INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceprogram 2009

2 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset KU.BE. Det kommende kultur- og bevægelseshus skal være en drivkraft i den aktuelle byomdannelse i Flintholm-området. Med sin banebrydende og bæredygtige arkitektur skal huset i fremtiden være en central del af historien om stedet. Som et levende og nytænkende mødested for udfoldelse og oplevelser skal huset få Frederiksbergs borgere, besøgende fra resten af regionen og turister til at komme til Flintholm og forbinde området med byliv, kultur og bevægelse. KU.BE skal inspirere til en sund livsførelse og være et sted, hvor mennesker på forskellige aldre og med forskellige motionsvaner, kulturforbrug og livsstil møder hinanden. Interaktiv multimediekunst og motivation til bevægelse er i fokus, og miljøhensyn skal være en drivkraft for husets arkitektoniske attraktion. Visionen er, at Frederiksbergs borgere får et levende, oplevelsesorienteret og miljørigtigt hus med nytænkende rammer både ude og inde. De udendørs rammer skal på banebrydende vis sikre sammenhængskraften mellem husets aktiviteter og lokalområdet. De ydre faciliteter skal tilbyde interaktive kulturoplevelser og opmuntre til leg og bevægelse, som bidrager til dynamisk byliv i området. Frederiksberg Kommune, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er gået sammen om at realisere denne vision. Intentionen med dette konkurrenceprogram er at give plads til anderledes nytænkende og fremadrettede forslag, der ikke er begrænsede af de behov og funktioner, som vi allerede kender og er bevidste om i dag. Samtidig forventer vi forslag, der også beskriver, hvordan brugerinddragelsen skal håndteres i processen, så faciliteterne kommer til at modsvare de kommende brugeres behov, og det sikres, at der er liv i huset fra dag ét. Konkurrencen forløber i to faser. Dette konkurrenceprogram danner grundlag for dem begge. I 1. fase skal deltagerne give deres bud på den overordnede rumlige vision for huset. Når fasen er afsluttet i december 2009, udpeges der to vinderforslag, som i 2. fase viderebearbejdes på baggrund af dialog med bygherren. I 2. fase er fokus at få skabt et hus, som kan realiseres og leve op til visionen. 2. fase afsluttes i april 2010, og det endelige vinderforslag forventes offentliggjort i juni Byggefasen forventes påbegyndt ultimo 2011 og vil fortsætte til 2013/14, hvor husets døre vil blive åbnet for offentligheden. Vi håber, at programmet vil inspirere de prækvalificerede teams i deres arbejde med opgaven, og ser frem til ambitiøse bud af høj bymæssig og arkitektonisk kvalitet. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

3 kolofon Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Hausenberg og Bosch & Fjord i samarbejde med FK Ejendom, Grontmij Carl Bro og AA Konkurrencer for Frederiksberg Kommune. Oplag: 200 Layout: Bosch & Fjord Tryk: Kailow FOTO & ILLUSTRATIONER s. 4/5 Turn-on af AllesWirdGut, foto: Michael Dürr, 2000 s. 8/9 Illoiha Omotesando, Fitness Gym I Tokyo, design: Nendo photo: Daici Ano, 2007 s. 11 Gravity be my friend, Pipilotti Rist, 2007 s. 12 Diverse portrætbilleder, foto: Hausenberg s. 15 Nederst: In Motion, foto: Camil Tulcan. Øverst: Air-time, foto: *Sean s. 16/17 Diagrammer: Bosch & Fjord s. 18 Blizard building, Copyright: Alsop Architects Foto: Morley von Sternberg, 2005 s. 20 Welcome, Bosch & Fjord, 2008 s. 22/23 Garden at turtle creek, Michael Van Valkenburgh Associates, 1999 s. 25 Diagram: Hausenberg / Bosch & Fjord s. 27 Diagram: Bosch & Fjord s. 28 Polytics, Astrid Krogh, The Danish Parliament, 2003 s. 29 Borgerevent KU.BE, foto: Bosch & Fjord s. 30 Illustration: Hausenberg s. 32 Illustrationer: Hausenberg s. 33 Foto: Hausenberg s. 34/35 Fotos: Frederiksberg Kommune s. 36/37 Illustrationer: Hausenberg. s. 37 Foto: Frederiksberg Kommune s. 38 Illustration: Hausenberg s. 39 Foto: Frederiksberg Kommune s. 44 Foto: Frederiksberg Kommune s. 50 Borgerevent, foto: Bosch & Fjord INDHOLD VISIONEN 9» Baggrund behov for nytænkning 10» Livet i huset brugere og aktiviteter 13» Fokusområder 14» Syv zoner 16 OPGAVEN 19» Konkurrenceopgaven 19» Rumprogram de syv zoner 20» Økonomi 28» Brugerinddragelse 29 OMRÅDET 30» Historie, identitet og udvikling 31» Den bymæssige sammenhæng 36» Krav og forudsætninger 38» Planmæssige forhold 39 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV 40» Generelle forhold 40» Specifikke krav til bygning og udearealer 40 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER 45» 1. Fase 46» 2. Fase 48» Bilagsliste

4 VISIONen Frederiksberg Kommune skal vise vejen som sund kommune ved at sætte fokus på bevægelse. Visionen er at give Frederiksbergs borgere et levende og oplevelsesorienteret hus med nytænkende rammer for sundhed, kultur og bevægelse. Huset skal være:» Et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus, der giver plads til et varieret udbud af idrætsformer og udgør et oplevelsesorienteret laboratorium for, hvordan fysiske rammer kan fremme vores lyst til at bevæge os, såvel inde som ude.» Et opsigtsvækkende bygningsværk, hvor markant arkitektur, eksklusivt design og inspirerende kunst inden for nye medier, video, lys og lyd, både inde og ude, gør det til en oplevelse at besøge og bruge huset.» Et levende mødested, hvor mange forskellige mennesker fra såvel lokalområdet som resten af byen samles, og hvor der skabes konstruktive og spændende møder mellem hverdagsmotion, daglige kulturtilbud og enkeltstående kunst- og kulturevents.» Et grønt byggeri, der miljømæssigt sætter dagsordenen ved at eksperimentere med nulenergiløsninger og ved at gøre bæredygtighed til et fundamentalt element i husets design, identitet og aktiviteter. På Frederiksberg mangler der steder til de mindre idrætter og bløde bevægelsesformer. Dans, gymnastik, kampsport dem der ikke har brug for en helt klassisk hal med streger på gulvet. 9

5 BAGGRUND BEHOV FOR NYTÆNKNING DET SKAL VÆRE NEMT AT LEVE SUNDT Sundhed er ikke blot fravær af sygdom. Sundhed er forebyggelse, velvære og ansvar for at passe godt på sig selv og sin krop. Spørger man danskerne, hvorfor vi ikke lever sundere, peger vi på, at det er svært at forene det, vi opfatter som henholdsvis det gode og det sunde liv. Heri ligger udfordringen, hvis flere mennesker skal leve sundt. Der er ikke brug for løftede pegefingre, men fysiske rammer og oplevelser, der inspirerer og motiverer til at leve sundt. Arkitektur, design og inventar skal gøre det naturligt at tage trappen, hoppe over stregerne eller løbe en ekstra tur. Sundhedstjek kan gøre os opmærksomme på, hvor godt vi passer på vores krop, og motivere til at leve sundere hele livet. Ny teknologi kan bruges til at konkurrere mod en selv, så det bliver sjovt at løbe 100 meter ekstra. Samtidig skal det være nemt at spise godt og sundt, særligt der, hvor vi bevæger os. DYNAMO FOR BYUDVIKLING Den nordvestlige del af Frederiksberg savner tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter, samtidig har Flintholm-området brug for en dynamo, der kan tilføre liv og aktivitet. Indtil for få år siden blev Flintholm af mange betragtet som et yderområde, men i dag er industrien væk, og området er i hastig udvikling. Spændende, nyt byggeri skyder frem, og med det fremtidige miks af boliger, butikker, kollegier, ældreboliger, erhverv og institutioner er Flintholm på vej til at blive et mangfoldigt og levende byområde. Samtidig giver områdets placering ved trafikknudepunktet Flintholm Station gode muligheder for at tiltrække mennesker fra resten af byen, ligesom det grønne stinet giver rekreative og motionsmæssige forbindelser mellem Flintholm og resten af byen. MOTIONSVANERNE ER I FORANDRING Danskerne er idrætsaktive som aldrig før særligt er der i de sidste år kommet mange flere aktive kvinder og ældre. Med de yngre generationer står det derimod sløjere til. Især de årige dyrker mindre motion også mindre, end de selv ønsker. Mange af de motionstilbud, vi kender i dag, passer dårligt i en hverdag med børn og job. De traditionelle idrætshaller med streger til badminton, volleyball og andre boldspil er ikke velegnede til mange af de nye bevægelsesformer, der er blevet populære gennem de sidste år. Særligt blandt kvinder bliver der efterspurgt muligheder for bløde bevægelsesformer som fitness, gymnastik, yoga og pilates. De forudsætter plads til ro og fordybelse. Gerne i mere æstetiske rammer, end de traditionelle idrætsanlæg kan tilbyde. Samtidig dyrker flere og flere motion uden for foreningerne på aftenskoler, i forbindelse med arbejdet, i fitnesscentre eller på egen hånd. De har indtil nu haft trange kår i de kommunale rammer. SYNERGI MELLEM KULTUR OG BEVÆGELSE Ønsker vi at skabe interessante rammer for sundhed og bevægelse, kan kunsten og kulturen spille en aktiv rolle. Kunst og kultur er ikke bare udsmykning, men kan integreres i arkitektur og design, så der skabes inspirerende og æstetiske rammer, der gør det attraktivt og spændende at motionere. Kunst- og kulturoplevelser kan tiltrække besøgende fra andre dele af byen og resten af landet, og et varieret udbud af både bevægelse og kultur på samme sted kan give flere valgmuligheder. Familier kan på samme tid få opfyldt forskellige behov, så det bliver nemmere at nå både at være sammen og at være sunde. Inden for samtidskunsten er der i dag særligt fokus på krop, lys og lyd, på at få kunsten ud i det offentlige rum og på at skabe social interaktion mellem værket og tilskueren. Samtidig skaber brugen af nytænkende teknologi nye, interessante kunstneriske udtryk og oplevelser. Disse tendenser skaber gode muligheder for innovative koblinger mellem kunst, kultur og bevægelse. Når det kommer til sundhed tror jeg man skal tage udgangspunkt i folks lyst og ikke en løftet pegefinger. 10

6 LIVET I HUSET BRUGERE OG AKTIVITETER Mange forskellige mennesker skal mødes i huset og få det til at summe af liv. Forskellige brugere skal indtage huset på forskellige tidspunkter af døgnet, ugen og året. Det kan være:» Frederiksberg-borgere, som bruger huset til at tanke op, fysisk og mentalt, gennem kultur- og motionstilbud for alle aldersgrupper.» Besøgende fra hele hovedstadsområdet, som kommer for at opleve husets spektakulære arkitektur, kunstoplevelser og events.» Turister fra resten af landet eller udlandet, der ønsker en oplevelse for krop og sjæl som en del af deres besøg i ho vedstaden. Desuden byder KU.BE på nye og overraskende kunstoplevelser, der gør det til en oplevelse af besøge huset igen og igen. Dels gennem den kunst, der er integreret i husets udformning og indretning, både ude og inde, dels gennem udstillinger af interaktiv multimediekunst og performances, der udnytter ny teknologi i krydsfeltet mellem kunst, bevægelse, sundhed og miljøhensyn. Det kan f.eks. være danseforestillinger eller lyd- og lysinstallationer, der bevæger sig ved brug, skaber nye midlertidige rum i huset eller giver stof til eftertanke om moderne kropskultur, bæredygtighed, sundhed og bevægelse. De daglige brugere er primært Frederiksberg-borgere, som bruger huset til at dyrke motion og fristes af husets kulturelle tilbud og muligheder for en pause i hverdagen. Der er tilbud for alle aldersgrupper, og faciliteterne henvender sig både til idrætsforeninger, selvorganiserede grupper og individuelle idrætsudøvere. I dagtimerne inviterer huset børn og voksne fra områdets skoler og institutioner til at lege og bevæge sig, både ude og inde, ligesom det danner ramme om motion, samvær og kulturoplevelser for ældre. Om eftermiddagen og aftenen er huset særligt attraktivt for unge, voksne og familier, der alt efter alder og interesse kan få forskellige oplevelser og dyrke forskellige bevægelses- og aktivitetsformer samtidig. Udearealerne udgør et samlingssted ikke mindst for unge og unge voksne for bymotion, eksempelvis via mødesteder for løbegrupper inklusiv firmaidræt, eller for unicykler, skatere og andre, der mødes uformelt, annonceret via sms-kæder eller Facebook. Husets banebrydende arkitektur og de nye måder at samtænke bevægelse og kulturaktiviteter på er til glæde for de daglige brugere og tiltrækker samtidig mennesker langvejsfra. Video-, lysog lydkunst i udformningen og indretningen af huset, udstillinger af multimediekunst og performances gør det til en oplevelse at besøge huset for et bredt publikum. Vekselvirkningen mellem hverdagsaktiviteter og enkeltstående events forbinder bydelen med resten af byen og skaber et varieret og urbant liv i bydelen. I kraft af de forskellige aktiviteter bliver kultur- og bevægelseshuset et mødested for de forskellige brugere. Ikke ved at være multifleksibelt, hvor samme rum skal kunne bruges til alt og af alle, men ved at differentiere og konfrontere i både tid og rum, så forskellige aktiviteter mødes, overlapper og afløser hinanden over tid. Huset skal skabe gensidig inspiration mellem mange forskellige typer af aktiviteter. Det skal kunne rumme den organiserede idræt, der skal have nye faciliteter til bløde bevægelsesformer, som ikke passer ind i de traditionelle idrætsanlæg. Samtidig skal der også være plads til den selvorganiserede idræt, der f.eks. inviteres indenfor gennem nytænkende bevægelsesfaciliteter og pay and play-koncepter, der ikke forudsætter medlemskab eller faste mødetidspunkter. Det ville være dejligt, hvis der kom nogle idrætsfaciliteter, som man bare kunne bruge uden at skulle være med i en forening

7 FOKUSOMRÅDER 1. OMRÅDETS VARTEGN Det er vigtigt, at huset kommer til at fungere som et vartegn for Flintholm-området. Som et levende og nytænkende mødested for udfoldelse og oplevelser skal huset få Frederiksbergs borgere, besøgende fra resten af regionen og turister til at komme til Flintholm og forbinde området med byliv, kultur og bevægelse. Huset skal være en drivkraft i den aktuelle byomdannelse i området og skal i fremtiden være en central del af historien om stedet. Det betyder, at huset arkitektonisk og designmæssigt skal afspejle det nye Flintholm og være en seværdighed i sig selv. Huset skal også arkitektonisk have en markant og selvstændig profil som et unikt sted, der skiller sig ud fra de mange andre kultur- og bevægelsestilbud i hovedstadsområdet. 2. MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Gennem KU.BE skal Frederiksberg Kommune sætte miljøet på dagsordenen, og miljøhensyn skal tænkes ind i alle aspekter af hus og udearealer. Det betyder, at huset skal eksperimentere med nulenergiløsninger, og at der skal være miljørigtig projektering. Det betyder også, at miljøhensyn skal være en drivkraft for husets arkitektoniske attraktion, og at miljøhensyn skal tænkes som et udviklende og lærende element, hvor rumlig udformning og aktiviteter bidrager til at bevidstgøre brugerne om bæredygtighed og energiforbrug. Det kan være gennem tydelige miljøforanstaltninger både inde i og uden på huset såsom solceller eller lignende og det kan være gennem aktiviteter, der sætter fokus på miljøhensyn og energiforbrug, som eksempelvis motionsaktiviteter, der samtidig producerer elektricitet. Huset kan tænkes som energiproducerende på en måde, hvor der ikke kun er nødvendige tekniske installationer, men at det også synliggøres som en aktiv del af husets aktiviteter. Det skal være et hus, hvor bæredygtighed og miljøhensyn fremstår som en oplevelse i sig selv. 3. DET GODE MØDESTED Huset skal skabe rammer for interessante møder mellem kultur og bevægelse og mellem mennesker. Det skal inspirere til en sund livsførelse og skal være et sted, hvor mennesker på forskellige aldre og med forskellige motionsvaner, kulturforbrug og livsstil støder på hinanden. Det skal være et sted, hvor der er plads til være sammen med venner og familie, men også et sted, hvor man møder nye mennesker. Husets fysiske form skal understøtte disse møder, så der er mulighed for at følge med i mange af de igangværende aktiviteter og blive inspireret af det, andre laver. Caféen er et centralt mødested, men derudover skal der være hjørner, som inviterer til ophold, steder at tage en pause f.eks. med sin pc og plads til at mødes med venner, også uden at skulle betale for mad og drikke. Alle disse steder skal med æstetiske rammer og veldesignet inventar gøre det attraktivt at mødes og blive lidt længere. 4. UDELIV Det er afgørende, at også udearealerne afspejler KU.BEs vision, og at der skabes interaktion mellem inde- og udefaciliteter. Udendørs skal der være rammer, som opmuntrer til leg og bevægelse, der giver plads til kulturoplevelser, og som bidrager til liv i området. Der kan være udendørs bevægelsesfaciliteter til fri afbenyttelse for børn og voksne, der kan være faciliteter for selvorganiseret bymotion, og der kan være plads til kunst- og kulturevents med fokus på nye medier som lys, lyd og video. Her kan udvikles og opstilles nye bevægelsesfaciliteter, f.eks. som et tilbagevendende kunstprojekt, og ved hjælp af midlertidige pavilloner eller overdækninger kan udendørssæsonen for både kultur- og bevægelsesaktiviteter udvides. Samtidig skal der sikres en god arkitektonisk og funktionel sammenhæng med de tilstødende arealer og omgivende byggerier. Huset og dets udearealer skal bindes sammen med det omkringliggende område, eksempelvis med oplyste løbestier, oplevelsesture for børn eller forslag til stavgangsture, ligesom der kan være udendørsservering for caféen, når vejret tillader det. 5. FORANDERLIGHED I ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNST Kunst og design skal ikke blot være udsmykning, der kan påklistres eller spares væk til sidst i byggeprocessen. Kunsten skal tænkes ind i hele udviklingsprocessen fra konceptudvikling til bygningens daglige brug. Kunstnere skal være med til at gøre KU.BE til et unikt sted, og kunstnerisk inventar skal ved hjælp af interaktiv teknologi bidrage med nytænkende bud på, hvad der gør det sjovt at bevæge sig. Kunst og design skal være med til at give huset en markant profil og få huset til løbende at udvikle sig og forandre sig, f.eks. gennem kunstprojekter, der nytænker det kunstneriske inventar. Kunst, arkitektur og design af høj kvalitet skal skabe den æstetiske finish, der gør huset eksklusivt og inspirerende at bruge og besøge. Der mangler flere rammer til større kulturarrangementer og kunstinstallationer på Frederiksberg. Særligt til den nye kunst. 14

8 SYV ZONER Huset skal rumme mange forskellige aktiviteter. Derfor er kernen i husets koncept en opdeling i syv zoner med hver sin stemning, identitet og funktion. Zoneopdelingen tager hensyn til, at forskellige brugere har forskellige krav og ønsker til de rum, de skal udfolde sig i. Derved bliver det positivt frem for konfliktfyldt, at mange forskellige målgrupper huses under samme tag. En zone er ikke nødvendigvis et afgrænset rum, men kan gå på tværs af etager og grænser mellem ude og inde. Huset skal danne ramme om møder og samspil mellem forskellige aktiviteter og brugere, hvorfor husets hjerte er de legende, eksperimenterende og lystbetonede aktiviteter, hvor bevægelse, kultur og sundhed går op i en højere enhed. LEGEZONEN PULSZONEN ZONE PERFORMANCE ZONEN IDENTITET Fantasi, kreativitet, eksperimentarium, overraskelser, udfordringer. Sved på panden, tempo, musik, energi, kondition sportsånd, fællesskab. Publikum, opvisning, udadvendthed, professionalisme, upcoming. AKTIVITEtseksempler Digital, interaktiv kunst. Byggelegeplads, bmx, minigolf, Nintendo Wii, klatring, svævebane, anderledes træningsmaskiner. Kampsport, aerobic, dans, motionsgymnastik, cross fit, fægtning, stortrampoliner, løb, cykling. Kunstnerisk performance, stunt, koncerter, film, foredrag, moderne dans, poetry slam, vj, samtidskunstudstillinger og installationer, street movement, hackysack, unicykler. Brugere Børn, voksne, unge og ældre. Børnehaver, SFO er, venne-grupper, familier. Individuelle og selvorganiserede brugere. Unge og voksne. Idrætsforeninger, aftenskoler, selvorganiserede og bymotions-grupper. Unge og voksne. Kultur- og bevægelsespublikum fra Frederiksberg og Hovedstadsregionen. Lokale unge udøvere af hackysack, street movement. ZENZONEN Fred, hvile, indadvendthed, koncentration, rekreation. Meditation, yoga, pilates, tai chi, afspænding, seniorhold, ryghold. Unge og voksne udøvere af bløde bevægelsesformer. Især kvinder og ældre. Selvorganiserede, foreninger og aftenskoler. TANKEZONEN Eftertanke, udsyn, viden, debat, digitale medier, lounge. Informationssøgning, tidsskrifter, multimediekunst, installationer, udstillinger, foredrag, computerarbejdspladser. Kulturinteresserede fra Frederiksberg og Hovedstadsregionen. Brugere, som tager pauser fra husets øvrige aktiviteter. Lokale beboere og studiegrupper, som kommer for internet og tidsskrifter. MADZONEN Mad, liv, økologi, mødested, bæredygtighed, pause. Cafe, køkken, urtehave, undervisning i madlavning, take-away, drinks, receptioner. Familier, voksne, unge. Kulturpublikummer. Brugere af husets øvrige aktiviteter og folk, der kun kommer for at spise/gå på cafe i KU.BE. HELSEZONEN Sundhed, oplysning, træning, test, velvære, inspiration, rekreation. Sundhedstjek, debat, motorisk træning, kostvejledning, rygeafvænning, seniormotion, wellness. Voksne, ældre og unge. Brugere af husets øvrige aktiviteter og folk, der henvises fra Frederiksberg Sundhedscenter. Livet i de 7 zoner Skal husets mange funktioner fungere godt side om side, skal der være stort fokus på de tre L er: lys, lyd og lugt. Det skal ske gennem den rumlige opbygning og placering af zonerne og i indretningen af de enkelte zoner. Huset skal fremstå lyst, åbent og transparent, men samtidig må det ikke være så åbent, at der lugter af mad eller sved der, hvor man skal fordybe sig i ny viden. Der skal ikke kunne høres høj pulsmusik der, hvor der dyrkes stille yoga. Og lyset skal passe til de konkrete aktiviteter og den ønskede stemning i de forskellige zoner frem for at være ens. anden form for belysning, kan forandres. Dermed kan zonerne udvikle sig, så nogle vokser, og andre mindskes. Eller måske kan der på et tidspunkt opstå helt nye zoner, der svarer på nye behov, som vi ikke kender i dag. Enkelte zoner kan også rumme midlertidige faciliteter, der giver ekstra mulighed for at afprøve nye og skiftende aktiviteter. 7 zoner som forener kultur, bevægelse og sundhed Zoneopdelingen giver mulighed for at skabe en stor rumlig variation og en rumlig oplevelse af mange valgmuligheder. Det kan ske ved at give de forskellige zoner markant forskellige rumlige identiteter, så det er nemt at orientere sig i huset, ligesom zonerne samlet skal gøre huset til en arkitektonisk varieret oplevelse. Nogle af de identitetsskabende elementer kan være foranderlige, så de med forholdsvis enkle midler, f.eks. en ny farve eller en 16 17

9 OPGAVEN KONKURRENCEOPGAVEN HOVEDOPGAVE: KU.BE HUS OG UDEAREALER Der ønskes bud på udformningen af fremtidens kultur- og bevægelseshus og de udearealer, som skal indgå i dynamisk samspil med huset. Udformningen af hus og udearealer skal baseres på visionen, de fem fokusområder og de syv zoner. Husets areal skal udgøre ca kvadratmeter og indeholde alle syv zoner inklusive de rum og funktioner, der er beskrevet i rumprogrammet. Konkurrence-udskrivers ønske er at se kreative bud på den rumlige prioritering, hvorfor endelige størrelser af de enkelte zoner ikke er angivet. Der er lagt op til en stor grad af frihed i besvarelsen, da intentionen er at give plads til nytænkende og fremadrettede forslag, der ikke er begrænsede af de behov og funktioner, som vi allerede kender og er bevidste om i dag. De deltagende teams inviteres således til at indtage rollen som ikke alene formgivere, men også opfindere af, hvad fremtidens kultur- og bevægelseshus samt udearealer kan rumme. Forslagene skal redegøre for: A) HUSETS SAMSPIL MED DEN BYMÆSSIGE KONTEKST Der redegøres for, hvorledes huset kan fungere som en aktiv del af Flintholm-området og bidrage til områdets identitet. Herunder bør der præsenteres overvejelser om samspillet med Marguerite Vibys Plads, forbindelsen til Finsensvej og opkoblingen på det grønne stiforløb. Desuden kan der på idéplan redegøres for overvejelser om, hvordan huset kan række ud over sine fysiske rammer og skabe programmatiske forbindelser med eksempelvis offentlige institutioner, kultur- og fritidsfaciliteter i den nære kontekst. B) DISPONERING AF GRUNDEN, UDFORMNING AF UDEAREALER OG HUSETS PLACERING PÅ GRUNDEN Der redegøres for, hvorledes udearealerne ved deres udformning og placering fungerer som katalysatorer for byliv og aktivitet, og hvordan huset ved dets placering og indgange åbner sig mod omgivelserne og sikrer gode forbindelser og størst mulig tydelighed og tilgængelighed i forhold til omgivelserne. Der skal redegøres for, hvorledes der i grænsefeltet mellem hus og udearealer kan skabes nytænkende samspil mellem ude og inde, samt hvordan det grønne stiforløb løber over konkurrencegrunden og relateres til huset. Forslaget skal forholde sig til udfordringerne knyttet til samspillet mellem parkeringsanlæg og udearealer som beskrevet på side 38 og 43. C) HUSETS RUMLIGE UDFORMNING OG RUMLIGE PRIORITE- RING Der redegøres for, hvorledes disponering af rum og rumforløb skaber overskuelighed og gode flows igennem huset. Der skal sikres diversitet i rumtyper, således at huset bliver karakteristisk ved sin mangfoldighed af rumlige oplevelser og ved samspillet mellem forskelligartede funktioner, som giver grundlag for spændende møder. DELOPGAVER I tillæg til hovedopgaven ønskes svar på fire mindre delopgaver, der har til formål at sikre husets konstruktive samspil med dets fremtidige omgivelser, brugere og besøgende: 1) KU.BE 2. ETAPE Der ønskes bud på en udvidelsesstrategi for en mulig fremtidig 2. etape af KU.BE på ca kvadratmeter. På konceptplan skitseres i tekst og diagrammer forslag til placering af en 2. etape. 2. etape skal ikke nødvendigvis tage udgangspunkt i de syv zoner og rumprogrammet for 1. etape, men kan være deltagernes mulighed for at vise, hvordan nye ideer til funktioner og rum kan videreudvikle konceptet for KU.BE. Det er vigtigt, at KU.BE fremstår som en færdig helhed efter opførelsen af såvel 1. etape som efter opførelsen af det samlede bygningsanlæg. 2) BUTIKS- OG ERHVERVSHUS Der ønskes bud på placeringen af et butiks- og erhvervshus beliggende på samme byggefelt som KU.BE. Butiks- og erhvervshuset skal være så stort som muligt, og der skal som minimum kunne opføres bruttoetagemeter, heraf minimum kvadratmeter butiksareal. Det resterende erhvervsareal skal indrettes til kontorer, beliggende i de overliggende etager. Der skal redegøres for butiks- og erhvervshuset som et volumenstudie, indeholdende udlægning af butiks- og kontorarealer. Butiks- og erhvervshuset og KU.BE skal disponeres, således at de kan opføres uafhængigt af hinanden. Efterfølgende vil grunden blive udmatrikuleret i to matrikler til henholdsvis KU.BE og butiks- og erhvervshuset, hvorfor de to bygninger ikke kan flette ind over hinanden. Butiks- og erhvervshuset kan enten etableres som en fritliggende bygning eller helt eller delvist sammenbygget med KU.BE. Uanset den valgte løsning skal udformningen af KU.BE og volumenudlægget til butiks- og erhvervshuset udføres således, at det samlede bygningsanlæg udgør en arkitektonisk helhed. 3) BRUGERINDDRAGELSE Der ønskes bud på en brugerinddragelsesproces, der har til formål dels at kvalitetssikre det rumlige koncept for KU.BE i forhold til brugernes erfaringer, dels at mobilisere de fremtidige brugere, således at der sikres liv fra dag ét. Der skal redegøres for, hvordan brugerne kan inddrages i denne kvalitetssikring, og hvordan det rumlige koncept kan tilpasses efter deres behov og erfaringer uden at miste bærende kvaliteter. Desuden skal der redegøres for, hvordan mobiliseringen af såvel kendte som på nuværende tidspunkt ukendte brugergrupper kan foregå i projekterings- og byggefasen. 4) NAVN Der ønskes bud på et eventuelt nyt navn til projektet, der kan afløse arbejdstitlen KU.BE. KU.BE refererer til, at visionen for hus og udearealer er at skabe synergi mellem KUltur og BEvægelse, men ordet kube kan samtidig betegne en arkitektonisk form, der ikke nødvendigvis stemmer overens med vinderforslagets udformning. Det nye navn skal derfor harmonere med både projektets vision og med dets arkitektoniske udtryk. 19

10 RUMPROGRAM DE SYV ZONER KU.BE skal bestå af syv zoner: Legezonen, Pulszonen, Performancezonen, Zenzonen, Madzonen, Tankezonen og Helsezonen. Rumprogrammet er en overordnet beskrivelse af indholdet af zonerne, der udstikker rammerne uden at fastlåse designet. Rammerne skal opfattes som vejledende og er ment inspirerende, da der ønskes nytænkende bud på rum og faciliteter, der kan anvendes på nye måder i kombinationen af sundhed, kultur og bevægelse. De syv zoner er udarbejdet ud fra, hvilke typer af aktiviteter, der giver synergi, men zonebegrebet er samtidig fleksibelt. En zone kan derfor gå på tværs af etager og grænser mellem ude og inde. Den kan deles op i mindre zoner og overlappe med andre zoner. Den kan ændre sig over døgnet, ugen og året, sådan at samme område har forskellige funktioner og brugere på forskellige tidspunkter. Rumprogrammet beskriver for hvert zone det liv, den identitet og de aktiviteter, der skal præge zonen. Desuden oplistes dels de centrale udfordringer, som der ønskes svar på, dels de minimumkrav, der findes til rum og funktioner i hver af zonerne. Vi tager i legeland, og så bruger vi bibliotekerne. Lavede man lignende aktiviteter - gerne for hele familien - kunne vi godt tænke os at bruge et nyt kultur- og bevægelseshus. ANKOMSTOMRÅDE Ved ankomsten til KU.BE skal man ikke være i tvivl her er der tale om et hus, der summer af liv og huser et væld af aktiviteter. KU.BEs nytænkende koncept skal afspejle sig i husets fremtoning i byrummet og suge liv ind i bygningen. KU.BEs særegne identitet skal afspejles i facaden, så det tydeligt fremstår, at kultur, sundhed og bevægelse er integreret i hele huset. Området uden om huset skal være en integreret del af KU.BE og fremstå som aktive udearealer, hvor fortællingen om kultur- og bevægelseshuset begynder. Når man træder ind i huset, skal man mødes af et åbent rum, der appellerer til mangfoldige måder at opleve og udforske husets rigdom af aktiviteter på. Ankomstområdet skal både tænkes foran indgangen og inde i huset. Området kan desuden flyde sammen med legezonen eller andre zoner. I området skal der være et modtagelses- og informationsområde, som tydeligt formidler husets aktiviteter, ligesom man skal møde mennesker og liv, fra det øjeblik man træder ind. I forhold til billetkøbsmuligheder vil der formentlig være tre forskellige grader af adgang i huset: Nogle steder og på nogle tidspunkter vil der være fri og åben adgang for alle, andre steder vil der kun være adgang med medlemskort/billet/nøglekort, og endeligt kan der være steder, hvor alle har adgang, men hvor der eksempelvis kræves kort/billet for at kunne bruge relevante maskiner og faciliteter. Derudover kan der være områder, som kun medarbejdere i huset har adgang til. Der ønskes bud på:» hvordan inde- og udearealer forbindes i ankomstområdet» hvordan husets aktiviteter og mangfoldighed klart formidles i modtagelsesfunktionen» hvordan der kan indrettes velfungerende billetkøbsmuligheder, samtidig med at der i store dele af tiden vil være fri adgang til huset» hvordan der sikres fornuftigt opsyn med alle zoner især de steder, hvor der foregår selvorganiserede aktiviteter. ANKOMSTOMRÅDET» skal have en tydelig modtagelse, hvor man også kan få informationer om husets aktiviteter og købe billetter til betalingsarrangementer» skal være åbent og imødekommende og sikre, at man mødes af liv. LEGEZONEN I Legezonen skal man blive overrasket, begejstret og fascineret. Her skal former, farver og eksperimenterende aktiviteter kalde legebarnet frem i både børn og voksne. Her skal man inviteres til spontan og uformel bevægelse og til at gå på opdagelse med alle sanser. Legezonen er husets hjerte i den forstand, at kultur- og bevægelsesaktiviteter her smelter sammen: Måske kan man løbe gennem interaktive, virtuelle landskaber, måske kan man på kondicykler producere strøm, som lyser huset op, måske kan man klatre eller synge om kap med én i Kalundborg eller Kina. Det er et eksperimenterende og kreativt område med aktiviteter, der appellerer til alle aldre, f.eks. klatring, svævebane, anderledes kondimaskiner, minigolf, bmx-bane eller byggelegepladser med interaktive features. Men Legezonen er også husets hjerte, fordi den pumper liv i de andre zoner: Her skal man kunne komme forbi på vej til eller fra nogle af husets andre aktiviteter og få en spændende og aktiv oplevelse uden at betale kontingent eller være medlem af en forening. Legezonen skal strække sig over et areal inde i såvel som uden for KU.BE og skal derved fungere som et sammenbindende element mellem udendørs- og indendørsaktiviteter. I Legezonen skal der desuden være et stort og fleksibelt, interaktivt område til kunst, leg og spil, der benytter digitale medier og udfordrer alle sanser med f.eks. billeder, lyd, duft m.m. Der ønskes bud på:» hvordan Legezonen indrettes, så den løbende kan forandres og give basis for nye oplevelser og aktiviteter» hvordan man kan udforme rum og aktiviteter, der får både voksne og børn til at være fysisk aktive uden at lave en maskinpark med traditionelle fitnessredskaber» hvordan man kan integrere kunst og kulturoplevelser med bevægelsesaktiviteter og miljøhensyn. LEGEZONEN» skal ligge i forlængelse af ankomstområdet og strække sig både ind i og ud ad huset» skal være åben og indeholde aktiviteter for alle aldre» skal indeholde faciliteter til selvorganiserede og individuelle bevægelsesaktiviteter» skal indeholde et fleksibelt, interaktivt område med digitale medier. PULSZONEN I Pulszonen skal der være sved på panden, musik, energi og tempo. Her kan man dyrke motion uden bolde og streger på gulvet. Det kunne være intensiv træning i kampsport, bordtennis, crossfit, fægtning, gymnastik, dans og aerobic samt andre bevægelsesaktiviteter for både foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. Pulszonen kan overlappe og interagere med Legezonen i form af anderledes træningsredskaber, som får pulsen op, f.eks. stortrampoliner, klatrevæg og romaskiner. Den kan også overlappe med Zenzonen i form af omklædningsfaciliteter og fælles lokaler til dans, yoga og andre bevægelsesaktiviteter. Pulszonen rækker også ud ad huset, eksempelvis gennem store, luftige udhængstage eller oplukkelige facader, der kan forlænge sæsonen for udendørsmotionister som benytter eksempelvis inliners, bmx, trick-cykler, unicykler og hackysack. Måske er der også en løbe- eller cykelsti, som bevæger sig igennem, uden om eller oven på huset og forbinder det med resten af byen. Måske er der græsbaner til boldspil eller asfaltbaner til hockey, rulleskøjter og parkour. Der ønskes bud på:» hvordan man kan lave rum og sale, der kan anvendes til mange forskellige typer idræt og bevægelse, uden at de bliver så multifunktionelle, at de ikke er rigtig gode til noget» hvordan man kan udforme udendørsfaciliteter til zonens aktiviteter, så det passer til det danske vejrlig» hvordan der lydmæssigt sikres fredelig sameksistens mellem Pulszonen og husets øvrige aktiviteter. PULSZONEN» skal have gulvbelægninger, der tilgodeser de mange forskellige aktiviteters krav» skal have lysindretning, der egner sig til gymnastik, kampsport o.l.» kan indeholde delvist visuelt afskærmede lokaler til dans, kampsport o.l.» kan indeholde en løbebane, der bevæger sig både indendørs og udendørs (belægning skal tåle grus/ sten f.eks. atletikgulv eller kunstgræs)» kan indeholde lydisolerede områder til bevægelsesformer som dans og aerobic, hvor der spilles høj musik» kan indeholde rum med hårde (træ)gulve til forskellige typer dans såsom flamenco» kan indeholde faciliteter til individuel træning 20 21

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI Tema GENBRUG >>EN ALPETOP I ET BADEBASSIN >>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI No 11 juni 2009 >>leder n ansvh. redaktør Torben Frølich n Redaktion Lars Hjorth Bærentzen, redaktør

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere