#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * " ". & " 3! " &) " "!,6) " " " /3 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * "4 31 1 ". & " 3! " &) " "!,6) " " " /3 7"

Transkript

1

2 ! " " $ % &' ( & )**+ ( &, -** * & &!!!. &!. / &! &.!!. - %! &0 / %!! ) 1 / *! "2! %4 5 "4 1 1 ". & "! " &) " "!,6) " " " / 7 %4-8 ( % 9 ( % :. ( % : ( % &; + %. $ + % &. $ & %!. & % " && % " <6< &!

3 7 &" 7 9 &" 7 &7 (2!* +2! *.!!!"!7 &!(! "* &

4 / - / ** 1 1 = 1 1 = = 2 1 = 1 / = A /1 ) **+= / 1 = ; ) ;, = / /, = 1 Sikker og hensigtsmæssigt brug af lægemidler!

5 1 - B ;B, 9B. B 4 *+ *" *+ ) ) > ) = % **+" **+ "- < = 1 ;- B 2 2 ) 9 =2, =0. C- )/- : =4, = 0. )1< =, 2= 0 > = < 4 =- =) 2 <> =9, =0, -; ) =,6) 4 -.> = ) 4 9 / ) C: =), 6)F / =7 **+:-. $ "

6 G, /G / = 1 =! 1 =1 1 = / ) = ; / < G G=1 1.; - / = 9 A 11 1 G 8 G= LIF: Lægemiddelindustriforeningen %

7 ! / 1 1 =. $ 1-0 = = - = 1=. $. $1 $ 1 $ 7

8 "$$ =1 - - / 1 **( / 1 < 1 **7 **+?6- - = - - = - %$ &&& $''($'') *+ $ $''( $'', - $'') -$$ &*!=7 + ( *./0 12( ( *) Regionerne fik efterreguleret bloktilskuddet for 2007 svarende til det aktivitets- og serviceniveau, som regionerne overtog fra de tidligere amter. Region Midtjylland har fået dækning for helårsvirkningen af merudgifter til nye dyre lægemidler og nye behandlinger, som de tidligere amter har sat i gang i løbet af Derfor er økonomiaftalens beløb noget højere i **7 **( 1 %=7! - **7**(= **+ 17 "4 '') - **+ = **+1 ; **+ 1 1 *+% ; **+ (

9 = **+1"" = - "(* = - **+ - = 1 1"* %+ &&& '') %$ '') $, - **( &( + -**( - **+ "* ", 1 - **( (, 67/5 I - - &% J **+ - - ; **+ &* 8) 69: < **+ 1 = " **+= 1!7( **+ 1-1 **+!! - **+ ; 1!! - **(= 1 **+ =- - **( A - 1!! 1 &% - **+ +

10 **+ &* = 1+! >1 1-7 **+ 1&=( -6 / **+ &% = - = **+ **+= 1 - & = &7 1 &=( "7+$'' & **+ -**1 - %* ** %! /**4 ( 1 ( / ** - 1 ; ** 1 = **,- 1 = = / / & = / G, /G= 1 1 / = Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2010, s. 10 *

11 ; = 1 1 /! - G, ) /G ) **+1 ", B = ( **+ 1 =. "K ** 1 = 1 & **+& / *= ) =9 =;=) ==<=4= ' / 1 "K /=,6)=1 0 = 1 = - = = /, /= /.; /-.; = 1 = 1 7** % ; 1 - = 1 /=1 / = - / / / = 7 4 Op. cit. s Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen: Aftale om prisloft og prisreduktion for lægemidler til sygehuse 6 Nielsen, Steffen B.: Priserne på sygehusmedicin fastfryses, Dagens medicin 5. juni Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2010, s. 11

12 1 = 1 ""&&&& 1 ***+ = - **+ 1= = =1 - -= - 1 $ 1 - /,6)?! 1 / >1 /-,6)/! ( **7!=7 **( 17!* (K / 1 (K= ("* - 1 = = A 1 1 =/ =**( /11 &? -1 = 1 & 8 Opgjort i Amgros priser (Apotekets indkøbspris (AIP) fratrukket rabat og tillagt administrationsgebyr)

13 =/! "% 1%K**7 **( %"$ $82;8 &''('', 58 ''( '', <$ ''(: '',.=0 7 '',.=0 : %7 *+ " 4 &"!" ( " )/ % %( 7 E!( +" & + % >1 1 > B,6)! **( 9 - =/ 1 = 1 = 1 = -= =1 1 - A = >1 1 K**( )/ = - I"* 1 = 9 Amgros I/S markedsovervågning, 4. kvartal 2008, s. 6 &

14 )/ 1 1 = 1 1 = 1- = - 1= / >1 - * **( / -= / = - = - <1 10 : - = = - ) A 1 10 Op. cit, s. 10 7$ $ &, %*K - / = - ; / (*K 1 / 1 / - L( *** == /"*L!**** - 1!

15 ,92 = - = ; -? / =4A - 11 / / 1= 4A - < - 1 = - **(!K / >1 **&1 - = =- 1 =, G, /G = 1 K **7**( & 11 En landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter med biologiske og konventionelle lægemidler. 12 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Analyse af sygehusmedicin - Rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin, s. 2 1 Ibid. 5$ ; / 9 L 1 / A AA, 1B o A 1 A o A "

16 *+ " -**( / "*K / "K**( ( * 1 **- 2 / &K**( = " - / &K**(( * >1 1-1 = = ;- = 1 "? $ & ; G, /G 1 /!, 1 = 1 1 = / - $ - " B Op.cit. s Op.cit. s. $A&& ; / : L : / 1 1 / / A AA, %

17 & ) = = 9 = % ) / 1 = - 1 / >11 **"/ " K1 / -, 1 / " 7****&/ *+ +****7 1(K / *K 1 : - -, "=!**&"=+**7 1* K 1 1 / 1*K1 > / ;*****( 4= / A &&**K **7 1! K= **(1(K 7 1 = = = / - 16 Op.cit. s Statistik fra Lægemiddelstatistikregistret. Udgiftsoplysningerne i Lægemiddelregisteret udgør beregnede beløb 7

18 / = / 6& **7**( - - = / 1 / ( > 1 / : / = 1 = / - = 1 ; = - =1 / ; = = = / A = 1 = = - 1 = 18 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Analyse af sygehusmedicin - Rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin, s A = - E / = -1 (

19 /= / AA,? A1 / 1 =,6) 1 1 = 1 / = **7**( -+& 4 & + = = - = 1 =1 / 1 = 1 < = = = * >11 = 1 L - / = / 1 **(= L / =A 4= 1 ***6**&=- 1 /*****( 19 Op.cit. s Op.cit. s

20 2 = ; / /= *****(= = / = 1** **( // 1 / / 1= **( 4 $ & ;, G, /G = /**7 **( - L /= - >1 ; - /1 2 1,6) 1,6)F **!= 1 21 Op.cit. s. 66 *

21 - 7A4B '''', Stigningen i Amgros omsætning kan primært forklares af flere behandlinger og skift til nye, dyrere produkter Amgros omsætning DKK millioner; Salgspris xx% Procent af total stigning Udvikling pga. ændring i produktmix Udvikling pga. stigning i volumen 1 Udvikling pga. stigning i salgspris 2 Procent af total stigning 51% 45% % Udvikling pga. stigning i AIP 0% 2008 eksl. Tilføjelse af 2008 Herning, Herning, Viborg, og Viborg, og Sønderborg Sønderborg sygehusapoteker 4 til Amgros i Udvikling pga. stigning i volumen er et vægtet gennemsnit af stigning i DDD fra Udvikling pga. stigning i salgspris er et vægtet gennemsnit af prisændring på alle lægemidler der blev købt til salgspris i 2004 og 2008 Udvikling pga. stigning i AIP er et vægtet gennemsnit af prisændring på lægemidler der blev købt til AIP i både 2004 og For at gøre 2004 og 2008 sammenlignelig er Herning, Viborg, og Sønderborg ekskluderet KILDE: Amgros data; Team analyse ; 6& **7**( - = - **%**(=1 **( >C 11 1 / =**( / / 1 1 = = 1 *K11= *K1 1 ; 6& **7**( - = -

22 11 = = = 1 **%**(= 1 **( ) = - = = = ) = = - 1DE 21 =- - / / = - = "1 = - = / 1 = 1 = = 1 >D 91 / = 1 = 0 22 Op.cit. s. 4

23 = 1 = = = = = 1 = 7K - / 1 & >*$ 4 = - E / =. -. AA,? AA, 1 = / 1A 91 = 1 B. L 6 ) L. L $=? A 6 - = 1 2 Oplæg fra Flemming Sonne på møde i Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler den 11. marts &

24 - = - ; = > $ 1 =1 1 =1. AA, 1 - =11 / -,>? / G / G= 1 -! 24 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Analyse af sygehusmedicin - Rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin, s. 9 * 91 = 6- = = AA,. AA,. 1 = 6!!"! $ % "!!" &. - '($ ))) " *$ &! >11 :.? 9 1 $ = 1!

25 . 1! 1. 1 >"4&. / /. 1 / / = 1 - = A1=. = 1 = 1 11 = 1 - >7A4,6)?, K = 1,6) 1 A 1 **(1,6) =,>?, 1* K1 = 1 / &K ",6) A 25 Op.cit. s. 56 "

26 - 1 = 1 11 = / =1 / 1,6),6) -,> L = - = 1 = / = = )1 1 = / , / 1= %*K,6)M A 1 =<** -(* K =!K %

27 - 2 $.0 $$ Over 60 % af Amgros omsætning drives af patenterede produkter Top 100 produkter udgør 80% af omsætningen, men kun 24% af volumen X% Procent of total Omsætning for alle lægemidler DKK millions, 2008 Monopol % Volumen Millioner DDD, ,8 4% Faktureret pris per DDD DKK, Patent Delvist analoge muligheder % 1,5 10% 12 Lægemidler Top 100 produkter Ikke - Patent Fuldt analog substitution De facto Monopol Generisk Konkurrence % 4% 14% 5,5 2,0 6,5 4% 2% 5% Ikke top 100 produkter Alle typer % 102, 76% 9 KILDE: Amgros data >>; G, /G 9 =A=) =<.; 1 '= =4; = 1/! = 1 1, = = 9 A % 26 Op.cit. s. 59 7

28 9 = = +A 4 = = 1 = / 7K A - = " 1. 1 = / *K, =) < = 1. ) < 1 / 1D+ 8 F 1 1-1G +, & =) =. ) = - >1 ) ;1 / / ( ) : ) ++() : 1) 1 1 : B (

29 11 = 11 - = = ) 1= 1 - / = = 1 / = 1 + ;? ;. ) ; ; / = - = ; = ;F 1 1*$&& $ **( ). $ 1 C. $ 1. $ L4. $>. $= / 7 27 Kommissorium for Lægemiddelkomitéer i Region Midtjylland +

30 . $ = 11 > 1 4. $- 1. $ = 1 > 4. $ / ) / 4. $ / 1 =1 =1 ) / 1 = / / <F <F & N =1 - "C *$ D *$ $ *$ 4 ; " > &*

31 = 1 = 1 / = 1 $ 1 - /. $ =1 1 = **. $= $ 1 1"*$, $ = 1 ( ; = $ / = = :.? 1* >1 = = 1 = 28 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Analyse af sygehusmedicin - Rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin, s. 7 &

32 / / / = / 9 / / = 1 = 4 $ 4 =1= = + $ / : = =11 1- A < = 1 = = = = - = - = - 1 / 1 11 =/ = - / 1=1 1/ Op.cit. s. 40 &

33 1> & = = = - B = - = = 1 ' =- 1 / 1 =- - $ >1 4 8 & 4& 8 4 ;8 < *8 & - $ 8 - $ 4& 8 $ 7 &&

34 ) = - A1- <6< +/%0%1-2%1- <? / A =<F A< 1 1 < = 6 -, < <F <F 1 ; **+ = **+. < / A < L 1 - < )1 $ = - 11 &!

35 ( G, /G / = 1 = (G = 1= = -,6)1 = B 1 =1 1 = /. 1 = - = - - = &"

36 1 :.? = ) ;1 / / - = 1. 1? = 1 / 1 = = - = >1 ; ; B B ) = ; 2 - < 0 < B / < G G=1 1 G, /G 1= 1 7*K- &%

37 0 = - = 1 -.;?. ) ; 1 1 = 1 = 1 / ** "K,6) A1 = 1 = - = 1= = 1"K 1 1 =- B.; - / = 9 A = B G 8 G= - 1 ( / = &7

38 B / 1 1 = 91 = B. $ 1-0 = = = - 11= 91 - = - =11 / / = - = - = -/ B - = 1= &(

39 $ **(. $ 1. $ L4. $>. $= /. $ = 11 B. $=. $1 = $ 1 $ &+

40 ,C& & A / 9 / - 7 & ;! ) **+= / 1 = ; ) ;, = / / 7G5C!A *$!. $ = 11 7 = = :;, = =, / >). $ ) ) H $7 *.HH70! A. AO /, - -?P / / 91 / / = - - AA, G< ) = - = 1 1 & =) =.!*

41 D *$!4. $ - 1. $ A 1 : = / =. $ -$.-0!;. / = - ) ++( : 1) 1 :1 *.*-0!. / *&!. ) ; ;$!. 1 / ;!. $ 4 > / ; 1 / = 1. $) / / 4 ;!) 1 1 / 1 / ) / 1 1 / / 1 <$$! = 1 ; 1 =!

42 1 - )C$ 7A4!,6) - = ++* ;1 = - 1 =,6) **7 - / **(,6)),6)= - =,6)1 = = / 1,6)! 7!, 7!,. - = 1, 7 $$+.70! = = / - 5$!. 1-5! G G E /= / -&! = /!

43 I$;!: 1 / = 6 E / E 1 = ;$$.%<0!A / = / ;1 < / / $&!9 = = = 4 = = - 1 $&!A 1 / 91 1 = 1 $!) $!. = / / 4&&!. - 4&&8!, L - = /!&

44 '*,6) 1=! **( :. $ 9 =) B &( (= / " **+ 2; ) 1- B " 44 ). B (!!

45 +&$& && 1-1 * **( **(L& ( **+ ;B 9B B, &, *" &* / - / ** 1 1 = 1 1 = = 2 1 = 1 / &* <&* *! **+B4

46 / ; = 6 4 /1 / 5 ( %$( - - / 1 ;1 - // = ; 1- / = == - =1 = 1 / = - A / = - 1 / 11 = = - =1 = / 1 = - /,$ , = = - 1!%

47 5 & ;''('', ; $''('', ''(.$0 '',.$0 <$ ''(8'',.=0 4 7*&=7 +(%=* 7 ) &"=!!+=% ) 77&= +&=! + ("=" ***=7 ( 9 (+=7 &%!=% % E- &= "= ( % & ++&=%! 7+=! ( & ;''('', 2.500, ,0 mio. kr , ,0 500,0 - Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 2007 (mio. kr.) 1.70,7 52,4 77,1 851,5 289, (mio. kr.) 1.986,0 429,6 92, ,7 64,6 B,6)! **(!7

48 5" %"& ;''('', & 7%98 7%98 % ''( $ % '', $ <$ ''(8'',.=0 7 '',.=0,. - &=" %=& *=7 =%. 77= (7=" "=( (=7 I. - *=+ =* *=+ = 4 *=7 *=%!=& *= :- = E!=! "=" "=* *=" 4 4!=%!"=" %=(!=" C. ) *+=! =& =( = I/!=* "%=* "=" "=%. = "=! 7= =7 =7 9. &%=+ &7=! =! &=7 >. *= *= *=* *=*. 1 =( =( *=* *=& ). (=7 %=7 +=* =7 7=+ =% *=7 = *,>2> '''2( (2> ''2' B,6)! **(!(

49 !+

50 5>+& Lægemiddel Biologisk eller kemisk Behandlingsområde Total 2007 (mio. kr) Total 2008 (mio. kr.) Vækst (%) Andel af totalen i år 2008 (%) Humira B Biologisk gigtbehandling 49,6 71,8 44 7,2 Remicade B Biologisk gigtbehandling 26,9 7 8,7 Herceptin B Brystkræft 1,5 2,7 4, Enbrel B Biologisk gigtbehandling 29,0 0,6 5,1 Advate B Blødersygdomme 2,1 26,7 15 2,7 Mabthera B Lymfeknudekræft og leddegigt 2,1 26, 14 2,6 ReFacto B Blødersygdomme 24,9 25, 2 2,5 Casodex K Prostatacancer 15, ,2 Rebif B Sclerosebehandling 21,2 21,7 2,2 Taxotere K Brystkræft 14, ,0 Tysabri B Sclerosebehandling 11,8 19,6 67 2,0 Novoseven B Blødersygdomme 15,4 18,5 20 1,8 Avastin B Mave/tarmkræft - lunge + andet 2, 16,7 61 1,7 Glivec K Kronisk myeloid leukæmi 17,5 16, -7 1,6 Immunglobulin "CSL Behring" B Middel mod infektionssygdomme 14,8 16,2 9 1,6 Benefix B Blødersygdomme 14,4 16,1 12 1,6 Lucentis B Øjenmiddel 7,5 15, ,6 Helixate NexGen B Blødersygdomme 11,8 12,6 7 1, Avonex B Sclerosebehandling 12,6 12,5-1 1,2 Sutent B Nyrecellekræft,8 11, ,2 Kogenate "Bayer" Bio-set B Blødersygdomme 12,8 11,9-7 1,2 Eprex B Blodmangel 11,7 11,5-2 1,1 Sandostatin K Perifer kæmpevækst 9, 10,1 8 1,0 Tarceva K Lungekræft 12,7 9,8-2 1,0 Prograf K Forebyggelse mod organafstødn. 7,9 9,4 18 0,9 I alt 425,6 522,9 2 52,2

51

52 ) % > :((** < Q!"(7("*** R 888

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om behandling af leddegigt med biologiske lægemidler i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om behandling af leddegigt med biologiske lægemidler i Region Midtjylland Midtjylland Orientering om behandling af leddegigt med biologiske lægemidler i Midtjylland Bilag til srådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 31 3. kvartal 2008 Indhold Indledning... 3 Amgros samlede

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

AMGROS SYGEHUSMEDICIN 2015

AMGROS SYGEHUSMEDICIN 2015 AMGROS SYGEHUSMEDICIN 2015 REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION 1 REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION INDHOLD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Udgifterne til sygehusmedicin er stigende Nye behandlinger mod kræft,

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

Analyse af sygehusmedicin

Analyse af sygehusmedicin 1 Analyse af sygehusmedicin Rapport fra arbejdsgruppen om sygehusmedicin Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2009 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...

Læs mere

Medicinindkøb i Danmark!

Medicinindkøb i Danmark! Møde for svenske leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015 Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet

Læs mere

Sidste år gik over 1100 lægemidler i

Sidste år gik over 1100 lægemidler i Boksord FRA PATENT TIL PATIENT Af Anne Cathrine Schjøtt Restordrer: Amgros forsøger at minimere skaderne Restordrer har en negativ betydning for hospitalernes lægemiddelforsyning. Derfor forsøger hospitalernes

Læs mere

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne OM AMGROS Vi får tingene til at lykkes Ved adm. direktør Flemming Sonne AMGROS HAR VÆRET IGENNEM EN TRANSFORMATION FRA INDKØBSORGANISATION INDEN FOR SUNDHEDSOMRÅDET HENIMOD EN MERE STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLINGSORGANISATION

Læs mere

MARKEDSOVERVÅGNING 4. KVARTAL 2016 LAVESTE VÆKST I OMSÆTNINGEN I 5 ÅR PATENTUDLØB I 4. KVARTAL

MARKEDSOVERVÅGNING 4. KVARTAL 2016 LAVESTE VÆKST I OMSÆTNINGEN I 5 ÅR PATENTUDLØB I 4. KVARTAL MARKEDSOVERVÅGNING 4 4. KVARTAL 2016 LAVESTE VÆKST I OMSÆTNINGEN I 5 ÅR PATENTUDLØB I 4. KVARTAL INDHOLD 3 DET HURTIGE OVERBLIK 4 LAVESTE VÆKST I OMSÆTNINGEN I 5 ÅR 6 SAMLET OMSÆTNING AF L ÆGEMIDLER STEGET

Læs mere

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland - udviklingen i udgifterne til medicin på hospitalerne efter 1. kvartal 2015 Den 1. juni 2015 Udarbejdet af Analysegruppen vedr. hospitalsmedicin 1 Indhold Indledning...

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Medicin med begrænset effekt

Medicin med begrænset effekt Medicin med begrænset effekt Erfaringer fra NICE om prioritering af sygehusmedicin Jesper Nørregaard Jakob Kjellberg NOTAT / PROJEKT 3462 NOVEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2014 Version2 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Hepatitis, HIV/AIDS, G-CSF,

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Projektet omkring udvikling af ny rapporteringsform for efterlevelse af RADS vejledninger (monitorering) er i øjeblikket i pilotfasen. Herefter

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2014 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne HIV/AIDS, Hepatitis, G-CSF, Aromatasehæmmere,

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. - udviklingen i udgifterne til tilskuds- og hospitalsmedicin efter 3. kvartal i 2016

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. - udviklingen i udgifterne til tilskuds- og hospitalsmedicin efter 3. kvartal i 2016 Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland - udviklingen i udgifterne til tilskuds- og hospitalsmedicin efter 3. kvartal i 2016 24. november 2016 1 Indhold Indledning... 3 Tilskudsmedicin... 4 Udvikling

Læs mere

Dyre kræftlægemidler sundhedsøkonomisk perspektiv. Jakob Kjellberg, seniorprojektleder, DSI

Dyre kræftlægemidler sundhedsøkonomisk perspektiv. Jakob Kjellberg, seniorprojektleder, DSI Dyre kræftlægemidler sundhedsøkonomisk perspektiv Jakob Kjellberg, seniorprojektleder, DSI Prioriteringspres Sund aldring? Sygehusvæsenet Figur 2: Udvikling i kontakter pr. patient, udvikling i produktionsværdi

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger April 2013 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der følges op på RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Sklerose, Hepatitis, HIV/AIDS, G-CSF, Aromatasehæmmere,

Læs mere

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Landerapport - Danmark Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Referat. Afbud. Agenda

Referat. Afbud. Agenda Referat Mødetitel Regional Lægemiddelkomite møde Sted Roskilde sygehus, - indgang 24, lokale 1 (Køkkenservicebygningen) Dato/tid Den 30. maj 2016 kl. 14-16.00 Deltagere Knut Borch-Johnsen, formand (knbo)

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer

Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer Mulighederne i personlig medicin til kræftpatienter og nogle udfordringer Konference om Personlig Medicin 10. december 2014, Formand for Kræftens Bekæmpelse Professor, dr. med. Forskningsenheden for Almen

Læs mere

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 RADS og KRIS 16-11-2014 Danske Regioner Formål

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Indledning... 3 Resumé... 4

Indledning... 3 Resumé... 4 Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland - udviklingen i udgifterne til medicin på hospitalerne fra 2013-2014 Den 27. februar 2015 Udarbejdet af Analysegruppen vedr. hospitalsmedicin 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ...

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ... Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Baggrund... Samlet omsætning...... 3 Lægemidler på markedet... Lægemiddelrekommandationer...

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Amgros En central aktør på lægemiddelområdet

Amgros En central aktør på lægemiddelområdet Amgros En central aktør på lægemiddelområdet Udbud og indkøb af lægemidler Den 7. oktober 2016 Ved adm. direktør Flemming Sonne Tekst fra programmet! Amgros gennemfører udbud af lægemidler for alle sygehusapotekerne

Læs mere

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Landerapport - Norge Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Leverandørmøde Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Torsdag den 19. maj 2016, 1

Leverandørmøde Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Torsdag den 19. maj 2016, 1 Leverandørmøde 2016 Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Torsdag den 19. maj 2016, 1 Leverandørmøde 2016 Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Torsdag den 19. maj 2016, 2 Agenda Sundheds- og medicinudgifterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

MARKEDSOVERVÅGNING 1 1. KVARTAL 2017 SUNDHEDS- ØKONOMI I AMGROS PATENTUDLØB I 1. KVARTAL 1 AMGR OS 2017 MA RKEDSO VERVÅ GNING 1.

MARKEDSOVERVÅGNING 1 1. KVARTAL 2017 SUNDHEDS- ØKONOMI I AMGROS PATENTUDLØB I 1. KVARTAL 1 AMGR OS 2017 MA RKEDSO VERVÅ GNING 1. MARKEDSOVERVÅGNING 1 1. KVARTAL 2017 SUNDHEDS- ØKONOMI I AMGROS PATENTUDLØB I 1. KVARTAL 1 AMGR OS 2017 MA RKEDSO VERVÅ GNING 1. KVA R TA L INDHOLD 3 DET HURTIGE OVERBLIK 4 SUNDHEDS- ØKONOMI I AMGROS 7

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt praksis nr. 048-08 Regionernes udgifter til medicintilskud juni 2008

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP.

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP. Behandlingsvejledning for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

2 2. KVARTAL 2017 MARKEDSOVERVÅGNING AMGROS KLAR TIL AT UNDERSTØTTE MEDICINRÅDET DEL 2 PATENTUDLØB I 2. KVARTAL

2 2. KVARTAL 2017 MARKEDSOVERVÅGNING AMGROS KLAR TIL AT UNDERSTØTTE MEDICINRÅDET DEL 2 PATENTUDLØB I 2. KVARTAL MARKEDSOVERVÅGNING 2 2. KVARTAL 2017 AMGROS KLAR TIL AT UNDERSTØTTE MEDICINRÅDET DEL 2 PATENTUDLØB I 2. KVARTAL 1 AMGR OS 2017 MA RKEDSO VERVÅ GNING 2. KVA R TA L INDHOLD 3 DET HURTIGE OVERBLIK 4 AMGROS

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar december 2015

Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar december 2015 Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar 2013 31. december 2015 Aftalen er indgået mellem Lægemiddelindustriforeningen Lif, Ministeriet for

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

KAREN DYEKJÆR. Life Science jura. med vægt på lægemiddelindustrien. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

KAREN DYEKJÆR. Life Science jura. med vægt på lægemiddelindustrien. Jurist- og Økonomforbundets Forlag KAREN DYEKJÆR Life Science jura med vægt på lægemiddelindustrien Jurist- og Økonomforbundets Forlag Life Science-jura Karen Dyekjær Life Science-jura Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Karen Dyekjær

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT BERETTER: LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT Amgros er en vigtig aktør i sundhedssektoren. Ikke mindst den pressede økonomiske situation i regionerne har øget behovet for ressourceoptimering og for et

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. - udviklingen i forbruget af tilskuds- og hospitalsmedicin i 2016

Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland. - udviklingen i forbruget af tilskuds- og hospitalsmedicin i 2016 Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland - udviklingen i forbruget af tilskuds- og hospitalsmedicin i 2016 24. maj 2017 1 Indhold Indledning... 3 Tilskudsmedicin... 4 Udvikling i udgifter til de 15

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ i:\december 99\medicin-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ LAVERE MEDICINPRISER I forbindelse med den indgående aftale om finanslov for 2000 tages der fat på

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere