Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47."

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014

2 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger og katastrofehjælp og støtter forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores fritid på at gøre din hverdag tryg. Vi stiller op, når det gælder Se mere på blivmedlem.nu hjemmeværnet

3 Pluk fra landsformandens beretning for 2013 Af landsformand Preben Petersen Antallet af lokalforeninger er stigende, men der er desværre også nogen der lukker. Tilsvarende sker der en tilgang af nye medlemmer, men der også medlemmer, der falder fra eller som slettes grundet kontingentrestance. Støtte til udvikling af eksisterende foreninger og tilgang af nye har i det forløbne år været og er fortsat fokusområder. Medlemmerne vil i nærmeste fremtid få et brev med opfordring om at engagere sig, som medlem, ved etablering af nye eller ved drift af eksisterende foreninger har vist, at det var rigtigt at supplere indtægterne skaber, idet det bliver stadigt vanskeligere at engagere lokalforeninger supplerer deres indtægter med sponsorater og støtte fra fonde til og vi vil samle erfaringerne og fordele dem til de øvrige lokalforeninger. vigtigt kommunikationsmiddel i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere. Det vil fremadrettet blive suppleret med et digitalt nyhedsbrev efter behov - for at pleje medlemskredsen, så de føler, at de får noget for pengene og vil engagere sig mere lokalt.. Lokalforeningerne får pæn omtale i de lokale medier - i forbindelse ster, faneindvielser m.v. Landsledelsen er i gang med at udvikle et koncept for mere landsdækkende presseomtale, blandt andet i forbindelse med i forbindelse med netop store begivenhed, men Danmarks-Samfundet bliver i stigende omfang inviteret med til andre arrangementer i form af nationale mærkedage m.v., for eksempel Danmarks Udsendte den 5. september. Her arbejder landsledelsen på en overordnet strategi. Skal Danmarks- Samfundet og vores arbejde være kendt og anerkendt, er det vigtigt, at være synlige. Vi vil genskabe eller udvikle relationer til nationale mindesmærker, nationale skrifter m.v., hvor Danmarks-Samfundet tidligere har haft stolte traditioner. Et særligt område er et stadigt mere intenst samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor vi for eksempel er 3

4 meget synlige i forbindelse med De Danske Årsmøder. Et særligt og stort arbejdsområde er etablering af Nationalt Videncenter om Dannebrog, der skal cementere opfattelsen af Danmarks-Samfundet som en uundværlig institution - for såvel befolkningen som offentlige myndigheder som Justitsministeriet, Kulturministeriet, Statsministeriet og Hoffet. Relationen til Hoffet er udbygget gennem dialog over efteråret med Adjudantstaben. Det Nationale Videncenter er således også et ben mere at stå på for at fastholde Danmarks-Samfundet som en organisation, der er af betydning for Danmark og for danskerne. dige aktiviteter som aktiviteter under udvikling er at udbygge kendskabet til Dannebrog - og til Danmarks- Samfundet; til Dannebrog, fordi det er formålet med Danmarks-Samfundet og til Danmarks-Samfundet, fordi det er nødvendigt for at fastholde og få medlemmer, offentlige midler og tilskud Folketinget. Lov nr. 142 forslag til lov om indsamling. Der er kræfter i gang med at oprettet et indsamlingsnævn, der skal forvalte god indsamlingskik og forvalte indsamlinger. Danmarks-Samfundets 106-årige eksistens kan blive truet med de signaler om gebyrer til indsamlingsnævnet, der har været luftet. Landsformanden har kontakt til justitsministeriet. L142/index.htm#dok 4

5 Hjemmeside til brug for lokalforeninger Af forretningsfører Gunnar Bak Cedermann etablerede Danmarks- Samfundet en hovedhjemmeside. Siden har været har årligt besøgt siden og søgt oplysninger om vores aktiviteter, herunder hvorledes man anvender Enkelte af vores lokalforeninger har ligeledes oprettet hjemmesider, her nævnes bl.a. Storkøbenhavn, Aarhus, Kolding, Køge og Roskilde. Hjemmesiderne har været ganske gode, men de havde forskellige udseende og var ikke entydig. Alle betalte for eget webhotel og I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2013 blev emnet drøftet, og det stod snart klart, at der var behov for at få lavet en ensartet skabelon til hjemmeside til brug for lokalforeninger. Hjemmesiderne skulle ligge på samme webhotel og have et navn, som kunne sættes i umiddelbar forbindelse med Danmarks-Samfundets hovedhjemmeside. Interessen var meget stor, mere end 15 lokalforeninger ønskede at gøre brug af en sådan skabelon. Det blev derfor besluttet, at iværksætte et arbejde med dette. Udgangspunktet for hjemmesider til lokalforeninger skulle være, at det skulle være nemt at arbejde med, og at generelle informationer skulle medtages ved hjælp af links til DS hovedhjemmeside. Det var således kun lokale informationer, som skulle udføres af lokalforeningens egen hjemmesideredaktør. Hjemmesiden skulle være enkel og stilren, ikke noget blev blafrende billeder og lignende. Det tog meget lang tid, at få valgt det helt rigtige webhotel og hjemmesideprogram, der skulle anvendes. Det besluttedes, at Surftown fremtidigt skulle være hele Danmarks-Samfundets webhotel. Surftown stillede et ganske udmærket hjemmesideprogram, Wordpress, gratis til rådighed. Programmet har adskillige temaer, som kan anvendes. Det tema, der nu er valgt som det bedst egnede, hedder Larschild baseret på Cakifo. Udkast til hjemmesider har været udsendt til alle interesserede lokalforeninger og til landsledelsesmedlemmer til kommentarer. Der kom enkelte gode forslag til ændringer, der blev medtaget i den endelige hjemmesideskabelon. Ud over den lille arbejdsgruppe, der har arbejdet med opgaven, var alle andre også godt tilfredse med hjemmesideskabelonen. Et eksempel på en sådan lokal hjemmeside kan ses på dk/roskilde. Alle lokalforeninger vil blive oprettet lig med Roskildes. Blot med eget by eller områdenavn. Da arbejdet med hjemmesiden har skullet laves ved hjælp af gratis og frivillig arbejdskraft, har det desværre taget lidt lang tid. I nær fremtid vil alle de lokalforeninger, der ønsker egen hjemmeside, blive oprettet, således at lokale informationer kan blive kommunikeret ud til alle vores medlemmer. 5

6 Ny bog fra Danmarks-Samfundet Håndbog for fanebærere Samfundet Der er gennem årene opstået et behov for udgivelse af en ny publikation omkring brug af Dannebrog. Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør benyttes og håndteres i forbindelse med ceremoniel samt hvordan den bør opbevares og passes. eningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt optræden med dannebrogsfanen kan være forskellig fra lokal praksis. Håndbogen tilgodeser en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Dannebrog er et nationalt kendings- og samlingsmærke og det ældst i alle lande et almindeligt respekteres som symbol på vedkommende nation. Den respekt, der skal vises som gennem tiden har vundet hævd, er ydre tegn på national samhørighed. Dannebrog er et symbol. til vores følelser. Når fanen anvendes ved forskellige lejligheder, er det også for at udtrykke netop det, der binder os sammen. Men en fane er også et historisk virkemiddel. Dannebrogsfanen knytter os til generationerne før os. Det var dengang, hvor danskerne samledes om de samme idéer og under det samme symbol som nu. Ved at vise respekt for Dannebrog, viser vi samtidig respekt for vores idealer. 6

7 Brug af faner og lignende kan faktisk spores 5000 år tilbage i tiden. Nogle faner havde form som et dyrebillede, nogle var blot en vindpose på en stang. Romerne brugte ofte en ørn som deres foretrukne felttegn. Disse felttegn blev også anvendt ved store parader og i spektakulære triumftog, hvor erobrede felttegn blev fremvist og hyldet som krigsbytte. Med islams forbud mod at afbilde alt levende førte det naturligt til brug af faner med mere abstrakte mønstre. Allerede i korstogenes tid var farver. Rød blev de osmanniske tyrkers farve. Når den tysk-romerske kejser drog på korstog satte han et hvidt kors i sin røde fane. deres egne sædvaner for hvordan en dannebrogsfane skal anvendes ved stævner og arrangementer. Eksempelvis kan idrætsforeningerne hilse med fanen på en anden måde, og benytte andre håndgreb, når fanen skal løftes. Fanebefalingen Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal værge den, som en danemand værger sin ægtehustru. Under march og på vagt, under storm og strid skal du stå som et mønster for tapre soldater. Ingensinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at hæren bliver modløs en fjende afhugger din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værge den så længe du lever og ånder. Må du opgive kampen det Gud forbyde skal du vikle dig i fanen og dø. Faner i foreninger organisationer kan have forskellig praksis for anvendelse af dannebrogsfanen. Danmarks Marineforening anvender ikke en fane, men kan i toppen være forsynet med en bådshage eller en træknop. Danmarks Mari- på samme måde som en almindelig fane. Mange idrætsforeninger og idrætsorganisationer har gennem årene udviklet Fakta om Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Bogen kan downloades på og/eller bestilles på Samfundet. Tegningerne er lavet af Irene Carlsen. Bogen er trykt hos SvendborgTryk. Dannebrog i anledning af HM Dronningens besøg i Næstved 4. september

8 Fanebærerkursus i Sydslesvig uddannelse af fanebærere og fanevagter har Landsledelsen udarbejdet en instruktionsbog for instruk- på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Som et af de første kurser efter den nye bog afholdt Kjeld Bøjlesen og Erik Sydslesvig for 6 kommende instruktører. Kursets teoretiske del blev afholdt i Sydsle- i byen Slesvig, Slesvighus, og den praktiske del på A. P. Møllerskolen i Slesvig, deres færdigheder i at styre fanen både inde og udenfor i blæsevejr. Kurset der blev overværet af vores lokale trich, Gaby Böttinger, Dansk Generalsekretariat, og Lars lent, vil medvirker fremover med kontakt. Hovedbanegården København Hovedbanegården er et travlt og centralt knudepunkt hvor mange passerer. Kom man forbi i december ville man bemærke de mange En funktionær på stedet anledning af julemåneden. En god tradition med de 40

9 Fane til Sct. Jørgen/Mørvig distrikt i Flensborg Det er nogle år siden, at distrikterne Sct. Jørgen og Mørvig gik sammen og dermed blev til det største sidste sammenlægning og distrikternes tidligere sammenlægninger, kunne man konstatere, at man havde en gammel, ikke repræsentativ, distriktsfane. Vi søgte derfor Danmarks- Samfundet om en ny fanedug til den eksisterende fane. Årsmøderne nærmede sig, og vi modtog den glædelige meddelse, at vi, til vores årsmødearrangement fredag den 7. juni 2013, ville få overdraget en helt ny fane. Årsmødet dannede en festlig ramme om denne begivenhed. Danmarks-Samfundets formand, Preben Petersen, overdrog fanen til distriktet, nationalsangen blev sunget og fanen blev indviet ved at de berømte tre søm blev slået i fanestangen af Preben Petersen, Manfred Kühl, fhv. distrikstformand, og Lars Nielsen, distriktets nuværende formand. Nu vajer Danebrog til alle sted i distriktet. I den nærmeste fremtid vil fanen få glæder vi os til. Endnu engang mange tak til Danmarks-Samfundet. 9

10 Festdag på Plejecentret Torsdag den 27. juni 2013 var en festdag på Kristians- Plejecentret nemlig et nyt det. På Kristianslyst er de Dannebrog går til tops ved enhver given lejlighed - og det glæder altid beboerne. Men med den stride blæst, som er fremherskende i Danmarks nordvestlige simpelthen op, hvilket også tydeligt sås på det - nyde- på denne dag. Lise Pedersen fra Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds havde taget turen til Thisted og var inviteret til at deltage i beboernes middag, der i dagens anledning bestod af dejlig grydestegt kylling med nye bordene også var pyntede om Danmarks-Samfundet og også - på opfordring - om Dannebrogs historie, hvor- overrakt til én af beboerne, Else Nielsen, der blev meget glad og rørt - og fortalte, at hun også havde været med både sidste og forrige gang, En meget god og hyggelig oplevelse i Thisted. Plejecentrets leder, Inge Karstensen, bød velkommen, og 10

11 Berlin Den 23. juni, Sankt Hans aften, overrakte næstformanden i Landsledelsen danske kirke i Berlin. Sognepræst Iben Vinther Nordestgaard havde ansøgt var meget slidt og affarvet. Det blev besluttet, at over- i forbindelse med kirkens Sankt Hans arrangement, hvor mange fra den danske menighed i Berlin ville være til stede. Kirken, der ligger i et dejligt grønt kvarter i Berlin, var da også godt fuld til gudstjenesten klokken Efter gudstjenesten var der spisning i haven bag kirken med grillmad og underholdning. Da det var ved at blive mørkt gik alle om foran kirken, hvor der var lagt an til et lille Sankt Hansbål. Inden det blev tændt og Vi elsker vort land blev afsunget, - med en lille tale til formanden for menighedsrådet, hvori han udtrykte håbet om, glæde for hele menigheden. Københavns Rådhus Et af de privilegier Køben- på rådhuset. Det blev givet til byens borgere for at have sluttet op om kongen og reddet landet i 1659, under svenskernes storm på byen. Kigger man indenfor i rådhushallen er der her udsmykket med Dannebrog hallen rundt, som giver en egen stemning i det unikke rum. 11

12 Helsingør/Gribskov Lokalforeningen for Hel- formand i Efter 15 år som formand videregav Mogens Peulicke fanen til Tim Hvolgaard, der med lidt sommerfugle i maven overtog formandsposten. Der var tak til Mogens Peulicke for et stort, mangeårigt arbejde i foreningen, og til lokalforeningen og medlemmerne for deres opbakning og engagement. Valdemarsdag var igen præget af stor tilslutning med faner, Helsingør Pigegarde og på Kronborg, Musikkorps Nordsjælland. Ved afvikling af byens kulturnat havde lokalforeningen et informationstelt opstillet på torvet. Her uddeltes materiale til mange, men man måtte forklare sig at man hverken var nationalist eller politisk. Blot danskere som værner om, og som er glade for vores Dannebrog! Støt Danmarks-Samfundet - bliv medlem 12

13 Fællesskab Dannebrog og fællesskab. Beboerne på en af Hasselhavens sideveje i Albertslund, har hver især en liste over mærkedage for side- kan blive hejst til fælles glæde. Det er indtrykket, at det giver et særligt sammenhold. Billedet er fra en december- med. Kvikke spejdere Mogens Danielsen, Aalborg, beretter om sit besøg hos Gruppe, Hjørring, der skulle have en fane. Arrangementet foregik i Bagterp Plantage, hvor gruppen har sin spejderhytte. Udover de mange spejdere, deltog mange pårørende. Dagen, d. 29. august, var indledningen på det nye spejderår og en indvielse af den ny fane. Et par kvikke juniorspejdere hjalp ved faneindvielsen og et par mælkekasser indgik rørte jorden. De fremmødte blev orienteret om Dannebrog, traditioner og om Danmarks- Samfundet. 13

14 Flensborg Den store og meget brugte brug for en ny fane. Ved årsmødeaftenen lørdag landsformand for Danmarks- Samfundet, Preben Petersen, den nye fane til huset, og slog også det første søm i for Dronningen. Det andet søm med de tre slag - formand Mogens Lykketoft, medens generalsekretær Jens A. Christiansen slog - kunne lederen af den korte Preben K. Mogensen, naturligvis ikke lade være med at påtale bagefter. Men det fjerde slag var for taknemmeligheden! Hæder Landsformanden, Preben Petersen, tildelte Chr. Ankerstjerne Rønneberg, København, Lonnie Cedermann, landskontoret, og Christian Rasmussen, Haderslev, foreningens guldnål for deres engagement og virke. 14

15 DGI landsstævne i Esbjerg juni 2013 Danmarks-Samfundet deltog igen ved DGI s landstævne med en stand opstillet i stævnets Inspirationstelt, godt støttet af DGI. Standen indeholdt vores 4 fanestørrelser og alt relevant informationsmateriale, ikke at forglemme dannebrogbolcher. Med K. Bøjlesen, Hedensted, som ankermand, blev det til 4 travle dage for de af vores medlemmer fra, Hedensted, Vejle, Kolding og Esbjerg, der bemandede standen. Der blev vejledt med hensyn til fanestørrelser, besvaret masser af relevante spørgsmål, præsentation af nye salg. Man følte sig rigtig velkommen og ved åbningsindmarchen med faner i front, brød nogle af deltagerne ud af indmarchen og der vankede knus til DS-repræsentanterne, med tak for deres faner. Som vores folk sagde, øjne. Hurra Man behøver ikke at være ret stor for at være glad for dende på mors skuldre, iklædt fuld galla, klar til lykønske Majestæten med fødselsdagen. 15

16 Hvordan bruges Dannebrog? Danmarks-Samfundet har en brugsbog om Dannebrog. Håndbogen Sådan bruges Dannebrog og faneregler samt kutymer for, hvordan Dannebrog benyttes. Bogen fortæller om nationalsymbolets betydning og beskriver korrekt brug af mange oplysninger, informationer, beskrivelser og forklaringer, så man med større sikkerhed kan anvende Dannebrog helt rigtigt. Danmarks-Samfundet har i 2013 etableret Nationalt videncenter om Dannebrog. Der har været behov for at Danmarks-Samfundet mere professionelt kunne informere og skabe korrekt viden om Dannebrog var et godt år Videncenteret har i 2013 spørgsmål om, hvordan Dannebrog skal anvendes. Både organisationer, foreninge og offentlige institutioner har været gode til at stille spørgsmål. I 2013 har videncenteret været koordinator for udarbejdelsen af det faglige indhold i Danmarks-Samfundets Håndbog for fanebærere. Videncenteret har i 2013 blandt andet etableret et godt samarbejde med kongehusets adjudantstab om brug af Dannebrog i forbindelse med kongelige besøg. Nationalt Videncenter om Dannebrog Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs - kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Videncenteret arbejder ud fra det mål at kunne styrke alle, der måtte ønske det, en viden om og forståelse af Dannebrog. Danmark har ikke nogen samlet bekendtgørelse som fastlægger brugen af Dannebrog eller anvendelse af nationalsymbolet. Reglerne derimod spredt i en række forskellige forskrifter. Der retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder. dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i konge- De få regler og bestemmelser om brug af Dannebrog fremgår af Justitsministeriet hjemmeside Hvad har vi eksempelvis svaret i 2013? I 2013 har Nationalt videncenter om Dannebrog under Danmarks-Samfundet givet svar på en række spørgsmål om brug af Dannebrog. når hunden er død? Ja det må man godt, men vi anbe- stang fordi en hund er afgået ved døden anses ikke for at være passende og etisk - i sådanne mærkelige tilfælde anses for at være et brud en misforståelse af brug af Dannebrog. ning om natten er tilladt, hvis

17 Bogen Sådan bruges Dannebrog og Håndbog for fanebærere De er tilgængelige på Danmarks-Samfundets hjemmeside stangen eller som projektør i umiddelbar nærhed, således Anden belysning, herunder gadebelysning, er ikke tilstrækkelig belysning. Standere skal ikke være belyst. offentligt? Nej. Når et danne- så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal det tilintetgøres. Et udtjent dan- - enten på et privat bål eller gennem en affaldshåndtering, der sendes til forbrænding. Grunden til at det ikke må brændes offentligt skyldes, at der i Straffelovens 194 af 24. oktober 2012 står: Den, der borttager, ødelægger eller beskadiger offentlige mindesmærker eller genstande, som er bestemte til almindelig nytte eller pryd, hører til offentlige samlinger eller er særlig fredlyste, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Og det gælder også Dannebrog. Må Københavns Univer- Copenhagen Pride 2013? Ja, det må de godt. Regn- Universitet er - efter univer- sieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Det betyder at som en offentlig myndighed eksempelvis politi eller forsvar. Det er universitets bestyrelse der bestemmer undtagen de dage hvor der bygninger. Hvad gør præsten ved jordpåkastelsen, når kisten er dækket af Dannebrog? hvor der skal placeres indviet jord. Alle der har behov for at få besvaret spørgsmål om Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til Nationalt videncenter om Dannebrog gennem Landskontoret. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

18 Fredericia ternitas under Den Danske fane af Danmarks-Samfundet. Danmarks-Samfundet var repræsenteret ved lokalformand Kjeld Bøjlesen, Hedensted, samt Henrik Mortensen og Christian Andersen, henholdsvis formand og næstformand for den nyoprettede lokalfor- Kjeld Bøjlesen ønskede logen en rigtig god fremtid med fanen i centrum for logens gøremål. Herefter overrakte han fanen til ordførende mester Søren Peder Jensen, der overdrog fanen til fanebærer Steen Samuelsen, der assisteret af fanevagt Brian Kofoed rullede fanen ud. ved at Kjeld Bøjlesen slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen. Tidligere ordførende mester Mogens Tversted slog det andet søm i med ordene: Jeg gør det med ønsket om, må være værdige til at bære denne fane, og værne om vort fædreland. Det tredje søm for Sankt Johanneslogen blev slået i af tidligere ordførende mester Jørgen Levin: Må den stolthed, respekt og trofasthed, som altid har også forsat omkranse vor gamle Sankt Johannesloge tet ved at der blev sunget I Danmark er jeg født, hvorefter fanen blev placeret i en fastmonteret fanefod, hvor den vil stå under alle logens møder. Ved afslutningen af det efterfølgende brodermåltid, takkede logens taler på ordførende mesters og brødrenes vegne for den nye fane. Logens fane vil herudover blive anvendt ved brødres begravelse/bisættelse, samt ved mærkedage som Valdemarsdag og 6. juli-festlighe-

19 Repræsentansskabsmøde 2014 Årsmødet blev afholdt på en Idrættens Hus, Brøndby. Traditionen tro var der faneindmarch og fællessangen I Danmark er jeg født. Preben Petersen bød velkommen til årsmødet, hans første som landsformand. Der var et halvt hundrede deltagere, lokalformænd, og repræsentanter, gæster fra gen, marine-og soldaterforeningerne og Sydslesvigs HKH Prins Joachim blev sen, oplæst, en hilsen som Prinsen havde takket for. Uffe Lundgaard, Køge, valgtes til mødets dirigent. punkter som: lokalafd., kommunikation, presse, relation til nationale mindesmærker, Sydslesvig, fanebærerkurser, Videncenteret for Dannebrog, kontakten til ministerier og hoffet, blev godkendt ligesom kassererens reviderede regnskab. fra Ålborg om, at man i en 2 års periode vil man afprøve en honorering overfor foreninger, der udfører salg af det. Endvidere undersøge muligheden for brug/salg af blev vedtaget. Rasmussen, Bornholm, Søren Cruys-Bagger, København, og Daniel Bjærge, Kolding, på valg - alle blev genvalgt. Som suppleanter blev genvalgt Kjeld Bøjlesen, Hedensted og Martin Helbo Nielsen, Roskilde. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 7. marts 2015 vest for Storbælt. Eftermiddagen blev brugt til orientering om det Nationale Videncenter for Dannebrog, de standardiserede hjemmesider og deres nemme brug, det nye fanebærerkursus og tilhørende materiale i form af håndbog for fanebærerkursus, powerpointshow og instruktørbog. Gæster og repræsentanter brugte også lejligheden til, at forsyne materiale Danmarks-Samfundet har fået produceret. 19

20 Vores største styrke, er alt det som vi ikke kan! Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og tv-spots - til app s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste tryksag også ligge på en ipad og indeholde lyd og levende billeder? Vi gi r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig med alle former for markedsføring! Ny lokalforening i Herning Med assistance af lokalformand Kjeld Bøjlesen og foretningsfører Gunnar Bak Cedermann, blev der den 26. september oprettet en lokalforening i Herning kommune. Efter lang behandlingstid i et pengeinstitut er vor økonomiske base her i begyndelsen af det nye år etableret på Danmarks-Samfundets hjemmeside. Lokalforeningen mangler forsat at optræde med egen hjemmeside. Lokalforeningen overrakte den 15. november en fane til Politihjemmeværnskompagni den 3. januar i år. Lokalforeningen vil bruge det nye år til at positionere sig og tage ved lære at andre lokalforeninger. 20

21 Scan QR-koden og se vores film g! Vi har haft tryk på i 150 år - det har vi stadig! Ryttermarken 17 a 5700 Svendborg Telefon: Dannebrog på vej til invasionsmuseum for D-Dagen Danmarks-Samfundet ved Landsnæstformanden, Erik den 26.februar 2014 på Besættelsesmuseet, Århus, en fane til projektmedarbejder Jakob Kjærsgaard. en ny særudstilling i Utah Beach Museum i Sainte- Marie-du-Monte, der indsats på D-dagen. Jakob Kjærsgaard har stået for hele opbygningen af særudstillingen. Det vides at 6 danske krigssejlere ligesom H.M. Dronningen, deltager i markeringen af 70-året for invasionen i Normandiet. Læst i tidskriftet Modstandskampen : Doneringen fra Danmarks- Samfundet af en fane til Utah Beach Museet er endnu et punkt i den anerkendelse af danske søfolks indsats under invasionen. 21

22 Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 Indtægter Tilskud fra Kulturministeriets andel af Tipsmidlerne Donationer Renteindtægter 146 Øvrige indtægter 0 Bidrag fra Hans Kongelig Højhed Arveprins Knuds 60-års fødselsdagsfond kr Udgifter Administration Kontorhold Revision Årets resultat kr Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisations aktiver, aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik samt bekendtgørelse om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. KPMG C. Jespersern Peter Gath Statsaut. revisor Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf Redaktion: Ib Ketler og Charlotte Dølby Annoncering: Gunnar Bak Cedermann Oplag: stk. 22

23 Vordingborg og Klintholm Regentparret havde den glæde at besøge Vordingborg den 5. september 2013 med ankomst ombord på Dannebrog til Sydhavnen kl Traditionen tro blev der ved Dannebrogs ankomst opstillet en faneborg på kajen. 3 afsnit bestående af de militære enheder og Soldaterforeningerne samt det frivillige foreningsarbejde. Danmarks-Samfundet havde fået til opgave at forestå opstillingen af faneborgen for foreningerne med repræsentanter fra et bredt udsnit af Vordingborg Kommunes Den 6 septemer gennemførte Regentparret et ø-besøg på Møn, og her skulle der også opstilles en faneborg på kajen i Klintholm Havn. Planen var, at Kongeskibet skulle ankomme til Klintholm Havn, men på grund af for megen blæst kunne chaluppen ikke klare de høje bølger, hvorfor skibet måtte sejle til Bogø, hvorfra regentparret blev transporteret i kronebil til Klintholm Havn, hvor den planlagte velkomst kunne Klintholm Havn var uden de militære enheder. 23

24

Håndbog for. fanebærere

Håndbog for. fanebærere Håndbog for fanebærere Håndbog for fanebærere 1. udgave 2013 ISBN 978-87-990709-1-6 Danmarks-Samfundet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby www. danmarks-samfundet.dk e-post: ds@danmarks-samfundet.dk

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN.

VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. VEJLEDNING FOR BENYTTELSE AF FANER OG FLAG VED DE FRIVILLIGE SØNDERJYSKE BRANDVÆRN. Forord Denne vejledning er udgivet af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund i et forsøg på at svare på de mange spørgsmål,

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere