» På vakt skal man være «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "» På vakt skal man være «"

Transkript

1 » På vakt skal man være «

2

3 » På vakt skal man være «Claus Elholm Andersen Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds Min kamp Nordica Helsingiensia 39

4 Bogen er nr. 39 i serien Nordica Helsingiensia, NH, en publikationsserie, der udgives af afdelingen for nordiske sprog og nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet. Serien redigeres af Jan-Ola Östman. Bogen er nr. 10 i underserien Kultur och Kritik i Norden, KKN, som redigeres af Hadle Oftedal Andersen Kontakt: Nordica PB Helsingfors universitet 2015 Claus Elholm Andersen og Finska, finskugriska och nordiska institutionen ved Helsingfors Universitet Grafisk form: Hanna Lahdenperä Tryk: Unigrafia, Helsingfors ISBN: (hæftet) ISBN (PDF) ISSN:

5 »På vakt skal man være når hendelser former seg til en fortelling, for fortellinger hører litteraturen og ikke livet til.«karl Ove Knausgård: Min kamp

6

7 Indhold Forord 9»På vakt skal man være«en introduktion 11 Kært barn har mange navne Om receptionen af Min Kamp 14 At balancere på en knivsæg Om begrebet litteraritet 39 At læse Knausgård Frem mod en metodologi 59 Knausgård og litterariteten En diskussion af analyserne af Min kamp 70 Noter 89 English Summary:» You have to be on your guard On Literariness in Karl Ove Knausgård s My Struggle» 103 Bibliografi 104 ARTIKLER: 1. Som far, så søn. Om fædre, sønner og litterær indflydelse i Karl Ove Knausgårds Min kamp, i: Norsk litterær årbok 2013, Det Norske Samlaget, Oslo Forfatteren og sociologen om Karl Ove Knausgård og Geir Angell Øygarden, i: Edda, nr. 2, Oslo Forpligtet på virkeligheden? Upålidelighed og dissonans i fjerde bind af Karl Ove Knausgårds Min kamp, i: Kritik 213, Gyldendal, København Knausgård/Kierkegaard. The Journey Towards the Ethical inkarl Ove Knausgård s My Struggle, i: Scandinavica 53:2, Norvik Press, London At finde vej ud af verden. Død, sprog og poststrukturalisme i Karl Ove Knausgårds Min kamp, i: Tidskrift för litteraturveten skap, nr. 3 & 4, Stockholm 2014

8

9 Forord I et essay, som handler om det at skrive, gør Karl Ove Knausgård op med myten om den ensomme forfatter, der sidder og skriver alene:»det kjenner jeg meg ikke igjen i«, skriver han og fortæller, at han altid»har vært avhengig av hjelp av andre for å få det til«. 1 Disse ord vil jeg gerne gøre til mine egne, da jeg også har været afhængig af andres hjælp for at kunne skrive denne afhandling. Det gælder først og fremmest mine kollegaer og vejledere, Ebba Witt- Brattström og Hadle Oftedal Andersen, hvis hjælp, kommentarer og diskussioner undervejs har været uundværlige. Men det gælder også mange andre, som har læst, kommenteret og diskuteret Knausgård med mig i de sidste par år. Marlene Hastenplug fortjener en særskilt tak for hendes uvurderlige og utrættelige hjælp fra start til slut. Dertil vil jeg også takke, her i alfabetisk orden, Paula Arvas, Poul Behrendt, Jon Helt Haarder, Stefan Iversen, Arne Melberg, Andrew Nestingen, Henrik Skov Nielsen, Jyrki Nummi, Stig Olsen, Elizabeth Peterson og Claire Thomson, der alle har læst og kommenteret forskellige dele af afhandlingen. Tak til Asger Albjerg for tiltrængt sprogvask, bagsidetekst og gode råd. Tak til mine fantastiske kollegaer på Nordica, og tak til doktorander og øvrige deltagere på forskerseminaret i Nordisk Litteratur, hvis input og kommentarer har gjort mig til en bedre litteraturlæser. Særlig tak til Hanna Lahdenperä, der ikke alene har holdt mig til ilden, men også har stået for omslag, layout og sats. Også tak til de studerende på det kursus om Min kamp, som jeg sammen med Hadle Oftedal Andersen afholdt på Nordica i efteråret 2013, og tak til de studerende på UCLA, som jeg også læste Knausgård sammen med i sommeren Dele af afhandlingen er i tidlige udkast blevet fremlagt og diskuteret på konferencer og ved gæsteforelæsninger. Tak til mit insti- 9

10 10 tut, Finska, finskugriska och nordiska institutionen ved Helsingfors Universitet, og især Jyrki Kalliokoski og Hanna Lehti-Eklund, for støtte til deltagelsen i SASS-konferencerne på UC Berkeley og Yale University. Også tak til de nordiske institutter på universiteterne i Frankfurt, Göttingen og München, og til min gamle arbejdsplads på den nordiske sektion på University of California, Los Angeles, for invitationerne til at holde gæsteforelæsninger og diskutere Knausgård. Tak til August og Morgan.

11 »På vakt skal man være«en introduktion Denne afhandling handler om litterariteten i Karl Ove Knausgårds Min kamp. Udgangspunktet er en tese om, at Min kamp først og fremmest er en roman og derfor bør læses og tolkes som en sådan. Derved stiller jeg mig i opposition til størstedelen af den hidtidige receptionen af den norske forfatters omdiskuterede selvbiografiske seksbindsvæk, der udkom fra For her har interessen samlet sig om forholdet mellem fiktion og virkelighed, hvor Knausgårds udlevering af sig selv og sit liv i romanform har ført til et sandt kapløb blandt forskere om at finde en ny genrebetegnelse, der bedst kan karakterisere, hvad disse forskere mener er en udviskning af grænserne mellem fiktion og virkelighed. Det har betydet, at det igen og igen er blevet slået fast i forskningen, at Min kamp hverken er en roman eller en selvbiografisk roman, men noget helt tredje, hvor slaget så har stået om, hvad dette tredje nu er. At det er i dette felt, at vi finder hovedparten af forskningen, bør ses i forlængelse af den etiske debat, der opstod i kølvandet på udgivelsen af de første bind, og som handlede om konsekvenserne af at skrive ucensureret om sit eget liv, som Knausgård jo hævdede, han gjorde. Denne debat, der i måneder dominerede avisspalterne i først Norge og siden i de andre nordiske lande, udsprang i første omgang af, at flere af Knausgårds familiemedlemmer skrev et åbnet brev i den norske avis Klassekampen, hvor de bl.a. anklagede Knausgård for at skrive»judaslitteratur«, mens de ydermere truede med at anlægge sag mod både forfatteren og forlaget. 2 Og debatten fik fornyet energi, da Knausgårds ekskone, Tonje Aursland, lavede radiodokumentaren Tonjes versjon om ufrivilligt at være en karakter i sin eksmands roman. 3 11

12 12 Selv befandt jeg mig i USA, da debatten om Knausgård og Min kamp var på sit højeste. Jeg havde læst ganske lidt om Knausgård og huskede blot en anmeldelse af første bind af Min kamp, som havde været overstrømmende positiv. Det var med dette som eneste udgangspunkt og således helt uden kendskab til det rabalder, der udspillede sig, at jeg begyndte at læse romanen, som jeg hurtigt fandt så interessant, at jeg allerede dengang havde lyst til at arbejde videre med den for at forstå, hvad det var, der var på spil i den. Om Knausgård vitterligt beskrev sit eget liv og var hudløst ærlig i sin beskrivelse, havde jeg fra min position på den anden side af Atlanterhavet hverken mulighed for eller interesse i at finde ud af. Det var som roman, at jeg var interesseret i at gå dybere ind i den, hvor både komposition, sprog og legen med fortælleren vidnede om, at den roman, som jeg sad med mellem hænderne, var helt usædvanlig i en nordisk sammenhæng, hvad der blev understreget af, at der var tale om en monumental roman i seks bind og på godt sider. Jeg er ikke i tvivl om, at det faktum, at jeg befandt mig i USA og læste romanen med andre forudsætninger end de læsere, der befandt sig i Norden, er en af årsagerne til, at min læsning af Min kamp adskiller sig markant fra en stor del af de øvrige forskeres, der har givet sig i kast med romanen. Og at det faktisk forholder sig sådan, at læsere, der rent geografisk befinder sig tæt på det sted eller det land, hvor et litterært værk stammer fra, kan have svært ved at læse det pågældende værk som litteratur, er en opfattelse, jeg langt fra er ene om. For som også Jonathan Culler har påpeget i en diskussion af den peruvianske forfatter Marios Vargos Llosas forfatterskab, så læser de hjemlige peruvianske forskere hans værker som politiske manifestationer, mens det kræver en vis geografisk afstand at læse hans bøger som fiktion og som ren litteratur. 4 Hertil kunne man måske tilføje, at den tidsmæssige afstand også har betydning for ens læsning, hvad der i Knausgårds tilfælde kommer til udtryk ved, at flere af de forskere, der har markeret sig stærkest i receptionen af Min kamp, allerede havde skrevet om romanen i flere sammenhænge, inden alle seks bind var blevet publiceret. Tilsvarende er min læsning formet af, at jeg havde læst hele værket, inden jeg gav mig til at skrive om det. 5 Men at det tidsmæssige også har betydning for læsningen ses af, at flere af de allernyeste

13 tolkninger af Knausgård ikke handler om forholdet mellem fiktion og virkelighed, men mere er af tematisk karakter. I min læsning af Min kamp vil jeg i særlig grad fokusere på litterariteten i romanen. Det at tale om litteraritet i dag og dermed forsøge at identificere, hvad det er, der gør litteratur til litteratur anses ofte som forholdsvis kontroversielt. 6 Det skyldes, at litteraturvidenskaben i de seneste årtier har vist, at forestillingen om litteratur som kategori langt fra er objektiv, og at forestillingen om, at der skulle findes noget, der er specifikt litterært, er en konstruktion, der er historisk og socialt betinget. Når jeg insisterer på at tale om litterariteten i forhold til Min kamp, skyldes det ikke alene mit ønske om at understrege, at det er det litterære aspekt ved seksbindsromenen, som jeg er interesseret i, men også, at det begreb om litteraritet, som jeg vil arbejde med, adskiller sig fra den traditionelle opfattelse af begrebet, som det kommer til udtryk hos bl.a. Roman Jacobson og de russiske formalister, hvorfra begrebet oprindelig stammer. I min tolkning af begrebet, som danner rammen om de artikler om Min kamp, der udgør kernen i denne afhandling, tager jeg udgangspunkt i en forestilling om, at litterariteten kommer til udtryk gennem en intern spænding i det litterære værk, som påkalder sig kritisk interesse. Præcis hvad det betyder, og hvorfor jeg mener, at det stadig er muligt at tale om et værks litteraritet den dag i dag, er spørgsmål, som jeg senere vil tage op i en længere diskussion af begrebet. I de følgende kapitler vil jeg først indkredse, hvad den hidtidige forskning omkring Knausgårds roman har sagt, inden jeg i et teoretisk afsnit vil fremlægge det begreb om litteraritet, som jeg allerede har skitseret. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i dette opstille en metode eller læsepragmatik, som jeg vil applicere på de artikler, der udgør afhandlingens kerne, inden jeg til slut vil diskutere, hvad jeg i mine læsninger er kommet frem til og på hvilken måde, det bidrager til forskningen i Min kamp. Afhandlingens titel og motto er hentet fra Min kamp og udtrykker ganske kort, men præcist, hvorfor det er nødvendigt at tolke et værk som Min kamp som en roman. For som litterater skal vi være på vagt, når hændelser og liv former sig til en fortælling, som det er tilfældet med Min kamp:»for fortellinger hører litteraturen og ikke livet til«, som Knausgård selv formulerer det. 7 13

14 Kært barn har mange navne Om receptionen af Min Kamp 14 I Allerede nu blot få år efter, at sjette og sidste bind af Karl Ove Knausgårds Min kamp udkom i Norge er det muligt at identificere to overordnede tendenser i tolkningen og den måde, som romanen er blevet læst på: En, der fokuserer på forholdet mellem fiktion og virkelighed, hvor interessen har samlet sig om romanens genremæssige aspekt. Og en, der fokuserer på det tematiske, hvor interessen har været lagt på romanens indholdsmæssige side. I det følgende vil jeg først præsentere de to tendenser for dernæst at diskutere dem kritisk i forhold til denne afhandling. Jeg vil især fokusere på den førstnævnte tendens. Den er i denne sammenhæng den meste relevante og har desuden været den absolut mest dominerende i tolkningen af Knausgård. Her giver en række litterater hver deres bud på genrebegreber, der bedst karakteriserer forholdet mellem virkelighed og fiktion i Knausgårds roman. Derimod vil jeg give den anden tradition mindre opmærksomhed, da de tematiske tolkninger, som nu synes at afløse interessen for det genremæssige, findes i især bøger og tidsskrifter af formidlende karakter og kun i meget begrænset omfang har bevæget sig ind i forskningslitteraturen. Min diskussion af Knausgård-receptionen vil ingenlunde være udtømmende, idet Knausgårds roman overmåde hyppigt er blevet diskuteret i både aviser, tidsskrifter og forskningslitteraturen. Men der er tale om et forsøg på at tegne et billede af hovedtendenserne i tolkningen af romanen med et tydeligt fokus på forskningen. Det betyder, at jeg stort set omgår de forskellige avisdebatter, der har været ført om Min kamp, og som ofte er blevet til et for-eller-imod Knausgård. Alligevel er det her, vi starter, nemlig i den debat, der blev startet af Jan Kjærstad, og som i nogen grad blev startskuddet til de mere akademisk funderede tolkninger af Knausgård.

15 II Det var i et indlæg i Aftenposten i begyndelsen af januar i 2010, at den norske forfatter Jan Kjærstad udløste en større litterær debat om Min kamp. De tre første bind af romanen var udkommet i løbet af efteråret, hvor især første bind allerede havde skabt nogen debat, da avisen Klassekampen i forbindelse hermed publicerede et brev fra flere medlemmer af Knausgård- familien, der, som allerede nævnt, fordømte bogen som»judaslitteratur«og endda truede med at lægge sag an mod både forfatteren og forlaget. 8 Da Kjærstad skrev sit indlæg, var efterårets familiefejde dog for længst stilnet af. Det var da heller ikke Knausgård, som Kjærstad gik til angreb på, men det overvældende flertal af anmeldere, som han mente ukritisk havde hævet de første tre bind af Knausgårds roman til skyerne. Og det var særligt to ting, som han kritiserede anmelderne for: Først og fremmest forstod de ikke, at Knausgård med romanen indskrev sig i en samtidig trend. Dernæst ydede de ikke Knausgård modstand, men tog ukritisk hans ord i romanen for gode varer. At anmeldelserne ikke forstod Min kamps åbenlyse kontekst betød ifølge Kjærstad, at de havde indskrevet Min kamp i en kanon, hvor den slet ikke hørte hjemme. Flere anmeldere havde ligefrem givet sig i kast med»å sammenligne Knausgård med forfattere som jeg klyper meg i armen, men jeg er våken Ibsen og Hamsun og Proust«. 9 Men der hørte Knausgård nu ikke hjemme, mente Kjærstad. Og derfor forsøgte han at»sette Knausgårds prosjekt inn i sin åpenbare kontekst«, som for ham at se ikke var en tradition af nogle af litteraturhistoriens største navne, men en nutidig nordisk hybridgenre, hvor man blandede fiktion, essayistik og selvbiografi, og som han fandt var særligt udpræget i Sverige, hvor Knausgård jo netop havde boet i flere år. Den ukritiske tilgang til Knausgård kom ifølge Kjærstad til udtryk ved, at ikke en eneste af anmelderne stillede spørgsmålstegn ved det selvbiografiske aspekt, og at de derfor uden videre så et entil-en forhold mellem karakteren Karl Ove og forfatteren Knausgård. I stedet, mente Kjærstad, burde anmelderne have fokuseret på, at det selvbiografiske per definition er en form, som»tilbyr deg å gjenskrive selvet«og lege med netop det selvbiografiske, hvilket en række forfattere, som f.eks. V. S. Naipaul og J.M. Coetzee, har gjort det i de senere år. Dermed blev Kjærstad til forskel fra de mere 15

16 16 biografisk orienterede tilgange til Knausgårds roman en tidlig fortaler for en litterær tolkning af Min kamp. Selv om Kjærstad flere gange hævdede, at hans indlæg ikke var en kritik af Knausgård eller af hans roman, men udelukkende en kritik af anmeldernes blåøjede beundring for værket og deres manglende udsyn, er det svært ikke også at læse det som et angreb på Knausgård selv. For ved at hævde, at romanen var en del af en litterær trend, som på det tidspunkt dominerede i Norden, forsøgte Kjærstad at reducere Knausgård til en af mange forfattere, der blander det selvbiografiske med essayistik og fiktion, og derfor ikke er særlig original. Den kritik, som Kjærstad retter mod Knausgård, kan tolkes som et udtryk for en forskel i de to forfatteres litteratursyn. Kjærstad står som personificeringen af 80 ernes postmodernisme, mens Knausgård personificerer en ny autenticitet i form af det selvbiografiske, som er den måde, han fremstiller sig selv på i romanen. Denne forskel, som tydeligvis også dækker over en uenighed mellem de to forfattere, er endda indskrevet i fjerde bind af Min kamp, som udkom efter Kjærstads angreb, hvor vi følger den på det tidspunkt kun 18-årige Karl Ove, som er uforbeholden fan af Kjærstads postmodernisme i et sådant omfang, at han sætter sig for at skrive som sit idol. Og hurtigt viser det sig, at det, som den unge Karl Ove er fascineret af hos Kjærstad, kan reduceres til stilistik og teknisk kunnen. 10 Denne episode i fjerde bind af Min kamp, hvor den unge Karl Ove kopierer Jan Kjærstads stil, kan tolkes som den mere modne Knausgårds oprør med det litteratursyn, som han som ung var fascineret af, og som Jan Kjærstad i den grad inkarnerer. Hos Knausgård fremstilles Kjærstads postmodernisme som en stilistisk gimmick og som ren overflade, selv om Kjærstad i et interview i Aftenposten ignorerer den implicitte kritik og opfatter omtalen i bind fire som en cadeau. 11 Modsætningen til Kjærstads litteratursyn, som det fremstilles hos Knausgård, er selvfølgelig det litteratursyn, som Knausgård nu hævder at repræsentere. Det tager afstand fra postmodernismens effekter og leg med fiktion, og sætter i stedet via selvbiografien autenticiteten og ærligheden i højsædet. Kjærstad og Knausgårds gensidige uenighed, hvad angår litteratursyn, er det, der kommer til udtryk i Kjærstads indlæg i Aftenpos

17 ten. For det, han forsøger at tage brodden af, er netop Knausgårds postulerede autenticitet og dybde, og det, han med sin kritik prøver at vise, er, at Knausgård i virkeligheden repræsenterer det samme som han selv, og at Min kamp er en leg med det fiktionelle, hvor vi finder»illusjonen om at det er Karl Oves eget liv vi leser om«. 12 Knausgård bliver dermed ikke nyskabende, som kritikerne med én stemme havde hævdet, men blot det nyeste skud på stammen af en nordisk postmodernisme, hvis fremmeste norske repræsentant tilfældigvis er Kjærstad selv. Jan Kjærstads indlæg i Aftenposten blev som nævnt startskuddet til en litterær debat i Norge, som ikke alene handlede om, hvorvidt man var enig med Kjærstad eller ej, men også udviklede sig til et spørgsmål om, hvorvidt man var for eller imod Knausgård og hans romanprojekt. 13 Men indlægget, som Kjærstad et par uger senere fulgte op med en kronik, var et første forsøg på at rejse en genremæssig diskussion i kølvandet på Min kamp, som netop handlede om, hvilken genre Knausgård indskrev sig i, og om der var tale om en traditionel selvbiografi, en roman eller en iscenesat selvfremstilling. Det var også dette aspekt, som Arne Melberg tog op i sin kronik, som blev offentliggjort i Aftenposten en lille uge efter Kjærstads første indlæg. Under titlen»vi mangler ord«gav han Kjærstad ret i, at Knausgård har en stærk litterær tradition i ryggen, og at han er en del af en tendens, som er oppe i tiden. Men Knausgård forholder sig ifølge Melberg også»fritt til tradisjonen og kjører sitt eget løp«. 14 Og her er det, at vi inden for litteraturvidenskaben mangler værktøjer og begreber til at beskrive, hvad det er, som Knausgård gør, og som er helt nyskabende: Poenget er at Knausgård går ut over fiksjonen og dermed nærmer seg en litterær form som vi ikke har noe godt navn på. Han har skapt en litterær kentaur: En romankropp med et biografisk hode som likevel er en helhet og ingen kunstig blanding. 15 At vi som litterater mangler værktøjer og modeller til at forklare, hvad der er på spil hos Knausgård og andre forfattere, betyder, at hele litteraturkritikken hænger fast i et»litterært system som litteraturen har forlatt eller i det minste er i ferd med å forlate«. 16 Der- 17

18 med lå tankegangen i kronikken i forlængelse af Melbergs tidligere forslag om at anvende betegnelsen»prosa«om fiktion såvel som faglitteratur, da skellet mellem de to er»altfor stivbent«og slet ikke tager hensyn til, at faglitteraturen oftere og oftere bruger skønlitterære greb, mens skønlitteraturen ofte bryder med fiktionen. 17 Det er derfor, at Melberg i kronikken om Min kamp hævder, at konsekvensen af hele denne udvikling er, at litteraturkritikken er i færd med at miste sin relevans, når det eneste, den kan stille op med den type litteratur, som Knausgård skriver, er at tale om hybridog blandingsformer med den implicitte præmis, at» rene former skulle være mer naturlige enn blandede former«. 18 Med metaforen om en litterær kentaur blev Arne Melberg den første og mest interessante i en lang række af litterater, der hver især introducerede deres egen genrebetegnelse til at beskrive Min kamp. Og Arne Melberg blev også ufrivilligt en slags sekundær antagonist i den første og indtil nu eneste monografi, som er skrevet om Knausgård og Min kamp, nemlig Eivind Tjønnelands Knausgård-koden. Knausgård-koden, som udkom i maj 2010, er en pamflet med et tydeligt polemisk sigte. Allerede på en af de første sider og som bogens motto finder vi et citat fra Melbergs kronik om Knausgård. Tjønneland vender flere gange tilbage til Melberg, bl.a. med en sønderlemmende og unuanceret kritik af hans bog om selvfremstillingen i litteraturen. Men det er dog især kronikken om Knausgård, som Tjønneland har set sig sur på: Når han [Melberg] annonserer at vi ikke har begreper for å forstå Knausgård, så skyldes det begrensninsgene i hans eget teoretiske paradigme, og ikke mangel på teorier innenfor litteraturvitenskapen og beslektede fagområder i dag Ifølge Tjønneland er Melberg et offer for Knausgårds mytologisering, fordi han ikke formår at»avsløre forfatterens spill mellom fiksjon og virkelighet med kildekritikk«. Derfor er Tjønnelands dom over ham også hård: Hans egen teoretiske tilnærming er helt ute av stand til at forstå fenomenet Knausgård, noe hans kronikk i Aftenposten demonstrerer til fulle. 20

19 Hvis Arne Melberg er den sekundære antagonist i Tjønnelands pamflet, er det Knausgård, der er den primære. Og her interesserer Tjønneland sig stort set ikke for genrespørgsmålet. I stedet opfatter han Min kamp som et symptom på vor tid med en kombination af øjeblikkets tyranni og hvad han med Richard Sennett kalder intimitetstyranniet, som handler om, at vi i dag alene kan fremstå autentiske, hvis vi udleverer vores privatliv i det offentlige. 21 Kombinationen mellem øjeblikkets tyranni, som ifølge Tjønneland er at ligne med en form for masochisme, og intimitetstyranniet, kommer til udtryk, når Knausgård gennem hele romanen svinger»schizofrent mellom selvforakt og stormannsgalskap«. Som læsere lader vi os forføre af denne dobbelthed, denne tvetydighed i udsigelsen:»knausgård behersker oss ved å fremstå som undertrykt. Som lesere blir vi slavens slaver«. 22 Tvetydighedens problem kommer til udtryk ved det, som Tjønneland omtaler som Knausgårds skizofreni, og han diskuterer det paradoks, at Knausgård i romanen udtrykker,»at han hater å utlevere seg selv«. 23 Dette paradoks betyder, at det er umuligt at identificere en utilsløret anskuelse eller holdning hos Knausgård, da han så at sige helgarderer sig selv, og med»denne helgarderingen gjør han seg tilsynelatende uangripelig«. 24 Det er også derfor, at Tjønneland reagerer så stærkt mod blotlæggelsen af det personlige og de mange selvudleveringer i romanen. For ifølge ham er det jo netop for»for å vinne ny erkjennelse«, at vi normalt blotlægger vores inderste tanker, det pinlige og det, der gør ondt. Men heller ikke her lever Knausgård op til Tjønnelands krav:»kommer han egentlig til noen ny erkjennelse?«, spørger han retorisk. 25 Ved ikke at udtrykke nogen holdning eller ny erkendelse gør Knausgård sig endvidere skyldig i for tidlig sædafgang ejaculation praecox som både kommer til udtryk i Min kamp, og som ifølge Tjønneland bliver et billede på Knausgårds æstetiske metode: Tvert imot samler de fleste av elementene i Knausgård-koden seg i dette symptom. Derfor blir det en metafor på Knausgårds estetiske ideologi, som omfatter både narsissisme, masochisme, intimitetstyranni og ekshibisjonisme

20 Den tidlige sædafgang som æstetisk metode spiller også ind, når Tjønneland i bogen forsøger at opstille den Knausgård-kode, der har givet navn til pamfletten. Det gør han med en matematisk formel, hvad der understreger bogens polemiske og provokatoriske sigte:»knausgård-koden = abstrakte virkelighetsreferanser + interjeksjonen ååhh«. 27 I Trond Haugens essay»sirkulasjonen av virkelighet«, trykt i tidsskriftet Prosa, bliver både Arne Melberg og Eivind Tjønneland nævnt side om side, da deres meget forskellige opfattelse af Min kamp ifølge Haugen er tegn på, at Min kamp har et liv, der rækker udover dagbladskritikken. Ellers interesserer Haugen sig mest for, hvordan virkelighedsbeskrivelserne hos Knausgård bliver til litteratur og dermed forholdet mellem begreber som fakta, fiktion, selvbiografi og roman. Trond Haugen lægger ud med en analyse af en telefonsamtale fra femte bind af Min kamp, hvor den»ekstreme fiksjonaliseringen av det dokumentariske«, som Knausgård ifølge Haugen benytter sig af overalt i romanen, tydeligt kommer til udtryk:»men fiksjonen reduserer paradoksalt nok ikke det dokumentariske; den forsterker det«. 28 Og den overraskende konsekvens af dette er, at fiktionalisering måske nok gør fortællingen mindre sand, men til gengæld mere virkelig. Dette paradoksale forhold forklarer Haugen videre med henvisning til Roland Barthes begreb om virkelighedseffekten, som handler om, at de detaljer i en tekst, som umiddelbart synes betydningsløse, ikke refererer til virkeligheden, men betyder virkeligheden. Og det er netop det, der er på spil hos Knausgård: En rekke referanser til virkelige personer, steder og hendelser i Min kamp har nettopp denne funksjonen. De refererer ikke til virkeligheten, men betyr virkeligheten Dermed skal det nye hos Knausgård slet ikke findes i forholdet mellem fiktion og virkelighed. For den autonomiæstetisk, som flere kritikere mente, at Knausgård gjorde op med, har ifølge Hauggen, slet ikke har været så udpræget, som disse kritkere forsøgte at give udtryk for. I stedet bør Min kamp ses i direkte forlængelse

21 af Knausgårds tidligere romaner, Ute av verden og En tid for alt, da disse set under et lader sig læse som en»romanmessig utforskning av grensene mellom en fiktiv romanskikkelse og en like fiktiv romanskikkelse som deler navn og privathistorie med forfatteren selv«. 30 Fra Haugens antydende læsning af Min kamp som litteratur skal det nu handle om de tolkninger, der mere fokuserer på forholdet mellem fiktion og virkelighed, og hvor vi med henvisning til de mange genrebetegnelser, som blev appliceret på Knausgårds roman, med god grund kan tale om, at kært barn har mange navne. III Det var i et indlæg i den danske avis Information, at Mikkel Krause Frantzen introducerede begrebet leaklitteratur eller lækagelitteratur til at karakterisere Knausgårds roman. For Krause Frantzen er det, med henvisning til David Shields Reality Hunger fra 2010, forkert at tale om virkelighedshunger, som noget, der skulle karakterisere vores samtid. For det, som offentligheden efterspørger, er ikke alene virkeligheden, men virkeligheden som en hemmelighed, en læk, der røbes eller afsløres:»folk hungrer efter læk. Pressen, befolkningen, læseren. Vi vil helt ind i tingenes beskidte indre«. 31 Den hunger kommer ifølge Krause Frantzen til udtryk i Min kamp. Sammen med Wikileaks udtrykker romanen noget tidstypisk og burde derfor rettelig have heddet En nordmands lækage. Og det er med henvisning til denne hunger efter lækagen, at Krause Frantzen introducerer sit begreb om leaklitteratur, som hverken har vundet genklang blandt forskere eller i avisernes mange skriverier om Knausgård. 32 Heller ikke Hans Hauges begreb om fiktionsfri fiktion synes at have vundet nogen genklang, selv om det i modsætning til Mikkel Krause Frantzens begreb er blevet kraftigt diskuteret i både medierne og forskningen. Hauge præsenterede første gang begrebet om fiktionsfri fiktion i en artikel i Weekendavisen i Her talte han om Knausgård som repræsentant for en»helt ny tendens i romankunsten, som jeg kalder fiktionsfri fiktioner«. 33 Men en nærmere definition af fiktions- 21

22 fri fiktion bortset fra et generelt udsagn om, at Min kamp både er roman og selvbiografi, men ikke fiktion eller løgn får vi ikke i artiklen i Weekendavisen. En sådan definition giver Hauge til gengæld i bogen Fiktionsfri fiktion, som han udgav små to år efter artiklen i Weekendavisen, og hvorfra kapitlerne om Knausgård tidligere har været publiceret i Kritik. Han opstiller en længere liste med de træk, som ifølge ham gør sig gældende for fiktionsfri fiktion, som han tolker som en generel tendens i nyere litteratur. Det hedder blandt andet, at en»fiktionsfri fiktion er en roman, hvor personerne er virkelige personer«, og hvor forfatter og fortæller er identiske. Romanen handler ofte»om en forfatter eller en, der vil være det«, og er»et opgør med den herskende litteraturteori«. 34 Så vidt synes der ikke at være den store forskel mellem Hauges og Arne Melbergs begreber. Begge beskriver en hybridgenre, hvor det centrale er, at vi har at gøre med et autentisk stof, som præsenteres i romanform. Men når Hauge også hævder, at fiktionsfri fiktion ikke har nogen opdigtet handling eller fortælling, at den er»komplotfri«, som han kalder det, lægger han afstand til Melberg, der med sin metafor om den litterære kentaur jo netop ser romanen med sin handling, med sit plot, som kentaurens krop. Dermed anfægter Hauge også, at Min kamp skulle kunne læses som en helt almindelig roman, hvad der gør det desto mere bemærkelsesværdigt, da han i sin egen tolkning af romanen, omtaler den, som var der tale om en hvilken som helst roman med en helt almindelig handling, der endda ender lykkeligt: Romanen er en kærlighedserklæring. Den er en bekendelse. Den er en romance. Kampen var hård, men den endte godt. Knausgård drømte om at blive en stor forfatter. Det blev han. Han drømte om kærlighed. Og han fik den Uoverensstemmelse mellem definitionen af begrebet fiktionsfri fiktion og den måde, Hauge applicerer det på, var uden tvivl en af grundene til, at Bo Bjørnvig i en anmeldelse af Fiktionsfri fiktion i Weekendavisen kaldte Hauge en»upålidelig guide«til Knausgård. Han»udbygger [ikke] sine påstande«, i stedet er det»som om han efter at have affyret en af sine one-liners bukker for sit eget in-

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Kommentarer af gymnasielærer, Kasper Lezuik Hansen til det Udviklingspapir, der er udarbejdet som resultat af Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Torben Weinreich, Tom Jørgensen, Helene Høyrup, Kimberley Reynolds, David Rudd, Maria Lassén-Seger og Anette Øster Steffensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Livet i familien Af Trond Kristoffersen

Livet i familien Af Trond Kristoffersen Livet i familien Af Trond Kristoffersen Indledning Denne artikel er en slags subjektiv kort version af Jesper Juuls sidste bog. Den er inspireret af en længere samtale med Jesper Juul og et tretimers kursus

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Georg Græsholt sognepræst, cand.theol: Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Tidsskriftet Fønix Årgang

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Den Blå Port. Tidsskrift for litteratur. Gitte Broeng, Mathilde Walter Clark, Torben Jelsbak. September 2010

Den Blå Port. Tidsskrift for litteratur. Gitte Broeng, Mathilde Walter Clark, Torben Jelsbak. September 2010 Den Blå Port Tidsskrift for litteratur September 2010 85 r e d a k t i o n Gitte Broeng, Mathilde Walter Clark, Torben Jelsbak Den Blå Port 85 2010 Forfatterne og Forlaget Vandkunsten Redaktion Gitte Broeng,

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering Noras ark, Anders Johansen, Modtryk 2015 Resumé: Krigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras morfar

Læs mere