Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling."

Transkript

1 HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008

2 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og fra arbejde, er 30% lavere end blandt folk, der aldrig cykler. På landsplan svarer det til, at over dødsfald hvert år kunne undgås, hvis alle cyklede jævnligt. Manglende motion hos skolebørn er årsag til overvægt, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og kolesteroltal samt insulinfølsomhed. Skolebørn, der cykler til og fra skole, er generelt i 10% bedre form, end andre skolebørn. Det vil sige, at de har lavere risiko for at blive syge både som børn og senere som voksne. Vores trafikog motionsvaner grundlægges allerede i skolealderen, så derfor er det vigtigt, at skolebørn vænner sig til, at motion blandt andet cykelture er en del af dagligdagen. Foruden et længere liv og mere velvære kan jævnlige cykelture være med til at mindske biltrafikken og CO 2 -udslippet. Derfor er det Hørsholm Kommunes mål, at flere ture bliver foretaget på cykel frem for i bil. Det skal denne cykelhandlingsplan bidrage til. Cykelhandlingsplanen er udarbejdet sideløbende med en trafiksikkerhedsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. Borgernes rolle Kommunens borgere har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen. Planen er baseret på de seneste års henvendelser fra borgere til kommunen, ligesom der under udarbejdelsen af planen er gennemført to større undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege utrygge steder og tage stilling til spørgsmål om cykling. Den anden undersøgelse har været rettet mod skolerne, hvor eleverne har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. De løbende resultater har desuden været forelagt en interessegruppe bestående af Dansk Cyklist Forbund, Seniorrådet, politiet og repræsentanter fra kommunens skoler. Foruden deltagelse i møderne har gruppens deltagere skrevet deres kommentarer i notater til kommunen. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. Hvert år forhandles et nyt budget for det kommende år. Hvert projekt i denne plan vil således først blive udført, når Hørsholm Kommune har afsat penge til projektet i budgettet for det kommende år. Med venlig hilsen Forebyggelse og Sundhedsudvalget Thorkild Gruelund Planen er udarbejdet i fællesskab mellem administrationen, politikerne og ikke mindst borgerne. Derfor er denne plan et fælles dokument, der beskriver retningslinjerne for det fremtidige arbejde med at få flere til at benytte cyklen. 2 Skolebørn ved Usserød Skole

3 Forord 2 Vi cykler i Hørsholm 4 Trafiksikkerheden for cyklister 6 Mål og indsatsområder 8 Indsatsområde nr. 1 Cykelrutenettet 10 Indsatsområde nr. 2 Cykelkomfort 12 Indsatsområde nr. 3 Adfærd i trafikken 13 Indsatsområde nr. 4 Tværgående samarbejde 14 Indsatsområde nr. 5 Fremkommelighed 15 Indsatsområde nr. 6 Trafiksikkerhed 16 Handlingsplan 17 Oversigt indsatser og prioritering 18 3

4 Vi cykler i Hørsholm Hørsholm Kommune ønsker, at kommunens borgere benytter cyklen så ofte som muligt. Derfor har kommunen gennem de senere år gennemført mange projekter, som har forbedret forholdene for cyklisterne. En række boligområder er blevet trafiksaneret, og hastighedsgrænsen er sat ned til 40 km/t. Flere boligområder vil blive trafiksaneret de kommende år. Kommunen har også gjort flere stikrydsninger mere sikre for de bløde trafikanter, fx ved hjælp af midterheller på de større trafikveje samt variable tavler. Men forholdene for cyklister kan blive endnu bedre, og flere skal op på cyklen. Det Økologiske Råd har opgjort, at hver borger i Hørsholm i gennemsnit cykler ca. 0,5 km pr dag. På landsplan cykler hver borger ca. 1 km pr dag, og i flere af vores nabokommuner er tallet endnu højere. Omkring hver tiende tur i Hørsholm Kommune bliver foretaget på cykel. Det svarer stort set til niveauet i resten af det tidligere Frederiksborg Amt. Cyklisternes mening En spørgeskemaundersøgelse blandt omkring 800 af kommunens borgere har vist, at hver tredje benytter cyklen stort set hver dag i sommerhalvåret. Næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de cykler mellem 10 og 50 km hver uge. Men der er også næsten en tredjedel, som ikke benytter cyklen hver uge. Cyklen bliver især brugt til de korte ture det vil sige til indkøb og til at køre sammen med børnene til skole og daginstitutioner. Cyklen bliver også brugt til arbejde og fritid. Borgerne har svaret, at især flere cykelstier, bedre krydsningsmuligheder og bedre belægning er nødvendigt for at få flere til at cykle. Cykler ved Rungsted Gymnasium 4 Cykler ved Rungsted Gymnasium

5 0 km 1-10 km km km over 100 km Skolesti til Hørsholm skole Skolevejsundersøgelse Skoleeleverne er blandt de trafikantgrupper, som benytter cyklen ofte. En skolevejsundersøgelse med deltagelse af over 900 elever har vist, at 3 ud af 4 elever cykler eller går til og fra skole. Alligevel er der tit kaotiske forhold foran skolerne om morgenen, når mange elever bliver kørt til skole i bil. En vigtig måde at forbedre forholdene for cyklister foran skolerne er at få endnu flere elever til at cykle eller gå til skole. Samtidig er det vigtigt, at forældrene viser hensyn til alle, når de sætter deres børn af ved skolerne. CYKELTRAFIK PÅ HVERDAGE, TALT I NOVEMBER TALT I BEGGE RETNINGER Sjælsmarksvej ved Stumpedyssevej - august 2008 Usserød Kongevej nord for Hørsholm Allé Kystbanestien nord for Bolbrovej Rungstedvej vest for Selmersvej Bolbrovej vest for Stadionallé SÅ LANGT CYKLER VI OM UGEN I HØRSHOLM BORGERE HAR SVARET I JUNI cykelture 600 cykelture 100 cykelture 400 cykelture 500 cykelture 217 Udover de kaotiske forhold foran skolerne har eleverne især fremhævet høj fart, dårlige krydsningsmuligheder og dårlig belægning som problemer på deres vej til skole. Usserød Kongevej, Rungstedvej og Bolbrovej er de veje, som flest elever har udpeget som utrygge km 1-10 km km km over 100 km Cykler ved Rungsted Skole 5

6 Trafiksikkerheden for cyklister Stianlæg på Bolbrovej I perioden er der registreret 3 dræbte som følge af trafikulykker på kommunens veje og stier. Alle har været cyklister. 2 af dødsulykkerne er sket på Rungsted Strandvej i begge tilfælde med cyklister over 75 år, der er blevet påkørt af en bil i forbindelse med krydsning af vejen. Den tredje dødsulykke er et solouheld på Stampevej. I alt er der registreret 38 ulykker med cyklister i perioden cyklister er kommet til skade i ulykkerne. Det svarer til 40% af alle de tilskadekomne trafikanter i perioden. Cyklisterne har i øvrigt været involveret i halvdelen af ulykkerne med personskade for bløde trafikanter. Det er højere end andelen af tilskadekomne cyklister på landsplan. Især unge cyklister i aldersgruppen år og ældre cyklister over 65 år er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken for cyklistuheld. Der findes heldigvis ingen tætte koncentrationer af cyklistuheld de såkaldte sorte pletter. På Ådalsvej og Bolbrovej vest for jernbanen er der dog sket 4 uheld. De fleste problemer på vej- og stinettet skyldes manglende tryghed. Utrygge veje og stier De veje, hvor flest borgere har markeret utrygge steder i spørgeskemaundersøgelsen, er Bolbrovej, Usserød Kongevej og Rungstedvej. Årsagerne til utrygheden er især manglende plads til cyklisterne og vanskeligheder ved at krydse vejene. Mange borgere har gjort opmærksom på utryghed ved bump og indsnævringer, hvor der ikke er plads nok til cyklisterne. Det gælder fx på Bolbrovej, hvor cyklisterne oplever det som utrygt at skulle køre ind mod vejens midte, fordi der er steler i hver side af bumpene. Stianlæg på Ørbæksvej 6 Cyklist på Rungstedvej

7 Krydsning af Ådalsvej Krydsninger mellem hovedstinet og trafikveje Usserød Kongevej Rungsted Strandvej Rungstedvej Krydsningstyper Niveaufri Andet tiltag Intet tiltag Seperat sti Stirute ad trafikvej - ingen cykelsti Cykelsti langs vej Trafikvej Krydsninger mellem hovedstinet og trafikveje Juli 2008 Krydsning Ørbæksvej 7

8 Mål og indsatsområder Det overordnede mål er, at flere benytter cyklen som transportmiddel, og at cyklisterne er sikre og trygge. Det skal øge sundheden blandt kommunens borgere, medvirke til et lavere CO 2 -udslip og generelt mindske biltrafikken i Hørsholm. For at sikre, at kommunen når det overordnede mål, er der opstillet et konkret mål: Antallet af cykelture på 5 udvalgte strækninger skal fordobles i 2018 i forhold til De 5 udvalgte strækninger er valgt, fordi det er vigtige cykelruter, der forbinder de enkelte dele af kommunen. Kommunen vil gentage gennemførelsen af tællinger af cykeltrafikken for dermed at sikre, at vi er på vej mod at opfylde målet. Udover målet for antallet af cykelture har kommunen også et mål for skoleeleverne som er: 95 % af alle skoleelver fra og med 3. klasse går eller cykler til og fra skole i 2012, med mindre de bor mere end 5 km fra skolen. ANTALLET AF CYKELTURE SKAL FORDOBLES I 2018 I FORHOLD TIL 2008 PÅ FØLGENDE 5 STEDER: Sjælsmarksvej ved Stumpedyssevej Usserød Kongevej nord for Hørsholm Allé Kystbanestien nord for Bolbrovej Rungstedvej vest for Selmersvej Bolbrovej vest for Stadionallé Cyklist ved Usserød Skole 8 Cyklister ved Usserød Skole

9 Fremkommelighed på Bolbrovej Sti på Rungsted Strandvej Indsatsområde nr. 1 Cykelrutenettet De større mål i Hørsholm Kommune skal være forbundet via et cykelrutenet. Det vil sige, at borgerne kan cykle mellem alle dele af kommunen på sikre og trygge cykelruter. Cykelruterne kan enten foregå ad cykelstier eller cykelbaner, men mindre lokalveje med lav trafik kan også være en del af nettet, hvis bilernes fart er dæmpet. De afmærkede cykelruter indgår i det samlede cykelrutenet. Indsatsområde nr. 2 Cykelkomfort Huller, ujævnheder og snavs på stierne kan medføre ulykker og nedsat fart for cyklisterne. I nogle tilfælde kan det endda betyde, at trafikanterne vælger andre transportmidler, fordi stiernes kvalitet er for dårlig. Derfor er det vigtigt, at cykelruterne har en god belægning, at der er lys, og at renholdelse og snerydning bliver prioriteret højt. Indsatsområde nr. 3 Adfærd i trafikken Udover at de fysiske forhold skal være gode skal nuværende og potentielle cyklister informeres om de mange fordele ved at cykle. Samtidig skal adfærden forbedres, så der sker færre ulykker med cyklister. Eksempelvis har nogle aldersgrupper både børn og ældre glæde af undervisning i, hvordan de skal opføre sig i trafikken. Indsatsområde nr. 4 Tværgående samarbejde En stor indsats, for at nå målet om flere cyklister, ligger hos kommunen, og et tværgående samarbejde er også nødvendigt. Politiet skal sikre, at der ikke foregår ulovligheder på stierne, og skolerne skal hjælpe med trafikundervisningen af eleverne. Samtidig vil Hørsholm Kommune søge et samarbejde med leverandører af cykeltilbehør for herigennem at gøre det lidt sjovere at cykle. Indsatsområde nr. 5 Fremkommelighed Cyklisterne prioriterer det højt at kunne komme hurtigt frem. Især i signalerne er der mulighed for at forbedre fremkommeligheden. Indsatsområde nr. 6 Trafiksikkerhed Antallet af cyklister, der er involveret i ulykker skal minimeres. Cyklisterne skal opleve, at det føles sikkert at cykle i Hørsholm Kommune. 9

10 Indsatsområde 1 Cykelrutenettet Borgerne skal kunne cykle mellem alle dele af kommunen. Derfor er der behov for et sammenhængende hovedstinet, bestående af cykelstier i eget tracé eller langs veje samt cykelruter ad mindre lokale veje, hvor der er etableret fartdæmpning. Vejvisning kan også hjælpe med at fortælle cyklisterne, hvordan de finder de bedste cykelruter. Kommunen vil i samarbejde med nabokommunerne sikre et sammenhængende cykelrutenet på tværs af kommunegrænsen. Nye anlæg På cykelrutenettet er der nogle steder, hvor der er behov for forbedring af cyklisternes forhold. På Lågegyde er der behov for nye cykelstier. På Alsvej vil cykelstien blive forlænget. For at skabe en mere direkte forbindelse på tværs af motorvejen er der planlagt en ny stitunnel ved Usserød Å. Stitunnellen kan etableres i forbindelse med udvidelsen af motorvejen, som Vejdirektoratet har planlagt. Sammen med stitunnellen vil kommunen anlægge stier, der forbinder stien langs Usserød Å med området vest for motorvejen. MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Nye stier: 17 mio. kr. Vejvisning og mindre stiforbindelser: 1 mio. kr. Ombygning af eksisterende stier: 3 mio. kr. Øvrige steder, hvor der er behov for blive etableret midterheller med forbedringer, er Stumpedyssevej, ventemulighed, så cyklisterne kan Kettingevej, Agiltevej-Stampevej, krydse vejene i to omgange, én Bloustrødvej og Bolbrovej øst for køreretning af gangen. Det gør det Stadionallé. Her vil andre tiltag lettere for cyklisterne at overskue blive foreslået. trafikken, og samtidig bliver bilisterne mere opmærksomme Vejvisning på, at der kan være krydsende På Stampevej, Bloustrødvej og cyklister. Bolbrovej vil kommunen øge vejvisningen til gode alternative På Kettingevej vil der blive cykelruter via stier og mindre veje etableret fartdæmpning. I øvrigt i nærheden. Det drejer sig om en er der i Trafiksikkerhedsplan 2008 rute nord for Stampevej og en rute beskrevet en række trafiksaneringer øst for Bolbrovej samt Moldrupvej af veje i boligområder. Disse øst for Bloustrødvej. Der vil blive trafiksaneringer vil supplere opsat skilte på disse veje for at lede forbedringerne på det overordnede cyklisterne ad de alternative ruter. cykelrutenet og give endnu flere Endvidere vil kommunen etablere gode stiruter. mindre stiforbindelser for at skabe den nødvendige adgang. I øvrigt vil kommunen gennemgå skiltene til cykelruterne for at sikre, at vejvisningen er god nok. Desuden er det kommunens ambition på sigt at etablere cykelstier på Folehavevej og Sjælsmarksvej samt på Hørsholm Allé i forbindelse med en planlagt omprofilering af vejen. Ombygninger af eksisterende veje og stier De steder, hvor cykelruterne krydser de store trafikveje uden at der er tiltag for cyklisterne, vil blive forbedret. Eksempelvis vil der 10

11 Skiltning af cykelruter Skiltning af cykelruter Hovedstinet og Trafikveje Sti Cykelrute med behov for cykelforbedringer Trafikvej Hovedstinet og trafikveje Juli 2008 Eksisterende krydsning på Rungstedvej 11

12 Indsatsområde 2 Cykelkomfort Cykelparkering ved Rungsted Gymnasium Belægning og belysning Belægningen på cykelrutenettet vil regelmæssigt blive gennemgået systematisk for at vurdere, hvor der skal sættes ind først. Gennemgangen vil blive suppleret af et observatørkorps, som består af cyklister, der løbende indberetter mangler på stierne. Som minimum vil kommunen sikre, at alle stier, som indgår i cykelrutenettet, er asfalterede og belyste. Ny belægning på stier vil blive prioriteret lige så højt som på veje. Belysningen kan eventuelt komme fra den nærliggende vej. Undtaget fra dette er stier i skove og naturområder, hvor det er vurderet, at asfalt og belysning vil forringe den visuelle og rekreative karakter. I forbindelse med vejarbejder vil kommunen indskærpe over for entreprenører, at den midlertidige afmærkning skal være god, og at belægningen efterfølgende skal reetableres til samme høje niveau. Kommunen vil føre kontrol med alle vejarbejder. Renholdelse og snerydning Cykelrutenettet vil blive prioriteret lige så højt som kommunens største trafikveje med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse. Glatførebekæmpelsen vil blive udført med salt og saltlage frem for grusning, der kan medføre punkteringer. Renholdelsen skal ske, når der er behov for det, og det er kommunens hensigt, at der ikke ligger glasskår, store mængder blade og anden snavs på cykelrutenettet. MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Belægning og belysning Renholdelse og snerydning 12 Skolebørn ved Usserød Skole

13 Indsatsområde 3 Adfærd i trafikken Cykelbarometer i Odense Det er vigtigt, at både cyklister og bilister opfører sig hensynsfuldt i trafikken. Det kan opnås gennem kampagner, undervisning og information. Kampagner Hørsholm Kommune deltager løbende i de landsdækkende kampagner, som blandt andet gennemføres af Rådet For Større Færdselssikkerhed. Det drejer sig fx om kampagner omkring eller omhandlende fart, spritkørsel, knallertkørsel, skolestartskampagner og brug af cykelhjelm. Desuden vil kommunen tage initiativ til kampagner for at få flere til at cykle blandt andet til skole. Kampagnens hovedbudskab vil være, at cykling er sundt, og at cykling forlænger livet og øger indlæringsevnen. Adfærdsændring Skoleelever er de mindst erfarne i trafikken og kan ikke altid opnå det samme overblik over trafikken som voksne trafikanter. Da eleverne samtidig er bløde trafikanter, der har større risiko for at komme til skade, er det vigtigt at sikre denne aldersgruppe. Hørsholm Kommune vil tage initiativ til undervisning af eleverne omkring adfærd i trafikken, med særligt fokus på højresvingende biler. Ligeledes vil kommunen indgå i en dialog med skolerne om elevers og forældres adfærd foran skolerne, hvor der ofte er kaotiske forhold om morgenen. Unge i alderen år samt ældre over 65 år er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Derfor vil kommunen tage initiativ til undervisning af disse aldersgrupper. Blandt andet vil de ældre blive informeret om fordelene ved at bære cykelhjelm. Information I kommunen er der allerede i dag mange gode cykelruter. Ved at informere borgerne om ruterne kan antallet af cyklister på ruterne blive øget. Potentielle cyklister vil blive informeret ved hjælp af et kort over cykelruter. Kommunen vil også regelmæssigt udarbejde et cykelregnskab, der viser udviklingen i antallet af cyklister på en række ruter. Regnskabet vil blive offentligt tilgængeligt, blandt andet på kommunens hjemmeside. Som en del af regnskabet vil kommunen opstille et cykelbarometer og en fartmåler, der løbende oplyser antallet af cyklister på en cykelrute samt cyklistens fart. Kommunen vil løbende informere om cyklistforbedringer via kommunens hjemmeside. MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Kampagner kr. Undervisning kr. Information kr. Skolestartsplakat fra Hækkevej 13

14 Indsatsområde 4 Tværgående samarbejde Københavner bycykel Nogle projekter kan ikke gennemføres af Hørsholm Kommune alene. Kommunen vil derfor tage initiativ til samarbejder med andre aktører, eksempelvis leverandører af cykeludstyr. Herigennem kan kommunen forhåbentligt indgå aftaler om levering af udstyr til skoler og aldersgrupper, som har særligt behov for det. Endvidere vil kommunen fortsætte det gode samarbejde med politiet, så politiets kontrol kan være med til at skabe en god trafikkultur på stierne. Tiltag på skoler Det er vigtigt, at børn lærer at cykle tidligt. Derfor vil kommunen indgå i en dialog med skolerne om udarbejdelse af en trafikpolitik. I politikken bør det indgå, hvilke krav der stilles til eleverne med hensyn til brug af cyklen. Kommunen vil også forsøge at indføre løbecykler i alle institutioner som udgangspunkt i samarbejde med relevante leverandører. Det er kommunens håb, at alle skoler vil gøre brug af skolepatruljer. I den forbindelse vil kommunen gennemgå afmærkningen ved alle skoler for at sikre, at den er trafiksikker. cykelparkeringen ved den kollektive Kommunen vil også arrangere trafik. Konkret er der planlagt gratis cykelservice i samarbejde cykelparkering på Kokkedal med lokale cykelmekanikere. Station samt stoppestedet i Breelte Skov. Det kan også være Ligeledes vil kommunen arrangere relevant at etablere cykelparkering cyklistevents, fx orienteringsløb for ved de større stoppesteder på cyklister eller cykeludflugter med S-busnettet på Usserød Kongevej deltagelse af kendte cyklister. og Rungstedvej. For at øge serviceniveauet vil For at sikre tilstrækkelig kommunen undersøge muligheden cykelparkering ved nybebyggelse, for at indkøbe bycykler, opstille fx boliger, vil administrationen cykelpumper på offentlige steder udarbejde retningslinjer til samt starte en pendlerordning, cykelparkering, med krav om hvor cyklister følges til arbejde på antal, slags osv., for at bruge dem i udvalgte pendlerruter. lokalplanlægning. Politikker og udvalg Servicefunktioner De relevante politiske udvalg I Hørsholm skal det være let at være udarbejder politikker for trafiksikkerhed cyklist. Derfor vil kommunen støtte og sundhed. Cykling indgår initiativer vedrørende muligheder som et centralt element i begge for at tage cyklen med i toget. politikker. MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Trafikpolitik og andre tiltag på skoler kr Cykelparkering v. Kokkedal St kr. Servicefunktioner, fx gratis cykeltjek kr. Politikker og udvalg - 14 Cykelparkering Cyklen er et mere attraktivt transportmiddel, hvis det kan kombineres med andre transportmidler, fx bus og tog. Derfor vil kommunen i samarbejde med relevante aktører øge Cyklist på Hørsholm Ridebane

15 Indsatsområde 5 Fremkommelighed Cykelparkering ved gågaden For en cyklist er det en stor gene at skulle nedsætte hastigheden eller helt stoppe og vente. Derfor vil Hørsholm Kommune forbedre fremkommeligheden i signaler og andre steder, hvor cyklisterne typisk oplever lavere rejsehastighed. MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Signalregulerede kryds, optimering Andre steder kr kr. Signalregulerede kryds I signalregulerede kryds skal cyklister stoppe for rødt som alle andre. Men i T-kryds, hvor cyklisten på den gennemgående vej ikke kommer i konflikt med bilerne, kan fremkommeligheden blive forbedret ved at undtage cyklisten fra signalet. Cyklisten skal stadig holde tilbage for fodgængere. Endvidere vil kommunen undersøge muligheden for at tillade cyklisterne at svinge til højre i signalregulerede kryds. Det kan blandt andet gøres ved at etablere særlige svingbaner for de højresvingende cyklister. På veje med mange signalregulerede kryds undersøges muligheden for at etablere grønne bølger for cyklisterne. Det fungerer ved, at signalerne indstilles, så en cyklist med en bestemt hastighed får grønt i alle signalerne. Andre steder I gågaden er det i dag ikke tilladt at trække med sin cykel, og der er begrænset cykelparkering. Det betyder, at cyklisterne bliver pålagt en stor omvej. Kommunen vil indgå i en dialog med politiet om en ophævelse af forbuddet. Samtidig vil kommunen arbejde for, at det bliver tilladt at cykle gennem gågaden uden for butikkernes åbningstid. Endvidere vil kommunen arbejde for at forbedre cykelparkeringen ved gågaden. Det giver cyklisterne en god cykelrute, og samtidig skaber det mere liv i gågaden på tidspunkter, hvor der ellers er affolket. Ved stiudmundinger etableres cykelbump i stedet for stibomme. Det gør det lettere for cyklister at passere, samtidig med at hensynet til trafiksikkerheden opretholdes. I øvrigt indskærpes forbuddet mod knallertkørsel på en række stier. Politiet anmodes om kontrol, blandt andet på veje og stier i området omkring Alsvej. Krydset mellem Bolbrovej og Usserød Kongevej 15

16 Indsatsområde 6 Trafiksikkerhed Sving til Bloustrødvej Uheldsudviklingen vil løbende blive fulgt for at sikre, at der heller ikke i fremtiden findes steder på kommunens veje og stier, hvor der er større koncentrationer af cyklistuheld. Desuden vil en række fysiske forhold blive gennemgået med henblik på at sikre, at de fysiske forhold lever op til de trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger. Bedre datagrundlag I politiets registrering af trafikulykker er cyklistulykker som regel underrepræsenteret. Det skyldes, at ulykkerne sjældent bliver anmeldt til politiet. Som supplement til politiets registreringer vil Hørsholm Kommune i det fremadrettede arbejde inddrage oplysninger fra skadestuer, når det bliver muligt. Det vil give et bedre indtryk af cyklistulykkerne. Højresvingsulykker Afmærkningen i alle signalregulerede kryds vil blive gennemgået med henblik på at sikre, at cyklisterne er tydelige for MIDLER TIL AT NÅ MÅLET: Datagrundlag - Højresvingsulykker, afmærkning kr. Trafiksikkerhedsrevision - de øvrige trafikanter. Der vil især blive lagt vægt på risikoen for højresvingsulykker. Gennemgangen vil blandt andet fokusere på tilbagetrukne stopstreger for biler samt behovet for afmærkning af cyklisternes areal. I gennemgangen vil også indgå vigepligtskryds, hvor der er mange højresvingende biler. Trafiksikkerhedsrevision Der vil blive foretaget trafiksikkerhedsrevision af alle projekter for ombygning af veje og stier. Det vil sikre, at det enkelte projekt bliver udført under hensyntagen til de enkelte trafikantgruppers sikkerhedsmæssige behov. Sving på Bloustrødvej 16 Krydset mellem Usserød Kongevej og Hørsholm Allé

17 Handlingsplan Dynamisk tavle på Usserød Kongevej Cykelhandlingsplanen udgør grundlaget for de kommende års forbedringer af cyklisternes forhold i Hørsholm. Planen indeholder projektforslag for i størrelsesordenen mio. kr. Heraf udgør forslag til nye cykelstianlæg, på Lågegyde, Alsvej og langs Usserød Å ca. 17 mio. kr. Nogle projekter vil blive udført i forbindelse med den løbende drift. Det gælder fx ændret afmærkning i kryds samt forbedret belægning og renholdelse. Projekter, der skal skabe en holdningsændring fx kampagner og undervisning skal gentages år for år for at have en god effekt. Kampagnerne vil i øvrigt blive koordineret i forhold til andre tiltag på området, fx når de landsdækkende kampagner bliver gennemført. Indkøb og opstilling af udstyr vil blive nærmere planlagt med det samme, men selve implementeringen vil blandt andet afhænge af en række samarbejdspartnere. Oversigt indsatser og prioriteringer Alle projekterne er samlet i et oversigtsskema. Her er der angivet hvilket af de 6 indsatsområder projektet hører under. Endvidere er der angivet et overslag over økonomien samt et forslag til tidspunkt for realisering. Det endelige tidspunkt for realisering vil naturligvis afhænge af kommunens samlede budget. For driftsprojekter som fx snerydning kan omkostningerne variere, afhængigt af behovet år for år. Derfor er der ikke angivet et overslag over økonomien for disse projekter. Der er heller ikke angivet en økonomi for de projekter, som kommunen kan gennemføre ved hjælp af eget personale. I disse projekter fx etablering af grønne bølger for cyklisterne vil der dog være omkostninger til løn. Det videre arbejde Når cykelhandlingsplanen er vedtaget, skal hvert enkelt projekt vedtages politisk, før det kan udføres. Endvidere skal mange af projekterne godkendes af politiet. I nogle tilfælde hænger projekterne sammen med projekterne i Trafiksikkerhedsplan I disse tilfælde skal projekterne koordineres. Cykelstativ ved Hørsholm Gågade 17

18 Oversigt indsatser & prioriteringer Nr. Projekter Drift/Anlæg Overslag Indsatsområde 1 Renholdelse og snerydning D Driftsbudget Cykelkomfort 2 Landsdækkende kampagner D Driftsbudget Adfærd i trafikken 3 Cyklistbump i stedet for bomme A kr. Fremkommelighed 4 Bedre datagrundlag D Eget personale Trafiksikkerhed 5 Trafiksikkerhedsrevision D Eget personale Trafiksikkerhed 6 Kampagner for at få flere op på cyklen D kr. Adfærd i trafikken 7 Forbedring af belægning og belysning D Driftbudget Cykelkomfort 8 Cykelregnskab D Eget personale Adfærd i trafikken 9 Trafikundervisning på skoler D kr. Adfærd i trafikken 10 Undervisning af cyklister over 65 år D kr. Adfærd i trafikken 11 Undervisning af årige D kr. Adfærd i trafikken 12 Cyklistevents D kr. Samarbejde 13 Trafikpolitik for hver skole D kr. Samarbejde 14 Udbredelse af cykelrutekort D kr. Cykelrutenet 15 Oprettelse af observatørkorps D Eget personale Cykelkomfort 16 Gennemgang af belægning D Eget personale Cykelkomfort 17 Politikker for trafiksikkerhed og sundhed D Eget personale Samarbejde 18 Løbecykler D kr. Samarbejde 19 Cykelpumper A kr. Cykelkomfort 20 Cykelbarometer og fartmåler A kr. Adfærd i trafikken 21 Vejvisning på 3 stier A 1 mio. kr. Cykelrutenet 22 Cykelparkering ved Kokkedal st. og D kr. Samarbejde gågaden 23 Tilladelse til at cykle i gågaden i udvalgte D Eget personale Fremkommelighed tidsrum 24 Grøn bølge for cyklister D Eget personale Fremkommelighed 25 Gennemgang af afmærkning i signaler D kr. Trafiksikkerhed 26 Cyklister på primærvejen, der kører A kr. Fremkommelighed ligeud, bliver undtaget fra signalet 27 Højresvingsmulighed for cyklister i A kr. Fremkommelighed signaler 28 Bycykler D kr. Samarbejde 29 Nye stier A 17 mio. kr. Cykelrutenet 30 Ombygning af eksisterende veje med fartdæmpninng og midterhelle med krydsningsmulighed A 3 mio. kr. Cykelrutenet 18

19 19

20 Hørsholm Kommune Vej og Parkafdelingen Ådalsparkvej Hørsholm

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere