Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47."

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014

2 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger og katastrofehjælp og støtter forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores fritid på at gøre din hverdag tryg. Vi stiller op, når det gælder Se mere på blivmedlem.nu hjemmeværnet

3 Pluk fra landsformandens beretning for 2013 Af landsformand Preben Petersen Antallet af lokalforeninger er stigende, men der er desværre også nogen der lukker. Tilsvarende sker der en tilgang af nye medlemmer, men der også medlemmer, der falder fra eller som slettes grundet kontingentrestance. Støtte til udvikling af eksisterende foreninger og tilgang af nye har i det forløbne år været og er fortsat fokusområder. Medlemmerne vil i nærmeste fremtid få et brev med opfordring om at engagere sig, som medlem, ved etablering af nye eller ved drift af eksisterende foreninger har vist, at det var rigtigt at supplere indtægterne skaber, idet det bliver stadigt vanskeligere at engagere lokalforeninger supplerer deres indtægter med sponsorater og støtte fra fonde til og vi vil samle erfaringerne og fordele dem til de øvrige lokalforeninger. vigtigt kommunikationsmiddel i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere. Det vil fremadrettet blive suppleret med et digitalt nyhedsbrev efter behov - for at pleje medlemskredsen, så de føler, at de får noget for pengene og vil engagere sig mere lokalt.. Lokalforeningerne får pæn omtale i de lokale medier - i forbindelse ster, faneindvielser m.v. Landsledelsen er i gang med at udvikle et koncept for mere landsdækkende presseomtale, blandt andet i forbindelse med i forbindelse med netop store begivenhed, men Danmarks-Samfundet bliver i stigende omfang inviteret med til andre arrangementer i form af nationale mærkedage m.v., for eksempel Danmarks Udsendte den 5. september. Her arbejder landsledelsen på en overordnet strategi. Skal Danmarks- Samfundet og vores arbejde være kendt og anerkendt, er det vigtigt, at være synlige. Vi vil genskabe eller udvikle relationer til nationale mindesmærker, nationale skrifter m.v., hvor Danmarks-Samfundet tidligere har haft stolte traditioner. Et særligt område er et stadigt mere intenst samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor vi for eksempel er 3

4 meget synlige i forbindelse med De Danske Årsmøder. Et særligt og stort arbejdsområde er etablering af Nationalt Videncenter om Dannebrog, der skal cementere opfattelsen af Danmarks-Samfundet som en uundværlig institution - for såvel befolkningen som offentlige myndigheder som Justitsministeriet, Kulturministeriet, Statsministeriet og Hoffet. Relationen til Hoffet er udbygget gennem dialog over efteråret med Adjudantstaben. Det Nationale Videncenter er således også et ben mere at stå på for at fastholde Danmarks-Samfundet som en organisation, der er af betydning for Danmark og for danskerne. dige aktiviteter som aktiviteter under udvikling er at udbygge kendskabet til Dannebrog - og til Danmarks- Samfundet; til Dannebrog, fordi det er formålet med Danmarks-Samfundet og til Danmarks-Samfundet, fordi det er nødvendigt for at fastholde og få medlemmer, offentlige midler og tilskud Folketinget. Lov nr. 142 forslag til lov om indsamling. Der er kræfter i gang med at oprettet et indsamlingsnævn, der skal forvalte god indsamlingskik og forvalte indsamlinger. Danmarks-Samfundets 106-årige eksistens kan blive truet med de signaler om gebyrer til indsamlingsnævnet, der har været luftet. Landsformanden har kontakt til justitsministeriet. L142/index.htm#dok 4

5 Hjemmeside til brug for lokalforeninger Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann etablerede Danmarks- Samfundet en hovedhjemmeside. Siden har været har årligt besøgt siden og søgt oplysninger om vores aktiviteter, herunder hvorledes man anvender Enkelte af vores lokalforeninger har ligeledes oprettet hjemmesider, her nævnes bl.a. Storkøbenhavn, Aarhus, Kolding, Køge og Roskilde. Hjemmesiderne har været ganske gode, men de havde forskellige udseende og var ikke entydig. Alle betalte for eget webhotel og I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2013 blev emnet drøftet, og det stod snart klart, at der var behov for at få lavet en ensartet skabelon til hjemmeside til brug for lokalforeninger. Hjemmesiderne skulle ligge på samme webhotel og have et navn, som kunne sættes i umiddelbar forbindelse med Danmarks-Samfundets hovedhjemmeside. Interessen var meget stor, mere end 15 lokalforeninger ønskede at gøre brug af en sådan skabelon. Det blev derfor besluttet, at iværksætte et arbejde med dette. Udgangspunktet for hjemmesider til lokalforeninger skulle være, at det skulle være nemt at arbejde med, og at generelle informationer skulle medtages ved hjælp af links til DS hovedhjemmeside. Det var således kun lokale informationer, som skulle udføres af lokalforeningens egen hjemmesideredaktør. Hjemmesiden skulle være enkel og stilren, ikke noget blev blafrende billeder og lignende. Det tog meget lang tid, at få valgt det helt rigtige webhotel og hjemmesideprogram, der skulle anvendes. Det besluttedes, at Surftown fremtidigt skulle være hele Danmarks-Samfundets webhotel. Surftown stillede et ganske udmærket hjemmesideprogram, Wordpress, gratis til rådighed. Programmet har adskillige temaer, som kan anvendes. Det tema, der nu er valgt som det bedst egnede, hedder Larschild baseret på Cakifo. Udkast til hjemmesider har været udsendt til alle interesserede lokalforeninger og til landsledelsesmedlemmer til kommentarer. Der kom enkelte gode forslag til ændringer, der blev medtaget i den endelige hjemmesideskabelon. Ud over den lille arbejdsgruppe, der har arbejdet med opgaven, var alle andre også godt tilfredse med hjemmesideskabelonen. Et eksempel på en sådan lokal hjemmeside kan ses på dk/roskilde. Alle lokalforeninger vil blive oprettet lig med Roskildes. Blot med eget by eller områdenavn. Da arbejdet med hjemmesiden har skullet laves ved hjælp af gratis og frivillig arbejdskraft, har det desværre taget lidt lang tid. I nær fremtid vil alle de lokalforeninger, der ønsker egen hjemmeside, blive oprettet, således at lokale informationer kan blive kommunikeret ud til alle vores medlemmer. 5

6 Ny bog fra Danmarks-Samfundet Håndbog for fanebærere Samfundet Der er gennem årene opstået et behov for udgivelse af en ny publikation omkring brug af Dannebrog. Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør benyttes og håndteres i forbindelse med ceremoniel samt hvordan den bør opbevares og passes. eningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt optræden med dannebrogsfanen kan være forskellig fra lokal praksis. Håndbogen tilgodeser en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Dannebrog er et nationalt kendings- og samlingsmærke og det ældst i alle lande et almindeligt respekteres som symbol på vedkommende nation. Den respekt, der skal vises som gennem tiden har vundet hævd, er ydre tegn på national samhørighed. Dannebrog er et symbol. til vores følelser. Når fanen anvendes ved forskellige lejligheder, er det også for at udtrykke netop det, der binder os sammen. Men en fane er også et historisk virkemiddel. Dannebrogsfanen knytter os til generationerne før os. Det var dengang, hvor danskerne samledes om de samme idéer og under det samme symbol som nu. Ved at vise respekt for Dannebrog, viser vi samtidig respekt for vores idealer. 6

7 Brug af faner og lignende kan faktisk spores 5000 år tilbage i tiden. Nogle faner havde form som et dyrebillede, nogle var blot en vindpose på en stang. Romerne brugte ofte en ørn som deres foretrukne felttegn. Disse felttegn blev også anvendt ved store parader og i spektakulære triumftog, hvor erobrede felttegn blev fremvist og hyldet som krigsbytte. Med islams forbud mod at afbilde alt levende førte det naturligt til brug af faner med mere abstrakte mønstre. Allerede i korstogenes tid var farver. Rød blev de osmanniske tyrkers farve. Når den tysk-romerske kejser drog på korstog satte han et hvidt kors i sin røde fane. deres egne sædvaner for hvordan en dannebrogsfane skal anvendes ved stævner og arrangementer. Eksempelvis kan idrætsforeningerne hilse med fanen på en anden måde, og benytte andre håndgreb, når fanen skal løftes. Fanebefalingen Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal værge den, som en danemand værger sin ægtehustru. Under march og på vagt, under storm og strid skal du stå som et mønster for tapre soldater. Ingensinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at hæren bliver modløs en fjende afhugger din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værge den så længe du lever og ånder. Må du opgive kampen det Gud forbyde skal du vikle dig i fanen og dø. Faner i foreninger organisationer kan have forskellig praksis for anvendelse af dannebrogsfanen. Danmarks Marineforening anvender ikke en fane, men kan i toppen være forsynet med en bådshage eller en træknop. Danmarks Mari- på samme måde som en almindelig fane. Mange idrætsforeninger og idrætsorganisationer har gennem årene udviklet Fakta om Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Bogen kan downloades på og/eller bestilles på Samfundet. Tegningerne er lavet af Irene Carlsen. Bogen er trykt hos SvendborgTryk. Dannebrog i anledning af HM Dronningens besøg i Næstved 4. september

8 Fanebærerkursus i Sydslesvig uddannelse af fanebærere og fanevagter har Landsledelsen udarbejdet en instruktionsbog for instruk- på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Som et af de første kurser efter den nye bog afholdt Kjeld Bøjlesen og Erik Sydslesvig for 6 kommende instruktører. Kursets teoretiske del blev afholdt i Sydsle- i byen Slesvig, Slesvighus, og den praktiske del på A. P. Møllerskolen i Slesvig, deres færdigheder i at styre fanen både inde og udenfor i blæsevejr. Kurset der blev overværet af vores lokale trich, Gaby Böttinger, Dansk Generalsekretariat, og Lars lent, vil medvirker fremover med kontakt. Hovedbanegården København Hovedbanegården er et travlt og centralt knudepunkt hvor mange passerer. Kom man forbi i december ville man bemærke de mange En funktionær på stedet anledning af julemåneden. En god tradition med de 40

9 Fane til Sct. Jørgen/Mørvig distrikt i Flensborg Det er nogle år siden, at distrikterne Sct. Jørgen og Mørvig gik sammen og dermed blev til det største sidste sammenlægning og distrikternes tidligere sammenlægninger, kunne man konstatere, at man havde en gammel, ikke repræsentativ, distriktsfane. Vi søgte derfor Danmarks- Samfundet om en ny fanedug til den eksisterende fane. Årsmøderne nærmede sig, og vi modtog den glædelige meddelse, at vi, til vores årsmødearrangement fredag den 7. juni 2013, ville få overdraget en helt ny fane. Årsmødet dannede en festlig ramme om denne begivenhed. Danmarks-Samfundets formand, Preben Petersen, overdrog fanen til distriktet, nationalsangen blev sunget og fanen blev indviet ved at de berømte tre søm blev slået i fanestangen af Preben Petersen, Manfred Kühl, fhv. distrikstformand, og Lars Nielsen, distriktets nuværende formand. Nu vajer Danebrog til alle sted i distriktet. I den nærmeste fremtid vil fanen få glæder vi os til. Endnu engang mange tak til Danmarks-Samfundet. 9

10 Festdag på Plejecentret Torsdag den 27. juni 2013 var en festdag på Kristians- Plejecentret nemlig et nyt det. På Kristianslyst er de Dannebrog går til tops ved enhver given lejlighed - og det glæder altid beboerne. Men med den stride blæst, som er fremherskende i Danmarks nordvestlige simpelthen op, hvilket også tydeligt sås på det - nyde- på denne dag. Lise Pedersen fra Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds havde taget turen til Thisted og var inviteret til at deltage i beboernes middag, der i dagens anledning bestod af dejlig grydestegt kylling med nye bordene også var pyntede om Danmarks-Samfundet og også - på opfordring - om Dannebrogs historie, hvor- overrakt til én af beboerne, Else Nielsen, der blev meget glad og rørt - og fortalte, at hun også havde været med både sidste og forrige gang, En meget god og hyggelig oplevelse i Thisted. Plejecentrets leder, Inge Karstensen, bød velkommen, og 10

11 Berlin Den 23. juni, Sankt Hans aften, overrakte næstformanden i Landsledelsen danske kirke i Berlin. Sognepræst Iben Vinther Nordestgaard havde ansøgt var meget slidt og affarvet. Det blev besluttet, at over- i forbindelse med kirkens Sankt Hans arrangement, hvor mange fra den danske menighed i Berlin ville være til stede. Kirken, der ligger i et dejligt grønt kvarter i Berlin, var da også godt fuld til gudstjenesten klokken Efter gudstjenesten var der spisning i haven bag kirken med grillmad og underholdning. Da det var ved at blive mørkt gik alle om foran kirken, hvor der var lagt an til et lille Sankt Hansbål. Inden det blev tændt og Vi elsker vort land blev afsunget, - med en lille tale til formanden for menighedsrådet, hvori han udtrykte håbet om, glæde for hele menigheden. Københavns Rådhus Et af de privilegier Køben- på rådhuset. Det blev givet til byens borgere for at have sluttet op om kongen og reddet landet i 1659, under svenskernes storm på byen. Kigger man indenfor i rådhushallen er der her udsmykket med Dannebrog hallen rundt, som giver en egen stemning i det unikke rum. 11

12 Helsingør/Gribskov Lokalforeningen for Hel- formand i Efter 15 år som formand videregav Mogens Peulicke fanen til Tim Hvolgaard, der med lidt sommerfugle i maven overtog formandsposten. Der var tak til Mogens Peulicke for et stort, mangeårigt arbejde i foreningen, og til lokalforeningen og medlemmerne for deres opbakning og engagement. Valdemarsdag var igen præget af stor tilslutning med faner, Helsingør Pigegarde og på Kronborg, Musikkorps Nordsjælland. Ved afvikling af byens kulturnat havde lokalforeningen et informationstelt opstillet på torvet. Her uddeltes materiale til mange, men man måtte forklare sig at man hverken var nationalist eller politisk. Blot danskere som værner om, og som er glade for vores Dannebrog! Støt Danmarks-Samfundet - bliv medlem 12

13 Fællesskab Dannebrog og fællesskab. Beboerne på en af Hasselhavens sideveje i Albertslund, har hver især en liste over mærkedage for side- kan blive hejst til fælles glæde. Det er indtrykket, at det giver et særligt sammenhold. Billedet er fra en december- med. Kvikke spejdere Mogens Danielsen, Aalborg, beretter om sit besøg hos Gruppe, Hjørring, der skulle have en fane. Arrangementet foregik i Bagterp Plantage, hvor gruppen har sin spejderhytte. Udover de mange spejdere, deltog mange pårørende. Dagen, d. 29. august, var indledningen på det nye spejderår og en indvielse af den ny fane. Et par kvikke juniorspejdere hjalp ved faneindvielsen og et par mælkekasser indgik rørte jorden. De fremmødte blev orienteret om Dannebrog, traditioner og om Danmarks- Samfundet. 13

14 Flensborg Den store og meget brugte brug for en ny fane. Ved årsmødeaftenen lørdag landsformand for Danmarks- Samfundet, Preben Petersen, den nye fane til huset, og slog også det første søm i for Dronningen. Det andet søm med de tre slag - formand Mogens Lykketoft, medens generalsekretær Jens A. Christiansen slog - kunne lederen af den korte Preben K. Mogensen, naturligvis ikke lade være med at påtale bagefter. Men det fjerde slag var for taknemmeligheden! Hæder Landsformanden, Preben Petersen, tildelte Chr. Ankerstjerne Rønneberg, København, Lonnie Cedermann, landskontoret, og Christian Rasmussen, Haderslev, foreningens guldnål for deres engagement og virke. 14

15 DGI landsstævne i Esbjerg juni 2013 Danmarks-Samfundet deltog igen ved DGI s landstævne med en stand opstillet i stævnets Inspirationstelt, godt støttet af DGI. Standen indeholdt vores 4 fanestørrelser og alt relevant informationsmateriale, ikke at forglemme dannebrogbolcher. Med K. Bøjlesen, Hedensted, som ankermand, blev det til 4 travle dage for de af vores medlemmer fra, Hedensted, Vejle, Kolding og Esbjerg, der bemandede standen. Der blev vejledt med hensyn til fanestørrelser, besvaret masser af relevante spørgsmål, præsentation af nye salg. Man følte sig rigtig velkommen og ved åbningsindmarchen med faner i front, brød nogle af deltagerne ud af indmarchen og der vankede knus til DS-repræsentanterne, med tak for deres faner. Som vores folk sagde, øjne. Hurra Man behøver ikke at være ret stor for at være glad for dende på mors skuldre, iklædt fuld galla, klar til lykønske Majestæten med fødselsdagen. 15

16 Hvordan bruges Dannebrog? Danmarks-Samfundet har en brugsbog om Dannebrog. Håndbogen Sådan bruges Dannebrog og faneregler samt kutymer for, hvordan Dannebrog benyttes. Bogen fortæller om nationalsymbolets betydning og beskriver korrekt brug af mange oplysninger, informationer, beskrivelser og forklaringer, så man med større sikkerhed kan anvende Dannebrog helt rigtigt. Danmarks-Samfundet har i 2013 etableret Nationalt videncenter om Dannebrog. Der har været behov for at Danmarks-Samfundet mere professionelt kunne informere og skabe korrekt viden om Dannebrog var et godt år Videncenteret har i 2013 spørgsmål om, hvordan Dannebrog skal anvendes. Både organisationer, foreninge og offentlige institutioner har været gode til at stille spørgsmål. I 2013 har videncenteret været koordinator for udarbejdelsen af det faglige indhold i Danmarks-Samfundets Håndbog for fanebærere. Videncenteret har i 2013 blandt andet etableret et godt samarbejde med kongehusets adjudantstab om brug af Dannebrog i forbindelse med kongelige besøg. Nationalt Videncenter om Dannebrog Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs - kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Videncenteret arbejder ud fra det mål at kunne styrke alle, der måtte ønske det, en viden om og forståelse af Dannebrog. Danmark har ikke nogen samlet bekendtgørelse som fastlægger brugen af Dannebrog eller anvendelse af nationalsymbolet. Reglerne derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Der retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder. dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i konge- De få regler og bestemmelser om brug af Dannebrog fremgår af Justitsministeriet hjemmeside Hvad har vi eksempelvis svaret i 2013? I 2013 har Nationalt videncenter om Dannebrog under Danmarks-Samfundet givet svar på en række spørgsmål om brug af Dannebrog. når hunden er død? Ja det må man godt, men vi anbe- stang fordi en hund er afgået ved døden anses ikke for at være passende og etisk - i sådanne mærkelige tilfælde anses for at være et brud en misforståelse af brug af Dannebrog. ning om natten er tilladt, hvis

17 Bogen Sådan bruges Dannebrog og Håndbog for fanebærere De er tilgængelige på Danmarks-Samfundets hjemmeside stangen eller som projektør i umiddelbar nærhed, således Anden belysning, herunder gadebelysning, er ikke tilstrækkelig belysning. Standere skal ikke være belyst. offentligt? Nej. Når et danne- så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal det tilintetgøres. Et udtjent dan- - enten på et privat bål eller gennem en affaldshåndtering, der sendes til forbrænding. Grunden til at det ikke må brændes offentligt skyldes, at der i Straffelovens 194 af 24. oktober 2012 står: Den, der borttager, ødelægger eller beskadiger offentlige mindesmærker eller genstande, som er bestemte til almindelig nytte eller pryd, hører til offentlige samlinger eller er særlig fredlyste, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Og det gælder også Dannebrog. Må Københavns Univer- Copenhagen Pride 2013? Ja, det må de godt. Regn- Universitet er - efter univer- sieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Det betyder at som en offentlig myndighed eksempelvis politi eller forsvar. Det er universitets bestyrelse der bestemmer undtagen de dage hvor der bygninger. Hvad gør præsten ved jordpåkastelsen, når kisten er dækket af Dannebrog? hvor der skal placeres indviet jord. Alle der har behov for at få besvaret spørgsmål om Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til Nationalt videncenter om Dannebrog gennem Landskontoret. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

18 Fredericia ternitas under Den Danske fane af Danmarks-Samfundet. Danmarks-Samfundet var repræsenteret ved lokalformand Kjeld Bøjlesen, Hedensted, samt Henrik Mortensen og Christian Andersen, henholdsvis formand og næstformand for den nyoprettede lokalfor- Kjeld Bøjlesen ønskede logen en rigtig god fremtid med fanen i centrum for logens gøremål. Herefter overrakte han fanen til ordførende mester Søren Peder Jensen, der overdrog fanen til fanebærer Steen Samuelsen, der assisteret af fanevagt Brian Kofoed rullede fanen ud. ved at Kjeld Bøjlesen slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen. Tidligere ordførende mester Mogens Tversted slog det andet søm i med ordene: Jeg gør det med ønsket om, må være værdige til at bære denne fane, og værne om vort fædreland. Det tredje søm for Sankt Johanneslogen blev slået i af tidligere ordførende mester Jørgen Levin: Må den stolthed, respekt og trofasthed, som altid har også forsat omkranse vor gamle Sankt Johannesloge tet ved at der blev sunget I Danmark er jeg født, hvorefter fanen blev placeret i en fastmonteret fanefod, hvor den vil stå under alle logens møder. Ved afslutningen af det efterfølgende brodermåltid, takkede logens taler på ordførende mesters og brødrenes vegne for den nye fane. Logens fane vil herudover blive anvendt ved brødres begravelse/bisættelse, samt ved mærkedage som Valdemarsdag og 6. juli-festlighe-

19 Repræsentansskabsmøde 2014 Årsmødet blev afholdt på en Idrættens Hus, Brøndby. Traditionen tro var der faneindmarch og fællessangen I Danmark er jeg født. Preben Petersen bød velkommen til årsmødet, hans første som landsformand. Der var et halvt hundrede deltagere, lokalformænd, og repræsentanter, gæster fra gen, marine-og soldaterforeningerne og Sydslesvigs HKH Prins Joachim blev sen, oplæst, en hilsen som Prinsen havde takket for. Uffe Lundgaard, Køge, valgtes til mødets dirigent. punkter som: lokalafd., kommunikation, presse, relation til nationale mindesmærker, Sydslesvig, fanebærerkurser, Videncenteret for Dannebrog, kontakten til ministerier og hoffet, blev godkendt ligesom kassererens reviderede regnskab. fra Ålborg om, at man i en 2 års periode vil man afprøve en honorering overfor foreninger, der udfører salg af det. Endvidere undersøge muligheden for brug/salg af blev vedtaget. Rasmussen, Bornholm, Søren Cruys-Bagger, København, og Daniel Bjærge, Kolding, på valg - alle blev genvalgt. Som suppleanter blev genvalgt Kjeld Bøjlesen, Hedensted og Martin Helbo Nielsen, Roskilde. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 7. marts 2015 vest for Storbælt. Eftermiddagen blev brugt til orientering om det Nationale Videncenter for Dannebrog, de standardiserede hjemmesider og deres nemme brug, det nye fanebærerkursus og tilhørende materiale i form af håndbog for fanebærerkursus, powerpointshow og instruktørbog. Gæster og repræsentanter brugte også lejligheden til, at forsyne materiale Danmarks-Samfundet har fået produceret. 19

20 Vores største styrke, er alt det som vi ikke kan! Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og tv-spots - til app s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste tryksag også ligge på en ipad og indeholde lyd og levende billeder? Vi gi r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig med alle former for markedsføring! Ny lokalforening i Herning Med assistance af lokalformand Kjeld Bøjlesen og foretningsfører Gunnar Bak Cedermann, blev der den 26. september oprettet en lokalforening i Herning kommune. Efter lang behandlingstid i et pengeinstitut er vor økonomiske base her i begyndelsen af det nye år etableret på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Lokalforeningen mangler forsat at optræde med egen hjemmeside. Lokalforeningen overrakte den 15. november en fane til Politihjemmeværnskompagni den 3. januar i år. Lokalforeningen vil bruge det nye år til at positionere sig og tage ved lære at andre lokalforeninger. 20

21 Scan QR-koden og se vores film g! Vi har haft tryk på i 150 år - det har vi stadig! Ryttermarken 17 a 5700 Svendborg Telefon: Dannebrog på vej til invasionsmuseum for D-Dagen Danmarks-Samfundet ved Landsnæstformanden, Erik den 26.februar 2014 på Besættelsesmuseet, Århus, en fane til projektmedarbejder Jakob Kjærsgaard. en ny særudstilling i Utah Beach Museum i Sainte- Marie-du-Monte, der indsats på D-dagen. Jakob Kjærsgaard har stået for hele opbygningen af særudstillingen. Det vides at 6 danske krigssejlere ligesom H.M. Dronningen, deltager i markeringen af 70-året for invasionen i Normandiet. Læst i tidskriftet Modstandskampen : Doneringen fra Danmarks- Samfundet af en fane til Utah Beach Museet er endnu et punkt i den anerkendelse af danske søfolks indsats under invasionen. 21

22 Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 Indtægter Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne Donationer Renteindtægter 146 Øvrige indtægter 0 Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 60-års fødselsdagsfond kr Udgifter Administration Kontorhold Revision Årets resultat kr Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik samt bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. KPMG C. Jespersern Peter Gath Statsaut. revisor Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby Annoncering: Gunnar Bak Cedermann Oplag: stk. 22

23 Vordingborg og Klintholm Regentparret havde den glæde at besøge Vordingborg den 5. september 2013 med ankomst ombord på Dannebrog til Sydhavnen kl Traditionen tro blev der ved Dannebrogs ankomst opstillet en faneborg på kajen. 3 afsnit bestående af de militære enheder og Soldaterforeningerne samt det frivillige foreningsarbejde. Danmarks-Samfundet havde fået til opgave at forestå opstillingen af faneborgen for foreningerne med repræsentanter fra et bredt udsnit af Vordingborg Kommunes Den 6 septemer gennemførte Regentparret et ø-besøg på Møn, og her skulle der også opstilles en faneborg på kajen i Klintholm Havn. Planen var, at Kongeskibet skulle ankomme til Klintholm Havn, men på grund af for megen blæst kunne chaluppen ikke klare de høje bølger, hvorfor skibet måtte sejle til Bogø, hvorfra regentparret blev transporteret i kronebil til Klintholm Havn, hvor den planlagte velkomst kunne Klintholm Havn var uden de militære enheder. 23

24

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Danmarks-Samfundet Flagviden Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Disse små spørgsmål/svar-artikler findes på vores hjemmeside. Men de

Læs mere

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE Referat af repræsentantskabsmøde 9. marts 2013 kl. 1000. Deltagere: Landsledelse: Nils Ole Kajhøj (FM), Erik Fage-Pedersen (NF) Finn Rasmussen (FR), Birte Johansen (BJ), Søren Cruys-Bagger (SCB) og Ib

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Protektor: Hans Kongelige Højhed

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter.

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter. Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2012 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen Lokalforeningen for Storkøbenhavn 2012 Generalforsamlingen onsdag den 15. februar 2012 fra kl. 19.30 hos Trafikselskabet Movia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2006 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Indkaldelses til bestyrelsesmøde

Indkaldelses til bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Ebbe Ravn Ib Ketler Uffe Lundgaard

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Referat af repræsentantskabsmøde 2016 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Til Danmarks-Samfundets Landsledelse Danmarks-Samfundet Danmarks-Samfundets Lokalforeninger Rønne, den 12. marts 2016 Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2013 Rundvisning på Frihedsmuseet Rundvisning på Frihedsmuseet den 9. april, er flyttet til d. 22 maj kl. 19.00, se vedlagte. (Arrangementet er aflyst grundt branden på Friheds

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2013 Ny landsformand, opdateret formålsparagraf Af landsformand Preben Petersen Ved Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Vingsted lørdag den 9. marts havde jeg den

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

b. Håndtering af faner skal ske med den respekt og værdighed, som ligger i fanen og dens symbolik for Danmark.

b. Håndtering af faner skal ske med den respekt og værdighed, som ligger i fanen og dens symbolik for Danmark. 13. CEREMONIEL, del 1 Fanen 1. Generelt a. Når fanerne tilhørende De Danske Garderforeninger er repræsenteret ved ceremonielle begivenheder, enkeltvis eller sammen med andre faner, så er det håndteringen

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere