Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler"

Transkript

1 Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler

2 Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor i disse år. Problemstillingerne er komplekse, og der er ingen enkle løsninger. Én ting kan dog bidrage til at løse begge problemer på én gang - og det er cyklen! Som cyklist er man CO2-neutral, man bidrager ikke til bilkøerne og får samtidig masser af god motion. I de seneste år er antallet af cykelture faldet i de fleste af landets byer. Byrådet vil gerne have flere til at bruge cyklen på de korte ture, hvor den er en reel mulighed. Som led i Frederikshavn Kommunes medvirken i Nordiske Cykelbyer fremlægger vi derfor et forslag til en cykelpolitik. Det er byrådets bud på, hvilke mål vi skal nå, og hvilke virkemidler vi vil bruge for at få flere til at cykle. Forslaget er et oplæg til diskussion, og vi håber at mange borgere, arbejdspladser og interesseorganisationer vil kvalificere diskussionen og bidrage med synspunkter og idéer til, hvordan vi når målet. På bagsiden kan du se, hvordan du kan bidrage til diskussionen. Venlig hilsen Lars Møller borgmester 2 FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN

3 Indledning Frederikshavn Kommune vil være motionskommune nr. 1. Der er allerede mange borgere i Frederikshavn Kommunen, der cykler. Hver fjerde tur i Skagen og Frederikshavn tilbagelægges på cykel, og dermed er vi faktisk nogle af landets flittigste. En del af forklaringen på de mange cykelture er måske, at vi ikke har så mange biler og penge som i andre dele af Danmark. Bilejerskabet og den gennemsnitlige husstandsindkomst i Frederikshavn Kommune ligger i den lave ende. En anden del af forklaringen er givet, at det er let at komme rundt på cykel afstandene er korte og terrænet er fladt. Men derfor vil vi stadig gerne have endnu flere til at cykle. Byrådet har som mål, at vi skal være Nordjyllands sundeste kommune, og her er motion en vigtig ingrediens. Derfor vil vi også være Motionskommune nr. 1. Derfor medvirker Frederikshavn Kommune som projektleder i projektet Nordiske Cykelbyer. I Nordiske Cykelbyer samarbejder 11 kommuner i Norge, Sverige og Danmark om at fremme cykeltrafikken og forbedre forholdene for cyklisterne. Det foreløbige resultat af samarbejdet, der støttes af EU s Regionalfond, er Flere cyklister byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle. Politikken skal gøre det nemt, hurtigt, sikkert og trygt at transportere sig på cykel i Frederikshavn Kommune. Cykelpolitikken indeholder to dele: Den foreliggende del er en vision og forklarer de overordnede mål for det cykelfremmende arbejde. Desuden fastlægges der syv indsatsområder, som udgør vejene ad hvilke målene skal nås. Denne overordnede del af politikken besluttes af byrådet. En efterfølgende del (Indsatser) er en nærmere redegørelse for de syv indsatsområder og de udfordringer, der ligger til grund for dem. For hvert område fastlægges der delmålsætninger og der udpeges konkrete projekter, der skal sættes i værk for at nå målet. Denne del besluttes af de politiske fagudvalg. Læs mere om Nordiske Cykelbyer på TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE 3

4 Visionen og målet Det er byrådets mål at øge andelen af lokale cykel- og gåture med 10% frem til Visionen Byrådet vil bevare og udvikle Frederikshavn Kommune som et sted, hvor bemærkelsesværdigt mange børn og voksne vælger cyklen frem for bilen. Cyklen skal være det foretrukne transportmiddel til de korte ture til: arbejde, skole, indkøb, fritid og rekreative arealer. Målet I 2009 gennemførte Danmarks Tekniske Universitet en transportvaneundersøgelse. Skemaet her på siden viser, hvordan transporten i Frederikshavn fordelte sig på de forskellige transportformer. Det er byrådets mål at øge andelen af lokale cykel- og gåture med 10% frem til I 2009 udgjorde andelen af cykel- og gåture 41% af den samlede transport. I 2022 er det målet at cykel- og gåture skal udgøre 51% af den samlede lokale transport. Målet om øget cykeltrafik skal opnås igennem en række planlagte indsatser. Erfaringerne viser, at det ikke er tilstrækkeligt at gøre én ting f.eks. at bygge flere cykelstier. Der skal igangsættes initiativer på flere områder samtidig. Initiativer der samlet set medvirker til, at det bliver rart at være cyklist og at cyklisterne føler sig værdsatte. Erfaringerne viser også, at det er vigtigt at arbejde på både den korte og den lange bane. Der skal arbejdes med både detaljen, der er synlig her og nu, og de langsigtede planer. Flere interessenter skal være aktive samtidig. Cyklisterne skal forkæles og initiativerne må også gerne medvirke til, at cyklisterne betragtes som nogle, der er smarte. Ifølge den transportvaneundersøgelse som Danmarks Tekniske Universitetgennemfører fordelte transporten i Frederikshavn i 2009 sig på de forskellige transportformer som det fremgår af skemaet. År/transportform Bil Kollektiv Gang Cykel FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN

5 Indsatsområder At fremme cykeltrafik kræver, ud over et erklæret mål, at det er fastlagt, hvordan vi vil nå målet. Cykelstier Der skal være planer for udbygning af cykelstinettet, der sikrer et sammenhængende net med høj fremkommelighed. Detaljer på stinettet skal udformes med omtanke, så det at cykle opleves rart. Det er desuden vigtigt, at belægninger vedligeholdes og renholdes løbende. Cykelparkering For enden af enhver cykeltur stå der en cykel. Det skal derfor gøres nemt og sikkert at parkere cyklen. Både når den parkeres ved arbejdspladsen, institutionen, butikkerne og når cyklen parkeres ved tog- og rutebilstationer. Drift og vedligeholdelse Alle undersøgelser viser, at cyklister prioriterer kørekomforten meget højt. Det er på mange måder vanskeligt at sikre høj kørselskomfort på cykel, men belægningernes overflade deres jævnhed og renog vedligeholdelsen af dem - samt udformning af ramper og detaljer på stinettet har stor betydning for den samlede cykeloplevelse. Sikkerhed og tryghed Det hverken farligere eller mere sikkert at være cyklist i Frederikshavn Kommune end i andre kommuner. Men hvert uheld er stadig ét for meget, og derfor skal indsatsen for større trafiksikkerhed naturligvis fortsættes. Det er af afgørende betydning for det forebyggende arbejde, at kendskabet til hvor og hvordan alle trafikulykkerne sker, forbedres. Kombinationsrejser Cyklen er et oplagt transportmiddel til ture under 4-5 km. Er afstanden længere, vælger færre cyklen. På de længere ture er det afgørende, at der er gode muligheder for at kombinere cyklen med kollektiv trafik det være sig bus, rutebil eller tog. Der er flere muligheder for at kombinere transportformerne. Cyklen kan enten parkeres ved det kollektive trafikknudepunkt eller medbringes. Begge muligheder fordrer særlige løsninger. Cykelservice Cyklister efterspørger, akkurat som bilister, en række services: luft, væske, kort, ruteplanlægning og vejvisning og så selvfølgelig reparationsværksteder. De private cykelværksteder leverer dele af ydelserne, men erfaringer fra andre steder viser, at kommunen kan fremme cykeltrafik ved enten selv at levere ydelserne eller ved at initiere en udvikling, der sikrer at de leveres. Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser Cykelpolitikken for Frederikshavn Kommune er blevet til i dialog med cyklister og en række interessenter. Det er den bl.a. for at sikre, at politikken afspejler de forskellige behov og ønsker, som borgerne har, set i samspil med de øvrige udfordringer på trafikområdet. Frederikshavn Kommune ønsker at videreføre denne dialog med alle relevante parter så det bliver lettere og mere sikkert at bruge cyklen som transportmiddel i de tre hovedbyer Skagen, Sæby og Frederikshavn. TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE 5

6 Hvor er vi nu? Baggrunden for cykelpolitiken er alvorlig. Cykel for sundheden og miljøet Selvom der er mange cykler i Danmark, bevæger vi os alligevel for lidt. Manglende fysisk aktivitet, uhensigtsmæssig livsstil og forkert kost betyder, at store dele af den danske befolkning slås med de såkaldte livsstilssygdomme. Nogle læger taler om en fedmeepidemi, og flere sundhedsøkonomer er af den opfattelse, at alene type 2-diabetes er en tikkende bomber under det danske sundhedssystem. Borgerne i Frederikshavn Kommune har de samme sygdomme, som den øvrige befolkning. Vores seneste sundhedsprofilundersøgelse fra 2007 viser, at knap 16% af borgerne er fysisk inaktive i fritiden. Undersøgelsen viser endvidere en generel tendens til, at mænd er mere inaktive end kvinder. I gruppen af mænd mellem år er mere end en femtedel ikke fysisk aktive. Når man cykler kan man kombinere behovet for at transportere sig fra ét sted til et andet med behovet for at motionere. Bare en halv times daglig motion er virksom medicin mod de fleste livsstilssygdomme. Og så er cykeltrafik tillige en miljørigtig måde at transportere sig på. Hver km der tilbagelægges på cykel i stedet for i bil sparer miljøet for 654g CO2. Transporterer man sig dagligt 8 km på cykel i stedet for i bil f.eks. mellem hjem og arbejdsplads - sparer man miljøet for fem kg CO2. I runde tal svarer det til 1000kg CO2 årligt. Det er et godt og kontant bidrag til et bedre miljø. Mange cykler allerede, men flere skal med Der er allerede bemærkelsesværdigt mange borgere i kommunen, der cykler. I Frederikshavn og Skagen tilbagelægges 25 % af turene på cykel. 6 FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN

7 Det er en hel del flere cykelture end mange andre steder i landet. Alligevel tyder meget på, at vi kan få endnu flere til at vælge cyklen. Byerne er cykelvenlige afstandene er korte og terrænet er overvejende fladt. Erfaringerne fra andre steder viser, at det er lettere at få flere til at cykle, hvor der i forvejen er mange cyklister. Og endelig vil mange gerne motionere mere end de allerede gør. Men lige så vigtigt er det, at en stor del af de ture, der i øjeblikket tilbagelægges i bil i byerne, er under fire km det er ture, der måske lige så godt kunne foretages på cykel? Det kan lade sig gøre at flytte transport fra bil til cykel... Hvad har vi allerede gjort for at få flere til at cykle? I Frederikshavn Kommune har indsatsen for at få flere til at cykle hidtil overvejende knyttet sig til Dansk Cyklistforbunds kampagner: Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler. Bycykelordningen og kommunale medarbejderes adgang til tjenestecykler fremmer også cykeltrafik. Og så har vi selvfølgelig bygget cykelstier! Men det er kun for den gamle Frederikshavn Kommune, der er lagt planer for, hvor stierne skal udbygges, hvis cykelstinettet skal hænge bedre sammen. Odense - investering på 20 millioner gav sundhedsbesparelse på 133 millioner Erfaringer fra Odense har vist, at det kan lade sig gøre at flytte transport fra bil til cykel. Over en periode på fire år er antallet af cykelture øget med 20%. Virkemidlerne har ikke været restriktioner i forhold til bilisterne, men derimod at forkæle cyklisterne. Det er gjort populært og attraktivt at bruge cyklen, når man skal rundt i byen. og det kan betale sig. Forskere på Syddansk Universitet påviste i første omgang, at en samlet investering på i alt 20 millioner kr. i cykelfremme medførte en besparelse på sundhedsområdet på 33 millioner kr. - alene i projektperioden. Flere har efterfølgende påpeget, at denne besparelsesberegning er ufuldstændig, idet opgørelsen af produktionstabet som følge af sygedage ikke er indregnet. Det sparede produktionstab i den fire-årige periode, som følge af mindre sygefravær, er nu udregnet til 100 millioner kr. Ved at investere 20 millioner kr. over en fire-årig periode har projektet altså sparet Odense Kommune, og det danske samfund, for 133 millioner kr! TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE 7

8 Hvad viser vores undersøgelser? I 2009 gennemførte vi en undersøgelse, hvor mange borgere bidrog med væsentlige oplysninger om deres transportvaner og deres oplevelse af byerne som cyklist. Hvorfor cykler vi? Hele 93% begrunder valget af cyklen som transportmiddel med ønsket om at kombinere behovet for transport med muligheden for samtidig af få motion og frisk luft. 71% af cyklisterne oplyser, at de bruger cyklen som transportmiddel, fordi det er nemt og hurtigt. 45% begrunder valget af cyklen med ønsket om at gøre noget for miljøet eller for at spare penge. 29% Utilfredse 41% Tilfredse 31% Ved ikke Vedligeholdelse af cykelstier 41% af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med vedligeholdelsen dvs. belægning, fejning og snerydning af cykelstier og cykelbaner. 29% er utilfredse eller meget utilfredse. 37% Rimelige 4% Dårlig 11% Utilfredse 21% Ved ikke 56% Gode 66% Tilfredse Kommunen som cykelby 56% af cyklisterne vurderer sammenfattende kommunens tre største byer som gode eller meget gode cykelbyer. 37% vurderer at byerne er rimelige. Kun 4% vurderer, at byerne er dårlige cykelbyer. Omfanget af cykelstier 66% af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter i byerne. 11% er utilfredse eller meget utilfredse. 15% Føler sig Usikre 27% Ved ikke 58% Føler sig sikre 3% Utilfredse 11% Ved ikke 80% Tilfredse Sikkerhed i trafikken 58% af cyklisterne føler sig sikre eller meget sikre i forhold til uheld i trafikken. 15% føler sig usikre eller meget usikre. Cyklist i trafikken 80% af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres mulighed for at komme frem i trafikken. Kun 3% af cyklisterne er af den opfattelse, at det er svært som cyklist at komme frem i trafikken. Samlet set er det ikke noget dårligt skudsmål, men der er plads til forbedringer. 8 FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN

9 Hvad kan få os til at cykle mere? 37% svarer, at de i forvejen cykler alt, hvad de kan. Næsten 60% svarer dog, at ønsket om mere motion og et sundere liv kan motivere dem til at cykle mere. 27% oplyser at flere cykelstier/cykelbaner kan motivere dem til at cykle mere. 25% mener at øget sikkerhed for cyklister i trafikken kan motivere dem til at cykle mere. Hvad føler cyklisterne sig generet af i trafikken? Cyklisterne føler sig mest generet af knallerter og bilister, men mange svarer også, at de føler sig generet af farlige vejkryds, manglende cykelstier, dårlig vedligeholdelse af cykelstier og veje samt af lastbiler. Workshop I foråret 2010 blev der under overskriften Hvordan får vi flere borgere i Skagen, Sæby og Frederikshavn til at tage cyklen på de korte ture? afholdt en workshop. Forskellige lokale interessenter bidrog med idéer til, hvordan cykeltrafikken kan fremmes. Der kom mange spændende idéer og synspunkter på workshoppen. Nogle af synspunkterne understreger vigtigheden af at formidle og markedsføre tiltag, der allerede er gjort for at gøre livet lettere for cyklisterne. Flere af idéerne og diskussioner fra workshoppen har dannet grundlag for udvælgelsen af Indsatsområderne i cykelpolitikken. Kontakt til lokale virksomheder ekstern høring Vi har spurgt lokale holdkaptajner i Dansk Cyklistforbunds kampagne Vi cykler til arbejde 2010, hvad de mener, der skal til for at få flere til at cykle. Holdkaptajnernes reaktioner er ligeledes medgået ved udformning af cykelpolitikken. TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE 9

10 Gennemførte cykel projekter Kommunens første cykelbarometer blev rejst den 19. august 2010 i Frederikshavn. Udover den nyttige tællefunktion signalerer det at her tæller cyklisterne. Nogle ser barometeret som en hyldest til de politikere, der i sin tid besluttede, at bruge en del af den nedlagte jernbaneforbindelse til Sæby til cykel- og gangsti. 10 FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN

11 Nye cykelstier langs dele af Koktvedvej. Den dobbeltrettede cykelsti langs Kragholmen i Frederikshavn har fået et nyt silkeglat lag asfalt. Det var også tiltrængt og nu er det en ren fornøjelse at cykle på stien. TILLÆG NR TIL KOMMUNEPLANEN FLERE CYKLISTER - BYRÅDETS POLITIK FOR HVORDAN VI FÅR FLERE TIL AT CYKLE 11

12 Hvad sker der nu? I cykelpolitikkens anden del findes en nærmere redegørelse for de lokale udfordringer indenfor de udpegede Indsatsområder. På den baggrund beslutter Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg delmålsætninger for hvert Indsatsområde. Desuden udpeges der konkrete projekter indenfor hvert Indsatsområde projekter der sætter handling bag ordene og bringer os nærmere delmålene. Har du synspunkter til politikken? Forslag til Cykelpolitikken er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 6. juli 2011 til den 31. august Har du idéer eller forslag til hvordan vi får flere op på cyklerne skal du sende dem så vi har dem i hænde senest den 31. august Idéer og forslag sendes til: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn eller til mailadressen: Mærk kuvert eller mail Flere cyklister. Har du spørgsmål til forslaget kan du sende en mail til ovennævnte adresse eller ringe til: Finn Rasmussen på tlf

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser Flere cyklister Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG Indsatser Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor i disse år. Klimaforandringer

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Statusrapport 2009 Sådan er her nu

Statusrapport 2009 Sådan er her nu Statusrapport 2009 Sådan er her nu Skagen Frederikshavn Sæby Indledning Dette er er en beskrivelse af cyklisternes forhold i Frederikshavn Kommune i 2009. Det er Kommunes afsæt i projektet Nordiske cykelbyer

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter Bilag 3 Beskrivelse af program og projekter 2018-2020 Cykelby Hvidovre Cykelby Hvidovre skal fremme cyklismen i Hvidovre blandt borgere og ansatte i kommunen (til og fra arbejde, og i arbejdstiden). Overordnet

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister Cyklistadfærd Cyklister på Frederiksberg Børn på cykel Ældre på cykel Cykelparkering

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt

Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt Odense d. 26. oktober 2007 Invitation til deltagelse i et nordisk cykelprojekt Trængsel, sundhed og klima står højt på de fleste kommunale dagsordener i disse år. Problemstillingerne er komplekse og løsningerne

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Socialdemokraternes udspil til en ny og ambitiøs cykelpolitik vil gøre Danmark til verdens førende cykelnation.

Socialdemokraternes udspil til en ny og ambitiøs cykelpolitik vil gøre Danmark til verdens førende cykelnation. Op på cyklen, Danmark! Socialdemokraternes udspil til en ny og ambitiøs cykelpolitik vil gøre Danmark til verdens førende cykelnation. 27. juli 2007 Indledning Danmark er allerede kendt som en ivrig cykelnation.

Læs mere

Cykling og fysisk aktivitet. Introduktion. Cykling, motion, miljø og sundhed. Baggrund. Fysisk inaktivitet og sundhed. Fysisk inaktivitet og sundhed

Cykling og fysisk aktivitet. Introduktion. Cykling, motion, miljø og sundhed. Baggrund. Fysisk inaktivitet og sundhed. Fysisk inaktivitet og sundhed Introduktion Cykling, motion, miljø og sundhed Generelt om cykling, sikkerhed og sundhed Fokus på cykelbyer hvad er de drivende faktorer og hvordan er resultaterne? Baggrund Fysisk inaktivitet og sundhed

Læs mere

NVF workshop om cykeltrafik

NVF workshop om cykeltrafik NVF workshop om cykeltrafik CV Troels Andersen 1990 2007 Trafikplanlægger og Projektleder Odense Cykelby 2007 2008 Udviklingskonsulent TTS A/S 2008 2010 Rådgiver COWI A/S 2010 - Projektleder Fredericia

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed. Økologisk Råd og Thomas Krag Mobility Advice

Cykling, motion, miljø og sundhed. Økologisk Råd og Thomas Krag Mobility Advice Cykling, motion, miljø og sundhed Introduktion Generelt om cykling, sikkerhed og sundhed Fokus på cykelbyer hvad er de drivende faktorer og hvordan er resultaterne? Baggrund 2.5 million years 50 years

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 17 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning 3 Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg 4 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 6 Cyklistadfærd 7 Cyklister på Frederiksberg 8 Børn på cykel 10 Ældre på

Læs mere

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b CykelRegnskab ESBJERGKOMMUNE 2012 INDLEDNING Et af Esbjerg Kommunes politiske mål er, at flere skal cykle og flere skal cykle mere. Når flere vælger cyklen frem for motoriseret transport opstår der en

Læs mere

Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark.

Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark. Cykeltrafikkens udvikling Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark. Ifølge VD's trafikindeks for cykeltrafik faldt den med 15 % fra 1990 til 2000 og yderligere

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Forord: Cyklistforbundet i Hvidovre fremsender hermed et notat om Hvidovre en Cykel-kommune til Agenda 2100 strategi & handlingsplan for 2012 15.

Forord: Cyklistforbundet i Hvidovre fremsender hermed et notat om Hvidovre en Cykel-kommune til Agenda 2100 strategi & handlingsplan for 2012 15. Forord: Cyklistforbundet i Hvidovre fremsender hermed et notat om Hvidovre en Cykel-kommune til Agenda 2100 strategi & handlingsplan for 2012 15. Det er vores håb at notatet kan give idéer og inspiration

Læs mere

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen:

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen: SYNOPSIS Projekt Trafikplan for Furesø Kommune Kunde Furesø Kommune Notat nr. 1 Dato 2012-08-02 Til Fra Furesø Kommune Rambøll Synopsis for Trafikplan for Furesø Kommune Furesø Kommune har besluttet at

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Cykelby Cykelpuljen 2012 nye ambitioner for fremtidens cykelby Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus cykelby - cykelpuljen 2012 forord Aarhus Kommune har med en historisk stor cykelsatsning

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere