 %, og derfor ikke indtager nogen væsentlig position på markedet. Videre skal det tages i betragtning, at DTH markedet er et relativt afsondret marked uden stort vækstpotentiale, og som er relativt konkurrenceeksponeret overfor netop DTT-platformen. De potentielt konkurrencebegrænsende forhold, som teoretisk kunne tænkes at opstå pga. det fælles ejerskab af DDTV og Canal Digital, er håndteret ved en fuldstændig adskillelse mellem de to selskaber i relation til udveksling af information. Adskillelsen

18 15 er også manifesteret i den organisationsstruktur, der for nylig blev implementeret i hele Telenorkoncernen. Denne organisationsstruktur medfører, at Telenors DTTaktiviteter i Norge og Danmark er fuldstændig adskilt fra den øvrige broadcastaktivitet i Telenorkoncernen. Konkurrencemæssige bekymringer, der må kunne tænkes ved det fælles ejerskab, er håndteret via tilsagn. Endelig har DDTV og Telenor afgivet en række yderligere konkurrencefremmende tilsagn der vil medvirke til at stimulere øget konkurrence i det danske marked. Heriblandt kan nævnes forhold vedr. forhandlere, adgangen til platformen for tv-kanaler, åbne tekniske standarder, PVR-specifikationer mm. Afslutningsvist er det DDTVs opfattelse, at man bedst muligt fremmer konkurrencen ved at drøfte samarbejdsmuligheder med alle interesserede aktører både i og udenfor den danske mediebranche. DDTV vil i sin tilgang til markedet tale med alle. Ingen vil på forhånd være ekskluderet fra at medvirke til udviklingen af DTT-platformen og de kommercielle muligheder, som ligger i den. DDTV vil først og fremmest være forbrugernes valg. DTT-platformen vil med DDTV som gatekeeper blive drevet og administreret i stærk samklang med markedets efterspørgsel og behov samtidig med, at udviklingen af platformen vil være præget af visionær og dynamisk tænkning, der vil sætte nødvendigt pres på de eksisterende strukturer på det danske tv-marked. Betalings-tv på DTT-platformen er rigtigt håndteret en helt enestående chance for at forandre teknik, indhold og eksisterende markedsstrukturer på tv-distributionsmarkedet. Med DDTV som gatekeeper vil der netop komme en betydelig forandring og en øget konkurrence, som vil komme tv-forbrugerne til gode med øget valgfrihed samt lavere priser.

19 1 Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne

20 16 1. Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne DTT-sendemulighederne som udbydes i nærværende skønhedskonkurrence drejer sig om i alt fire multiplex, som stilles til rådighed for en kommerciel gatekeeper. Dette kapitel beskriver hvilket programudbud og øvrige indholdstjenester Danmarks Digital TV påtænker at tilbyde de danske seere. Danmarks Digital TV (DDTV) ser et udækket behov i markedet for tv-distribution, når det gælder muligheden for mere valgfrihed. Mange forbrugere udtrykker et ønske om generelt øget valgfrihed, lavere priser, og et udbud af tv-kanaler, der modsat de eksisterende betalingsplatforme - ikke tvinger forbrugerne op i store pakker. DTT-nettets omkostningseffektivitet og enkelthed vil kunne bidrage til at adressere dette behov. DDTV ser derfor den danske gatekeeperrolle i DTT-nettet som en attraktiv mulighed for - med den nye udvidede DTT-platform i ryggen - at tilbyde et konkurrencedygtigt tilbud både hvad angår attraktive rettigheder, generelt kvalitetsindhold, initiering af nye dansksprogede kanaler, øget valgfrihed, høj digital billedkvalitet, HD-programmer, mobil-tv og en lavere prissætning. DDTV vil tilbyde de danske seere et varieret og mangfoldigt programudbud fra koncessionsperiodens begyndelse, understøttet af en betydelig grad af valgfrihed for kunderne i deres valg af pakker og kanaler. I tillæg til public-service-kanalernes gratistilbud i MUX 1 og 2 tilbydes 24 SD-kanaler i MUX 3-5, indeholdende de vigtigste eksisterende kommercielle betalingskanaler, SBS-Net samt to nye dansksprogede betalingskanaler. Disse udbydes i 10 forskellige betalingspakker og der tilbydes salg af individuelle kanaler. Dette tilbud vil samlet indeholde en betydelig genremæssig mangfoldighed, jf. bilag 7 i udbudsmaterialet og bilag 12 i denne ansøgning. I tillæg til de eksisterende betalingskanaler, ønsker DDTV som nyskabelse at initiere to nye betalingskanaler, som DDTV vurderer mangler i det nuværende danske tvmarked. DDTV vil ikke selv drive eller eje disse kanaler, men indlede drøftelser med broadcastere i en åben og ikke-diskriminerende udbudsrunde om at kunne levere disse kanaler. Det vil sikre nyskabende kanaler til platformen, som derved vil få tilført ekstra konkurrencekraft og opmærksomhed. DDTV vil fra begyndelsen kunne tilbyde udsendelse af HD-programmer på platformen, nærmere afhængigt af programleverandørernes tilbud. Hensynet til HDTV varetages via en dynamisk kapacitetsudnyttelse af de tildelte multiplex, der giver tv-kanalerne mulighed for gradvist at udsende flere programmer i HD-kvalitet, efterhånden som disse bliver tilgængelige på tv-kanalerne fra koncessionsperiodens begyndelse.

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave Kære Radio- og tv-nævn Vi

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere