Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt 17 Social politik 17 Ansættelsespolitik 18 Personalepolitik 18 Sådan rejser du en sag 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt 17 Social politik 17 Ansættelsespolitik 18 Personalepolitik 18 Sådan rejser du en sag 18"

Transkript

1 Adfærdskodeks

2 Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelsesområde og overensstemmelse 2 Opkøb 2 Minoritetsinteresser, joint ventures og samarbejdspartnere 2 Overtrædelse af kodekset 3 Intern revision 3 Overholdelse og etik 3 Koncernens bæredygtighed 3 Vi udfører vores aktiviteter på en ansvarlig måde 4 Interessekonflikter og eksterne interesser 4 Konkurrence(anti-trust)-lov 5 Forebyggelse af bestikkelse og korruption 6 Svindel 7 Sikring af fysisk og intellektuel ejendom 7 Medarbejderlån 7 Regnskabsmateriale 8 Forebyggelse af hvidvaskning af penge 8 Informationsteknologi 8 Databeskyttelse 9 Fortrolig eller insiderinformation og handel med aktier 10 Handel med vores kunder, leverandører og lokalsamfundet 11 Vores kunder 11 Vores leverandører 11 Brug af tredjeparter og forretningspartnere 12 "Smørelse" 13 Foræring og modtagelse af underholdning og gaver 13 Politiske bidrag 14 Donationer til velgørenhed og lokalsamfundet 15 Handel med regeringer og myndigheder 15 Ekstern kommunikation og medier 16 Sociale medier 16 Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt 17 Social politik 17 Ansættelsespolitik 18 Personalepolitik 18 Sådan rejser du en sag 18 Håndtering af sundhed, sikkerhed og miljøet 20 Sundhed og sikkerhed 20 Narkotika og alkohol 21 Miljø 21 Tillæg 1 - Sådan rejser du en sag hotline-information 22 Tillæg 2 - Vores politikker 23 Indeks 24

3 Introduktion CRH er en førende koncern inden for en lang række byggematerialer og ligger på top fem i verden inden for denne industri. Vi er vokset fra en overvejende irsk base i 1970 til den i sandhed internationale position vi har i dag noget vi er stolte af, hvilket understøttes af vores dedikerede indsats for at leve op til vores kerneværdier, der omfatter integritet, ærlighed og respekt for loven. Da vi fortsætter vores strategi Præstation og vækst" og stræber efter at sætte et endnu mere mangeartet og globalt fodaftryk, skal vi fortsat forblive urokkelige i vores klippefaste overholdelse af disse kerneprincipper. Vores opdaterede adfærdskodeks sætter klare retningslinjer for, hvordan vi ønsker at efterleve disse standarder, således at vi beskytter vores integritet og fortsætter med at drive virksomhed på en ansvarlig måde; ved at lægge primær vægt på virksomhedens etik, når vi forhandler med vores kunder, leverandører og lokalsamfund, som vi har med at gøre; ved at behandle alle mennesker med respekt og ved at varetage vores ansvar inden for områderne sundhed, sikkerhed og miljøet. Dette kodeks skal fungere som en erklæring om god praksis; det er ikke udtømmende og kan suppleres med mere detaljerede politikker og procedurer. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre i en bestemt situation, eller hvis du mener, at vores kodeks er brudt, er du velkommen til at ringe til vores hotline, som er nærmere beskrevet i kodekset. Budskabet for hver af os er klart: Der har aldrig været en god forretningsmæssig årsag til at gøre det forkerte. Kun ved at opretholde vores kerneværdier kan vi holde fast i vores fortsatte succes som en virksomhed og fastholde vores gode omdømme. Tak fordi du gør dit personlige engagement til vores fælles mål at sikre, at CRH fortsætter med at være i førerposition, hvad angår integritet. Myles Lee Administrerende direktør for CRH plc Dublin, Irland Februar

4 Beskyttelse af vores integritet "Der har aldrig været en god forretningsmæssig årsag til at gøre det forkerte." Anvendelsesområde OG overensstemmelse CRH-adfærdskodekset, kodekset, er gældende, for så vidt det vedrører individuelle opgaver og ansvar, for medarbejdere ansat i koncernens virksomheder, herunder de der arbejder på deltid eller er ansat på faste eller midlertidige kontrakter. De medarbejdere, der er omfattet af kodekset, inkluderer direktører, eksterne bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter i virksomhederne. Alle ledere i hele koncernen har til ansvar at følge og implementere disse retningslinjer. Det er hver enkelt virksomheds og medarbejders ansvar at efterleve de bestemte love og den praksis, der er gældende for deres industri, eller som kræves af den retskreds, de arbejder i. Koncernen er defineret som de virksomheder, hvor CRH direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen. Ingen leder har ret til at anmode en medarbejder om at udføre en uetisk eller ulovlig handling. Ingen kan retfærdiggøre en sådan handling ved at sige, at de blev pålagt det af en person i en overordnet stilling. Vi vil hjælpe alle medarbejdere til at rette sig efter kodekset og støtte dem, hvor det er relevant, så det ikke går ud over principperne. Hvor der er behov for det, vil vi tilbyde undervisning af medarbejderne, så de forstår deres pligter og ansvar. Anvendelsen af kodekset er underlagt alle restriktioner og rettigheder, som følge af loven i hver enkelt retskreds, hvor koncernen driver virksomhed. Hvor der er forskelle mellem kodekset og lokale love, som følge af lokale skikke, normer, love eller bestemmelser, skal man enten anvende kodekset eller de lokale love, alt efter hvad der sætter den højeste standard for adfærden. I vores decentraliserede struktur hviler det primære ansvar for overholdelse af kodekset i de enkelte virksomheder på den administrerende direktør/direktøren for den lokale virksomhed og den fungerende division, som de tilhører. Hvert år skal bestyrelsen for vores virksomheder gennemgå brugen af kodekset. Dette skal noteres i virksomhedens optegnelser. Den administrerende direktør/direktøren bekræfter dette ved at underskrive den driftsmæssige status for kodekset i virksomheden. Opkøb Som en koncern med stærk fokus på vækst opkøber vi mange virksomheder hvert eneste år. Der skal fastlægges et program til brug af kodekset for den opkøbte virksomhed, så snart det er praktisk muligt. Dette skal gøres på en pragmatisk måde i forhold til den lokale kultur. Processen med due diligence før opkøb skal indeholde en vurdering af, hvordan virksomheden har været drevet, og de etiske forhold, og disse forhold skal være håndteret i den dokumentation, der er knyttet til opkøbet eller aktionæraftalen som følge deraf. MINORITETSINTERESSER, JOINT VENTURES OG SAMARBEJDSPARTNERE Der, hvor CRH har ledelsen i forbindelse med en minoritetsinteresse (dvs. et ikke fuldt ejet datterselskab), anvender vi vores politikker, standarder og procedurer direkte; dette krav skal være indeholdt i aktionæraftalen. Ved et joint venture (dvs. hvor CRH deltager i fælles ledelse) eller en samarbejdspartner (dvs. hvor CRH har afgørende indflydelse vedrørende økonomiske og driftsmæssige beslutninger) vil vi forsøge at øve indflydelse på vores partnere, så de indfører samme politikker, standarder og procedurer på linje med eller i det mindste lige så skrappe som vores. I alle tilfælde skal aktionæraftalen afspejle den aftalte holdning. 2

5 Overtrædelse af kodekset De retningslinjer, der er fastsat i kodekset, gælder for hver enkelt medarbejder i forhold til deres opgaver og ansvar i den virksomhed, de er ansat i. Alle medarbejdere, der bryder kodekset, kan blive underkastet en disciplinærsag af den virksomhed, de er ansat i, efter lokale love og aftalte procedurer. Der, hvor der er sket overtrædelse af loven, kan medarbejderen også blive underkastet retsforfølgelse jf. civilretlig eller kriminalretlig lovgivning. OVERHOLDELSE OG ETIK Koncernen har en afdeling for overholdelse og etik, hvor direktøren for koncernens overholdelse og etik har ansvaret for den overordnede strategi, ledelse og levering af programmet for overholdelse og etik. Der er udpeget landespecifikke koordinatorer til at koordinere denne proces på nationalt niveau. Direktøren for overholdelse og etik, der refererer direkte til CRH-koncernens administrerende direktør, rapporterer til revisionsudvalget for CRH plc. Intern revision Koncernen har en en intern revisionsafdeling, der udfører en selvstændig gennemgang af det interne regnskab og kontrolfunktioner. Den kontrollerer også overholdelse af de emner, der er indeholdt i dette kodeks. Et dokument, der skitserer ansvaret for Intern revisionsafdelingen, er godkendt af CRHbestyrelsens revisionsudvalg. I dette dokument kræves det, at CRH-virksomheder samarbejder fuldt ud med det interne revisionsteam. Direktøren for intern revision, der refererer direkte til CRH-koncernens administrerende direktør, rapporterer til revisionsudvalget for CRH plc. KONCERNENS BÆREDYGTIGHED Koncernen har også et bæredygtighedsteam, der overvåger implementering af koncernens sundhedsmæssige, miljømæssige og socialt relaterede politikker. Teamet udfører en detaljeret årlig gennemgang af den sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og socialt relaterede indsats i alle driftsmæssige enheder. Direktøren for koncernens bæredygtighed, der rapporterer til produktionsdirektøren, fremlægger en årlig rapport om indsatsen i disse områder til bestyrelsen for CRH plc. Maeve Carton, finansdirektør. Ledelsesteamet: Stående, fra venstre mod højre: Doug Black (Direktør og produktionsdirektør, Oldcastle Inc), Eric Bax (Administrerende direktør for CRH Europe Products & Distribution); Siddende, fra venstre mod højre: Albert Manifold (Produktionsdirektør), Henry Morris (Administrerende direktør, Europe Materials) og Mark Towe (Produktionsdirektør, Oldcastle Inc). 3

6 Vi udfører vores aktiviteter på en ansvarlig måde 4 Vi vil værne om vores kerneværdier om ærlighed, integritet og respekt for loven. INTERESSEKONFLIKTER OG EKSTERNE INTERESSER Der opstår en interessekonflikt, når dine personlige interesser eller mulighed for gevinst eller fortjeneste kan fortolkes som værende i konflikt med koncernens interesser. Dine personlige interesser omfatter tæt knyttede personer, som f.eks. nært beslægtede, beslægtede via ægteskab, nære personlige venner eller partnere. Tilstedeværelsen af en aktuel eller en fornemmet interessekonflikt skal fremlægges for nye medarbejdere, og nuværende medarbejdere skal straks give besked til deres afdelingsleder, hvis der opstår en ny interessekonflikt. De undtagelser, der er skitseret nedenfor, er kun tilladt, når de eksplicit er skriftligt godkendt af den administrerende direktør/ direktøren for den pågældende virksomhed eller myndighed på højere niveau, hvor det er relevant. Tilladte interesser Afhængig af de begrænsninger, der er pålagt i denne vejledning, samt dem der er angivet i en individuel ansættelseskontrakt, kan du frit deltage i eksterne aktiviteter, der ikke påvirker præstationen i dit job eller på anden vis er i konflikt med koncernens interesser. Økonomiske interesser Når din stilling i koncernen indebærer udvælgelse eller grundig og kritisk vurdering af kunder eller leverandører, eller du via din stilling har indflydelse på disse beslutninger, og du har en økonomisk interesse i en kunde, leverandør eller konkurrent. Der opstår ikke en interessekonflikt, hvis den økonomiske interesse er i form af værdipapirer, der: er noteret på en anerkendt børs, eller handles på regulær "over disken"-basis og består af mindre end 1 % af det samlede antal værdipapirer inden for en bestemt klasse. Ejendomsinteresser Når du direkte eller indirekte har interesse i eller øger eller videreudvikler en ejendomsinteresse, forpagtning, patentrettighed eller andre rettigheder, hvori koncernen har interesse (eller hvor du ved eller har grund til at tro, at koncernen sandsynligvis har en interesse). Agenter for en tredjepart Når du handler som agent på vegne af en tredjepart i transaktioner, der involverer koncernen. Tæt knyttede personer, der udfører uforenelige opgaver Når du og en tæt knyttet person udfører funktioner, der samlet set medfører manglende deling af opgaver, der påvirker den interne økonomiske kontrol. Ansættelse, løn og vurdering af præstation Når du er beskæftiget med disse opgaver, der er relateret til en tæt knyttet person.

7 Eksternt kommercielt eller relateret engagement Når du har et engagement med en ekstern organisation, som f.eks. en kunde, en leverandør af varer eller tjenester eller en konkurrent. Andre virksomhedsinteresser Når du påtager dig kommercielle eller offentlige aktiviteter af ledelsesmæssig eller vejledende art. Ethvert engagement, du måtte have i non-profit- eller velgørenhedsorganisationer, anses som en interessekonflikt. KONKURRENCE(ANTI-TRUST)-LOV Vi tror på aktiviteter i et frit og åbent marked. Ved at følge dette princip er vi mere effektivt drevet af behovet for både at være effektiv og innovativ. Vi er fuldt ud forpligtet til at overholde den konkurrencelov, der gælder i de lande, hvor vi er til stede. Alle CRHvirksomheder skal som et minimum anvende CRH's overholdelsespolitik om konkurrence/ anti-trust som følger: Du må ikke deltage i nogen form for kommunikation, hverken skriftlig, elektronisk eller verbal, eller etablere en implicit eller eksplicit aftale eller uformel aftale med en konkurrent, der har til formål at forsøge at: Fastsætte, stabilisere eller styre priser, kreditvilkår, rabatter eller godtgørelser. Tildele kontrakter, markeder, kunder eller territorier. Boykotte visse kunder eller leverandører. Afstå fra eller begrænse produktion eller salg af et produkt eller en tjeneste. Du skal sikre dig, at vi ikke bruger kommercielle strategier, der kan være i konflikt med konkurrenceloven vedrørende monopoldannelse, eller som er forsøg på at monopolisere eller misbruge en dominerende position på et marked. 5

8 6 Hvis der et noget som helst element af tvivl vedrørende egnetheden ved en kommunikation, kontrakt eller kommerciel strategi for så vidt angår konkurrence, skal du søge juridisk bistand. Ethvert brud på denne politik udgør en risiko for, at et alvorligt civilt, kriminelt, økonomisk eller andet sagsanlæg pålægges os. Derudover udsætter den person/de personer, der er ansvarlig(e) for sådanne handlinger, sig for civile og i nogle retskredse for kriminelt ansvar. Dette kan medføre bøder, fængsling eller diskvalifikation fra at handle på vegne af en virksomhed. Du kan få yderligere vejledning og støtte fra dit ledelsesteam, som sætter sig ind i gældende lovgivning, sørger for, at du deltager i relevant uddannelse og en gang om året gennemgår, at vi overholder dette område. FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION Vi kræver, at alle transaktioner med tredjeparter udføres i overensstemmelse med al relevant lovgivning og i særdeleshed med US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Alle CRH-virksomheder skal som et minimum overholde CRH's politik om antibestikkelse, der kan opsummeres som følger: Vi tolererer ikke nogen form for bestikkelse. Når du handler på vegne af CRH, er det strengt forbudt at tilbyde, betale, bede om eller acceptere bestikkelse. Eksterne og interne bestikkelsesrisici vurderes regelmæssigt og systematisk, og der anvendes fyldestgørende risikobaserede procedurer med det formål at forhindre bestikkelse, herunder dem der er udviklet til at sikre, at: økonomiske og kommercielle kontroller er på plads for at minimere risikoen for korrupte betalinger, herunder sørge for opdaterede og nøjagtigt førte regnskaber og posteringer der tilbydes uddannelse til alle de relevante medarbejdere eller andre nøgleinteressenter vedrørende aktiviteter og de relaterede risici risikoen for ansvar for efterfølgere nedbringes ved effektiv og omfattende due diligence forud for opkøb/joint venture-transaktioner og overtagne forretningsenheder, der er integreret på behørig vis, så de er i overensstemmelse med vores anti-bestikkelses- og korruptionspolitik og procedurer vores samarbejdspartnere (herunder repræsentanter, forretningskonsulenter og mellemhandlere, salgsdistributører, lobbyister og partnere herunder kort- og langsigtede joint venture-partnere der arbejder på vores vegne for at hjælpe med sikring af, klargøring af eller forhandling af bud ved nye kontrakter eller forlængelse af eksisterende kontrakter) handler i overensstemmelse med gældende lokal og international lov om anti-bestikkelse og korruption vores politik og vejledning kommunikeres til alle relevante medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi kræver også overholdelse af antibestikkelse og korruptionslove på følgende specifikke risikoområder (der er beskrevet i nærmere detaljer i de relevante afsnit i kodekset): Gaver og gæstfrihed Politiske bidrag Donationer til velgørenhed og lokalsamfundet Samarbejdspartnere "Smørelse" Hvis denne politik ikke overholdes, enten bevidst eller uagtsomt, vil det medføre, at der gennemføres disciplinære procedurer, herunder afbrydelse af ansættelse og/eller

9 relevante kontrakter. Overholdelse af denne politik bliver overvåget, vurderet og gennemgået regelmæssigt for at sikre effektiv brug af anti-bestikkelseskontroller og procedurer. SVINDEL Svindel er et bevidst bedrag eller en ulovlig, uetisk, uærlig og forkert adfærd, der kan medføre gevinst, profit eller fordele for dig eller skade eller pådrage virksomheden eller andre parter tab. Det at beskæftige sig med svindel er et fundamentalt brud på vores kerneværdi om ærlighed, og vi betragter det som det mest alvorlige brud på vores regler. Alle CRH-virksomheder skal som minimum bruge CRH-anti-svindelpolitikken, der fastslår, at: Vi tolererer ikke svindel og kræver, at du til hver en tid arbejder med de højeste standarder for ærlighed og anstændighed. Virksomhedens ledelse skal etablere og opretholde tilstrækkelig kontrol for at sikre, at svindelrisikoen identificeres, overvåges og nedbringes på korrekt vis. Mistanke om eller aktuelle tilfælde af svindel skal rapporteres via relevante, definerede kanaler, inklusiv brug af vores hotline, en flersproget og selvstændig tjeneste, hvor du kan kommunikere dine bekymringer på dit eget sprog og uden at skulle frygte repressalier. Alle tilfælde af svindel undersøges, inddrivelse af opståede tab forfølges, og disciplinære procedurer håndhæves mod de medarbejdere, der har deltaget i eller er medskyldige i svindel. Denne politik gennemgås også regelmæssigt for at sikre, at den fungerer effektivt for at sikre brugen af anti-svindelkontrol og -procedurer. SIKRING AF fysisk og intellektuel EJENDOM Vi har alle ansvar for at sikre, at virksomhedens aktiver og ressourcer kun anvendes til det, de er angivet til og på behørig vis. Aktiver inkluderer ejendomme, udstyr, finansielle faciliteter, handelshemmeligheder og andre konkurrencefølsomme oplysninger, patenter, varemærker, computer-hardware og -software. Man skal især være opmærksom på forebyggelse af tab af aktiver og ressourcer ved forringelse eller tyveri. Dette gælder også for intellektuel ejendom og fortrolige oplysninger, der aldrig må afsløres uden for virksomheden, medmindre der er givet speciel tilladelse til det. MEDARBEJDERLÅN Vi yder ikke lån af vores midler til medarbejdere eller tilknyttede personer, bortset fra ekstraordinære omstændigheder, hvor det er i koncernens interesse at gøre det, og hvis det sker efter de fastlagte retningslinjer. 7

10 REGNSKABSMATERIALE De samlede årsregnskaber for CRH plc udfærdiges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er indført af EU. Derudover er CRH, som er en offentligt registreret virksomhed i USA, omfattet af bestemmelserne i Sarbanes-Oxley Act. Dette medfører, at vi er forpligtet til at udføre en årlig vurdering af effektiviteten af den interne kontrol. Vi skal sikre, at vores regnskabsfunktioner fungerer efter de højeste standarder, og at regnskabsmaterialet er i overensstemmelse med den lokale lovgivning, relevante regnskabsstandarder og CRH-koncernens retningslinjer. Optegnelser i skriftlig eller elektronisk form er afgørende for vores måde at drive forretning på, og de skal derfor opbevares sikkert. Foruden de dokumenter, der er nødvendige for den generelle virksomhed, kan der være lokal lovgivning, der kræver, at bestemte dokumenter opbevares i en angiven periode. Dokumenter, der kan gøres til genstand for sagsanlæg eller undersøgelser, skal identificeres, bevares og må aldrig blive ændret eller ødelagt. Alle selskaber i koncernen skal have en plan for arkivering af dokumenter med det formål at bidrage til effektiv drift af virksomheden og for at opfylde alle juridiske krav. Mens virksomhedens økonomidirektører rapporterer direkte til deres lokale administrerende direktør/direktør, har de også indirekte rapporteringslinjer og ansvar for regnskab og koncernstyringsanliggender til deres divisions-økonomidirektør og i sidste ende koncernens økonomidirektør. FOREBYGGELSE af HVIDVASKNING AF PENGE Personer, der er involverede i kriminelle handlinger, som f.eks. narkohandel, forfalskning, terrorisme, røveri m.v., bruger ofte lovlige virksomheder som kanaler til at hvidvaske deres illegalt tilegnede midler. De fleste lande har nu love mod hvidvaskning, og banker skal følge rapporteringsbestemmelserne, herunder kontrol af identitet, der vedrører pengetransaktioner over et nærmere angivet niveau. Vi skal derfor være omhyggelige med at sikre, at vi ikke bruges til hvidvaskning af penge. I dette tilfælde indbefatter penge kontanter, rejsechecks, postanvisninger eller betalinger fra tredjeparts-konti. Hvis en person ønsker at handle med os og betaler sit udestående med sådanne betalingsmidler, så skal vi kontrollere, at de er ægte. Kend din kunde! Hvis du oplever en usædvanlig eller tvivlsom transaktion, skal du gøre dit lokale ledelsesteam opmærksom på det, som derefter vil informere virksomhedens økonomidirektør. INFORMATIONSTEKNOLOGI Effektiv og sikker brug af vores computerudstyr er afgørende for, at vi kan køre vores selskaber problemfrit. Politikker skal tages i brug for at opfylde disse mål, der som minimum bør indeholde bestemmelserne for CRH's koncernens it-sikkerhedspolitik. Du skal især være opmærksom på instrukserne vedrørende backup, anti-virus-beskyttelse, adgangskoder og opdateret systemsupport. 8

11 Vores informationssystemer, inklusive alle computere og tilhørende udstyr, software, elektroniske mail-systemer, adgangskoder og lagret data, tilhører til hver en tid virksomheden. Som sådan har medarbejderne ret til privatliv i det omfang, det er tilladt efter loven, men ikke ud over dette, når de bruger sådanne informationssystemer og udstyr. Disse informationssystemer er forretningsværktøjer, der er leveret af virksomheden til at hjælpe med udførelsen af deres forretninger, og sådanne informationssystemer skal bruges til lovlige forretningsmæssige formål i overensstemmelse med den enkelte virksomhedspolitik. Systemerne må aldrig bruges på en sådan måde, at det er ulovligt, krænkende, forstyrrende eller skader andre mennesker, f.eks.: oprettelse af, adgang til, visning af, lagring eller overførsel af tydeligt seksuelle billeder eller meddelelser, der kan være racistiske eller etisk krænkende eller anden adfærd, der overtræder virksomhedens politik, der forbyder diskrimination og/eller chikane. Vi køber ofte software fra eksterne leverandører, som normalt er omfattet af copyright, og som forbliver ophavsmandens ejendom. Du må ikke bruge software, der er illegalt anskaffet, uden gyldig licens eller software uden licens, da det kan udsætte både dig og virksomheden for sagsanlæg. DATABESKYTTELSE Som koncern indhenter vi en stor mængde data, både i skriftlig og elektronisk form. Det meste af dette opbevares af individuelt drevne virksomheder. Disse informationer indeholder data, der vedrører kunder, leverandører og personlige informationer om personer, inklusive tidligere og nuværende medarbejdere. 9

12 Du skal være ekstremt påpasselig med at bruge, lagre og overføre disse informationer på korrekt vis. Du skal overholde den lokale lovgivning, og hver eneste af koncernens virksomheder skal være registreret hos et relevant databeskyttelsesbureau, hvor lovgivningen kræver det. FORTROLIG eller INSIDERINFORMATION og handel med aktier Du kan komme i besiddelse af fortrolige oplysninger vedrørende virksomhedens drift i løbet af din ansættelse. Disse fortrolige oplysninger må ikke afsløres over for andre, hverken inden for eller uden for virksomheden, hvis de ikke er godkendt til at modtage dem. Du må ikke afsløre fortrolige data over for udefra kommende personer, som f.eks. handelshemmeligheder, vejledninger om politik og procedurer, markedsføringsplaner, salgsinformationer, kundelister eller informationer, prisinformationer eller regnskabsdata, medmindre udøvelsen af dit job indebærer, at du skal afsløre sådanne informationer. En tidligere medarbejder må heller ikke bruge eller afsløre sådanne fortrolige informationer, efter ansættelsen er afsluttet. De skal også huske på, at sådanne data kan være omfattet af bestemmelser jf. lokale databeskyttelseslove. CRH plc-aktier er primært noterede på Londons fondsbørs og sekundært noterede på Dublins fondsbørs. Virksomhedens amerikanske aktier er noterede på New Yorks fondsbørs. Reglerne for optagelse af værdipapirer til officiel notering på fondsbørsen kræver, at de noterede virksomheder er i overensstemmelse med Model Code, eller "kodekset", der medfører restriktioner ved handel med CRH-værdipapirer for nogle medarbejdere eller personer, der er knyttet til disse medarbejdere. Ikke-offentlig eller insiderinformation, som en medarbejder er kommet i besiddelse af, må ikke bruges til personlig vinding for medarbejderen eller en tredjepart, som følge af deres forbindelse til medarbejderen. Vores politik for salg af aktier og værdipapirer (der omfatter køb, lån mod sikkerhed i værdipapirer, debitorinstrumenter og afledte aktiver og brug af aktieoptioner) er udfærdiget for at sikre overensstemmelse med kodekset og som specielt: forbyder dig og personer knyttet til dig at handle med offentligt handlede værdipapirer for CRH eller dem, der tilhører andre virksomheder, mens du er i besiddelse af insiderinformation, dvs. af en eksakt art, som endnu ikke er kendt af offentligheden, som vil have en afgørende effekt på prisen af disse værdipapirer. CRH skal også overholde direktivet om markedsmisbrug, der kræver, at noterede virksomheder opdaterer deres lister over medarbejdere, der har adgang til insiderinformation. Brud på denne politik betragtes som en yderst alvorlig sag og undersøges til bunds; med eventuelle disciplinærprocedurer til følge. Du skal også være opmærksom på, at mange retskredse betragter insiderhandel eller videregivelse af insiderinformation som en kriminel handling. 10

13 Handel med vores kunder, leverandører og lokalsamfundet Vi er forpligtede til at overholde de højeste standarder for virksomhedsetik over for alle, som vi handler med, hvor som helst. VORES KUNDER Succesen for vores forretningsstrategier er i høj grad afhængig af opbakning fra vores kunder. Det er derfor afgørende, at vi udvikler og opretholder et gensidigt kommercielt godt partnerskab, der er baseret på fairness, ærlighed og tillid til vores kunder. Vi er forpligtede til og har ansvar for at levere vores varer og tjenester i overensstemmelse med alle gældende love, der vedrører sundhed og sikkerhed og produktdatakrav. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, kan din supervisor eller leder hjælpe dig. Produktkampagner og annoncering skal altid være saglig og skal præsenteres på en fair og fornuftig måde. Vi må ikke komme med usande kommentarer vedrørende konkurrenter eller de produkter, de tilbyder. VORES LEVERANDØRER Vores leverandører er nøgleinteressenter i driften af vores virksomhed. Vi forventer, at de er kvalitetsdrevne, at de er innovative, og at de er effektive, så de giver os værdi for pengene. Vi forventer også, at vores leverandører arbejder i overensstemmelse med loven og overholder god etisk praksis. Til gengæld vil vi tilstræbe at være en god partner, der arbejder på en fair og ærlig måde. På grund af arten af vores produkter og vores forretningsorganisation er en stor del af vores leverandører lokale på mange af lokationerne, og derfor ligger ansvaret for håndtering af vores leverandørsamarbejde hos det lokale ledelsesteam i virksomheden. 11

14 Som minimum skal vi respektere vores kodeks om etisk indkøb, der kræver, at: vores hovedleverandører skal overholde god etisk forretningspraksis og opfylde de relevante standarder vedrørende lokal lovgivning, der omhandler menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed, miljøindsats, anti-bestikkelse og korruption. Vi skal også være specielt opmærksomme på direkte eller indirekte produkter, der kommer fra udviklingslande. Vi indkøber derfor kun fra leverandører, der: Støtter og respekterer beskyttelse af menneskerettighederne inden for de områder, de har indflydelse på. Respekterer frihed til at være medlem af en fagforening og anerkender retten til at forhandle kollektive overenskomster for alle medarbejdere. Forbyder alle former for tvungen eller obligatorisk arbejdskraft og børnearbejde. Støtter princippet for ligeret ved ansættelse og udvælgelse af medarbejdere. Som minimum overholder den gældende lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed og kontinuerlig miljøindsats inden for industriens best practice. Som minimum overholder den gældende lovgivning vedrørende miljøet og støtter en proaktiv tilgang til miljømæssige udfordringer. Overholder den relevante lovgivning vedrørende anti-bestikkelse og antikorruption i forhold til handler med CRH. Vi sikrer ved afholdelse af interviews og inspektioner, at vores hovedleverandører, der driver virksomhed i risikolande, opfylder disse krav. Brug af tredjeparter og samarbejdspartnere Det er normal forretningspraksis at gøre brug af salgsagenter, forretningskonsulenter og mellemhandlere, salgsdistributører, lobbyister og andre partnere, herunder 12

15 kort- og langsigtede joint venture-partnere, (samlet kaldet samarbejdspartnere ) til at handle på vores vegne for at hjælpe med sikring af, klargøring af eller forhandling af bud ved nye kontrakter eller forlængelse af eksisterende kontrakter, når det er nødvendigt og relevant for at øge vores erfaring på givne markeder eller emneområder. For at beskytte virksomheden mod tilknytning til illegale eller korrupte betalinger eller risiko for sådanne betalinger udført på vores vegne kræver vores antibestikkelsespolitik: At der udføres foreskrevne due diligenceprocedurer for at sikre, at vores samarbejdspartnere deler vores forpligtelse til at overholde etiske forretningsstandarder. At der skal udfærdiges skriftlige erklæringer indeholdende relevante bestemmelser om anti-bestikkelse. At betaling til en samarbejdspartner skal stå i forhold til den lovlige tjeneste, der er ydet, godkendt, korrekt registreret og betalt via check eller bankoverførsel (dvs. ikke kontant, medmindre beløbet er lille, og det er den eneste måde at betale på) og i overensstemmelse med den godkendte kontrakt. "SMØRELSE" "Smørelse", også kendt som smørelse eller returkommission, er typisk mindre uofficielle betalinger, der gives for at sikre eller ekspedere rutineopgaver af en myndighed eller en offentligt ansat, f.eks. for at udstede en tilladelse, licens, give samtykke eller udfærdige immigrationsvisa, planlægge inspektion tilknyttet udførelse af en kontrakt, ved at yde tjenester eller frigive varer, der tilbageholdes af toldmyndigheder, etc. Afhængig af den enkelte retskreds er disse betalinger mere eller mindre almindelige. Typisk vil konsekvensen ved ikke at betale være fuldstændig ude af proportioner i forhold til det lille beløb, der kræves. Ikke desto mindre er "smørelse" forbudt, som angivet i vores anti-bestikkelsespolitik. En betaling af et gebyr for brug af en godkendt, lovlig hurtig ekspedition, der er åben for alle, betragtes ikke som "smørelse". Der skal altid kræves kvittering for sådanne betalinger. Det er også i orden at udføre en betaling, når der er risiko for personers liv, sikkerhed og sundhed. Sådanne betalinger skal godkendes på forhånd, hvis det er muligt, og efterfølgende rapporteres til virksomhedens administrerende direktør/direktøren og direktøren for overholdelse og etik. FORÆRING OG MODTAGELSE AF UNDERHOLDNING OG GAVER Vi accepterer, at det at give og modtage gaver og virksomhedens gæstfrihed sædvanligvis er et lovligt bidrag til at opbygge gode forretningsmæssige relationer. Men hvis dette er ude af proportioner eller upassende, kan gaver påvirke dømmekraften. Du skal derfor være varsom, når du giver eller modtager gaver eller gæstfrihed, for både at beskytte dig selv og vores omdømme mod beskyldninger om uhensigtsmæssig adfærd og sikre, at der ikke sker brud på lovene mod bestikkelse. Det er ikke muligt at give specifikke regler, der kan dække alle situationer, og vi er klar over, at praksis kan variere på tværs af lande og områder. Alle virksomheder skal derfor have deres egne sæt regler vedrørende gaver og gæstfrihed, men de skal som minimum indeholde de relevante bestemmelser om vores anti-bestikkelsespolitik, dvs. forbud mod at give eller modtage gaver eller gæstfrihed, når sådanne arrangementer kan påvirke udfaldet af en forretningsbeslutning 13

16 og ikke er fornuftige udgifter, der er givet i god tro. De skal også indeholde følgende retningslinjer: Gaver og gæstfrihed accepteres generelt, hvis de er: beskedne lejlighedsvise i overensstemmelse med almindelig forretningspraksis givet åbenlyst, ikke i det skjulte passende til lejligheden F.eks.: reklamegenstande med varemærke til nominel værdi, f.eks. kuglepenne, kalendere, T-shirts, etc. gæstfrihed givet til kunder eller leverandører som en del af forretningsmøder eller events rimelige rejse- og indkvarteringsudgifter til legitime forretningsrejser Gaver og gæstfrihed accepteres ikke, hvis de er: i modstrid med loven eller de etiske standarder som kontant betaling eller lignende, f.eks. værdibeviser eller aktier givet som tak for eller på forventning om en favorabel forretningsbeslutning i modstrid med en kendt politik hos modtageren givet som svar på en specifik anmodning krænkende, eller som vil skabe problemer for dig eller virksomheden, hvis det afsløres offentligt Alle udgifter til gaver skal registreres som sådanne i virksomhedens bilag. Enhver tvivl om hensigtsmæssigheden ved en gave eller gæstfrihed skal drøftes med virksomhedens administrerende direktør/direktøren. Især gaver, uanset af hvilken type eller værdi, bør ikke gives til eller modtages fra offentligt ansatte eller repræsentanter eller politiske partier, uden forudgående udtrykkelig godkendelse fra den administrerende direktør/direktøren, medmindre det drejer sig om noget af ringe værdi, der gives på traditionel vis som en gave af symbolsk værdi eller et tegn på sympati. POLITISKE BIDRAG Politiske bidrag omfatter alle bidrag, der foretages kontant eller i naturalier til støtte for en politisk sag, part, kandidat eller anliggende. Bidrag i naturalier, der inkluderer gaver til brug for virksomhedens ejendom eller tjenester, reklame- eller salgsaktiviteter, der agiterer for et politisk parti, salg af billetter til arrangementer til pengeindsamlinger eller brug af medarbejderes tid til at hjælpe ved politiske kampagner. Lovene, der gælder for politiske bidrag, varierer forskellige steder i verden. I nogle retskredse er det forbudt for virksomheder, leverandører til myndigheder og/eller de, der beskæftiger lobbyister, at yde politiske bidrag, for at sådanne beløb skal offentliggøres. Politiske bidrag til eller via politiske partier, organisationer eller personer, der er involveret i politik, må ikke gives for at opnå fordele ved forretningstransaktioner. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt at give et politisk bidrag, der ikke gives for at opnå forretningsfordel og støtte den demokratiske proces, kan divisionens administrerende direktør/direktøren, efter den relevante lov, give skriftlig godkendelse til sådan et bidrag. Alle sådanne relevante udgifter skal dokumenteres, kvitteres og registreres i virksomhedens regnskaber. 14

17 DONATIONER TIL VELGØRENHED OG LOKALSAMFUNDET Som ansvarlig virksomhedsborger opmuntrer vi til aktiv deltagelse af vores virksomheder og medarbejdere for at hjælpe med velgørenhed og lokalsamfundet ved at bidrage med monetær eller anden hjælp. Det er ikke muligt at give specifikke regler, der kan dække alle situationer, og vi er klar over, at praksis kan variere på tværs af lande og områder. Det bedste er derfor, at hver enkelt virksomhed har deres eget regelsæt vedrørende donationer til velgørenhed og lokalsamfundet, som minimum skal indeholde de regler, der er fastlagt i vores anti-bestikkelsespolitik, om at der kun må gives donationer til velgørenhed eller i offentlige sammenhænge i god tro og aldrig, når der er eller kan være en potentiel interessekonflikt, for at donationen kan bruges som påskud til bestikkelse. Derudover skal de indeholde følgende retningslinjer: Finansielle donationer bør aldrig være i kontanter (medmindre den sum, det drejer sig om, er meget lille) eller betales til en privat konto på en navngiven person, men kun til kontoen for den institution, hvortil donationen skal udføres. Donationer bør ikke udføres via tredjeparter f.eks. kunder eller leverandører. Donationer bør ikke være bundne eller give indtryk af, at de er bundet til udførelse af en forretningstransaktion eller en myndighedshandling. Alle donationer skal godkendes af virksomhedens administrerende direktør/ direktøren og skal dokumenteres, kvitteres og registreres i virksomhedens regnskaber. HANDEL MED REGERINGER og myndigheder Når du handler med offentligt ansatte, må du ikke risikere, at koncernen anses som, eller mistænkes for at arbejde uden for de standarder, vi ønsker at værne om. Offentligt ansatte har ofte meget strenge regler for deres samspil med den private sektor, herunder f.eks. foreskrevne grænser for acceptable gaver eller gæstfrihed. Sørg derfor for, når du handler med offentligt anssatte, at du overholder vores standarder, og at de altid overholdes. I nogle tilfælde har du måske kontakt med offentligt ansatte i dit arbejde, eller du bliver måske anmodet om at give informationer på vegne af virksomheden i forbindelse med en regerings eller myndigheds forespørgsel eller undersøgelse. Du skal sikre dig, at alle sådanne 15

18 informationer er nøjagtige og relevante for formålet. Fejl eller udeladelser kan skade vores omdømme og troværdighed og kan være ulovlige. Få derfor altid hjælp, før du svarer på en ikke-rutinemæssig forespørgsel om information fra en regering eller en myndighed. EKSTERN KOMMUNIKATION OG MEDIER Kommunikation med omverdenen spiller en meget vigtig rolle for omdømmet og den økonomiske vurdering af koncernen. Som følge heraf skal al kommunikation til medier vedrørende vores økonomiske resultater, opkøb og overdragelser og alt andet, som kan påvirke koncernens omdømme, udelukkende varetages af de personer, der er udnævnt af CRH-koncernens administrerende direktør. Enkelte virksomheder i vores koncern bør handle på behørig vis med lokale og handelsmedier i forhold til de normale sager, der måtte opstå. Dette bør varetages af den lokale administrerende direktør/ direktøren i virksomheden eller en person, der er udnævnt af ham/hende. Hvis der opstår nogen som helst tvivl, skal du henvise sagen til næste niveau i ledelsen. Alle sager, der kan have en potentielt negativ påvirkning på vores image eller omdømme, skal kommunikeres direkte til divisionens administrerende direktør/direktøren. SOCIALE MEDIER Vi accepterer den voksende rolle, som de sociale medier spiller i den moderne verden, og vi er overbeviste om, at de vil spille en stigende rolle i engagementet med vores interessenter. Nyttige retningslinjer, som du bør huske, når du bruger sociale medier, er følgende: Vær både hensynsfuld og respektfuld, når du bruger dem, og sørg for, at dine aktiviteter er i overensstemmelse med de højeste adfærdsstandarder for hver enkelt af jer. Sørg for, at din hensigt er tydelig, og sørg for, at dine indlæg af personlig karakter ikke stiller dig eller tilknytningen til vores virksomhed eller dine kolleger i et dårligt lys. Pas på ikke at afsløre fortrolige eller konkurrencefølsomme oplysninger, og pas især på ikke at krænke konkurrencebegrænsende bestemmelser. Du skal huske på, at sociale medier kan nå ud i hele verden, så du bør hele tiden være opmærksom på kulturelt følsomt indhold, når du skriver et indlæg. Foregiv ikke, at du repræsenterer virksomheden, medmindre du specifikt er bemyndiget til at gøre det af din virksomheds administrerende direktør/ direktøren. Foretag de nødvendige skridt for at sikre, at dit materiale er nøjagtigt, ordentligt formuleret og med relevante godkendte kilder. Hvis du bemærker, at et indlæg, der på fejlagtig måde repræsenterer din virksomhed, skal du gøre opmærksom på det til din leder. Alt upassende indhold, fremsat af en medarbejder, undersøges og kan føre til en disciplinærsag. 16

19 Vi behandler mennesker med ærlighed og respekt Vi vil gerne have dig til at arbejde her. SOCIAL POLITIK Vi tror på, at fortsat bæredygtig forretningssucces afhænger af de fremragende relationer, vi har med vores interessenter vores medarbejdere, kunder, leverandører, naboer og alle andre interessenter. Derfor kræver vores sociale politik, som gælder for alle virksomheder i koncernen, at vi: Som minimum overholder alle gældende love og sikrer, at vores sociale politik er på linje med branchens "best practice". Driver vores forretning på en rimelig og retfærdig måde og opfylder vores sociale ansvar, både som direkte og indirekte arbejdsgiver Støtter foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Forhindrer tvungen eller obligatorisk arbejdskraft og børnearbejde. Anvender princippet om ligestilling, værdsætter mangfoldighed, uanset alder, køn, handicap, tro, etnisk oprindelse eller seksualitet og insisterer samtidigt på, at kvalifikationer er det ultimative grundlag for ansættelses- og udvælgelsesbeslutninger. Sikrer, at vi handler ansvarligt med vores leverandører og kunder i henhold til adfærdskodekset og korrekte forretningsmetoder. Vi er fuldt forpligtede til at overholde menneskerettighederne, og vi støtter i det omfang, det er relevant for vores virksomhed, de principper, som er skitserede FN's Universal Declaration of Human Rights og International Labour Organisation (ILO) Core Labour Principles. Virksomheder i koncernen skal, både ved udfærdigelse af politikken og i praksis, tage hensyn til vores erklærede position vedrørende menneskerettigheder, 17

20 når de forhandler med medarbejdere, leverandører, kunder og leverandører, og når de træffer investeringsbeslutninger. ANSÆTTELSESPOLITIK Dit engagement er en af CRH's afgørende faktorer for succes. Vi skal sikre os, at vores ansættelses- og medarbejderpraksis som minimum er i overensstemmelse med alle gældende love og konventioner. Vi går ind for fair og retfærdig betaling af alle vores medarbejdere. Mens vi insisterer på, at kvalifikationer er det ultimative grundlag for ansættelsesog udvælgelsesbeslutninger, skal vi sikre, at vi anvender princippet om ligestilling, værdsætter mangfoldighed, uanset alder, køn, seksualitet, handicap, tro, etnisk oprindelse, graviditet eller andre klassifikationer, der er beskyttet under gældende love. Hver enkelt af jer har ansvar for at sikre, at der er fred og fordragelighed på arbejdspladsen, og at mobning og chikane ikke tolereres. PERSONALEPOLITIK Hver driftsvirksomhed har ansvar for at varetage alle aspekter vedrørende deres egne medarbejderforhold, f.eks. løn, pensioner, personalegoder, arbejdstid, lokal adfærdskodeks, aftaler med fagforeninger, disciplin, ansættelse, reklamekampagner etc. Dette skal ske i overensstemmelse med den lokale lovgivning samt skik og brug. Principperne vedrørende adfærd og respekt over for den enkelte, som angivet andre steder i dette kodeks, skal inkluderes i lokal politik. SÅDAN REJSER DU EN SAG Medarbejdere skal uden at være bange for modbeskyldninger kunne fremkomme med deres oprigtige bekymringer om anliggender, som de mener er i strid med dette kodeks. Der er en række forskellige måder til rådighed, som du kan bruge til at sikre, at dine bekymringer bliver varetaget af en relevant person, der kan undersøge sagen. De inkluderer brug af lokale procedurer eller ved at kontakte en af følgende: Din nærmeste leder Virksomhedens administrerende direktør/direktøren/personaledirektøren/ økonomidirektøren Koncernens område-/produktdirektør eller direktøren Divisions-økonomidirektøren Divisionens juridiske chef eller en anden intern juridisk vejleder Direktøren for intern revision hos CRH plc. Direktøren for overholdelse og etik hos CRH plc. Personerne i de sidste fire stillinger er specielt udnævnt til at tage sig af sådanne klager. Deres navne og kontaktdetaljer finder du i afsnittet om overholdelse og etik på CRHhjemmesiden ( Fortrolig telefonlinje Vi har også en fortrolig telefonlinje (hotline) til personer, der ønsker at bruge denne vej til at rejse en sag. Dette er en selvstændig flersproget tjeneste, der videregiver dine bekymringer til den relevante leder, der vil undersøge sagen. 18

21 Kontaktdetaljerne til denne tjeneste finder du i din virksomhed og i Tillæg 1 i dette dokument. Du kan også finde dem i afsnittet Overholdelse og etik på CRH-hjemmesiden. Bekymringer, der vedrører kodekset, kan fremsættes anonymt. Vi vil imidlertid opfordre dig til at oplyse dit navn, da det vil sætte os i stand til at rapportere tilbage til dig. Hvis du oplyser dit navn, bliver det ikke afsløret af CRH, medmindre det kræves af loven. Brug af en fortrolig linje kan være omfattet af restriktioner, der er pålagt af lokale arbejds- og databeskyttelseslove. Mindst en gang om året skal direktøren for intern revision udarbejde en rapport til revisionsudvalget for CRH plc vedrørende alle sager, der er rejst via den fortrolige linje. Det kan en gang i mellem være nødvendigt med ekstraordinær rapportering ved mere alvorlige sager. Virksomhedens administrative direktører/ direktørerne skal sikre, at alle medarbejdere kender til eksistensen af den fortrolige linje og det relevante telefonnummer. Det skal understreges, at den fortrolige linje kun er til klager, der virkeligt drejer sig om brud på kodekset. Ansattes rutinemæssige anliggender vedrørende f.eks. lønsatser, ansættelsesvilkår, etc. skal varetages på lokalt virksomhedsniveau. Sådan rejser du en sag uden repressalier De ovennævnte procedurer varetages på en fortrolig og tillidsfuld måde. Der rejses ikke nogen sag eller repressalier mod en person, der rapporterer en virkelig mistanke. Vi tolererer ikke repressalier eller gengældelse for rapportering af sådanne sager. 19

22 Håndtering af sundhed, sikkerhed og miljøet Vi tager hånd om mennesker og miljø overalt, hvor vi befinder os. SUNDHED OG SIKKERHED Det er vores primære ansvar at beskytte helbredet, sikkerheden og livet for de personer, der arbejder hos os eller besøger os på vores mange lokaliteter. I denne henseende har vores virksomheder et meget udfordrende mål med nul dødsfald og nul ulykker. Vores sundheds- og sikkerhedspolitik, der gælder for os alle kræver, at vi: Som minimum overholder alle gældende love og løbende forbedrer vores sundhedsog sikkerhedsledelse mod branchens "best practice" Sikrer, at vores medarbejdere og leverandører respekterer koncernens sundheds- og sikkerhedsvejledninger. Sikrer, at vores virksomheder sørger for en sund og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere og leverandører og passer godt på alle kunder og besøgende på vores lokaliteter. Kræver, at alle vores medarbejdere og leverandører arbejder på en sikker måde som pålagt af lovgivningen og branchens "best practice". Mens administrationen af sundhed og sikkerhed er en daglig prioritering for linjeledelsen, har hver enkelt af os til opgave at tage hånd om vores egne handlinger, der vedrører den måde, hvorpå vi arbejder sammen med andre på vores arbejdsplads. Vi forlanger af dig, at du kommer med de bekymringer, du måtte have vedrørende sundheds- og sikkerhedspraksis, så hurtigt som muligt til din supervisor eller leder. Bortset fra koncernpolitik, kræves det, at individuelt drevne virksomheder opsætter mere detaljerede parametre i overensstemmelse med deres egne driftskrav og lokal lovgivning. 20

23 NARKOTIKA OG ALKOHOL Brug af alkohol og ulovlige stoffer eller ordineret medicin kan alvorligt påvirke en persons evne til at udføre sit job på en korrekt og sikker måde. Misbrug af medicin, alkohol, kontrollerede stoffer og brug af ulovligt narkotika på arbejdspladen er forbudt. Forbuddet inkluderer salg, køb, overførsel eller uhæderlige handlinger vedrørende sådanne produkter. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på en arbejdsplads, bortset fra ved særlige lejligheder og efter forudgående speciel tilladelse fra den lokale leder. Optimerer vores brug af energi og alle ressourcer. Fremmer miljømæssig dreven produkt- og procesinnovation og nye forretningsmuligheder. Er gode naboer i alle de lokalsamfund, vi opererer i. Dagligt tager ansvar for at sikre, at effektiv implementering af koncernens miljøpolitik ligger hos de lokale ledere på lokationen, hjulpet af et netværk af miljøansvarlige medarbejdere (ELO'ere). MILJØ Bæredygtighed er en kerneværdi for CRH, og vi er forpligtede på de højeste miljøstyringsstandarder i alle vores aktiviteter. I denne henseende er vores ledelsessystemer veletablerede, og de bliver gennemgået regelmæssigt, så vi hele tiden anvender branchens "best practice". I denne proces spiller vidensdeling også en stor rolle i koncernen. Derudover kræver vores politik, der gælder for alle virksomhederne, at vi: Som et minimum overholder alle gældende miljølove og løbende forbedrer vores miljøforvaltning mod branchens "best practice". Sikrer, at vores medarbejdere og leverandører lever op til deres miljøansvar. Proaktivt håndterer udfordringerne og mulighederne ved klimaændringer. 21

24 Tillæg 1 - Sådan rejser du en sag hotline-information LAND ADGANGSKODE TELEFONNUMMER SPROG (GRATIS OPKALD) Argentina Spansk Australien Engelsk Canada Engelsk/fransk Chile Spansk Belgien Hollandsk/fransk Danmark Dansk Den Tjekkiske Republik Tjekkisk Estland Estisk Finland Finsk Frankrig Fransk Holland Hollandsk Indien Engelsk Israel Hebræisk Italien Italiensk Kina Nord Mandarin Kina Syd Mandarin Letland Lettisk Norge Norsk Polen Polsk Portugal Portugisisk Republikken Irland Engelsk Rumænien Rumænsk Rusland (St. Petersburg) Russisk Rusland (Øvrige) 8^ Russisk Schweiz Tysk/fransk Slovakiet Slovakisk Spanien Spansk Storbritannien (inkl. NI) Engelsk Sverige Svensk Tyrkiet Tyrkisk Tyskland Tysk Ukraine 0^ Ukrainsk Ungarn Ungarsk USA Engelsk/spansk Østrig Tysk ^ angiver, at du skal vente på den næste opkaldstone Du kan også få fat i hotline online på (eller i USA på 22

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Gennemføre vores forretninger på en ansvarsfuld måde

Gennemføre vores forretninger på en ansvarsfuld måde Code of Conduct ANVENDELSE OG EFTERLEVELSE BEWI Groups Code-of-Conduct gælder for, og forholder sig til individuelle forpligtelser og ansvar, for ansatte i koncernens virksomheder, inklusiv dem der arbejder

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere