InterCity og InterCityLyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InterCity og InterCityLyn"

Transkript

1 InterCity og InterCityLyn Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup Sønderborg Padborg

2 Rejser med InterCity og InterCityLyn Indhold Plan Side Frederikshavn Tegnforklaring 4 Sådan bruger du køreplanen 6 Thisted Aalborg Hvor lang tid skal du bruge til at skift e tog? 8 Vigtigste ændringer for køreplanen 10 Struer 2 Viborg Århus Sporarbejder medfører ændringer 10 Herning Trafi kinformation 11 Esbjerg 6 4 Vejle Middelfart Odense København H Kbh./ Kastrup Ystad Rønne 10 Pladsreservation 12 Rejsetidsgaranti 13 Køb af billet 13 Røgfri tog 13 Sønderborg København - Frederikshavn 14 Padborg København - Århus - Struer 38 3 København - Herning - Struer - Thisted 48 Sådan bruges kortet Numrene på kortene viser, i hvilken køreplan du bedst kan fi nde din rejse mellem to stationer. Hvis begge stationer ligger på en rød del af linjen, kan du fi nde alle rejser mellem de to stationer i den køreplan, der er vist ved linjen. 4 København - Esbjerg 56 5 København - Sønderborg/Padborg 68 6 Frederikshavn - Århus - Esbjerg 76 7 Frederikshavn - Sønderborg/Padborg København - Ystad/Bornholm 100 Rejser og helligdage 108 Hvis den ene station ligger på den røde del og den anden station ligger på den grå del af samme linje, viser køreplanen alle rejser til og fra den station, der ligger på den røde del af linjen. Kalender 109 Opdateret den 17. jan 2008 Tryk Nørhaven Paperback A/S Hvis begge stationer ligger på den grå del af linjen, viser køreplanen udvalgte muligheder for rejser mellem stationerne. Udgivet af: DSB Planlægning og Trafi k Sølvgade København K DSB tager forbehold for trykfejl og ændringer i køreplanerne. De opdaterede køreplaner kan ses på dsb.dk/koereplaner. 2 3

3 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 1 eller nat eft er... (for de tog, der - som de sidste af dagens toggang - kører eft er midnat) Kørsel omkring helligdage, se side 108 Key of symbols If nothing is writt en under køredage the train runs every day. 1 Monday 1 2 Tuesday 1 3 Wednesday 1 4 Thursday 1 5 Friday 1 6 Saturday 1 7 Sunday 1 1 or night aft er... (for trains which - as the last train of the day - have departures aft er midnight) Traffi c around public holidays, see page 108 b Signatur f.eks. 1 i forbindelse med bølgelinie fortæller, hvornår toget kører b Legend e.g. 1 in connection with the wavy line indicate when the train departs g Toget standser ikke ved den pågældende station/holdested g The train does not stop at that particular station/halt i l I e n v s G F a På gråt rastefelt vises tilslutningstider til/fra stationer på andre strækninger. Tilslutningstid, som vises i hvidt felt i rastefeltet, angiver direkte tog Tog uden signatur foran tognummer er Regionaltog I visse Regionaltog fi ndes både DSB 1 og Standard. Andre har kun Standard InterCity. Toget har DSB 1 og Standard InterCityLyn. Toget har DSB 1 og Standard Interregionaltog. Toget har Standard EuroCity. Internationalt dagtog med 1. og 2. klasse. Pladsreservering kræves EuroNight. Internationalt natt og med 1. og 2. klasse. Pladsreservering kræves Arriva Togskift e Børneguide Luft havn Ankomst i l I e n v s G F a Connecting journeys to/from other stations are indicated in the grey area. Journeys which are indicted in the white area are direct trains Train without symbol in front of train number are Regional Trains Some Regional Trains have both DSB 1 (1. class) and Standard. For others only Standard is available. InterCity. Train with DSB 1 (1. class) and Standard InterCityLyn. Train with DSB 1 (1. class) and Standard Interregional train. Train with Standard EuroCity. International train with 1. and 2. class. Seat reservation required EuroNight. International nightt rain with 1. and 2. class. Seat reservation required Arriva Change of train Att endant for children Airport Arrival 4 5

4 Sådan bruger du køreplanen Hvordan fi nder du den rigtige strækning? Køreplanen indeholder alle togforbindelser for længere rejser i Danmark. På kortet og i indholdsfortegnelsen på side 2 og 3 kan du se, hvilken plan for InterCity og InterCityLyn, der dækker din rejse. Rejser du lokalt eller regionalt, kan du med fordel slå op i DSBs strækningskøreplaner for at se alle dine rejsemuligheder. Dem kan du hente gratis på stationerne eller fi nde på dsb.dk. Skal du med tog til udlandet, henviser vi til køreplanerne International Nord og International Syd, som du kan hente gratis på stationerne og fi nde på dsb.dk. Hvilke dage kører toget? Tog, der ikke kører alle dage, er øverst markeret med en signatur 1-7, der fortæller, hvilke dage toget kører. Se tegnforklaring side 4 og afsnitt et om rejser og helligdage. Når feltet er tomt, kører toget alle dage. Undtagelser er markeret med fodnoter. Selv om et tog kører så sent på aft enen, at klokken undervejs passerer midnat, ændrer vi ikke angivelsen af togets køredag. Hvordan kan du se forbindelser til andre tog? På stationer, hvor der er forbindelse til/fra tog på andre strækninger, er hhv. ankomstt id til tilslutt ende station eller afgangstid fra tilslutt ende station angivet i et gråt rastet felt. Er en tid i et ellers skraveret felt hvid, betyder det, at toget er et direkte tog uden skift på den nævnte station. Hvornår må du tage cykel med i toget? Som hovedregel har du altid mulighed for at tage cykel med i toget. Vi har dog kun plads til et begrænset antal cykler i hvert tog. I brochuren Cykler i tog kan du læse om reglerne for cykler i DSB s tog. Brochuren kan du få på alle større DSB stationer. Hvilke tog har børneguide? I køreplanerne er afgange med børneguide markeret med G. I brochuren DSB Børneguide kan du læse mere om DSB s børneguideordning. Brochuren fi nder du på alle større stationer sammen med en række andre brochurer, der informerer om rejsetider, køreplaner, priser med mere. Du kan også hente oplysninger på dsb.dk. Hvornår kører toget? Tiderne i køreplanen er afgangstider, undtagen når der er angivet et a eft er stationsnavnet. a betyder, at den viste tid er ankomstt iden. Rejser og helligdage I forbindelse med helligdage er der ændringer af køredagen. For eksempel kører DSB Skærtorsdag eft er en lørdagskøreplan, mens Arriva kører som en søndag. Arrivas tog er markeret med et v foran tognummeret. Se de særlige DSB- og Arriva-køredage bagest i hæft et. Hvornår skal du skift e tog på en rejse? Er der sat s bag ved en tiden i en køreplan, betyder det, at du skal skift e tog på den pågældende station. Oft e vil køreplanen både indeholde ankomst- og afgangstid for stationen. 6 7

5 Hvor lang tid skal du bruge til at skift e tog? Skift mellem 2 tog På langt de fl este stationer kan du skift e tog på 1-2 minutt er. På visse stationer skal du dog regne med længere skift etid. I nedenstående tabel kan du se hvor lang tid, du bør regne med at bruge til skift mellem tog på disse stationer. Andre tog venter normalt ikke på forsinkede tilslutt ende tog, da det vil påvirke den øvrige toggang. Mindste skift etid Til og fra i minutt er S-tog Bramming 5 Esbjerg 4 Fredericia 5 Herning 4 Høje Taastrup 4 5 København H 6 6 Langå 4 Lunderskov 5 Nørreport 4 6 Nørreport til Metro 3 Odense 5 Ringsted 5 Roskilde 5 Skanderborg 5 Struer 4 Valby 5 6 Vejle 5 Østerport 5 6 Århus H 6 Aalborg 4 IC Bornholm IC Bornholm har afgang og ankomst fra spor 26 på Københavns Hovedbanegård. Du skal derfor regne med en skift etid på op til minutt er. Du kan kun komme direkte til spor 26 fra Tietgensgade. Spor 26 fi nder du mellem spor 4 og 5. Københavns Luft havn, Kastrup Tog til Københavns Luft havn, Kastrup ankommer til Terminal 3. Regn med op til 10 minutt ers gang til Terminal 2 (udenrigsfl y) og op til 20 minutt ers gang til Terminal 1 (indenrigsfl y). Skift mellem tog og bus I nedenstående tabel er skift etid til busser angivet. Tiderne er til busser, der holder ved stationen og/eller til selve busterminalen. Mindste skift etid i minutt er Brande 3 Brønderslev 3 Esbjerg 5-7 Fredericia 7 Frederikshavn 5 Herning 4 Hjørring 5 Hobro 1 4 Holstebro 4 Horsens 10 Høje Taastrup 4 Kolding 2 5 København H 6 Korsør 6 Middelfart 5 Nyborg 5 Nørreport 4 Odense 5 Randers 3 5 Ringsted 6 Roskilde 6 Rødekro 5 Skive 3 Slagelse 6 Sorø 5 Struer 4 Sønderborg 1 5 Thisted 1 Tinglev 5 Valby 4 Vejle 6 Viborg 3 Vojens 5 Østerport 4 Aalborg 5 Århus H regn med 20 min. til busterminal 2 regn med 10 min. til busterminal 3 regn med 30 min. til busterminal 8 9

6 Vigtigste ændringer til køreplanen Her kan du se de større ændringer i denne nye køreplan. Flere InterCityLyn Der indsætt es fl ere InterCityLyn, hvilket betyder kortere rejsetider mellem landsdelene og fl ere direkte forbindelser mellem København og Frederikshavn Udvidelsen er på mandage-fredage i aft entimer, lørdag eft ermiddage og søndage formiddage samt aft entimer. Størst er udvidelsen på lørdage. InterCity tog standser i Ørestad Ørestaden s udbygning fortsætt er og derfor tilbydes passagererne nu en direkte togforbindelser med InterCity tog til/fra Ørestaden. Sporarbejder medfører ændringer I løbet af året vil der komme ændringer til køreplanen. Primært på grund af sporarbejder, der skal forbedre det danske jernbanenet. Alle sporarbejder er ikke kendt på udgivelsestidspunktet for denne køreplan. Du kan altid få information om aktuelle ændringer på dsb.dk eller ved at ringe på Ved større sporarbejder med mange ændringer af den normale toggang udgiver DSB en særkøreplan. Du kan få særkøreplanerne på DSB stationer og/eller læse dem på dsb.dk. Ved mindre sporarbejder har vi informationer på stationerne og på dsb.dk. Togene vil blive forsinket på strækningen, og der skal påregnes op til 1 times længere rejsetid. Det betyder, at DSB ikke kan køre eft er den normale køreplan. Der udgives derfor en særkøreplan. 8 uger i sommer med færre tog mellem Fredericia og Århus I sommermånederne reduceres kørslen på strækningen Fredericia-Aarhus på grund af omfatt ende broarbejder. Det betyder, at DSB ikke kan køre eft er den normale køreplan. DSB udgiver derfor en særkøreplan. Trafi kinformation På dsb.dk/trafi kinfo og på DR Tekst TV side 471 kan du følge informationerne om forsinkelser her og nu og varslinger af planlagte ændringer i togdrift en. Ønsker du at abonnere på trafi kvarslinger, kan du tilmelde dig -tjenesten på dsb.dk/trafi kinfo. Du kan også bruge vores gratis SMS-service. Her får du svar på, præcist hvornår dit næste tog kører - dvs. den aktuelle tid, svarende til den du ser på skærmene med trafi kinformation på perronen. Læs mere på dsb.dk/sms. Køreplanerne bliver løbende opdateret på dsb.dk/koereplaner. Banedanmark planlægger sporarbejder så de generer færrest muligt. Sporarbejder er derfor oft e i aft entimerne, i weekender og i forbindelse med helligdage. Men der kan opstår akutt e arbejder, der rammer dagstimerne. Hold dig orienteret på dsb.dk. Forår med sporarbejde mellem Fredericia og Århus I en 3 måneders periode fra ca. 1. april til ca 1. juli vil der være omfatt ende sporarbejder mellem Fredericia og Århus. InterCity og InterCityLyn vil være de eneste tog som køres i Østjylland

7 Pladsreservation Du kan reservere plads i InterCity og InterCityLyn. Det gælder dog ikke for lokale rejser i Hovedstadsområdet. Vi anbefaler, at du bestiller plads, når du skal rejse på Standard. Du kan bestille plads fra to måneder før, du skal rejse. Til rejser lokalt på Sjælland kan du tidligst reservere plads dagen før rejsen. Du kan også reservere plads i dobbeltdækkertogene, der kører fra København til Århus fredag eft ermiddag og fra Århus til København lørdag formiddag og søndag eft ermiddag. Du kan bestille pladsbillett er via dsb.dk/netbutik, på stationen, hos DSB Rejsebureau og på Du kan dog ikke bestille Pendlerplads og Årskortplads på dsb.dk. Har du ikke pladsbillet, kan du med fordel bruge vogn DSB 1 Rejser du på DSB 1 i InterCity og InterCityLyn, behøver du ikke at bestille plads. Dog kan det være en fordel i enkelte tilfælde. Hvis du for eksempel ønsker en bestemt plads, eller I er fl ere, der gerne vil rejse sammen. Rejser du på Pendlerkort til DSB 1, kan du købe en særlig pladsbillet, Pendlerplads, til den strækning, kortet dækker. En DSB 1 Pendlerplads koster 5 kroner. Rejser du på Bus&Tog Årskort til DSB 1, er det gratis at reservere plads. Rejser du på DSB 1 i InterCity og InterCityLyn, er du omfatt et af DSB s pladsgaranti. Skulle der mod forventning ikke være en siddeplads til dig, vil togpersonalet, så vidt muligt, skaff e dig en plads et andet sted i toget. Derudover modtager du som kompensation en DSB 1 Pladsgarantibillet gældende til en ny gratis rejse til samme DSB strækning i Danmark. betale tillæg alle dage, hvis du rejser med InterCityLyn mellem København og Høje Taastrup. Det er i plan 1 markeret hvilke afgange, det gælder. InterCity Bornholm I InterCity Bornholm skal du visse dage have pladsbillet ved rejse til og fra Bornholm. InterCity Bornholm har ikke pladsgaranti. Rejsetidsgaranti Er toget forsinket, har du mulighed for at søge om kompensation eft er DSB s regler om rejsetidsgaranti. Læs mere på dsb.dk/rejsetidsgaranti. Køb af billet Du skal altid have gyldig billet eller kort, når du stiger på toget. Husk også at klippe dit 10-turs kort eller 1-2 klips billet inden rejsen. Ellers skal du betale en kontrolafgift på 600 kroner. Du kan købe din billet eller dit kort ƒ ƒ ƒ ƒ i DSB Netbutik i billetautomater på stationerne på betjente stationer - herunder i Kort & Godt butikkerne på telefon Krydser din rejse Øresund, kan du stadig købe billet i toget. Det koster 80 kr. i tillæg pr. person. Røgfri tog Alle DSB s tog er røgfri. Så husk at slukke, inden du går ind i toget. Tillæg mellem København og Roskilde Rejser du med InterCity lokalt i Hovedstadsområdet, dvs. mellem København og Roskilde, skal du mandag til fredag i bestemte perioder betale et tillæg. Du skal 12 13

8 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage Kbh./ Kastrup F Ørestad b 4.45 København H a b 4.53 København H b 5.00 Valby b g Høje Taastrup b 5.12 Roskilde b 5.21 Ringsted b 5.37 Sorø b g Slagelse b 5.52 Korsør b 6.01 Nyborg b 6.14 Odense a b 5.28 b 6.28 Odense b b 6.31 Middelfart b 5.57 g b 6.57 Fredericia a b b 7.06 Fredericia 3.02 b b 7.11 Vejle 3.17 b b 7.27 Horsens 3.34 b b 7.44 Skanderborg 3.51 b b 7.59 Århus H a Århus H Hadsten g 5.14 g g 8.42 Langå g 5.24 g g 8.52 Randers Hobro Arden g g 9.28 Skørping g g 9.34 Støvring g g 9.39 Svenstrup g g 9.47 Skalborg g g 9.52 Aalborg a Aalborg Aalborg Vestby b Lindholm Brønderslev Vrå Hjørring Sindal Tolne g g g Kvissel g g g Frederikshavn a tognr. i l i 105 i i i 109 l 11 i kun kun kun 6 og 7 Opdateret i uge Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 15

9 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage Kbh./ Kastrup F Ørestad København H a København H r r r r Valby b 5.34 g g 6.34 g g 7.34 g g 8.34 g g 9.34 Høje Taastrup b r r r r Roskilde b 5.52 g g g g Ringsted b 6.07 g g g g Sorø b 6.15 g g 7.15 g g 8.15 g g 9.15 g g Slagelse b 6.25 g g g g Korsør b 6.34 g g g g Nyborg b 6.47 g g g g Odense a Odense Middelfart 7.30 g g g g Fredericia a Fredericia Vejle Horsens Skanderborg Århus H a Århus H Hadsten g 9.42 g g g Langå g 9.52 g g g Randers Hobro Arden g g g g Skørping g g g g Støvring g g g g Svenstrup g g g g Skalborg g g g g Aalborg a a a a Aalborg Aalborg Vestby Lindholm Brønderslev Vrå Hjørring Sindal Tolne g g g g Kvissel g g g g Frederikshavn a tognr. i 917 l i 117 i 821 l i 121 i 925 l i 125 i 829 l i 129 i kun 1-6 a 5 togskifte r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen København H og Høje Taastrup vil der blive opkrævet et særligt tillæg. 16 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 17

10 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage 1-5, Kbh./ Kastrup F Ørestad København H a København H 9.50r r r 12.00A Valby g g g g g g g Høje Taastrup 10.02r r g r 12.12A Roskilde g g g g 12.21A Ringsted g g g g Sorø g g g g g g g Slagelse g g g Korsør g g g g Nyborg g g g g Odense a Odense Middelfart g g g g Fredericia a Fredericia Vejle Horsens Skanderborg g Århus H a Århus H Hadsten g b g b g b Langå g b g b g b Randers b b b Hobro b b b Arden g b g b g b Skørping g b g b g b Støvring g b g b g b Svenstrup g b g b g b Skalborg g b g b g b Aalborg a b a b b Aalborg b b b Aalborg Vestby b b b b b Lindholm b b Brønderslev b b Vrå b b Hjørring b b Sindal b b Tolne b g b g Kvissel b g b g Frederikshavn a tognr. l i i 837 l e 386 I 1635 i i 941 l I 1665 i kun 6 2 ikke 5 3 kun 29/6-10/1 4 25/4-20/6 og 22/8-10/10, ikke 2/5 5 kun 6 og 7 6 ikke 2/5, 27/6-15/8 og 2/1 7 kun 5, 6 og 7 a 1-5 og 7 togskifte S I EuroCity kan du ikke medtage cykler. r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen København H og Høje Taastrup vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Østerport/København H og Roskilde 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. S 18 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 19

11 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage Kbh./ Kastrup F Ørestad København H a København H r 13.00A 13.30A 13.50r A 14.30A 14.50r A 15.30A 15.50r A 16.30A Valby g g 13.34A g g g 14.34A g g g 15.34A g g g 16.34A Høje Taastrup r 13.12A 13.43A 14.02r g 14.12A 14.43A 15.02r g 15.12A 15.43A 16.02r g 16.12A 16.43A Roskilde g 13.21A 13.52A g g 14.21A 14.52A g g 15.21A 15.52A g g 16.21A 16.52A Ringsted g g g g g g g Sorø g g g g g g g g g g g Slagelse g g g g Korsør g g g g g g g Nyborg g g g g g g g Odense a Odense Middelfart g g g g g g g Fredericia a Fredericia Vejle Horsens Skanderborg Århus H a Århus H Hadsten g g g g Langå g g g g Randers Hobro Arden g g g g Skørping g g g g Støvring g g g g Svenstrup g g g g Skalborg g g g g Aalborg a Aalborg Aalborg Vestby Lindholm Brønderslev Vrå Hjørring Sindal Tolne g g Kvissel g g Frederikshavn a tognr. i 845 l 45 i 145 i 949 l 47 I 1651 i 149 i 853 l 51 I 1653 i 153 i 957 l 55 I 1655 i 157 i 861 G G G 1 17/4-20/6 og 22/8-10/10, ikke 2/5 2 11/1-20/6 og 22/8-9/1, ikke 2/5 og 2/1 r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen København H og Høje Taastrup vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Østerport/København H og Roskilde 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. G l 51 børneguide København H-Frederikshavn 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. G i 157 børneguide København H-Aalborg 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. G i 861 børneguide København H-Esbjerg 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. 20 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 21

12 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage Kbh./ Kastrup F Ørestad København H a København H 16.50r A 17.30A 17.50r 18.00A 18.30A 18.50r 19.00A 19.30A 19.50r 20.00A Valby g g g 17.34A g g 18.34A g g 19.34A g g Høje Taastrup 17.02r g 17.12A 17.43A 18.02r 18.12A 18.43A 19.02r 19.12A 19.43A 20.02r 20.12A Roskilde g g 17.21A 17.52A g 18.21A 18.52A g 19.21A 19.52A g 20.21A Ringsted g g g g g Sorø g g g g g g g g g Slagelse g g g g Korsør g g g g g Nyborg g g g g g Odense a Odense Middelfart g g g g g Fredericia a Fredericia Vejle Horsens Skanderborg Århus H a Århus H Hadsten g b g b g Langå g b g b g Randers b b Hobro b b Arden g b g b g Skørping g b g b g Støvring g b g b g Svenstrup g b g b g Skalborg g b g b g Aalborg a b b Aalborg b b Aalborg Vestby b b Lindholm b b Brønderslev b b Vrå b b Hjørring b b Sindal b b Tolne b g g b Kvissel b g g b Frederikshavn a tognr. l 59 I 1661 i 161 i 965 l i 165 i 869 l e 380 i i 973 l 69 i 173 S 1 ikke /1-20/6 og 22/8-9/1, ikke 2/5 og 2/1 S I EuroCity kan du ikke medtage cykler. r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen København H og Høje Taastrup vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Østerport/København H og Roskilde 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. 22 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 23

13 1 København Odense Århus Aalborg Frederikshavn køredage 5, Kbh./ Kastrup F Ørestad København H a København H r Valby g g g Høje Taastrup r Roskilde g Ringsted g Sorø g g g Slagelse g Korsør g Nyborg g Odense a Odense Middelfart g Fredericia a Fredericia Vejle b Horsens b Skanderborg b Århus H a Århus H 4.10 Hadsten g Langå Randers 4.46 Hobro 5.02 Arden 5.13 Skørping 5.19 Støvring 5.25 Svenstrup 5.33 Skalborg 5.39 Aalborg a 5.45 Aalborg Aalborg Vestby b Lindholm Brønderslev Vrå Hjørring Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn a tognr. i 877 l 73 i 177 i 981 i 179 i 885 i 189 i g 1 kun 5 2 kun 6 og 7 r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen København H og Høje Taastrup vil der blive opkrævet et særligt tillæg. Opdateret i uge Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 25

14 1 Frederikshavn Aalborg Århus Odense København køredage Frederikshavn Kvissel b 4.49 Tolne b 4.54 Sindal b 5.00 Hjørring b 5.11 Vrå b 5.19 Brønderslev Lindholm Aalborg Vestby b Aalborg a b Aalborg b Skalborg 0.14 g b 5.14 g Svenstrup 0.19 g b 5.19 g Støvring 0.27 g b 5.27 g Skørping 0.33 g b 5.33 g Arden 0.39 g b 5.39 g Hobro b Randers b Langå 1.17 g b 6.17 g Hadsten 1.26 g b 6.26 g Århus H a Århus H Skanderborg b Horsens b Vejle b Fredericia a Fredericia Middelfart g g g g 8.48 Odense a Odense Nyborg g g g 9.32 Korsør g g g 8.15 g g 9.45 Slagelse g g g g 9.54 Sorø g g g g g 9.03 g g Ringsted a g g g 8.38 g g Roskilde a g g g 8.55 g g Høje Taastrup a r r g r r Valby a g g g g g 9.46 g g København H a r r r r København H Ørestad a 5.53 g Kbh./ Kastrup F a tognr i l 2 i 800 i 802 i 804 l 6 l 906 i 108 l 10 i 908 i 112 l 14 i kun 6 2 kun ikke 6 r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen Høje Taastrup og København H vil der blive opkrævet et særligt tillæg. 26 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 27

15 1 Frederikshavn Aalborg Århus Odense København køredage Frederikshavn Kvissel g g 6.46 b 6.46 g 8.46 Tolne g g 6.52 b 6.52 g 8.52 Sindal b Hjørring b Vrå b Brønderslev b Lindholm b Aalborg Vestby b 7.52 b Aalborg a b 7.55a b a Aalborg b 7.59 b Skalborg 6.14 g 7.14 b g b g 9.14 g Svenstrup 6.19 g 7.19 b g b g 9.19 g Støvring 6.27 g 7.27 b g b g 9.27 g Skørping 6.33 g 7.33 b g b g 9.33 g Arden 6.39 g 7.39 b g b g 9.39 g Hobro b 8.29 b Randers b 8.45 b Langå 7.17 g 8.17 b g b g g Hadsten 7.26 g 8.26 b g b g g Århus H a Århus H Skanderborg Horsens Vejle Fredericia a Fredericia Middelfart 9.15 g g g g Odense a Odense Nyborg g g g g Korsør g g g g g Slagelse g g g g Sorø g g g g g g g g g Ringsted a g g g g Roskilde a g A g A g A g Høje Taastrup a r A 12.14r A 13.14r A r Valby a g g g g g g g g København H a r A 12.29r A 13.29r A g 14.29r København H Ørestad a Kbh./ Kastrup F a tognr. i 116 e l 18 i 916 i l i 820 i l i 924 i 128 I 1658 l 28 S 1 kun kun 6 og /1-21/6 og 23/8-10/1, ikke 19/4, 3/5, 27/12 og 3/1 a 1-5 togskifte S I EuroCity kan du ikke medtage cykler. r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen Høje Taastrup og København H vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Roskilde - København H/Østerport 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. 28 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 29

16 1 Frederikshavn Aalborg Århus Odense København køredage Frederikshavn Kvissel g g Tolne g g Sindal Hjørring Vrå Brønderslev Lindholm Aalborg Vestby Aalborg a a Aalborg Skalborg g g g g Svenstrup g g g g Støvring g g g g Skørping g g g g Arden g g g g Hobro Randers Langå g g g g Hadsten g g g g Århus H a Århus H Skanderborg Horsens Vejle Fredericia a Fredericia Middelfart g g g g Odense a Odense Nyborg g g g g Korsør g g g g Slagelse g g g g Sorø g g g g g g g g g Ringsted a g g g g Roskilde a A g A g A g A g A Høje Taastrup a A 15.14r A 16.14r A 17.14r A 18.14r A Valby a g g g g g g g g København H a A 15.29r A 16.29r A 17.29r A 18.29r g 19.19A København H Ørestad a Kbh./ Kastrup F a tognr. i 828 i 132 l 40 i 932 i 136 l 42 i 836 i 140 e 387 l i 940 i 144 I 1646 l 46 i 844 i /6-10/1 2 ikke 2/5, 27/6-15/8 og 2/1 a 5 togskifte S I EuroCity kan du ikke medtage cykler. r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen Høje Taastrup og København H vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Roskilde - København H/Østerport 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. G l 46 børneguide Frederikshavn-København H 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. G i 844 børneguide Esbjerg-København H 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. S G G 30 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 31

17 1 Frederikshavn Aalborg Århus Odense København køredage Frederikshavn Kvissel g Tolne g g Sindal Hjørring Vrå Brønderslev Lindholm Aalborg Vestby b b Aalborg a 14.55a b b a b Aalborg b b Skalborg g g b g b Svenstrup g g b g b Støvring g g b g b Skørping g g b g b Arden g g b g b Hobro b b Randers b b Langå g g b g b Hadsten g g b g b Århus H a Århus H Skanderborg Horsens Vejle Fredericia a Fredericia Middelfart g g g Odense a Odense Nyborg g g g Korsør g g g g g g g Slagelse g g g Sorø g g g g g g g g g g Ringsted a g g g Roskilde a g A g g Høje Taastrup a r A r r Valby a g g g g g g g g g g København H a r A r r København H Ørestad a Kbh./ Kastrup F a tognr. I 1650 I 1654 l i 948 i 152 I 1648 l G 1 11/1-11/4 og 17/10-9/1, ikke 1/1 2 17/4-20/6 og 22/8-10/10 ikke 2/5 3 6/1-22/6 og 24/8-4/1, ikke 28/12 og 1/1 4 ikke /4-20/6 og 22/8-10/10, ikke 2/5 6 kun 6 og /1-20/6 og 22/8-9/1, ikke 2/5 og 2/1 a 5 togskifte b 1-5 togskifte r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen Høje Taastrup og København H vil der blive opkrævet et særligt tillæg. A Ved rejser med i lokalt mellem stationer på Strækningen Roskilde - København H/Østerport 1-5 vil der blive opkrævet et særligt tillæg. G i 152 børneguide Aalborg-København H 5 og 7. Se endvidere brochuren DSB Børneguide. i 852 i 156 I l i 956 i 160 I Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 33

18 1 Frederikshavn Aalborg Århus Odense København køredage 1-5, , Frederikshavn Kvissel g g g Tolne g g g Sindal Hjørring Vrå Brønderslev Lindholm Aalborg Vestby b Aalborg a 17.55a b b Aalborg b Skalborg g g b g g Svenstrup g g b g g Støvring g g b g g Skørping g g b g g Arden g g b g g Hobro b Randers b Langå g g b g g Hadsten g g b g g Århus H a Århus H Skanderborg Horsens Vejle Fredericia a Fredericia Middelfart g g Odense a Odense Nyborg g g Korsør g g Slagelse g g Sorø g g g g 0.03 g g Ringsted a g g Roskilde a g g Høje Taastrup a 22.14r r Valby a g g g g 0.46 g g København H a 22.29r r København H Ørestad a Kbh./ Kastrup F a tognr. l i 860 i l 64 i 964 i 1668 i l i 868 i l 72 i kun 5, 6 og 7 a 5 togskifte b 1-5 togskifte r Ved rejser med l lokalt mellem stationer på Strækningen Høje Taastrup og København H vil der blive opkrævet et særligt tillæg. 34 Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 35

19 1 køredage Frederikshavn Aalborg Århus Odense København Frederikshavn Kvissel g Tolne g Sindal Hjørring Vrå Brønderslev Lindholm Aalborg Vestby Aalborg a Aalborg Skalborg Svenstrup Støvring Skørping Arden Hobro Randers Langå Hadsten Århus H a Århus H Skanderborg Horsens Vejle Fredericia a Fredericia Middelfart Odense a Odense 3.48 Nyborg 4.04 Korsør 4.17 Slagelse 4.26 Sorø 4.34 Ringsted a 4.43 Roskilde a 5.06 Høje Taastrup a 5.18 Valby a 5.31 København H a 5.36 København H 5.47 Ørestad a 5.53 Kbh./ Kastrup F a 5.59 tognr. i i i Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 37

20 2 København Århus Struer køredage Kbh./ Kastrup F København H a København H Høje Taastrup Roskilde 5.21 g 6.21 g 7.21 g g 9.21 g g Ringsted 5.37 g 6.37 g 7.37 g g 9.37 g g Slagelse 5.52 g 6.52 g 7.52 g g 9.52 g g Korsør 6.01 g 7.01 g 8.01 g g g g Nyborg 6.14 g 7.14 g 8.14 g g g g Odense Middelfart g 6.57 g 7.57 g 8.57 g g g g Fredericia Vejle Horsens Skanderborg Århus H a 7.51s 8.15s 8.51s 9.15s 9.51s 10.15s 10.51s s 11.51s 12.15s 12.51s 13.15s 13.51s 14.15s Århus H Hinnerup Hadsten Langå a Langå e e Ulstrup e e Bjerringbro a c a a c c Rødkærsbro a c a a c c Viborg b b d d d d Stoholm 9.49b 10.49d 11.49d d 14.49d 15.49d Højslev 9.56b 10.56d 11.56d d 14.56d 15.56d Skive 10.03b 11.03d 12.03d d 15.03d 16.03d Vinderup 10.15b 11.15d b d 15.15d 16.15d Struer a 10.29b 11.29d b d 15.29d 16.29d tognr. l 11 v 5417 i 113 v 5419 v 5421 l 15 v 5423 i 117 v 5425 v 5427 v 5491 l 19 v 5429 i 121 v 5431 v 5433 v 5495 l 23 v 5435 i 125 i 725 i 125 i 1625 i 125 v 5493 i 1425 l 27 v 5437 i 129 v 5439 v 5447 v 5485 l 29 v 5443 i 133 v 5445 v 5453 l 41 v 5449 i 137 v 5451 v ikke 7 a 6 3 minutter tidligere b minutter senere c minutter tidligere d minutter senere e minutter senere På Strækningen Århus H-Struer, køres 7 på alle Helligdage samt 24/12 og 31/12. Endvidere køres 5/6 som Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 39

21 2 København Århus Struer køredage ,6 5,7 Kbh./ Kastrup F København H a København H Høje Taastrup Roskilde g g g Ringsted g g g Slagelse g g g Korsør g g g Nyborg g g g Odense Middelfart g g g Fredericia Vejle Horsens Skanderborg Århus H a 14.51s 15.15s 15.51s 16.15s 16.51s 17.15s 18.15s s 21.15s s 23.15s Århus H Hinnerup Hadsten Langå a Langå Ulstrup Bjerringbro a a a Rødkærsbro a a a Viborg b b b Stoholm 16.49b b 18.49b Højslev 16.56b b 18.56b Skive 17.03b b 19.03b Vinderup 17.15b b 19.15b Struer a 17.29b b 19.29b tognr. l 43 v 5455 i 141 v 5457 v 5465 l 45 v 5461 i 145 v 5463 v 5471 l 47 v 5467 i 149 v 5469 v 5473 i 153 v 5475 i 157 i 757 i 161 v 5477 i 165 i 765 v 5479 i 165 i 765 v 5479 i 169 v 5481 i 173 v 5483 a b minutter tidligere minutter senere På Strækningen Århus H-Struer, køres 7 på alle Helligdage samt 24/12 og 31/12. Endvidere køres 5/6 som Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage Se bagest i køreplanen for ændringer af kørsel omkring helligdage 41

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.01.2009-12.12.2009 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 10.12.2017-08.12.2018 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HERNING AARHUS H ROSKILDE KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE RINGSTED KØBENHAVNS LUFTHAVN SØNDERBORG FLENSBURG

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008 Roskilde Høje Taastrup København H København - Roskilde Indhold Plan Side Tegnforklaring 4 Båstad Sådan bruger du køreplanen 6 Hvor lang tid skal du bruge til

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetale InterCity og InterCityLyn 15.12.2013-13.12.2014 rederikshavn Thisted Aalorg Struer Viorg Herning Aarhus H Roskilde Køenhavn sjerg Kolding Odense Ringsted Køenhavns Lufthavn Sønderorg

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Midt og Nordjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Midt og Nordjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Midt- og Nordjylland 10.12.2017-08.12.2018 AALBOR STRUER HERNIN AARHUS H FREDERICIA ODENSE BESØ REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Midt- og Nordjylland Brønderslev Tegnforklaring

Læs mere

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Internationale tog: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Internationale tog 10.12.2017-08.12.2018 På dsb.dk/europa kan du købe rejser til mange destinationer i Europa. Her finder du også yderligere information om køb af internationale rejser. Hos DSB Kundecenter

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 14.12.2014-12.12.2015 rederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Københavns Lufthavn Sønderborg

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable Sjælland, Lolland og Falster 11.12.2011-08.12.2012 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Kbh.s Lufthavn, Kastrup Næstved Nykøbing F Rødby Færge Grenaa Trustrup

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 13.12.2015-10.12.2016 RDRIKSHAVN THISTD AALBORG STRUR VIBORG HRNING AARHUS H ROSKILD KØBNHAVN H SBJRG KOLDING ODNS RINGSTD KØBNHAVNS LUTHAVN SØNDRBORG LNSBURG BSØG RJSPLANN.DK

Læs mere

København - Holbæk - Kalundborg

København - Holbæk - Kalundborg Særkøreplan Special timetale Køenhavn - Holæk - Kalundorg 02.06.-02.09.2012 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 11.12.2016-09.12.2017 RDRIKSHAVN THISTD AALBORG STRUR VIBORG HRNING AARHUS H ROSKILD KØBNHAVN H SBJRG KOLDING ODNS RINGSTD KØBNHAVNS LUTHAVN SØNDRBORG LNSBURG BSØG RJSPLAN N.DK

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn InterCity og InterCityLyn 11.12.2016-09.12.2017 RDRIKSHAVN THISTD AALBORG STRUR VIBORG HRNING AARHUS H ROSKILD KØBNHAVN H SBJRG KOLDING ODNS RINGSTD KØBNHAVNS LUTHAVN SØNDRBORG LNSBURG BSØG RJSPLAN N.DK

Læs mere

København - Holbæk - Kalundborg

København - Holbæk - Kalundborg Særkøreplan Special timetale Køenhavn - Holæk - Kalundorg 18.05.-01.09.2013 Kalundorg Holæk Roskilde Køenhavn H Holæk Vipperød Sporarejde mellem Holæk og Roskilde Vest Fra den 18. maj til 1. septemer 2013

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG AARHUS > STRUER GYLDIG I PERIODERNE 06.05.2016-08.07.2016 OG 15.07.2016-21.07.2016 SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer Information

Læs mere

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) AARHUS > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til AARHUS > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION

Læs mere

International Køreplan

International Køreplan Køreplan Timetable International Køreplan 11.12.2011-08.12.2012 Stockholm Göteborg Kalmar Aarhus København Karlskrona Flensburg Hamburg Amsterdam Berlin Köln Fulda Dresden Frankfurt (Main) Prag Basel Direkte

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til AARHUS > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION Der

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Sjælland, Lolland og Falster: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) jælland, Lolland og Falster 10.12.2017-08.12.2018 HELINGØR KALUNDBORG ROKILDE KØBENHAVN H ODENE RINGTED KØGE KØBENHAVN LUFTHAVN NÆTVED NYKØBING F RØDBY FÆRGE BEØG REJEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VIIT JOURN

Læs mere

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER GRENAA HERNING AARHUS H ODDER FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Skagen

Læs mere

Midt- og Nordjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER HERNING AARHUS H FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Midt- og Nordjylland

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER

Midt- og Nordjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER Midt- og Nordjylland 3.2.205-0.2.206 FREDERIKSHAVN AALBORG STRUER GRENAA HERNING AARHUS H ODDER FREDERICIA ODENSE BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Skagen Midt-

Læs mere

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup.

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup. Øst- o Nordjylland Skaen Indhold Hirtshals Vrå Hjørrin Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn 70 Plan Side Tenforklarin 4 Sådan bruer du køreplanen 6 Hvor lan tid skal du brue til at skifte to? 8 Brønderslev

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy THISTED > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til THISTED > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION Der

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE ESBJERG

Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE ESBJERG Fyn og Sydjylland 13.12.2015-10.12.2016 AARHUS H FREDERICIA ESBJERG ODENSE SØNDERBORG SVENDBORG FLENSBURG BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED Ulfborg Tim Hee Ringkøbing

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern Information GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum

Thisted. Struer GYLDIG FRA > TIL Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum THISTED > struer GYLDIG FRA 15.12.2013 > TIL 13.12.2014 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Fyn og Sydjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE

Fyn og Sydjylland BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED AARHUS H FREDERICIA ODENSE Fyn og Sydjylland 11.12.2016-09.12.2017 AARHUS H FREDERICIA ESBJERG ODENSE SØNDERBORG SVENDBORG FLENSBURG BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Holstebro Bur Fyn

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises i

Læs mere

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Esbjerg Skærbæk Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark

Læs mere

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO GRENAA SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN

Læs mere

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern.

Tog i Danmark. Køreplan Timetable 09.02.2015-12.12.2015. Frederikshavn. Thisted. Grenaa. Holstebro. Silkeborg Aarhus H. Helsingør. Skjern. Køreplan Timetable Tog i Danmark 09.02.2015-12.12.2015 Frederikshavn Thisted Struer Viborg Holstebro Grenaa Skjern Silkeborg Aarhus H Helsingør Vejle Kalundborg København H Esbjerg Kolding Odense Københavns

Læs mere

Esbjerg - Niebüll: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Esbjerg - Niebüll: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG

Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 BESØG REJSEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURNEYPLANNER.DK IT S UPDATED FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG Tog i Danmark 13.12.2015-10.12.2016 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO GRENAA SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL

VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE NR. NEBEL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Tog i Danmark 10.12.2017-08.12.2018 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Tog i Danmark 11.12.2016-09.12.2017 FREDERIKSHAVN THISTED AALBORG STRUER VIBORG HOLSTEBRO SKJERN SILKEBORG AARHUS H HELSINGØR VEJLE KALUNDBORG KØBENHAVN H ESBJERG KOLDING ODENSE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Sjælland, Lolland og Falster 11.12.2016-09.12.2017 HELSINGØR KALUNDBORG ROSKILDE KØBENHAVN H ODENSE RINGSTED KØGE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED NYKØBING F RØDBY FÆRGE BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster jælland, Lolland og Falster 13.12.2015-10.12.2016 HELINGØR KALUNDBORG ROKILDE KØBENHAVN H ODENE RINGTED KØGE KØBENHAVN LUFTHAVN NÆTVED NYKØBING F RØDBY FÆRGE BEØG REJEPLANEN.DK DEN ER OPDATERET VIIT JOURNEYPLANNER.DK

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: 74174-A-1 / A013119 Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Sjælland, Lolland og Falster 11.12.2016-09.12.2017 HELSINGØR KALUNDBORG ROSKILDE KØBENHAVN H ODENSE RINGSTED KØGE KØBENHAVNS LUFTHAVN NÆSTVED NYKØBING F RØDBY FÆRGE BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Udfærdiget af: Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 34 Struer Thisted. TIB 32 Struer

Læs mere

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233)

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233) Sag 5841-2 og 1026 Sydbanen weekend fra 10.-12. februar 2017 kontakt vedr. denne køreplan Yvonne Hjorh Sørensen, DSB Korrigeringscenter ymh@dsb.dk tlf 24684133 København - Roskilde - Køge - Næstved - Nykøbing

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable jælland, Lolland og Falster 14.12.2014-12.12.2015 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Københavns Lufthavn Næstved Nykøbing F Rødby Færge Arden Hobro jælland,

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Xbus: 912 - Aarhus, Skanderborg, Horsens, Billund Airpot, (Vejle) & Gyldig: 25 Juni 2017

Xbus: 912 - Aarhus, Skanderborg, Horsens, Billund Airpot, (Vejle) & Gyldig: 25 Juni 2017 Composedato: 06.12.2017 Kl. 10.51 912X Aarhus - Skanderborg - Horsens - Billund Airport 25/6 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 Aarhus Bus station af 301 Aarhus Banegårdsplads d 340 Skanderborg st. d 577

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 3. Version 19.01.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere