Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Digital TVs DTT ansøgning"

Transkript

1 Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

2 Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret til Radio- og tv-nævnets skønhedskonkurrence om valg af DTT gatekeeper.københavn, 4. februar 2008

3 DDTVS ANSØGNING TIL RADIO- OG TV-NÆVNETS UDBUD AF JORDBASEREDE TV-SENDEMULIGHEDER OPBYGNING OG INDHOLD... 5 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst... 7 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale... 8 SAMMENDRAG PROGRAMINDHOLD, KANALPAKKER OG DIGITAL MERVÆRDI FOR FORBRUGERNE Antal udbudte kanaler Pakketerings-principper Forbrugerinteresse Udbudte pakker og kanaler til forbrugerne Prissætning og positionering i distributionsmarkedet Sikring af en mangfoldig programflade Genremæssig mangfoldighed Hensyn til nabolands-tv Hensyn til kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser Nyskabelse og mangfoldighed via nye betalings-kanaler Programmer i HD-kvalitet Betingelser for distribution af HD-TV: Generelt og på DTT HD-TV i DDTVs MUX Elektronisk Programguide (EPG) Nye elektroniske tjenester Grundvilkår for udvikling af nye innovative digitale tjenester Idékatalog til mulige konkrete nye tjenester Planer for mobil-tv Planer på indholdssiden for mobil-tv Tidshorisonten for hvornår programudbudet er tilgængeligt Opsummering: DDTVs programindhold og kanalpakker TELENORS FINANSIELLE STYRKE OG KOMPETENCE Telenors finansielle styrke og bæreevne Telenors organisering på Broadcast-området Telenors industrielle kernekompetence: etablering og drift af omfattende netværk Udbygningen af det danske DTT-net Norkrings erfaring med sendenet Udbygningen af det norske DTT-net Norkrings specifikke kompetencer... 47

4 2.4 Telenors erfaring med distribution af tv-indhold og drift af betalings-tv Telenors distribution af betalings-tv Telenor Broadcasts Holdings tekniske tjenester knyttet til betalings-tv Telenors opsamlede erfaringer og læring fra DTT-lanceringer i udlandet Telenors erfaring med omfattende logistikoperationer og kundehåndtering Kundecentererfaring Telenors logistik- og distributionsoperation Telenors erfaring med informationsarbejde og kundedialog TRYG OVERGANG TIL DIGITALT TV FOR FORBRUGERNE Hovedmål for kommunikationen om DTT Informationsindsats Information til professionelle aktører Synlig tilstedeværelse i lokalmiljøer En ny tv-aktør skaber konkurrence om opmærksomheden Kundeservice og mål Ekstra ressourcer til grupper med ekstra behov for assistance Logistik og distributionsløsninger Den digitale dekoder danskernes nye fjernsynsboks UDBYGNINGSPLANER FOR DVB-T OG DVB-H SENDENETTET OG DE RELATEREDE JURIDISK/REGULATIVE PROBLEMSTILLINGER Organisering og kvalitetssikring gennem Telenors projektmodel Ressourcer Teknikker og værktøjer Projektplan grundlag for styring og opfølgning Ændringshåndtering Overlevering fra udrulningsprojekt til driftsorganisation Udbygningsplanen Styrende principper for udbygningsplanen Teknisk prøvedrift og overlevering til driftsorganisation Tidsplan Idriftsætningsplan for sendestationer Dækningsberegninger og deres forudsætninger Estimerede dækningsberegninger Samarbejde og koordinering med I/S DIGI-TV Udvikling af EPG og forslag til generel konfliktløsningsmekanisme med I/S DIGI-TV Fordeling af omkostninger i forbindelse med samarbejde, udbygning af sendenet mv Praktiske forhold omkring udskiftning af kanaler og frekvenser Transmission af nabolandskanaler og klarering af rettigheder... 76

5 5. TEKNISKE BESKRIVELSER OG SPECIFIKATIONER Multiplex/signalpakker Distributionsnet og sendenet Adgangskontrol Pairing -teknologi Distribution af smart-kort og set-top bokse Tjenesteplatform Digitale dekodere (set-top bokse) Test af DTT-nettet Sikkerhed og beredskab Centrale Programfødningscenter (CPC) og regionalportaler Sendestationer Rapportering Tilgængelighed ( oppe-tid ) og servicemål Tekniske specifikationer FREMME AF EFFEKTIV KONKURRENCE Indledning Ansøger, herunder koncernoplysninger Markedsbeskrivelse Indledning Distributionsmarkedet Markedet for tv-indhold Markedet for handel med rettigheder Markedet for satellitkapacitet Markedet for tekniske tjenester Mulige betænkeligheder og kompenserende foranstaltninger Indledning Distribution og levering af tv-indhold Øvrig tilknytning Konkurrencefremmende elementer og tiltag... 96

6 DDTVs ansøgning til Radio- og Tv-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold

7 5 DDTVs ansøgning til Radio- og TV-nævnets udbud af jordbaserede tv-sendemuligheder opbygning og indhold Danmarks Digital TV A/S (DDTV) ansøger hermed om rollen som gatekeeper for etablering og drift af det landsdækkende digitale jordbaserede sendenet til brug for distribution af lyd og billedprogrammer, jf. Bekendtgørelse 1287 af 8. november 2007, som ændret ved Bekendtgørelse 1325, 30. november 2007 (Bekendtgørelsen), i Radio- og TV-nævnets (herefter Nævnet) skønhedskonkurrence om valg af gatekeeper til de nye jordbaserede tv-sendemuligheder. I det følgende bruges den almindeligt anvendte forkortelse DTT (Digitalt Terrestrisk TV) for denne tv-platform. Med formularerne Ansøgning (Bilag 1 Ansøgning, Bilag 1.1 Forretningsplan, 1.2 Økonomisk opsummering, 1.3 Karakteristik for sendestationer og 1.4 Oplysninger til brug ved Konkurrencestyrelsens evaluering) afgives DDTVs ansøgning i skemaform, jf. Udbudsmaterialets krav, afsnit 4.2. En række steder i udbudsmaterialet efterspørges der redegørelser om specifikke forhold (eksempelvis erfaring med betalings-tv og drift af kundecentre). Dertil kommer redegørelser om en række tekniske, regulative/juridiske forhold samt overvejelserne, der ligger til grund for forretningsplan, programudbud mv. I tillæg til formularerne Ansøgning (jf. ovenfor) har DDTV derfor samlet ét dokument på seks kapitler, der samlet beskriver hele DDTVs ansøgning. Kapitlerne er organiseret efter de samme evalueringskriterier som Nævnet lægger til grund for sin bedømmelse af de indkomne ansøgninger, dvs.: Ansøgers planer for programudbuddet Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked Ansøgningstekstens 6 kapitler, deres overskrifter og sammenhængen med Nævnets bedømmelse er beskrevet i skemaet nedenfor. Først i selve ansøgningen er desuden indsat et sammendrag der i kort form opsummerer DDTVs ansøgning som DTT-gatekeeper. Det vedlagte materiale opfylder alle formelle krav til de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, herunder også Bankgaranti (bilag 2), Underskreven bodsaftale (bilag 3), Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen (bilag 4) samt udfyldte øvrige bilag (Bilag 8-9). Dertil kommer endelig en lang række øvrige bilag der bl.a. indeholder mere detaljerede beskrivelser af DDTVs tekniske platform, prissætning af programudbud, redegørelse for billedkvalitet mv. Oversigten over de vedhæftede bilag er indsat til sidst i denne læsevejledning.

8 6 Ansøgningen er offentlig, jf. udbudsmaterialets afsnit 6. DDTV vil dog, med henvisning til undtagelserne nævnt i udbudsmaterialet, indstille at bilag 11 indeholdende prissætning af DDTVs pakketilbud undtages fra bestemmelsen om offentlighed. DDTV vurderer at netop dette parameter er særdeles forretningskritisk set i forhold til de eksisterende konkurrerende betalingsplatforme, og derfor er at betragte som oplysninger, som DDTV anser for at være fortrolige. DDTV vil have vanskeligt ved at tilføre den tilstrækkelige konkurrencekraft til tv-markedet, hvis konkurrenterne kender prissætningen af vores tilbud mere end halvandet år før udsendelserne påbegyndes. Endvidere anmodes om at afsnit 6.4, afsnit 6.5 i denne tekst samt bilagene 1.2, 1.4, 1.4.1, bilag 12, bilag 24 og 25 gøres fortrolige. En oversigt over alle bilag til denne ansøgning findes nedenfor. Med venlig hilsen Elisabeth Heien Adm. direktør Per Bendix Bestyrelsesformand

9 7 Oversigt over kapitler i ansøgningstekst Nedenfor er opgjort hvilke kapitler i den samlede ansøgningstekst, der adresserer Nævnets evalueringskriterier og udbudsbilag der også er inkluderet i ansøgningen. Kapitel nr. Overskrift på kapitel Uddybende beskrivelse Udbudsevalueringskriterium Udbudsbilag 1 Programindhold, Kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne Samlet redegørelse for DDTVs programudbud og de overvejelser der ligger bag de tilbudte pakker og øvrige indholdstjenester som mobil-tv mv. Ansøgers planer for programindhold (25%) 2 Telenors kompetence og finansielle styrke Samlet redegørelse for Telenors opsamlede erfaring, finansielle styrke og kompetenceplatform i relation til opgaven som DTT-gatekeeper 3 Tryg overgang til digitalt tv for forbrugeren Behandler specifikt problemstillingen hvordan Telenor og DDTV vil håndtere informationsindsats og overgangen fra analogt til digitalt tv Forretningsplaner og erfaringer 4 Udbygningsplaner for DVB-T og DVB-H sendenettet og de relaterede juridisk/regulative problemstillinger Beskriver Telenors tilgang til den praktiske udbygning af sendenettet og de spørgsmål som knytter sig til forudsætninger for dækningsberegninger; nabolandskoordinering; retsvirkninger; udsendelse af nabolandskanaler mv. Ansøgers forudsætninger og kompetence til at gennemføre sine planer (25%) Bilag 1.1, 1.2, Tekniske beskrivelser og specifikationer Samlet beskrivelse af DDTVs tekniske platform og de forskellige elementer (sendenet, settop boks mv.) 6 Fremme af effektiv konkurrence Sammendrag af den omfattende konkurrenceredegørelse i bilag 1.4, hvor der redegøres for Telenor og DDTVs bidrag til fremme af effektiv konkurrence på det danske tv-marked, i rollen som DTTgatekeeper Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked (50%) Udbudsbilag 1.4

10 8 Oversigt over samtlige bilag i DDTVs ansøgningsmateriale Bilagsnr. Titel Bilagsmateriale fra udbudsmaterialet, som er udfyldt af DDTV 1 Ansøgning 1.1 Forretningsplaner 1.2 Økonomisk opsummering - FORTROLIGT 1.3 Karakteristik af sendestationer 1.4 Konkurrenceforhold - FORTROLIGT Konkurrence tilsagn - FORTROLIGT 2 Ordlyd for bankgaranti 3 Ordlyd for foreløbig bodsaftale [underskrevet af DDTV] 4 Erklæring om overholdelse af vilkår for tilladelsen [underskrevet af DDTV] 5-7 IKKE UDFYLDT INFORMATIONSMATERIALE FRA NÆVNET 8 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-T 9 Beregning af teoretisk befolkningsmæssig dækning for DVB-H og teknisk beskrivelse af DVB-H DDTVs egne bilag 10 Oversigt over anvendte definitioner, begreber og forkortelser 11 Prissætning af DDTVs pakker - FORTROLIGT 12 Mangfoldig programflade inkl. koncepter for nye kanaler - FORTROLIGT 13 Kodning og multiplexing af TV-signaler 14 Sendenet 15 Digital dekoder (Set Top Boks, STB) 16 Tjenesteplatform 17 Adgangskontrol 18 Platformens infrastruktur (sikkerhed, monitorering, firewall mv.) 19 Test af DTT-nettet 20 Redegørelse for billedkvalitet 21 Kundecenterdokumenation 22 Kundesystem 23 Årsrapport Telenor ASA Epinion Capacent markedsstudie - FORTROLIGT 25 Udvidet forretningsplan for DDTV FORTROLIGT 26 DDTVs stiftelsesdokument med vedtægter, tegningsliste samt udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 27 Finansieringsgaranti fra Telenor ASA

11 Sammendrag

12 9 Sammendrag Dette sammendrag er udarbejdet med det formål at fremhæve de hovedelementer i ansøgningen, som Danmarks Digital TV A/S (DDTV) som ansøger anser for at være særligt betydningsfulde. Tildelingen af de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark er baseret på en skønhedskonkurrence med tre hovedelementer, der hver især vejer ind i den samlede vurdering. Dette sammendrag vil i sin opbygning følge disse elementer: Planer for programudbuddet Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme Fremme af effektiv konkurrence DDTV, et 100 procent Telenor-ejet selskab, ansøger hermed om retten til at drive det digitale jordbaserede sendenet. DDTVs ansøgning er begrundet i Telenors koncernstrategiske ønske om at være til stede på teknologisk nye distributionsplatforme, og Telenor har defineret Skandinavien som sit hjemmemarked, hvad angår kernevirksomheden betalings-tv. Telenor ønsker at gå aktivt og målrettet ind i den nye konkurrencesituation, der opstår med DTTbetalingsplatformen også selvom Telenor i dag er aktiv med Canal Digital på DTHplatformen. Muligheden for at drive DTT platformen som gatekeeper i Danmark er derfor en særdeles attraktiv markedsposition og i overensstemmelse med Telenors overordnede strategi. Det er DDTVs opfattelse, at der er betydelige muligheder for revitalisering og øget konkurrence på det danske tv-marked. Ser man det danske tv-distributionsmarked over de seneste år, er der ikke sket væsentlige forskydninger i positionerne ud over, at den suverænt stærkeste aktør på det danske tv-marked TDCs tv-distributionsselskab YouSee jævnt og konstant har styrket sin position på kabelplatformen. Skal de eksisterende markedspositioner sættes under et stærkt konkurrencemæssigt pres også på prissiden fordrer det en gatekeeper, som både finansielt og ejermæssigt er stabil, og som driver forretning ud fra et langsigtet perspektiv. For at skabe en stærk og konkurrencedygtig DTT-gatekeeper på det danske marked vil det kræve vedholdenhed, finansiel styrke, samt industridreven kompetence både hvad angår kommerciel forståelse, pakketering af indhold og teknisk operation.

13 10 1. Planer for programudbuddet I forbindelse med forberedelserne til denne ansøgning gennemførte DDTV en omfattende markedsundersøgelse, hvor omkring 4000 mennesker blev interviewet om deres tvforbrug, tv-distributør og holdning til samme. Undersøgelsernes resultater tegnede et billede af, at der er plads i markedet til et alternativ til de eksisterende tv-distributions-selskaber. Alternativet skal især adressere følgende forhold, som forbrugerne enten efterspørger eller ikke er tilfredse med: muligheder for i større grad selv at sammensætte pakker for mange kanaler man ikke ser (irrelevant indhold) høj pris Markedsundersøgelserne viser, at der er nye positioner at tage i det danske tv-marked. Udgangspunktet må være at udnytte de fordele som DTT-platformen har i forhold til omkostningseffektivitet, enkelhed samt mulighed for pakketering i forhold til de eksisterende tilbud i distributionsmarkedet. Flere valgmuligheder DDTV vil udnytte de kommercielle og tekniske muligheder for en mere individuel tilpasset form for pakketering af tv-kanaler. Vi vil tilbyde grundpakker, der vil tilbyde enkle løsninger for forskellige forbrugersegmenter, men disse kombineres også med elementer af individuelt kanalsalg og mindre temabaserede pakker, som kan vælges til som supplement. Der er med andre ord tale om et tilbud, hvor forbrugeren i høj grad har mulighed for at sammensætte sit forbrug, som denne ønsker, hvor pakkerne kan ses som byggesten. Det vil være muligt at købe enkelte kanaler individuelt (tre forskellige), ligesom forbrugeren også vil have mulighed for selv at kunne sammensætte sin egen pakke - hvilket DDTV har valgt at kalde et bland selv -koncept. Kvalitet frem for kvantitet For få år siden var antallet af tv-kanaler et centralt salgsparameter for tv-distributørerne, når de i deres markedskommunikation henvendte sig til forbrugerne. DDTV vil omvendt bruge den begrænsede kapacitet i DTT-nettet som et aktiv: Der vil langt overvejende blive tilbudt de kanaler som danskerne rent faktisk ser og efterspørger og dette fokus muliggør også en lavere pris for forbrugeren. Mangfoldighed i programfladen DDTV vil tilbyde en mangfoldig programflade. DDTV kan som gatekeeper udover de fem minimums-programkategorier nyheder, sport, populærvidenskab, underholdning og

14 11 musik tilbyde yderligere tre nye programkategorier: human interest, børneprogrammer og ungdomsprogrammer. Nye tv-kanaler Mangfoldighed kan opnås ved sammensætning af eksisterende tv-kanaler på en varieret måde. Men mangfoldighed kan også skabes ved at etablere helt nye tv-kanaler med indhold, som differentierer sig i markedet. DDTV har i samarbejde med nogle af Danmarks førende tv-folk og formatudviklere udarbejdet koncepter på to nye, danske tv-kanaler. Der er dels tale om en livsstils-kanal med fokus på fritid, wellness, kultur og human interest. Dels om en sports- og underholdningskanal, som udover markante sportsrettigheder til VM i fodbold og OL, breddeidræt, ligesom kvalitetsfilm vil være andre bærende elementer. Tv-kanalerne ønskes således initieret af DDTV og vil blive udbudt i markedet til medieselskaber med henblik på at indgå aftaler om distribution på kommercielle vilkår. DDTV vil således ikke selv eje eller drive tv-kanaler, men alene nøjes med at definere vores ønsker til indhold. HDtv Stadig flere broadcastere er i færd med at lancere tv-kanaler helt eller delvist med HDtv indhold. Danmarks Digital TV vil som gatekeeper tilbyde HD indhold på programbasis på DTT-platformen. Mobil-tv Der må forventes kommerciel interesse fra aktører som teleoperatører, tv-stationer eller andre i forbindelse med introduktionen af mobil-tv i broadcast. DDTV planlægger at introducere mobil-tv på det MUX, som bliver frigivet 1. november DDTV vil udbyde mobil-tv på en del af kapaciteten i MUX 6 på wholesale vilkår til mobiloperatører og broadcastere, der ønsker at udsende mobil-tv for at fremme konkurrencen i dette marked. Mobil-tv er endnu et helt uudviklet forretningsområde, men det må forventes, at underholdning, information og adspredelse via mobil-telefonen har et betydeligt kommercielt potentiale. Især vil de yngre målgrupper udvikle forbrugsvaner for tv, levende billeder og lyd, som vil være langt mere uafhængig af, hvilken skærm og monitor indholdet vises på.

15 12 2. Forudsætning for og kompetence til at gennemføre planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme DDTV er stiftet med det ene hovedsigte at opnå tilladelsen til at udnytte de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark. Selskabet er nyt, men 100 procent ejet af Telenor. Telenor repræsenterer mere end 150 års kontinuitet og stærk industridreven kompetence hvad angår planlægning, etablering og drift af alle typer netværkstjenester. Telenor har i mere end 40 år drevet det jordbaserede sendenet i Norge. Netop nu digitaliseres det norske jordbaserede sendenet, hvor Telenor ejer en tredjedel af den norske gatekeeper, NTV. Telenor-selskabet Norkring bygger i disse måneder på vegne af den norske DTTgatekeeper det jordbaserede digitale sendenet, som formentlig er ét af verdens største, dyreste og mest komplicerede og udfordrende at bygge på grund af det norske klima, landets langstrakthed og topografien med dale og fjelde. Dette arbejde pågår netop nu, og de første digitale sendinger påbegyndtes den 1. september Indtil videre har Norkring med overholdt den opsatte tidsplan for udbygningen, som i antal hovedsendere, hjælpesendere og master er mere end 10 gange større end det jordbaserede digitale sendenet vil blive i Danmark. Den danske digitalisering kommer i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det norske net. Behovet for en hurtig udbygning i Danmark vil således kunne varetages af et samlet hold af ekspertise, som allerede er samlet om den norske opgave - blandt andet kendskab til multiplexing med den seneste kompressionsteknologi MPEG-4. Danmarks Digital TV er i kraft af koncernrelationen til Telenor i stand til at nyttiggøre koncernens rammeaftaler, således at kritiske leverancer af sendeudstyr, antenner og digitale dekodere kan ske rettidigt med god kvalitet og til en rimelig pris, når målsætningen er at opbygge det danske sendenet til tiden. Telenor har opereret betalings-tv i mere end 10 år og er Skandinaviens største udbyder. Denne dybe forretningsforståelse er forankret i den forretningsplan der ligger til grund for DTT i Danmark, både hvad angår programindhold, kundedialog, logistik og specificering af brugervenligt udstyr. Tryg overgang til digitalt tv for forbrugerne Lanceringen af DTT-betalingsplatformen og den samtidige slukning af de analoge signaler er en central samfundsmæssig opgave. DDTV vil i den sammenhæng trække på Telenor-koncernens generelle evne til at gennemføre digitale overgange og udrulning af teknologisk kompliceret infrastruktur. DDTV vil tage et aktivt ansvar for, at danskerne oplever overgangen til digitalt tv som et gnidningsfrit fremskridt. Dette gøres ved:

16 13 en omfattende informationsindsats i samarbejde med branchen, I/S DIGI-TV, DR og TV2, rettet særlig mod husstande berørt af slukningen af de analoge signaler specificering af bokse, som er lette at anvende højt serviceniveau i kundecentre opmærksomhed på grupper med særlige behov ombytning af eksisterende MPEG-2 set top bokse. DDTVs subsidiering af bokse betyder, at anskaffelsesprisen ved samtidig oprettelse af et abonnement er beskeden I øvrigt skal bemærkes, at de kunder som i dag ser DR1, DR2 og TV2 på DTT-platformens MUX1, og som blot ønsker at fortsætte med dette, uden problemer kan gøre dette uafhængigt af det analoge sluk frem til DDTV kan via koncernressourcerne i Telenor og Norkring tilbyde en effektiv og hurtig udbygning af DTT-nettet med stor befolkningsmæssig dækning. Udbygningen er planlagt til endelig idriftsætning i alle regioner pr de befolkningstætte områder i hovedstadsområdet og øst-jylland vil være klar , en måned før slukning af de analoge signaler. Baseret på nuværende viden om antennediagrammer vil DTT-nettet med DDTV som gatekeeper dække 99 % af den danske befolkning. Det skal endeligt bemærkes, at risikoen for sort skærm er elimineret i alle geografiske områder, blot de nuværende analoge antennekunder anskaffer sig en digital dekoder inden det analoge sluk, da MUX 1 stadig vil være tilgængelig i forbindelse med DDTVs endelige udbygning af MUX 3-5. Finansiel styrke Endelig er DDTV finansielt godt rustet i kraft af sin bagvedliggende ejer. Telenor havde i 2006 en omsætning på 85 mia. kr. og en egenkapital på godt 58 mia. kr. Til sammenligning vil investeringen i den danske DTT-gatekeepervirksomhed udgøre omkring 600 mio. kr. totalt set inklusive udbygningen af nettet. Den nye DTT-gatekeeper skal kunne forsvare denne investering i, hvad der formentlig bliver en hård priskonkurrence overfor konkurrenter, som allerede har nedbetalt sin infrastruktur. Dette er Telenor både i stand til og beredt til som ejer af DDTV. 3. Fremme af effektiv konkurrence DDTV er et nyetableret selskab, der har som sit erklærede mål at erhverve tilladelsen til de digitale, jordbaserede sendemuligheder i Danmark og på basis af disse at udvikle og drive denne tv-distributionsplatform til maksimal succes. DDTVs ejerskab hos Telenor er en entydig fordel for konkurrencen på det danske tvmarked. Telenor er en ejer, som både er finansielt stærk og har stabilitet i de bagvedliggende ejerstrukturer, og er garant for, at markedet tilføres en aktiv konkurrencefaktor og ikke en administrator, som uden aktive, nævneværdige initiativer blot vil videredistribuere tv-kanaler til slutbrugerne.

17 14 For det første har Telenor historisk og aktuelt spillet en aktiv rolle i at udfordre monopolisering af sportsrettighedsmarkedet i Danmark. I denne sammenhæng bør det nævnes at DDTV har erhvervet de sportsrettigheder, som DR satte til salg, og Telenors nylige køb af SAS-superliga rettigheder (pakke 2). Telenor og DDTV har medvirket til at sikre en forsyningssikkerhed for attraktive sportsrettigheder på DTT-platformen - et forhold der specifikt er et resultat af Telenors konkurrencefremmende initiativer. For det andet initieres to nye tv-kanaler, som yderligere vil skærpe konkurrencen i broadcastledet. Kanalkoncepterne vil være blandt de foretrukne ved udvælgelse af kanaler til DDTVs platform. Sammenholdt med DDTVs pakketeringsprincipper og mangfoldige programkategorier er dette medvirkende til, at DTT-platformen med sikkerhed kan konkurrere på indhold og ikke alene igennem det forhold, at det er besluttet at etablere en ny distributionsplatform for betalings-tv. Telenorkoncernens position som Nordens største teleselskab betyder endvidere at en række operationelle kernekompetencer om netværksbygning og drift, kundehåndtering, logistik også bliver vigtige konkurrenceparametre. Teknisk vil DDTV som følge af adgang til Telenors koncernressourcer tilbyde en førsteklasses billedkvalitet på udsendelserne, såvel som Telenors ram meaftaler kan finde anvendelse i forhold til fremskaffelse af tilstrækkelig volumen af bokse. Med DTTV som gatekeeper vil den nye aktør endelig være villig og i stand til at konkurrere på pris, både for at vinde indpas på markedet og for at skabe egne vækstmuligheder. Alle ovenstående forhold er reelle konkurrencefordele, som specifikt udspringer af Telenors position og aktiviteter i det nordiske marked. Denne tilstedeværelse og kompetence kan vejes op imod et ideal om en helt ren gatekeeper uden tilknytning til det danske marked. DDTV kan tilføre betydeligt større konkurrencekraft end en sådan administrator netop pga. tilknytningen til Telenor og Telenors kompetencer. I den sammenhæng er det naturligvis relevant at Telenor også ejer Canal Digital som er aktiv som leverandør af satellit-tv (DTH) i Danmark og yder signalleverancer til antenneforeninger (SMA-TV). I den forbindelse er det værd at bemærke at Canal Digitals markedsandel på tværs af distributionsplatforme er ~ 7 %, og derfor ikke indtager nogen væsentlig position på markedet. Videre skal det tages i betragtning, at DTH markedet er et relativt afsondret marked uden stort vækstpotentiale, og som er relativt konkurrenceeksponeret overfor netop DTT-platformen. De potentielt konkurrencebegrænsende forhold, som teoretisk kunne tænkes at opstå pga. det fælles ejerskab af DDTV og Canal Digital, er håndteret ved en fuldstændig adskillelse mellem de to selskaber i relation til udveksling af information. Adskillelsen

18 15 er også manifesteret i den organisationsstruktur, der for nylig blev implementeret i hele Telenorkoncernen. Denne organisationsstruktur medfører, at Telenors DTTaktiviteter i Norge og Danmark er fuldstændig adskilt fra den øvrige broadcastaktivitet i Telenorkoncernen. Konkurrencemæssige bekymringer, der må kunne tænkes ved det fælles ejerskab, er håndteret via tilsagn. Endelig har DDTV og Telenor afgivet en række yderligere konkurrencefremmende tilsagn der vil medvirke til at stimulere øget konkurrence i det danske marked. Heriblandt kan nævnes forhold vedr. forhandlere, adgangen til platformen for tv-kanaler, åbne tekniske standarder, PVR-specifikationer mm. Afslutningsvist er det DDTVs opfattelse, at man bedst muligt fremmer konkurrencen ved at drøfte samarbejdsmuligheder med alle interesserede aktører både i og udenfor den danske mediebranche. DDTV vil i sin tilgang til markedet tale med alle. Ingen vil på forhånd være ekskluderet fra at medvirke til udviklingen af DTT-platformen og de kommercielle muligheder, som ligger i den. DDTV vil først og fremmest være forbrugernes valg. DTT-platformen vil med DDTV som gatekeeper blive drevet og administreret i stærk samklang med markedets efterspørgsel og behov samtidig med, at udviklingen af platformen vil være præget af visionær og dynamisk tænkning, der vil sætte nødvendigt pres på de eksisterende strukturer på det danske tv-marked. Betalings-tv på DTT-platformen er rigtigt håndteret en helt enestående chance for at forandre teknik, indhold og eksisterende markedsstrukturer på tv-distributionsmarkedet. Med DDTV som gatekeeper vil der netop komme en betydelig forandring og en øget konkurrence, som vil komme tv-forbrugerne til gode med øget valgfrihed samt lavere priser.

19 1 Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne

20 16 1. Programindhold, kanalpakker og digital merværdi for forbrugerne DTT-sendemulighederne som udbydes i nærværende skønhedskonkurrence drejer sig om i alt fire multiplex, som stilles til rådighed for en kommerciel gatekeeper. Dette kapitel beskriver hvilket programudbud og øvrige indholdstjenester Danmarks Digital TV påtænker at tilbyde de danske seere. Danmarks Digital TV (DDTV) ser et udækket behov i markedet for tv-distribution, når det gælder muligheden for mere valgfrihed. Mange forbrugere udtrykker et ønske om generelt øget valgfrihed, lavere priser, og et udbud af tv-kanaler, der modsat de eksisterende betalingsplatforme - ikke tvinger forbrugerne op i store pakker. DTT-nettets omkostningseffektivitet og enkelthed vil kunne bidrage til at adressere dette behov. DDTV ser derfor den danske gatekeeperrolle i DTT-nettet som en attraktiv mulighed for - med den nye udvidede DTT-platform i ryggen - at tilbyde et konkurrencedygtigt tilbud både hvad angår attraktive rettigheder, generelt kvalitetsindhold, initiering af nye dansksprogede kanaler, øget valgfrihed, høj digital billedkvalitet, HD-programmer, mobil-tv og en lavere prissætning. DDTV vil tilbyde de danske seere et varieret og mangfoldigt programudbud fra koncessionsperiodens begyndelse, understøttet af en betydelig grad af valgfrihed for kunderne i deres valg af pakker og kanaler. I tillæg til public-service-kanalernes gratistilbud i MUX 1 og 2 tilbydes 24 SD-kanaler i MUX 3-5, indeholdende de vigtigste eksisterende kommercielle betalingskanaler, SBS-Net samt to nye dansksprogede betalingskanaler. Disse udbydes i 10 forskellige betalingspakker og der tilbydes salg af individuelle kanaler. Dette tilbud vil samlet indeholde en betydelig genremæssig mangfoldighed, jf. bilag 7 i udbudsmaterialet og bilag 12 i denne ansøgning. I tillæg til de eksisterende betalingskanaler, ønsker DDTV som nyskabelse at initiere to nye betalingskanaler, som DDTV vurderer mangler i det nuværende danske tvmarked. DDTV vil ikke selv drive eller eje disse kanaler, men indlede drøftelser med broadcastere i en åben og ikke-diskriminerende udbudsrunde om at kunne levere disse kanaler. Det vil sikre nyskabende kanaler til platformen, som derved vil få tilført ekstra konkurrencekraft og opmærksomhed. DDTV vil fra begyndelsen kunne tilbyde udsendelse af HD-programmer på platformen, nærmere afhængigt af programleverandørernes tilbud. Hensynet til HDTV varetages via en dynamisk kapacitetsudnyttelse af de tildelte multiplex, der giver tv-kanalerne mulighed for gradvist at udsende flere programmer i HD-kvalitet, efterhånden som disse bliver tilgængelige på tv-kanalerne fra koncessionsperiodens begyndelse.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Bilag 20: Billedkvalitet

Bilag 20: Billedkvalitet Bilag 20: Billedkvalitet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Kodningsstandarder...3 2.1 MPEG-4 Layer 10/ H.264/AVC... 3 3. HDTV...5 4. Kontribution af kanaler...6 4.1 Tjenester som har afspilning

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Bilag 17: Adgangskontrol

Bilag 17: Adgangskontrol Bilag 17: Adgangskontrol Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Sikkerhed på platformen...4 2.1 Komponentbeskrivelse... 5 SAS Subscription Authorisation System... 6 EMM injektor... 6 ECM generator...

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden. Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017

Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne. Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne Informationsmøde for bestyrelser Torsdag den 20. april 2017 1 Agenda Velkommen Hvorfor udbud? Siden sidst Hvad betyder det? Kabelplus Spørgsmål 2 Hvorfor udbud? Kontrakt

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere