Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47."

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014

2 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger og katastrofehjælp og støtter forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores fritid på at gøre din hverdag tryg. Vi stiller op, når det gælder Se mere på blivmedlem.nu hjemmeværnet

3 Pluk fra landsformandens beretning for 2013 Af landsformand Preben Petersen Antallet af lokalforeninger er stigende, men der er desværre også nogen der lukker. Tilsvarende sker der en tilgang af nye medlemmer, men der også medlemmer, der falder fra eller som slettes grundet kontingentrestance. Støtte til udvikling af eksisterende foreninger og tilgang af nye har i det forløbne år været og er fortsat fokusområder. Medlemmerne vil i nærmeste fremtid få et brev med opfordring om at engagere sig, som medlem, ved etablering af nye eller ved drift af eksisterende foreninger har vist, at det var rigtigt at supplere indtægterne skaber, idet det bliver stadigt vanskeligere at engagere lokalforeninger supplerer deres indtægter med sponsorater og støtte fra fonde til og vi vil samle erfaringerne og fordele dem til de øvrige lokalforeninger. vigtigt kommunikationsmiddel i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere. Det vil fremadrettet blive suppleret med et digitalt nyhedsbrev efter behov - for at pleje medlemskredsen, så de føler, at de får noget for pengene og vil engagere sig mere lokalt.. Lokalforeningerne får pæn omtale i de lokale medier - i forbindelse ster, faneindvielser m.v. Landsledelsen er i gang med at udvikle et koncept for mere landsdækkende presseomtale, blandt andet i forbindelse med i forbindelse med netop store begivenhed, men Danmarks-Samfundet bliver i stigende omfang inviteret med til andre arrangementer i form af nationale mærkedage m.v., for eksempel Danmarks Udsendte den 5. september. Her arbejder landsledelsen på en overordnet strategi. Skal Danmarks- Samfundet og vores arbejde være kendt og anerkendt, er det vigtigt, at være synlige. Vi vil genskabe eller udvikle relationer til nationale mindesmærker, nationale skrifter m.v., hvor Danmarks-Samfundet tidligere har haft stolte traditioner. Et særligt område er et stadigt mere intenst samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor vi for eksempel er 3

4 meget synlige i forbindelse med De Danske Årsmøder. Et særligt og stort arbejdsområde er etablering af Nationalt Videncenter om Dannebrog, der skal cementere opfattelsen af Danmarks-Samfundet som en uundværlig institution - for såvel befolkningen som offentlige myndigheder som Justitsministeriet, Kulturministeriet, Statsministeriet og Hoffet. Relationen til Hoffet er udbygget gennem dialog over efteråret med Adjudantstaben. Det Nationale Videncenter er således også et ben mere at stå på for at fastholde Danmarks-Samfundet som en organisation, der er af betydning for Danmark og for danskerne. dige aktiviteter som aktiviteter under udvikling er at udbygge kendskabet til Dannebrog - og til Danmarks- Samfundet; til Dannebrog, fordi det er formålet med Danmarks-Samfundet og til Danmarks-Samfundet, fordi det er nødvendigt for at fastholde og få medlemmer, offentlige midler og tilskud Folketinget. Lov nr. 142 forslag til lov om indsamling. Der er kræfter i gang med at oprettet et indsamlingsnævn, der skal forvalte god indsamlingskik og forvalte indsamlinger. Danmarks-Samfundets 106-årige eksistens kan blive truet med de signaler om gebyrer til indsamlingsnævnet, der har været luftet. Landsformanden har kontakt til justitsministeriet. L142/index.htm#dok 4

5 Hjemmeside til brug for lokalforeninger Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann etablerede Danmarks- Samfundet en hovedhjemmeside. Siden har været har årligt besøgt siden og søgt oplysninger om vores aktiviteter, herunder hvorledes man anvender Enkelte af vores lokalforeninger har ligeledes oprettet hjemmesider, her nævnes bl.a. Storkøbenhavn, Aarhus, Kolding, Køge og Roskilde. Hjemmesiderne har været ganske gode, men de havde forskellige udseende og var ikke entydig. Alle betalte for eget webhotel og I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2013 blev emnet drøftet, og det stod snart klart, at der var behov for at få lavet en ensartet skabelon til hjemmeside til brug for lokalforeninger. Hjemmesiderne skulle ligge på samme webhotel og have et navn, som kunne sættes i umiddelbar forbindelse med Danmarks-Samfundets hovedhjemmeside. Interessen var meget stor, mere end 15 lokalforeninger ønskede at gøre brug af en sådan skabelon. Det blev derfor besluttet, at iværksætte et arbejde med dette. Udgangspunktet for hjemmesider til lokalforeninger skulle være, at det skulle være nemt at arbejde med, og at generelle informationer skulle medtages ved hjælp af links til DS hovedhjemmeside. Det var således kun lokale informationer, som skulle udføres af lokalforeningens egen hjemmesideredaktør. Hjemmesiden skulle være enkel og stilren, ikke noget blev blafrende billeder og lignende. Det tog meget lang tid, at få valgt det helt rigtige webhotel og hjemmesideprogram, der skulle anvendes. Det besluttedes, at Surftown fremtidigt skulle være hele Danmarks-Samfundets webhotel. Surftown stillede et ganske udmærket hjemmesideprogram, Wordpress, gratis til rådighed. Programmet har adskillige temaer, som kan anvendes. Det tema, der nu er valgt som det bedst egnede, hedder Larschild baseret på Cakifo. Udkast til hjemmesider har været udsendt til alle interesserede lokalforeninger og til landsledelsesmedlemmer til kommentarer. Der kom enkelte gode forslag til ændringer, der blev medtaget i den endelige hjemmesideskabelon. Ud over den lille arbejdsgruppe, der har arbejdet med opgaven, var alle andre også godt tilfredse med hjemmesideskabelonen. Et eksempel på en sådan lokal hjemmeside kan ses på dk/roskilde. Alle lokalforeninger vil blive oprettet lig med Roskildes. Blot med eget by eller områdenavn. Da arbejdet med hjemmesiden har skullet laves ved hjælp af gratis og frivillig arbejdskraft, har det desværre taget lidt lang tid. I nær fremtid vil alle de lokalforeninger, der ønsker egen hjemmeside, blive oprettet, således at lokale informationer kan blive kommunikeret ud til alle vores medlemmer. 5

6 Ny bog fra Danmarks-Samfundet Håndbog for fanebærere Samfundet Der er gennem årene opstået et behov for udgivelse af en ny publikation omkring brug af Dannebrog. Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør benyttes og håndteres i forbindelse med ceremoniel samt hvordan den bør opbevares og passes. eningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt optræden med dannebrogsfanen kan være forskellig fra lokal praksis. Håndbogen tilgodeser en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Dannebrog er et nationalt kendings- og samlingsmærke og det ældst i alle lande et almindeligt respekteres som symbol på vedkommende nation. Den respekt, der skal vises som gennem tiden har vundet hævd, er ydre tegn på national samhørighed. Dannebrog er et symbol. til vores følelser. Når fanen anvendes ved forskellige lejligheder, er det også for at udtrykke netop det, der binder os sammen. Men en fane er også et historisk virkemiddel. Dannebrogsfanen knytter os til generationerne før os. Det var dengang, hvor danskerne samledes om de samme idéer og under det samme symbol som nu. Ved at vise respekt for Dannebrog, viser vi samtidig respekt for vores idealer. 6

7 Brug af faner og lignende kan faktisk spores 5000 år tilbage i tiden. Nogle faner havde form som et dyrebillede, nogle var blot en vindpose på en stang. Romerne brugte ofte en ørn som deres foretrukne felttegn. Disse felttegn blev også anvendt ved store parader og i spektakulære triumftog, hvor erobrede felttegn blev fremvist og hyldet som krigsbytte. Med islams forbud mod at afbilde alt levende førte det naturligt til brug af faner med mere abstrakte mønstre. Allerede i korstogenes tid var farver. Rød blev de osmanniske tyrkers farve. Når den tysk-romerske kejser drog på korstog satte han et hvidt kors i sin røde fane. deres egne sædvaner for hvordan en dannebrogsfane skal anvendes ved stævner og arrangementer. Eksempelvis kan idrætsforeningerne hilse med fanen på en anden måde, og benytte andre håndgreb, når fanen skal løftes. Fanebefalingen Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal værge den, som en danemand værger sin ægtehustru. Under march og på vagt, under storm og strid skal du stå som et mønster for tapre soldater. Ingensinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at hæren bliver modløs en fjende afhugger din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værge den så længe du lever og ånder. Må du opgive kampen det Gud forbyde skal du vikle dig i fanen og dø. Faner i foreninger organisationer kan have forskellig praksis for anvendelse af dannebrogsfanen. Danmarks Marineforening anvender ikke en fane, men kan i toppen være forsynet med en bådshage eller en træknop. Danmarks Mari- på samme måde som en almindelig fane. Mange idrætsforeninger og idrætsorganisationer har gennem årene udviklet Fakta om Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Bogen kan downloades på og/eller bestilles på Samfundet. Tegningerne er lavet af Irene Carlsen. Bogen er trykt hos SvendborgTryk. Dannebrog i anledning af HM Dronningens besøg i Næstved 4. september

8 Fanebærerkursus i Sydslesvig uddannelse af fanebærere og fanevagter har Landsledelsen udarbejdet en instruktionsbog for instruk- på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Som et af de første kurser efter den nye bog afholdt Kjeld Bøjlesen og Erik Sydslesvig for 6 kommende instruktører. Kursets teoretiske del blev afholdt i Sydsle- i byen Slesvig, Slesvighus, og den praktiske del på A. P. Møllerskolen i Slesvig, deres færdigheder i at styre fanen både inde og udenfor i blæsevejr. Kurset der blev overværet af vores lokale trich, Gaby Böttinger, Dansk Generalsekretariat, og Lars lent, vil medvirker fremover med kontakt. Hovedbanegården København Hovedbanegården er et travlt og centralt knudepunkt hvor mange passerer. Kom man forbi i december ville man bemærke de mange En funktionær på stedet anledning af julemåneden. En god tradition med de 40

9 Fane til Sct. Jørgen/Mørvig distrikt i Flensborg Det er nogle år siden, at distrikterne Sct. Jørgen og Mørvig gik sammen og dermed blev til det største sidste sammenlægning og distrikternes tidligere sammenlægninger, kunne man konstatere, at man havde en gammel, ikke repræsentativ, distriktsfane. Vi søgte derfor Danmarks- Samfundet om en ny fanedug til den eksisterende fane. Årsmøderne nærmede sig, og vi modtog den glædelige meddelse, at vi, til vores årsmødearrangement fredag den 7. juni 2013, ville få overdraget en helt ny fane. Årsmødet dannede en festlig ramme om denne begivenhed. Danmarks-Samfundets formand, Preben Petersen, overdrog fanen til distriktet, nationalsangen blev sunget og fanen blev indviet ved at de berømte tre søm blev slået i fanestangen af Preben Petersen, Manfred Kühl, fhv. distrikstformand, og Lars Nielsen, distriktets nuværende formand. Nu vajer Danebrog til alle sted i distriktet. I den nærmeste fremtid vil fanen få glæder vi os til. Endnu engang mange tak til Danmarks-Samfundet. 9

10 Festdag på Plejecentret Torsdag den 27. juni 2013 var en festdag på Kristians- Plejecentret nemlig et nyt det. På Kristianslyst er de Dannebrog går til tops ved enhver given lejlighed - og det glæder altid beboerne. Men med den stride blæst, som er fremherskende i Danmarks nordvestlige simpelthen op, hvilket også tydeligt sås på det - nyde- på denne dag. Lise Pedersen fra Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds havde taget turen til Thisted og var inviteret til at deltage i beboernes middag, der i dagens anledning bestod af dejlig grydestegt kylling med nye bordene også var pyntede om Danmarks-Samfundet og også - på opfordring - om Dannebrogs historie, hvor- overrakt til én af beboerne, Else Nielsen, der blev meget glad og rørt - og fortalte, at hun også havde været med både sidste og forrige gang, En meget god og hyggelig oplevelse i Thisted. Plejecentrets leder, Inge Karstensen, bød velkommen, og 10

11 Berlin Den 23. juni, Sankt Hans aften, overrakte næstformanden i Landsledelsen danske kirke i Berlin. Sognepræst Iben Vinther Nordestgaard havde ansøgt var meget slidt og affarvet. Det blev besluttet, at over- i forbindelse med kirkens Sankt Hans arrangement, hvor mange fra den danske menighed i Berlin ville være til stede. Kirken, der ligger i et dejligt grønt kvarter i Berlin, var da også godt fuld til gudstjenesten klokken Efter gudstjenesten var der spisning i haven bag kirken med grillmad og underholdning. Da det var ved at blive mørkt gik alle om foran kirken, hvor der var lagt an til et lille Sankt Hansbål. Inden det blev tændt og Vi elsker vort land blev afsunget, - med en lille tale til formanden for menighedsrådet, hvori han udtrykte håbet om, glæde for hele menigheden. Københavns Rådhus Et af de privilegier Køben- på rådhuset. Det blev givet til byens borgere for at have sluttet op om kongen og reddet landet i 1659, under svenskernes storm på byen. Kigger man indenfor i rådhushallen er der her udsmykket med Dannebrog hallen rundt, som giver en egen stemning i det unikke rum. 11

12 Helsingør/Gribskov Lokalforeningen for Hel- formand i Efter 15 år som formand videregav Mogens Peulicke fanen til Tim Hvolgaard, der med lidt sommerfugle i maven overtog formandsposten. Der var tak til Mogens Peulicke for et stort, mangeårigt arbejde i foreningen, og til lokalforeningen og medlemmerne for deres opbakning og engagement. Valdemarsdag var igen præget af stor tilslutning med faner, Helsingør Pigegarde og på Kronborg, Musikkorps Nordsjælland. Ved afvikling af byens kulturnat havde lokalforeningen et informationstelt opstillet på torvet. Her uddeltes materiale til mange, men man måtte forklare sig at man hverken var nationalist eller politisk. Blot danskere som værner om, og som er glade for vores Dannebrog! Støt Danmarks-Samfundet - bliv medlem 12

13 Fællesskab Dannebrog og fællesskab. Beboerne på en af Hasselhavens sideveje i Albertslund, har hver især en liste over mærkedage for side- kan blive hejst til fælles glæde. Det er indtrykket, at det giver et særligt sammenhold. Billedet er fra en december- med. Kvikke spejdere Mogens Danielsen, Aalborg, beretter om sit besøg hos Gruppe, Hjørring, der skulle have en fane. Arrangementet foregik i Bagterp Plantage, hvor gruppen har sin spejderhytte. Udover de mange spejdere, deltog mange pårørende. Dagen, d. 29. august, var indledningen på det nye spejderår og en indvielse af den ny fane. Et par kvikke juniorspejdere hjalp ved faneindvielsen og et par mælkekasser indgik rørte jorden. De fremmødte blev orienteret om Dannebrog, traditioner og om Danmarks- Samfundet. 13

14 Flensborg Den store og meget brugte brug for en ny fane. Ved årsmødeaftenen lørdag landsformand for Danmarks- Samfundet, Preben Petersen, den nye fane til huset, og slog også det første søm i for Dronningen. Det andet søm med de tre slag - formand Mogens Lykketoft, medens generalsekretær Jens A. Christiansen slog - kunne lederen af den korte Preben K. Mogensen, naturligvis ikke lade være med at påtale bagefter. Men det fjerde slag var for taknemmeligheden! Hæder Landsformanden, Preben Petersen, tildelte Chr. Ankerstjerne Rønneberg, København, Lonnie Cedermann, landskontoret, og Christian Rasmussen, Haderslev, foreningens guldnål for deres engagement og virke. 14

15 DGI landsstævne i Esbjerg juni 2013 Danmarks-Samfundet deltog igen ved DGI s landstævne med en stand opstillet i stævnets Inspirationstelt, godt støttet af DGI. Standen indeholdt vores 4 fanestørrelser og alt relevant informationsmateriale, ikke at forglemme dannebrogbolcher. Med K. Bøjlesen, Hedensted, som ankermand, blev det til 4 travle dage for de af vores medlemmer fra, Hedensted, Vejle, Kolding og Esbjerg, der bemandede standen. Der blev vejledt med hensyn til fanestørrelser, besvaret masser af relevante spørgsmål, præsentation af nye salg. Man følte sig rigtig velkommen og ved åbningsindmarchen med faner i front, brød nogle af deltagerne ud af indmarchen og der vankede knus til DS-repræsentanterne, med tak for deres faner. Som vores folk sagde, øjne. Hurra Man behøver ikke at være ret stor for at være glad for dende på mors skuldre, iklædt fuld galla, klar til lykønske Majestæten med fødselsdagen. 15

16 Hvordan bruges Dannebrog? Danmarks-Samfundet har en brugsbog om Dannebrog. Håndbogen Sådan bruges Dannebrog og faneregler samt kutymer for, hvordan Dannebrog benyttes. Bogen fortæller om nationalsymbolets betydning og beskriver korrekt brug af mange oplysninger, informationer, beskrivelser og forklaringer, så man med større sikkerhed kan anvende Dannebrog helt rigtigt. Danmarks-Samfundet har i 2013 etableret Nationalt videncenter om Dannebrog. Der har været behov for at Danmarks-Samfundet mere professionelt kunne informere og skabe korrekt viden om Dannebrog var et godt år Videncenteret har i 2013 spørgsmål om, hvordan Dannebrog skal anvendes. Både organisationer, foreninge og offentlige institutioner har været gode til at stille spørgsmål. I 2013 har videncenteret været koordinator for udarbejdelsen af det faglige indhold i Danmarks-Samfundets Håndbog for fanebærere. Videncenteret har i 2013 blandt andet etableret et godt samarbejde med kongehusets adjudantstab om brug af Dannebrog i forbindelse med kongelige besøg. Nationalt Videncenter om Dannebrog Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs - kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Videncenteret arbejder ud fra det mål at kunne styrke alle, der måtte ønske det, en viden om og forståelse af Dannebrog. Danmark har ikke nogen samlet bekendtgørelse som fastlægger brugen af Dannebrog eller anvendelse af nationalsymbolet. Reglerne derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Der retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder. dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i konge- De få regler og bestemmelser om brug af Dannebrog fremgår af Justitsministeriet hjemmeside Hvad har vi eksempelvis svaret i 2013? I 2013 har Nationalt videncenter om Dannebrog under Danmarks-Samfundet givet svar på en række spørgsmål om brug af Dannebrog. når hunden er død? Ja det må man godt, men vi anbe- stang fordi en hund er afgået ved døden anses ikke for at være passende og etisk - i sådanne mærkelige tilfælde anses for at være et brud en misforståelse af brug af Dannebrog. ning om natten er tilladt, hvis

17 Bogen Sådan bruges Dannebrog og Håndbog for fanebærere De er tilgængelige på Danmarks-Samfundets hjemmeside stangen eller som projektør i umiddelbar nærhed, således Anden belysning, herunder gadebelysning, er ikke tilstrækkelig belysning. Standere skal ikke være belyst. offentligt? Nej. Når et danne- så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal det tilintetgøres. Et udtjent dan- - enten på et privat bål eller gennem en affaldshåndtering, der sendes til forbrænding. Grunden til at det ikke må brændes offentligt skyldes, at der i Straffelovens 194 af 24. oktober 2012 står: Den, der borttager, ødelægger eller beskadiger offentlige mindesmærker eller genstande, som er bestemte til almindelig nytte eller pryd, hører til offentlige samlinger eller er særlig fredlyste, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Og det gælder også Dannebrog. Må Københavns Univer- Copenhagen Pride 2013? Ja, det må de godt. Regn- Universitet er - efter univer- sieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Det betyder at som en offentlig myndighed eksempelvis politi eller forsvar. Det er universitets bestyrelse der bestemmer undtagen de dage hvor der bygninger. Hvad gør præsten ved jordpåkastelsen, når kisten er dækket af Dannebrog? hvor der skal placeres indviet jord. Alle der har behov for at få besvaret spørgsmål om Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til Nationalt videncenter om Dannebrog gennem Landskontoret. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

18 Fredericia ternitas under Den Danske fane af Danmarks-Samfundet. Danmarks-Samfundet var repræsenteret ved lokalformand Kjeld Bøjlesen, Hedensted, samt Henrik Mortensen og Christian Andersen, henholdsvis formand og næstformand for den nyoprettede lokalfor- Kjeld Bøjlesen ønskede logen en rigtig god fremtid med fanen i centrum for logens gøremål. Herefter overrakte han fanen til ordførende mester Søren Peder Jensen, der overdrog fanen til fanebærer Steen Samuelsen, der assisteret af fanevagt Brian Kofoed rullede fanen ud. ved at Kjeld Bøjlesen slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen. Tidligere ordførende mester Mogens Tversted slog det andet søm i med ordene: Jeg gør det med ønsket om, må være værdige til at bære denne fane, og værne om vort fædreland. Det tredje søm for Sankt Johanneslogen blev slået i af tidligere ordførende mester Jørgen Levin: Må den stolthed, respekt og trofasthed, som altid har også forsat omkranse vor gamle Sankt Johannesloge tet ved at der blev sunget I Danmark er jeg født, hvorefter fanen blev placeret i en fastmonteret fanefod, hvor den vil stå under alle logens møder. Ved afslutningen af det efterfølgende brodermåltid, takkede logens taler på ordførende mesters og brødrenes vegne for den nye fane. Logens fane vil herudover blive anvendt ved brødres begravelse/bisættelse, samt ved mærkedage som Valdemarsdag og 6. juli-festlighe-

19 Repræsentansskabsmøde 2014 Årsmødet blev afholdt på en Idrættens Hus, Brøndby. Traditionen tro var der faneindmarch og fællessangen I Danmark er jeg født. Preben Petersen bød velkommen til årsmødet, hans første som landsformand. Der var et halvt hundrede deltagere, lokalformænd, og repræsentanter, gæster fra gen, marine-og soldaterforeningerne og Sydslesvigs HKH Prins Joachim blev sen, oplæst, en hilsen som Prinsen havde takket for. Uffe Lundgaard, Køge, valgtes til mødets dirigent. punkter som: lokalafd., kommunikation, presse, relation til nationale mindesmærker, Sydslesvig, fanebærerkurser, Videncenteret for Dannebrog, kontakten til ministerier og hoffet, blev godkendt ligesom kassererens reviderede regnskab. fra Ålborg om, at man i en 2 års periode vil man afprøve en honorering overfor foreninger, der udfører salg af det. Endvidere undersøge muligheden for brug/salg af blev vedtaget. Rasmussen, Bornholm, Søren Cruys-Bagger, København, og Daniel Bjærge, Kolding, på valg - alle blev genvalgt. Som suppleanter blev genvalgt Kjeld Bøjlesen, Hedensted og Martin Helbo Nielsen, Roskilde. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 7. marts 2015 vest for Storbælt. Eftermiddagen blev brugt til orientering om det Nationale Videncenter for Dannebrog, de standardiserede hjemmesider og deres nemme brug, det nye fanebærerkursus og tilhørende materiale i form af håndbog for fanebærerkursus, powerpointshow og instruktørbog. Gæster og repræsentanter brugte også lejligheden til, at forsyne materiale Danmarks-Samfundet har fået produceret. 19

20 Vores største styrke, er alt det som vi ikke kan! Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og tv-spots - til app s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste tryksag også ligge på en ipad og indeholde lyd og levende billeder? Vi gi r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig med alle former for markedsføring! Ny lokalforening i Herning Med assistance af lokalformand Kjeld Bøjlesen og foretningsfører Gunnar Bak Cedermann, blev der den 26. september oprettet en lokalforening i Herning kommune. Efter lang behandlingstid i et pengeinstitut er vor økonomiske base her i begyndelsen af det nye år etableret på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Lokalforeningen mangler forsat at optræde med egen hjemmeside. Lokalforeningen overrakte den 15. november en fane til Politihjemmeværnskompagni den 3. januar i år. Lokalforeningen vil bruge det nye år til at positionere sig og tage ved lære at andre lokalforeninger. 20

21 Scan QR-koden og se vores film g! Vi har haft tryk på i 150 år - det har vi stadig! Ryttermarken 17 a 5700 Svendborg Telefon: Dannebrog på vej til invasionsmuseum for D-Dagen Danmarks-Samfundet ved Landsnæstformanden, Erik den 26.februar 2014 på Besættelsesmuseet, Århus, en fane til projektmedarbejder Jakob Kjærsgaard. en ny særudstilling i Utah Beach Museum i Sainte- Marie-du-Monte, der indsats på D-dagen. Jakob Kjærsgaard har stået for hele opbygningen af særudstillingen. Det vides at 6 danske krigssejlere ligesom H.M. Dronningen, deltager i markeringen af 70-året for invasionen i Normandiet. Læst i tidskriftet Modstandskampen : Doneringen fra Danmarks- Samfundet af en fane til Utah Beach Museet er endnu et punkt i den anerkendelse af danske søfolks indsats under invasionen. 21

22 Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 Indtægter Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne Donationer Renteindtægter 146 Øvrige indtægter 0 Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 60-års fødselsdagsfond kr Udgifter Administration Kontorhold Revision Årets resultat kr Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik samt bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. KPMG C. Jespersern Peter Gath Statsaut. revisor Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby Annoncering: Gunnar Bak Cedermann Oplag: stk. 22

23 Vordingborg og Klintholm Regentparret havde den glæde at besøge Vordingborg den 5. september 2013 med ankomst ombord på Dannebrog til Sydhavnen kl Traditionen tro blev der ved Dannebrogs ankomst opstillet en faneborg på kajen. 3 afsnit bestående af de militære enheder og Soldaterforeningerne samt det frivillige foreningsarbejde. Danmarks-Samfundet havde fået til opgave at forestå opstillingen af faneborgen for foreningerne med repræsentanter fra et bredt udsnit af Vordingborg Kommunes Den 6 septemer gennemførte Regentparret et ø-besøg på Møn, og her skulle der også opstilles en faneborg på kajen i Klintholm Havn. Planen var, at Kongeskibet skulle ankomme til Klintholm Havn, men på grund af for megen blæst kunne chaluppen ikke klare de høje bølger, hvorfor skibet måtte sejle til Bogø, hvorfra regentparret blev transporteret i kronebil til Klintholm Havn, hvor den planlagte velkomst kunne Klintholm Havn var uden de militære enheder. 23

24

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2013 Ny landsformand, opdateret formålsparagraf Af landsformand Preben Petersen Ved Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Vingsted lørdag den 9. marts havde jeg den

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet som kulturbærer Af landsformand Nils Ole Kajhøj WWW.BLIVMEDLEM.NU Danmarks-Samfundet har i mere end 100 år tilpasset sig de kulturelle strømninger i

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2011 Fremtiden for Danmarks-Samfundet Af landsformand Nils Ole Kajhøj På repræsentantskabsmødet i 2010 blev der stillet spørgsmål om Danmarks- Samfundets fremtid, og landsledelsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Håndbog for. fanebærere

Håndbog for. fanebærere Håndbog for fanebærere Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 ISBN 978-87-990709-1-6 Danmarks-Samfundet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby www. danmarks-samfundet.dk e-post: ds@danmarks-samfundet.dk

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere